Jo, snaran sitter redan på plats…

piller

I föregående artikel tog jag upp ämnet beteendekontroll, som länge stått på dagordningen för våra makthungriga globalister. De länkar som dykt upp i kommentarerna ger oss möjlighet att fördjupa oss lite mer i ämnet. Detta är viktigt eftersom de två komponenterna beteendekontroll och minskning av världens befolkning står högt upp på listan i deras agenda.

Redan för fem år sedan publicerades en bok baserad på forskning bedriven vid Oxford Centre for  Neuroethics med namnet Enhancing Human Capacities. Författarna, dr Guy Kahane och dr Tom Douglas varnar för konsekvenserna av en medicinsk forskning som kommer att kunna resultera i droger som ändrar vår moraluppfattning och vårt sätt att tänka.

Studierna visar att vissa droger påverkar hur människor svarar mot moraliska frågeställningar genom att öka deras empati, känsla av grupptillhörighet och genom att minska aggressioner. Dessa droger finns redan. Droger som Prozac och Oxytocin används inom sjukvård, men innebär ett problem för dem som vill sprida dem generellt. Ingen tar piller bara för att förbättra sin moraluppfattning. Kahane ser dock möjligheter att marknadsföra droger som gör en person ” mer förtroendeingivande, trevligare och mindre aggressiv och våldsam i syfte att förbättra hans relationer och karriärmöjligheter.” Kahane rekommenderar också drogerna för att ” om de får spridning hjälpa till med att lösa globala frågeställningar”.

Professorn i etisk medicin vid Bristols Universitet, Ruud ter Meulen, varnar dock för att vissa droger för att ”förbättra” någons moraliska uppförande också kan ha motsatt effekt och minska empatin för dem som befinner sig utanför gruppen. I vad mån dessa droger redan är i praktisk användning eller inte lär vi inte få något svar på, men den verklighet vi lever i får nog fler än mig att undra om vi inte redan befinner oss i ett stadium av tillämpning. Kanske dags att kontrollera vad våra riksdagsmän stoppar i sig? Vad innehöll egentligen det där nya pillret mot huvudvärk?

Befolkningsfrågan då, vad händer där? Jo, nyligen publicerad forskning visar att Monsantos växtgift Glyphosate som används i Roundup också förekommer i våra vanligaste vacciner.

Forskaren, dr Anthony Samsel, har skickat en larmrapport till den amerikanska kongressen, där han påtalar hur missbruket av insekts- och växtgifter används och injiceras i våra barn, med svåra framtida sjukdomar som sannolik följd. Upp till 9 olika vacciner med olika skadliga, för de flesta okända ingredienser, injiceras ofta samtidigt i småbarn och skolbarn utan att någon kan bedöma skaderiskerna i ett längre perspektiv. Det är svårt att inte se detta hemlighetsmakeri som annat än ett sätt att minska den förväntade livslängden hos nya generationer. Detta är också ett uttalat mål i den globalistiska agendan som har diskuterats i deras kretsar de senaste 30 åren. Nu har man kommit fram till hur spridningen kan ske på enklast möjliga sätt. Ingen som tar en vaccinationsspruta kan längre vara säker på om syftet är att förlänga eller avkorta livet.

Ett annat exempel på vår maktlöshet mot förgiftningar är i samband med laxodlingarna. Det foder man använder innehåller Endosulfan, ett insektsgift som lagras i laxens vävnader för vidare transport till den som väljer norsk lax till middag.

Medlet är mot förmodan förbjudet i USA, men används i laxfoder som tillverkas i Latinamerika för de norska storproducenterna. Laxen kommer därmed att innehålla Persistent Organic Pollutants, ett samlingsnamn för några av världens farligaste miljögifter, gifter som konstaterats orsaka autism, ADHD och minskad IQ. Symptomen stämmer väl överens med de ovan för Glyphosate. Trots detta har EU accepterat att tiodubbla den tillåtna mängden Endosulfan. Man kan undra om laxodlarnas önskan om ökad lönsamhet står i proportion mot de risker som konsumenterna utsätts för?

Dessa exempel är bara smakprov på hur för globalismen ”övergripande målsättningar” numer systematisk sätts i verket utan att vi hinner med att granska, debattera och protestera mot att monopolrelaterade näringsgrenar inom livsmedelsförsörjning och läkemedelsindustrin brer ut sig över våra samhällen.

Varför reagerar inte våra politiker? Varför rycker Livsmedelsverket på axlarna istället för att kräva varudeklarationer och kontrollera efterlevnaden av regelverk som antingen finns eller borde ha funnits? Kan det vara så illa att man är medveten om agendan och stödjer den i smyg eller är man bara så förbålt dumma i huvudet att man inte förstår vad som pågår i världen?

Peter Krabbe

22 Responses to Jo, snaran sitter redan på plats…

 1. lottsett says:

  Funderat mycket över GMO. Samma tanke där. MEN vi får ju säkrare grytlappar framöver.

 2. Det bästa är att själv ta ansvar och inte förlita sig på vad Livsmedelverket rekommenderar. Av nån anledning försvann sund förnuft bland befolkningen. I stället för piller kan man använda andra, alternativa terapimetoder. Jag själv använder inga piller, inte min man heller. Ibland undrar jag om pillar är inte direkt orsak till de flesta sjukdommar… För frånvaro av sjukdommar i våra liv är nog ingen tillfällighet: inga droger-inga sjukdommar, fast båda två är vi åldriga. Vi använder med frekfenser för att förebygga hälsoproblem och behandla om obalanser visar sig.

  Jag förväntar mig inte ens att Läkemedelbolaget, Livsmedelverket ändrar sitt sätt att agera. Det är jag som bestämmer vad vill jag släppa in i mitt liv, Det gäller både tankar, mat, sätt att behandla mina kramper. Det som är direkt skadlig bojkottar jag.

 3. Reblogga detta på Helena Palena och kommenterade:
  Roundup/glyfosat i våra vanligaste vacciner! Endosulfan, ett insektsgift i odlad lax!

 4. danosterlund says:

  Jo, Peter, jag tror att båda dina slutsatsfrågor är relevanta, vanliga människor lever ett liv totalt styrt av eliten och av påhejande journalister förutom GPs Alice Teodorescue…

 5. DanTor says:

  Angående Monsanto dess patent, RoundUpp, med sin aktiv substans, Gluphosate.
  Patentet för gräsbekämpningsmedlet R-Upp har, bra tag sedan, utgått och gräsbekämpningsmedlet tillverkas i numera flertalet andra namn dock med samma aktiva substans och som sagts, av vemsomhellst.
  Användning, harförmig att original R-Upp endast fungerar på tvåhjärtbladigt.

  Håll i minnet när det gäller fokus mot just Monsanto, har varit ett objekt vilket Marxist/Miljö med liknande flera aktiva i den sektorn aldrig missat att nämna i sina reflektioner.
  Kemiolyckan i Bhopal, Indien, där människor avled av en gasläcka och det aktuella bolaget harjaförmig är viss grund till Monsanto.

  Bhopal ca 30-årsedan, de avlidna människor levde på och strax i närheten av anläggningen, Säkerhet för anläggningen gentemot människor i dess närhet var givet förmodligen en spegling av den syn på värderingen av människor med visst livsöde på viss plats med viss regim och dess regims grundsyn.
  Sådan vetskap präglar efterföljande argumentet mot fabriksägare vilket mer eller mindre medvetet försätter sig självt i eländet, åvan.

 6. pettersonaxeagentlemansgentleman says:

  Livsmedelsverkets expertis har som uppgift att äga full kännedom om dessa miljögifters ymniga förekomst, samt vilka biverkningar som följer. Man har mycket svårt att tänka sig att dessa specialister skulle vara obekanta med kalla fakta i sammanhanget. Om så vore, vilken funktion skulle då ifrågavarande verk rimligtvis ha att fylla? En rent nominell i syfte att lugna den oinitierade massan? Min ödmjuka slutsats blir: Man kan ta mig tusan inte lita på någon nu för tiden!
  Andreas.

  • peterkrabbe says:

   Det stående svaret vid kontakter med våra statliga verk är att fördelarna med diskutabla livsmedel och även vacciner är större än nackdelarna. Man blir snabbt medveten om att deras kunskaper inom området ligger mycket långt efter vad producenternas hemligstämplade laboratorietester borde ha förmedlat som bedömningsunderlag. Det är då lättare att fria än fälla. Det som förvånar är att man inte har nolltolerans vad gäller gifter i födoämnen och mediciner. Istället kommer man in i en evig karusell där gifthalterna stegras i varje fas av tillverkningen genom ackumulering för att till slut sammantaget bli direkt hälsovådliga för konsumenten. Precis som vid vaccinen kan var för sig harmlösa gifter tillsammans reagera med nya skadeverkningar som följd, något som inte kan kontrolleras genom gränsvärden för varje enskilt ämne. Där har livsmedelsverket med flera noll koll eftersom man inte har samma laboratorieresurser och inte ens vet vad man skall leta efter. Slutsatsen är den som du själv drar – vi kan definitivt inte lita på att våra statliga verk skall skydda oss från producenternas manipulationer. Därför är det så enkelt att applicera en agenda genom den resursstarka monopolindustrin.

   • pettersonaxeagentlemansgentleman says:

    Ett mycket vederhäftigt och informativt svar, genom vilket min insikt ökats. Jag levde i den villfarelsen att detta anrika Livsmedelsverk var i besittning av den senaste laboratorieutrustningen och var beväpnade med de mest förfarna laboranterna i Skandinavien. Tack för att herr Krabbe bringat ljus i detta kognitiva mörker. Gratiae Veritas naturae!
    Andreas 😉

  • angela says:

   Andreas det är som Peter skriver under. Ansvarsutkrävningen. Det är en demokratifråga. Riksdagen stiftar inte ens lagarna längre. Det gör byråkraterna i Bryssel. Och byråkraterna i Bryssel styrs av de penningstinna globala företagen. Och du har helt rätt i ditt antagande. För att människan skall ha en chans måste folket ta tillbaka sin makt igen. Det är tillräckligt svårt att hålla koll på etablissemanget i en nation men folk är helt chanslösa i en gränslös värld.

 7. Göran says:

  Glyfosat är intressant ur vaccinationssynpunkt. Glyfosat orsakar microcefali – förkrympt hjärna.

  Alla har säkert hört talas om Zikavirus som sprids av en fluga. Zikavirus påstås orsaka mikrocefali. Det är helt fel. Det finns inget samband mellan zikavirus och microcefali.

  Med denna skrämselpropaganda försöker man nu massvaccinera mot zikavirus.

  Glyfosat är speciellt framtaget för använda vid GMO-odling.

  Min konspirationsteori: Finns det något samband mellan många fall av microcefali i Brasilien och att Brasilien är världens störa producent av GMO-grödor?

  Här kan man slå två flugor i en smäll. Skylla på en mygga för att utlösa en massvaccination och samtidigt missleda ett samband mellan glyfosat och microcefali.

  • peterkrabbe says:

   Jag tror tyvärr att du har rätt i detta. Användningen av False-Flag -operations gäller även inom detta område. Massvaccinationer är det absolut bästa sättet att injicera beteendeförändrande droger i okritiska befolkningsgrupper, skapa ett orsakssamband så lyder alla villigt och kavlar upp skjortärmen. Som outbildad och utan förmåga att ifrågasätta är man chanslös i morgondagens samhälle. Detta är ett skrämmande perspektiv – när skall vi bli kritiska nog för att ifrågasätta?

   • angela says:

    Först tack. Ja och i det perspektivet är ”demokrati” farligt. Demokrati kräver kunskap. Och små samhällen. Små nationer och inte imperier eller en världsstat. Har du ingen kunskap vet du inte vad du röstar på. Ingen kan hålla koll på allt. Vi kan inte vara välutbildade i allt. Så det handlar inte om att bara ha förmåga till kritisk granskning dvs kunskap och bildning. Det är helt omöjligt att kunna täcka allt. Redan tidigt i historien konstaterades att demokrati bara fungerar i små samhällen.

    För att folk inte skall kunna informera sig och hinna med att bilda sig har tempot skruvats upp. Ingen hinner debattera och genom att gränser tagits bort och allt flyter så finns ingen samlande punkt. Allt blir ett ständigt växande brus som växer till ett rytande vansinnesskri om vi inte bromsar. Genom att gränserna tagits bort för att storföretagen skall tjäna multum på en öppen världsmarknad så gäller det att vara först annars blir ditt företag överkört av något annat. Den helt vansinniga konkurrensen som skapas på den öppna marknaden är livsfarlig för den enskilda människan i slutänden.Det gäller att vara först inte bäst. För att vara bäst krävs tid, tid till kunskapsinhämtning, reflektion och debatt (demokrati). Det krävs långsamhet. För att vara först krävs endast snabbhet och yta. Vi slår oss själva i baken när vi springer fortare och fortare. För det som händer är att vi springer ifrån sanningen/verkligheten. Och förr eller senare hinner sanningen ifatt oss och slår ner oss.

  • hildahuggorm says:

   Usch och fy faan om det är så.. 😦 Meen det skulle inte förvåna mig alls!!

 8. Lennart says:

  Mycket bra att detta uppmärksammas. Men svenska politiker måste informeras, på samma sätt som den amerikanske forskaren skickar larmrapporter till kongressen, för att något ska hända.

  • angela says:

   De vet redan. Så inget kommer att hända. De har skrivit på alla internationella avtal. Det konstaterade redan Reinfeldt. Så det kommer inte att hända någonting förrän Sverige lämnar EU och FN. Och det är folket som har makten i sin hand att förändra. Så länge inte folket tar den makten så kommer inget att hända. Då gör makten precis som EU-presidenten sa” vi fortsätter som förut”. EU är ett politiskt projekt skapat av globalisterna. Idag utsåg Löfven Anna Ekström till minister. I SVT undrade man varför Ekström var populär i alla läger – både till höger och vänster. Hon tillfrågades redan av Reinfeldt om att bli minister. Det är inte ett dugg konstigt för hon är globalist och skiljelinjen går inte mellan höger och vänster som ”svensson” fortfarande tycks tro utan mellan de styrande och de styrda. Redan vid Bilderbergsmötet i Köpenhamn deltog Anna Ekström och i debatten på snaphanen ställde jag frågan vad hon gjorde där. Vad var på gång? Att hon skulle få Bilderbergarnas uppdrag att förändra skolan var uppenbart. Anna Ekström tillhör Trilaterala kommissionen som Bildt (m), och Ahlin (s) och är därmed med i gruppen av globalister. Inte en fråga ställdes om det av SVT. I sammanhanget kan nämnas att även Clintons tillhör samma miljardärssekter. Public service har redan tagit ställning för globalism vilket de inte har rätt till p g a sitt offentliga uppdrag. Och driver dagligen propaganda. Även Löfven inledde sitt tal vid Riksmötets öppnande i dag med floskeln ”vi lever i en global värld” och därför skall vi göra si och så. Vem har bestämt att vi lever i en global värld? Jo det har globalisterna. Därför kan de sitta i slutna rum och bestämma över alla utan att de övriga 99% av världens folk har något att säga till om. Det är alltså ett politiskt beslut, av en liten klick översittare. Och för den lilla klicken böjer Löfven sin nacke och knä samtidigt som han bedyrar jämlikhet, allas lika värde och alla globalistiska floskler.

 9. Elisabeth Almqvist says:

  Tack för skrämmande info..

  Mvh/E.

  ________________________________

 10. tomas says:

  ”A total world population of 250-300 million people, a 95% decline from present levels, would be ideal.” – Audubon magazine, interview with Ted Turner, 1996
  *
  ”This is a terrible thing to say. In order to stabilize world population, we must eliminate 350,000 people per day. It is a horrible thing to say, but it is just as bad not to say it.”
  Jacques Cousteau in an interview with the UNESCO Courier for November 1991
  *
  ”We shall have world government whether or not you like it, by conquest or consent.”
  Statement by Council on Foreign Relations (CFR) member James Warburg to The Senate Foreign Relations Committee on February 17th, 1950
  *
  ”We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money.” – Arthur Schlesinger, Jr., in Foreign Affairs (July/August 1995)

 11. De som arbetar med besprutning av frukt i Sydamerika drabbas bland annat av ökad salivering. Är det inte så att vi konsumenter också till slut får samma symptom?

 12. Alve says:

  CastoroPollux Bästa sättet, än så länge i alla fall, Köp bara eko SVENSKA äpplen. För övrigt också svensk producerad mat i första hand EKO Vi måste gynna svensk matproduktion vad händer annars om vårt land hamnar i allvarlig kris ( vi är redan i kris dessvärre) men det kan bli ännu värre! Tack Peter Krabbe – du och några fler likasinnade med bloggar gör att man klarar av att behålla förståndet…

 13. Not_Me says:

  På tal om lax kan jag ärligt säga att vi handlar en del lax till middag och en av de vi handlar av har en lax som vi aldrig tycker om, den smakar rent ut sagt illa och konstigt. Den andra vi handlar av har alltid en lax som smakar naturligt god. Kan inte säga vilken av laxarna som är odlad i Norge för det kommer jag inte ihåg men en av dem är det, förvånar mig inte om det är laxen med gift som smakar illa. Ska snarast ta reda på detta.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: