När Globalismen spökar…

trump-spoke-3

Under gårdagens festligheter i samband med Trumps installation som president hölls en konsert vid Lincoln Memorial, USA:s allra heligaste plats i dessa sammanhang. Trump själv, hans familj och övriga åskådare vid markplanet kunde förmodligen inte se det, men de högt placerade TV-kamerorna (läs CNN) njöt obeskrivligt av att gång på gång zooma in den spökbild som projicerats på väggen bakom pelarraderna.

Ljusteknikerna hade med intrigant teknik fått statyn av självaste Abraham Lincoln i sin stenstol att förvandlas till en osalig ande, svävande över Trumps installationsfest. Ljussättningen var så genomarbetad i detalj att man har svårt att tro på tillfälligheter, snarare känns detta som en sista hälsning från Globalisterna till den president som sannolikt under kommande period kommer att krossa deras agenda. Maken till brist på respekt och dåligt omdöme får man nog leta efter i historien…

Peter Krabbe

trump-spoke-1 trump-spoke-4

Till vänster spöket i sin bur, till höger Lincoln i normal belysning…..

Make America Great Again – skall livsmedlen föda eller döda? Del 3.

livsmedel

Även om det låter drastiskt är den medvetna förgiftningen av våra livsmedel ett av de största hoten mot vårt samhälle. Monopolbildningen i livsmedelsindustrin gör att det blir allt svårare att komma undan. Man kan ha olika uppfattningar om huruvida detta är avsiktligt inom ramen för NWO och dess krav på befolkningsminskning eller bara relaterat till ekonomisk vinning för producenterna, men resultatet blir ändå detsamma. Våra sjukhus fylls till bristningsgränsen till läkemedelstillverkarnas förtjusning. Dagens sjukhus reser sig som katedraler över sina samhällen och deras innehåll liknar allt mer industriell verksamhet. Att samma ägarintressen ligger bakom båda dessa branscher är knappast någon tillfällighet.

Mike Adams vid the Natural News Forensic Food Labs uttrycker sig efter att ha gjort en undersökning omfattande tusen dagligvaruprodukter på följande sätt: Jag har kommit fram till en slutsats så alarmerande och brådskande att den bara kan uttryckas rakt på sak – baserat på vad jag sett genom spektroskopisk djupanalys av de livsmedel människor konsumerar på daglig bas, måste jag nu tillkännage att slaget om mänskligheten är i det närmaste förlorat.” Adams konstaterar att det nu finns vetenskapliga bevis för att medvetna tillsatser görs för att skapa infertilitet, skador på inre organ och förlust av förmågan till rationellt och medvetet tänkande. Dessa gifttillsatser finns i hela produktsortimentet, inkluderande konventionell mat, organisk mat, ”naturprodukter” och kosttillskott, fortsätter Adams. Han ger därmed ordet matförgiftning en ny innebörd.

De stora livsmedelsbolagen säljer processad mat som designas för att hålla konsumenten beroende av deras produkter. Dessa ges avsiktligt ett lägre näringsinnehåll för att konsumenten skall behöva äta mer för att nå sin mättnadsnivå.  För att öka försäljningen görs produkterna söta, salta och feta, allt för att svara mot kroppens eget belöningssystem. Genom tillsatser skapar man ett matberoende, som gör att konsumenten inte kan bli av med sina på så sätt skapade ohälsosamma matvanor.

Processad mat är ansvarigt för merparten av sjukdomar som diabetes och hjärtsjukdomar. Den största boven är sockret. I sin bok Suicide by Sugar skriver Nancy Appelton att socker kan påverka immunsystemet, glukoshalten och insulinrespons, orsakar överaktivitet och oro och höjer nivåerna av triglycerid.  Man kan konstatera att fetmaepidemin i USA fick fart 1977, då de första kostråden publicerades, innehållande restriktioner mot naturligt fett men frikort för kolhydrater och socker.  80 procent av alla matprodukter har numera tillsatser av socker, vilket i hög grad bidrar till fetmaepidemin.  Om inte utvecklingen vänder kommer om några decennier flertalet amerikaner att lida av övervikt och var tredje att ha diabetes.

Ännu större risker utsätts de för som intar mat med tillsatser av syntetiska sötningsmedel som HFCS (high-fructose corn syrup), används i bröd, sädesslag, yoghurt, fruktdrycker, soppor m.m. Samband är konstaterade mellan HFCS och sjukdomar som hjärtsjukdom, diabetes, fetma och cancer, medlet aktiverar samma områden i hjärnan som styr beroendet av droger som kokain.

Att ersätta socker med syntetiska sötningsmedel innebär knappast någon hälsovinst. Låt oss se på några av dem. Truvia görs av erythritol, en sockersprit framställd av genmanipulerad majs. Vid experiment konstaterades att fruktflugor dog vid konsumtion av Truvia. Vi har då här ett exempel där den amerikanska kontrollmyndigheten FDA utan problem godkänner ett medel som kan användas som insektsgift även för bruk som tillsats i livsmedel.

Splenda heter ett annat sötningsmedel gjort av kemisk Sucralose med chlorine som substans. I kombination med kolatomer bildas organochlorine som utreds som upphov till cancer, diabetes och leukemi.

Ännu sämre rykte har Aspartame, som anses vara den farligaste tillsatsen i livsmedel idag och används mycket i kolsyrade drycker. Pentagon listade ursprungligen Aspartame som ett biokemiskt stridsmedel som på 80-talet lanserades av Donald Rumsfeld (senare försvarsminister) som sötningsmedel. Det ägs idag av Monsanto. I Aspartame frigörs metanol som bryts ner i myrsyra och formaldehyd vid kroppstemperatur. Formaldehyd är klassat som nervgift och kan orsaka ett nittiotal olika sjukdomssymptom, nästan hela katalogen av vad som anses vara våra vanligaste folksjukdomar. Två tredjedelar av den amerikanska befolkningen anses konsumera aspartame dagligen. Andra beteckningar på medlet är NutraSweet, Equal, E951, Bebevia och Canderel.

Inte ens det som vi uppfattar som naturliga råvaror som kött, fisk och fågel undgår kontaminering med insektsgifter och kemikalier. Foderpellets innehåller ofta avfallsprodukter som i sin tur innehåller antibiotika, tungmetaller och bakterier från avföring enligt Consumer Reports. Bottenskrapet från kycklingburar går till boskapsfoder och foderpellets till norska laxodlingar innehåller i många fall insektsgiftet endosulfan som påverkar hjärnans utveckling för barn som äter laxen.  Även fisk från förorenade sjöar mals ner till foderpellets för höns och andra fjäderfä.

Även tillsatser som konserveringsmedel innebär risker. En engelsk studie visade att benzoesyra, använt i soft-drinks, när det blandades med C-vitamin i drycker förändrades till det cancerframkallande benzene. Benzene förekommer i cigarettrök och andra luftföroreningar.

När livsmedlen skall förpackas tvingas man konstatera att även plastförpackningarna innehåller hälsovådliga ämnen som bisphenol A och S. Dessa kopplas till hjärtattacker, övervikt och reproduktionsproblem. Även prostatacancer, astma och neurologiska sjukdomar nämns. Andra problem är innehållet av dioxiner i plasten, som frigörs vid hög eller låg temperatur. Man bör därför undvika att frysa mat i plastförpackningar eller värma dem i mikrovågsugnar, vilket många ändå gör med sina färdigmat-förpackningar. Dioxinerna kopplas till cancer och främst bröstcancern.

Ett generellt problem är att vissa ämnen som kan betecknas som harmlösa var för sig, utlöser helt andra reaktioner i olyckliga kombinationer med andra ämnen. Även gränsvärden för en enskild produkt eller ett ämne förlorar sin relevans genom att förekomma i ett flertal produkter som konsumeras samtidigt, ingen observerar det sammanlagda intaget vid en måltid.

Vad skall man då göra för att kunna överleva i dagens och morgondagens samhälle? Monopolstrukturen i livsmedelsbranschen har skapat en i det närmaste total täckning av konsumenterna, trots ett otal olika produktmärken är hela utbudet dirigerat av ett tiotal koncerner: Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo, General Mills, Kellogg´s, Mars, Mondelcz, Associated British Foods, Danone och Unilever. Genom stormarknaderna styrs konsumenten mot dessa företag, få har tid att söka upp ekologiska odlare eller torghandlare för varje vara. Ändå är det en överlevnadsfråga för mänskligheten att återvända till livsmedel som är baserade på naturlig mat, snarare än kemiska produkter och gifter.

När man tvingas konstatera vilka täta nätverk av ägare och banker som ligger bakom denna monopolisering måste man fråga sig om detta bara handlar om ett hänsynslöst utnyttjande av ekonomiska förtjänstmöjligheter, eller om det också finns en agenda på ett högre politisk plan för att förändra mänskligheten – till antal och innehåll. Mitt råd till mina läsare kan bara bli: Sök rötterna till naturen igen och undvik monopolföretagen i alla dess former. Bilda nätverk av odlare som kan leverera naturliga produkter, odlade i ren mark och frisk luft! Var rädda om det enda liv ni har och kommer att få!

Peter Krabbe

Make America Great Again – människan som tillgång eller belastning. Del 2.

lakemedel

I den fortsatta genomgång av det Amerika som Trump skall ta över har jag hjälp av Texas-journalisten Jim Marrs och hans bok Population Control, utgiven 2015. Titeln syftar på den förändring som Amerika har genomgått de senaste decennierna och dess relation till globalismens kärnbudskap – att en radikal minskning av jordens befolkning är nödvändig för att få en ”hållbar utveckling”, något som i den existerande statistiken avspeglar sig i att en liten elit blir allt rikare och allt mer maktfullkomlig medan den stora massan blir allt fattigare och får ett minskande inflytande. Det praktiska genomförandet får i globalismens teorier absurda konsekvenser i form av ren utrotning av de ”onyttiga” genom olika drastiska förfaranden. Även om man inte tror på att det finns en sådan agenda är en jämförelse med den verkliga utvecklingen i USA tankeväckande.

Vi vet att de länder som kommit längst i höjningen av den genomsnittliga levnadsstandarden samtidigt har de lägsta födelsetalen. I länder som saknar sociala och ekonomiska skyddsnät är barnafödandet den enda möjligheten för familjen att på sikt skaffa tillräckliga inkomster för att försörja gamla och sjuka. Därför är födelsetalen i dessa länder betydligt högre än i de utvecklade, där staten står för omsorgen. Globalismens budskap är därför ologiskt. Att snabbt höja levnadsstandarden för världens fattiga vore effektivare för att minska befolkningsantalet än massmord genom krig och epidemier. Den som vill leva gott på en liten men fast inkomst skaffar inte åtta barn. Hur detta skall gå till är en olöst gåta, men utan att vara socialist kan man nog konstatera att den koncentration av världens tillgångar till en minimal elit som vi ser idag inte är lösningen. Inte heller konceptet ”baka en ny kaka” genom att lägga alla världens fattiga i mixern tillsammans med de lite mindre fattiga för att få en ny befolkning som fogligt delar sina tillgångar i en värld utan gränser. Samtidigt som triljonerna växer i världens banker.

Men tillbaks till Jim Marrs! Som så många andra konstaterar han att samspelet mellan den kemiska livsmedelsindustrin i USA och landets läkemedelsindustri är påfallande. Den förra levererar patienterna till den senare och båda tjänar stora pengar på förhållandet. I en studie från år 2000 (Dr Barbara Starfield/ JAMA) konstateras att i USA kan 225.000 dödsfall om året tillskrivas sjukvårdssystemet, vilket gör sjukvården till den tredje största dödsorsaken i landet efter hjärtsjukdom och cancer. Vissa forskare anser att det snarare handlar om uppåt en miljon dödsfall. Dessa relaterar studien till obehövlig kirurgi, felaktig medicinering, sjukhusinfektioner, förskrivning av läkemedel med oförutsedda effekter och rena misstag i vården.

Läkemedelsindustrin har insett att det är mer lönsamt att producera mediciner som ger ett livslångt beroende utan behov av att ändra livsstil, än att lösa akuta och kortvariga sjukdomstillstånd. Statiner mot höga kolesterolvärden och blodtrycksmediciner är exempel. Samtidigt gör minskad användning av antibiotika att nya resistenta superbakterier växer fram och skördar sina offer.

Sedan the Medicare Prescription Drug Act godkändes av kongressen 2003 har kostnaden för receptbelagda läkemedel I USA blivit den högsta i världen, samtidigt som import av likvärdiga och billigare medel förbjuds. Kostnaden beräknas nu till 400 miljarder dollar. Läkemedelsbolagens lobby lägger 100 miljoner dollar årligen i bidrag för åtgärder som kan öka försäljningen och medverkade aktivt i antagandet av lagen, som föreskriver miljarder dollar i bidrag till försäkringsbolag, läkemedelsbolag och sjukvårdsinstitutioner.

Läkemedlen mot cancer hör till de dyraste och för producenterna också mest lönsamma medicinerna. Många ifrågasätter användningen av dessa kemiska läkemedel, som i många fall anses orsaka mer skada än nytta, genom att cancern svarar genom att skapa nya, resistenta celler. Samtidigt har THC (tetrahydrocannabinol) i marijuana visat överraskande egenskaper för att bota cancer, men forskningen förbjuds på grund av den amerikanska narkotikalagstiftningen. En stilla undran är hur utbredningen av cancer ser ut i jämförelse med länder med stor förbrukning av morfin och opium. En sådan utredning lär vi dock aldrig få se. Nobelpristagaren Otto Warburg konstaterade redan för 80 år sedan att cancercellerna får sin energi genom fermentation av socker istället för den normala cellens syreandning. Om forskningen hade inriktats på Warburgs teorier hade förmodligen cancerfrågan varit löst för länge sedan. Istället har den amerikanska befolkningen inriktats mot att ha just den mest sockerbaserade dieten i världen. Därmed toppar man också cancerdiagnostiken. Elaka tungor konstaterar att i USA lever fler på cancerns förekomst än de som dör av den.

Om ingen bryter detta onda samband mellan läkemedelsbolagens goda förtjänster av en permanent cancerförekomst och samhällets ovilja att hitta de lösningar som redan ligger på glänt, är cancern här för att stanna. Till skillnad från friska celler, som behöver minst 22 procent syre i luften för att kunna andas, är cancercellerna mer än nöjda med sin sockerfermentation. När luftföroreningarna slår till i amerikanska städer kryper syrenivån ofta ner till en nivå runt 18 procent. Den långsiktiga effekten av detta kan vi lätt föreställa oss.

Läkemedelbolagens experimentlusta finns också dokumenterad genom den s.k. VIOXX-affären, ett antiinflammatoriskt läkemedel som visade sig ge hjärtattacker och stroke istället. Innan det drogs in 2004 hade det genererat vinster för producenten i storleksordning 2,5 miljarder dollar bara under året 2003. Skadeståndsanspråken uppskattades bli 25 miljarder dollar, men slutade i domstolen med böter om för bolaget försumbara 321 miljoner dollar. Offren uppskattades uppgå till 60.000 döda.

För att läkemedelsindustrin skall fortsätta att vara lönsam krävs det att folk blir sjuka. För första gången på decennier minskar nu också medellivslängden i USA, även om det är små förändringar är det ändå ett trendbrott. Att detta fortsätter ombesörjer livsmedelsindustrin genom att förse oss med garanterat hälsovådlig kost, själva upprinnelsen till de sjukdomar som läkemedelsindustrin vill att vi skall ha livslång medicinering mot. Mer om detta i nästa avsnitt!

Peter Krabbe

Make America Great Again – en omöjlig uppgift? Del 1.

trump-4

Så här ett par veckor innan Trump skall bli verkställande president i USA kan det vara på sin plats med en liten genomgång av den gigantiska uppgift som han tagit på sig och som ligger som grund för hans valseger. Att göra Amerika stort igen innebär att vända en utveckling som i globalismens spår fört nationen till avgrundens rand. Den omfattar inte bara den enskilda människans möjlighet att försörja sig och leva ett anständigt liv utan kanske i ännu högre grad att vända hela nationens vitala grundförutsättningar i rätt riktning, att lösa frågor som en accelererande miljöförstöring genom kemikaliespridning, genmodifierade grödor, förorenade vattenkällor och nedsmutsad luft, spridning av läkemedel både i människor och miljö, strålningsskador från mobiler och datorer och kontaminerade livsmedel till både människor och djur. Allt områden där tyvärr USA får ses som världsledande i negativ bemärkelse och där beroendet mellan den existerande industrin och en livsmiljö i utförsbacke är oupplösligt.

De produkter som används dagligen beräknas innehålla mer än 85.000 olika kemikalier, varav ett stort antal dödligt giftiga, som till stor del får sin slutstation i det vatten vi dricker eller den luft som vi andas. Naturlig mat är på väg att försvinna för att ersättas av kemiskt sammansatta livsmedel med nedsatt näringsinnehåll, imitationsprodukter som ser ut som mat och smakar som mat men som inte är det. I spåren följer en svällande sjukdomssektor som göder en lukrativ läkemedelsindustri – Big Pharma och Big Food går hand i hand mot ökad lönsamhet och en samordnad befolkningskontroll, allt enligt globalismens regelbok. Multinationella företag sväljer de mindre och självständiga företagen i syfte att utrota alternativen.  Maktkoncentrationen blir allt större och den enskilda människa allt mindre i en snurrande karusell som bara kan sluta med en katastrof. 1952 stod de amerikanska företagen för 32 procent av statens skatteintäkter, 2013 hade deras andel av skatteintäkterna minskat till 10 procent. Samtidigt konstaterar Russel Sage Foundation i en undersökning 2014 att det genomsnittliga amerikanska hushållets inkomster år 2013 hade minskat med 36 procent jämfört med tio år tidigare.

Detta sker i ett läge där en allt mindre elit tjänar allt mer. År 2013 tjänade de 400 rikaste familjerna i USA 200 miljarder dollar, eller motsvarande drygt 1.800 miljarder kronor.  Den översta procenten i den amerikanska inkomstligan äger 38 procent av landets tillgångar, medan de 60 procenten i botten äger 2,3 procent av tillgångarna.

Utvecklingen är inte grundad på tillfälligheter, utan ingår i skapandet av globalismen, något som pågått i hundratalet år men som de senaste decennierna dragits upp till ett svindlande tempo. Agendans totala genomförande hägrar. Var Trump står i allt detta vet vi inte än, vi kan bara hoppas att hans insikter i det pågående spelet fått honom att inse det orimliga i dess genomförande och att han nu faktiskt gör ett försök att rädda inte bara USA, utan hela den civiliserade världen från en annalkande undergång. Problemet för Trump är att den industri som idag bär upp USA:s ekonomi – vapenindustrin, läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin och den fossila bränsleindustrin – är densamma som samtidigt förgör landet och utrotar dess invånare. Vågar Trump såga av den gren han själv sitter på? Räcker det att krossa monopolen och återgå till en småföretagarekonomi, där den enskilda människan räknas och syns? USA är kreativt och en ny ekonomi baserad på innovationer kan lyckas om monopolen inte tillåts köpa in och lägga ner all hotfullt konkurrerande verksamhet, så som sker idag både i USA och i Europa.

Det kan vara lämpligt att så här på det nya året i några artiklar se närmare på Trumps dilemma. Det kan bli skrämmande, men är samtidigt nödvändigt för att vi skall förstå att Trump faktiskt är sista chansen att vända utvecklingen. Kanske får vi också lite perspektiv på varför USA har insisterat på att införa TTIP som en nödvändighet i syfte att prångla ut sina nedbrytande produkter över resten av världen.

Det jag kommer att skriva kan ses ur två perspektiv, dels som ett rent faktareferat rörande utvecklingen de senaste decennierna i USA och slutsatserna av detta, dels som ett inlägg i debatten om New World Order (NWO). Många uppfattar fortfarande denna diskussion som en konspirationsteori, trots att den beskrivits på hundratusentals sidor i debatten utanför Sverige och internationellt anses som fullt bekräftad. Den utveckling som jag beskrivit ovan kan dock lätt sammanlänkas med agendan kring NWO genom jämförelse mellan nuläget och den teoretiska bakgrunden, sett i ett redan historiskt perspektiv.

Som en liten introduktion kan vi inleda med historien om John Holdren. Denne man var aktiv i den tidiga rörelsen för befolkningskontroll, som växte fram i USA under 1970-talet. Han bidrog till författandet av boken Ecoscience: Population, Resources, Environment tillsammans med Anne och Paul Ehrlich, som gavs ut 1977 och handlade om metoder för att minska världens befolkning. Som metoder föreslogs tillsättandet av steriliserande medel i dricksvatten och utvalda födoämnen, något som skulle regleras av myndigheterna tills ”rätt” befolkningsmängd hade uppnåtts och kunde bibehållas. Holdren uppmanade också myndigheterna att införa tvångssterilisering och tvångsaborter. Kvinnor som redan hade fött två eller tre barn skulle kunna steriliseras. Temat togs senare upp av författaren Dan Brown i en thriller. När Obama tillträdde som president 2009 ansåg han Holdren vara lämplig som presidentens ledare av the White House Office of Science and Technology Policy , en position som han lyckligtvis får lämna nu – tack vare Trump.

Redan under president George H W Bush presenterade hans regeringstjänsteman Catherine Austin Fitts förslaget att världens befolkning borde minskas till nivån en halv miljard människor, vilket hon bedömde som nivån för ”ekonomisk hållbarhet”. Förslaget skulle genomföras genom att ”försämra immunsystemet och öka gifthalterna kombinerat med näringslös mat, vatten och stresspåverkan”. Fitts hör nu till Trumps supporters, låt oss hoppas att hon inte får en ny chans!

Man kan inte bortse från att denna globalismens främsta grundtanke nu så väl återspeglas i det scenario jag skall beskriva fortsättningsvis. Men ni skall snart få bilda er en egen uppfattning!

Peter Krabbe

%d bloggare gillar detta: