Kommer Vilda Västern att fortsätta varvet runt?

 

I föregående artikel har vi sett på Putins och Rysslands reaktioner inför de ständiga hoten från väst om införlivandet av Ryssland i ett större, av USA styrt sammanhang. Vilka resonemang ligger då bakom de amerikanska motiven för ett sådant införlivande? Låt oss se på både den officiella agendan och den inofficiella!

Den officiella återspeglas ganska väl i förre presidentrådgivaren (för Jimmy Carter, Clinton och Obama) och Bilderbergaren Zbigniew Brzezinskis bok Strategic Vision från 2012. Mest känd är han för sin bok The Grand Chessboard från 1997. Som medlem i CFR och delaktig i grundandet av TC (trilaterala kommissionen) och nära samarbetspartner med Kissinger och Rockefeller var Brzezinski en sann globalist och medlem av Deep State. Han avled i våras efter 40 år i amerikansk politik.
I denna hans sista bok gör han en beskrivning av sin vision av världen efter år 2025, ett närliggande perspektiv, sett ur vår synvinkel.

Brzezinski ser två nödvändiga steg för att skapa grunden för den nya ”västvärlden”. Det ena är att införliva Turkiet i ”gemenskapen”, det andra att göra samma sak med det väldiga Ryssland. Som resultat skulle man få ”The Larger West- The Core of Global Stability”, ett rike som omfattar den norra delen av jordklotet – norr om Medelhavet och Mexico. För utvecklingen i detta rike skulle USA, EU och Ryssland svara, den problematiska resten av världen med sin överbefolkning och sina klimatproblem lämnar globalismen tills vidare åt framtiden att lösa. Förutsättningen för det nya riket ser Brzezinski i att EU blir fadder för Ryssland och att NATO blir dess armé, i syfte att säkra ”demokrati” av västerländsk modell.

A Larger West – kärnan i den civiliserade världen enligt Strategic Vision/ Brzezinski 2012.

Att succesivt ansluta alla mindre länder i Rysslands närhet till EU och i slutänden även Ryssland är den politik som vi redan ser ligga på bordet. I Putinintervjuerna skämtar Putin om just detta, att han till USA:s förvåning föreslog Rysslands inträde i EU och NATO. Det föll, märkligt nog inte i god jord. Den nationella suveränitet som Ryssland skulle komma att bibehålla vid ett fredligt samgående är inte kompatibel med de vinster som USA skulle få vid en militär erövring, där näringslivet i väst skulle få ett helt annat inflytande över återuppbyggnaden av ett samhälle, jämnat med marken efter intensiv krigsföring.

Å andra sidan vore det en våt dröm för Deep State att kunna införliva en relativt intakt högteknologisk krigsmaskin som Rysslands i NATO, den blivande världsarmén. Vem i världen skulle kunna matcha denna, övriga länder skulle förvandlas till inget annat än en skränande folkhop. Ursäkta ironin, men det är tydligt att många resonemang i Washington ligger på denna nivån. Ett snabbt och kortvarigt militärt övertagande av Ryssland, som ger full kontroll över framtida regeringsposter, samtidigt som förödelsen blir begränsad, är sannolikt det ideala scenariot för dessa galningar.

Turkiet då? Brzezinski skrev sin bok 2012, då man fortfarande trodde på en sekulär utveckling i EU:s koppel. Detta gällde, som vi alla vet, även för vår förre statsminister Carl Bildt, som fick lära läxan hos Bilderbergarna. Idag visar sig en annan utveckling åt motsatt håll, mot ett muslimskt samhälle med totalitära avsikter. Detta lilla utskott i det nya riket som Brzezinski hade tänkt sig att Turkiet skulle vara för att få ökad kontroll över Mellanöstern, skrumpnar nu. EU:s blindtarm måste istället opereras bort snarast. Risken för en inflammation som sprider sig är akut.

Vi kan då se att globalismens fokus just nu ligger på ett införlivande av Ryssland i det som Brzezinski kallar ett större Väst, men som kanske hellre skulle haft beteckningen Norra Unionen med tanke på geografin. Där beräknar CIA att 1,1 miljarder människor (15%) skulle bo på 27% av världens landyta och ha 46% av världens BNP. Naturresurserna i östra Ryssland innehåller enorma reserver i form av råvaror och mark för etablering.

Märkligt nog verkar Arktis saknas på kartan över Riket, trots att det ligger mitt i det. Kanske skall man inte bli oroad genom att de råvaror – bl.a. olja – som ligger under istäcket nu ju tillhör det gemensamma Riket. Kanske vet man också mer om denna dolda kontinent än vad man vill tala om. Kanske är möjligheten till kontrollerad avsmältning av istäcket en kalkylerad metod att sätta resten av världen under vatten, samtidigt som landmassan stiger upp till exploateringsbar nivå? Är en konstruerad global uppvärmning därmed en medveten ingrediens i programmet för depopulation av ekvatorzonen?

Jag skall inte låta fantasin flöda alltför mycket, men helt klart är isen i Arktis en framtida resurs i en värld som kommer att lida brist på dricksvatten. Vilka tankar i övrigt som fått Brzezinski att välja denna geografiska avgränsning av globalismens första utbredning får vi inte längre svar på, men kanske finns där också en idé om ett etniskt och kristet sammanhållet landområde med goda utvecklingsmöjligheter för den västerländska civilisationen, fritt från religionskrig och tropisk hetta. Lite grand som ett nytt Vilda Västern som ligger och väntar…

Helt klart är att Brzezinski inte trodde på teorierna om en ny istid och en svalnande sol, annars hade han nog ritat en annan karta. Inte heller lär han ha trott på Putins mirakulösa omvandling till ett modernt samhälle, ett samhälle som faktiskt varken kommer att behöva USA eller EU!

Peter Krabbe

152 Responses to Kommer Vilda Västern att fortsätta varvet runt?

 1. Fiskargubben says:

  Jag kommenterade Arktis idag under den tidigare krönikan.

  Turkiets befolkning har fördubblats på några årtionden, om jag inte missminner mig. De unga har stort inflytande och de är muslimer. Turkiet kommer inte att bli medlem av Eu och vänder sig mer till eurasien. Nato knakar.

  Den svenska experten Mörner säger att havsytan höjs mindre än en meter om all is smälter.

  Ett nytt mycket stort oljefynd har nyligen gjorts i Ryssland.

  Kartan påminner om Fns karta med nordpolen i centrum. En globalistkarta.

 2. Pingback: Kommer Vilda Västern att fortsätta varvet runt? — Peter Krabbe – Life, Death and all between

 3. Sture says:

  Peter, du skriver:

  ”men kanske finns där också en idé om ett etniskt och kristet sammanhållet landområde med goda utvecklingsmöjligheter för den västerländska civilisationen”.

  Jag tror inte alls att detta är målsättningen. Denna är istället att utrota kristendomen helt och hållet eftersom kristendomen står för allt det som de själva avskyr, föraktar och oftast i tysthet men ibland också öppet hånar. Och för detta ändamål använder man sig av en proxy-armé (läs muslimerna). De är själva alldeles för få till antalet för att kunna utrota de vita kristna männen (de ”vita” kvinnorna kan sedan bjudas ut och giftas bort) varför de ger denna uppgift till muslimerna som är ungefär lika många men betydligt aggressivare än de kristna. Detta tror jag är planen.
  Man måste betänka att det enligt dessa människor endast finns två raser, den som utgörs av deras egen klan och den som utgörs av alla övriga människor, i vilken grupp ingår svarta, röda, gula och vita kristna om vartannat. Enligt herrefolket tillhör alla dessa senare grupper samma ras. Allt annat är ”rasism”.
  De har inte samma moraluppfattning som vi (= den kristna moraluppfattningen) trots att de lever sida vid sida som oss i praktiskt taget varje land på jorden utan deras moralbud låter: ”MAKT ÄR RÄTT”. (Läs deras ”rättsfilosofi”, så framgår detta).
  Det vill säga att den som har tagit makten – oavsett om detta skett genom gevärspipan, ekonomiska bedrägerier, indoktrinering via press och skola eller på annat sätt – har också ‘moralisk rätt’ till denna makt. Därför har de inga moraliska betänkligheter när det gäller någonting. Siktet är inställt: man skall skapa ett samhälle med bara två klasser, herrar och slavar. Därvid står den vite kristne mannen i vägen. Det är nämligen han som skapat allt det goda som finns i det moderna samhället.
  Den vite mannen och kristendomen är hotet mot världsherraväldet och måste tillintetgöras. Detta går tvåtusen år tillbaka i tiden. Gör er inga illusioner om att de skulle vilja bevara ett ”kristet västerländskt samhälle”.

  • peterkrabbe says:

   Sture, vi vet båda att du har rätt i detta. Jag gjorde en snäll tolkning för att inte röra upp dammolnen alltför mycket. Man kan se det positivt att Putin återupprättar den ryska ortodoxa kyrkan för att fylla tomrummet efter kommunismen, men det kan också ses som du skriver att det är praktiskt att utrota hela kristenheten på en gång. Brzezinski var polsk jude och blev inte amerikan förrän 1958….

  • savalle says:

   Sture

   Vad glad jag är att du är här igen på bloggen med dina insiktsfulla kommentarer!

  • Martin T says:

   Sture; du har helt rätt. Skillnaden är hur man ser på sig själv, sin egen ras. När FN och EU stöpt om hela västvärlden (=avskaffat nationalstaterna och genomfört full rasblandning via massinvandring), då träder härskarrasen fram ur skuggorna där de lurat på detta under flera sekler.

   Som greve Kalergi uttryckte sig; ”Judendomen är skötet, ur vilket en ny, Europas Adel framträder; kärnan, kring vilken en ny, andlig adel grupperar sig. En andlig-urban härskarras håller på att bildas: Idealistisk, full av andlighet och sensibilitet, rättvis och trogen sin övertygelse, tapper som feodaladeln i dess bästa dagar, som med glädje tar på sig död och förföljelse, hat och förakt, för att göra mänskligheten sedligare, andligare och lyckligare.”

   Ingen falsk blygsamhet här inte !

   Samme Kalergi ser mycket pragmatiskt på ett visst ”svinn” på vägen i form av antisemitisk förföljelse och dess konsekvenser, det skulle enligt honom medföra att;
   ”Istället för att förinta judendomen har Europa mot sin vilja förädlat densamma genom denna konstgjorda gallringsprocess, och fostrat den till en framtida ledarnation. Alltså, inte att undra på, att detta folk, utsprungen ur ghettofängelset, utvecklas till en Europas andlig adel. Så har i detta ögonblick, då feodaladeln förföll, en god försyn genom judeemancipationen, skänkt Europa en ny andligt högtstående adelsras.”

   • petergrafstrm says:

    Khalergi fick vill jag minnas 1 miljon (pund?) för besväret av Rothschild för en text.
    Utan hans förtydligande att judarna OCKSÅ räknades till den aristokrati som INTE skulle rasblandas kanske han inte varit lika uppskattad. Den andra delen av aristokratin nämndes liksom i förbigående. Där återfanns bla stiftarna av Fabians: makarna Webb som var för eugenik för eliten och rasblandning för massorna pläderade Fabians ledare G B Shaw för.
    Räkna kallt med att den venetianske oligarken Khalergi tillsammans med sina kolleger inom den Brittiska deep state (varav några av de mest inflytelserika hade rötter till den Venetianska oligarkin, sen 1600 sisådär) spann vidare på sin plan att preparera Hitler som avsett.
    Khalergi påstod sig tro att Hitler skulle genomföra Khalergiplanen. Trodde han verkligen på det tror du Martin?
    Eller ville han bara stärka Hitlers beslutsamhet – vilket är mest sannolikt?
    Tonen i det du citerar leder tanken till The Protocols. Avsett att skrämma och mobilisera mot J så att elit-J hamnar i Usa och finanscentrum i Europa förblir City of London.

    • Martin T says:

     Hej Peter. Jag har tänkt mycket på denna fråga ska du tro. Något facit har jag inte, men några intressanta reflexioner går ändå;

     Eftersom klicken mörkermän som sedan lång tid styrt utvecklingen, kontrollerat ekonomin och media, och planerat hur den framtida världen ska se ut – med dem som en styrande elit baserat på religiösa föreställningar – så är det svårt att komma förbi tanken på att de då även kalkylerat med Hitler och hans verk.
     Det är då ett kalkylerat ”bondeoffer” med målet att tex få evigt lagstadgad skydd mot alla former av ifrågasättande och kritik, viktigt då som det visat sig historiska ”sanningar” inte håller för en vetenskaplig kritisk granskning, och viktigast – man kan relativt ostört fullborda omstöpningen av världen enligt NWO och de själva som härskare.
     Stämmer detta så måste man ju säga att de nått sina mål – delvis.

     Den totala likgiltigheten hos denna klick mörkermän för mänskligt lidande kan inte överskattas, bara att se vad de är ansvariga för historiskt för att berika sig och driva utvecklingen dit de vill. Att man då måste offra ett antal av sina egna ryggar man då inte för.

     • petergrafstrm says:

      Jag är osäker på vad du menar med religiösa föreställningar.
      Hjärnan har rimligen ett belöningssystem för enkla förklaringar.
      Se upp för konspiratörer som väl inser den begränsningen hos andra.

      • Sture says:

       @ petergrafstrm
       Emedan svaret från Martin T till dig är tämligen glasklart och insiktsfullt är din kommentar ganska obegriplig. Du skriver bl. a.: ”Hjärnan har rimligen ett belöningssystem för enkla förklaringar.” Jag skulle bli glad om du kunde utveckla detta.

       • petergrafstrm says:

        Mitt ursprungliga svar var mkt längre men eftersom det byggde på antaganden om vad Martin menade så kortade jag ner det kraftigt. Det är ju Martin som inte använder klartext. Om du ser det som glasklart så är det ju för att du gör en tolkning. Det är kanske din egen verklighetsuppfattning som är så självklart riktig för dig att du kallar det glasklart. Nåväl, hjärnans belöningssystem som jag antar prioriterar enkla förklaringar, gör att konspiratörer som sprider just enkla förklaringar, tex Simon Vises Protokoll, får stort genomslag, givetvis eftersom det i det fallet beskriver i hög grad vad som senare faktiskt hände. (Jag har av den anledningen konsekvent försvarat Henry Ford eftersom jag menar att han handlade i god tro när han lät sprida texterna om Protokollen. ) Men det är på den enkla förklaringens nivå där man tom tror på att förövaren själv berättar i klartext om sina kommande planer. I skiktet under finns den förtigna Brittiska 17 & 1800-talshistorien, och för många även första halvan av 1900-talet.
        Eftersom Britternas intensiva konspirerande under den eran helt förtigs i 99% av litteraturen och debatten återstår för många ärliga människor bara den enkla förklaringen. Jag har tidigare gått in på den mer djuplodande delen här förut, men om du önskar en upprepning är jag villig att fortsätta med nästa skikt bakom det som syntes ske. Jag vågar påstå att jag har på fötter och att majoriteten av alla debattörer är lurade. Inklusive zionisterna.

   • Loa says:

    Om rasblandning (islamisering) via massinvandring – har ni hört talas om Barcelona-deklarationen 1995? Nej, just det. Den sattes icke desto mindre i verket 2010:
    Från Robert David Steele
    http://phibetaiota.net/2017/09/mongoose-the-barcelona-agreement-to-flood-europe-with-arabafrican-muslim-refugees-treason-by-leaders-across-the-west/
    ”The Barcelona Agreement to Flood Europe with Arab/African Muslim Refugees — Treason by Leaders Across the West!” Video 7 min.

 4. petergrafstrm says:

  Sture & Peter
  Frimurarna har sen länge varit religionens fiender. Samtidigt är dom associerade med tempelriddarna sen korstågen. Iaf sen 1400-talet. Tempelriddarna nyttjade informationer ur Kabbalan antagligen med applikation på finans. City of Londons ‘Vatinkanstat’ är förknippad just med tempelriddarna. Även Elisabeth II måste anmäla sig i the Temple Bar(associerad med tempelriddarna) vid inpassage i detta City.
  Oleg Platonov, en rysk forskare skulle Sture känna sig hemma med. Jag uppskattar Platonov mkt eftersom han tagit fram värdefulla fakta, men han liksom Solsjenitsyn färgas lite för mkt av religiösa tolkningar och av att han ‘vet’. Liksom ni andra här känner Platonov inte till Britternas verkliga 17 och 1800-talshistoria.
  Jag rekommenderar emellertid Platonov som fakta-källa. Bokserie Rysslands törnekrona.
  Ex den detaljrika Ryska folkets 1900-tals historia i 2 delar omfattande vardera två volymer.
  Där framgår tex att ca 100 miljoner dollar från västeliterna finansierade Bolshevikrevolutionen.
  Uppgifterna kommer bla från beslagtagna arkiv från Grande Orient.
  En annan bok i serien om frimurarna tar upp 24 olika varianter av The Protocols. Spåren leder till Frankrike och språkanalys av texterna pekar på frimurarkretsar som tilltänkta läsare och troliga författare. Givetvis finns Sergei Nilus med i den sista fasen.

 5. Mo says:

  Sture, välkommen tillbaks till molnet, du är efterlängtad. Det ligger i mannens stridbara natur att söka sig till makten. Vi kan och bör väl inte ändra på detta även om lindra kan vara gott nog .Jag är nog mer optimistisk, om vi inte vill hålla slavar så kommer vi heller inte att bli slavar . Problemet är de köpta förrädarna men deras tid är nog också snart ute .

  • Alve says:

   Mo, de köpta förrädarna ska kläs av nakna! Vi får helt enkelt hjälpas åt att klä av dem, avslöjas…

  • Sture says:

   @ Savalle och Mo,
   tack för de fina orden.
   Jag har inte dragit mig tillbaka från denna blogg utan min frånvaro berodde på att jag har varit bortrest under några veckors tid. Tyvärr hann jag inte besvara de frågor som Peter Krabbe då reste, men det kommer säkert i bli tillfälle att återkomma till detta i ett senare läge.

 6. Sture says:

  Patrik,
  måste få visa denna video. Folk kommer att ändra sig när de förstår hur det ligger till:

 7. Mo says:

  Moderaternas heta partiledarkandidat Kristersson klargjorde i gårkväll på SVT agenda att ” Vi kommer inte att förhandla med SD ”. Innebär detta moderaternas återgång till Reinfeldts globalistiska ideologi ?

  • Loa says:

   Det innebär självskadebeteende. Att de aldrig kommer att sitta i regeringsställning.

  • Alve says:

   Mo – har läst nyligen, kommer inte ihåg var just nu men jag ska leta, att Kristersson i alla fall under sin MUF-tid var inne på Reinfeldts spår att slå sönder svenska välfärden. Troligt att hela 7-klövern kommer formera sig i det spåret så nu är det väl bara 8:e partiet att hoppas på? Vi får väl se…

 8. DanTor says:

  peterkrabbe-s slutliga dragning, -” Inte heller lär han ha trott på Putins mirakulösa omvandling till ett modernt samhälle, ett samhälle som faktiskt varken kommer att behöva USA eller EU!”.

  Dragningen uttalat av Putin självt vid möte med EU i samband med EUs ommogna bojkott-beslut av Ryska tjänster (handel) eller givetvis Ryssland i-stort.
  Därmed och håll i minnet Putins slut-ord, vid tillfället till de historielösa och för tillagning likt grillkycklingar uppbundna EU, -” Ryssland är självförsörjande”, det blev tyst i EU-etern, satan så tyst.

 9. Mo says:

  Nordkorea konflikten får hela världen att darra . På hemmaplan tilltagande oro över att våra politiker via NATO skall tillåta USA att stationera kärnvapen i vårt land. Hur blir det att leva med döden vid sin sida . Vad innebär vårt värdlandsavtal, lämnar det öppet för denna möjlighet ? Politikerna måste stå upp för sina avtal och informera befolkningen. De borde kunna pressas inför förestående val så att alla vet vad som gäller. Hellre ett svagare försvar än ett liv med kärnvapen i landet inte minst med tanke på risken att vi härbärgera en och annan presumtiv terrorist.

 10. Sture says:

  @ Peter, Mo, Savalle, Martin T och ni andra.
  Detta YouTube-clip hittade jag på Skrivarens blogg (Peter Harold) och det visar den förändring som Putin tycks ha genomgått och som visar: 1. han är intelligent, 2. han är insiktsfull och 3. han är beredd att försvara västerlandets kristna världsåskådnng mot dem som vill krossa kristendomen och de vita kristna männen. Titta och NJUT av Putins förmåga att klä detta i ord. Man förstår att globalisterna måste vara vansinniga på Putin, som ser rakt igenom dem.

  • peterkrabbe says:

   En utmärkt sammanfattning av dagens problem. Putin talar klarspråk och går mycket längre än vad Trump vågar just nu. Inte särskilt förvånande då att Deep State försöker hindra Trump från att ha kontakt med Putin, tillsammans skulle de kunna förändra världen och sätta ett definitivt stopp för vansinnesprojektet NWO. Trumps dilemma är hans löften till judelobbyn att inordna Mellanöstern som helhet under Israels styrning, det är knappast något som Putin kommer att godkänna – oljestaterna kommer istället med Rysslands hjälp att öka sitt oberoende av USA. Den stora frågan framöver är hur Trump kommer att kunna hantera sina generaler kontra krafterna bakom Deep State.

   • Sture says:

    Peter,
    jag håller med om att Trump är väldigt naiv när det gäller lobbyisternas avsikter med världsutvecklingen. Däremot är jag oklar över vilken roll generalerna i hans regering spelar. John Kennedy, Robert Kennedy och Martin Luther King blev alla lönnmördade av dessa hemliga maktcentra. Vi vet att de planerar att försöka lönnmörda också Trump, men då måste man först ha en färdig hackkyckling som ingen genomskådar och protesterar emot. Alternativet är att helt öppet störta Trump. Men då måste man ha generalerna med sig. Att dra in dessa i sin egen regering kanske istället varit ett mycket smart drag av Trump att förhindra att han får alla generaler och militära trupper emot sig. Detta var kanske hans försäkran att förhindra en sådan utveckling.
    Det är ju inte generalerna själva som driver fram krigen utan kretsarna kring centralbankerna.

 11. Martin T says:

  Stort tack Sture för den!

  Jag sitter nu och vidarebefodrar den allt jag hinner. Putin med Ryssland gör ett stort jobb mot NWO med hela MSM-drevet mot sig och Rotschild/Rocksfeller’s kapital och maktapparat. Han är stark OCH intelligent.

  Hörde just på nyheterna att Globalisterna kört fast i Syrien, att Assad tar tillbaka allt mer av sitt land. Goda nyheter!

 12. Elisabeth Almqvist says:

  Tack Peter Krabbe för ännu ett intressant inlägg.

  Mycket händer nu både i Öster och Väster som sänder vågor av skräck inför kommande kärnvapen-attacker från Nord-Korea I USA har det just uppdagats att Obama på sin tid gav Iran 150 Billions dollar till Iran. Denna gest föranledde då Irans talesman att meddela att år 2026 är deras kärnvapen fullt utvecklat. Snart meddelades att USA har terror-stämplat Soros.. Ungern-juden som nu verkar som pest sedan Obama lämnade scenen..har vår Bildt i sin ficka samt hela västvärldens Media som han mutat till tystnat /fake-news. Han tillstod det vid en intervju i en Israel-tidning och var så bekymrad över att hans generösa bidrag till Press och Politiker givit så uselt resultat.

  http://www.friatider.se/hundratusentals-kr-ver-att-george-soros-klassas-som-terrorist

  Han satt ju tryggt i sin stol så länge Obama fanns som stöd…men med en Gudfruktig ny President vid makten sitter han ’i hissen’.. Det har dessutom framkommit att det var Soros som stod bakom ’anti-Trump trakasserierna’ inför valet och han hade satsat stora pengar på Mrs. Clinton. På Facebook ser man spaltmetrar där folket jublar över Trump. Men detta kommer ju aldrig fram i den ”vanliga’ pressen i Sverige som bara kör med fake-news i både SR, SVT, och den dagliga Pressen.

  Vänliga hälsningar Elisabeth Almqvist.

  • petergrafstrm says:

   De amerikanska krigsveteranernas bloggskribenter har sen före valet konsekvent bekämpat Trump vilket kanske förvånar en del.
   Dom byter plats på Nordkoreas ledare och Trump. Med hj av lite photoshop

   (Jag har hört osäkra rykten om att Israel assisterat Nordkorea med underrättelseteknologi och att det eventuellt är kopplat till angloimperiet och Israels avsikter mot Iran, eftersom det skall uppfattas som Nordkoreanska kärnvapen+Iran=sant)
   Men jag har svårt för det ständiga urskuldandet av Usa här. Har Trump inget eget ansvar för sitt ‘fire and fury’ ? Han är pressad men ursäktar det vad som helst? Nån svensk kommentator lät som om det inte skulle uppfattas som så hotfullt utan mer som målande bildspråk som Nordkoreaner skulle förstå.
   Normalt sett urskuldar dom ju inte Trump. Men när det handlar om krigshets fanns det utrymme för vänlig tolkning i msm.

 13. Alve says:

  Sannerligen fina inlägg bl.a. av Sture. Putins sätt att framhålla den kristna tron (som är grunden för vår demokrati – om den nu finns längre) skulle vi verkligen behöva här som motvikt till den ondskefulla ideologin islam. Snart kyrkoval – måste försöka ta reda på mera. Islamkramande biskopar och präster vill jag inte ha i Sverige men hur få bort dem?

  • Eclipse says:

   Utrikeskorrespondenten Stig Fredriksson rapporterade häromdagen att Putins vurmande för den ortodoxa kyrkan bara är spel för galleriet. Vem är då denne rysslandskännare och Putin-hatare? Här är en länk till en bok som Fredriksson har skrivit förordet till. Den beskriver den ryske presidenten som en skrupelfri, maktgalen envåldshärskare som monterat ned demokratin:

   http://www.adlibris.com/se/bok/mannen-utan-ansikte-9789173374842

   Martha Gessen heter författarinnan. Det måste vara en judinna, tänkte jag, och en snabb googling ger mig rätt. Det var väl de i huvudsak judiska oligarkernas plundring av Ryssland som Putin satte stopp för vid sitt makttillträde.

   Men samtidigt har Putin uppmanat den judiska diasporan att söka tillflykt i Ryssland. Han har väl också en del rika judiska ledargestalter vid sin sida. Och Fredriksson hjälpte under 70-talet till att smuggla ut Aleksandr Solzjenitsyns böcker till väst. Nobelpristagaren som påpekade att den ryska revolutionen inte var rysk, utan judisk.

   Jag får lämna över till någon annan att knyta ihop säcken här.

   • Alve says:

    Fredriksson är tydligen ute på föredragsturné på ämnet ”hata Ryssland”. Att han är på sossarnas sida (och en del andra allians-politiker också) när det gäller detta står klart. Hur mycket han känner till om Ryssland 2017 är oklart för min del. Han är ju från Aneby en ort i närheten av där jag bor. Jag vet några som var på ett föredrag för någon/några månader sedan. Det han pratar om kan vara gammal skåpmat men kanske har han varit i Ryssland nyligen? Jag ska kolla lite. En av de som var på föredraget är i och för sig f.d. officer och de ska väl anse att Ryssland är fienden? Återkommer om det framkommer något relevant.

 14. Mo says:

  Alve, är det någonstans du kan påverka genom att rösta så är det i kyrkovalet där endast 12,8 proc av röstberättigade deltog 2013. Det socialdemokratiska partiet är genom sin rörelse tro och solidaritet mycket starkt . Att lämna över vårt kulturarv i form alla gamla fina kyrkor att domineras av andra trosinriktningar kan ligga i en nära framtid om inte medlemmar i svenska kyrkan informerar sig och tar ställning genom sin röst.

  • Alve says:

   Mo, absolut! Att rösta med sossarna med sitt ”Socialdemokrater för tro och solidaritet” med deras starka koppling till Muslimska Brödraskapet är verkligen inget alternativ. Jag hade tidigare i år tänkt gå ur Svenska kyrkan men det är bättre att rösta. Vill bara ta reda på vem som står på listorna. Det säkraste för att undvika svenska kyrkans islamisering, så gott det går, är väl att rösta på SD men som sagt jag ska titta på alla listor först. Där jag bor har vi fått en liten broschyr men den säger inte mycket. Man får känslan av att man inte vill att vi röstar… Den ”insyltade” gruppen ”islamkramare” vill väl själva hantera Svenska kyrkans stora tillgångar?
   Vi får helt enkelt ge dem en match!

 15. Second Opinion says:

  Off Topic men…

  Så här långt har förfallet gått inom polisen. Nu har man inte ens tid att utreda en våldtäkt på
  ett barn – trots att man har namnet på den misstänkte! Två och en halv minut – SE VIDEON.

  Police don’t have time with rape victims – Mirror

 16. savalle says:

  Tack för denna länk, Second Opinion!

  Jag sprider den vidare.

  • Second Opinion says:

   @savalle
   Det får du absolut göra. Ju fler som ser den ju bättre. Kanske ett bryskt uppvaknande för en del.
   Situationen som uppstått kan bäst beskrivas genom att använda Julia Caesars boktitel:
   FLER MINISTRAR BORDE GRÅTA

   • Alve says:

    Tack säger jag också även om det är lite OT men så otroligt viktigt att fokusera på. HUR MÅNGA SKA BEHÖVA RÅKA ILLA UT? Det galna samhällsklimatet tror jag medverkar såtillvida att unga tjejer ofta blir upplärda i ”godhetssyndromet”. De tror ALLA killar är juste och förstår inte faran med att många invandrare inte är uppväxta med våra sociala normer. Tjejerna blir lättåtkomliga som slaktboskap – hemskt!

 17. savalle says:

  Här är en alldeles ny film om Vilda Västern gjord av Oliver Stone och andra seriösa samhällskritiker:

 18. Martin T says:

  Jag vill ge alla här ett tips om ett intressant program ikväll på National Geographics TV-kanal; klockan 1810 sänds nämligen ”Astana: Future City”, (går säkert att se på play efteråt)

  Det handlar om den under de senaste 20 åren skapade mångmiljard-bygget av en huvudstad i Khazakstan, lång ifrån både Wall street och London, eller kanske inte?

  Frågan man ställer sig är varför denna skapelse mitt i det ursprungliga kärnområdet för Kazar-judar, dvs den klick ur vilken i princip hela NWO-eliten härstammar, varför detta bygge?

  Är det tänkt att bli jordens nya världshuvudstad? En tillflykt för oligarker?

  Jag tror det kan bli intressant även om programmet i sann MSM/PK-anda inte kommer med kontroversiella avslöjanden.

  • peterkrabbe says:

   Där ser man vad oljan kan ställa till med! Det är en intressant frågeställning vad detta jätteland kommer att utvecklas till i framtiden. I Astana finns bl.a. Asiens största synagoga…

  • petergrafstrm says:

   En försvinnande liten minoritet av Azkenazi dvs östjudar – har ursprung som omvända Khazarer, men zionister kan mkt väl ha tagit till sig Khazar-myten, och passar på att använda sig av det i affärer. Varför inte när så många som hatar dom sprider myten?

   • Sture says:

    @ petergrafstrm,
    Vad får du allting ifrån? Här har Arthur Koestler skrivit en hel bok om detta – och han brukar vara mycket välinformerad. Och flera berättar liknande saker. Men du sitter inne med den absoluta kunskapen i sista instans – ”en försvinnande liten minoritet. . .”
    I en tidigare kommentar på denna krönika påstod du: ”Jag vågar påstå att jag har på fötter och att majoriteten av alla debattörer är lurade. Inklusive zionisterna.”
    Majoriteten av alla debattörer är således lurade. Jag kan bara säga att jag tror inte på alla dina yviga gester.

    • petergrafstrm says:

     Koestler hade inte tillgång till DNA. Den forskningen visar att Azkenazis till försumbar procentuell andel har såna gener som pekar på turk-folket khazarerna. Men Khazarernas högste ledare omvände sig och det finns historier från 1100-talets Spanien som berättar om ett möte med en khazarisk jude. Det är bara det att det handlar om en liten del och det är därför missledande att använda uttrycket khazarjudar om dem i allmänhet. Det jag sagt om att zionister har fel handlar ju om ngt helt annat. Dom tror ju för det mesta inte på khazarteorin även om en del officiella figurer kanske har blivit påverkade av alla dessa skriverier. Det jag syftade på var att de som senare blev zionister liksom de flesta andra blev lurade av Britternas under mer än hundra år skickligt genomförda komplotter mot alla sina rivaler med följd att inflytelserika judar trodde att Frankrikes Tysklands och Rysslands regimer eller deras borgerskap var i ökande grad antisemiter speciellt Ryssarna. Det fick dramatiska konsekvenser iom både deras anslutning till zionismen och det ekonomiska stödet till bolshevikrevolutionen. Och det underlättade rekryteringen till att ta över Ryssland med en stor andel judiska individer. Jag har Sands bok. Men han har ingen expertkunskap i ämnet och har fel. Däremot är han som Marxist efter vad jag förstår av ideologiska skäl intresserad av att lösa upp iden med den judiska staten så han har motiv. Och han sålde många böcker. Den israeliske forskare som tror på khazarteorin har enligt forskare jag litar på inte gjort en grundlig analys och bortsett från den delen av DNA som pekar på medelhavsregionen. Jag skulle inte bli ledsen om judarna skippade zionismen som jag anser är tvilling med nazismen men jag tyr mig till fakta vilket ibland kan vara irriterande det inser jag.

     • peterkrabbe says:

      Jag har sagt det förut och säger det igen: Min blogg har inte som huvudsyfte att diskutera judar, varken med utgångspunkt från zionismen eller ditt angloamerikanska imperium. Detta gäller särskilt när ämnet i artikeln är något annat, som i detta fallet. Att judar har ett stort inflytande över dagens världshändelser vet vi alla, bakgrund och agenda kan vi inte säkert bedöma. Detsamma gäller den gamla aristokratin, både i England och på andra platser. Jag har bett dig tidigare att begränsa dina utsvävningar i ämnet, annars måste jag ta bort dig som kommentator. Ändå återkommer du ständigt till detta ämne. Kanske skulle du ha en egen blogg istället, där du själv får ta konsekvenserna av ditt skrivande? Jag ser helst att det finns en öppen dialog, men eftersom många ifrågasätter dina åsikter innebär ett godkännande av dina kommentarer en oändlig ström av motsatta åsikter som jag då tvingas låta dig bemöta osv utan slutpunkt. Vänligen beakta detta, det handlar inte om censur utan om att det faktiskt är jag som får ta ansvaret för vad som publiceras på min egen blogg!

    • petergrafstrm says:

     Uppdatering
     Thierry Meyssan länkade till en ny artikel där Israeliska forskare nu hävdar att Kurderna är det folk judarna är närmast släkt med. http://www.haaretz.com/study-finds-close-genetic-connection-between-jews-kurds-1.75273

     Detta i samband med att Meyssan publicerar Sarah Abed’s intressanta inlägg om Kurdernas enligt henne verkliga och oroande roll i tre delar

     PART 1 OF 3 http://www.voltairenet.org/article197437.html
     The Kurds: Washington’s Weapon Of Mass Destabilization In The Middle East

     PART 2 OF 3 http://www.voltairenet.org/article197439.html
     The Kurdish Connection: Israel, ISIS And U.S. Efforts To Destabilize Iran

     PART 3 OF 3 http://www.voltairenet.org/article197440.html
     The Myth Of The Moderate Kurdish Rebel

    • mats says:

     Sture du som Kristen
     Har du någon uppfattning om landet Israel och dess betydelse för vad som sker i dessa tider, från ett bibliskt perspektiv? Jag är inte säker på att alla har en uppfattningen men väldigt många har det

 19. Sture says:

  AMERIKA HÅLLER PÅ ATT VAKNA UPP !!!

  Titta på detta clip från Infowars igår om den välkända advokaten Joni Turner, som under många år var allmän åklagare. Nu arbetar hon på ett privat advokatkontor. Hon berättar i denna fil hur hon inte alls engagerat sig i politiska spörsmål men efter att ha sett ett inslag på CNN i vilket den förljugne Michael Moore intervjuades av den likaledes förljugne Don Lemon blev hos upprörd att hon bara måste reagera.
  De hade nämligen helt utan grund anklagat Donald Trump för att vara en ”rapist”, dvs. våldtäkts man, vilket de ville påtala för det amerikanska folket. Och om det vore så att dessa inte omedelbart tog avstånd från Trump så var alla hans anhängare också ”rapists”. Detta fick henne att gå i taket och reagera.
  Hon vill ”twittra” men visste inte hur hon gjorde och kontaktade sina barn + deras vänner om hjälp. Och så sade de till henne att kontakta Alex Jones. Vem är det? sade hon. Tydligen i djup slummer.
  Tre veckor senare har 25.000 personer (med namn, adresser och telefonnummer) skrivit på en stämning av CNN för denna oerhörda och ogrundade smädelse av det amerikanska folket. Titta på hennes uppenbarelse – hon är stridslysten. Och hon vet som allmän åklagare hur en slipsten skall dras. Det egentligen clippet med henne börjar vid tidpunkten 5,48.

 20. Fiskargubben says:

  Transporterna i Arktis går som på räls, kan man säga. Vad beror det på? Andra vet mer. Ett varv i Sydkorea byggde den ryska LNGtanker som tog sig till Sydkorea från Norge utan isbrytarhjälp. Östern växer ihop.

  Russia’s Northern Sea Route Is Completely Ice-Free and Shipping Thrives

  http://russia-insider.com/en/politics/russias-northern-sea-route-completely-ice-free-and-shipping-thrives/ri20860

 21. Fiskargubben says:

  De som har ryska rötter kan få gratis land i östra Ryssland.

  “It is necessary to expand the opportunities presented by this program to our compatriots who arrive in the Far East from foreign countries,” Vladimir Putin said as he opened the session of the State Council Presidium in Vladivostok on Wednesday.

  According to the official land register, Russia currently has about 198 million hectares of agricultural land, of which at least 28 million is state-owned and unused.

  https://www.rt.com/politics/402209-putin-proposes-free-land-handover/

 22. petergrafstrm says:

  Thierry Meyssan skriver här om globalistmarionetten Macron’s skrämmande redovisning av vår tänkta framtid. Det ger verkligen inspiration till att tvärtom stödja NATIONALISM överallt!!!
  http://www.voltairenet.org/article197736.html
  According to Emmanuel Macron, the days of popular sovereignty are over

 23. Mo says:

  Öst nationer växer framgångsrikt medan USA nu drabbas av vädergudarnas krig. Kostsamt lär det bli . Sverige stöder NATOs framstötar som väll bara gagnar USA och troligen får vi på sikt även betala deras offensiver på våra landområden. Politiker, hur tänker dom ?

  • savalle says:

   Om det nu är vädergudarna, eller de som gärna skulle vilja vara gudar:

   http://www.naturalnews.com/2017-08-28-weather-wars-theorists-claim-hurricane-harvey-was-engineered-steered-toward-houston-as-a-weather-terrorism-weapon.html

   Något som jag tycker är väldigt oroande är att ”kunskapen på gott och ont” eskalerar. Människor leker gud. Dessa båda länkar, sammantagna, förstärker min oro:

   https://www.naturalnews.com/2017-09-08-putin-warns-ai-will-be-the-ultimate-weapon-for-world-domination-and-google-is-working-on-it.html

   Hela tiden används vetenskap och teknologi av destruktiva krafter – och vetenskapsmännen och teknologerna arbetar ivrigt för dem – utan att ana att de inte bara gräver sin egen grav, utan också hela den civilicerade mänsklighetens.

   • petergrafstrm says:

    Jag tror att en hel del AI används för att kommentera under bloggar. På vaken.se som såldes av den tidigare ägaren fortsätter dom att publicera artiklar i liknande stil som tidigare. Men som stående inslag kommer det en kommenterare och kritiserar alla artiklar och säger emot på ett lite fyrkantigt sätt. När jag vid några tillfällen haft ett utbyte med den kommenteraren har det blivit alltmer tydligt att tankeförmågan inte liknar en normal människas förmåga att fatta det underförstådda. Jag tror därför att det är en AI algoritm. Jag har stött på det på amerikanska bloggar. Eftersom vaken inte modererar bort den helt värdelösa typen av sabotörer misstänker jag också att det är ngn sorts experiment för att testa hur AI-algoritmen kan utmanövrera eller påverka altmedier.

    • savalle says:

     Ja, trollet som kommenterar så flitigt på vaken.se skulle kunna vara AI, men i så fall på en rätt låg nivå. Kanske håller de på och kalibrerar och att nivån plötsligt höjs. Ska bli intressant att följa upp senare. Nu läser jag inte de här kommentarerna längre eftersom de är så virriga.

 24. Fiskargubben says:

  Det ryska utrikesministeriets talesperson förklarar vad de amerikanska diplomatiska sanktionerna innebär. Amerikansk lag bryts och ingen diplomatisk representation är säker när Usa bryter mot Wienkonventionen. Ta er tid att se videon. Den har engelsk text. Krisen är värre än vad som rapporteras i svensk media.

  https://rutube.ru/video/9940e58bf1a4074e99d459aab5a60258/

 25. savalle says:

  @ petergrafstrm

  Jag väntar med spänning på din respons på Stures ifrågasättande, eftersom jag själv har samma inställning. Jag uppskattar dig som en mycket kunnig historiker, men du hänvisar ALLTID till det anglo-amerikanska imperiet i alla sammanhang. Jag kan inte heller få det att gå ihop.

  Ser fram emot ditt svar!

 26. Mo says:

  Savelle, frågan är om inte de styrande i landet redan är uppkopplade till the EU-cloud med tanke på Sveriges självdestruktiva politik.

 27. Sture says:

  I den förra krönikan ”Är Ryssland vår fiende” hade någon lagt upp en video där det påstods att hurricane Harvey kan ha varit ett verk av HAARP. Nu fortsätter dessa spekulationer, bl. a. av den mycket berömde fysikprofessorn Michio Kaku (han är överallt på Internet och TV). Han är ganska bestämd över att dessa nanopartiklar i de högre luftskikten, som beskrivits av Peter Krabbe, används för att skapa dessa enorma oväder. Det finns många fler liknande filer. Men börja med att titta på dessa:

 28. Anna says:

  Till minnet för de omkomna den 11 September 2001! Detta var det mest djävulska planen med ett massmord som följd……….Mr. Yukihisa Fujita väjer inte för sanningen:

  http://911truth.org/yukihisa-fujita-questions-official-911-story/
  Med Video på fyra delar!

  Och Fukusima…..

  Intervju med Japans finansminister Heizo Takenaka . Tyvärr bara på tyska! Den engelska Versionen är inte tillgängligt!

 29. Mo says:

  Om det finns ett samband mellan vädermanipulering, upprepade naturkatastrofer i Nordkorea med miljontals människors svältdöd som följd, så kan man förstå det otyglade hatet som finns hos Nordkoreas regim.

  • petergrafstrm says:

   Instämmer med att Korea har skäl att vara kritiska. Men lägg till det att dom sannolikt befinner sig i ett konstlat tillstånd manipulerade till att ge Usa den förevändning dom söker.
   Deras nuvarande unge ledare är ju utbildad i väst.
   https://journal-neo.org/2016/11/01/north-korea-is-an-pentagon-vassal-state/
   Kom ihåg att kommunismen efter vad det verkar överallt kommit till makten med angloimperiets aktiva eller passiva stöd. Även på Kuba. Utan att för den skull underskatta det äkta socialistiska engagemanget hos mängder av välmenande människor.

   • peterkrabbe says:

    Jag tror att de flesta inser att Kim är mentalt störd. Engdahl pekar på de stora strategiska fördelar USA får genom att nu ha en förevändning att stärka missilhotet mot Kina och sin militära närvaro i Kinesiska Sjön, Kim gör där helt enkelt det jobb som CIA annars hade fått göra. Det innebär inte att Kim är ofarlig för USA, i det sammanhanget kan man se en parallell till Hitler och nazismens utbredning. Det är lätt att underskatta Kims militära kapacitet, något som kan straffa sig i en mycket nära framtid. USA har ingen kontroll över de beslut som Kim kan tänkas ta. Däremot är det en välkommen möjlighet att bromsa både Rysslands och Kinas utveckling genom att stänga av Nordkoreas export av för omvärlden nödvändiga råvaror. Helt klart är att spänningen ökar mot en punkt där ballongen brister. När det sker kommer det att få konsekvenser även för USA.

    • ragnhild says:

     Imens leker US-presidenten seg med trusler. For undertegne fredsavtale med NK, DET vil ikke USA.

     Trump til NK: ”Vårt millitære har aldri vært sterkere”.

     Nok en trussel:
     ”Hver dag blir nye forsyninger levert, nye og vakre/beautiful forsyninger, de beste i verden, de beste som kan oppdrives i verden så langt. Forhåpentligvis vil vi ikke komme til å bruke dem på NK. Hvis vi så gjør, så vil det bli en svært så sørgelig dag for Nord Korea”. (oversatt fra artikkel 12.9-Nato/NK).

     Tatt i betraktning av, dvs.når vi vet at knapt en eneste av Nord-Koreas innbyggere ikke har slektninger blant de rundt 3 millioner, som ble myrdet i US-bombing av landet mell. 1950-1953, så mener jeg US behandling av landet er avskyelig. Naturligvis ønsker ikke US fred på NK´s betingelser som er å la landet få fred; fra sanksjoner og stadige provokasjoner, millitær/krigs-øvelser ved sør- og nordgrensen. At US i tillegg slik hindrer gjenforening av Nord og Sør hører til samme sak.

     Vi er vitne til, og tar inn kunnskap om en terrorist-stat, basert på det millitær/industrielle komplekset som US er, hvis eneste oppgave er å tillegne seg hele verdens ressurser for makt og profit.. Vi ser dem idag kontinuerlig i krig mot menneskeheten, og deres land med både våpen og andre midler…

     GROTESK ONDSKAP.

 30. Mo says:

  PeterG, ja nog upplevs tillståndet på något sätt vara konstlat. Men vad är det som säger att Kim gör USAs jobb, han kanske är någon annans puppet. Vilka finns i kulisserna. Kanske någon som önskar att USA kastas ut från det sydkinesiska havet en gång för alla ?

  • petergrafstrm says:

   Menar du att Kina skulle ta den risken? Kina blev ju med säkerhet anfallna av kärnvapen i Tianjin, där en teori om motivet enligt osäkra uppgifter, (Veterans Today) var att Kina hjälpte Nordkorea med teknologi i samband med kärnvapenprogrammet. Men den teorin passar ju perfekt in som förevändning för Usa så det låter lite för bra. Om Kina tog en sån risk måste det innebära att dom kommit fram till att Usa kommer att anfalla i vilket fall som helst.

 31. savalle says:

  Spänningarna i politiken ökar enormt oroväckande i hela världen. Då är det verkligen viktigt att Sverige förblir neutralt och att Sverige inte har främmande makts vapensystem på sitt territorium.
  Sverige behöver ett starkt militärt skydd på ett liknande sätt som fanns i Nordvietnam, med lokalt uppbyggt gerilla-försvar. Men framför allt är det viktigt med öppenhet och internationell ärlig diplomati. Det är ett utmärkt recept mot politiska och militära intriger, eftersom de inte kan genomföras utan att föregås av intensiv propaganda.

 32. Second Opinion says:

  This may come as a surprise to you but since 2012 the U.S. Government is allowed to legally lie to the American public. They were given that power in the Smith-Mundt ”Modernization” Act of 2012. The Act allows the US Government to stage hoaxes and pass them off as real in the MSM with the goal of influencing public opinion.
  https://voat.co/v/RepealSmithMundt/2085030

  Se den här filmen så förstår ni vad jag menar. Det här är skolskjutningen igår i Washington.
  Här har ni en tjej som nyss har sett sina klasskamrater blivit skjutna.

  https://vid.me/Jji1H

  • Sture says:

   @ Second opinion,
   Flickan i den sista filmen gör intryck av att läsa upp någonting som hon lärt sig utantill och verkar vara ganska charmad av att få komma i TV – trots att det enligt manus hänt en förskräcklig skolskjutning i Washington igår.
   Detta är alldeles klart arrangerat och man undrar hur man lyckas få med alla människor (säker helt ärliga) på att spela med i sådana här ”False Flag operations”. Jag tror att man säger till dem att de skall delta i en ”övning” om skolskjutningar. Och alla har då fått sina manus för sin roll och gläder sig åt att få bli skådespelare.
   Sedan visar sig att detta går ut i MSM som en verklig händelse. De som då bryter tystnaden för att berätta att de blivit lurade – kan det gå illa för. De får nog en varning per anonymt telefonsamtal, så man slipper knäppa så många.
   Så var det under 9/11. Denna dag var avsatt som en övningsdag för terroristangrepp och man simulerade flera flygplan som skulle köra in i World Trade center bl.a. Dessa plan kunde då under lång tid iakttas på radarskärmar (och man noterade i detta spel att de ”betedde sig konstigt”). Men ingen ingrep eftersom det var ”övning”. Alla piloter vet att kontrolltornen ALLTID kan ta över kontrollen över planet från piloten utan att piloten kan göra någonting åt det, och detta hade man övat på många gånger. Detta gjordes inte därför att det var ”övning” och är en av anledningarna till att pilotföreningar vet om att 9/11 är en False Flag Operation.
   En flygvärdinna med 30 års flygerfarenhet (som skrivit 2 böcker om 9/11) kunde också omedelbart avslöja att det s. k. telefonsamtalet till anhöriga från en passagerare som ”bevittnade” hur flygplanskaparna ”övermannades” av passagerare (planet sägs sedan ha störtat, men inga flygplansdelar funna på den platsen) kunde omedelbart avslöja att detta var falskt eftersom det vid denna tid (2001) inte gick att ringa på sin mobil från ett flygplan eftersom nätet inte var utbyggt (och framförallt inte från dessa höjder). Detta visste hon och drog därför slutsatsen att de fått dessa människor att spela upp scenen om tumultet i planet – eftersom det var ”övning”. Hon visste intuitivt varifrån detta samtal ringdes – från en välkänd flygplansdocka på marken.

 33. Second Opinion says:

  För den som vågar svälja det röda pillret – rekommenderar jag denna video nedan.
  Charlottesville – i det här dramat har man använt två olika bilar – en med stripes på motorhuven och en utan.
  Dessutom har ena bilen svart runt strålkastarna, den andra silver. Tro inte på allt som visas på TV.
  The Real Deal: 1 h 26 min

  • Loa says:

   De har även gjort en om Stockholm…

  • savalle says:

   Om man spolar fram till 4.40 talas det om J.F.Kennedys Executive Order 11110. Här är lite mer om den:

   http://www.rapidtrends.com/it-almost-became-money-united-states-notes-versus-federal-reserve-notes/

   Och när det gäller Federal Reserve: Här är ett ytterst intressant föredrag av Edward Griffin:

   • Sture says:

    @ Savalle,
    jag har läst hans bok ”The Creature from Jekyll Island: A Second look at Federal Reserve” mycket noggrant och gjort sammanfattningar av hela problemet med Federal Reserve. Den boken förändrade hela min syn på bankväsendet. Och skulle folk få klart för sig vad Federal Reserve är (=en maffia av bedragare) så skulle det vara slutet för Federal Reserve och alla nationers skuldsättning till dessa. Och jag är övertygad om att denna tidpunkt kommer. Det är därför jag håller mig positiv.
    De kommer att få krypa ut ur sina hålor och vi skall ta ifrån dem allt det de stulit från världens folk.

    • peterkrabbe says:

     Ryssland och Kina håller sakta men säkert på med uppbyggnaden av sina egna guldreserver. Genom sina valutor, som då har relevanta säkerheter, kommer världen att få ett bättre alternativ än dollarn. Detta är vad som händer nu med handeln i olja, allt fler oljeproducenter överger dollarkontrakten, något som direkt hotar USA:s valutasystem. Att krossa både Ryssland och Kina är en överlevnadsfråga för USA, därför är krigshotet en realitet. Bäst vore naturligtvis om Federal Reserve krossades istället….

     • Sture says:

      Såg igår en diskussion om detta på nätet, t. ex. Venezuela kommer inte längre att ta emot dollar som betalning för olja. Detta innebär att dollarn kommer att sjunka i värde, vilketkanske spelar Trump i händerna eftersom det då blir dyrare för amerikaner att importera men mycket lättare att exportera sin egen produktion. Så det är kanske precis vad de behöver.

      • peterkrabbe says:

       Detsamma gäller för allt fler stater i Mellanöstern. USA har ett gigantiskt importbehov av olja, alla kan nog föreställa sig vad som skulle hända om oljestaterna skulle vägra dollar som betalningsmedel, samtidigt som alternativ saknas! Som vi kan se i Savalles länkar finns inte mycket substans bakom dollarsedlarna.
       Exportvinsten i en devalverad dollar kan aldrig kompensera de ökande kostnaderna för importerade råvaror. Saudiarabien har hittills varit USA:s garanti för oljeleveranser, men även de börjar snegla österut. Alla ser om sitt eget hus…
       Rysslands oljeproduktion skulle kunna täcka USA:s importbehov helt – men USA kommer aldrig att stå på deras kundlista! Att USA med ”hjälp” av NATO gärna skulle se en ockupation av Ryssland i detta läget borde inte förvåna någon.

     • Loa says:

      USA kan väl inte krossa sin kreditor? Kina sitter på enormt mycket amerikanska statspapper sen ett decennium el mer, USA har låtit Kina finansiera sin import. Att Kina gjorde det var för att gynna sin export. USAs hjul snurrar helt på kredit. Exportlandet Japan äger nästan lika mycket av USAs statspapper.

      • peterkrabbe says:

       Läs Savalles länk om Federal Reserve som på ett utförligt sätt beskriver hur judiska privatbanker utnyttjar det finansiella systemet (som de själva skapat) för att ta provisioner på transaktioner som helt saknar substans. En centralbank skall naturligtvis ägas av den stat som den betjänar, inte av privata intressen.

       • Loa says:

        Jag avsåg inte Feds lukrativa papperspengar de säljer till USA och banker som tar avgifter på luft, utan Kina som har ett enormt innehav av Treasury bonds. Jag blev förvånad att du skrev ”Att krossa både Ryssland och Kina är en överlevnadsfråga för USA, därför är krigshotet en realitet.” Jag trodde att sagda innehav var ett skydd för Kina (kreditor för USAs köpfest) att inte anfallas. Men det kanske är fel, att det vore en garanti – kanske inte ens en fördel?
        Menar du att krossa Kina skulle vara en överlevnadsfråga för USA? Såga av den gren etc.

        • peterkrabbe says:

         Loa, jag ser det så här: Det primära målet för Deep State (inte den amerikanska nationen som helhet) är att genomföra NWO, vilket ger den slutliga och totala kontrollen över resten av världen. NWO bygger på införandet av globala monopol som styrs från USA, vi har redan långt utvecklade monopol för finans, olja, livsmedel, läkemedel m.m. Utan dessa monopol kan man aldrig få sin eftertraktade kontroll över andra nationer. Det är samtidigt en kamp mot tiden. Den ekonomiska utvecklingen i främst Ryssland och Kina går så snabbt att USA nu får svårt att hinna med sitt program, trots att man är mycket nära målet. Man står på tröskeln men kommer inte över den. Detta förvånar inte, eftersom USA:s 320 miljoner invånare rimligtvis inte borde ha en enda chans att styra de mer än 4 miljarder som finns i målgruppen i Asien. Ryssland motarbetar medvetet livsmedelsmonopolet genom att lansera gift- och GMO-fria grödor på världsmarknaden, finansmonopolet kommer att knäckas av BRICS-länderna tillsammans och oljeproduktionen styrs allt mer till framtidens storkonsumenter i Asien etc.
         Det naturliga slutresultatet borde istället bli ett östra halvklot som är helt oberoende av USA:s produkter, därmed faller också möjligheterna att genomföra NWO. USA blir istället beroende av att importera sina råvaror från en annan, starkare ekonomi. Eftersom USA inte tycks hinna med att stoppa utvecklingen i öst återstår bara att utnyttja sin krigsmaskin för att sprida ödeläggelse och ockupera råvarutillgångarna i både Ryssland och Kina. Att fullborda NWO genom att använda våld istället för fredlig samvaro. Kortsiktiga relationsfrågor som handelsbalans och skuldförhållanden saknar betydelse i denna långsiktiga kamp för världsherravälde. Världen kan bara bli bättre om de judiska fanatiker som styr Deep State avlägsnas från sina maktpositioner och inser att Gud nog inte menade att judarna skulle bli hans utvalda folk genom att utplåna resten av världen… Jag tror att detta är vad 95% av det amerikanska folket också skulle önska sig.

         • Martin T says:

          Helt klockren kommentar Peter, essensen av ondskan sammanfattad. Som sagt – tiden rinner ut snabbt för den klick av oligark-judar som ser sig sända (av Gud?) att styra över andra (mindervärdiga) människor på jorden. Jag tror Kina och Ryssland är alldeles för kloka för att ställa up på krig och MSM börjar genomskådas av allt flera, inte minst tack vare dig Peter!

         • Loa says:

          Tack Peter, för det noggranna svaret.
          Robert David Steele har nu gett upp om Trump – efter åtta månaders konstruktiva optimism. Likväl energisk och upplysande, RDS har ju ett enormt kontaktnät och erfarenhet.
          http://phibetaiota.net/2017/09/robert-steele-we-have-met-the-enemy-and-he-is-us/

  • Sture says:

   @ Second opinion,
   mycket intressant. Vid tidpunkt 8.14 visas ett Illuminati-kort från den kortlek som gavs 1999 (eller 1995). Detta kort heter ”Hit and run” och talar om assassination. Detta är kortet för dag nummer 223 (utgivet 1999). Dag 223 under året råkar vara just den 11 augusti, alltså precis den dag då kravallerna i Charlottesville ägde rum. Det betyder för det första att de har planerat dessa händelser långt i förväg då de skall börja riva ner historiska monument (”den som behärskar dåtiden, behärskar också framtiden”, som det står i 1984).
   För det andra använder man sig vid dessa ”riots”av två olika bilar med samma registreringsnummer GVF 1111. Det är ett ovanligt nummer. ”GVF Satellites” är en organisation som förbinder hundratals företag i satellitbranschen och som var inblandad i att spåra MH370, det malayiska passagerarflygplanet som försvann för några år sedan, och som har som målsättning att ”förbinda världen”. Låter som något för New World Order.
   Den ena bilen med detta registreringsnummer (GVF1111) använde man sig av i Virginia (ses vi här vid tidpunkt 2.44). Den andra bilen med samma registreringsnummer (GVF 1111) ses köra omkring i Charlottesville efter incidenten där den 11 augusti. Efter detta åker ett TV-team för att intervjua mamman till offret och hittar henne i garaget i en rullstol (hon har precis kommit hem). De är noga med att tydligt filma registreringsskylten på denna bil i hennes hem med nummer GVF 1122.
   Då skall man veta att Kennedy mördades 1122 (22 november) och hans Executive order 1111-0 som undertecknades strax före hans död gällde att USAs regering skulle börja trycka upp egna sedlar (utan skuldsättning) som i så fall skulle ta ifrån den privata bankkartellen Federal Reserve ensamrätten att trycka upp dollarsedlar.Det var naturligtvis därför de lönnmördade John Kennedy.
   Och i denna sekvens så är det som om de säger till ”de invigda”med dessa båda nummer plåtar GVF1111 och GVF1122: vi har full kontroll. Så här går det för de som sätter sig upp emot oss.
   Resten av YouTube-filen handlar om hur alla dessa katastrofer verkar vara iscensatta, som några slags ”terrorövningar” (gatorna helt tomma på folk för att ge plats åt statisterna) som sedan går ut MSM som verkliga händelser. Mycket lärorikt.

   • Martin T says:

    Sture, jag lyfter på hatten i beundran av dina väl underbyggda och intressanta/skrämmande inlägg här.

    • Sture says:

     Martin T,
     du skall egentligen tacka Second Opinion, ty det är han som hittat dessa länkar. Vad jag gjorde var bara att lyssna ordentligt och försöka få en tidslinje och alla detaljer rätt nedskrivna.

   • petergrafstrm says:

    https://freedomforceinternational.org/position-statements/jfk_and_fed/
    Edward J Griffin bestrider att jfk mordet skulle motiveras av den exekutiva ordern eftersom han menar att den inte var ngt brott med det existerande systemet och Griffin byter synpunkter med en kritiker på länken i huvudsak från 2000
    För många är det nog förvirrande med silvercertifikat, US notes och andra uttryck men Griffin är rätt initierad. Jfk påstods ha sagt ngt om att presidentämbetet har utnyttjats för att frånta amerikanerna deras frihet och att han måste berätta innan hans period är över, men det passar in på mkt.

    • Sture says:

     @ petergrafstrm,
     Jag läste hela denna brevväxling mellan Edward J. Griffin och hans kritiker för något år sedan. Jag har stor respekt för Edward J. Griffin men hans ståndpunkter i denna debatt gjorde ett litet bisarrt intryck och jag tyckte faktiskt att det var hans motståndare som vann denna debatt.
     Jag fick då intrycket att Edward J. Griffin inte vågade gå på den linjen eftersom han faktiskt inte hade några vattentäta bevis för en sådan anklagelse. Eller att han absolut inte ville gå med på att någon annan än han själv hade rätt att ha åsikter om dessa saker. Det var det intryck jag fick.

     • petergrafstrm says:

      Han säger ju att det handlade om sånt (dvs silvercertifikat) som gjorts flera ggr tidigare och att det var ‘vid behov’ inte ngt förändrat förhållningssätt mot tidigare. Det utnyttjades en gång flera år efter jfks död, så det drogs inte tillbaka. Vad är det som är oklart med det?
      Däremot de olika termerna på olika sorters begrepp och varianter för pengar är förvirrande men det handlade inte om det i jfks exekutiva order. Det var ju jfks tal om hemliga sällskap som givetvis gav motiv till mordet från djupa staten. Somliga tolkar hans tal om hemliga sällskap som enbart riktat mot Sovjetkommunismen men det håller inte. Men han uttryckte sig nog avsiktligt mångtydigt. Och trots att Chomsky och andra förnekat det började han verkligen ge order om tillbakadragande av en mindre mängd trupp från Vietnam. Chomsky såg aldrig hela dokumentationen. Dessutom var Daniel Ellsberg en insider med uppdrag att skydda Cia från kritik så de berömda Pentagon papers är gjort med hänsyn till Cias intressen.
      Jfk var ju ingen fredsinriktad politiker utan snarare en hök i sin valkampanj. Men problemet är att en ‘vanlig’ hök vill bekämpa riktiga fiender. I Usa pågår ett dubbelspel där dom överallt understött den skenbara fienden vilket är kopplat just till de hemliga sällskapen. Detta dubbelspel tilltalade troligen inte jfk och hans irländska rötter var nog ett skäl till utanförskap i dessa sällskap.

   • savalle says:

    223 är en palindrom för 322 som är talet för Skulls and Bones:

    https://en.wikipedia.org/wiki/Skull_and_Bones

 34. Mo says:

  Ragnhild, ondskan måste besegras. Vi väntar på de norska fredsänglarna.

 35. Second Opinion says:

  @Sture
  Ja, flickan är helt fokuserad på att säga det hon övat in, men glömmer bort att vara skärrad och ledsen. Ibland ingår föräldrarna i Stay behind-nätverk och då kan barnen dras med.

  Vanligt verkar de också vara att förbrytare kan ha fördelar av att delta i dessa event – vi såg det i Orlando Pulse Night Club shooting och Ohio carousel accident – där folk faktiskt grävde upp att de
  hade ett brottsligt förflutet eller hade straff att vänta.
  Det lutar åt det hållet även i Charlottesville.

 36. Second Opinion says:

  Mer om Charlottesville-dramat. Lyssna gärna här vad en tidigare CIA-agent har att säga om Charlottesville (i slutet av filmen) och om terror i USA (filmen startar med det). 5 minuter 10 sekunder. Högst intressant.

  https://vid.me/xBckU

 37. Second Opinion says:

  Här är en videolänk jag vill visa.
  Den bekräftar teorin om att kriminella kan göra någon form av deal. Det gäller Charlottesville.
  Ju mer man tittar in i det här dramat – ju fler konstigheter hittar man.
  Hjälten i dramat – inget småbrott precis. Under 4 min.

  https://vid.me/yM6jg

 38. Second Opinion says:

  Här kommer ytterligare en videolänk. Detta är från Saint Petersburg – 2015 och 2017.
  Här är en riktigt välgjord video som visar att samma personer kan delta i mer än ett event.

  https://vid.me/gKW8m

 39. Mo says:

  Loa, om Kina skulle släppa ut sin dollarreserv och sina amerikanska papper så skulle vi troligen få ett enormt överskott av dollar på marknaden som ingen vill . Hyperinflation ? Å andra sidan ligger väl inte detta i Kinas intresse så långe man behöver sälja sina varor till USA. Men inget är hugget i sten.

  • Loa says:

   Nej, det har jag inte pratat om. Jag menade /antog att det gigantiska kinesiska innehavet av amerikanska statspapper vore en säkerhet att USA inte skulle anfalla Kina (förutom av andra goda skäl). Jag tyckte att en sådan spekulation var konstig, mot en statspappersinnehavare /garant att USAs hjul /konsumtion kan snurra lite till. Men det kanske inte är någon fördel el hinder? Utplåna kreditorn.

 40. Sture says:

  @ Peter Krabbe,
  jag läste din kommentar till Savalles länk om Federal Reserve och president John F. Kennedys Executive order 11110 om att ge ut regeringens dollarsedlar och kringgå Federal Reserve (något som sannolikt kostade honom livet).
  Jag har läst detta stycke tidigare och jag minns att jag då tyckte det var så bra att jag gjorde en svensk översättning av hela stycket. En del av de engelska formuleringarna kanske inte är så lätta att förstå just på engelska, varför svenska kan vara lättare. Detta behöver du naturligtvis inte publicera men jag återhittade det på min dator när jag skulle skriva en kommentar. Håll till godo, du kanske kan använda något av det i framtida krönikor:

  ”John F. Kennedy vs. Federal Reserve:

  4 juni 1963 Exekutiv order nr: 11110: att ta ifrån Federal Reserve rätten att trycka upp papperspengar och ta ränta på detta, dvs. Federal Reserve skulle upphöra. The Christian Law Fellowship har grundligt gått igenom detta genom the Federal Register och Library of Congress.
  Man kan säkert slå fast att denna exekutiva order har aldrig upphävd, ändrad eller ersatt av någon annan lag och därför är giltig än i dag. Denna exekutiva order återbördade den konstitutionella rätten att skapa pengar till Treasure Department utan att gå via den privat ägda Federal Reserve. Order: ”att skapa silver certifikat gentemot silvertackor, silver, eller standardiserade silverdollar i Skattkammaren. Och meningen var att alla cirkulerande papperspengar skulle ha sin motsvarighet i silver i Skattvalven. Mer än 4 miljarder United States Notes (=papperssedlar) kom in i cirkulationen i 2 och 5 dollarsedlar. 10 och 20 dollar sedlar trycktes upp av Treasure Department när Kennedy mördades men hann aldrig släppas ut i cirkulationen.

  Det verkar alltså som om Kennedy förstått att användningen av Federal Reserve sedlar var emot den amerikanska konstitutionen.
  United States sedlar trycktes upp utan att skapa statsskuld eller att man behövde betala in ränta till Federal Reserve. När man jämförde de båda sedlarna var de i det närmaste helt identiska med den skillnaden att det längst upp stod United States Notes på de ena och Federal Reserve Notes på de andra. United States sedeln hade en röd sigill och ett serienummer medan Federal Reserve sedeln hade en grön sigill och serienummer.
  Kennedy mördades den 22 november 1963 och då togs United States sedlarna genast ur cirkulationen. Enligt US Secret Service var 99% av sedlarna Federal Reserve Notes år 1999.

  United States sedlar skulle ha förhindrat statsskulden som nu är på 18 000 miljarder dollar skulle vågat gå vidare med detta.

  Endast 5 månader efter mordet på Kennedy så trycktes inte heller några fler silver certifikat av serien 1958 och de som fanns togs genast ur cirkulationen.
  Mordet på Kennedy var kanske en signal till framtida presidenter att inte ”leka” med Federal Reserve.

  Kennedy å andra sidan var modig som vågade gå emot de två viktiga saker som skapade statsskuld för USA:

  1.Vietnamkriget, som skulle avslutas och alla trupper ute innan året var slut 1965.
  2. slutet för Federal Reserve

  Executive Order 11110 lyder som följer:
  Ändring av Executive Order no. 10289 i dess ändrade lydelse i förhållande till utförandet av vissa funktioner som berör Finansdepartmentet.
  I kraft av den befogenhet som medgivits mig i sektion 301 under titel 3 i Förenta Staternas allmänna regler har det följande beordrats:

  Sektion 1: Executive Order no. 10289 från den 19 september 1951, i dess ändrade lydelse, har nu ytterligare ändrats – (a) genom att i slutet på dess första stycke lägga till följande understycke (j): ”(j) Den befogenhet som givits till Presidenten genom stycket (b) i lag stadgans 43:e sektion från den 12 maj 1933, som ändrats 31 U.S.C. 821 (b), att utge silver certifikat mot varje silvertacka, silver eller standard silver dollar i Skattvalven som inte hålls för inlösning av några obetalda silver certifikat, att bestämma valören på sådana silver certifikat och att prägla standardiserade silverdollar och underordnade silvermynt för deras inlösen,” och (b) genom att upphäva dess andra styckes underparagrafer (b) och (c).
  Sektion 2: Ändringarna som genomförs genom denna order får inte påverka någon åtgärd som utförts eller någon rättighet som tillfaller eller tillfallit någon eller någon stämning eller rättsprocess som har genomförts eller påbörjats i något civil- eller kriminalfall före datumet för denna föreskrift utan alla sådana förpliktelser skall upprätthållas och genomdrivas som om sagda ändringar inte hade kommit till stånd.

  John F. Kennedy Vita Huset, 4 juni, 1963.

  Hur ägarförhållandena ser ut i den privatägda Federal Reserve förklaras i detalj i fallet Lewis vs. United States, Federal Reporter, 2nd Series, vol 680, sidorna 1239, 1241 (1982) i vilken domstols säger: ”Varje Federal Reserve bank är ett separat företag som ägs av de kommersiella bankerna i sin region. De aktieägande kommersiella bankerna utser 2/3 av direktörerna i varje banks styrelse bestående av 9 medlemmar.”

  Ingen har gjort mera för att exponera Federal Reserve än Louis McFadden, som var ordförande i the House Banking Committee 1932. Den 10 juni, 1932 (Kongressdokumenten , sid. 1295-1296): ” Herr ordförande, vi har i detta land en av de mest korrupta institutioner som någonsin funnits i världen. Jag menar Styrelsen för Federal Reserve och Federal Reserve bankerna. Styrelsen för Federal Reserve, en regeringsstyrelse, har lurat av Förenta Staternas regering och folk nog pengar för att betala statsskulden. Federal Reserve styrelsens och Federal Reserve bankernas plundringar och ondska, som agerar tillsammans har kostat detta land nog med pengar för att betala statsskulden flera gånger om. Denna ondskefulla institution har utarmat och ruinerat Förenta Staternas folk; har gjort sig själva bankrutt och har praktiskt taget gjort vår regering bankrutt. De har gjort det genom det missbruk av lagen genom vilken Federal Reserves styrelse kontrollerar detta och genom de penningförsedda gamarnas korrupta vanor.”

  Kennedys Executive Order gjorde att man utgav $4,292,893,815 i United States Notes genom US Treasury istället för det traditionella Federal Reserve System. Samma dag undertecknade också Kennedy ett dokument som förändrade uppbackningen av dollar från silver till guld.

  Kennedys valuta kontrollant James J. Saxon hade också en tid varit i konflikt med den mäktiga Federal Reserve-styrelsen och uppmuntrat till bredare investeringar och utlånings-möjligheter för banker som inte tillhörde Federal Reserve-systemet. Saxon beslöt också att icke-Reserve banker kunde underteckna stats och allmänna lokala obligationer och försvagade sålunda de dominerande Federal Reserve bankerna.

  I en kommentar till en föreläsning på Columbia Universitetet den 12 nov. 1963, tio dagar före hans lönnmord, sade president John Fitzgerald Kennedy anklagande:
  ”Presidentens höga ämbete har använts till att underblåsa en komplott för att förstöra amerikanens frihet och innan jag lämnar ämbetet måste jag informera medborgaren om denna svåra situation.”

  Den första centralbanken i USA ”First Bank of the United States” (BUS) 1791-1811 använde en fraktionell utlåning 10:1. Missbruket ledde till folkligt raseri och banken upphörde 1811.
  Sedan kom ett nytt krig 1812 som skapade kaos i landet och tvingade kongressen att 1816 inrätta den andra centralbanken ”Second Bank of the United States” (SBUS), som delade ut banktillstånd och på kort tid fördubblade antalet banker. 10:1 fraktionen skapade expansion genom skuldpengar. Man fick en snabb uppgång men beslöt sedan av ”inflationsskäl” att ta bort ”skuldpengarna” – stängde och drev företag i konkurs. Bankerna lade då beslag på alla tillgångar som använts som säkerhet för lånen.

  För några månader sedan efter att några centralbanker sagt att de skulle sälja stora guldkvantiteter sjönk priset till $260 per ounce (lägsta på 25 år). Då köpte centralbankerna istället upp guldet till detta bottenpris och 15 centralbanker sade nu att de skall begränsa guldförsäljningen de närmaste 5 åren. Priset gick då genast upp till $ 7500 per ounce på bara några dagar. Hur många miljarder dollar tjänade centralbankerna på dessa båda press-releases ?

  Anrew Jackson valdes till president 1828 på löftet om att ta bort statsskulden och SBUS. Han tog bort alla regeringsbidrag till banken den 8 januari 1835 och SBUS upphörde 1836. Utan en centralbank som kunde manipulera tillgången på pengar upplevde USA en oerhörd tillväxt under 60-70 år och folkets välfärd blev större än bankirerna kunde stå ut med.

  1910 gick Senator Nelson Aldrich (ordförande för National Monetary Commission – en sammanslagning av representanter för de europeiskka centralbankerna) in med en plan för att pressa och bedra kongressen att skapa en lag som i hemlighet skapade en privat centralbank: ”Federal Reserve System”

  Vilka äger Federal Reserve?:

  Londons och Berlins Rothschildfamiljer
  Lazard Brothers i Paris
  Israel Moses Seif i Italien
  Kuhn, Loeb och Warburg från Tyskland
  Lehman Brothers, Goldman-Sachs och Rocjefeller från New York.

  Federal Reserve är den enda profitskapande företag som är helt undantagna från både federal och delstatlig beskattning. Fed får in c:a ettusen miljarder dollar per år skattefritt. De ovan listade familjerna får in detta varje år skattefritt.
  Nästan alla människor tror att deras inbetalade inkomstskatter går till finansdepartementet för att täcka regeringens utgifter.
  Men om man tittar på baksidan på varje check som skall till IRS så står det:
  ”Pay any F.R.B. Branch or Gen. Depository for Credit U.S. Treas. This is in Payment of U.S. Oblig.”
  Just det. Varje dime man betalar in i inkomstskatt går till dessa privata bankfamiljer, vanligen kallade FED, helt skattefritt.
  Om regeringen vill låna $1 miljon går den till Fed som begär av the Treasure Departement att trycka upp 10.000 $100-sedlar. The treasure department begär nu 2,3 cent för varje $100-sedel, totalt $230 för en miljon dollar. Federal Reserve lånar nu ut dessa miljoner till dess hela värde + årlig ränta. Som en säkerhet för lånet måste regeringen teckna en statsobligation på detta värde som används som säkerhet. Fed trycker således inte ens pengar själva. Det blir bara en knapptryckning i datasystemet.

  Idag föreligger endast 4% som pengar, allt annat är digitalt.

  Annat exempel: Om man skall låna $10.000 så går man till banken. De hämtar inte pengar från bankvalvet utan för bara in siffran $10.000 på ditt konto. Därmed är du skyldig banken $10.000 + årlig ränta. De kan skapa hur mycket skuld som helst och tjäna hur mycket pengar de vill så länge de inte överskrider kvoten 10:1.
  Med detta får man en annan inställning till den ”vänliga” banken. Innan du får lånet som nagelfar man dig väldigt noggrannt innan man trycker på knappen och åstadkommer $10.000 från tunn luft.

  Samma år som Fed bildades 1913 skapades också inkomstbeskattningen. Illusionen är fullständig. Någon måste ju betala regeringens ”skuld”.

  Artikel 1, sektion 8 i USAs Konstitution säger specifikt att Kongressen är den enda myndighet som kan ”prägla mynt och reglera dess värde”. USAs konstitution har aldrig ändrats till att tillåta någon annan än kongressen att prägla mynt och reglera penningvärdet.

  Thomas Jeffersom sade: ”Om det amerikanska folket någonsin tillåter privata banker att kontrollera utgivandet av deras pengar, först genom inflation och sedan genom deflation kommer de banker och företag som växer upp runtomkring dessa att ta ifrån folket allt deras välstånd till deras barn en dag vaknar upp hemlösa å den kontinent deras förfäder erövrade.”

  Jefferson såg detta komma för 150 år sedan

  http://www.john-f-kennedy.net/thefederalreserve.htm

  • peterkrabbe says:

   Tack Sture, många efterfrågar översättningar till svenska, särskilt i komplicerade frågor. Så visst får den komma med här!

  • petergrafstrm says:

   Ron Paul institute försvarar jfk och säger att han stod upp mot det militärindustriella. Men säger inget om den exekutiva ordern, när jag kollar deras site med sökfunktionen där. En medarbetare till Ron Paul,Rita D. Simone, from Arlington, Virginia, undersökte (enligt 1)för hans räkning de diskuterade ryktena 1983 och fann att de saknar grund. Det är individer i patriotrörelsen som sprider felaktigheter, antagligen i god tro. Tex den jfk-net som du citerar. Men en annan patriot Larry Beecraft var källan om Simone. 1) http://home.hiwaay.net/~becraft/EO11110.htm

   Jim Marrs för ut den aktuella myten i en bok från 1989 ”Crossfire: The Plot that Killed Kennedy” men på slutet säger han att folk inte skall lita på honom. Kul grabb.
   Vad som faktiskt hände med sedlar var att gamla utslitna sedlar byttes ut mot en annan sort som inte fordrade ngn byråkratisk fördröjning. Man kan nog lugnt lita på Griffins slutsatser och det vore märkligt om han skulle medverka till att dölja en sån sak. Helt i strid med allt annat han gjort.

 41. ragnhild says:

  Bravo Sture: Jeg tipser kanskje derimot.no
  De oversetter viktige artikler, fra dyktige analytikere til norsk. Et måste skal flere få det med seg.
  Takk på mine egne vegne i tillegg.

  Og her får jo derimot sin(e) oversettere litt lettere arbeid, så og si. Samarbeid over grensen 😉

  Dette stoffet er jo høyst aktuelt. psst: siste artikkel der stiller spørsmålet: Er USA overtatt av en millitærjunta – se bildet lagt til: Trump i egen person?

 42. Sture says:

  @ Peter Krabbe

  Jag tror att det kan vara viktigt för läsarna att få en konkret och klar uppfattning om hur hela bedrägeriet med Federal Reserve går till. Namnet är valt med omsorg för att lura den amerikanska befolkningen. Alla tror nämligen att den är federal, dvs. ägs av staten, och att den sitter på några slags ”reserver”, guld eller pengar. Ingenting kan vara felaktigare. Den är privat och har inga egentliga reserver.
  Om den amerikanska själv staten skulle låtit trycka upp sina sedlar på ett sedeltryckeri t. ex. Treasure Department, så skulle det kostat staten 2,3 cent för varje 100 dollar sedel, dvs. en kostnad på 0,2 promille av det nominella värdet. Genom att låta Federal Reserve trycka upp dessa sedlar på samma tryckeri, Treasure Department, till samma tryckerikostnad dvs. 0,2 promille av det nominella värdet och sedan ”låna ut” dessa papperslappar till den amerikanska staten, så blir de amerikanska skattebetalarna nu skyldiga Federal Reserve hela det nominella värdet + 8 -15% ränta i 15 – 20 år. Bedrägeri är bara förnamnet.

  Man måste skilja på industri- och bankkapital. Industrikapitalet, med vilket kapitalisten förverkligar sina produktionsidéer, är grunden för hela västerlandets välstånd och frihet. Bankkapitalet, å andra sidan, producerar ingenting utan stjäl produkterna av industrikapitalets och de verksamma människornas arbetsinsatser. Detta är emellertid en helt dold process idag och få människor vet hur det går till. Jag har läst Edward J. Griffins bok mycket noggrant och här följer en konkret redogörelse steg för steg hur det går till när Federal Reserve lurar skjortan av hela amerikanska folket inklusive politiker och journalister:

  När den amerikanska regeringen behöver ha in extra pengar för att bestrida sina utgifter (t. ex. ett krig) eller betala sina skulder trycker man upp statsobligationer (1). Dessa kan säljas på den öppna marknaden men köps ofta upp av Federal Reserve (2) och kan säljas vidare, t.ex. till svenska pensionsfonder. Som betalning för statsobligationen trycker denna bankkartell upp en Federal Reserve Check på hela summan (3), som det faktiskt inte finns någon täckning för. När denna godkänts av regeringen, trots att det inte finns någon täckning för den (4), skickas den tillbaka (5) till en av Fed-bankerna (det finns 12 stycken). I och med detta kan Fed nu trycka upp nya sedlar från ingenting för hela summan (6), vilken blir till en insättning på regeringens konto som ett lån hos Federal Reserve, vilket på bankspråk heter att böckerna ”balanserats”.
  Eftersom statsobligationen betraktas som en ‘säker tillgång’ (7) i bankens ägo definieras den nu också som en ”reserv”för banken (8). Lagen föreskriver att ”reserverna” i bankvalven bara behöver uppgå till 10% av den utlånade summan, vilket innebär att FED genom ”köpet” av statsobligationen kan trycka upp ytterligare 9 gånger så mycket dollarsedlar från ingenting – för utlåning till ”repo”-ränta till andra banker (9).
  För varje räkning som skall betalas av regeringen skriver denna därefter ut en regeringscheck. Mottagarna av dessa regeringschecker sätter nu in dessa på sina egna konton där de blir till kommersiella bankinsättningar. När respektive bank löser in checken hos Federal Reserve, tas pengarna från regeringens konto med nytryckta pengar (10). Rena trolleriet. Ingen har någon som helst koll på hur detta gick till utan tror att Federal Reserve hämtar pengar ur någon slags statlig penningreserv.

 43. Mo says:

  Sture, att en privat bank kan trycka upp pengar med bara 10 proc säkerhet känns ju lite som ett bedrägeri .Vet du vem som har godkänt detta ( lagstiftning ), hur utbrett är förfarande, vilka länder är involverade i pengaskapandet ???

  • petergrafstrm says:

   Riksbankschefen sade 2009 att det var 0,28% ‘ säkerhet’ här i Sverige ungefär i praktiken för enskilda lån.
   Som jag tolkade det.
   Och det är ju monetariserad skuld inte pengar
   Iom att dom kan placera en del av denna monetariserade skuld i ngt lönsamt kan dom ju i praktiken komma ner under noll i säkerhet. Om jag förstår det rätt.
   Men det är möjligt att bankens kumulativa utlåning måste ha högre säkerhet enligt Basel # reglerna.

  • Sture says:

   @ Mo,
   Detta med 10 % ”reserver” (och reserver kan här också betyda skuldsedlar), tror jag är allmänt utbrett i allt bankväsende över hela världen. Och detta går flera hundra år tillbaka i tiden. Det är bara det att du och jag inte vetat om detta. Det handlar om det som kallas ”fraktionerade” pengar. Och jag skall (om det finns möjlighet) försöka komma tillbaka till detta.
   Alla länder som har ‘centralbanker’ (som oftast är privatägda) är involverade i penningskapandet. Det började med London Bank 1694, senare skickade den gamle Rothschild sina 5 söner till olika lände för att ta över alla stora centralbanker i Europa, vilket de gjorde. Och sedan flyttade de över till USA för att ta över hela USAs ekonomi.
   ALLT handlar om bedrägeri.

   • Sture says:

    @ Mo,
    systemet förändras med tiden och numera handlar det i huvudsak om att pengar idag är skuld. Men för att man skall förstå detta på djupet så tror jag att det är viktigt att förstå det i ett historiskt perspektiv och ta det steg för steg:

    Detta bedrägeri började för många hundra år sedan med guldsmeder som mot en avgift förband sig att i sina guldvalv förvara och skydda folks silver- och guldpenningar. Fördelen med guld och silver som bytesmedel (=pengar) i förhållande till andra metaller, som t. ex. järn, koppar, tenn eller begärliga bytesvaror som t.ex. majs, vete, kor och får är guldets och silvrets höga värde i liten volym och vikt, dvs. man kan lätt transportera det och få många andra bytesvaror för en liten mängd. Nackdelen är stöldbegärligheten och därav förelåg behovet av att lagra de mängder man inte omedelbart hade behov av på ett inbrottssäkert sätt. Som försäkran lämnade guldsmederna ut ett papper (= ett kvitto) att man hade emottagit guldet/silvret och som utgjorde en förbindelse att på begäran omedelbart lämna tillbaka det guld/silver som deponerats.

    ”Fraktionerade” pengar

    Men nu börjar bedrägeriet. Bakom ryggen på ägaren till guld- och silverpengarna började guldsmederna nu låna ut dessa pengar under sken av att dessa var deras egna. Den nye låntagaren kunde dock låta de upplånade pengarna ligga kvar i valvet och också han bara få ett skriftligt bevis på sitt lån, vilket sedan kunde användas som köpmedel. På så sätt kunde guldsmeden låta skriva ut eller trycka upp flera ”kvitton” och låna ut samma guld- och silverpengar till många som inte hade en aning om att pengarna var utlånade flera gånger om. Detta, att i bankvalvet bara ha täckning för en liten del (=liten fraktion) av sedlar kallas ”fraktionerade pengar”. Så gör vi också öppet idag, där man i vissa banker inte har mer än någon procents täckning. Att vara generös med utlåning av nyupptryckta papperspengar ger bankerna enormt stora vinster. Men det skapar också en ökad efterfrågan på samma antal varor vilket innebär inflation och utgör en värdeförsämring på sparade pengar, som är att jämställa med stöld.

    Räntor på 22-43% vanligt på medeltiden

    Under tidigare århundraden var det vanligt med räntor på mellan 22-43 % [Roth, C. (1978). A History of the Jews in England. 3rd edition. Oxford: The Clarendon Press] och ibland ända upp till 65% [Chazan, R. (1973). Medieval Jewry in Northern France: A Political and Social History. Baltimore: The John Hopkins University Press.]. Ta nu fram miniräknaren: En 65-procentig ränta på ränta ger inom 10 år upptill en 150-faldig ökning av skulden. Om lånaren inte kunde återbetala detta lån inom överenskommen tid blev han bara inom några få år ruinerad och fick gå från gård och hem, vilket förklarar hatet mot dessa ”ockrare”. Vad som upprörde var inte bara den astronomiska räntesatsen utan att ockraren förtjänade ränta på andras pengar. Utlånarna (av andras pengar) blev förstås på motsatt sätt stormrika på kort tid.

    • petergrafstrm says:

     Läs Michael Thudens kurs, han upplyser pedagogiskt om att bankerna INTE lånar ut några pengar utan sina egna skulder! Det är vad termen monetariserad skuld innebär. På samma sida hittar du också länk till Ingves info om att bankerna endast behöver ha 0,28% i reserv och först efter 2 år. Det handlar då om villalån så säkerhet i form av fastighet finns men det är ju inte bankens förtjänst.

    • petergrafstrm says:

     Länken till Michael Thuden https://parasitstopp.wordpress.com

 44. Second Opinion says:

  Angående
  ”Fort Knox is a United States Army post in Kentucky south of Louisville and north of Elizabethtown. It is the site of the United States Bullion Depository, which is used to house a large portion of the United States’ official gold reserves.”.

  Jag gissar att Fort Knox är tomt, det är därför det är så hårt bevakat, så att ingen ska få reda på att oligarkerna redan plundrat det.

 45. NotMe says:

  Hej Peter, hoppas du inte gett upp för vi är många som längtar efter din nästa krönika. Besöker din sida dagligen för att se om det kommit något nytt.

 46. Mo says:

  Hur är det med ECB, är det en tillförlitlig konstruktion eller är den under USAs kontroll ?

  • Sture says:

   @ Mo,
   nej, ECB är inte en tillförlitlig konstruktion utan ingår i detta gigantiska bedrägeri i kolossalformat som centralbankerna utgör. Huruvida de är under ”USAs kontroll” – om du med detta menar den privata bankkartellen Federal Reserve – vet jag inte. Men Federal Reserve är ju heller ingen självständig kartell utan kontrolleras antagligen i stor utsträckning av Bank of England. Globalisterna är så att säga överallt.
   Men det stora problemet är att folk i allmänhet inte vet att det rör sig om ett enda stort bedrägeri, en ”falskmyntarliga” i kolossalformat. När de gör det (vi är inte där ännu) kommer känslan av skuld att försvinna och ersättas av en ilska att ha blivit grundlurade i så många år. När merparten av den utvecklade delen av mänskligheten är medvetna om bedrägeriet och gjort sig av med alla känslor av ”skuld” kan de dra ett streck över alla ”skulder” (som för närvarande i global skala uppgår till 252 triljoner dollar) och säga: Vi är inte skyldiga er ett öre. Istället är det ni som skall lämna tillbaka allt det guld som ni stulit från oss.
   Det rör sig ju egentligen om en kärna av ett fåtal familjemedlemmar ur ett fåtal familjer, med alla deras hemliga medhjälpare i organisationer som Council on Foreign Relations etc., som också egentligen utgör ett fåtal. När dessa dras fram i ljuset så spricker bubblan. Och denna bubbla kommer att spricka.
   Men för att denna medvetenhet om bedrägeriet skall bli verklighet så måste kunskapen spridas till fler människor. Och här tror jag att det är viktigt att följa den historiska utvecklingen steg för steg och inte springa händelserna i förväg som @petergrafstrm försöker göra i sin kommentar om huruvida ”reserven” i bankvalvet ligger på 10% eller 0,28%. Detta är fullkomligt ointressant vilket jag kan visa – om nu Peter Krabbe vill ha denna diskussion på sin sajt.

   • petergrafstrm says:

    Det är Stefan Ingves som tar upp det under titeln den vansinniga skuldsättningen, ett föredrag han höll för en krets av företagare 2009. Att han inte tar upp centralbanksproblematiken offentligt borde inte förvåna ngn. Men det faktum att banker har såna privilegier att dom kan hitta på en skuld av tex 1 miljon utan att behöva redovisa mer än 28000 i kassan efter två år är självklart av intresse att påpeka. Det är ju en lokal motsvarighet till det privilegium som imperiet haft globalt fram till nu, där enskilda länders export betalat i dollar reglerat hur mkt inhemsk valuta man tillåts cirkulera. Därför ska länder som är i kris göra åtstramningar och privatisera.

  • Sture says:

   @ Mo,
   låt oss utgå från den procentsats som Edward J. Griffin säger gäller Federal Reserve, 10% ”reserver” i bankvalven. Och med ”reserver” menar man här huvudsakligen en skuldsedel, t. ex. en statsobligation, som blir en ”säker tillgång” eftersom den genererar en årlig ränta på kanske 8-15 % och skall återbetalas när tiden gått ut.
   Låt oss föreställa oss statsobligationer på totalt 10 miljarder dollar, som behövs för att finansiera ett krig eller några andra reformer. Federal Reserve trycker nu upp sedlar för 100 miljarder dollar, varav 10 miljarder går in på regeringens konto och 90 miljarder lånas ut till andra affärsbanker till ”reporänta”, som nu kan lånas ut till privatpersoners köp av hus, bilar etc., etc.
   Vi tänker oss ett villalån på 1 miljon dollar (summan är fiktiv men vald för enkelhets skull). En familj lånar denna summa av en bank för köp av ett hus och skriver en skuldsedel på huset på en miljon dollar och betalar samtidigt in lånet till säljaren som sätter in dessa pengar på samma bank (de råkar ha samma bank). När dessa pengar kommer in på banken kan faktiskt 900.000 dollar lånas ut på nytt till en annan köpare. Denna säljare sätter snabbt in pengarna på sin bank, som ånyo kan låna ut 810.000 dollar etc., etc.
   Under optimala köp-säljförhållande för banken kan man visa att banken på 30 liknande transaktioner redan lånat ut 9,6 miljoner dollar och efter 30 varv ändå har > 42.000 dollar kvar att låna ut. Fem procents ränta blir det en ränteinkomst – inte på 50.000 dollar utan – på 480.000 dollar. Det är ju detta som förklarar bankernas enorma vinster även här hemma i Sverige trots att ”räntenivån” är låg.
   Om vi återvänder till den ursprungliga summan 10 + 90 miljarder dollar så märker vi att den köpkraft som faktiskt kommit ut på marknaden (=inflation) är >10 gånger större. Och inflation är stöld. Om du betalar 1 krona för en brödskiva men priset på brödet fördubblats till 2 kronor per brödskiva, så är detta detsamma som om någon stulit hälften av dina besparingar. Här pågår alltså en gigantisk överföring av rikedomar till denna globala bankmaffia från det arbetande folket i form av inkomstskatt och inflation utan att det arbetande folket får någonting tillbaka. Och detta kan pågå så länge som folket inte har förstått och genomskådat vad som pågår.
   Och här är det helt ointressant om denna ”reserv” ligger på 10% eller 0,28%. Den utveckling vi genomgått med datoriseringen är att de Fiat-pengar, som Federal Reserve, skapade från tunn luft genom att trycka upp fysiska pengar i form av papperspengar, nu också skapas av affärsbankerna genom det digitala systemet. I båda fallen skapas ”pengarna” eller de digitala siffrorna av skuld. Detta är det ultimata bedrägeriet.

  • petergrafstrm says:

   Mo
   ECB har Dollar som ‘currency of last reserve’ dvs går det illa för tex Deutche Bank som ju låg skakigt till sist jag såg så kommer Usa att kunna kräva konfiskation av EUs tillgångar motsvarande konkursens omfattning.

 47. Second Opinion says:

  Ser att 9/11 nämns i inläggen är. Jag visar gärna denna sida. En vanlig dödlig
  som gjort fantastisk reachears. Text + film

  Se filmen – endast sunt förnuft krävs.
  https://steemit.com/government/@howiseetheworld/9-11-right-before-your-very-eyes

  Finns även på Youtube – som mirror – men allt på Youtube riskerar att tas ner.

  Del 1.

  Del 2.

 48. Second Opinion says:

  Det förekommer även spekulationer om att en stuntman har använts i Charlottesville.
  Här en 3 minuter kort film som visar en man med trolig stuntutrustning i Charlottesville-dramat.

  https://vid.me/pae83

 49. Mo says:

  Sture, är det inte den låga räntan som är huvudproblemet, det krävs allt större skulder för att generera avkastning. Hur stor betydelse har det att en växande befolkning inte accepterar ränteuttag i ekonomin ? Sedan är det väl så att penningmängden måste växa med befolkningsutvecklingen och därtill krav på inflation pga önskade löne och pris stegringar. Det stora problemet är fördelningen där en liten del av befolkningen blir rikare medan medelklassen blir allt fattigare. Men detta måste väl ses som ett politiskt misslyckande.

  • Sture says:

   @ Mo,
   du skriver: ”är det inte den låga räntan som är huvudproblemet, det krävs allt större skulder för att generera avkastning. . . . Det stora problemet är fördelningen där en liten del av befolkningen blir rikare medan medelklassen blir allt fattigare. Men detta måste väl ses som ett politiskt misslyckande.”
   Ett misslyckande kan det naturligtvis vara beroende om man ser det ur befolkningens synvinkel. Men om man ser det ur svindlarnas synpunkt så går allt som beräknat. Den ”låga räntan” är inget problem, tvärtom ingår den i den strategiska planen. Och den ”låga räntan” är inte heller ”låg” som vi konstaterade utan minst 10 gånger så stor som man får intrycket av.
   Nyckelordet är ”elasticitet”, vilket innebär att både den ”låga” och ”höga” räntan gynnar bedragarna.
   Nedan kan du läsa utdrag ur en sammanfattning av vad som skedde under den stora depressionen 1929, som välte hela världen:
   ”När staten, företag eller privatpersoner betalar av sina lån och vägrar ta nya eller när bankerna kräver tillbaka sina lån (s.k. call loans) eller vägrar ge nya, så kontraheras penningmarknaden. Detta kan ställa till oerhört kaos, konkurser och ekonomiska depressioner. Under hela 1920-talet (1920-29) expanderade Federal Reserve medvetet penningmarknaden med 62 % och utlånade till extremt låga räntor, vilket ledde till omfattande aktiespekulation och bönders köp av stora arealer ny odlingsjord. Och märkväl, den amerikanska staten hade då betalt av sin statsskuld och var inte skuldsatt. Federal Reserves ”reserver”, som skulle utgöra grunden för tryckning av 9 gånger så många dollarsedlar, kom då istället från uppköp av skuldbevis på handelskrediter (business acceptances). [Även idag kan Fed skaffa sig ”reserver” utanför amerikanska statsobligationer genom att t.ex. köpa värdelösa statsobligationer från vilken korrupt 3:e världen regim som helst – och det görs. Om ränteinkomsten riskerar att utebli måste regeringen gå in med sin ”räddningsaktion” (bail out)].

   Den stora börskraschen 1929 skapades av finanseliten med avsikt

   På en given signal 1929 lät nu bankkartellen medvetet kontrahera penningmarknaden genom att omedelbart kräva in sina lån och höja räntan. Det berättas t.ex. om hur chefen för för Englands centralbank, Montagu Norman (i hans egen biografi), under sin vanliga pseudonym ”Professor Skinner” och som alltid förklädd i lång svart rock och bredbrättad hatt under en av sina resor tillbaka från USA till England ändå blivit igenkänd på båten av en ung australiensare vid namn W. C. Wenthworth. Montagu Norman hade då bett denne australiensare om att inte avslöja hans identitet eftersom detta kunde få stora ’finansiella konsekvenser’. Sextio år senare (1989) berättade samme W.C. Wenthworth i en australiensisk tidning om detta sitt möte på båten med nämnde Montagu Norman då denne berättades ha fällt orden: ”Inom de närmaste månaderna kommer det att bli omskakande.” Och omskakande blev det. Den 9 augusti 1929, bara några veckor efter mötet på båten höjde Federal Reserve räntan till hela 6 %, krävde in sina ’call loans’ med omedelbar verkan samtidigt som möjligheterna att få nya lån starkt begränsades. Börskraschen 1929, som fick sådana katastrofala följder för hela världen var alltså avsiktligt planerad av finanskapitalet.
   Åtgärden fick önskad effekt – sett ur Wall Streets och Federal Reserves synpunkt. Mängder av bönder, som lånat ’billiga’ pengar för att köpa upp mark och utvidga sina jordbruksarealer under uppgångsåren, fick nu lämna ifrån sig sin jord. Och de lokala bankerna, som tidigare inte stått under Fed’s kontroll, gick i konkurs eftersom de lånat papperspengar av Federal Reserve för att låna ut till bönderna, vilka inte kunde betala sina räntor eller skulder. Det blev en mycket snabb kedjereaktion och ett extremt kraftigt börsras. En stor jordbrukskris utlöstes samtidigt som det kraftiga börsraset ruinerade aktiespekulanterna vars aktier också köpts för ’billigt’ lånade pengar och vilka aktier nu måste säljas för en spottstyver. Dessa köptes upp av Wall Street och berikade dessa redan rika ytterligare.
   De flesta människor uppfattade detta som någon slags naturkatastrof som helt slumpmässigt drabbat dem och som ingen på förhand kunnat förutse. Så var det inte alls. Tvärtom gick detta som man planerat och det är detta som ligger i uttrycket att man ville ha ”en mera elastisk penningpolitik”. Först expandera penningmarkanden genom att trycka upp mycket papperspengar, som lånas ut till extremt låg ränta men ger inflation och sedan plötsligt kontrahera denna penningmarknad. Boom. . . ’Mission completed’. Det tricket har upprepats många gånger men människorna tycks aldrig lära sig.”

   • peterkrabbe says:

    Tack Sture för att du vikarierar medan jag är på resande fot! Min tyska farmor förlorade c:à 50 miljoner 1924 på den iscensatta inflationen, så jag hör till dem som lärt sig….

    • Sture says:

     @ Peter,
     jag vet ju inte i vilken mån man går in och läser kommentarerna nu när du är borta. Jag vet ju att det är många som längtar att läsa din nästa analys. Men medan det är tvärstopp på dina analyser på ett tag (som det verkar) passar jag på att fylla på med lite om styrningen av ekonomin i världen. Visserligen är många på denna sajt enormt pålästa, t. ex. Savalle, NotMe, Martin T, för att bara nämna några. Men jag tror att de flesta är ganska okunniga faktiskt.
     Jag utlovade lite historik – och här kommer lite om centralbanker:
     Jag har tidigare berört begreppet ”fraktionerade pengar” som bl. a. Mo undrat över och vill nu vidare anföra:

     Genom systemet med ”fraktionerade pengar” cirkulerade mängder av pappersbevis (=betalningsmedel) som det inte fanns täckning för i bankvalvet, vilket ibland under akuta betalningskriser ledde till upplopp och förföljelse av bedragarna.
     Dessa spänningar kunde vara smärtsamma inte bara för dem som förlorat sina pengar utan också för de bedrägliga bankirerna, som ibland förföljdes för sina svindlerier. Man ville naturligtvis inte sluta med det lönsamma geschäftet att till extremt höga räntor låna ut 90 % av andras guld och silver utan slog sig samman för att hjälpa varandra i det fall det blev tjurrusning efter mynt vid någon bank. Detta har efterhand utvecklats till privata ’centralbanker’ (i USA, Tyskland, England m. fl.) som alltid har staten, dvs. skattebetalarna, som garant och låntagare till de nytryckta pengar som först som lån via ’centralbanken’ och sedan som gåva via regeringens lån skall skjutas till de olika bankerna vid olika räddningsaktioner (=”bail outs”).
     Räddningen går alltid ut på att rädda bankägarnas fortsatta ränteinkomster på skattebetalarnas bekostnad, vilket sker genom skuldsättningen av staten och den samtidiga fortgående försämringen av penningvärdet (=inflationen). Hundratals sådana räddningsaktioner har under de senaste århundradena ägt rum och ’bail outs’ är inte något som tillkommit sedan 2008 utan är ett normalbeteende. Ur bedragarnas synpunkt är detta mycket fördelaktigt – mycket fördelaktigare än ”fraktionerade pengar”. Ingen förstår varför pengarna blir mindre värda och samtidigt måste människorna skuldsätta sig alltmer och äger allt mindre, medan bankägarna äger alltmer. En idealisk situation för bankkapitalet: Ingen har förstått någonting.

     Bank of England satte exemplet

     1694 bildades den första ’centralbanken’. Efter 50 års krig emot Frankrike och flera inbördeskrig var kung William III av England utblottad år 1693. Hur skulle han få pengar till nya krig? Många tidigare kungar hade inte återbetalat tidigare skulder till bankirerna och villigheten att låna ut var låg. Då kom bankirerna på en genial plan. De kunde låna ut pengar till kungens nya krig om de fick en licens och monopol på att trycka upp sedlar. Dessa skulle bara till en liten del backas upp av guldmynt, men det behövde ju ingen känna till. Så bildades The Bank of England, världens första privata centralbank i vilken Kung William III och flera parlamentsledamöter genast blev aktieägare.
     Här har vi den första skenmanövern som alla banker därefter tagit efter. Företrädarna för Bank of England (1694) låtsades att de lånade ut pengar som de ägde medan de i själva verket tryckte upp papperspengar utan täckning.
     Men de fick fler fördelar från regeringen än 8% ränta – de fick också räkna statsobligationerna som ”reserver” och kunde därför trycka upp ännu mera papperspengar att låna ut till andra banker. Dessa statsobligationer – reserver – blev nu likställda med guld av samma värde. Nu kunde bankirerna låna ut de nytryckta sedlarna också till andra banker mot ränta.
     Inom 2 år hade priserna mer än fördubblats, vilket ledde till att folk förlorade förtroendet för valutan och rusning till banken för att få ut sina pengar. Men – ”surprise, surprise” – det fanns inte tillräckligt med guldmynt att betala med. Men komplotten var ett partnership – banken fick inte gå i konkurs. 1696 utformades en lag som undantog Bank av England från att ersätta papperspengarna med guld. Detta satte exemplet för alla efterföljande centralbanker – dessa skulle skyddas av regeringen. Nytryckta pengar, som inte backas upp av något guld- eller silver, utan endast av lagar (=’legal tender’ laws), som stipulerar att det är straffbart att inte mottaga dem som betalning, kallas ”Fiat-pengar”.

   • Loa says:

    Jag tycker du ska ge cred till och skriva ut var du hämtar dessa upplysande texter. http://everykindapeople.blogspot.se ”Så här fungerar Federal Reserve” del 1 och 2.
    http://friasidor.is har också gjort ett hästjobb om pengarnas historia (Fri forskning / Ekonomi). Tack till den som publicerade avsnittet om Napoleon!

    • Sture says:

     @ Loa,
     det är jag som skrivit den texten där.

     • peterkrabbe says:

      Bästa tänkbara svar! Tack för det!

     • Loa says:

      Ah – /SB!

     • Mikael says:

      Hej Sture och tack för dina inlägg pa Peter Krabbes utmärkta blogg! Har du läst det här:

      ”Riksbankslagen (1988:1385) ersatte 1934 års lag för Sveriges Riksbank. I 8 kap. 3§ i den nya lagen
      kan man läsa följande lydelse: ”
      Riksbanken får själv
      eller genom bolag som ägs av banken
      bedriva
      tryckerirörelse, papperstillverkning och
      tillverkning av sedlar
      samt tillverkning av mynt, medaljer
      och liknande föremål
      .” Sålunda får banken endast själv eller i bolag som den äger tillverka sedlar .
      Varför är denna detalj viktig? Jo, därför att det indikeras att Sveriges sedlar sedan år 2001 tillverkas
      av ett företag som är
      amerikanskt
      – Crane & Co. Om Riksbanken följer riksbankslagen, är sålunda
      Sveriges riksbank ägare eller delägare i det multinationella företaget Crane & Co som tillverkar
      sedlar för en hel rad nationer i världen. Följdfrågan blir då: Om Sveriges Riksbank äger eller
      deläger den multinationella penningtillverkande maskinen Crane & Co, vem äger eller kontrollerar i
      så fall i verkligheten Sveriges Riksbank? Alternativt, om Riksbanken inte har ägarintressen i Crane
      & Co, måste detta innebära att banken bryter mot gällande riksbanklag ”

      Läste dessa intresanta rader ur Per Lundgrens Pdf bok Nya Ekonomiska Systemet som tar upp de bedrâger du nämnt:

      https://nyaekonomiskasystemet.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: