Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation? Del 7. Det finansiella systemet.

USdollar

Många undrar kanske hur de finansiella krafterna kan bli så starka att de sätter all demokrati och därtill relaterad politik ur spel. Låt oss därför göra en, förvisso starkt förenklad, men ändå djupdykning i hur dessa tvillingstjärnor kretsar runt varandra!

Förr, under forntid och medeltid, var det finansiella systemet enkelt. Man handlade med ädelmetaller som guld och silver, ibland också med ädelstenar. Det var reella värden som man kunde lita på. De första mynten tillverkades av ren ädelmetall och hade därför det värde som motsvarades av vikten. Istället för att sätta sina guldmynt på en bank kunde man glädja sig åt att bära omkring sin förmögenhet i form av smycken av guld och ädelstenar, allt kunde enkelt vägas och mätas. En kassakista med guldmynt var verklig och gav ett mentalt välbefinnande och en trygghet i tillvaron.

När lägre valörer behövdes infördes kopparen, men de stora kopparplåtar som till sist behövdes blev tunga och otympliga att hantera. Inget man stoppade i en plånbok precis. När därför tanken på ett sedelsystem infördes innebar det att staten utfärdade ett bevis genom sedeln att man ägde motsvarande värde i den guldreserv som staten därför var tvungen att bygga upp. Sedlarna var enklare att hantera än guldtackor, men skulle motsvara samma värde. Riksbankerna fick förvalta den guldmängd som motsvarade det samlade värdet av den utgivna penningmängden. Alla litade på att guldet verkligen fanns, men ingen kunde veta säkert. Så fungerade det ändå under hundratals år.

Problemet med dagens hejdlöst växande ekonomier är att det saknas guld i motsvarande omfattning. Guld är en råvara med begränsad tillgång. Hur gör man då när penningbehovet växer till miljarder och triljoner? Vad oligarkerna upptäckte i början av 1800-talet när industrialismen tog fart var att man kunde ersätta sedlarna med statsobligationer, staten lånade helt enkelt upp sitt kapitalbehov av sina medborgare med hjälp av ett skuldebrev.

Säkerheten för dem som på detta sätt lånade ut sina pengar låg i förtroendet för staten som företeelse, något paradoxalt eftersom det var medborgarna själva som var grunden för statens soliditet. Eftersom värdet på dessa statsobligationer steg och sjönk just i takt med att detta förtroende varierade, hade man skapat det perfekta instrumentet för spekulation. Värderelationen till en statisk företeelse som guldets värde kunde man nu bortse ifrån.

Amschel Rothschild blev under början av 1800-talet en mästare på att driva detta system till fulländning. För att kunna spekulera behövde man nu också den politiska faktorn, eftersom det var den som styrde variationerna i långivarnas förtroende för staten. Krigen blev den perfekta katalysatorn. När ett land riskerade att förlora ett krig sjönk obligationerna i värde och kunde köpas billigt, när segern låg nära steg förtroendet och därmed värdet och obligationerna kunde säljas med vinst. Krigen var den snabbaste vägen till vinster och därför oligarkernas viktigaste instrument för att öka sina förmögenheter. Så är det än idag. Det gällde bara att ha en någorlunda säker prognos för utgången, därför behövdes också ett fast grepp om politikernas förväntade beslut. Idealet nåddes när man genom politiska allierade, ingiften och personliga kontakter fick ett direkt inflytande över riksbankerna, på så sätt kunde man styra båda sidor – riksbanken för behovet av statens inlåning och sina finansbolag för medborgarnas behov av utlåning.

Aktiesystemet kunde nu utvecklas efter samma principer, den som trodde på ett bolag eller en affärsidé kunde investera sina pengar i ett aktiebrev, vars värde var helt beroende på hur företaget sköttes och utvecklades. Även detta var beroende av politikers nationella beslut, att kunna styra politiker var en nödvändighet för att inte äventyra verksamheten och riskera konkurs. Risken med aktierna var dock mångdubbelt högre genom frånvaron av statens bredare förtroendebas.

Med den explosiva utveckling som västvärlden genomgått de senaste 200 åren har finansmarknaden blivit svajig genom att den förr så säkra relationen till guldets värde allt mer ersatts av de för flertalet osynliga säkerheter som skulle stötta värdet på obligationer och aktier. Följden blev stormvindar av konjunkturväxlingar, depressioner och börskrascher. Men i takt med att guldets andel av säkerheten minskade uppstod för hundra år sedan ett alternativ – oljan. Guldgruvorna kunde nu kompletteras av oljesprutande borrtorn, det flytande guldet hade sett dagens ljus. Den moderna industrin var omättlig med denna nya råvara. Framtiden såg ljus ut för Amerika, där borrtornen i Texas växte upp som svampar ur jorden.

Det dröjde dock inte lång tid innan det stod klart att världens främsta oljetillgångar inte fanns i Amerika, utan i Mellanöstern. Hur skulle man då kunna använda oljetillgångar i länder utanför Amerika som säkerhet för en valuta på andra sidan jordklotet? Genom att styra all handel med olja till den amerikanska dollarvalutan kunde man ändå, åtminstone tillfälligt, stabilisera sin dollar och ersätta den relativt sett minskande guldreserven i Fort Knox. Vad man inte räknade med var att länderna i Mellanöstern, vars gränser västvärlden själva stakat ut, i kraft av sina svindlande oljeinkomster skulle växa mentalt till kaxiga, självständiga länder som trots sina medeltida stamstrukturer plötsligt föresatt sig att konkurrera ekonomiskt med resten av världen. Om dollarn skulle kopplas bort från oljehandeln riskerade hela den amerikanska ekonomin att kollapsa, förtroendet för dollarn skulle sjunka som en sten. En valuta utan säkerheter är inte värd mer än pappret den är tryckt på.

Till råga på allt började man under 1970-talet ifrågasätta varaktigheten i Mellanösterns oljekällor, hur länge skulle de egentligen räcka? Detsamma gällde oljetillgången i det Kaspiska bäckenet, där undersökningar gav nedslående resultat. Om oljan började sina skulle inte dollarn kunna balansera den växande skuldbördan i världens ekonomier. Målsättningen blev att minska oljeutvinningen, höja oljepriset, sänka tillväxttakten och införa en ränta nära noll för att dämpa inflationen. Dessa samverkande faktorer skulle spara på oljereserverna tills nya fyndigheter hittades och därmed nya säkerheter kunde stödja skuldberget.

Allt detta sett ur ett amerikanskt perspektiv. När då vissa andra länder (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) formar ett förslag till en ny valuta, BRICS-valutan, som enligt deras syn på saken, borde ersätta dollarn som oljehandelns valuta i kraft av att merparten av de existerande oljetillgångarna finns i deras egna länder, får oligarkerna i USA skrämselhicka. Guldreserven i USA har enligt vederhäftiga rykten minskat radikalt, samtidigt som realvärden som fastigheter betraktas som kraftigt övervärderade i förhållande till sin skuldbörda.

En kollaps för dollarn skulle med andra ord kunna utlösa den största ekonomiska krisen någonsin i västvärlden, kanske till och med knäcka de amerikanska oligarkernas fortsatta dominans i den globala finansvärlden. Detta skall vi ha i minnet när vi i nästa avsnitt granskar maktspelet kring oljan, den verkliga orsaken till det som händer i världen idag. Därefter kan jag lova att ni börjar förstå globalismens mekanismer och dess kamp för att vinna global kontroll eller dö – en kamp som det nu är dags att ta på allvar!

Peter Krabbe

12 Responses to Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation? Del 7. Det finansiella systemet.

 1. Göran says:

  Peter! Du skriver att räntan sänks för att motverka inflation. Riksbankerna sänker räntan för att höja inflationen. Lite motsägande. Oligarkerna och bankerna tjänar pengar på inflation och förlorar på deflation. Således tvärtemot vad som gäller för dig och mig. Vi förlorar på inflation och tjänar på deflation.

  För att idka handel behöver mängden pengar aldrig ökas. Har man guld som pengar behöver de aldrig utökas. Man delar bara guldet i mindre bitar. Det finns dock ett område som detta inte funkar på: statsapparaten. För att stjäla pengar från folket behöver statsapparaten på något sätt öka mängden guld. I början gjorde man det genom att blanda ut guldet med andra metaller. Sedan har de instiftat lagar om att bara staten får ge ut pengar vilket gör att de kan trycka dem hur de vill. Idag tillverkar de pengarna digitalt.

  Att Nixon 1971 tog bort papperspengarnas bindning till guldet var för att undvika att USA gick i konkurs. Ekonomiska kriser skapas av politikerna. De stackars människorna i världen tror att dessa krisskapare ska fixa så att kriserna går över. Det kommer aldrig att ske, om inte alla politiker sätt i fängelse.

  • peterkrabbe says:

   Ett bättre sätt än fängelse skulle kunna vara obligatorisk utbildning av politiker, så att de åtminstone har en aning om vilka problem de i verkligheten skall ta ställning till.

   • Göran says:

    Lite drastisk att sätta dem i fängelse. Bara ett sätt att hålla deras fingrar borta. Jag undrar om utbildning skulle hjälpa. Problemet är att utbildning inte är en garanti för att göra kloka handlingar. Själv skulle jag aldrig kunna vara politiker på grund av att politik bygger på att tvinga människor genom våld eller hot om våld och att stjäla människors resurser. Jag har t.ex. ingen önskan att tvinga dig att ha en viss färg på ditt hus även om jag skulle tycka att du valde en förskräcklig färg enligt min åsikt.

    Det som behövs är en insikt att alla människor inte vill samma sak, att folk i Sverige har helt andra idéer om saker och ting enbart på var i landet de geografisk hör hemma och att det är just den skillnaden som gör att utvecklingen springer framåt. Motsatsen är: När alla tänker samma, tänker ingen.

 2. Lasse M says:

  Märkligt, skrev precis en kritisk text, sedan laggade internet….
  Nåväl, jag tror att vi närmar oss en väldigt farlig punkt i världshistorien. Nato och USA håller på att bygga upp en krigssituation mot Ryssland genom en aggressiv propagandaapparat.
  USA som står inför gigantiskt inrikesproblem försöker flytta focus från sina egna inhemska problem med hjälp av NATO, genom att faktiskt hota Ryssland, men nu är det ju inte en dysfunktionell stat man ger sig i lag med, utan en fullt utrustad kärnvapennation.
  Faktiskt tror jag att USA har gjort en riskbedömning om att anfalla Ryssland, och kommit fram till att det kan göras, fast genom Nato. Moldavien tror jag ligger bra till att starta upp ett nytt Ukraina, som sedan kan sprida sig genom Rysslands perifera gränser. Det dom inte riktigt räknar med är att Putin till sist tröttnar, och går i öppen konflikt med USA, och faktiskt hotar dom med kärnvapen, kom i håg att Putin är en ligist, tränger du in honom på riktigt, slår han tillbaks, jag tror inte för ett ögonblick att han vill ha ett nytt segdraget Ukraina,
  Samtidigt har vi nästa euro-kris under uppsegling, Italien sitter på pottkanten, samtidigt som Deutche Bank lovar guld och gröna skogar, bara dom får ta del av skattebetalarnas pengar, något som avtalades bort fr.o.m 1 a januari, dock har Frankrike störst fodringar på Italien.
  Frankrike står inför ett medborgarkrig, det verkar räcka nu med politisk underlåtenhet mot den islamiska invällarkulturens försök till dominans, några fler muslimska tokigheter så kan det bli riktigt otrevligt i Frankrike, oroligheter som kan sprida sig till Tyskland,
  Här hemma gullar vi däremot på med svenska flaggan och total korruption, nu senast hos den sista bastionen Riksrevisionsverket, något som hör och häpna DN grävde fram, misstänker starkt att det skedde för att Wolodarski har semester, annars är korruptionen total från våran dysfunktionella, dagisuppfostrade och totalt inkompetenta regering.
  Men som sagt, vi står inför en väldigt farlig framtid.

  • Jonas says:

   ”annars är korruptionen total från våran dysfunktionella, dagisuppfostrade och totalt inkompetenta regering.”

   Tack för dina väl valda ord då jag undrat i många många år vad som egentligen krävs för att bli riksdagspolitiker. Tycks som genomgången dagis är det enda krav som ställs.

 3. Sture says:

  Peter,
  först och främst vill jag tacka dig för dina fantastiska artiklar. Denna om oljan och dollarn är också jättefin. Dock får jag en känsla av att den är lite överkurs. Och egentligen behöver man gå djupare eftersom folks (även intellektuellas) kunskaper om ekonomi är så grunda.
  För några år sedan gjorde jag en sammanfattning av vad som står i Griffins bok om Federal Reserve och Jekyll Island, som presenterades uppdelat på sajten EveryKindapeople.com. Du kanske är intresserad av att läsa det?
  Diskussionen börjar här med att jag, SB, gör två kommentarer till den första artikeln:
  1. http://everykindapeople.blogspot.se/2014/05/den-omedelbara-orsaken-till-inflationen.html
  Därefter följer hela stycken:
  2. http://everykindapeople.blogspot.se/2014/05/fraktionerade-pengar.html#comment-form
  3. http://everykindapeople.blogspot.se/2014/05/mer-fraktionerade-pengar.html#comment-form
  4. http://everykindapeople.blogspot.se/2014/06/federal-reserve.html#comment-form
  5. http://everykindapeople.blogspot.se/2014/06/sa-har-fungerar-federal-reserve-del-1.html#comment-form
  6. http://everykindapeople.blogspot.se/2014/06/sa-har-fungerar-federal-reserve-del-2.html#comment-form
  7. http://everykindapeople.blogspot.se/2014/06/sju-skal-att-overge-federal-reserve.html#comment-form
  8. http://everykindapeople.blogspot.se/2014/06/en-plan-for-att-bli-av-med-federal.html#comment-form
  9. http://everykindapeople.blogspot.se/2014/11/miljororelsen-som-ett-politiskt-vapen.html#comment-form
  10. http://everykindapeople.blogspot.se/2014/12/guld-och-rubel.html#comment-form
  11. http://everykindapeople.blogspot.se/2015/03/allt-som-glimmar.html#comment-form
  [Artiklarna tar dock inte upp den senaste utvecklingen med digitala pengar]

  • peterkrabbe says:

   Sture, avsikten med del 7 är att lägga en för flertalet begriplig pusselbit, hur man använder den centralbanksrelaterade möjligheten att styra inflation och deflation tillsammans med det politiska spelet i övrigt. Det finns mycket att tillägga om just ekonomi, så alla som vill bidra med fördjupningar där är välkomna. Jag försöker i första hand lägga pusslet färdigt!

   • Sture says:

    Jag följer dig. Det du skrev i förra artikeln om Trilaterala Kommissionen var mycket lärorikt.

 4. Rune Nilsson says:

  Sveriges Riksbank ägs av Rotschild? enligt följande länk
  http://humansarefree.com/2013/11/complete-list-of-banks-ownedcontrolled.html

  • angela says:

   Ja det är jättebra att modiga och kunniga personer sammanfattar. Peter Krabbe är en av dem. Kommentatorernas uppgift blir att komplettera och tipsa vilket måste göras gång på gång i olika bloggar för att nå ut till så många som möjligt. Upprepa och upprepa igen. Alla är ni värdefulla och Lasse ja det är märkligt vilket jobb man får ibland i kommentarsfälten och med datorn när man skrivet något som systemet inte gillar. 🙂

   Det är bra att du tar upp det med riksbanken. Det förklarar nog de mystiska 2 % som modiga professorer tar upp ibland på sina föreläsningar. Avregleringen av Riksbanken brukar ibland kallas rosornas krig. Men de 2 % gåtan fanns tidigare.Folk tror också att FED är USA:s riksbank.

 5. Peter Grafström says:

  Arabernas medeltida stamstruktur var inte självförvållad utan frammanad och förstärkt av britterna. Kunskapsfientliga reaktionära versioner av islam selekterades och förstärktes med stor energi sen höjdpunkten på det brittiska imperiet. Arabisk nationalism bekämpades med stor slughet och allt det vi nu ser inklusive Saudiarabien är konsekvenser av angloimperiets utstuderade geopolitisk manipulationer.
  Men det är i sammanhanget en detalj. Din artikelserie är utmärkt och kan rekommenderas till alla.

 6. Pingback: Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation? – Bakom kulisserna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: