Skanörs centrum igen – är alla nöjda nu?

Jag har tidigare försökt förmedla lite insikter i arbetet med en centrumplan för Skanör, ett arbete som nu pågått i sex år utan nämnvärda framgångar. Eftersom kommunen nu ändrat metod på ett sätt som åsidosätter allmänhetens inflytande väljer jag att återkomma med en analys av de faktiska kvaliteterna eller missgreppen i den senaste utgåvan av förslaget, som då ändrat namn från detaljplanehandling till skissförslag. Uppenbarligen hoppas man då på att undvika överklaganden som stoppar genomförandet. Det gäller ju att visa handlingskraft inför valet. Ett vägval som är oroande.

En bra början kan vara att reda ut begreppen. Problemställningen kan se ut så här:

Centrumutveckling. Vad pratar vi egentligen om?

 • 1. Den fysiska spelplanen.
 • Detaljplan med byggrätter, handelsrätter, gatusträckningar och parkeringsplatser. Styr husens användningsmöjligheter och etableringar av butiker, kontor och hotell.
 • Den kulturhistoriska anpassningen till bevarandevärda byggnader och områden, kulturmiljön som dragplåster för attraktiva platser och stråk.
 • Fastighetsägares rättigheter och skyldigheter, störningar och intrång.
 • Aktörer: kommunen, fastighetsägare, invånare.
 • 2. ”Möblering” av den fysiska miljön.
 • Att göra staden attraktiv: sittbänkar, gatubelysning, skyltning, ytskikt på gator och torg, planteringar, uteserveringar, julgranar, bredband.
 • Aktörer: kommunen och intressegrupper (köpmannaföreningar etc).
 • 3. Främjande av aktiviteter
 • Att använda staden: julmarknader, Luciatåg, bilutställningar, Gåsalopp, Horse Show, konstrundor och konstutställningar/gallerier, golftävlingar, fågelskådning, historiska rundvandringar, vikinga- och medeltidsmarknader, naturvandringar.
 • Aktörer: privatpersoner, intressegrupper.
 • 4. Etablering av verksamheter.
 • Stimulera etablering av butiker, kontor, hotell och krogar. Ökad inflyttning eller ökad användning av fritidshus (jmf stadskärnan med bara 50% året runt-boende).
 • Tillgång till bostäder och lokaler för verksamheter.
 • Lönsamhetskriterier, lokalhyra i relation till omsättning. Riskvilja. Framtidsutsikter?
 • Aktörer: privat kapital.

Den första punkten tycker jag är viktigast att fokusera på, den är den juridiska grunden för fortsättningen. Ändå väljer de flesta att engagera sig i den andra och tredje punkten, kanske den roligaste och politiskt gångbara. Den fjärde och sista punkten styrs av privat kapital och konjunkturer. Utan dess aktörer händer ingenting. När något byggs måste det ha en nyttjare. Om en sådan finns vet man inte alltid förrän bygget är färdigt. Utan nyttjare får samhället ta notan. Detta är den politiska risken.

Låt oss då se på kommunens skissförslag. Det egentliga planområdet omfattar c:a 40.000 kvm, men genom en etappindelning avskiljer man 10.000 kvm att börja med. Problemet med detta är att den fysiska spelplanen inte går att överblicka. För området gemensamma problem som kvartersindelning, markanvändning, gatusträckningar och biluppställningsplatser får ingen lösning som kan ställas i relation till den redan påbörjade etappen.

SkaCent.jpg foto 2

I förslaget minskas antalet biluppställningsplatser i det mest utnyttjade området vid ICA med 20 % samtidigt som besöken förväntas öka i hela centrumområdet. De tidiga skisserna visar ersättningsplatser vid boulebanan, 300 meter från ICA och i mindre omfattning på det parkliknande Bäckatorget. I verkligheten riskerar Östergatan upp till Hamngatan att fyllas med parkerade bilar på båda sidor, genom att de 10 platserna som nu finns vid Södergatan också tas bort. Hur ICA:s kundvagnar skall hanteras i detta scenario är en gåta, troligtvis minskar besöksfrekvensen vid ICA genom bristen på parkeringsplatser, lämpade för kundvagnshantering. Att de tio bilplatserna vid Södergatan skall användas till att bygga ut ICA ytterligare gör ekvationen ännu svårare att förstå. Till skillnad från många andra centrumaktiviteter är livsmedelshandeln beroende av kundvagnar. Få kunder lär köra dessa till boulebanan. Om Bäckatorget skall ha en framtida chans som besöksmål måste istället bilplatserna utefter Södergatan utökas. Jag har i skisser visat att dessa kan utökas med 12 platser utan att ta väsentlig torgyta i anspråk. Dessa 22 platser kan utan problem behållas om ICA byggs ut söderut istället, vilket också är fullt möjligt.

Parkeringsplatserna har också en relation till vad vi kan kalla trafikplanering. Tusentalet besökare till centrum angör detta norrifrån, under hög trafikbelastning på Mellangatan istället över Östergatan, som är Skanörs bredaste gata.  Dessa parkerar i första hand på Södergatan, inte bara för att besöka ICA utan också bank, apotek och Bäckatorgets lokaler. Mellangatans förlängning mot Triangeln är Skanörs mest trafikerade gata. Där ansluter också Bangången, som är bussarnas färdväg och transportgata för ICA:s leveranstrafik. 20 meter från denna korsning läggs i förslaget in- och utfart till ICA:s parkering, följt av ICA:s lastkaj, busshållplatsen och bibliotekets parkering. Enligt förslaget skall nu också tidigare nyttjare av Södergatans parkering tvingas ut på Mellangatan och vidare in på Bangångens trafikkaos med mötande bussar och lastbilar. Detta är inte trafikplanering, det är komplett galenskap.

plan bilaga 140625

Det aktuella ombyggnadsförslaget. En utbyggnad av ICA mot norr eliminerar Södergatans parkeringsplatser samtidigt som ICA:s parkering blir mindre. Behöver vi ännu ett torg?

Bangången är en matargata söder om centrum för tung trafik. Om man vill ha en positiv upplevelse av att närma sig centrum österifrån, där 80% av Skanörs framtida invånare kommer att bo, är inkörsmöjligheten till centrum via Södergatan viktig. Denna möjlighet har funnits med i både mina och kommunens förslag ända från början. Om man inte vill riva Optimerahuset under överskådlig framtid är mitt och utställningsförslaget i det närmaste identiska. Det är dock meningslöst att ta in trafik denna vägen om man samtidigt tar bort Södergatans parkeringsplatser. Om man istället väljer att riva och bygga nytt har jag inget emot  kvartersupplägget i ursprungsskissen, förutom att man fäller 8.000 kvm av vegetationen i Södra stadsparken till ingen nytta. De bostadshus som skissats framför Bäckagården kan lika gärna byggas på nuvarande boulebanan. En ny boulebana skulle kunna få ett attraktivt läge på den västra delen av Axelsons torg, när denna får ny utformning.

Om man vill att centrum skall innehålla något annat än ICA, kan man införa byggrätter för verksamheter i en gatunära zon både norr om och söder om Södergatans sträckning förbi Bäckatorget. Detta aktiverar centrums östra delar och gör Södergatan till ett attraktivt centrumstråk, som också lyfter Bäckatorget. Inom torgytan finns många utvecklingsmöjligheter, bl.a. finns ett stort bankvalv under mark som skulle kunna utvecklas med en påbyggnad till en ny aktivitet.

Alla dessa frågor måsta man ta ställning till innan den första planetappen verkställs, det finns ingen väg tillbaks när bollen börjat rulla. Skanörs centrum kan bli bra om planläggningen läggs fast för hela området och de problempunkter jag skrivit om ovan beaktas. Ingen är betjänt av att centrum blir sämre än det är idag och valet är ingen anledning att permanenta dåligt genomtänkta lösningar som kommer att plåga oss boende under överskådlig framtid. Det som gör mig betänksam är också att kommunen inte visat någon vilja att skjuta till de ekonomiska resurser som behövs för att genomföra resten av centrumprojektet. Att då börja med de sämsta och billigaste (ICA som medfinansiär) delarna och skjuta de bästa och på sikt självfinansierande delarna på en obestämd framtid är ingen bra lösning.

Det är också en gåta i en moderatstyrd kommun att kommunen väljer att äga all mark (utom ICA) i centrum. Kommunen skall stå för gatubyggnad och annan infrastruktur, byggnaderna och tomterna skall säljas ut till privata aktörer om man vill ha en marknadsinriktad centrumutveckling. Vi lever ju inte i en planekonomi. Detta ger samtidigt kommunen det kapital som behövs för att bygga infrastrukturen. Utformningen styr man genom detaljplanen. Döende centrumområden kan vi studera i Ryssland, men behöver vi göra det i det moderata Vellinge? Gör en detaljplan för hela centrumområdet som alla kan enas om och låt det privata kapitalet stå för genomförandet enligt punkt 4 ovan! Släpp sedan taget, Vellinge kommun, när ni uppenbarligen inte själva har råd att också bygga!

Peter Krabbe

3 Responses to Skanörs centrum igen – är alla nöjda nu?

 1. Pingback: Ett Skanör i utförsbacke… | Peter Krabbe

 2. Mathias says:

  Jag har diskuterat med mina föräldrar om att det fanns en större mataffär i samma byggnad som Systembolaget och Kocks bygg (hette det så?). Vill minnas att den fanns under något enstaka år (ca 1979-1980 kanske).

  • peterkrabbe says:

   Det stämmer att man ville ge plats för två livsmedelsbutiker i centrat. I den västra byggnaden fanns ICA Göranssons, posten och Sparbanken och i den östra Systembolaget och en konkurrerande livsmedelsbutik, tror att det var COOP för den politiska balansens skull. Den blev inte långlivad, det var omöjligt att klara sig mot Göranssons, som snabbt blev en av Skånes bästa ICA-butiker. Systembolaget låg tidigare på Östergatan, eftersom alla besökare skulle parkera på gatan blev situationen ohållbar och bidrog starkt till att centrum byggdes.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: