Make America Great Again – skall livsmedlen föda eller döda? Del 3.

livsmedel

Även om det låter drastiskt är den medvetna förgiftningen av våra livsmedel ett av de största hoten mot vårt samhälle. Monopolbildningen i livsmedelsindustrin gör att det blir allt svårare att komma undan. Man kan ha olika uppfattningar om huruvida detta är avsiktligt inom ramen för NWO och dess krav på befolkningsminskning eller bara relaterat till ekonomisk vinning för producenterna, men resultatet blir ändå detsamma. Våra sjukhus fylls till bristningsgränsen till läkemedelstillverkarnas förtjusning. Dagens sjukhus reser sig som katedraler över sina samhällen och deras innehåll liknar allt mer industriell verksamhet. Att samma ägarintressen ligger bakom båda dessa branscher är knappast någon tillfällighet.

Mike Adams vid the Natural News Forensic Food Labs uttrycker sig efter att ha gjort en undersökning omfattande tusen dagligvaruprodukter på följande sätt: Jag har kommit fram till en slutsats så alarmerande och brådskande att den bara kan uttryckas rakt på sak – baserat på vad jag sett genom spektroskopisk djupanalys av de livsmedel människor konsumerar på daglig bas, måste jag nu tillkännage att slaget om mänskligheten är i det närmaste förlorat.” Adams konstaterar att det nu finns vetenskapliga bevis för att medvetna tillsatser görs för att skapa infertilitet, skador på inre organ och förlust av förmågan till rationellt och medvetet tänkande. Dessa gifttillsatser finns i hela produktsortimentet, inkluderande konventionell mat, organisk mat, ”naturprodukter” och kosttillskott, fortsätter Adams. Han ger därmed ordet matförgiftning en ny innebörd.

De stora livsmedelsbolagen säljer processad mat som designas för att hålla konsumenten beroende av deras produkter. Dessa ges avsiktligt ett lägre näringsinnehåll för att konsumenten skall behöva äta mer för att nå sin mättnadsnivå.  För att öka försäljningen görs produkterna söta, salta och feta, allt för att svara mot kroppens eget belöningssystem. Genom tillsatser skapar man ett matberoende, som gör att konsumenten inte kan bli av med sina på så sätt skapade ohälsosamma matvanor.

Processad mat är ansvarigt för merparten av sjukdomar som diabetes och hjärtsjukdomar. Den största boven är sockret. I sin bok Suicide by Sugar skriver Nancy Appelton att socker kan påverka immunsystemet, glukoshalten och insulinrespons, orsakar överaktivitet och oro och höjer nivåerna av triglycerid.  Man kan konstatera att fetmaepidemin i USA fick fart 1977, då de första kostråden publicerades, innehållande restriktioner mot naturligt fett men frikort för kolhydrater och socker.  80 procent av alla matprodukter har numera tillsatser av socker, vilket i hög grad bidrar till fetmaepidemin.  Om inte utvecklingen vänder kommer om några decennier flertalet amerikaner att lida av övervikt och var tredje att ha diabetes.

Ännu större risker utsätts de för som intar mat med tillsatser av syntetiska sötningsmedel som HFCS (high-fructose corn syrup), används i bröd, sädesslag, yoghurt, fruktdrycker, soppor m.m. Samband är konstaterade mellan HFCS och sjukdomar som hjärtsjukdom, diabetes, fetma och cancer, medlet aktiverar samma områden i hjärnan som styr beroendet av droger som kokain.

Att ersätta socker med syntetiska sötningsmedel innebär knappast någon hälsovinst. Låt oss se på några av dem. Truvia görs av erythritol, en sockersprit framställd av genmanipulerad majs. Vid experiment konstaterades att fruktflugor dog vid konsumtion av Truvia. Vi har då här ett exempel där den amerikanska kontrollmyndigheten FDA utan problem godkänner ett medel som kan användas som insektsgift även för bruk som tillsats i livsmedel.

Splenda heter ett annat sötningsmedel gjort av kemisk Sucralose med chlorine som substans. I kombination med kolatomer bildas organochlorine som utreds som upphov till cancer, diabetes och leukemi.

Ännu sämre rykte har Aspartame, som anses vara den farligaste tillsatsen i livsmedel idag och används mycket i kolsyrade drycker. Pentagon listade ursprungligen Aspartame som ett biokemiskt stridsmedel som på 80-talet lanserades av Donald Rumsfeld (senare försvarsminister) som sötningsmedel. Det ägs idag av Monsanto. I Aspartame frigörs metanol som bryts ner i myrsyra och formaldehyd vid kroppstemperatur. Formaldehyd är klassat som nervgift och kan orsaka ett nittiotal olika sjukdomssymptom, nästan hela katalogen av vad som anses vara våra vanligaste folksjukdomar. Två tredjedelar av den amerikanska befolkningen anses konsumera aspartame dagligen. Andra beteckningar på medlet är NutraSweet, Equal, E951, Bebevia och Canderel.

Inte ens det som vi uppfattar som naturliga råvaror som kött, fisk och fågel undgår kontaminering med insektsgifter och kemikalier. Foderpellets innehåller ofta avfallsprodukter som i sin tur innehåller antibiotika, tungmetaller och bakterier från avföring enligt Consumer Reports. Bottenskrapet från kycklingburar går till boskapsfoder och foderpellets till norska laxodlingar innehåller i många fall insektsgiftet endosulfan som påverkar hjärnans utveckling för barn som äter laxen.  Även fisk från förorenade sjöar mals ner till foderpellets för höns och andra fjäderfä.

Även tillsatser som konserveringsmedel innebär risker. En engelsk studie visade att benzoesyra, använt i soft-drinks, när det blandades med C-vitamin i drycker förändrades till det cancerframkallande benzene. Benzene förekommer i cigarettrök och andra luftföroreningar.

När livsmedlen skall förpackas tvingas man konstatera att även plastförpackningarna innehåller hälsovådliga ämnen som bisphenol A och S. Dessa kopplas till hjärtattacker, övervikt och reproduktionsproblem. Även prostatacancer, astma och neurologiska sjukdomar nämns. Andra problem är innehållet av dioxiner i plasten, som frigörs vid hög eller låg temperatur. Man bör därför undvika att frysa mat i plastförpackningar eller värma dem i mikrovågsugnar, vilket många ändå gör med sina färdigmat-förpackningar. Dioxinerna kopplas till cancer och främst bröstcancern.

Ett generellt problem är att vissa ämnen som kan betecknas som harmlösa var för sig, utlöser helt andra reaktioner i olyckliga kombinationer med andra ämnen. Även gränsvärden för en enskild produkt eller ett ämne förlorar sin relevans genom att förekomma i ett flertal produkter som konsumeras samtidigt, ingen observerar det sammanlagda intaget vid en måltid.

Vad skall man då göra för att kunna överleva i dagens och morgondagens samhälle? Monopolstrukturen i livsmedelsbranschen har skapat en i det närmaste total täckning av konsumenterna, trots ett otal olika produktmärken är hela utbudet dirigerat av ett tiotal koncerner: Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo, General Mills, Kellogg´s, Mars, Mondelcz, Associated British Foods, Danone och Unilever. Genom stormarknaderna styrs konsumenten mot dessa företag, få har tid att söka upp ekologiska odlare eller torghandlare för varje vara. Ändå är det en överlevnadsfråga för mänskligheten att återvända till livsmedel som är baserade på naturlig mat, snarare än kemiska produkter och gifter.

När man tvingas konstatera vilka täta nätverk av ägare och banker som ligger bakom denna monopolisering måste man fråga sig om detta bara handlar om ett hänsynslöst utnyttjande av ekonomiska förtjänstmöjligheter, eller om det också finns en agenda på ett högre politisk plan för att förändra mänskligheten – till antal och innehåll. Mitt råd till mina läsare kan bara bli: Sök rötterna till naturen igen och undvik monopolföretagen i alla dess former. Bilda nätverk av odlare som kan leverera naturliga produkter, odlade i ren mark och frisk luft! Var rädda om det enda liv ni har och kommer att få!

Peter Krabbe

43 Responses to Make America Great Again – skall livsmedlen föda eller döda? Del 3.

 1. För att undvika detta bör man undvika processade råvaror, färdiglagat resp.halvfabrikat och så långt möjligt laga sin mat själv utifrån naturliga råvaror – och också undvika socker, snabba kolhydrater och stärkelsehaltiga råvaror. Samt – förstås – röra på sig. Amen!

  • peterkrabbe says:

   Det finns ett annat alternativ också, Tege. Att någon med tillräckliga maktbefogenheter och klar blick rensar upp i industriträsket, inför en fungerande kontrollmyndighet och kemikalieinspektion och uppmuntrar småföretagandet i branschen, ett småföretagande med personligt ansvar och högre kvalitetskrav samt inte minst en marknad som förstår att välja bort de värsta avarterna. Utan köpare överlever inte ens monopolföretagen. Problemet idag är att samhällsstyrningen är i praktiken obefintlig, trots att det gäller människors liv och hälsa. Man kan undra varför…

   • Göran says:

    Jag tror inte på kontroll via staten eller likannde. Myndigheterna är med i detta spel. Det är bättre om vi konsumenter tar kontroll på egen hand, såsom du skriver med nätverk och föregår med goda exempel. Nätverk som står fria från staten och myndigheter är det som gäller.

    I Sverige försöker politikerna utrota alla bönder. Det handlar inte bara om bra mat det handlar även om att få mat överhuvud taget.

 2. Martina says:

  Klockrent inlägg Peter Krabbe! Själv planerar jag odla egen mat! En inspirations blogg är skillnadens trädgård! Sara backmo visar med enkla steg hur man kan börja odla eget på kort tid och med minimalt med arbete genom täckodling! Själv köper jag ekologiskt med eu symbolen ( ser ut som ett blad med 12 stjärnor) eller ett stängt öga med lite fantasi ( illuminati)

 3. pelle 3 says:

  Peter,,vad säger du om det här?han är noga med att hänvisa till forskning o inte aftonbladet,,,han samarbetar med coola,,,vad ska man tro?
  http://axonblogg.se/aspartam-farligt-eller-ofarligt/

  • peterkrabbe says:

   Grundtanken är säkert bra, att minska det skadliga sockerintaget. Vad man oftast förbiser är skadliga biverkningar av annan art, aspartame togs fram som ett nervgift för biokemisk krigsföring. Man hamnar lätt i en omöjlig diskussion om gränsvärden och myndigheters godkännande. Kroppens känslighet är givetvis individuell och myndigheter utsätts för en enorm påverkan från producenter som vill ha sina produkter godkända. De handlingar som läggs fram är utarbetade av producenterna själva och det finns ingen myndighet som har resurser att verifiera deras ”forskningsresultat”. En grundregel är att så långt som möjligt undvika denna sortens ämnen – utan att välja sockerprodukter istället! Här några länkar för vidare studium:
   http: //matfusket.wordpress.com/2010/04/20/aspartam-e-951-%E2%80%93-ett-nervgift/
   http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/11/06/aspartame-most-dangerous-substance-added-to-food.aspx

 4. angela says:

  Det är inte meningen att vi ska odla. Vare sig enskilt på små lotter eller på lantbruk. De läggs ned en efter en och har gjort så sedan 1940-talet då besluten togs. Skrev i tidigare inlägg i det första i denna serien tror jag att beslut togs redan på 1940-talet att lantbruk och odling skulle upphöra och kontinenten Europa bli vildmark. Globala beslut togs i Rio. SLU håller på med en skamlig forskning på djur. Sverige skall bli en enda stor granplantage ända ner till Bryssel. Idag klarar Sverige inte ens en kris på 10 dagar. I Tyskland har myndigheterna redan uppmanat allmänheten att bunkra livsmedel och vatten för 10 dagar. I Sverige uppmanar myndigheterna folk med handen för munnen så det bara blir ett mummel och 90% av svenskarna inte förstått ett dugg. Hur man skall klara storstäderna vintertid i tio dagar utan värme eller allt annat övrigt som kräver el har inte myndigheterna vågat knysta om.

  Läs Julia Caesars krönikapå snaphanen.dk. Glöm inte kommentarerna och videofilmerna.

  http://snaphanen.dk/2017/01/15/sondagskronika-hamnaren-i-marieberg/#more-188118

  • ragnhild says:

   Den, Julia Caesars kronikk var illustrerende og jättebra. Les hva denne tyske journalisten sa i intervju om msm (i 2014 og gjengitt i lenken under idag).
   Forresten angela. Der synes å være noe galt hva angår den norske EU-avtalen. Vi synes å være offisielt EØS-medlem, men ting tyder på at Korfu-underskriften er et reelt EU-medlemskap! En lang artikkel finnes om dette, og innholdet er ikke pent.

   Dere ser det nok ikke, men Norge har politikere, på absolutt høyde hva svik gjelder som Sverige, om ikke mer. OG, vi har ikke noe som SD. Jeg ser ikke et eneste parti å stemme på september dette år. VI er virkelig en lydstat under EU dvs. US. Nå skramler Pentagon og vil etablere rakettskjold her, rettere sagt legge til rette for angrep mot Russland.

   http://www.globalresearch.ca/german-politicians-are-us-puppets-german-journalists-are-urged-to-bias-their-writings-in-favor-of-the-us/5412731

   • angela says:

    Tack kära Ragnhild! :). Korfu var det nog. Men jag kommer inte ihåg vem det var. Det surrades i SR en hel dag om det men så plötsligt blev det knäpptyst. Och när något tystas så brukar det alltid vara ugglor i mossen. Har du mer info om det som man kan läsa?

    Jag förstår belägenheten. Man känner sig totalt uppgiven ibland. Men vi är många nu. Och någon gång måste väl även etablissemanget drabbas av samvetskval för vad de gör mot människor. Och, Ragnhild, du är uppskattad för ditt engagemang, kunskap och vad du gör. Ett varmt och hjärtinnerligt tack. Det betyder mycket för oss alla.

 5. angela says:

  Du skriver alldeles förträffliga krönikor. Direkt kopplade till den verklighet vi lever i idag. De två sista styckena tål att läsas fler än två gånger. Ja konsumenterna styrs och det finns en agenda. Agendan är de beslut som redan tagits. För många långt före de ens var födda. Numera samlas storkapitalet för att justera och skynda på sin agenda. Och de heter just det Agenda med olika nummer. Den första togs i Rio som jag redan nämnt.

  Ditt råd till alla är utmärkt men vi måste också agera i de allmänna valen så länge vi kan och protestera i vår vardag. Ren mark och ren luft är snart ett minne blott. Och monokulturen är gran, gran, gran. Så välkomna till du sköna nya värld med granbarrssoppa som entrérätt, grankottsbiffar som huvudrätt och granbarrs sufflé till efterrätt. Allt kan sköljas ned med ett glas granbarrsvin årgång 1940.

  ”Mitt råd till mina läsare kan bara bli: Sök rötterna till naturen igen och undvik monopolföretagen i alla dess former. Bilda nätverk av odlare som kan leverera naturliga produkter, odlade i ren mark och frisk luft! Var rädda om det enda liv ni har och kommer att få!”

  • peterkrabbe says:

   Tack Angela, tyvärr tycks inte ämnet intressera flertalet, vilket förvånar mig mycket. Man skulle kunna tycka att detta som rör våra liv och vår hälsa och som dessutom kan påverkas av oss själva i högre grad än politiken skulle ha ett större allmänintresse än vad jag kan se här. Jag slutar därför serien med dessa tre avsnitt trots att det hade funnits plats för lika många till!

   • angela says:

    Det var tråkigt tycker jag. Och förvånar mig också. Men vi vet inte vad det bristande intresset nu beror på. Möjligtvis Trump och all brottslighet i samhället just nu. Folk i gemen är jätterädda för vad etablissemanget ställt till med. Och börjar vakna till insikt. Och det är jobbigt. Så det är nog inte intresset som brister utan att det är så mycket just nu. Kanske du ska vänta lite? För det är enormt viktigt.

 6. pelle 3 says:

  Jag håller med angela,,du gör det bra peter,,,,,har du ingen ide om att köra igång något av en folkrörelse,,ett parti som på allvar utmanar globalismen?
  Ett sånt parti skulle vara välkommet i sverige,,,sd spelar dumma o har ingen aning om vad globalismen är,,en röst på sd är en förlorad röst.

  Jag tycker att om ett antal av ni,,sverige vänliga bloggare ev slog er ihop så skulle det inte vara omöjligt att få ihop något till 18,,,har du några ideer om det peter?

  • peterkrabbe says:

   Tack också Christian och Pelle! Det du berör, Pelle, är en mycket viktig och avgörande fråga. Det finns inget riksdagsparti idag som vågar ta i frågan om globalismen med tång ens. Många undrar varför när det ändå är så uppenbart att globalismen är ett faktum, att den finns och att den är det största hotet mot en bestående fred i allas vår värld. Hetsen mot Ryssland och motståndet mot Trump ingår i globalismens agenda.
   Förklaringen ligger i två förhållanden. Det ena är att hela vårt samhällssystem redan är så genomsyrat av globalismens målsättningar, både vad gäller politikerledet, media och rättssystemet samt drevet mot de som till äventyrs opponerar sig mot dårskapen, att ingen vågar riskera sin egen ekonomi och position genom att ställa sig på den svagare sidan. Vi är så nära globalismens genomförande att det vore oklokt att byta sida.
   Det andra är att globalismen är intimt förknippad med en avart inom sionismen. Vi är uppfostrade ända sedan andra världskriget att aldrig med ett ord antyda något negativt om vissa inslag i den judiska religionen, men får gärna -än så länge – ge utlopp för vår oro över islam. Ändå vet alla att världens verkliga makthavare till minst 80% består av människor av judisk härkomst. Detta trots att de utgör några få procent av västvärldens befolkning. Detta är globalismens kärna. Den som antyder detta för flertalet uppenbara förhållande hängs ut som rasist, nazist, fascist eller ramlar framför ett tunnelbanetåg.
   Historisk bakgrund och relevant dokumentation förnekas kategoriskt i en kamp mot en påstådd antisemitism som egentligen bara fungerar som en sköld för en liten klick kriminella extremsionister att gömma sig bakom. Det judiska folket hålls som gisslan av dessa galningar, besatta av sin tro att de är utvalda av Gud att styra världen. Innan världen har kurage nog att ifrågasätta och diskutera detta förhållande kan inte heller globalismen besegras, man måste våga ge motståndaren ett ansikte. Vi i Sverige är tyvärr betydelselösa i sammanhanget. Bollen ligger nu hos Trump och Putin, vi får se var den hamnar. Hittills har dock ingen president överlevt ett ifrågasättande av dessa sionisters maktstrukturer.

   • ragnhild says:

    Du er en klok mann. Det har vært fint å følge deg. Håper du fortsetter å dele, meddele dine analyser. De er kort sagt viktige, rent uvurderlige.
    Dessverre har jeg mer på hjertet, søkte inn hit for å se hvor, og om dette kunne få en plass. Ta gjerne også med kommentarene, den siste bl.a. fra Eva Thommesen. Hun skriver også iblant på steigan.no. Refererte fra Syriaopphold en gang i 2016.

    http://www.derimot.no/blog/er-det-israelske-angrepet-i-syria-innledningen-til-noe-verre

    Tilnærmet alle europeiske nasjonalstater er nå lydriker under US. Du sier det så bra, i din henvendelse til oss (fritt gjengitt) – om at det ikke går vår vei, det gjør ikke det iflg. også meg. Som alltid i krig så kommer befolkningen i bakerste rekke, om i det hele tatt – det siste er nok mest riktig.

    Takk for denne artikkelen om kosten. Takk Gud, nei Annika var det for Lchf, og den bevisstheten som følger med hva kost angår. En bekjent fra Texas sa det forøvrig enkelt slik: ”Maten i Amerika er ødelagt”.

   • Martin T says:

    Bäste Peter

    Jag tackar för din kommentar som berör problemets kärna; uppkomst av NWO, Globalism med mera – vi måste gå till botten med hela bakgrundsfrågan.

    Den absolut viktigaste (enligt mig och många andra) frågan är den övergripande frågan om NWO med alla dess stickspår och enorma biverkningar på alla andra områden. Vi är väldigt överens om sakers tillstånd idag och vilka som orsakat den, du har på ett utmärkt sätt beskrivit detta i ett flertal krönikor.
    Men för att verkligen kunna förstå NWO så måste vi inte bara veta vilka som är ansvariga – utan också varför. Det är 10 000 kronors frågan!

    Det håller inte att tro att orsaken till NWO och Globalism är att ett antal oligarker vill utöka sin rikedom – varför? –jo, man har ju redan i princip global marknadsdominans på de flesta områden, till och med de nationella bankerna ägs av oligarker till nästan 100%. Vare sig oligarkerna vill eller inte så ökar deras förmögenheter oavsett. Det vore ren idioti att man trots detta satsar mer än 100 år av planering och ett långsiktigt genomförande av en modell för världsstyre, allt förenat med enorma kostnader och arbete, TROTS att man med säkerhet ändå har eller kommer att få denna globala marknadsdominans som man redan uppnått på de flesta områden. Det är helt enkelt inte logiskt eller klokt.

    Min teori sammanfaller med din; likt Islam finns inom Judendomen olika inriktningar. Jag är inte säker på att vi idag känner till alla. Islam har olika våldsbejakande grenar som oblygt och öppet kräver allas underkastelse och omvändelse till Islam. För de som inte gör det väntar döden (de är legitima mål) eller ett liv som tredje klassens människor.
    Det finns inriktningar inom Sionismen som öppet beskriver Judarna som den ras/religion som skall härska över icke-judar (Goyim); ” Goyim were born only to serve us. Without that, they have no place in the world – only to serve the People of Israel,” “In Israel, death has no dominion over them… With gentiles, it will be like any person – they need to die, but [God] will give them longevity. Why? Imagine that one’s donkey would die, they’d lose their money. This is his servant… That’s why he gets a long life, to work well for this Jew. Goyim were born only to serve us. Without that, they have no place in the world; only to serve the People of Israel. Why are gentiles needed? They will work, they will plow, they will reap. We will sit like an effendi and eat,”

    Det var ett utdrag från en predikan av en ortodox rabbin.

    Vad är det som säger att det inte finns en inriktning inom Sionismen med just målet att de skall härska över alla andra folk på vår planet, att övriga bara duger som tjänare/arbetskraft? Och att Oligarkfamiljerna med sina chefshantlangare (Soros m.fl.) tillhör denna inriktning vilken de hållit på att genomföra under mer än 100 år? Genom att bara arbeta med till synes lagliga och demokratiska vägar och under lång tid så har de lyckats dölja sitt arbete väldigt väl – ända fram till nu vill säga. Det skulle stämma väldigt bra inte bara med NWO utan även tankarna som grundade EU (greve Kaligari), Frankfurtskolan för politisk fostran och annat. Man ser sig själva som ett utvalt folk, de enda skickade att styra världen, en elitistisk syn på sig själva.

    Det måste vara tillåtet att diskutera Judarna och deras omstörtande verksamheter. De kan inte ha ett evighetsfrikort mot kritik och genomlysning på grund av att de utsattes för förintelsen för 70 år sedan? Vi diskuterar ju andra religioner och deras nackdelar relativt öppet, varför inte med Sionismen/Judendomen?

    Det måste gå att diskutera detta utan att antisemit-kortet dras fram. Här har vi samma fenomen som med ”rasist”, det är ett epitet som är/har varit lätt att kasta på en meningsmotståndare när man inte har argument, antisemit-kortet har en benägenhet att åka fram lika lättvindigt.

    På samma sätt är det med begreppet ”konspirationsteorier”, det är lätt att kasta ur sig när någon har en teori som avviker från MSM och PK. Jag skulle tro att de svenskar som för 30 år sedan varnade för en invasion av människor från tredje världen till Sverige genom beslut av Moderaterna skulle betraktats som tokiga eller i vart fall hemfalla åt just konspirationsteorier. Man ska vara försiktig med det begreppet.

    Så ; jag tror inte på teorin om att det vi ser i NWO bara är oligarkernas fortsatta strävanden efter ökade monopol och ännu mera frihandel och andra avtal. Detta på grund av:
    1. Dessa familjer äger och kontrollerar idag >300 000 mdr dollar, i ständigt och stadigt växande oavsett konjunktur och annat. Jag kan inte se att man mot den bakgrunden skulle kunna motivera >100 års planering och enorma arbete/kostnader med att åstadkomma en NWO då resultatet av denna ändå är på väg. Det verkar inte smart agerat alls.
    2. Med det i åtanke så är det svårt att se annan orsak än ideoligisk/religiös till strävanden för maktkoncentration enligt NWO, koncentration då givetvis tillfallande oligarkfamiljerna. Dessa är då samtliga Judiska. Har då detta någon betydelse? Jag tror det, vad har de annars gemensamt? Jag tror inte på slumpen eller jultomten. Inget på denna världsomfattande nivå händer av en slump. Det som händer gör det på grund av att de med den verkliga makten vill det.
    3. Det finns ingen annan rimlig förklaring som stämmer.

    Slutligen finns numera belägg för att Judar finansierade och organiserade Ryska revolutionen, samt även satsade stora summor och intrigerade för WWI och WWII.
    Man äger i stort sett alla media, tidningar, TV kanaler och filmbolag.
    Man tillsätter statschefer och skapar statskupper. Med mera.

    Detta måste fram i ljuset, belysas och analyseras. Bara genom att veta orsakerna till problemen så kan de bekämpas.

    • peterkrabbe says:

     Martin, jag kan inte se något fel i din analys. Den delas säkert också av miljoner andra människor över världen. Det är en mycket liten grupp inom judendomen som driver tesen om judarnas överlägsenhet och rätt att i egenskap av Guds utvalda folk styra världen, men deras inflytande över världssamfundet är redan enormt. Man hämtar näring i sin 3000-åriga historia och sina egna heliga skrifter. Ingen annan religion är så besatt av en så dogmatisk och självpåtagen roll – att se sig själva som mänsklighetens krona med rätt till evig överhöghet. Man klagar på antisemitism samtidigt som man vägrar släppa den synen på sig själva. Man kan inte nog betona att det är en ytterst liten del av den judiska befolkningen som driver tesen om sin rätt till världsherravälde. Offren för förintelsen var till 99 procent oskyldiga i detta sammanhang, de ledande hade redan långt dessförinnan räddat sig till andra länder, främst USA. Man hade kunnat tro att någon form av självkritik skulle ha fått oligarkerna på en mer pragmatisk kurs, men icke. Istället har man utnyttjat förintelsen i syfte att stoppa all kritik mot judar i allmänhet och sig själva i synnerhet. Genom globalt verkande organisationer far man runt och läser lusen av alla som har något negativt att säga om judar, trots att det är herrarna på Wall Street och inom CFR som borde ställas mot väggen. Rothschild, Soros, Kissinger med flera, vem är mest klandervärd – deras tyranniska nätverk eller de som kritiserar det?
     Naturligtvis måste detta få diskuteras, särskilt som globalismen är liktydigt med denna judiska sekts avsikter och faktiska framgångar de senaste decennierna. Man kan inte diskutera symptomen om man inte får nämna sjukdomen. Problemet är att hitta en lämplig form för en sådan diskussion, där man utan att bli misskrediterad av samfundet kan hitta konstruktiva lösningar. Att bara be Rothschild & co att släppa sitt Abrahamitiska dravel lär inte hjälpa. Kanske istället om det judiska folket själva slänger ut dessa rövarbaroner från sin religion och återupprättar heder och ära för sitt trosarv. Burleska skrivningar finns lika mycket i Bibeln som i Koranen och Thoran, men är det inte dags att lägga detta bakom sig efter några tusen år?

     • Tor Arne says:

      Peter: Jag har börjat intressera mig för den judiska dimensionen ved globalism. Jag tror att det är möjligt att diskutera detta ämne utan att stigmatisera judarna som folk, och att man kan närma sig ämnet på ett respektfullt sätt.

      Jag tror vi behöver gå långt tillbaka i tiden för att förstå mer om varför judar har varit så starkt representerade innan internasjonal finans och andra framträdande positioner i så manga århundraden.

      Förutom dom religiösa texterna som du nämnar, tror jag att många judars sökning efter kontroll genom internasjonal finans och andra framträdande positioner kan förklaras av det faktum att judar har blivit förföljda och diskriminerade genom många århundraden. Jag tror t ex att pogromerna i Ryssland har påverkat den kollektiva judiska psyket starkt:

      https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Jewish_pogroms_in_the_Russian_Empire

      Att judarna är så starkt representerade innan global finans tror jag skyldas att dom vill uppnå kontroll för på det sättet att bli bättre utrustade för att skydda eget folk emot faror. Jag tror att århundraden av förföljelse och diskriminering har satt djupa spår i det kollektiva psyket till judar.

      Tre nyckelpersoner som vi bör undersöka närmare för att förstå den judiska dimensionen ved globalism bättre är:

      1) Rothschild-dynastins far, Meyer Amscheld Rotschild:

      https://en.wikipedia.org/wiki/Mayer_Amschel_Rothschild

      2) Jacob Schiff, som var den mest centrala bankiren i finansieringen av den ryska revolutionen, och som också var central i skapandet av Federal Reserve

      http://www.wildboar.net/multilingual/easterneuropean/russian/literature/articles/whofinanced/whofinancedleninandtrotsky.html

      http://jewsofnewyork.org/blog/video/the-descendants-of-jacob-schiff/6/

      3) Paul Warburg
      https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Warburg

      Paul Warburg anses som huvudhjärnan i arbetet med att etablera the Federal Reserve i 1913. Antony Sutton beskriver det i sin bok om skapandet av Federal Reserve

      • peterkrabbe says:

       Du har i princip rätt. Tanken på genomförandet av globalismen som ett koncept för judisk styrning av världen utvecklades genom familjen Rotschild makalösa framgångar inom banksystemet redan under början av 1800-talet. Mayer Amschel är grundaren av dynastin, men planerna blev mer detaljerade under medverkan av sönerna och tankesmedjan etablerades i Paris efter den franska revolutionen, då judarna i Frankrike blev accepterade som fria och likvärdiga medborgare. Marx deltog i dessa diskussioner och planerna för kommunismen utformades, vilket senare skulle leda till den ryska revolutionen med bl.a. Schiffs och Trotskys medverkan, som du skriver. Warbergs blev nyckelfigurer både i det amerikanska banksystemet och i Tyskland under, paradoxalt nog, nazismens framväxt. Om detta skall jag berätta mer vid lämpligt tillfälle.
       Konceptet bygger på den judiska uppfattningen att man alltid blivit förföljda, ända sedan utvisningen ur Egypten, kombinerat med deras starka tro på att vara utsedda till Guds utvalda folk. Man hade tron på en enda gudom i en värld där andra folk dyrkade ett otal gudar, en för varje ändamål, så konflikterna var många redan då. De heliga texterna uttrycker ett starkt hat mot gojerna – icke judarna – som efter kristendomens födelse riktats mot de kristna i första hand. Detta har levt kvar för att kulminera i 1800-talets planer för globalismen, som spelat en stor roll i 1900-talets båda världskrig, den ryska revolutionen och dagens utveckling. Ämnet är omfattande och komplicerat och kräver djupgående analyser innan det kan publiceras och kanske då bäst i bokform. Det finns många extremt militanta judiska organisationer idag som bekämpar alla försök att sprida kunskap om detta. Ämnet är sprängstoff och tyvärr lär flertalet få leva med en grovt förfalskad historieskrivning under överskådlig tid, vårt samhälle är inte moget för sanningen- än!

       • angela says:

        Helt rätt. Man la locket på efter WW2 . Det var förbjudet att tala om krigsorsakerna och det stod ungefär en halvsida om kriget i skolans historiebok. Som elev fick man inte ens fråga läraren om varför det inte stod mera. När kriget precis varit. Inte förrän under realskoltiden fick man veta något av äldre lärare som varit med om båda världskrigen och var informerade av föräldrar och äldre kolleger vad som hänt tidigare. De var så gamla att de själva upplevt tiden. Och visste de eg orsakerna och talat med föräldrar och deras föräldrar. Jag råkade närma mig det förbjudna ämnet på 60-talet för jag fick det inte till att stämma. Och det blev fullständig explosion.

        ”Ämnet är sprängstoff och tyvärr lär flertalet få leva med en grovt förfalskad historieskrivning under överskådlig tid, vårt samhälle är inte moget för sanningen- än!”

        Jag skulle verkligen vilja veta sanningen. Innan man själv går bort.

   • Mjölner says:

    Jag är som vanligt sen med kommentar, men har med stort intresse följt ditt skrivande. Tycker och önskar som de andra som skriver kommentarer på bloggen att Du inte tröttnar och lägger av helt. Vi som läst dina skrifter känner stor respekt och sympati, inte minst med tanke på vilka risker det i framtiden kan medföra, för ditt mod att skriva realistiska sanningar som upprör globalisterna och det politiska etablissemanget. Du har många supporters, så bit ihop och kör vidare om Du orkar och vågar.

   • angela says:

    Det är helt rätt, Peter och du är den förste som jag sett som vågat skriva det offentligt så frankt. Jag beundrar ditt mod. Många dör på ett oförklarligt sätt. Från att ha varit helt friska. Och vi måste börja våga prata om det . Jag förstår inte vad det är för människor i public service som är så makalöst skamlösa att de gynnar dessa globalister. Att det judiska folket hålls som gisslan är uppenbart men många judar har inte förstått. Och det gör svenskarna med, hålls som gisslan och andra folk. Och man beskyller ryssarna för att infiltrera valet i USA när varenda parlament, regering och myndighet är infiltrerade. Inte minst medierna som är något av det viktigaste när man vill förgöra ett folk och ett land.

    Många uppmärksammade Morgan Johansson som var snabb ner till Malmö för att delta i en demonstration men inte deltog i Agenda och att han omgavs av två utlänningar som pressekreterare. Är han kidnappad frågades? Och så rädd att han inte vågar säga och göra vad han vill och vara svenska folkets representant som han skall vara. Är de inte utlänningar själva så är deras anställda det. Och utlänningarna månar helt naturligt om sina landsmän. Det är också en sanning som inte får sägas högt men som det talas om vid köksborden och det kommer inte etablissemanget längre att kunna stoppa hur många sanningssägare de än tar död på. Ingen av dem i RD och regering företräder eller jobbar för svenskarna eller Sverige. Löfven är ett praktex. Varför håller han på med sina sociala frågor utomlands? I FN, Davos. Och allt annat de hittar på för att få vara med och dansa i Davos, Rio och andra arenor de kan steppa och dansa tango på. När han inte ens kan sköta Sverige. Han lovade pensionärerna runt 400 kr mer i pension. Vilket i o f sig är en skitsumma. Vilka klarar sig på det idag? Han avlönar ju alla gangstrar med 70-80 000 i månaden. Om varje pensionär jobbade två, tre månader om året som knarklangare så skulle de ha en bra försörjning för hela året. (Så länge de kan hålla på att langa knark så är de avlönade av samhället. Det godkänns då av samhället.Pensionärerna kan sköta det lika bra. Det var en struntsak för två tidningar att avslöja pedofilerna. Då kan polisen det med om de får lov att syssla med det av samhället? Eller bjuder de bara på kaffe, grillar korv eller står med sina bilar här och var för att folk ska få ställa frågor eller springer i demonstrationer för att demonstrera mot vad de själva ställt till med? För det är ju vad de i praktiken gör. Det blir bara dummare och dummare). Alla pensionärer jag hört har fått runt 140-150 kr i st för de utlovade ca 400 kr i pensionsökning. Medan skatter, avgifter höjs. Raljerande? Javisst så blir det till slut. Behandlas folk med förakt av etablissemanget så ger de till slut igen.

    Pelle 3. Det är bra du är observant och framför det. Problemet är att vi vet inte vem vi ska lita på. Ingen vill av förklarliga skäl tala om detta öppet i debatterna.

    • peterkrabbe says:

     Jaha, det blev ju lite blandat denna gången. Ingen kan klaga på att kommentarerna inte är variationsrika och mångsidiga! Anledningen till att jag tog upp Big Pharma och Big Food i denna serie är att de hör intimt samman med globalismens agenda för att minska världens befolkning samtidigt som man kan klämma de sista sekinerna ur dem som fortfarande lever. Holdren och Erlich tog det första steget offentligt på 70-talet och vi har nu ett resultat. Glädjande nog kan vi ändå se ett uppvaknande och ökat motstånd. Genom TTIP försöker amerikanarna prångla ut sina manipulerade varor över resten av världen, men matlandet Frankrike går modigt i täten för ett blankt nej till dessa produkter, som dessutom hotar den stolta kultur som Frankrike är världsberömt för. Inte ens Rothschild offrar sina exklusiva viner på toxinernas altare, beror kanske på att ingen annan än de själva har råd att köpa dem.
     Allt fler inser hur verkligheten i matbutiker och på apotek ser ut och min förhoppning är att Trump skall inse att ingen matexport från USA kommer att bli möjlig utan skärpta regelverk och myndighetskontroller. Landets åkrar är redan så kontaminerade med glyfosat att befolkningen snart kommer att befinna sig i ett nödläge. Tills dess måste vi lära oss att läsa på förpackningar och informera oss om fakta i giftindustrin.
     Vi löser inte detta problem utan att närma oss förklaringen av globalismens uppkomst, detta ämne kommer att vara återkommande och nödvändigt framöver, men vi måste analysera det med respekt för gällande lagar och utan svepande generaliseringar. Det går ändå att lägga pusslet fullt ut, eftersom alla bitar redan finns där på bordet. Låt oss ta en bit i taget…

 7. christian östlund says:

  Jag tycker Du skall fortsätta Din serie-Du skriver om mkt intressanta-& skrämmande- ting. Jag läser alltid & rek. Din blogg. Du gör en stor & viktig insats-Du behövs i dessa förljugna tider, ej minst ur mentalhygienisk synvinkel.

  • angela says:

   Idag 17/ 1 SR, P1, Studio Ett, 2:a tim näst sista inslaget kommer det upp. Hur åkermarks bebyggs. Det var en bra början. Det finns många olika aspekter på landsbygdsavvecklingen. Bygga på åkermark är en. 2014 uttalade sig en naiv och okunnig finansminister i tidningen Land. Men avvecklingen och urbaniseringen hade börjat långt tidigare och ingen i regering och riksdag ifrågasatte besluten som tagits.

   http://tidningenland.se/finansministern-anders-borg-darfor-maste-vi-bygga-hus-pa-akermarkerna/

   Åkermark offras för bostäder, parkeringsplatser, köpmarknader och detta har pågått länge. Äldre generationer minns säkert böndernas plakat på åkrarna. Protester mot avvecklingen. Inte många brydde sig då. Hittade ingen bild på plakat ute på åkrarna. Kanske någon annan hittar det.

   http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/836250?programid=1637

 8. pelle 3 says:

  Ja peter,så uppfattar jag läget med,,,vad tror du hände med sd o deras sk nationalism? Någon stans på vägen hände ju något,,,,hot,pengar,välbetalt bankjob ala Reinfeldt?

  Det finns något som heter vof,,vad vet du om dessa peter? Att dom är nwo kompisar går inte att ta miste på,,undrar vad för belöningen är/blir?

  • ragnhild says:

   Vof´ene: Jeg fikk nyss om dem noen år tilbake da jeg visiterte bloggen til Annika Dahlqvist. Her og nå kan jeg se deres aksjon overfor denne innsiktsfulle, humanistiske legen utifra deres sannsynlige oppdrag på vegne av ”Big Food, og Big Pharma”. Disse måtte jo forsvares, hvordan kunne noen våge å tråkke på deres tær.

   Vel, de glefsende hundene (voff, voff) fikk smake pisken både her og der på nettet. Kungliga høyskolen med underdanig rektor likeså.

 9. Elisabeth Almqvist says:

  Tack Peter Krabbe för din skräck-scenario- analys..

  Vår media har skuld i att folket hålles okunniga om detta skräck-scenario. Mike Adams undersökning borde skickas till Livsmedelsverket. Det är en horribel läsning. Man tror inte det är sant,¦men så närmar vi oss slutet innan alla krig förgör massorna. FN-beslutet kommer att hända, kanske något år innan. Stort krig utbryter snart i Mellan Östern där palestina-araber blivit triggade av Sv.Regering och ffa Wallström och Påven, om egen stat..Där blandar sig säkert EU i krig mot Israel..Men innan har vi kanske några års frist..tack vare Trump, om han överlever sin President-invigning, vill säga.
  Mvh
  Elisabeth Almqvist

 10. pelle 3 says:

  Bra skrivet martin,,jag skickar med en länk ifrån varjager utmärkta blogg,,,
  https://varjager.wordpress.com/2017/01/15/herrefolk-da-och-nu-historien-upprepar-sig/

  Som du säger martin,,,det räcker med att nämna ordet jude så blir folk obekväma,,,vill inte gärna fortsätta diskussionen,,,,,pratar man negativt om muslimer så har det blivit rätt ok,,,,allt i linje med den önskade instabilitet som var meningen med invandringen,,,
  Själv har jag i många år sökt sanningen om orsaken till att vi öppnat gränserna,,det var först när jag började läsa peters blogg som aha känslan infann sig,,,,så självklart igentligen

 11. pelle 3 says:

  Är det någon som vet hur mycket ,,krigsskadestånd,,, israel tar imot? Jag hörde att tyskland usa ligger o betalar stora pengar till israel,,är det någon sanning i detta?
  Bistånd av något slag?
  Finns det någon industri eller tillverkning i det landet?
  Jag tror aldrig att jag sett ,,made in israel,,,på några prylar.
  Tror jag sett nån typ av fruktodling där.
  Någon av er som sitter på lite data?

 12. angela says:

  angela
  17 januari, 2017 kl. 04:17
  Din kommentar inväntar granskning.
  Så kom hon då! Helt otippad. Helt oanmäld steg hon fram. Som gudinnan Aurora steg hon upp på himmelen som Europas nya ljusets drottning.

  Som Aurora den vackraste av gudinnor steg hon fram på himmelen med morgonens ljus i håret när mörker går till dag med hopp och skuggornas fruktan jagas bort.

  Aurora är morgondagen. 2017 är det nya året.

  Välkommen Aurora, världsdelen Europas nyblivna drottning Theresa May!

  ”Aurora now had left her saffron bed,
  And beams of early light the heav’ns o’erspread,
  When, from a tow’r, the queen, with wakeful eyes,
  Saw day point upward from the rosy skies.”

 13. ltr61 says:

  Hej Peter
  Jag vill tacka dig för en bra blogg.
  Sluta inte skriv, balsam för själen!
  Du har inga planer för att sammanställa dina bloggtexter i bokform som Julia Caesar eller Merit Wagner gjort?

  • peterkrabbe says:

   Kanske inte helt omöjligt. Materialet omfattar nog redan några hundra boksidor. Problemet är att det handlar om en löpande utveckling där nya kunskaper delvis ersätter eller bygger på de tidigare. Kan ju i och för sig också vara ett användbart tema i bokform. Vi får väl se….

 14. pelle 3 says:

  Tor arne,,,,,vilket kom först ,hönan eller ägget,,,,,hur är det med att judarna blivit förföljda? Vet vi anledningen till förföljelsen? Hade judarna gjort något för att bli förföljda?
  Tycker det låter lite långsökt att ett en grupp blir förföljda utan anledning,,själv är jag dåligt påläst när det gäller detta,,,
  Frågar igen om någon vet vilka o hur mycket pengar som betalas ut till israel årligen?

 15. Göran says:

  Liten jämförelse. Om du betalar 20.000 kr för griskött och själv föder upp grisarna betalar du 5.000 kr för samma mängd kött. Siffrorna är inte exakta med proportionerna visar på vilken stor skillnad det kan vara.

  Dock kan jag nog säga med stor säkerhet att om många människor skulle fixa nätverk och börja odla grisar på egen hand och åt andra i nätverket, så skulle raskt förbud mot detta införas eller så kommer det högvis med regleringar och avgifter.

  Det är säkert okänt för de flesta i landet att polis misshandlar bönder då och då.

 16. angela says:

  Ett tips till förvaring av mat. Använd glasburkar i stället för plast. Det går bra även i frysen. En fråga till er och Peter: Vad äter ni för att slippa alla gifter.Värst med kött, fisk m m. Grönsaker , frukt kan man odla själv men det utsätts också för gifter genom luftföroreningar och regn. Det tar tid i affären för att kolla.

 17. angela says:

  Kött och antibiotika handlar Meny om nu kl 19.00 i SR, P1 om ngn är intresserad.

 18. angela says:

  Denna kommentar skulle eg stått på något av dina andra inlägg men det kommer för långt bak då.

  Trump blir idag den nye presidenten.Läs ledarsidorna.se. Nu har de kommit ikapp peterkrabbe.wordpress.com och anthropocene.live

  https://ledarsidorna.se/2017/01/the-world-war-iii-and-the-new-us-president/

 19. ragnhild says:

  Maten vår, skal den gi føde vi kan styrkes av, eller skal den sykeliggjøre oss til nytte for industrieiernes maffiose eiere i form av økonomisk gevinst. Hva vi har fulgt med på i flere år nå, og som trenger de små produsentene over og ut, både på US-hjemmebane og eks. i India er ikke lenger bare et USA-konsept. Nå tar Tyskland, med EU´s aksept hansken.

  Hvem eier Bayer-industrien?

  http://journal-neo.org/2017/01/24/did-bayer-ag-do-a-sly-deal-on-glyphosate-with-eu-commission/

  I området hvor jeg bor brukes glatt ”roundup”. Selv på en liten stripe av ugress – lett å ruske opp med hånd.

  • peterkrabbe says:

   Glyfosat är den största hälsorisken i jordbruket. Detta cancerogena ämne används ofta tre gånger under växtperioden – före sådden, före skörden och efter skörden. Värst är naturligtvis sprutningen före skörden som sker direkt på axen och görs för att moderplantan skall vissna och lättare släppa ifrån sig kornen. Detta innebär att kornen som går till framställning av mjöl är kontaminerade och i slutändan hamnar i bröd och andra mjölprodukter. Att Monsanto läggs över på europeiska Bayer är för att komma runt ett TTIP, som Trump med säkerhet kommer att stoppa. Monopolbildningen i livsmedelsbranschen syftar till att ge globalisterna full kontroll över våra liv och vår hälsa, detta är ingen konspirationsteori utan krass verklighet. Ta tillbaks makten över era liv!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: