När djävulen bär prästkrage…

Amerikanska stridsvagnar tas fram ur norska bergrum för transport till Aurora i Sverige. Materiel finns i dessa bergrum för att utrusta 15.000 amerikanska soldater vid ”behov”.

Vi skall inte fastna för all evighet i chemtrailsen, det finns gott om andra frågor att diskutera också. Innan vi går vidare skall jag bara nämna en undersökning som publicerats i syfte att slå undan benen på alla som har synpunkter på pågående geoengineering. Det som är intressant är att den följer samma mönster som IPCC använt för att övertyga världen om att alla forskare stödjer teorin om global uppvärmning. Bakom undersökningen ligger University of California i Irvine och Carnegie Institution vid Stanford.

Man döper den ifrågasatta verksamheten till Secret Large-scale Atmosferic Program (SLAP) , som betyder örfil på engelska och kallar kritikerna för SLAP-teoretiker. Om det är vi som kritiserar som skall få örfilen eller delar ut den framgår dock inte. Anledningen till undersökningen är att en annan undersökning visat att 17% av befolkningen redan 2011 ansåg att SLAP förekommer med alla sina risker för människa och miljö och att oppositionen växer lavinartat genom internet och bloggar som denna. Detta måste naturligtvis stoppas?
Det budskap som man då vill skall stå i rubrikerna är att 76 av 77 vetenskapsmän (98,7%) förnekar att det finns chemtrails och geoengineering. Detta låter ju övertygande för dem som bara läser rubriker. Ser vi närmare på innehållet visar det sig att 475 vetenskapsmän sorterats fram för att utfrågas. Av dessa har bara 77 st valt att medverka. Av de 77 kan vi se att 17 personer tillhör någon av de statliga institutioner som bedriver geoengineeringen, som NOAA och NASA. Sorterar vi bort dessa rimligtvis partiska deltagare återstår 60 st, främst från olika universitet i världen. 59 av dessa hävdar att vi som ifrågasätter är idioter. Sammanfattat kan vi då konstatera att 59 av 475 inbjudna vetenskapsmän hävdar att SLAP inte existerar. Detta innebär med enkel matematik 12%, inte 98,7%. Om man sorterar bort de vetenskapsmän på universiteten vars forskning är beroende av statliga anslag blir bilden sannolikt ännu värre, men så djupt har jag inte möjlighet att gå i denna lilla analys, alla får tänka lite själva också ( hmm, fast DOE – Energidepartementet – har ju ett långtgående samarbete med University of California och Carnegie på Stanford hör till de mest hängivna anhängarna av IPCC….)

Jag formulerar därför en ny rubrik åt media. Den lyder: Närmare 9 av 10 vetenskapsmän anser att det inte finns skäl nog att ifrågasätta förekomsten av chemtrails! Rubriken baserar sig på samma undersökning….

Anledningen till att jag nämner IPCC är att man där gick ut med samma sorts retorik i sina rubriker, 2.500 vetenskapsmän stödjer hypotesen om av människan orsakad global uppvärmning. När man analyserade hur många som hade tillfrågats, sorterats bort eller helt enkelt hade ett yrke fjärran från all sakkunskap, var det återstående resultatet inte lika imponerande. Många visade rädsla för sin personliga och ekonomiska säkerhet, uteblivna forskningsanslag och ansåg sig utnyttjade genom felaktiga citat ur deras rapporter.

Med denna lilla historia tar jag en paus från chemtrailsen, men jag hoppas att alla fortsätter att observera och rapportera, skapa opinion så att regeringen får motivation att häva tystnadsplikten för de statliga myndigheter som idag vägrar att berätta med hänvisning till de ingångna sekretessavtal med USA som bryter mot vår grundlag. Vad har hänt med offentlighetsprincipen? Tillhör Sverige folket eller en handfull politiker? Bevaka noga vädret under Aurora, det kan ge underlag för fler slutsatser!

Ett sammanhängande problem är de amerikanska militärutgifterna. Bilden ovan visar att USA har högre kostnader för sina militära aktiviteter än hela den övriga världen tillsammans. Rysslands militärbudget är en tiondedel av USA:s. Omfördelar man diagrammet så att övriga NATO-länderna läggs till blir NATO, där USA står för 75% av utgifterna, en krigsmaskin med dubbelt så stor budgetkapacitet som övriga världen tillsammans och 13 gånger större än Rysslands. Detta är det faktum Ryssland står inför, inringat av NATO-baser runt alla sina gränser.

Frågan är om detta främjar freden i världen. NATO är USA:s alias för att skapa en armé till sin planerade världsregering, helt kontrollerad av USA inom ramen för NWO. Ställt i relation till invånarantalet drygt 320 miljoner för USA och 7 miljarder för övriga världen, måste man fråga sig om detta är rimligt. Med vilken rätt bygger USA upp detta herravälde över vårt jordklot? Demokrati? Den Sanna Religionen? Knappast.

Konsekvensen – långt ifrån idealistisk – blir att USA med sin begränsade befolkning inte har en chans att finansiera dessa astronomiska kostnader utan att använda sig av övriga världens råvaror. Dessa får man inte om man inte använder sin krigsmakt för att ta dem. Genom att passivt åse detta bidrar vi alla till att skapa jätten Glufs-Glufs, som måste äta mer och mer för att överleva och till sist ändå spricker med en knall.

Som jag ser det finns det bara två alternativ till USA:s sedan 150 år planerade övertagande av världsherraväldet. Man kan fråga sig när det utbryter en amerikansk revolution, där den styrande procenten av folket kastas över ända, monopolen krossas och den sanna demokrati som USA idag ger sken av att stå för återupprättas. Pågående nedbrytning av landets ekonomi och välfärd borde vara ett givet underlag för en sådan utveckling. Var ligger den undre gränsen?
Alternativt isoleras USA ekonomiskt av de växande ekonomierna i Asien, som klarar sig alldeles utmärkt utan att USA finns på kartan. Det innebär en konkurssituation för ett land med världens största statsskuld, ett land som genom sina Världsbankstentakler är tvunget att suga näring ur jordens övriga länder för att själv kunna överleva.

För ett land som med all säkerhet ser dessa alternativ klart framför sig är möjligheten att kunna hota med en överlägsen militärmakt enda räddningen. Denna kan dock bara vinna tid, eftersom hela den pågående processen är självförintande. Vi människor är inte lika lätta att manipulera som flyttandet av schackpjäser på ett bräde, det är ofattbart att någon kan tro att en världsregering skulle kunna hålla samman alla världens folkslag, religioner och regionala intressen under ett enda styre, oavsett hur totalitärt det utformas. Låt oss hoppas att vi slipper uppleva även detta makabra experiment , det sista i raden efter kommunismen och nazismen, det blir våra barn och barnbarn som får betala priset.

Peter Krabbe

55 Responses to När djävulen bär prästkrage…

 1. LARZ GUSTAFSSON says:

  En sann kristen bär inte vapen. En Jesu lärjunge lyfter inte ett vapen mot en medmänniska. Allt mänskligt utsläckande av mänskligt liv är en styggelse. Det gäller även aborter och dödsstraff.

  • peterkrabbe says:

   USA:s president med rätten att starta krig – so help me God!

   • LARZ GUSTAFSSON says:

    USA:s president sätter sig över Gud men är i själva verket ett redskap för Satan.
    Det är frimurarna som styr USA:
    Själv är jag stolt pacifist. Alla borde totalvägra.

    • peterkrabbe says:

     Och vem som styr frimurarna vet de flesta av oss redan…

     • petergrafstrm says:

      Ja att frimurarna har en stark koppling till Britterna tror jag ingen vill bestrida. Moderlogen lär sen länge ha varit the Grand Lodge of England. Tom vid Nazisternas manipulerande av bevis vid Kathyn figurerade frimurarna, ngn av Knights of St Johns Hospitaller logerna.(det finns ett myller av olika loger med, för mig, liknande namn) De tyska officerare som var inblandade var medlemmar där.
      Östkriget, där tom vanliga fallskärmsjägare (bla författaren själv till 1) internt diskuterade om att kriget måste vara finansierat av ngn annan än Tyskland benämndes Barbarossa efter korsriddare från 1200-talet. Intressant med tanke på frimurarlogerna av vilka en del med namnet ovan hade även Jerusalem med i namnet.
      (1) K H Deschner, Der Moloch, Eine kritishe Geschichte der Usa

    • Frimurarna är ett av Rom/Vatikanens kontrollsystem för världsriket https://www.youtube.com/watch?v=z9y0C5YwRq0

     • petergrafstrm says:

      Markus, varför lyckas Vatikanen då inte undvika att förlägga krigen inpå sina egna knutar?
      Usa kunde lugnt bomba sönder Europa utan risk för repressalier mot det egna territoriet.
      Och varför ville den enligt somliga, så mäktiga Vatikanen se en sån som Mussolini vid makten som under sin marsch till makten uttalade sig ungefär lika ringaktande om katolicismen som Nietzche.
      Att Vatikanen är medlöpare med fascismen pga överlappande ekonomiska och ideologiska intressen ( tex antikommunism) är en sak men…

      • LARZ GUSTAFSSON says:

       Vatikanens biskopar var med och välsignade Mussolinus bombplan innan de bombade min hustrus hemland, dåvarande Abessinien. Vatikanen har ingenting med biblisk kristendom att göra.

       • petergrafstrm says:

        Svenska politiker av idag välsignade aktionerna mot Libyen etc. Dom vägleds av egenintresse.
        Samma med Vatikanen, dom har stora rikedomar och därför gemensamma intressen med övriga väst. Kristendomen är viktig för dom för att kontrollera befolkningen. Att dom ger upp den sidan som vi båda säger visar att dom är i underläge enligt min uppfattning. Så slutsatsen kvarstår från min sida om att Vatikanen knappast har kontrollen över frimurarna och annat som ger stort inflytande.

        • LARZ GUSTAFSSON says:

         För mig är det hugget som stucket. De representerar båda fienden: Satan.
         Håller fullständigt med om Libyen. Det var Afrikas bäst fungerande välfärdsstat, precis som Irak var en av Asiens.

         • petergrafstrm says:

          Moraliskt instämmer jag men det är av intresse att identifiera dem som manipulerar resp manipuleras. Kyrkan i alla dess former har varit utsatt för korrumperande krafter utifrån liksom politiker av alla shatteringar. Vem är korrumperaren är en viktig fråga. Ifrågan om Luthers reformation var sannolikt korrumperaren samma sida som också uppmuntrade och finansierade Luther. Inte Luthers fel och heller inget skäl att kritisera reformationen. Om det inte vore för en viktig omständighet: hela syftet från sponsorernas sida var en uttalad avsikt att slå sönder Tyskland med ett religionskrig för att Tyskarna ansågs för dugliga. Dom onda gör klarsynta iakttagelser av sina rivaler och arbetar långsiktigt och tålmodigt för att förgöra dom.

  • Fiskargubben says:

   Larz, tänk på Gideon och hans stråtrövare. De var de enda som ställde upp och kämpade mot alla odds. Tänk också på David. Tänk på vad Herren sade om den romerske soldaten.

   Ondskan måste bekämpas och ibland med vapen i hand. Som nu i Syrien.

   Jag kan inte ens sätta mask på kroken, men andra kan kämpa. Jag kämpar på mitt sätt.

 2. Mona Nilsson says:

  Tidigare erfarenheter från stora Natoövningar visar katastrofalt tung besprutning med chemtrails. Värst var det nog inför Obamas besök i Stockholm i slutet av augusti/början av september 2013 som därpå följdes av NATO-övningar. Vi var många som fick andningsproblem, hosta, träden skadades svårt (radiomannen Kent Finell dog – åkte in på sjukhus i lunginflammation i augusti http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17366111.ab). Luften gick knappt att andas ute. Vi skaffade luftrenare. Det var rena mardrömmen – likaså att så många inte fattade och såg det uppenbara sprayandet rakt ovanför våra huvuden. På min blogg har jag skrivit en del om detta http://mobiltelefoni.tv/ sedan 2013 blandat med info om hälsorisker med strålning. I dag är jag övertygad om att ett av flera syften med chemtrails är för militära/civila radar/telekommunikationsändamål, samt även för sk passiv radarstörning. Här är foton på skadade växter efter den hemska besprutningen sensommaren 2013 http://mobiltelefoni.tv/2013/09/12/chemtrails-over-stockholm-trad-och-vaxter-skadas-och-dor/, här om chemtrails för radarsyften. http://mobiltelefoni.tv/2013/09/09/nsa-och-cia-whistleblower-chemtrails-ar-for-radarovervakning/

 3. Mo says:

  Blod ,svett och tårar, lidandets helighet. Makten och härligheten, på jorden och i himmelen. Inget nytt under solen.

 4. Lillian says:

  Vid Nordpolen har man dessutom upptäckt att det finns hundratals vulkaner strax under ytan.
  Undra på att inte isbjörnarna vet var de skall vara och att isen smälter fortare och fortare.

 5. ivanbjorn says:

  Vad beträffar amerikanska dollar så handlas mycket av varor i världen just med dollar. Detta stärker dollarns ställning som utnyttjas sedan med allt övrigt som står i artikel för att trycka ännu mera dollar för att finansiera krigsmaskineriet. Detta är på sätt och vis dold inflation. Till detta kommer också svart amerikansk budget som finansierar dolda projekt som inte offentliggörs.

  Sedan kan man frågas sig om symbolik på dollarsedlar. Så här står det på en hemsida:
  Den amerikanska dollarsedeln
  På baksidan av den amerikanska endollarsedeln finns en ofärdig pyramid med ett öga högst upp. Konspirationsteoretiker anser att detta är en symbol över Illuminatis maktstruktur – den hjälplösa massan i botten, en mäktig minoritet högre upp och ett allseende öga i toppen som övervakar allt. På pyramidens finns även de romerska siffrorna ”MDCCLXXVI” vilket bildar årtalet 1776 – den bayerska Illuminati-orderns födelseår. Det är även året då den amerikanska självständighetsdeklarationen skrevs på, men ändå. Under pyramiden står den latinska frasen ”novus ordo seclorum”, vilket betyder ”New Order of the Ages” och syftar till USA:s begynnande resa som självständig stat. Men det är inte så viktigt enligt vissa, som hellre brukar säga att översättningen blir ”New World Order”

  http://ng.se/artiklar/nyborjarens-guide-till-illuminati

  Så vad drar jag för slutsatser av detta?
  USA är ett redskap för den dolda makten för att införa NWO genom att riva ner länder och återuppbygga dessa enligt önskade riktlinjer så att de passar i NWO mosaik. Vi alla betalar detta genom vårt arbete. Istället för att göra vår tillvaro till ett himmelrike här på jorden, istället för detta bidrar vi alla till att bli kontrollerade och förgöra oss genom meningslösa konflikter och krig.

  • Alve says:

   ivanbjorn – och vad kan vi göra åt det??

   • ivanbjorn says:

    Det man kan göra är att sluta rösta, sluta stötta institutioner och hjälporganisationer gå ur samtliga kyrkosamfund. Leva sitt liv på bästa möjliga vis och hjälpa till människor i sin omgivning om man känner för att man vill göra något.

    Det är samma kraft som klär sig i ordet demokrati, kärlek och förståelse och kräver engagemang och solidaritet av människor som skapar konflikter, krig och armod. Det är denna kraft i världen som vi måste sluta stötta.

    Det viktigaste av allt är att arbeta med sig själv och sin egen utveckling. Vem är jag? Självkännedom är en av de viktigaste kunskaper i livet. Självkännedom uppnår man genom att vara iakttagare som iakttar sig själv utan att döma. Iakttagare iakttar sina tankar, känslor och det som kommer in i ens liv i form av människor och den materiella manifestationen. Att meditera och glesa ut tankarna eller rent av vara en stund varje dag helt utan tankar är viktig om man ska ha något perspektiv på livet och dess mening.

    Allt detta läggs i det kollektiva medvetande som i sin tur påverkar helheten. Det är just detta medvetande som den dolda makten fruktar mest av allt.

    Den dolda makten arbetar enligt principen så som inne så också där ute, eller så som i det fördolda så i det manifesterade, eller så som där uppe så också här nere. Därför är det så viktigt att hålla människor i rädsla för allt möjligt och hat mot något – någon.

    Man bör ställa sig frågan, hur det kan vara möjligt att drivmotor i nationer som håller människor samman är just rädsla och hat mot en annan nation/nationer, terrorister, muslimer, nazister, klimat hot, brist, bakterier. I nu tid Ryssland m.fl.

    Behöver vi allt detta? Tänk om allt är på annat sätt och denna taktik är bara för att hålla människor under kontroll och i fångenskap?

    • LARZ GUSTAFSSON says:

     Själv står jag utanför lägret (Hebr 12:12) och har dragit ut från allt religiöst skökoväsende för att vara tillsammans med Jesus och bära Hans smälek.
     Ska du arbeta med dig själv utan att vara frälst har du ett extremt dåligt utgångsläge. Det omöjliggörs nämligen av synden.
     All egenrättfärdighet och självgodhet är utestängd från Guds Rike.
     Jesus dog på korset just för att fullgöra det vi INTE klarade av och heller aldrig kommer att klara av.

     • peterkrabbe says:

      Jag försöker vara ganska positiv till en debatt där olika livsåskådningar kan både ventileras och bemötas i god ton, det är säkert bra att få åsikter även från andra kretsar än där man normalt får tala ostört och utan motargument. Jag kan också se det som positivt att den oro många känner i en så spänd situation som den vi har framför oss i närtid får delas och diskuteras.
      Kanske kräver det ändå lite återhållsamhet så vi inte svävar ut alltför mycket i abstraktionernas värld, vi får aldrig glömma att verklighetens problem bara kan lösas av oss människor som faktiskt är de som skapar dem. Lite mer fokus på detta hade varit önskvärt…

     • ivanbjorn says:

      Ja visst. Att lägga sitt eget ansvar för sina beslut i händerna på andra är också en väg man kan vandra. Valet är fritt.

      Att göra sig själv till offer som måste räddas av någon annan är också ett val.

      Att förminska sig själv och tro att någon annan ska agera för att rädda en från något och eller belöna en; är det som har fört oss under 2000 år till den värld vi lever idag.

      Den gamla världen håller sakta och säkert på att tina bort tack vare vårt högre medvetande om vem vi egentligen är.

  • petergrafstrm says:

   Jag vet att dom brukar säga att det betyder New Order of the Ages vilket dom får fram tex med översättningsprogram. Men jag har sett översättningen Ny Sekulär Ordning.
   Eftersom det även står In God We Trust på klarspråk blir ju den på latin mer intressant: Gudstro för massorna. Men för dom brukare av dollarn som förstår Latin gäller inte ngn religion.
   Jag insisterar inte men en viss skepsis är nog på sin plats.

   • ivanbjorn says:

    Mina tankar går till 9/11 där tvillingtornen ska symbolisera Salomons tempel och rivning av dessa symboliserar avveckling av den gamla tiden och införandet av den nya tiden NWO. Dollarsedel och symbolik på den kan vara det som bekräftar detta även om det går att förklara på andra sätt.

    T.ex. runt tvillingar finns det byggnader som innehåller den heliga geometrin. Dessa byggnader bekräftar att allt är planerat långt i förväg och allt innehåller symbolik så även dollarsedeln. https://ivansblogg.wordpress.com/2017/08/11/en-ritual-av-gigantiska-matt-911/

    Det är något med dollar alltså och hela USAs världspolitik eftersom länder som försöker handla med annan valuta än dollar förgörs exempelvis som Libyen, Brasilien, Venezuela m.fl.

    • Fiskargubben says:

     Usa har tvillingarna som stjärntecken. I alla fall i en av flera astrologiska tolkningar. Tvillingtornens fall symboliserar en ny era och slutet på den gamla. WTC var en symbol för pengar. Jag såg händelsen som ett slut på Usa, men den var antagligen ett försök att ändra Usa. En ny era med nya regler och nya makthavare.

     • Eclipse says:

      Det stämmer enligt den korrekta sideriska zodiaken. USA har Solen, Venus, Mars och Jupiter i Tvillingarna. Eftersom landets ascendenttecken är Skorpionen hamnar nämnda fyra planeter i åttonde huset (Skorpionens hus) för död, korruption och mörkläggning. Dessutom är våldsplaneten Mars horoskophärskare då den härskar över ascendenttecknet S.

      Solens disponent Merkurius (Tvillingarnas härskarplanet) hittar vi i Kräftan (hem, familj, trygghet samt den näriga principen överhuvudtaget) tillsammans med den giriga demonen Rahu (norra månnoden). Deras disponent blir då Kräftans härskare Månen, vilken råkar befinna sig i Vattumannen i fjärde huset, vilket är Kräftans hus. Det blir alltså en väldig fokus på ”homeland security”.

      Saturnus står i Jungfrun och lägger därmed sin trekvartsvarvsaspekt (tänk ett svep med en lie) mot de fyra planeterna i Tvillingarna. Liemannen Saturnus attackerar alltså Solen (Livet) i dödens hus.

      För närvarande står Saturnus i Skorpionen och kastar sin 270-gradersaspekt mot Solen i Lejonet. Dagens totala solförmörkelse (d v s Solen och Månen i exakt konjunktion) inträffar just i Lejonet, alldeles intill de gradpositioner på president Trumps födelsekarta där vi har ascendenten och utagerande våldsplaneten Mars (och alltså under attack från transiterande Saturnus). Vad kan tänkas hända då? Krig, lönnmord, jordbävning, valutakrasch eller bara en politisk kris?

      Den plats där totaliteten kommer att vara som längst ligger i närheten av den punkt där floderna Ohio och Mississippi möts. Denna förmörkelses bana och banan för nästa totala förmörkelse (8 april 2024) bildar ett kors vid denna plats, som är ett av USA:s kritiska seismiska områden.

      • Fiskargubben says:

       Jag ser synkronicitet. Jag har oroat mig för hösten den senaste tiden och försökt förstå varför. Vad har jag plockat upp som får mig att tänka så? Det pusslet är svårt att lägga. Jag talade med min dotter om saken. Ja, pappa, du har rätt. Trump får problem, flygplan kan falla till marken och hans rådgivare överger honom. Det senare har redan börjat hända. Hon talade om Rahu och studerar antagligen samma astrologi som du. Tvillingarna hörde jag talas om långt innan tornen föll.

       För några månader sen fick vi höra att alla svenskar skulle samla mat för en vecka. I Tyskland talade man om tre veckor. Jag har inte hört sånt prat sen 60talet då alla fick den lilla skriften Om kriget kommer. Jag och min hustru börjar nu.

       Det är intressant att du nämner flodarmarna. Jag skrev om dem i en annan tråd.

      • ivanbjorn says:

       Dina tankar om planeternas olika position är intressanta. Jag skulle vilja fylla på med utdrag ur boken Maya Koden av Barbara Hand Clow:

       ”Bush administrationen tog makten över tidsaccelerationsfaktorn år 2000 det Nya Milleniumet. De utformade skickligt detta ögonblicks unikt kreativa potential i tiden till ett program för att kontrollera världen.”
       Barbara Hand Clow undrar om de kände till Maya kalendern.

       Bushiterna har skött sig utomordentligt och lämnade inget åt slumpen. Bushiterna surfar på den Galaktiska Tidsvågen skriver Barbara Hand Clow.
       År 2000 uppstod konjunktionen mellan Jupiter och Saturnus.
       Detta sker varje 20 år och detta förmådde Bushadministrationen att ta kontrollen över världen.

       Sedan 1840 dog varje Amerikansk president när denna konjunktion inträffade.

       Rent generellt kan sägas att Saturnus styr struktur och Jupiter styr pengar.
       Barbara Hand Clow skriver:
       ”Den här administrationen har framgångsrik placerat in systemförändringar som kommer att vara verksamma i USA fram till 2020, som t.ex. Homeland Security, övertagandet av flygets säkerhetssystem och omorganisation av CIA och FBI. Systematiska omorganisationer på alla nivåer av regeringsmakten är alltid målet för fascistiska regimer. Vad menar jag med ”facits”? Fascistiska system söker anstifta en total kontroll av individer via företag som ägs av vännerna till de förhandenvarande ledarna….”

       ”I detta fall gäller det farmaceutiska företag, vapentillverkare och multinationella företagsbyggare..”

       Barbara Hand Clow skriver vidare att Bushiternas uppenbara avsikt är att eliminera civila rättigheter och behålla den militaristiska ekonomi som fordrar krig för att kunna spela imperium….

       • peterkrabbe says:

        Tack, men därmed lämnar vi mysticism och astrologi, den diskussionen får fortsätta på någon annans blogg. Att ett land i förfall och upplösning översvämmas av spekulationer om andra dimensioner är möjligen ett uttryck för den psykiska oro som uppstår i kölvattnet, men där är vi kanske inte riktigt än i vårt land.

     • petergrafstrm says:

      Språk är förrädiskt; sekulär som jag använder i översättningen av den latinska frasen är ju synonymt med värdslig i meningen icke-religiös. Och ages är också synonymt eftersom sekulär är en tidsassocierad term som används i betydelsen värdslig men ‘ages’ döljer bättre att det handlar om just icke-religiös ordning. Som alltså motsäger den engelsk-språkiga frasen avsedd för massorna. Att frimurarna för högre nivåer är uttalat icke-religiösa men döljer det på lägre nivåer är känt. Och att dom gillar både att ha hemligheter men samtidigt ändå signalera budskap i hemlighetsfylld form inte avsedd för alla.

 6. Mo says:

  Alve, vi kan börja med att kräva att våra politiker följer folkviljan dvs inte gör upp avtal som tillåter NATO övningar i landet. Det är vi som betalar deras löner och förmåner…Majoriteten av svenska folket är emot NATO anslutning ! Det skulle även vara olagligt för politiker att motsätta sig ansvarstagande krav på utfrågning i konstitutionsutskottet. Maud Olofssons agerande efter den för skattebetalarna mycket kostsamma Nuon-affären skulle inte vara möjligt.

  • Alve says:

   Ja Mo, det låter enkelt. Tyvärr tror jag att jag inte har skuggan av en chans att ”nå fram till någon ansvarig”. Vem? har du ngn adress som du tror fungerar?
   Aurora ligger nära i tid och vad som ”någon” av deltagarna eventuellt hittar på kan skrämma skiten ur vems som helst. Mo – jag håller med dig men hur f-n ska vi nå fram. Det är långt till valet och tillräckligt många har sannolikt inte hunnit vakna till dess. Jag har massor av vänner och anhöriga som tror att Ryssland är problemet. De lyssnar bara på MSM och tror på skiten de sänder. En del har jag lyckats nå fram till efter timmar av diskussioner. Andra VILL INTE VETA för det är för jobbigt. Jag har skrivit insändare och ibland tar de in det, ibland inte.
   Sedan har vi den flummiga ”artist-eliten” som förstör för Sverige med sin möjlighet att i tid och otid sprida sin okunskap. Såg Mikael Wihe och Regina Lund i SVT´s Opinion Live senast – hur hamnade de där? Som tur var fanns Ann Heberlein och Paula Bieler med och rätade upp det hela, de gjorde en saklig och fin insats vad gäller de demonstrerande ”krävande vuxna barnen” (Afghanerna).
   Glöm ej Olivers Stones del 3 och 4 (om Putin) i SVT2 ikväll för er som inte redan har sett avsnitten.

   • ivanbjorn says:

    Dina tankar i ovanstående känner jag igen: Folk vill inte veta. Det är för jobbigt!

    Jag klistrar in här en mycket ordrik artikel från Marcus Birro som beskriver Sverige av idag enligt hans tycke.

    Marcus Birro: Sverige har blivit ett land av fegisar

    10.08.2017 16:17
    Marcus Birro: ”Vi har sålt ut allt av värde, all heder, allt sunt förut, all solidarisk hederlighet.”

    Läs mer: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/marcus-birro-sverige-har-blivit-ett-land-av-fegisar/

    • Alve says:

     Tack för Birro-länken. Jag känner så väl igen hans frustration och raseri inför Sveriges belägenhet 2017. Den känslan får jag också när jag försöker läsa Karl-Olov Arnstbergs & Gunnar Sandelins; Invandring och mörkläggning II; fördjupningar och förklaringar. Har tvingats avbryta läsandet eftersom jag blir så fruktansvärt arg (inte på författarna naturligtvis) utan på idioterna som styr vårt land men med tanke på det ranghild skriver – är det så att de är hotade? Hur kan man annars förstöra ett land på det sätt som nu sker?
     Efter att ha sett alla delarna av Oliver Stones serie om Putin så är jag inte ett dugg förvånad över att Putin manar till återhållsamhet ang. Nord Korea. Före serien trodde jag inte att han var så hemsk som svensk media utmålar honom. Nu efter serien så framstår han som en av de klokaste och mest sansade av världens ledare men jag tvivlar inte på att han skulle kämpa till sista blodsdroppen för Ryssland om så skulle behövas. Detta att jämföras med vår korkade statsminister och våra korkade MSM-journalister. Arma oss, arma Sverige men som antyds ovan – vi får kämpa på så gott vi kan.

    • Loa says:

     TACK Ivan för att du (i tidigare inlägg) introducerade mig till https://benjaminfulford.net!
     Kände inte till denne f.d. Forbes-journalist. Förut hade jag Robert David Steele som den djupaste nyhetskällan – men Benjamin Fulford tar verkligen priset, med sitt asiatiska nätverk. Och han är alltid optimistisk.

     • ivanbjorn says:

      Ingen orsak 🙂 tack själv

     • petergrafstrm says:

      Koppla på maximal skepsis rörande desinformationsagenten Benjamin Fulford

      ”There is also a lot of top secret diplomacy going on between North Korea and Canada, acting as proxies for Eastern and Western secret societies, to discuss the possibility of Canada taking over the functions of the bankrupt UNITED STATES CORPORATION”
      Hur trovärdigt är det Loa?

 7. Dan says:

  Sorgerligt , ledsamt men en fantastisk bra inlägg.

 8. Alve says:

  Här där jag bor regnade det nyss ordentligt. Satt och tittade på ”Saltön”. Råkade titta ut åt sydost mycket konstigt sken på himlen. (Solen håller på att gå ned i väster). Det har varit flygdag här idag med diverse flyguppvisningar som avslutades med två JAS-plan från Sotenäs (de planen var här några minuter). Kan fenomenet bero på all flygning – naturligt fenomen? Helikopter flög m passagerare hela dagen fram till kl.16.00. Kan inte påminna mig att jag sett något liknande. Det här är i Eksjö. Vi har haft flygdagar tidigare flera gånger med några års mellanrum.
  Vad kan detta vara? Någon som vet? Himlen på det ställe det ”lyste” i sydost är nu rosa/lila men svagare.

 9. Mo says:

  Det kommer visst bli en del manifestationer mot Aurora 17 den 16/9 bla i Göteborg och samma datum även i Oslo. Ett flertal rörelser deltar bla Svenska Freds i Lund och Malmö om du bor i södra Sverige. Det är nog bara att anmäla intresse om man vill samla ihop en alternativ lokal grupp.Du kan läsa mer på stoppaaurora.se.

 10. ragnhild says:

  https://steigan.no/2016/04/09/nato-onsker-a-bli-en-global-krigsmakt/

  En kommentar minner om denne boken: se neste innspill (2 av 3)

  • ragnhild says:

   Dette er kommentar på overfornevnte artikkel av Steigan, som nå faktisk har en organisasjon bak seg bl.a. et svensk velsituert medlem – omtalt tidligere i sommer.

   ”Mine faglig-politiske kamerater i Tripoli, Libya, sier at NATO er forkortelse for North Atlantic Terror Organization. Det er slik de opplever USA, EU og NATOs rolle i sin del av verden. For mine kontakter i Tripoli, Damaskus, Beograd og andre steder i Asia og Afrika, er den vestlige imperialismen, med Jens Stoltenberg i spissen, som er den store politiske utfordringen. Vårt land er en del av denne alliansen for krig, terror og undertrykkelse. Alle partiene på Stortinget støtter denne galskapen.
   Hvor er de anti-krigs og anti-imperialistiske kreftene?

   I boka The Globalization Of NATO, av den canandiske prisbelønte forfatteren Mahdi Darius Nazemroaya, får vi en solid beskrivelse av utviklingen av NATO. Det er ingen tvil, NATO er ingen forsvarallianse for de såkalte vestlige landene, men en slagkraftig terrororganisasjon. Globaliserte storselskaper og finansinstitusjoner trenger et militært maktapparat for bombe sjølstendige land, så de forstår hvem som har kontoll og styring med verdens ressurser og mennesker. Det har de med NATO. Johan Galtung sier følgende: I hope this book will be read by very, very many who can turn this morbid fascination with violence into constructive conflict resolution”.
   Takk til kommentator, som jeg tar meg den frihet å gjengi, håper det er OK.

   Nok en artikkel-lenke (NATO) pr. 20.8. (idag); steigan.no :

   https://steigan.no/2017/08/20/nato-forbereder-seg-pa-bykrig/

 11. Mo says:

  Riktigt alarmerande känns USA:s och Sydkoreas planerade militärövning vid Koreahalvön på måndag. 17 500 amerikanska soldater finns där ,deltar gör bla även Storbritannien. Kina och Ryssland har uppmanat USA och Sydkorea att upphöra med övningarna.

 12. Anna says:

  ”Som jag ser det finns det bara två alternativ till USA:s sedan 150 år planerade övertagande av världsherraväldet” skriver Peter i sin lysande krönika!
  Försöker räkna ihop de tyngsta alternativen och hamnar på fyra!
  1. Militärt (ink. nuklearvapen) som innebär ett världsomfattande krig och förödelse……..

  2. Finanscrasch som kan börja just med kontrollen av våra kontakter! En perfekt redovisning av
  F. William Engdahl:
  https://journal-neo.org/2017/08/21/a-sinister-war-on-our-right-to-hold-cash/

  3. Biologisk krigsföring!!! De ca 400 USA finansierade biologisk forskningcenter perfekt
  koordinerat med de ca 900 NATO-baser! Globalt……….
  http://www.globalresearch.ca/pentagon-sending-biological-bombs-against-europe/5605121

  4. Cyber-Warfare!

  Vad som tillämpas först kommer att bero på hur den paraonida, psykopatiska USA/NATO eliten (miss) bedömer sin styrka och möjlighet att slå effektivast mot omvärlden. Tills dess dränks vi i en offantligt mängd fake-news, false flag, censur och andra vidrigheter som har redan blottats för de flesta som vill veta…..
  Utgången för deras övertag minskar dag för dag! Så var beredd för onda handlingar som mänskligheten aldrig skådat! Kan de verkligen vinna över oss? ALDRIG! De har ju hela världen emot sig! Och den delen av världen som har blivit utsatt för de värsta övergreppen har ett jäkligt bra minne……..De har inte glömt….de organiserar sig, förhandlar, söker allianser……….

  Det fanns möjlighet att dela på makten, respektera nationers, människors rätt till sina länder och ländernas tillgångar men Imperialismen bekänner aldrig andras rättmätiga existens. Högkulturer, imperier har försvunnit exakt så som den senastes undergång skall se ut………. Paradoxen är att den i absurda högteknologiska västerländska utvecklingen finns människor som styr oss med sina primathjärnor och som inte ser något annat alternativ till sin överlevnad än ta död på alla andra………

  • peterkrabbe says:

   Anna, du har naturligtvis rätt i att dina fyra punkter är relevanta, men de ingår samtliga i det pågående genomförandet av NWO. Vad jag skisserade var alternativen till NWO, vad som skulle kunna stoppa galenskaperna. Hur skulle man på kort tid kunna tvinga in Deep State på ett annat spår, eller konkret, slänga ut packet? Innan ett nytt världskrig bryter ut…

 13. Mo says:

  Jag tror på ditt första alternativ för det är nog det Kina önskar sig.

 14. Mo says:

  Det är rätt att göra uppror- Mao Zedong . Kina väntar väl ut dem. Den största förnedringen för krigshetsarna blir när det egna folket kastar ut dem !

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: