Är Ryssland vår fiende?

NATO:s obehagliga vapenskrammel, inte minst genom höstens kommande Aurora-manöver i Sverige och Östersjöområdet gör det berättigat att ställa frågan vem som egentligen är vår fiende. För första gången i mitt, må vara begränsade närminne, gör SVT något positivt genom att sända Oliver Stones Putinintervjuer. Man kan till och med förlåta SVT den nedvärderande titeln Putin enligt Oliver Stone, som rimligtvis borde ha varit Ryssland enligt Putin, förmedlat av Oliver Stone. Skillnad? Jo, Putin berättar öppet och insiktsfullt om sitt Ryssland, dess folk och dess starka nationella samhörighet på ett sätt som får det depraverade USA att framstå som ondskans imperium, något som de välinformerade insett för mycket länge sedan.

Den ryskfödda, numera svenska författarinnan Vera Efron ger i sin bok I huvudet på Putin kompletterande information som tillsammans med Stones filmer får en annan bild av Ryssland att framträda än den traditionella, av Sovjettiden formade med mordiska kommunister, Gulag och Stalins spioner bakom varje gatuhörn. Ser Ryssland ut så idag? Naturligtvis inte.
De senaste hundra årens historia har för Rysslands del präglats av revolutionen 1917, kommunistväldet under först Lenin och sedan Stalin, andra världskriget där Ryssland hade en avgörande betydelse för att stoppa Hitler och nazismen – något vi kan vara tacksamma för eftersom den ryska motoffensiven omöjliggjorde den av tyskarna planerade invasionen av Sverige 1943 – det kalla kriget under tiden därefter fram till Gorbatjov och sist det moderna Ryssland efter Jeltsin, den epok där Putin varit tongivande.

Det finns inte många likheter mellan Sovjetunionen och dagens ortodoxt kristna Ryssland. När Warszawapakten skrotades efter det kalla krigets slut utgick många ifrån att även NATO, dess motpart i balansvågen, skulle avskaffas. Det fanns ju inga motsättningar längre, istället kunde en effektiv nedrustning inledas globalt för en fredligare värld. En muntlig överenskommelse mellan Georg Bush S:r och Gorbatjov innebärande att USA lovade att NATO inte skulle utvidgas österut, öppnade för rivningen av Berlinmuren och ett nytt, återupprättat Europa (De allierade styrkorna kommer inte att flytta sig en tum närmare era gränser / George Bush). Istället har NATO gjort det rakt motsatta och flyttat fram sina positioner ända fram till den ryska gränsen i en i det närmaste total omringning av ryskt territorium. Detta innebär också att såväl anfalls- som defensiva robotsystem tillhöriga NATO kantar Rysslands gränser.
Vad finns det då för anledning för ett USA, som har en militär budget som är tio gånger större än Rysslands, eller ett NATO med dito tretton gånger större, att omringa ett land som oupphörligt betonar sina fredliga avsikter och sin önskan att leva tillsammans med det Europa som man ser sig som en del av?

Ryssland karta
Anledningen är att USA ser detta enorma Ryssland, som sträcker sig från Östersjön till Stilla Havet, som det främsta hotet mot USA:s ekonomiska herravälde över resten av världen. Rysslands BNP har sedan år 2000 sexdubblats fram till idag, allt beroende på Putins krafttag mot den begynnande upplösningen efter Jeltsin och återtagandet av kontrollen över landets naturtillgångar. I spåren av detta har också folkets levnadsstandard mångdubblats för att närma sig en europeisk medelnivå. Putins opinionssiffror ligger runt 85%, och toppar därmed populariteten bland världens ledare. Som jämförelse kan vi nämna Hollande i Frankrike, vars siffror låg runt 5%. När Kina alltmer närmar sig Ryssland både ekonomiskt och politiskt får USA stora skälvan, detta är en kombination som kommer att innebära dödsstöten för västvärldens ekonomiska överlägsenhet. Det blir därför en överlevnadsfråga för USA att antingen krossa Ryssland eller införliva landet under sin intressesfär, både ekonomiskt och militärt. Därför växer NATO trots Bushs falska löften. Den fråga vi måste ställa oss är vad vi i Sverige har för anledning att infoga oss i den amerikanska krigsmaskinen, när vi lika gärna kan utöka våra handelsförbindelser med framtidens maktcentra – Ryssland och Kina? Detta speciellt när Putin retar amerikanarna genom att erbjuda jordbruksprodukter fria från genmanipulering och miljögifter.
Putin gör ingen hemlighet av sin ambition att stoppa den amerikanska expansionen mot en ny världsordning, NWO. Ryssland skall förbli en suverän, nationellt inriktad stat med ryska värderingar och styrd med den ryska befolkningens intressen som främsta mål. Där har vi själva mycket att lära. Det vi borde enas om, menar Putin, är kampen mot terrorismen. Möjligen överskattar han de i landets södra delar boende ryska muslimernas lojalitet genom att tro att de som ryska medborgare har en större samhörighet med den ryska nationen än vad som är fallet i Europa med sin sentida invandring, de ofta förekommande terrordåden av bl.a. tjetjener visar dock en annan bild.

Den amerikanska aggressionen mot Ryssland tar sig främst två olika uttryck, varav det ena är ekonomiskt, det andra militärt.
Rysslands främsta tillgång är dess olja. Redan vid tiden för den ryska revolutionen var Ryssland världens största oljeproducent, något som bidrog till att de amerikanska judiska bankirerna som Schiff, Warburg och Kahn finansierade och på plats i New York instruerade den likaledes judiske Trotsky i hans planläggning av 1917 års revolution. Efter genomfört värv tog Rockefeller över merparten av de ryska oljekällorna i Baku, i syfte att eliminera den värsta konkurrenten till den amerikanska oljeexporten (A. Sutton/ Wall Street and the Bolshevik Revolution). Dessa oljekällor hade senare hög prioritet även för Hitler under andra världskriget. Under Jeltsins tid tog ryska judiska oligarker över mycket av oljeindustrin, de förhandlade med Soros om att sätta in nådastöten mot Ryssland i en gigantisk ekonomisk attack, som i det närmaste tömde den ryska statskassan. Men Putin redde upp situationen med hårda nypor och återförde bolag som Jukos till den ryska staten, oljebolagen utgör nu grundbulten i Rysslands förbättrade ekonomi.
År 2015 uppgick oljeproduktionen i de tre största producentländerna räknat i miljoner fat per dag till 13 för USA, 12 för Saudiarabien och 11 för Ryssland. USA har då ökat sin produktion sedan 2005 från nivån 7, tack vare fracking. Övriga producentländer ligger under 4. Bilden blir tydligare om man också ser på importbehovet, vilket är 6 för USA och 0 för Ryssland som är självförsörjande. EU:s importbehov är 11 och Kinas 7 (Aleklett/ En värld drogad av olja). Idag kan USA täcka sitt underskott från Saudiarabien, men dessa källor har redan nått produktionsmaximum och vi skall nu bedöma framtiden. Vem skall då ha Rysslands överskott av olja? Kina, EU eller USA? Sverige får redan det mesta av sin olja från Ryssland. USA:s försök att stoppa Rysslands gasledning till Tyskland genom påtryckningar på Sverige visar att det är viktigare för USA att skada Rysslands ekonomi än att hjälpa EU med sin energiförsörjning. Dessa siffror rörande oljans flöde i världen är viktiga för att förstå vad USA:s oljelobby (densamma som startade ryska revolutionen) planerar bakom sina stängda dörrar. I Mellanöstern har strategin varit enkel – avsätt det legala styret och tillsätt en lojal marionett som vrider på kranarna när de blir tillsagda. Problemet lär vara svårare att lösa när Ryssland är inblandat.

USA:s militära strategi har naturligtvis nära samband med den ovanstående ekonomiska. Rysslands viktigaste flottbaser är Kaliningrad i Östersjön, Sevastopol på Krim i Svarta Havet och Murmansk vid Norra Ishavet. Genom att blockera dessa kan man också blockera oljeexporten från Ryssland, åtminstone den som är beroende av sjöfarten. Det är ingen tillfällighet att NATO försöker ta över både Östersjön (man har ännu inte fått ner Sverige på knä, men det är bara en tidsfråga) och Svarta Havet. Norra Ishavet patrullerar man med sina kärnvapenbestyckade ubåtar. Pipelines på eller under mark kommer därför att bli en nödvändighet för Rysslands export, gasledningen under Östersjön är ett exempel. Rysslands oljetillgångar är främst lokaliserade till det Kaspiska bäckenet och exporten kräver tillgång till hamnar eller fasta anläggningar över andra länders territorium. Vem har då gett NATO mandat att sätta korken i flaskan?
Vem är följaktligen boven i detta drama? Det är ganska lätt att se att det inte är det moderna Ryssland, som istället får kämpa mot en oförstående västvärld för sin överlevnad. Vi borde skämmas när EU-ledare som Van Rompuy deklarerar att EU bör utökas fram till Uralbergen, hur hade vi tolkat det om Putin hade sagt att Ryssland borde utökas fram till Engelska kanalen? 75% av NATO:s krigsmakt styrs och bekostas av USA. Det är en skam för Sverige att ha samröre med denna invasionsarmé, vars fredsbevarande syfte är lika med noll!

När tre busar tränger in ett offer i en hörna, är det inte förvånande om offret försöker slå sig fri, det är ingen ursäkt för fortsatt misshandel. Det svenska folket har ingen anledning att gömma sig bakom dessa busar.

Peter Krabbe

 

58 Responses to Är Ryssland vår fiende?

 1. eva says:

  Detta är definitivt något våra folkvalda borde läsa innan de har sänkt oss helt å håller. Men hur få dom läsa detta?

 2. Stig Rydmark says:

  USA:s imperalism och fascism är så uppenbar att det är en gåta hur västvärldens länder lägger sig platt till underkastelse. Om man till Peters utmärkta redogörelse lägger till USA:s krigföring sedan WWII, blir det ännu märkligare. Krossandet av länder och dödandet av miljoner människor
  ger USA en förstaplats på världsrankingen. Nord-Korea kommer i skuggan av denna ondskefulla nation.
  USA har haft 21 år av fred sedan 1776, varit i krig med 43 länder sedan WWII. I USA ansluter unga män, oftast de med sämre utbildning, till det militära ”försvaret”. Senare, som veteraner, begår 10-tals dagligen självmord. Med 800 militärbaser jorden runt ”försvarar” man sig.

  Med den här bakgrunden förstår man att det inte är Ryssland som är problemet. Ryssland har agerat geopolitiskt rätt, med tanke på den hotbild USA/NATO utgör. Varför vill så många människor delta i detta nya, kalla krig? Hur villiga är Sveriges, Europas män att delta i ett krig mot Ryssland?

 3. ivanbjorn says:

  Mycket bra artikel i detta ämne.

  Det skrivs i artikeln att Bush gav falska löften. Tänk om allt detta var välplanerad långt i förväg?
  På en tjeckisk blogg läste jag om att Ryssar hade en strategi i överenskommelse med USA, om hur detta skulle gå till. Gorbatjov var medveten om denna strategi som togs fram av den ryska duman. Oförklarlig och framför pressen sa Gorbatjov något helt annat än han hade mandat till vilket ledde till Berlinmurens fall.

  http://myslenkyocemkoli.blogspot.se/2017/06/psychotronni-zbrane-1.html#more

  En liten översättning av ovanstående länk som handlar om psyko troniska vapen.

  … General major Rogozin https://en.wikipedia.org/wiki/Georgy_Rogozin
  är övertygad om att Gorbatjovs oproportionerliga eftergifter gentemot västländer under förhandlingar i Geneve år 1988 och Gorbatjovs oförklarliga och oväntade uppträdande går att förklara enbart genom hypnotisk påverkan från president Reagan på Gorbatjovs undermedvetna.
  Enligt olika experter har USAs president Reagan behärskat tekniker som påverkar människor i hans omgivning och som metod till att komma till andra människors undermedvetna använde han ovanligt långa och hjärtliga handskakningar.

  I Geneve skulle president Reagan och Gorbatjov mötas under 10 minuter för att allt har varit redan förhandlat och under dessa 10 minuter skulle de ge bara bilder till pressen för att avsluta redan klara förhandlingar. Själva mötet varade dock en hel timme och det gav en möjlighet till president Reagan att uppnå ett helt annat resultat.

  Även år 1990 hände det oförklarliga saker då en sovjetisk delegation förhandlade om Tysklands återförening. Ryssarna ville under inga omständigheter tillåta att NATO ska verka i före detta Östtyskland. Förhandlingarna föregicks av flera månaders långt arbete och alla var överens och Gorbatjov framförde denna inställning. President Busch sa följande ord: ”Men Federal Republik Tyskland är en suverän stat och det blir likaså den förenade Tyskland. Med tanke på Helsingfors överenskommelse har de fri val att välja sina allierade.” På detta svarade Gorbatjov helt oväntat: ”Jag instämmer.” Hela den sovjetiska generationen blev helt lamslagen. Dessa ord har enorma konsekvenser som påverkar hela världen.

  Varför hände detta? Vissa påstår att det var Gorbatjovs svek. Det finns dock en annan förklaring. Detta beslut har varit ett resultat av påverkan av Gorbatjovs medvetande. Vem vet…

  För den som tvivlar på hur lätt påverkade vi är vill jag påminna om att på 70 talet packade en hamburgerkedja sin mat i fler påsar och gav fler servetter vilket ledde till ökad försäljning…

  • savalle says:

   Detta är intressant och för tankarna till personer som plötsligt utför något som förvånar i bekantskapskretsen, exempelvis attentatsmannen i Nice. Daniel Estulin skriver om mind control.

   • ivanbjorn says:

    Attentatet i Nice så som det var rapporterat i SR kunde omöjligen ha gått till så. Både jag och min styvfar känner mycket väl till Nice för att händelsen skulle utspelas just så som det var beskrivet i SR. Men detta är en annan historia. Det kan vara värt att läsa följande länk som handlar dock om Berlin: http://whitetv.se/sv/inget-fritt-medium-i-sverige/1764-lastbilen-koerde-aldrig-pa-julmarknaden-i-berlin-fake-terror.html

    Detta avviker dock från artikel om Ryssland och därför vill jag inte vidare utveckla detta.

    Vad beträffar mindcontrol så kan själva mindcontrolen som sådan inte skapa något nytt hos en individ. Om en person är den mest kärleksfulla människa både på det medvetna och undermedvetna planet så kan mindcontrol inte göra våldsman av en sådan människa. Mindcontrol kan bara förstärka egenskaper hos individen som redan finns där men kan vara latenta. Här ska man ha i åtanke att vi alla är skadade på något sätt mer eller mindre och att vi alla är programmerade på något sätt. På medvetna individer har alltså mindcontrol inte någon påverkan. Därför håller man på att förstöra vissa ursprungsbefolkningar för att dessa inte är programmerbara och därmed kan man inte kontrollera dem.

    Vi här i den moderna världen är manipulerade på många sett vilket är artikel om Ryssland ett bra exempel på om man jämför denna artikel med MSM. En gång pratade jag med grannen som är rädd för Ryssland. Med tanke på grannens inprogrammerade upplevelser genom hennes liv och den historiska miljö hon befann sig i under sin uppväxt är det inte så konstigt att hon tänker som hon gör. MSM förstärker detta. Finns det tillräckligt många sådana människor så finns det stöd för att rusta upp och öka den militära budgeten vilket också sker. Vi verkar vara fortfarande på stadiet av en tro att en konflikt som man löser med våld går att vinna. Tyvärr verkar vi vara på väg till en konfrontation om vi inte stoppar detta vansinne.

 4. Dan says:

  Helt underbart skrivet, dessutom korrekt !
  Alla borde få läsa detta inlägg/artikel.
  Tack Peter

 5. Stig Rydmark says:

  Ett svar på frågan om Ryssland är vår fiende: Ryssland har under lång tid ärligt försökt att bli accepterade som vänner, men som USA inte tillåter och där vasallstaterna i Europa lydigt följer husbondens röst.

 6. mariana says:

  Det verkar som om ”solen går upp och alla trollen spricker” rent symboliskt. Allt verkar accelerera i en allt snabbare takt inom snart sagt alla områden – inte bara inom politiken. För att kunna förstå allt det orimliga som händer i vår tid så måste vi vidga vårt medvetande till att omfatta det som först verkar helt orimligt med vårt vanliga sätt att tänka.

  @ivanbjörn
  Det du skriver om att kunna påverka andra människor genom våra medvetanden känner jag till genom egna erfarenheter och Sheila Ostrander och Lynn Schroeder har skrivit en bok om psykiska upptäckter bakom järnridån. Både USA och Ryssland har genom sin forskning kommit mycket långt inom detta område även om Ryssland alltid legat före.
  Detta är en forskning som det militära inom länderna är delaktiga i för det kan ge dem kunskaper som de inte kan få på annat sätt. Detta är något som är svårt för att inte säga omöjligt för alla att inse. Parapsykologi är ju något som man inte kan ta på – alltså finns det inte. I varje fall inte i Sverige. Två av mina barn anser att deras mamma är alltför fantasifull med snudd på galenskap.

  En aktuell händelse som kanske kan förklaras genom detta är ubåtsägaren och det ofattbara brott som han begått mot den svenska journalisten. Det verkar så fullständigt omöjligt att ta till sig om man inte tar i beaktande vad hon arbetade med. Det var något som SR sade i ett meddelande som fick mig att reagera. Hon var inte som vilken liten svensk journalist som helst förstod jag. . Hon verkade ha rört sig i större sammanhang. Expressen i dag ”Rättspsykiatriker : Madsen verkar inte ha samma tankebanor som andra har.” Vänner till honom berättar att de inte känner igen honom och har svårt att ta till sig det han har gjort.

  Det som är svårast att inse och acceptera är den ofattbara ondska som råder i världen nu. Det är väl energin i Antikrist.

 7. Dan Persson says:

  Tack för din mail och inlägg, mycket intressant, välformulerat och svaret är definitivt NEJ, Ryssland är inte vår fiende.

  Alla borde få tillgång till dina inlägg.

  Med vänlig hälsning
  Dan Persson

 8. Not Me says:

  Kan verkligen rekommendera en tidigare dokumentär av Oliver Stone som heter ”the untold history of the united states” Mycket sevärd i 10-delar och finns att ladda hem från den ökända piratsajten.

  USA styrs idag av sionisterna och det finns en anledning att dessa människor i mer än 2000år varit hatade och blivit utslängda ur Europas länder. Det fanns till och med kungar på medeltiden som helt bannlyste dem från sina länder. Dessa männsikor har inte lärt sig av sina misstag utan fortsätter mot sitt mål om världsherravälde och kommer att störta hela världen i fördärvet bara för att de vill ha total kontroll över pengarna.

 9. petergrafstrm says:

  Van Rompuy pratade om fram till Ural. Britternas James Rogers ingående i en den Brittiska eliten närstående tankesmedja sträckte sig ännu längre och därtill med förslag om att tvinga in med våld Ryssland om dom motsatte sig globaliseringen. Hans EUs Grand Area sträckte sig nästan bort till Kina och in i Afrika.
  En del formuleringar togs bort i senare upplagor av samma dokument och innehållet kom endast fram via en webbsida i ett visst EU-land. Ett annat alster av samme geopolitiker bar titeln: ‘alla vägar går genom London’ (jfr det klassiska uttrycket med Rom…) Där framläggs att endast Storbrittannien bör komma ifråga för att organisera EUs militära ambitioner.
  Jag instämmer i det Peter säger om Jacob Schiff mfl. Men det är viktigt att känna till att han och andra inflytelserika judar sannolikt uppfattade ett betydande hot från både Ryssland Tyskland och Frankrike efter tidigare incidenter där bakgrunden var oklar då. I Frankrike Dreyfuss-affären, I Ryssland pogromer, ca 600 judar dödades under 30 år efter mordet på Alexander II. (Ryssarna ansåg att det var en judisk attentatsman). I Tyskland en oerhört utstuderad komplott med flera bidrag från Britternas eliter, iom deras stöd till starkt antijudiska stämningar. Parallellt lurade dom araberna genom Lawrence av Arabien.
  Överallt figurerade Britterna som judarnas hemligt agerande fiende. Det var kretsar under Brittiskt inflytande i Ryssland som dikterade den senaste versionen av The Protocols of the Elders of Sion. Sannolikt var allt detta höljt i dunkel och de judiska individerna i framträdande roller kan antagligen ses som Britternas nyttiga idioter. Hade det bara rört sig om ren girighet tror jag inte att judarna skulle vilja framstå så tydligt angelägna om att driva igenom kommunismen.

  • peterkrabbe says:

   Peter, förhistorien till den ryska revolutionen får vi ta i ett annat sammanhang, den är alltför kontroversiell för dagens diskussionsklimat. Eftersom jag känner väl till historien om Protokollen kan jag bara kort konstatera att din analys där inte är korrekt. Sergius Nilus som skrev boken var ryss med nära anknytning till tsarens hov, den skrevs på ryska och det exemplar som skickades till London 1906 översattes inte till engelska förrän 1920. Victor Marsden, som gjorde den engelska översättningen var engelsk korrespondent i Ryssland och satt länge i ryskt fängelse. Underlaget till boken kom från de judiskt socialistiska kretsarna i Paris, som hade blommat ut efter den franska revolutionen med sina krav på likabehandling av alla, oavsett religion. Frankrike var centrum för planerna på att införa socialism i Ryssland, som mycket riktigt drev en hårdhänt linje mot judarna där. Marx var tongivande där innan han flyttade till England.
   De judiska bankirer i New York som jag nämner kom ursprungligen från Tyskland, som blev transitland för överföringarna från USA tillsammans med svensken Aschberg på Nya Banken i Stockholm. Deras motiv var främst ekonomiskt men också politiskt i ambitionen att införa global totalitär makt, vilket socialismen stod för. Eller som Otto Kahn uttryckte det: förverkligandet av socialismens syften borde och kan bara genomföras med hjälp av icke-socialistiska medel…

 10. Alve says:

  Nej, jag tror inte Ryssland är vår fiende även om diverse politiker och MSM-media sedan åratal pratar om ”det alltmer aggressiva Ryssland”. Konkret vad det aggressiva består i har vi aldrig fått veta – endast att ”de upprustar” (löjligt i jämförelse med USA/NATO) och att Ryssland var skuld till konflikten i Ukraina och den ”olovliga” annekteringen av Krim. Men enligt Putin var det USA som gödde konflikten (vilket inte var någon nyhet för mig). Vad gäller Krim (enligt Putin i Stone-serien) så valde Krimborna själva att tillhöra Ryssland eftersom det bor mest ryssar där (vilket inte heller var en nyhet för mig). Jag har påpekat detta för många i min närhet men de vill inte tro mig – de tror mer på SVT m.fl. Jag har uppmanat flera att titta på Stone´s serie om Putin men tyvärr är det få som gjort det – det är enklast att tro på gammelmedia – återigen de VILL INTE VETA! Suck! EN god vän har i alla fall sagt att serien var bra. Allt i Ryssland är säkert inte bra men det är det sannerligen inte i Sverige heller. Att vara vän med Ryssland tror jag skulle vara mycket bra för oss. De är dessutom våra Europeiska grannar på andra sidan Östersjön – mycket praktiskt!

  Vi får helt enkelt önska och be för att USA/NATO INTE ställer till något under Aurora…

 11. Fiskargubben says:

  Talmannen Urban Ahlin sitter i CFR och Hultqvist vill antagligen också sitta där. Usa har stort inflytande i Sverige.

  Jag har sett dokumentären och kan säga att president Putin är sig själv. Han har talat på samma sätt i flera år. Det är bra att många svenskar får höra honom tala utan att censureras.

  Ryssland reste sig med sina egna hängslen från oligarkernas träsk. Det är oförlåtligt, tycker Usa. Dessutom kan den kinesiska sidenvägen hota sjöfarten och anglernas kontroll av haven. Den förbindelsen stoppades i Ukraina.

  Arbetarbrigaderna tog inte order av Lenin i början. Lenin ville ha tsarfamiljen som ett spelkort, men den avrättades av en brigad. Den i Archangelsk avrättade många som antagligen hade skandinaviska och kontinentala rötter. Det var anarki i början.

  De så kallade defensiva robotsystemen har offensiva egenskaper och nu får svenskarna veta det.

  Den ryska krigsindustrin göder inte rika oligarker. Priserna är rimliga och anpassade till den ryska ekonomin. Det är svårt att jämföra med t.ex. Usa. Ryssarna får mer pang för pengarna, som Lars Bern skrev en gång.

  Kina och Ryssland har ett stort viktigt samarbete. Det gäller ekonomiska kontrakt och politisk samordning. Processen kan inte stoppas och Nato får den att gå fortare.

  Jag brukar framhålla att president Putin är patriot. Att kalla honom nationalist för tankarna till Tyskland och det är fel.

  Usa bygger en marinbas i Odessa i Ukraina. Krim är ju förlorat.

  På 90talet talade några britter om ett Eu med upp till 40 länder.

  Vi har en öppen dörr om vi väljer att handla mer med Ryssland. Där väntar framtiden. Vi var på god väg på 1800talet. Det var inte ovanligt att ha släktingar i Stockholm, Helsingfors och St. Petersburg.

  Tack för en bra krönika.

 12. Mo says:

  Aurora borealis, latin för norrsken, ansågs i forna tider förebåda krig. Sverige blir skådeplatsen för denna övning med provokativa vibrationer mot öst. Vem blir den stora förloraren om våra vägar mot framtida marknader stängs. Känns som att Sverige mottager en björntjänst. Kanske en del av den bakomliggande strategin.

 13. Alve says:

  Läs senaste inlägget på Johan Westerholms blogg Ledarsidorna.se. Erik van der Heeg talar om Lars Wilderängs senaste roman ”Höstsol”. Ingen hel recension ännu men det han nämner inledningsvis låter otäckt likt Aurora, eller????

  • Anna says:

   Sällan har jag läst en krönika med en sådan obehag som Ledarsidornas recension av Lars Wilderängs bok Höstsol. En bok om ett fiktivt angrepp från Ryssland mot Sverige! I Osmakligt är bara förnamnet för denna krönikan/boken. Att den är full av sakfel där Erik vDH medvetet utelämnar detaljer i denna Konflikten blottar tydligt vem uppdragsgivaren är och hur ett visst budskap kryper in i varenda spricka i dessa till synes ”oberoende” blogg!
   Att USA/CIA och NATO metodiskt infiltrerat dessa fd. sovjetrepubliker yppar han inte ett bokstav om. Metoden är som i Ukraina: byta ut ryssvänliga regeringar mot USA-vänliga och bygga ut dessa oändliga NATObaser runt Ryssland.
   Erik är BARA Journalist, och har aldrig hört talas om detta……..Han har även uppmuntrat folk att läsa Flashback utan att märka att de bästa politiska skribenter har blivit avstängda eller frivilligt slutat skriva på FB för flera .år sedan!
   Jag läser inte längre Ledarsidorna.se! Det behövs Ingen blogg som envist ”granskar” Islam, muslimerna och redan välkända inhemska politiska misstag. Jag vet vad de aldrig skulle ”granska” eller upplysa om. De har lärt sig ”spelreglerna”!

   Kriget mellan Georgien och Ryssland beskrivs här nedan och även de ”geopolitiska” strävan för att dominera världen militärt av en enda stormakt: USA! Georgien var bara en pjäs på Zbig-s schackbräda…….
   http://www.globalresearch.ca/nato-maneuvers-with-georgia-and-ukraine-threaten-war-with-russia/5376482

   Ryssland är ”nästan” helt omringad av fientliga NATO-baser! Konsekvenserna är redan katastrofala men vi har fortfarande inte fattat tyngden i denna vidriga krigsförberedelsen.

   Skam för Skandinavien och de senaste två NATO gs. Stoltenberg och Anders Fogh Rasmussen.De representerar länder som har levt utan krig och i en ofattbar välfärd jämfört med Ryssland och de länder där NATO har bedrivit de värsta folkbrotten -utan synbar straff!
   Ryssland har inte glömt! Folkmordet i St.Petersburg är det värsta folkmordet där en enda stad civila befolkning(ca. 1 milj) har dödats ochstaden nästan förintades av samma makter som har inriktat sig tredje gången att släcka den ryska befolkningen!

   Jag har gett upp att förstå de länder och deras medborgare som har gått i säng med dessa krigsherrar och utan motstånd ställer sig på deras sida! Jag har undrat ofta om folk verkligen begriper att de scener som utspelades i St.Petersburg kan även utspelas i Köpenhamn, Oslo eller Stockholm? Fattar de inte att Europa (inkl Skandinavien) är bara en militärt strategisk mark som nyttjas ytterligare en gång till av högre makter för en global dominans?
   Har västerländsk civilisation spelat ut sin roll? Kan lätt föreställa mig när jag ser den perversa likgiltigheten inför det kommande ödet!

   • peterkrabbe says:

    Fler liknande böcker är tyvärr på väg. Den engelska NATO-generalen Richard Shirreff ger ut en bok med namnet Krig med Ryssland, som skildrar ett krigsutbrott i Östersjön – naturligtvis med Ryssland som angripare, alla andra är heeeelt oskyldiga. Aurora är den modiga kampen mot angriparen Ryssland och realistiska krigsscener beskriver vilka fasor vi har att vänta. Årets viktigaste bok kallar militärtidskriften Pennan och Svärdet dravlet för.
    Det är naturligtvis ett medvetet grepp att propagandan nu når sitt maximum i alla medier, så alla förstår att det är Ryssland som är skurken, vad som än händer. Vi kan bara försöka kontra med saklig upplysning, men lär nog inte få samma spridning i media..
    Positivt är ändå att en centerpartist nu gått ut i media med en apell att stötta Ryssland med handel och samarbete. Kanske vänder attityderna till slut ändå!

   • Loa says:

    Tack, Anna, för detta.
    Fogh Rasmussen och Stoltenberg belönades med NATO-gs för gjorda tjänster. De är ingalunda några fredsskadade blå-ögingar. Stoltenberg gives me the creeps.
    Ska Löfven vinna sina sporrar i Aurora?
    Det torde dock vara svårt att belöna någon svensk förrädare med en post, som trots allt kräver något innanför pannbenet. När inte ens M hittar en ledare.

 14. Alve says:

  Se ovan. Inlägget på ledarsidorna.se som jag syftar på är daterat 27/8 2017 och har rubriken ”Slow Culture: Augustikanonerna i Kaukasus”

 15. ragnhild says:

  Dette kan ikke være off topic. Jeg iler til med reportasjen innkludert denne modige whissel blower.

  http://www.globalresearch.ca/video-cia-agent-whistleblower-risks-all-to-expose-the-shadow-government/5606120

 16. Martin T says:

  Nej, såklart inte att Ryssland är vår fiende. President Trump beskriver träffsäkert vem/vilka som är våra och hela den civiliserade världens fiende i denna länk; https://www.youtube.com/watch?v=EYozWHBIf8g

  • peterkrabbe says:

   Trump har läget helt klart för sig, det kan ingen betvivla. Sedan är det tydligen en sak att säga det i en valkampanj och en annan att ta itu med problemet. Vi kan alla se att Trump har snaran om halsen varenda dag i Vita Huset. Tror någon längre att Deep State kan besegras? Om inte Trump kan det kan ingen, tyvärr.

   • savalle says:

    Tack Peter för ännu en fantastisk krönika! Du är, enligt min uppfattning, en politisk analytiker på samma höga nivå som två av de samhällsanalytiker, internationellt, som jag har allra största respekt för: William Engdahl och Edward Griffin. Det som skiljer dig från dem är att de är mer positiva när det gäller folkets makt att frånta dessa så destruktiva krafter deras inflytande över världen. Griffin säger i ett föredrag (Youtube) att det skulle vara viktigt med en president i Amerika som är för oss, men att det viktigaste är att foklet är emot dem, för de är så få att de ingenting kan göra utan hjälp av en stor del av folket. Och eftersom de är fullständigt illojala kan Ingen som nu tjänar dem känna sig säker. Ett stort antal forskare inom mikrobiologi och biologisk krigsföring har blivit lönnmördade. Det trodde de nog inte själva skulle ske när de var i deras tjänst. Och de som har byggt Miljardär-Elites hemliga atomvapensäkra skyddsrum – lever de idag?

    Många som nu tjänar dem är låsta av sekretess och mutor, men de kan bli offrade vilken sekund som helst, för de har bara värde för dessa onda krafter så länge de gör nytta.

    Vi behöver en lugn och fredlig folkrörelse!

    • peterkrabbe says:

     Tack Savalle för din uppskattning, jag blir nästan generad. Att bli jämförd med William Engdahl, som jag själv anser är en av de främsta i branschen, är som att få Nobelpriset. Jo, nog hoppas jag på en förändring, annars skulle jag inte skriva alls. Däremot inser jag att det är nästintill hopplöst att rubba den finansiella makten, den kan köpa vad som helst på jorden som andas och rör på sig, girigheten är det sista som lämnar människan. Själva grundtanken med NWO är att samla allt fritt kapital hos en-procentarna samtidigt som resten skall vara tillräckligt fattiga för att gå att köpa till vad som helst. Så arbetar exempelvis Soros med sina NGO-er, som tror att de uträttar något gott utan att förstå att de bara tjänar ett förutbestämt syfte från sin bottenplats i pyramiden. När de dessutom har kontrollen över militären behövs inte så mycket mer. Kapitalet och vapnen sammantaget är ett tämligen oslagbart recept på världskontroll. Folket kan skapa kaos, men inte rubba fundamenten. Tvärtom är kaos en bricka i spelet med syfte att öka den militära kontrollen och konfiskera det lilla kapital som fortfarande är i omlopp. Så nog är det svårt att vara positiv ….

     • savalle says:

      Jag håller just nu på och läser William Engdahls senaste bok som ännu bara finns på tyska: Geheimakte NGOs (http://www.bokus.com/bok/9783864454783/geheimakte-ngos/).

      På sidan 14 står det (min översättning): ”Enligt en rapport nyligen från den privata brittiska tankesmedjan Quilliam, som förespråkar en sansad islam och som tar avstånd från ISIS och andra jihad-versioner av islam lär IS vara involverade i människohandel, genom de flyktingar som slussas in i Europa. Där står det: ”Medan en del flyktingar betalar upp till 560 dollar för transporten till medelhavskusten erbjuder IS de män som går med i IS gratis resa. Och de potientiella rekryter som anlänt till medelhavskusten erbjuds 1000 dollar för att gå med i organisationen.”

      Det här påminner mycket om vad som skedde i det forna Jugoslavien. Mängder med jihad-krigare fördes in i landet av CIA och startade inbördeskriget där. Om man läser följande två böcker (som båda är i allra högsta grad väldokumenterade) förstår man hur lögnaktiga massmedierna har varit i nyhetsrapporteringen om Jugoslavien-krigen på 1990-talet:

      http://www.bokus.com/bok/9783981723700/the-lost-hegemon-whom-the-gods-would-destroy/

      http://www.bokus.com/bok/9781583670842/fools-crusade/ (finns på svenska på biblioteket)

      Detta gör massinvandringen ännu mer skrämmande. Hur kan vi få Sveriges makthavare att inse att de måste sluta med att göra precis som deras långt mäktigare herrar anvisar dem?

      • Alve says:

       savalle Jag har ställt mig den frågan många gånger. De kanske är hotade. Hellre göra som de säger än att få ett skott i pannan???

       • savalle says:

        Om de är rädda borde de avgå istället för att leda alla ner i fördärvet i sin feghet, så att andra kan ta över som känner ansvar.

        • Alve says:

         Jag håller med dig men de tycks ”köra på” eftersom ingen verkar ha förmåga att stoppa dem. Om de inte är hotade så vill de väl ha ”sin belöning” (likt Reinfeldt). Vi får se vad som händer i KU. Har SD tillräckligt många med sig så kan det ju hända saker framöver men de andra verkar ju backa ur. Bara det inte händer något värre runt omkring oss…

      • Fiskargubben says:

       Eu publicerade en konstig reklamfilm 2011 eller 2012. Den fick hård kritik och togs bort. En kopia sparades i Norge och den såg jag. En blond kvinna omges av hotfulla invandrare. Hon trollar på nåt sätt och får dem att sitta i en Euring förvandlade till henne. Fick vi veta vad komma skulle? Den norska länken fungerar inte längre.

       Måste ockulta makthavare annonsera sina planer i förväg? Det har sagts förut och videon såg ockult ut.

   • Martin T says:

    Vi får väl tyvärr erkänna att både president Trump såväl som vi andra som läser och kommenterar här gravt underskattade den oerhörda och ondskefulla makt som sedan snart 200 år (kanske längre) sökt västerlandets och den vita rasens undergång.

    Själv vaknade jag av migrationsöverenskommelsen mellan femtekolonnaren Reinfeldt och MP – den stred mot alla principer och allt sunt förnuft. Efter det så har jag byggt upp en kunskapsbas tack vare bla Peter Krabbe som kullkastat mycket av det jag lurats av de ondskefulla och deras maktapparat MSM, FN, EU vara sanningen.

    Man har måst rannsaka sig själv på djupet. Tyvärr är vi som börjat läsa på och förstå sammanhangen ännu en minoritet, men vi ökar snabbt i antal.

    Få se om vi hinner bli nog många innan alla åsikter som inte överensstämmer med NWO-agendan är förbjudna och bannlysta från nätet. Vi slåss mot en oerhörd koncentration av makt och kapital, som planerat för undergången av den värld vi vill bevara under sekler.

  • savalle says:

   Tack Martin T för denna länk! Jag har just vidarebefordrat den till Lars Berns mycket välbesökta länk Antropocene.

 17. Fiskargubben says:

  Den ryska övningen Zapad utmanas av Natos övningar i Östersjön.
  Zapad hölls senst 2013 och den här utannonserades långt i förväg. I västerländsk media hörde jag att 100.000 soldater skulle delta, men det verkar inte stämma. Tydligen handlar det om 11.000 soldater, men de vitryska kanske tillkommer.

  En ledamot av duman varnar för misstag och missförstånd. Jag tycker inte om det här. Det andra världskriget började när buffertländerna inte fanns längre.

  Regeringen vill ta bort tidningarnas annonsskatt och säger att det är för att fake news ska motarbetas. Vi ska antagligen tvingas läsa Wilderäng överallt och samtidigt inte få läsa viktig motstridig info. Den som kan engelska kan besöka Tass.

  • Loa says:

   Titta på RT (Russia Today). Nyheter med journalistiska kvaliteter, allsidiga diskussionsprogram, ekonomiska analyser (halsbrytande fräna).

   • Fiskargubben says:

    De flesta känner till RT och Sputnik News som demoniseras. Tass är en nyhetsbyrå som sällan nämns och jag ville påminna om den.

    RT och Sputnik News är bra.

 18. Alve says:

  Känns hemskt att behöva skriva det men se över er krisberedskap. Bunkra mat, batterier, kontanter – ja ni vet. Läs på MSB hemsida.

 19. Mo says:

  Loa, Löfven har redan belönats, han har fått ett internationellt FN-uppdrag. Han skall under de kommande två åren leda en FN-kommission om framtidens jobb i världen . Det torde väl innebära att man har planerat för hans utträde i Sverige . Ingen rädder för vargen här.

 20. Kalle Anka says:

  Sverige har ingen yttre fiende, bara en inre fiende i form av sjuklövern.

 21. Roland Salomonsson says:

  Lägg till att USA:s och NWO makt är beroende av de sjötransportsystem de kontrollerar. Just nu exploaterar Ryssland enorma oljetillgångar i Sibirien. Området är enormt och det går inte bygga tillräckligt bäriga vägar för erforderliga tunga transporter. Klimatbedragarna påstår att det blir ”varmare”, men sjötransporterna till exploateringsområdet stod stilla i 2 år p g a ”kyla och is”. Gissa vilka som sannolikt blir största kund för den olja man väntas utvinna? Kina, via gas och oljeledningar. Ännu ett sätt att koppla bort beroendet av NWO.

  Glöm sedan heller inte BRICS. Denna samarbetsorganisation har udden mot NWO. Inom den ramen har också en ny internationell investeringsbank upprättats. U-länderna står nu i kö för att slippa undan IMF:s ”terror”, och inte minst krav på ”gröna” investeringar. De vet att välfärd skapas enbart av riklig och kontinuerlig tillgång på energi och detta får de inte via gröna investeringar. Brics går också i bräschen för införande av guldmyntfot. Vissa länder som en gång var med i de första planerna för detta projekt har nu förstörts av NWO förespråkare (Libyen, Irak, Syrien pågår)

  BRICS-samarbetet har också lett fram till ett upprättande av ”Nya Sidenvägen”. Väg och järnvägssystemen inom ramen för projektet finns i princip redan. Vissa kompletteringar här och där planeras att utföras. Ett antal länder runt Ryssland, Kina, Indien står på kö att få ansluta sina länder till systemet. Innebörden är att stora delar av transporterna inom de marknader som skapas genom ”Sidenvägen”, kommer att stjäla enorma godsvolymer från NWO sjötransportsystem, d v s effektivitéten blir sannolikt sämre, vilket hota NWO. Ett kuriosa dyker nu upp – d v s när Kina och Indien på nytt börjar bråka om ”gränsområden mellan Kaschmir/Tibet, så handlar det i verkligheten om kontroll över en del av Sidenvägen, samt om vem som skall styra Pakistans anslutning. Ingen part räknar med att Afghanistan den närmaste generationen kommer att kunna användas inom systemet.

  I USA är det Shadow Government, som via Deep State kontrollerar congressen och presidentens kansli. Mest centralt i Shadow Government är NSA och CIA. Självklart arbetar dessa organisationer självt och via sina 14 systerorganisationer inom USA för att underminera Ryssland innifrån. Kina har de svårare att komma åt. Enbart den avdelning inom USA:s utrikesdepartement, som har hand om det offentligt kända underminerandet har för denna verksamhet inom Ryssland en budget på 20 miljarder dollar årligen. Det blir runt 130 miljarder kronor – ÅRLIGEN. Tillkommer allt okänt.
  Vem hotar vem?
  Är det någon med sunt förnuft som inte inser att alla de minoritéter inom Ryssland USA kan få kontakt med uppmanas att start ”frihetskamper” och att de utlovas få hjälp materiellt och ekonomiskt. Det finns mängder med muslimska folk, som USA lockar, för att skapa en ”syrisk situation” i södra Ryssland.
  Hotas USA av ev ryska hackningar eller är det USA som hota Ryssland?
  Ryssland blev sannoligt väldigt nöjd för den present NWO (USA m fl) gav dem när man ökade på embargona. Nu kan man utvisa 1000 ambassadanställda amerikaner och förmodligen rejält tilltaget antal tillhörande EU-länder. Det blir svårt att svara, då ryssarna har långt ifrån 1000 ambassadanställda i USA. Dessutom får Ryssland en utomordentlig draghjälp inrikespolitisk för omstruktureringen av alla typer av Rysk industri. De varor som är satta i embargo produceras numera internt i Ryssland eller köps från i första hand BRICS och i andra hand icke västländer. Detta nya varusortiment är dessutom billigare och effektivare än vad de embargobelagda en gång var. Den gamla exporten från EU lär knappast återupprättas.

  För att inte tala om det Ryska ”militärindustriella” komplexet. Deras produkter har visat sin effektivitét i Syrien i jämförelse med vad koalitiationen klarar av. De ryska produkterna är genomsnittligt ca 8 ggr billigare än USA:s och samtidigt ca 8 ggr effektivare. Det gäller inom alla vapentyper, utom möjligen sjöstridskrafter, där de är relativt lika. USA ligger 8-12 år efter Ryssland i flygteknologi liksom arméteknologi. USA har inget liknande S-600 (försvars- resp attacksystem för luft-, mark-, sjöstridskrafter (inkl ubåtar) ens på gång, och S-systemet är plattform för vidare utveckling. Systemen träffar även långt ut i rymden (ca 60 mil). Ryssland har ändå inte satt in sina allra modernaste vapen i Syrien.

  Risken är stor att NWO-länderna knäcker sig själv ekonomiskt för att hinna med den ryska vapenutvecklingen, sett mot effekter av införande av guldmyntfot, instabil petro-dollar etc. Kina har t ex nyligen, om jag minns rätt, slutit handelsavtal med Iran och gulfstaterna i Yuan.

  • peterkrabbe says:

   Tack Roland för en bra analys! Din kvalificerade inblick i problemet är värdefull i den här debatten!

  • Alve says:

   Kan bara instämma med Peter – mycket intressant inlägg Roland. Har funderat på: Vad pratade Putin och Trump om när de träffades för ett tag sedan? Kan vi hoppas på att NWO slår krokben på sig själv till slut? Sveriges fina flagga hänger på ”trekvart” på Sergels Torg – kan vi tolka det som att nu har de nuvarande styrande gjort sitt?

  • Fiskargubben says:

   Din kommentar är bra. Det är svårt att bygga vägar där. Jag håller med om det mesta du skriver.

   Ryssland har just på rekordtid utan isbrytarhjälp sänt en LNGtanker från Norge till sydkorea. Nånting händer i Arktis och president Putin säger att han inte vet varför. Jag misstänker att det handlar om strömmar, inte mänsklig påverkan, men det här är inte mitt ämne.

   Ryssland rustar upp hamnar och satsar på flera nya isbrytare i Arktis. Stora pengar investeras medan några ryska forskare varnar för en ny liten istid. Usa och Kanada ska tillsammans bygga en enda isbrytare. Usa kan inte längre hyra in en av våra svenska isbrytare, sade Bildt. Lilla Sverige ligger före Usa.

 22. Fiskargubben says:

  Ryssland har två kärnvapenbaserade system som inte är så kända.
  Det ena beskrivs i artikeln. Kärnvapen rör sig på tåg och är svåra att spåra. Jag vet inte hur långt det nya projektet har kommit. Sovjetunionen skrotade sitt system och nu skapas ett nytt.

  Det andra är ett död mans grepp. Om all aktivitet upphör i Moskva sänds missilerna iväg. Tänk på att båda systemen är försvarsbetingade och det är typiskt Ryssland. Man pratar och hotar inte, man bara handlar. Det är klokt att inte bråka med Ryssland och hota som nu sker. Ryssland hotar inte Sverige och Finland, men Natos pladder är ett farligt hot mot världsfreden.

  https://sputniknews.com/analysis/201708301056919137-barguzin-nuke-trains/

 23. ivanbjorn says:

  Om strömmar i Arktis ska jag någon gång översätta en artikel, ett intressant ämne. Vad beträffar isen på Arktis så förstår jag av olika bloggar att världsmakten vill smälta isen (vädermanipulation) och att de lyckas delvis geografisk ovan Europa men att ismassor förflyttar sig längre bort istället. Vet ej hur mycket det stämmer men det kan ligga något i det.

  På sistone har jag läst att Kebnekaise har vuxit med 1,4 meter p.g.a. obefintlig issmältning? (Solinstrålning lär ha minskat med 22% p.g.a. chemtrails.) För något år sedan hörde jag på P1 om forskare uppe i norr som sa att det finns ständigt permafrost någonstans där uppe och att de förstår inte varför (p.g.a. klimatuppvärmning). Detta sa de bara en gång på radio under hela dagen, sen blev det helt tyst om detta.

  Saker händer säkert och det förtigs för oss – allt som inte passar världsbild och världspolitiken. Inlägget från Roland är mycket läsvärt.

  • Alve says:

   ivanbjorn: Varför vill de smälta isen på Arktis, vet du det? Har läst någon gång om det men kommer inte ihåg. Är det mineraler de är ute efter?

   • ivanbjorn says:

    Det som man pratade mycket om i P1 är kortare och säkrare transporter genom nordpolen. Jag tror att farbara leder över norr ger mycket makt åt NWO.

  • Fiskargubben says:

   Jag ser fram mot din information om strömmarna. Golfströmmen har antagligen ändrat läge och det gör att ålen försvinner i Sverige. Förändringen kan ha gett hos en kall vår och sommar och värmebölja i sydeuropa. Sommaren var kall i Moskva också i början. Kanske strömmen från Stilla havet trycker ned Golfströmmen och värmer upp Arktis.

   Här kan man läsa om den ryska LNGtankern. Förändringarna har stor betydelse för det ryska försvaret och handeln. Ryssland vill också värna miljön och städar upp efter Sovjetunionen på öar i norr.

   ”The successful record-breaking speed of a Russian tanker Christophe de Margerie across the Arctic Sea, points to Earth’s northern pole melting with increasing alacrity and making new shipping routes. Professor of Oceanography Dr. Simon Boxall looked at how climate change is affecting the Arctic habitat.

   This was also the first time a tanker had traveled through the Northern Sea Route, passing the Russian Arctic in a record six and a half days, without the aid of an ice breaker.”

   https://sputniknews.com/europe/201708301056923061-arctic-ice-melting-rapidly-destroying-habitat/

   ”Russian Defense Minister Sergei Shoigu said Friday that only development of the Arctic can preserve Russia’s independence in future.

   Moscow has turned to the active development of its portion of the Arctic that has been largely neglected since the collapse of the USSR.”

   https://sputniknews.com/russia/201709011057003721-shoigu-arctic-russia-independence/

   • Loa says:

    Här har du ‘kall vår och sommar’: Som jag säger sen 2015 (minst), vilket Kristoffer Hell sa redan då: http://blueshift.nu/varfor-arstiden-kollapsar/ Nytt är den isande västan, se kartan.
    T.o.m. SVT:s meteorolog talar nu om jetströmmens läge: http://www.friatider.se/ostadiga-v-dret-v-ntas-forts-tta-hela-augusti-f-rklaras-med-v-derfenomen
    Ja, inte att det skulle bero på någon omdirigering medelst HAARP, då…

    • Fiskargubben says:

     Tack för länken, men vad menas med jetströmmar? Havsströmmar eller vindar?

     Permafrosten i Arktis försvinner och massor av koldioxid kan frigöras. Där finns det mer än i alla våra skogar skriver rysk media. Jag tror inte människan påverkar klimatet, men ändrade havsströmmar kan göra det. Det hände under den lilla istiden i Sverige.

     • peterkrabbe says:

      Jetströmmar är kraftiga vindar på C:a 10.000 meters höjd som uppkommer genom temperaturskillnader och lufttrycksskillnader mellan polarområden och ekvatorområdet. De rör sig normalt i en sinuskurva runt jorden i östlig riktning pga jordrotationen och kan blockera vissa väderfenomen på jordytan. Det spekuleras i att man genom HAARP och dess strålning från högre höjd kan styra kurvans läge och därmed också varma respektive kalla vädertyper.

      • Fiskargubben says:

       Jag tackar dig och Loa för förklaringarna. Jag är ganska ny på bloggen och har inte läst alla krönikor. Jag läste om Haarp för många år sen men gick vidare till annat. Det är svårt att få en uppfattning om en sak man inte kan bra.

     • Loa says:

      Det är fuktiga luftströmmar som cirkulerar i band runt jorden på ca 1 mils höjd. Dessa kan manipuleras av HAARP medelst högenergitryck upp i jonosfären att pressa dem till ”önskad” sida. Ni får regn, ni får torka…
      http://www.klimatupplysningen.se/2015/04/01/klimatkrig-pa-riktigt-den-som-styr-jetstrommarna-har-makten/
      En sida som tyvärr och oförklarligt spärras av wordpress är jmm punkt nu. Skriv in HAARP, vilket ger sex träffar. Läs den nedersta artikeln ”USA och H.A.A.R.P.-teknologin”.
      Den översta handlar om LOIS och LOFAR i Sverige:
      ”LOFAR i Onsala avläser viktiga atmosfäriska förhållanden och luftströmmar. Denna anläggning har även möjlighet till korrigering av luftströmmar och att påverka atmosfären med riktad mikrovågsenergi i den artificiella jonosfär som har bildats av kemikalier och metaller (chemtrails/aerosoler).”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: