Historien om den osynliga paddan

Vellinge kommun ville en gång i tiden upprätta en detaljplan för att tio nya enfamiljshus skulle kunna byggas i en nedlagd vinbärsodling, idag synlig som en träddunge på den skånska slätten väster om Vellinge tätort. På tre sidor gränsade dungen till jordbruksmark, på den fjärde till hästhagar som på andra sidan anslöt till en liten husgrupp av äldre datum.

Härligt, tänkte man på kommunen, här skulle man kunna bygga en husgrupp för dem som sökte ett boende i ekologisk miljö, med närkontakt till böljande sädesfält, hästar i sina hagar och alla de vilda djuren som gärna sökte sig in i vegetationens skydd. Till och med Länsstyrelsen borde vara nöjd när inte en enda kvadratmeter av jordbruksmarken togs i anspråk, tyckte man. Stora tomter med rätt till egen hästhållning skrevs in i planen för att inte äventyra befintlig hästhållning.

Men grannarna tyckte annorlunda. Detaljplanen överklagades till Länsstyrelsen, som upphävde planen. Varför? En av grannarna hade nämligen upptäckt en grönfläckig padda på sin egen tomt, belägen hundra meter från planområdet. Då måste det ju rimligtvis finnas paddor även där? Eller? Jo, säger Länsstyrelsen, naturligtvis måste kommunen först bevisa att det inte finns bortsprungna paddor inom planområdet, trots att de grönfläckiga paddornas lokal befinner sig 2 km längre västerut, vid strandängarna Eskilstorps ängar.

Problemet är bara att Länsstyrelsen aldrig under den mångåriga handläggningen av planen pekat på paddorna som någon rimlig utredningsorsak och kommunen har nu antagit densamma. Klart att bygga! Kommunen överklagar därför till Mark- och Miljödomstolen i Växjö och ber domstolen invänta en inventering i syfte att bevisa att paddorna ännu inte valt planområdet som egen bostad.  I dagarna har den enväldige rådmannen Ben Heimdal vid domstolen beslutat avslå kommunens besvär, trots att hans bisittare, tekniska rådet Mårten Dunér i en sjusidig bilaga reserverar sig mot avslaget och med eftertryck dokumenterar det ytterst osannolika i att den grönfläckiga paddan skulle välja vinbärsodlingen som ny lokal.

Med all respekt för det sällsynta groddjuret konstaterar Dunér att det vore mer sannolikt att paddan skulle välja de kultiverade trädgårdarna efter planens genomförande, i likhet med den klagande grannens. Han noterar också att ingen, inte ens den klagande grannen, sett en grönfläckig padda inom planområdet. Paddan är uppenbart osynlig. Trots detta gedigna sakkunnigutlåtande väljer t.f. rådmannen Heimdal att stödja Länsstyrelsens upphävande av detaljplanen.

Vad kan man då dra för lärdomar av detta? Kanske att tio barnfamiljer som drömt om ett liv på landet nu får flytta till ett stationsnära hyreshus istället. Kanske att näringslivet förlorar en produktionsvolym om 30 miljoner kronor, som hade gett staten 7,5 miljoner i momsinbetalningar. Kanske att 40 årsarbeten för byggnadsarbetare uteblir, med bortfall av ytterligare 3,5 miljoner i löneskatter. Kanske att kommunen förlorar 20 nya invånare med ambitionen att betala skatt i Vellinge och sätta sina barn i kommunens skolor.

Den osynliga paddan blir med andra ord en dyr affär för samhället. Har vi råd att slösa bort 10-15 miljoner i skatteintäkter på så lösa grunder? För en osynlig padda? Som ändå har bestämt sig för länge sedan att livet på Eskilstorps strandängar är det liv en padda vill leva. Det är dags att ställa de ansvariga inom såväl Länsstyrelser som rättsväsende till svars för detta sanslösa slöseri med samhällsresurser som börjar få oöverskådliga konsekvenser. Återinför sans och vett i miljödebatten innan samhället havererar!

Peter Krabbe

PS Detaljplanearbetet för de tio husen i Vellinge Norra Kronan påbörjades år 2005. Detta skrivs i mars år 2013. DS

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: