Kommer EU att ändra form i spåren av globalismens sammanbrott?

friedman-eu-karta

När framtidsanalytikern George Friedman från Business Insider spår Europas framtid ser den blivande kartan annorlunda ut. Den ser både lockande och intressant ut. Till skillnad från EU:s nuvarande makthavare inser Friedman att de kulturella skillnaderna inom Europa är för stora för att man skall kunna hålla ihop det megaprojekt som ligger som grund för dagens ambitioner.

Friedman jämför de mycket måttliga kulturella skillnaderna inom USA med sina 50 stater, där ett gemensamt språk håller samman samhället – bara spanskan kan anses vara konkurrent i begränsat format – med Europas 44, där nästan lika många språk, olika alfabeten och mångtusenåriga kulturer skall samsas inom jordens till ytan näst minsta världsdel. Att många länder har olika religioner med urgamla rötter i den egna kulturen gör inte splittringen mindre.

Det är svårt att inte hålla med Fridman om att EU framstår som ett omöjligt projekt, vilket vi också kan konstatera i dagens konfliktfyllda arbete. Ambitionen att undvika krig i det format som präglat 1900-talet är välkommen, men samtidigt måste man inse att konflikterna inte blir mindre av att dessa skilda kulturer sätts under samma hatt, där ingen egentligen får sina intressen tillgodosedda. En tidsfrist får man så länge den ekonomiska omfördelningen pågår, där de välbärgade västeuropéerna villigt betalar för att höja levnadsstandarden i öster och i söder. Men när de sämre bemedlade vill ta genvägen till välstånd genom att sonika flytta till väst istället för att bygga upp sina egna länder kommer skutan att tyngas ner under vattenlinjen och sjunka till botten. När dessutom gränsdragningen blir allt mer otydlig och tenderar att omfatta även delar av Afrika och Mellanöstern innebär det dödsstöten för EU-projektet, inre slitningar och konflikter riskerar att skapa en ny sorts krigsföring istället, där våra egna städer blir slagfälten.

Friedman gör en ny indelning av Europa i fyra var för sig kulturellt sammanhållna block, Storbritannien tillsammans med de Nordiska länderna, Östeuropa, Medelhavsregionen och Västeuropa – där Frankrike och Tyskland har var sitt närområde. Indelningen följer till stor del de existerande religionernas utbredningsområden, vilket är lika med kulturell samhörighet. Att mellan dessa enklaver skapa en gemensam grund för handel, politik och rörlighet bör vara möjligt om man förstår vikten av att respektera det kulturella oberoendet för varje sådan enklav. Att genomföra en sådan omarbetning av EU, som Friedman tror, inom ett decennium är naturligtvis omöjligt, men på trettio års sikt skulle det kunna gå, förutsatt att globalismens apostlar inser att det inte längre går att nonchalera folkets önskningar om en återgång till den nationalism som ger olika kulturgrupper tryggheten att få leva tillsammans med sina likasinnade. Globalismen är ett monster som borde avlivas omgående. Det är min förhoppning att svenskarna följer övriga européer i deras strävan att genom de närmaste två årens val reformera Europa och ersätta våra indoktrinerade politiker med självständigt tänkande människor med det egna folkets intressen som högsta prioritet. Vår förmåga att hjälpa andra förutsätter att vi kan fortsätta att hålla vår ekonomi i god form, annars drunknar vi alla istället.

Fridmans föräldrar utvandrade i likhet med Soros från Ungern undan judeförföljelserna efter och under andra världskriget. Båda emigrerade till USA. Ändå har de helt olika syn på globalismens värde. Det de har gemensamt är dock synen på det Friedman definierar som Östeuropa. Båda inser att detta väldiga område har en avgörande betydelse för Europas framtid. Båda kommer därifrån. Det är dessutom de europeiska judarna kärnland, för 100 år sedan förekom till och med diskussioner om att förlägga den framtida judiska staten till detta område, innan Palestinafrågan togs upp som ett bättre alternativ. När den senare förste presidenten i det nybildade Israel, Chaim Weizmann vittnade inför en London-kommission 1934 uppgav han att antalet judar då i Tyskland uppgick till 600.000 och i Polen till 3 miljoner. Öster om Polen uppskattade Weizmann att det fanns ytterligare 3 miljoner judar. Det var därför ingen tillfällighet att den av judiska intressen initierade ryska revolutionen riktades mot detta område i Europa. Mer att läsa om detta finns i historieprofessorn Antony Suttons Wall Street and the Bolsjevik Revolution. Även om flertalet judar efter andra världskrigets förintelse nu främst fördelar sig mellan Israel och USA har Östeuropa än idag ett stort känslomässigt värde för judarna.

Detta belyser Soros intresse för Ukraina/ Vitryssland/ Polen och hans idoga försök att genom revolutioner ansluta dessa länder till globalismens agenda, samtidigt som Friedman väljer en fredligare väg genom att skapa en stark och kulturellt sammanhållen enklav, som med rätt form av ekonomiskt stöd och nationell samhörighet kan bli det framtida Europas nya motor. Att denna Östeuropeiska enklav måste byggas genom samförstånd med Ryssland är självklart för alla utom för Soros och EU:s nuvarande patetiska garnityr av makthavare. Friedman pekar här på en möjlighet att bygga Europa utan att skapa förnyade konflikter. Varför inte ta vara på den möjligheten?

Peter Krabbe

35 Responses to Kommer EU att ändra form i spåren av globalismens sammanbrott?

 1. angela says:

  Tänk om de kunde sluta rita sina kartor! Som sedan skall tryckas på folk! Sverige är Sverige. Punkt slut. Vi skall inte vara en del av någon annans om ritade karta. Även om kartan ser bättre ut än den som finns idag eller den om hela världen som ett enda lyckorike.

  Nu vill vi inte ha fler kartor av kartritarna. Folk vill ha sina länder tillbaka och inte ett nytt helvete. Alla krig och konflikter beror på dessa förbaskade kartritare. Måste vi sätta handbojor på dem för att få en fredligare värld. De första historielektionerna på högre nivå handlade om kartritandet och dess konsekvenser. Då hoppades vi få slippa det (50-talet) efter ännu ett världskrig. Vi människor är inga leksaker som skall flyttas hitan och ditan av kartritarna. Vi är inga objekt som det ska laboreras med. Någon gång får det ta ett slut.

  • peterkrabbe says:

   Jo, de negativa effekterna av kartritande ser vi tyvärr främst i Mellanöstern, där segrarmakterna i andra världskriget tog fram penna och linjal för att skapa ”passande” stater, detta trots att man knappt visste vad Sunni och Shia var för något eller var de bodde. Resultatet ser vi idag. Samtidigt hade knappast det Ottomanska riket kunnat leva kvar med alla sina olika religionsutövare utan ett diktatoriskt och terrorbaserat styre, som blir resultatet när för många och olikartade intressen skall tryckas in under samma hatt. Det är det perspektivet vi har genom New World Order.
   Nationalismen utesluter inte att man kan hitta former för mellanstatlig samverkan där det gör mer nytta än skada. Där är den kulturella identiteten avgörande för ett lyckat resultat, vilket är utgångspunkten för Friedmans förslag. Vi kan åka till andra sidan jordklotet för ett par veckors semester och glädjas åt nya intryck, men vill kanske inte leva våra liv i ständiga konflikter med helt avvikande åsikter och beteendemönster. Att hitta denna balans i valet av stater som vi vill ha nära relationer med eller bara ha ytliga kontakter med är lösningen för en fredlig och harmonisk tillvaro.

   • thojak says:

    Inte enbart Mellanöstern. Afrikas karta/landindelning är ett rejält mycket större problem, från Berlinkonferensen slutet 1800-talet. Klart är, att MÖ är ett megastort problem också.

    • Sture says:

     @ thojak
     Jag vet faktiskt inte om de raka linjerna på den afrikanska kartan är ett problem. Jag vet faktiskt inte hur man annars skulle kunna dra gränserna. När jag och min hustru för många år sedan reste 3-4 månader i Tanzania och Zambia uppmärksammade vi att människorna på tågstationer talade engelska med varandra. Det var nämligen det enda gemensamma språket, förutom i viss mån Swahili, som talades av en del.Vi upplystes om att det fanns 120 olika stamspråk i Tanzania och 70 i Zambia, och blev varse att de olika stammarna inte alls förstod varandra när de talade sina respektive stamspråk.
     Nå hur skall man nu gränserna mellan länder som har 120 respektive 70 olika stamspråk? En rak linje är inte så dum ändå. Och det är faktiskt kolonialmakterna som har enat och utvecklat länderna. Annars skulle de nog vara ännu mera splittrade än vad de är idag.

   • angela says:

    Man kan samarbeta med varandra utan att vara gifta med varandra och utan att samarbeta om allt. Faktiskt är det så att man måste vara fri suverän för att kunna samarbeta. Annars LYDER den ene. Och man kan samarbeta om bara en sak. Det som passar båda och sedan samarbeta med andra om andra saker. Då talar vi om suveräna stater som väljer om de vill samarbeta om ngt men inte allt med någon och samarbeta med andra om annat. Att man inte skulle få resa och besöka varandra är dumheter. Det finns pass och det är en utmärkt idé.

    Det är så mycket okunskap om detta. Och det är helt rätt att ett t ex Ottomaska riket var en diktatur för ingen union eller imperium kan bli eller vara demokrati. Det blir en enpartistat. där ingen opposition eller kritisk granskning får eller kan existera. Det blir en diktatur. DET är en naturlag. Och man kan inte ha ett globalt rike utan gränser det är samma sak fast etter värre. Ett allas krig mot alla med hemska repressalier, ständiga krig, djungelns lag, totalt kaos eller anarki.Finns ingen som kan ta något ansvar för något i ett sådant imperium och inga regler kommer att gälla. Den starke tar sin rätt tills denne möter en ännu starkare som tar sin rätt.

    Sture, det är redan ett gigantiskt problem. Lyssna på Radiokorrespondenterna så kanske du förstår något. Finns väl inget land i Afrika eller i någon annan världsdel heller som fungerar. Ofärd, fattigdom, krig, korruption, svält. Tyranner och diktaturer avlöser varandra med barbariska straff och elände. Varför flyr människor? Vore det så bra i dessa länder skulle de väl stanna. Folk skall få leva ifred med sitt folk på sitt territorium. När vi börjar dra gränser drar splittrar vi folken. Talar engelska med varandra??? Ser du inte det som ett problem? Att de berövats sitt språk och kultur och tryckts på våra språk. De talar andra världsspråk med med brytningar.

    Ja, Anna. Friedman är en globalist. Som hade sitt globalistjippo igår. En ren skandal. Vem vågar ta upp det? Från att ha hyllat vetenskapen och en svensk framstående vetenskapsman har det förfallit till ett jippo styrt av , ska vi säga ”globalister” för andra ord får väl inte sägas? Inledningstalet var direkt oförskämt. Och la sordin på festen. Eller utlöste ren vrede eller sorg och uppgivenhet över att bli så skändade. Ribbing brukar ju ta folk som inte kan sköta sig på fester i örat så varför gör hon inte det nu? Vågar inte ens Ribbing det? Är det för känsligt? Turligt nog gjorde sångerskan Patti Smith ställföreträdaren för en påhittad figur bort sig och hör och häpna det blev det bästa med festen enligt en av de som var närvarande. Det har gått bra långt när man tycker missöden är det bästa som hände på festen/evanemanget. Ordföranden för stiftelsen var inte bara oförskämd mot Sverige, dess statschef och hela kungahuset som ansträngt sig till det yttersta (med bravur) för att förgylla festen och hylla vetenskapen, svenskarna som också gjort sitt bästa och deltager med liv och lust, utan också mot vetenskapen och dess företrädare och inte minst donatorn själv. Några av kvällens ”tack-talare” stod för resten av oförskämdheterna. Jag drar inte upp i detalj eller mer.

    Är det Sveriges och svenska folkets fest eller VEMS är den? Den utspelas i Sverige som om den vore en nationell angelägenhet. Vi använder vår statschef, vår statstelevision, myndigheter, folk som jobbar med festen och alla gör sitt yttersta men för vem och vad? De har blivit statister som man till tack spottar i ansiktet. Skandalen med en signatur , en påhittad figur som fick pris i litteratur, är en skandal i sig som Horace Engdahl fick ”rädda” med ett uselt tal som inte ens hade bäring. Eller om det var P Smith som räddade det med en palaver. Ja du milde. Allt fick ett löjes skimmer över sig. Och du, Horace. Det är inte de vita eller svarta som är ursprungsfolken i USA det är bland andra siouxerna m fl. Och dit hör INTE den påhittade figuren. Du levererade fel på fel i ditt tal. Men vem brydde sig. Inhopparen ”räddade” föreställningen med att komma av sig, genom en fadäs, och alla blev så lyckliga som om inte alltihop hela jippot var en enda stor fadäs! Jippot kan fortsätta någon annanstans om de inte avgår med sina fadäser så kan Sverige och svenskarna anordna en RIKTIG fest för vetenskapen som grundaren Nobel tänkt sig. Och i hans testamente står ingenting om att en del av svenska folket inte får vara med. Det är en gemen feltolkning av en samling gangstrar som leder stiftelsen. FY! FY! FY!

    Detta fina evanemang som skapades av en svensk vetenskapsman har blivit ett jippo. Ett globalistjippo. Det har kapats av globalisterna som inte drar sig för att utnyttja det i sin politiska propaganda. T o m Kungen som brukar kunna hålla masken såg stundtals mycket bister ut och de andra kungligheterna såg obekväma ut . Och det förvånar mig inte. Folk blev förbannade. Nobelstiftelsen måste avgå med omedelbar verkan och en svensk ledning måste utses. Nobeljippot har blivit en skam för Sverige och inte bara det utan de spottar statschefen och dess invånare rakt i ansiktet inför hela världen och vanärar stiftelsens grundare och vetenskapen. Vetenskapen som skulle hedrats. FY skäms på er ! Avgå nu! Gör ni inte det så skall inte staten eller dess företrädare ägna det skandalösa jippot någon uppmärksamhet mer. Utan göra som jippots icke närvarande ”joker” – inte närvara mer. Det är mycket tragiskt för vetenskapen som hade behövt detta men också för Nobel själv som blir skandaliserad och tillintetgjord.

    • peterkrabbe says:

     Oj Angela, lång kommentar. Kanske skulle Nobelfesten avhandlas i annat sammanhang. Tror att vi skall försöka hålla oss till ämnet…

    • Sture says:

     @ Angela,
     jag är väl medveten om problemen i Afrika och har aldrig förnekat dem. Men problemet är inte det raka strecket på kartan. Det är inte ens en del av problemet.
     Om man i ett land med 120 helt olika stamspråk skall kommunicera med varandra – vilket språk föreslår du då att man skall använda?

 2. Sjökaptenen says:

  Vad som komma skall i framtiden är alltid en svår gissning kommer den världs ordning vi lever nu bestå. Jag känner visst tvivel att den västerländska maktbasen kommer kunna behålla initiativet. Väst är till stor del beroende av råvaror från Ryssland vi har också förflytta produktion och teknologi till Kina så vad har vi då som skulle kunna på lång sikt behålla vår makt dominans i världen. En annan viktig detalj är det moraliska initiativet våra värderingar har sjunkit till en nivå som börjar likna det romerska imperiet i sitt slutskede innan det kollapsade.

 3. Anna says:

  @ Peter!
  Du har ställt en relevant fråga men svaren är mer kompliserad än bara Europas uppdelning enligt kartan. Det är en framtidsvision som -personligen hoppas- skall inte invagga Europas befolkning i en Illusion.
  Att det kommer från George Friedman är ytterst intressant, inte minst när man vet mer om denne Friedman. Han är en av den agressivaste föresspråkarna av NWO och det fanns mängder av videobevis från hans ”tankesmedjande” ideer som är borta från Youtube av någon märklig anledning.Jag har ändå hittat en som är beviset hur den globala makteliten ser på oss vanliga dödliga och hur de legitimerar sina geopolitiska maktövertagande strategier- som utan skamkänsla- tänker fullfölja. Med andra ord: Det kommer att bli krig!

  Det finns en ”konspirationsteori” som idag är den brutala verkligheten för europeer. Det kallas för ”EURABIA”. Planerna för denna ”Konspiration” har planlagts 1970 och idag har nästan förverkligades. Och det är bara början: Det finns krafter i Europa för att Invasionen från Afrika, Mellanöstern skall genomdrivas och även skall intensifieras. De kommer att vinna slaget, Länkar om Eurabia men det mest intressanta är kartan från utvecklingen från 1957 – till dagens läge.Är detta verkligen en Konspiration eller redan en smärtsam verklighet?

  https://en.wikipedia.org/wiki/Eurabia

  Och till sist vill jag länka en ungersk ekonom -(engelsk text) som motvikt till Friedman- som beskriver med en brutal ärlighet vad som händer just nu och varför. Varning: språkbruket är inte den politiska korrekthet som vi är så duktigt tränades till……..Han varnar för inbördeskrig och kaos! Får han rätt i sin framtidsanalys?

  • peterkrabbe says:

   Anna, du kan säkert ha rätt om Friedman. Han ser möjligen linjen Östersjön – Svarta Havet som potentiellt slagfält i ett framtida krig och försvarar NATO:s militära positioner. Där skiljer han sig inte nämnvärt från Soros. Jag har ändå svårt att komma ifrån tanken på en judisk hämnd mot Ryssland, egentligen riktad mot Stalin som bröt nacken av det judiska upplägget under revolutionen, främst representerat av Lenin, Trotsky och Marx. Fortsättningen blev inte som man hade tänkt sig och de civila offren under andra världskriget blev katastrofala. Det vore orättfärdigt om ett nytt krig skulle drabba samma område ännu en gång.
   Om Eurabia har jag skrivit tidigare här https://peterkrabbe.wordpress.com/?s=Eurabia . Eurabia är tyvärr verklighet och orsaken till dagens invandring och kulturmarxism. Beslutsfattare är i vanlig ordning NWO:s lakejer och det finns fortfarande ingen i EU:s ledning som anser att man gjort fel. Inte att förvåna sig över då om det leder till EU:s sammanbrott nu när allt fler förstår sammanhanget och får leva med konsekvenserna.

   • Peter Grafström says:

    Det var storbritanniens Milnergrupp och Fabian Society och Britternas tidigare konspirerande under 1800-talet som resulterade i ‘judarnas hämnd’. De sistnämnda anade inte hur mycket av det som verkade vara spontana händelser överallt på kontinenten som i själva verket var iscensatt av Britterna. Inklusive falsk ryktesspridning som förstorade upp händelserna.
    På Kunskapskanalen var det ett program om Nobel före och under dramatiken 1917 där inte med ett ord berördes angloamerikanernas finansiering av hela eländet.
    Du har själv berört Fabianerna men det verkar som du litar för mycket på det angloamerikanska etablissemanget för att se sammanhanget.

    Vi kan visst samarbete med vanliga britter men vi bör sluta lita på deras bedrägliga maktelit på båda sidor av atlanten. I Norden var Tyska språket viktigare förr. Tyskland var både kulturellt och vetenskapligt den goda förebilden. Britternas enorma intrigerande och ingenting annat har ändrat på det och Sverige är nu inriktat på parasitär ekonomi liksom Britternas varit sen länge. Produktion är ansträngande men knowhow är det enda som gör oss starka.
    (Jag har tyckt mig förstå att Britterna nu tycks ha en industripolitik med låga skatter etc men deras makt i världen är knuten till helt andra faktorer som inte redovisas öppet)
    Allt som har med privat kontrollerade finansiella tjänster att göra är fröet till en ond värld ty ju mer dom samlar på sig desto mer stärker dom en oligarkisk parasitär och förtryckande makt. För att marknadsekonomi skall fungera på ett samhällsnyttigt sätt måste privata maktmonopol vara i fokus. Svenskar bör tänka kritiskt och inte låta sig duperas av anglos som är upphovet till alla mänsklighetens problem i århundraden.

    • peterkrabbe says:

     Peter Grafström, jag tror att du blandar ihop begreppen lite när du skriver om det angloamerikanska etablissemanget och den ryska revolutionen. Det är numera välkänt att de judiska bankirerna i både USA, England och Tyskland svarade för det ekonomiska genomförandet av revolutionen, tongivande var Jacob Schiff på Wall street och Paul Warburg – huset Warburg hade bankirverksamhet både i USA och i forna hemlandet Tyskland. Paul grundade the Federal Reserve i USA och hade ett enormt inflytande. Det etablissemang du beskriver dominerades av samma judiska intressen som genomförde revolutionen på plats. Judarna i Ryssland stod under tsarregimens förtryck och var fler än i någon annan nation vid den tiden. Impulserna till revolutionen kom från Frankrike, i ett frö som växte ur frigörelsen genom den franska revolutionen. Även fabianerna i England hade judiska ledare.
     I övrigt håller jag med dig om att Tyskland historiskt och kulturellt stått oss närmare. Under medeltiden var både aristokrati och kungahus i såväl Sverige och Danmark som Tyskland helt sammanflätade genom äktenskap och ursprung. Vårt språk och våra traditioner har omfattande tyska inslag.

     • Peter Grafström says:

      Det du skriver är angloamerikanernas version av händelsen och storfinansen var som alltid inblandad, men det intellektuella och diplomatiska manipulerandet utfördes av brittiska och amerikanska diplomater som nyttja bla Röda Kordet som front och som dina angloamerikanska källor talar tyst om av ren självbevarelsedrift. (E J Griffin nämner en del av det i sin kända bok). Så jag skiljer mig inte från dig beträffande storfinansens roll men blandar heller inte alls ihop ngt. Det är du som utelämnar en avgörande del. Det är inte ditt fel att du inte känner till det eftersom det aa etablissemanget har lagt ner stor möda på sin historieförfalskning. Men ett resultat som berör Europa är att aa lyckats göra om sin egen komplott mot britternas konkurrent:hela kontinenten från Frankrike till Ryssland till att ist handla om en konflikt mellan judarna och alla andra. Och zionister är antagligen till stor del grundlurade, även dom som samarbetade med nazisterna. Eftersom vare sig fransmän, ryssar, tyskar eller judar i allmänhet förstod att händelserna manipulerades av britterna uppstod ömsesidiga missförstånd med ödesdigra konsekvenser.
      Efter etablerandet av den brittiska oligarkin 1688, efter Venetiansk förebild, var Sverige ett av de första offren för britternas intrigerande. Utan att behöva avlossa ett enda skott bringade britterna det svenska stormaktsväldet på fall genom att locka och sponsra Karl XII och sen förråda honom genom att samspela med Ryssland. Svenskarna försökte iscensätta regime change i England för att försvara sig etc etc. Men det här tigs bara ihjäl precis som allt det andra som aa inte upplyser dig om.

      • peterkrabbe says:

       Problemet med ditt resonemang är att du inte inser att judarna ingick i samtliga de länders statsförvaltningar som du nämner. Det handlar inte om britter eller amerikanare kontra judar, utan om länder där judar redan satt i inflytelserika positioner. Överallt. Ingenting skedde av en slump och jag kan försäkra dig att judarna – eller sionisterna för att vara mer korrekt – knappast hörde till de vilseledda. Det är heller ingen tillfällighet att finanskartellen i världen idag styrs av sionistiska intressen.
       Allt detta är för komplicerat att avhandla i en bloggkommentar, men jag får säkert tillfälle att återkomma med de förklaringar som mina läsare förtjänar.

       • Sture says:

        @ Peter,
        Den amerikansk-judiske advokaten Henry S. Klein, som försvarade amerikanska patrioter mot Franklin D. Roosevelt i en rättegång 1944, sade en gång om begreppet ”anti-semitism”: Det är ”a racket”, dvs. ett bondfångarredskap. Och anklagelserna om ”antisemitism” används för allting idag, som t .ex. att ”Make America Great Again” skulle vara ”antisemitism”. Enligt Henry S. Klein så är detta ”racketeering” = ”bondfångeri”, ”svindleri”. Det är ett angrepp på det fria tänkandet, liksom anklagelserna om islamofobi är ett angrepp på det fria tänkandet och vi måste befria oss från detta struptag.
        Vi måste få ett debattklimat där man har rätt att ifrågasätta allting, eller åtminstone måste historiker ha rätt att vända på varje sten när det gäller sådana saker som judarnas roll i den ryska statskuppen 1917 eller judarnas roll i slavhandeln från Afrika. När det gäller slaveriet av afrikansk befolkning så läggs t. ex. hela skulden idag på det vita kristna samhället. Men var det verkligen så? En bok från 1968 av den svarta författaren Walter White Jr., som ägnade sig åt att söka i originaldokumenten på olika bibliotek och muséer berättar en helt annan historia. http://www.rense.com/general81/d3ss.htm
        En historia som idag är lika hemlig som den om den ”ryska” revolutionen.

       • Sture says:

        @ Peter Krabbe,
        jag instämmer helt med din analys gentemot Peter Grafström.

       • Richard Bandler says:

        Krabbe och Grafström, jag tror att era respektive beskrivningar inte nödvändigtvis behöver utesluta varandra. Enligt en sammanfattning av boken ”The Myth of German Villainy” av Benton L. Bradberry, som handlar om 1:a världskriget, var engelsk adel och judiska finansfamiljer sammanflätade genom giftermål sedan 1600-talet.

        Här finns den förtjänstfulla sammanfattningen i fyra delar:

        http://friasidor.is/myten-om-tyskland-den-onda-nationen/

        http://friasidor.is/myten-om-tyskland-den-onda-nationen-2/

        http://friasidor.is/myten-om-tyskland-den-onda-nationen-3/

        http://friasidor.is/myten-om-tyskland-den-onda-nationen-4/

        Värd att läsa då den förklarar mycket av världens nuvarande belägenhet.

        För övrigt vill jag passa på att tacka för en bra blogg!

        • Peter Grafström says:

         Jag instämmer men lojaliteten följer inte nödvändigtvis med när folk blandas så man kan inte utgå från att någon som i ett tidigare led hade judiskt påbrå längre fram kommer att agera mer gynnsamt gentemot judarna. Det kan vara tvärtom. Bäst är att utgå från att dom identifierar sig med sin oligarki. Framförallt kom Britternas tänkesätt från Venedigs oligarki när dom from 1600-talet inledde sin århundraden långa serie av intriger mot resten av världen precis som Venedigs oligarki gjort tidigare. Från Venedig känner man till arketypiska judiska penningutlånare från Shakespear mfl. Men Shakespear varnade i konstnärlig form för de intriger han förutsåg från Englands inflyttade nobiliteter med Venetiansk bakgrund. Men vilka de Venetianska oligarkerna och deras underrättelseagenter och vetenskapsmän var och vad dom identifierade sig med är mkt mindre känt men högst relevant vid jämförelsen med Britternas moderna historia som är totalt censurerad i den mer spridda historiska litteraturen.
         Sättet att tänka och sprida intriger, inställningen till befolkningskontroll (malthusianism) och den negativa synen på vetenskap är starkt associerad med Venedigs oligarki som Britterna emulerade och plagierade. Dom ansåg att utveckling var ett hot mot oligarkin.
         Judarnas roll i bankväsendet är vida känd men när dom på 1800-talet gav stöd till Britternas konkurrenter i Tyskland fick det dramatiska konsekvenser för kontinentens judar.
         Det finns inget rimligt skäl att misstänka nationerna på kontinenten för att ligga bakom de uppflammande motsättningarna så småningom med nazismen som höjdpunkt. Helt finansierad och uppbackad av angloamerikanerna.
         Spåren går till England trots deras eventuellt inflytelserika aristokrater med ingifta judar men resten av Europa skuldbelades och drabbades svårt samtidigt som angloamerikanska etablissemanget skapades av Britterna och tog över världen.
         Den slutsats jag drar är att judarna och Britterna var partners så länge Britterna gynnades, och då fanns ingen intressekonflikt för dom som har blandat ursprung, men när judiska bankirer samarbetade med konkurrenter bröt en ohygglig hämnd ut från Britternas sida samtidigt som dom dolde vem som låg bakom och även sannolikt lämnade falska ledtrådar till kontinenten.
         Hämnden riktade sig både mot judar, som ju tvingades bla till Usa vilket var till nytta i Britternas planering, och mot kontinentens länder speciellt Frankrike Tyskland och Ryssland.
         Man bör utgå från att många aktörer före 1905-1917 inte hade hela bilden klar för sig vilket kan förklara många skadliga följdverkningar, varav Peter Krabbe nämnde en som fick mig att kommentera.

         • peterkrabbe says:

          Peter Grafström, du har väldigt långa kommentarer om din teori, som jag inte helt sympatiserar med. Kanske skulle du ha en egen blogg istället. Under alla förhållanden tror jag du skulle vinna på att vara mer konkret i dina tankar, det är svårt att förstå vad du läst som format din ideologi. Det går inte heller att bemöta så svepande formuleringar. Jag kan därför inte ge dig det utrymme som du kanske hoppas på.

          • Peter Grafström says:

           Det är riktigt att det som skedde i Tyskland när Bismarck växte i inflytande inte har berörts, vad jag vet, som ett motiv till att Britterna önskade strypa samarbetet mellan assimilerande och alltmer etablerade judar på kontinenten. Eftersom Britterna har stort inflytande genom det angloamerikanska etablissemanget över det mesta som publicerats i för dem känsliga ämnen, finns information om hur H S Chamberlain i årtionden förmådde Tyskland att se fientligt på judarnas assimilering där och nazisternas lovprisande av denne britt som en nazismens banbrytare och visionär tillgängligt i föga kända forskares verk. Ett sådant är Samuel Sarkisyanz From imperialism to fascism, How Hitlers India was to be Russia. Den är grundligt fotnoterad med kanske tusen tillförlitliga källhänvisningar. Eftersom du inte vill ha det långt så missar du den spännande fortsättningen.

    • Tor Arne says:

     ”Britternas enorma intrigerande”: A long and proud history

     • Peter Grafström says:

      Träffsäkert.

      • angela says:

       Mycket intressant debatt från Peter Grafström 11 december, 2016 kl. 15:08 och nedåt. Det som gör peterkrabbes blogg så bra är att man vågar skriva dessa saker. Historieförfalskarna och ”skräddarna” , bedragarna, kan fortsätta så länge vi inte ropar ”kejsaren är naken”. Under min tid på nätet har det inte gått att skriva sådana sanningar tidigare utan att bli refuserad. Locket håller kanske på att flyga av nu. Det är mycket som inte kommit fram om de två senaste världskrigen och som fortfarande styr världen i en massa ”småkrig”. Därför är det roligt att kunna läsa dessa kommentarer och jämföra med sina egna kunskaper. Tack allesammans. Och hoppas det blir ett senare inlägg om det.

  • Sture says:

   @ Anna,
   du har lagt upp två väldigt klargörande YouTube-filer. Den första med George Friedman är väldigt skrämmande eftersom han resonerar exakt så cyniskt och omänskligt som målas upp i Sion Vises Protokoll. Det vill säga att målsättningen är härska genom att söndra och att skapa konflikter – helt utan någon hänsyn till vilket mänskligt lidande detta leder till. Det visar att han är väl införstådd med denna strategi och känner till hur lyckosam den varit under flera hundra år. Men han tillhör ju också samma klan och Kabbala-grupp som vägrar (och under 2000 år vägrat) att på några som helst villkor ta till sig eller ens läsa de levnadsregler som Jesus Kristus uppställde i Nya Testamentet: att kärleken är det centrala för allting och att ”man skall behandla alla människor som man vill bli behandlad själv”. För dessa människor finns det bara två raser – de själva och sedan alla andra (=hedningar, goyim). Och i denna sistnämnda grupp ingår den vite europeiske mannen, som skall utrotas). Vad som är extra fräckt (men som ganska exakt beskriver hur de upplever sin nuvarande makt) är att han uttalar denna ”Divide and conquer”-strategi som en önskvärd ”amerikansk” strategi. De ÄR Amerika. Det är så de ser på sig själva idag.
   Den andra YouTube-filen var fantastisk eftersom den visar att inte bara en person utan till och med flera i det ledande politiska skiktet i Ungern har genomskådat hela konspirationen.

 4. Björn Bengtsson says:

  Ja, man kan nog damma av den gamla Kalmarunionen (1389-1521) rejält förstärkt med Storbrittanien. Historikern Gunnar Wetterberg har ju tex föreslagit en Nordisk Förbundsrepublik den dagen då EU kollapsar, och det lär den göra förr eller senare.
  Då skulle vi vara tillbaka till ruta 1, i runda slängar, för ca 1000 år sedan under vikingatiden då stora delar av Brittannien var vikingastyrd.
  Så det kan bli…

  • angela says:

   Ja historien är i det sammanhanget cirkulär. Jag hoppas innerligt att vi tar oss ur cirkeln. För G Wetterbergs framtidsförhoppningar betackar man sig för.

 5. Björn Bengtsson says:

  För övrigt så finns det två grundläggande orsaker till varför EU och valutan euron inte kommer att fungera i långa loppet :
  1. Avsaknaden av ett gemensamt språk.
  2. Om man skall ha en gemensam valuta euro så måste man också ha en gemensam statsskuld, inte 28 st olika (fn 19 st ingående i euron).

 6. Anna says:

  Europas öde är inte så svårt längre att bedöma om man har följt de senaste årens dramatiska händelser. Du har nog rätt PETER! att det är ryssarna som är målet -tredje gången- om jag inte inberäknar Napoleons och den ottomanska rikets maktambitioner att erövra Ryssland! Hittills alla har misslyckats
  Globalismens sammanbrott är ett faktum! Inom EU finns redan ofattbara ekonomiska, sociala och därmed olösbara konflikter som ruinerar EU-projektet, det är bara frågan om när den definitivt inträffar. Europa har långsamt sjunkit in i en djup ekonomisk, ideologisk, moralisk träsk som påminner om Hitlers 30-tal.
  Det största problemet när globalismen faller -som många önskar redan- att det inte finns en hållbar ideologi som kan ersätta och överbrygga den kaotiska tillståndet som onekligen uppstår. Vi kommer att bli en lätt byte att bli indragen i en förödande konflikt!

  När Friedman lägger fram sin framtidsanalys om Europa missar han att hans eget land står inför en total upplösning.
  Den länken är mycket läsvärd och för mig personligen helt trovärdig.

  https://www.galtung-institut.de/en/2016/are-we-witnessing-the-fall-of-the-u-s-empire/

  • angela says:

   Ja Anna, ”ett lätt byte” kommer vi att bli om vi inte gör som Storbritannien och lämnar innan implosionen kommer. EU-motståndarna fick rätt. Det blev precis så som det sas fast det kallades för ”skräckpropaganda” då av etablissemanget. Och den ene efter den andre i den moderna historien som lidit av storhetsvansinne har försökt att göra världsdelen Europa till ett imperium. Och misslyckats tack och lov men till stort lidande för den enskilda människan.

   USA borde varit ett varningsrop för européerna hur illa det kan gå när man förenar stater i ett imperium. Men amerikanerna själva har lika dålig kunskap. Många visste inte ens varför en president kan förlora ett val fastän de får flest röster. De borde vara tacksamma över att det är så, att de har någon suveränitet kvar i de olika staterna.

   Tänk om ungdomarna i dagens skola som skolarbete kunde få uppgiften hur det gick till när Sverige ockuperades av EU. Innan den äldre generationen dör som kan berätta hur det gick till. Det finns alltid historieförfalskare som vill gynna sina egna maktambitioner.

 7. Elisabeth Almqvist says:

  Tack, Peter Krabbe..

  Mycket intressant analys och scenario med mera optimistiska förhoppningar om vår del av världen. Själv hoppas jag fortfarande på ‘Swexit’ från EU. Få se vad som kommer fram nästa val. Hoppas Norden står samman.

  mvh

  Elisabeth

  ________________________________

 8. angela says:

  Heja Julia Caesar. En av alla de modiga, duktiga, starka, intelligenta svenska kvinnor som vågar föra ut sanningen. Jag hoppas att läsarna sprider det. Vad ska vi svenskar göra nu? Och framförallt äldre kvinnor ? De som kallas pensionärer av etablissemanget eller kärringdjävlar. Som snart står på gatan. Eller ligger på gatan med en ”TIGGERILICENS” utfärdad av globalisternas politruck Löfven, i handen. Vad skall vi svenskar göra nu? Kasta sten och bränna etablissemangets bilar? Det är tydligen det enda som återstår. För att rösta går inte i ett land som styrs av en ansiktslös utländsk global makt och inte av svenska folket i riksdagen. Svensk krigsmakt som skall försvara oss finns inte och nu har globalisterna bestämt att ordningsmakten (polisen) som skall upprätthålla rättsstaten skall bytas ut mot folk från främmad makt. Hur många svenskar kommer att lyda en utländsk armé och utländsk polis? Svenskarna har ingen skyldighet till det. I Sverige är det svenskt försvar och polis som skall upprätthålla och skydda svenskarna, rättsstaten, folkstyret och territoriet mot angrepp av landets territorium av främmande makter. Finns inga gränser i världen finns det heller inget att skydda sig mot. Då är allt tillåtet. Och civilisationen är upplöst. Då finns inte ”allas lika värde eller värdighet”. Ingen har något värde eller värdighet alls. Den starkares rätt gäller. Världen har redan börjat gunga.

  http://snaphanen.dk/2016/12/18/sondagskronika-aangerparaden-upa/#more-187908

  • Anna says:

   ”Medan vi gav bort Sverige

   Bortsett från rena diktaturer torde svenskarna vara det folk som har låtit sig bedras, bespottas och förtryckas mest av alla. Vi är ingalunda utan eget ansvar.

   Medan vi gav bort Sverige
   Fortsatte vi sköta våra arbeten.
   Vi källsorterade våra sopor.
   Vi betalade plikttroget vår skatt.
   Vi lagade mat och diskade.
   Vi bytte blöjor på våra barn.
   Vi löste korsord och tittade på “Let’s dance” och “Så ska det låta”. Och Mellon.
   Vi träffade våra vänner över en matbit och några glas vin.
   Till jul hängde vi upp nya gardiner.
   När vårsolen tittade fram tvättade vi våra bilar.
   Vi köpte ny dammsugare som var mycket bättre än den gamla.
   Vi köpte ny tv som var mycket bättre än den gamla.
   Vi låtsades inte se asylboendet som plötsligt öppnade en bit ifrån oss.

   …märkte vi nästan ingenting förrän det var för sent.”

   Av Julia Caesar

   Tack för länken Angela! Citatet här ovan är så träffande att jag vill utveckal lite djupare. Jag har bott i Sverige i 25 år. Kom som vuxen, välutbildad och oändlig nyfiken på mitt nya ”hemland”. Jag har med sorg tittat på redan i slutet av 80-talet hur man ”ger bort Sverige” Politisk, moralisk, ekonomisk!
   Det pågick i en sådan omfattning att det fanns Ingen möjlighet att få in en avvikande tanke, perspektiv. Kritik uppfattades alltid som negativ! Jag läste mycket om Sveriges nytidshistoria men som mest sysselsatt min hjärna var: Vem har format människor och hur kunde bli så illa. Ett fantastisk vackert land, en trygg och pålitlig befolkning med intelligens bara tittar på passivt när samhället monterats ner i molekyler. Utan det minsta motstånd!
   Det finns en bok som har verkligen hjälpt mig att förstå hur den ”sociala ingenjörskonsten” präglat människor från barnsben att förhålla sig just på det sättet:
   Boken är: Roland Huntford: Det blinda Sverige! Bokens innehåll kan uppfattas som kritisk men egentligen är det nyckeln till dagens Problem! Den oerhörda brutala indoktrineringen som har förlamat ett intelligent folk skall först upphöra innan en större förändring kan inträffa! Att den skall upphöra måste lyftas upp på en högre medvetandenivå! En prägling som är lika destruktiv som Tyskland eviga skuldkänsla för kriget.
   Sveriges kris är inte bara globaliseringes utbredande. Det finns inre krafter som gör allt att behålla den mentala tillståndet/Kontrollen över folkets tänkande från tider där man så listigt tänkt ut hur det skall fostras människor till extremt lydiga medborgare. Expreimentet var lyckad, bättre än i något annat land
   Julia är en ytterst bra förebild för en människa som har INTE INORDNAT SIG i denna självdestruktiva kollektiva fostran Men den har sitt pris i Sverige, och det vet alla som har följt hennes öde på senaste tiden!

 9. Pingback: Den tysta revolutionen | Peter Krabbe

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: