Prolog eller nekrolog?

Bornholm: Amerikanska helikoptrar i rörelse ovan attentatsplatsen veckan före sprängningen.

Denna dystra titel refererar naturligtvis till upptrappningen av det hotande tredje världskriget, specifikt de senaste angreppen på Rysslands gasledningar i Östersjön. Det kräver nämligen ett betydligt utökat mått av vansinne för att genomföra en krigshandling av denna dimension. Situationen blir inte mindre allvarlig genom att den sortens handlingar kräver en motreaktion, lika med eller värre än den inledande våldshandlingen.

Därmed startar en svårstoppad upptrappning som i samtliga tidigare krig varit snarare regel än undantag. En false flag operation är när man skapar en händelse som skall se ut som om den vore skapad av den potentiella motståndaren, i syfte att få en anledning att genom vedergällning starta en krigskonflikt som det går att motivera för den egna befolkningen. Inget krig kan bli framgångsrikt om inte krigsmaktens fotfolk är motiverade, civilbefolkningen motiveras genom medias propaganda, men soldaterna som förväntas offra sina liv behöver tro att deras offer är anhörigas garanti för överlevnad.

Östersjöländernas myndigheter förhåller sig passiva och hänvisar till framtida utredningar, ingen skall dömas i förväg. På så sätt tror man sig kunna distansera sig själva och sina länder från en pyrande konflikt. Vi har inte sagt nåt, rör oss inte! Därmed gräver man sin egen grav. Man accepterar ett beteende som obevekligen leder till krig. Man accepterar materiella långsiktiga skador för miljarder, miljöförstörelse som drabbar hela Östersjöregionen med konsekvenser för marin miljö, fiske och kustbefolkning i ett mångårigt perspektiv.

Vad borde man då göra istället?

Naturligtvis sätta ner foten och meddela USA:s regering att detta accepterar vi inte, varken för egen del eller Rysslands. Att tiga är att godkänna och bädda för nästa steg. Det finns nämligen inte minsta tvivel om att det är USA som ligger bakom detta terrordåd.

Biden har själv sagt att det kommer att ske och även Trump säger i sitt tal att USA är upphovsman. Registrering av amerikanska helikoptrars rörelse över attentatsplatsen och moderfartyget Kearsarges rörelser i området före sprängningen är övertydliga bevis. Även det kortsiktiga motivet är solklart, att för lång tid framöver stoppa Rysslands gasleveranser till EU. Att man därmed hotar hela välfärden i EU tycks vara oväsentligt, vilket indikerar att USA handlar uteslutande i eget intresse, inte för att ”skydda” våra länder för den onde ryssen. USA har i två tidigare världskrig använt Europa som dörrmatta och slagfält för att kunna krossa Ryssland, nu är det dags för det tredje försöket. Blir det avgörande för att befästa USA:s hegemoni över resten av världen, eller säger vi stopp, hit men inte längre?

USA väntade i det andra världskriget på att Tyskland skulle lägga Ryssland under sig, för att därefter ta både Tyskland och Ryssland i ett och samma paket, båda totalt utmattade av sina krigsinsatser och tillsammans ett lätt byte för en utvilad amerikansk armé med en oförstörd krigsindustri. Nu vände Stalins Sovjet kriget vid just Stalingrad och USA fick nöja sig med en del av Tyskland. USA:s judiska krigshetsare ville istället att USA skulle fullfölja sitt uppdrag och efter krigsslutet gå in med atombomber över tjugo ryska städer, så var galningarnas plan och den nya atombomben skulle inte ens Stalin kunna stå emot. Lyckligtvis stoppades dessa planer av Roosevelt och Churchill. Roosevelt dog vid krigsslutet 63 år gammal av hjärtproblem. Om han var en i raden av mördade amerikanska presidenter eller inte återstår för eftervärlden att utforska…

Det är ett välbekant faktum att USA räds en hotande koalition mellan Ryssland och EU, främst Tyskland, baserad på ökad handel och därmed gemensamt välståndsbyggande. Det skulle kapa USA:s livlina till global kontroll och omöjliggöra planerna på New World Order under amerikansk ledning. NWO bygger på de amerikanska monopolföretagens förmåga att ta både ekonomisk och administrativ kontroll över resten av världen. Detta kan inte ske utan att Rysslands krav på nationell identitet och självbestämmande krossas.

Därmed är vi framme vid de ukrainska judarnas av USA dirigerade provokationer mot de ryska befolkningarna i östra Ukraina, ett brott mot Minskavtalet som nu används som tändande gnista i en världsomspännande krigskonflikt. Sprängningen av de ryska gasledningarna är en logisk fortsättning på denna konflikt, som också markerar att spelplanen kommer att vara Östersjön med omkringliggande länder. Att sprängningen görs inom dansk och svensk ekonomisk zon är en markering till våra regeringar att vi som medlemmar i NATO nu också skall vara delaktiga i och solidariska med pappa USA i kampen mot Ryssland. Håll tyst och spela med. Annars kunde man lika gärna ha gjort sprängningen på internationellt vatten.

Är våra skandinaviska regeringar så förbålt dumma i huvudet att man inte förstår eller inser att medlemskapet i NATO blir vår undergång genom att vi blir ett verktyg för USA att starta sitt efterlängtade avgörande krig mot Ryssland? Tror man att Putin skämtar när han gör sig så tydlig som det någonsin är möjligt: Vi kommer att slå tillbaks med ALLA tillgängliga medel om Rysslands territorium hotas!

Vad tror man skall hända med oss vanliga svenskar som bor i Öresundsregionen? Är vi ostbiten i musfällan som skall få ryssen att skicka den första kärnvapenmissilen mot Östersjöns lås? Svarar ryssarna med att spränga Norges gasledning till Polen, eller våra elkablar till Tyskland? USA har lagt schackbrädet framför våra fötter. Vi är ju bara dess bönder. Eller fixar USA det själva om Ryssland tvekar?

Vi är sååå trygga i NATO…

Idag fredag 30/9 meddelar Zelenskij att Ukraina söker snabbehandling av en NATO-ansökan med anledning av det ryska firandet av införlivandet av de rysktalande regionerna från Minskavtalet i moderlandet Ryssland. Förstår vår regering vad detta innebär? Sverige och Ukraina kan bli medlemmar i NATO samtidigt. Konkret innebär detta att Sverige då skall strida mot Ryssland tillsammans med övriga medlemmar, eller mer konkret – hela det nuvarande EU kommer att officiellt ligga i krig med ett Ryssland som ”lovat” dyrt och heligt att försvara sig med kärnvapen. Allt för att stötta de amerikanska judarnas ambition att ta tillbaks det forna Khazarien som en dörröppnare för globalismens omvandling av Eurasien till ett USA-styrt NWO-projekt.

Men frukta intet, Maggan har hotat Ryssland med ”konsekvenser” så vi kan nog fortsätta vara trygga….

Adjö, du sköna värld. Sparka åtminstone ut Bert Sundström från SVT och Moskva – den värsta lögnaren i modern svensk mediehistoria. Annars drar jag av TV-licensen från skattsedeln.

Peter Krabbe

Och den ljusnande framtid är vår…

Nåja, vi skall inta ta till överord, men ett stort tack förtjänar alla svenskar som insett situationens allvar och förpassat miljöfanatikernas destruktiva agenda till soptippen. När vi nu, några dagar efter den 11 september 2022, äntligen kan andas ut och få valresultatet bekräftat, känns livet omedelbart lite lättare och behagligare.

Tyvärr ger datumet även andra associationer som jag skall återkomma till nedan.

Bara att slippa de kräkreflexer som regelbundet uppstått när vissa politiker visat sig i TV-rutan innebär ett inte oväsentligt ökat välbefinnande. Som en extra present kan vi nu räkna in även Centerledaren i detta gäng som tveklöst fört Sverige mot en säker undergång. Tid då för självrannsakan för dessa verklighetsfrämmande ideologer som vandrat framåt med bindel för ögonen i tron att allt runt omkring oss består av mörker.

Kan vi då lita på att våra nya makthavare verkligen arbetar för oss, eller är det hela bara ett propagandanummer av samma dignitet som de som förde Macron i Frankrike till makten under folkets jubel, eller som fick Ukrainas folk att rösta fram en TV-stjärna till posten som president i tron att TV och verklighet var samma sak? Kanske skrattar deras regissörer i smyg gott åt vår godtrogenhet? Om ett år har vi svaret på dessa funderingar, till dess kan vi bara njuta av den paus vi får genom att slippa den omedelbara fortsättningen på åtta års ständigt växande ångest och elände.

Var finns då hoten mot den ljusnande framtiden?

Efter att under mer än tio år utan nämnvärda resultat ha varnat för globalismens framflyttade positioner, ser jag äntligen något hända. Allt fler börjar förstå sammanhangen, allt fler ser nu tydligt vad som pågår. Anledningen är dels att vi har fått ett internet som ger nya kanaler för åsiktsutbyte och diskussion, dels att ledande globalister börjar bli riktigt gamla, vill se resultat innan de dör och därför sätter en accelererad tidsplan för slutmålet till 2030, en tidpunkt som nu snabbt närmar sig. Panik ger misstag. För stor aktivitet blir synlig. Det globalisterna måste fråga sig är om de nu har passerat point of no return och nu måste satsa allt framåt eller själva gå under.

Svaret vi kan se är ja, för i takt med att deras agenda avtäcks växer också motståndet. Det svenska valet hoppas vi är ett exempel på det, liksom det franska valet till Nationalförsamlingen. Italien är på kokpunkten, liksom Holland, Tjeckien och Slovenien. Fler är på väg. När Macron och Merkel för några år sedan diskuterade att bilda en europeisk insatsstyrka för att slå ner demonstrationer och proteströrelser över hela unionen, visste de att kampen skulle hårdna inom kort.

Det märkliga är ändå att World Economic Forum (WEF) helt öppet går ut med sin agenda i av dem själva styrda media, Schwab skriver böcker om hela planen lika öppet som Hitler skrev Mein Kampf. Bli fattig, äg ingenting och lev utan bekymmer tills staten avlivar dig – när du är onyttig för samhället. Allt får du hyra av samhället – så länge som din medborgarlön räcker. Allt i klartext. Tror man då inte på detta? Så kan det väl inte bli säger 98% av befolkningen. Kanske ändrar man uppfattning när man vet att WEF ägs av samma intressenter som äger världens finansmarknader, storföretag, monopolkluster, FN, EU och kanske – svenska staten?

För att genomföra planen har man bildat världens största holdingbolag, Vanguard, som tillsammans med ett par andra som Black Rock och State Street köper in alla mindre bolags kontrollerande aktieinnehav för att bilda heltäckande handels- och finansmonopol. Utåt syns ingenting eftersom bolagsnamn och varumärken finns kvar. Syftet är att lägga all näringsverksamhet under globalisternas kontroll, privat ägande skall utplånas. Men alla vill inte sälja. Därför skapas ekonomiska kriser som tvingar bolagsägarna i konkurs, så att de via kronofogden får lämna sina tillgångar ifrån sig. Helst med kvarstående skulder för att förhindra en come-back. Extra hjälpmedel är nedstängningar genom ”pandemi”-restriktioner, förbud att använda nödvändiga ingredienser, höjda omkostnader genom ökade skatter och – nu aktuellt – chockhöjda elkostnader som skapar konkurser på löpande band.

Att skapa inflation ingår också eftersom det drabbar även alla enskilda genom ökade räntor och andra levnadsomkostnader, det eventuellt sparade kapitalet skall nu rinna ut i strida strömmar till statens djupa brunnar. Att inte äga någonting och vara fattig kommer att bli en realitet inom några år om inte agendan stoppas av oss alla.

Begreppet useless eaters är ett ledord i agendan. Befolkningen i världen skall minskas radikalt, de som läst Deagels befolkningsprognoser kan nu förstå att dessa inte var ett skämt. Att sprida sjukdomar samtidigt som man förbjuder mediciner har det dubbla syftet att minska befolkningen och att demoralisera dem som klarat sig – tills vidare. Om detta inte räcker skapar man nya krig. Ukraina är ett sådant som med kort varsel kan utökas till ett världskrig – på europeisk mark. Att få fler länder som medlemmar i NATO är ett sätt att polarisera politiken och provocera fram ett storkrig. NATO är ingen fredsorganisation utan dess motsats. Sverige har nu gått i den fällan också, regisserad av WEF genom vår avgående statsminister. Kristerson tar över den stafettpinnen, glad i hågen. Båda har en bakgrund i WEF.

Vi vet alla att 9/11 2001 var startpunkten för USA:s kommande storkrig i Mellanöstern. Blir vårt eget 9/11 2022 startpunkten för USA:s planerade krig mot Ryssland? Medverkan av Sverige och Finland i ett sådant krig har större betydelse än de flesta tror, vårt strategiska läge med kontrollen över Östersjön är en pusselbit som kan vara avgörande för NATO:s utveckling av Ukraina-konflikten till ett nytt storkrig mot Ryssland och dess allierade. Enligt den amerikanska tankesmedjan Rand är avsikten med Ukraina-konflikten att skapa ett krig som gör Ryssland och Tyskland till spelplan. I ett sådant krig blir vi – denna gången – stridande part. Det är då en fördel om vår blivande (?) utrikesminister Carl Bildt kan hämtas direkt från Rands ledning, där han blev konsult 2016, samtidigt som Rands Ukrainapolitik offentliggjordes. Även Kristersons retorik i frågan är oroväckande.

Listan kan göras mycket längre, bara att räkna upp de ekonomiska skador som drabbar vårt samhälle genom en förfalskad klimatagenda kan göras flera sidor lång. Den som funderar kan ändå lätt se att våra egna pengar i snabb takt hamnar hos staten istället. Tror någon att klimatet det senaste decenniet hotar hela vår civilisation, trots att det inte är särskilt annorlunda än vad det varit de senaste 10.000 åren?

Men kan vi ändå glädja oss åt dagens politiska maktskifte, eller är vi lurade igen?

I det korta perspektivet är det ett måste att energiförsörjningen får en lösning som gör att alla, för vi är alla beroende av el, kan finansiera sitt behov av ljus och värme. Får vi inte det behöver inte globalisterna vänta till 2030, vår kollaps kommer redan om ett år eller två. Det innebär att kärnkraften måste komma igång igen utan dröjsmål, i Frankrike går man före genom att starta upp alla sina 30-talet reaktorer igen. Dessutom projekterar man nya och modernare reaktorer. Det måste vi också göra, elområdena måste avskaffas så alla betalar samma pris för svensk el och skattelättnader måste införas för elproduktion och användning. Låt oss hoppas att dessa vallöften nu infrias. Om Moderaterna vill ha krig borde man förstå att vår motståndskraft i ett krig är lika med noll utan el.

SD har ett tungt och svårt arbete framför sig med att hävda att fred och samarbete är mer produktivt än att kriga mot Ryssland. Låt oss hoppas att man lyckas med detta. SD är valets vinnare och den direkta anledningen till det politiska skiftet av makten. Jag tror att man gör det bättre från en eller flera ministerposter än från en talarstol i riksdagen. Varje SD-minister innebär en M-minister mindre. En minister vet vad som planeras, en riksdagsman får veta det efteråt. Som största alliansparti har man rätten att dämpa krigshetsen, den kampen måste SD ta.

Vi vet inte om vi får en ljusnande framtid eller inte, men vi har i alla fall ökat chansen att vi får det. Tills vi vet måste vi fortsätta att göra våra röster hörda, inte lämna politikerna i fred utan kräva resultat istället för svikna vallöften!

Peter Krabbe

(K)valet

Rädda Sveriges och våra egna ekonomier NU –

förpassa sossar och miljöpartister till historien!

Förlorad välfärd får vi aldrig tillbaks. Rösta för en

bättre framtid för våra barn och barnbarn, utan

korrumperade politiker, monopolister och globalister!

Valet är ert – kvalet är vårt!

Påpekande till Sveriges regering och riksdagens politiska partier.

De extrema kostnadshöjningarna för svenska elkonsumenter, särskilt i elområde SE 3 och 4 och den debatt som detta framkallat ger anledning till ett förtydligande av sakfrågan:

Enl. Lissabonfördragets beslutsordning ingår elmarknaden i det som är ‘delad befogenhet’, dvs. EU och den aktuella medlemsstaten ingår ett avtal där befogenhetsordningen fastställes, i praktiken att medlemsstaten inordnar sig inom EUs generella regler. Under tiden som avtalet gäller är medlemsstaten skyldigt att följa de regler som EU infört. Så är det för Sverige.

Beslutsordningen innebär att Sverige närsomhelst kan inleda en förhandling för att ändra dessa regler. I praktiken kan Sverige därför inleda förhandling att låta Sverige undantas från EUs regelverk – att Sverige måtte undantas från regeln att upplåta export inom 70 % av tillgängligt effektutrymme från aktuella förbindelsekablar.

Effektproduktion inom Sverige har inget med effektbehov inom elområde 4 att göra. Elområde 4 ingår t.ex. inte i Sveriges effektproduktion/effektbehov överhuvud taget. Elområde 4 ingår i ett effektproduktions/effektbehovsområde som innefattar Litauen, Polen, Tyskland och elområde 2 Danmark.

Därför kan den absurda situationen uppkomma att Sveriges övriga elområden har effektöverskott som exporteras medan elområde 4 har effektunderskott och i förlängningen måste acceptera begränsningar, läs nedsläckning intermittent för enskilda abonnenter eller områden p.g.a. effektbrist inom det område som elområde 4 tillhör.

Prissättningen för el inom ett elområde bestäms av s.k. marginalprissättning inom NordPool. Detta är efterfrågestyrt (auktionsförfarande) och har inget med produktionspriser i genomsnitt att göra inom Sverige. Det innebär att prissättningen inom ex.vis elområde 4 är betingat av förhållandet effektbehov/effektproduktion inom Nordeuropa (Tyskland, Danmark m.fl.). En kontroll av Nord Pools aktuella priser bekräftar detta. Därför blir priserna skyhöga även inom elområde SE4 när vindfläktskraften fallerar och Tyskland har släckt ner alla kolkraftverk och nästan alla kärnkraftverk (utom tre) p.g.a. ‘klimatutsläppsgrunder’.

Vad är då slutsatsen?
1. Sverige kan i nödsituation egenmäktigt avsäga sig följsamhet till EUs regler enligt nuvarande beslutsordning, om hörsamhet till Sveriges medborgares behov inte sker. Det innebär också att Sverige kan besluta om att landet som helhet ska betraktas som ett och samma elområde, vilket är logiskt m.h.t. effektproduktion med lejonparten inom de två norra elområdens och dito effektbehov i de mer tätbefolkade två södra elområdena. Regeringen har det fulla ansvaret härför. Sverige kan också ‘kapa exporten av el i de nuvarande kablarna’, om behov därav finnes för att säkra elförsörjningen inom landet.
2. Prissättningen kan ändras på det sätt som skett i Frankrike, med ett inhemskt pris och ett för export utan att EU kan inlägga veto däremot.

Varför driver inte den svenska regeringen detta?
A. Den nuvarande ordningen maximerar exploateringen av medborgarnas pengar. Svenska Kraftnät, SVK, kan ta ut elöverföringsavgift vid överföring från effektöverskottsområden till effektunderskottsdito. Det blir stor pengar allteftersom priserna höjes. Elnätsföretagen inlevererar avgiften/dessa pengar till SVK via abonnemangspriserna, varvid staten direkt tjänar moms på dessa pengar.

B. Därför premierar fortsatt staten elproduktion i norr och bryr sig föga om att skapa elproduktion, särskilt reglerbar sådan i söder. Det beräknas att enbart under detta år SVK uttagit avgifter om >35 miljarder kronor och mer än 100 miljarder under de senaste fem åren, oräknat moms direkt till statens inkomstkonto.

Hushållen och företagen i södra Sverige kommer att drabbas svårt under det kommande vinterhalvåret om det nuvarande systemet för fördelning av vårt lands elproduktion kvarstår. Läget kan inte kallas annat än katastrofalt och våra politiker bär det fulla ansvaret för detta. Temporära bidrag utgör ingen lösning eftersom problemen kommer att kvarstå under många år och därmed undandra alla berörda från möjligheten att ha en långsiktigt hållbar planering för sina liv och verksamheter.

Ett slopande av elområdesindelningen i Sverige kombinerat med slopad moms och energiskatt samt begränsad export för energiproduktionen är därför nödvändigt. Jag uppmanar därför även alla väljare att i kommande riksdagsval noga betänka och överväga de åtgärder som riksdagspartierna föreslår för att lösa situationen och lägga sin röst därefter.

Peter Krabbe

Förräderiet

Vår framtida fastighetsmarknad? Bostadslösa i USA.

Bakgrund

De ekonomiska krafterna i världen har under minst hundra år kämpat för att kunna ta total kontroll över först industriländerna, sedan utvecklingsländerna för att i slutänden kunna styra oinskränkt över en global värld. Det har gått dåligt, trots två världskrig, den ryska revolutionen, bildandet av Nationernas Förbund och senast FN med alla sina underavdelningar som Världsbanken, BIS, Internationella Valutafonden IMF, Världshälsoorganisationen WHO dussintals andra organ och hemliga samfund har man inte lyckats få ett genombrott för sina tankar.

När FN signalerade sin Agenda 2030 med de förföriska flosklerna fri rörlighet, global kulturblandning, ekonomisk utjämning mellan rika och fattiga och samverkande religioner fick världens moralpredikande statschefer bråttom att ta fram pennan för att skriva under sina heliga försäkringar om de stred för en ny, bättre värld, kanske i förhoppningen att bli omvalda några regeringsperioder extra, kanske i förhoppningen att kunna avgå från sina krävande poster som mångmiljonärer. För att hela det växande storindustriella komplexet och världens finanssystem stod bakom agendan visste alla. Man visste också att den som förde fanan högt skulle belönas och att den som vägrade bara hade alternativet att försvinna.

Redan under det sönderfallande nazityskland bildades en organisation för att föra ut det tyska guldet och andra dyrbarheter till Schweiz, Den skulle ledas av den judiska familjen Schwab och få politiskt stöd genom det som skulle bli CIA i USA. Sedan dess har denna organisation utvecklats till att bli en veritabel torped för den eftertraktade globalismen. Eftersom de starka ekonomiska krafter som förenades redan när Federal Reserve bildades i USA år 1912 av främst judiskt ägda banker hade insett att en stark stat var ett plågsamt hinder för deras ekonomiska expansion, var det nya upplägget att skapa en ekonomi där även staterna styrdes av de finansiella krafterna. Bara på så sätt kunde man kontrollera regeringar, domstolar rättsväsende, poliskår, opinionsbildning, utbildning och krigsmakt.

Organisationen skulle få namnet WEF World Economic Forum och har fortfarande sitt säte i Schweiz och deras ledare är ännu efter mer än 50 år Klaus Schwab.

WEF finansieras genom ägande av det globala finanskapitalet och drar dels upp riktlinjerna för framtidens politiska och ekonomiska rörelse, New World Order, eller som man kallar det idag The Great Reset, dels utbildar man de politiska ledare som man vill skall ta över rollen att styra staterna i önskad riktning. Ett flertal av dem är idag statschefer i ekonomiskt viktiga länder. WEF är därmed själva modellen för ett totalitärt styrelseskick där den internationella storindustrin styr och dikterar villkoren för världens statsbildningar. Demokrati i den bemärkelsen vi känner den idag kommer därmed att försvinna. Världen kommer att styras av de ekonomiskt starkaste bolagen, vars styrelse de själva väljer. Ledande bland dessa investmentbolag är Black Rock, Vanguard och State Street. De äger i sin tur en majoritet av världens övriga bolag och verksamheter och äger dessutom varandra.

Situationen idag.

I den traditionella kommunismen styr staten stenhårt över både ekonomi, företagande och socioekonomiska villkor och över statens verktyg som polis, rättsväsende och krigsmakt. I exemplet Ryssland utgör främst Putin den verkställande statliga makten medan ett stort antal oligarker – privatpersoner som byggt upp miljardförmögenheter – äger merparten av de rent ekonomiska verksamheterna. I fallet Ukraina har landets oligarker tillsatt Zelensky som en marionett i syfte att få kontroll även över staten. Detta har man lyckats med genom sina möjligheter att finansiera och marknadsföra sin kandidat och genom att äga media och TV-stationer. Samma scenario utspelades i Frankrike när Macron valdes till president. Båda är utbildade av WEF.

Den politik som The Great Reset driver innebär att globala investmentbolag som Black Rock köper upp alla konkurrerande verksamheter och skapar monopol inom sina respektive områden, som alla är kärnverksamheter i samhället som jordbruk, livsmedelsproduktion, läkemedelsproduktion, media, transporter och råvaruförsörjning som energi, skog, och metaller.

Den gemensamma nämnaren är produkter som staten behöver för att kunna administrera ett land, dvs ett enkelt handelsförhållande där staten måste köpa och monopolet säljer och sätter priset efter eget tycke. På så sätt har man nyckeln till statskassan, bra exempel är vaccinindustrin och energikällor som olja och gas. Staten finansierar sina inköp genom att reglera skattetrycket mot medborgarna. Det är en enklare process än att bedriva mödosam detaljhandel med enskilda. Förutsättningen är att man har politiker och tjänstemän i staten som – mot riklig belöning – spelar samma spel. Detta tillhandahåller WEF, inte de allmänna valen.  

Efter att Zelensky tillsattes som president i Ukraina upphävde han den lag som hindrade utländska bolag från att köpa jordbruksmark i Ukraina. Efter bara några år äger de amerikanska storbolagen närmare 30% av Ukrainas jordbruksarealer. Fortsättning lär följa. Samma process pågår i USA där allt större arealer läggs under monopolen. Syftet är att kontrollera utbudet och sammansättningen av livsmedel samt att styra prisutvecklingen. I Holland försöker man genom obekväm lagstiftning driva bönderna i konkurs med samma syfte, att få storbolagen som ägare till ett jordbruk som försörjer en stor del av västvärlden med grönsaker och växtförädling. Det är svårt för den fattige att argumentera mot den som står med matskålen.

Även inom finans- och fastighetsbranschen är det nu skördetider. Genom att mångdubbla räntorna kan man sätta privata fastighetsägare i konkurs och överta deras fastighetsinnehav till priser man själv bestämmer. Det gör man regelbundet efter medvetna perioder med låga räntor, som inbjuder till skuldsättning. Från WEF ljuder budskapet att vi inte skall äga något, framför allt inte hus och bostäder vilket annars skulle ge oss ekonomisk stabilitet. Istället skall vi hyra av deras fastighetsbolag och vara beroende av deras hyressättning.

Om inte höjda räntor räcker för att sätta fastighetägare på obestånd – det finns ju sådana som är skuldfria – kan man använda elförsörjningen, som få husägare kan göra sig oberoende av. Sedan staten välvilligt överlåtit ansvaret för elförsörjningen till monopolbolagen, kan vi nu tvingas välja mellan att betala ockerpriser för elen eller att sitta i iskalla hus med en brasa på golvet för matlagning. Staten anser nämligen inte längre att elförsörjningen är ett nationellt intresse utan en handelsvara. Den kan säljas till högstbjudande. Kommande vinter lär vi få se mångdubblade elpriser. Betydande privata förmögenheter kan då lyftas över till E.ON och andra globala monopolföretag. Mer om detta nedan.

Att införa förmögenhetsskatt och fastighetsskatt samt upphäva arvsrätten är åtgärder som ligger inom samma koncept, men det lär vänta tills valet 2030, om det då fortfarande finns privat ägande kvar. Tänk dock på att fyra år är en kort tid och löften är till för att brytas – om man är belönad politiker.

När Trump blev vald till president i USA 2016 innebar det att effektivt hinder för krafterna bakom globalismen som beskrivits ovan. Trump visste sedan länge vad som pågick och stoppade merparten av deras aktiviteter. Han hann dock aldrig komma till rätta med korruptionen i domstolar och parlament och lyckades därför aldrig heller få rätsida på det omfattande valfusk som förde Demokraternas och Deep States marionett Biden till makten. Hans beslut att låta USA lämna WHO var ett streck i räkningen för planerna att genom pandemier ge det av Bill Gates kontrollerade WHO överhöghet över alla FN-nationers hälsopolitik, en metod som genom nedstängningar av småföretagarnas näringsliv och de enskildas rörelsefrihet var nyckeln till det kaos som behövdes för att påskynda genomförandet av The Great Reset. Med Trump ur leken tas detta beslut nu istället till hösten och USA är åter i WHO.

Om någon tror att Zelenskys beslut att tvinga in Ryssland i en krigssituation genom att köra över Minskavtalet och hota med en invasion av Donetsk, Luhansk och Krim var en tillfällighet, så glöm det direkt. Ryssland är den främsta bromsklossen för WEF, trots att Putin var elev hos Schwab för några decennier sedan. Istället för att bli en lydig lärjunge som Macron, Merkel och Trudeau, insåg han tillsammans med tillika lärjungen Orban att vansinnet höll på att bryta löst och gick motsatt väg istället. Så kan det också gå om man vet för mycket och är rak i ryggen.

Kriget i Ukraina har som syfte att få Putin att inse att WEF/ NATO/ EU/Deep State är starkare och att han skall lyda order och lämna över nycklarna till Ryssland. Dessutom vill man lamslå energileveranserna, något som bara drabbar oss själva, men det ingår ju också i syftet, att styra jordbrukets leveranser av diverse sädesslag på världsmarknaden och kunna bygga upp basen för ett biologiskt krig mot ryssarna genom alla USA-styrda biolabb som har lagts nära den ryska gränsen. Resultatet blir nu istället att kriget förintar oss själva – västkoalitionen kommer inte att vinna kriget. Det asiatiska blocket blir istället ännu starkare och vårt beroende av alla produkter därifrån ännu tydligare – när vi inte får dem längre.

Morgondagen och det svenska valet.

Om ni orkar så skall vi ta några rader om det som jag ser som mest akut och samtidigt mest dolt av media i valdebatten, nämligen elförsörjningen i Sverige. Kräv svar från politikerna om detta!

Indelningen av Sverige är gjord i fyra elområden, där elen nästan är gratis i Norrland och hutlöst svindyr i södra Sverige, trots att vi talar om samma land. Samtidigt har man genom lagändringar släppt handeln med el helt fri. Det är inte längre genom riksdagsbeslut ett nationellt intresse att förse svenska medborgare med el. Små lokala elbolag som det tidigare Sydkraft i Malmö har därmed kunnat växa till globalistjättar som E.ON med verksamhet över hela världen och med uppgiften att skapa ännu ett monopol. Därmed har man fått ännu ett verktyg för att genomföra WEF:s politik – own nothing and be happy.

Många elkonsumenter klagade bittert över de gångna vinterns elpriser som innebar chockhöjda utgifter för boendet. Staten delade nådigt ut några tusenlappar som kompensation och för att döva sitt dåliga samvete. Pengarna strömmade nämligen in i floder till statskassan genom 25% moms på alla elräkningar utan att politikerna höjde på ögonbrynen. Sänka momsen? Nej då. Sänka energiskatten? Nej då, det blir snart bättre. Blir det så?

Låt oss se efter. Förra höstens stigande elpriser skyllde man på kriget i Ukraina, trots att det inte ens hade börjat. I själva verket berodde prisbilden på att vi saknade energi genom att vi med Miljöpartiet och en oansvarig statsminister vid makten skrotade merparten av vår egen energiförsörjning innan ett fungerande alternativ fanns på plats. Sol och vind i all ära, men den räcker ju inte till en bråkdel ens av våra behov. Hur kan man vara så obotligt korkad att man inte inser konsekvenserna av sina beslut? Det blir ju inte heller bättre av att vi skickar ut den lilla elproduktion vi har på en internationell elbörs, att handlas av högstbjudande!

Under våren lugnade sig priserna något, trots att vi nu hade ett krig i Ukraina och tack vare att ryssarna fortsatte att leverera gas till EU och trots att vi som tack skickade vapen, ammunition och stridsledning till Ukraina i syfte att utplåna just ryssarna. Är det då lugnt nu?

Nej priserna på elen har de senaste månaderna stigit i jämn takt och elpriset är idag högre än det var under krisen i december och januari. Vi märker det inte eftersom det är sommar och vi inte använder värmen – än. Låt oss ta ett par exempel:

Vid ett års tillbakablick ser vi att priserna på el (E.ON / SE4) låg under 1 kr/kWh fram till augusti 2021, då priserna började stiga i snabb takt. Medelvärdet för året fram till idag blev 1,70 kr med en markant topp under december till 2 kr och 52 öre. Vi har haft i det närmaste en fördubbling inom ett år. Trenden under sommaren visas genom maj månad 1,83 kr och juni månad 2,34 kr. Redan där värden som ligger i nivå med toppen i december 2021! Juli visar en mindre nedgång till 1,70 kr men prognosen för det kommande året kan vi utläsa genom ettårsavtalet för fast pris i augusti 2022: 5 kr och 51 öre/kWh.

Om E.ON inte räknar med att förlora inkomster det kommande året så kan vi då räkna med att man planerar för prishöjningar till nivån över 5 kr/kWh. Detta pris för med sig påslag genom de sex variabler man använder för att räkna fram slutpriset – främst moms 25% och energiskatt – om 30-40 % och ger slutpriser på fakturan som kommer att ligga runt 7 kr/kWh. Relatera detta till er egen elförbrukning och fundera på vem ni skall rösta på i valet!

Slutsatsen blir att om inte staten ingriper så kommer vi att få elräkningar under den kommande vintern som är fem gånger högre än 2021.  För mitt eget villaboende kommer det att innebära att elräkningar som pendlat runt 7.000 kr/ månad kommer att förvandlas till en årskostnad runt en kvarts miljon. Det handlar inte precis om att diskutera prishöjningar på mjölken, den kan vi vara utan, men uppvärmning av våra bostäder och el till spisar, ugnar, tvättmaskiner och (!) billaddare kan vi inte vara utan om vi vill leva ett normalt liv.

Tilläggas kan att E.ON är bara en av många aktörer i branschen, priserna sätts på en börs som kallas Nord Pool och styrs av de intressenter som denna artikel beskriver. Eftersom man insett att en historisk återblick av det slag som jag gör här motverkar deras syfte, har man nu under sommaren beslutat att inte längre publicera historiska data om sina elpriser. Vi skall inte längre kunna dra slutsatser om bakgrund och utveckling. Känns det bra?

Vad handlar då allt detta om? Jag hoppas att det framgår av det jag skrivit ovan att man nu spelar på alla tangenter till det instrument som skall, en gång för alla, bryta vårt motstånd mot införandet av ett nytt totalitärt system, avskaffa demokratin och göra oss alla till medellösa, lydiga slavarbetare i ett av ekonomiskt intressen toppstyrt samhälle som de själva kallar shareholders capitalism, de som äger produktionsmedlen skall också äga samhället och alla som vistas där.

Detta kommer att få som konsekvens att merparten av den nuvarande befolkningen långsiktigt avlivas som useless eaters, allt för planetens bästa, och att transhumanism och elektronisk styrning av de kvarvarande blir obligatorisk. Programmet skall vara genomfört till år 2030, så nu har man bråttom.

Jag betvivlar att det finns något svenskt parti som förstår situationen och – ännu mindre – vill göra något åt den, men kanske en valdebatt kan öppna ögonen på någon och åtminstone få fram politiker som inser att hela den svenska fastighetsmarknaden kommer att gå i konkurs om man inte återtar kontrollen över energidistributionen, bygger ny kärnkraft och tar bort skatterna på el tills situationen är under kontroll igen. För det blir den väl? Vad tror ni?

Blev det för långt? Jo. men det är fyra år till nästa val, det är också ganska långt…

Peter Krabbe

Uppdatering 2022-08-12:

Nu går det undan i backarna! Dygnspriserna på spotmarknaden blir allt märkligare. Låt oss se vad som händer just nu!

Sverige är indelat i fyra prisregioner, från SE1 längst i norr till SE4 i söder. Prisskillnaderna mellan dessa regioner blir större för var dag. De styrs av elbörsen Nord Pool, som distribuerar el till hela Centraleuropa. Jag skall beskriva prisutvecklingen med data från augusti 2021, december 2021 och augusti 2022. Priser i svenska kronor/kWh. Dygnsmedelpris.

                                           SE1            SE2         SE3       SE4

2021-08-08                       0,27            0,27         0,27       0,27

2021-12-20                       0,59            0,59         3,09       3,09

2022-08-08                       0,048          2,60         2,60       2,90

2022-08-12                       0,035          0,32         2,62       4,47 

Den observante läsaren ser direkt att från att ha varit en jämn fördelning mellan elområdena för ett år sedan och med blygsamma priser har elområde norra Norrland för en vecka sedan plötsligt fått elen praktiskt taget gratis medan övriga SE2 och 3 fått sin taxa tiodubblad. SE4 (Götaland) ligger kvar på vinterns toppnivå, något över de övriga.

De senaste tre dagarna har SE1 fått ytterligare sänkning, SE2 också sänkts till föregående års nivå, SE3 ligger kvar på en tiodubblade nivån medan SE4 nu rusar iväg mot nya höjder, en nästan tjugodubbling av elpriset jämfört med förra året.

Det som händer den 12:e augusti är att timtaxan för natten, som tidigare varit räddningsplankan för dem som kan lägga delar av sin konsumtion där, nu höjts till nivåer lika med eller över dagstaxan!

Med en höjning för exempelvis kl 3-4 från 5 öre till 4 kronor för samma timme har man dragit undan mattan för dem som exempelvis trott att man kan ladda elbilen till ett förmånligt pris.

Alla kan dra sina egna slutsatser av detta, mina är att serverhallarna i Norrland skall slippa betala på främst Götalands bekostnad. Slopandet av nattaxan visar också att man inte tänker låta någon komma undan, pratet om tillgång och efterfrågan är bedrägeri, avregleringen av elmarknaden har varit ett bedrägeri och de politiker som godkänt detta är antingen förrädare eller totalt inkompetenta att styra vårt land. Vänligen se till vid valurnorna om en månad att de aldrig mer sätter sin fot i riksdagshuset eller regeringskansliet!

Peter Krabbe

Lugnet före stormen…

foto och copyright: Emilie Langdal

Så börjar då sommaren gå mot sitt slut. Kanske har den inneburit en väg tillbaks till lugnet för många, trots bistra Covid-varningar på de flesta officiella sidor har friheten varit påtaglig i hela Europa. Fritt fram att vistas på hotell, restauranger och uteserveringar – skräcken för virus har lagt sig och livet återgår så smått till det normala. Medvetenheten om att denna uppblåsta pandemi har haft andra syften ökar och till och med de folkvalda börjar skruva på sig när hoten om död och svår sjukdom känns alltmer avlägsna.

I Frankrike förlorade Macron sin majoritet i nationalförsamlingen och tjurar även över sitt förlorade anseende. Som vingklippt president har han fem svåra år framför sig, inga beslut kan tas utan komplicerade förhandlingar. Den första sessionen i nationalförsamlingen upphävde direkt hans planer att införa skärpta krav på vaccin-pass och restriktioner, något som skulle bädda för genomförandet i EU-parlamentet till hösten av WHO:s proklamerade globala beslutsrätt över all hälsobevakning under FN:s flagga, naturligtvis med Bill Gates mysande bakom ridåerna. Tedros på WHO hade redan vässat pennan för att pandemiförklara det nya påhittet Monkeypox, trots att det är konstaterat ofarligt för en överväldigande majoritet av befolkningarna. Är då Gates bakväg till global kontroll därmed stängd? Det får vi se i Bryssel till hösten, men utan EU lär det bli svårt att dra åt strypsnaran ännu en gång.

I Sverige närmar vi oss nästa riksdagsval utan att vi märker så mycket av det. Har intresset svalnat efter Magdalenas beslut att dra in Sverige i NATO? Det som skulle kunnat bli en valfråga – NATO eller inte NATO – rann spårlöst ut i sanden. Hur många sossar lämnar partiet efter detta? Är socialdemokraterna nu ett borgerligt parti, berett att dela regering med moderaterna? Är miljöpartiet borta för alltid, nu när alla förstår att vi saknar energiförsörjning på grund av deras utopier om fossilfri energi? Blir Vänsterpartiet de nya sossarna? Kommer muslimerna in på scenen genom ett eget parti? Blir KD eller Liberalerna det nya bondeförbundet efter att centern har övergett dessa sina grundare?

Överraskningarna kan dugga tätt i detta val, som uppenbart inte förmår intressera så många. Trenden från Frankrike kommer säkert att bli tydlig även här – det lägsta valdeltagandet någonsin. Vad finns det mer att diskutera än om pensionerna skall höjas med 100 eller 500 kronor i månaden?

Beslutet som skall börja gälla under hösten att slopa garantipensionen för bosatta utomlands är glädjande men samtidigt förvånande eftersom det stoppar missbruket genom invandrare som saknar arbetsrelaterad pension och därför flyttar hem med svensk garantipension så fort som avierna börjar komma i brevlådan. Begreppet utlandssvensk får nu en ny innebörd eftersom utvandrade etniska svenskar sällan har eller kommer att få garantipension. Klarar sossarna att täta fler hål i sin sjunkande skuta utan att förlora sina väljargrupper?

Den viktigaste frågan i sammanhanget är om ett ständigt sjunkande valdeltagande är en del av planeringen eller inte. I jämförelselandet Frankrike går man nu under 50%, efter att ha haft ”normala” siffror runt 75%. Detta kan enkelt fabriceras genom mediatystnad. När valdeltagandet blivit tillräckligt lågt har man mandat att inställa valprocessen eftersom den inte är representativ och därmed missvisande. Idealet i den nya världsordningen är att eliten själva väljer sina ersättare och en okunnig allmänhet skall inte bry sig. Därmed blir makten fullkomlig och oantastlig. En förstärkt polismakt och krigsmakt garanterar dess fortbestånd. Styrningen av EU går alltmer i denna riktning, samtliga toppar i ledningen utses genom interna urval utan besvärande inblandning, parlamentet får nöja sig med att säga ja eller nej. Därför har vi ett EU som i snabb takt lämnar demokratins bana och går i totalitär riktning. Detta ser vi nu med all tydlighet när EU går in med sanktioner mot Ryssland som inte kan ses som något annat än krigshandlingar och därmed äventyrar allas vår säkerhet. Vem frågar sig om Tysklands förra försvarsminister, Ursula van der Leyen, är rätt person att leda hela EU i en krissituation som dagens? Vem har rekryterat henne som ordförande för EU-parlamentet? Vems intressen företräder hon? Sin mans vaccinfabrik eller ditt och mitt?

Sommarens väderkaos har överraskat många. Tragedier har utspelats i följderna av skogsbränder, översvämningar, stormar, hagelskurar och extremtorka. På lägre höjd susar brandsläckningsplanen fram, på högre höjd generar sig inte chemtrailsflygen längre, mödan att dölja sina rutnät på himlen som metrologerna snällt fortsätter att kalla ”höga slöjmoln” kan man bespara sig. Alla kan ju konstatera att det är för varmt, eller hur? Var glada att solen försvinner och den härliga svalkan breder ut sig. Att vi hostar så vi nästan spyr när det sällsynta regnet tvättar rent de övre luftlagren och vrider ur trasan framför våra näsor får vi väl finna oss i. Det är ju för vårt eget bästa. Dessutom finns det ju inte. Det har regeringen sagt…

Sommarens chockhöjningar på drivmedel har fått oss att ställa bilen hemma och promenera ut i naturen istället. Det var väl bra? Samtidigt har bilprovningarna fått order att underkänna så många bilar som möjligt så att vi inser att alla äldre bilar skall skrotas så fort som möjligt. Vi behöver ju nya elbilar istället. Men hur skall regeringen klara sig när det inte längre går att beskatta bensin och diesel? Ju mer man höjer energikostnaderna desto mer tjänar staten, för skatten skall ju vara procentuell. Men elbilar går ju på el som också skall produceras, så det löser man nog med tredubblad skatt på elkonsumtionen – när alla bytt till en elbil. Vi håller ju redan på att lära oss att el kan man inte ta för givet. Den säljer man till högstbjudande.

Finns det då någon anledning att känna optimism inför framtiden i nuläget? Vi vet ju alla att allt är Rysslands fel, så om Ryssland förintas så kanske allt blir bra igen? Kanske bäst då att dra igång det där kärnvapenkriget som så länge legat klart i mapparna hos NATO och i Pentagon? Ett krig är väl inte så farligt? Bara krypa ner i bunkersen några dagar så fixar Biden resten. Sedan kan man slänga ut kineserna i Kinesiska sjön, så är ju globalismen klar och genomförd. Det finns alltid några bomber kvar för Kim och för mullorna. Visserligen strök det med några miljarder människor, men det fanns ju faktiskt för många. Med vaccinerna har vi sett till att det inte skall hända igen. Det där barnafödandet, menar jag.

En mer mödosam väg framåt vore att hjälpa varandra till ökat välstånd genom utökad fredlig handel, ekonomiskt och tekniskt bistånd, utbildning och fostran till att respektera andra människors rätt till självbestämmande och frihet, sin egen etnicitet och sina traditioner, sin trygghet i en sedan årtusenden invand hembygd och att respektera att alla varken kan tycka lika eller vara lika. Men det blir nog för svårt. Eller?

Peter Krabbe

En ny värld – vill vi ha den?

USS Kearsarge – hemmahamn Stockholm?

Att vi lever i en turbulent tid tror jag att de flesta kan hålla med om. I själva verket basunerades det ut av höga vederbörande redan för flera år sedan att 2022 skulle bli det värsta året hittills. Många kanske tycker att pandemiåren 2020-21 borde vara de värsta, men då ser man inte hela bilden. Den iscensatta pandemin med Covid 19 är bara en del av en pusselbit som fått sin plats. Det finns fler.

Den totala kontrollen över vem som skall leva, vara sjuk eller dö är slutmålet för denna pusselbit, som vi kan kalla Sjukdomarna. Pusslet skall vara lagt till år 2030 enligt deras planering, då kan vi se hela bilden – om vi finns kvar.

En pusselbit är den planerade Svälten, en global hungersnöd som åstadkommes genom användandet av en annan pusselbit – styrningen av vädret. Till hjälp har man tagit pusslets bitar för vattenbrist, skogsbränder och översvämningar, om inte det räcker har man bitarna för vulkanutbrott, orkaner och jordbävningar i lådan.

Längst ner i lådan ligger en bit för det tredje Världskriget, men den behövs inte riktigt än, dock skall allt förberedas vilket sker framför våra ögon just nu. Alla bitarna tillsammans syftar till att visa en värld med kraftigt reducerad befolkning, kanske nöjer man sig med en minskning av folkmängden till några miljarder – ett samhälle behöver arbetskraft även om datorer och robotar blir vanligare än människor. Människor kan föröka sig, det kan inte robotar, därför är datorstyrda människor den bästa lösningen – transhumanismen skall skapa framtidens fotfolk.

Södra Frankrike, juni 2022

Just nu använder man Vädret för fullt i stora delar av världen. De nordiska länderna stör man inte under pågående utökning av krigsalliansen NATO, men resten av Centraleuropa upplever nu de värsta väderkatastroferna i historien. Extrem värme pumpas upp från Afrika samtidigt som de övre luftlagren kyls ner till extremt låga temperaturer. När värmen stiger upp i de kylda luftskikten bildas hagel, stora som tennisbollar som vräker ner och krossar odlingar, växthus, hustak, bilar, husdjur och människor. Torkan tar död på växtligheten och utarmar jordarna, som sveps bort i de skyfall och stormfloder som hagelstormarna orsakar.

Åska och blixtnedslag lyser upp natthimlen och antänder skogar och byggnader. Bönderna gråter över sina förlorade skördar och livsverk ödeläggs. Människor flyr från sina brinnande hus.

Klimatförändringar mumlar metrologerna generat, eftersom de säkert är väl medvetna om att allt är skapat av mänsklig hand – med hjälp av HAARP låses ett lågtryck fast över Azorerna som pumpar upp varmluften från Afrika. Man snör av en ögla från jetströmmarna som hålls kvar tills resultatet är uppnått –  när varmluften stiger upp i de med hjälp av chemspray nedkylda luftlagren utlöses ett fyrverkeri av sällan skådat märke. DARPA i USA har länge skrutit med att man nu har full kontroll över vädret, projektet Owing the weather är utprovat och klart. Jo tack, men att syftet var destruktivt visste vi inte, nu får vi väderkatastrofer och hungersnöd på beställning från Ondskans makter.

Svälten står det på denna pusselbit som nu lagts på bordet. I dess kölvatten följer Fattigdomen genom att priserna på tillgängliga livsmedel mångdubblas. Bara de rika har råd med mat. Höjda energipriser – efter en mycket medveten nedmontering av tillgången – hindrar befolkningen från att värma sina hus, laga sin mat och köra sina bilar till avlägsna arbetsplatser.

Fattigdomen står det på den pusselbit där vi ser människor leta efter mat på soptippar och vissnade åkrar. I föregångslandet USA betalar man bönderna för att tappa ut olja på sina åkrar eller bränna grödorna. Allt mer jordbruksmark läggs under oligarkernas ägor, inte för att öka produktionen utan för att eliminera den. I Frankrike delar staten ut checkar för att människor skall kunna köpa mat, betala sin hyra och tanka sina bilar, allt för att undvika revolution.

Samtidigt ökar statens skatteintäkter genom oförändrade energiskatter och bibehållen moms på det nya kostnadsläget. Miljarder i extrainkomster strömmar in till statskassan. Är systemet svårt att förstå?

Jo, men det är ju Klimatförändringarna som är skuld till allt elände. Vilken tur att staten då har välfyllda kassor för att garantera folkets överlevnadsnivå! Men det krävs ju resurser för att bekämpa klimatförändringar, så numera har varje nation en pipeline direkt till inbetalningscentralen för utsläppsrätter och existensberättigande. Fast var den ligger är det ingen som vet…

För den finansiella makten är det nu skördetid. Räntorna skall tre- eller fyrdubblas de närmaste åren så Black Rock med dotterbolag kan ta över alla fastigheter där ägarna gått i konkurs för en spottstyver. Men vi skall inte oroa oss, vi slipper alla bekymmer och får ett rum att bo i på statens bekostnad och dessutom en matcheck som räcker till insektsbiffar eller sjögrässallad.

Men kriget då, kommer det att behövas? Jo, det skall också vara avklarat innan år 2030, men får bli den sista pusselbiten på plats, så att de som vägrar se bilden som så sakteliga framtonar, till sist inser realiteter och att den nya världen inte har för avsikt att vänta på insnöade nationalister och samhällsbevarare. Det är ju ändå bekvämare att dö i en sjukhussäng än på slagfältet!

Skyll på envisa ryssar och kineser som inte inser att deras råvaror, energikällor och guldreserver tillhör hela världen och inte dem själva, det borde ju vem som helst kunna förstå?

Dessutom är ju allt – mot förmodan – klart nu när Sveriges kloka statsministerinna tagit checken och slutligen sålt ut Norden och Östersjön till samhällsförnyarna i väster. Behövs nu bara att ett par hundra tusen av de soldater som NATO skall ta fram stationeras i Skåne, Gotland, Stockholm och Norrland så har ju Putte lovat att sätta sina Satan-missiler mitt i soppan och kriget är igång på allvar! Det blir Grand Final för förnyelsen, en superb genväg där några miljarder människor försvinner direkt! Varför hålla på med de omständliga pusselbitarna ovan som bara tar tid och kraft när man nu kan få allt avklarat på en månad eller så?

Sedan kan man släppa fram solen, få frisk luft, låta vattnet flöda, bota sjuka – fast inte för många förstås – och njuta av all mat som äntligen finns i överflöd. Vi måste tro på den lysande framtid som väntar (några få av oss) och skall vara hållbar i tusentals år. Hurra för globalismen! Målet är nära! Eller har jag missförstått någonting?

Peter Krabbe

Vägval Europa – och Frankrike

När jag vandrar runt i den lilla sydfranska byn, som ligger och dåsar i 30-graders värme och brännande sol är gator och torg öde. Men det är ju idag det för Frankrike livsavgörande valet skall hållas? Alla offentliga lokaler är stängda. Jag passerar borgmästeriet, biblioteket, biografen i den gamla olivkvarnen, inte ett spår av varken människor eller aktiviteter. På caféerna sitter förvisso några törstiga turister med sina öl, pastiser eller kaffekoppar och tränger ihop sig under parasollernas skugga. På torget pågår, även där i parasollernas skugga en turnering i kortspel, igår susade boulekloten som kanonkulor genom luften på byns boulebana i en distriktstävling. Allt är som vanligt med andra ord. Och det är ju söndag, då gör man ingenting.

Jag frågar en gammal man som sitter och dåsar i sitt fönster var vallokalen finns. Elections? Je ne sais pas. I gårdagens TV-sändning ställdes samma fråga av journalisten, svaret var detsamma – är det val, det vet jag ingenting om. Jag bläddrar i lördagens dagstidning för att hitta all information som borde välla ut från de 40-talet sidorna. Men inte ett ord om något val eller att det finns vallokaler någonstans. Fem sidor fotboll och inte en rad om politik. Hmmm.

Jag går upp till kyrkogården, där de enda valaffischerna brukar finnas. De blir en sista hälsning till dem som bärs in innanför murarna. Kanske lite för sent? Men jag kan ändå studera valkretsens politiska förmågor och deras koalitioner. I detta valet – för det pågår väl ett val ?– har politikerna skapat allianser för att kunna vinna så många valkretsar som möjligt. Där finns nämligen bara en vinnare. Den som får flest röster får också en biljett till Paris och Nationalförsamlingen. Resten får göra sig nyttiga på annat sätt.

Genom att valet hålls två söndagar efter varandra sorteras småskurkarna ut successivt, därför ingår man koalitioner för att samla flest röster. Hur man skall fördela arbetet i den franska riksdagen när en vald representant skall försöka göra fem partier nöjda är för mig en gåta. Blir det slagsmål i korridorerna?

Den största koalitionen har den erfarne socialdemokraten Mélenchon som beskyddare och kallas NUPES (Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale) och skall representera Europé Ecologie/ Les Vert (de gröna), PCF (kommunisterna), La France Insoumise (allmän vänster, Melenchons parti), PS (sossarna som nu lagt till social-ecologie till namnet) och Generations- le Mouvement ( obekant för mig).

Macron försöker ta hjälp för sitt nya parti Renaissance från förre premiärministern Philippes nya parti Horizons i den nya alliansen ENSEMBLE. Vad Macron vill återföda är oklart, hans politik liknar mer en total förödelse av hela Frankrikes ekonomi. Det närmaste man kan komma är väl då Schwabs motto i WEF The Great Reset. Philippes horisont lär vara att ersätta Macron om fem år. Helt klart är att det är denna koalition som utgör hotet mot en demokratisk utveckling inte bara för Frankrike, utan också för hela EU, detta genom att vara helt styrda av globalisterna i USA och Israel.

Vad händer då med vad media älskar att kalla extremhögern? I splittringens namn går Marine Le Pen med sitt Rassemblement National (RN) sin egen väg och Zemmour med sitt Reconquête tar hjälp av Le Pens systerdotter Marion Marechal i en kamp om högerns röster! Varför då inte bilda en allians även här, undrar många väljare? Tillsammans hade de kunnat ta ett stort antal valkretsar, men var för sig riskerar båda att misslyckas.

Det finns två tolkningar. Antingen är Marine Le Pen rädd för att Zemmour skall bli den stjärna hon själv inte lyckats bli i parlamentet genom sin överlägsna retorik och debattförmåga och därför vägrar att släppa fram honom i ett samarbete där hon själv kommer till korta, eller så är Zemmour redan från början insatt av sina judiska finansiärer (själv jude) i syfte att åstadkomma just detta – den splittring av högern som kommer att hjälpa Macron kvar vid makten.

Någon av presidentkandidaterna kan lyckas ta sig fram genom att ha en majoritet i sin hemmabaserade valkrets och på så sätt få en plats i landets forum. Det räcker att vinna en valkrets för att få en plats. Detta skiljer det franska valsystemet helt från det svenska, som bygger på procentuella andelar.

Klockan 20 ikväll söndag 12/6 stänger vallokalerna (de lär finnas någonstans) och den första prognosen kommer att presenteras. Vad vi lärde oss av presidentvalet för ett par månader sedan var att prognosen stämde exakt med slutresultatet, trots att rösterna inte var färdigräknade förrän många timmar senare. Vi lär få se samma clairvoyance även denna gång, kanske är det en orsak till att flertalet struntar i att gå till vallokalerna – det mesta verkar vara förutbestämt och inga ändringar är önskvärda. Men kanske ändå, något kan ju gå snett i planeringen?

Vi skall i alla fall följa detta hela vägen ut och hoppas på det bästa! Jag återkommer senare i kväll!

Peter Krabbe

Ett Sverige som har gått vilse…

USS Kearsarge, i Stockholm för att stanna tills Gotland övertagit funktionerna?

Helgens underhållning lär väl bli Magdalena Anderssons utspel i frågan om Morgan Johanssons vara eller icke vara. I ett försök att framstå som respektingivande anklagar Magdalena de borgerliga för att äventyra Sveriges säkerhet med en retorik som skriker oro och skräck inför en situation som hon själv i allra högsta grad försatt vårt land i.

De borgerliga partiernas ambition att avsätta en minister som uppenbart inte klarar av att hantera den inrikespolitiska situationen, med ständigt eskalerande våld, skjutningar på öppen gata och en växande ungdomsmaffia , anser Magdalena äventyrar även den utrikespolitiska situationen som man nog får anse är hennes eget ansvar. Vad menar hon då egentligen med att kalla kravet att avsätta en oduglig minister för ”oerhört” och ”oansvarigt i en allvarlig situation”?

För det första vore det ju enklare och bättre för alla att bara byta ut vederbörande mot en mer handlingskraftig minister för landets bästa, än att själv framkalla en regeringskris genom att hota med att låta hela regeringen avgå. Det är ju faktiskt hennes eget beslut om det sker.

För det andra ser vi tydligt att paniken mer är att relatera till Magdalenas ödesdigra misstag att ansöka om medlemskap i NATO innan förutsättningarna för att det skall gå att genomföras utretts tillräckligt. Finns det ingen på UD som kan ge henne information om verkligheten och det faktum att Turkiets roll i organisationen är något annorlunda än de västeuropeiska ländernas? I så fall tycker jag att hon skall byta ut personalen på UD samtidigt som Morgan Johansson.

Om Magdalena tror att en puss på kinden och en omfamning från Biden innebär att alla problem löses, får hon nog tänka om. Världen är större än så. NATO är en krigsorganisation med ett stort antal medlemmar, men alla har inte samma syn på politiken och särskilt inte på Rysslands agerande i Ukraina. USA har länge haft spända relationer med Turkiet på grund av sin Mellanösternpolitik och, inte minst Gülenrörelsen, vars ledare gömmer sig i och skyddas av USA. Gülenrörelsen är en motståndsrörelse med judiska rötter och ses av Erdogan som ett hot mot hans islamistiska politik.

Erdogans inställning till kurderna borde vara väl känd av svenska UD och man kan knappast påstå att det råder konsensus mellan länderna om vad som är vad. Det är därmed fullt naturligt att Turkiet utnyttjar sin känsliga position, både i NATO och geografiskt vid Svarta Havet för att ta inrikespolitiska poäng, samtidigt som man lugnar ner konflikten runt sitt hemmahav. Turkiet vill inte ha ett utdraget krigstillstånd i sin absoluta närhet som utgör ett direkt hot mot Istanbul och Bosporen. Är det svårt för Magdalena att förstå?

Tydligen, eftersom hon inte inser att Sverige har precis samma behov av att vara neutralt och undvika konfliktens centrum som Turkiet. Östersjön och Öresund är en exakt kopia av samma problemställning. Den som äventyrar Sveriges säkerhet är Magdalena Andersson, Sveriges statsminister, när hon lämnar in sin ansökan till NATO utan att ha en analys, värd namnet, som grund för sitt beslut.

Är ett finskt ställningstagande genom en Schwab-elev tillräckligt för att sätta även vårt eget land i klistret? Nej, Magdalena, du har spelat bort dina kort för gott, nu finns inga argument kvar för att rösta på socialdemokraterna. Avgå gärna omgående, krisen kan bara eskalera om du sitter kvar. Eller vill du hellre implementera turkisk inrikespolitik i Sverige, som ditt parti försökte med er bostadsminister Kaplan, vars primära syfte var att varje svensk kommun skulle ha en moské mitt i sta’n?

Turkiets utrikesminister inför nu ett stopp för alla krigsövningar i Svarta Havet med hänvisning till Montreux- konventionen. Därmed trappar man ner hotet mot ett ökande krigshot. I Sverige gör man det motsatta och fyller Östersjön med NATO:s krigsfartyg och uppmuntrat till storskaliga hotfulla krigslekar.

Det som är ”oerhört”, Magdalena Andersson, är din politik att inkorporera vårt land i världens värsta krigsorganisation, istället för att arbeta för att fredsförhandlingar i Ukraina-konflikten inleds – precis som Turkiet nu gör. Att de inser att ett svenskt medlemskap i NATO gör situationen mer utsatt både för Turkiet och för resten av världen borde även du ha insett för länge sedan. Att göra Östersjön till ett slutet NATO-hav ökar trycket på Turkiet och Bosporen flerfaldigt och utsätter därmed Turkiet för större risk att bli part i kriget. Blir någon förvånad över att de reagerar över den svenska naiviteten och totala bristen på förståelse av vad som pågår i världen?

Och varför avsätts miljard efter miljard av svenska skattemedel till vapenleveranser för att underblåsa och fortsätta kriget i Ukraina, trots att resten av världen för länge sedan insett att Ryssland är fast beslutna att genomföra besluten i Minsk-avtalet, som framförhandlats tillsammans med Frankrike och Tyskland?

Hur naiv får man vara när man inte inser att Ryssland har alla resurser som behövs för detta och att det är så det kommer att bli? Om Sverige och våra likasinnade i EU inställde all support av ett krig som inte går att vinna, skulle det upphöra omedelbart med sparade människoliv och minskad förödelse som följd istället för en total utarmning av en av väldens största livsmedelsproducenter med konsekvenser som kommer att sträcka sig årsvis framöver för stora delar av världen. Att inte bidra till att stoppa detta, Magdalena Andersson, är vad som är ”oerhört”. Att fortsätta att lägga ved på en brasa gör att den fortsätter att brinna. Svårt att förstå?

Ukrainas NATO-finansierade krig har inget annat syfte än att försöka knäcka Rysslands högst välgrundade motstånd mot att tvångsvägen bli inkorporerade i den amerikanska New World Order. Det kommer inte att lyckas och vi har ingen anledning i Sverige att vara deltagare i en sådan vansinnesagenda. Ge dina krigsmiljarder till våra egna fattigpensionärer istället eller kompensera vår befolkning för de enorma prishöjningar som DU medverkar till att skapa genom att hålla kriget vid liv. Ditt agerande är faktiskt OERHÖRT!

Peter Krabbe

Farväl till friheten …

Vår nye landsfader, men jag tror inte att han vet var Sverige ligger i världen.

Under kommande vecka lär det bli klarhet i frågan om Sverige och Finland skall bli medlemmar i NATO eller inte. Knappast någon betvivlar att detta beslut, som i vanlig ordning tas över medborgarnas huvud, kommer att bli anslutning till en organisation som inte kan kallas något annat än globalismens världsarmé med syfte att besätta och kontrollera även resten av världen.

Genom skicklig marknadsföring har man fått opinionen dit man vill – hata Ryssland och hylla den amerikanska modellen. Man har till och med lyckats skapa en växande eufori som vi känner igen från det första världskrigets utbrott – akademiker, författare, poeter, arbetare, i stort sett alla hurrade och stod i kö vid inskrivningskontoren och grät om de inte blev utvalda att slåss för sitt land och den ”fria” världen. De flesta kom efter en kort tid hem i likkista eller blev med sina ihop skrapade delar begravda i en lergrop någonstans i Europa. För Europa var slagfältet då, precis som 25 år senare under det andra världskriget och kommer också att bli det i vår tid när det tredje världskriget är ett faktum.

Man förstod lika lite då som nu att dessa tre världskrig ingick och ingår i en långsiktig strategi att genomföra ett globalt styre under ledning av en självutnämnd elit.

Få frågar sig varför detta vansinne inte tog slut efter det kalla krigets avslut 1993, då Warszawapakten avskaffades. Borde inte då även NATO ha avskaffats, när världen stod inför ömsesidiga löften om fred, handel och samlevnad i en värld utan krig?

Naturligtvis inte, man hade knappt kommit halvvägs. Tyskland hade lagts på rygg, men Ryssland fanns kvar som en ideologisk konkurrent om hur världen skulle styras.

Eller som Scott Ritter formulerar det i denna för Magdalena Andersson och Peter Hultqvist rimligtvis obligatoriska föreläsning om NATO:s egentliga syfte i Europa:

  • Keep the russians out
  • Keep the americans in
  • Keep the germans down

Den viktigaste punkten här är nog att kunna behålla den amerikanska militären på plats i Europa och att därmed också behålla sitt inflytande över vår politik.

Kan någon ge en hållbar förklaring till varför vi skulle behöva ha amerikansk trupp och alla deras vapensystem utplacerade över hela Europa under de trettio år som gått sedan Sovjet lämnade Östeuropa och skrotade sin egen militärpakt i förhoppningen att nu skulle vi leva fredligt tillsammans istället? Det ryska folkets ofattbara lidande under andra världskriget med 20 miljoner döda skulle aldrig få upprepas. Hitler var död och skulle knappast kunna återkomma, resten av nazitopparna hade ju flytt till USA eller Sydamerika. Inte ens judarna hade något att frukta.

Situationen idag innebär i praktiken att Europa är ockuperat av USA. Deras nästa mål är Ryssland och därefter kommer Kina. Resten faller av sig självt. Ryssland vill man tvinga på knä genom att omringa landet med missiler på alla sidor, så nära Moskva som möjligt. Man tror att Putin då ger upp och överlämnar sitt land, alternativt ”med lite hjälp” får en folkopinion att välja en annan president (det finns en handfull oligarker som står och väntar), eller i värsta fall tvingar in landet i ett förödande världskrig – som USA i sin enfald tror att de vinner utan problem (bara att krypa ner i alla bunkers i Washington och vänta tills krutröken försvinner).

Det kommande världskriget kan liknas vid historiens största bankrån. Den konkursfärdiga rånaren USA försöker bryta sig in i Ryssland för att stjäla deras guld, gas, olja, skog och åkrar tillsammans med de mineraler som tagit slut i deras egna förråd. Har Sverige och Finland någon anledning att delta i denna kriminella verksamhet? Vad tror vi oss vinna på ett deltagande? När rånaren ligger ihjälskjuten på gatan, tror vi då att vi kan springa därifrån?

Ryssland kommer aldrig att ge sig frivilligt inför västvärldens hot. Varför skulle de göra det? Ett krig i större skala skulle inte ha mycket gemensamt med de begränsade insatserna i Ukraina. Ryssland kan ställa upp en armé om en miljon man och kommer garanterat att få stöd av Kina, som har resurser med ytterligare en miljon man. Kina har länge insett att man är förlorade om Ryssland faller. Därför kommer det inte att ske.

Vad som kommer att hända om Sverige och Finland går med i NATO är att Ryssland tvingas trappa upp den mindre konflikten i Ukraina till att omfatta även vår del av Europa för att säkra sina ingångar i Östersjön. Problemen är tillräckligt stora för Ryssland genom situationen i Svarta Havet, hotade handelsförbindelser där och vid Bosporen som redan styrs av NATO genom ett Turkiet, som visserligen vacklar men ännu är lojal medlem. Att få samma problem även vid Öresund kommer att bli droppen som får bägaren att rinna över. Kaliningrad och Rysslands näst viktigaste stad S:t Petersburg 15 mil från en Finska Viken som helt kontrolleras av NATO?  Kan man skrämma någon som håller på att bli strypt med att om han gör motstånd så får han skylla sig själv? Han lär dö oavsett. En spark i skrevet har bättre effekt. Den kommer vi att få via Gotland, Blekinge och Skåne. Detta har till och med sossarna i Skåne förstått och avstyrker därför medverkan i NATO.

I första ronden kommer Ryssland att ta kontrollen över Helsingfors och Finska Viken. Men vi djärva svenska vikingar är de första som i NATO:s namn rusar till brödrafolkets hjälp. Efter ett par veckor är vi sönderbombade till småsmulor. Inte med snälla missiler utan med kärnvapen, för i det läget är kriget totalt. Skall vi stå på Falsterbonäsets strand och hurra när det första amerikanska hangarfartyget glider in genom Öresund för att ”skydda” oss? Tror ni att det blir ett sevärt skådespel när den ryska Östersjöflottan möter upp vid Bornholm? För några hundra år sedan stod svenskarna på resterna av Skanörs medeltida borgtorn och betittade dåtidens största sjöslag mellan svenska och danska flottorna. Man kunde höra de drunknande sjömännen skrika i kanonernas muller och röken från brinnande fartyg. I vår tid kommer det inte att finnas någon åskådarläktare. Ryssarna har redan vid ett flertal tillfällen övat inflygning med bombflyg, eskorterat av jaktflyg, mot Kastrup flygplats i Köpenhamn. Allt är detaljplanerat, klockat och klart.

Men inte skall vi låta oss bli hotade, Sveriges morske män och Magdalena Andersson vet bättre. Musen som röt. NATO skall ju hjälpa oss. Så småningom. När man diskuterat saken och fått klartecken från Turkiet och de övriga medlemmarna vid Medelhavet, som nog tycker att deras intressen är viktigare. Låt ryssarna spilla sitt krut i Östersjön, där är ju ändå för kallt att bada. Och där fanns ju den där Sven Dufva som inte släppte en djävel över bron. De klarar sig nog ett tag. En vecka till…

Man måste fundera över vilka intressen som riskerar att sätta vårt land i den här situationen. Efter 200 år av neutralitet skall vi plötsligt bli stridande part i en allians riktad mot våra närmaste grannar. Att kriget i Ukraina är framprovocerat av amerikanska intressen har jag visat med önskvärd tydlighet i min tidigare artikelserie om Ukraina. Det är ingen isolerad företeelse utan ett steg på vägen mot ett storskaligt angrepp på Ryssland. Anledningen är som Ritter berättar ovan att Ryssland närmar sig Europa genom ökade handelsförbindelser och hjälpsamma leveranser av 65% av vårt energibehov i EU.

Stärkta relationer med superkontinenten Ryssland innebär att våra relationer med USA minskar i angelägenhetsgrad. Ryssland får ökad ekonomisk styrka och med automatik ett växande näringsliv genom etablering av europeiska företag där. Detta samtidigt som USA är ett sjunkande slagskepp med en ekonomi som närmar sig konkurs.

Keep russians out and americans in. Det är hela problembilden. För fortsättningen är ju att globalismen skall segra genom att den amerikanska storfinansen och storföretagen skall kunna styra världen genom att muta regeringar och köpa marionetter på presidentposter och utrikesdepartement. Ni vet alla vilka de är, jag behöver inte nämna namnen lika lite som Jan Öberg i sin analys, där han beskriver ett liknande scenario. Putin går inte att muta, han är en ryss av det rätta virket.

Ryssland har en gyllene framtid – utan USA. USA har ingen framtid – utan Ryssland. Varför satsar vi då på fel häst? Med alla vårt lands tillgångar och människoliv i potten?

Varför låter man inte det svenska folket få ha ett avgörande i valet om några månader? Jo, för att grundlagen skall hinna ändras nu, före valet och sedan till hösten, efter valet –  för att vi skall bli bättre anpassade till den globalism som kommer att bli demokratins undergång för hela västvärlden. Varför låter vi detta ske inför våra ögon utan att protestera? För en gångs skull skall jag citera Greta – ”Shame on You”!  Jag refererar idag till och med till DN som garderar sig genom Ola Tunanders artikel!

Tycker någon att jag överdriver? Nåväl, vi kan diskutera vidare i himmelen, där får vi gott om tid…

Peter Krabbe

%d bloggare gillar detta: