Kissinger – en joker i världspolitiken?

trump-kissinger

I föregående artikel skrev jag om Trumps retoriska stöd för Israel och Netanyahus planer att stärka Israels roll i Mellanöstern – på arabstaternas bekostnad. Denna politik hade varit enfaldig om man inte redan hade räknat in Rysslands mer eller mindre öppna medgivande till en så omvälvande omdaning av oljeländerna.

Hur skulle då Ryssland kunna vinnas för saken? Det hade varit lika enfaldigt att tro att Trump ensam skulle kunna åstadkomma en rysk attitydförändring. I en analys av William Engdahl för NEO (New Eastern Outlook) kan vi ana svaret. Bakom gardinen står nämligen den gamle nestorn i amerikansk utrikespolitik de senaste 60 åren, tillika David Rockefellers högra hand och den drivande kraften bakom New Wold Order, den 93-årige Henry Kissinger. Om Kissinger och hans roll i samtliga NWO:s organ som Bilderberggruppen, CFR och Trilaterala kommissionen har jag skrivit tidigare, den som till äventyrs trodde att han dragit sig tillbaks på grund av sin ålder misstar sig grovt.

Genom sin judiska härkomst har Kissinger ett starkt intresse för Israels framtid, dessutom är han en av Saudiarabiens främsta rådgivare vad gäller investering av oljepengar i västvärldens ekonomi. Trumps val av Rex Tillerson som utrikesminister – hämtad från Rockefellers oljebolag ExxonMobil med stora affärsintressen i Ryssland genom samarbete med Putins och Rysslands oljebolag Rosneft – anses vara beordrad av Kissinger. Putin har tidigare beskrivit Kissinger som ”a world class politician”. I februari 2016 reste Kissinger till Moskva för ett ”privat” möte med Putin. Kremls talesman Dmitry Peskov beskrev mötet som ”a friendly dialogue between President Putin and Henry Kissinger, who are bound by a long-standing relationship”.

I en artikel i tyska tidningen Bild den 26 december 2016 tolkas rapporter från dåvarande Trumps Transition Team som att Trump kommer att söka ”konstruktivt samarbete” med Ryssland i motsats till Obamas sanktionspolitik. I artikeln nämns Kissinger som mannen som skall skapa detta genom att bl.a. lyfta de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland och erkänna Rysslands rätt till Krim. Till mångas förvåning prisade Kissinger i en CBS-intervju den nyvalde Trump med orden ”he has the possibility of going down in history as a very considerable President…. One could imagine that something remarkable and new emerges…. I’m saying it’s an extraordinary opportunity.”

Det lär inte heller vara en tillfällighet att Kissinger och James “Mad dog” Mattis känner varandra väl från gemensamt styrelsearbete i ett privat läkemedelsbolag, där de båda varit aktiva fram till början av 2016. En parallell finns också mellan Kissinger och Tillerson i styrelsen för CSIS. Det är därför lätt att konstatera att två av Trumps tyngsta ministrar har relationer med Kissinger som tillsammans med Trumps eget intresse för Ryssland pekar mot en ny politik gentemot den påstådda ärkefienden.

Vad finns det då för motiv för denna kursändring, förutom att undanröja hindren för en pro-israelisk Mellanösternpolitik?

Redan när Kissinger skrev sin doktorsavhandling 1950 med titeln ”A World Restored” formulerade han sin framtida politiska inriktning, baserad på den klassiska brittiska ideologin om maktbalans. Enkelt uttryckt, om någon nation eller makt tenderar att bli märkbart starkare än de andra så stödjer man den svagare för att återställa maktbalansen. Det egna inflytandet blir större i en värld där jämvikt råder. Omvänt går detta inflytande förlorat om en annan part tillåts dominera världshändelserna i kraft av militär och ekonomisk överlägsenhet.

Paradoxalt nog är detta senare just vad Kissinger medverkat i, fast med ursäkten att USA är det enda moraliskt acceptabla undantaget. Nu förändras världen snabbt. Kina passerar snart USA som världens supermakt och USA behöver nya allianser för att inte förlora sina möjligheter att påverka. En konstellation bestående av Kina, Ryssland och Iran med Shiatrogna riskerar att sätta USA och EU i marginalen, även om Saudiarabien och Sunnitrogna ligger i deras vågskål.

För USA och de judiska globalisterna finns bara två alternativ i detta läge – att få över Ryssland till det egna lägret för att balansera Kinas växande tyngd och att bromsa Irans förväntade tillväxt i Mellanöstern och därmed hotet mot både Israel och Saudiarabien. Med detta utfört kan kampen mot Kina åter bedrivas med framgång genom ekonomiska påtryckningar och infiltration av det asiatiska banksystemet. Kanske kan till och med Kina i framtiden tvingas in i det globala styrsystemet genom New World Order – frågan som återstår att besvara är om Trump låtit sig ”övertalas” att medverka till detta eller om han håller fast vid valkampens höga ideal för att hjälpa den svaga människan i kampen mot etablissemanget, något som knappast går att kombinera. Den logiska följdfrågan är om Trump eller Kissinger kommer att styra de närmaste åren – är Kissinger jokern i leken?

Peter Krabbe

Annonser

66 Responses to Kissinger – en joker i världspolitiken?

 1. Martina says:

  Tack Peter för ännu en intressant analys! Jag vill tro att Trump spelar poker. Men min magkänsla säger mig att han är köpt. Gör han inte som de vill är ju risken stor att han slutar som jfk! Det är väl bara Iran och Nordkorea kvar utan rothschild central bank?. Man hör ju pratet från Trump! Iran sponsrar terrorister osv osv!

 2. Sture says:

  Peter,
  du får fram väldigt mycket information, som är fördold eller i varje fall inte allmänt känd. Och du har ett glasklart analytiskt sinne. Men när jag läser på din blogg liksom den senaste kommentaren från Martina så blir jag deprimerad. Vad ser du för lösning på hela detta? Martina tror att Trump är köpt och om han inte är det så kommer han att sluta som JFK.
  Kan det med detta synsätt sluta på annat sätt än att de globala oligarkerna, som köper eller lönnmördar alla motståndare, slutligen får kontroll över hela världen inklusive USA, Ryssland och Kina?
  Det är klart att Kissinger är som de övriga oligarkerna, de försöker få in en fot i alla läger för att kunna styra skeendet. Dessa människor som äger all media, stora industrier, alla centralbanker, Hollywood etc., etc. styr hos demokraterna men även hos republikanerna som neocons. Vad kan man då förvänta sig annat än att Kissinger försöker ställa in sig hos Trump, klappa honom på axeln, smickra och berömma honom. Men kommer de att lyckas ? Jag tror faktiskt inte det. Trump är inte dum och han är inte lättlurad. Jag håller med om hela din analys av det fysiska skeendet men jag tror inte att det kommer att gå så som oligarkerna planerar och önskar. Tvärtom. De kommer att avslöjas, dras fram i ljuset och ställas inför rätta. Vi är nu i ett skede i världshistorien då det gamla går i graven, inklusive Rothschild, Rockefeller, Soros, Goldman-Sachs, Warburg etc., etc.
  Men det kommer att bli som när ett nytt barn föds, mycket förlossningssmärtor. Här kommer att pågå ett krig, ett krig som människorna ‘behind the scenes’ kommer att förlora. De har hållit på med sina intriger i flera tusen år.

  • peterkrabbe says:

   Sture, din optimism behövs absolut. Vi måste fortsätta att tro på att utvecklingen går åt rätt håll, även om det är svårt ibland. Jag tror att Trump var full av goda föresatser och entusiasm ända fram tills hans faktiskt blev vald. Därefter börjar ett nytt kapitel. Det är lätt att orera på ett valmöte, men betydligt svårare att plötsligt sitta i Vita Huset med makten i sin hand. Särskilt om man då, efter att ha konstaterat att man är långt ifrån ensam om att ha den, inser att nu måste man börja kompromissa med människor och organisationer som man under valkampanjen haft friheten att häckla och förlöjliga. En presidentorder på ett papper väger inte tungt om det inte finns en organisation som bär den hela vägen fram till beslut. Både CIA och militären/vapenindustrin är sådana förutsättningar både för att föra en politik och överleva fysiskt som ingen kan bortse ifrån. De förändringar vi sett i Trumps politik de senaste tre månaderna kan relateras till hans uppvaknande inför detta faktum – att både amerikansk politik och ekonomi är fasta system som är lika svårmanövrerade som att styra en oljetanker genom Göta kanal. Dessutom finns där redan en kapten och en styrman i form av duon David Rockefeller och Kissinger som inte har några planer på att släppa den ratt de hållit i under mer än 60 år, oberoende av vem som varit president.
   Det som ändå talar för Trump är att dessa gamlingar inte lever i oändlighet, även om man snart börjar tro det, och deras framtida frånfälle måste innebära att en yngre och modernare generation tar över, förhoppningsvis med en bättre attityd gentemot mänskligheten.
   En annan sak som också talar för Trump är det växande medvetandet om NWO och det motstånd som växer över hela världen tack vare internet. Om internet får fortsätta att vara ocensurerat, vilket i och för sig är osannolikt, kommer oligarkstyrda media att falla som dominobrickor och lögnerna att sopas ut. Men samtidigt kommer oligarkernas kapital att istället söka sig till de fria siterna på nätet, så att vi till slut inte vet vad som är fågel eller fisk. De kommer inte att kapitulera än på länge, bara förändras.
   Låt oss hoppas att människorna tar sitt förnuft till fånga och åtminstone enas i målsättningen att ett nytt krig inte löser några problem!

 3. Sture says:

  Peter,
  ett världskrig mellan Ryssland och USA tror jag inte alls på. Har du tittat på Putin på YouTube och lagt märke till att han vid många tillfällen gör korstecknet ? Han är således inte längre ateist. Sånt är möjligt. Jag var ganska övertygad ateist till jag var åtminstone över fyrtio år, men har bytt ståndpunkt och är nu en troende människa. Detta är inte en fråga om intelligens. Jag var inte mindre intelligent när jag var ateist och jag är inte heller mindre intelligent som troende. Det som har förändrats är mina kunskaper. Jag VET mycket mera idag. Det är inte min TRO som har förändrats utan min KUNSKAP.
  Jag tror t. ex. att Solsjenitsyns bok om ryska revolutionen ”Two Hundred Years Together” har spelat en stor roll för det nya tänkandet i Ryssland. Han visar där att den ryska ”revolutionen” var en judisk statskupp mot hela det ryska folket och speciellt den etniskt ryska intelligentian, som de utrotade. Tyvärr finns denna inte översatt i sin helhet till engelska (av förståeliga skäl), och den kommer aldrig att ges ut på ordinära förlag. Men vissa delar finns översatta på nätet. Det skulle vara underbart om några ryskspråkiga människor, t. ex. Anna, kunde översätta enstaka oöversatta kapitel och lägga ut också dessa på nätet. Jag tror att denna bok skulle ha minst lika stor betydelse som ”Gulag-arkipelagen”.

  • peterkrabbe says:

   Att den ryska revolutionen planerades och genomfördes av judiska aktivister som Trotsky och Lenin med ekonomiskt stöd av amerikanska judiska bankirer, främst Jakob Schiff, är ganska välkänt idag. Jag har själv berört det i många artiklar. Huvudverket är den amerikanske professorn Antony C Suttons bok ”Wall street and the bolsjevik revolution”, som gavs ut 1974. Det judiska inflytandet i det därmed skapade Sovjet var en bidragande orsak till Hitlers angrepp på Sovjet, eftersom han ansåg att denna revolution skulle få en spridning västerut mot Tyskland.
   Bidragande i finansieringen var Nya Banken i Stockholm genom Olof Aschberg. I hans styrelse fanns namn som GW Dahl, KG Rosling och Gerhard Magnusson. Pengarna kom främst från USA och Tyskland.
   Möjligen är det så att okunnigheten i Sverige om historia beror på att böcker som berättar en obehaglig sanning aldrig översätts till det lilla svenska språket och flertalet har nog svårt att läsa litteratur på andra språk. Detta är beklagligt, men den verklighet vi lever i.

  • Anna says:

   @Sture
   Solzjenitsyns bok är en omfattande historia som måste läsas i sin helhet därför är det svårt att plocka detaljer ur sitt sammanhang.
   Du som har intresse kan hitta däremot många info på Internet när du gör sökning: ”The Red Terror + zionist + Europe”!
   Temat omfattar även andra europeiska länder där liknande revolutionära krafter uppstått med förödande konsekvenser!
   Ungern har varit extremt drabbad av ”Red Terror” men det varade ”bara” 133 dagar! Att dessa ”revolutionära ” krafter har samtidigt påbörjat sina aktiviteter i flera olika länder har sin förklaring i det som just Solzjenitsyn beskriver om Ryssland! Det var en ”organiserad” Revolution, genomförda av en bestämt ”yttre”kraft och sammanfaller bäst med sionistiska intressen och ideologier. Att detta är så kontroversiell har sin förklaring i vår nutids historia!

   En annan bok som är kontroversiell men tillgänglig på svenska är Artur Koestlers Den trettonde stammen! För mig personligen är viktig bok eftersom jag letar efter orsaken till en så utbrett patologisk hat just hos de som befinner sig idag i den ultimate makteliten och har sitt Ursprung i Ryssland eller Öst/Centraleuropa! Det är en psykologisk Studie om människor som har sitt Ursprung men aldrig sin identitet i ursprunget. Det är också en känd psykologisk fenomen att identitetslösheten skapar djupa störningar i personlighet! Därför kan vi aldrig riktig förstå den irrationella i deras beteende…..det är just det som är det normala för de!

   • Sture says:

    Anna,
    Jag har Arthur Koestlers bok ”Den trettonde stammen”.
    När det gäller den judiska maktelitens förakt mot icke-judar så går det flera tusen år tillbaka i tiden och det hänger nog ihop med deras tro att de är ”Guds utvalda folk”. Detta anspråk blir snarast lite komiskt när man betänker att 85% av den judiska befolkningen i Israel i enkäter befunnits inte alls tro på en Gud – och hur kan man då vara ”Guds utvalda folk”?
    Har du t. ex. hört talas om den judiske Genrich Jagoda (chef för den sovjetiska hemliga polisen)? Jag skulle tro att du inte har det. Han är 1900-talets störste mördare (enligt en israelisk publikation, Ynet News) och man skriver om honom: ”Man får inte glömma att några av det största massmördarna var judiska … ”Genrich Jagoda var 1900-talets största judiska mördare … han är ansvarig för åtminstone 10 miljoner människors död.” Alla chefer för hemliga polisen i Sovjet var judar (Djerzinskij, Beria m. fl.) och de begick bestialiska massmord. Även Lazar Kaganovitj, som orsakade 5 miljoner människors svältdöd i Ukraina 1934 genom att beslagta all säd från den ukrainska befolkningen, var jude.

    Så här finns mycket att fundera över. Varför får man inte lära sig någonting om detta i skolan? Varför har inte detta samma plats i historieböckerna som t. ex. Hitler och nazisterna, som alla känner till?
    Hursomhelst, så visar detta att den judiska makteliten är kapabla till vad som helst, och när det nu talas om att ”reducera jordens befolkning” till 50% eller ännu mindre så skall denna ambition tas på största allvar. De är inte bara ”Guds utvalda folk”, de leker Gud. Men de kommer att misslyckas.

 4. Sture says:

  Titta på detta videoclip av Putin, där han berättar för de ”hasidiska judarna” (i hattar och långt skägg) att 85% av den första sovjetiska duman bestod av judar. Som marxist-leninist i min ungdom fick jag aldrig höra detta. Då hette det att det var en revolution genomförd av ryska bönder och arbetare gemensamt. Ingen berättade någonsin att det var en judisk statskupp, och ingen visste det väl heller.
  Titta på de hasidiska judarna. De förråder inte med en min vad de tänker men planerar säkert för fullt för nästa hemliga drag. Det gäller att bli av med Putin på ett sätt som ingen förstår. Detta vet Putin – gammal KGB-agent som han är. Han är beredd.

  • Lucy Lipinska says:

   Det här var nytt för mig med tills rätt nyligen, trots att jag växte upp i Polen, det ”antisemitiska” landet. Eftersom min ryska inte längre är så stark, kan jag inte säga hur det ser ut där i dag. Det är dessvärre väldigt infiltrerat av de utvalda även i nuläget. Trots att jag växte upp i Polen på 50-talet hade jag inte en susning om att majoriteten av kommunisterna utgjordes av geni-folket också i Polen.

   Till min bestörtning erfar jag nu att det finns många judar i Polens nuvarande Sejm (Riksdag) och Senat, vilket vanliga polacker har ingen aning om eftersom endast någon enstaka jude har behållit sitt ursprungliga namn, naturligtvis på grund av ”polska pogromer”. Även den katolska kyrkan är ordentligt ”berikad”, åtminstone när det gäller de högsta posterna, dvs. biskopar och ärkebiskopar. För att inte nämna den dominans Guds utvalda har i akademin och massmedier. Enligt (((MSM))) finns det bara en handfull judar i Polen; officiell statistik förs ej med hänvisning till ”allas likhet inför lagen”, etc.. Kosherslakt var förbjudet ett tag, men förklarades att strida mot den polska konstitutionen direkt efter valet 2015, då sionist-katoliken och ”storpatrioten” Andrzej Duda blev president. Bara i Warszawa finns nu tre kosherskolor för flickor och ett tiotal koshercaféer. Duda är gift med Agata Kornhauser, som konverterade till kristendomen strax före giftermålet, men hennes föräldrar har förblivit hasider. Enligt (((påven Johannes Paulus II))) är judar de kristnas ”äldre bröder i tron”). Den som egentligen drar i makttrådar – enligt anvisningar från USA/Israel förstås – heter Jaroslaw Kaczynski (eg. Kalkstein), nuvarande partiledare för regeringspartiet PiS, som under sin tid som justitieminister ihärdigt motsatte sig lustrationen av kommunister. Han är tvillingbror till den vid Smolensk-olyckan omkomne presidenten. Det var under hans presidentskap som logen B’nai B’rith återigen blivit legal.

   Där har vi troligen bakgrunden till den i Polen intensiva hatkampanjen mot Ryssland. Jag har blivit medveten om detta först för två år sedan när jag på grund av massinvällning av folk från MENA till Sverige började besöka alternativa medier. Globalisterna använder dock inte samma sätt att krossa nationalstaten Polen som fallet är med Sverige, enär något stort flöde från MENA propageras inte för Polen. Polen är emellertid överfyllt med minst två miljoner nykomlingar från Ukraina, långt ifrån alla etniska ukrainare. Dessutom väljer de få kristna från MENA som kommit till Polen att fly vidare till Tyskland, med hänvisning till att de i Polen får svälta.

   • Lennart says:

    Tack för denna initierade skildring från Polen. En intressant fråga är om alla judar i Polen vurmar för judiska särintressen eller om en inte obetydlig del rentav är lojala med Polen och polackerna?
    Som jämförelse kan nämnas Tyskland, som jag tror var först i Europa med att ge judar fullständiga medborgliga rättigheter och det redan 1812. Många av dessa blev väl assimilerade och fick stanna i landet även efter 1933 och under andra världskriget, eftersom de betraktades som lojala med det nya Tyskland under Hitler. Omkring 150 000 soldater av judisk ursprung kämpade för Tyskland enligt boken ”Hitlers Jewish Soldiers”.

 5. Sture says:

  Peter, du skriver:
  ”Sture, din optimism behövs absolut. Vi måste fortsätta att tro på att utvecklingen går åt rätt håll, även om det är svårt ibland. Jag tror att Trump var full av goda föresatser och entusiasm ända fram tills hans faktiskt blev vald. Därefter börjar ett nytt kapitel.”

  Michael Flynn har avgått och ersatts av general McMaster. Vem är då denne general McMaster? Har han också intrigerats in i administrationen av de globala oligarkerna och kanske t.o.m. av Kissinger själv ?
  När jag försöker söka på honom så framgår det att han skrivit en bok och till och med doktorerat på sitt ämne (”Dereliction of Duty; Johnson, McNamara and the Joint Chiefs of Staff and the Lies that lead to Vietnam””, ungefär försumlighet av tjänst) som handlar om Vietnamkriget och Tonkinbuktsintermezzot.

  I denna bok lär han hävda att Tonkinbuktsintermezzot var en ”false flag”-operation. False flag operations är någonting som de globala oligarkerna ”behind the scenes” drar igång för att spilla kristna amerikanska liv och att försvaga USA och hela västvärlden, samtidigt som man berikar sig själva och gör staterna mer och mer osjälvständiga. Om nu Trump anställer en sådan general som avslöjar deras False Flag operations, är han då fortfarande en sprattelgubbe i deras händer. Det skulle väl finnas få säkerhetsrådgivare som skulle passa bättre för jobbet än en general som sett rakt igenom sveket mot det amerikanska folket?

  • peterkrabbe says:

   McMaster valdes sannolikt dels för sin stridserfarenhet från Irak och Afghanistan, vilket lär behövas i det fortsatta scenariot, samtidigt sin ambition att inte riva ner det existerande civilsamhället och dess institutioner så som skedde i Irak. Därmed en lämplig person för en tänkbar konflikt med Iran och fortsättningen i Syrien. Dessutom har McMaster lovordats av McCain, vilket kan ses som plåster på såren från Trump, som säkert vill tona ner den interna konflikt som finns mellan dessa republikaner.

   • Sture says:

    Peter,
    boken är skriven 1997 och det är ju ingenting som hindrar att han bytt ståndpunkt sedan dess. De globala oligarkerna, som är fabianister (som du tidigare visat), försöker undvika konfrontation och drar istället in sina motståndare i sitt eget nät, genom att försöka förmå dem att bli medlemmar i Council on Foreign Relations (CFR). Detta försökte Nick Rockefeller med den kritiske filmmakaren Aaron Russo. När han inte gick med på att dras in i deras nät så lät de honom få en svårartad urinblåsekancer (troligtvis genom arsenikförgiftning). Lönnmord, med andra ord. Att det rörde sig om förgiftning var i alla fall Aaron Russo övertygad om.
    Så du kan naturligtvis ha rätt om en viss försiktighet gentemot McMaster. Who knows?

    • peterkrabbe says:

     https://www.svd.se/den-intellektuelle-rugbyspelaren-som-blev-general Denna artikel ger lite mer info om McMaster, lite överraskande är hans negativa attityd mot Ryssland. Kanske är detta ett motkrav från McCain…

     • Sture says:

      Peter,
      mitt problem är att jag tar allt som skrivs i SvD med en nypa salt. Dessutom tror jag att både Putin och Ryssland har förändrats, vilket de svenska experterna säkert inte förstått. Jag tror t. ex. inte att de strävar efter ”kommunism” på samma sätt som tidigare och vill inte konkurrera ideologiskt om världsherravälde. Putin har själv sagt att Ryssland är ett ”kristet” land. Men man måste nog ha min livsinställning för att lukta sig fram till dessa förändringar.

 6. angela says:

  Kampen är långt ifrån slut och alla goda krafter behövs för att få en ny inriktning. Men globalisterna är i alla fall ordentligt skakade över det motstånd folk nu börjar visa. Och den kunskap folk nu visat sig besitta.

  Så vi får inte ge upp även om det känns hopplöst ibland. Debatten här håller en mycket hög nivå , klarsynt, insiktsfull och klok. Och det är så man måste gå tillväga. Hålla uppe trycket för medierna och de kulturella institutionerna gör det inte.

  Peter säger: ” Möjligen är det så att okunnigheten i Sverige om historia beror på att böcker som berättar en obehaglig sanning aldrig översätts till det lilla svenska språket och flertalet har nog svårt att läsa litteratur på andra språk. Detta är beklagligt, men den verklighet vi lever i.”

  Det är ett gigantiskt problem för att inte tala om att debatten saknas i public service. Nu uppehålls debatten av ett idiotiskt prat om ”Sverigebilden”. Det är en pseudodebatt. Som man tvingar folk att lyssna på. Det är ett sofistikerat sätt att tysta folk. Fördumma folk. Att använda dyrbar tid till strunt. Varje dag har de hittat ett nytt sätt att hålla fast debatten i ”pseudodiket” om Sverigebilden. Trump skall inte ha en chans att visa vad han går för. Det är ingen demokrati att bete sig så. Jag tror det minsta barn kan se att det är mobbing. Det är förskräckligt att barn skall behöva se hur illa de vuxna bär sig åt. Man tycker i alla fall att de längst upp på samhällsstegen skulle hålla sig goda för det. Inte ett program i SR utan att det förekommer pikar mot Trump. Och detta är vuxna människor.

  Tänk om alla de tips vi fått här på bara alla de filmer som finns med översättning visades i Rapport, Aktuellt och Nyheterna i TV 4 så skulle det ge folk en mer nyanserad bild av vad som egentligen händer i världen. Men man stoppar det konsekvent. Och serverar folk en massa strunt. De vill inte släppa taget om den världsbild de skapar/skapat och som gör att de kan behålla makten. Demokratin är ett skämt. När folk inte får se något annat och inte har kunskap kan de inte ifrågasätta utan blir som rön som vajar för vinden av de bilder som skapas. De försöker i ”ring in” program men pratas bort av programledare utbildade i knep och finter för att tysta folk.

 7. Bo Optimist says:

  Lite annorlunda och intressanta saker:

  Det sägs att Trump har blessing från högre makter där ute i multiverse, att han är rätt person på rätt plats just nu. Men för att förstå detta kräver förstås ett vidare tänkande, att man är broadminded. Så Trump har skydd inte bara från Secret Service och sin privata livvaktstyrka utan också från våra kusiner från andra planeter, de som vakar över oss..

  http://www.ufosightingsdaily.com/2017/01/aliens-give-escort-to-us-president.html

  Peter, vill du ha bevis på detta med att folk från andra ställen i universum besöker oss, åk till James Gilliland i Washington State i Amerika och se själv, de har tusentals besökare varje år som ser ufon nästan varje natt, de är lite uttråkade, då de är så många…..

  http://www.eceti.org/

  Vi lever i intressanta tider, hur världen verkligen fungerar börjar vi nu ana med internet.Kanske Kissinger och Trump har information vi andra bara kan googla oss till med mycket tålamod och nyfikenhet.

  Optimisten 🙂

  • Stig Rydmark says:

   Jag tror att vi redan har kommit till en situation där Trump tillåts regera om han sköter sig = gör vad ”the deep state” vill. En amerikansk professor ger honom max 100 dagar, därefter sorti. FBI, CIA och media i symbios kokar nu ihop en historia om Trump där han påstås haft mångåriga relationer med Ryssland. Detta omöjliggör försök till normalisering med Ryssland. Trump måste visa att han inte är någon spion eller landsförrädare.
   I Sverige har vi fått en sovjetisk atmosfär. Den som utger sig för att vara vän med Ryssland och ser upp till Putin, ses med misstänksamma ögon. Paranoja utbryter hos SD och MP med människor som har kopplingar till Ryssland. Det kalla kriget kräver att du måste vara lojal, alltså hata Ryssland.

   • peterkrabbe says:

    Jag är benägen att hålla med dig, Stig. För Trump kan ryssfobin bli ödesdiger eftersom han då tappar sitt förhandlingsess i spelet om Mellanöstern och sina löften till Israel där. Mission Impossible!

 8. angela says:

  Ja det var lite roligt. Sådant behöver vi också höra för att få veta hur ”snacket går” och vad vi måste ta med i beräkningen. Är Trump ”rätt man på rätt plats” just nu beror det nog på andra saker än ”utomjordingar”. Fantisera eller tro måste man kunna göra för att ta ett steg framåt, vända sig om och granska den kunskap man har. Stämmer min kunskap? Vad kan man använda den till? Fördjupa, bredda? Eller skall den vara ifred och bli en brygga att kunna hoppa ifrån när man vill ut på djupt vatten. Allt som inte är kunskap försvinner, sa Platon. Ja, det kan ju dessvärre hamna i glömska tills någon hittar det igen och ”uppfinner hjulet på nytt”. Fast i och för sig har ju kunskapen inte försvunnit då utan bara varit vilande. Hur man nu vill se det.

  Ett sådant ex höll på att skrämma slaget på mig idag när SR P1, Vetenskapsradion hade ett inslag om att man nu hittat en ny psykologisk metod att vaccinera människor mot desinformation. Ja, vad var det nu man hittat? Jo man hade återupptäckt demokratin. Återigen uppfunnit hjulet. Jag har sagt det många gånger demokrati och kunskap hör ihop. Vi får inget utan det andra. Två sidor av samma mynt. Och jag tänker återigen på den ryske nobelpristagaren som i sitt tacktal fick hela den närvarande församlingen i festsalen att skratta: ”Vi har gått från demokrati till mediokrati till idioti”.

  Livsnerven i demokratin är debatten. Dvs kunskapen. Utifrån kunskapen debatterar vi. Det är genom demokratin vi får en kunskapsprocess. Utan demokrati ingen kunskapsutveckling. Tystas debatten inträder stagnation. Vi drabbas av idioti.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6638314

 9. Anna says:

  Tack Peter att du håller våra ”krympande” hjärnceller igång! Vi lever i en extremt turbulent tid som tär på nerver, känslor, förnuft…ja på allt. Samtidigt aldrig någonsin tidigare har vi haft möjlighet att konfronteras med verkligheten och den mänskliga ondskan ”live” som just nu!

  Trumps politiska visionär går långsamt i graven! Den ”djupa staten” är mer synlig än tidigare! Vetskapen har alltid funnits om att USA-s president har begränsade befogenheter och jag tror personligen att Trumps presidentskap kommer att blotta den fullständigt.
  Det är en kris som eskalerar dagligen och därför ser jag Inga diplomatiska möjligheter till lösning! Den realpolitiken som vi ser handlar om en förberedelse till helt andra konflikter än de diplomatiska. Känns tryggt iallafal att veta vilka som är på offensiv och vilka är på deffensiv! MSM har idag en enda uppgift: att vända på dessa begrepp! Alltså angriparen själva befinner sig i ”försvarsställning” Den lögnen är på väg att spricka………Att vara på ”offensiv” av försvarsskäl i så många år och så framgångsrikt har skapat en Kultur i dessa kretsar. Den kulturen jämför jag med de värsta politiska islamism!
  USA/England/Frankrike! Nationer som har varit angripare och är ansvariga för de flesta (om inte alla) väpnade, civila konflikter, folkmord i hela världen! Tre stora nationer som själva är på väg att raseras av alla inhemska konflikter som även drabbat de på hemmaplan! Jämfört med Ryssland, Kina, Iran som håller samman mer än någonsin under sin historia! Därför finns Ingen rimlig möjlighet att manipulera sammarbetet mellan Ryssland och de allierade. Det mest spännande i framtiden att flera nationer skulle ha viljan till samverkan! Och det vet USA med sina NATO allianser!
  Här kommer in i bilden Europas försvagande! Strategiskt uttänkt för flera år sedan och brutalt genomfört från 2015 våren! Europa har blivit invaderad -utan att ha gjort det minsta motstånd- från främmande makter i ”humanismens namn”. Hela spektaklet är en geopolitisk aktion där miljoner utan identitet infiltrerat en hel kontinent! Det var en krigshandling mot nationalsstater och dess medborgare! Hur många har fattat detta? Det rätta namnet på detta är: ”4th Generation Warfare”!
  Här länkar jag ett bevis att Ryssland är helt uppbackat av Kina! Att Rysslands FN sändebud Vitalij Churkin avlidit ”plötsligt” har inte kunnat påverka omröstningen i FN. En vildare och smutsigare spel som pågår just ni i FN där världsfreden skulle säkras genom att förinta Syrien och även alla de länder som inte har fattat hur maktfördelningen skall se ut i framtiden!

  http://russia-insider.com/en/beijing-just-made-its-geopolitical-position-crystal-clear-china-stands-russia/ri19069

 10. Sture says:

  Peter,
  jag måste protestera mot denna deprimerande analys, som t. ex. Anna presterar när hon skriver: ”Trumps politiska visionär går långsamt i graven! Den ”djupa staten” är mer synlig än tidigare!”
  Jag följer amerikansk politik genom web-TV varje dag, speciellt FoxNews. Och där framgår att han har kommit ganska långt när det gäller att uppfylla sina vallöften.
  De globala oligarkernas plan är att långsamt förstöra USA, som är det största hindret för deras New World Order, utan att någon riktigt förstår hur det gått till. Här ingår att lägga ner industrier eller flytta ut dem, ge stora kostsamma bistånd till andra U-länder, dra in USA i långvariga krig som spiller huvudsakligen kristna amerikanska liv, se till att den amerikanska ungdomen förstörs genom droger utifrån (kokain från Latinamerika) och våld och mord, indoktrinera ungdomen genom undervisningssystemet och mainstream media och skapa konflikter och upplopp.
  Det har nu gått fem veckor sedan Trump tillträdde och alla experter på amerikansk politik på FoxNews är eniga om att ingen tidigare president på så kort tid har uppnått så mycket. Trump har fört krig på alla fronter och han har hittills vunnit alla kamper – förutom ännu så länge sitt beslut om travel ”vetting” från 7 länder. Jag erkänner att det är skillnad mellan Executive Orders och att få det genomfört. Men ändå! Fem veckor !
  Och då har han ändå brottats med sitt eget partis neocons + Demokraternas kompakta motstånd + alla ”crybabies” som är betalda av George Soros att ställa till bråk och upplopp. Men hallå !
  Anna! Är det inte bra att den ”djupa staten” är mera synlig än tidigare? Är det inte bra att alla dessa figurer som verkar ”behind the scenes” dras fram i ljuset?
  Jag tror som du att det blir ett mycket turbulent år – men jag tror också att Donald Trump kommer att vinna all denna kamp. Han har visserligen alla emot sig – men han kommer att vinna. Han är nämligen fullkomligt orädd – och energisk. Mycket bra egenskaper om man skall slåss mot de fega globala oligarkerna, som gömmer sig inte själva vågar stå för någonting. De kommer visserligen att försöka mörda honom, men misslyckas. Det är mitt tips.
  Så Anna, vad precis är det som gör dig så deprimerad när det gäller Trump?

   • Sture says:

    Peter,
    ja, det låter bra.

   • ragnhild says:

    Det vil vise seg. 9% økning av forsvarsbudsjettet vil iallefall tilfredsstille ”the neo cons”.

   • Anna says:

    Men det bästa finns i kommentarsfältet när en fråga ställs om höjning av försvarsanslaget! Även svaret är intressant om man har lite historisk tillbakablick vad Reagen har presterat i 80-talet med neocon maffian i ryggen.
    Det finns en dokumentär om detta dock bara på tyska! Mcket sevärd men sammanfattningsvis skulle jag skriva att USA har vunnit över Ryssland med en enkel tricks!
    Reagen: Gorby! Du är en stor statsman, du har vunnit kalla kriget………..men du kommer att förlora ditt land!!!!! Resten är historia!

  • Anna says:

   @Sture!
   Hoppas verkligen att dina teorier kommer att bli verklighet och min negativa skepsis kvarstår bara lite här och där och sedan faller i glömska! Det handlar inte för mig om prestige eller att övertyga andra…Jag saknar fortfarande kunskap om att fördjupa mig ytterligare i detta.
   Att hylla Trump är för tidigt! Det är min subjektiva åsikt utifrån mängder av ”objektiva” analyser som jag följer dagligen!
   Efter Trumps tal i natt har börserna rusat i höjden! Vem styr börserna världen över? Globalisterna! Vad vill globalisterna? Stöd till Israel, stöd till vapenindustrin, nya anslag till militära aktioner och även löftet om att denna gången VERKLIGEN besegra de onda islamister på Mellanöstern!
   Trump har levererat i natt och The show must go on!

   • Sture says:

    Anna,
    jag tror inte alls att du är prestige-lysten och jag hyser stor aktning för alla som skriver på denna sida. Jag uppskattar allt ni skriver.
    För många år sedan kom jag händelsevis att få kännedom om en mycket märklig författare, Jakob Lorber, med en gigantisk produktion (=15.000 tryckta boksidor), om vilken det inte stod ett endaste ord i våra encyklopedier. Han föddes år 1800 i närheten av Graz i Österrike och hade det ganska knapert. Klockan 6 på morgonen den 15 mars år 1840 hörde han en röst som sade: ”Jakob, stig upp, tag en penna och skriv. Jag, Jesus Kristus talar”. Rösten talade till honom i 24 år till hans död 1864 och det blev denna märkliga produktion av vilket ingenting trycktes förrän 13 år efter hans död, 1877 (av hans vänner). Han höll inga föredrag och var praktiskt taget okänd för sin samtid, förutom för några nära vänner. Jag skall inte närmare gå in på om denna röst verkligen var Jesus Kristus, för det tror ni inte på i alla fall. Jag skall istället utgå ifrån det enda vi säkert vet – och det är att verken skrevs mellan 1840 – 1864.
    Där står så här: (Lorber redogör för samtal mellan Jesus och lärljungarna): Jesus säger (fritt citerat): ”Vid tiden för min återkomst (‘Second Coming’) flyger människorna i luften såsom fåglar, åker i vagnar av järn på vägar av järn, borrar efter olja (eg. kåda) djupt på havets botten, åker på haven med hjälp av eld och vatten (sista segelfartyget i Sverige 1930) och skickar brev till varandra över hela jordklotet med ljusets hastighet”. För att ha skrivits vid denna tid (1840-1864) är det ganska märkliga ord, åtminstone det sista som starkt påminner om e-mail.
    Han påpekar också i detta verk att världen styrs av hemliga makteliter, som dock vid denna tid kommer att dras fram i ljuset och möta folkets vrede för alla sina bedrägerier – och förlora. Vidare att han vid denna tid skall låta mängder av kvinnor och män få syner och sanndrömmar om vad som skall ske. Jag har redan nämnt flera stycken sådana: Mark Taylor, Mike Thompson och Kim Clement.
    Jag tror att vi befinner oss nära denna tidpunkt. Vår värld måste förändras. Vi befinner oss nära den tid då allt riskerar att förändras till ”Envälde” (NWO) precis som när Jesus kom till jorden första gången (den 500-åriga romerska republiken hade upphört och kejsar Augustus var den första enväldige kejsaren). Och Donald Trump är vår tids Johannes Döparen, som föregår Jesus. Det är den ropandes röst i öknen vi hör: ‘synda inte’ (=drain the swamp’, bort med korruptionen). Och Donald är lika orädd och energisk som Johannes Döparen. Han måste ju ändå förstå att man traktar efter hans liv, se bara vad som hände med JFK. Till på köpet råkar han också vara absolutist och icke-rökare. Gud kommer att skydda Donald Trump, det är vad jag tror. Jag kan naturligtvis ha fel – jag har haft fel förr. Men detta är grunden för min optimism.

    • Alve says:

     Sture, vet du om Nostradamus och Edgar Cayce har sagt något om denna tid? Jag har för länge sedan läst något av en nordamerikansk indian som bl.a. förutsåg en eventuell ”tredje kalebass” (tredje världskrig med kärnvapen?) men att människorna kan klara sig ur detta… Ska se om jag kan hitta min översättning av skriften.

     I vilket fall har jag en ”magkänsla” av att Trump vill väl, även jag hoppas det är så och att han lyckas. Han lär ha en mycket, mycket hög IQ vilket kanske gör att han ligger flera steg före hela tiden och gör okonventionella steg och beslut som kan tyckas märkliga för oss ”vanliga” men som får sin förklaring i efterhand. På detta sätt kanske också ”de falska” avslöjar sig själva. Den som lever får se…

     • Sture says:

      @ Alve
      Jag har läst Nostradamus och Edgar Cayce men vad jag vet så skriver de ingenting om detta.
      Trumps fördel gentemot de globala oligarkerna är hans utbredda kontaktnät och att han sedan lång tid kunnat iaktta och genomskåda alla deras manipulationer. Han VET hur de tänker.
      När det gäller Lorbers verk så säger E.F. Schumacher i ”Vägledning för vilseförda” bl. a. så här: ”De innehåller . . . ett sådant övermått av yttersta visdom och insikt att det är svårt att hitta något mer imponerande i hela världslitteraturen.”
      Det största verket är ”The Great Gospel of John” (på 7.500 sidor), som följer Johannes evangelium men är hundra gånger så långt. Där kan man följa alla diskussioner som Jesus hade med sina lärljungar. Men hur vet jag att det är sant? Det vet jag inte, men mot bakgrund av E.F. Schumachers omdöme (som jag håller med om, jag har läst det) och att en människa ägnar hela sitt återstående liv åt dagligt skrivande (på förmiddagen) utan att någonting någonsin blir publicerat under hans livstid, så har i alla fall jag svårt att avfärda det som påhittat. Men det vet jag som sagt inte och tänker inte heller gå i polemik om.

      • Alve says:

       Tack Sture (inkl. Peter och alla ni andra) för intressanta och upplysande pusselbitar. Har inte hunnit leta efter skriften med förutsägelser av indianen (indianerna). Jag har för mig att det var Hopi, kanske för 100-200 år sedan. Förmodligen gått i muntlig tradition innan någon skrivit ned den. De talar inte om någon ”Jesus” eftersom han inte fanns i deras tradition. Det handlade om ”flygande stålfåglar” osv. Vad jag minns var det dock tydligt att vi människor i denna tid (innan en eventuell ”tredje kalebass” – vad som nu menas med det?) måste göra RÄTT VAL, annars kommer det att ta ännu längre tid innan vi till slut hamnar ”på rätt köl” – vilket de menar att vi gör förr eller senare i alla fall.
       Att det finns människor som ser mer av det ”fördolda” än gemene man är jag helt på det klara med. De flesta människor har mer eller mindre av intuition som även kan tränas upp men de människor du skriver om är mycket mer begåvade på detta område och det finns anledning att ha i åtanke. Var och en får tro vad den vill men jag har inga problem att ta på allvar det du skriver. Hos många kristna finns denna hoppfullhet (om Jesus återkomst) då nutiden känns svår för de som är ”vakna”.

       • Sture says:

        @ Alve
        du skriver: ‘De talar inte om någon ”Jesus” eftersom han inte fanns i deras tradition’. Men detta är inte korrekt. I den muntliga indianska traditionen finns en Jesus-liknande gestalt som de kallar ‘Fredsmäklaren’ och som skulle ha kommit till dem för över tusen år sedan, minst. Vid denna tid var hela indiansamhället i Nordamerika helt galet och det existerade bara våld och krig. Till och med de egna barnen och kvinnorna mördades av sina män och ingen människa dog då en naturlig död. Alla föll offer för någn annans hand.
        Enligt legenden närmade sig då en man som i skogsbrynet stod och iakttog dem för att utröna vem som var den ondskefullaste och grymmaste. Denna närmade han sig och övertalade till att upphöra med allt våld och skapa ett fredligt samhälle. Denna gestalt anses också ha skapat hövdingasystemet och de regelbundna hövdingarnas råd i hela Amerika. Så indianernas visdom att hedra allt levande kommer inte ur deras liv på prärien utan från denna Jesusliknande gestalt, precis som hos oss kristna i västerlandet. Detta kan ses i denna film, med början vid tidpunkten 23.10.

   • Henrik says:

    Duopolets monopol.

    • angela says:

     Lyssnade på inledningen. Någon mening och förstår vart hon vill komma och det är helt rätt . Vi måste avprogrammeras först. Det var så längesedan vi gick snett så vi måste backa till det vägskäl där vi gick snett. Annars hamnar vi längre och längre ut i ödemarken och kommande generationer kommer aldrig att hitta hem. Vi går mot stupet, kraschen. Man har förvandlat ordet nationalism till något fult och avskräckande. Idag talades om I Alice Petréns reportage (SR, P1, P1 Morgon) att för att stoppa afrikanernas invasion av Europa och västvärlden måste man sluta kriga och bygga upp länderna i Afrika. Så folk vill stanna där. Tänka sig. Nu har de blivit fascister, nationalister, rasister och hela den kända ramsan. De har blivit Sverigedemokrater. (ironi) I FN sitter de som bestämmer. När tänker de göra något åt saken? Det gör de inte därför att FN är ett globalistiskt projekt. Där sitter medlemmarna med lyxlöner och lyxliv betalda av världens befolkningar. Och håller sina hemländers befolkningar i strupgrepp. På hemliga mötet i Dubai framkom att man skulle fortsätta satsa besinningslöst på ungdomarna och tekniken och inte bry sig om livserfarenhet och kunskap eller vad de äldre och samhällskritiker sa. Hur folk har det eller får det om världen kollapsar struntar de i. Ett s k ”hållbart” samhälle är bara prat. En dimridå för att lugna och lura folk.

     Det största felet är att vi inte längre överför kunskap mellan generationer. Det som gjorde människan så framgångsrik. Vi har klippt banden. Plus att vi klippt banden mellan teori och praktik på arbetsplatserna och exporterat produktionen (praktiken) till slavsamhällen. I vetenskapsradion framkom det tydligt i en intervju idag. Där man tillstod att man har separerat möjligheter och konsekvenser. Så uppfinner man, driver igenom och rusar vidare till nästa ”möjligheter”. Kvar finns resterna av ett havererat samhälle. Som ingen vare sig vill eller kan ta ansvar för därför att statskassorna töms. Och folk tröttnar på att bygga upp samhällen som förstörs. Tröttnar på att slita ut sig till ingen nytta för dem själva. Tvärtom de står där lurade på ålderns höst och har inte förmågan längre att knappt ta hand om sig själva och knappast att dadda andra mer. Folk blir desillusionerade, likgiltiga och rådlösa. Korruption och kriminalitet blir resultatet i ett samhälle där alla slåss mot alla om resterna.

     Man samlar alla ungdomliga entusiaster på lyxiga platser som rusar blint framåt och bara ser ”möjligheter” för att de inte ska ta del av verklighetens helvete. De får aldrig se konsekvenserna av det de skapar. Problemen med deras ”möjligheter” (tekniska lekar) får samhället ta konsekvenserna av. Det är helt vansinne.

     Detsamma händer i politiken i de beslutsfattande organen. Generationsskiftet mellan livslång erfarenhet och kunskap och ungdomlig entusiasm och brist på framforskad kunskap och lång livserfarenhet. Det som kallas historia, sunt förnuft och förutseende. De äldre generationerna måste in i parlamenten och i beslutsfattande ställning och bromsa. Samhällskostnaden både i kunskapsutveckling och hållbarhet och människoliv blir enorm så samhällena kommer att krascha för ingen kommer att kunna stå för de gigantiska kostnader som ungdomarnas framfart skapar.

     I Göteborg bekymrar man sig redan för konsekvenserna av fiberkablarna som underminerar marken. Ja Herre gud.

     Ibland tänker man, sätt dessa entusiastiska globalister i en bil som inte går att styra eller bromsa för att få dem att begripa. Och låt dem gasa på det värsta de kan i sin lyxbil. Färden kommer inte att bli lång men de fick ju Gud bevars sitta och gasa så pedalen for genom golvet och motorn vrålade i en häftig och cool lyxbil. Att de körde över sina barn och föräldrar på färden bekymrar dem inte. För de tänker inte längre än näsan räcker och behovstillfredsställelsen skall tillfredsställas här och nu. Brummm…bruuuuuummmmm….

     • ragnhild says:

      Takk Angela. Det du legger ut bekreftes idag, iallefall av noen unge. Som en av dem som jobber med, og er orientert om den rivende tekniske utviklingen sa; der er ingen grenser, det er løpt løpsk – hoderisting fulgte med.

      Jeg tenker på alle pensjonerte, de av dem som ser galskapen. Er pensjonistpartier det eneste attraktive (evnt.) for dem? Tragisk at de IKKE ser sin oppgave. Den er der, ventende og situasjonen er akutt.

      Du virkelig tar et oppklarende tak i vanviddet med dine ord. De syke kapital- og ideologikreftene har virkelig tatt fatt. DET blir IKKE holdbart. Lek!!! – hører barnestadiet til. Våre politikere er kidnappet for et såkalt globalistisk samfunn, alt skal tilfredsstille dere ideologiske fjernere arbeidsgive (oligarker og karrierepolitikere på ulike nivåer). Folket er AVSATT, uintressante som del av samfunn. De kan ofres, og det kommer til å skje.

     • peterkrabbe says:

      Tack Angela, bra kommentar om viktiga ämnen! Vad gäller historia finns en intressant länk här https://www.e-pages.dk/svenskadagbladet/48960/article/544004/5/2/render/?token=f1cefb506348604402bc9ee4510d0f4c som är rykande aktuell. I mitt arbete med stadsplanering ställs jag hela tiden inför dagens beslutsfattares (mina barns generation) oförmåga att hämta erfarenheter ur den för oss normalt pålästa oöverträffade erfarenhetsbank som vår historia, både i det korta och långa perspektivet ger. När jag sågar utopiska stadsplaneprojekt som bevisat orealistiska blir jag kallad gnällspik och bakåtsträvare, trots att flertalet självdör av ekonomiska eller praktiska skäl som inte finns i deras föreställningsvärld. Det enda projekten efterlämnar är för den kommunala ekonomin enorma utrednings- och planeringskostnader, därefter snabbt vidare till nästa vision.
      Du har bara alltför rätt i ditt konstaterande att frånvaron av kommunikation mellan generationerna är förödande för samhället. Vi som är lite äldre har en kunskapsbank som borde vara ovärderlig för den yngre generation som nu propsar på att ta över samhällsstyrningen. Dessutom har vi genom våra historiekunskaper unika möjligheter att knyta ihop trådarna bakåt så att en nödvändig kontinuitet blir en del av dagens verklighet.
      Hur detta skall utvecklas i nästkommande generation vågar jag inte ens tänka på. Föräldragenerationens kunskapsöverföring är ett hot mot globalisternas och statens tillkämpade privilegium att avgöra vad som är sant och rätt. I detta scenario ingår också att spräcka familjerelationerna så individen kommer att stå ensam under staten.

 11. angela says:

  Jag tror inte heller att vare sig Kissinger eller NWO gett upp. En del tycks t o m tro att Kissinger kommer att efterträda Flynn som nationell säkerhetsrådgivare. Men det har jag svårt att tro. Kissinger har makt att vara det utan någons legitimitet. Han gör vad han vill. May fick problem i Överhuset efter att ha lotsat Brexit igenom Underhuset och le Pin jagas i presidentvalet i Frankrike.

  Trump rådfrågar tydligen Kissinger men det behöver ju inte vara så att han utnyttjas av Kissinger utan i stället nyttjar hans kunskap till sin fördel.

  Men det ser ibland ut som om Trump snärjs alltmer. Och får backa i viktiga frågor. Taktiskt kanske.

  Men ropa hej just nu är vanskligt. Även om han är populär bland gemene man i USA.

 12. angela says:

  Peter precis som du tar upp Kissinger nu, borde Soros synas rejält nu, med tanke på den rapport som släpptes igår om Sveriges deltagande i Afghanistan. Som också kallats ”Det tredje opiumkriget”.

  Lyssna på Ring P1 inlägget från Nils Nordlund i Uppsala, så förstår du. Jag har tagit upp knarket många gånger i debatten. Och Soros knarkhandel. Trump tänker ta ett nappatag mot knarket. Hoppas han kan genomföra det utan att bli stoppad.

 13. Sjökaptenen says:

  Mycket som man endast kunnat ana av diverse konspirationer har börjat te sig som mer och mer bevisade. Faktum att mycket av dom smutsiga metoder den korrupta eliten använder och använt börjar nu te sig mer och mer synliga för alla som vill se. Frågan man kan ställa sig varför denna smutsiga elit lägger så mycket energi på att korumpera hela världens befolkning framförallt moraliskt varför driver man en agenda där perverterade beteenden premieras och varför mördar man miljontals ofödda barn genom alla dessa vedervärdiga aborter. Svaret är enkelt den perverterade eliten är satanister som söker sig tillbaka till den smutsiga hedendom den vill återuppliva en återgång tillbaka till ett samhälle som endast ser till sina drifter och är på språngmarch mot sin undergång ett samhälle likt det innan syndafloden eller i Sodom och Gommorra.

 14. angela says:

  Lördagsintervjun har snaphanen.dk skrivit om och http://snaphanen.dk/2017/03/04/angst-moralisme-og-antiintellektualisme/#more-188501

  Jag lyssnade också på Lördagsintervjun och Huitfeldt lyckades med att visa hur illa det är i Sverige med allt fördummat pladder inlärt på etablissemangets kurser. Bra Huitfeldt. Det var riktigt roligt att höra socialdemokraternas partisekreterare Rådström Baastads krumbukter för att slingra sig tillbaks till pladdret igen efter att Huitfeldt ställt sina frågor. Den fördummade icke-politiken som den ser ut idag. Och hur ställd hon blev när någon pratade som en människa och ställde helt vanliga frågor. Jag undrar hur globalisterna pratar med varandra bakom kulisserna? Är det människor? Eller är det robotar importerade från Japan? Vem är det som ligger där med nyckeln och skruvar upp dem därbak? Morgan Johansson misslyckades med sin motattack i Wall Street Journal men det gjorde ju inte så mycket sa Morgan eftersom alla trodde på SD och ingen trodde på hans enpartistatliga propaganda utomlands och Ylva Johansson satt och ljög i BBC så armarna inte räckte till. Wallström misslyckas i Israel och Saudiarabien och Löfven blir osams med feministerna i Iran och kvinnorörelsen i Sverige. Har Wallenberg tappat nyckeln?

  Efter att ha hört eländet var det en lisa för själen att höra Wilhelm Agrell i Konflikt. En lisa var det även nu på morgonen att lyssna på Andliga sånger som inleddes med Härlig är jorden på Sveriges vackra språk – ångermanländskan. Heja Ångermanland och Gedda som hyllades med sin Volga sång. Slå vakt om Sverige, svenskarna, vårt vackra språk och fina kultur.

 15. Sture says:

  Angela,
  tack för denna sång, den var jättevacker.
  Det är ju detta som är Sveriges förbannelse – att det blivit så avkristnat och oandligt. Och detta kommer att stå oss dyrt i kampen mot Islam. Man kan inte bekämpa Islam och Sharia med ateism eller agnosticism, man kan inte ens bekämpa de globala oligarkerna. Folk tror dessutom att de inte behöver det andliga. Men människan är en andlig varelse och måste vandra den långa vägen tillbaka för att återigen kunna bygga upp vårt samhälle och vår mänskliga värdighet.
  För att göra detta måste man aktivt börja söka sig till det andliga, och för att nås av den andliga solen, som är Gud, måste man förflytta sig från de alldeles mörka andliga åskmoln som är vår samtids enerverande pladder idag. Vi måste släppa in lite andligt ljus i hjärtat, precis som du just gjorde.
  I Sverige anses man vara en människa med gott intellekt om man förhåller sig kritisk till tron på en Gud. Hur befriande är det då inte att titta på amerikansk TV, där intelligenta, framstående politiker, vetenskapsmän och affärsmän inte alls hymlar med sin kristna tro?

  • angela says:

   Det är intressant, Sture, att du skiljer på religion och andlighet och att du tar upp den frågan. Det är inte många som gör det. C Lasch, professor i historia, ansåg att demokratin inte hotades av folket utan av eliterna. Han funderade över hur det kunde komma sig att amerikanerna i allmänhet är likgiltiga inför sin gemensamma kultur och tycker det är meningslöst att prata politik och rösta. Han kartlade demokratins andliga kris som resulterade i ett gediget arbete på 1990-talet när globalisterna avancerade som värst och visade hur eliterna negligerar religionens moraliska och etiska riktlinjer. De nya globalistiska eliterna förkastar uppfattningen att privilegier också medför förpliktelser. Och att de (globalisterna) struntar i medelklassen (folket) och isolerar sig i sina nätverk och enklaver (slutna rum) och att de splittrar nationen (söndra och härska) och sviker idén om en demokrati för folket.

   Tyvärr blev det hans sista bok. Det skulle varit intressant att få höra hans synpunkter idag på globalismens framfart och i synnerhet valet av Trump. Han var en av de första betydande amerikanska professorerna som tog upp globalismens destruktivitet. Amerikansk samhällsdebatt och samhällsvetenskap har haft stort inflytande i Sverige. Tage Erlander påverkades t ex av amerikanske samhällsvetaren Galbraith när han byggde ut den offentliga sektorn. Amerikanen Reich såg t ex mycket tidigt att det ekonomiska och sociala kontraktet var under upplösning p g a globaliseringen.

   Lash står för en gedigen vetenskaplig litteratur och har skrivit om narcissismen men också om populismen. Populismen som retar globalisterna så mycket. Så därför är det djupt tragiskt att han så plötsligt gick bort.

   ”Populism, slår han fast, som amerikansk politisk och ideologisk strömning är en bred och delvis ännu levande tradition med rötter i 1800-talets ”middle America”, den självägande medelklassens världsbild av arbete, sparsamhet, familjeorientering och medborgaranda i den lokala världen, och en motvilja mot banker, storindustri och den federala statens byråkrati” Var det det Trump också fann? I motviljan mot Washington? 🙂 Vad finner jag? Ja i varje fall verkar det inte handla om att ha ”Luther på sina axlar”. Men däremot finner jag likheter i den svenska historien och jag kan urskilja både svenske Krüger, Kennedy och kanske rent av Palme. Sverige och USA har legat nära varandra historiskt.

   • angela says:

    En sak till, Sture, du gör en rätt iakttagelse i en annan fråga. Alla tomrum fylls. Alltid av något. Drar vi oss tillbaka kommer det omedelbart att fyllas av något annat. Något mera obehagligt än det vi hade nyss. Vi kan kämpa om ett tomrum men aldrig med ett tomrum. Släpper Sverige sin kristna identitet så kommer det att fyllas med något annat. Det finns otaliga religioner världen över som vill besätta det svenska tomrummet. Och har sett sin chans länge. Dessvärre har vi ledare som tror att religioner/andlighet eller moral är varumärken som kan säljas på öppna marknaden.

    Det är lika farligt att lämna tomrum efter sig eller omkring sig som att tro att man inte behöver försvara sitt egna land. Alla länder kommer alltid att ha en armé sin egen eller någon annans. Den som inte försvarar sitt land eller har en synlig armé blir orsak till kommande krig. Alla vill ha tomrummet! Asgamarna lurar redan runt Sverige. Och väntar på sammanbrottet och sönderfallet. Och då tänker jag inte speciellt på Ryssland. Det är inget nytt i historien. Det upprepas gång på gång till dess folken lär sig och väljer ledare som ÄR riktiga ledare. Då finns det en rimlig chans att folk slipper krig.

  • Uppfattningen att man behöver tex kristen tro för att bemöta islamism etc delas av andra. En som beskriver förhållandena i sydamerika säger att dom klarat det bättre än det avkristnade Europa. I latinamerika säger en observatör att folk med arabiska/muslimska rötter som från början utgjorde en rätt stor andel har konverterat till evangelikernas kristendom.
   Men då dyker ett annat problem upp nämligen att evangelical revival som angloimperiet sprider över jorden är en oerhört sjuk företeelse med ett helt annat budskap än det de flesta förknippar med Jesus. Nämligen om att mänskligheten måste genomgå ett apokalyptiskt krig varefter frälsaren kommer till oss och upprättar sitt kungadöme inte i himlen utan på jorden. (De flesta som ansluter sig till Pentecostals uppfattar kanske inte det?)
   Evangelical revival skapades ung samtidigt med B’nai B’rit under Lord Palmerston i och av Britternas Frimurare i Grand Lodge of England. Syftet med båda var att återta kontrollen över USA. Detta har påpekats bla av en judisk historiker 1978. Tillsammans med andra Brittiska projekt som skapandet av ismerna kommunism fascism etc kom det att handla om just det NWO som många av oss motsätter sig men som för England verkade vara bästa möjligheten till världsherravälde. Min slutsats: Gärna kristna ideal men inte den varianten som angloimperiet med stora resurser sprider över världen. Överallt gillrar dom sina fällor.

 16. Anna says:

  @Sture
  Du har rätt att vi borde söka oss till den andliga och hitta den sanna i tillvaron. Men hur skall det gå till när vi inte ens kan konfrontera oss själva med våra ”skuggsidor”, ondska, benägenhet till hat, våld! Hur ofta hör man att den onda skall bekämpas med alla medel! Men vem är ond och vem är god? Är det inte alldeles vanligt att den ”goda” sprider hat och vill bekämpa alltid ”de andra”! Den andra är alltid den onda! Tänk om den sanna tron skulle handla om att bekämpa sin egen ”ondska” och ge ansvar även för de andra att följa denna tron!
  Vi lever idag i en moralisk avgrund utan att kunna definiera vad är godhet eller ondska! Det kan bero på att vi har en överutvecklat subjektiv uppfattning om allt men helt oförmögna till objektiva preferenser!
  Trump är en lysande Exempel vad jag vill beskriva här ovan! Trump måste man älska eller hata! Trump har delat hela världen -utan att ha presterat något nämnvärt- eftersom vi är uppdelade på en pervers sätt att ta ställning för saker vi inte ens har en aning om hur det kommer att te sig i framtiden. Det finns spekulationer om att Putin skulle vara troende som jag inte tror själv en sekund på! Putins ”Religion” är det ädlaste som kan finnas hos en människa och det är det djupa kärleken till sitt Ursprung, språk och Kultur! Det är det som har bevarat de mest fantastiska kulturer och har bundit ihop människor utan att har bekännt sig till någon religiös samfund.

  • angela says:

   ”Det kan bero på att vi har en överutvecklat subjektiv uppfattning om allt men helt oförmögna till objektiva preferenser!” Det beror på relativism, postmodernism och nyliberalism. Och det som Sture tog upp i sin föregående kommentar. Efter vad jag förstod av ”vetandets värld” SR i förra veckan var det på väg ut nu under ett förfärligt trixande för att kunna vända kappan och få det att framstå som om att globalisterna alltid stått för det motsatta och att det var de populistiska , extremistiska nationalisterna som alltid förespråkat postmodernism, relativism och nyliberalism. Man svängde sig med nyorden faktaresistens och kunskapsresistens. Och det är väl bra att de inser hur fantastiskt värdefull kunskap och objektivitet och demokrati är och att du nu erkänner att debatten är demokratins livsnerv och att kunskap och demokrati förutsätter varandra. Fastän de stod med chokladen nedsmetad i ansiktet och likt små parvlar krampaktigt svalde den sista biten när mamma frågade var chokladkakan tagit vägen som hon nyss lagt på bordet. ”Det hörer barnestadiet till”, som Ragnhild skriver ovanför. Så det är svårt att bli arg på deras barnsliga och ojusta beteende att skylla sin dårskap på dem som protesterat mot den. Men magstarkt är det att så kända svenska vetenskapsmän beter sig så skamligt och inte kan stå för sina egna dumheter utan projicera dem på andra och beskylla andra för egna vetenskapliga tillkortakommanden. Även Johan Norberg i Godmorgon Världen tog avstånd från relativism och postmodernism. Nyliberalismen släpper han nog inte i första taget.

   Att postmodernismen och relativismen var på väg ut i Stockholm bekräftades dagen efter, tror jag, av Johan Westerholm på ledarsidorna.se. Att det brister ordentligt hörde vi på ett inslag av Johan-Mathias Sommarströms reportage från Mosul i dagens (6 mars) inslag i P1 Morgon. Nu låter det något annat än när han först gjorde intåg i Mellersta Östern. Det kanske behövs att man lämnar den skyddade verkstaden och knockas av verkligheten. ”Nu får vi inte vara naiva mer”, deklarerade han skräckslaget. Nej, må tro det. Det skulle behövas en stjärnsmäll av verkligheten för att inse det. (Finns att lyssna på nätet).

  • angela says:

   Anna, jag läste igenom min kommentar nedan som jag inledde med ett citat från din kommentar som handlade om postmodernism och relativism som jag kommenterade och det var bara de tre första meningarna som handlade om din kommentar. Sedan handlade det helt anmält om den kovändning bort från postmodernismen som kan anas nu. Bäst att säga det för jag såg att ett fel insmugit sig längre ned i min kommentar. Det blev ett ”du” i stället för ett ”de”. Det ska vara ”de” ….och ”de”. Inte ”du”. Jag talar alltså INTE till dig. De syftar på innehållet i Vetandets Värld.

   Så här ska det vara…
   ”Och det är väl bra att de inser hur fantastiskt värdefull kunskap och objektivitet och demokrati är och att DE nu erkänner att debatten är demokratins livsnerv och att kunskap och demokrati förutsätter varandra. ”

   Där skall det naturligtvis vara ”de”. Det syftar alltså inte på dig. Men det förstod du kanske. Så kan det gå när man har bråttom. Jag skrev DE med stora bokstäver för att du ska se felskrivningen.

 17. Sture says:

  @ Anna,
  jag har varit ateist och ’materialist’ under en stor del av mitt liv (men inte nu längre). När man är ’materialist’ – som alla kommunister är – då tror man att människan ’inte är något annat än en produkt av sin miljö’. Detta innebär automatiskt att om man skall kunna skapa ’den nya människan’ och ’det nya utopiska samhället’ så måste man ändra ANDRA människans tänkande (som är en del av deras miljö). Det är därför det har skett alla dessa massmord i kommunismens namn. Statsvetaren på Hawaii, professor Rummel, sammanräknade alla historikers beräkningar till i medeltal 212 miljoner oskyldiga offer (världskrigens offer frånräknade).
  Om man tror på en andlig verklighet och en barmhärtig och kärleksfull Gud, så tror man att varje människa har ett frö av godhet i sitt hjärta, som kan utvecklas i rätt riktning – men inte alltid gör det. Då utgår man tvärtom från att samhället är en produkt av de enskilda människorna och skall man någonsin kunna ändra på världen, så skall man börja med SIG SJÄLV.
  Finns det en andlig verklighet? Ja, det gör faktiskt det. Och det går att undersöka, men det kräver att man vänder på stenarna. Den som söker, han finner. Den som frågar, honom skall svaret vara givet. Och den, som knackar på dörren, för honom skall dörren öppnas. Men den, som inte söker, frågar eller knackar på dörren, han finner inte heller någonting.
  Så här skrev Peter Krabbe i en kommentar den 14 februari :”Darwins fullt logiska utvecklingsteori är ett exempel”. Att han kunde skriva så beror på att han inte hade vänt på den stenen. Men vi kan hoppa över det ’for now’. Börja istället med att titta på denna video om den f. d. islamistiska terroristen Afshin, så öppnar sig andra möjligheter för vår kamp. Videon är på 2 x 10 minuter och det verkligt dramatiska berättas i slutet av den första YouTube-filen och fortsätter hela den andra:

 18. Sture says:

  @ Angela
  Tack för dina jättefina kommentarer till mig och för övrigt allt annat du skriver. Jag skall börja med att säga så här: Jag VET att det finns en andlig värld, och jag vet detta på exakt samma sätt som jag VET en hel del av min naturvetenskap. Det är inte bara någonting jag TROR.
  Ateismen däremot, är den enda livsåskådning som till etthundra procent bygger på REN TRO. Man kan nämligen aldrig veta att någonting (t. ex. en gud) inte finns, bara att man själv, eller ens vänner, inte upplevt honom. Men det är inte samma sak som att han inte finns. Men kristendomen bygger inte till etthundra procent på REN TRO, utan där rör det sig i väldigt många fall (inte alls alla) om KUNSKAP. Inte ens Islam bygger till etthundra procent på REN TRO eftersom Mohammed hade en uppenbarelse av ett andligt väsen, som han troligtvis misstolkade som en ängel (Gabriel). Det är här Satansverserna kommer in. Sedan ljög han ihop en massa annat också.
  När det gäller det religiösa, så tror jag inte på att prästerskapet skall bestämma vad man skall tro och dessa är inte på något sätt en förmedlande länk mellan Gud och människan. Varje människa kan själv direkt kommunicera med Gud. Vetskapen om detta skulle säkert ha förhindrat mycket av maktmissbruket inom kyrkan.

 19. angela says:

  Hej Sture. När jag läser din kommentar funderar jag på ordet ”tror”. Om man säger jag ”tror” på Gud så ligger det i ordets natur att man måste bevisa något. Ingen säger jag vet på Gud. Möjligtvis : jag vet att det finns en gud. Men då har man redan vecklat in sig i en massa ord.

  Jag har aldrig tänkt på ateism eller agnosticism som livsåskådningar utan mera som att man inte direkt är intresserad av religion. Inte tror på någon religion lika lite som man vill bli kopplad till någon ideologi. Men att man kan vara ”andlig” än då. Ideologierna ifrågasätts inte på samma sätt. I varje fall accepteras att man inte har någon ideologi alls. Med korsade fingrar för nu börjar man kalla dem för populister. Någon stämpel måste man stämpla med för att särskilja folk.Kanske det blivit viktigare idag eftersom hela världen blivit så ytlig och förfrämligad. Själva människan har blivit objektifierad. Och köps och säljs på öppna marknaden av en liten superrik elit. Det var mycket av detta som Lasch reagerade mot.

  Det är många frågor som inte någon har kunnat svara på ännu. Du säger att kristendomen handlar om kunskap. Möjligt. Berättelsen om kunskapens träd och syndafallet handlar om kunskapsprocessen. Och skillnaden mellan kunskap och känslor. Det fanns i asatron med. Det som är anmärkningsvärt är att man visste så mycket om vad kunskap var och hur den blev till på den tiden.

 20. angela says:

  Jag förstår vad du menar när du jämställer din kunskap mellan den andliga världen och naturvetenskapen. Naturvetenskapen kan kännas lika flytande och obegriplig som den andliga världen för den oinsatte.

  Jag måste bjuda på Kulturradions OBS som var riktigt hemtrevligt roligt. Det som fastnade mest var citatet nedan som kan bli en avslutning på kommentarerna om globaliseringens ytlighet och innehållslöshet och elitens angrepp på demokrati och kunskap som Sture tog upp och som är grunden för politiken/moralen. Det civiliserade samhället. Det finns hopp. 🙂

  ”… fast å andra sidan känns den på något vis uppfriskande och aktuell, nu när en hel armé av kulturlösa politruker och managementkonsulter hotar att lägga under sig de universitet som en gång styrdes av lärda.”

  Johan David Åkerblad var det svenska geniet som löste Rosettastenens gåta. En essä av Fredrik Sjöberg, författare och biolog.

 21. Sture says:

  @ Angela,
  jag skall strax återvända till dina kommentarer om tro och vetande. Men nu vill jag bara ge en glimt om vad som pågår i USA bakom kulisserna. Denna intervju utspann sig i morse på FoxNews:
  http://video.foxnews.com/v/5351493108001/?#sp=show-clips

 22. Sture says:

  @ Angela,
  Jag använder tro och vetande i dess vardagliga bemärkelse, man kan tro att någonting ligger till på ett visst sätt eller man kan veta det. Ateismen är en trosuppfattning därför att det är en uppfattning som bygger på vad man tror – men inte vet. Många människor vill förknippa ’trosuppfattning’ med en tro PÅ någonting, t. ex. en gud, men inte med avsaknad av tro på en gud. Men vare sig man tror att en gud finns eller inte finns, så är detta en tro. Att jag också kallar detta en ’livsåskådning’ beror på att med ateism följer en del andra antaganden, t. ex. antaganden om hur världen kommit till. När det inte finns någon ’Skapare’, så måste det ha skett på annat sätt – t. ex. genom en ’Big Bang’. Världens materia sträcker sig 13,7 miljarder ljusår ut i rymden och består av tio upphöjt till sjuttio atomer. Alla dessa atomer tror man en gång har varit sammanpressade i en liten volym ’oändligt mycket mindre än ett knappnålshuvud’ med en ’oändlig täthet’ och ’oändligt hög temperatur’ innan det plötsligt small till – ’utan någon orsak’. Men varifrån kom alla dessa atomer ? Från ingenstans – är svaret !
  Gå ut och ställ dig på gräsmattan en stjärnklar kväll, titta upp på himlavalvet och säg till dig själv, med övertygelse i rösten: Allt denna materia som jag ser och som sträcker sig 13,7 miljarder ljusår ut i rymden har tillkommit från ingenting och utan orsak. Detta är den moderna skapelseberättelsen. Ateister berömmer sig om att inte tro på några mirakler (som Jesu återuppståndelse, promenad på vattnet etc.) Men är inte detta egentligen ett gigantiskt MIRAKEL ?
  Det är så med ateismen att man fyller ut tomrummet med annat (såsom du påpekade i din förra kommentar), t. ex. en ny skapelseberättelse, en evolutionsteori. Man får så att säga med sig ett helt KIT. Därför är ateismen en livsåskådning – en tro PÅ någonting.
  Låt mig ta ett annat exempel. Semmelweis trodde att barnsängsfeber berodde på något osynligt som läkarna förde med sig från obduktionssalarna och blev utskrattad. Hur kunde man tro på något som var osynligt, hånlog man. Med hjälp av mikroskopet VET man idag att det finns sådant som är osynligt för det blotta ögat, t. ex. bakterier.
  F. d. jihadisten Ashin TROR inte längre att det finns en gud, han VET. Den f.d. muslimska kvinnan i denna video, Nadia Khalil Bradley VET också:

  Det är klart att man i dessa enskilda fall kan bortförklara det med att det säkert rört sig om fantasier av något slag. Men vad gör man om det är många som säger samma sak? Efter att psykiatern Raymond Moodys bok ”I dödens gränsland” kom ut 1975 gjorde Gallup- institutet 1982 en stor enkät omfattande 100.000 vuxna amerikaner (2.000 i varje stat, förmodar jag). Det visade sig att c:a 5 % (=13 miljoner) hade upplevt ett eller flera av de 9-10 drag som ingår i Nära Döden Upplevelsen, varav en tredjedel i samband med denna upplevelse (≈ 4 miljoner) ansåg sig ha haft kommunikation med Jesus Kristus. Javisst kan man, som många gör, fortsätta stoppa huvudet i sanden och säga ’jag tror inte på sådant’. Men det är inte min stil.

  Jag vill inte förlora fokus. Jag började med att berätta om de nutida ’profeter’ som förutsagt att Trump skulle komma att bli USAs näste president: Mike Thompson 2005, Mark Taylor 2011 och Kim Clement 2007 och 2014. Fick de rätt ? Ja, i praktiskt taget allt. Ren tur ? Vem vet ? Rätt blev det likafullt. Nu är man (från dag ett) i full gång med att få Trump ställd inför riksrätt – och han har alla emot sig: media, bankmaffian, Obama + Soros, huliganerna, demokraterna, CIA, FBI, NSA, Deep State. Nu påstod Kim Clement 2014 att Gud sagt att de från dag ett kommer att skrika om riksrätt men att det inte blir någon riksrätt och att Trump kommer att få två presidentperioder. Detta tror jag på. Så kommer det att gå.

 23. Sture says:

  @ Angela
  jag kommer under några veckor inte att ha möjlighet att delta i debatten här. Men jag vill säga att det finns en bok, som tar upp dessa frågor på ett helt fantastiskt sätt. Den heter ”Vägledning för vilseförda”, skriven av E.F. Schumacher. Det var genom att läsa denna bok som jag helt bytte litteraturinriktning och slängde ut mycket av min gamla litteratur. Han delar in världen i 4 olika kunskapsfält och talar om hur man kan nå kunskap om de olika fälten. Vetenskapen sysslar egentligen bara med det fjärde kunskapsfältet, den döda materian, och förstår inte och bryr sig inte heller om de andra tre – vilket man borde göra. Boken går att få tag i men vill du få en försmak utan att köpa den, så finns den spännande inledningen på nätet. Sök på: ”Tro, vetande och vetenskap: Vägledning för vilseförda” så kommer ett 10-tal sidor upp. Man kan säga så här: Mycket stark början, men den är bättre på mitten och allra bäst på slutet.

 24. angela says:

  Intressant. Jag vill inte förlora fokus säger du. Och det ska du inte heller. Vet du, så vet du. Jag har inte kommit dit. Så jag kan inte säga det men jag respekterar det du säger att du vet. Precis som du ska respektera det du vet. Jag kan nog säga att jag varken tror eller vet. Det enda jag vet är att vi inte vet allt. Vi har mycket till att lära. Jag tillhör den typen som lyssnar, ställer frågor är intellektuellt nyfiken, har jag inga bevis som jag känner övertygar mig så lägger jag det till minnes (på en liten UFO-hylla) och där får det ligga tills jag får bättre kunskap. Jag är väl ”mallad” förmodligen. Av vetenskapen. 🙂

  Även mänskliga krafter kan vara starka i synnerhet om de har pengar. Och inte vill bli av med sin makt. Som drottningen av GB sa till Thatcher när hon sparkades av globalisterna att ”det är starka krafter vi har att göra med”.

 25. Sture says:

  @ Angela
  Jag tror inte att vi skiljer oss så mycket. Du har bara inte tänkt i dessa banor. I boken ”Vägledning för vilseförda” uttrycker författaren det så här: ”Det finns bara ett sätt att VETA en sak och det är att själv ha observerat och upplevt det. Allt annat är TRO.” Och så ser jag det också.
  Inom min vetenskapliga disciplin kommer det ut c:a 7-8.000 vetenskapliga artiklar per år. Jag har ingen som helst möjlighet att göra alla dessa observationer själv utan får lita på det författarna skriver och det man berättar på konferenser. Detta blir sedan vad vi kallar ‘vetenskaplig kunskap’, trots att vi vet att det förekommer vetenskapligt fusk. Det som vi vetenskapsmän VET är sådant som andra observerat, upplevt och berättat för oss. Och vi TROR på dem eftersom vi inte finner någon anledning att misstro dem.
  Samma sak när det gäller andliga upplevelser. Jag har lyssnat på vad andra har berättat om att de iakttagit eller upplevt. Således har jag en kunskap om det andliga som jag tillägnat mig på precis samma sätt som när det gäller naturvetenskap – jag har lyssnat på vad andra berättat. Men så måste det vara inom ett samhälle – ingen människa kan själv observera allt det som samhället tillägnat sig som vetenskaplig kunskap. Då skulle vi inte ha kommit särskilt långt.
  Varför motsätter sig många då dessa berättelser om andliga observationer? Endast därför att det ligger utanför det nuvarande ‘vetenskapliga paradigmet’. Detta är faktiskt den enda anledningen. Men i vetenskapshistorien ligger alla viktiga upptäckte från början utanför det vetenskapliga paradigmet. Detta paradigm kommer senare att ändras och inkludera de nya observationerna. Men sådant tar tid. Vad som nu kommer att hända i framtiden är en sammansmältning mellan vetenskap och kunskap om det andliga. De är inte väsensskilda.

 26. angela says:

  Jag håller inte riktigt med dig om att för att veta något måste man själv ha upplevt eller sett det. I så fall skulle vi inte veta speciellt mycket. Vi skulle ha mycket lite kunskap om saker och ting. Och det är ju inte fallet. Kunskapsmassan är enorm idag.

  Det viktigaste är att förstå. I den definition du använder från Boken ”Vägledning för vilseförda”, så blir kunskapen subjektiv. D v s relativistisk. Och jag har inte den definitionen på kunskap. För mig är kunskap bearbetad tanke. Kunskap om det är kunskap måste kunna stå för sig själv d v s vara objektiv oavsett vem som använder sig av den. Annars är det inte kunskap utan egna subjektiva upplevelser. En upplevelse är något personligt som är sant för en själv. Men den kan bli kunskap om den bearbetas och visa sig hålla måttet dvs kunna stå för sig själv utan att vara beroende av någon, t ex någons upplevelser eller emotioner.

  Ja det ligger utanför vetenskapen eftersom vi inte har någon objektiv kunskap om den. Fanns det inte en professur i Lund förresten för några år sedan? Men den upphörde visst. Ingen har kommit med några rön i alla fall vad jag hört.

 27. Sture says:

  @ Angela,
  vi pratar förbi varandra. Det du säger är precis det som jag säger – att om vi inte förlitade oss på varandras berättelser om våra ‘subjektiva’ upplevelser så skulle den kollektiva vetenskapliga kunskapen inte vara så stor. Så måste det gå till. Men egentligen VET vi inte utan TROR på den som berättar. Det finns de som fuskar – och det finns de som fuskar stort. Läs Lars Berns artiklar om professor Goetsche och de stora läkemedelsbolagens fusk, så förstår du.
  Alla sanna vetenskapliga resultat vilar på en observation som är en ‘subjektiv’ upplevelse, antingen det rör den ledande vetenskapsmannen själv eller hans labassistent. Mätinstrumenten (hur sofistikerade de än är) måste avläsas – av ett mänskligt öga, röntgenbilderna måste tolkas – av ett mänskligt öga. Detta finns i slutändan av all vetenskap – de mänskliga sinnena.
  Precis på samma sätt förhåller det sig med de andliga upplevelserna. I slutändan finns de mänskliga sinnena. Man kan inte komma förbi detta faktum.

  • peterkrabbe says:

   Tack Angela och Sture, men jag tror att vi avslutar debatten där. Vi kommer lite väl långt från bloggens huvudämne. Om ni båda vill ha varandras mailadresser kan jag stå till tjänst med detta, annars fortsätter vi med nya infallsvinklar.

 28. Sture says:

  Peter,
  jag håller med.

 29. Anna says:

  Mellanöstern i fokus: Definitivt början på något med mycket oroande aktiviteter! Allt som händer i framtiden i Syrien, Ukraina och Kinesiska havet kan förändra eller avgöra vår framtid! Kan knappast tro att Trump inte förstår innebörden i dessa handlingar!

  ”What is important to understand about this sudden escalation of US involvement is that if this “race to Raqqa” is won by the US military rather than by Syrian government forces, the chance that the US will hand the territory back to the Assad government is virtually nil. In other words, this is an operation far less about wiping ISIS out from eastern Syria and much more about the United States carving out eastern Syria as a permanent outpost from where it can, for example, continue the original neocon/Israeli/Saudi plan for “regime change” in Syria.”

  http://www.globalresearch.ca/trump-invades-syria/5578671

  • ragnhild says:

   Derimot.no 10.3. – ta gjerne turen innom dit; jeg kommenterer med noen lenker der bl.a. fra globalresearch, samt en (noe diskutabel) forsøk på analyse av Trump på Tomdispatch (eksakt lenke på derimot).

   Nå er det virkelig Wild West, og kanskje bra for alle som holder fast i PK-forestillingene. Som var, og er DET krigsbeskyttende/hemmende..

 30. Anna says:

  Tack Ragnhild! Kommer att läsa även här i framtiden.
  Citat:
  ” Den siste sannferdige uttalelsen som USAs dame i FN, Nikki Haley, sa om Syria var denne: We get Iran and their proxies out.”
  http://www.derimot.no/blog/usa-tar-seg-til-rette-enda-en-gang!

  Ryssland och Iran tänker inte överge Syrien! USA har aldrig visat intresse att samordna bekämpandet av ISIS med ryssar på syrisk mark Just nu placerar de ut sina trupper på skottlinjen mellan turkiska, syriska, ryska trupper! Så ser ut början av en ”proxy-krig” aktion! Någon kommer att beskjuta dessa USA trupper för eller Senare som kan hävda rätten till ”självförsvar” och sedan påbörja den så länge planerat anfallet mot ”fienden”!
  Personligen hoppades jag att Trump gör tvärtom vad vi får beskåda idag. Det hoppades även hans väljare i USA som har köpt hans ”löfte” om att INTE FORTSÄTTA MED MILITÄR ESKALATION! Det var argumentet mot Clinton som ”skulle förmodligen
  startat VKIII” redan i år! Det blev även hennes fall! De flesta ville inte ha krig!!!!!

  Med vad gör Trump egentligen? Kommer de ”Skeptiker” få rätt som har hävdat att det finns Ingen återvändo för USA! Att sluta med krig och plundring betyder en fullständigt undergång som USA kommer aldrig att finna sig i!
  USA styrdes väldigt länge som en multikoncern som hade ett enda mål: PROFIT! Den amerikanska drömmen var en ”dröm” så länge utdelningen av Profit fungerade bra men utdelningen kommer troligen uteblir om man överger ”inkomstkällan” som är krig, plundring och Spekulation på andras tillgångar av form råvaror och privatisering!
  Därför är Europa är så intressant för maffian i USA: vi har färsk dricksvatten, fungerade sociala, pensionssystem, sjukvård m.m. som är en bottenlös profitkälla för ”profitörerna”, inte minst att vi är snart den sista delen av världen som ger bort utan motstånd vad vi äger och har rätten till!

  • ragnhild says:

   Til din siste setning: Som var vi et kontinent med anelsesløse mennesker som ser på AAO (anglo-amerikanske oligarker) med enbart nysjerrighet, en smule skepsis, men med ingen uro forøvrig. Vår europeiske mentalitet kan slik sammenliknes med Afrikas – hundre(der) år tilbake. Vi lar oss plyndre, våre politikere selger ut hva vi har av verdier, innkludert vårt FOLK og alt vi har oppnådd av verdier, kultur og oppnådd velferd.

   ”Good, sier AAO, for oss er deres menneskelige kapital null verd, verdensdelens ressurser derimot er just perfekt. Og de legger til: Strategisk for vår videre ekspansjon østover millitært likeså. Som dere ser selv etterhvert, TRO IKKE AT DERE HAR NOE AV BETYDNING FOR OSS. Europa, en lekeplass for oss til våre eksperimenter, samt en nyttig søppelplass et stykke tid, det er greit nok” (tenkt uttalelse).
   Dette sier de ikke høyt. For meg utkrystaliseres dette, som en virkelighet det er vanskelig å komme forbi. US er blitt farlig, leser om menneskelige eksperimenter på anthropocene idag. NOEN VET ikke hva grenser er. Innkludert respekt for menneskeverdet/livet.

   Våre bittesmå nordiske land oppfører seg som barn i en gate med en en stor, sterk truende mobber – og underkaster seg. Da er det en trøst at i større europeiske land samles hundre-tusener for å demonstrere. Kanskje vi skulle delta ibant. j
   Steigan.no er også en blogg av kvalitet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: