Nej Heidi, det är inte läsarnas fel när dagstidningar läggs ner – utan journalisternas!

Några dagar efter att mitt inlägg till Sydsvenskan, som jag publicerat under helgen på FB efter att ha blivit refuserad av just denna tidning (se ”Detta får ni inte läsa i Sydsvenskan”), skriver Sydsvenskans Heidi Avellan under Opinion och beklagar sig över tidningskrisen och att regeringen inte utökar de ekonomiska subventionerna för att stötta dagspressen. Men Heidi, du är en journalist som jag normalt högaktar, kanske är du ändå ute och reser här?

Du frågar vad det är som händer och konstaterar att prenumerationerna blivit färre och att annonserna flyttat till Google. Du skriver vidare att dagspressens utmaning är att kunna granska makten, att tidningen traditionellt varit en del av folkbildningen och att den som saknar kunskap blir lätt att manipulera och får svårare att ställa krav på makthavarna. I samma dags utgåva har Sydsvenskan fyra (4) helsidor som ägnas åt Feministiskt Initiativs riksdagskandidat Victoria Kaweza samtidigt som mitt inlägg refuseras trots mitt tydliga syfte att upplysa såväl makthavare som en bredare allmänhet om att klimatdebatten även har ett annat spektrum än den alarmism som media normalt förmedlar.

Jag återger här för mina läsare på FB delar av mitt följebrev till redaktionen några dagar tidigare, där du fått kopia, för att belysa din svanesång ovan:

Inslaget i Aktuella frågor den 2 juli gör mig faktiskt upprörd. Det är inte acceptabelt att kunskapsnivån inom länsstyrelsen vilar på så bräcklig grund som inlägget indikerar, samtidigt som debatten i övriga världen bedrivs intensivt och på bred front. IPCC ifrågasätts allt mer på grund av att den politiska agendan blir tydligare och det vetenskapliga underlaget samtidigt blir allt svagare. Media har ett ansvar för att en saklig debatt kan föras om detta, vår generations viktigaste fråga. Konsekvenserna av dåligt underbyggda beslut avspeglar sig redan idag genom en fullständigt vansinnig maktutövning, som främst drabbar kustkommunerna i Skåne, primärt Falsterbonäset med sin belägenhet under + 2 m.ö.h. Länsstyrelsen kan inte skilja på stormfloder, som varit vanliga utefter Skånes kuster de senaste tusen åren och havsnivåhöjningar enligt IPCC. De senaste av vetenskapen idag betraktade som i det närmaste obefintliga men i planeringen bedömda till 80- 120 cm i ett hundraårsperspektiv.

Som jag ser det har Sydsvenskan ett ansvar för att den debatt som förs globalt även kommer skånska läsare till del. IPCC har en klart socialistisk framtoning, något som nu skrämmer bort merparten av de forskare som initialt såg bildandet av IPCC som ett vällovligt och världsförbättrande initiativ. Var står då Sydsvenskan politiskt? Oberoende, liberal? Nonsens. Ett ensidigt stöttande av Miljöpartiets och FI:s agenda gör Sydsvenskan till dessa partiers främsta organ. Som konservativ läsare av Sydsvenskan under 50 år har jag med sorg i hjärtat följt denna utveckling. Frågan som ofrånkomligen framträder är ändå – varför motarbetar Sydsvenskan en konstruktiv och saklig debatt i frågan om de påstådda klimatförändringarna, trots att sociala medier översvämmas av saklig information om problemställningarna?

I bifogade artikel, som jag föreslår för publicering under Aktuella frågor, gör jag ett ”snällt” bemötande av Klimatsamverkans förlegade uppfattningar. Att dessa frågor förs ut är fundamentalt för den fortsatta samhällsutvecklingen. Länsstyrelsen lägger idag byggförbud för byggnader under + 3,o m.ö.h. och kräver upphävande av detaljplaner med outnyttjade byggrätter i dessa lägen. Hela Falsterbonäset med 20.000 invånare faller under bilan med krav på ”reträtt”. Trots att Länsstyrelsens resonemang är totalt felaktigt, något som jag vill påtala med bifogade artikel. Konsekvenserna av ett felaktigt beslutsunderlag torde vara uppenbara för alla som bor eller arbetar i kustnära kommuner. Det innebär total stagnation och avfolkning av Skånes attraktivaste bostadsområden. ”

Förstår då inte tidningsredaktionerna alls varför läsarna flyr till Facebook och andra sociala medier? Vad är det för makt ni vill granska förutom att försöka störta regeringen, vad är det för folkbildning ni vill höja och vem skall ha rätten att ställa kraven? Sveriges kulturminister har alldeles rätt i sitt konstaterande att tidningarna har misskött ekonomin. Det gör man när man sätter sina egna intressen framför läsarnas. Då förlorar man nämligen sina prenumeranter.

Peter Krabbe/ 2014-07-13

Arkitekt SAR/MSA

 

One Response to Nej Heidi, det är inte läsarnas fel när dagstidningar läggs ner – utan journalisternas!

  1. Lejeune says:

    Ofta så påstås det att ”den enda sanna glädjen är skadeglädjen”. När det gäller journalistkårens belägenhet, kan jag inte annat än instämma.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: