Den ”förskräckliga” nationalismen…

world_nationalism-554x380

Vid ett samtal nyligen med gode vännen juristen ställdes frågan varför nationalismen skulle vara bättre än globalismen. Jag ser frågan mot bakgrund av att den svenska lagstiftningen och domstolarnas verksamhet inte är uppdaterade för att möta medborgarnas krav på trygghet och beskydd i en allt mer mångkulturell värld. Detta har alltid förvånat mig, att jurister som i sitt dagliga arbete har att försvara bl.a. äganderättens principer, kan se globalismen som ett föredöme för en civilisation.

Nationalismen handlar till stor del om just äganderättsprincipen. Med detta menar jag följande:

Att människor som under ett helt liv genom eget arbete och tunga skatteinbetalningar byggt upp ett samhällssystem, där de kan anse sig vara delaktiga och medägande i såväl de fysiska strukturerna som gator, landsvägar, järnvägar, broar och offentliga byggnader som de samhällsstyrande funktionerna som polis, räddningstjänst, försvar, skola, sjukvård och förvaltningen av landets kassakista med dess pensionstillgångar och andra offentliga medel. Att de också kan anses vara ägare till allt detta, borde vara alltför självklart för att ens behöva diskuteras. Den yttre ramen är lika självklart nationens geografiska gränser och de människor som genom sitt nationella medlemskap kan hävda sin delaktighet i det samhälle man långsiktigt bidragit till att skapa.

Nästa fråga blir med nödvändighet hur dessa medborgare kan finna sig i att deras valda ombud genom att förespråka fri invandring (flertalet politiska partier, EU och FN genom Agenda 2030) anser sig ha rätt att skänka bort medborgarnas tillgångar till människor utan tidigare anknytning till deras land. För varje utfärdat medborgarskap eller uppehållstillstånd skänker ombuden bort en del av de ursprungliga medborgarnas andel i det befintliga nationella kapitalet. Detta är en kränkning av medborgarnas äganderätt.

En normalinkomsttagare betalar under sin yrkesverksamma tid in c:a 10 miljoner i skatt till nationen. För höginkomsttagare är beloppen mångdubblade. I gengäld räknar man med att få sina pensioner därefter och den omvårdnad från samhället som inbetalningarna borde resultera i. Den som tror på detta system är nationalist. Hur kan detta ha blivit ett skällsord i det svenska språket?

Att känna delaktighet i denna nationella äganderätt är det kitt som håller samman en nation, genom ansvar för den fysiska miljön i lika hög grad som för de sociala systemen och skattemoralen. De som bränner bilar, bussar, skolor och andra både offentliga och privata byggnader saknar en sådan delaktighet. Att inte vårda nationalkänslan och därmed tunna ut medansvaret blir förödande för varje samhälle, i alla länder med hög samhällsmoral flaggas det med nationens fana både utanför och inom offentliga byggnader. I Sverige flaggas det bara på stången vid sommartorpet. Skillnaden är slående. Globalismen har satt sina klor i vårt arma land.

I globalismen å andra sidan tas ingen hänsyn till den nationella äganderätten. Vem som helst från vilket land som helst kan sätta sig vid det nationella bordet och äta dess frukter. Man kan lika lätt förflytta sig till nästa bord, när frukterna tagit slut. Kvar vid det tomma bordet sitter de som dukat upp, men ändå inte blev mätta. De som inte kan flytta, därför att deras enda tillgångar finns sparade i nationen som företeelse, de går inte att ta med sig. Den hånskrattande globalisten säger att nu skall vi omfördela världens tillgångar för att utrota fattigdomen globalt, alla får bjuda på det de äger i syfte att hjälpa andra som inte har något. I normal vokabulär kallas detta marxism. Globalismen är ett marxistiskt system. Fattigdomen är större i världen än i nationen Sverige. Därför skall vi upphäva vår nationella äganderätt för att våra ombud skall kunna fördela våra tillgångar till andra delar av världen. Har vi verkligen en konsensus om detta?

De ombud – politiker och tjänstemän – som hjälper till med omfördelningen blir rikligt belönade. De blir till och med miljonärer genom att dela ut våra nationella tillgångar. De får äran att tillhöra eliten, den som skall tysta oppositionen och leta fram våra gömda reserver ur garderoberna. Avskaffa kontanterna så att alla kan beskattas efter sin registrerade konsumtion istället, förbjuda innehav av guld och värdesaker som kan stoppas undan, omsätta för stora fastighetsinnehav i skatt och en lämpligare bostad anpassad till det nya ”behovet” och förbjuda alla onödiga lyxbilar som ingen kommer att behöva längre.

Alla inser säkert hur praktiskt det vore med en världsregering med säte i New York? Eller? En bra överblick över de globala fördelningsproblemen och inget känslomässigt trams om vad strävsamma förfäder byggt upp för barn och barnbarn! Nu skall vi rädda världen istället. Att några extra triljoner dollar hamnar i globalisternas bankvalv får vi se som ett skäligt arvode för att någon tar tag i problemet med att minska våra onödiga tillgångar till svältande barns förmån. Att demokratin försvann i samma veva är ju självklart när vi inte insåg vårt medansvar frivilligt.

För att återvända till allvaret, är det ändå märkligt att vår nations jurister inte inser att politikernas upphävande av medborgarnas nationella äganderätt är ett brott. Vi kan i år notera 100-årsminnet av den ryska revolutionen, där samma process genomfördes. En revolution behöver inte längre genomföras med hjälp av vapen, det räcker med indoktrinering och propaganda. Blir den därmed lagenlig? Knappast. Globalismen innebär samma sorts marxism som låg som grund för den ryska revolutionen och dess införande av företagsmonopol. Det är värt att notera att exakt samma intressen låg bakom då som nu. Globalismens apostlar sitter på Wall Street i New York. Fortfarande. Precis som de gjorde under den ryska revolutionen. Vill vi ha en repris på historien?

Kan inte alla, innan det är för sent, försöka förstå – nationalismen är det Goda, globalismen är det Onda? Nationalism är INTE nazism. Nationalism bygger på handel och utbyte med andra nationer – inom ramen för självbestämmande och demokrati. Globalismen är totalitär. Naturligtvis kan vi hjälpa dem som är utsatta i andra delar av världen – men inte genom att utplåna vår egen existens.

Peter Krabbe

58 Responses to Den ”förskräckliga” nationalismen…

 1. LARZ GUSTAFSSON says:

  Detta skrev jag innan jag läst denna artikel: https://www.poeter.se/Las+Text?textId=2049395

  • angela says:

   Nu får du mycket svar från mig för ingen skall hindra mig från att gå i svaromål. Polemik. Jag tänker inte hålla käften på ren svenska. Att försöka tysta folk är något av det värsta jag vet. Alla människors möten är en maktkamp vare sig man vill tillstå det eller ej. Man kan lägga sig platt och vara menlös, slav, och utplåna sig själv och man kan ta strid. För sig själv, sin familj och sina landsmän.

   Din artikel som du hänvisar till delar jag i mycket men inte allt. Det var många kloka ord. Alla människor är i praktiken ”nationalister” för det hör till överlevnad. Produktion och reproduktion. Så din definition är i stort detsamma som min. Bara för att en individ/människa vill överleva så behöver det inte innebära att man vill ta död på någon annan. Produktion innebär individens överlevnad och det gäller allt liv (människor, växter, djur) och reproduktion betyder artens överlevnad. Och vill någon människa förneka det så får de väl argumentera om det. Men de kommer att få det jobbigt. För hur de ska kunna bevisa att det inte är så?

   Och äganderätten rätten till sitt liv och därmed överlevnad (produktion och reproduktion) är den basala rätten för liv.

   • Solveig Silverin says:

    Väldigt bra artikel som belyser vad det egentligen handlar om och det Angela säger, man behöver inte ta livet av andra eller hatar andra, för att man har en naturlig överlevnadsinstinkt. Eller, det handlar om att förvalta vår nation som vi gemensamt byggt upp generation efter generation. Att andra kulturer kommer in i vårt land gör ingenting, men de får inte bli så många att de tar över vår nation, för så känns det nu, vilket fått mig att känna nästan intill avsky för islam och dessa hucklen som syns överallt även hos unga flickor. Sverige är ingen islamistisk stat. Historiskt sett har vi lämnat ”hucklestadiet” och det värsta kvinnoförtrycket. Skall vi nu börja om igen. Jag vill inte det, jag vill framåt, inte bakåt. Det är min reaktion, som inte är politiskt korrekt. Jag är varken SD, nazist eller rasist, det handlar bara om, att jag inte vill bli utplånad som den svensk jag är i denna nation och det vi lyckats uppnå som nation i miljöfrågor, hög kvalitet på forskningen mm. Allt detta är borta nu, utsuddat, glömt tydligen. Man t o m utför experiment på människor som dör av experimenten. Sverige har blivit riktigt skitigt på alla nivåer, avhumaniserat.

    Man tar ifrån oss det vi byggt upp och det värsta av allt det finns inget rättssystem som skyddar den enskilda lilla svenska individen längre, vilket jag har personlig erfarenhet av, flera gånger.

    Jag mår också riktigt dåligt av att den svenska flaggan blivit en symbol för och besudlad av högerextrema nationalgrupper. Sverige är en demokrati eller skall återgå till att vara en demokrati. Det skall vår blå-gula flagga stå symbol för.

    Jag skall läsa artiklen igen mer noggrant och även kommentarerna. Det står mycket intressant här och tydligen på fler ställen på din blogg. Ord och förklaringar som hjälper mig att sätta ord på det jag känner och vill uttrycka. Jag är för religionsfrihet, andra kulturer, men jag vill inte bli utplånad eller förlora mitt hem, min nation. Det är där skon klämmer. Jag och min kultur har ligga mycket rätt till min existens som andra kulturer till sin existens, i denna känsla finns ingen rasism.

 2. angela says:

  Bra att du tog upp det för äganderätten är motsatsen till slaveri och grunden för demokrati, kunskap, civilisation och de MR. Det fanns mycket än att säga på föregående inlägg så jag hoppas folk läser där fortfarande.

 3. LARZ GUSTAFSSON says:

  Jag är emellertid förespråkare för att vi i väst ska bistå den tredje världen, som vi varit med och exploaterat. Den ståndpunkten har jag inte för avsikt att avvika från, så den som ämnar polemisera slösas bara tid och energi på detta.
  Kina är ett föredöme då det gäller hjälpinsatser i tredje världen. Det var man redan under Mao Tse.tungs tid. Han var själv en av de främsta förkämparna för detta.

  • peterkrabbe says:

   Larz, självklart skall ett välmående och framgångsrikt land bistå de sämre lottade i tredje världen. Detta innebär inte att vi behöver förflytta den tredje världen till vårt eget geografiska område. Vår förmåga att hjälpa andra är däremot beroende av att vi fortsätter att vara framgångsrika. Så ser inte Sveriges politik ut idag.

  • angela says:

   Föredöme?! Är Kina ett föredöme? Du skojar! Första April idag. De är i färd med att exploatera Afrika i sann kolonialstil.

   • LARZ GUSTAFSSON says:

    Det där är nonsens.
    Kina är inte ett imperialistiskt land och har aldrig varit det.
    Jag kommer inte att ändra uppfattning, så slösa inte din tid.
    Jag är extremt trött på reaktionärer.

    • Bengt Asp says:

     Tag t ex Tanzania. Vilka bygger vägar för att forsla varor dit och hem – kineser. Vilka köper upp rättigheter till utvinning av naturresurser – folk från Kina. Vilka producerar fabriker för viss förädling – kineser. Vilka investerar i stora köpcentra – jo, just det… Kina ” hjälper till” men ser samtidigt till att få in fötterna och öka sitt kapital. Jag har själv sett det på plats.
     Hur många procent får Tanzania?
     Det kallas imperialism oavsett vem som står bakom. Sak samma med IMF.

     • Peter Grafström says:

      Nej det kallas marknadsekonomi och Kina har byggt infrastruktur. Vad gör Usa? Jo dom bygger upp terroristarmeer överallt för att försvåra för nämnda marknadsekonomi. Andra länders utveckling är det som angloimperiet vill hindra överallt. Dom har lönnmördat ryska och kinesiska experter i Afrika. Och Indien. Anglimperiet river ner och saboterar. Kina bygger upp. Dom har win-win som deklarerat mål. Dom har en utvecklingsbank som gör skäl för namnet till skillnad från angloimperiets system som driver indiska bönder till självmord när dom dukar under av skuldsättning. Om Usas banditarmeer försvinner så det blir andrum och risken att förlora det man investerat minskar vågar Kina ta fler steg. Men det är inte frågan om välgörenhet utan ÖMSESIDIGHET.

      • peterkrabbe says:

       Jag hade en arbetsperiod i Östafrika för 40 år sedan. Redan då var både kineser och östtyskar etablerade i Tanzania. Det var en sublim hjälpverksamhet med bostäder, skolor och infrastruktur som alla var tacksamma för. Något större ekonomiskt utbyte hade man knappast av verksamheten mer än den ideologiska propagandavinsten. I motsats till amerikansk hjälpverksamhet, där Coca-Colareklam och annan amerikanisering präglar stadsbilden, var kinesernas närvaro i det närmaste osynlig. Vi var de första européer som släpptes in på Zanzibar efter revolutionen och det gamla kolonialhotellet Africa House snyggades till för vårt besök. Afrikanerna tog på de gamla vita uniformerna för att servera vid middagsbordet. Alla var oerhört glada och uppspelta under denna förnyade kontakt med omvärlden, trots det skämdes vi som hundar inför den ”obligatoriska” uppvaktningen av fler i personalen än antalet gäster. Allt kretsar lyckligtvis inte kring ekonomi, glädjen bara i att möta andra människor var ömsesidig och erkänner inga sociala klichéer. Idag lever vi i en hårdare värld.
       I Kenya dominerades handel och kommers på högre nivå helt av indierna. Ett beslut att utvisa alla indiska affärsinnehavare i syfte att få afrikanerna att ta över blev katastrofalt för landet, med varubrist och stora ekonomiska problem som följd. Det tog decennier att reparera skadorna.
       Afrika behöver tveklöst handelsförbindelser, man saknar vana att hantera utlandsrelationer. Den roll kolonialism och imperialism spelat där kan diskuteras i det oändliga. Jag tror att Afrika hade varit ohjälpligt eftersatt idag om inte såväl européer som kineser hade intresserat sig för kontinenten. Självklart måste alla tjäna på handel, både säljare och köpare. Jag kan hålla med Peter Grafström om att asiaterna troligen är bättre handelspartners för afrikanerna än västvärlden. Kanske beror detta på att de senare är mer benägna att ”köpa” även hela regeringar för långsiktig dominans, medan asiaterna tror mer på att ömsesidiga förtjänster gynnar långsiktigheten bättre, vilket jag instämmer i.
       Afrikas mörkaste kapitel är slavhandeln, där hela västvärlden – även Sverige i liten skala – bidragit. Arabländerna är inte heller oskyldiga i sammanhanget. Största syndaren är naturligtvis Amerika, något som borde återgäldas med hjälpinsatser av ett slag som inte kräver återbetalning i form av inflytande.

       • Peter Grafström says:

        Nyttigt för många i väst att bli påminda om det du beskriver från den tiden. Gordon Stockwell, Cia,dekorerad för sin roll i Angola beskrev också öststaternas uppträdande som mkt mer anspråkslöst och försynt.

   • Peter Grafström says:

    Jag håller med Larz, Kina kom för 800 år sen med krigsfartyg till Afrika, men inte för att slåss utan för fredlig handel. Fartygen var till för att skydda kejsaren och förmodligen för att skydda annan värdefull last från pirater. I vår tid har Kina tydligt tryckt på win-win och vill utveckla de länder de samarbetar med till skillnad från angloimperiet som vill hålla alla i underutveckling. Ett hinder för Kinas konstruktiva planer är angloimperiets kaoskrig med egna och med irreguljära terroriststyrkor och angloimperiets lönnmordskomplotter. Det driver Kina att ibland tvingas till större kortsiktighet men skulden är till 100% angloimperiets.

  • angela says:

   Vi??? Vilka vi? Sverige har aldrig någonsin exploaterat något annat land. Om just du har det vet jag inte men då får du svara för din exploatering själv!

   • Peter Grafström says:

    På den punkten håller jag med dig även om Sveriges anpassning till angloimperiets system gör att vi inte är 100% oskyldiga, vi har ju tjänat materiellt på utsugningen även om vi aldrig bestämt det så. Vi har tjänat i relativ konkurrenskraft på att andra pesumptiva konkurrenter har förhindrats att utveckla sina samhällen.

  • Gammal fattig smålänning som heter Karlsson med vanligt K says:

   Mina förfäder var fattiga bonndrängar från fattig-Småland. Larz med Z säger sig vara trött på ”reaktionärer” (vad nu det är för något).

   För min del är jag UTLED på grundlösa försök till skuldstämplande, i synnerhet sådana stämplingar som har arrogant och självgod ton.

   Mina förfäder slet i sitt anletes svett, de exploaterade ingen, däremot fick de jobba från tidig morgon till sen kväll för taskig lön. Många av deras barn föddes i armod. Flera av deras barn dog i svält och sjukdomar. Jag är inte rik (inte på det ”ekonomiska” sättet i alla fall).

   Men nu vill jag veta, Larz med Z … exakt VEM har mina småländska förfäder – från sina torparstugor och fattighus – VEM har de exploaterat? På vilket sätt har mina fattiga förfäder exploaterat tredje världen?

 4. angela says:

  Såg ett Aprilskämt för en stund sedan. Har inte tittat runt på årets skörd. Efter vad jag förstått skall medierna vara återhållsamma i år p g a ”fake news”. ????. Otroligt. Så, de svenska medierna anser att folk är så lättlurade att de inte kan skilja på vad som är troligt och otroligt? Det säger mycket om etablissemanget och vad de hållit på med under åren. ”Aprilskämt” varje dag kanske. Eller fake-news som de kallar det idag.

  Detta aprilskämt passar bra både i detta inlägg och föregående.

  http://www.svenskdam.se/2017/04/efter-trump-kritiken-nu-ska-chris-fixa-brexit/

 5. Tor Arne says:

  Multikulturalismen – globalismens ideologi.

  Mathieu Bock-Côté:

  Multiculturalism kills every common identity rooted in history

  The ‘national’ working classes are from now on amongst the ‘enemy’ populations, or at least amongst the dominant classes henceforth called upon to sacrifice a portion of their wellbeing for the marginalised groups newly uncovered by the sociology of anti-discrimination. […] Not only must we release the grip of the majority on the minorities: the majority must be retrained to accept that in the new order, it will be only one community amongst many. The majority must will an end to its privileges, it must ardently desire to disown them, to free itself from them. […] Diversity demands a transformation of attitudes. The majority must rejoice at the prospect of becoming a minority, it must love multiculturalism. […] It is not the least of the paradoxes of the libertarian culture that took shape in the radical ‘Sixties, that it can spread only through the authoritarian reconstruction of society.

  https://theeuropeans.co/2016/04/16/rootless-in-canada/

 6. ragnhild says:

  Takk Peter Krabbe. Oppløsningen i og av våre samfunn, utvanningen av verdier som er livet som holder det sammen, medregnet helt konkrete grenser, gjør noe med en. Personlig reagerer jeg på våre politikeres svik ganske sterkt ved at jeg søker, reagerer og setter ut i livet hva jeg kan for å sikre meg og mitt.

  Akkurat nå, drepes mennesker for fote; link: journal-neo.org – kronikk ved Martin Berger. Er dette utslag av kapital-oligarkenes medfølelse, som skal føre til slutt på krig og fattigdom? Den globale krigserklæringen erklært ganske så tydelig også av president Trump er snarere basert på pervers imperialisme, nådeløs utgave av samme for å bringe alt mer makt og vekst for dem selv. Dette er langt nærmere sanneten.

  • ragnhild says:

   Rettelse: ”Limet” er verdier som holder vårt samfunn sammen, bl.a. tillitt, trygghet og lojalitet – se første setning.

 7. ragnhild says:

  I samtale med den typisk travle borger, ringe orientert om utviklingen, får jeg inntrykk av at alt stort sett er ”såre vel” hva framtiden angår. Helt konkret; jeg selv har forstått det slik at vi står foran eks. bank-kollaps, hvor småsparerne risikerer å miste sine innskudd. Har du en aldri så liten kommentar til akkurat dette. Hvem har rett, den ”travle borgeren”, som stoler blindt på at verdier er sikret i bank, eller jeg som tømmer min konto for ”harde livet” ;). til fordel for nettopp eiendom/vedlikehold og oppgradering. Landet og landets grenser skulle det være en selvfølge at våre politikere skjøttet, tok seg av og beskyttet, valgt av oss borgere til å gjøre akkurat det, som de er – med våre skattepenger, innkassert og forvaltet, samt kilde til stadig økte ressurser.
  Rent kriminelt å misbruke deres mandat, hva ivaretaking av land og folk tilsier at de skal. Istedet selger de ut land og folk: Idag et ubestridelig faktum.

  • peterkrabbe says:

   Du har rätt, Ragnhild, i att det finns anledning till att oroa sig för sina tillgångar, både vad gäller egna bankkonton och det man inte kan ta med sig, som fastigheter. Jag vet inte hur det är i Norge, men svenska banker börjar nu för första gången införa gränser för hur mycket av insatt kapital som banken ansvarar för. I min bank gäller en gräns om 100.000 euro, belopp däröver får man vara beredd att förlora vid en bankkris. Det finns ingen omvänd friskrivning, att man skulle vara befriad från att återbetala lån över samma belopp. Detta visar att en global bankkrasch är en realitet, sett ur bankens perspektiv. Vad vi kan lära oss av den amerikanska marknaden är att en ekonomisk kris sänker fastighetsvärdena, vilket i sin tur gör att bankerna kräver in de lån som man anser inte ryms inom det nya belåningsvärdet. Detta leder oftast till konkurs för låntagaren, som naturligtvis inte kan klara att amortera lån i en sådan situation. Bankerna tar då över fastigheten för att kunna sälja när ekonomin har stabiliserat sig, med enorma vinster som följd. Allt detta upplevde vi i Sverige under början av 1990-talet. Många fastigheter sjönk till en femtedel av sitt ursprungliga värde.
   Den som har en belånad fastighet bör binda sin ränta i minst 3 år, för att vara någorlunda säker. En större ekonomisk kris kan bli verklig redan under detta året, om globalisterna vägrar släppa sitt strupgrepp på Ryssland och Mellanöstern.

   • angela says:

    1 februari 2016 infördes Cypernmodellen i Sverige. Den kallas så efter testet som gjordes på Cypern 2013. Världen chockades över att man kunde göra så. Sverige var sist att införa modellen eftersom EU-kommissionen hotade att dra Sverige inför EU.domstolen om de inte godkände den. Redan har man börjat tala om en ny fond som kallas Resolutionsfonden där bankerna skall ta på sig förlusterna vid en krasch. Den skall vara påfylld till 2020 och skattebetalarna får stå för kostnaderna tills den är påfylld. Beloppet är 50 miljarder men det är som en droppe i havet då i förhållande till svenska bankernas årliga balansomslutning på 17.000 miljarder och inklusive derivaten på 90.000 miljarder. När resolutionsreserven inte räcker är det skattebetalarna som får träda in i alla fall. Bankinsättningen på 100.000 skyddas av den statliga bankgarantin. Och det innebär att även dessa kan användas för att täcka förluster i banken och det betalas också av skattebetalarna. Man nämner inte ens ”Cypernmodellen” i den komplicerade lagtexten på 147 sidorutan talar om syftet i stället. Att skydda insättare enligt lagen om insättningsgaranti. Man kan säga att det är ett vanligt konkursförfarande. De stora elefanterna står först i kön att skydda sina pengar och du sist. Man använder kryptiska ordalag som ”finanssystemets stabilitet” för att folk inte ska begripa. I praktiken är det BIS som får rätten att stuva om i Sveriges näringsliv och bankväsende. Svenska bankerna kommer inte att kunna försvara sin tillgångar för de stora elefanterna. De är minst sagt korkade. Grundlurade. Och det gäller även deras storföretagskunder som kan få sina tillgångar nedvärderade och säljas eller styckas av de stora elefanterna.

    Det går inte ens att jämföra med 1990-talskrisen när Wallenbergarna och Soros spekulerade mot Sverige eller när Krügerkoncernen plundrades. Det kommer att bli en huggsexa om olika länders tillgångar.

 8. Tor Arne says:

  George Friedman om skillnaderna mellan nationalism och fascism:

  https://geopoliticalfutures.com/nationalism-is-rising-not-fascism/

 9. Lillian says:

  Tack Peter för ett SYNNERLIGEN bra och tänkvärt inlägg!!!

  Jag är född i slutet av 1930-talet och har ganska mycket minnen sedan barn-och ungdomstiden.
  Vad mycket nyttigt man fick lära sig t.o.m. i skolan!
  Börjar man göra jämförelser med det som händer i dag, så tror man ju att man har hamnat på en annan planet.
  Själv bor jag i Uppsala och jag märker hur antalet fattigpensionärer blir fler och fler. Man renoverar gamla hus till något superelegant. När det så är dags att flytta tillbaka så är hyran så dyr att många backar. Men vart skall de ta vägen?
  Vad gör ägarna då i stället. Lämnar lägenheterna till invandrare, som bara behöver betala en mindre summa!

  ”Regeringen” här i kommunen försöker försvara sig på ett sätt som tydligt visar att de INTE använder huvudet när de tänker! Men de har ju svenska regeringen att brås på förstås!!

  Sjukhusen står nästan tomma för det finns ingen personal! Samma sak med äldreboenden och vård av barn!

  Tack Larz Gustafsson för ditt inlägg med tillhörande länk.

  Självklart skall vi hjälpa dem som har det svårt, men jag tror att det vore bra att VERKLIGEN kolla upp dem som kommer till Sverige. Annars finns det stor risk att vi hamnar i islam dessutom!!

  Jag är nationalist hellre än globalist!!! Jag vill tänka själv. Nu har man dessutom tagit bort passtvånget i Europa. Nej, tacka vet jag Israel – de har behållit detta. Men de vet ju hur det är att vara omringade av fiender.

 10. Sture says:

  Peter,
  jag tror helt och hållet på din beskrivning av det ekonomiska läget – att vi kan förlora allt vårt insatta kapital i ett nafs. Mänskligheten sitter i ett skruvstäd som dras åt bit för bit. Och det är planerat så av de globala oligarkerna som har långt framskridna planer på att snart förverkliga ett Sovjetunionen i global skala – New World Order.
  De tretton familjerna, Rothschild, Rockefeller, Goldman-Sachs, Warburg etc., etc. finns ju inte ens med bland ”världens rikaste” eftersom de gömt undan sina rikedomar i stiftelser som är insyns-skyddade och skattebefriade. Så hemliga är de. Och de behärskar alla hemliga sällskap av vilka frimurarordnarna sannolikt är de viktigaste eftersom de är så breda och innehåller så mycket naivitet på basnivån, med kristna präster, höga akademiker, beslutsfattande lokal- och nationalpolitiker etc., etc.
  Just för att de under århundraden lyckats genomföra allt detta på ett så försåtligt sätt, så tror jag inte att mänskligheten kan slingra sig ur detta utan hjälp av Gud. Och Gud/Jesus Kristus har också lovat att han skall komma tillbaka, eftersom denna flertusenåriga kamp mot det lucifer-dyrkande fariséeiska prästerskapet måste avslutas. [Dessa står i hemlighet bakom mycket av mänsklighetens olyckor genom århundraden.]
  Att tro på detta är naturligtvis idag svårt för svenskar, som har så svårt att tro på en skapande Gud och istället gärna tror att skapelsen beror på en kosmisk slump (det är marxismen som är orsaken till att darwinismen fortfarande lever som en teori). Men jag har ändå gott hopp om att även många svenskar skall kunna komma till sans.
  I USA kommer detta att gå mycket lättare eftersom Gud existens är en realitet för en majoritet amerikaner och valet av Trump som president har förutsagts leda till ett ”andligt uppvaknande” (”revival”). Så tror jag också att det kommer att gå i USA. De närmaste åren kommer att bli mycket turbulenta men Trump vinner varje kamp mot globalisterna och deras hantlangare, MSM – och vi kommer också att få se en återgång till traditionella kristna värden, vilket bäddar för Jesu återkomst.

 11. angela says:

  Din blogg är så bra, Peter, och jag har sagt det förut för att du plockar ner samhällsdebatten på jorden och gör den begriplig för de flesta. Du sammanfattar på ett bra sått så att folk förstår även de som inte har någon djupare bildning i samhällsvetenskap/politik. Du samtalar med folk och låter folk komma till tals på ett helt annat sätt än vad de i vanliga fall tillåts göra i bloggar. Då talar folk plötsligt allvar. Ytterst få människor gör det idag. De talar inte. Folk har glömt bort konsten att tala med varandra precis som jag hörde i Naturmorgons kåseri (SR, P1) idag om att de yngre inte kan ”smyga” längre.

  Detta inlägg har nog varit ett av dina bästa. Klart och tydligt drar du upp skiljelinjen av vad som är globalism och nationalism. Och ställer etablissemanget till svars. Det kallar jag ansvarsutkrävning. Tyvärr finns inga i regering, riksdag och i etablissemanget som kan svara på ansvarsutkrävningen för de är för inkompetenta. De har gått sina pladderkurser och låter som dummerjönsar allihop.

  Ja. det är underligt kan tyckas att det gick så fort att göra ”nationalism” till något suspekt.

  ”För att återvända till allvaret, är det ändå märkligt att vår nations jurister inte inser att politikernas upphävande av medborgarnas nationella äganderätt är ett brott.”

  De yngre generationerna kanske inte inser för de har en usel utbildning i botten, vilket de inte klandras för, det är inte deras fel, och de är totalt historielösa. De har hamnat i ett race som i högt tempo rusar framåt, framåt utan att se bakåt för att tjäna de stora pengarna. Det är som om de aldrig reflekterat över att det finns en historia. Leva i nuet, kontaktnät, relationer, relationer, kontaktnät och relationer är vägen till framgång och de stora pengarna. De har ingen anledning att se bakåt, det tar tid och det behövs ju inte när man kan nå de stora pengarna utan att behöva kunna något. Fusk är något man skryter om idag. Precis som att luras. Det är status att lura så många som möjligt och att fuska sig fram. Man skryter om det. Hur många man kan lura. Om klippen. Om hur snabbt man kan tjäna de stora pengarna utan att behöva anstränga sig.

  Eftersom de inte har en basal bildning att stå på kan de inte dra slutsatser, se konsekvenser eller analysera. De förstår inte att det förr eller senare kommer att sluta med katastrof. Och då blir katastrofen gigantisk. För glappet mot dagens leverne och vad som väntar är enorm. Och kunskapen saknas som skulle lappat över glappet.

  Makten har alltid vetat att det har forskningen belägg för att det är dåligt utbildade och ungdomar som går lättast att lura. Det är ingen slump att alla diktaturer har en hög analfabetism. Det är så det är lättast att styra folk. Vi gör misstaget att tro att en akademisk titel garanterar en bra utbildning. Så är det inte. Man kan inte jämföra en akademisk utbildning idag med bara en för 20 år sedan. Redan på 80-talet började de bli usla. Det går ju rent av att köpa en akademisk examen på nätet. Det var nog 20 år sedan man först uppmärksammade det. Kanske t o m nästan för 30 år sedan. Redan på 90-talet började universitetslärarna lämna universiteten. På grund av flummet. Då var lärarflykten från gymnasierna redan ett faktum. Och tidigare grundskolan. Du skulle se vilken skit vi tvingas godkänna, sa universitetslärarna redan i början av 90-talet till mig. Ja, de sa SKIT! Redan då började flykten från universiteten.

  Det blev långt och är deprimerande att veta. Därför ger jag en länk från Johan Hakelius som kan lätta upp den sena lördagskvällen den 1 april. I alla fall skrattade jag. Och skrattar än fastän kanske man borde gråta.

  http://www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/snart-ar-vi-klonade-broilers-allihop/

  • angela says:

   Länken till Naturmorgon 1.06:33 ca in i programmet kommer ”Kråkvinkel” med författaren Mikael Niemi. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/868404?programid=1027

  • Tor Arne says:

   Historielösheten är utbredd också i Frankrikes politiska elit, enligt Philippe de Villiers, f d ledamot i Europaparlamentet och minister:

   • peterkrabbe says:

    Sverige och Frankrike skiljer sig inte nämnvärt åt i detta sammanhang. Kanske kan de Villiers få en och annan svensk att tänka efter också – hur kommer vår framtid att se ut om våra nuvarande politiker får sitta kvar? Okunskapen om pågående förändringar är så avgrundslik att man saknar ord att beskriva det.

    • Tor Arne says:

     I boken ”Les cloches sonneront-elles encore demain?” (”Kommer kyrkklockorna fortfarande att ringa i morgon?”) berätter de Villiers att delar av Frankrikes politiska elit planerar att uppretta större shariastyrde områden i landet:

     http://www.albin-michel.fr/ouvrages/les-cloches-sonneront-elles-encore-demain-9782226393784

     • peterkrabbe says:

      Jag skall läsa boken för att utvärdera relevansen. de Villiers är en flitig författare av historiska romaner, numera också engagerad i islamiseringen. Jag betvivlar inte att han har rätt i det mesta, efter att ha suttit i parlamentet i fem år och med många personkontakter på hög nivå, men han har också ett intresse av att marknadsföra sina böcker. Frankrike har en utsatt position som kolonialland och med Europas största koncentration av muslimer, som dessutom är fransktalande redan vid ankomsten. Till skillnad från i Sverige tillåts en fri debatt i flertalet media i Frankrike om islams syfte och dess hotbild mot ett sekulärt/ kristet samhälle. Ändå backar den välutrustade poliskåren allt mer i våldssituationer, något som får flertalet att känna en växande otrygghet i det dagliga livet. Vi har all anledning att bevaka den fortsatta utvecklingen i Frankrike, med tanke på att vår situation är numerärt ännu mer graverande. Till detta kan man lägga en skrämmande brist på insikt i islam och det som de Villiers främst pekar på – politikernas tysta medgivande till att vi frivilligt medverkar till parallella samhällen inom våra geografiska gränser.

  • peterkrabbe says:

   Tack Angela för din uppskattning. Som jag sagt tidigare bärs bloggen också upp av alla er duktiga kommentatorer, vilket ger mig mycket input och uppslag till fortsatt skrivande. Som du konstaterar är det viktigt att kunna föra ett samtal på bloggen, något som gör den läsvärd även mellan mina artiklar.
   1400 läsare har besökt bloggen idag, vilket är positivt med tanke på de obstruktioner som Fb bidragit med. Detta blir allt vanligare. Min tidslinje på Fb, där jag först utannonserar mina artiklar har denna gången helt kopplats bort från bloggen, mina Fb-vänner får bara kännedom om artikeln via de grupper där jag delar vidare, vilket minskar spridningen – något som givetvis är meningen. Jag får inte heller feed-back från tidslinjen genom kommentarer och gillningar och statistik mörkas. Man försöker också störa aviseringar om kommentarer på bloggen, som jag istället får söka via mobilen.
   Om man ser det positivt innebär det att min blogg börjar bli obekväm för globalisterna, vilket ju också är syftet. Därför kan jag skratta åt eländet, lite motstånd påverkar mig inte negativt.
   Däremot är det bedrövligt att censuren på Fb börjar bli allt tydligare och därmed kommer att växa till ett av framtidens största problem. Kommer man inte till rätta med detta blir den fortsatta kampen för ökad upplysning svår, eller snarare omöjlig. En kommande regering måste garantera yttrandefriheten, detta måste vi alla kräva inför nästa val om inte demokratin skall falla. Den nuvarande bryr sig inte.

  • Sture says:

   @ Angela,
   länken med Hakelius var jättefin och jag hade nog inte läst den om inte du länkat. Hakelius verkar vara en av få journalister som verkligen ser klart. Och han häcklar kollegornas ingrodda dumhet på ett skickligt sätt.

 12. pelle 3 says:

  Så är det Peter,,,EU jobbar på duktigt med att censurera nätet,,,,,,
  Har du aldrig tänkt så här Peter? Förtjänar svenska folket ett eget land,,,det kommer folk från främmande länder o istället för att visa tacksamhet så våldtar dom våra kvinnor,,,,vad gör vi sk män åt detta,,,,knyter näven i byxfickan, fortfarande rädda för att bli kallade rasister.
  Jag är skeptisk till om svensken förtjänar Sverige,,,,vi står o ser på när landet vi ärvde ska lämnas över till våra barnbarn,,,ett land i misär,,,mycket sämre skick som vi tog över landet i.

  Detta gäller både på det intellektuella o det fysiska planet,,vi är fullständigt besegrade.
  Pratar man med sk stora starka karlar om att detta så menar dom att,,,,vi kan inget göra i alla fall,,,,,,kan något vara mer onormalt ?
  Det har gått så långt att flertalet tycker jag är knäpp som bryr mej,,,,att bry sej om sitt land är det normala,,har alltid varit o kommer alltid att vara..

  Jag tycker som många andra här att du gör ett kanonjobb, samtidigt som du skriver bra o innehållsrikt och framförallt lättförståeligt,,,,själv har jag läst alla dina artiklar, o det kommer jag att fortsätta med,,är med i många forum o bloggar, jag länkar till din blogg ofta,,,bara för att det du skriver bör läsas,o att aha känslan infinner sej.

  Det är bra att avpixlat o såna sidor finns, men dom leder inte in samtalen om vad som är meningen,,,detta har jag varit nyfiken på i många år,,,,tills jag hittade din blogg Peter,,,även Lars Berns blogg har blivit en aha blogg.

  Så jag hoppas du fortsätter ditt lärorika skrivande,men som sagt, är den nuvarande svenska generationen kvalificerade till ett eget land,,,vi som inte ens kan ta hand om vara fruntimmer.

  Mvh
  Pelle

  • angela says:

   Pelle 3, tack för allt ditt osjälviska och fina arbete. Och att du länkar. Peters blogg är tack och lov ingen aha-blogg precis som du skriver att andra blir. Och det är bl a tack vare dig som hjälper till att göra den levande. Det är oerhört frustrerande och sorgligt när bloggar bara blir ett ”aha” och handlar nog om att man egentligen inte har ett genuint engagemang för saken utan också drivs av ett egenintresse. Så länge vi håller bloggen levande med kommentarer och reflektioner, associerar fritt blir den inte ett ”aha”, ett dött och intetsägande forum, som inte ens är värt besväret att besöka. Men tänk tillbaka hur många bloggar fanns det då? Många har gjort ett storartat jobb under omänskliga förhållanden och jag tycker att vi har lyckats bra. Vi hörs och syns annars hade de inte velat tysta oss.

   Pelle, det finns hopp, som Sture nedan säger. Kan GB och USA dra i handbromsen och kliva av vansinnet så kan vi. Jodå vi är kvalificerade till eget land och även om inte alla förstår idag så kommer de att göra det. Ledarsidorna.se och https://morklaggning.wordpress.com/ är bra bloggar. Det finns många och det svåra är att nämna någon för man känner dåligt samvete mot de man inte nämner. Vi har en mängd idag för att inte tala om de kontakter och samarbete vi har med utlandet. Jag såg i Dailymail att Peter Lundgren var ute om Brexit och Swexit.

   http://www.dailymail.co.uk/news/article-4371134/Swedish-MEP-says-homeland-leave-EU.html

 13. Stig Rydmark says:

  Tack Peter för en befriande text. Så skönt att på pränt få läsa om den självklara och naturliga nationalismen. Den har ju sin grund i forntiden då familjen, gruppen eller byn byggde sin överlevnad på sammanhållning. Att försvara egna tillgångar, traditioner och kultur är alltså en mänsklig rättighet. I dagens multikulturella och globalistiska Sverige har vi nått en uppgivenhet som provokativt kan uttryckas: ”ja tack, jag vill bli tvål”. Endast en kollaps eller ett nytt radikalt parti
  kan rädda rester av ett tidigare bra välfärdsland. Multikulturen har skapat parallellsamhällen ingen vettig människa vill ha. I dagens Sverige kan vi som svenskar inte göra oss förstådda i vissa delar av landet.

 14. Sture says:

  @ Peter och Angela,
  titta på denna video som fanns länkad till en kommentar på Anthropocene.live idag. Det är detta jag menar när jag i min kommentar ovan skriver ”Mänskligheten sitter i ett skruvstäd som dras åt bit för bit”. Hur skall vi kunna ta oss ur detta? Är det detta som beskrivs med orden ”när de upptäcker konspirationen är det reda för sent.”
  Det är sent – sant. Men ändå inte för sent. Mänskligheten (och speciellt svenskarna) måste bredda sina kunskaper och sluta upp att vara marxistiskt-darwinistiska broilers.
  https://anthropocene.live/2017/04/01/elefanten-i-main-stream-medias-finrum/#comments

 15. Elisabeth Almqvist says:

  Tack Peter Krabbe för ännu en uppfriskande artikel som motvikt till vänstermaffians hjärndöda monolog i den svenska Pressen / Fake-news-pressen … Den är utlagd på min gode väns blogg. Där är vi alla nationalister och ser med oro hur vårt land blivit kapat.
  Med förvåning märker jag hur enahanda och sterotyp vår inhemska media är. Jag längtar efter ett ramaskri i de kommande valen i Europa som skakar om de belåtna globalisterna.
  Förmodligen är €™loppet kört€™ vad gäller politisk stabilitet i Sverige, men chansen till ett nytt uppvaknande finns om flera länder i EU gör sorti från EU.

  Det rustas till krig i flera väderstreck€ och massorna marscherar trosvisst i öster. Alla värderingar vi haft i Sverige om demokrati bidrar ju faktiskt till att ge dessa invandrande terrorister RÄTT att €i demokratins namn€ och Religions-frihetens namn begå våldtäkter, mörda och bränna UTAN att bli dömda !! För Koranen befaller dem att göra så mot €™infidels, de otrogna mot Koranen. Därför har vi klanväsende både i Malmö och Göteborg..där familjefäderna bestämmer ev. straff, inte svenskt Rättsväsende.
  Såg häromdan på Axess TV : ett debatt-program där journalisten Per Brinkemo förde fram sina tankar om just detta. Han är bosatt i Malmö, väl insatt i deras klanväsende. Han påpekade att OM vår Regering hade haft förutseende att i förväg trycka broschyrer om Svenskt Rättsväsende, brott och straff på ankomstländernas språk, hade många fått inblick i svensk lagstiftning om än på en minimal nivå.
  Elisabeth Almqvist.

 16. angela says:

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6666446

  Hur pressad är Trump egentligen? Paradigmen skaver mot varandra.

  • Sture says:

   @ Angela,
   jag lyssnade på din länk. De här svenska kommentatorerna, t. ex. Gunnar Bolin här, är fullkomligt förljugna. Man får verkligen hoppas att Orban lyckas stänga detta universitet och slänga ut George Soros med huvudet före. Och framförallt får man hoppas att Trump sätter honom i fängelse. George Soros är idag mänsklighetens kanske största fiende, som ställer till konflikter och krig överallt i världen där han kan.

   Hur pressad är Trump egentligen?, frågar du. Han är pressad från alla håll, TV-kanaler, NYT, Washington Post etc., etc. Men han klarar sig bra, han har ju folket och FoxNews på sin sida och han kommer att vinna varje kamp emot dem. Jag följer varje dag Sean Spicer på den dagligen presskonferensen som sänds på YouTube kl. 20.00 varje dag (=40 minuter lång).

   MSMs journalister är som hökar, enormt aggressiva och förljugna – men Sean Spicer vinner varje kamp med dem. Trump är hederlig, går på sin instinkt, har vinnarskalle och bryr sig inte om att de kör fula knep hela tiden. När han väl får Neil Gorsuch på plats i Högsta Domstolen, kan han gå vidare och avsätta James Comey och ersätta honom med någon som är hederlig och inte bunden till Hillary och Obama. När det väl är gjort kommer mängder av hederliga FBI-agenter att träda fram (när de inte längre riskerar repressalier) och berätta vad de vet. Sedan går spelet vidare: enorm turbulens hela året, men Trump vinner varje kamp.

 17. angela says:

  Enligt Avpixlat så toppar Vaclav Klaus, Folkvandring, Bokus försäljningslista. Har inte läst den men kommer att göra det.

  Här en recension av Gunnar Sandelin.

  https://morklaggning.wordpress.com/2017/04/01/kop-den-nya-utgavan-av-folkvandring/

  • Alve says:

   Tack Angela för tipset ”Folkvandring” – har nyss beställt den. Bra att sätta i händerna på människor i omgivningen som ännu inte fattar vad som händer. Kalla Fakta, tv4, var bra i kväll – det går framåt om än med myrsteg…

   • angela says:

    Tack själv för alla dina kommentarer, Alve. Glöm inte att läsa Pingbacken härunder från Invandring och Mörkläggning. Den skildrar en dag av DN:s globalistiska propaganda. Långt, men ta er tid och läs lite då och då. Det går det också. Man behöver inte läsa allt på en gång.

    Jag brukar följa olika samhällsprogram i SR men har inte den tid som behövs för att redovisa propagandan. Och det får nog SR vara glad för. 🙂 Idag var det mycket om Soros och hans agerande i Ungern. Presentationen av Soros var rent skrattretande. Inte ett kritiskt ord sas om hans verksamhet utan det var enligt reportern ”konspirationsteorier” fastän reportern borde som svensk journalist ha känt till åtminstone hans spekulation mot svenska kronan och konsekvenserna för Sverige. Detsamma gjorde han mot brittiska pundet och Indien. Hans affärer i knark och prostitution är välkända. Och hans tid i Ungern under kriget skildras av andra på ett helt annat sätt än vad reportern gjorde.

    Dessa ögonblicksbilder är guld värda inte minst för historien. Gör gärna detsamma alla ni läsare. Arbeta i grupp så blir det inte så betungande. Dela upp efter intresseområden, olika program , TV eller SR. Eller dela upp i dagar, veckor osv. Är man 20 personer kan man kolla pressen var 20:de dag t ex. Sammanställ det i små böcker. Ge ut dem i bokform . Spara till historien. De behövs för att skildra denna tid. Låt dem bli läroböcer till era barn och barnbarn och växla med andra grupper eller presentera dem på konferenser som ni anordnar. Ha dem som utgångspunkt i politiken när ni ställer frågor till politiker och kräver ansvar. Det finns många sätt och jag kan försäkra er om att är det något som kommer att inge politikerna rädsla så är det just sådana här folkinitiativ. Det är ansvarsutkrävning som de inte kan frånhända sig. Det kommer att ge dem byxångest inför nästa val.

    • Alve says:

     Ingen dum idé detta med att samlas i grupper och mera ”strukturerat” delge det man läst under en period. Det finns ju trots allt ”ett gäng” omkring som man kan prata med och var och en kan säkert vidga detta gäng. Detta ska jag testa med några. Tack igen Angela!

     Jag vet inte om du Peter och ni andra såg sista delen av Svt 2 Idévärlden för någon månad sedan. Det handlade om ”nationalism”. Jag hade inga större förhoppningar men det var ganska bra. Den ene ”opponenten” en kvinna som brukar vara med och sammanfatta/ha synpunkter efter politiska debatter (kommer inte ihåg just nu vad hon heter) menade att demokrati kommer av nationalism och i Sverige bygger på kristen grund. Jag tror den andre ”opponenten” (manlig) var enig med henne. De trodde inte på Globalism. Naturligtvis KAN nationalism vara dåligt också – om man inte har demokrati men lättare att uppnå med nationalstater som ”håller ihop” folket – det får inte bli ”för stort” för då försvinner vi-känslan/gemenskapen menade de. Jag håller med om det. Hur kommer det sig att så många människor i höga ”positioner” är så otroligt penninghungriga eller är de hotade eller hjärntvättade så de kan sälja ut sitt land?

     Angående propaganda. Idag har man på nyheterna anklagat Syrien och Ryssland för den kemiska attacken i Idlib-området trots att den ryska delegaten i FN menade att Ryssland/Syrien bombat en byggnad som tillhörde ”rebellerna” och som innehöll kemikalierna. Hemskt är det oavsett men kanske rebellerna fick smaka ”sin egen medicin”?Tänk om det faktiskt är sant! Kanske Trump-regimen hittar bevisen??? USA sa ju att de ville ”ta hand om” detta själva…

     • Stig Rydmark says:

      Ja då har USA, skurkstaten, slagit till. Obama fick tydligen en värdig efterföljare och inte en fredspresident. Trump visar sig vara en militarismens frontfigur.

     • Alve says:

      Tyvärr måste jag kanske omvärdera Trump med tanke på att han nu (mer eller mindre) startat krig med Syrien/Ryssland i stället för att undersöka vad som verkligen hände i ”rebellfästet” i Idlib-området. Vad har fått honom att agera på detta sätt? Pressad av vem/vilka. Otäck utveckling…

 18. Pingback: Dagens Nyheter, torsdagen den 30 mars 2017 | Invandring och mörkläggning

 19. Heraldikern says:

  Håller med dig då detta beskriver ett stort problem. Men tror du ändå inte att juristerna kommer att vara ytterligt angelägna om äganderätten då globalisterna tagit över merparten av jordens landområden?

 20. Anna says:

  Globalismens ondska har visat sitt rätta ansikte idag! Aldrig någonsin har vi varit närmare till utbrottet av WWIII. Trump har också visat vad har går för………..England, Turkiet, Australien, Polen, Frankrike och Saudi stödjer USA-s avskyvärda handling..Det säger allt om vår framtid här på jorden! De vill ha krig och kommer att få sitt krig! Europa kommer inte heller undan! Legosoldaterna har anlänt på senaste åren miljontals…….det är bara vapnen som fattas i deras händer!
  .Personligen skäms jag att ytterligare har jag varit naiv och inbillat mig att det kan finnas en ”frälsare” som tar oss tillbaka till en människovärdig tillvaro! Trump har bedragit oss totalt!!!!!!

  Svårt att finna ord idag. Det är början på slutet…….

  http://www.veteranstoday.com/2017/04/06/trump-pushes-world-to-brink-of-ww3/

 21. Bo says:

  Lite O.T

  Stig Rydmark

  Så nu har USA bombat IGEN!!

  Verkar som att ryssarna hade kontroll på gasen på denna bas.
  Varför bombar då USA? Kanske för att neutralisera rebellerna som tar order av krigshetsaren John McCain. Om nu gasen gått upp i rök bokstavligen så har de inget att skapa falska flaggor med längre.

  Kommer väl fram vad det lider vad som verkligen hände, finns en chans att detta var en listig back room deal mellan Trump, Putin och Assad.för att neutralisera deep state och i förlängningen skapa mera stabilitet. På tiden i så fall.

  Vad tror ni kloka som läser här?

  • Stig Rydmark says:

   Jag tror att Trump tvingades till detta och att gasattacken sannolikt är en ”false”-action, kanske i samarbete med Israel som jublar, för att motivera ”rätten” att bomba. Putin har rätt , man kan inte lita på USA:

  • ragnhild says:

   7. april 2017:
   Nøyaktig hundre år etter at WW1 startet. Her er en god analyse (som alltid) av situasjonen:

   http://www.moonofalabama.org. (lenke oppgitt fra journal-neo.org)

   Derimot.no har flere tråder om det ”kjemiske” angrepet. Etterrettelig blogg som IKKE gir seg ut for å ha facit, men bidrar med gode analyser.

   Document.no skuffer, de gir Assad skyld uten bevis. Denne sidens/bloggens agenda står fram idag som både Pro-NEOCON, samt Pro-ISRAEL hva imperialistisk innhold gjelder.

   Trump, som jeg er det; neocon ”puppet”* i.f.t. utvidelse av Midtøsten, krigen (som kunne det bli verre). I forhold til president Obama trer jo Trump fram som en klar forsvarer av Israels imperialistiske ønsker. DE faller sammen med oligarkenes planer for Midtøsten, merkantile sådanne. Mennesker betyr ingenting for dem..

   Vi her i Europa kan vente oss alt flere flyktninger.

 22. Niklas says:

  Om den globala eliten (Rothschilds, Soros, Rockefellers m.fl.) verkligen velat utrota fattigdom hade detta varit ”peanuts”. Dom har pengar så det räcker och blir över. Deras agenda är en annan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: