Är havsnivåerna ett problem i Skanörs hamn?

I Länsstyrelsens remissyttrande till detaljplaneförslaget för Skanörs hamn anmärker man bl.a. på att riskerna för höjda havsnivåer inte utvärderats. Länsstyrelsen lever fortfarande kvar i en fantasivärld, där havsnivåerna förutspås höjas med 1 meter i 100-årsperspektivet. Detta skulle vara ett resultat av den globala uppvärmningen.

Nu är det ju så att denna uppvärmning bevisligen avstannade 1998, efter att vi under de föregående 100 åren haft en uppvärmning motsvarande 0,7 grader. Denna oväntade utveckling är till och med bekräftad av ledande mätinstitut som NASA och NOAA i USA, som normalt har legat bakom de förvridna hypoteserna om fortsatt uppvärmning som IPCC och i förlängningen Länsstyrelsen envisas med att hävda.

Har då den enligt IPCC rekordsnabba och hotfulla uppvärmningen under 1900-talet avsatt de förväntade spåren i Skanörs hamn? IPCC har nu drivit sitt skräckscenario i 26 år, sedan 1988. Låt oss se på två fotografier som skildrar hamnen under de senaste 100 åren.

1916 + 2014

Det högra fotografiet är taget 1916 och visar prins Wilhelm på besök med torpedbåten Castor, tillsammans med tre Skanörstöser på den norra kajen. Vi kan notera att vattennivån denna sommardag ligger ett par decimeter under den nedersta avbäraren, c:a 1,5 meter under kajens nivå.

Om vi hoppar framåt i tiden till dags dato kan vi på den vänstra bilden göra den förbluffande upptäckten att havsnivån fortfarande verkar ligga på samma nivå som den gjort under 100 år, trots att hela 1900-talets temperaturhöjning ligger under perioden mellan de två bilderna.

Hur kan detta vara möjligt, Länsstyrelsen? Borde inte vattnet ligga och skvalpa uppe vid kajkanten snart? Eller är havsnivåhöjningen bara lite försenad, i likhet med den avstannade globala uppvärmningen?

Förvisso har kajerna byggts om och till under årens lopp, men marknivån på kajplanen är fortfarande densamma. Även havsnivåerna varierar med väderleken, bilderna är dock representativa för medelvattennivåer vid båda tillfällena.

Nej, naturligtvis är vi tacksamma för att Länsstyrelsen tar hand om oss så vi inte blir våta om fötterna, har vett att flytta till torrare trakter och låter fåglar och fiskar vara ifred. Men finns det inte gränser för denna omsorg? Vi kanske ändå vill behålla både vår hamn och våra bostadshus…

Peter Krabbe

 

 

%d bloggare gillar detta: