Globalismen skakas nu i sina grundvalar. Men är det för sent att stoppa avskaffandet av demokratin?

fabian_society_coat_of_arms

En ulv i fårakläder är passande nog den vapensköld som Fabianismen valt!

I min sommarserie om globalismen har mycket av materialet byggt på Daniel Estulins best-seller ”Sanningen om Bilderbergruppen”. Boken skildrar organisationen och personerna bakom genomförandet av New World Order, förvandlingen av västvärldens demokratiska nationer till en världsomfattande diktatur utan folkligt medbestämmande, istället styrd av en maktelit som genom sitt ägande förfogar över världens finanssystem och monopoliserade näringsliv. Detta genomförande står på tröskeln till sitt fullbordande. Estulin har främst analyserat USA:s roll i detta maktspel, en roll som inte kan förminskas eller förbises. Men dess rötter ligger till stor del i Storbritannien under slutet av 1800-talet, för att sedan i en makaber symbios med amerikansk politik sprida sig till vår tid och de lobotomerade marionetter som till stor del företräder även vår svenska utrikes- och inrikespolitik.

Denna engelska rörelse går under namnet Fabianism, efter The Fabian Society som grundades 1884 med samma agenda som senare har gett upphov till New World Order, den har samma förgrundsfigurer som sin amerikanska motsvarighet med Rothschilds och Rockefellers i spetsen och är nära relaterad till arbetarrörelsen. Fabianerna grundade bl.a. The Labour Party och ligger bakom en stor del av socialisternas europeiska politik.

En utomordentligt grundlig redogörelse för både historisk bakgrund och dagens händelser finns i den omfattande artikeln The Fabian Society: the masters of subversion unmasked, utgiven 2013 av bloggen Free Britain Now (man visste inte då att Brexit skulle komma, men vi kan se händelseutvecklingen så att motstånd lönar sig – om det är sakligt underbyggt!). Länken är förmedlad av min norska följare Ragnhild – jag konstaterar med glädje att mina norska läsare nu närmar sig 10 % av läsekretsen! Tack för det och mina förhoppningar om ett ökat nordiskt samarbete i kampen för överlevnad.

Eftersom den amerikanska och den brittiska bakgrunden till NWO är de två ben som denna fascistoida rörelse står på skall jag göra en genomgång även av det brittiska materialet i likhet med sommarens sammanfattning av Estulins material. Likheterna är många och persongalleriet delvis gemensamt, men den politiska basen blir bredare när även våra europeiska politiker dras fram ur mörkret. Det blir då ytterligare en jämförande artikelserie om globalismen, serverad i lagom stora portioner. För den som vill läsa hela originalet på engelska finns länken här.

Eftersom jag just nu befinner mig utom räckhåll för svenska media och istället kan ta del av riktiga nyheter inser jag att världen står på randen till ett nytt världskrig genom händelserna i Syrien. Tokstollarna i USA kräver flygförbud i Syrien för Ryssland och Assads (som än så länge bildar legal regering i Syrien) styrkor – men det skall vara fritt fram för USA att patrullera luftrummet! USA:s generaler deklarerar ensidigt att den som inte lyder startar kriget, men är det inte den som anfaller som normalt anses starta ett krig? Ryssland tänker inte lyda. Man har ett avtal om att bistå Syrien.

Det har länge varit känt att Obama i en situation där det amerikanska presidentvalet riskerar att gå oligarkerna ur händerna kommer att skapa en krigssituation i syfte att inställa valet med hänvisning till det världspolitiska läget. Hillarys fallande opinionssiffror och svaga personliga uppträdande kombinerat med Trumps jublande supporters indikerar ett sammanbrott för globalismen. Brexit kan komma att visa vägen även för patrioterna på andra sidan Atlanten.

Peter Krabbe

Den fria rörligheten hotar inte bara Israel, utan hela vår västerländska kultur.

netanyahu-2

Israels premiärminister Netanyahu kommenterade nyligen arabländernas försök att driva ut judarna ur Israel genom krav på fri rörlighet för de araber som omger landet. Fallet Israel är intressant även ur ett europeiskt perspektiv. Den globalism som, paradoxalt nog, förespråkas av de judiska oligarkerna i USA innebär fri rörlighet över nationsgränserna i syfte att blanda folkgrupper och vad man kallar skilda kulturer. Detta är vad som nu sker i både Västeuropa och USA med ett förskräckande resultat. När en av de ”kulturer” som skall blandas in i de samhällen som har en tusenårig homogen sammansättning består av muslimer, besatta av att sprida sin egen religion över världen, kan resultatet bara bli totalt kaos.

Även FN försöker genom sin Agenda 2030 övertyga Israel om det lämpliga i att öppna sina gränser mot omgivande muslimska områden. Fri rörlighet ger fredlig samexistens menar de hjärntvättade tjänstemännen i FN-skrapan, samtidigt som Netanyahu tålmodigt försöker förklara att den stora skillnaden ligger i att muslimerna i Israels grannländer svurit på att utrota judarna från jordens yta. Öppnar man sin dörr när någon står utanför med en revolver riktad mot ens huvud? Knappast. Rent matematiskt skulle judarna bli en minoritet i sitt eget land på några månader om araberna tilläts bosätta sig fritt i området. Till skillnad från de omgivande grannländerna är Israel en verklig, inte bara skenbar demokrati, där man snabbt genom valförfarandet skulle kunna applicera den omvända lagstiftningen, att göra judarnas situation i det egna landet omöjlig.

Ändå har Israel en generös inställning mot araberna i landet. Av en befolkning om 8 miljoner människor utgör mer än 1,5 miljoner muslimer. Att säkerhetsproblemen är betydande vet alla som kan läsa en tidning. Israel är därmed mer likt Sverige än vad man skulle kunna tro. Förvisso är andelen muslimer ännu så länge större än i Sverige, men vi närmar oss samma siffror. Muslimernas hat mot judar är också större än motsvarande mot våra kristna och vi behöver inte föra samma kamp om heliga platser som israelerna, men det är ändå tankeväckande att globalismens apostlar genom att i praktiken upphäva nationsgränser är beredda att offra sitt eget kärnland på globalismens altare. De judiska oligarkerna framställer sig gärna som sekulära, i själva verket har de dollarsedlarna som helig skrift. De kommer inte att lyfta ett finger för att rädda Israel undan globalismens garn.

Det senkomna uppvaknande som både Juncker och Tusk visar upp efter Brexit kan möjligen inge lite hopp för den majoritet av jordens befolkning som värnar om sina egna folkgrupper, territorier och rätt att få leva i fred inom sina egna instiftade nationsgränser. Håller globalismen på att gå in i väggen? Finns det en väg tillbaks? Ja, kanske kan alla modiga engelsmän och östeuropéer som är trötta på fascistisk toppstyrning ge oss hoppet åter. Men först skall vi rensa upp i vårt eget politikerträsk och rösta bort den enpartiregering som ligger och pyr inför nästa val.

Peter Krabbe

Jo, snaran sitter redan på plats…

piller

I föregående artikel tog jag upp ämnet beteendekontroll, som länge stått på dagordningen för våra makthungriga globalister. De länkar som dykt upp i kommentarerna ger oss möjlighet att fördjupa oss lite mer i ämnet. Detta är viktigt eftersom de två komponenterna beteendekontroll och minskning av världens befolkning står högt upp på listan i deras agenda.

Redan för fem år sedan publicerades en bok baserad på forskning bedriven vid Oxford Centre for  Neuroethics med namnet Enhancing Human Capacities. Författarna, dr Guy Kahane och dr Tom Douglas varnar för konsekvenserna av en medicinsk forskning som kommer att kunna resultera i droger som ändrar vår moraluppfattning och vårt sätt att tänka.

Studierna visar att vissa droger påverkar hur människor svarar mot moraliska frågeställningar genom att öka deras empati, känsla av grupptillhörighet och genom att minska aggressioner. Dessa droger finns redan. Droger som Prozac och Oxytocin används inom sjukvård, men innebär ett problem för dem som vill sprida dem generellt. Ingen tar piller bara för att förbättra sin moraluppfattning. Kahane ser dock möjligheter att marknadsföra droger som gör en person ” mer förtroendeingivande, trevligare och mindre aggressiv och våldsam i syfte att förbättra hans relationer och karriärmöjligheter.” Kahane rekommenderar också drogerna för att ” om de får spridning hjälpa till med att lösa globala frågeställningar”.

Professorn i etisk medicin vid Bristols Universitet, Ruud ter Meulen, varnar dock för att vissa droger för att ”förbättra” någons moraliska uppförande också kan ha motsatt effekt och minska empatin för dem som befinner sig utanför gruppen. I vad mån dessa droger redan är i praktisk användning eller inte lär vi inte få något svar på, men den verklighet vi lever i får nog fler än mig att undra om vi inte redan befinner oss i ett stadium av tillämpning. Kanske dags att kontrollera vad våra riksdagsmän stoppar i sig? Vad innehöll egentligen det där nya pillret mot huvudvärk?

Befolkningsfrågan då, vad händer där? Jo, nyligen publicerad forskning visar att Monsantos växtgift Glyphosate som används i Roundup också förekommer i våra vanligaste vacciner.

Forskaren, dr Anthony Samsel, har skickat en larmrapport till den amerikanska kongressen, där han påtalar hur missbruket av insekts- och växtgifter används och injiceras i våra barn, med svåra framtida sjukdomar som sannolik följd. Upp till 9 olika vacciner med olika skadliga, för de flesta okända ingredienser, injiceras ofta samtidigt i småbarn och skolbarn utan att någon kan bedöma skaderiskerna i ett längre perspektiv. Det är svårt att inte se detta hemlighetsmakeri som annat än ett sätt att minska den förväntade livslängden hos nya generationer. Detta är också ett uttalat mål i den globalistiska agendan som har diskuterats i deras kretsar de senaste 30 åren. Nu har man kommit fram till hur spridningen kan ske på enklast möjliga sätt. Ingen som tar en vaccinationsspruta kan längre vara säker på om syftet är att förlänga eller avkorta livet.

Ett annat exempel på vår maktlöshet mot förgiftningar är i samband med laxodlingarna. Det foder man använder innehåller Endosulfan, ett insektsgift som lagras i laxens vävnader för vidare transport till den som väljer norsk lax till middag.

Medlet är mot förmodan förbjudet i USA, men används i laxfoder som tillverkas i Latinamerika för de norska storproducenterna. Laxen kommer därmed att innehålla Persistent Organic Pollutants, ett samlingsnamn för några av världens farligaste miljögifter, gifter som konstaterats orsaka autism, ADHD och minskad IQ. Symptomen stämmer väl överens med de ovan för Glyphosate. Trots detta har EU accepterat att tiodubbla den tillåtna mängden Endosulfan. Man kan undra om laxodlarnas önskan om ökad lönsamhet står i proportion mot de risker som konsumenterna utsätts för?

Dessa exempel är bara smakprov på hur för globalismen ”övergripande målsättningar” numer systematisk sätts i verket utan att vi hinner med att granska, debattera och protestera mot att monopolrelaterade näringsgrenar inom livsmedelsförsörjning och läkemedelsindustrin brer ut sig över våra samhällen.

Varför reagerar inte våra politiker? Varför rycker Livsmedelsverket på axlarna istället för att kräva varudeklarationer och kontrollera efterlevnaden av regelverk som antingen finns eller borde ha funnits? Kan det vara så illa att man är medveten om agendan och stödjer den i smyg eller är man bara så förbålt dumma i huvudet att man inte förstår vad som pågår i världen?

Peter Krabbe

När snaran dras åt….

mindcontrol

Hur kan det komma sig att så många finner sig helt till rätta i en värld som andra, förvisso ett litet fåtal, anser bevisligen går rätt åt helvete? Förklaringen ligger i den politiskt och vetenskapligt iscensatta teorin om total beteendekontroll, främst förmedlad genom styrda media som tidningar och TV-stationer. Den som på detta sätt kan kontrollera befolkningen behöver aldrig riskera att förlora makten. Det finns bara godkända åsikter som självklart avses gynna den sittande eller planerade makteliten.

Men låt oss ta ett steg tillbaks och se på begynnelsen. Den kan vi tillskriva Amschel Rothschild, mannen som uppfann spekulationen i början av 1800-talet. Denna baserade sig på inrättandet av börser och statsobligationer som kunde säljas och köpas till skiftande kurser. Men det blev inga förtjänster om inte kurserna verkligen rörde sig, uppåt och nedåt. Därför behövdes tidningar som förmedlade de rätta budskapen till kapitalägarna som var intresserade av att riskera sina investeringar mot hoppet om snabba vinster. Vem skulle vinna det pågående kriget? Vem skulle klara att tillverka framtidens efterfrågade produkter? Börserna byggde på förväntningar om ekonomiskt viktiga händelser. Samtidigt behövde Rothschild tysta den växande kritiken mot hans egen snabbt växande förmögenhet i spåren av denna spekulation. Lösningen blev att köpa in etablerade tidningar och därmed kunna styra förväntningar och kritik i rätt riktning. Efter det första köpet av Frankfurter Allgemeine i mitten av 1800-talet har oligarkerna i Europa och USA byggt upp ett mediaimperium som täcker hela världen och helt dominerar nyhetsutbudet i väst. Dagstidningar, veckotidningar, TV-kanaler och det senaste tillskottet ”tankesmedjorna” arbetar numera samordnat för att sprida åsiktsgrunden för deras globalistiska projekt, önskan om att kunna styra hela världen från ett maktcenter i USA. Bara i USA finns fler än 200 mäktiga tankesmedjor som bankar ut det rätta budskapet till sina väntande media. I Sverige kan vi se hur Expo finansieras såväl av Soros som av vår regering.

Detta mediaimperium som nu håller på att suga upp även sociala media som Facebook och Twitter är det perfekta redskapet för att få mänskligheten att tänka ”rätt”. Men hur får man normalt intelligenta människor att ansluta sig till den ideologi som man vill sprida, även om den vid första påseendet kan tyckas vara komplett vansinne?

Den amerikanske sociologen Hadley Cantril forskade redan vid slutet av andra världskriget om styrning av den allmänna opinionen och publicerade 1967 sin bok ”The Human Dimension: Experiences in Policy Research”. I boken kan vi läsa att ” psykopolitiska operationer är propagandakampanjer utformade för att skapa spänningar och för att manipulera olika grupper av människor till att acceptera det specifika opinionsklimat som CFR strävar efter att uppnå i världen”. CFR är en organisation för det styrande politiska skiktet i USA som är beroende av oligarkernas finanskartell (se tidigare artiklar). Vidare att ”det som de flesta amerikaner tror är den allmänna opinionen är i själva verket en noggrant skapad och nedskriven propaganda utformad för att framkalla ett önskat svarsbeteende från allmänheten”. Att få människor att bete sig på det sätt du hoppas att de skall bete sig genom att övertyga dem om att det i slutändan ligger i deras intresse att bete sig så, det är att uppnå ett önskat svarsbeteende. I Sverige kan vi notera hur vi de senaste åren utsatts för en intensifierad bearbetning genom begreppen ”värdegrund” och ”hållbarhet”. Att staten nu på allvar också går in i arbetet med att införa beteendekontroll genom att i det närmaste kriminalisera människor som inte skriver under på statens ”värdegrund” är både oroande och uppseendeväckande. Statliga arbetsplatser i förvaltning, skolor och samhällsservice är nu förbehållna de värdegrundsfrälsta, de enda sanna medborgarna i samhället. Företagen och partierna följer efter, för så måste det ju vara? Att dessa relativt gamla teorier först nu får en så intensiv lansering är än mer oroande, eftersom det visar att vi är på väg in i en slutfas, den sista och avgörande omvandlingen till ett beteendekontrollerat samhälle varifrån ingen utväg finns.

En av de största institutionerna i USA som arbetar med sinnekontroll och beteendevetenskap är Stanford Research Institute med 3300 anställda och en budget om 150 miljoner dollar årligen. Bland beställarna finns CIA och 400 privata företag. SRI övervakar och styr ett par hundra tankesmedjor. Rockefeller finansierar de mest kända RAND Institute och Tavistock Institute, vars verksamhet beskrivs av John Coleman i boken Conspirators’ Hierarchy: ”Tavistock och likasinnade amerikanska stiftelser har ett enda mål i sikte – att bryta ner den psykologiska styrkan hos individen och göra honom oförmögen att motsätta sig världsordningens diktatorer”.  RAND har i sitt arbete för CIA arbetat med att utveckla sinnesförändrande droger. I ett av dessa projekt som påbörjades redan under 1950-talet användes nazistiska vetenskapsmän och deras erfarenheter från elchocker, sömnberövande, minnesinplantering, minnesradering och psykoaktiva drogexperiment. Dessa metoder har som de flesta vet fått en renässans genom dagens krigsfångeläger.

Fullt så långt har vi ännu inte kommit i Sverige, men en intressant iakttagelse är den välkända psykopolitiska operationen att placera två parter som egentligen företräder samma agenda på var sin sida i en debatt. Funderar ingen över att det ”borgerliga” blocket hoppas på Demokraternas Clinton i det amerikanska presidentvalet medan det socialdemokratiska blocket hoppas på – Demokraternas Clinton i samma val? En Clinton som också är globalisternas val. Funderar ingen över varför DÖ kom till eller varför båda blocken vill samarbeta med NATO och hata Ryssland? Funderar ingen över varför båda blocken vill ha mångkultur och obegränsad invandring, finansierad genom ökad inlåning från Världsbanken? Allt enligt globalisternas agenda. Har svenska folket drabbats av syn- och hörselproblem, eller är beteendekontrollen så genomförd redan att vi hellre sätter oss vid TV:n och skrattar åt tramsprogram i förvissningen om att våra yrkespolitiker under tiden fixar vårt framtida lyckorike än frågar vad i h-e de håller på med?

När internationella bolag vill göra marknadsundersökningar i Europa väljer man helst Sverige som plats för dessa. Sverige och svenskarna är länken mellan USA och det övriga Europa, går det inte här är det ingen idé att försöka någon annanstans heller. Detsamma gäller för politisk export från USA. Börja med att omvandla Sverige så tar också resten av världen – eller åtminstone Europa – också efter. Vad vi nu ser är ett megaexperiment för att visa hur lätt ett land kan underställas globalismen genom att tillämpa den senaste forskningen inom beteendevetenskapen.

För – var det inte det du viskade i örat på Löfvén nyligen, Joe Biden: Ni är ju så duktiga – och snälla!

Peter Krabbe

När allt blir tyst och lugnt….

12_web_yttrandefrihet-religion-vansterstalld

Har någon observerat att islamistiska terrorister försvunnit? Nja, kanske inte i verkligheten, men i media. Med viss förvåning konstaterar vi att en norrman knivskär en kvinna i London, en schweizare gör samma sak i sitt hemland och i Tyskland utför allt fler tyskar spontana mord och knivskärningar utan förklarliga motiv. Fransmän mördar med en frenesi som gör att vi inte ens hinner läsa allt. Bilförare verkar totalt ha tappat greppet om ratten och kör, förmodligen på grund av sina bristfälliga bilar, rakt in i folksamlingar, upp på torg och trottoarer. En bekymmersam utveckling, inte trodde vi detta om våra landsmän.
I Sverige verkar ju allt ha blivit mycket bättre, bara svenskar är numera inblandade i brottslighet. Allt är ju precis som vanligt. Den franska TV-kanalen France 24 är åtminstone ärliga och läser allvarligt upp den senaste överenskommelsen i fransk media om hur nyhetsmaterialet skall hanteras fortsättningsvis: I syfte att inte glorifiera Jihadismens hjältar skall alla terrorattentat i fortsättningen tystas ner, de kan ju inspirera andra likasinnade att försöka vinna berömmelse. Nyhetsredaktionens medlemmar nickar förstående och instämmande, mediatystnad är det enda rätta. När ändå något händer, så är det bara våra vanliga landsmän som är lite olydiga. Så har det ju alltid varit, det vet vi alla.
I Frankrike innebär detta en chockartad förändring, alla attentatsmän brukar omgående hängas ut med namn, ålder, yrke, bostadsort och etnisk härkomst, allt kombinerat med fotografier i storformat från alla tänkbara källor. I Sverige har vi redan vant oss vid att inga våldsbrott kallas vid sitt rätta namn, i våra media är allt som händer oförklarligt och måste först utredas i några år innan orsaken kan meddelas de oroade landsmännen. Vanligtvis offentliggörs inga fakta förrän rättegången hålls, vid ett tillfälle då händelsen redan är glömd av flertalet. Enda ledtrådarna blir detaljer från domsluten, som exempelvis utvisning efter avtjänat straff.
Blir då ett lands befolkning tryggare av att aldrig få veta varför ett våldsbrott utförs och av vem? Har bedövningssprutan avsedd effekt och hur länge verkar den? Eller har vi kanske till och med en rättighet att få veta i vilken riktning vårt samhälle utvecklar sig och vad våra valda politiker konkret tänker göra åt det? Men, för all del, visst kommer motivationen att betala skatt som vi alltid har gjort att minska när vi dagligen ser våra skattepengar gå upp i rök genom brinnande skolor, polisbilar, ambulanser och privatfordon. Bäst då att hålla tyst. För det som vi aldrig hört talas om kan ju inte finnas.
Det är förvånansvärt att redaktörerna inte inser att de gräver sina egna mediers grav genom att acceptera detta synsätt. Allt fler tar för vana att följa upp de snabbt överstökade notiserna i tidningarna genom att direkt gå in på sociala medier för att få veta vad som egentligen hänt. Nästa steg är naturligtvis att helt strunta i tidningarna och bara läsa de sociala medierna. Är inte alla mediakonkurser tillräckligt bevis för att ingen vill betala dyrt för att bläddra igenom politiska floskler varvade med socialreportage i all oändlighet? Och vad skall vi ha kultursidor till när flertalet ändå bara jagar Pokemon-monster gata upp och gata ner?
Peter Krabbe

Jo, Trump är skrämmande – för globalisterna!

Trump 3

I torsdagens Sydsvenska matas vi med ytterligare en skrämselartikel om Donald Trump, skriven av den franske journalisten Bernard-Henri Lévy. Artikeln hör till de som distribueras av Sorosstyrda Project Syndicate och som förutom till Bonnierkoncernen går ut till 466 andra mediabolag i världen. Journalisten Lévy har mage att kalla sig filosof genom att vara ansluten till tankesmedjan Nouveaux Philosophes i Frankrike.

Nå, men vad säger då denne store filosof om Trump? På en helsida i tidningen framför filosofen tanken att Trump styrs av naiva vaneföreställningar istället för en geopolitisk syn på världen. Spalt upp och spalt ner öser Lévy ut kafferepsskvaller om Trump som kan sammanfattas i slutklämmen ” vulgaritet, sexism, rasism och trotsig okunnighet. En demagog som inte bara sviker sitt lands ideal, utan också dess fundamentala nationella intressen”.  Jag hoppas att den som läst mina artiklar om globalismen har svårt för att hålla sig för skratt när en oligarkernas tjänare uttrycker sig på detta sättet. Läs annars artiklarna om ni inte redan gjort det.

Låt oss se vad Lévy s filosofiska talanger räcker till. Lévy menar att Trumps förslag att omförhandla USA:s statsskuld är idiotisk och relaterad till Trumps tidigare konkurser. Lévy fortsätter: ” USA:s regering har ensamrätt på att ge ut världens ledande reservvaluta och har inget att omförhandla.” Har filosofen missat att Federal Reserve – som ansvarar för såväl penningmängd som räntesättning i USA – är privatägd av en kartell som omfattar främst Goldman Sachs, Rockefellers, Lehmans och Loebs, Rothschilds, Warburgs i Hamburg, Lazards i Paris och Moses Seif i Rom. Som jude kan vi nog utgå ifrån att Lévy är välinformerad om läget. Federal Reserve är världens enda privatägda centralbank och styr själva genom sina transaktioner statsskuldens storlek i USA.  Vad Trump menar är att kartellen borde skriva ner sina fordringar gentemot de amerikanska skattebetalarna eftersom de själva bidragit medvetet till att skapa det fiktiva skuldberget, ett fullt rimligt krav.

I artikeln framförs också det numera uttjatade argumentet att Ryssland är ett hot mot det tio gånger militärt starkare NATO, som provokativt inringar Ryssland med sitt robotsystem. I dagens politiska värld finns det bara en potentiell angripare och instiftare av framtida krigshandlingar och det är NATO, inte Ryssland. Lévys geopolitiska uppfattning hör inte hemma i vårt århundrade. Läs här vad vår tids intellektuella – inte journalister – anser om Putin.

Globalismens finansiella och näringslivsinriktade karteller är det största hotet mot alla länders nationella intressen, inte de som försöker stoppa globalismen. De senaste 30 årens utveckling i USA har varit katastrofal för amerikanen i gemen med nedlagda industrier och en ökande slum, allt enligt globalisternas agenda. I deras värld är det eliten som styr och folket som skall lyda. När Trump försöker väcka folket i syfte att rädda USA från fortsatt förfall är hans, må vara, vulgära språkbruk en nödvändighet för att få de outbildade att engagera sig och förstå vart utvecklingen är på väg. Att få dem till valurnorna som för länge sedan resignerat och tröttnat på politikens makthavare. Detta är fullt medvetet och sannolikt enda sättet att få väljarna att lyssna.

Att utmåla Trump som konspiratör tillsammans med Putin är patetiskt och tyder på desperation i Clinton-lägret. Vad kunde vi hellre önska oss än en fredlig samexistens med vårt största grannland, det ligger på andra sidan Östersjön, inte på andra sidan Atlanten. Skrota NATO:s robotar och öppna normala handelsförbindelser istället, det är den bästa hjälp vi kan ge våra kommande generationer.

Man bävar inför det svenska riksdagsvalet då medias lögnhalsar kommer att skrika sig hesa.

Peter Krabbe

Oligarkerna lanserar en egen presidentkandidat!

McMullin

Evan McMullin.  Är det någon mer än jag som får associationer till Reinfeldt?

Enligt det amerikanska TV-bolaget ABC News och Expressen slängs en ny presidentkandidat in i valkampen i elfte timmen. Evan McMullin, som inte vill uppge vem som ligger bakom hans kandidatur, har alla kännetecken som utmärker en Bilderbergare – före detta CIA-agent, konsult åt utrikesdepartementet (CFR), anställd hos Goldman Sachs och klädsamt religiös med sympatier för islam.

Att McMullin personligen saknar det nödvändiga kapitalet för en kampanj bekymrar honom inte, inte heller hans sena inhopp i mediacirkusen. I själva verket styrs ABC, formellt ägt av Disney, genom storägarna Rockefellers  och Rothschilds Chase Manhattan Bank. ABC:s ankare Peter Jenkins är medlem i Bilderberggruppen. Ordförande i Goldman Sachs är Peter Sutherland, välkänd från Bilderberggruppen och oljekartellen (BP). Det förefaller därför som om McMullin helt korrekt inte behöver bekymra sig om varken sponsorer eller mediatid. Att McMullin inte vill berätta om vem som ”valt” honom till presidentposten kan vi då förstå, inte minst med tanke på Obamas fadäs att deklarera sin egen kampanj på väg ut från Soros kontor.

En liknande storsatsning på en av oligarkerna utvald kandidat gjordes genom Jimmy Carter 1976, då en samordnad marknadsföring på kort tid ökade Carters stöd från 5 % till att vinna presidentposten. ”För att åstadkomma detta mål mobiliserade de Wall Street-bankirernas penningmakt, det intellektuella inflytandet hos det akademiska samfundet – vilket är underordnat förmögenheten hos de stora skattebefriade stiftelserna – och de kontrollerare av medierna som är representerade bland medlemmarna hos CFR och Trilateralen” ( Barry Goldwater i sin bok With No Apologies). Samma elitgrupper har också fört fram John Kerry, George W Bush, John McCain och Barack Obama till sina poster (Daniel Estulin).

Varför gör man då detta i detta sena skede? Som McMullin själv säger – stora väljargrupper kan inte identifiera sig själva med varken Trump eller Clinton. Så är det säkert, men ännu mer troligt är det att oligarkerna börjar gripas av panik när nu korten börjar synas i valkampen. Trump är globalisternas värsta motståndare och ekonomiskt självgående, medan Hillary Clinton allt mer visar tecken på psykisk ohälsa. En tänkbar hjärnskada debatteras numera öppet i media på grund av hennes svårförklarliga framträdanden. Kan oligarkerna lita på en person som verkar förlora kontrollen över sitt eget beteende, oavsett kopplingarna till deras organisationer? Att lansera en ny kandidat som kan vinna både de republikaner som är tveksamma till Trumps retorik och de demokrater som tvivlar på Clintons psykiska hälsa är enda möjligheten för oligarkerna att inte förlora kontrollen över landet.

Vi kommer att få se ett upplopp i valkampanjen som trotsar det mesta som amerikanarna tidigare upplevt, våldsamma mediadrev, oförklarliga dödsfall och övertramp inom både rättsväsende och ekonomi kommer att bli dagliga rubriker. Alternativt handlar det om att ha en registrerad presidentkandidat, godkänd av oligarkerna, till hands för att sättas in om Trump skulle bli mördad i egenskap av potentiell vinnare över Clinton. Oligarkerna kommer inte att lämna något åt slumpen denna gången…

Peter Krabbe

Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation? Del 10. Avslutning.

Huntington

Världens civilisationer enligt Samuel P Huntington.

I detta avslutande avsnitt skall jag försöka summera intrycken av de 9 föregående artiklarna. Först tack för all uppskattning och intresseväckande kommentarer. Sedan jag började skriva om globalismen i höstas har artiklarna lästs av c:a 200.000 personer, vilket jag tycker motiverar den tid jag lagt på projektet. Ändå har jag inga stora förhoppningar om att det skall ge något nämnvärt genomslag i Sveriges politiska liv. Fortsättningen beror på er, kära läsare, och hur ni bär ut budskapet till framtidens valurnor.

Säkert har den förändrat mångas världsbild, så är det i alla fall för mig själv, som har fått många nya intryck under arbetets gång. Ett arbete av detta slaget är som att köra in med en båt i dimman, man vet ungefär åt vilket håll man skall men kan inte vara säker på hur det ser ut när dimman lättar eller var man då befinner sig. Skiner då solen när nu dimman har lättat? Knappast. Jag ser bara nya oväder. Låt oss tänka efter.

En sak vi kan konstatera är att utvecklingen bakom NWO styrs med järnhand av en relativt liten grupp människor med verksamhetscentrum i USA, både på Wall Street och i Washington. I den ingår hela finanskartellen, oljekartellen, de globala storbolagen inom alla branscher och dessutom ett stort antal handplockade politiker i det allra översta skiktet. Dessa politiker styr både den amerikanska presidentmakten och dess utrikesdepartement, därmed också den globala politik som ligger inom USA:s råmärken.

Den finansiella makten binder ihop dessa krafter till ett i det närmaste oslagbart team. De som behövs på en lägre nivå kan köpas i den mån de är ideologiskt tveksamma. Vem kan säga nej till ett bekvämt liv i ekonomiskt överflöd? Andra är så ideologiskt indoktrinerade och oförstående inför den process de deltar i att de aldrig borde ha sysslat med politiskt arbete. Kort sagt, vi står inför en maktapparat som trotsar motstycke och tycks vara oslagbar. Den har byggts upp under mer än hundra år och har rötter som idag går djupt ner i jorden. Dess styrgrupper driver sin agenda på ett sätt som döljs för den övriga mänskligheten. På så sätt kan den arbeta ostört. Genom att de kontrollerar merparten av offentliga media kan de vara trygga i förvissningen att inga opinionsstormar äventyrar processen.

Under de senaste hundra åren har ett stort antal politiker och andra insatta ändå varnat för vad som pågår, särskilt i USA där debattklimatet är friare. De politiska morden har därför blivit vardag, genom att äga rättsväsendet styr man också över liv och död. Detta storpolitiska fenomen har också nått Sverige, vilket visar att vår roll i världspolitiken inte är oväsentlig, kanske genom vår teknologi och placering mellan öst och väst.

Allvarligast är ändå själva agendan och dess genomförande. I avsnitt 9 tog jag fasta på den amerikanska professorn Antony Suttons teori om sambandet mellan NWO och 1900-talets försök att införa socialism, inte i meningen folkstyre utan som planekonomi, en statligt styrd monopolsituation för alla former av verksamheter som hindrar att konkurrens och fritt privat företagande uppstår. Därigenom garanteras de företag som styrs av makthavarna fri prissättning av sina produkter och en samverkan mellan vinsthemtagning och medborgarkontroll.

I NWO:s version av socialismen är det förutsatt att den nuvarande finansmakten inom det styrande skiktet på Wall Street också kommer att representera den statliga makten. Denna teori är intressant och stämmer väl med vad vi ser idag av nedläggning av små och medelstora företag till förmån för fåtalet globala under oligarkernas kontroll. Prissättningen av olja sker exempelvis helt godtyckligt av oljekartellen liksom omstruktureringen av jordbruket till globala företag med fri rätt till genmanipulering och hantering av växtgifter styrs genom Monsanto, DuPont och Bayer. Läkemedelssektorn är en annan viktig del som utöver den finansiella aspekten ger möjlighet att styra över liv och död.

Som vi har sett har en ny version av 1900-talets historia sett dagens ljus. I den är samma aktörer genom sina försök att införa sin form av socialism ansvariga för den ryska revolutionen, andra världskriget och Hitlers väg till makten och det amerikanska försöket till socialisering genom Roosevelts New Deal. De olika beteckningarna marxism, nationalsocialism och New Deal-socialism har i grunden samma innehåll med ett statligt enpartisystem, globala monopolföretag och en av staten bestämd grundnivå för välfärden. Detta gäller också för dagens, som vi kan kalla fjärde försök, att införa världssocialism efter samma modell genom globalismen.

Denna gången kommer man inte att sky några medel för att lyckas, eftersom tiden håller på att rinna ut. Frågan är vad konsekvenserna kommer att bli för gemene man, vi står redan på tröskeln till kaos genom att begreppen fri rörlighet globalt och nationell utplåning tillhör verktygslådan för globalismen.

Man kan undra varför så få förstår att FN:s 2030 Agenda är identiskt med NWO:s totalitära socialism och ett direkt hot mot demokratin. Ändå kan alla se att funktionärerna i FN:s organisation är tjänstemän utan förankring till valsystemet. De väljer varandra, ett system som nu är etablerat även i FN:s systerorganisation EU. Topparna tillsätts av finanskartellen, som i praktiken äger organisationerna. Den genomsnittlige medlemmen i den verkliga världsregeringen tillhör någon av finansfamiljerna, sitter i ledningen för minst ett oljebolag och ett bolag i tillverkningsindustrin, samt innehar växelvis poster som kommissionär i FN och EU eller som funktionär inom NATO. De som tillfälligt går in i en regering, vilket är vanligt, återgår till sitt nätverk i NWO därefter. Som pensionärer avlönas de genom fiktiva poster i finansbolagen, där man alltid kan hitta en titel.

Tror socialdemokraterna att NWO:s socialism är densamma som deras egen? Förstår man inte vad en enpartistat är? Eller både gör och eftersträvar man just det? Eller är man helt enkelt dumma i huvudet? Svaret får vi kanske i nästa val om Moderaterna och Socialdemokraterna går ihop i en regering i syfte att stoppa nationalismen. Detta framstår allt mer som deras enda möjlighet, även om det i praktiken innebär att vi då också får just en enpartiregering. Sedan kan man turas om med att besätta statsministerposten tills folket får nog och gör revolt. Men hoppsan, där står ju NATO:s amerikanska förband och vaktar regeringskansliet….

Allvarligt talat, så är situationen kritisk – för Sverige. Den kompliceras allt mer av att vi förbundit oss genom FN:s Agenda att fullfölja invandringen från MENA-länderna. Det kommer aldrig att gå att dölja att islam inte är kompatibelt med demokrati. Som en följd därav kommer vi att få en växande terrorism i syfte att bredda vägen för ökat muslimskt inflytande i statsapparaten och samhället i övrigt.  Detta går inte att stoppa eftersom islam inte är föränderligt, åtminstone inte inom överskådlig tid. Islams inflytande i FN växer också för varje år och snart har vi blasfemilagar som förbjuder kritik av islam. Sådan ser överenskommelsen ut för att oligarkerna skall kunna säkra tillgången på olja.

Ett begynnande sammanbrott av EU är naturligtvis en stor motgång för NWO. Brexit visar klart motsättningarna mellan de toppstyrda politikerna som anser sig veta bäst och folket som får lida för deras beslut. Nästa steg blir sannolikt ett utträde av det forna östblockets stater som kanske bildar en egen enhet. Ett drömläge vore då för Norden att bilda en enhet. Vägledande borde vara en något smalare intressegemenskap med större självstyre inom sådana naturliga grupper, ingenting hindrar ju att de som vill underlättar handelsförbindelser och normal rörlighet mellan sådana nya grupperingar. Risken är dock att ingen vill ta i Sverige med tång ens, med tanke på vår oförmåga att inse hur verkligheten ser ut.

Oavsett vilket, måste vi ändå stoppa våra omdömeslösa politiker att fortsätta driva Sverige i armarna på en global regim med totalitära avsikter. Likheterna med nationalsocialismens framväxt på 30-talet är förskräckande, det är dock inte SD som är problemet utan bakom maskerna hittar vi politiker som Bildt, Reinfeldt, Löfven, Wallström och Andersson. Det känns som om dessa i sitt infantila nit att vara FN till lags bäddar för en snabbare nedbrytning av den svenska nationen än vad världens övriga stater utsätts för. Det finns möjligheter att bromsa utvecklingen om den nationalistiskt inriktade Trump blir president i USA och Hollande avsätts i Frankrike. Merkel hänger sannolikt också i en skör tråd och Erdogan lär släppa sina drömmar om anslutningen till EU på eget initiativ, det Ottomanska Riket lockar mer.

Men Sverige pilar på, som en galen ekorre bland trädtopparna, omöjligt att stoppa. Varför får vi inte ett nytt parti som vågar driva frågan om avståndstagandet till globalismen och dess onda lakejer? Det är bråttom….

För att avslutningsvis återvända till seriens rubrik, så ser jag inget framtidshopp i globalismen, snarare hotet mot vår civilisation. Om globalisterna fortsätter att genom NATO provocera en kärnvapenmakt som Ryssland kan utgången bara bli en – just undergången för vår civilisation. De som medverkar till detta tar på sig ett stort ansvar. Att de gör det i oförstånd är ingen ursäkt.

Peter Krabbe

Tack för att ni lyssnat!

Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation? Del 9. FN:s roll i globaliseringen.

FN affisch

Under oktober månad 2015 skrev jag ett antal artiklar om just FN:s 2030 Agenda i samband med att detta avtal undertecknades i New York av medlemsstaterna. Dessa sju artiklar är fortfarande relevanta och jag upprepar därför inte det budskap jag då ville förmedla, läs gärna här och vidare framåt under resten av oktober 2015.

I den sammanfattning som jag då gjorde inser jag nu att jag felbedömde orsakssambanden tidsmässigt genom att relatera finanskartellens strävan att genomföra NWO, the New World Order, till FN:s arbete med fredsbevarande och fattigdomsbekämpning. FN:s arbete hade under andra halvan av 1900-talet inte kommit särskilt långt och jag såg Romklubbens bildande 1968 som finanskartellens insteg för att sätta fart på processen. Efter närmare ett års research inser jag att det ser något annorlunda ut.

I själva verket var bildandet av både Nationernas Förbund efter första världskriget och FN efter det andra bara ett sätt för aktörerna bakom NWO att skapa ett verktyg med moraliska förtecken för att genomföra en sedan länge redan existerande agenda.

Denna fanns redan under 1800-talet och dess drivande kraft var Amschel Rothschild i Tyskland. Om denne judiske köpman, som med ett aldrig sinande tålamod tillsammans med sina efterkommande skulle komma att bygga upp världens största privata förmögenhet under de följande seklerna, har jag redan skrivit här. Globaliseringstanken i hans version handlade helt enkelt om att genom finansiell kontroll över nationerna kunna styra politik och verksamheter mot ökad eller behållen lönsamhet för sig själv och hans utvalda. Redskapet blev att ta kontroll över centralbankerna genom att styra över staternas in- och utlåning med hjälp av statsobligationer. Särskilt lockande blev detta i den unga nationen Amerika, där man till och med själva kunde bilda och helt privat styra den 1913 grundade centralbanken The Federal Reserve. I spåren av detta har flertalet av världens centralbanker tillsammans med de av FN initierade IMF och WBG, internationella valutafonden och världsbanken, i kraft av att de sitter fast i samma spindelnät, kommit att bli styrda av den amerikanska finanskartell som familjen Rothschild än idag är främsta representant för.

Det frö som sattes genom bildandet av Nationernas Förbund har fått växa till sig genom FN för att visa upp den Goda Ideologin, mänsklighetens vackra blomma, i syfte att dölja det ogräs, NWO, som växer så det knakar där bakom. Det som har hänt de senaste 30 är att tiden börjat rinna ut för NWO:s genomförande, genom att välståndsökningen och den industriella utvecklingen på östra halvklotet hotar att äventyra den sedan gammalt självklara finansiella kontrollen som hittills utövats från den västra halvan.

Därför har en tidsgräns satts för genomförandet till år 2030, något som FN tilldelats uppgiften att bevaka. Den vackra rosen börjar få obehagligt långa och vassa taggar. I denna artikelserie har jag belyst hur organisationen bakom finanskartellen ser ut, vilka mål den egentligen har och vilka politiker som, deras väljare ovetande, valt att bli dess lakejer. Jag skall i denna fortsättning istället förtäta väven något genom en sammanfattande tillbakablick.

Som jag skrivit tidigare var avståndet inte stort mellan de ideologier som de båda judiska, i våra ögon ytterligheterna, Rothschild och Karl Marx företrädde under slutet av 1800-talet. I den diskrete Rothschilds ställe blev den utåt mer synlige Rockefeller den aktive, i Marx ställe kom den militante Lev Trotskij. Båda hyllade den statliga styrningen av samhället och upprättandet av företagsmonopolen. Skillnaden låg i vem som skulle ha kontrollen över staten och därmed förtjänsten av de konkurrensbefriade monopolen. Efter den misslyckade oktoberrevolutionen 1905 togs Trotskij omhand av Rockefeller i New York för att sedan skickas tillbaks, utrustad med behövligt kapital till Ryssland och den slutliga revolutionen 1917. Trotskij och Lenin öppnade därefter för amerikanska investeringar i de ryska oljefälten, men förstod aldrig Rockefellers baktanke att samtidigt strypa en konkurrerande verksamhet, här omsattes monopoltanken i ett globalt perspektiv men på ett sätt som bolsjevikerna inte hade tänkt sig.

Parallellt med detta initierade president Woodrow Wilson 1919 bildandet av Nationernas Förbund, det första stora globaliseringsprojektet. Det nya Sovjet höll sig dock utanför. Wilsons rådgivare och medhjälpare var Edvard Mandell House, som några år senare skulle bilda även CFR, Council on Foreign Relations. Därmed var strukturen grundlagd som man ville ha den, en verklig världsregering i amerikansk regi genom CFR och ett parlament i form av det internationella NF. Detta är en struktur som består än idag, med ändringen att NF ersatts av FN. House var den egentlige författaren till planen för NF och var känd som marxist. Han skrev under pseudonym boken Administrator som handlar om hur en amerikansk diktator upphäver konstitutionen och introducerar reformer.

Den globala plan som finanskartellen med Rockefeller i spetsen skisserade efter första världskriget hade tre utvecklingslinjer, alla baserade på socialismens möjligheter till företagsmonopol. Den första var den sovjetiska socialismen som vi berört ovan, den andra nationalsocialismen som började byggas upp i Tyskland efter kriget och den tredje var det som skulle kallas Roosevelts ”New Deal” i USA. I samtliga tre fallen var CFR drivande, bakom CFR låg som finansiärer Rockefeller Foundation och Carnegie Foundation.

I Tyskland utvecklades 1924 Dawes Plan och 1928 Young Plan, benämnda efter de amerikanska upphovsmännen och med syfte att finansiera det nya Tyskland. Närmare en miljard dollar pumpades in i det tyska näringslivet genom amerikanska banker och företag. Av de senare var Standard Oil, General Electric och I G Farben (American I G Chemical) särskilt framträdande. Dessa företag skulle ha en viktig roll i den tyska krigsindustrin under 30-talet. Företagen finansierade också Hitlers väg till makten. Paradoxalt nog styrdes dessa företag av judiska ägare. Man kan inte bortse från att de flesta av dessa hade sina rötter i Tyskland, men kan ändå inte förundras över oförmågan att inse att de monster man skapade vid lämpligt tillfälle skulle få ett eget liv. Detta gäller också för bolsjevismens ideologer som snart förvandlades genom stalinismen. Ett exempel på hur det kunde gå till är Paul Warburg, en av Rockefellers agenter som startade Bank of Manhattan i New York och var en av grundarna till Federal Reserve. Hans familj kom från Hamburg och brodern Max, som lämnades kvar blev satt i styrelsen för Tyska Riksbanken vid samma tid som det Warburgstyrda IG Farben sattes i arbete inom rustningsindustrin. Det är ingen överdrift att påstå att utan den amerikanska teknologin och det amerikanska kapitalet skulle Hitlers kommande krigsmaskin aldrig ha kunnat uppstå.

Samtidigt som Hitler blev vald till Tysklands ledare 1933 med hjälp av CFR blev Roosevelt vald till president i USA, också med hjälp av CFR. Anledningen till detta stöd var i Roosevelts fall hans plan The New Deal, som innebar ökad statlig styrning och en försiktigare form av amerikansk socialism, allt enligt Rockefellers önskemål. Roosevelt satt som president från 1933 – 1945, den längsta period en amerikansk president haft, avkortad genom hans död 1945. Det var säkert med fasa som Roosevelt till slut 1941 insåg det oundvikliga i att gå in i kriget med USA:s styrkor, han fick uppgiften att avliva det monster han själv medverkat till att föda. Under Nürnbergrättegången gjordes vad som kunde göras för att rädda amerikanska affärsintressen i Tyskland och strategiska kunskaper och teknologi överfördes i hemlighet till USA. Mest känt är teknologin kring framställningen av atombomben. Om inte Hitler hade valt att göra verklighet av sina hot om förintelsen av judarna är det troligt att Tyskland istället hade blivit en god partner till USA i globaliseringens namn. Henry Kissinger, som blev efterkrigstidens mest inflytelserikaste amerikanske politiker och en av nyckelpersonerna bakom Bilderberggruppen, CFR och TC, flydde från judeförföljelserna i Tyskland 1938.

Nationernas Förbund slutade naturligtvis att fungera i och med andra världskrigets utbrott. Istället bildades FN, Förenta Nationerna 1945. I likhet med Wilsons initiativ att bilda Nationernas Förbund ett par decennier tidigare var det åter en amerikansk president, Franklin D Roosevelt, som initierade bildandet av FN, en utveckling av den tre år äldre brittisk-amerikanska Atlantdeklarationen.

Finns det nu någon som inte tror att CFR och det amerikanska utrikesdepartementet gjorde jobbet åt den dödssjuke Roosevelt? De 51 ursprungliga nationerna har sedan dess vuxit till 193. Tomten i New York där FN:s säte skulle byggas finansierades genom en 50-miljoners donation från John D Rockefeller….

Centralt för FN:s ekonomiska verksamhet har institutionerna IMF (International Monetary Fund) och Världsbanken WBG (World Bank Group) varit, båda bildades 1944 genom en konferens som hölls i Bretton Woods. Är då denna finansverksamhet oberoende?

En av världens mäktigaste banker är den schweiziska BIS. Den är lokaliserad till det nationellt oåtkomliga Schweiz och användes därför ofta under andra världskriget av såväl nazisterna som dess opponenter. Ägare till BIS är Federal Reserve, Bank of England, Bank of Italy, Bank of Canada, Swiss National Bank, Nederlandsche Bank, Bundesbank och Bank of France.

BIS håller minst 10% av penningreserven för 80 av världens centralbanker, inklusive IMF och WBG och är det direkta styrmedlet för världens finansmarknader. Dess första president var Gates McGarrah från Rockefellerägda Chase Manhattan. De verkliga ägarna består av 8 familjer, som redan 1903 gick samman i the Bankers Trust. De flesta av dem har vi mött upprepade gånger i texterna ovan.

Slutsatsen av ovanstående är att världens ekonomi styrs av en liten privat grupp av finansfamiljer som jag kallat finanskartellen. Världens ekonomi är redan ett monopol. I detta monopol ingår de institutioner som många tror är ideella och fredsbevarande som IMF och WBG. FN existerar inte som oberoende institution utan styrs i sin helhet av denna finanskartell. När FN presenterar sin 2030 Agenda är det en kopia av NWO:s målsättning och dess genomförande är i alla avseenden regisserat av globalisternas styrgrupper. Detta är värt att tänka på, särskilt för en infantil regering som Sveriges, som uppenbarligen inte förstått någonting av vad som händer i världen. Är en socialistisk världsregering utan demokratiskt inflytande målet även för våra svenska politiker? Om inte, varför sätter vi inte stopp för eländet?

Antony Sutton / Wall Street and the Rise of Hitler, 1976

Dean Henderson / The Federal Reserve Cartel: The Eight Families, 2011

Daniel Estulin / Den sanna historien om Bilderberggruppen, 2010

Peter Krabbe

Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation? Del 8. Kampen om oljan.

oljetillgångar globalt

Många av de målsättningar som framkommit i samband med inblickarna i Bilderberggruppens möten framstår som märkliga och svårsmälta för oss utomstående iakttagare. En viss bakgrund kan man få genom de utsmugglade dokument som publicerats från deras möten under 2005-08. Ett genomgående tema är då världens oljetillgångar och hur dessa kommer att påverka världsekonomin. Om man vill söka en förklaring till deras till synes galna politik, kan man börja med att söka den här, i kampen om oljan!

Världen klarar sig inte utan olja. Det handlar inte bara om bränsle till elproduktion och transporter, utan också hela den industri som tillverkar plast i olika former. Olja är råmaterial till plast och i morgondagens samhälle kommer det mesta att tillverkas i det materialet. Kontrollen över oljefyndigheterna är därför fundamental för den som vill behärska samhället. ”Omkring 75 % av världens befolkning bor i Eurasien och även den största delen av världens fysiska förmögenhet finns där, både i dess företag och under dess mylla. Eurasien svarar för 60 % av världens BNP och omkring tre fjärdedelar av världens kända energiresurser” (Zbigniew Brzezinski 1997, The Grand Chessboard).

Brzezinski (bilderbergare och nationell säkerhetsrådgivare åt Obama) fortsätter: ”Världens energikonsumtion är på väg att öka ofantligt under de kommande decennierna. Beräkningar gjorda av USA:s Energidepartement förutser att efterfrågan i världen kommer att öka med mer än 50 % fram till 2015, där den mest betydelsefulla ökningen i konsumtion kommer att ske i Fjärran Östern. Styrkan i Asiens ekonomiska utveckling genererar redan ett massivt tryck på utforskningen och exploateringen av nya energikällor”.  Ökningen för perioden 2015 – 2030, som är avstämningspunkt för FN:s agenda kommer att bli ännu mycket större.

Den årliga oljekonsumtionen för en amerikan uppgick 2005 till 25 fat. För motsvarande kines är siffran 1,3 fat. Detta ger lite perspektiv på vad som kommer att hända när asiaterna närmar sig amerikanarnas livsstil, och därmed oljekonsumtion.  Det råder delade meningar om hur stora återstående oljeförekomster är och hur länge de kommer att räcka. Självfallet kommer nya fynd att göras kontinuerligt, men dessa är normalt inte av avgörande storlek. En bedömning är att en kännbar oljebrist kommer att visa sig mycket snart på grund av kapacitetsbrist i utvinningen. ”Om Mellanöstern i allt ökande grad kommer att vara källan till världens olja, är detta ett strategiskt problem för oss och för många andra länder” (James Woolsey, f.d.CIA).

Det har förekommit en omfattande mörkläggning av de oljeproducerande ländernas kvarvarande reserver, eftersom detta är kopplat till deras kreditvärdighet. Enligt bilderbergare försöker man hemlighålla vetskapen om reservernas minskning av rädsla för panik, detta skulle kunna leda till en prisexplosion och en kollaps av världsekonomin. Man önskade inte heller ett oljeprisfall därför att låga oljepriser skulle kunna påskynda implosionen av skuldbubblan.  Önskemålet var en nivå runt 150 dollar per fat. Under 2016 har priset sjunkit från 100-dollarsnivån ner till 40-dollar! Vad detta innebär kommer vi sannolikt snart att få veta.

För USA är situationen allvarlig. Att behålla greppet om Saudiarabiens oljeproduktion är livsnödvändigt samtidigt som BRICS-länderna intar en avvisande attityd. Ryssland tar positioner i Mellanöstern genom samarbete med Syrien och kurderna. USA har tagit Irak och försöker nu få avtal med Iran genom att släppa in kärnkraften. Situationen är dock inte så enkel med tanke på den religiösa konflikten mellan Sunni och Shia, det är svårt att balansera dessa stamkonflikter mot världsekonomiska intressen. Ryssland har dessutom potentiella olje- och gastillgångar i Sibirien och på Nordkalotten som irriterar amerikanarna. Risken är stor att USA, med den största per capita-förbrukningen av olja i världen och utan egen olja förlorar kampen om världens framtida ekonomi – om man inte gör något radikalt. Det är mot denna bakgrund man skall se projektet med en världsregering och upphävda nationella gränser. Med oligarkerna i spetsen skulle då amerikanarna kunna hämta sin olja var som helst i världen och själva sätta priset på den. Men det är bråttom! Om kanske 20 år är det för sent, då har BRICS-länderna slutit sina gränser och inväntar lugnt det finansiella sammanbrottet i västvärlden. Man kan stolpa upp bilderbergarnas agenda efter denna mall:

–          Avskaffa nationsgränserna och införa en världsregering (med fördelning av världens resurser – främst oljan – enligt principen lika till alla)

–          Bromsa tömningen av befintliga oljekällor genom att dra ner på tillväxten till noll. Kontrollera utvinningen genom att avskaffa den nationella suveräniteten i producentländerna, särskilt i Mellanöstern.

–          Ekonomisera tillverkningsindustrin genom att flytta den till låglöneländer och införa storskaliga globala företagsmonopol för maximal lönsamhet

–          Minska världens befolkning i antal i syfte att spara på oljeresurserna

–          Utöka den globala krigsmakten för befolkningskontroll och upprorsbekämpning

–          Införa en global beskattning för att ge världens arbetare en rimlig grundstandard

–          Befästa systemet genom avskaffande av demokratin, världsstyret skall ske genom att de mest kompetenta utser lämpliga befattningshavare. Folket har att foga sig.

För bilderbergarna handlar det om en kapplöpning mot tiden. Hinner man inte genomföra sitt världsstyre-projekt innan oljan börjar tryta närmar sig det finansiella sammanbrottet. USA och Västeuropa blir de stora förlorarna, Eurasien tar över ledningen. Det avgörande problemet som man nu ställts inför är att Ryssland vägrar samarbeta. Putin har inga planer på att låta Ryssland, med sina enorma naturtillgångar, ställas under en amerikansk ”världsregering”. Ryssland får fullt stöd från Kina, som naturligtvis inte heller har någon anledning att släppa in ett främmande styre. Man behöver helt enkelt inte USA i sin framtida ekonomi.

oljekons USA

Vi skall då inte glömma att bilderbergarna består av hela västvärldens finansiella, politiska och industriella elit med NATO som krigsmakt och FN som moralisk back-up. De provokationer som Ryssland nu utsätts för syftar till att tvinga ryssarna till underkastelse och anslutning till NWO-tanken. Kina tror man sig kunna förhandla med i ett senare skede, men Ryssland ger sig inte. Enda lösningen för bilderbergarna riskerar att bli ett militärt angrepp på Ryssland. Detta kan ske söderifrån med utgångspunkt i Turkiet, eller västerifrån med start i Östersjöområdet. Man har helt enkelt inte tid att förhandla längre eller använda ekonomiska manipulationer – som kineserna enkelt motarbetar. Läget är därför allvarligt, för oss i Sverige är det ännu mer allvarligt genom Löfvens omvändelse till NATO efter att ha fått äran att ta Obama i hand och löfte om en plats i Säkerhetsrådet. Alliansens bilderbergare är inte heller oskyldiga. Vi riskerar att hamna i det tredje världskrigets mittpunkt. Är det svårt att förstå?

Situationen i Mellanöstern visar att globalisterna menar allvar. När familjen Bush sålde sina oljebolag i Texas till Saudiarabien (familjen Bin Laden) för en rundlig ersättning var man redan då medveten om att Ryssland och Kina började bli aktiva uppköpare av oljan i Mellanöstern. Saudierna enades med George W Bush om att rensa upp bland de illojala grannländerna genom att proklamera ett krig, på pappret mot terrorismen, i verkligheten mot de oljeländer som sålde oljan fritt till USA:s inbillade fiender.

Enligt Bushs egna uttalanden skulle Mellanöstern möbleras om rejält, allt enligt den då framlagda planen ”The New American Century”. För att motivera detta krig inför den amerikanska allmänheten iscensattes attacken mot WTC 9/11, där tusentals egna medborgare fick sätta livet till. En kommission tillsattes för att utreda attacken med Henry Kissinger (!) som ordförande (jmf Holmer och Palmemordet). Kissinger hade som säkerhetsrådgivare under president Nixon ansvarat för bl.a. CIA:s verksamhet. Kommissionen kom dock aldrig i arbete efter att Kissinger vägrat avslöja sina nära affärskontakter med de saudiarabiska oljemagnaterna. Planerna avhandlades inom Bilderberggruppen enligt utläckta rapporter och anfallsdatum fastställdes till våren 2003. Engelsmännen lurades att delta, vilket Tony Blair nu fått ta ansvaret för. Vad som därefter har hänt i Mellanöstern är välkänt för alla. Bevisen för denna teori behöver jag inte gå in på här, de har Trump och Putin lovat att offentliggöra under höstens presidentvalskampanj i USA, så låt oss vänta till dess.

Personligen anser jag det vara högst sannolikt att det Saudi-dominerade Arabförbundet framförde ett stort missnöje med att de ingångna avtalen med EU:s företrädare under 1970-talet om spridningen av islam till västvärlden i utbyte mot en stabil oljeproduktion, inte blivit tagna på allvar och därför inte heller genomförts som man avsett. En aktiv krigsinsats enligt Bushs plan skulle då unna initiera den folkförflyttning som man eftersträvade för att islamisera i första hand Europa, i andra hand USA. Det kan noteras att Saudiarabien varit helt opåverkat av de senaste 13 årens krigföring i Mellanöstern, inte ens en enda krigsflykting har hittills satt sin fot i grannlandet Saudiarabien. Det finns idag gott om information om USA:s roll i bildandet och finansieringen av IS, som skulle vara den makt som på allvar fick arabvärldens invånare att ge sig iväg mot en osäker framtid i Europa. Alla avtal var ju redan skrivna och klara, även av våra ”valda” representanter i EU – trots att ingen hittills känt till det….

Som vi sett ovan finns det en tidspress även vad gäller denna spridning av islam, eftersom det trumfkort som oljekällorna innebär riskerar att blekna. James Woolseys’ (CIA) uttalande ovan visar oron för att oljan skall ta slut i Mellanöstern. Världens återstående oljetillgångar kommer då att finnas främst på östra halvklotet och långt bort från både USA:s och Saudis inflytande. Om det verkligen blir så är okänt eller hemligstämplat, eftersom välfyllda oljekällor är garantin för dollarns värde och därmed finansvärldens stabilitet.

Vi skall inte tro att krigsföringen i världen sker spontant och på lösa grunder, den har som främsta syfte att skydda oljeproduktionen – oavsett priset i människoliv. Det är därför synnerligen naivt att tro att vi svenskar skulle vara ett undantag i detta spel. Att överge vår nationella suveränitet som våra politiker nu är på väg att göra genom anslutningen till NATO, är ett ansvarslöst svek mot det svenska folket.

Daniel Estulin / Den sanna historien om Bilderberggruppen, 2010

Andreas von Bülow / CIA och 11 september, 2003

Bat Ye’or/ Eurabia, the Euro-Arab Axis, 2010

Peter Krabbe

%d bloggare gillar detta: