Mer centrumutveckling…..

Aktiviteterna tilltar vad gäller centrumutvecklingen av Skanör och Falsterbo. En förening, som dock mest tycks bestå av butiksinnehavare, har bildats tillsammans med kommunen (?).  Jag ser detta som positiva tecken, som kanske kan bidra till att vända utvecklingen. Samtidigt lär man inte kunna föregripa en konjunkturvändning, som är nödvändig för att näringslivet åter skall börja blomstra. Det är dock ett känt faktum att bästa sättet att utnyttja en högkonjunktur är att ha all planering klar när den börjar, annars hinner man inte med innan trenderna vänder igen. Så långt allt gott och väl.

Till denna planering hör den fysiska spelplanen. Om även den är klar kan man snabbt sätta planerna i verket, om inte fastnar man i tvister som gör att man missar tåget.  Jag försöker därför initiera en debatt på Facebook för att ventilera problemställningarna i ett allmänt forum, hellre än i kommunhusets slutna rum. Jag har inget uppdrag att göra detta utan gör det i egenskap av boende i Skanör, med fokus också på att utveckla Falsterbonäsets kulturhistoriska värden.

Låt oss då se på Skanörs centrum. En arkitekttävling hölls under 2008, där även vi på Krabbe Arkitekter deltog. Tävlingen hade målsättningar som uppenbarligen inte ses som ekonomiskt försvarbara idag, även om jag har en annan uppfattning.  Markvärdena är skyhögt högre än på 1960-talet samtidigt som de 50-åriga byggnadsstrukturerna är avskrivna, ett klassiskt incitament för en omplanering med nya strukturer. Genom att istället lägga in nytt kapital, som vid ombyggnaden av biblioteket, förlorar man denna möjlighet. Ett planförslag med avsikten att förstora den redan för stora ICA-byggnaden in absurdum samtidigt som trafik- och parkeringslösningar av katastrofal art föreslogs gick ut på samråd 2012, men har sedan lyckligtvis lagts i malpåse. Inga av de tankar som framfördes av de fem arkitektkontoren under tävlingen kan spåras i planförslaget.

centrumplan copy

I detta inlägg presenterar jag ett alternativ som grundar sig på huvudtanken i vårt dåvarande förslag kombinerat med dagens uppenbarligen skrala budget och ovilja till genomgripande förändringar. Det är ett faktum att 80% av trafiken till centrum i framtiden kommer att utgå ifrån de östra stadsdelarna, med Skanörs Vångar som ankare.  Att då behålla en trafikföring där all denna trafik skall gå i en fiskkroksrörelse via Bangången ut på Falsterbovägen för att komma till centrum är mindre klokt, även med tanke på både sommartrafiken till hamnen på Falsterbovägen och på den föga berikande skönhetsupplevelsen att behöva passera ICA:s och bibliotekets baksida.  Låt istället bussarna och varutransporterna fortsätta att gå denna vägen, men släpp in persontrafiken direkt i centrum genom en anslutning av Södergatan till Nyvångsvägen. Resultatet blir en aktivering av Södergatan som affärsgata och Bäckatorget får en mer framträdande plats i byn. Inga befintliga byggnader behöver röras med en sådan omläggning av trafikflödet, däremot öppnar den för ett bättre utnyttjande av Optimerahuset, Bäckagårdens restaurang och utökade byggrätter för handel i kvarteret norr om Bäckatorget, samtidigt som man får en trevligare ankomst till centrumområdets inre.

Bäckatorget har sedan länge förlorat sin tanke som centrumtorg och är idag mer att likna vid en stadspark, något som splittrar centrumfunktionerna och gör att intimiteten går förlorad. Jag ser gärna att man gör en förtätning på torget med luftiga, uppglasade butiksgallerier (jmf Kungsträdgårdens gallerier i Stockholm) som kanske kan skapa ett inre torg framför stationshuset för uteserveringar och vindskyddad samvaro. Plats finns ändå för den torghandel som förekommer i blygsam skala och ett lagom inslag av planteringar och träd.  Platsen framför stationshuset ligger högre än övriga torget och ger möjlighet till intressanta nivåskillnader, som man idag gjort allt för att utplåna. Kanske är detta platsen för ett bageri/ café med uteservering? Ett för många okänt förhållande är att den gamla Sparbankens bankvalv sträcker sig långt ut på torget från stationshuset, idag dolt under torgets markbeläggning. Eftersom man knappast kan få en bättre grundläggning föreslår jag ett glashus ovanpå valvet, som med en trappa ner får invändig förbindelse med stationshuset. Kanske har vi här en liten öl- och vinbar med uteplatser på det inre torget…

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att ICA faktiskt inte behöver bli större, att nuvarande parkeringar är fullt tillräckliga och väl fungerande, att en förlängd Södergatan blir som att öppna locket på konservburken och att Bäckatorget kan utnyttjas bättre. Möjligen är detta den bästa början på en försiktig centrumombyggnad, så får framtiden utvisa vad som blir möjligt i lite större skala.

Peter Krabbe

 

One Response to Mer centrumutveckling…..

  1. Pingback: Ett Skanör i utförsbacke… | Peter Krabbe

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: