Tankar efter valet….

tärningar 2

 

Många hade nog förväntat sig att få uppleva en känsla av lättnad efter det val som även jag rubricerat som ett ödesval. Blev det så? Knappast. Istället kom besvikelserna och de negativa överraskningarna som kulorna i ett radband. En politisk polarisering av aldrig skådade proportioner i både stort och smått chockade svenskarna. Klyftan mellan SD och globalisterna vidgades till gränsen för total separation. Valfusket fick ett ansikte, både i det lilla formatet genom maniska och värdegrundscertifierade valförrättare och privatpersoner, besatta av att göra det i sitt tycke rätta för landet, och förmodligen småleende datorexperter som i det stora och avgörande formatet med några knapptryckningar bjöd på ett för våra övervakare önskat valresultat. Remi, som en schackspelare hade uttryckt det, kaos, som en globalist nöjt hade konstaterat, eller katastrof, som de flesta svenskar med visionär blick hade föredragit att uttrycka det.

Ändå följer allt som hänt spelplanen. Bilderberggruppen har fått ny aktualitet efter att Annie Lööf visats upp i manegen som statsministerkandidat med uppdrag att oåterkalleligt slussa in Sverige i det nya globala samfundet. I ett par artiklar från hösten 2016 skrev jag följande:

Genomförandet av tankegångarna om världsregeringen under efterkrigstiden behövde nya organisationer, i USA hade CFR (Council for Foreign Relations) redan ett fast grepp om landets politik och samverkan med finansen och industrialisterna fick Bilderberggruppen som ett nytt forum. David Rockefeller uttryckte sig kanske lite oförsiktigt i sina memoarer om Bilderberggruppen genom beskrivningen ” dess möten måste förmedla uppenbarelsen av allsmäktiga bankirer som i konspiration med samvetslösa regeringstjänstemän överför en dold agenda till en okunnig och aningslös värld”. Rockefeller framstår som 1900-talets mest aktiva kapitalägare i kampen för den socialistiska modell som man har tänkt sig skall mogna till 2000-talets optimala totalitära samhällssystem. I detta är begreppet demokrati ett minne blott”. Från samma artikelserie klipper jag också:

” …här har vi länge haft samma samverkan mellan LO, det socialdemokratiska partiet och dess regeringar. Att storfinansen genom familjen Wallenbergs bolag är allestädes närvarande i den socialdemokratiska politiken förvånar oss inte heller längre, kanske är en konscensus av godo. Det som oroar är snarare de långsiktiga målen. När anser familjen Wallenberg att det är dags att avskaffa partipolitiken till förmån för en enpartiregering i NWO:s anda? Att sådana diskussioner förs regelbundet i den av Wallenberg omfamnade Bilderberggruppen är bortom allt tvivel. Kanske är det dags 2018? Inblandningen i svensk politik av företrädare för amerikansk NWO är idag så omfattande och uppenbar att vi troligen redan förlorat vårt oberoende.”

Tilläggas kan att i Sverige kallar Löfvén det nämnda samarbetet ovan för ” den svenska modellen”.  Dock tillåter jag mig att betvivla att han förstår vad det egentligen handlar om, utöver löneförhandlingarna på verkstadsgolvet.

Det är en vanlig missuppfattning att demokrati är ett slutmål för socialismen. Ytterligare ett klipp belyser detta:

Democracy is of great importance for the working class in its struggle for freedom against the capitalists. But democracy … is only one of the stages in the course of development from feudalism to capitalism, and from capitalism to Communism (Lenin, LCW, vol. 25). Samma åsikter ser vi i Bernard Shaws samtida uttalande att “demokrati är inte kompatibelt med socialism”. Det finns anledning att bli fundersam inför dagens islamistiska predikanter som hävdar att ”demokrati är inte kompatibelt med islam”. Vi ser också då att gemensamt för socialism i denna totalitära form och islam är föraktet för demokrati och strävan mot ett totalitärt system. Båda bygger nämligen på underkastelse.”

Om vi då återgår till valet är det nu dags för nästa pinne på Lenins stege. Om man kallar målet för kommunism, sionism eller globalism är egalt, det är bara olika beteckningar på samma totalitära system. En elit styr över ett maktlöst folk i kraft av sina monopol. I globalismen äger eliten monopolen direkt, i kommunismen gör man det via staten som i sin tur ägs av eliten. Den politiska sionismen äger istället eliten.

Det är en vanlig missuppfattning att en statskupp bara kan genomföras med hjälp av skjutvapen och stridsvagnar. Det är den förhärskande metoden där media inte når ut till en knappt läskunnig befolkning, men i vår till synes civiliserade västvärld är långsam indoktrinering kombinerat med politikerkorruption effektivare och billigare. Där är angriparens möjligheter till mediakontroll och det faktum att dess politiker tas ur befolkningens genomsnittliga lönesegment viktigare. Alla platser i regering, riksdag, EU-parlament och FNs administration skall framstå som det ekonomiska lyckoriket för de utvalda. Något man aldrig vill lämna. Då arbetar man lydigt för vilken agenda som helst. Backup får man genom medias hyllningar av dem som för saken framåt, samtidigt som kritiken tystas ner. En statskupp får man i praktiken när en åtgärd som organiserat valfusk ändå behövs för att komma över tröskeln. Där är vi idag. Om inte avvikelserna i röstsammanräkningen får en trovärdig förklaring kommer sannolikt framtida historiker att kalla detta valet för den statskupp som avskaffade demokratin. Beställare är den svenska filialen av globalismens Deep State. Vilka personer som ligger bakom avstår jag från att gå in på, för jag hade tänkt att skriva lite till innan jag sätter STÄNGT på dörren.

Kaos skapar man för att stärka behovet av statens påstått skyddande insatser. Ju mer kaoset ökar desto mer kan man stärka statens kontrollmekanismer, censur i media och personövervakning. Varje människa kan idag följas från vaggan till graven genom elektronisk övervakning. Vad vi handlar, äter, dricker, arbetar med, tycker, tänker och var vi befinner oss registreras noga. Våra datorer genomsöks med automatik och våra mobiler visar exakt var vi befinner oss varje minut av dygnet. Snart får alla nyfödda ett chips inopererat som samlar all personlig information för överföring till en centraldator. Vi lämnar redan frivilligt fingeravtryck och ansiktsavläsning till våra mobiler, utan att förstå att denna registrering samtidigt finns tillgänglig för SÄPO eller NSA. Detsamma gäller för ”släktforskningssajter” som uppmanar oss att skicka in våra DNA för att få veta ”vår spännande historia”.

Återstår då i nuläget bara att slå ihop alla partier som är förenade i sin globalistiska nit till ett, lite mer lätthanterligt. Sjuklövern blir en treklöver et al. Det besvärliga SD växer oroväckande snabbt men inte tillräckligt, Vänsterpartiet är redan klart och resten har man klarat genom att balansera blocken så ingen kan kräva att få bestämma. Då är det dags för Annie Lööf.

Vad har vi då att förvänta oss av det kommande globalistiska samhället? Kort sammanfattat – högre skatter, lägre löner och pensioner, sämre sjukvård, sämre skola, medlemskap i NATO och solidariskt deltagande i världens krig, ökad överstatlighet genom EU, stärkt krigsmakt kompletterad med kravallutrustning, ökad invandring, flerspråklighet, klansamhälle, avskaffad könstillhörighet, gruppsex, våldtäkt och pedofili som norm, allmän strafflindring för brott som ger lagom kaos, förbud mot husdjur, fisande kor och grisar och en konvertering av landsbygden till nationalpark med urskog. Därutöver värdegrundscertifikat för tjänster i stat och kommun och mångkulturskvotering till alla arbeten som tillsätts genom arbetsförmedlingar. Tyvärr blev de framtida valen inställda, men vi har ju ändå fått det så bra, så varför klaga?

Peter Krabbe

Annonser

Mons Krabbe till riksdagen

Som en avslutning på valkampanjen lånar jag idag ut min blogg till en av mina söner, Mons, som får en riksdagsplats om Medborgerlig Samling kommer över 4%-gränsen. Även om man inte gör det handlar det om få en plattform inför nästa val, eftersom finansiering och bidrag till partipolitisk verksamhet baseras på det statistiska underlaget från föregående val. Ordet går till Mons:

 

Bästa bloggläsare!

Det har nog inte undgått er att jag kandiderar till riksdagen med Medborgerlig Samling, som nummer 4 på listan. Så här dagen innan valet så vill jag i korthet förklara lite av det jag vill verka för om ni väljare beslutar att skicka mig till Stockholm:

1) Bekämpa den socialistiska hegemonin i samhället!

Samhället är, efter decennier av vänsterdominans, fullständigt genomsyrat av socialistiskt tankegods. Samhället brukar deras tolkningar och använder deras lösningar. Rättssystemet, skolan, integrationen osv fungerar inte och kommer inte fungera heller, förrän vi städar ut detta tankegods. Vi kan inte heller ha en situation där hela nyhetsförmedlingen, och därmed formandet av befolkningens världssyn, ligger i vänsterns händer. Nyheter ska förmedlas på ett neutralt sätt. Går inte det så får SR/SVT läggas ner!

2) Stå för en sund integrations/anpassningspolitik!

Vi måste skrota det mångkulturella samhällsexperimentet, som har skapat så mycket inre slitningar i vårt samhälle. Jag, som politiker, står upp för det västerländska samhället och kommer motverka alla försök att underminera det. All integration i vårt samhälle, måste bygga på anpassning till detta västerländska samhälles värderingar.

3) Stoppa alla försök att underminera den sekulära staten!

Som en konsekvens av invandringen från den muslimska civilisationssfären, så har utmaningen mot den sekulära och opartiska staten ökat i omfattning. Ingenting talar för att denna utmaning kommer minska i styrka under de kommande decennierna. Särskilt inte eftersom den understödjs av politiska krafter till vänster, som söker framgångar genom oheliga allianser. Islam är en samhällsideologi lika mycket som det är en religion. Det är en samhällsideologi, vilken som kollektiv kraft, idag manar sina följare att styra bort vårt samhälle från dess nuvarande demokratiska och sekulära hållning. Detta måste vi vara medvetna om och aktivt bekämpa och det är min avsikt!

4) Kraftigt reducera invandringen!

Europa, och vårt Sverige inte minst, kommer under de kommande decennierna utsättas för ett migrationstryck som får de senaste decenniernas att framstå som måttligt. Konsekvensen av befolkningsexplosionen i Afrika och dysfunktionella samhällen och sociala strukturer i Afrika och Mena, bli att vi befinner oss i inledningen av en ny folkvandringstid. Vi har ett beslut att fatta, som folk. Ska vi acceptera att Europa och dess politiska och sociala kultur förändras för alltid, eller ska vi säga nej? Mitt svar är att det räcker nu! Den migration vi redan har tagit emot, från utanför Europa, har överlag varit negativ för Europa och Sverige. Vi behöver en migrationspaus. Inte bara under några år, utan under några decennier! Återvandring måste också bli något som vi, som är politiker, verkar aktivt för. De som inte vill bli en del av vår civilisation eller respekterar vår nationella kultur, bör uppmuntras att lämna landet.

5) Ett starkt oberoende och ett fördjupat Nordiskt samarbete!

Vi ska värna vår demokrati och principen att så många beslut som möjligt ska fattas så nära medborgaren som möjligt. Folkomröstningar ska bli lättare att genomföra. Sverige ska återta så mycket politiskt oberoende som möjligt och öppna för att omförhandla vårt medlemskap i EU. Vi ska INTE lämna EU, men vi kan mer än väl återställa vår relation till densamma till en tidpunkt där medlemskapet handlade om frihandel, fri rörlighet och samarbete. Vi ska fördjupa vårt samarbete med de Nordiska länderna, med vilka vi har en djupare värdegemenskap, som vi inte delar med Sydeuropa på samma sätt. Ett avsevärt förstärkt försvar ska göra det möjligt att ha ett meningsfullt försvarssamarbete med Finland och möjligen även de baltiska staterna. Med Norge och Danmark bör vi diskutera ett framtida valutasamarbete. Tillsammans är de Nordiska länderna starka!

Jag har genom åren hört synpunkten från många av er blogg-läsare, att jag bör verka i riksdagen. Nu har ni som tycker så, möjligheten att skicka mig dit! Rösta på MED och Kryssa Krabbe!

Tankar inför valet.

Val 2018

 

Med drygt en vecka kvar till valdagen är det säkert många som tar sig en extra funderare. Vad är det som händer – egentligen? De traditionella partierna föses ihop som en skrämd fårskock medan vargen SD och den lilla vargungen AfS slår sina lovar runt flocken. Ett systemskifte kommer allt närmare, men inte tillräckligt nära. Partierna slänger vallöften till folket som en ful gubbe slänger godis till barnen. Lita på mig – men ingen litar egentligen på någon. Man kan tro att regeringspartierna redan befinner sig i opposition när man ger feta vallöften som man rimligtvis borde ha genomfört redan för fyra år sedan. Inom den påstådda Alliansen är åsiktsmotsättningarna större än vad de är mellan höger- vänsterblocken. SVT rabblar frenetiskt ”goda” exempel på samarbete mellan S och M i några kommuner som man lyckats hitta ute i obygden. Se, så bra vi kan samarbeta!

Samtidigt förstår nog alla att ett sådant samarbete på riksplanet vore demokratins svanesång. Med 70% av väljarna i samma parti har vi en totalitär regim. Det värsta är att den kommer att stanna kvar, även om väljarstödet i framtida ”val” skulle motsvaras av den omvända relationen. Detta ser vi genom den ökande censuren, åsiktsförtryck och förföljelse av oliktänkande. Vi ser redan också tendenser till kvalificerat valfusk, där valsedlar konsekvent plockas bort ur vallokalerna för ”obekväma” partier. Statstelevisionen flippar ur fullständigt med sin ensidiga propaganda för en regering som allt färre vill ha kvar. Förnedringen av oppositionens partiföreträdare tar sig oanade proportioner och att betala licenspengar till Sveriges Radio- och TV framkallar illamående. Är det också rimligt att valkampanjer för etablerade partier skall föras på arabiska eller somaliska i vårt land, ett språk vars budskap flertalet svenskar inte kan förstå och bemöta?

Glädjande nog börjar vårt folk att slå tillbaks mot dessa tendenser, internet blir alltmer centrum för en opposition som slåss för Sveriges frihet och demokrati, censuren står sig slätt mot alla kreativa sätt att kringgå den. Staten hinner inte sticka sina fingrar i alla nya hål som ständigt uppstår i åsiktsballongen. Varför blir det då så här?

När sju partier i praktiken blir ett innebär det att deras politik i sak är betydelselös och att en annan, överordnad agenda har tagit över. Den agendan ser vi nu växa fram över hela västvärlden, inom EU, FN, USA med sin Deep State, England med sin City of London och the Crown samt, inte minst Vatikanen med sin guldbehängda påve. Den kallas för GLOBALISM och är framtidens totalitära samhällssystem, ett system där nationalstater avskaffats och ett monopolistiskt tankesätt styr all ekonomi och handel. En styrande elit där aktörerna väljer varandra och resten av befolkningen är satta att arbeta och lyda. Raser skall blandas till en ny Människa, likadan oavsett var på jordklotet hon befinner sig. Hennes antal skall begränsas och kvoteras.

Skapandeprocessen av denna globalism har förvandlat hela 1900-talet till en häxbrygd, där hundratalet miljoner människor fått sätta livet till i världskrig och revolutioner, regisserade av samma elit som tror sig ha den självklara rätten att nu föra in världen i det sista avgörande skedet innan förverkligandet av sina sjuka drömmar om världsherravälde uppnås.

Det som förvånar mest i vårt lilla land är att de för övriga världen mest avgörande frågorna inte får diskuteras av våra politiker. Stämpeln konspirationsteoretiker trycks obarmhärtigt dit på alla som vågar nämna begreppet globalism eller sionism. Alla jämförelser av svensk politik med faktiska skeenden i världen censureras eller kriminaliseras. Att många avgående politiker får en ny framtid inom ramen för internationella bankkarteller eller mediekoncerner  skall vi helst inte kommentera. Korruption och lögner börjar bli en del av den svenska vardagen. Vi internationaliseras.

Vad är då viktigt för det svenska folket i nuläget? Jo, att få veta vem som planerar och genomför spridningen av geoengineering i vårt luftrum, med väderförändringar, extremtorka, skogsbränder och grava hälsoproblem för befolkningen som följd. Detta svarar man inte på, trots att det finns öppen dokumentation om US Airforce’s program Owning the weather 2024. Vi vill veta om amerikanska program för kontaminering och genmanipulering av livsmedel är avsedda att förkorta vår livslängd i syfte att depopulera vårt jordklot. Detta svarar man inte på. Vi vill veta om den elektromagnetiska strålning som sprids via 3G, 4G och 5G tar livet av både unga och gamla. Detta svarar man inte på. Vi vill veta om man hemlighåller metoder att bota cancer och andra sjukdomar för att det både är olönsamt för läkemedelsbolagen och ökar befolkningsmängden i oönskad omfattning. Detta svarar man inte på. Vi vill veta om man försöker ta ifrån oss vår självförsörjning genom att lägga ner våra jordbruk och göra oss beroende av US Aid i både freds- och krigstid. Detta svarar man inte på. Vi vill veta om man vill lägga ner vår försvarsindustri för att tvinga oss att köpa amerikansk skräpmateriel och bli beroende av NATO i en krissituation. Detta svarar man inte på. Vi vill veta om man medvetet försämrar vår skola och våra utbildningsanstalter för att vi skall bli dumma och lydiga ja-sägare till den nya världsordningen. Detta svarar man inte på.

Vi vill veta varför våra egna politiker medverkar till att UTROTA DEN VITA ETNICITETEN och införandet av islam med sharialagar som en normal del av det svenska samhället. Detta svarar man inte heller på, men svaren finns ändå i alla de konventioner som Sveriges riksdag skrivit på sedan 1970-talet och i FN:s agenda 2030. Detta gäller det svenska folkets framtid. Varför vågar inte våra valda ombud redogöra för motiven? Jo, alla vi som ifrågasätter är naturligtvis konspirationsteoretiker och galningar som borde interneras. Något svar behövs därför inte. Vi förstår inte de globala problemen och måste därför ignoreras.

En skattekrona hit eller dit, en semestervecka hit eller dit, ser ni inte hur väl de vill oss? En tårtbit extra till pensionärerna – varje månad! Förmånerna har ingen gräns! Buga och bocka!

Vad skall vi då göra konkret? Rösta på de tre partier som vill förändra politiken – SD, AfS eller det borgerliga alternativet Medborgerlig Samling. Det kanske inte räcker för ett systemskifte, men det skrämmer livet ur det korrumperade etablissemanget. Om inte det ändå leder till eftertanke och åtgärd så kommer genombrottet i nästa val istället. Grunden är lagd för ökat medvetande och kunskap om vad som egentligen händer i världen. Med hjälp av internet kommer det inte att gå att stoppa oss, vi som vill slå vakt om våra värderingar, vår nation och vårt oberoende.

Rädda Sverige innan det är för sent!

Peter Krabbe

När spricker fasaden?

himmel skanör

Kärnvapendetonation? Nej, solnedgång i kem-sörjan. Öresund augusti 2018.

I en intervju nyligen på Geoengineering Watch försöker Dane Wigington få den amerikanske flygvapengeneralen Richard Roellig att berätta om verksamheten med chemtrails och vädermanipulering. Under Danes tappra kryssande mellan skären framkommer ändå för den lyhörde att irritationen stiger även i den militära ledningen över väderprogrammets långtgående konsekvenser.

Det som är mest upprörande är dels att USA anser sig ha rätt till vädermanipulering genom att klassa detta som ett amerikanskt, nationellt säkerhetsintresse. Att med militära avsikter kunna påverka och styra vädret över hela jordklotet är alltså ett amerikanskt nationellt säkerhetsintresse. Sug på den karamellen. I praktiken anser man därmed sig redan ha rätten till globalt styre, utan att behöva bekymra sig om nationella regeringars åsikter och invändningar. Pentagons program Owing the Weather 2024 är ett underliggande dokument som jag skrivit om tidigare. Där finns målsättningen. I de sekretessavtal som USA skrivit med bl.a. Sverige redan under Carl Bildts regering och som även Göran Persson godkänt, finns medlen. Som Roellig bekräftar och som vi vet från dessa avtal innebär nationellt säkerhetsintresse total mörkläggning av både militär strategi och teknisk utveckling. Detta gäller både svenska politiker och tjänstemän i statlig tjänst. Avsteg bestraffas på värsta tänkbara sätt.

Passa därför på nu att fråga våra blivande riksdagsledamöter innan den 9 september om de anser att SVENSKA FOLKETS RÄTT ATT BESTÄMMA ÖVER SITT EGET LAND ÄR ÖVERORDNAT ELLER UNDERORDNAT AMERIKANSKA INTRESSEN? Vid fel svar stryk dem från valsedeln!

I intervjun framkommer att tillförlitliga undersökningar visat att 450.000 amerikanska medborgare dog i sjukdomar orsakade av utprovningen av de amerikanska kärnvapnen. Detta visar vilken cynism som råder i Pentagon och att människoliv är underordnade de strategiska intressena. Vi står nu inför en liknande situation när man genom chemtrails sprayar vår atmosfär full av kemiska ämnen i syfte att slutföra sitt program för kontrollen av vädret. Hur många som dör i förtid genom dessa toxiner saknar allt intresse för Pentagon. Målet är helgat – att skapa global kontroll.

Vad skall man då göra med vädret? Sett även ur en historisk synvinkel har svält varit ett av de effektivaste vapnen att krossa en fiende. Man försökte svälta ihjäl Tysklands befolkning redan under första världskriget genom livsmedelsblockader. Det fortsatte med bolsjevikernas massvält av ukrainska bönder som inte ville underkasta sig kommunismen efter revolutionen, Holodomor, där 10 miljoner människor beräknas har dött. Det fortsatte med amerikanen Morganthaus beordrade massvält av den tyska civilbefolkningen åren efter andra världskrigets slut, då 13 miljoner tyskar fick sätta livet till – förutom de som redan dog under kriget. De som läst mina tidigare artiklar vet vilket samband som finns mellan dessa händelser och dagens amerikanska krigsföring.

Den torka som vi utsatts för de senaste fyra månaderna kan man på goda grunder se som en experimentverksamhet för att studera vilka möjligheter krig med väder som vapen erbjuder i vår tid. Vi i Sverige har redan förlorat halva vår egen livsmedelsförsörjning, kombinerat med förödande bränder. Även i Mellanöstern noterar man rekordtorka. Enligt Wigington har Pentagon ”utlovat” att Teheran i Iran skall falla under 2019. Om detta sker efter tidernas värsta torka, kombinerat med livsmedelsblockad blir jag inte förvånad. Står vi på tröskeln till nästa folkmord? Mycket tyder på det. Att mörda civilbefolkning är billigare än att slösa med soldater.

Peter Krabbe

Spöken från det förflutna – kan man springa ifrån sanningen?

siluett.jpg

Veckans snackis är utan tvekan Sverigedemokraternas knock-out på Socialdemokraterna genom sin film Ett folk. Ett parti , en film där man använder av många bortglömd historia för att ge en statsminister svar på tal som tydligen inte läst en enda rad i historieböckerna sedan folkskolan. Rimligtvis blir Löfvén försiktigare i den återstående valdebatten.

Partivännernas lama försök att bortförklara Socialdemokraternas nära band med nazisterna räcker inte långt. Liknande relationer fanns varken i Danmark, Norge eller Finland, tvärtom var den intellektuella eliten i dåtidens Sverige – som i stor utsträckning sökte sig till det ledande partiet Socialdemokraterna – förebilder för nazisterna. Man kan nog säga att dessa svenskar fick hybris av att hyllas av de tyska nazisterna som ariska ikoner och njöt storligen av att vara inspirationskälla och ägare av det fornnordiska arvet, som dyrkades av många nazister i rena orgier och hemliga ritualer.

Även Görings äktenskap med svenska Carin von Kantzow bidrog till en känsla av gemenskap med nazisterna, hans ständigt utbyggda gård Carinhall kunde till slut liknas vid ett tempel till Carins ära. Sådant imponerade säkert också på svenskarna och deras upplevelse av trygghet i nazismens närhet.

Den svenska rasbiologiska forskningen är en skam som helt får bäras av socialdemokraterna, den inte bara övertogs av tyskarna utan drevs också vidare efter krigsslutet i Danmark och Sverige för vidare befordran till USA och deras s.k. genetikforskning – med samma aktörer som svarat för forskningen i Nazityskland, allt inom ramen för Operation Paperclip – exporten av värdefull tysk vetenskap till amerikanska institutioner. Den förskräckande behandlingen av utvecklingsstörda och ”forskningen” vid Vipeholm i Sverige hör till våra mörkaste kapitel, i obehaglig närhet av vår senare hyllade landsfader Tage Erlander.

Det man kan ha synpunkter på i filmen är bildspelet från Förintelsen, som mer liknar de schablonfilmer från det judiska Hollywood som producerades i snabb takt efter kriget. Utan att försvara behandlingen av judarna under och efter kriget, måste man ändå konstatera att det fanns en orsak till det judehat i Europa, som var upphov till angreppen även på de judar, som knappast kan ha varit inblandade i judehatets uppkomst. Den historien börjar 100 år tidigare och var avgörande för både de två världskrigen, den ”ryska” revolutionen och bildandet av staten Israel genom USAs ingripande i första världskriget för att krossa Tysklands allierade, det Ottomanska riket som styrde över det eftertraktade Palestina. Under åren 1905 – 1920 lades grunden för händelser som skulle komma att starkt påverka resan mot ett andra världskrig och händelserna där. Men detta är en längre historia som jag skall berätta en annan gång.

När jag därför ser bilderna av döda civilpersoner på gatorna i Tyskland är det sannolikt inte främst judar som visas utan tyska änkor och barn som systematiskt och på ett sätt som historien aldrig tidigare skådat svältes ihjäl under året efter krigsslutet. De allierade hade, lika kategoriskt som vad gällde nazisternas behandling av judar i allmänhet, bestämt sig för att utplåna det tyska folket, först genom terrorbombningarna av Hamburg, Kassel och Dresden, sedan genom att beslagta alla livsmedel i landet och genom svältransoner till de överlevande tyskarna, i deras tycke legalt, utplåna även en tysk civilbefolkning som knappast kunde lastas för Hitlers vansinne. Genom matransoner motsvarande fem brödskivor om dagen under två år mördade de allierade 13 miljoner tyskar – efter krigsslutet. Tillsammans med de 8 miljoner tyskar som dog under själva kriget slutar dödssiffran för Tyskland på 21 miljoner totalt. Detta kan jämföras med knappt en halv miljon för Storbritannien och USA respektive. Ansvarig för hämnden och mordet på den tyska civilbefolkningen var Roosevelts medarbetare, juden Morganthau, som presenterade sin The Morganthau Plan i syfte att utplåna Tyskland. Allt fler ifrågasätter idag det judiska påståendet att sex miljoner judar omkom i Förintelsen, den verkliga siffran anses ligga betydligt lägre. Ändå förskräckande, men man bör ha en referensram när man diskuterar frågan. Den bjuder jag på här.

Det finns en parallell i det nutida Sveriges och Tysklands agerande. Vi står för det största flyktingmottagandet per capita i Europa och ropar efter ännu fler. Att detta är ett utslag av dåligt samvete för förföljelsen av judarna under första halvan av 1900-talet är tydligt. Länder som anser sig ha rent samvete kräver en balanserad invandring, som inte äventyrar sina invånares säkerhet. Merkel och Löfvén är därmed lika goda kålsupare i sin ambition att döva sina samveten. Behöver vi svenska medborgare acceptera konsekvenserna av denna extrema godhet, att gottgöra socialdemokraternas plågade samvete för 30-och 40-talens försyndelser genom att inta den motsatta ståndpunkten? Är vi lika dömda till utplåning idag för dessa försyndelser som den tyska civilbefolkningen blev av Morganthau? Men idag i Soros, Rothschilds och de övriga judiska oligarkernas regi? Och var anser filmmakarna att Sverigedemokraterna skall stå i denna nationella skuld- och balansfråga?

Oavsett vilket, bör Sverigedemokraternas valfilm ha torpederat tilliten till Socialdemokraternas regeringsduglighet tillräckligt för att öppna för ett regeringsskifte i september. Frågan är bara om vi kommer ur askan i elden. En regering baserad på Reinfeldts lärjunge Kristersson tillsammans med Annie Lööf blir som att kliva ut i mörkret med ögonbindel. Vi kommer inte att få veta i förväg vad som väntar. Säkert dock är att globalistkortet sitter gömt i rockärmen, inte bara hos alliansen utan kanske också hos SD. Ett SD som kompromissar bort sin ideologi mot samarbete med något av blocken lär inte heller överleva till nästa val. Sverige befinner sig i ett bekymmersamt läge….

Peter Krabbe

Holes in Heaven

haarp

Eftersom vi redan har kommit in på ämnet, både genom rådande vädersituation och genom alla kommentarer som av naturliga orsaker fokuserar på HAARP, återkopplar jag här till Jan Malmstads blogg och hans presentation av videon Holes in Heaven. Jan gör en bra redovisning på sin blogg, men några tillägg gör ingen skada. Videon går i ett forcerat tempo och är inte helt lätt att hänga med i på engelska.

Videon är viktig både genom att intervjupersonerna utgörs både av Bernard Eastlund, som är uppfinnaren bakom det patent som HAARP grundar sig på och av John Heckscher, som är ledare för projektet. Dessutom förekommer ett flertal experter i olika roller med belysande kommentarer. Se alltså filmen och försök greppa innehållet!

Förvånansvärt nog är Eastlund motståndare till de senaste decenniernas utveckling. Hans patent är från 1985 och togs, enligt honom själv fram i tron att detta skulle kunna användas i USA av försvaret för att skydda telekommunikationerna med amerikanska satelliter från fientliga angrepp. Man skulle även kunna kapa en fiendes styrning av egna missiler och kommunikationssystem. Han kopplades bort strax därefter och bollen vandrade vidare till US Airforce och US Navy för ”produktutveckling”. Eastlund uttrycker stora betänkligheter inför den användning som hans patent fått sedan dess. Hans patent bar titeln Method and Apparatus for Altering a Region in the Earths Atmosphere, Ionosphere or Magnetosphere.

Rich Garcia, PR-direktör för HAARP, inleder också med en förklaring som innebär att solvindarna och därav följande elektromagnetisk strålning från solen nu försvårar styrningen från jorden av de militära installationerna, som satelliter, missiler och andra telekommunikationer. Därför behöver man ersätta solen med en artificiell ”sol” som är stabil. Det vore ju penibelt om man skulle förlora kontakten med en kärnvapenbestyckad missil, riktad mot Ryssland, som istället skulle fortsätta varvet runt tillbaks till utgångspunkten (min kommentar)! Så man lyfter med hjälp av enorma energimängder helt enkelt upp magnetosfären, som skall avvisa solens strålning, och jonosfären till en högre höjd för att skapa denna stabila ”sol” istället. Den skapas genom att skjuta upp enorma energimängder till jonosfären med hjälp av de gigantiska antennanläggningarna på jorden. HAARP använder energimängder om miljarder watt. Detta ger en lokal uppvärmning till storleksordningen 1600 grader i jonosfären, allt för att efterlikna solens funktion. Tror någon att det kanske höjer temperaturen på jorden också?

Jonosfären beter sig som en gummiduk som man tillfälligt trycker in till önskad form. Den fördjupningen använder man som en parabol eller spegel för att rikta en återvändande koncentrerad stråle tillbaks mot utvalt mål på jorden, allt med en accelererad kraft som kan liknas vid en avfyrad pistolkula. I träffpunkten kan man få energier motsvarande 100 ggr ett normalt blixtnedslag, eller i nuläget 3,6 miljoner watt. Enligt Eastlund finns det ingen känd gräns för denna teknik, han jämför den med detonationen av en vätebomb.

Den teknikutveckling som skrämmer mest enligt Eastlund, är användnigen av HAARPS energistrålning till jonosfären för omvandling till lågfrekvent strålning, ELF, som kan distribueras horisontellt och följa jordens rundning till valfri plats. Den primära användningen av ELF är, eftersom denna kan tränga längre ner i jord och vatten, att skanna av jordytan efter dolda fyndigheter som olja, gas, vatten och mineraler som inte kan upptäckas på annat sätt än genom komplicerade borrningar. Ni kan vara säkra på att Pentagon redan har kartor över jordens alla naturtillgångar, detta är en av anledningarna till globalismen. Man vill inte att nationella gränser skall hindra amerikansk utvinning av behövda råvaror. Med tanke på USAs intresse för Ryssland behöver vi inte fundera länge på vad kartorna utvisar. Jämför med nyligen presenterade skanningar av vattenförekomsten på Mars, som man stolt redovisat!

Rent militärt används detta för kommunikation med u-båtar och för att kartlägga fiendens underjordiska bunkrar, tunnlar och depåer. Man gör i princip en röntgenundersökning av jordskorpan för att hitta vad som är åtråvärt eller hotfullt. Genom att koncentrera energistrålarna och öka effekten kan man utlösa jordbävningar och därmed tsunamis, även vulkanutbrott går att åstadkomma. När frågan kommer på tal börjar Heckscher flacka med blicken och röra sig nervöst, ivrigt förnekande att nej, sådant sysslar vi INTE med. Vi arbetar enligt kongressens order. Vem tar det för en garanti?

Biofysikern Beverly Rubik tar upp frågor som ligger oss alla nära. Vad händer med människor, djur och fåglar i detta strålningsinferno? Fåglar är särskilt känsliga för lågfrekvent strålning. För ett par dagar sedan föll 200 fåglar ner döda i Australien och liknande händelser ser vi ofta även i Europa. Vid en tidigare händelse kunde man konstatera att deras inre organ var sönderbrända. Deras magnetiskt baserade orienteringsförmåga förstörs och i likhet med bin och humlor hittar de inte tillbaks till sina boplatser.

Inom området mind control kan man genom att använda frekvenser som den mänskliga kroppen använder förändra hjärnans funktioner och framkalla masspsykoser, hysteri, panik, passivitet, stress och allehanda sjukdomar hos människor. Vi har alla ett ömtåligt energisystem i kroppen, som reagerar på minsta förändring i omgivningen. De som lider av elallergi vet. US Airforce har undersökt dessa möjligheter i en utredning med namnet Low Intensity Conflict and Modern Technology . Ni alla som tror att 5G är till för att förenkla vår tillvaro, försök förstå att det är dörren till full kontroll över individen. Vi kommer att ha master i varje kvarter, i varje vägkrök och helst chips under huden. Dessa nya master är gjorda för att kunna hantera extra låga frekvenser.

När jag frågade installatören av en mast som restes 200 meter från vårt hus hur låga frekvenser man förberedde för hänvisade han förskräckt till operatören, som heller aldrig återkom med ett besked. Vi måste fortsätta att ifrågasätta, kräva svar!

Vädret då? Det är säkert inte många som fortfarande tror att vår nuvarande eviga högsommar är ett naturligt fenomen. Det enda jag funderar över är om det handlar om ett test för att se hur enkelt man kan slå ut ett lands livsmedelsförsörjning, skapa kaos genom bränder och dödsfall och passivisera befolkningen, eller om det är rent ekonomiska motiv för att tvinga oss att köpa in 50% av vårt spannmålsbehov från USA i form av genmanipulerade skräpprodukter från Monsanto. Ja, nu skall ju NATO släcka bränder åt oss också, så kanske också lika bra att gå med där så fort som möjligt?

I själva verket används HAARP för att styra jetströmmarna genom att lyfta jonosfären. Detta sätt att styra torka, regn, stormar och orkaner till önskade områden är ett av de viktigaste vapnen i framtidens krigsföring. Det har länge ryktats att man avser att ersätta HAARP med ett ännu effektivare vapen. Vad detta blir återstår att se, som om det nu kunde bli värre än vad det redan är. Eller som det sägs i filmen, denna tekniken är lika revolutionerande för krigsindustrin som introduktionen av krutet en gång var….

Peter Krabbe

Är vi nära en vändpunkt i världspolitiken?

Russian president thanks US president for intel that thwarted terror attack

 

Det händer mycket just nu. Med Trump i Europa får pressen gott om rubriker. NATO-möte, statsbesök i England och måndagens med spänning emotsedda möte med Putin i Helsingfors kommer att kräva mycket trycksvärta. Det finns naturligtvis en röd tråd genom alla uttalanden och vart den leder får vi nog klarhet i på måndag.

Vad vi redan kan se är den tydliga sprickan mellan å ena sidan Trump med armén som back-up och å den andra oligarkernas och demokraternas Deep State. Trump betonar nu sitt europeiska ursprung med Tyskland på fädernet och Skottland på mödernet och är tydlig med sin kritik av mångkulturen och invandringen, som han med rätta anser äventyrar vår egen kultur och framtid. Därmed står han i skarp kontrast mot Deep State, som med Soros som torped arbetar intensivt för motsatsen. Detta är intressant eftersom det aldrig tidigare uttalats så tydligt. Det innebär också ett närmande till Putins åsikter om vår invandring och det muslimska hotet mot vår kulturella kristna bakgrund. Utan tvekan lägger Trump en bra grund för sina diskussioner med Putin på måndag.

Samma tendens ser vi under NATO-mötet, där Trump kräver ett större engagemang av de övriga medlemsländerna för de militära utgifterna. När han kräver insatser upp mot 4% av BNP, vilket är vad USA betalar idag, handlar det naturligtvis inte om en fördubbling av NATOs budget utan om en bantning av USAs kostnader i motsvarande grad. Hans agenda är väl genomtänkt, genom att behålla NATO kan han kräva att USA fortsätter stå för de dyrbara amerikanska vapensystemen, vilket gynnar amerikansk export, samtidigt som utgifterna för den stående armén halveras. Trump är väl medveten om att Rysslands vapenteknologi utvecklas i snabb takt mot bakgrund av hotet från NATO. Att möta detta genom ständigt ökande militärutgifter passar illa i hans koncept för att stärka amerikansk handel och industri. Europa och dess NATO-medlemmar är en kvarnsten runt USAs hals, vår industri blomstrar och vår handel med öst ökar snabbt, trots att vi kräver ”beskydd” från USA mot de handelspartner i Ryssland och Asien som kommer att manövrera ut USA ekonomiskt i framtiden.

Om Trump lyckas binda upp Europa på långsiktiga vapenavtal, kommer han inte att tveka inför att dela NATO i en amerikansk, oberoende del och en europeisk, där vi själva får stå för notan. Därmed kan han i praktiken skrota det kalla kriget och få Putin att återvända till sina nedrustningsplaner, den vapenteknologiska kapplöpningen kan då ta pausvila. Trump behöver sin tid som president till att återuppbygga den amerikanska industrin och göra amerikanska varor attraktiva på världsmarknaden, vilket de inte är idag efter den kemiska industrins konvertering av livsmedel, IT och mediciner till livsförkortande produkter som ingen vill ha längre.

Allt talar för att Trump och Putin kommer att ha ett historiskt möte på vägen mot fred och avspänning på måndag. Med samma visshet kan man säga att Sveriges och övriga västvärldens medier kommer att spy galla över kontakten och misskreditera dem bägge, globalismen som vuxit sig allt starkare även här och helt styr våra medier har inte vant sig vid tanken än att globalismens tid är förbi.

Peter Krabbe

Deep State och Jihad – ett skrämmande äktenskap. Del 6. Avslutning.

demo sharia

I detta avslutande avsnitt skall vi se på de senaste decennierna, där bl.a. den s.k. Arabiska våren fått en framträdande plats i media. Var detta verkligen en demokratirörelse av västerländsk modell? Naturligtvis inte, demokrati finns inte ens som en teoretisk företeelse i ett samhälle med teokrati och sharialag som riktlinjer för samhällssystemet. Istället har vi svaret om vi fortsätter tråden från föregående artiklar.

Inte mycket hade förändrats i handlingsprogrammet för de av CIA organiserade ”färgrevolutionerna” i Centralasien och behovet för Deep State att destabilisera även arabvärlden var akut. Statschefer som Saddam Hussein, Bashar al-Assad, Muammar Gaddafi och Hosni Mubarak hade börjat gå sin egen väg och närmade sig Ryssland allt mer. Detta hotade USAs intressen av att kontrollera världens oljeproduktion, samtidigt som Israel riskerade att förlora inflytande i regionen.

Som trogen partner hade USA fortfarande Muslimska Brödraskapet, som hade blivit allt mer hemtamt i Washington och Vita Huset. Dess representanter behandlades som diplomater med fulla rättigheter att röra sig fritt i USA och Barack Obama som president var en tacksam måltavla för den muslimska uppvaktningen, som också omfamnades av Hillary Clinton och hennes CFR-styrda utrikesdepartement.

Att störta de statschefer som stod i vägen för USA blev därför nödvändigt och i syfte att hitta en etikett som passade världsopinionen skapades begreppet den arabiska våren – nu skulle demokratin blomma!  Aktörerna blev desamma som tidigare – CIA genom de amerikanska ambassaderna tillsammans med Muslimska Brödraskapet och de statskontrollerade NGO:er som varit med tidigare, NED och Soros Open Society. Även Erdogan i Turkiet skulle avsättas och ersättas med den i USA stationerade konkurrenten Fethullah Gülen, vars hjälp man redan hade haft stor nytta av i Centralasien.

Det första problemet uppstod direkt när Egyptens Mubarak hade störtats och ersatts med Muslimska Brödraskapets Mohamed Mursi. För USA helt oväntat gick Saudiarabien, som med oro såg på brödraskapets växande makt, in och finansierade en motkupp som satte nuvarande al-Sisi vid makten. Mursi internerades och dömdes till ett dödsstraff som dock aldrig verkställdes, brödraskapet fick därmed sin hittills största motgång och måste pausa sina offensiva planer. Al-Sisi skulle istället komma att stå för religionsfrihet och värnandet om de kristna grupperingarna, i syfte att bryta beroendet av USA beslöt man dessutom att köpa betydande vapenförstärkningar från Ryssland istället. Därmed ritade man en linje i sanden som USA inte vågat gå över.

I november 2013 togs bakom stängda dörrar under ett möte med Atlantic Council’s  Energy Summit i Istanbul beslutet att ge klartecken för IS att gå in i Irak och Syrien, under namnet ISIS (Islamic State in Iraq and Syria). Atlantic Council är den ledande tankesmedjan bakom USAs och NATOs utrikespolitik. Dessförinnan hade IS manskap tränats i månader på hemliga militärbaser i Turkiet, Jordanien och Libyen av den amerikanska underrättelsetjänsten i samarbete med israeliska Mossad. Samordnare för operationerna var dåvarande amerikanske ambassadören i Turkiet, Francis Riccardione. Ledare på fältet var Abu Bakr al-Baghdadi, som ansåg sig härstamma från profeten Mohammed. Parallellt med ISIS fanns Al- Qaeda under Abu Musab al-Zarqawi, också under kontroll av CIA. Det primära syftet nu var att störta Assad i Syrien, vilket man inte lyckats med tidigare.

Den som följt medias rapportering om gasattacker, missilanfall och omotiverade ”räddningar” av rebeller från av Syrien med Rysslands hjälp återtagna områden bör ha denna bakgrund klar för sig. USA inte bara stödjer ISIS härjningar, man är i själva verket ISIS. Denna för många svårsmälta sanning är bakgrunden till att kriget i Syrien aldrig upphör. USA vägrar erkänna att Ryssland har kört CIA på porten i Syrien och försöker desperat behålla motståndsfickor i diverse byar och städer av ”humanitära” skäl. Istället för att evakuera civilbefolkning undan bombningarna evakuerar man sina rebeller från al Qaeda och ISIS.

Det är idag uppenbart att USAs politik i Mellanöstern har havererat totalt. Ju mer man tror sig vinna genom oprovocerade attacker, desto mer förlorar man genom att Ryssland inte bara ingriper militärt, utan också tar hem den moraliska segern inför världsopinionen. När USA exporterar vapen exporterar Ryssland istället livsmedel, hela Egyptens import av vete levereras av Ryssland. Även Saudiarabien börjar ifrågasätta sitt beroende av USA. När saudierna vill sälja en större aktiepost i Aramco, det ursprungligen tillsammans med USA bildade oljebolaget, är det Ryssland som blir ny partner, inte USA.

Iran är en nagel i ögat på USA och, inte minst, Israel. Tack vare Rysslands allt starkare position och utlovade stöd till Iran vågar man inte gå till anfall i dagsläget. Detta skapar också interna konflikter mellan USA och Israel, något som bl.a. lett till Israels försök att etablera sig med militärbaser i Georgien. Man tror sig kunna avfyra robotar mot regeringskvarteren i Teheran därifrån. Även detta projekt har undanröjts genom Rysslands insatser.

Hur skall man då sammanfatta dagsläget och vilken väg kommer Trump att välja i fortsättningen? Man kan utan problem diagnosticera Deep State i USA som rena dårhuset. Drömmarna om The American Century, New World Order och Full Spectrum Dominance har sitt ursprung i maktgalna sionistiska oligarkers sjuka hjärnor och förlorar för var dag alltmer kontakten med verkligheten. Det är min uppfattning att Trump är medveten om detta och försiktigt försöker lotsa in sitt land på en annan kurs. Han har dock starka krafter i sitt eget etablissemang emot sig och balanserar på slak lina. Ett land som under så lång tid har haft sin krigsindustri som främsta födkrok har en lång väg att gå innan man ställt om sin produktion till en fredsekonomi. Vi kan bara hoppas att han lyckas med detta.

Till dess får vi i EU fokusera på att motverka effekterna av den galna politik vi läst om i dessa artiklar, först när man inser att invandring och islamisering inte är tillfälligheter utan en medveten politik för att försvaga och skapa kaos i våra egna länder, kan man sätta in motåtgärder och isolera upphovsmännen från våra ekonomier. Att denna politik drivs av länder som vi alltid uppfattat som våra vänner gör det svårare, men desto mer nödvändigt, att inse realiteter och agera därefter. Även ett framgångsrikt Europa kommer att stå i vägen för ett USA som kämpar mot undergången. När vi söker samarbete med det ekonomiskt växande Asien istället är vi definitivt i riskzonen. USA måste därför utrota sin pesthärd Deep State och ansluta sig till ett fredligt samarbete med övriga världen. Klarar Trump detta?

Och våra egna politiker? När kommer man att inse att vi redan har en kärna av vältränade Jihad-krigare på plats i våra länder, med goda möjligheter att gå till aktion? Inser man att även om CIA skulle avveckla sitt inflytande så är denna islamistiska rörelse numera självgående och omöjlig att stoppa genom fredliga diskussioner? När skall man inse att Muslimska brödraskapet inte har demokrati utan sharialag som mål och att det är dags att hindra denna rörelse, inte hjälpa, från att få positioner i regering och riksdag? När skall man inse att George Soros genom sin finansiering av invandringen till Europa fortsätter samma agenda än idag på samma sätt som under de decennier denna artikelserie beskriver?  Kanske kan vi ännu få partiledare och förvirrade NATO-anhängare att förstå vad som händer i världspolitiken och agera därefter, för folket skall ju ta över makten i höstens val med nya krafter, eller hur?

Jag är den förste att beklaga att det är dags att se på USA med nya ögon. Ända sedan min barndom på 50-talet är jag uppfostrad att se på Amerika som Världens räddare och Marshal-planen som grunden för Europas nya framtid. Min far, officeren, fick lyckligtvis dö med denna bild på näthinnan. Sedan dess har vårt nya informationssamhälle hjälpt till med att lyfta ögonlocken på många av oss, det vi nu kan se är en skrämmande verklighet som inte ens har sin motsvarighet i litteraturen. Jag tycker uppriktigt synd om det amerikanska folket, som har låsts fast i ett system som de omöjligen kan påverka. Dagens USA är inte deras produkt. Varför det har blivit så skall vi se mer på i kommande artiklar.

Peter Krabbe

Deep State och Jihad – ett skrämmande äktenskap. Del 5. Nu börjar vi förstå….

Britain Marks The 10th Anniversary Of 9/11

Samarbetet mellan de tre aktörerna CIA, Muslimska Brödraskapet och Saudiarabien hade varit lyckat för USA, med svåra förluster för Sovjet och dess allierade i Jugoslavien. Som en bonus hade CIA skapat en marknad med stora inkomster genom odling och försäljning av heroin och opium i det Afghanistan som man nu kontrollerade. Exporten gick både till USA och Europa via amerikanska flygbaser i Kyrgyzstan och Azerbajdzjan eller över Turkiet, vars Gülen-rörelse spred sig alltmer över Centralasien. Kampen om dessa inkomster skapade sprickor även i Afghanistan mellan CIA, krigsherrarna från Sovjetkriget och bin Ladens Al Qaeda. Samtidigt blev Osama bin Laden alltmer självgående och började driva sin verksamhet med terrorattacker enligt eget huvud. Han hade inte insett att Jihad i USAs ögon var ett maktmedel mot Rysslands intresseområde, snarare än den fundamentalistiska agenda han hade fåtts att tro på och kämpa för. Genom sina åsikter att USAs inflytande över hemlandet Saudiarabien var en fara för både landets styre och religion, blev han obekväm även i det saudiska kungahusets sfär och tilläts inte återvända. Osama kunde inte acceptera att islams två heligaste platser i Mecka och Medina i praktiken stod under amerikansk kontroll, han litade på goda grunder inte på USAs avsikter i Mellanöstern.

Istället skulle bin Laden få en tillfällig uppehållsort i Sudan, varifrån han planerade fortsatt terrorverksamhet, främst genom sprängning av bilbomber. Han blev en sorts handelsresande i terror med verksamhet i Jugoslavien, Afghanistan och de f.d. ryska republikerna, särskilt Tjetjenien. Pakistans premiärminister Benazir Bhutto uttryckte saken i ett samtal med George H.W. Bush genom orden ”Ni har skapat ett Frankensteins monster”, vilket – sagt av en initierad – också innehåller en tydlig adress till upphovsmännen. Att Osama bin Laden blev ”icke önskvärd” även inom Deep State förvånar därför inte. Saudierna tvingades blockera hans apanage från familjen om 7 miljoner dollar årligen och upphäva hans medborgarskap. Han återvände då till Afghanistan och Pakistan, där hans nätverk var fortsatt stabila. Den 2 maj 2011 sköts Osama bin Laden ihjäl av en amerikansk kommandostyrka i Pakistan och begravdes till sjöss inom 24 timmar – enligt media.

Händelserna i USA under 9/11 2001 avsågs accelerera redan uppgjorda planer inom Operation Cyclone och ändra kursen för att bromsa Rysslands ökande inflytande i Mellanöstern. Som alla vet finns det många olika uppfattningar om vad som egentligen hände. Ingen vet säkert och det lär dröja tills någon berättar. Denna version skall därför ses som en hypotes, men en hypotes som passar väl in i det övergripande händelseförloppet:

–         USA hade behov av att säkerställa sin kontroll över oljeproducenterna i Mellanöstern. Det räckte inte med Saudiarabien, Irak var den näst största exportören av olja. Samtidigt hade Putins skickliga politiska strategier skapat växande allianser med både Iran, Irak, Syrien, Libyen och Turkiet.

–         För att kunna vända denna utveckling måste man gå in militärt i Mellanöstern och lägga oljestaterna under amerikansk kontroll, allt under moraliskt stöd från världssamfundet för att kunna kontra Rysslands protester. Enda möjligheten var att motivera ett ”War on Terror” och slå till skoningslöst i en av västmakterna uppskattad vrede.

–         Man behövde bli av med Osama bin Laden, som inte längre gick att kontrollera i sina fundamentalistiska tankar. Till detta samtyckte saudierna motvilligt. Osama hade ju ändå en mäktig familjeklan i landet. Tio dagar innan 9/11 avgick Saudiarabiens underrättelsechef oväntat, trots att han nyligen fått förnyat förordnande. Han var mentorn och ideologen bakom Osama bin Ladens verksamhet i Afghanistan. Vi kan se detta som en protest mot att hans protegé skulle bli syndabock för något han inte ens kände till.

–         Det är väldokumenterat att genomförandet av 9/11 skedde med hjälp av Saudiska underrättelsetjänsten, Israels motsvarande Mossad och under ledning av CIA. Israel såg som sitt motiv att stärka inflytandet i de nya regimer som avsågs ersätta de ovan nämnda, allt inom ramen för The Greater Israel, eller Yinon-planen.

–         Med motiveringen att endast USA kunde rädda världen undan terrorn, skulle man efter en arrangerad terrorattack som kunde tillskrivas Jihadister, kunna upprätta militärbaser över Europa och Asien i en omfattning världen hittills aldrig skådat. Därigenom skulle man slutligt kunna säkra sitt efterlängtade världsherravälde.

Att en så djävulsk agenda skulle kunna iscensättas av ett land mot sitt eget folk, med tusentals oskyldiga civila offer i ett – vad man uppfattar det som – civiliserat samhälle är svårt att ta till sig. Ändå finns det övertygande belägg för att det verkligen var så och allt fler bevis dyker upp nästan dagligen. Lärdomen av detta är att ingen går säker i dagens politik. Alla medel kommer att tas i anspråk för att uppfylla målet med den amerikanska världskontrollen. När miljoner asiater offras saklöst får vi räkna med att det även kommer att gälla européer – om det behövs. USA har lärt sig tekniken med proxykrig.

Det senaste decenniet har man inom Deep State fått erfara ett ökat motstånd från EU i sina globaliseringssträvanden. EU:s länder har uppvisat en starkare ekonomi och ett för USA irriterande intresse för samarbete med både Kina och Ryssland. Man visar också ökande skepsis till att ta kostnader för inkorporering av omogna stater som Ukraina och resten av den muslimska kilen in i Centralasien i syfte att integrera dessa i EU och det militära NATO. Istället ser vi allt mer detta som Kinas och Rysslands angelägenheter, där vi kan medverka på fredlig väg genom handel och teknikutbyte. Vi kan se framför oss ett scenario där östra Europa sonika lämnar EU för att gå in i mer lukrativa asiatiska handelsallianser om Västeuropa spjärnar emot på USAs uppdrag. Britterna har redan valt väg och kommer att bilda en anglo-amerikansk allians, vilket kommer att göra det svårt för Västeuropa att inte följa med österut.

Detta är sannolikt USAs mardröm. Kan man kompensera genom att förbättra sina relationer till Japan och dess allierade? Det är möjligen i detta ljus man får se Trumps närmande till Nordkorea, en avsevärd marknad att ta framför näsan på Kina och Ryssland. Här hjälper det inte att skrämmas med islamister.

Det gör det däremot i Europa! Det borde vara uppenbart för alla att det finns en tanke bakom när Soros Foundation och hans Open Society lägger stora belopp på att understödja invandringen av muslimer till Europa. Soros är Deep States torped och agerar med deras obegränsade kapitaltillgångar. Samtidigt vet vi att den andra komponenten i den trilogi vi läst om här, Muslimska brödraskapet, infiltrerat hela Europa med sittande regeringars hjälp och välvilja. Att finansieringen enligt samma scenario kommer från Saudiarabien är vi lika plågsamt medvetna om genom byggandet av Islamic centers, moskéer och koranskolor. Piskan viner genom Pentagons och det amerikanska utrikesdepartementets bandhundar NATO, som – om vi inte lyder – kommer att ockupera länder på samma sätt som man gjort i Afghanistan, Jugoslavien och Centralasien. De flesta militärbaser finns redan på plats – fattas bara Gotland…

Grundtanken i Operation Cyclone är att aktivera de islamistiska krafterna till Jihad, skapa mord och terror, för att därefter ingripa militärt som räddare och befriare. För att kunna göra detta måste det finnas en väsentlig muslimsk befolkning på plats, precis som i Bosnien-Herzegovina. Det är den som Soros nu levererar. Unga, starka män i sin bästa ålder från Syrien, Afghanistan och Nordafrika. Vad vet vi om deras utbildning och motiv? Att Al Queda redan finns på plats vet vi ju alla, genom lagom upprörande  terrorattentat. Vi skall vara rädda. Då vänder vi oss till NATO. Genom att dra in alla civila vapen blir vi försvarslösa. En reducerad poliskår som bara finns på pappret har samma effekt. När den avgörande terrorattacken som slutligt skrämmer in oss i fållan kommer vet bara CIA. Men jag kan garantera att de vet det redan nu. Om EU enas om att stoppa invandringen av unga, militanta män från muslimska länder är det dags. Men i Washington kommer man bara att ringa ett telefonsamtal och sätta sig vid TV-skärmarna. Så fungerar ett proxykrig idag.

Den agenda som jag beskrivit här har vuxit fram i USA under de senaste 50 åren, från president till president. Trump har visat ett försök till oberoende som aldrig tidigare presidenter vågat sig på. Allt tyder på att han tror på andra metoder än Operation Cyclone, att enda möjligheten för USA att inte falla samman under de astronomiska utgifterna för vapen- och krigsindustrin är att minska försvarsmakten radikalt och istället satsa på handel och fredlig samvaro. Hela världen väntar på att hot skall ersättas av handslag. Vi kan bara hoppas att det blir så, med Hillary Clinton som president hade vi redan haft ett påbörjat världskrig, det är jag helt övertygad om. Det är vad hennes uppdragsgivare hade förväntat sig.

Vilka är de då egentligen? Det skall jag berätta en annan gång…

Peter Krabbe

Deep State och Jihad – ett skrämmande äktenskap. Del 4. Jugoslavien.

nato-bombing-serbia3392.si_-460x258

bild: Försvarsorganisationen NATO bombar Belgrad. Ett hot mot EU? Eller mot USA?

 

Kalla kriget hade 1989 fört fram till en stor framgång för USA – Berlinmurens fall och ett Sovjetunionen i spillror. Det efterlängtade målet att lägga Asiens stater under amerikansk kontroll föreföll plötsligt vara möjligt. Detta var den avgörande pusselbiten i skapandet av globalismens världsimperium under amerikanskt styre. Men det skulle bli en kapplöpning mot tiden. Kina växte ekonomiskt så det knakade och Ryssland skulle snart visa att deras jätterike inte var till salu. Ur röken steg en ny personlighet upp med andra ambitioner – Putin.

Kriget i Afghanistan hade visat hur Jihadisterna kunde användas även i större sammanhang. Sovjetunionens svaghet var den stora etniska blandningen, med stora muslimska folkgrupper i de södra republikerna. En hård kommunistisk regim kunde till nöds klara detta, men ett demokratiserat Ryssland skulle knappast kunna hålla ihop ett rike med en växande fundamentalism hos stora folkgrupper med undertryckt religiositet. Brzezinskis doktriner gick ut på just detta – att liksom i Afghanistan beväpna och utbilda muslimska ”frihetskämpar” för att frigöra de södra republikerna från ryskt inflytande och därmed öppna även för det ryska kärnlandets fall. Med ökat militärt stöd följde med automatik anläggandet av amerikanska militärbaser utefter Rysslands gränser, varifrån man kunde rikta attacker både mot Ryssland, Kina och Iran.

Som ett led i denna strategi planerades de av CIA initierade ”färgrevolutionerna” med början i Jugoslavien och fortsättning i Ukraina, Georgien och vidare österut. Om dessa har jag skrivit utförligt i tidigare artiklar. I strategin ingick också den ”arabiska våren” för att städa upp i MENA-länderna och säkra det amerikanska inflytandet där. Partners i detta spel var som tidigare Muslimska Brödraskapet för ideologi och kombattanter och Saudiarabien för finansieringen. Man skulle börja genomförandet genom att störta den enda kvarvarande kommunistiska enklaven i Europa – Titos Jugoslavien. Fördelen med Jugoslavien var att det gamla Ottomanska imperiet redan hade fått fotfäste, främst i Bosnien- Herzegovina, där en tredjedel av befolkningen var muslimer.

Jugoslavien bestod av sex republiker i förening, Serbien med kristna ortodoxa, Slovenien och Kroatien med romerska katoliker, Bosnien- Herzegovina med blandad etnicitet och Montenegro och Makedonien. En splittring av Jugoslavien och en ny uppdelning i republiker som kunde integreras i EU skulle strypa det ryska inflytandet, som var särskilt starkt i Serbien. Denna motivering gjorde det också möjligt att inkludera NATO i de stridande trupperna.

USA var tidigt ute med sina planer på att upplösa Jugoslavien. Redan 1984 skrev Reagan under det hemligstämplade direktivet NSDD133 med titeln US Policy Toward Yugoslavia, med riktlinjer för hur en revolution skulle genomföras för att avsätta kommunistiska regeringar och partier i Jugoslavien och övriga europeiska östländer och öppna för amerikansk globalisering och marknadsekonomi. Inledningen skulle ske genom ekonomisk underminering via IMF (International Monetary Fund) och amerikanska NGOs som Soros Foundation och NED (National Endowment for Democracy). Vi känner idag igen dessa organisationer väl, namnet Soros torde ha hamnat på de flestas näthinna numera.

Bush-administrationen införde 1991 en lag (Foreign Operations Appropriations Act 101-513) som innebar att allt ekonomiskt stöd till Jugoslavien skulle förutsätta en delning av landet i de sex republikerna inom sex månader. Allmänna val under överinseende av US State Department skulle hållas och inget ekonomiskt stöd fick utbetalas till den forna regeringen i Belgrad. Dessförinnan hade IMF grundlagt en ekonomisk ruin genom att kräva åtgärder som utförsäljning av statliga företag m.m. som resulterade i att industriproduktion och BNP sjönk med 20% på ett par år. Fler än tusen företag gick i konkurs och arbetslösheten steg till 20%. Inflationen var 1991 uppe i 140%!  Jugoslaviens dåvarande president, serben Slobodan Milosevic, protesterade men hade inte mycket motstånd att erbjuda mot den ekonomiska övermakten, förstärkt av Europarådets beslut att göra gemensam sak med USA.

Samma dag som USAs ultimatum löpte ut gick kroatiska separatister in och belägrade en militärbas i Gospic. Milosevic kallade in armén som svar och ett inbördeskrig var ett faktum. Slovenien och Kroatien förklarade sitt oberoende och Serbien skulle därmed isoleras som den sista kommunistbastionen. Det var nu dags för CIA att aktivera sina Mujaheddin-veteraner från Afghanistan, med början i de islamistiska delarna av Bosnien-Herzegovina i syfte att sprida kaos och terror. Dessa specialister på att sprida skräck och förödelse med hela Jihad-spektrat som självmordsbombare och halshuggningar till sitt förfogande, hade organiserats av en Deputy Undersecretary for Policy Planning vid det amerikanska försvarsdepartementet under George H.W. Bush: Zalmay Khalilzad, med ursprung i Afghanistan och därvarande US Mujaheddins strateg.

Med understöd från USA kunde muslimen Alija Izetbegovic väljas till president i ett muslimskt Bosnien- Herzegovina, trots att denne hade ett minst sagt tvivelaktigt förflutet från samarbete med Himmlers Waffen-SS under andra världskriget. Osama bin Laden hade under en tid levt i exil i Sudan tillsammans med andra Afghanistan-veteraner, men skulle nu med bosniskt pass bli behjälplig med att samla frivilliga från MENA-länderna och vapenimport till detta nya, efterlängtade krig i Jihads anda. Denna nya Jihad-armé skulle komma att omfatta 20.000 man, som dock genom sin grymhet skulle göra betydligt mer skada än antalet indikerar. Ur Osama bin Ladens verksamhet i Jugoslavien uppstod en kamporganisation som vi nu är väl bekanta med – Al Qaeda.

För USA och Pentagon var Jugoslavienkriget också en övning för att skapa ett slagkraftigt NATO, något som var viktigt för den fortsatta tänkta offensiven mot Ryssland. Den medverkan som därmed främst de tre länderna England, Frankrike och Tyskland stod för i detta krig, som kostade 200.000 människor livet, är minst sagt anmärkningsvärd.  Utan att gå in på alla enskildheter i kriget, som kan sägas vara avslutat på nyåret 1996, får man nog säga att priset var högt för insatser i ett land som, förr eller senare, på ett fredligt sätt med all säkerhet hade blivit inkorporerat i den europeiska gemenskapen.

Syftet kan snarare definieras genom tre punkter:

–         Att skrämma kvarvarande kommunistregimer till omedelbar underkastelse under en New World Order, definierad som The American Century (Bush). Fortsättning skulle komma i Rysslands närområden.

–         Att skapa ett muslimskt brofäste i Bosnien-Herzegovina för framtida behov i Europa och en bas för en USA-relaterad Jihadrörelse, en gest mot de muslimska oljeproducerande staterna och utlovad spridning av islam i Europa och övriga världen.

–         Utveckla NATO till en effektiv krigsmaskin under amerikansk kontroll och att visa EU att Pentagon bestämmer agendan även i Europa.

I ett avslutande kapitel skall vi diskutera hur dessa planer lyckats eller misslyckats i samband med Turkiet, Rysslands återuppbyggnad, Mellanösterns ”arabiska vår” och, framför allt, ställa frågan om inte USA och dess fanatiska ideologi om världsherravälde egentligen är det största hotet mot Europa – ännu en gång?

Peter Krabbe

%d bloggare gillar detta: