Svenska regeringens vapen mot sina egna medborgare, del 1.

migranter i park

Snart planlagd bosättning?

Av någon märklig anledning har Sveriges regering genom sina länsstyrelser alltid förespråkat en politik som är identisk med Miljöpartiets. Detta hade naturligtvis inte varit möjligt om inte tjänstemännen på länsstyrelserna utövat sina personliga politiska preferenser i ett arbete som istället rimligtvis skulle ha följt sittande regerings målsättningar. Dominansen av vänsterfolk i dessa regeringens förlängda armar är förödande och lika effektiv politiskt som den som landets media utövar. Hur hanterar man då pågående flyktingkris – eller migrationens hållbara utveckling, som tjänstemännen nog skulle uttryckt saken?

Migrationen ingår nämligen i det som de själva kallar social hållbarhet. Därutöver finns det också ekologisk hållbarhet (som vi lättare kan förstå) och ekonomisk hållbarhet (som är totalt obegriplig). En annan av regeringens armar är Boverket. Samtidigt som länsstyrelsen upphäver detaljplaner för byggande på löpande band med hänvisning till intrång i naturen och djurens och grodornas värld, söker Boverket lösningar för att öka bostadsbyggandet för att klara migrationen. På kommunal nivå har man svårt att få detta att gå ihop.

I Boverkets rapport 2015:10 från mars i år försöker man hitta nya bostäder till 80.000 migranter per år. Dessa redan föråldrade prognoser motsvarar dubbla behovet idag, eller c:a 100.000 nya bostäder per år under många år framöver. Staten föreslås bygga egna anläggningsboenden, bygga temporära modulbyggnader, tillfälliga boenden i hotell mm, bygga om lokaler och framför allt, bygga nya bostäder. Under tio år behövs ett nytt miljonprogram av samma slag som genomfördes under 70- och 80-talen. Staten inser att inga privata intressen vill engagera sig i denna riskbransch och förklarar sig därför bredvilligt att stå för alla kostnader. Dessa kommer att uppgå till minst 100 miljarder plus årliga 10 miljarder för drift och underhåll tills de boende kan börja bidra till kostnaderna.

Kommunerna har idag planmonopol, dvs uppgiften att ta fram detaljplaner och översiktsplaner för ny bebyggelse. Detta är urgammal svensk rätt grundad på principen om kommunalt självbestämmande. Eftersom många kommuner inte anser sig ha lämpliga områden att bebygga i denna förväntade skala, vill nu Boverket införa två nyheter – nationell tvingande bostadsförmedling och utnyttjande av möjligheten till planföreläggande. Det senare innebär att länsstyrelsen skall kunna tvinga kommunerna att planlägga områden som länsstyrelsen anser behövs för bostadsförsörjningen, upphäva planer som inte redan är bebyggda och kräva mark för temporära bostäder (parker, idrotts- och strövområden) – allt på kommunernas bekostnad. Direktiv: Regeringen anser att det är möjligt att begränsa det kommunala självstyret i fråga om bostadsförsörjningen. Om detta genomförs tar Sverige ett stort steg från demokrati mot totalitärt styre.  Redan i dag har regeringen möjlighet att besluta om planföreläggande enligt 11 kap. 15-16 §§ PBL för en viss kommun. Hittills har det mig veterligt inte använts alls, men alla måste veta att dessa ”krigslagar” nu dammas av för att kunna sättas i bruk med kort varsel.

Allt detta sker i spåren av Agenda 2030, som syftar till ”en omfördelning av världens resurser”, något som bara kan ske mot bakgrund av en socialistisk grundsyn. Ledorden för en sådan omfördelning är inskränkning av yttrandefriheten och ökad kontroll av individens tankar och handlingar. Detta införs nu i Sverige i en omfattning som ännu inte kan ses i något annat s.k. civiliserat land. Migrationen är en konsekvens av ett globalt maktspel som är förutbestämt och oåterkalleligt. Men hur många inser att många vardagliga företeelser som inträffar samtidigt i Sverige är en del av samma maktspel, ett maktspel som våra politiker redan tappat kontrollen över? Jag skall i fortsättningen ta upp även några andra av dessa företeelser till granskning.

Peter Krabbe

3 Responses to Svenska regeringens vapen mot sina egna medborgare, del 1.

 1. Pingback: Låtsaslandet | Jan Millds blogg

 2. Solveig Silverin says:

  Det första raderna håller jag inte med om ”Av någon märklig anledning har Sveriges regering genom sina länsstyrelser alltid förespråkat en politik som är identisk med Miljöpartiets. Detta hade naturligtvis inte varit möjligt om inte tjänstemännen på länsstyrelserna utövat sina personliga politiska preferenser i ett arbete som istället rimligtvis skulle ha följt sittande regerings målsättningar. Dominansen av vänsterfolk i dessa regeringens förlängda armar är förödande”

  Jag har själv jobbat på en länsstyrelse (Kalmar) där styrelsen var väldigt ”blå”, medan vi på miljöenheten fick kämpa för att få igenom miljökrav. En ständig konflikt mellan länsstyrelsens styrelse och näringslivet i regionen då tjänstemännen på miljöenheten försökte följa miljölagarna. Miljöenheten hade Naturvårdsverket som övergripande myndighet. Länsstyrelsen har flera enheter och de olika enheterna hade lite olika politiska färger och enheten för social omsorg hade helt klart en vänsterinriktning, men det var en blandad politiks kompott på länsstyrelsen. När borgarna satt vid makten en period i början på 1990-talet uppmanades vi från regeringen, på miljöenheten, att vara lite mer samarbetsvilliga och lite mer generösa mot företagen (vilket betydde att inte följa miljölagarna så nog). Gjorde vi det hade vi chans till att göra karriär. Man kan inte se länsstyrelserna som en helhet. I Norrland är länsstyrelsen i sin helt mer röd, men vissa enheterna är mer präglade av viss politiks färg.

 3. Solveig Silverin says:

  Själva byggandet av bostäder är positivt. Migrationen har tvingat fram ett välbehövligt bostadsbyggande, inte för migranterna utan för oss. Det är inga billiga bostäder som byggs. Alla tjänar på detta, det ger jobb, ökar BNP mm. Men sedan har det hänt saker som gjort folk upprörda, migranterna har tagit privat mark i anspråk och markägarna har stått rättslösa, men regeringen har fått allt bättre ordning på detta. Jag kan förstå om det blev kaos när det kom hit ett stor antal flyktingar. Vad jag förstod hade propaganda (jag misstänker USA låg bakom detta) uppmanat flyktingar att ta sig till Sverige och Tyskland och sagt att de får allt där gratis. Sverige målades upp som en guldkalv för flyktingarna. Regeringarna var inte beredda på detta.

  Den s k terrorist attacken på Drottninggatan nyligen´, hade syftet att snabbt få ut alla dem som inte fått uppehållstillstånd och att göra dem till misstänka terrorister. Det var ju ett ”smart” sätt detta kan ingen, ifrågasätta inte ens Vänsterpartiet och SD fick mindre chans att växa ytterligare.
  Vi lever i en krånglig värld, den som bestämmer verkligheten har makten, så är det och det är inte alltid lätt att se igenom alla lögner många gånger.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: