När vinden vänder…

Statsmedia har nu genom P1 sett sig nödsakade att gå till motattack mot SwebbTV och de sändningar där kvalificerade bedömare (i P1 kallade konspirationsteoretiker) lyckats öppna ögonen på alltför många svenskar. Det korthus man byggt med syfte att driva in svenskarna i fållan för att ta sprutorna håller med andra ord på att rasa samman. Men svaret från ett SwebbTV som nu börjat få upp ångan låter inte vänta på sig och med hjälp av Lars Bern och Sture Blomberg ger Mikael Willgert svar på tal.

Denna senaste sändning är väl värd att se på och fundera över. Jag som under många år försökt mana på till ett ökat medvetande om pågående processer och samtidigt klagat på hur svårt det är att få svenskarna i allmänhet att vakna upp och reagera, kan nu ändå konstatera att en förändring är tydlig.

Statens och Main stream medias kanaler börjar ta rejält med stryk och den statistik som nu väller fram går inte att fuska bort. Vaccinerade har högre sjukdomsfrekvens än ovaccinerade. Det hjälper inte att krampaktigt försöka ändra definitionerna så att vaccinerade klassas som ovaccinerade under den tid då de flesta skadeverkningarna av injektionerna sker. Fakta går inte längre att sopa under mattan.

De som för ett år sedan fått gycklarnas foliehattar satta på huvudet kan nu lugnt sätta tillbaks dem. Vinden har vänt. Över hela världen växer oppositionen mot de restriktioner och nedstängningar av samhället som agendamakarna genomför. Ingen med förståndet i behåll kan se det rimliga i pågående insatser mot ett virus som kommer att gå till historien som världens första politiska virus. Virus som ersättning för stridsvagnar. Men hjälper batonger och tårgas mot ifrågasättande och avvikande åsikter?

Styrkan i människor reaktioner visar nu att så inte är fallet. Besluten att förbjuda de mediciner som skulle varit ett effektivt motmedel mot det skapade viruset och därmed gjort vaccinationerna onödiga är nålen som fått ballongen att spricka. De patetiska motivationerna för detta lockar mer till skratt och löje än att övertyga befolkningen om den påstådda nödvändigheten av besluten. Snabbt ihopsnickrade lagar och förordningar förbjuder import av sedan länge använda och godkända läkemedel, försäljning på apotek förbjuds och läkare straffas om de skriver ut recept i enlighet med beprövad erfarenhet.

Hur kan man tro att detta skapar förtroende för sjukvården och läkemedelsverket? Istället lyser en helt annan agenda i eldskrift. Den heter The Great Reset. Den intresserade uppmanas att studera World Economic Forum och Klaus Scwabs skrifter eller läsa tidigare artiklar här på bloggen. Där finns svaren på vad som händer idag. Det handlar inte om sjukvård och att rädda liv, utan om systemskifte i en, som man hoppas, global värld.

Det handlar om att minska världens befolkning, om att injicera komponenter i våra hjärnor som gör oss kompatibla med 5G, som styrda med AI – artificiell intelligens – får de kvarvarande nya och begränsade funktioner i framtidens värld. 

Jag kan förstå om allt detta är svårt att ta till sig, utvecklingen går för snabbt just nu och det finns ingen tid för eftertanke. Men om inte vi alla sätter ner foten nu och stoppar dessa galningar blir det verklighet inom ett decennium eller två. Jag kan för första gången känna en viss optimism – allt fler vaknar och tillsammans kan vi göra skillnad. Så måste det bli – för våra barns och barbarns skull!

Peter Krabbe

Börjar vi äntligen förstå?

Rabbinernas juridiska råd i spänd förväntan inför Zelenkos anförande

Man kan nog lugnt påstå att retoriken kring Covid 19 nu trappas upp över hela världen. Vaccinivrarna utnyttjar sina verktyg med restriktioner och olika former av tvångshandlingar för att få de tveksamma till sprutorna, samtidigt som allt fler läkare och forskare går ut med motinformation i syfte att avslöja vad som förefaller vara världshistoriens hittills största bedrägeri med miljarder potentiella dödsfall under den kommande tioårsperioden.

Vad är då rätt eller fel i debatten? Varför står den församlade globala maktapparaten konsekvent på förövarnas sida och världens folk på den motsatta, den där man vill kunna låta människorna fortsätta sina liv och bibehålla sina samhällen oförändrade? Är kravet på depopulation så starkt att man kan försvara att en agenda sätts igång i syfte att radikalt minska jordens befolkning genom vad som tycks bli historiens största folkmord?

För att förstå detta får vi oväntat hjälp av en läkare från NewYork vid namn Vladimir Zelenko. Han är inte lika meriterad som de toppforskare och Nobelpristagare som också går till angrepp på vaccinationsagendan, men är känd främst genom att med hjälp av sin alternativa kur baserad på hydroxikloroquin ha botat presidenter som Trump och Bolsonaro.

Han är dessutom extra intressant genom att vara ortodox jude. Detta har gett honom möjligheten att hålla ett anförande inför rabbinernas juridiska råd i Jerusalem, något som ger en del annorlunda aspekter på frågan.

Zelenko går igenom mycket av det som vi redan vet, som vaccinernas orsak till blodproppar och hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och angrepp på immunförsvaret samt autoimmuna sjukdomar. Spikeproteinerna som mångfaldigar sig själv utom kontroll – en fabrik för miljarder spikeproteiner – som vi inte kan styra över. De tre faserna med akutfasen de första månaderna, där många av dödsfallen och biverkningarna visar sig direkt, mellanfasens två till tre år där skadorna på de inre organen visar sig, och den sista fasen där svåra sjukdomar som cancer visar sig. Ju fler injektioner desto större risk.

Zelenko ger en bedömning tillsammans med andra kända forskare av hur många vaccinerade som kommer att överleva de tre faserna. Prognosen är nedslående och en liten gallup slutar så här:

  • Dr Vladimir Zelenco : 75% avlider inom fem år.
  • Mike Yeadon f.d. Pfizer:  0,8% inom två veckor, resten avlider inom tre år.
  • Prof. Dolores Cahill:  90%  avlider inom två år.
  • Gert van der Bossche: Flertalet avlider inom tre år.
  • Forskare närstående Fauci (raderad): Samtliga avlider inom tio år.

Samtliga prognoser bygger på det faktum att de mediciner som det är väl känt botar Covid på kort tid fortsätter att vara förbjudna. Viktigast är hydroxikloroquin och Ivermectin, båda i kombination med zink, C-vitamin och D3-vitamin. Dessa behandlingar har stöd av Nobelpristagare som Linus Pauling och Luc Montaigner. Att de trots ständiga påpekanden från forskarvärlden fortfarande är förbjudna visar att detta är ett medvetet brott mot mänskligheten i syfte att döda människor istället för att bota dem.

Detta är det tydligaste beviset av alla. Samtidigt är det enklaste sättet att rasera denna djävulska agenda just att distribuera nämnda mediciner till alla, både som profylax och som behandling. Utan dödsfall inga vacciner, inga restriktioner, ingen depopulation och ingen Great Reset! Varför det då ändå inte sker förstår nog alla som följt utvecklingen.

Zelenko tar upp frågan med rabbinerna varför Israel leder vaccinationsligan med uppåt 90% vaccinerade. Kommer judarna nu själva att bli utplånade?

Rabbinerna svarar att Israel lyder vad judarna i USA bestämmer och chockas av tanken att de kanske är offer för en intern konspiration? Att Israel går först får övriga världen att följa efter i tron att detta är rätt och ofarligt. Blir man då offrade av sionisterna i USA? Zelenko, som kan sin judiska historia, framhåller att vid uttåget från Egypten kom bara var tionde jude fram till ”det förlovade landet”. De övriga blev offer för att den nya framtiden skulle kunna skapas. Känner någon igen vibbarna från The Great Reset, skapad av judarna Bill Gates, George Soros och Klaus Schwab? Det gjorde i alla fall rabbinerna…

Rabbi Deutsch efter 20 minuter av Zelenlkos föredragning…

När Zelenko frågar varför inte alla judar i Israel får samma behandling bryts inspelningen efter en kompakt tystnad. Kan vi utgå ifrån att han känner till att det finns vissa mediciner i skrivbordslådan hos de utvalda överlevarna? Zelenko har haft möten med både det israeliska hälsoministeriet och Netanyahu angående sitt protokoll, utan synligt resultat. Netanyahu tog sprutorna vid årsskiftet och har nu efter åtta månader konstaterats sakna antikroppar och uppträder nu offentligt med dubbla munskydd, trots sin vaccination. Den tredje dosen är på väg i Israel…

Rabbi Deutsch efter 30 minuter av Zelenkos föredragning…

Det är konstaterat att immuniteten är kortvarig efter vaccination, mindre än ett halvår. Det som kvarstår är kommande organskador genom spikproteiner som fortsätter att produceras i kroppen. Därutöver har vi de i nuläget okända effekterna av grafenoxiden. Borde då inte några piller Ivermektin vara en enklare lösning? Vad har man att förlora på att pröva ett läkemedel som saknar biverkningar? Har Bill Gates genom sin finansiering och styrning av WHO gjort alla länders hälsomyndigheter till lydiga knähundar? Detta behöver vi inte acceptera – byt därför omgående ut ledningen för Läkemedelsverket innan det är för sent!

Peter Krabbe

Fotnot: Enligt de gamla egyptiska källorna var inte den judiska utvandringen från Egypten frivillig. De utvisades efter att ha klandrats för att ha drabbat landet med de sju olyckorna som inledde den egyptiska civilisationens undergång. Moses växte upp vid det faraoniska hovet. Vilka kunskaper tog han egentligen med sig därifrån? Och vem har fört dem vidare till våra dagar?

Om detta skola vi icke hava en åsikt…

Då kommentarsfältet på min blogg sedan midnatt lördag 24.00 är blockerat för mig och jag därför inte kan svara på eller moderera inkommande post lägger jag – tills problemet är löst – ut detta svar som en separat artikel. Tror någon att det finns ett samband?

Magnus, jag kan bara konstatera att det finns två helt olika åsikter här på bloggen om huruvida viruset existerar eller inte. Jag hävdar varken det ena eller det andra, eftersom jag inte har tillräcklig medicinsk kunskap att bedöma frågan.
Hela vaccinationskampanjen bygger däremot på förekomsten av ett virus som gör oss svårt sjuka eller får oss att dö. Detta för att vi skall fås att tro att det är livsnödvändigt att ta sprutan, något som enligt min mening har ett annat syfte, nämligen att injicera ett medel att påverka och styra våra hjärnfunktioner med. Vad vi vet nu är att ett sådant medel är grafenoxid, som har just dessa egenskaper.
Det totala antalet avlidna är inte väsentligt högre under pandemiåren än jämfört med tidigare år. Detta indikerar, vilket vi också vet, att det förekommer falsk information från våra myndigheter om vilka som dör av Covid och varför. Läkare får betalt för att skriva Covid på dödsattesten trots att man egentligen dör av en konventionell sjukdom och statistiken förfalskas. Människor avlivas medvetet genom att välja fel behandlingsmetod, vilket ökar de påstådda dödstalen i Covid.
Man kan därför konstatera att pandemin är skapad med hjälp av en styrd media för att få igång vaccinationerna i syfte att få den elektromagnetiska mottagare på plats i våra hjärnor som behövs för att till stånd en långsiktig (inom tio år) depopulation av vår värld, sammantaget med beteendeförändringar hos dem som överlever.
För att genomföra detta underlättar det ju att ha ett virus, vars effekter blir påtagliga för befolkningen, men det hade gått ganska bra ändå eftersom injektionerna orsakar större skada än viruset självt. Detta förutsatt att man får fart på det påstådda vaccinationsprogrammet. Om viruset finns eller inte är därför inte huvudfrågan, det är innehållet i sprutorna och dess påverkan på våra kroppar som är det.
Det är också min åsikt – utan att kunna bevisa det – att de mediciner som Ivermectin som nu förbjuds av Cabalen eliminerar de skadeverkningar, som exempelvis blodproppar som orsakar dödsfallen, som är förutsättningen för depopulationen. Ivermectin dödar parasiter i kroppen och då också de grafenoxidbärande maskar och nanopartiklar som avses ta livet av oss. Men detta är bara en hypotes – än så länge.

Peter Krabbe

I skymningslandet….

För några år sedan offentliggjordes DAEGELs prognos för världens utveckling under perioden 2017- 2025, med avseende på befolkningsutveckling, ekonomisk utveckling och försvarskostnader. Prognosen chockade världen och få förstod innehållet eftersom denna prognos publicerades innan Covid-pandemin var ett faktum.

Chocken bestod i prognosens bestämda skrivning att befolkningen i västvärlden under denna korta period skulle minska med 40- 60%. Ingen förstod vad som menades och de som läste skrattade eller ryckte på axlarna och gick vidare i sin vardag. I Sverige skulle enligt Daegel befolkningen minska från 9.720.000 till 4.619.660 invånare, en mer än halvering av befolkningen. I Tyskland och England var minskningen ännu större, 65- 70%. Värst var USA som bara förutsågs ha en befolkning om 100 miljoner kvar.

Tendensen för övriga världen var att befolkningen var relativt oförändrad eller något växande i Asien, Sydamerika och Afrika. Varför då detta skräckscenario för den kristna västvärlden?

Daegel är ett institut, vars bakgrund är svår att definiera – för allmänheten. Ändå anlitas Daegel av samhällets styrorgan som FN, EU, NATO, Stratfor och CIA. Man grundar sin prognos på framtida pandemier, ett kollapsande finansiellt system och förödande immigration, dvs en migration som inte bygger samhällen utan bryter ned dem. Detta ger också ett visst mått av emigration, vi som kan flyr till säkrare länder, undan en sjunkande levnadsstandard och brain drain.

Medverkande till att prognosen nu börjar framstå som mer sannolik är naturligtvis pågående pandemi med åtföljande injektioner och en ohämmad invandring av människor som inte kortsiktigt kan bli produktiva. Båda dessa faktorer styrs av våra beslutsfattare, som därmed medverkar starkt till att prognosen blir verklighet. Vi kan därutöver förvänta oss problem med livsmedelsförsörjning och vädermanipulering med naturkatastrofer som följd. Vad gäller Covid är det knappast sjukdomen i sig som ger grund för ökande dödssiffror, utan ”vaccinationerna”, som vi nu vet kommer att kräva sin tribut under de kommande tre till fem åren. Pågående utveckling drivs av människor som vill krossa vår kristna civilisation och vi kan inte göra något åt det. Eller kan vi det? Är siffrorna i Daegels prognos tillräckligt drastiska för att vi skall vakna och slänga ut den Cabal som driver oss i graven? En Cabal som äger vår regering och våra politiker och som lugnt väntar på att få ta över våra egendomar när vi själva är borta. Kanske till och med långt dessförinnan…

I fredstid finns det bromsmekanismer som mildrar effekterna av naturliga sjukdomstillstånd och influensor, men det vi ser nu får mer liknas vid en biologisk krigsföring, där fienden inte är synlig. Indikationer på detta är att mediciner och andra botemedel som är bevisat verkningsfulla förbjuds för användning. Detta är per definition krigsföring, man vill inte att motståndaren skall överleva. Detta visar också att fienden finns i våra egna led, men vi vill inte förstå – vi lever ju i en demokrati. Eller gör vi inte det?

Att USA drabbas värst beror på att den finansiella kollapsen utgår från dollarn, dess sammanbrott kommer att drabba den ekonomi som bygger på dollarvalutan. Men det gäller också för övriga västvärlden, främst EU:s västra ursprungsländer. I Östeuropa har man redan upprättat goda förbindelser med Ryssland och Kina, vilket indikerar en framtida delning av EU. På samma sätt kommer USA sannolikt att delas i en östlig, Atlantisk del, kopplad till Västeuropa och en västlig del kopplad till Stilla Havsregionen och Kina. Det blir den oundvikliga konsekvensen av att ledarpositionen som vår europeiska civilisation haft de senaste tre tusen åren nu kommer att tas över av det asiatiska komplexet.

Vad händer då i nästa rond av kampen om vår värld? Kina har åter infört sin trebarnspolitik för att inte förlora sin egen befolkning och Indien har inga problem med reproduktionen. Västvärlden kommer inte att ligga på rygg särskilt länge, men vår nya befolkning blir de som flyttar in från Asien eller Afrika. Vi själva blir en minoritet som tvingas leva i ett mer eller mindre vandaliserat samhälle. Kanske upphör vi också som den vita rasen och anpassar oss genom blandäktenskap till den nya GLOBALA människan? Flertalet filmer och i stort sett all reklam manglar ut detta budskap med god hjälp från Main Stream Media. Vår egen reproduktion saboteras med steriliserande medel som ”vacciner” och krossandet av föreställningen om den lyckliga kärnfamiljen. Skolorna lär våra barn att leva sina egna liv i kulturmarxismens namn och strunta i sina anhöriga. Självmorden bland rotlösa unga kommer att öka lavinartat när familjen som bollplank ersättas av staten. Kanske ger även vi vuxna upp till slut och underordnar oss det kommande systemskiftet? Det är åtminstone vad vår fiende förväntar sig – and the winner takes it all…

Daegels prognoser påbörjades 2014, samtidigt som Covid-agendan började utformas i Cabalens korridorer och har 2017 som utgångspunkt. Vi vet inte vem som har beställt den, men en så kostnadskrävande undersökning görs inte om det inte finns någon som betalar. Den handlar om en prognos, inte konstaterad verklighet, men vi vet att det är ett tvångsbeteende hos vissa personer att släppa ut indikationer om vad som väntar i framtiden. Genom att berätta lite, lite, kan man sedan referera till att vi visste ju ändå om det och gjorde inte något åt det. Alltså är det vårt eget fel. Ett annat tydligt exempel är OS-invigningen i London 2012, där redan då den kommande pandemins sjukhussängar och sjuksköterskor översvämmade arenan vid invigningen. Ingen förstod någonting men alla applåderade artigt. Se den i repris så förstår ni vad som händer idag…

Ett annat exempel är invigningen av Military World Games i Wuhan i Kina 2019, där Kinas bidrag till FN-styrkorna (nu 100.000 man) visas upp i parader som vi känner igen från tidigare, formande ömsom Kinas statssymbol, ömsom Frimurarnas förklädeslogga. Madonnas framträdande på Eurovision i Israel 2018 är ett annat övertydligt exempel på detta tvångsmässiga berättande om vårt framtida öde under Cabalens styre.

Att Daegels prognos är ett budskap av samma sort är utom tvivel. Frågan är om vi reagerar denna gången, eller fortsätter sticka huvudet i sanden? Det börjar bli sent nu att reagera. Jag tror inte att dödstalen för själva Covid-viruset är det största problemet, det handlar fortfarande om promillen av världsbefolkningen. Vad man vill åstadkomma är upprättandet av ett system där injektionerna – under förevändning av att vara vacciner – programmerar oss till att vara mottagare för elektromagnetiska impulser i transhumanismens namn. Detta sker sannolikt med hjälp av grafenoxid i insprutningsvätskan. Samtidigt får man en möjlighet att avliva de injicerade på längre sikt genom de skadeverkningar i form av blodproppar m.m. som vi nu känner allt bättre till och som blir en följd av sprutornas innehåll. Styrning av individens hjärna kombinerat med kontroll över individens livslängd och förmåga till reproduktion. Det kommer att förutsätta upprepade injektioner under de kommande åren, vilket i sin tur förutsätter att skräcken för viruset hålls vid liv genom ”variationerna”. Detta tror jag är kärnan i den agenda vi nu står inför och som avspeglas i Daegels rapport.  

Ytterligare en konsekvens som också ingår i programmet är alla nedstängningar och inskränkningar av vår rörelsefrihet som syftar till att krossa företagandet i medelklassen så all verksamhet kan läggas under storföretagens monopolindustri. Detta får man på köpet, tillsammans har vi en komplett presentation av The Great Reset i regi av marionetterna Klaus Schwab, George Soros och Bill Gates. Deras uppdragsgivare får vi inte nämna vid namn, men jag tror att de flesta redan vet…

Eftersom nästkommande val närmar sig kommer jag att fortsätta fråga mig: Varför finns det inte ett enda parti i Sverige som vågar ta upp dessa frågor i sitt program? Vad har vi att rösta på?

Peter Krabbe

Börjar korthuset rasa nu?

Patenträtt är ett specifikt problem för många företagare i USA genom skyldigheten att registrera och få godkännande på allt som skall marknadsföras eller produceras genom detaljerade, offentliga registreringar. Så kan exempelvis inte läkemedelsindustrin patentera ämnen som förekommer fritt i naturen, som vitaminer och mineraler, vilket innebär att man får gå omvägar för att få in de effekter som vitaminer ger i ett patenterat läkemedel. Patentet är sedan nyckeln till ensamrätten och därmed lönsamheten i tillverkningen.

Den som har kunskap om denna registerhantering kan därför lätt granska olika patent för att få svar på kontroversiella frågor som exempelvis innehållet i chemtrailssprayning och vilka bolag som fått rätten att utföra dessa. För läkemedelsbranschen är givetvis detta öppna fönster ett stort konkurrensproblem genom att man tvingas exponera sina tankekomplex.

När experten på denna patenträtt, Dr. David Martin i USA, nu går ut i en hearing inför Rainer Fuellmichs granskningskommision och avslöjar hela bakgrunden till Covid-virusets uppkomst och lansering genom att följa dess spår i patentregistren är detta utan tvekan sommarens världssensation, alla kategorier. Alla som vill försöka förstå den situation som nu råder uppmanas att lyssna på David Martins redogörelse, inte så enkelt och än så länge bara på engelska, men värt besväret! Sammanfattat kan man konstatera följande huvudpunkter:

  • Arbetet med att ta fram Covid- 19 och dess följeslagare ”vaccinet” och PCR-testerna har pågått ända sedan 2008 och var helt klart innan lanseringen 2019.
  • Det s.k. viruset är tillverkat i laboratorium med full avsikt att spridas så som nu skett. Alla skrönor om fiskmarknader i Wuhan är fabricerat nonsens.
  • Korruption och inblandning från andra amerikanska myndigheter kan utläsas ur den formella handläggningen och hemligstämpling av viktiga akter.
  • Produkten är att likna vid ett biovapen, vilket förklarar DARPAS intresse.
  • De s.k. kallade mutationerna som Deltaviruset är rena påhitt för att skrämma populationen till vaccinationscentralerna för att injiceras med ett ämne som har andra syften än att minska sjukdomsfallen i en influensa.

Det bakomliggande intresset illustrerar Martin med citatet från Peter Daszak (zoolog, President of EcoHealth Alliance), citat från 2015 och publicerat i US National Academies Press den 12 februari 2016:

”We need to increase public understanding of the need for medical countermeasures such as a pan-corona virus vaccine. A key driver is the media, and the economics will follow the hype. We need to use that hype to our advantage to get to the real issues. Investors will respond if they see profit at the end of the process.”

Det ekonomiska vinstintresset skulle därmed vara ett ledmotiv för denna agenda. Men det finns fler komponenter i detta. Vinsterna för de internationella storbolagen är i sig en del av The Great Reset i Klaus Schwabs regi, med syftet att skapa en medellös underklass med enda komplement i en förmögen överklass, herre-slav-samhället där frånvaron av kapital hos de obemedlade gör de förmögna till en ohotad grupp i samhället. Detta uppnår man genom att göra flertalet småföretagare som hotell, restauranger, butiker, transporter m.m. helt beroende av statliga bistånd, som när som helst kan dras in genom politiska beslut. Detta pågår nu inför våra ögon.

I syfte att minska privatpersoners förmögenheter kommer man att öka skattetrycket och räntekravet på fast egendom tills den enskilde inte längre kan finansiera sitt innehav utan tvingas sälja till de storbolag som blir de nya ägarna och ”generöst” erbjuder fastigheterna till uthyrning istället. Därmed förlorar man sin inflationsrelaterade värdeökning på egendomen och hänvisas istället till hyror som genom indexuppräkning alltmer urholkar löner och pensioner. Effekten blir enligt Schwabs recept ovan och är långtidsverkande.

Många har med rätta svårt att tro att så många människoliv skulle offras för att öka storbolagens vinster. Ser man på statistiken över det totala antalet avlidna, både i Sverige och globalt, är inte avvikelserna nämnvärt stora jämfört med tidigare år. Här handlar det om medias insatser i Daszaks uttalande ovan. Genom en bedräglig redovisning av orsaken till många dödsfall kan man skapa panik och ångest och få människor att underkasta sig fortlöpande ”vaccinationer”, en panik som okunniga eller korrumperade politiker underbygger genom att införa för allmänheten förödande restriktioner och reseförbud. Att media idag ligger under bolag med monopolstrukturer, kopplade till en samhörande finanssektor, gör denna styrning enkel.

Den allt överskuggande frågan är för många vad syftet då skulle vara med ”vaccinerna” om det inte är för att bota människor från Covid? Man kan göra stora pengar inom läkemedelsindustrin, men är det tillräckligt motiv för att vända upp och ner på hela jordklotet?

Huvudsyftet med dessa injektioner är att förbereda för transhumanismens intåg, något som också är en huvudpunkt i Schwabs agenda The Great Reset. Att öka inkomstskillnaderna i samhället har vi redan konstaterat ingår, men detta blir inte bestående om man inte samtidigt kan styra den opposition mot systemet som med normal mänsklig intelligens blir följden av åtgärderna. Att kunna styra våra tankar och handlingar blir därför ett fundament för denna omställning. Vi kallar det AI, artificiell intelligens, eller Mind Control. Martins påpekande om biovapen handlar om detta, militären vill kunna få fienden på flykt eller skingra demonstrerande folkmassor genom att påverka människors beteenden med hjälp av en sändare, idag 5G, senare kanske 6,7 eller 8G och en mottagare i varje människas hjärna som utlöser reaktionerna. Viktiga funktioner där det mänskliga samvetet kan ställa till med problem kan direkt överföras på datorstyrda robotar.

Denna mottagare injicerar man nu eller genom kommande ”vaccinationer”, en noga uttänkt procedur under täckmantel av vaccination mot det ”otäcka viruset”. Genom diverse manipulationer, exempelvis Bill Gates ekonomiska påverkan på WHO i syfte att kunna styra deras överhöghet över anslutna nationer mot tvångsåtgärder grundade på överenskomna konventioner rörande global hälsa, kan man proklamera pandemier och vaccintvång över hela världen.

Man gör sig uppenbarligen inga större bekymmer över att de ämnen som injiceras via sprutorna samtidigt, medvetet eller omedvetet, orsakar sterilitet, aborter, dödande blodproppar och långtidsverkande sjukdomar som under kommande år tveklöst medför en befolkningsminskning av format. Att radikalt minska jordens befolkning är även det en ingående komponent i agendan, om än inte prioriterad i nuläget. Att få in de elektromagnetiska mottagare i våra kroppar som behövs för att etablera kommunikation med de planerade 40.000 5G-satteliter som skall bevaka vårt jordklot från ovan är för ögonblicket viktigare, ett arbete som kommer att pågå under många år framöver. Att utfärda inskränkande hälsopass som måste förnyas halvårsvis genom nya injiceringar blir en verklighet som vi får leva med – om vi inte sätter ner foten och förklarar för våra oförstående politrucker att detta accepterar vi inte längre!

Tekniken för att överföra signaler till våra hjärnor eller fysiska organ sipprar fram i takt med att problemen uppdagas. Genom svårupptäckta förändringar i redan godkända vacciner hoppas man kunna undandra dessa experiment från patentmyndigheternas insyn. Men verkligheten är svår att dölja. I spåren av en nymornad opposition kommer nu allt fler kunskaper och misstag på bordet. Låt oss hoppas att allt fler modiga kritiker kommer fram och offentliggör sina observationer, den mediala Fuellmich-kommissionen kommer att bli den murbräcka som kanske får muren att rämna. De politiker som fortsätter att blunda har ingen framtid att räkna med, även om de tror det idag. Låt det kommande valet visa dem detta!

Avslutningsvis kan jag nämna att jag under juni rest runt i EU och passerat tolv nationsgränser med bil. Inte i något enda fall har man bett om vaccinintyg eller PCR-testintyg. Detta trots en intensiv skrämselpropaganda i svenska medier. Verkligheten är inte fullt så dramatisk som vissa vill att den skall se ut. När Macron i Frankrike nu går ut med skärpta restriktioner riktade mot barer och restauranger i syfte att sabotera semestern för sina landsmän, är det en desperat åtgärd i syfte att göra sina uppdragsgivare nöjda, snarare än ett skydd av folkhälsan. Den 10 april 2022 blir Macron avsatt för gott som Frankrikes president i det kommande valet. Hans parti ligger i spillror. Borde inte det vara en varning till Löfvén och hans kollegor i EU?

Peter Krabbe

Nationen – ett spel för galleriet?

Så här på nationaldagen kan det vara på sin plats att belysa om och hur nationellt oberoende vi är i verkligheten. Utgångspunkten är dels vårt beroende av FN genom alla avtal genom vilka den svenska regeringen okritiskt överlåtit vår nationella beslutsrätt till denna skenbart internationella organisation, exempelvis genom Agenda 2030 och dussintals andra liknande avtal, dels, och i detta sammanhang främst, WHO:s roll i politiken där vi nu slaviskt följer alla diktat rörande pandemins hantering.

Sverige är medlemsland i WHO tillsammans med 192 andra länder och har förbundit sig att följa dess konstitution, som förbehåller organisationen rätten att ta samtliga övergripande beslut rörande hanteringen av Covid 19. Vi har bara att lyda alla beslut i hälsofrågor som dess styrelse fattar. I styrelsen sitter även Bill Gates – normalt förbehållet nationernas representanter – som dessutom utsett sig till representant för flera andra nationer. Gates motiverar detta med sin stora finansiering av verksamheten, dvs han har köpt sitt inflytande i en organisation som har rätten att fatta globalt gällande beslut i hälsofrågor. Det är i spåren av detta upplägg som vi nu får globala beslut som förbjuder verksamma mediciner mot Covid 19, som Ivermectin m.fl. Syftet är att kunna genomföra vaccinationer som allt fler experter förkastar som vansinniga, allt för att garantera de miljardvinster som vaccinbolagen genom GAVI ser fram emot genom nationella tvångsinsatser mot sina medborgare, exempelvis vaccinpass och andra exkluderande åtgärder för dem som vägrar underkasta sig Bill Gates.

Dessutom har organisationen inklusive Gates sett till att bevilja sig total juridisk immunitet och frihet från straffansvar. Detta i fullt medvetande om de tusentals, om inte miljontals, drabbade av vaccinationer som inte fått eller kommer att få avsedd funktion utan istället drabbas av död eller livslånga handikapp. Vi får se om den medborgarkommission som nu börjat arbeta genom Rainer Füellmich kommer att kunna väcka den opinion som behövs för att störta dessa tyranner. En belysande intervju med professorn och insidern i WHO Astrid Stückelberger diskuterar denna problematik och kan lyssnas på här via Pandemic News. För att undvika att den raderas återger jag här en sammanfattning på engelska från siten:

Dr. Astrid Stückelberger dropped some major bombshells during a recent interview that completely blew the lid on billionaire eugenicist Bill Gates, the corrupt World Health Organization (WHO), and other nefarious elements that all conspired together to perpetrate the Wuhan coronavirus (Covid-19) plandemic on the world.

A scientist, writer and WHO insider, Dr. Stückelberger used to believe in the work of the United Nations arm until she started to see some serious red flags with the way it operates. Much like the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the WHO functions more like a private corporation than it does a public health agency, working to advance the interests of Big Pharma and other pro-vaccine forces like the Bill & Melinda Gates Foundation.

As a professor at the University of Applied Sciences in Switzerland as well as a lecturer within the Institute of Global Health of the Faculty of Medicine at the University of Geneva, Dr. Stückelberger is a credible source, by the way, whose insider information about the WHO is noteworthy.

In a nutshell, WHO member states, of which there 193, are bound by whatever rules and restrictions the WHO decides to impose in the name of “public health.” With the Chinese virus, the WHO pronounced all sorts of new requirements that the vast majority went along with, except for two: Iran and the United States under President Donald Trump.

Behind the scenes, Gates and his cohorts, along with GAVI, were steering the WuFlu ship with the WHO appearing to make all the decisions. And thanks to the way the WHO operates, the plandemic was easy to implement.

“It is embedded in the constitution of the WHO,” says Dr. Stückelberger about the ease with which the WHO is able to decree international ‘health regulations.’ “So, they don’t need to adopt it. It is immediately approved and it’s an obligation, so it is legally binding.”

Bill Gates petitioned to become his own “member state” at the WHO

Gates holds an incredible amount of sway over decisions made at the WHO, which impact most countries around the world. He has paid the agency so much money over the years that he now thinks he has the right to vote as if he was his own country.

Dr. Stückelberger explains that Gates holds immunity in Switzerland where such deals are made, as does GAVI, and has repeatedly tried to become his own “member state” in the eyes of the WHO – though it is unclear if he was ever actually voted in as such.

Even so, Gates still pulls a lot of strings at the WHO. He negotiates and signs contracts on behalf of different countries, acting as the unelected middle man in deciding which vaccines or pharmaceuticals will be purchased by them.

As you may recall, Gates planned for the Wuhan coronavirus (Covid-19) with his Event 201 exercise back in the fall of 2019. This exercise involved strategizing for a major pandemic that just so happened to materialize several months later.

Dr. Stückelberger witnessed firsthand how the WHO has been holding the same types of exercises for years, which is what first tipped her off to something fishy. She also notes that in recent years, the WHO has changed all sorts of definitions in its health guidelines to allow for any form of influenza or even the common cold to potentially be declared a “pandemic.”

Even the word “immunity,” she says, which we likewise noted, has been redefined by the WHO to only include vaccine-related “immunity” as opposed to natural immunity.

More related news about the Wuhan coronavirus (Covid-19) can be found at Pandemic.news.

WHO insider exposes GAVI, Bill Gates for perpetrating coronavirus plandemic (pandemic.news)

Från min nuvarande franska horisont återger jag den franska nationalidolen och Nobelpristagaren Luc Montagniers synpunkter på framtiden för de som bekymmerslöst redan låtit vaccinera sig, inte för att skrämma någon men för att alla skall förstå att hela scenariot med Covid 19 och efterföljande, regelbundet återkommande injiceringar de närmaste åren handlar om politik, inte sjukvård.

Som banbrytande HIV-forskare är Montagnier bättre än någon annan lämpad att bedöma hur sammansättningen av vaccinerna utformats för att orsaka mer skada än nytta. Den ökning av smittspridningen i länder där vaccinationerna utförts i större skala ser vi nu kan relateras till de vaccinerade, inte till det omvända. Man har helt enkelt konstruerat ett perpetuum mobile, en evighetsmaskin av smitta. Man kan också konstatera att Montagniers upptäckt av ingredienser av HIV och malaria i coronaviruset leder till en förklaring till varför Gates försöker få bort de mediciner  som HCQ och Ivermectin som botat just dessa företeelser i tidigare sammanhang.

Man är också inne på hypotesen att testpinnarna för PCR-testerna som grundligt körs runt långt upp i näsan också har som uppgift att registrera vårt DNA, allt för framtida bruk inom transhumanismen. Detta har vi också diskuterat tidigare på bloggen. Eftersom även denna text på Pandemic news lär försvinna snart återger jag även den här nedan.

Nobel Laureate and leading French virologist Luc Montagnier predicts genocidal wave of deaths from vaccines and blood clots

Nobel Laureate and leading French virologist Luc Montagnier, the scientist who discovered HIV, says the tens of thousands of documented injuries already, including over 4,000 deaths, are caused directly by the Covid vaccines. The wave of genocide is around the corner, and after studying at length the ingredients contained in the injections and what they do, Montagnier came to the conclusion that every single person who gets the shot will eventually die from ‘ADE’ – antibody-dependent enhancement.

Montagnier, the world’s leading virologist, is credited with being the first to discover HIV, proving he is well versed in studying the immune system, and what strengthens it versus what decimates it. He has witnessed that the curve of vaccinations for Covid has been followed by a wave of deaths, and he says it’s the same curve in countries and nations around the world.

Montagnier is witnessing, in his own studies of humans at his institute, that vaccinated people are coming down with Covid. He also fervently declared that you don’t vaccinate the masses DURING a pandemic. It’s absurd. It’s a huge mistake (but again, it’s planned this way).

The scariest part of this whole ordeal is that the Covid-19 virus came from a laboratory and its artificially spliced DNA can be found in the vaccines too. Montagnier has now, post-Covid-release, confirmed that the “presence of elements of HIV and germs of malaria in the genome of coronavirus is highly suspect and the characteristics of the virus could not have arisen naturally.”

Now, governments around the world have catalogued and databased swab-test DNA using AI (artificial intelligence) so the globalists can decide who dies (of blood clots blamed on Covid variants) and when.

Tune your internet frequency to Pandemic.news for updates on how to prepare and take care of your body and mind with superfoods, supplements and whole organic food right now and during the upcoming communist apocalypse.

Inom den ekonomiska sektorn har vi samma centralisering av beslutsprocesserna genom Världsbanken och bankernas bank, BIS i Schweiz. Detta land framstår allt tydligare som ett centrum för globalismens beslutsfunktioner, vi kommer att få en roll för Schweiz inom globalismen som motsvarar Vatikanens inom kyrkligheten och City of Londons inom global affärsadministration. Det är ingen tillfällighet att Schweiz hållits utanför EU, men ändå ligger mitt i prick. De som tror att Sverige har en roll att spela i detta sammanhang är tyvärr mer än lovligt naiva.

Vifta gärna med vår vackra svenska flagga idag, men inse samtidigt realiteterna, om vi skall kunna vara stolta över vår flagga skall vi också ha kvar rätten att bestämma över den nation som den symboliserar. Det har vi inte längre, så hjälp till med att ändra på detta innan det är för sent…

Peter Krabbe

Det Goda Kriget?

Det pågår i nutid ett krig av ett slag som för de flesta av oss framstår som obegripligt. Ett virus har under det senaste året härjat över stora delar av världen och efterlämnat ett ständigt växande antal döda, i dagsläget tre miljoner, och många allvarligt skadade. Våra räddande änglar skulle vara de mäktigaste finansbolagen i världen och deras agenter med sina ”i all hast” utprånglade vacciner. Tror vi på att dessa monopolister vill rädda oss eller är de i själva verket våra motståndare, de som står på andra sidan och vill se oss och våra anhöriga dö en kvalfull död?

Allt för att kunna öka sina förtjänster i en värld där man kan sälja det som man vill påstå är det enda verkningsfulla läkemedlet – vaccinet – till ett pris där de desperata nationalstaterna betalar oavsett kostnaden – med pengar hämtade ur sina medborgares skattekonton. Eller handlar det om en påbörjad depopulation av vår värld?

Att offren får betala för sin egen undergång kan man, beroende av vilken sida man står på, betrakta som antingen genialiskt eller världshistoriens hittills värsta cynism.

För att förstå detta måste man först ta ställning till om detta plötsligt uppkomna virus egentligen är ett vapen, framtaget av dem som vill ta ett fastare grepp över hur världen skall styras, eller om det är en tragisk men naturlig spridning av ett virus från en fiskmarknad i Wuhan i Kina. En vetenskaplig betraktelse över detta bifogar jag nedan, skriven av vetenskapsjournalisten Nicholas Wade, med senaste anställning hos New York Times 2012, därefter lämnad i eftertankens kranka blekhet. Om man inte omedelbart vill ramla framför ett tunnelbanetåg lämnar man frågan öppen för egna tolkningar, vilket också Wade gjort. Dock är det inte svårt att dra egna slutsatser av materialet, något som också ett stort antal forskare världen över redan gjort.

Låt oss därför hypotetiskt anta att viruset är framställt vid ”Wuhan Institute of Virology” i syfte att genomföra programmet ovan. Idén bygger då på att man saknar andra botemedel än det nu snabbt framtagna vaccinet. Därigenom kan man få igenom den dispens som befriar tillverkarna av vaccinet från allt ansvar för de biverkningar och dödsfall som man redan vet kommer att bli vanliga vid vaccinationerna. Behovet av dessa kan bara motiveras av att en nödsituation uppstått, där man saknar alternativa botemedel, detta är klart uttryckt i gällande lagstiftning.

Till sin fasa upptäcker vaccintillverkarna att ett flertal läkare och forskare världen över i sin tur upptäcker att ett flertal sedan lång tid tillbaks beprövade mediciner och hälsopreparat, må vara framtagna i andra syften, på rekordtid botar till och med de värst drabbade, döende och långtidssjuka i Covid 19. Larmsignalerna ljuder i världens finanskretsar, stoppa dessa mediciner annars kommer hela projektet att kollapsa ekonomiskt och läkemedelsbranschen kommer att gå på knäna. Hela denna alternativa medicinsektor består nämligen av preparat där patenten sedan länge löpt ut och hälsopreparaten går inte att ta patent på, eftersom de redan finns omkring oss i naturen. Om nämnda nödsituation upphört kommer också mandatet att leverera obeprövade vacciner att upphöra.

Hur denna monopoliserade finanssektor lyckats förbjuda dessa effektiva läkemedel i land efter land är en fråga som vi måste ställa oss nu, innan det är för sent. Man har låtit miljoner människor dö med främsta syfte att tjäna pengar på en iscensatt sjukdom som lätt hade kunnat bekämpas med enkla, redan befintliga mediciner :

I Sverige infördes redan 2015 lagar som hindrar införsel av mediciner från andra länder som inte redan underkastat sig nyordningen. Vad finns det för anledning att förbjuda import av mediciner som är godkända och länge använda i andra länder utanför finanssektorns räckvidd? Vet ”vi” bättre eller finns det här en djupare komplott mot mänskligheten än vad vi får lov att diskutera?

Fråga våra politiker innan nästa val vilka skäl som talar för att monopolföretagens ekonomiska förtjänster är viktigare än tiotusentals svenska medborgares liv!

Fråga dem också vilka förluster i människoliv som är ”rimliga” för att få kostnadsbalans inom äldrevården, pensionskassorna och migrationen! Fråga samtidigt hur vår växande statsskuld skall kunna finansieras när stora delar av näringslivet drivs i konkurs genom inskränkningar i vår rörelsefrihet och våra medborgerliga rättigheter, trots att det hade räckt med att dela ut enkla och beprövade mediciner till dem som blir sjuka. Varför sjukdom inte botas med hjälp av mediciner utan genom genmanipulerande insprutningar, trots att 90% av de vaccinerade aldrig hade behövt riskera att bli sjuka?

Kort sagt, se till att vår s.k. regering avsätts fortast möjligt innan det är för sent att rädda både demokrati och välfärd i vår lilla del av världen! Resten lär vi inte kunna göra mycket åt, tyvärr.

Peter Krabbe

Nu drar vi upp rullgardinen!

Kanske är det svårt många gånger att lägga ett pussel utan att ha bilden på kartongen framför sig. Vi har massvis av pusselbitar liggande runt omkring oss, men hur skall vi kunna se motivet bara genom att planlöst försöka para ihop alla bitar? Nåväl, jag skall spara det arbetet genom att låta David Sörensen hålla upp den färdiga bilden framför er, det finns nämligen inte tid för att fortsätta fundera längre. Låt oss istället arbeta för att stoppa galenskaperna, våra politiker kommer inte att göra det.

Owning a world
with people who own nothing

As most of us understand by now, the pandemic was planned with the sole purpose of submitting humanity to a New World Order of unprecedented tyrannical control by the ‘superrich elite’. If you haven’t seen the evidence for this yet, then I strongly encourage you to first read this in depth report, that reveals all the undeniable evidence of how the pandemic is the smokescreen for implementing a new level of totalitarian control.

Covid is the excuse to lock down the world, supposedly to save humanity. In reality the agenda behind the lockdowns is very different. In their own books, videos, websites and conferences the globalists make it crystal clear what the purpose of the lockdowns is:

The essence of this Great Reset is that all debt of every human being would be cancelled, which would save us from the financial devastation resulting from the lockdowns. Having all your debt cancelled surely sounds like a wonderful solution. ‘Thank you globalist elite!’ However, it comes with a price tag. In return for this ‘financial rescue’ everyone would have to give up all private property.

From that moment on, nobody would own anything, and we would all rent everything: cars, houses, etc.

The mind behind this plan is Klaus Schwab from the World Economic Forum, which is working closely with the World Health Organization, the World Bank, the European Union, the United Nations, and other globalist entities. Schwab has become a key player in the globalist movement, steering most nations and industries towards this agenda. He welcomes globalist world leaders every year in the renown World Economic Forum conferences in Davos, Switzerland. So what I am telling you here is no weird fairytale, it is fact.

This notorious leader of the globalist elite released a video with the presentation of their plans, and he literally says:

‘You will own nothing, and you will be happy.’

Yeah, right, while they will own everything…

Bluntly said: their plan is to throw the world into an abyss of despair, so they can become our ‘saviors’ who will ‘take good care of us’. No debt, no need, no worries, but… also no possessions, no privacy, no rights, no freedom, no voice.

Slaves forever.

The elite would become the true owners of all humanity, claiming this is for our well being. Their magic word is ‘sustainability’. They claim that this insane plan is the only way to sustain life on earth. How convenient for themselves…

Bye bye humanity,
welcome transhumanism

Their agenda however goes on. Once these globalists are in full power, they would basically end the human race, by replacing most people with Artificial Intelligence. Klaus Schwab announced that 40% of all jobs will be performed by A.I. in the near future. So they need to erase 40% of humanity, to make room for this, naturally.

No use of having 40% of humanity walking around doing nothing…

In his notorious book The Fourth Industrial Revolution, Klaus Schwab explains how the original human race will end, and make room for the next step in human evolution: we will all become cyborgs. Our bodies will be greatly altered using technology. Man and machine becoming one.

No, that is not the script for a science fiction movie, this is reality. His book is right there, on the shelves of stores around the world, and this is the man pushing the current events in the world. Governments around the world are embracing his ‘wonderful ideas’ and they are already telling children in schools how much smarter they will be with a chip in their head. Elon Musk wanted to call his child A.I. and is a pioneer in the human-robot fusion.

Mark Zuckerberg said during a public speech:

‘I WAS human…’

Let that sink in for a few seconds…

Giving up all freedom,
in return for being a robot

Becoming a cyborg may sound fascinating, as it could give us some technological ‘superpowers’. The mental programming of humanity has already been happening for decades, through movies like Terminator, Robocop, Ironman, etc. The message is always that the symbiosis between man and machine results in a superhuman. The reality is however not as appealing… It will literally mean that your body will be connected to the Cloud, or the worldwide network of digital surveillance.

They would be able to control, manipulate and direct you anyway they want, because your brains and nervous system would be connected to their fingertips, just as our smartphones are connected, and used to constantly spy on you.

Simply said: you will lose any and all freedom. Being a digitally connected man-machine, you would no longer have privacy, as they would have direct access to your digitized body and consequently know EVERYTHING you say, do, feel, think, believe, etc.

Did you know your phone records all your conversations, constantly films you, and tracks your every move? Have you ever wondered why you talk about something and then an hour later you see an ad on Facebook promoting the very thing you talked about? Or have you ever noticed how you made a phone call to somebody and a little bit later you see that person being suggested as a friend on Facebook? Or have you ever noticed that you are in a certain place, and suddenly Google is offering you shops and events in that exact location? You are tracked non stop.

Integrating all this into our own bodies, is the next step, which will eliminate our autonomy, and submit us entirely to their totalitarian control.

That’s the plan of these psychopaths. Horrible movies becoming reality,… just like the pandemic has been announced by dozens of ‘pandemic’ movies, comic books and TV shows the past years.

For those who dismiss this as ‘a conspiracy’: I invite you to read the book ‘The Fourth Industrial Revolution’ by Klaus Schwab, listen to Elon Musk, look at Mark Zuckerberg, view the videos by the World Economic Forum, see what’s on YouTube, and you will see how they have been announcing this for decades, and are now openly saying it’s time for this next move ’forward’.

Seizing absolute control over every aspect of human life, is the ultimate purpose of the planned pandemic. The lockdowns destroy humanity’s strength and wealth, so everyone would come begging for the solution: eating from the hands of the globalists. Very simple.

It’s also evident from the inventions by Richard Rothschild in 2015: this British lawyer created a virus detection system (labeled as COVID-19 testing system!), which scans a persons most private body functions, and sends this to artificial intelligence in the Cloud. A ‘virtual robot’ then warns health authorities to take action, like placing this person in quarantine.


Invented in 2015 and specifically labeled as a COVID-19 detection system today. Connecting people to artificial intelligence, to rule humanity.

The first step is submitting the world to their control through lockdowns, vaccine passports, constant testing, track and trace systems, etc. Once that succeeds, they can roll out the next phase: transhumanism, digitizing all life, eradicating original humanity, replacing everything with A.I., and claiming to offer eternal life, in the harness of a robot. They are already making robotic bodies, where humans can transfer their mind to, to have ‘eternal life’.

Yeah, if you think ‘eternal life’ is being locked up in a lifeless machine, controlled by the elite.

Opposing the
one world superstate

What does this have to do with the vaccines? EVERYTHING! President Trump has always been a major obstacle in these wicked plans. He made it very clear to the globalists that he is not going to allow them to destroy America, and turn it into a nameless, branded slave of the New World Order.

The true vision behind ‘Make America Great Again’ is to prevent it from being absorbed by the monster of the global superstate.

Trump was therefor their greatest threat. That explains their unrelenting attacks on him. It also explains why he was so bashed by the media, non stop. They just had to take him out. It is also the reason why he had to be removed from office through election interference, so a globalist puppet could replace him.

Trump was their worst nightmare. A massive stick in their wheels.

When they unleashed the pandemic, their plan was to impose vaccine mandates on all of humanity. This was key to their agenda of turning the earth into one huge prison state. If life is only possible with a vaccine passport, you are a slave of those who mandate all future vaccines, and there’s no way out. You can only move around, if you take the next vaccine, and the next, and the next, and so on.

Vaccines become the only key to a normal life.

These brand new mRNA vaccines however serve the plans of the globalists in more horrendous ways than any sane human being can imagine. As we understand the agenda of changing humanity into easily controllable cyborgs, it shouldn’t surprise us that the ultimate goal of forcing people to continually get more and more injections, is in reality to inject into them an increasing amount of DNA and RNA altering material, as part of the plan to shift humanity from version 1.0 to 2.0.

Transhumanism is at the very heart of the globalist agenda.

Ending humanity as we know it, reprogramming the human DNA and making us all fit to become the desired type of obedient, unquestioning citizens of the worldwide superstate, run by this elite.

No, it’s not too far fetched. Mark Zuckerberg, CEO of Facebook was caught on camera, admitting in an insider meeting with his staff, that the mRNA vaccines indeed alter the human DNA. Interestingly enough he censors anyone talking about this on Facebook…

Video footage shows how the Pfizer vaccine contains an unknown living organism. What is the purpose of this  living organism inside the vaccines? Why is there so much talk about inserting nanotechnology into the human body?

I believe the vaccines are used to prepare our bodies to become connected to the digital control networks. Reprogramming human bodies, to increasingly become digitized, making us connectable to technology. Every new vaccine adds a little more nanotechnology, one step at a time, more and more…

Dr. Carrie Madej explains in the documentary The Battle For Humanity (make sure to watch this!) how injected nanotechnology, can set up ‘drug factories’ inside of our bodies. These invisibly small ‘factories’ can then produce all kinds of drugs on command. They could be activated by an external source, like sattelites, cell towers, or our smartphones. Dr. Madej says how she was present at several top level medical conferences, where the ‘experts’ (she calls them ‘crazy, evil professors’) openly talked about this.

Besides preparing humanity for transhumanism, the vaccines also serve to dramatically reduce the world population, by killing all the weak and vulnerable ones, whose bodies cannot withstand this biological attack.

As you are probably aware of, dramatically decreasing the worlds population is at the top of their to-do list.

Weaken humanity
by poisoning them

Thirdly the vaccines serve to weaken the world population in general, so they would be easier to control. A weak and tired person is only just able to work for the elite, and has no strength left to ask questions or resist.

This is a strategy they have been using for decades already, by poisoning our food, water, air, medicine and minds.

It is no coincidence that most of the food in supermarkets is industrial, highly processed, extremely toxic pseudo-food, that – according to many medical doctors – accounts for 85% of all modern day disease. It is also no accident that gas stations only offer health-wrecking ‘snacks’ to the countless travelers. Fast food chains dominate every nation, offering rubbish to humanity that this world has never seen before, in her long existence. All this toxic fake-food is weakening humanity, as never before.

90% of all modern day disease didn’t even exist a century ago!

It’s hard to find a fully healthy person on earth today, specially in the western nations. It seems as if everyone has some sort of health issue. Chronique fatigue, sleeping disorders, allergies, ringing in the ears, headaches, nervous pains, arthritis, cancer, diabetes, and hundreds of other illnesses. Did I mention the worldwide epidemic of anxiety disorders, depression, autism, etc? Statistics show children have more chronic health issues, than ever before. At the same time they are the most vaccinated children who ever existed. See the connection?

Weakening the population is key to controlling them.

That’s why every effort to create natural medicine, always faces tremendous opposition, and it’s also why thousands of natural doctors have been found dead, and every inventor of a cancer cure suddenly had a ‘heart attack’.

As controlling, erasing and weakening humanity is at the very heart of the plans of the globalist elite, imposing vaccine mandates is critical to their success.

If there’s a cure,
no vaccine can be mandated

Now that we know their agenda, we come to a key question: what did President Trump do, to sabotage these insane plans?

He started promoting cures and therapeutics for COVID-19.

By doing this, he effectively removed every legal base for vaccine mandates in America. Because a vaccine can only be mandated if there is no cure. That’s why every single cure for covid has been suppressed by the globalists. That’s also why many medical doctors who successfully treat covid patients, have been censored. They desperately need to hide the cures for covid, because they must succeed in mandating the vaccines, both now and forevermore.

So when Trump started tweeting about the cures for covid, he simply threw a big rock into their windows. He also tweeted the famous White Coat Summit by Americas Frontline Doctors, where safe and effective covid-cures were presented to the world, which again eradicates the need for a vaccine. The live broadcast was viewed twenty million times and then this group of medical doctors was censored by Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, and their website was taken down.

What did Trump do? He promoted them on Twitter! BAM! Another major blow in the face of the globalists. ‘There are cures for COVID-19!’

Later Trump and his family said they had covid, and recovered blazing fast thanks to the ‘miraculous therapeutics’ they had received. Once again President Trump removed the legal base for vaccine mandates, by declaring that he, his wife and his son were cured by therapeutics.

So President Trump has made it very clear to the hundreds of millions of people around the world, who listened to him:

‘Nobody needs a vaccine. There are cures. No vaccines can be mandated.’

However…

How can you save severely brainwashed people?

President Trump was facing an enemy of enormous proportions … in the minds of the majority of the American people, and the world. For decades the mainstream media and criminal health institutions have indoctrinated all of humanity with the lie that vaccines are the only way to stay healthy, and defeat infectious diseases.

As a result President Trump had to deal with a world population that is so severely brainwashed, that – no matter how much he speaks about cures and therapeutics – they still demand a vaccine.

Now comes the clue: knowing that only a vaccine would be able to end the globalist lockdowns, and therefor prevent the Great Reset, Trump knew he had to start pushing vaccines. So he did. Interestingly enough, he tweeted right after his first announcement of the Pfizer vaccine:

“I wish people would stop killing themselves.”

That says it all, right there.

Then Trump did something else to once and for all prevent the vaccine mandates: he rushed the development of the vaccines so ridiculously fast, that they ended up being not a real vaccine, but an experimental medical product. A medical experiment can NEVER be mandated! So once again, he sabotaged the plans of the globalists to impose vaccine mandates. Also, he knew fully well that the educated part of the world will be greatly alarmed by this. By making the vaccines experimental products, he gave all of us the perfect tool in our hands to warn humanity:

This is not a vaccine, but an untested, experimental biological agent!

Another strategic element of these rushed vaccines, is  because they skipped all necessary safety testing, they are causing way more adverse events than planned, which once again is alarming humanity!

Thanks to this rushed dangerous vaccine, that has more adverse events than any vaccine ever, billions of people are now learning, for the first time in their life, about the devastating risks of vaccines in general! It wouldn’t surprise me if this ultimately results in vaccines being banned from the face of the earth altogether, in the future. Who knows…

You have to understand this: Trump can never say publicly how bad vaccines are. He would right away be accused by all the big media, and the majority of the corrupt government (left and right!) of murdering the American population. So he has to be smart.

He gave the world ‘vaccines’, therefor the lockdowns can be ended, and the plan to destroy humanity through endless lockdowns fails.

Of course he needs to say they are ‘safe and effective’, but even this is waking up the world, as people hear the claim ‘safe and effective’ while around them they see the destruction these vaccines are causing. This is undermining their blind faith in the governments and ‘health’ institutions, which is again a massive blow on the stronghold of the elites’ control over the world.

The globalists are freaking out of course, because this wasn’t their plan. So now they are all crying out in a frenzy:

’The vaccines actually don’t even protect you, you still need the lockdowns, essentially the vaccines don’t do anything. You can still get and transmit COVID-19.’

Total insanity of course, which is waking up even the most brainwashed people among us. ‘Who on earth wants to take a medical experiment, that doesn’t even do anything?’ More and more people ask questions, which is the last thing the elite needs.

Do you see, how the strategic steps taken by Donald Trump are literally wreaking havoc on the plans of the wicked globalists?

The deadly toll of
choosing ignorance

Of course it is tragic that people suffer from the vaccines. But let’s be honest: the amount of information warning the world for these vaccines is so immense, so overwhelming…. It is indeed a conscious choice of many people to deny all this wisdom, and as Trump said on Twitter to ‘kill themselves’.

The Bible speaks about how Wisdom stands on the corners of the streets shouting to the people, to warn them. But they prefer foolishness instead of wisdom, and as a result they walk into their own doom.

It is a basic reality in this life: when we reject sound wisdom, we end up in destruction. Only wisdom keeps us safe.

Trump shouted from the rooftops that no vaccines are needed, because there are cures. Everyone with an ear, heard that. Then he had to play the wargame to stop the New World Order, by pushing a vaccine, that is experimental, therefor it cannot be mandated, yet it should help end the lockdowns.

I hope you understand the kind of war we are in, and the strategic way Trump has to move, in order to save America and the world from the globalist New World Order.

If the lockdowns can be stopped, their plan fails, and freedom is restored!

That’s what it’s about.

The election steal was
part of the plan

Then there is the election fraud. Do we really think this was a surprise to President Trump and his military intelligence support group? Of course not. It doesn’t matter what we believe about the military intelligence operation called Q, fact is they accurately predicted everything that has happened so far.

They warned the patriots that Biden would be president, that a necessary scare event would occur, that we had to walk through the dark in order to see the light, that the elections would be stolen, and that a foreign entity would take control of the White House. Even the attack on Congress and impeachment attempt was predicted.

It’s for a reason that Q kept saying: ‘Trust the plan’ and ‘Nothing can stop what is coming’.

These military intelligence patriots and God fearing freedom fighters have been preparing the take down of the corrupt power structure for decades. They are – as far as I have been able to discern – among the most intelligent and wise people on the face of the earth. They claim to have access to all the information in this world, and see and hear everything the elite is doing.

Of course the election theft was part of their plan. They knew what the wicked were preparing. George Soros made it plain and clear during his speech at the World Economic Forum:

‘Trump is a threat that will disappear in 2020’.

What is happening now? Can Trump personally reveal all the evidence for the election steal? Of course not. He would simply be accused of lying, and many Americans would hate him even more. So what is Trump doing? He is allowing the people of America to expose the evidence for the election steal. He stepped aside, as if he ‘accepts’ the election results, and meanwhile Mike Lindell is producing epic documentaries that prove how the elections have been stolen. BAM!

Trump cannot be accused of refusing to accept his ‘loss’, and independent citizens are doing the work.

Another element of allowing the election steal, is that this causes all corrupt politicians to reveal themselves. So now Trump sees all the true faces, and he knows who was a traitor all along. All the corruption is being exposed.

All by all I believe we are seeing a very smart operation being worked out, that will eventually save America, and ultimately the entire world.

It is for a reason that leaders from 28 nations have asked President Trump to help them defend freedom in their countries. I am preparing a video that shows this.

Do I like how Trump is now promoting these vaccines, and how Ivanka shows herself supposedly taking ’the shot’? No. I hate it with every bit of my being. But I know what is at stake here. If the lockdowns continue, the nations are plunged into extreme poverty, and the globalists succeed in their Great Reset and the New World Order, that will be the end of humanity, as they will enforce the transhumanism agenda as the next phase. Then this world will become one technological cyber prison, with only obedient cyborgs and robots.

That’s not a scenario for a movie, it’s the insane reality these stark raving mad psychopats are envisioning. All under the guise of ’sustainability’. The only thing they want to sustain is their power and control.

How so many thousands of leaders can follow their insanity, is a mystery to me. I assume they have been walking the croocked paths of compromise so long, that their ability to think clear has been lost, plus the lust for position and money is blinding them further.

Some insist that Trump also serves the dark side, but to me that doesn’t line up. The fact that entire cults of witches and satanists all over the world have stood up to publicly curse Trump, shows how the realm of darkness hates him. If he was on their side, the global community of witchcraft and satanism would never attack him like that. Never before in history has there been such an organized effort by witches and satanists all over the world, to collectively try to destroy a person.

The hatred of the mainstream media against Trump also shows clearly what camp he is in. The media only bash their enemies! Even the collaboration between several nations worldwide to steal the election, is solid evidence of how Trump is a threat to the cabal.

I am convinced there will come a day when the election will be revisited and the righteous President – overwhelmingly chosen by the people – will be acknowledged. We are now simply in a difficult period of waiting, persevering and doing our part in this battle for the salvation of humanity.

And believe it or not: all of us play a critical part. You are needed, just as much as I am needed. You can do so much more than you are aware of: praying, spreading truth, supporting other freedom fighters, and so on.

If we all form ONE VOICE worldwide, nothing can stop us.

David Sörensen

Blev det för mycket att ta in? Nåväl, vi har hela Valborgshelgen framför oss, så ta en bit i taget och låt det sjunka in! Vi står inför de största förändringarna i världshistorien, de kommer att genomföras inom det närmaste decenniet om vi inte tar oss samman och protesterar – eller kanske snarare ser till att vi får en regering och politiker i vår riksdag som ser mer till allas våra intressen än till sina egna. Problemet är att vi inte har några partier som fullt ut förstår den agenda som skisserats ovan av Sörensen. Att slänga klichéer som konspirationsteorier i ansiktet på alla dem som redan har börjat se hur pusslet skall läggas är inte längre acceptabelt, vi närmar oss alltmer ett skarpt läge. Inför kommande val måste alla hjälpa till med att ändra på detta! Vi kommer inte att kunna påverka det som sker i större sammanhang som EU och FN än på länge, men om Sverige vill vara ett föregångsland är det dags nu att lägga om rodret och försöka greppa verkligheten, åtminstone på hemmaplan. Det kommer inte att behövas så mycket för att andra skall följa efter…

Peter Krabbe


Kampen om våra hjärnor.

Dagens blogginlägg är skrivet av den amerikanska läkaren och vaccinmotståndaren Sherri Tenpenny och översatt till svenska av Sture Blomberg. I ett av etablissemanget kritiserat uttalande säger hon bl.a. att ”Some people are going to die from the vaccine directly,” Tenpenny said in the video, which has nearly 1 million views. ”But a large number of people are going to start getting horribly sick and get all kinds of autoimmune diseases, 42 days to maybe a year out.”

Facit efter bara en kort tids vaccinerande är att bara i Sverige har 161 personer dött som direkt följd av vaccinationen (Läkemedelsverkets statistik).  De långsiktiga konsekvenserna vet vi än så länge inte mycket om. Vi har därför all anledning att ta Tenpennys varningar på allvar:

Transhumanism är ett begrepp inför framtiden då människa och teknik blandas,
vilket resulterar i själlösa intelligenta maskiner. Det är en rörelse som gynnar
utvecklingen av en ny mänsklig art genom användning av integrerade kretsar.
Genom att kalla det ”mänsklig förbättring för den post-mänskliga eran” antar
transhumanister att mänskligheten bara kommer att förbättras av maskiner. Ingen
kommer till skada. Ingenting förstörs. Och ingen möjlighet till tvång eller dominans.
I en post-human värld kommer mänskligheten, såsom vi känner den, att vara
föråldrad.
År 2012 blev pionjären för artificiell intelligens Ray Kurzweil chef för teknik och
chefsfuturist på Google. Han anställdes för att arbeta med projekt för att få maskiner
att lära sig. På grund av tekniska framsteg förutspår Kurzweil att man år 2030
kommer att tillåta att små nanoboter injiceras i människors blodomlopp. Därifrån
passerar de genom blod-hjärnbarriären och integreras i hjärnan. Den mänskliga
hjärnan kan sedan ansluta till ”molnet” och uppnå en briljans, som man aldrig kunde
tro var möjlig. Så biologiska varelser kommer huvudsakligen att bli ”icke-biologiska
enheter”. I sin bok ”The Singularity is Near: When Humans Transcend Biology” säger
Kurzweil: ”I framtiden kommer det inte att finnas någon åtskillnad mellan människa
och maskin eller mellan fysisk och virtuell verklighet.”
Men om våra hjärnor kan använda molnet, så är det bara sunt förnuft att det som
finns i molnet kan använda vår hjärna. Så frågan blir då: Vem kontrollerar den
specifika informationen, som vi får använda? Vem avgör vilka nedladdningar vi får?
Det man kommer att tänka på är den störande visionen av tusentals – eller miljoner –
manchuriska kandidater.


Jakten på kontrollen över människans hjärna

I förre president Obamas ”State of the Union-tal” 2013 tillkännagav han sin plan att
satsa på tekniker för att kartlägga hjärnan. I april samma år lanserades en satsning
på 100+ miljoner dollar, som kallas BRAIN, vilket står för hjärnforskning genom
avancerad innovativ neuroteknik. Flera offentlig-privata partnerskap fick
finansiering, inklusive Allen Institute for Brain Science, Howard Hughes Medical
Institute, Salk Institute for Biological Studies, och Kavli Foundation and Institutes.
Våra skattedollar finansierade också detta projekt; de statliga anslagen inkluderade:
▪ 20 miljoner dollar till National Science Foundation för att studera hur Big Data kan
användas för att förstå hjärnans förmåga att generera tankar, känslor och minnen;
▪ 40 miljoner dollar till National Institutes of Health (NIH) för att utveckla
träningsverktyg och resurser för att stödja BRAIN-initiativet; och
▪ 50 miljoner dollar till Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) för att
utveckla verktyg för att fånga upp och bearbeta dynamiska neurala och synaptiska
aktiviteter.
Med hjälp av dessa – och andra – medel tillkännagav DARPA 2016 att de avsåg att utveckla NESD-programmet (Neural Engineering System Design). Utgivet för att
vara hjärnsdatorns nästa gränssnittsnivå (BCI) är NESD-systemet utformat för att
förvandla hjärnaktivitet till en binär kod, så att människor kan koppla upp sig på
maskiner trådlöst genom att helt enkelt tänka.


Forskningens mörka sida

Medan många fantastiska medicinska användningar kan komma ut ur denna
forskning, från behandling av PTSD och traumatiska hjärnskador (TBI), till
manövrering av hjärnaktiverade rustningar och benproteser, behövs det mycket lite
fantasi för att förstå hur denna forskning snabbt kan förvandlas till något mycket
dystert.
▪ Vad händer om den post-humana världen innebär starka, mekaniska humanoiders
dominans med förbättringar, som är utformade för att gynna institutioner på
bekostnad av individen?
▪ Kommer drivkrafterna för att skapa bioniska människor att vara ekonomisk
effektivitet, kulturell modifiering och militär dominans?
De post-humana kommer att leva längre och vara globala medborgare. Framtiden
kommer att erbjuda en enda sammansmältning av människor och opolitisk identitet.
Allt under FN:s och den globala hållbarhetsagendans styre. Bioniska människor
kommer inte att ha behov av att knyta an till varelser ens av sitt eget slag. Framsteg
inom kloning av djur och embryonal stamcellsteknologi gör att kloning av
människor kommer närmare verkligheten, vilket tar bort behovet av att alstra barn.
Detta tillgodoser globalistens oro beträffande överbefolkning på planeten. Behöver
du fler arbetsbin? Skapa dem på fabriken. De behöver inga förmåner, inga semestrar
och kan arbeta dygnet runt.


DNA-vacciner: Permanent manipulation av människor och djur

DNA-vacciner, en typ av genteknik, knåpades ihop först i början av 1990-talet. En
liten DNA-remsa, säg, från ett herpesvirus, tar sig via en injektion in i en bakteriell
”bubbla”, som kallas en plasmid. När det fyllda plasmidvaccinet injiceras växlar det
cellulära immunsystemet upp för att bli av med det främmande proteinet (plasmid +
DNA-remsa från virus). Och samtidigt skapar det humorala immunsystemet
antikroppar mot virus-DNA. När ett herpesvirus kommer in i kroppen arbetar
minnes-T-cellerna och B-cellerna tillsammans för att attackera det främmande
viruset. Detta eliminerar viruset och undviker infektion.
Denna process är inte utan problem.
▪ DNA-remsan kan införlivas i värdens DNA, vilket leder till instabilitet i
kromosomerna. Den mutagena effekten kan aktivera cancergener och stänga av de
gener, som undertrycker tumörutveckling, vilket kan leda till cancer.
▪ Att genetiskt uttrycka sig är en process i vilken gener skapar proteiner. Överdrivet genetiskt uttryck är när processen ”går överstyr” och producerar stora mängder av
främmande proteiner och förstör mänskliga vävnader via både akut och kronisk
inflammation.
▪ Den plasmid som används är ofta resistent mot antibiotika. Samma
antibiotikaresistens kan överföras till värden.
▪ Plasmid-DNA kan vara mycket lik vaccinmottagarens DNA. Anti-DNAantikropparna kan attackera mänskliga organ med liknande DNA-sekvenser.
Resultatet blir då autoimmunitet, som är en tydligt identifierad orsak till nästan 100
olika sjukdomar och misstänks vara orsaken till minst 40 kroniska och potentiellt
livshotande tillstånd.


DNA-vacciner till djur


En angelägenhet som låter som science fiction är användningen av DNA-vacciner
hos livsmedelsproducerande djur. Det främmande DNA:t kan införlivas i ett djurs
DNA och komma in i livsmedelsförsörjningen. Plasmid-DNA: t kan störa djurets
mikroflora och till och med potentiellt omvandla mikrofloran i miljön när djuren
lämnar spillning efter sig.
Denna nivå av genetisk manipulation gör DNA-vacciner till ett drömverktyg för
transhumanisterna. Eftersom en mängd företag arbetar med biotiska mänskliga
kroppsdelar och DARPA jobbar på att bygga mördarrobotar, är vi bara ett steg ifrån
att designa DNA-vacciner för att förbättra mänskligt DNA. Faktum är att Editas
Medicine, ett amerikanskt företag, tillkännagav i november 2015 att försöken, att ge
de första människorna ett genetiskt modifierat DNA, hade kommit en bra bit på väg.
Om robotar kunde tänka, känna och ha ett samvete, skulle det göra dem mänskliga?
Eller skulle bristen på genetiskt material för alltid göra dem icke-mänskliga? Att
använda kombinationen artificiell intelligens, nanoteknik och DNA-vacciner för att
införa mänskliga gener och mänskliga egenskaper i maskiner är inte längre något
som bara kan ses på film. Vid vilken tidpunkt är människor inte längre människor? När vaccinrekommendationer blir obligatoriska – och 30 stater driver nu på för obligatoriska vacciner, kommer du då att få behålla din rätt att vägra?

Sherri Tenpenny

Tid för sorg eller glädje?

Så är det då dags för långfredagen, dagen man hatade som barn, sittande i mörk kostym, stirrande in i väggen. Allt roligt var förbjudet, man fick inte skratta eller skämta, fick inte gå ut eller träffa kompisar. Inte lyssna på musik, inte prata högt. Dagen skulle vara en plåga i åminnelse av Jesus på korset.

Numera struntar man i det mesta av detta, det är säkert bättre. Dessutom väntar ju påsklunchen bakom hörnet med snapsen på bordet. Då pratar man desto mer. Nog kan vi vara kristna trots det? På påskdagen äter vi påskalammet och drar i oss några glas gott rödvin. Därefter mår vi bättre, synderna är förlåtna och livet väntar på nytt.

Kanske kan vi se en spegelbild av verkligheten här? Det senaste året med sina Covid-restriktioner har varit en enda lång, lång, långfredag och vi har suttit inlåsta i våra hus eller hem utan normal kontakt med vår omgivning. Nu vill vi ut och fira att eländet är över och återgå till det liv som väntat länge nog. Men viruset stretar emot och Gates fortsätter att flina åt oss. Kanske löser vi ändå problemen genom att visa att det finns alternativa strategier, att vi kan umgås igen, bli lite sjuka men ta de där medicinerna istället som allt fler vet kan bota oss. Få den naturliga immuniteten och slippa oroa oss. Bygga upp vårt eget immunförsvar för att klara även det kommande djävulskap som säkert redan ligger klart i laboratorierna, klart att pumpas ut för att få oss att slutligt förlora hoppet.

Den franska revolutionen började för att folket inte fick det bröd som man med all rätt krävde. Är det dags nu för en revolution i syfte att få de mediciner som vi, också med all rätt, kan kräva för att slippa bli sjuka och dö – av virus, isolering, ekonomisk konkurs eller tristess? Vaccinerna är inga mediciner, de får de lyckligt lottade att överleva några månader till, tills nästa mutation står på tur för att ställa oss i vaccinationskön igen. Vi förväntas tacka Den Goda Staten för varje månad som vi får leva.

Gamla beprövade mediciner som Hydroxyklorokin, Ivermectin m.fl. bedöms som ”obeprövade” mot Covid, trots att de bevisligen botar på kort tid, istället lanseras vacciner som knappt ens är godkända och resulterar i hundratals avlidna direkt efter sprutan som ett bättre alternativ. Receptfria piller blir plötsligt receptbelagda samtidigt som läkare förbjuds att skriva ut dem. En av de största produktionsanläggningarna för Ivermectin brinner plötsligt ner till grunden. Istället förvisas de sjuka till isolering i hemmet tills de uppnått stadiet för intensivvård, trots att alla vet att det då för många är för sent med behandling.

Vad är det då egentligen som pågår i samhället? Finns det fortfarande någon som inte förstått att vaccinationsagendan har politiska förtecken och att de kallt beräknade konsekvenserna för den enskilde är nogsamt utprovade redan för flera år sedan i syfte att genomföra The Great Reset, med en i varje avseende kontrollerad befolkning, medellös och utan inflytande i politiken? Att demokratin sjunger sin svanesång och att det totalitära Corporational Communism står klart att ta över.

Kan vi då få denna utdragna långfredag att till slut gå över till en gladare påskafton? Vi måste naturligtvis försöka, även om uppgiften tycks lika omöjlig som det var för det franska folket att störta den orubbliga kungamaktens grepp över samhället. Men maktens fundament är alltid polis och militär, de beväpnade. Spricker detta fundament sönder faller också makten. Frankrike har alltid fått gå först i historien och kommer säkert att göra det igen. Fransmännen har fått nog och inget land i väst har fått se demonstrationer i en sådan omfattning. Macrons dagar är räknade. Fransmännen tar inte sprutan.

I Sverige fäller inte oppositionen vår regering, inte ens när de har tillfället i hand. Vikingarna har blivit syltryggar som inte ens duger att göra lingonsylt av. Vi får snällt invänta att andra gör jobbet åt oss.

I väntan på det rekommenderar jag alla att göra som jag – njuta av en solig påskafton med god mat och tillhörande drycker och fortsätta njutningen på en likaledes solig påskdag med ännu godare mat och ädlare drycker. Jag önskar med andra ord alla en förhoppningsvis Glad Påsk!

Peter Krabbe

%d bloggare gillar detta: