Falsterbonäsets historia del 10, Falsterbo efter marknadstiden.

Det är inte helt okomplicerat att skildra Falsterbos utveckling efter marknadstiden, eftersom vi inte kan vara helt säkra på att själva lokalsamhället genom Villa Haghen verkligen låg under sanddynerna omkring kyrkan. Möjligen får vi veta mer om detta om tomten för det gamla Strandhotellet verkligen undersöks arkeologiskt. Annars får frågan lyftas av framtida generationer.

Vi kan dock på goda grunder anta att det förhåller sig så. Den kända väg som löpte parallellt med strandkanten från Danska kyrkan i väster, förbi Falsterbohus slott och Tyska kyrkan, fortsatte sannolikt förbi Helgeandshuset vid nuvarande Strandgatan och vidare in i Villa Haghen mot S:ta Gertruds kyrka. Därifrån fortsatte den över Ljungen och en bro över Ammerännan förbi kungsgården Skyttsie Hage. Från Tyska kyrkan gick en annan väg norrut genom de tyska fiten till i höjd med Papegojevägen. Lite längre österut löpte landsvägen till Skanör med början i Strandvägen. Denna kan ses som gräns mellan den danska bosättningen och de tyska områdena. Hur stadsområdet Villa Haghen såg ut vet vi tyvärr inte, men vi kan anta att det hade den vanliga strukturen med huvudgator parallellt med stranden, smala gränder ned mot havet och öppna platser vid kyrka och rådhus (rådhus och torg nämnda i urkund från år 1532). En tänkbar organisation har vi visat i del 5. Genom sandstormarna under 1590-talet försvinner denna stadsbildning för våra ögon, bara kyrkan kan åter grävas fram. Ett nytt samhälle skulle därmed anläggas på lämplig plats, naturligtvis då på större avstånd från stranden och de vandrande sandklittren.

AL-gården 1

Andreas Lundbergagården i Falsterbo anses vara den äldsta gården och uppförd under 1600-talet. Den östra längan visar autentiska byggnadsdetaljer från tiden med blyspröjsade fönster och dörrar i traditionellt utförande. Korsvirket timrades ofta av ekvirke från strandade fartyg. Foto Krabbe 2013.

Eftersom marknaden var i utdöende, förefaller då det gamla marknadsområdet vara en bra utgångsplats för den nya bebyggelsen. Inga konflikter behövde befaras med kvarvarande tyskar och de invallade vångarna behövde inte heller störas. Det nya Falsterbo får därmed sina rötter i 1600-talet och förlorar nu den sannolika karaktär av medeltidsstad som Villa Haghen kan ha haft. Istället byggs en skånsk by upp, med bondgårdar utefter landsvägen till Skanör, något som markerar att marknadsepoken nu är slut och att levebrödet nu skall hämtas ur lantbruket och fisket. Enligt en inventering från år 1661 består Falsterbo då av 13 gårdar. Detta är en markant minskning av befolkningen, som år 1494 räknades till 96 borgare, eller motsvarande några hundra personer. Den gamla staden hade under 1400- och 1500-talen en större befolkning än Skanör, som vid samma tid förde en tynande tillvaro. Efter år 1600 växer Skanörs befolkning igen och man kan anta att en överflyttning sker från Falsterbo efter sandkatastrofen.

Falsterbo 1850

1600-talets Falsterbo byggdes upp på sedvanligt sätt med ett mindre antal bondgårdar utefter landsvägen, i detta fallet vägen till Skanör som nu var huvudort. En krans av större bondgårdar tillkom efter hand i anslutning till vångarna. 1878 års rutnätsplan avsatte inte några större spår innan 1896 års brand (brunmarkerade gårdar) och 1911 års brand (rödmarkerade gårdar) hade reducerat den äldre bebyggelsen. Ur Falsterbo bevarandeplan.

Inte heller Falsterbo skulle klara sig undan bränder, även om dessa inte blev lika omfattande som i Skanör. År 1896 brann den centrala delen i området runt Gamlegatan och år 1911 fick ytterligare några kvarter söder därom skatta åt förgängelsen. Många av de gamla gårdarna finns dock fortfarande kvar, varav Andreas Lundbergagården vid Östergatan är den äldsta och byggd i samband med att det nya samhället grundades under 1600-talet. Det centrala Falsterbo har därmed bevarat denna struktur under 400 år och är skyddat genom den bevarandeplan som jag upprättat för Vellinge kommun år 2005. Planen finns att köpa i bokform, i likhet med Skanörs bevarandeplan.

Den nya revolutionen för det slumrande Falsterbo kom vid sekelskiftet 1900 genom anläggningen av järnvägen från Malmö, ett projekt som koordinerades med byggandet av lyxhotellet Falsterbo. Stationshuset byggdes strax intill och en kort promenad förde direkt ner till de väntande, bländvita stränderna med alla sina hytter och badhus. Sveriges Riviera var född! Det dröjde inte länge förrän alla de gamla tyska fiten var bebyggda med ståtliga sommarvillor med – då – fri utsikt över havet. Kungafamiljen spred sin glans över orten med hyrd villa och snart hade alla adelsfamiljer som ville synas sommarvilla i närheten, följda av de företagare och industrimän från Malmö som hade råd med noblessen.

Grenander 3

Till de mer spektakulära sommarvillorna i Falsterbo hör denna rosa skapelse i jugendstil, ritad av Alfred Grenander år 1907. Grenander är annars mest känd för att ha ritat Berlins tunnelbana! Foto Krabbe 2013.

Tillströmningen av kapital medförde att många villor fick en påkostad arkitektur, något som idag gjort Falsterbo till ett levande arkitekturmuseum, med verk av många av våra främsta arkitekter. Till de mer kända hör Josef Frank, med fem villor i Falsterbo.

Tyvärr har många av de tidiga sommarvillorna redan fallit för grävskoporna och ersatts av en bebyggelse som inte lockar till förtjusta utrop, kommunen har här reagerat för långsamt och därmed förlorat möjligheten att rädda en väsentlig del av framtidens kulturarv. Det tidiga 1900-talet är en epok som har satt sin prägel på dagens Falsterbo i högre grad än medeltidens marknadsaktiviteter, tyvärr är det bara en tidsfråga innan även denna försvinner under sanden. Medvetenheten om detta vårt historiska arv måste öka, vilket är det främsta syftet med denna lilla sammanfattning av Falsterbonäsets historia. De som utan eftertanke kör fornlämningar till soptippen i samband med grävning och nybyggnad på sina tomter måste förstå att de därmed också lämnar historiens blanka sidor för evigt ofyllda….

Gamlegård Falsterbo

De gamla korsvirkesgårdarna stod i skarp kontrast mot de nya sommarvillorna som nu bredde ut sig, Falsterbo förvandlades från bondby till modern badort på ett par decennier. Lyckligtvis lämnades den gamla bebyggelsen i fred, villorna byggdes upp på de tidigare tyska fitområdena, där snart också stora trädgårdar började växa upp och radikalt förändra landskapet. Vykort 1914. Avsändaren, som skickar sitt kort en månad innan första världskrigets utbrott, skriver att ”här är så lite folk jämfört med förra sommaren, det är sig inte likt…..”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: