Det sovande folket.

logga FN liten

FN:s logga för en ny framtid. Är vi överens om målen – och medlen?

Varför välja Reinfeldt boktitel från 1993 som titel för denna artikel? Jo, den passar förskräckande bra för att beskriva utvecklingen även under de senaste 15 åren. Man sover bra när tystnaden är total. Att jag nu skriver min allvarligaste och sorgligaste artikel i oktober 2015 är heller ingen tillfällighet. Vi har nu fått ta del av rapporten från FN:s toppmöte i New York 25- 27 september och kan därmed konstatera att den sista pusselbiten fallit på plats. Även om tystnaden består kan vi nu åtminstone se en bild, en bild som visar hur vår framtid kommer att se ut. Frågan är om vi vill öppna våra ögon för att se den bilden, eller om fortsatt dvala är att föredra för den personliga fridens skull?

Historien börjar egentligen vid FN:s toppmöte i Rio år 1992. Då antogs den första agendan för en hållbar utveckling, Agenda 21, avsedd för det 21:a århundradet. Agendan kan tyckas harmlös och mest inriktad mot förbättringar i miljö, hälsa och klimat. FN:s underavdelningar bildades för det fortsatta arbetet, exempelvis IPCC för klimatfrågan. Det viktigaste var ändå det som aldrig skrevs ner, de nya resonemangen kring radikala förändringar för att rädda planeten från undergång, tankar som formulerades i de mäktiga men osynliga Romklubben och Bilderberggruppen. Dess medlemmar var aktiva i resonemangen och lade grunden för en dold agenda som innehöll aparta inslag som införandet av en världsregering och en minskning av jordens befolkning till en femtedel av den dåvarande. Från Sverige var Anders Wijkman en förespråkare för dessa tankar.

Jag har skrivit om detta tidigare och bra analyser har gjorts av Lars Bern och Karl-Olov Arnstberg, men det sovande folket har avfärdat detta som konspirationsteorier. Vi vet nu att stora delar av såväl den tidigare borgerliga regeringen som den nuvarande socialdemokratiska är starkt påverkade av de tankar som utvecklats inom FN ur Bilderberggruppens argumentation, något som förklarar den rörande samsyn som finns inom 7-klövern. Reinfeldt är naturligtvis huvudaktör och har under sina åtta regeringsår fört Sverige långt in på den vägen tills folket vaknade vid valet 2014. Genom decemberöverenskommelsen har man ändå lyckats föra uppdraget vidare till nuvarande regering.

Vad är det då som är så förskräckligt i sammanhanget? Är det inte bra att FN bekämpar svält och fattigdom i världen? Jo, så har vi säkert alla uppfattat FN:s roll globalt. Men låt oss se på vad som i själva verket hänt. Tyvärr måste jag plåga er med en lite längre artikel denna gången, men håll ut!

FN har sedan 1992 haft återkommande konferenser på temat hållbar utveckling ungefär vart tionde år och möten i mindre skala i stort sett varje år. Under denna process växer omfattningen av engagemanget och höjdpunkten är den nu avhållna konferensen i New York med påvens medverkan. Den får den pretentiösa titeln Transforming our world: the 2030 agenda for Sustainable Development, eller förkortat 2030 Agenda. Man anser sig därmed ha kommit fram till receptet för hur världen skall räddas undan undergång och sätter tidpunkten 1 januari 2016 som startpunkt för Time for action!

Sammanfattat kommer vi 2030 enligt FN att ha en världsregering, ett socialistiskt system utan kapitalism, en värld utan fattigdom och krig och full kontroll över klimatförändringar samt fri migration i en värld utan gränser. Detta om 15 år! Den som tror på FN:s målsättning bör nog ta sig en extra funderare, tyvärr hör vår regering i Sverige till den troende kategorin. Förvisso har man arbetat länge med förberedelserna och vissa ”problem”, som yttrandefriheten är redan under åtgärdande. En skenande övervakning av internet och censur av bloggar och den fria kommunikationen på sociala medier är redan påtagliga. Press och media har fått strikta regelverk för att vi lugnt skall kunna sova vidare. Att Sverige under ledning av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson, som nu återvänder efter uträttat värv, skall vara vägledande pilotstat i omvandlingen kan vi lätt förstå. Detta kan få komiska effekter, som när Löfvén tvingas justera flyktingpolitiken efter SD:s modell till mer hjälp i närområdet efter UNHCR:s direktiv.

I scenariot ligger också FN:s klimatmöte i Paris under december, där IPCC skall fastlägga det regelverk som skall gälla för de 196 stater som undertecknat 2030 Agenda. Detta kommer att ske utan problem, eftersom förbindelsen redan är utfärdad. I artiklarna 31 och 32 förbinder staterna sig att med legal status godkänna UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change, ersätter IPCC vars namn blivit skamfilat) som beslutsfattare i klimatfrågan. Detta är en intressant punkt eftersom Sverige redan under lång tid hållit fast vid IPCC:s direktiv i all samhällsplanering, trots att det idag är bevisat att koldioxidhypotesen är felaktig, de underliggande datormodellerna visar fel värden och att faktaunderlaget är felaktigt och manipulerat av NASA och NOAA (Obamas forsknings- och statistikenheter). Enligt den norske klimatprofessorn Ole Humlums utredning har mätresultaten för temperaturhöjningen förfalskats till att visa en ökning som med 0,2 grader (av totalt 0,8 grader över 100 år) överstiger den verkliga bara under de senaste sju åren!

Här kommer dock det viktigaste:

I artikel 45 åläggs de nationella parlamenten att genom egen lagstiftning och budgetarbete arbeta för genomförandet av ”the effective implementation of our commitments”. De nationella regeringarna skall alltså vara direkt underställda FN:s överhöghet och kommer att kunna jämföras med en kommunstyrelse i fortsättningen. Detta betonas också i artikel 47, där det fastläggs att de nationella regeringarna har ansvaret för genomförandet av Agendan, medan övervakningen av att så sker skall utövas av FN:s generalförsamling genom Det Högsta Politiska Rådet (The High Level Political Forum) och något man kallar ”The Economic and Social Council”. Är det någon som känner kalla kårar utefter ryggraden?

I artikel 25 stadgas att länderna skall stå för livslång omsorg om alla, oberoende av kön, ålder, ras, etnicitet, handikapp, migrationsstatus, ålder m.m. för att bli likvärdiga medborgare. Den som förvånats över att EU-migranter inte avhyses genom att länsstyrelsen upphäver sådana kommunala beslut, kan nu förstå bakgrunden. Detsamma gäller för delad välfärd gentemot flyktingar, som skall tas omhand i det land de själva väljer. Invandringen behandlas också i artikel 29, där det konstateras att ”vi” erkänner det positiva inslaget av migranter för ett hållbart och utvecklande samhälle. Vi erkänner också att den internationella migrationen är en mångdimensionell realitet av stor betydelse för utvecklingen av länder involverade i ursprung, förflyttning och mottagande. Migrationen är således enligt FN–styret enbart positiv och till glädje för de länder som är mottagare. Basta! Den kommer också att vara bestående under de kommande 15 åren tills lyckotillståndet infunnit sig på jorden!

Naturligtvis finns det delar av konventionen som är positiva. En sådan är det 5:e huvudmålet, att ge flickor och kvinnor likställdhet i alla sammanhang. Att problemet som sådant ligger i de muslimska länderna gör detta mål till ett luftslott. Islam kommer aldrig att ge upp sin religiöst baserade syn på kvinnors ställning i samhället. Agendan ger därför också många möjligheter att komma förbi det 5:e målet genom hänvisning till kulturella särintressen.

För att inte trötta ut er alltför mycket återkommer jag med fler analyser inom kort, säkert tillsammans med andra krönikörer. Genom media kommer ni inte att få mycket insyn och vår 7-klöverregering lär inte heller anstränga sig med att förklara sambanden. I detta inlägg vill jag främst peka på det för Sveriges del totalt omvälvande skiftet från en folkvald demokrati till en tjänstemannastyrd världsorganisation utan insyn eller genomlysning. Under perioden fram till 2030 kommer nationerna att få spela en roll som närmast kan liknas vid det självstyre som vi idag har på kommunal nivå. Som bekant håller även detta redan på att naggas i kanten. Hanteringen av den manipulerade klimatfrågan och hoten om internering av skeptiker i USA (Hansen) kan tjäna som exempel på de möjligheter som FN:s tjänstemän ser i framtiden.

Kvarstår att utreda vilka bestraffande åtgärder som FN-styret kommer att tillämpa gentemot de nationer som vägrar lyda, trots sin signatur på konventionsdokumentet, hur de nationer skall hanteras som genom en oppositionell folkvilja vill lämna FN-samarbetet och framför allt hur de befolkningar skall hanteras som vägrar överge sin ekonomiska standardnivå till förmån för en global inkomstutjämning.

Sov gott!

Peter Krabbe

28 Responses to Det sovande folket.

 1. Per Lennart says:

  Tack för att du gör den vansinniga svenska massinvandringspolitiken och den globala klimatbluffen begriplig. Pusselbitarna faller nu på plats en efter en med din hjälp. Alltför många sover och saknar självbevarelsedrift men inte alla. Det finns hopp åtminstone i några andra länder i världen.

 2. Pingback: Hur mycket kostar oss COP21 i Paris? - Stockholmsinitiativet - Klimatupplysningen

 3. Pingback: Den krossade välfärden som Reinfeldt planerat det och Löfvén genomför det. | Peter Krabbe

 4. Svenne says:

  Mycket intressant !

 5. Svenne says:

  Det är ju inte direkt dom fattigaste som kommer hit,vad är då tanken med det hela.

 6. Pingback: Tagna på sängen? | Jan Millds blogg

  • peterkrabbe says:

   Löfvén är snabb med att ta åt sig ”äran”, vilket naturligtvis är löjeväckande eftersom Agendan var i stort sett färdig innan Löfvén blev statsminister. Hoppas kanske på Nobels fredspris?

 7. Pingback: Söndagskrönika: Belägrat land « Snaphanen.dk

 8. Pingback: Medvetna handlingar | Petterssons gör skillnad

 9. Pingback: Aktuella montage | Jan Millds blogg

 10. Maria K says:

  Överbefolkning är det största hotet mot mänskligheten, nationalstaterna och miljön. Så hur hanterar vi det?

 11. Anna says:

  Måste tacka för lästipset på Avpixlat. Osäker på om jag hade hittat den här bloggen annars.
  Det förklarar så mycket om galenskaparna som händer i vårt land. Det är riktigt läskigt… Förhoppningsvis vaknar fler och fler och ifrågasätter det.
  Tack också för all tid som läggs ner på allt grävande och skrivande.
  Sova gott? Knappast! Måste ju läsa igenom alla äldre inlägg också!

 12. wirre says:

  fundering? om jordens befolkning skall halveras, vilka ska slås ihjäj under 15år?undrande svensk medborgare.

  • peterkrabbe says:

   Man lär knappast kunna minska befolkningen under agendans tid. På längre sikt är enda möjligheten att införa födelsekontroll, som man gjort i Kina. Detta accepteras i dagsläget varken av islam eller katolska kyrkan, därför ökar befolkningen lavinartat i länder som domineras av religion samtidigt som den minskar i industriländerna med högre levnadsstandard. Någon naturlig lösning finns inte på problemet, man kan därför ha viss oro för att någon galning väljer genvägar som genmanipulering av födoämnen eller konstgjorda störningar av fertiliteten.

   • wirre says:

    Galningar verkar vi ha gott om i det här landet, nedlagt försvar åldrande befolkning,insläppande av en trojansk häst med unga vapenöra män med en annan trosuppfattning så anar jag ugglor i mossen, vi är troligen fösökskaniner agenda 2030.

 13. Mattias says:

  Håller inte med i din hållning till följande:
  ”Naturligtvis finns det delar av konventionen som är positiva. En sådan är det 5:e huvudmålet, att ge flickor och kvinnor likställdhet i alla sammanhang.”
  För att se krasst på det: Antingen gifter sig kvinnor med en make eller med Staten. Den här punkten vill ytterligare försvaga mannens roll och göra livet hemmavid till ett slagfält. I och med detta försvagar man folkets makt och kan styra agendan med känsloargument. Kvinnan anpassar sig av naturen till sin man, om inte Staten går in och agerar substitut. Även du har fallit i jämställdhetsfällan, som gillrats för att splittra folket. Vi ser i undersökningar att kanske över 40% av männen i Sverige skulle rösta på SD, trots stigmatiseringen. Ändå ligger SD under 30%. Kvinnornas röster fördärvar Sverige. Du behöver upplysas i könens skillnader istället för att gå agendans ärenden och bortse från könens skilda roller.

  • peterkrabbe says:

   I FN:s agenda tänker man främst på problematiken i utvecklingsländerna och där religiösa idéer hindrar kvinnan från att bli delaktig i yrkeslivet och därmed bidra till försörjningen. Väldigt få människor i väst vill ha en ordning där män och kvinnor inte får vistas i samma rum, inte har samma värde i en domstol och har olika ekonomiska rättigheter. Våld och sexuellt förtryck är nära sammankopplat med detta. Jag tror knappast att varken du eller jag kan diktera villkoren för könens roller, detta är upp till individen själv att avgöra. Samhället skall garantera alla samma utgångsläge. Jag tror inte heller att jag behöver någon upplysning från dig i denna fråga.

 14. Malin says:

  Tack Peter för denna och många andra bra och viktiga analyser! Jag vet inte om du är kristen, men är du medveten om att det står i Bibeln om att vi kommer få en diktatorisk världsregering innan Jesus kommer tillbaka? Och att det står att de flesta människor inte kommer att ana något (sova, alltså…)
  Jag hittade dig via en kristen blogg som skriver mycket om det här. De kristna som är medvetna om skeendet tror att Agenda 2030 är början till Antikrists styre. Tack för att du varnar, Peter!

  Guds välsignelse och Gott nytt år!

 15. Pingback: Vilka styr oss vart? | Jan Millds blogg

 16. Ingrid says:

  Peter, via omvägar hamnade jag nyligen på din sida, och jag finner oerhört mycket intressanta och viktiga sammanhang att återkomma till. ”Man sover bra när tystnaden är total” skriver du, och visst är det så – det har jag redan upptäckt i åtskilliga situationer. – Det är som om de allra flesta vore drogade med sömnpiller… – Jag tänker också på den mekanistiska utbildning som ännu förekommer på de flesta platser, och som utbildar i sömngångaraktiga beteenden… – Alltså finns det relativt få vakna under denna tid som råder, och som kan reagera adekvat!

 17. Pingback: Ja välfärden krossas via FN 2030 – morganstankar

 18. Pingback: Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation? Del 9. FN:s roll i globaliseringen. | Peter Krabbe

 19. hellertz says:

  Du skriver nånstans att detta är den första i en rad av sju artiklar, men jag är oklar över vilka de ytterligare sex är. Jag har läst alla Globliseringsartiklarna, men jag är intresserad av vad du skrev innan dess om Agenda 2030.

  • peterkrabbe says:

   Gå in på bloggen och klicka i högerfältet under Arkiv och välj Oktober 2015. Även fortsättningen därefter innehåller artiklar om Agendan. Agendan presenterades officiellt och undertecknades i september 2015.

 20. Man blir ärligt förbannad på alla politiker som skor sig på hela landets befolkning, det är ett svek av aldrig tidigare dimensioner. Hela charaden med FN började redan 2005,En del av krisen i EU är det faktum att det finns en inneboende antidemokratiskt grund, eftersom Bryssel har försökt att tvinga enhetlighet på hela Europa som inte kan möjligen fungera. Till chocken av vissa, har jag sagt många gånger att det som gjorde Amerika funktionen diskriminering.

  PK-doktrinen har som synes haft störst genomslag på invandringspolitiken. Alla som har haft minsta sakliga argument mot invandringens negativa konsekvenser har hängts ut som rasister, nazister och fascister. Alla problematiska fakta om invandringen har mörklagts, censurerats eller falsifierats inom ramen för åsiktskorridoren. Tobias Billström fick exempelvis känna av detta när han sakligt ville diskutera ”volymerna” år 2013. Hårdast har SD:s medlemmar och sympatisörer drabbats och de har förföljts och hotats på ett sätt som påminner om McCarthy-eran i USA på 1950-talet eller i DDR på 1970-talet. Flera journalister som har försökt opponera sig mot invandringspolitiken har avskedats eller blivit utfrusna av sina kollegor.

  PK-doktrinen ligger till grund för den dysfunktionella migrationspolitik som svenska politiker har drivit på 2010-talet och den kollaps som asylsystemet står inför hösten 2015. Under galgen har flera borgerliga medier börjat göra en högersväng i konservativ riktning. Ett bra exempel på detta är Expressens ledarskribent Anna Dahlberg som år 2010 skrev en krönika där hon kritiserade SD:s restriktiva invandringspolitik, men som år 2015 har svängt 180 grader och numera excellerar i ledarartiklar som är blåkopior av SD:s politik. På SvD har konservativa ledarskribenter som Ivar Arpi och Per Gudmundsson till syvende och sist fått utrymme för traditionella borgerliga åsikter. Till och med den rödgröna regeringen och Alliansen, ”som aldrig skulle kunna närma sig SD:s politik”, har kommit överens om en mer restriktiv invandringspolitik i och med migrationsuppgörelsen i oktober 2015. Omsvängningen är välkommen och är förmodligen fullkomligt nödvändig för att rädda Sverige undan en migrationspolitisk kollaps.

  Islamisternas plan i korthet i backspegeln 1: få inflytande över Folkpartiet med stora donationer ”300 miljoner” målsättning politiskt stöd för att möjliggöra utländskt köp av PK banken, blockerades 2: få inflytande i politiskt parti och att uppnå vågmästarroll ”miljöpartiet” avlsöjat 3: renodlat islamiserat invandraparti (under uppstart) enligt formeln påtryckning för fortsatt liberal migration leder till ökat väljarunderlag, demokratisk takeover genom vågmästarrollens hävstångseffekt 4 hemlig samordning med internationell islamism ”janitsarerna” som vill genom EU inträde påverka EU utrikespolitik, genomskådat ( Palestinafrågan som drivkraft för islamisering av EU:s politik och samhälle )
  Geopolitiskt underblåsa motsättningen mellan det Federala och delstats strukturer i USA för att utmana USA/ anglosaxisk hegemoni

  Inställningen till Trump visar klart vilka partier/politiker i Sverige som har en globalistisk agenda … Om Trumps och Clintons siffror tillsammans i november ej överstiger 47 % ogillas valet och Ledarskapet av landet övergår som om presidenten och vice presidenten skulle saknas till The speaker of the House Paul Ryan som dessutom seglar upp som senatorskandidat just nu i senats valet Ryan vs Ryan denne är nämligen etablissemangets kort i rockärmen gosse …

 21. Mira Mazur says:

  Intressant …

 22. Pingback: FN’s Agenda 2030 – Rystende FAKTA myndigheter og media holder skjult for befolkningen – Norgesaksjonen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: