Öppet brev till Carl Älfvåg, länsöverdirektör i Skåne

Flommen mot Hamnvägen 2

Norra Flommen i Skanör, tidigare våtmark med allt tjockare vegetationskanter.

Hej Carl Älfvåg,                                                                                                                              2014-07-17

Jag skriver här några rader med anledning av den senaste veckans ”debatt” i Sydsvenskan. Du hade ett inlägg i SDS den 2 juli för Klimatsamverkan Skåne, som jag försökte få tidningen att publicera ett svar på den 7 juli. Som vanligt vägrar SDS publicera inlägg som man betraktar som klimatskeptiska, istället publicerar man en medhållande kommentar från professor Göran Bengtsson i Lund, som jag antar står din medförfattare Rummukainen nära. Istället har jag publicerat mitt inlägg på min blogg och på Facebook, med tusentals läsare de senaste dagarna. Jag vill att du skall känna till detta och bifogar en länk till inlägget som jag är tacksam om du läser. Anledningen är att jag arbetat som samhällsplanerare för Vellinge kommun under en tioårsperiod och är djupt bekymrad över länsstyrelsens inställning i klimatfrågan. Som du säkert vet är Falsterbonäset synonymt med samtliga skarpa frågeställningar i klimatdebatten, särskilt frågan om havsnivåer. Mer om detta i mitt bifogade inlägg.

Den 14 juli publicerar din grupp ett svar som är riktat mot Göran Bengtsson, men som jag ser mer som ett relevant svar på min egen publicering på internet. Jag ser positivt på detta svar, särskilt punkterna 1 och 2 i ditt trepunktsprogram:

”1. Eventuella kunskapsluckor och motstridigheter i befintliga analyser, planer och strategier ska identifieras, liksom möjligheter till synergier som inte tidigare uppmärksammats eller som ytterligare kan utvecklas.

2. Hur förändringar i omvärlden påverkar förutsättningar för klimatarbetet i Skåne ska genomlysas. Utvecklingen på den klimatpolitiska arenan, internationellt, på EU-nivå och nationellt, det vill säga vilken väg världen väljer, är avgörande för vilka mekanismer och styrmedel som finns för att främja en klimatsäkrad utveckling. Det handlar inte bara om hur stora klimatförändringarna och deras direkta effekter blir, utan också om vilka ekonomiska, teknologiska och kunskapsmässiga förutsättningar som finns för Skåne.”

Det indikerar att du, och förmodar jag länsstyrelsen, är beredda att lyssna på den debatt som förs internationellt men är bannlyst i Sverige. Mitt inlägg innehåller många länkar som sammanfattar situationen, särskilt utskottsförhören i den amerikanska senaten där flera av de mest kända IPCC-anknutna forskarna berättar sanningen om IPCC:s verksamhet. Jag vet att detta är nytt för de flesta svenskar eftersom public service vägrar förmedla detta nyhetsmaterial, som numera är välkänt i övriga världen. Vad gäller havsnivåer har Sverige en av världens mest meriterade havsnivåforskare i Nils Axel Mörner, som genom sitt konstaterande att inga havsnivåhöjningar av betydelse kunnat konstateras globalt de senaste 30 åren, inte heller publiceras i Sverige. Jag bifogar också en länk till ett tyskt forskningsprojekt med fokus på södra Östersjön och Nordsjökusten som utmynnar i samma slutsatser.

Detta senare står i bjärt kontrast mot de signaler som länsstyrelsen sänder ut om byggförbud under + 3 m, upphävande av detaljplaner och reträtt. Som du säkert förstår kan man se detta på två olika sätt. Antingen är beslutsunderlaget väl genomarbetat och i nära överensstämmelse med en kommande verklighet och är då resonemanget fullt motiverat. Eller så bygger slutsatserna på ett felaktigt underlag och ger då om det visar sig att havsnivåerna inte höjs, förödande konsekvenser för samhällsutvecklingen på Falsterbonäset i synnerhet och övriga kustkommuner i allmänhet. Detta är ett tungt ansvar att bära och jag ber dig därför att noga överväga det jag skriver och förmedlar.

Jag har personligen tillsammans med mina föregående generationer haft ett boende i Skanör under de senaste 100 sammanhängande åren och vet genom okulära observationer året runt att havsnivån relativt omgivande landområden har sjunkit kontinuerligt. Flommen, som under medeltiden var Skanörs hamn, bestod under början av 1900-talet till 80 % av vattenyta och till 20 % torr mark. Idag är förhållandet det omvända. Enligt i övriga världen känd vetenskap finns det inga indikationer på framtida havsnivåhöjningar som i storlek överträffar den skandinaviska landhöjningen och någon höjning av den globala medelvärdestemperaturen har inte kunnat konstateras. Även om den geologiska landhöjningen är liten på Falsterbonäset är påbyggnaden med flygsand betydande. De senaste 600 åren har inneburit en uppbyggnad med c:a en meter inom bebyggda områden, vilket lätt kan konstateras vid arkeologiska utgrävningar, som vi gör vid varje byggplats.

Vi som bor och arbetar på Falsterbonäset kommer därför inte att acceptera länsstyrelsens nuvarande synsätt, vilket du säkert kunnat erfara genom kommunens remissvar i olika sammanhang. Det är också en utbredd uppfattning att länsstyrelsens agerande redan lett till sjunkande fastighetsvärden, panikförsäljningar och ett stagnerade näringsliv, allt förhållanden som drabbar den enskilde på ett livsavgörande sätt. Det är därför av yttersta vikt att länsstyrelsen grundar sitt agerande på tillförlitlig vetenskap, vilket IPCC i nuläget inte förmedlar. Jag hoppas därför att du skyndsamt omsätter de två punkterna ovan i praktisk handling och framför allt själv följer en majoritet av världens vetenskapsmän och omprövar din inställning till det absurda hotet om klimatförändringar.

Debatten gäller primärt klimatfrågan. Därutöver kan du säkert också notera en debatt om yttrandefriheten, som i första hand vänder sig till Sydsvenskan. Detta må vara tidningens eget problem, min blogg ökar sitt läsarantal med 10 % varje månad samtidigt som dagstidningarnas underlag minskar kontinuerligt. Man kan bara konstatera att vi har ett betydande samhällsproblem när dialogen mellan medborgarna och deras representanter blir beskuren av politiska skäl. Det är just utnyttjandet av klimatfrågan för politiska syften som är upphovet till den låsning och det enögda betraktelsesätt som blockerar en för samhället nödvändig och utvecklande debatt.

Med vänlig hälsning

Peter Krabbe

Arkitekt SAR/MSA

 

Detta debattmaterial kommer i sin helhet att tillställas regeringen.

 

https://peterkrabbe.wordpress.com/2014/07/11/detta-far-ni-inte-lasa-i-sydsvenskan/

https://peterkrabbe.wordpress.com/2014/07/13/nej-heidi-det-ar-inte-lasarnas-fel-nar-dagstidningar-laggs-ner-utan-journalisternas/

3 Responses to Öppet brev till Carl Älfvåg, länsöverdirektör i Skåne

  1. Ulla Thenfors says:

    Tack Peter Krabbe!

  2. Pehr Sjöstrand says:

    Som vanligt ett genomtänkt och välformulerat inlägg inte bara gällande klimatutvecklingen utan också den nog så viktiga censuren i media.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: