Ett Europa i förändring. Får vi en Trump-effekt till hjälp mot NWO?

eu-flaggsymbol

Trots att de amerikanska opinionsinstituten gjorde allt för att vilseleda väljarna, blev så Trump ändå vald till nästa amerikanske president. Som jag skrivit tidigare ser detta ut att bli en käpp i hjulet för globalisterna och deras genomförande av New World Order.  Trump laddar nu upp med riktigt vassa namn i sin blivande administration, som får EU:s socialister att blekna. Om nu någon skulle ha trott att Trump själv och i egen hög person skulle styra den framtida världspolitiken är det kanske dags att inse att han är långt ifrån ensam. Med en stab som omfattar flera tusen personer kommer det att blåsa nya vindar i Vita Huset i alla avseenden. Yrkespolitikerna som hade tänkt sig att tillbringa resten av livet i maktens korridorer går nu gråtande omkring på gatorna. Trumps trovärdighet står och faller med hans löfte att ”drain the swamp”.

Nog känner man en viss avundsjuka inför denna amerikanska möjlighet, inget känns numera mer lockande än en motsvarande aktion i Sveriges maktcentra. Frågan är nu hur denna Trump-effekt kommer att förändra även Europa. Under det kommande halvåret är många viktiga val inplanerade, allt under en allt mer högljudd opinion mot den globala socialismen och för en återfödd nationalism.

Närmast, den 4 december, står det i flera omgångar uppskjutna presidentvalet i Österrike, där högerkandidaten från Frihetspartiet Norbert Hofer har en knapp ledning i opinionen. Valet, som ogiltigförklarades i somras, kommer utan tvekan nu att påverkas till förmån för Hofer. Med sannolikhet gränsande till visshet hade de schabblande tjänstemännen tänkt sig det motsatta förhållandet med Clinton som segrare i USA och avsiktligt försöka skjuta på valet för att få denna effekt. Allt talar nu istället för en klar seger för Hofer, en seger som mycket väl kan leda till en österrikisk folkomröstning om EU och invandringen.

Samma dag går italienarna till val i en grundlagsfråga. Uppmuntrade av Obama vill man minska antalet parlamentsplatser från 315 till 100 i syfte att minska väljarnas möjligheter att påverka politiken. Senatorerna skall vidare väljas av lokalpolitiker istället för av folket direkt. Deras vetorätt mot lagändringar avses också försvinna. Detta är en direkt kupp för att öka EU:s inflytande över Italien och minska folkviljans inflytande över sina politiker, allt i direkt analogi med NWO. Hur detta skall avlöpa mot bakgrund av Trumps uppdykande på scenen och Obamas sorti bakvägen blir intressant att se. Ett tips är att folket backar ett steg och säger nej till den typen av förändringar i nuläget.

I Frankrike utser man idag sina presidentkandidater genom primärval till vårens val. Att Hollande, med den franska historiens lägsta opinionsstöd, och sitt socialistparti skulle ha något med den nya presidentposten att göra ser alla som uteslutet. Kampen kommer att stå mellan mitten – högern. På högerkanten har Marine Le Pen från Front National goda möjligheter att göra sitt bästa val någonsin. Sarkozy i mitten får hård konkurrens av sina forna kollegor Juppé och Fillon. Marine Le Pens systerdotter Marion, som också är aktiv politiker har blivit inbjuden till Trump för samtal av okänd art. Man kan se detta som ett tidigt och informellt stöd för Marine inför presidentvalet. Helt klart kommer Front National att gå framåt i fransk politik med Trump som president. Invandringen är det hetaste ämnet i ett Frankrike med Europas största invandring av muslimer, dessutom plågat av de mest spektakulära terrordåden i modern historia.

I Holland har Gert Wilders med sitt högerparti Frihetspartiet också vind i seglen. Han leder opinionsundersökningarna inför det holländska valet i mars 2017 och har som en av huvudpunkterna på sitt program att Holland skall lämna EU i likhet med Englands Brexit. Holland är svårt plågat av sin höga invandring av muslimer och har i likhet med London fått muslimska borgmästare i flera städer. Koncentrationen av invandrare till storstäderna påverkar lokalpolitiken där radikalt och ses som ett hot mot den nationella integriteten. En regeringskoalition med Frihetspartiet som tyngdpunkt kommer sannolikt att folkomrösta om utträde ur EU, resultatet torde vara givet med tanke på läget i Holland, ett land med begränsade landarealer i förhållande till befolkningsantalet. En folkomröstning kommer att ändra synen helt på dagens liberala invandring.

Europa kan med andra ord komma att se ganska annorlunda ut när Sverige går till val 2018. Att Sverige har behov av nya intryck och framför allt nya politiker står helt klart efter det befintliga politikergarnityrets patetiska framträdanden efter det amerikanska presidentvalet. EU har spårat ur totalt genom att ansluta sig till en döende socialism och globalisternas hets mot ett nationalistiskt Ryssland. Det är dags att bygga upp ett nytt Europasamarbete, baserat på respekt för dess nationer och lokala intressen. Detta kommer inte att utesluta frihandel och fri rörlighet, men låt oss slippa expansionspolitiken utanför Europas gränser. Vi har inget intresse i globalism, vår tids sjukaste företeelse.

Peter Krabbe

Globalism eller nationalism?

trumpclinton-jpg

Presidentvalet i USA må vara uttjatat numera, men även utan valresultatet i hand kan det ändå vara värt en sammanfattning. I själva verket handlar det om det viktigaste slaget i världshistorien efter de allierades landstigning i Normandie under andra världskriget. Möjligen kan vi också räkna in slaget om Stalingrad i samma division. Än så länge har valet varit ett verbalt fältslag, i likhet med de medeltida belägringarna där kontrahenterna öste okvädningsord över sina, alltid inom hörhåll förskansade fiender. Låt oss hoppas att det stannar vid det.

Valet i USA handlar med andra ord inte bara om vem som skall vara formell president i detta mäktiga land, utan framför allt om kampen om huruvida vår framtida värld skall styras av GLOBALISMEN eller NATIONALISMEN.  Att familjen Clinton är engagerade av globalismens företrädare medan Trump innebär en nytändning för nationalismen lär inta ha undgått någon. Däremot vet bara ett fåtal vad som kännetecknar det ena eller det andra.

En värld som under hela sin tidigare civilisation varit baserad på nationalism har under de senaste hundra åren med järnhand styrts över mot globalism. Hillary Clinton har fått den sista delsträckan med stafettpinnen mot ett mål, som kommer att vara oåterkalleligt, om det uppnås. Globalism till vår civilisations undergång. Trump vädjar till den enskilda människans önskan om trygghet, inflytande, att få leva tillsammans med likatänkande, att själva få skörda frukten av sitt eget arbete, att själva kunna påverka hur ens egna barn skall tänka och uppföra sig. Det som normalt utkristalliserar sig inom ramen för en nation, en kommun eller en ännu mindre grupp av människor som delar varandras åsikter.

Globalism har blivit ett modeord för en yngre generation för att visa att man är världsvan, berest – helst över alla våra världsdelar – och intellektuell nog att tala flera språk och äta eller dricka produkter från alla hörn av vår värld. Att bli beskylld för att vara nationalist är närmast en förolämpning, en trångsynt bonddräng som gräver upp sin potatis, hissar svenska flaggan på födelsedagen och gör en utflykt till havet en gång om året? Vem vill bära ett sådant epitet? Vad dessa kvasiintellektuella globalister inte förstår är att globalismen är ett politiskt projekt i syfte att avskaffa demokratin, införa en totalitär och gobal socialism och att befästa en mycket liten grupp familjers totala kontroll och styrning över en underkuvad befolkning, inkluderande alla jordens råvaror och därmed ett upphävande av den enskildes äganderättigheter. Låter kanske inte lika romantiskt? Det är kanske hög tid att vi lär oss att värdera den där giftfria och omsorgsfullt närodlade potatisen, innan den försvunnit för gott?

Om globalismens verkliga ansikte har jag skrivit ett otal artiklar under det senaste året på min blogg, jag behöver därför inte upprepa allt här. Gå gärna in och läs, om ni fortfarande har missat det! Ämnet är fortfarande tabu i Sveriges riksdag, ingen politiker vågar ta ordet globalism i sin mun, kanske har man dåligt samvete för att aktivt ha medverkat i genomförandet av den, kanske är man för dum för att förstå. Regeringsledamöter, partiledare av alla de sorter, riksdagsmän och toppstyrda kommunalpolitiker, alla har sin delaktighet i omvandlingen av vårt samhälle till något som man inte har en aning om, något som de alla i efterhand kommer att urskulda sig med att försöka hävda att man inte förstod fullt ut. Ändå var just dessa människor de som alla förlitade sig på att de skulle styra vårt land på bästa tänkbara sätt. Men så vakna då, om ni inte vill att folket skall ta makten i egna händer! Trump har visat att det fortfarande går att vända utvecklingen i USA, engelsmännen har visat att det går i Europa. Snart har vi revolter i både Frankrike och Tyskland. Men i Sverige fortsätter den stora majoriteten att sova, trots att Reinfeldt häcklar och förlöjligar oss.

Det som förvånar mig mest är att ingen reagerar när samhällsomstörtare av olika slag får genomföra sin agenda, trots att de tydligt kommunicerat sitt budskap långt i förväg. Så var det med Hitler, mycket få människor tog till sig hans budskap i Mein Kampf, som ändå gavs ut långt innan han gavs möjligheter att skrida till verket. Karl Marx’ Det Kommunistiska Manifestet fanns tillgängligt för läskunniga 70 år innan den ryska revolutionen. Läsmöjligheter fanns också vad gäller lilleputten Reinfeldt och hans patetiska Det Sovande Folket. Detta gäller också för globalismens apostlar, det har skrivits tusentals artiklar och böcker – av dem själva – under hela 1900-talet utan att någon reagerat eller berövat dem makten. När någon skriver att jordens befolkning skall minskas från sju miljarder till en för att vi skall få en ”hållbar utveckling” ställer ingen ens frågan hur det skall gå till. Genom folkmord, krig eller kemisk utrotning? Bättre att glömma. När en annan skriver att världen skall styras av en utvald elit utan folkets besvärande insyn, skrattar vi och skakar på huvudet. Konspirationer. Men samma människor styr i praktiken redan världen. När EU:s presidenter predikar att Ryssland väster om Uralbergen skall läggas till EU – trots att Ryssland inte är intresserade – skrattar vi också. Men hur skall det gå till? Genom ett nytt världskrig eller en ekonomisk kris för hela västvärlden? I 40 år har vi haft skrivna avtal med MENA-länderna om att islam skall bli fullvärdig religion i västvärlden, utan att någon reagerat. När det nu genomförs börjar vi diskutera integration. Men snälla, söta halvidioter – det är inte frågan om integration, vi skall acceptera parallella samhällen eller integrera oss själva i islam. Det är vad som står skrivet i avtalen. Vem läser exempelvis FN:s agenda 2030 förutom dess egna tjänstemän och bakomliggande politiker? Kanske någon i efterhand när verkligheten börjar bli alltför besvärande. Detta visste vi ju inte!

Kanske är en så stor andel av befolkningen illiterat att man kan tillåta sig att skriva dessa programtexter utan att någon läser dem. När ingen protesterat kan man se det som ett tyst medgivande. Jag önskar ingen, allra minst mina egna barn och barnbarn, det samhälle som väntar under deras livstid. Även om Trump skulle vinna valet kommer globalisterna att genomföra sin agenda, sittande på hans kistlock. Med Clinton går det snabbare. Det är ändå hedervärt att en person som Trump är villig att riskera allt han byggt upp privat för att försöka vrida utvecklingen rätt. Tack, Donald Trump för det och lycka till i ett val som också blir vårt ödesval.

Peter Krabbe

%d bloggare gillar detta: