Detta får ni inte läsa i Sydsvenskan!

När Sydsvenskan den 2 juli under Aktuella frågor publicerar ett inlägg skrivet av kvartetten Carl Älfvåg (länsöverdirektör Skåne), Markku Rummukainen (professor i Lund), Anders Åkesson (regionråd MP) och Ulf Molin (kommunalråd Höganäs C) fortsätter domedagsprofetiorna hagla över befolkningen. I ett försök att balansera debatten skriver jag ett motinlägg till Sydsvenskan, fyllt av länkar till mer värdefullt vetande. Naturligtvis möts detta av kalla handen, en hand så kall att den ensam skulle räcka för att vända klimatutvecklingen. Nåväl, här kommer i alla fall mitt inlägg:

Onsdagen den 2 juli skriver tre representanter för Klimatsamverkan Skåne tillsammans med en professor i klimatologi under Aktuella frågor om regionens klimatpolitik. Av dessa har länsöverdirektör Carl Älfvåg ett direkt inflytande över samhällsplaneringen i Skåne. Den som är någorlunda insatt i forskningsläget för den globala klimatforskningen och dessutom politiskt oberoende blir förvånad vid läsningen. ”FN:s klimatpanel IPCC:s femte utvärdering av kunskapsläget om klimatförändringen visar att temperaturen på jorden ökar, havsnivån stiger och isarna smälter” konstaterar skribenterna och kompletterar med det helt korrekta påståendet att ” ett gediget, vetenskapligt kunskapsunderlag är avgörande, eftersom det ger stöd till de politiska beslut som är nödvändiga”. Skribenterna konstaterar dock vidare att ” skulle trenden hålla i sig blir den globala temperaturökningen omkring fyra grader mot slutet av detta sekel”.

Varför upprör då dessa påståenden, som vi matats med de senaste tjugo åren? Jo, därför att idag känd och publicerad forskning är entydig i att situationen är den rakt motsatta. Sedan 1998 har jordens medeltemperatur snarare minskat än ökat. Oro finns för att jorden kommer att gå in i en snabb avkylningsfas på grund av solens förändrade aktivitet. Havsnivåerna har uppmätts stiga med 1- 2 mm om året, sett som globala medelvärden, vilket innebär 10- 20 cm under 100 år samtidigt som länsstyrelsen förmedlar budskapet 80- 120 cm som planeringsnorm. De satellitmätningar av havsnivåerna som kunnat införas under det senaste decenniet kan svårligen ställas i relation till de landbaserade mätpunkter som svarar för historiska mätdata på grund av att variationer i havsbottnarnas läge inte kan säkerställas. I Skandinavien har vi därutöver en ännu pågående landhöjning efter den senaste istiden i storleksordningen 1,5 mm/ år (Skåne) till 10 mm/år (Höga kusten ovan Sundsvall) som helt kompenserar de uppmätta medelvärdena för havsnivåökningarna globalt. Smälter då isarna vid Arktis och Antarktis? Långsiktigt kan man se en trend med minskande havsisutbredning i Arktis och motsvarande ökning i Antarktis. Variabiliteten är stor och har ingen tydlig relation till klimatet.  Det påstådda hotet mot isbjörnsbeståndet har visat sig vara ren bluff.

Det som händer nu är att de bristfälliga datormodeller som använts de senaste tjugo åren genom avstämning mot de faktiska mätvärden som i allt större omfattning börjar registreras visat sig vara just bristfälliga och kraftigt avvikande från verkligheten. Samtidigt avslöjas skandal efter skandal, där mätinstitut som amerikanska NOAA och regeringsstyrda NASA visat sig manipulera mätdata för att befästa intrycket av stigande temperaturer på jorden. Såväl NOAA som NASA har motvilligt bekräftat förhållandet. Istället får vi nu veta att 1930-talet varit varmare än det senaste decenniet. I den amerikanska kongressen har nyligen republikanerna hållit utskottsförhör med ett flertal av världens mest kända vetenskapsmän inom området, tillika under lång tid företrädare för IPCC, som enhälligt fördömt de urvalskriterier som IPCC använt, både vid val av lämpliga forskningsrapporter och vid tillsättandet av nyckelpersoner i verksamheten.  Forskningsrapporter har omarbetats utan tillstånd för att bättre passa en politisk agenda. 50 ledande vetenskapsmän har nyligen tagit avstånd från IPCC:s arbetsmetoder.

Det är berömvärt att föra en bra miljöpolitik. Men det är samtidigt klandervärt att föra en klimatpolitik som grundar sig på en vetenskap som visat sig vara bristfällig i sammanhanget, särskilt som den valda klimatpolitiken har långtgående konsekvenser för samhällsutvecklingen. De två frågorna måste hållas isär. Behovet av rening av utsläpp från industrin och kommunikationsmedel är inte ifrågasatt av någon, men utsläppen av CO2 kan inte bevisas ha någon mätbar påverkan på klimatutvecklingen. En intensiv forskning visar istället på helt andra faktorer som styrande av klimatets parametrar, som exempelvis solcykler, solfläcksfrekvens, atmosfärisk strålning, vulkanisk aktivitet och sprickbildning i jordskorpan, förekomst av vattenånga och molnbildning och förändringar i jordaxelns lutning. De flesta såväl forskare som vanliga lekmän kan förstå att klimatet ligger bortom vår förmåga till kontroll, medan vår livsmiljö i övrigt är påverkbar genom våra handlingar. Det är därför upprörande att behöva läsa att skånska politiker och högt placerade beslutsfattare vägrar ta till sig resultaten av såväl forskningens framsteg som insikten i att många mer än tjugo år gamla bedömningar nu är allmänt ifrågasatta. Det är lika upprörande att media hittills vägrat förmedla en nyanserad bild av den debatt som pågår i övriga världen och som inom en nära framtid med största sannolikhet kommer att ge oss alla en helt annorlunda bild av verkligheten. Politik får inte tillåtas gå före vetenskap eller bedrivas under täckmantel av vetenskap som inte är korrekt. Vår samhällsutveckling är värd ett bättre öde.

Peter Krabbe/ 2014-07-07

Arkitekt SAR/MSA

REFERENSER (några bland 1000-talet andra):

WRITTEN TESTIMONY TO THE HOUSE SUBCOMMITTEE ON SCIENCE, SPACE, AND TECHNOLOGY. MAY 29, 2014:

1. Daniel Botkin, professor i ekologi, i utskottsförhör om IPCC:s rapport 2014:

http://science.house.gov/sites/republicans.science.house.gov/files/documents/HHRG-113-SY-WState-DBotkin-20140529.pdf

2. Richard Tol, professor I ekonomi, University of Sussex, i utskottsförhör om IPCC:s rapport 2014:

https://nofrakkingconsensus.files.wordpress.com/2014/05/tol_written_testimony_may2014.pdf

Don Easterbrook, dept. of Geology, Western Washington University, Exposes Climat Change Hoax, US Senate 2013:

http://m.youtube.com/watch?v=4LkMweOVOOI

EU twisting facts to fit political agenda, chief scientist Anne Glover says:

http://www.euractiv.com/sections/eu-priorities-2020/eu-twisting-facts-fit-political-agenda-chief-scientist-says-302399?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=707cf85399-newsletter_daily_update&utm_medium=email&utm_term=0_bab5f0ea4e-707cf85399-245720617

Professor Judith Curry vid GITA om datormodellernas tillförlitlighet:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2420783/Worlds-climate-scientists-confess-Global-warming-just-QUARTER-thought–computers-got-effects-greenhouse-gases-wrong.html

PBSG om felaktiga uppgifter vad gäller antalet isbjörnar:

http://polarbearscience.com/2014/05/30/iucn-polar-bear-specialist-group-says-its-global-population-estimate-was-a-qualified-guess/

The Great Global Warming Swindel Movie/ British Channel 4, Martin Durkin:

https://www.youtube.com/watch?v=D-m09lKtYT4

Henrik Svensmark, Technical University of Denmark, den kosmiska strålningens inverkan på klimatförändringen:

http://wattsupwiththat.com/2013/09/04/svensmarks-cosmic-ray-theory-of-clouds-and-global-warming-looks-to-be-confirmed/

Wall Street Journal om det vetenskapliga stödet för IPCC:s AGW-hypotes:

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303480304579578462813553136

Temperaturkurvor för global medeltemperatur perioden 1996 – 2014:

http://www.climatedepot.com/2014/06/04/global-temperature-update-still-no-global-warming-for-17-years-9-months-since-sept-1996/

Korrelationen mellan CO2 och den historiska temperaturutvecklingen:

http://wattsupwiththat.com/2012/04/11/does-co2-correlate-with-temperature-history-a-look-at-multiple-timescales-in-the-context-of-the-shakun-et-al-paper/

50 vetenskapsmän tar avstånd från IPCC:s AGW-hypotes:

http://climaterealists.com/index.php?id=8355

Polarisarnas varierande utbredning:

http://www.climate4you.com/

Om havsnivåerna i södra Östersjön:

http://www.eike-klima-energie.eu/news-cache/saekularer-und-aktueller-meeres-anstieg-pegel-16-mmjahr-oder-sat-altimeter-32-mmjahr-was-ist-richtig/

3 Responses to Detta får ni inte läsa i Sydsvenskan!

 1. thojak says:

  Utengemärkt bra rutet, Peter! Tack för detta, har vidareförmedlat länk/delat på FB osv. 😀
  Dé é ju deFacto brottsligt att fortsätta hävda ett icke existerande ‘klimathot’ med alla dess samhällsletala konsekvenser. Arma Land! ;(

 2. Bra rutet Peter! Vore bra om olika synpunkter fick synas i Sydsvenskan. Speciellt i en allvarlig fråga utan entydiga svar som denna. Du har visat på många belägg. Hälsningar/ Madeleine och Ulf

  • peterkrabbe says:

   Tack för din kommentar, Madeleine. Det är oerhört frustrerande när ett samhälle blir så slutet att ingenting får varken diskuteras eller ifrågasättas. Normalt kan alla lära sig av att en dialog förs, det är ju själva fundamentet för vår demokrati. Man blir orolig inför framtiden…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: