Är muslimer en del av vårt samhälle?

Islam och New World Order – slutet på vår civilisation?

”Jag läser era inlägg och ni skriver att ni är inte rasister men ändå tar ni upp ordet etniska svenskar så man undrar vad menar ni med det? Jag som har varit här många år och är muslim är jag en del av detta samhälle eller vad säger ni? / Nihad”

Nihad, läs gärna bifogade artikel av professorn i etnologi Karl-Olov Arnstberg. I kommentarerna står var och en för sina uttalanden. Man kan dock se det så här, eftersom ämnet inte får vara tabu utan behöver diskuteras:

Etniska folkgrupper har funnits lika länge som mänskligheten. Det innebär att människor som levt relativt isolerat från andra bildat grupper där det egna intresset för överlevnad utvecklats till egna traditioner, ritualer och därmed religioner. När dessa kommer att stå i strid mot andra gruppers motsvarande traditioner uppstår oftast konflikter, där ingen vill ge upp sin egen – låt oss kalla det kultur – på bekostnad av en annan grupps. Utgångspunkten för ett fredligt samhälle är därför att dessa etniska grupper disponerar ett eget territorium, där de kan leva ostört med sina traditioner. När en grupp vill förflytta sig till ett område där en annan kultur redan är etablerad finns bara två möjligheter: Man anpassar sig till den redan existerande kulturen eller försöker besegra den genom krigshandlingar i syfte att ersätta den.

I det förra fallet, som vi kan kalla acceptans för mångkultur, krävs det tolerans för systemet från ALLA inblandade etniska grupper, särskilt från den redan etablerade som har väsentliga ekonomiska och territoriella intressen att bevaka, men också från de invandrande som måste visa återhållsamhet och hänsyn i sin anpassning till den etablerade. I det senare fallet finns bara krig som lösning, att utrota den andra gruppen eller grupperna. I Europa försöker vi, än så länge, tillämpa det första alternativet medan man i Mellanöstern använder det andra. Allt detta har inget med rasism att göra, oberoende av hudfärg eller folkgruppstillhörighet kan man ta till sig kultur och traditioner i det land som man kommer till och visa respekt för värdlandet. Konflikter uppstår inte för att någon har avvikande hudfärg utan för att denne eventuellt väljer att fortsätta utöva medhavda traditioner som står i skarp konflikt med värdlandets. Kanske borde man då hellre valt att stanna inom det territorium där de konfliktskapande traditionerna är accepterade.

För att konkretisera din fråga, Nihad, kan man säga så här: Du som muslim är en del av vårt samhälle när du tillsammans med oss andra, som under många generationer av umbäranden deltagit i vårt byggande av en välfärdsstat, bidrar ekonomiskt till de trygghetssystem en välfärdsstat kännetecknas av. Om alla som sitter vid bordet har bidragit till att det finns mat på tallriken. Om någon är för gammal eller sjuk så accepterar vi det. Men om någon pryglar sin hustru, kräver äktenskap med barn för att tillgodose sina lustar eller våldför sig på ”otrogna” kvinnor enligt egen definition m.m. så accepterar vi det INTE. Det är då upp till dig själv att avgöra om hur du utövar din tro som muslim, dina medhavda traditioner eller dina personliga handlingar skall avgöra din delaktighet i det svenska samhället, rätten att kalla dig svensk. Om du skall följa svensk lag eller sharia.

Formellt svensk blir du när du fått svenskt medborgarskap, etnisk svensk lär du aldrig bli eftersom den definitionen avser vilken folkgrupp du tillhör. Kanske kan dina barnbarn eller deras efterkommande kalla sig det förutsatt att de gifter sig och får barn med etniska svenskar. Men eftersom det är extremt ovanligt att muslimer gifter sig med icke-muslimer är det nog inte så sannolikt. Detta är islams eget problem.

Peter Krabbe

22 Responses to Är muslimer en del av vårt samhälle?

 1. danosterlund says:

  Att använda formuleringen ”etniska svenskar” är inte rasistiskt, detta utslitna ord. Frågan är, som du Peter riktar uppmärksamhet på; vill en muslim bli integrerad och svensk enligt de normer som etniska svenskar lever? Eftersom muslimer anser att islam är den enda rätta läran och lever som Koranen förespråkar med alla, i vårt demokratiska samhälle oacceptabla grundidéer, så lär det bli svårt att acceptera vårt sätt att leva, kanske rentav av omöjligt….? Mycket av det vi ser utspelas i Europa idag, talar dessvärre tydligt för detta även om inte alla muslimer säger sig vilja ha sharia, men vill man då integreras till ”etniska” européer? Personligen tror jag att alternativ 2 förr eller senare blir verklighet. Blodig osämja mellan muslimer och kristna och andra grupper,med annan tro än islam, har det varit sedan 900-talet….

  Dan Österlund

  Skickat från DanArvid I-phone

 2. Tack, fint om det här kunde publiceras i offentliga media. Vem kan tänkas ta in det? Dagens samhälle kanske som många läser, inkl alla de från andra delar av världen som valt att ansluta sig till vårt svenska samhälle och nation som yrkesverksamma i samhällsbyggande nödvändiga verksamheter.

 3. Irma Nilsson says:

  I tv-nyheterna häromdagen
  (http://www.tv4.se/nyheterna/artiklar/23-%C3%A5rig-svensk-bland-de-gripna-i-bryssel-5708a2f3b9a9f66bc9000113)
  sades det att: ”…Fem terrormisstänkta personer har gripits i Belgien. Enligt belgiska uppgifter ska en av de gripna vara en 23-årig svensk från Skåne…”

  Sorgligt anser jag att man missbrukar ordet svensk och att detta missbruk får fortgå utan protester.

  • peterkrabbe says:

   Det känns sorgligt när islamistiska terrorister presenteras som svenskar, trots att de på intet sätt representerar våra värderingar. Samtidigt är vi glada när Zlatan säger sig vara svensk och drar på sig landslagströjan. Problemet är kanske att vi har så få invandrare att vara stolta över.

 4. tomas says:

  Jag gillar inte Islam…
  Jag gillar inte hedersförtryck, könsstympning, syraattack, stening, halshuggning, barnäktenskap, tvångsäktenskap, balkonflygning…

  • peterkrabbe says:

   Jag tror att vi måste ha en lagstiftning som är starkare och mer avskräckande än medhavda ”kulturmönster”. Medborgarskap måste innebära en respekt för och insikt i våra etablerade värderingar, ett samhällskontrakt som innebär vilja att samverka till allas bästa. Om en invandrare har en inställning som av religiösa eller andra skäl innebär att demokratin skall upplösas och ersättas med gudomlig ”lagstiftning” utom mänsklig möjlighet till påverkan, bör han inte ges en plats i vårt samhälle. Detta bör klargöras redan vid gränsen.

   • Lars says:

    Vad hjälper lagstiftning när innehavarna av medhavda ”kulturmönster” blir i majoritet, vilket inte är osannolikt? Då kan de stifta vilka lager de vill. ”Klargörande” vid gränsen saknar betydelse av samma skäl. Hur gärna man än vill.

    • peterkrabbe says:

     Det finns en stor risk för det. Många bedömare tror att vi har en majoritet av invandrare inom 20 år. Möjligen försämras landets ekonomi samtidigt så snabbt att det blir ointressant att leva i, när räntan höjs går vi mot en statsbankrutt med nuvarande upplåningstakt.

     • Göran says:

      Det är förmodligen enda sättet att rädda Sveriges kulturellt. Göra så att det blir en stävan att bo i landet. Välfärdsstaten måste väck.

      Tänk att bibliotek i Sverige från början var privata. Socialisterna tog dock snabbt över dem för att kontrollera vad befolkningen kunde läsa. Ytterst sällan träffar jag någon svensk som inte är totalt indoktrinerad med socialistiskt tänkande. Ungdomar säger till mig att de tror att vi inte skulle ha någon mat i butikerna utan politiker och staten. I verkligheten ser det precis tvärtom ut. Politikerna har fixat så att vid ett riktigt stort vulkanutbrott blir det svält i Sverige då vi inte längre har någon inhemsk produktion av mat kvar som klara mer än cirka 3,5 miljoner invånare. Droppen är att vi bråkar om koldioxid.

      • Göran skrev: ” Välfärdsstaten måste väck.”
       Jag tror att detta var precis den anledningen som Reinfeldt hade när han valde att samarbeta med vänstern och kasta ut SD. Han visste att om man skall krossa ”det sovande folket” så måste man skapa en massinvandring där tillgång och efterfrågan på arbetskraft kommer underminera arbetstagarens ställning så att vi får tillbaka ett klassamhälle med en liten grupp rika (moderater) och en stor undergrupp fattiga (vi andra).

 5. Sandra says:

  Riktigt bra skrivet.

 6. Tack Peterkrabbe för en insiktsfull och klar redogörelse. De följder som denna våg av islam sköljer över vårt land kan vi aldrig ana. Redan Kadaffi yttrade långt före sin död att Islam kommer att ha övertagit alla länder utan att behöva kriga. Muslimernas enorma barnalstrande överstiger vida befolkningen i de länder som de intar. Inom ca 15-20 år har de majoritet i alla länder. Finns det då en President i USA som är muslim..finns stor risk för införande av Sharia-lagar och stenålders-nivå i ett flertal länder.

  • peterkrabbe says:

   Det diskuteras mycket om muslimernas höga födelsetal kommer att förbli det även efter inflyttning till Europa. Optimisterna tror på en anpassning till våra levnadsvanor av bekvämlighetsskäl, men Brödraskapet som har stort inflytande genom moskéerna propagerar just för denna ”fredliga” väg till majoritetsstyre. Man är då medveten om att det kan ta några decennier till, men menar att det brådskar inte för utgången är given och målet därmed kommer att nås. I våra politikers värld finns inte begreppet religiös agenda och man öser ut barnbidrag m.m. för att ”öka den arbetsföra befolkningen” på sikt. Naiviteten hos politikerna är lika stor som nativiteten hos invandrarna.

 7. Nihad says:

  Jag får tacka för svaret och nu…. / Nihad skriver ett långt svar till detta blogginlägg som baserar sig på hans tidigare kommentar till inlägget ”Islam och New World Order – slutet på vår civilisation?”. Jag väljer därför att återge hans kommentar i ett nytt inlägg med rubriken ”Är muslimer en del av vårt samhälle? Del 2”, vilket kommer att publiceras med mitt svar imorgon.

 8. angela says:

  Ett tips http://www.friatider.se/den-mesiga-majoriteten skriven av docenten i företagsekonomi Jan Tullberg. Jan Tullberg har skrivit bl a ”Naturlig etik: en uppgörelse med altruism” (1994) tillsammans med sin fru Birgitta Tullberg professor i ekologi och medlem i Vetenskapsakademien.

 9. tomas says:

  Soros gör mig illamående…

 10. angela says:

  Här en svensk som träder fram!

 11. Pingback: Är muslimer en del av vårt samhälle? Del 2. | Peter Krabbe

 12. angela says:

  Fler än du som blir illamående, Tomas…han verkar vara ett globalt problem…javisst ja …uuutmaaaning. 🙂

  ?ref_src=twsrc%5Etfw

 13. Roland Gustafsson says:

  På tal om muslimernas höga födelsedag kan det betraktas som en naturlig följd av låneförbudet och därmed den lägre ekonomiska utvecklingstakten i den delen av världen. Försäkringsavtal som vi känner till i olika former jämställs med lån och förekommer därför inte. I stället är traditionen den att barnen får svara för försörjningen när föräldrarna inte längre själv klarar det och för att det inte skall bli en för tung börda är det viktigt att man har många barn, gärna tio eller fler. I Sverige kan en en sådan familj leva på barnbidrag och andra bidrag på en nivå som tycks motsvara en medelklassnivå i Mena länder vilket inte gör en integration här särskilt angelägen. Därmed tror jag att invandring från sådana kulturer saknar alla förutsättningar att utvecklas väl i det stora hela. I stället tror jag att risken för konflikter ökar exponentiellt när Europas befolkningar får klart för sig var denna utveckling bär hän. Vi kan frukta en repris på Trettioåriga kriget med miljontals offer. En som kanske tänker på liknande sätt kan vara Göran Persson som nyligen föreslog att nyanlända skulle i högre grad kvalificera in sig i vårt samhälle och inte omedelbart ha obegränsad tillgång till den svenska välfärden.

 14. Josef Boberg says:

  Heja Peter Krabbe !

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: