Skanörs borgruin kan utplånas – tycker politikerna!

Kommunens utredning Höga havsnivåer – handlingsplan för skydd mot höga havsnivåer – har presenterats och dryftats under några år. Nu i april 2013 skall planen fastställas av kommunfullmäktige efter att tidigare ha behandlats av kommunstyrelsen. Alla måste väl vara glada för detta förträffliga skydd mot översvämningar. Eller?

Ett flertal gånger har jag försökt förklara för kommunens tjänstemän och förtroendevalda att det inte är acceptabelt att skyddsvallarna, både den inre och yttre, dras på ett sådant sätt att hela Skanörs borgruin med vallgravar och befintliga fornlämningar kommer att hamna under havets yta. Trots detta vägrar vederbörande att justera kartmaterialet i syfte att undvika detta. I de handlingar som nu väntar på kommunfullmäktiges beslut lämnas hela ned nordvästra sektorn av Skanör öppen för ett eventuellt stigande havs åverkan ända fram till befintlig kyrkogårdsmur.  För att skydda kyrkogården och kyrkan i ett längre perspektiv kommer man att behöva bygga vallar med en bredd som täcker hela borgens yttre vallgrav. Resten tar havet hand om.

Föreslagen ändring av yttre vall

Föreslagen ändring av kommunens placering av skyddsvallar (ljusblå och röda).

Hur tänker man då? Ett alternativ skulle kunna vara att man inte tänker alls. Ett annat, som man med viss möda skulle kunna rekonstruera, skulle kunna vara att den alternativa vall som jag föreslagit i Hovbackens förlängning över till Knävången, och som går över ett vattenområde, lagom för att korna utan problem kan vada över till sina betesmarker vid Hovbacken, är oöverstigligt svårhanterlig. Ett vallbygge i detta läge måste nämligen godkännas av Mark- och Miljödomstolen i Växjö. Sådant tar tid, men låt oss hoppas att vi – än så länge – faktiskt har gott om tid. Det är för övrigt sannolikt att den av kommunen föreslagna förhöjningen av Borgmästarstigen kommer att möta samma öde, genom att den inverkar på det fria vattenflödet i Flommen  i lika hög grad.

Den historiska struktur som vi är skyldiga våra efterlevande att skydda består av följande huvudkomponenter från den medeltida Skånemarknaden:

Bakdjupet med Flommen, som var Skånemarknadens hamn och centrum för sillfisket.

Skanörs borg, som var den danske fogdens administrativa hemvist och militära försvarspunkt, å ena sidan kopplad till hamnen i Bakdjupet, å andra sidan kopplad till kyrkan och marknadsplatsen.

Skanörs medeltida kyrka, S:t Olof, utbyggd i flera etapper under Skånemarknadens tid. Dess kyrkogård där vi begravt såväl medeltidens aktörer som våra egna nära och kära.

Marknadsplatsen, som omfattade Rådhustorget och ett flertal kvarter söder därom. Stod i direkt fysisk förbindelse med både kyrkan och borgen.

Denna kedja av medeltida funktioner bildar ett kulturlandskap som inte kan betecknas på annat sätt än som omistligt. Om inte Länsstyrelsen tjänstemän vid Malmö Kulturmiljö förstår detta (Yttrande Kulturmiljövärden på Falsterbohalvön 2008) har vi för långt till Malmö. Borgkullens roll i vårt nutida samhälle som utflyktsmål och utsiktspunkt över Öresund är i lika hög grad omistlig. Halvkvädna visor om att ”man kan alltid ändra senare” klingar illa. Lägger man fram en plan för beslut skall den duga för ett snabbt genomförande. Ingen försöker ändra en plan i ett krisläge som har kunskap om den byråkratiska vall, långt högre än våra aktuella skyddsvallar, som måste forceras för att ändra ett beslut av detta slaget. Varför då inte hellre göra det rätt från början?

Författaren vid borgens vallgrav1948

                                                            Författaren vid borgens vallgrav år 1948.

Peter Krabbe

 

One Response to Skanörs borgruin kan utplånas – tycker politikerna!

  1. Väl skrivet och sant sagt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: