Dags att stoppa länsstyrelsens ”visioner” för Falsterbonäset!

Länsstyrelsen har i en remiss till länets kommuner begärt in synpunkter på det fortsatta klimatanpassningsarbetet. Vellinge kommuns svar har i dagarna offentliggjorts på kommunens hemsida. Läs Vellinge kommuns hela yttrande. (PDF-dokument, 81 kB) . För den som inte orkar ta sig igenom kanslisvenskan och inte har insikten att identifiera ironin gör jag här en kort sammanfattning av detta för vår kommun ytterst viktiga dokument. Vellinge kommun gör här en kraftfull markering mot länsstyrelsens utopiska miljöflum och försöker på ett föredömligt sätt tillföra sans och realism till debatten. Att detta är en överlevnadsfråga för vår kommun förstår den som dessförinnan läser också länsstyrelsens remiss http://www.lansstyrelsen.se/skane/sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/klimatanpassning/pages/regional-handlingsplan-for-klimatanpassning-2014.aspx. Det som för normalt funtade invånare framstår som ett dåligt skämt från länsstyrelsens sida, får efter Miljöpartiets framgångar i Europavalet en obehaglig eftersmak som alla invånare i Vellinge kommun bör ta med sig till valurnorna i september. Efter helvetet kommer skärselden. Eller vad sägs om detta citat ur länsstyrelsens text ovan: ” Det tydligaste exemplet i Skåne gäller Falsterbohalvön, som omges av Natura 2000-områden som skyddar dagens naturvärden, men där skyddsåtgärder för bebyggelsen påverkar områdesskyddet negativt.”

Skanörs kyrka

Anser länsstyrelsen att Falsterbonäsets kulturhistoriska bebyggelse är ett riksintresse eller enbart bebyggelse?

Vad vill då länsstyrelsen ha kommunernas bekräftelse på? Man utgår ifrån IPCC:s tes att havsnivån kommer att stiga med en meter till år 2100. Detta är inte vetenskapligt korrekt, dels därför att hela klimatförändringsteorin saknar relevant underlag, dels därför att de globala medelvärden som används av IPCC/ SMHI skiljer sig avsevärt från de lokala förutsättningar som bl.a. gäller i Skandinavien. Om detta skall jag återkomma längre fram, men läs gärna ”Är havsnivåhöjningar verkligen ett hot?” på denna blogg. Låt oss ändå bortse från havsnivådebatten nu och istället fokusera på länsstyrelsens slutsatser av sitt resonemang.

 • Länsstyrelsen anser att all mark belägen under 3 m.ö.h. (i stort sett hela Falsterbonäset) skall överges och överlämnas åt naturens krafter (s.k. reträtt)!
 • För att nå det målet snarast möjligt skall detaljplaner med ännu outnyttjade byggrätter upphävas. Detaljplaner har normalt en genomförandetid om 5 eller 10 år, när denna löpt ut kan byggrätter upphävas utan kostnad för samhället.
 • Kostnaden för hus som får rivas eller sätts under vatten tycker länsstyrelsen skall betalas av den enskilde, samhället har inget ansvar för detta!
 • Länsstyrelsen anser inte att det är ekonomiskt försvarsbart att bygga skyddsvallar för att bevara den existerande samhällsstrukturen, trots att värden för c:a 50 miljarder skulle gå till spillo på Falsterbonäset!
 • Trots att kostnaden för att bygga skyddsvallar kan beräknas till några få procent av ovanstående kostnader underbygger inte länsstyrelsen sin bedömning av vad som är ekonomiskt försvarbart. De naturområden som idag utgör riksintressen kommer i länsstyrelsens scenario också att till största delen försvinna tillsammans med golfbanor, badstränder och anläggningar för friluftslivet.

Det torde vara uppenbart för alla att någon eller några personer på länsstyrelsen inte har alla hästar hemma. Är det vår moderate landshövding eller övernitiska tjänstemän eller någon annan figur som gått vilse i rabatten? Man kan skratta åt eländet, men verkligheten lär bli att dessa galenskaper kommer att förberedas för den nya regeringen efter höstens val. Då skrattar vi inte längre. Att flertalet föreslagna åtgärder faktiskt strider mot svensk lag tycks inte bekymra länsstyrelsen, kanske får vi då förlita oss till EU-domstolen och skänka en tacksamhetens tanke till de mer verklighetsnära observatörer som nu kommer att hålla i taktpinnen i det övriga Europa.

Bli nu inte alltför rädda av det ni läst, jag kan försäkra att någon havsnivåhöjning värd namnet kommer det inte att bli inom överskådlig framtid. De mycket tillfälliga och kortvariga stormfloder som uppstår vid speciella väderförhållanden har vi haft under tusentals år och kommer vi att få dras med även fortsättningsvis, de utgör inget hot mot vårt samhälles fortbestånd. Tillsammans måste vi däremot få länsstyrelsen att förstå att vi inte accepterar deras försök att hindra all utveckling och tillväxt på Falsterbonäset! Om ett behov av att bygga skyddsvallar skulle uppstå i framtiden genomför vi detta oavsett vad länsstyrelsen tycker. Det är faktiskt vi och inte staten som äger marken.

Peter Krabbe

7 Responses to Dags att stoppa länsstyrelsens ”visioner” för Falsterbonäset!

 1. Lars Bärg says:

  Det värsta är (för stunden) att dom kommer in i regeringen efter valet.

  • peterkrabbe says:

   Inte ens den sittande borgerliga regeringen har lyckats styra sina länsstyrelser nämnvärt. En landshövding utan större erfarenhet av denna sortens arbete klarar inte att ändra kurs på ett omfattande tjänstemannavälde, som precis som i media har en fruktansvärd övervikt åt vänster. En tjänsteman är formellt opolitisk men genom tillsättningsprocessen garanterar det sittande gardet nytillkomnas lojalitet. Trots att arbetet i stor utsträckning är politiskt relaterat kan man inte byta ut tjänstemän efter valresultat. Att en borgerlig regering inte kan styra sina egna länsvasaller är ett fundamentalt demokratiproblem. Som du konstaterar lär lugnet åter lägra sig efter höstens val. I den situationen kan det vara bra att ha tillgång till en domstol inom EU istället….

 2. Pehr Sjöstrand says:

  Hemska utsikter för oss som bor här. Vad skiljer Falsterbonäset från t ex Kristianstads ibland ansträngda läge vid tillfälliga högvatten. Tycker länsstyrelsen att vi till skillnad mot t ex Holland och delar av sydöstra England skall överge våra marker och låta dem dränkas tillsammans med de mer skyddsvärda markerna runt omkring oss här på Näset. Vissa fåglar kan ju flytta ganska lätt men grodorna?

  Av flera skäl kan man oroa sig över vad vårt område kan drabbas av om alltför enkelspåriga maktutövare får tillfälle att laborera med områden där de inte själva har förankring.

  • peterkrabbe says:

   Pehr, situationen är paradoxal. I själva verket har vi inga större problem varken med havsnivåer eller klimat. Ändå har vi en situation där totalt okunniga vänsterpolitiker, främst Miljöpartister, försöker utnyttja politiskt relaterad klimathysteri för att vinna helt andra syften. Bakom detta ligger IPCC, som genom att förvränga och dölja vetenskapliga fakta driver en skrämselpolitik för att omfördela världens ekonomiska resurser. Miljöpartisterna utnyttjar detta framgångsrikt, understödda av våra vänstervridna media som effektivt blockerar en öppen debatt. Man behöver inte ha någon större fantasi för att förstå hur lockande det är för vänstergrupperna att utplåna ”Kapitalismens högborg”, Falsterbonäset, från kartan. Jag skall i kommande artiklar bemöda mig om att försöka förklara sammanhangen bättre, men kan ändå konstatera att man når inte majoriteten av våra väljare genom att enbart förfoga över internet!

 3. Rolf Erichs says:

  Landshövdingen bör tillfrågas om hon står bakom sina tjänstemäns åsikter! Jag ser tre hot; höga vattennivåer, klimatförändringar och Länsstyrelsen. Alla partier i Vellinge kommun bör ställa sig bakom kommunens yttrande!

  • peterkrabbe says:

   Jag håller med dig Rolf om att frågan är så viktig för Vellinge kommun att alla partier i Vellinge, inklusive Miljöpartiet, bör gå ut med ett helhjärtat stöd för kommunledningen i dess kamp mot länsstyrelsens galenskaper. Enda möjligheten att få länsstyrelsen att inse att man gått över gränsen är att visa total enighet och att vi alla i Vellinge aldrig kommer att acceptera den typen av resonemang. Problemet handlar mindre om vatten och klimat än om länsstyrelsens försök att sätta en psykologisk press på oss att stoppa en positiv samhällsutveckling, något som kan bli självuppfyllande om vi inte reagerar med kraft! Ännu har vi inte skiftat regering. Vad gäller landshövdingen har hon redan visat var hon står genom diskussionen om byggande på jordbruksmark, som till 100 % följer Miljöpartiets agenda. Regeringen har tyvärr inte förstått att landshövdingesysslan är en kvalificerad post som man inte bara kan dela ut som pensionsförmån.

 4. Pingback: Hur mycket får man ljuga och vilseleda egentligen? - Stockholmsinitiativet - Klimatupplysningen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: