Dags att tänka om?

Planläggningen av Skanör och Falsterbo hämmas idag av ett flertal svårlösta problem. Det mest uttjatade är frågan om Skanörs centrum, andra är hur det överdimensionerade Skanörs Vångar skall kunna fyllas med bostäder och en attraktiv miljö och var plats skall upplåtas för en flytt av Optimeras byggvaruhus, det senare kombinerat med förberedelser för framtida spårvägstrafik.

Vad gäller Skanörs centrum har vi en konflikt mellan hänsynstagandet till de kulturhistoriska värdena i stadskärnan och ett köpcentras krav på expansionsutrymme och parkeringsplatser. För Skanörs Vångar gäller att detta jätteprojekt hamnat helt fel i tiden med följd att varken tomter eller hus går att sälja i dagsläget. Under överskådlig tid kommer området att bestå av en sandöken, något som varken kommunen, som sålt tomterna, eller nuvarande ägare, som köpt dem för uppförande och försäljning av bebyggelsen, vill erkänna. Det vi ser idag går dock inte att dölja.

Ett planarbete pågår för att förvandla skogen nordost om Hagarondellen till ett mindre industriområde, med plats för Optimeras bygghandel, ny brandstation, en bensinstation och – inte minst – en stationsanläggning för spårvagnar till Malmö. Man hotar till och med att dra spåren för dessa 80 meter långa ekipage vidare genom Nyvångsvägen och Falsterbovägen ända till Falsterbo!

Kan man då med lite tankegymnastik göra någon vettig kombination av alla dessa hemska förutsättningar och skapa en bättre planläggning som inte fortsätter att dra ner värdet på våra fastigheter? Låt oss då börja med att slakta några heliga kor!

När Malmövägen byggdes för närmare hundra år sedan valdes raka vägen fram till Triangeln, varifrån vägen fick en naturlig avstickare in till Skanörs stadskärna – som då var hela det existerande Skanör – och en söderut till Falsterbo, som likaledes hade stadskärnan som enda permanentbebyggelse. Idag ligger 90 % av städernas permanentbebyggelse öster om Falsterbovägen. I Skanörs stadskärna är högst hälften av de c:a 250 fastigheterna bebodda året runt, i Falsterbos äldsta delar sydväst om Strandbadsvägen är utnyttjandet ännu lägre. Finns det då någon anledning att förlägga ett köpcentra i anslutning till dessa historiska stadsdelar där knappast någon bor under vinterhalvåret? Finns det inte goda skäl att pröva en placering närmare de nybyggda bostadsområden där 90 % av invånarna faktiskt bor, där man lätt kan köra in på vägen hem från Malmö och där skövlingen av naturen redan är avklarad och utförd?

Dags att tänka om bild 2

             Tänkbart scenario för ny centrumplanering? Nyvångsvägen ersätter Malmövägen som infartsgata.

Vad är då naturligare än att placera Skanörs nya centrum på den ännu så länge obebyggda marken norr om Nyvångsvägen där uppenbarligen ingen vill bo, dit alla har korta gång- och cykelavstånd och där det är nära till skolor och Näsets största flerfamiljshus. Här finns plats för både livsmedelsbutiker, byggmarknad, brandstation och alla parkeringsplatser som man kan drömma om.  Med ett kirurgiskt snitt skär vi av Malmövägen mellan Hagarondellen och Triangeln och gör Nyvångsvägen till Skanörs nya infart. Centrat får därmed bästa läge eftersom också all badtrafik till stranden och hamnen nu kommer att gå över Nyvångsvägen istället. Vi får då en trafikstruktur som är avpassad efter det nya och kanske snart färdigbyggda Falsterbonäset istället för 1800-talets. Samtidigt får vi ett centrum som kan konkurrera bättre med Toppen-området genom jämnbördiga förutsättningar. Med klok planläggning finns här plats för alla – och för bilarna.

köpcentra 2

Skanörs vångar. Tänkbar mark för köpcentra är ännu obebyggd. Den högra halvan av området är framtida etapper.

Om man nu vill belasta samhällets kassa med anläggningen av spårvägstrafik till Skanör (vilket faktiskt står på kommunens agenda) kan vi göra en bra ändhållplats på resterna av Malmövägen, där det finns gott om plats för pendlarparkering, bra tillfart från Hagarondellen och gångavstånd till Falsterbo Horse Show. Inte ett träd behöver fällas. Intern matning kan ske från Triangeln. Skulle nu spårvagnarna dröja med sin ankomst, har vi under tiden ett fint nytt grönområde, där rådjuren kan ströva fritt in till stadsparken….

Vad gör vi då med stadskärnorna?  Jag är övertygad om att stadskärnorna skulle må bäst av att kunna fortsätta utveckla sin historiska miljö. Där får vi då den optimala turistattraktionen med sin miljö, sina restauranger och kaffebarer, småbutiker och mysfaktor med rådhus och kyrkor. Ett fortsatt detaljarbete med gatuskyltar, gatubelysning m.m. behövs för att lyfta konceptet. Hit går man på promenad och för att njuta av samklangen med omgivande natur och känna historiens vingslag. Det gamla centrumområdet kan vi på sikt omvandla till ett småskaligt stadsdelscentra med småbutiker och bostäder – i samklang med den historiska stadskärnan.

Har vi då löst samhällsplaneringen för överskådlig framtid eller är prestigen hos politiker och tjänstemän ett oöverstigligt hinder? Nåväl, då säger vi redan nu att allt naturligtvis var deras egen idè….

2013-12-15/ Peter Krabbe

2 Responses to Dags att tänka om?

  1. en oväntad idé, som är värd att tänka ett varv kring! Hur använda området kring Malmövägen, som inte hör till de charmigare. Hälsningar

  2. peterkrabbe says:

    Den östra delen av Malmövägen skulle kunna fungera som ändhållplats för framtida spårvagnstrafik med pendlarparkering. Bakgrunden är att kommunen nu vill planlägga skogsområdet nordost om Hagarondellen för detta ändamål, kombinerat med nya tomter för Optimera, bensinstation och brandstation. Man tänker sig att dessa spårvagnar skall gå hela vägen via Nyvångsvägen och Falsterbovägen till Falsterbo. Förutom skövlingen av skogsmark inom riksintresseområden får förslaget förödande effekter genom spårbunden trafik genom tätbebyggda områden, i mina ögon rena vansinnet.
    Den västra delen av Malmövägen kan förtätas med ny bebyggelse och ett sekundärt vägnät som knyter södra Skanör närmare stadsparken och centrum.
    Hälsningar Peter

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: