Falsterbonäset, fortsatt dialog

Hej Carina,                ( mail till Carina Wutzler, kommunstyrelsens vice ordförande 2013-03-01)

Med anledning av referatet i SDS om gårdagens möte (som jag inte bevistade) ser jag det som nödvändigt att komplettera med det mail som jag skickat till Lars-Ingvar Ljungman (Falsterbonäsets utveckling), som vanligt utan respons. Där kan du bl.a. läsa om Badhytten. Jag kan också rekommendera dig att läsa min blogg www.peterkrabbe.wordpress.com för att få mer bakgrund till det som händer på Näset. Viktigast nu är att lösa Skanörs centrum på rätt sätt, denna pusselbit måste passa in i det framtida samhällsmönstret, annars gör den mer skada än nytta. Ingenting händer på Skanörs vångar, hus står färdigbyggda och osålda – se situationen som den verkligen ser ut! Vi kan varken ta fram nya planer eller bygglov så länge som Länsstyrelsen vägrar samarbeta rörande skyddsvallar och andra översvämningsskydd. Nya hus skall idag enligt Länsstyrelsen byggas på 3,0 m höjd, c:a 1,5 m över befintligt gatusystems nivå. Detta är naturligtvis omöjligt. Om det inte går att lösa samarbetsproblemen nu med en moderatledd regering förstår jag inte hur det skall gå vid ett eventuellt maktskifte 2014. Tiden rinner med andra ord ut. Ingen köper ett hus på Näset om man inte tror att det går att sälja i framtiden utan kännbara förluster. Därför måste positiva besked om skyddsvallar kommuniceras utan dröjsmål. Problemet är att Länsstyrelsen försvarar naturreservaten och Natura-konventionerna, men man måste acceptera att hus och människor går före. Försök, snälla, att agera snabbt och kraftfullt!

Med vänlig hälsning

Peter Krabbe

 

Hej Peter                                                                                             (svarsmail 2013-03-01)

Tack för ditt mail och dina synpunkter.

Du pekar på flera viktiga saker i ditt mail.

Bostadsmarknaden, Skanörs Vångar. Utbyggnadstakten går inte i den takt som vi önskar. Beror säkerligen till stor del på marknaden i övrigt. Vi har arbetat med den planen i drygt tio år. Det har lagts enormt mycket tid och resurser för att detta område ska kunna komma till stånd. Det har kommunen gjort för att vi tror på ett Skanör Falsterbos utveckling och vi har planerat området så att det ska locka till sig barnfamiljer. De behövs i Skanör Falsterbo. Samtidigt har vi varit måna om att det ska vara ett område där det finns en viss andel hyreslägenheter. Vi har visat att vi tror på området och låtit Vellinge bostäder bygga 30 hyreslägenheter. Om några månader är de klara för inflyttning.  Positivt är att de allra flesta är uthyrda, de flesta lägenheterna gick väldigt snabbt.

När det gäller centrumutvecklingen generellt kommer kommunen att starta en arbetsgrupp som kommer ledas av en projektledare. Det viktiga är att kommunen, fastighetsägare och företagare är representerade i gruppen så att vi får en samsyn kring hur utvecklingen ska ske. Både på kort och lång sikt. Det finns många olika åsikter om vad som är bästa sätt.

Problemet kring havsnivåhöjningen och diskussionen med länsstyrelsen kring denna fråga tycker jag också är mycket frustrerande. Men tro mig, kommunen arbetar med frågan. Den är oerhört angelägen för oss. Det finns ju några detaljplaner som vunnit laga kraft och som faktiskt är fullt realiserbara. Fädriften, Badhytten, Fiskrökeriet, Skanörs Vångar etapp I är exempel på sådana. Andra viktiga planer som pågår är givetvis den avseende Skanör Centrum och området intill Haga rondellen.

Visst finns det utmaningar i Skanör Falsterbo – havsnivåhöjningen är en stor sådan – men det finns också unika möjligheter som vi arbetar med. Här måste vi naturligtvis rannsaka oss och fundera över om vi måste kommunicera bättre vad vi vill – vad vi gör – och varför. Strandbaden, Campingplatsen, Hamnen m.fl. är tillgångar som vi säkert kan använda/förädla på bättre sätt.

Tack än en gång för dina synpunkter.

Hör gärna av dig igen.

Mvh Carina Wutzler

 

Hej Carina,                                                                                 ( svarsmail 2013-03-01)

Tack för ditt svar. Jag delar till fullo målsättningarna och har själv under lång tid arbetat med att förverkliga dem, bl.a. som planförfattare till Rökeriet, Kallbadhuset i Skanör och Axelsons torg i centrum. Kallbadhuset föll faktiskt därför att exploatören inte kunde visa en rimlig finansiering som underlag för exploateringsavtalet, vilket kan vara värt att veta i debatten. Axelsons torg kan bli den första planen som Länsstyrelsen upphäver med hänvisning till översvämningsriskerna, vi får se vad Lst vågar. Det kan därför löna sig att skramla lite med vapnen i förebyggande syfte. Alla dessa planer är dock tillkomna innan SMHI:s prognoser blev norm för Länsstyrelsen och har föga värde inför planeringen av vår framtid. Ingen bygger innan vi vet att vi får rätten att skydda oss mot havet.

En arbetsgrupp för centrum är säkert bra om den får rätt sammansättning, annars blir effekten den motsatta. Centrum är också en fråga av vikt för de som bor och lever i Skanör, utvecklingen påverkar våra egna fastighetsvärden mer än köpmännens omsättning. Man kan med andra ord inte offra vår unika kulturmiljö för att ICA skall få fria händer. Använd kommunens hemsida för att berätta om vad som händer, steg för steg, så kan reaktionerna arbetas in efter hand istället för att samlas ihop till en tidsödande slutstrid. Med min egen erfarenhet från stadsbyggnadskontoret vet jag att man helst arbetar ifred, men det duger inte i avgörande frågor som denna. Viktigt alltså att tidigt offentliggöra vilka som skall medverka i denna arbetsgrupp, om den inte får acceptans och trovärdighet får ni en valfråga på bordet istället.

Det är säkert jobbigt att lyssna på klagan och arga röster, men skall man kunna vända på utvecklingen måste alla arbeta tillsammans – med problemen i dagsljus!

Med vänlig hälsning

Peter Krabbe

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: