Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation? Del 3. De politiska morden.

Palme

 

För att förstå allvaret i Bilderberggruppens agenda kan det vara intressant att studera de våldshandlingar som ägt rum i syfte att undanröja hinder för genomförandet. Dessa har drabbat såväl grävande journalister som Daniel Estulin i samband med hans forskning om gruppens förehavanden, som höga politiker som vägrat samarbeta för att, som de uppfattat det, de avkrävts att förråda sitt land och den politik de blivit valda för att föra.

Estulin klarade sig med ett nödrop från att gå in i en hiss på 50:e våningen i ett höghus i Toronto där golvet hade monterats bort i den för övrigt normala hisskorgen, som plingande öppnade sina dörrar. Han hade avtalat ett möte med en uppgiftslämnare från det pågående Bilderbergmötet i Toronto 1996. Fortsatt hotfull uppvaktning har följt honom sedan dess.

Som kända åtgärder berörande höga politiker tillskrivs Bilderbergruppen bl. a. avsättningen av Margaret Thatcher, Storbritanniens dåvarande premiärminister på grund av hennes vägran att medverka till att brittisk suveränitet överfördes till den nya europeiska superstaten. I hennes ställe insattes den medgörlige John Major. Omvänt utsågs Bill Clinton på Bilderbergruppens möte i Tyskland 1991 till lämplig presidentkandidat. Clinton blev USA:s president 1993 med bilderbergaren Al Gore som vicepresident. I år matchas Hillary Clinton som presidentkandidat, ingen behöver betvivla var hennes sympatier ligger. Nomineringen av Trump i årets val som republikanernas kandidat innebär en helt ny situation för bilderbergarna. Det som inte fick hända har ändå hänt. Trump hotar med att officiellt avslöja alla de organisationer vi beskriver här och mycket annat också som dolts i regeringsarkiven. Redan är mordkomplotter avslöjade, riktade mot Trump ifall han skulle vinna valet. Ett 8-årigt avbrott i utvecklingsarbetet mot en världsregering kommer inte att tolereras av bilderbergarna.

Som exempel på vad som kan förväntas kan vi ta mordet på den italienske premiärministern Aldo Moro 1978. Han blev, ytligt sett, kidnappad av Röda brigaderna, varvid alla livvakter sköts, Aldo Moro sköts något senare. Under den följande rättegången erkände Röda brigadernas medlemmar att USA varit inblandat på hög nivå. Moros nära vän Gorrado Guerzoni vittnade om att Moro före mordet berättat att han hotats av USA:s utrikesminister, något som bekräftades av Moros änka Eleanora Moro.

Guerzoni intygade i rätten att den som framfört hotelserna var Henry Kissinger, tillika nestor och drivande i Bilderberggruppen. Budskapet från Kissinger skall ha varit ordagrant ”antingen upphör du med din politiska linje eller också kommer du att få betala dyrt för den”. Kissingers roll i denna mordrättegång tystades effektivt ner, konsekvenserna skulle ha blivit större än vad man kunde överblicka. Rättssystemet fick backa inför dessa ohanterliga fakta.

Kissinger var USA:s utrikesminister från 1973- 77 och är nära knuten till Rockefellers krets. Han har tunga poster inom såväl Bilderberggruppen som CFR och TC och är idag 93 år gammal. Det är också väl känt att Kissinger tillsammans med CIA planerade statskuppen mot Allende i Chile 1973.

Det jag skrivit ovan är fakta, hämtade från Estulins bok. Fortsättningen nedan är mina egna funderingar och resonemanget baserar sig på rena indicier. Ändå kan jag inte välja bort att framföra dem.

1986, åtta år efter mordet på Aldo Moro, mördades även Sveriges statsminister Olof Palme. Palme hade då deltagit i Bilderbergruppens möten 1965, 1973 och 1984. I samma möten deltog också Henry Kissinger och Marcus Wallenberg (Peter Wallenberg 1984).  Henry Kissinger var den pådrivande för USA:s krigsinsatser i Vietnam och vi vet alla vad Olof Palme tyckte om Vietnamkriget och USA:s agerande där.

Konfrontationen mellan Palme och Kissinger 1973 torde ha varit eldfängd, både med tanke på Vietnamkriget och på statskuppen i Chile mot sociallisten Allende som avrättades direkt på plats. Vad som utspelades på mötet 1984 kan bara Wallenberg berätta – vilket han inte kommer att göra, men vi kan göra några andra iakttagelser. Till Bilderbergmötet 1986, två månader efter mordet på Palme hade man skickat statssekreterare Carl Johan Åberg på UD:s Handelsavdelning. Han anställdes 1983 och avgick 1989. Exakt samma period utsågs förre ministern Carl Lidbom till UD:s ambassadör i Paris. Åberg var starkt kritisk mot Palme och hans rabiata inblandning i Bofors vapenförsäljning till Indien, en affär som även den skördade liv, och lämnade socialdemokratin strax därefter. Deras relationer beskriver Åberg själv i sin bok Berättelser från 1900-talet. Åberg befann sig vid tiden för mordet i USA och var naturligtvis inte delaktig i själva genomförandet men var handläggare av regeringens inblandning i de kontroversiella vapenaffärerna. Däremot finns det intressanta indikationer i hans bok som kan kopplas till mordet och som vi skall se närmare på i ett kommande extra, lite fylligare avsnitt. När vi nu kan använda Estulins tidigare okända deltagarförteckningar i Bilderberggruppens möten framkommer bl.a. att Sten Gustafsson, dåvarande styrelseordförande i Saab-Scania, som var djupt involverade i 80-talets affärer rörande svensk vapenteknologi och samarbetspartners till Bofors, under en tioårsperiod från 1981 och framåt var medlem av Bilderberggruppens styrkommitté. Bofors köptes 1999 in av Saab-gruppen för en fortsatt vandring över amerikanska och slutligen till engelska ägare genom BAE.

Carl Lidbom anklagades för egendomligt uppträdande i samband med Ebbe Carlsson-affären, som handlade om att smuggla in avlyssningsutrustning från London via Lidboms diplomatpost från Paris. Lidbom försvann morddagen och under följande vecka och kunde inte nås i samband med den följande uppståndelsen. Lidbom förnekade all inblandning i Palmemordet och utsågs istället till utredare av SÄPO:s agerande i samband med mordet! Lidbom var tilltänkt som ny chef för SÄPO. Dåvarande SÄPO-chefen Hans Holmér tog över mordutredningen och ledde under det följande året in utredningen på villovägar. Holmér hade nära kontakter med den grupp inom Stockholmspolisen som kallades för Basebolligan och i det s.k. polisspåret angavs som misstänkta utförare av mordet. Två av dessa poliser utsågs till Holmérs k-pistbeväpnade livvakter under utredningen. Den tyska TV-stationen Arte gjorde en dokumentär baserad på polisspåret och Lidboms och Holmers hypotetiska inblandning, filmen fick dock inte sändas i svensk TV men kan ses här. Det fantasifulla upplägget i Palmemordet påminner på många sätt om mordet på Aldo Moro. I de mord som CIA har varit inblandade i har alltid en skenoperation maskerat den verkliga planeringen. En bit i detta pussel har man också genom vittnesmålet från Ivan von Birchan, som enligt egen uppgift erbjöds generös betalning genom CIA för att hålla i Palmes mordvapen. Naturligtvis ville inte SÄPO utreda vittnesmålet.

Eftersom vi nu spekulerar i indicier kan man också nämna mordet på Anna Lindh 2003. Den gemensamma nämnaren är, som hittills, att Anna Lindh som utrikesminister och given kandidat till statsministerposten deltog i bilderbergmötet i Versailles på våren 2003, för första och sista gången. Fyra månader senare blev hon mördad enligt det gängse tillvägagångssättet med ”den ensamme galningen”, serben Mijailovic.

I vad mån någonting skar sig med den allestädes närvarande Kissinger på mötet kan jag inte uttala mig om, men mönstret känns igen. Möjligen kan det ha räckt att man ville ha en statsminister som stöttade en anslutning av Sverige till NATO och den sammanhängande och från Palme kvardröjande frågan om svensk vapenindustri – Bofors ägdes då av amerikanska United Defence. Frågan var redan då viktig. Annars ligger Anna Lindhs utfall mot USA två månader innan mötet ovan att anfallet på Irak (mars 2003) var olagligt utan FN:s medverkan närmare till hands. Där finns en parallell till Palmes agerande vid Vietnamkriget. Vi vet alla idag hur USA:s krigsagenda (Bush) för Mellanöstern såg ut vid denna tidpunkt, efter det iscensatta 9/11. Anna Lindh var istället engagerad i utvecklingen av det fredliga samarbetet mellan EU och MENA-länderna i den stiftelse som idag bär hennes namn, The Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue of Cultures. Till bilderbergmötet 2006 (strax innan valet) var både Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt kallade och närvarande. Det finns en obehaglig relation mellan Bilderberggruppens möten och ond, bråd död.

Vi skall inte här fördjupa oss i alla politiska mord, men det känns svårt att inte ens nämna mordet på Kennedy 1963, som enligt vissa källor också kan tillskrivas CIA. Bakgrunden är att två viktiga förgrundsgestalter var aktiva bilderbergare, nämligen dåvarande CIA-chefen Allen Dulles och statssekreteraren vid amerikanska UD George Ball. Lyndon B. Johnson, som i egenskap av vicepresident därefter tog över var lojal och fyllde sin administration med medlemmar i CFR, som vi skall läsa mer om sedan.

Förre utrikesministern Dean Acheson, också bilderbergare, ”övertalade” därefter utan dröjsmål Johnson att trappa upp Vietnamkriget. Detta skedde genom den s.k. Tonkinresolutionen 1964, en parallell till falsarierna som ledde till Irakkriget, d.v.s. en amerikansk offensiv grundad på händelser som USA själva hade initierat. Kriget medförde att 5 miljoner vietnameser dödades. Kennedy hade motsatt sig såväl planerna på världsregeringen som krigsinsatserna i Asien.

Kontentan av detta är att Bilderberggruppen inte är så harmlös som man skulle kunna tro när det skålas i champagneglasen. Man bedriver realpolitik på ett sätt där offer väger lätt. Respekten från dem som bevistar mötena är grunden för systemets hållbarhet. Den dag någon läcker ut vad som diskuteras riskerar systemet att falla. Trots att media är hårt uppbundna tar man inte risken.

Att kontrollera ett domstolsväsende är svårare med dagens mediabrus, något som man säkert är väl medvetna om. I gengäld tar man väl hand om den som fullgjort sina skyldigheter på ett berömvärt sätt, dessa skyldigheter är dock knappast riktade mot det folk som i god tro valt dem.

I detta avsnitt har jag prutat på kravet på saklighet genom att presentera mordteorier som aldrig kommer att kunna bevisas. Det är inte heller min avsikt att framlägga sådana bevis, snarare vill jag visa att en makt av det slag som Bilderberggruppen representerar kan, utan att bekymra sig, välja att sortera bland de demokratiskt valda makthavarna efter behag. Ingen domstol eller rättsinstans i världen kommer någonsin att kunna väcka åtal mot den elit som i praktiken styr världen. De styr nämligen också rättsväsendet. Lyd eller dö. Vill vi ha det så?

Carl Bildt, f.d. statsminister och utrikesminister. Numera krönikör för Washington Post, ägd av bilderbergarna Donald och Katharine Graham. Styrelseledamot i International Crisis Group (finansierad av Soros).

Fredrik Reinfeldt, f.d. statsminister. Numera ordförande för EITI, en organisation som sponsras av oljebolagen ExxonMobil, BP, Shell, Chevron och Statoil (samtliga representerade i Bilderberggruppen). Rådgivare till Bank of America Merrill Lynch (Rockefeller).

Anders Borg, f.d. finansminister. Numera rådgivare och styrelseledamot i Citibank (Rockefeller) och Kinnevik (Stenbeck m.fl.).

Stefan Löfven, statsminister. Ja vad skall vi hitta på åt dig, som generalsekreterare i NATO i likhet med dina skandinaviska kollegor lär du inte duga, trots att du nu fullgjort uppdraget. Men en titel och ett apanage brukar räcka…

Peter Krabbe

Källor:

Daniel Estulin: Den sanna historien om Bilderberggruppen, 2010

Carl Johan Åberg: Berättelser från 1900-talet, 2006

18 Responses to Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation? Del 3. De politiska morden.

 1. tomas says:

  ”We decide on something, leave it lying around and wait and see what happens. If no one kicks up a fuss, because most people don’t understand what has been decided, we continue step by step until there is no turning back.” – Jean-Claude Juncker
  ”The real economy has not changed after the elections. The situation stays the same and the European Commission must treat all governments similarly. We don’t change our policy according to elections,” – Katainen, Finlands EU-kommissionär sedan juli 2014.
  ”Germany can’t become an Arabic country. Germany is Germany.
  The goal should be that they return and help to rebuild their own countries” – Dalai Lama
  United Arab Emirates and Saudi Arabia are funding Hillary Clinton as Potential President in 2016..

 2. Kurt Hahmann says:

  Hej – tack för ännu en bra analys – Bra att Du rör om i grytan Var bara försiktig sanningsägare Lever farligt !

  Skickat från min iPad

 3. Not Me says:

  Spännande och du är helt klart någonting på spåren. Har själv i flera år kopplat morden på palme och Lindh till bilderberg gruppen. Inte för jag någonsin har gillat sossepartiet men många verkar överens om att Anna Lindh hade ”stake” och kanske var en som trots allt såg Sveriges bästa för ögonen och detta medförde att hon röjdes ur vägen.

  Var rädd om dig, kolla bakom ryggen och jag ser fram emot del 4.

 4. Pingback: En ovärdig allians | Jan Millds blogg

 5. pelle 3 says:

  Jaa peter,,,kan inte säga imot dej,,,,,,,men lite undrande,hur tror du anna lind mordet kunde gå till? Hur kan det vara möjligt att genomföra utan att det uppdagas kopplingar åt nåt håll?

  Hur som helst så är vi otroligt illa ute,,,pratar man med röstberättigade människor så har dom ingen aning om sånt här,,,det är för avancerat att tänka så långt utan aftonbladets hjälp,,,,,,,,dom är så lättpåverkade,det kvittar vad man säger till dom,,,,,,när något har hänt som man varnat för i flera år så har dom aldrig hört talas om det.
  Pelle i motala

  • peterkrabbe says:

   Genom att välja en invandrad serb utan större nätverk i Sverige och med stort behov av pengar kan man nog lätt locka med en fet belöning efter avtjänat fängelsestraff. Hans bakgrund i Serbien har aldrig uppmärksammats närmare i media. Skenmotiv som ”den ensamme galningen” är ett vanligt scenario. I brottsutredningen gick det inte att fastställa någon större galenskap, varför straffet blev fängelse, vilket innebär att han snart är utsläppt. Kanske väntar en bra ”pension” då? Med de krafter som är i rörelse styrs det mesta över våra huvuden, även i en brottsutredning.

 6. Sture says:

  Peter,
  när det gäller Hans Holmérs roll så får man inte glömma att han under ett helt år strax före mordet på Palme vistades i USA, officiellt för att studera strategin för den amerikanska narkotikabekämpningen i teori och praktik, men inofficiellt kanske för annat. Han hade dessförinnan varit chef för SÄPO och skulle därefter bli Stockholms polischef, således den som skulle ta hand om utredningen i det fall t. ex. Palme skulle komma att mördas.
  Och han handlade så som FBI handlat i Kennedyutredningen, lade lock på hela utredningen för alla utom dem själva. Det finns ju hur mycket material som helst idag på Internet om hur Warren-utredningen var fejkad.
  Det var naturligtvis så att Holmér under sitt år i USA fortfarande hade täta kontakter med amerikanska CIA och FBI, hans tidigare vänner inom dessa organ. Men vad talade man om? Om narkotikabekämpning? Möjligtvis, men kanske också om annat. Varför ville han bli Stockholms polischef efter att ha varit chef för SÄPO? Var inte detta att kliva ned en trappa på karriärstegen?
  Holmérs beteende under hela Palmeutredningen var för övrigt mycket suspekt. För det första befann han sig långt ifrån Stockholm under själva mordnatten – och var således höjd över alla misstankar. För det andra hade han aldrig någonsin skött en mordutredning. Varför skulle han då sköta denna den största mordutredningen i modern tid. Var det för att han skulle kunna förhindra vana mordutredare att lösa mordet – eller i alla fall komma på att det luktade konspiration?

  • peterkrabbe says:

   Intressanta pusselbitar som stärker indicierna. Som framgår av vittnesmålen i Artes film bodde han aldrig på det uppgivna hotellet utan befann sig sannolikt på central plats i Stockholm.

 7. Sture says:

  Peter,
  du har alldeles rätt när du påpekar hur väl genomtänkta de politiska morden är – det skall alltid omedelbart finnas en misstänkt och också dessa som omedelbart dömer honom utan någon större offentlig insyn i utredningen.
  Ta Lee Harvey Oswald som exempel. Han påstås ha skjutit det dödande skottet från 6 våningen i ett höghus som låg på en omväg lite avsides från huvudvägen och som de organiserande först på morddagens morgon beslöt att de skulle ta vägen om. Vem – som vill mörda en president – placerar sig på 6:e våningen med bara en flyktväg längst ner på första våningen? Genomskinligt för alla som kan tänka längre än näsan räcker.
  Secret Service-agenten L. Fletcher Prouty (född 1918) berättar i sin bok ”The Secret Team” hur alla säkerhetsagenter runt Kennedy beordrades ut på andra uppdrag vid tiden för Kennedymordet (han var då Joint Chief of Staff och hade mycket nära kontakter med Kennedy). Själv beordrades Fletcher Prouty att åka med en expedition till Sydpolen vilket han tyckte var mycket märkligt eftersom han inte hade någon som helst erfarenhet av denna typ av forskning. Men han beslöt att betrakta det som betald semester. På återresan från Sydpolen mellanlandade han i Christchurch, Nya Zealand och kunde i den Christchurska morgontidningen läsa en utförlig beskrivning av Lee Harvey Oswalds liv och CV. Det var bara det att detta råkade vara flera timmar innan de officiellt gripit Lee Harvey Oswald i USA. Mördarna som huserade i delar av CIA/FBI hade så bråttom att få ut bilden av ”mördaren”, som de förberett i månader, att de skickade ut det till världen innan mördaren var gripen och identifierad.

 8. angela says:

  Och de politiska morden fortsätter trots att etablissemanget försöker inbilla oss att vi lever i en civiliserad värld. Egentligen skulle detta skrivits i inlägget: ”Överlever Donald Trump presidentvalet?” Men det passar lika bra här för det är ett politiskt mord.

  http://yournewswire.com/dnc-election-fraud-whistleblower-found-murdered/

  Det är inte bara en skam för västvärlden som vill kalla sina länder för demokratier, det är rent förskräckligt. Och vad är det för folk vi väljer och vill ha som ledare? Mördare – med blod på händerna? Och nej det är aldrig en demokrati där medlet heter pengar och t o m lottdragning om vem som vunnit ett primärval. Ledare skall vinna för att de varit hedervärda, oförvitliga och kunniga för sitt uppdrag. Inte för att de kan köpa sig röster. Medborgarrätt får aldrig heta pengar. Lobbyism hackar sönder demokratin och har tidigare i historien förbjudits. Lobbyism och pengar innebär att vissa har mer än en röst i valen.

  Läs anthropocene.live

 9. angela says:

  http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/mi6-spy-who-was-found-dead-in-bag-had-hacked-secrets-files-about-us-president-10479355.html

  Här ännu ett mord i den amerikanska valrörelsen. En tacksamhetens tanke till alla ni som i era bloggar försöker sammanfatta vad som händer och varför. I globalismens namn finns inga gränser vilket gör att informationsmängden och tempot blir ohanterligt. Detta kommenterades för en gångs skull i public service igår när man tog upp hur brottsligheten kan härja fritt i land efter land. Men det gäller inom alla områden. Människor har inte en chans att kunna tillägna sig all kunskap och information och hinna göra en jämförelse i historien och kontrollera fakta. Därför ligger de som beslutar flera steg före oavsett vilka det är – varifrån de kommer. Granskarna får alltid springa efter.

  • peterkrabbe says:

   De politiska morden, särskilt i USA, är vanligare än vad vi kan föreställa oss. Normalt försvinner de ur media som ”olycksfall” eller ”plötslig sjukdom” och utreds aldrig. Initiativtagare är normalt CIA på order från högre ort. Utvecklingen visar på en gradvis övergång från ett demokratiskt samhälle med yttrandefrihet till ett totalitärt, där avvikande åsikter regelmässigt straffas med döden. Tyvärr ingår denna utveckling i det scenario som globalisterna arbetar efter och är fullt medveten.

 10. Anna says:

  @Peter!
  Tusen tack för denna innehållsrik, informativ blogg som jag har nyligen hittat och flitigt kommer att sprida!
  Jag vill uppmärksamma för ett mord 1989 i Tyskland:
  Alfred Herrhausen har blivit mördad 30 November 1989. Han var VD för Deutsche Bank, den mäktigaste av banker i Europa. Utredningen har ”kommit fram”till att det var Röda brigadernas terroraktion men det har aldrig gått att få fram fullständig bevis och ärendet idag är nedlagt.

  Herrhausen hade en vision som kostade honom livet:
  Översättning från tyska
  ”Herrhausen tillhörde de ledande bland toppchefer. Många bedömare berömde hans ledningssätt och intellektuella briljans, ofta okonventionella idéer och tankar som framkallat även kritik från andra styrelseledamöter och bankvärlden. Han propagerade ofta att banker med sin makt har en plikt mot samhället och verkade för ett ansvarsfullt banksystem, som -jämfördes med Gorbatjovs ” glasnost ” i Sovjetunionen -ger mer insyn och öppenhet hur det kapitalistiska systemet förvaltar statens, medborgarnas tillgångar. 1987 och 1988, gett en tydlig uttryck på krav att en ekonomiskt och moraliskt berättigat skuldlättnad för kraftigt skuldsatta utvecklingsländer skall genomföras för syftet att stabilisera världsekonomin. Det har resulterat ett massivt motstånd i internationella finanskretsar. ”

  Herrhausen dödades med en bomb som utlöstes under hans tjänstebil . Den vänsterextrema terroristorganisation Röda armé-fraktionen (RAF) erkände mordet dock förövarna kunde aldrig indentifieras.
  Dagen efter mordet omkring 10.000 personer marscherade i en tyst marsch genom finansiella distriktet i Frankfurt .
  Det finns knapp Information på nätet om Herrhausen. Det finns bloggar som tydligt pekar ut CIA och de globala Bankers som har med rätt kan ha känt sig allvarligt hotade av en Gentleman som skulle ha kunnat förändra maktbalansen inom bankeliten. Även Tyskland har en stor skamfläck i sin nytidshistoria genom detta suspekte mordet.

  Robin Cooks död 5 August 2005 har också lämnat många frågor öppet:Han uttalade sig så 7 Juni 2005 knappt en månad före sin ”olycka”……..(The Guardian)
  ”…bin Ladin var resultatet av en enorm felbedömning från de västerländska säkerhetstjänsternas sida. Under hela 80-talet beväpnades han av CIA och finansierades av saudierna för att bedriva jihad mot den ryska ockupationen av Afghanistan. Al-Qaida, som bokstavligen betyder ‘databasen’, var från början en datafil över de tusentals mujahediner som rekryterades och tränades av CIA för att besegra ryssarna. Oförklarligt nog, och med katastrofala följder, verkar det aldrig ha fallit Washington in att bin Ladins organisation skulle börja intressera sig för Väst så fort Ryssland var ur vägen.” MYCKET TÄNKVÄRT!

 11. Roland Gustafsson says:

  Tack för en mycket intressant blogg. Det är huvudsakligen tankväckande och inte lätt att tvivla på dina uppgifter men en som jag inte tycker inte behöver så mycket tid till eftertanke även om jag inte kan utesluta att påståendet här är riktigt är den om Anna Lindh.
  Mina skäl för tvivel är flera, dels frågan hur Mijhajlovic skulle ha hittats, dels vem skulle ha lett honom till NK när Anna var där? Kniv bär verkligen tecknet på amatör som jag ser det och han framstår inte som någon expert varför en uppdragsgivare måste ha upplevt osäkerhet på utgången, pistol förefaller säkrare. Hur kunde han undkomma, bli klippt och ta sig hem till sin bostad om nu någon ville försäkra sig om att en ensam galning skulle gripas i samband med gärningen. Det var övervakningsbilder och inget annat som ledde fram till gripandet och inga andra personer har iakttagits på platsen som väckt intresse hos polisen.
  Därutöver talar den korta tiden efter Bilderberg mötet emot att överfallet skulle vara ett uppdrag från Bankmaffian, det skulle i så fall tala för att Anna förorsakat panik där och det finns det mig veterligt inga tecken på, hon stod såvitt jag vet bakom bombningarna av Serbien vilket också angavs som ett motiv för överfallet. Sen är det där med en förhållandevis fet belöning som jag för mitt vidkommande tror han kan glömma och att han borde insett att risken för en kula var större oavsett om han kom att bo här eller i Serbien efter dådet.
  Bidragande till min slutsats är hur jag upplevde det utbredda oförsonliga hat som de olika Jugoslaviska folk jag kom i kontakt med här vid tiden gav uttryck för. Det var som en elektricitet som tog bort all logik och empati. Hämd för gamla oförätter spelade stor roll där och jag menar stämningen stämmer med mördarens modus och angivna motiv.
  Så min slutsats är att Anna blev mördad av en ensam galning upptagen av hennes skuld till att Serbien bombades och utnyttjade tillfället för stunden för att utkräva hämd. Rent allmänt förefaller han varit utan märkbar framgång i livet och det kan också vara ett skäl till hat mot samhället som på NK kom att riktas mot Anna.

  • peterkrabbe says:

   Det kan du säkert ha rätt i. Jag har ingen övertygande bevisföring i fallet Anna Lindh, det var mest en tanke eftersom vi nu vet att det finns en mordmaskin tillgänglig i världspolitiken.

 12. Peter Grafström says:

  Palme ville göra Norden till kärnvapenfri zon och skulle precis till Moskva för att komma överens med Sovjet om hur det skulle åstadkommas. Eftersom Usa och Nato höll på att provocera med ubåtskränkningar behövdes i praktiken den sovjetiska flottans hjälp för att freda/övervaka svenska vatten. Jag vet inte alls om Palme hade sagt ngt så explicit men amerikanska experter inser själva vad ett avtal med Sovjet kunde innebära.
  Inte långt efter mordet sprängdes sannolikt Tjernobyl genom ett sabotage inte bara genom att kylvattnet bortföll. Vid en tidigare Sovjetisk kärnkraftsolycka 1957 brast en betonginneslutning på 160 ton. Vid Tjernobyl sprängdes en klump på 2500 ton bort och hela härden försvann om man kan lita på de sparsmakade uppgifter som sprids på nätet. Det är stor skillnad.
  1982 hade Reagan godkänt sabotageplaner mot Sovjet.
  Även oljepriset användes för eko-krig mot Sovjet.

 13. Pingback: Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation? – Bakom kulisserna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: