Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation? Del 10. Avslutning.

Huntington

Världens civilisationer enligt Samuel P Huntington.

I detta avslutande avsnitt skall jag försöka summera intrycken av de 9 föregående artiklarna. Först tack för all uppskattning och intresseväckande kommentarer. Sedan jag började skriva om globalismen i höstas har artiklarna lästs av c:a 200.000 personer, vilket jag tycker motiverar den tid jag lagt på projektet. Ändå har jag inga stora förhoppningar om att det skall ge något nämnvärt genomslag i Sveriges politiska liv. Fortsättningen beror på er, kära läsare, och hur ni bär ut budskapet till framtidens valurnor.

Säkert har den förändrat mångas världsbild, så är det i alla fall för mig själv, som har fått många nya intryck under arbetets gång. Ett arbete av detta slaget är som att köra in med en båt i dimman, man vet ungefär åt vilket håll man skall men kan inte vara säker på hur det ser ut när dimman lättar eller var man då befinner sig. Skiner då solen när nu dimman har lättat? Knappast. Jag ser bara nya oväder. Låt oss tänka efter.

En sak vi kan konstatera är att utvecklingen bakom NWO styrs med järnhand av en relativt liten grupp människor med verksamhetscentrum i USA, både på Wall Street och i Washington. I den ingår hela finanskartellen, oljekartellen, de globala storbolagen inom alla branscher och dessutom ett stort antal handplockade politiker i det allra översta skiktet. Dessa politiker styr både den amerikanska presidentmakten och dess utrikesdepartement, därmed också den globala politik som ligger inom USA:s råmärken.

Den finansiella makten binder ihop dessa krafter till ett i det närmaste oslagbart team. De som behövs på en lägre nivå kan köpas i den mån de är ideologiskt tveksamma. Vem kan säga nej till ett bekvämt liv i ekonomiskt överflöd? Andra är så ideologiskt indoktrinerade och oförstående inför den process de deltar i att de aldrig borde ha sysslat med politiskt arbete. Kort sagt, vi står inför en maktapparat som trotsar motstycke och tycks vara oslagbar. Den har byggts upp under mer än hundra år och har rötter som idag går djupt ner i jorden. Dess styrgrupper driver sin agenda på ett sätt som döljs för den övriga mänskligheten. På så sätt kan den arbeta ostört. Genom att de kontrollerar merparten av offentliga media kan de vara trygga i förvissningen att inga opinionsstormar äventyrar processen.

Under de senaste hundra åren har ett stort antal politiker och andra insatta ändå varnat för vad som pågår, särskilt i USA där debattklimatet är friare. De politiska morden har därför blivit vardag, genom att äga rättsväsendet styr man också över liv och död. Detta storpolitiska fenomen har också nått Sverige, vilket visar att vår roll i världspolitiken inte är oväsentlig, kanske genom vår teknologi och placering mellan öst och väst.

Allvarligast är ändå själva agendan och dess genomförande. I avsnitt 9 tog jag fasta på den amerikanska professorn Antony Suttons teori om sambandet mellan NWO och 1900-talets försök att införa socialism, inte i meningen folkstyre utan som planekonomi, en statligt styrd monopolsituation för alla former av verksamheter som hindrar att konkurrens och fritt privat företagande uppstår. Därigenom garanteras de företag som styrs av makthavarna fri prissättning av sina produkter och en samverkan mellan vinsthemtagning och medborgarkontroll.

I NWO:s version av socialismen är det förutsatt att den nuvarande finansmakten inom det styrande skiktet på Wall Street också kommer att representera den statliga makten. Denna teori är intressant och stämmer väl med vad vi ser idag av nedläggning av små och medelstora företag till förmån för fåtalet globala under oligarkernas kontroll. Prissättningen av olja sker exempelvis helt godtyckligt av oljekartellen liksom omstruktureringen av jordbruket till globala företag med fri rätt till genmanipulering och hantering av växtgifter styrs genom Monsanto, DuPont och Bayer. Läkemedelssektorn är en annan viktig del som utöver den finansiella aspekten ger möjlighet att styra över liv och död.

Som vi har sett har en ny version av 1900-talets historia sett dagens ljus. I den är samma aktörer genom sina försök att införa sin form av socialism ansvariga för den ryska revolutionen, andra världskriget och Hitlers väg till makten och det amerikanska försöket till socialisering genom Roosevelts New Deal. De olika beteckningarna marxism, nationalsocialism och New Deal-socialism har i grunden samma innehåll med ett statligt enpartisystem, globala monopolföretag och en av staten bestämd grundnivå för välfärden. Detta gäller också för dagens, som vi kan kalla fjärde försök, att införa världssocialism efter samma modell genom globalismen.

Denna gången kommer man inte att sky några medel för att lyckas, eftersom tiden håller på att rinna ut. Frågan är vad konsekvenserna kommer att bli för gemene man, vi står redan på tröskeln till kaos genom att begreppen fri rörlighet globalt och nationell utplåning tillhör verktygslådan för globalismen.

Man kan undra varför så få förstår att FN:s 2030 Agenda är identiskt med NWO:s totalitära socialism och ett direkt hot mot demokratin. Ändå kan alla se att funktionärerna i FN:s organisation är tjänstemän utan förankring till valsystemet. De väljer varandra, ett system som nu är etablerat även i FN:s systerorganisation EU. Topparna tillsätts av finanskartellen, som i praktiken äger organisationerna. Den genomsnittlige medlemmen i den verkliga världsregeringen tillhör någon av finansfamiljerna, sitter i ledningen för minst ett oljebolag och ett bolag i tillverkningsindustrin, samt innehar växelvis poster som kommissionär i FN och EU eller som funktionär inom NATO. De som tillfälligt går in i en regering, vilket är vanligt, återgår till sitt nätverk i NWO därefter. Som pensionärer avlönas de genom fiktiva poster i finansbolagen, där man alltid kan hitta en titel.

Tror socialdemokraterna att NWO:s socialism är densamma som deras egen? Förstår man inte vad en enpartistat är? Eller både gör och eftersträvar man just det? Eller är man helt enkelt dumma i huvudet? Svaret får vi kanske i nästa val om Moderaterna och Socialdemokraterna går ihop i en regering i syfte att stoppa nationalismen. Detta framstår allt mer som deras enda möjlighet, även om det i praktiken innebär att vi då också får just en enpartiregering. Sedan kan man turas om med att besätta statsministerposten tills folket får nog och gör revolt. Men hoppsan, där står ju NATO:s amerikanska förband och vaktar regeringskansliet….

Allvarligt talat, så är situationen kritisk – för Sverige. Den kompliceras allt mer av att vi förbundit oss genom FN:s Agenda att fullfölja invandringen från MENA-länderna. Det kommer aldrig att gå att dölja att islam inte är kompatibelt med demokrati. Som en följd därav kommer vi att få en växande terrorism i syfte att bredda vägen för ökat muslimskt inflytande i statsapparaten och samhället i övrigt.  Detta går inte att stoppa eftersom islam inte är föränderligt, åtminstone inte inom överskådlig tid. Islams inflytande i FN växer också för varje år och snart har vi blasfemilagar som förbjuder kritik av islam. Sådan ser överenskommelsen ut för att oligarkerna skall kunna säkra tillgången på olja.

Ett begynnande sammanbrott av EU är naturligtvis en stor motgång för NWO. Brexit visar klart motsättningarna mellan de toppstyrda politikerna som anser sig veta bäst och folket som får lida för deras beslut. Nästa steg blir sannolikt ett utträde av det forna östblockets stater som kanske bildar en egen enhet. Ett drömläge vore då för Norden att bilda en enhet. Vägledande borde vara en något smalare intressegemenskap med större självstyre inom sådana naturliga grupper, ingenting hindrar ju att de som vill underlättar handelsförbindelser och normal rörlighet mellan sådana nya grupperingar. Risken är dock att ingen vill ta i Sverige med tång ens, med tanke på vår oförmåga att inse hur verkligheten ser ut.

Oavsett vilket, måste vi ändå stoppa våra omdömeslösa politiker att fortsätta driva Sverige i armarna på en global regim med totalitära avsikter. Likheterna med nationalsocialismens framväxt på 30-talet är förskräckande, det är dock inte SD som är problemet utan bakom maskerna hittar vi politiker som Bildt, Reinfeldt, Löfven, Wallström och Andersson. Det känns som om dessa i sitt infantila nit att vara FN till lags bäddar för en snabbare nedbrytning av den svenska nationen än vad världens övriga stater utsätts för. Det finns möjligheter att bromsa utvecklingen om den nationalistiskt inriktade Trump blir president i USA och Hollande avsätts i Frankrike. Merkel hänger sannolikt också i en skör tråd och Erdogan lär släppa sina drömmar om anslutningen till EU på eget initiativ, det Ottomanska Riket lockar mer.

Men Sverige pilar på, som en galen ekorre bland trädtopparna, omöjligt att stoppa. Varför får vi inte ett nytt parti som vågar driva frågan om avståndstagandet till globalismen och dess onda lakejer? Det är bråttom….

För att avslutningsvis återvända till seriens rubrik, så ser jag inget framtidshopp i globalismen, snarare hotet mot vår civilisation. Om globalisterna fortsätter att genom NATO provocera en kärnvapenmakt som Ryssland kan utgången bara bli en – just undergången för vår civilisation. De som medverkar till detta tar på sig ett stort ansvar. Att de gör det i oförstånd är ingen ursäkt.

Peter Krabbe

Tack för att ni lyssnat!

39 Responses to Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation? Del 10. Avslutning.

 1. PerH says:

  Tack för ditt grävande arbete till att försöka skingra dimmorna av vad som ser ut som en sammanhängande röd tråd i tiden efter Wwr2.

 2. hellertz says:

  Tack Peter Krabbe för dina synnerligen intressanta analyser, analyser som både bekräftar det jag redan anat eller trott mig veta – och dels tillfört nya pusselbitar. Jag har länkat till artiklarna på min Facebooksida och rekommenderat vänner att ta del av din blogg. Jag fick tillbaka en gammal känsla från när jag var ung och såg fram mot fortsättningen på den spännande romanen i Allers. Dagarna kunde inte gå nog fort. Så det känns lite tomt nu när du skriver ”Avslutning”, men jag förutsätter att det bara är för tema Globalismen. Det kommer att finnas många andra teman att granska. Tack igen, Pia Hellertz

 3. Om jag förstår det hela rätt är det du kallar för ”globlister” en hemlig grupp som försöker införa kommunistiska idéer, d.v.s. delvis motsatsen till kommunismens syskon nationalsocialismen (nazismen).

  Agenda 2030 har inget med det att göra, det är ett program utvecklat ur den tidigare agendan som FN tagit fram för att minska svält, sjukdom och fatigdom. En vacker tanke som faktiskt kan avhjälpa en del av det elände som finns på jorden (professor Hans Rosling har statisitk på hur det har förbättrats i delar av världen, statistik som de flesta inte känner till men som Rolsing presenterat ett atal gånger under sina många föreläsningar).

  De konflikter som vi ser i världen är oftast baserade på maktbegär och kamp mellan åsikter/idéer, ofta en ideologisk kamp, inget nytt under solen, Ideologier (ibland med en gud inblandad) har alltid varit en av de stora stötestenarna, men ideologierna har hittats på av människan.

  Det scenario du målat upp verkar inte vara det mest sannolika, även om det naturligtvis finns människor som vill expandera sina bolag. Ditt resonemang är en mix av socialismen och nazismen. Men så är de två ideologierna också syskon.

  • peterkrabbe says:

   Globalisterna är inte särskilt hemliga i sig själva, men deras strategier beslutas i för omvärlden slutna grupper. Den socialism de vill införa är varken kommunistisk eller nazistisk men har en gemensam plattform genom att den vill avskaffa det folkstyre en demokrati bygger på till förmån för ett elitstyre, ett styre genom dem som anser sig själva vara bäst lämpade utan att behöva ta besvärande hänsyn till en folkvilja. Brexit är ett exempel på händelser som de hatar. Agenda 2030 är präglat av denna syn och handlar inte bara om den vackra, fredsbevarande fasaden. Läs gärna innehållet i texterna med kritiska ögon så ser du säkert att där finns mycket mer än så. Läs också tidigare artiklar i ämnet!

  • Göran says:

   Micke Carlsson! Inte för att vara elak, men det går att beskriva hur vacker en ros är utan att nämna dess elaka taggar. Läs om hela blomman så kanske du förstår. Det är ganska enkelt att förstå hur det kommer sig att Afrikas invånare hela tiden är fattiga när det faktiskt är ganska enkelt att ändra på det förhållandet. Hur kommer det sig då att det skrivs agendor om att lösa fattigdomen medan samma personer faktiskt inte gör något för att lösa det problemet utan mer upprätthåller fattigdomen?

   Å andra sidan kan jag inte låta bli att tro att du är avlönad av globalisterna. Jag är kanske naiv som inte förstår att någon ens kan betrakta Agenda 2030 som något gott om denna person har satt sig in i globalism, klimatskojeri etc.

  • hellertz says:

   Micke Carlsson – jag skulle säga att Agenda 2030 har ALLT med globaliseringen att göra, även om intentionerna döljs i vackra locktoner och förrädiska visioner. Jag har just läst Rosa Koires bok BEHIND THE GREEN MASK – U.N. Agenda 21 (som ju var föregångaren med ”bara” sju mål – 2030 har 17 mål). Boken är synnerligen tankeväckande. Den har visserligen USAs alltmer besvärliga situation i fokus, men Agenda 2030 SKA implementeras i alla världens länder – åtminstone de som skrivit under avtalet och jag känner igen en hel del i diskussionerna och ”miljöarbetet” i Sverige. Jag skrev ihop en artikel om boken som finns på http://www.piahellertz.com/Behind_the_Green_Mask.pdf. Den ger en antydan om vad som döljer sig bakom ”den gröna masken”.

 4. Utmärkt belysning av globaliseringsagendan, Peter Krabbe. Särskilt det där om hur odemokratiskt FN, EU och NATO är uppbyggda och fungerar i praktiken.
  Inger, eftersom detta är en slutdiskussion accepterar jag din längre kommentar, men replikerar löpande kursivt (Peter)

  Lite konstruktiv kritik bara:

  Du skriver: ”Allvarligt talat, så är situationen kritisk – för Sverige. Den kompliceras allt mer av att vi förbundit oss genom FN:s Agenda att fullfölja invandringen från MENA-länderna.”

  Genom att använda den förkortningen och fokusera på dessa folkgrupper ger du din text en uttalad SD-prägel, vilket är synd då du har viktiga och relevanta synpunkter i övrigt.
  Invandringen från MENA-länderna beslutades redan 1974 i en överenskommelse mellan EEC och EAD (Euro-Arab Dialogue) och betonas i FN:s Agenda genom fri rörlighet. Den har inget historiskt samband med SD som inte ens fanns då. Att SD idag har invändningar mot resultatet, som enda parti, förvånar knappast (Peter)

  ”Det kommer aldrig att gå att dölja att islam inte är kompatibelt med demokrati.”

  Det har varit framgångsrikt kompatibelt i Turkiet och andra länder. Du menar nog snarare ”politisk islamism”. Dessa tu måste inte nödvändigtvis gå hand i hand. Den politiska islamismen är en extrem rörelse som knappast ens har med religion att göra utan bara är en ursäkt för psykopater att få dominera övriga medlemmar av samhället. För dessa går vilken religiös, vetenskaplig, ekonomisk eller politisk -ism som helst bra, bara den går att tolka tillräckligt inskränkande mot befolkningen och ge dem själva tillräckligt mycket makt.
  Jag menar vad jag skriver. Turkiet idag är knappast någon reklampelare för demokrati. Problemet är att religion och statsskick är förenade i den muslimska världen. Religionen innehåller samtidigt inslag som står i direkt motsats till vårt demokratiska tänkande. Därför är inte stater där islam ingår i styret av landet kompatibla med demokrati.(Peter)

  Dock finns av tradition ett annat styrelseskick i Mellanöstern och delar av Afrika. Där man inte litar på staten utan på egna familjen och klanen för sin överlevnad. Det har inte heller med religion att göra men religionen kan som sagt utnyttjas av psykopaterna, precis som den nya klimatreligionen utnyttjas av psykopater och deras efterföljande opportunister här i väst.

  http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/i-mellanoestern-gar-klanens-intressen-alltid-foere-religionen-13954
  Detta är ett av huvudproblemen med invandringen från MENA-länder, att man inte litar på statens förmåga att leverera välstånd, trygghet och omvårdnad. Att vårt samhälle dessutom präglas av en för dem främmande religion gör inte saken bättre. (Peter)

  ”Som en följd därav kommer vi att få en växande terrorism i syfte att bredda vägen för ökat muslimskt inflytande i statsapparaten och samhället i övrigt.”

  De flesta muslimer är inte terrorister. De flesta terroristdåd begås inte av muslimer. De flesta muslimer är inte heller extremister, lika lite som de flesta kristna, hinduer eller ateister är det.
  Detta är ett uttjatat argument. Självklart är inte alla terrorister eller extremister men islam är ensamt om att predika en spridning av sin religion till länder med andra religioner, en spridning där våld i olika former uppmuntras och glorifieras. Därför har vi terrorism och de som anammar den är fler än vad som kan tolereras.(Peter)

  ”Detta går inte att stoppa eftersom islam inte är föränderligt, åtminstone inte inom överskådlig tid. Islams inflytande i FN växer också för varje år och snart har vi blasfemilagar som förbjuder kritik av islam. Sådan ser överenskommelsen ut för att oligarkerna skall kunna säkra tillgången på olja.”

  Men att ö h t fokusera på islam och bli rädd för islamister är ju precis vad de önskar. Inget gläder globalister så mycket som att lyckas så split, rädsla och misstro mellan grupper så att de själva kan erbjuda lösningen: att enas till en enda superregion och så småningom superstat och gärna en enda superreligion – under deras eget välvilliga styre.
  Jag tror inte att så många fruktar terroristhandlingarna genom islam, vi är starkare än så. Däremot har vi ett samlevnadsproblem med religiösa utövare som förespråkar kvinnoförtryck, sexuella övergrepp och juridisk åtskillnad mellan könen. Detta påverkar vår vardag på ett sätt som får oss att må dåligt. Det förvånar mig att du som kvinna inte inser detta. I övrigt har du rätt.(Peter)

  ”Oavsett vilket, måste vi ändå stoppa våra omdömeslösa politiker att fortsätta driva Sverige i armarna på en global regim med totalitära avsikter. Likheterna med nationalsocialismens framväxt på 30-talet är förskräckande, det är dock inte SD som är problemet…”

  Jo, faktiskt. De förefaller vara själva sinnebilden av kontrollerad opposition, där man steg för steg leds allt längre ut mot den bruna ytterkanten och uppmanas att rikta sitt hat mot *offren* för de krig globalisterna ständigt startar för att röra om i den globala grytan och bryta ned nationalstaten. Att ställa sig under deras flagga är att göra sig till del av den kontrollerade oppositionen och koppla ihop den *sunda* anti-globalismen med en osund dumnationalism av precis samma slag som på 30-talet. Tror du tyska folket över en natt förvandlades till elaka nazister genom någon sorts magi? Nej, de ville bara det som var bäst för landet, precis som vi vill idag. Retoriken var väldigt likartad, även om man uttrycker sig i mer polerade ordalag i 2000-talets Sverige. Psykopaterna vet alltid hur de ska anpassa sina ord för att bäst nå ut till olika folkgrupper under olika epoker.
  Mig veterligt har inte SD haft något inflytande på den politik som försatt oss i nuvarande besvärliga situation. Det har däremot övriga riksdagspartier haft. SD anmärker på omfattningen och hanteringen av invandringen. Nazityskland hade inget sådant problem, så i vad består likheten? Detta är bara idiotiska floskler. (Peter)

  ”…utan bakom maskerna hittar vi politiker som Bildt, Reinfeldt, Löfven, Wallström och Andersson. Det känns som om dessa i sitt infantila nit att vara FN till lags bäddar för en snabbare nedbrytning av den svenska nationen än vad världens övriga stater utsätts för.”

  Ja, de också. Även det kulturarvet verkar just Sveriges politiker (oavsett färg) vilja åter vilja förstöra i en rasande takt. Men fall nu inte i fällan att svälja den kontrollerade oppositionen med hull och hår bara för det. Är det verkligen så svårt att bara hålla sig neutral och inte låta sig knuffas åt vare sig höger eller vänster? Trots att du och allt fler av oss börjat inse att det är samma krafter som kontrollerar båda sidorna? När man nu vet eller anar det, varför fortsätta spela med i polariseringsspelet?
  7-klövern är eniga i sin globalism-främjande politik. Var ser du ett alternativ? (Peter)

  ”Det finns möjligheter att bromsa utvecklingen om den nationalistiskt inriktade Trump blir president i USA…”

  Du skojar väl nu, hoppas jag? Trump är ju en uttalad narcissist som inte ger ett vitten för något annat än sin egen karriär. USA och världen är hans nya lekstuga, nu när han lekt färdigt och vunnit ekonomispelet. Med honom vid ratten kan det mycket väl bli ett tredje världskrig, precis som om Hillary vinner. Han lär inte bry sig.

  Fatta att det inte finns någon hjälte som kommer att rädda oss. Inte Trump, inte Putin, inte någon. För de verkliga hjältarna är inte intresserade av makt. De bara jobbar på i det lilla för att göra världen lite drägligare för sina medmänniskor. Utan dessa vore världen väldigt mycket otrevligare. Så fortsätt vara en av dessa och bara påtala det du upptäcker utan att driva dina läsare i armarna på någon annan psykopat.
  Trump är den enda i raden av presidentkandidater som angriper globalismen och dess företrädare, som jag skrivit finns dessa överallt i den amerikanska administrationen, så uppgiften är inte enkel, snarare på gränsen till omöjlig. Viktigast just nu är att upprätta en fredlig dialog med Putin och Kinas ledare. Trump är också den ende som vill gå den vägen istället för att bomba Ryssland sönder och samman som Clinton o Co vill med NATO:s hjälp. Ingen kan förneka att Trump också har svagheter, men när alternativet är rena helvetet är det svårt att inte ge Trump en chans.(Peter)

  Tack för ordet!

 5. Elisabeth Almqvist says:

  Stort TACK..för ditt engagerade arbete. Oerhört glädjande läsa att du haft/har så många som läst och läser detta. Fasansfulla scenarier är tydligen att vänta. Läste idag att några stater i USA har chockerande många islamister http://www.israelvideonetwork.com/islamization-is-getting-so-bad-you-will-be-shocked-to-hear-the-numbers/?omhide=true&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Islamization+is+getting+so+bad+you+will+be+shocked+to+hear+the+numbers%21&utm_campaign=20160724_m133104277_07%2F24+Today%27s+Israel+Connection%3A+Islamization+is+getting+so+bad+you+will+be+shocked+to+hear+the+numbers%21&utm_term=Islamic-proffessor_png_3F1469344920 https://www.theguardian.com/business/2016/jul/23/imf-calls-for-more-government-spending-as-rate-cuts-lose-their-impact Och IMF börjar få lite pengar…de är redan nu bekymrade över Brexit. Mycket glädjande, hoppas flera går ur. Mvh Elisabeth Almqvist. (PS. skriv gärna mera om detta vid tillfälle.) Date: Sun, 24 Jul 2016 07:46:13 +0000 To: elisabethalmqvist@hotmail.com

 6. Lillian Lindblad Selin says:

  Ett hjärtinnerligt tack för a hyperaktuella och synnerligen intressanta saker du skriver!Det märkliga är att allt stämmer överens med det som står i Bibeln.Tyvärr började jag inte prenumerera från början.Jag ser vad du skrivit  i del 1 och början, men jag kan inte skriva ut dem. Det fungerar inte med min skrivare.Tacksam om du därför skulle vilja skicka ”början” och del 1. Allt gott till dig!Med vänlig hälsningLillian Lindblad SelinUppsala

 7. hellertz says:

  Ett kitet tips Lilian, jag har kopierat över artiklarna i Worddokument så jag ska kunna förstora texten och dessutom lättare kunna skriva ut och läsa på papper. Så jag har samlat på mig en liten ”bok” som jag kan läsa igen och igen.
  Har du funderat på att faktiskt skriva en bok Peter?
  Vill passa på och tacka Inger och Peter för den mycket givande dialogen ovan. Tack för att den fick vara lång och innehållsrik.

 8. christian östlund says:

  Det ser illa ut. Dock är Kina & Ryssland (fr a, men även t ex Indien) formidabla motståndare för globalisterna/judiska angloamerikanska okligarkerna med Rockefeller i ledningen(?). Som Aaron Russo påpekade, så är vi-folket-många och vill vi ej detta (NWO) så kan vi stoppa de diaboliska makthavarna. Otäckt är det & psykopatin är allestädes närvarande. Att dessa figurer är personlighetsstörda är ej oväsentligt, ty det innebär att de inte har normala spärrar & mkt riktigt har de gång på gång klivit över lik för att få det som de vill. Tack för Dina fina artiklar-jag brukar rek. Din blogg.

 9. pelle 3 says:

  Jag kan bara instämma,,,,,mycket intressant läsning,,,,,,du peter o lars bern,,,,, är riktiga tungviktare i dom här sammanhangen,,,,,,jag fick förtroende för er direkt,,,,,,,har nog läst om sveriges invandring och förfall i tio års tid utan att förstå vad som ligger bakom,,,,när jag hittade era bloggar så tycker jag att, det rätar ut många frågetecken på ett logiskt vis.

  Jag för min del tror inte att detta går att lösa på ett demokratiskt vis,,,,,,,det måste ner till avgrunden,inbördeskrig är ett tänkbart scenario,kanske att det går att få något gott ur detta,,,,,men knappast troligt.

  Men vilket parti är ett tänkbart alternativ ? Sd känns inte självklart,,,det känns som att dom går etablissemangets till mötes,,,,,,,men vad annars ?

  Tack peter iallafall,,,,,,,kanonjobb du har gjort,,,,

  Pelle i motala

  • MR says:

   För er som inte känner till LPO landsbygdspartiet oberoende borde ta er tid att titta in där. En levande landsbygd med öppna landskap är förutsättningar för att även städerna ska kunna leva att vi kan närproducera och är självförsörjande är grundförutsättningarna. Vill även flytta makten till lokala nivåer samt ett Swexit.. och införliva ett nordiskt samarbete över gränserna. detta kanske kan vara något för alla de som börjar få upp ögonen på vad som håller på att ske?

 10. tomas says:

  Stort TACK Peter! Ett gediget arbete. Nu kan jag knyta ihop säcken.
  Nu när jag ser makteliten i teve har jag lättare att föstå dom dolda budskapen.
  ”There is a term called political correctness, and I consider it to be a euphemism for political cowardice.” – Milos Zeman

 11. RB says:

  Tack Peter för ditt engagemang och för att du lyfter fram dessa sammanhang här på bloggen!

  Sedan ställer du en relevant fråga: ”Varför får vi inte ett nytt parti som vågar driva frågan om avståndstagandet till globalismen och dess onda lakejer?”

  Till att börja med har vi de grundläggande förutsättningarna som egentligen gäller för allt framgångsrikt mänskligt arbete, nämligen – vad vi kan kalla – Hjärta, Hjärna och Hand, eller om vi så vill Moral, Förståelse och Erfarenhet. Den första punkten, Moral, är speciellt intressant här: Det krävs mod för att på allvar utmana NWO-sammanhangen på det explicita sätt du (och jag) efterfrågar. När det gäller den andra punkten, kunskapen och förståelsen, så skulle jag vilja säga att det tar tid att sätta sig in i detta. Åratal åtminstone, inte nödvändigtvis heltid, men kalendertid, skulle jag säga krävs om man ska kunna smälta det hela på ett meningsfullt sätt och inte bara få det ”korvstoppat”. Det krävs också en viss intuition och intellektuell förmåga för att klara av det. Alla har inte detta. Den sista biten – den om erfarenheten – är inte heller enkel. Vi pratar här om sammanhang med ganska stor bäring på utrikespolitik och internationella sammanhang. Inte så jättemånga har praktisk erfarenhet av detta, och många av dem som har det får förmodas till övervägande delen ha viss sympati för NWO-sammanhangen…

  Sedan en specifikt svensk, eller i alla fall inte generell sak: Vi har ingen – vad ska vi kalla det…”konspirationskultur” i Sverige. I vissa länder är misstanken mot etablissemanget grundmurad och föreställningen om konspirationer en naturlig del i detta. I Sverige har vi efter 200 år av fred, fortfarande en rätt grundläggande tilltro till makten och de styrande. Vi kan inte riktigt – fullt ut – ta in att de kanske inte längre vill oss väl.

  Ytterligare en sak: Skulle ett sådant parti vara vänster eller höger i övrigt? Eller skulle man vara kapabel att hämta fram det bästa ur alla traditioner hittills?

  Låt mig säga så här: Jag tror inte att det blir ett folkligt initiativ. Den möjlighet som jag kan se är om ett hundratal intellektuella dissidenter av ditt slag skulle dra igång något. Men inte heller detta kan garanteras framgång eftersom folk är så ovilliga att söka upp nya politiska rörelser när det är dags att gå till valurnan.

  Hoppas kunna återkomma med flera kommentarer och fördjupningar, och att diskussionen tar fart nu när artikelserien är färdig.

  RB

 12. Peter Krabbe, tack för kommentarerna.

  Jag bryr mig inte om att gå in i någon ytterligare polemik om SD eller islam, men jag fattar verkligen inte hur du på allvar kan sätta din tillit till Trump, Putin eller Kina.

  Trump verkar ganska obehaglig:

  http://fusion.net/story/329662/donald-trump-reddit-post-fascist/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=fusion

  Och super-diktaturen Kina går före t o m Sverige i implementerandet av den teknokratiska agendan och drar sig inte för att använda allt från extrem övervakning, nätcensur och kontroll av hela ens privatliv till rent våld och tortyr.

  https://www.technocracy.news/index.php/2016/07/25/technocracy-asserts-china-internet-news-reporting-banned/

  https://www.technocracy.news/index.php/2016/04/04/china-clamps-grid-management-monitor-citizens/

  https://kit.se/2015/09/25/11823/sa-blir-du-en-kinesisk-monstermedborgare/

  http://www.ishr.org/countries/peoples-republic-of-china/systematic-torture-in-the-peoples-republic-of-china/

  http://www.techinsider.io/russia-and-china-are-building-highly-autonomous-killer-robots-2015-12

  Vilket inte gör det mindre allvarligt om detsamma sker i USA eller just nu Turkiet. Men Kina är liksom inte den varma famn du vill landa i för att undkomma globalisterna. Psykopatledarna för ena stormakten samarbetar givetvis med psykopatledarna i andra stormakter (bl a genom G7/G20 och andra internationella institutioner) och folket är alltid förlorarna. Det är dessa psykopatledare som är problemet, inte enstaka nationer.

  Enda (lokala) lösningen jag kan se är mer direktdemokrati. Vilket enkelt kan införas inom ramarna för det existerande systemet bara genom att rösta in dem i riksdagen. Då får man mer att säga till om i viktiga frågor (en rätt som man även kan delegera bort och sedan ta tillbaka om man så önskar). Ens delegat är förbunden att rösta såsom majoriteten av dennes väljare beslutat i varje enskild fråga, så uppdraget är representativt på riktigt och inte en blank check den kan spendera som den eller partiet behagar.

  http://direktdemokraterna.se/

  • peterkrabbe says:

   Inger, jag sätter inte min tilltro till Trump m.fl. Däremot kan man konstatera följande: USA har två alternativ för sin presidentpost, Hillary Clinton eller Trump. Det är till 100% bevisat att Clinton, liksom maken Bill, styrs helt av globalisterna och finanskartellen. Dessutom är hon som tidigare utrikesminister ansluten till CFR och deras anslutande agenda. När Sydsvenskan idag skriver på ledarplats ”En världsordning står på spel. Måtte Hillary Clinton vinna över Trump” gnuggar man sig i ögonen och undrar om det är sant. Jo, en världsordning står på spel, den existerande och den som de flesta av oss valt att leva under. Den globalism som man vill införa istället har jag redan skrivit om, frågan är bara – vem förutom Sydsvenskan och övriga Bonnierkoncernen ser något positivt med ett byte? Om Clinton blir president vet vi att alla kort satsas på att genomföra skiftet till en totalitär världsstat. Det borde därför vara självklart att välja bort det alternativet.
   Vad händer då om Trump blir vald? Det vet vi inte, men vi kan alltid hoppas på en fördröjning av genomförandet. Vi kan kanske hoppas på att den forcerade spridningen över jorden av islamismen stoppas eller fördröjs, vi kan kanske hoppas på att de politiskt initierade kaosskapande folkvandringarna över samma jord bromsas och att världen får utvecklas i sin egen takt, oavsett målen ändå i en takt som vi alla klarar av att hantera utan att vårt samhälle störtas in i nya konflikter.
   Ryssland och Kina är idag nationellt inriktade länder som månar om sin egen kultur och talar för global samverkan från den utgångspunkten. Där har Trump goda partners för ett motstånd mot globalismen. Vi vet inte om han kommer att arbeta efter sina vallöften eller lägger dimridåer, men vi har, ärligt talat, inget annat alternativ att hoppas på. Jag skyler inte över de brister vi fortfarande kan se i länder som arbetar sig ur den svartaste kommunism, men de är i alla fall på rätt väg, åt rätt håll. Att då istället försöka krossa dem löser inga problem.

 13. angela says:

  Ja, det är bråttom! Men det går inte att jobba fortare än så här. Man snyter inte en kanin ur rockärmen. Man måste ha en arena där många möts och pengar och folk som hjälper till. Och det har vi inte. Den enda större arena som finns tillhör de skurkar som förtrycker oss och förstör våra liv och livsbetingelser. En stab av medarbetare. Men det har vi inte . De som sliter har haft ett helvetesjobb att nå så här långt som vi redan kommit. Och det är hjältar i ordets sanna bemärkelse. Hollande utnämnde den halshuggne prästen som hjälte . Martyr kanske – men hjälte? Ja, jag känner inte till honom men vad har han gjort mera än att bli offer? Och det är förskräckligt i sig men det jag vill säga är att det är ni som sliter, blir utsatta för trakasserier, repressalier men ändå fortsätter som är hjältarna. Fruktansvärt många människor har mist livet för att rädda västvärlden och vår civilisation. Fruktansvärt många har fått sina liv totalförstörda. Jag undrar hur många liv, denna farsot , globalismen, har skördat? Finns nog ingen annan farsot som skördat så många liv och de som driver den är massmördare!

  Västvärlden är så splittrat så det finns inga större mötesplatser längre. Det pågår ett ständigt brus av information och desinformation. Det är ett stort problem om man vill nå ut till folk innan huset brinner upp. Ett problem som gör att man stundtals sliter sitt hår för att det går för långsamt. Jo jag har tagit den konflikten förut på Dalademokraten där någon skrek till mig att det går för långsamt och vi blev ordentligt osams. Men all vår början är trög innan det blir ett paradigmskifte men jag ser att det kommer nu så HÄNG I!

  Jag tackar dig Peter Krabbe som är en av alla dem som hjälper till att rädda västvärlden och alla er andra som jobbar stenhårt. Ni är hjältar och hjältinnor. Och snälle Peter sluta inte här utan fortsätt. Hjälps vi alla åt kommer vi att lyckas men ALDRIG någonsin mera några UNIONER! ALDRIG! Alla imperier blir diktaturer per se. Nationer skall samarbeta inte underdånigt lyda. Det är BARA fria nationer som kan samarbeta. Och varje nation måste få bestämma själv. Folket måste få vara med och bestämma. Det måste vara uppenbart för alla nu hur illa det kan gå när en liten klick gangstrar får ta över utan kontroll ifrån övriga.

  Läs Avpixlat om det senaste attentatet och Juncker. Det som var glädjande var att många kommentatorer insett allvaret och gör något. Vi blir fler och fler.

  Jag ber alla tappa inte modet utan gör något. Det är alldeles för dålig uppslutning på demonstrationer. Precis som Avpixlat skriver. Gå samman efter semestern. Prata om det nu under semestern. Skaffa kunskap. Island fixade det. Då kan vi! Rumänien fixade det! Då kan vi. Folk kan gå på andra möten hålla demonstrationer och då kan de nu med. Folk måste börja rannsaka sig själva. Samlas och demonstrera. För vår framtid för våra barn och för att de som gått före oss inte skall ha kämpat förgäves, alla vi förlorat på vägen, och för oss själva, för våra liv. Det kan kännas ovant för många som alltid fått gå till ett dukat bord. Det bord som våra föräldrar dukade åt oss. Det kan kännas ovant att få laga maten själva och duka bordet men gör vi inte det svälter vi ihjäl! Borden blir tomma. Om var och en drar sitt strå till stacken lyckas vi. Det som var glädjande var att se amerikanarna på demokraternas konvent inte ge sig utan bua ut Clinton, t o m den de höll på, Sanders, när han uppmanade sina väljare att rösta Clinton. Äntligen reser sig folk upp ur sin förlamning.

  Vi fick vare sig en nation, demokrati, med rösträtt eller välfärd genom att sitta med armarna i kors. Folk har fått kämpa. Blod, svett och tårar. Jag blir både arg och upprörd när människor säger att det vi haft tur som fötts i Sverige och därför skall dela med oss. NEJ! Vi har inte haft tur. Vi har kämpat för varje millimeter. Det har banne mig inte varit någon tur. Det är SKITPRAT och grov okunnighet!

 14. Ja, undertecknad ansluter helhjärtat till hyllningskören för denna artikelserie och även annat Du skriver. Du behövs och sådana här sammanställningar behövs för att vi alla ska kunna se genom dimmorna och få lite helhet i händelseförloppen.

  En elementär fundering har jag: Dessa NWO-ledare, om än tillhörande begränsade familjer, är ju verkligen psykopater många av dem och med mycket stora egon (ja, förstås även intelligenta…) och många av deras lierade vänner kommer från olika miljöer på klotet – Är det verkligen möjligt att dessa typer kan hålla sams!? Är det inte en självklarhet att de kommer att kriga inbördes om eller när NWO blir verklighet. Man kan t.o.m. tycka att NWO är en storstilad dröm för att kunna hålla igång ”spännande” krig på jorden…

  Stackar Tellus som fått detta specialdjur med intelligens som kallas människa på sin yta!

  Någon varaktig fred på jorden är knappast möjlig kan jag tycka. Ty det är troligtvis inte så att det ledargarnityr vi talar om är undantag från människorasens inneboende problem med girighet, maktlängtan etc. Skulle de verkligen vara den ”goda” typen med empatin och människokärleken inbyggd som ledstjärna?? Knappast. Vem tror vad?

  Det är förstås fritt att ta till sig profetian om Kristi återkomst efter utrensning på jorden som kanske nu pågår. Dock är det en annan historia, sic!

  Peter: Jag (vi) ser fram emot Dina fortsatta skrivningar runt dessa stora händelseförlopp framöver! Och, ja, varför inte en bok.

  MVH
  Rolf Aronsson

 15. Pingback: Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation? Del 10. Avslutning. – morganstankar

 16. angela says:

  ”I ett tal på Arabförbundets möte i Mauretanien i veckan sa den palestinske utrikesministern Riad al-Maliki att Balfourdokumentet lett till judisk massinvandring på bekostnad av det palestinska folket. ”

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6483157

 17. angela says:

  I en värld utan gränser behövs inga medborgarskap. Vi blir alla papperslösa. Det papperslösa samhället är redan här. Vi kan få vad vi vill utan att någon betalar, eller? För vem vill betala om alla kan få allt? Och hur skall det gå till? För någon måste väl betala? Vågar vi gå till en läkare eller tandläkare? Om ingen längre behöver styrka en identitet? Vågar vi bo i ett hus som …någon har byggt…ja vem då? En bagare kanske? Eller resa…vem är pilot och vem har konstruerat planet…eller använda ….

  http://ledarsidorna.se/2016/07/papperslost/

 18. Pingback: Full dominans | Jan Millds blogg

 19. pelle 3 says:

  Kan det vara så till och med att den kommande dollar kollapsen är planerad av soros o co,,,,,så dom på det viset får kontroll på länderna ?

 20. Peter Krabbe,

  Att Hillary är en psykopat fattade jag redan på 90-talet. Jag vill inte heller se henne som president. Här är en av flera videor som illustrerar med vilken lätthet hon ljuger och slingrar sig och vänder kappan efter vinden. Att vara emot Trump är inte detsamma som att vara för Hillary.

  Men att vara mot Hillary är inte detsamma som att vara för Trump. Det är verkligen pest eller kolera.

  http://www.newyorker.com/magazine/2016/07/25/donald-trumps-ghostwriter-tells-all

  Och Kina & Ryssland då… ja de är nationalistiska. Det är väl fint och så men annat är inte lika fint. Ryssland vet jag inte tillräckligt mycket om för att yttra mig, men Kina är en jätteläskig diktatur där du kan bli fängslad för dina åsikter och få dina organ stulna!

  http://www.epochtimes.se/forfattare-till-rapport-om-organstolder-hoppas-pa-eu-utredning/

  Som glatt raderar traditionella byar och städer och tvångsförflyttar befolkningen till gigantiska i förväg byggda högteknokratiska megapoler (med inbyggda bevakningssystem) som får sf-dystopier att se mysiga ut i jämförelse.

  http://www.wired.com/2016/02/kai-caemmerer-unborn-cities/#slide-9

  Som vi alla vet av historien så är det tyvärr mycket svårt att hitta en positiv nationalism som inte skapats eller genast kidnappas av rena fascister och drivs för långt åt andra hållet. Troligen högst medvetet för att man ska förknippa nationalism med fascism och vända sig till globalismen som lösning.

  Tyvärr vet jag inte hur man skapar den gyllene medelvägen mellan dessa extremer mer än på rent individuell nivå, genom att själv inte falla i vare sig den ena eller andra fällan och anamma någon som helst -ism, eftersom de alla styrs av samma maktelit som använt befolkningen som labbråttor för det ena politiska experimentet efter det andra i 150 år eller mer.

  Lyckligtvis är jag inte amerikansk medborgare och behöver inte välja mellan de två psykopaterna där. Det kommer dock inte bli lätt att välja bland våra egna heller när den dagen kommer. Särskilt som det inte spelar någon roll vilken av dem man väljer…

  • peterkrabbe says:

   Det moderna Kina är förebilden för de amerikanska globalisterna. Deras kombination av totalitär styrning och företagsmonopol är rena drömmen för Rockefeller & Co. Se Kina som ett facit för en-världsstaten. Problemet för USA är bara att de kommer att sakna inflytande i denna den folkrikaste världsdelen, det hjälper inte ens att hota med invasion av muslimer. Kapplöpningen om världsherraväldet har bara börjat och Kina står väl rustade i kraft av att redan ha en totalitär struktur som sätter sin egen värdegrund.
   Jag tror att Trump är den ende presidentkandidat som har en möjlighet att skapa en fredlig lösning i triangeldramat USA-Ryssland-Kina, låt honom därför försöka. Alternativet kan bara bli krig, Kina kommer inte att stå passivt om USA angriper Ryssland. Kineserna vet alltför väl vad Clinton står för.

 21. angela says:

  Ja Inger Glimmero, det finns ett annat ”östparadigm” ett alternativ till NWO. BRICS- länderna. Lika obehaglig och otäck den som den andra. De storvulna pojkarna med ett stort ego, storhetsvansinne slåss som vanligt om världsherraväldet och konkurrerar om sina imperiebyggen. Men vi behöver inte välja mellan pest eller kolera. ”Men Kina och Ryssland”, säger du, … ja de är nationalistiska”. Ja det är de och det håller jag med om är bra men ”Kina är en jätteläskig diktatur”. Ännu värre är Indien och Modi. Ryssland är nog den bäste i det sammanhanget. De har anammat det mesta från NWO för det finns inget annat att förföra folk med, fast deras är i deras tycke bättre och de hoppas få Europa och USA med sig. ”A new paradigm for our civilization”. Men målet för de två storhetsvansinnesprojekten är detsamma – makten och härligheten. Folk är folk och de ska ro herrarna. En ny epok har redan börjat säger de och de lockar med samma argument som NWO: fattigdomen skall utrotas och naturligtvis ett nytt ekonomiskt och finansiellt system, pengarna får inte glömmas, :), fred och utveckling som skänker bättre framtid för mänskligheten. Vi känner igen det och det stora imperiet!

  Jag har sagt det förut i kommentarer för länge sedan men det tål att upprepas: snälla kvinnor när er make, son eller fader börjar snacka om imperiebyggen lås in honom i ett rum och ge honom ett lego att bygga med innan han har förstört hela världen eller åtminstone den del av världen han sitter i. Ta mobilen och göm den och sätt en fotboja på honom.

  • peterkrabbe says:

   Jo Angela, det är säkert rätt. Men i ärlighetens namn, världen kommer knappast att bli bättre med Hillary Clinton eller Angela Merkel vid rodret heller…

   • angela says:

    Vet inte hur du kunde dra den slutsatsen att jag trodde det? För det tycker jag definitivt inte. Det trodde jag hade framgått klart. Frågan är om det går att peka ut någon vettig ledare idag i maktställning.

  • Håkan says:

   Det verkar som de kulturmarxisistiska argumenten fått fäste? Än en gång ”män”, ett gångbart argumentationsfel.
   Naturligtvis är det bättre att plocka fram kvinnliga föredömen som Madeleine Albright som ansåg att 500K döda barn i Irak var ett rimligt pris för att västvärldens plutokrater fick kontroll över Iraks olja. Varför inte Hillary Clinton som skrattande berättade i tv rutan om mordet på Khaddafi och förstörandet av Afrikas bäst fungerande land. Condoleezza Rice och Merkel är andra fina exempel på vad kvinnor kan åstadkomma. För att inte prata om ”lokala” samhällsomstörtare som Sahlin, Wikström, Corraza Bildt, Ulvskog, listan kan göras mycket lång.
   Den socialistiska klasskampen har utvecklats till att även splittra kärnfamiljen och så split mellan män och kvinnor, allt för att söndra och härska.
   Män och kvinnor skall hålla ihop mot de krafter som har till mål att förslava oss alla. Se genom kulturmarxismens falska budskap.

 22. Håller med Angela.

  Peter Krabbe, jag upprepar: Det är INGEN som sagt att världen blir båttre med Hillary eller Merkel! Men inte heller med Trump eller Kina.

  Vi är antagligen redan rökta men får trösta oss med att vi inte gick blint in i det utan börjar fatta hur spelet funkar.

  • peterkrabbe says:

   Tack, då slipper vi utveckla världspolitiken till en feministdebatt. I övrigt instämmer jag. För tydlighetens skull vill jag påpeka att jag inte ser Kina som något föredöme till skillnad från globalisterna.

 23. angela says:

  Se gärna filmen om Clintons. http://www.breitbart.com/big-hollywood/2016/07/29/watch-clinton-cash-weekend-one-america-news-network/

  Nej jag är definitivt INGEN feminist. Tack Inger, du har uppfattat det rätt.

  • angela says:

   Jag fyller på för jag såg just att snaphanen har skrivit om filmen.

   http://snaphanen.dk/2016/08/01/clinton-cash-premiere-paa-nettet/

   Snaphanen skriver också om den usla svenska sjukvården och i twitter kan ses en vädjan om hjälp att uppmärksamma svenskars situation. Långsamt börjar det gå upp för folk hur läget ser ut. Har också ägnat tid åt John Pilgers syn på läget, hjärntvätten och världskriget.

   På Ledarsidorna hanteras Merkel , Erdogan och läget i Europa. Glöm inte kommentarerna. De är väl så lärorika.

 24. angela says:

  http://www.expressen.se/geo/agentens-mystiska-presidentvalkampanj-som-utmanar-trump-otroligt-erfaret-team/

  Expressen:
  CIA-agentens mystiska presidentvalkampanj
  Oklart vilka som egentligen ligger bakom: ”Har ett otroligt erfaret team”

  Den före detta CIA-agenten blev namnet på allas läppar i måndags, när det stod klart att han tänker utmana Hillary Clinton och Donald Trump om presidentposten.

  ”Efter detta har han även arbetat för investmentbanken Goldman Sachs under två års tid och på senare tid har han agerat rådgivare åt kongressens utrikespolitiska kommitté. ”
  Slut citat.

  De tänker inte släppa igenom någon som inte etablissemanget godkänt. Så oklart kan man nog inte kalla det. De vet vad de gör. De skulle aldrig tillåta folken att välja en endaste ledare. Världen styrs av ekonomer som ett affärsföretag. Förr lekte de militär nu leker de affär.

  Det första mordet verkar redan ha begåtts. http://www.friatider.se/m-rdad-demokrat-kan-vara-wikileaks-l-cka

  Allt är mycket obehagligt och en skam för mänskligheten. Demokratin är den största frågan idag. Slåss vi inte för demokratin nu så förlorar vi den. Demokratin är som en sällsynt blomma. Förlorar vi den nu är det svårt att få den tillbaks. Vinner globalismen är den död för alltid.Då får vi ett machiavellistiskt samhälle och ett samhälle som Hobbes beskrev det. En allas kamp mot alla där djungelns lag råder. Mänskligheten går under.

  • peterkrabbe says:

   Bortsett från att jag inte ser Expressen som en trovärdig informatör, är det som artikeln beskriver en logisk utveckling av presidentvalskampanjen. Trump är globalisternas värsta motståndare och Hillary Clinton framstår allt mer som ett psykiskt vrak, oförmögen att sköta presidentsysslan under en kommande fyraårsperiod. Att globalisterna med finanskartellen i spetsen börjar få panik är då inte förvånande. Evan McMullins är som klippt och skuren ur globalisternas medlemslista och självklart direkt utsedd av Rockefeller, Kissinger m.fl. makthavare i CFR och Bilderberggruppen. Detsamma hände med Roosevelt och Carter. Med de resurser och det inflytande som dessa herrar förfogar över är McMullins en sannolik blivande president. Om så behövs kommer Trump att mördas under valets slutfas och Clinton att dra sig tillbaks av ”hälsoskäl”. Så fungerar amerikansk politik. Jag har sagt det förut och säger det igen – globalisterna kommer aldrig att acceptera en fyra- eller åttaårspaus för sin agenda genom fel president. Rockefeller är 101 år gammal och vill se genombrottet innan han dör. Det kommer han också att få.

 25. Mickefix says:

  Jag Tackar Krabbe för en mycket intressant läsning och lägger till följande på det framkomna. ”Invandringen från MENA-länderna beslutades tydligen redan 1974 i en överenskommelse mellan EEC och EAD (Euro-Arab Dialogue) och betonas i FN:s Agenda genom fri rörlighet.”
  ”Det är högst sannolikt att det Saudisk-dominerade Arabförbundet framförde ett stort missnöje med att de ingångna avtalen med EU:s företrädare under 1970-talet om spridningen av islam till västvärlden i utbyte mot en stabil oljeproduktion inte blivit tagna på allvar och därför inte heller genomförts som man avsett. En aktiv krigsinsats enligt Bushs plan skulle då unna och initiera den folkförflyttning som man eftersträvade för att islamisera i första hand Europa, i andra hand USA. Det kan noteras att Saudiarabien varit helt opåverkat av de senaste 13 årens krigföring i Mellanöstern, inte ens en enda krigsflykting har hittills satt sin fot i grannlandet Saudiarabien. Det finns idag gott om information om USA:s roll i bildandet och finansieringen av IS, som skulle vara den makt som på allvar fick arabvärldens invånare att ge sig iväg mot en osäker framtid i Europa. Alla avtal var ju redan skrivna och klara, även av våra ”valda” representanter i EU – trots att ingen hittills känt till det”. Kanske även att notera att !974 avskaffade Sverige sin Riksrätt slump eller? Vidare hemliga avtal om fri rörlighet går att läsa mer om här. http://svenskadissidenter.se/barcelona-avtalen-hemmelig-avtale-om-islamifisering-av-europa-inngatt-av-eu-og-araberstatene-i-1995/ Vidare går det även att utröna och se den röda tråden mellan raderna angående Clinton. Historien går likt följande;.
  Under Obamas andra period, auktoriserade utrikesminister Hillary Clinton transport av USA-tillverkade vapen till Qatar – ett land i tacksamhetsskuld till Muslimska brödraskapet och välvilligt inställd till de libyska rebellerna – för att störta den libyska / Gaddafi regeringen, och för att sedan sända dessa vapen till Syrien för att finansiera al-Qaida och störta Assad i Syrien.
  Clinton tog ledningen för att organisera de så kallade ”Syriens vänner” (aka al-Qaida / ISIS) att backa det CIA-ledda upproret för regimskifte i Syrien.

  Under ed försäkrade Hillary Clinton att hon inte kände till vapensändningarna, när hon vittnade i början av 2013 efter Benghaziattacken.

  I en intervju med Democracy Now, fastslår Wikileaks Julian Assange att 1700 e-postmeddelanden som finns i Clinton cache kopplar Hillary direkt till Libyen och till Syrien och direkt till al-Qaida och ISIS. Det finns mer än 1.700 e-mails i Hillary Clintons samling, och Wikileak har bara släppt de om Libyen

  Dessutom så fick Bill Clinton 1 milj dollar i födelsedagspresent från Qatar vilket du kan läsa mer om här (http://thepoliticalinsider.com/clinton-emails-for…/)
  The Wall Street Journal har rapporterat att “minst 60 företag som lobbade utrikesdepartementet under hennes ämbetstid donerade totalt mer än $ 26.000.000 till Clinton Foundation.”
  Mer än 40 procent av Clinton Foundation främsta givare är baserade i andra länder, vilket föranledde Washington Post att skriva, ”Sällan, om någonsin, har en potential Commander in Chief varit så nära förknippad med en organisation som fikade efter finansiellt stöd från utländska regeringar . ” Många av dessa utländska regeringar har en historia av brott mot mänskliga rättigheter. Det uppskattas att Clinton Foundation har accepterat tiotals miljoner dollar från länderna i Mellanöstern. Ovan tillagda verka kunna stöda Peter Krabbes teser.

 26. Pingback: Globalismen – framtidshopp eller hotet mot vår civilisation? – Bakom kulisserna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: