SOS Europa

I dagarna har SVT presenterat en ny reklamfilm för EU med namnet SOS Europa. Filmen har engelskt ursprung men är en samproduktion mellan flera europeiska TV-bolag, bl.a. då SVT. Man blir i början lite konfunderad inför det dokumentära inslaget som utan större självkritik blandas med fiktion till en röra som först så småningom utmynnar i det egentliga budskapet: Rädda ett EU som annars är hotat av utplåning genom den generationsmotsättning som definieras som de äldres nationalistiska preferenser kontra ungdomarnas bristande engagemang för demokratifrågor och valurnor. Kvar att förlita sig på finns bara de medelålders, kloka politiker som vet bättre än någon annan hur man skall bevara freden i världen och säkra pensionerna genom invandring.

Man undrar vad som får statliga TV-bolag att producera ett så ensidigt och förföriskt TV-program som under 1½ timme dunkar in ett budskap som det faktiskt finns all anledning att ifrågasätta. Ingen ifrågasätter nog fredstanken med EU, den föddes med automatik efter två förödande världskrig i förhoppningen om ett Europa befriat från det tredje och kanske slutliga. Man lovordar infogandet av oroshärdar som det förra Jugoslavien, Ukraina, Vitryssland och Turkiet i ett framtida EU, utan att tänka en tanke på att angränsande imperier som Ryssland och arabvärlden kan känna sig hotade av en sådan expansion, utan tanke på att starka identitetsskapande faktorer som religioner kan komma att ställas mot varandra genom detta expansiva sätt att exportera en inbillad fredsmission. Skapar man fred genom att ta hem och behålla grannens stökiga barn istället för att försöka få grannen själv att behandla barnen bättre? Knappast, grannen lär slåss som aldrig förr för att få tillbaks sina egna barn. Har vi inte nog av våra egna problem?

Filmen försöker skrämma oss med en regisserad bild av ett Europa i förfall genom EU:s upplösning och avskaffandet av euron. Detta är lätt eftersom ett sådant förfall både är påbörjat och fullt synligt och samtidigt omöjligt att stoppa genom de demagogiska förändringarna. Den nuvarande EU-politiken att få invandringen som ett motmedel mot vår åldrande befolkning och sviktande nativitet låter bra om man helt bortser från de religiösa motsättningar som invandringen från islamistiska länder skapar. De i grunden helt skilda kulturmönster som är inkapslade i olika religioner nämns inte alls i programmet, trots att det enda egentliga hotet mot demokratin i Europa är just islam och Muslimska Brödraskapets långsiktiga och helt öppna kamp för införandet av sharialagar och därmed ett avskaffande av demokratin efter Saudiarabiskt mönster. Det vi ser idag av IS:s framfart i Mellanöstern och genom de terrorhandlingar vi utsätts för i Europa gör att det är dags att ta detta hot på allvar. Även om man inte gör det innebär de olösta integrationsproblemen att vi riskerar att få ett Europa i kaos. Med en ökande befolkningsandel från underutvecklade länder kommer vi dessutom att få oöverstigliga problem med en försvagad ekonomi där allt färre är produktiva och allt fler är bidragsberoende. Denna utveckling speglas i programmet som en utopi, i värsta fall beroende av ett upplöst EU, men är redan en realitet i flertalet europeiska länder – av helt andra orsaker.

Hotet mot Europa ligger enligt filmmanuset istället hos de ”populistiska ” partierna. Man konstaterar helt korrekt att Nordeuropa och Sydeuropa skiljer sig åt, dels genom att de förra handlar för de pengar som de redan har medan de senare handlar för pengar som de lånat och hoppas att kunna förtjäna i efterhand. Samtidigt konstaterar man att de högerextrema ”populisterna” är dominerande i just Sydeuropa och mindre viktiga i norr. Ändå darrar man av skräck inför UKIP, som sannolikt kommer att ta England ur EU och därmed spräcka EU som företeelse. Vi äldre vet att fascistiska diktaturer historiskt sett har varit vanliga under det förra seklet i Grekland, Italien, Spanien och Portugal, men är inte detta snarare ett tecken på att Sydeuropa  har genetiskt betingade problem att fungera tillsammans med rationella stater som Tyskland och England? Och vågar vi bortse från de negativa kulturmönster som arabvärlden, som nästa steg på den fallande skalan söderut riskerar att införa som sand i maskineriet? Kort sagt, är det möjligt att göra en ekonomisk zon som EU till en smältdegel för världens alla kulturer utan att tappa i produktivitet och välstånd? Där får var och en ha sin egen åsikt, personligen är jag djupt oroad över vår samhällsutveckling. Ingen skulle vara gladare än jag om jag har fel.

I själ och hjärta tror jag att de flesta av oss är positiva till EU som företeelse. Men det krävs en samsyn och respekt för de ingående nationernas särdrag. Man måste enas om en vettig expansion som inte äventyrar freden istället för det omvända. Vad har EU i ett Ukraina att göra som utgör porten till Ryssland, vad har vi i Turkiet att göra som utgör porten till resten av arabvärlden? För att en del av folket vill det? Men närmast berörda kanske inte vill det? Varför behöver EU över huvud taget expandera istället för att försöka lösa de interna och växande problem som vi redan har?

Filmen har en poäng i konstaterandet att de ingående nationerna behöver karismatiska politiker för att visa folket att de fortfarande finns som nationer. Samtidigt väljs EU:s ledande politiker ut efter den motsatta agendan, till synes harmlösa och anonyma tjänstemän som får arbeta i det tysta utan nämnvärd insyn, trots att deras verkliga makt är enormt överskuggande nationernas. Här finns ett verkligt demokratiproblem som blir alltmer utbrett enligt Romklubbens koncept – en tjänstemannaelit tar i praktiken över beslutsfattandet utan att kunna ifrågasättas, ett exempel ser vi i handläggningen av den uppblåsta klimatfrågan.

Det vore ett dåligt alternativ om EU fick avvecklas, men om EU skall kunna försvaras som företeelse måste både demokratin bli verklig och insynen bli bättre, så vi som medborgare och nationer kan förstå vad man egentligen har för avsikter.

Peter Krabbe

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: