En förskräcklig historia – Globalismen och befolkningskontroll. Del 1.

I dessa dagar när tydligen alla utom de rättänkande förses med epitetet rasist, kan det vara på sin plats med en tillbakablick på den sanna historien om rasismens egentliga bakgrund och ursprung. Kanske kan det ge lite perspektiv på företeelsen och dess syften? Att rasism handlar om eliminering av dem som man inte vill ge en plats i framtidens samhälle, om liv eller död. Inte om vänster eller höger. Inte ens om mångkultur.

Den som är nazist är naturligtvis också rasist. Men började det där, i Hitlers kammare, eller ser verkligheten annorlunda ut? Låt oss göra en resa bakåt i tiden för att utröna om rasismen dog med nazismen eller om den istället finns kvar i dagens samhälle i oförminskad omfattning – men kanske inte där vi förväntar oss! Vi skall följa spåren för att försöka hitta rasismen i sin nya, verkliga förpackning!

”Vetenskapen” om rasteori kallades för eugenik och föddes i England under 1880-talet genom Darwins kusin Francis Galton och grundade sig förstås på Darwins arbete 1859 ”Om arternas uppkomst”. Darwin tog intryck av Thomas Robert Malthus, som redan 1798 skrev sin ”uppsats om befolkningsprinciperna”, där Malthus konstaterade att befolkningstillväxten kunde förväntas bli större än den möjliga livsmedelsförsörjningen, vilket skulle leda till återkommande svält och död i syfte att eliminera ”överskottet” i befolkningen. Denna förväntade obalans ligger som grund för en av globalismens främsta doktriner och är mer aktuell än någonsin idag, när världens befolkning växer lavinartat. Globalismens företrädare hävdar att befolkningen bör minskas till en tiondedel av den nuvarande för att passa filosofin om fåtalets oinskränkta kontroll över flertalet. Depopulation (befolkningsminskning) är tanken bakom det mesta av det vi ser i den globala politiken än i våra dagar. Den drivs inte av nazister, utan av våra etablerade regeringar i västvärlden – varav flertalet i ärlighetens namn inte har en aning om vad de egentligen håller på med…

Rektorn vid Stanford University, David Starr Jordan skrev redan 1902 i sin bok ”Blood of a Nation” att fattigdom var en ärftlig genetisk egenskap, precis som talang var det. Två år senare grundade Carnegie Institute Eugenics Record Office, där registerkort över befolkningen samlades för att kunna planera undanröjandet av hela blodslinjer som ansågs mindervärdiga. Den ideala långa, blonda, blåögda nordiska rasen utsågs här till föredömet. Carnegie finansierade 1911 en studie om ”De bästa praktiska åtgärderna för att skära bort den defekta arvsmassan i befolkningen”. Observera att Hitler samtidigt satt och målade tavlor på Wiens gator, totalt ointresserad av politik.

Den stora sponsorn av eugeniken dyker nu istället upp genom John D Rockefeller Sr, som 1913 i spåren av den första federala inkomstskatten bildade den skattebefriade Rockefeller Foundation. Detta i gott sällskap med Andrew Carnegie, som i protest mot en så tokig företeelse som en skatt hävdade att ”en förmögenhet som passerar genom händerna på ett fåtal kan bli en betydligt mäktigare kraft för att lyfta upp vår ras (!) än om den fördelas i små summor till människorna själva”. Jo, ni läser rätt, vissa är tydligen lite mer än bara människor…

Till dem som gärna finansierade eugenik hörde förutom Rockefeller även E.H. Harriman, bankiren J.P. Morgan, Mary Duke Biddle (tobak), Cleveland E. Dodge (bilar), John Harvey Kellogg (flingorna ni äter till frukost) och Clarence Gamble från Procter & Gamble. Högst på önskelistan stod tvångssterilisering av mindervärdiga människor. På lönelistan stod bl.a. Margaret Sangers, som genom uttalanden som ”obalansen mellan födelsetalen av lämpliga och olämpliga är obestridligen det största nuvarande hotet mot civilisationen” och ”hur man skall kunna begränsa och motverka överfertilitet hos de psykiskt och fysiskt defekta” gjorde henne till en nära vän i familjen Rockefeller.

Först under 1920-talet var det dags att sprida denna i det amerikanska etablissemanget djupt rotade ideologi till Tyskland, något som skedde på initiativ av och med finansiering av Rockefeller Foundation.  Hitler berömde de amerikanska insatserna inom eugenik i sin bok Mein Kampf 1924, under 1930-talet var det dock Heinrich Himmler som styrde den tyska utvecklingen av ”rashygien”, främst med hjälp av tysken Ernst Rüdin vid Kaiser Wilhelm-institutet (KWG) i Berlin. En tysk steriliseringslag fastställdes av Himmler 1933 och skulle medföra att c:a 400.000 tyskar tvångssteriliserades och att tusentals funktionshindrade barn avlivades. Detta var, som vi vet, bara början.

En av grundarna av det Rockefellerfinansierade American Eugenics Society (AES), Madison Grant, fick Hitlers sympatier för uttalanden som ”Amerika har blivit angripet av ett stort och ökande antal svaga, nedbrutna och psykiskt handikappade av alla raser” och att detta krävde ”ett strikt system för urval genom eliminering av dem som är svaga eller olämpliga- med andra ord, de socialt misslyckade”. Grants företrädare Paul Bowman Popenoe hade redan 20 år tidigare krävt avlivning för att ” upprätthålla rasens kvalitet”, dock utan större framgång.

Under det kommande världskriget blev Otmar Freiherr von Verschuer chef för det tyska eugenikinstitutet i Berlin, vid hans sida som assistent fanns Josef Mengele, som skulle få koncentrationslägret i Auschwitz som plats för sina dödliga experiment på fångarna. Mengele flydde till Sydamerika efter krigsslutet, medan von Verschuer fick amerikansk hjälp med att fly från Tyskland 1945. Rockefeller, som fått kalla fötter vid krigsutbrottet, återupptog sin finansiering av verksamheten efter kriget. Föga förvånande togs von Verschuer upp som ärad medlem i AES, som nu döptes om till American Society of Human Genetics, eugenik var inte gångbart längre – nu handlade det om genetik istället!

Rockefeller Foundation satsade nu på ett nytt kontor i Köpenhamn under namnet Bureau of Human Heredity, där von Verschuer fick en diskret arbetsplats dit han 1947 flyttade över ”forskningsresultaten” från Auschwitz. Som samarbetspartner fick han dansken Tage Kemp, en kollega från AES. Kemp skulle 1956 bli värd för den första internationella kongressen om mänsklig genetik.

Danmark var dock inte ensamt, Sverige hade genom Statens Institut för Rasbiologi under perioden 1934 – 1976 genomfört 63.000 tvångssteriliseringar i samma andas namn som den tysk-amerikanska. Under 42 år av socialdemokratiska regeringar fortsatte verksamheten utan nämnvärda protester. Man såg ett alltför stort antal ”mindervärdiga” medborgare som ett hinder för genomförandet av sociala ekonomiska reformer, som barnbidrag till flerbarnsfamiljer. På så sätt kunde rasförädlingen få en plats även i folkhemstanken, uppbackad av de i ämnet väl bevandrade amerikanarna…

Man hade nu framgångsrikt tvättat bort spåren efter den gamla eugeniken och paketerat om hela sitt material under det moderna namnet genetik. Därmed hade man skapat en ny plattform för efterkrigstidens utveckling som skulle leda vidare till vår tids globala livsmedels- och läkemedelskontroll – allt utan att behöva ändra den underliggande och bärande tankens planer för global, selektiv befolkningsminskning och makten över vem som skall få leva eller dö. USA:s f.d. utrikesminister och Rockefellers handgångne man, Henry Kissinger, skulle bli den främste aktören under de kommande 50 åren för att ställa om samhället till den nya tidens totalitära system i enlighet med Rockefellers modell. Kissingers uttalande ”kontrollerar du oljan, kontrollerar du nationer. Kontrollerar du livsmedlen, kontrollerar du människorna” är i högsta grad relevant i vår tid, när vi börjar se resultaten av efterkrigstidens ”forskning”. Kissinger kallade sin livsmedelspolitik ”livsmedel som vapen”, något vi skall se närmare på i kommande artiklar! Vi skall också se hur den dubbla agenda som Kissinger skapade fått oss att tro att U-hjälp och dödshjälp är olika saker, vilket det inte är.

Den uppmärksamme ser säkert att många namn i artikeln är sådana som normalt förknippas med sionismen i USA. Det kan tyckas vara en paradox att en agenda som villigt anammas och utvecklas av totalitära regimer som nazismen har ett tydligt sammanhang och ursprung i den sionistiska rörelse som är stadigt förankrad i det styrande samhällsskiktet i USA sedan mer än 100 år tillbaks. Denna symbios är ständigt återkommande under 1900-talet och är grunden för den globalism som vi kallar New World Order (NWO).

Det är bekvämt för dagens globalister av skiftande politisk härkomst att kalla alla opponenter mot sin politik för rasister. Vad man inte tycks förstå är att rasismen i sin värsta form har sina fasta rötter i det västerländska samhälle som idag omger oss på alla håll, den centraliserande världsmakt som utgår från Deep State i USA och kräver vår absoluta medverkan. När nationerna utplånats som tillflyktsort kommer vi att få se resultatet av en sann rasism som vi inte ens kunnat föreställa oss i våra värsta mardrömmar.

Peter Krabbe

Huvudsaklig källa: Hotet mot livet, den genetiska manipulationens dolda agenda/ William Engdahl, 2013.

89 Responses to En förskräcklig historia – Globalismen och befolkningskontroll. Del 1.

 1. Brith Aspenlind says:

  Skrämmande fakta!

  BA

  ________________________________

 2. Lillian says:

  Jag har hittat någon som ….. (redigerad av Peter)
  Med vänlig hälsning
  Lillian

 3. Roland Salomonsson says:

  Kul att USA knappast f n kan använd ”livsmedel som vapen” längre. Deras livsmedelsproduktion har fallit inom USA, så att överskottet numera inom majoritéten varutyper är väldigt knapp. Det enda land, som just nu inom ett flertal resursområden har för världen väsentliga resursöverskott ÄR RYSSLAND. Och de proklamerade för någon månad sedan att GMO-förbud gäller och all odling skall vara EKO.

  Kan man reta NWO mer än så där?

  • peterkrabbe says:

   Jag håller med dig om att hoppet står till Ryssland. Det gör att de lever farligt…

  • Ryssland har också en stor depå för biobränsle, skogen, vi borde hålla oss vän med Ryssland, men våra politiker vågar väl inte. Den 20 september körde USA över en hel del krigsmaterial till Öland, som troligen har placerats där, då de inte kört tillbaka nu när Aurora17 är avslutat.

   Bra Peter, att du börjar skriva ner den bakomliggande historia som fortsätter in i nuet. Det behövs en tillbakablick och sammanhängde förklaring till det som sker nu.
   1932 utfördes en grotesk vanvård på Ryhovs sjukhus i Jönköping. Man forslade dit patienter som man ville avrätta genom att varken ge dem vård eller mat. Texten låg som en pdf-fil på nätet och är borta nu. Jag kopierade av den som tur var. Ur texten om vad som hände på Ryhov i Jönköping:

   Läkarna besökte Tyskland
   Något år innan, i juni 1939, hade överläkaren Hillevi Löfvendahl på Elsas
   avdelning besökt Tyskland där hon enligt uppgift varit på semesterresa. Exakt vad hon gjorde i Tyskland är det ingen som vet, men nog måste man tycka det ärunderligt att förlägga en semesterresa till Tyskland samma tidpunkt som när kriget bröt ut. Elsa berättade också att överläkaren Hillevi Löfvendahl läst svenska nazistböcker där förslaget väckts om att mörda patienterna på sinnessjukhusen. Det var flera svenska psykiatriker som besökte Tyskland, före och under denna osäkra tid. Vi vet också att tyska psykiatriker kom till Sverige under krigsåren. Psykiater Herman Lundborg som startade det Rasbiologiska Institutet var en nazistvänlig psykiater och hade nog fler kontakter med tyska psykiatrer än någon annan. Chefspsykiater Hans Forsman från Lillhagens sinnessjukhus i Göteborg var personlig vän till psykiatriker Ernst Rüdin. Torsten Sjögren, chef för psykiatriska kliniken på Sahlgrenska i Göteborg var vice president för den Internationella Eugeniska Federationen. I en medicinsk tidskrift från 1951 kunde man därför läsa:

   ”I Göteborg steriliserades sju gånger fler människor på rashygieniska skäl än av medicinska skäl i förhållande till övriga Sverige.” Flera andra svenska psykiatriker besökte Tyskland och hämtade inspiration. En psykiater från Frösöklinikerna berättar: ”För att studera elektrochockterapi besökte jag den 26-30/11 1940 sjukhuset i Bern där denna behandling varit i bruk sedan ca ett år.” Många otroligt bisarra behandlingsmetoder hade hämtats från Tyskland, bland annat insulin-, pentrezol-, cardiazol- och elchocker vilka gav djävulska smärtor och kramper. – – – – – – – –

   Avdelningssköterskan på Ryhov hade sagt till Elsa: ”Men jag vet ju att doktor Löfvendahl inte mindre än vi andra kunde undgå att veta om massmordsplanen och vad som försiggick i barackerna i avlivning av sjuka, för det var närmast av henne med hänvisning till chefsläkaren, som vi, personalen, instruerades i att noga vakta våra ord och bara skrämma er med tbc och indragning av frigången om ni närmade er barackerna.”

   Elsa försvarade dock doktor Löfvendahl och trodde att hon menade väl, även om hon var en ”djävul i experiment på förmiddagsronden och en ängel på eftermiddagsronden.”
   Elsa ljög definitivt inte. Alternativet skulle vara att hon fantiserat ihop allting efter vistelsen och den grymma behandling hon fick på Ryhov. Jag och en kollega gjorde naturligtvis egna undersökningar på Ryhov sjukhus, Riksarkivet i Stockholm och sjukhusarkivet i Vadstena m.m. Psykiatrikerna på Ryhov ville dock inte släppa in oss för att titta på journalerna. Vissa fick vi tag på ändå.
   Vad jag dock inte kommit över är direkta papper som ger direktiv om eutanasi av patienterna – vilket jag heller inte väntat mig. Men många papper var hemliga och kan finns i Medicinalstyrelsens hemliga arkiv som handlar om krigstiden och som finns på Socialstyrelsen för den som vill forska vidare.

   Militären inblandad
   Elsa berättar att det var militärerna som i täckta bilar körde patienterna till barackerna, alltid på natten eller i mörkret. Ryhov var ursprungligen ett gammalt regemente från 1914 som byggts om till mentalsjukhus och som invigdes 1934 – på sin tid Sveriges modernaste. Under flera år hyste man 1700 patienter – det var avsett för maximalt 1220 patienter. Det påminde om ett koncentrationsläger, ingen fick komma nära.

   Hon uppvaktade dock återigen sjukhusledningen och framhävde att situationen var oförsvarlig. ”Jag kan bara tiga, det vet jag, men vad finns det för garantier för att inte någon utifrån kommer på det, att folk bara får ligga och dö i barackerna? Tänk om hälsovårdsnämnden finge veta om detta? Och de är kroppsligt sjuka dessutom!”
   Hon avvisades återigen mycket bryskt med orden: ”Lägg er aldrig mer i för er egen skull! Barackerna är ett separat företag för sig. Det faller helt utanför vår egen sjukhusverksamhet. De får bara disponera en del av sjukhusområdet. Barackerna har ni inte med att göra – och nu väntas förresten en ny sändning från Stockholm och med den medföljer en diakonissa från Ersta-anstalten. Hon stannar och sköter dem.”

   Psykiatriska sjukhus var naturligtvis mest lämpliga att använda sig av eftersom psykiatrikerna var de som mest vurmade för att hålla rasen ren. Svenska, så väl som tyska psykiatriker var bland de första som ville ha Sverige som ett ”livsrum” i den renrasiga ariska staten.
   ”Hur gick det när vintern kom, när vinterkylan satte in? Elström drogs aldrig till barackerna. Det minns jag. Inrättades kokskaminer?” frågade Elsa avdelningssköterskan.
   ”Nej, nej, svarade hon. Självklart inget sådant. De som inte dött av umbäranden eller eutanasi måste kylan ha tagit.”
   ”Men,” säger Elsa och påminner om den polioskadade mannen och hans fru, ”han kom ju hem till Stockholm.” Avdelningssköterskan ryckte då till och utbrast bestört:
   ”Men då kom det ju ut en i alla fall, och hon gjorde inte anmälan! Att paret inte polisanmälde, det fattar jag inte. Det här fortsatte även strax efter krigets slut. De kunde inte skicka hem de sista i barackerna. De var i för bedrövligt skick och kunde inte visas för folk. Jag kommer inte riktigt ihåg när det slutade. Det var på hösten 1945, löven var gula och röda. Plötsligt såg vi att de bara rev ner barackerna och sådde ny gräsmatta där de stått. De andra sinnessjukhusen i landet slutade väl meddetta också,

 4. Sabine Olofsson says:

  Tack för detta, Peter. Såvitt jag vet har dock Mengele dött under en simtur i en stroke utanför Sao Paolo. Men kanske någon har en bättre källa en jag? Och det ändrar ju inget i fakta i denna essay.
  Bra källa för den som är intresserad av amerikanska ”räddningsaktioner” av tyska nazister och deras kompetens undan rättvisa efter WWII är ”Blowback” av Christopher Simpson, undertitel: America’s recruitment of Nazis…
  För den som är är intresserad av amerikanernas roll i Hitlers uppgång är ”Wall Street and the Rise of Hitler” av Antony C.Sutton en bra lektyr och för den som läser på tyska ”Hitlers amerikanische Lehrer” av Herman Ploppa. Den amerikanska ras-urvalsmodellen (varje droppe ”Negerblod” räckte för att identifieras som mindervärdig svart) var för radikalt tom. för nazisterna. Det räckte att ha en ”arisk” mor- eller farförälder för att klara sig som ”kvartsjude” undan rasförföljelse.
  Noteras kan också att lagerna om mindervärdighet och rasseparation fick fotfäste i USA huvudsakligen i demokratiskt styrda stater…
  Sabine

 5. Roland Salomonsson says:

  Betr Ryssland ovan, så får de f n enormt god draghjälp för omställningen av sin livsmedelsproduktion, genom västvärldens ”embargon” mot Ryssland.
  Västvärlden kan ju inte klaga på högre arbetslöshet, dyrare importvaror etc där grundorsaken är embargona. Och Ryssland tackar för att omläggningen inte behöver störas av klagomål för högre tullar etc.Idag producerar Ryssland billigare, bättre varor än vad västvärlden inte vill sälja till Ryssland. De arbetslösa lär knappast få nya jobb nu, även om embargona avbryts.
  Idiotin inom västvärlden är enorm! EU och USA är idag inte ens de största marknaderna längre. De ligger inom EuroAsien numera.

 6. Lennart says:

  Intressant läsning. Darwins tes om det naturliga urvalet lade grunden för tankarna att man kunde hjälpa naturen på traven genom rashygien. Men indelning av människor och djur i raser eller klasser gjorde redan Carl von Linné och det långt före Darwin.

  Angående de så kallade rättegångarna efter kriget som dr Mengele och andra slapp undan, så litar jag varken på de påstådda anklagelserna mot tyskarna eller på ”rättvisan” i dessa processer. De allierade var själva krigsförbrytare av värsta slag men ingen dömdes. Bekännelser från tyskar frampressades genom tortyr. Vittnen blev inte korsförhörda och teknisk bevisning saknades för anklagelserna. Jag blir lite förvånad om någon tror att Nürnbergrättegångarna (det var flera) följde normal västerländsk rättspraxis. Själv ser jag dem som skådeprocesser och hämndaktioner från de allierades sida. Vi vet idag att man inte gjorde ”tvål och lampskärmar” av judar t.ex. Det hör till kategorin skräckhistorier och förtal.

  Det var tal om att utrota de bästa av tyska folket. Se boken ”Germany Must Perish!” Fler tyskar dog efter kapitulationen 1945-1950 än under hela kriget!

  • Loa says:

   Ja, du har fullständigt rätt. Kaufmanns bok kom 1941. Den lika mordiska Morgenthauplanen presenterades 1944 av pres. Roosevelts finansminister Henry Morgenthau och statssekreterare på finansdep. Harry Dexter White. De ville förvandla Tyskland till ett förindustriellt jordbrukssamhälle och krigsskadestånd skulle krävas i land och egendom. Roosevelt tyckte det var en utmärkt plan, och fick med Churchill på den. Hård kritik gjorde dock att man istället lät amerikanska militären omvandla Morgenthauplanen till ett Joint Chiefs of Staff directive. General Dwight Eisenhower var entusiastisk och direktivet genomfördes i den amerikanska ockupationszonen, när Tyskland hade kapitulerat. De-industrialisering, importförbud. Landet fick inte ens importera mat. Tyska krigsfångar omklassificerades till ”avväpnade fiender”. Om dessas gastkramande behandling av Eisenhower – EFTER kriget – kan man läsa i James Bacque ”Other Losses”: En miljon eller fler svalt ihjäl i inhägnader. Bacque har även skrivit ”Crimes and Mercies: The Fate of German Civilians Under Allied Occupation, 1944-1950”: Nio miljoner tyskar dog av svält och fördrivning, eftersom segrarmakterna tagit stora landområden, en fjärdedel av riket vilket försatt 15 miljoner tyskar på flykt. – Morgenthauplanen de facto genomförd.

   • petergrafstrm says:

    ”EFTER kriget – kan man läsa i James Bacque ”Other Losses”: En miljon [soldater] eller fler svalt ihjäl i inhägnader. ”
    Bacques uppgifter är debunkade av Niall Fergusson mfl. I slutet på texten om Bacques bok https://en.wikipedia.org/wiki/Other_Losses
    Miljonen blev till tusentals.
    Civilbefolkningen fördrevs i stora antal. Däremot tvivlar jag på att siffran 9 miljoner döda därvidlag stämmer.
    ”In total, at least 473,013 expellees may have died during the expulsions due to hypothermia, starvation, and to a lesser extent direct violence [1]. The Red Cross and the West German government cited a less verifiable 2,200,000 deaths [2].”
    källa http://expelledgermans.org/

 7. Sture says:

  @ Peter,
  väldigt intressant krönika som tar upp det som mänskligheten nu står inför – folkminskningen och experimenten med det mänskliga livet. Du nämner mycket riktigt att eugeniken grundar sig på evolutionsteorin.
  Grymheter mellan olika folkslag har funnits i alla tider, men med Darwins arbete fick detta dödande av andra raser en ”vetenskaplig” bevisföring. Det är nödvändigt, menade man att utrota vissa mindervärdiga raser. Jag tror inte att folk i allmänhet är på det klara med hur skyldig till detta som darwinismen egentligen är. Man skyfflar problemet under mattan och skyller på ”socialdarwinismen” och att denna på något sätt inte skulle vara riktig darwinism eller evolutionsteori. Detta är helt fel. Jag skall bara med några enstaka citat visa hur Darwins bok ”Om arternas uppkomst” upptogs redan från början:

  Charles Darwins tidigare mentor Adam Sedgwick fick tidigt läsa hans manuskript. Så här skrev han i ett brev till Darwin 1859 – innan boken kommit ut:

  ”Passager i din bok…chockade verkligen min moraliska smak….Det finns en moralisk eller metafysisk sida av naturen såväl som en fysisk. En människa som förnekar detta befinner sig djupt nere i tokeriets träsk. Det är den organiska vetenskapens krona och prakt att den, genom den finala orsaken, förbinder materiellt med moraliskt…Du har ignorerat denna förbindelselänk; och, om jag inte missförstår dig, så har du i ett eller två tydliga fall gjort ditt bästa för att bryta den. Om det vore möjligt att bryta den (vilket det, Gudskelov, inte är), så skulle mänskligheten, i min mening, lida en skada som skulle kunna brutalisera den, och försätta den mänskliga rasen i en lägre grad av förfall än den någonsin berättats ha varit sedan dess skrivna historia kom till.”
  [Adam Sedgwick till Charles Darwin, November 24, 1859, i Charles Darwins Brevväxling, vol. 7: 1858-1859 (Cambridge, 1991), sid. 397.]
  Han visste nog inte hur rätt han skulle komma att få.

  I förordet till den franska utgåvan av hans bok, som utkom 1862 står det:
  ”Vad blir resultatet av detta särskilda och ointelligenta skydd som erbjuds de svaga, de skröpliga, de obotliga, de syndiga, till alla dem som av naturen är motbjudande? Det är att de sjukdomar som har drabbat dem har en benägenhet att bevaras och mångfaldigas i det oändliga; att ondskan ökar istället för att minska och har en benägenhet att växa på bekostnad av det goda.”
  [Clemence Royer; citerat i Mike Hawkins, Socialdarwinismen i europeiskt och amerikanskt tänkande, 1860-1945 (Cambridge, 1997), sid. 129.

  1860 kunde Oscar Peschel skriva: ”Detta följer historiens gång. Om vi betraktar det med en geologs ögon, och faktiskt en geolog som accepterar den darwinistiska teorin, måste vi erkänna att denna förintelse (av mänskliga raser) är en naturlig process, liksom förintelsen av sekundära djur- och växtformer (under tidigare geologiska perioder).”
  Oscar Peschel: ”The Origin and Differences of the Human Races”. Das Ausland 33, 1860; 393.)

  Och Marx till Engels: ”Fastän framlagd på opolerat engelskt sätt, så är detta boken som innehåller den naturalhistoriska grunden för vår åskådning.”
  [Marx till Engels, December 19, 1860, i Marx – Engels Werke (Berlin, 1959), XXX: sid. 131.]

 8. Tege Tornvall says:

  Nazism är kortform för nationalsocialism. Det första ledet, national-, betyder att nazister sätter nationen/folket och dess intressen före enskilda individer och deras olika intressen. Det andra ledet, -socialism, betyder att deras ekonomisk-politiska uppfattning är att staten skall äga produktionsmedlen och medför planekonomisk politik.

  Det senare tycker även kommunister, och de sätter också enskilda individer och dessas egna intressen i andra hand. Men de sätter inte nationen utan själva läran, kommunismen, främst.

  Gemensamt har både nazister och kommunister att enskilda villkorslöst får böja sig för ett förment högre värde och intresse. Sådan underkastelse strider mot liberalismens värnande av enskilda människor och deras personliga intressen, politiskt formulerad som frihet under ansvar.

  Det har inget med enskilda människors härkomst, utseende, kultur etc. att göra. Men om man ser nationen/folket som en specifik, homogen grupp människor i sådana avseenden, blir resultatet ogillande av dem utanför och kan yttra sig som främlingsfientlighet eller rasism. I kommunismens fall mot t. ex. privat ägande eller intellektuellt/politiskt oliktänkande. I nazismens fall mot sådana som inte ser ut som eller passar in i det tänkta folket.

  Ren rasism dömer efter utseende och hudfärg. Men eftersom dessa är långsiktig, genetisk anpassning av kropp och hud men inte psyke till yttre omständigheter, saknar rasism vetenskapligt stöd. Ordet semit kommer av Noas son Sem. Med den synen är både araber och vita semiter (muslimer, kristna som judar), och termen antisemit sätter krokben för sig själv.

  Nu missbrukas den flitigt för att misskreditera även dem som inte dömer efter utseende och hudfärg men oroas över flyktingar och invandrare i allmänhet.

 9. Mo says:

  Sture, jag håller med dig, det är inte upp till människan att bestämma vad i naturen som är mindervärdigt. När det gäller sjukdom och funktionsnedsättning så är det vår uppgift att lindra så gott det går. Av någon anledning tycks det vara de friska och välbegåvade som besväras mest av livets ofullständighet, det är väl deras rädsla att drabbas.

 10. Intressant.

  Man kan kritisera den psykopatiska eliten för mycket, men det vore nog inte möjligt för många i den eliten att passera Vetenskapliga partiets framtida hjärnscanning, eftersom vi anser att psykopati är ett gravt handikapp, MEN de har inte helt fel trots att de saknar empati.

  Man kan se det som så att det faktiskt är empatiskt att det föds fullt friska intelligenta människor som får det lätt i skolan och kan samverka effektivt med varann och rädda mänskligheten från det elände som psykopaterna ovan, samt de religiösa barnavlarna, ställer till med helt i onödan.

  • Hans Dahl says:

   Martin Gustavsson

   Jag har nu på olika bloggar tagit del av dina tankar om framtida hjärnscanning i syfte att eliminera psykopater, därför antar jag att du menar allvar. Och eftersom du har politiska ambitioner med ditt ”vetenskapliga” parti skulle det vara intressant att få veta hur du har tänkt dig att det ska gå till.

   Ska alla människor tvångs-scannas? Och anser du att denna tekniska metod är mera effektiv för att sortera bort, ur din synvinkel, icke önskvärda individer än de kraniometriska och antropometriska metoder som eugenetikerna traditionellt använt sig av i syfte att sortera?

   Du uttrycker också ofta stort bekymmer över att religiösa människor förökar sig. Vilka konkreta åtgärder skulle ni inom partiet vilja vidta för råda bot på detta?

   På din hemsida kan man läsa mycket positivt om Georgia Guidestones. De symboliserar ju elitens vilja att drastiskt minska jordens befolkning. Sympatiserar du med dem?

   Det här tillsammans ger en otäck bild, tycker jag.

   Och i en kommentar till den här artikeln hänvisar du till en text som jämför människor med jästbakterier: https://newsvoice.se/2017/09/25/stella-tormanov-intervjuar-kashif-virk/

   Ser fram emot ett ärligt klargörande.

   • Vad Vetenskapliga partiet tycker är tydligt, men vad tycker du själv? Vi bekymrar oss naturligtvis mest om vad vi själva tycker, särskilt om oss själva. Sanningen är inte alltid smickrande, men den kan hjälpa oss på riktigt. Sanningen gör inte ont, men motståndet. Släpp motståndet! Var ärlig! Det är befriande.

    Vänd ex. på dina frågor och ställ dom till dig själv! Var åtminstone ärlig mot dig själv!

    Vill du ha psykopater på ledande positioner i samhället?

    Tycker inte du att psykopater istället bör ha lämpligare arbetsuppgifter och stöd för sitt handikapp?

    Tycker inte du att vi bör använda den teknik dom finns att tillgå, d.v.s. hjärnscanning, för att undvika de skador och massmord som psykopater ofta ställer till med?

    Tycker inte du att psykopater, när de kan upptäckas tidigt, ska ha vård och extra uppsikt så att de inte skadar sina medmänniskor?

    Samhället sorterar redan på flera olika sätt. Tycker inte du att det är fel? Varför?

    Anser inte du att det är ett stort bekymmer att religiösa människor förökar sig och pådyvlar sina barn samma löjliga villfarelser, trots att vi haft upplysning i flera hundra år? Borde vi inte råda bot på detta på olika intelligenta vis?

    Anser inte du att det fattas åtminstone en religion i dagens religionsundervisning, nämligen Det Flygande Spaghettimonstret?

    Anser inte du att den kritiska analysen av religionernas villfarelser fattas?

    Tycker inte du att det vore ett utmärkt att upplysa bättre i skolorna om religioners villfarelser så att fler begår apostasi?

    Anser inte du att religionens hjärnförsmutsning bör tvättas bort genom upplysning och meditation, såsom Jesus lär ha mediterat bort sin falska hjärnförsmutsning, dv.s. judendomens tro på gamla testamentets vidrige påhittade psykopatiske Demiurg?

    Vad skulle du vilja vidta för åtgärder för att råda bot på religionens elände?

    Sympatiserar inte du med Georgia Guidestones olika budskap? Varför inte?

    Anser du verkligen att Georgia Guidestones verkligen symboliserar den styrande elitens vilja att drastiskt minska jordens befolkning?

    Talar inte eliten ständigt om tillväxt likt lallande ekonomer eller blint religiösa, till synes utan den ringaste aning om vad det leder till?

    Är det inte så att endast ett fåtal talar med sans och balans för naturens väl och en balanserad ekologiskt hållbar folkmängd?

    Förstår du inte det matematiskt galna med ständig tillväxt trots att vi Vetenskapliga partiet förklarat det på så många olika vis?

    Kan inte människors beteende jämföras med många andra varelser i naturen?

    Är inte människan den varelse som lyckats utrota flest andra arter på en mycket kort tid genom sitt beteende?

    Har jästbakterier och alger någonsin skapat öknar genom sin överpopulation och överbetning av kreatur? Har ens några andra djur gjort det?

    • Hans Dahl says:

     Martin Gustavsson

     Du undviker att svara, men med dina motfrågor klarnar bilden av dina visioner, Jag känner igen sådana funderingar i historien och de ger mig kalla kårar. Jag kan bara hoppas att du, ditt parti och andra som hyser liknande tankar aldrig uppnår politisk makt.

     • Ditt svar är ett välkänt argumentationsfel, ett s.k. ad Hitlerum som bygger på principen:

      Hitler var vegetarian, alltså är alla vegetariander som Hitler.

      Jag har svarat genom frågor, men du har valt att inte besvara samma frågor. Det visar, enligt min mening, på din egen belägenhet.

      Du är svarslös förutom tilltaget argumentationsfel. Du har därför enligt min egen mening förlorat diskussionen, så vida du inte besvarar mina motfrågor helt utan argumentationsfel.

     • Sture says:

      @ Hans Dahl,
      jag håller helt med dig. Bra att du tog upp denna diskussion.

    • kellte says:

     M.Gustavsson har du vetenskapliga bevis för att eliten är psykopater? Jag blir rädd, mycket rädd när jag läser dina Marxistiska pamfletter. Det som skakar mig mest är att du inget lärt av ett Sovjetsystem som föll just av dina Marxistiska pamfletter.

     • Det är uppenbart för mig att den som bedriver imperialistiska krig där miljontals människor dör, för egen personlig vinning genom det militärindustriella komplexet, är psykopat.

      När så dessa monopolkapitalister för fram två uppenbara psykopater att välja på i valet till amerikansk president, genom lagliga mutor, så är frågan vad monopolkapitalisterna själva är naturligtvis.

      Det kommunistiska sovjetsystemet avskaffades och vad blev resultatet? Oligarkiska psykopater som styr och Putin som försöker moderera monopolkapitalismen efter bästa förmåga? Var det en vinst för demokrati och anständighet i Ryssland? Tveksamt.

 11. ivanbjorn says:

  Mein Kampf har i huvudsak spökskrivits av en präst i Hieronymusorden med namnet Bernard Stempfle. (Källan: Vatikanska lönnmördare av Eric John Phelps)

  Vill man fördjupa sig om de allierades vidrigheter mot tyskar kan man läsa boken Hellstorm. https://hellstorm.nu

  Sen undrar jag för egen del hur länge ska Tyskland betala skadestånd för kriget. Borde det inte räcka nu?

  Håller med om en kommentar högre upp att Nürnbergrättegångarna inte är trovärdiga inte minst för att man gav tusentals nazister fristad i främst USA och Argentina.

  Utdrag ur Vatikanska lönnmördare: …riddare J. Peter Grace, d.y. var nyckeln bakom Operation Paperclip som förde tusentals nazister till USA efter kriget; riddare Friedrich Wilhelm Schultz- Wenk** anställde tidigare nazister på sin Volkswagenfabrik i Brasilien; riddare Juan Perón och baron de Zichy skyddade Martin Bormann i Buenos Aires…

  ”En av de skamfläckar Vatikanen kanske aldrig kan tvätta bort ur sitt register är den hjälp den gav nazisterna på flykt, krigsförbrytare som ville nå en fristad i Sydamerika efter det andra världskrigets slut. Dessa ’rymlingar’ hjälptes genom en förbindelse mellan Vatikanen och ODESSA, som hade upprättat en så kallad klosterrutt mellan Österrike och Italien och flera fascistiska länder i Sydamerika. Hitlers ställföreträdare [viceführer], Martin Bormann, flydde den vägen . . . I sitt arbete, som bedrevs med frimurerisk sekretess och den skoningslösa effektivitet som gjorde Himmlers SS till den mest fruktade styrkan i Tyskland, tillhandahöll denna underjordiska organisation falska papper, kontanta medel, gömställen och transport. . . .

  Bormann hade blivit en blivit ganska god vän till påve Pius XII när Pius var påvligt sändebud i Tyskland under 12 år, och detta kan ha spelat en roll i hur Vatikanen behandlade hans fall efter kriget. I maj 1948 kunde Bormann, klädd i jesuitisk prästdräkt, ståta med vatikanska papper för att visa att han var en statslös person (de bar den officiella siffran 073.909 med påve Pius underskrift.) Egendomligt nog för en som är klädd som en jesuit, visade Bormanns papper att han blivit född i Polen med namnet Eliezer Goldstein, ett namn som vanligen ses som judiskt. Det hjälpte honom ändå till Brasilien. Dessutom hjälpte det fem av hans barn bort från Europa,

  För övrigt tack Peter för en mycket bra artikel.

  • petergrafstrm says:

   Det finns tillförlitliga vittnen på att Houston Chamberlain deltog i Hitlers färdigställande av Mein Kampf. Den Brittiske inflytandeagenten Chamberlain var författare och förebild för Hitler och nazismen bla genom sin mkt spridda text Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts (The Foundations of the Nineteenth Century),publicerad 1899
   En annan text är Ravings of a Renegade från 1915 där titeln inte valdes av honom. Men texten visar som antyds vad han verkligen tänkte.
   Han bearbetade Tyskarna för att förhindra judar att assimilera sig i Tyskland och han uppmanade till utrotning av dom. Motivet var att hindra samverkan mellan judarna och Britternas rivaler så att endast Britter och amerikaner skulle dominera finansvärlden vilken annars sannolikt hade dominerats av det produktiva Tyskland. Men då troligen på ett långt mer fredligt och konstruktivt sätt och med en trolig utveckling av många länder som ist hållits nere.

 12. ivanbjorn says:

  Vad beträffar nuvarande situation som handlar om gifter i vår miljö så kan jag bara konstatera att i Sverige har vi myndigheter som ska verka för säkerhet vad beträffar strålning, livsmedel, läkemedel. Dessa myndigheter har vackert beskrivna mål om hur de arbetar för en säker miljö.

  Motsats är sanning. Vi har mer strålning och gifter i maten än någonsin. Läkemedel är ren kemi som sakta förgiftar.

  Det är exakt samma tillvägagång sätt som USAs kämpande för ”demokratin”.

  Allt är klädd i vackra ord men motsatsen sker, motsatsen är sanning.

  Synd att många människor ser bara dessa vackra ord och vackra mål och stöttar detta dagligen.

  Denna företeelse skulle jag vilja kalla för reptiliansk agenda. Man ger sken av omtanke, man ger sken av att man gör något gott men motsats är sanning. För att beskriva detta citerar jag ur boken Frimurarnas Krig av Jan van Helsing:

  I tidningen Kélet från 1911 som utges för frimurare i Ungern står det att läsa:

  Ni har säkert hört att loger ”gör väldigt mycket gott”. Den yttre världen vet knappast annat om dem än det att de inom ramen av logen främjar välgörenhet. Detta är bara en delvis sanning mina bröder…
  De civila i lägre grader av frimureri har en felaktig bild när de tror att logernas huvuduppgift är välgörenhet….
  Frimureri är här för att som filosofisk och progressiv institution förstöra det klassiska samhället och istället införa en frimurarsamhällsordning…
  Loger är ett förkroppsligande av ett statligt system. Om ditt hjärta mjukas upp pga allt lidande och du kommer till frimurare för att skänka bort en större summa pengar för att rädda några fattiga, så är det bättre att du vänder dig om och springer fortast möjligast därifrån…
  Om vi ägnande oss bara åt välgörenhet så skulle vi inte behöva hemlighålla något.

  https://ivansblogg.com/2017/03/10/jan-van-helsing-om-hemliga-sallskap-och-frimurarnas-krig-del-1-av-2/

 13. Sture says:

  Mo,
  evolutionsteorin saknar vett och sans. Men så länge människor tror på denna så kommer det att vara fritt fram att försöka ”förbättra” livet genom att göra en mängd katastrofala missgrepp i den genetiska koden på både människor och växter – och nu också i vår livsmiljö med vatten och luft.
  Man säger så här: ”Om nu det förunderliga livet på jorden kunnat utvecklas genom ren och skär slump, visserligen givet att det fick lång tid på sig, hur mycket bättre skulle det inte då bli om våra vetenskapsmän gjorde medvetna ”förbättrande” ingrepp i den genetiska koden – en slags ”intelligent design”, sent omsider? Dessa försök håller man redan på med. För några år sedan åhörde jag ett föredrag hållet av en neurokirurg, som tjänstgjorde någonstans i mellan-Sverige och som berättade att man är i full gång med att operera in speciella chips i hjärnan för att skapa någon slags ”Über-Mensch”. Han var lite spak för att inte säga skräckslagen och undrade var detta skulle sluta. Först avskaffar man Gud och sedan leker man Gud själv. Men på samma sätt som eugenetiken var katastrof så kommer detta kanske också att sluta i en katastrof – om de får hålla på.
  Jag är ingen stor beundrare av kyrkan eller prästerskapet, varken på den katolska eller den protestantiska sidan – eftersom det finns för mycket maktmissbruk förenat med förförande men meningslösa ritualer. Men det betyder inte att känner någon beundran för vad Darwin åstadkommit – tvärtom.
  Jag tror att det var författaren Arthur Koestler som hånfullt beskrev evolutionsteorin med orden att ”om man slumpvis kastar tegelstenar i en stor hög så kommer det någon gång att uppstå ett fint slott någonstans – förutsatt att man håller på tillräckligt länge”. Jordens ålder är 4,5 miljarder år och så länge kan vi inte observera vad som händer. Men föreställ er att halva jorden befolkning på 7 miljarder människor (alla män) får ett obegränsat antal tegelstenar att slumpvis kasta i en hög – varje sekund under dygnet i 15 – 18 månader. Det skulle då ungefär motsvara jordens totala ålder. Man behöver inte vara arkitekt för att inse att det utav denna aktivitet inte någonstans på jorden kommer att uppstå ett sådant slott. För att det skall uppstå ett sådant är det däremot ett minimikrav att det finns en arkitekt, som designar, planerar och beräknar detta (sedan tillkommer material och byggnadsarbetare).
  För dem av er som tycker att jag är orättvis med mitt val av exempel kan jag ta jämförelsen mellan data-apparaten och den genetiska koden. Ingen skulle komma på den befängda tanken att data-apparaten och data-koden skulle kunna uppstå av en ren slump. Alla inser att här behövs data-ingenjörer och programmerare, kort sagt Intelligent Design. Däremot tror många att den genetiska koden plus allt annat som finns i den lilla cellen har tillkommit av en ren slump. Eller som Darwin uttryckte det – ”in a warm little pond”. Ändå är dessa, data-koden och den genetiska koden, praktiskt taget identiska till sin logiska uppbyggnad.

  • petergrafstrm says:

   De exempel du tar upp är enkelmiljö-fall. Då är sannolikhet försvinnande liten. Men kombinerar man i sekvens flera olika omgivningar som var för sig ger hyfsad sannolikhet för en del av den process som tänkes leda från enkla molekyler till mer komplexa så ökar sannolikheten kraftigt. Om det räcker eller fortfarande är för låg sannolikhet kräver för att kunna avgöras omfattande analys, men det finns mycket materia och tillgänglig tid i universum så det går inte i nuläget hävda att det är för osannolikt för att ha kunnat inträffa. Ute i stjärnsystem med flera stjärnor som är bundna till varandra rör sig materien utanför på ett ytterst varierat sätt vilket möjliggör uppkomsten av ett rikt urval av molekyler. Det högvakum som råder där gör att eljest instabila molekylfragment har mkt längre livstid än på jorden. Dvs där finns ett väldigt naturligt kemilab som kan frambringa komplexa molekyler. Det finns kanske teoretisk forskning gjord på detta i litteraturen. Astrofysiken kommer nog med tiden att få tillgång till finare mätutrustning så att dom kan upptäcka såna hittills okända komplexa molekyler. Det behöver inte vara fullständig DNA. Om mängder av fragment hittar in i planetatmosfärer och ner i vattensamlingar kommer det att kunna inträffa att komplicerade processer kommer igång även om de är mkt enklare än liv. Selektionsmekanismer kommer att kunna tvinga fram vinnare bland dessa processer även om det fortfarande bara är kemi. Att fylla i resten av resonemanget kräver nog mängder av akademiska forskarkarriärer innan ngt genombrott kommer.

  • ivanbjorn says:

   Tack Sture för din fantastisk kommentar – helt rätt. Många känner säkert till Nassim Haramein som förklarar detta i sina föredrag ur vetenskaplig och matematisk synvinkel. Nassim Haramein Cognos 2010 – ENGLISH: https://ivansblogg.com/2017/02/12/nassim-haramein-cognos-2010-english/

  • Sture says:

   Många människor känner inte till DNA-molekylens logiska uppbyggnad och det kan därför uppfattas som långsökt att jämföra med data-koden och påstå att dessa är i det närmaste identiska. Låt mig förklara:
   Jag är inte data-ingenjör men har förstått att data-systemet är uppbyggt som ett binärt system med ettor och nollor. Varje sådan etta eller nolla kallas en bit, och dessa organiseras i större stycken om 7-8 bitar som nu kallas EN byte. Vi mäter sedan lagringskapacitet i dator som hur många Kilo-, Mega-, Giga- eller Thera-bytes den har. Bokstaven W i ordet Wikipedia utskrivs t. ex. som 0-1-0-1-0-1-1-1. Om man använder 7 eller 8 bitar i sin byte så får man 256 respektive 512 kombinationsmöjligheter. Detta räcker långt för att skriva precis vad som helst.
   Den genetiska koden är uppbyggd på i princip samma sätt. Den består av 3 miljarder DNA-positioner av de fyra baserna Adenin (A), Thymin (T), Guanin (G) och Cytocin (C). Adenin kan bara kombineras med Thymin och Guanin kan bara kombineras med Cytosin. Här har vi alltså ett binärt system A -T (det kan vi kalla en etta) och G – C (nolla). Man kan visa att i detta system utgörs en ”byte” av 7-8 bitar (=vätebindningar mellan baserna) i 70 % av fallen och i 30% av fallen av 6 eller 9 bitar, dvs. nästan precis som i dataprogrammet. Det ser nästan ut som en tanke – eller hur ? Skillnaden är att datasystemet använder sig av elektroner men den genetiska koden av protoner.
   Tre miljarder DNA-positioner motsvarar i detta system ungefär 10.000 böcker a’ 300 sidor på ett bibliotek. Vi föreställer oss nu en person som kommer in på ett sådant bibliotek och frågar vem som skrivit alla dessa böcker. Han får till svar att det är ingen speciell som skrivit dem, de har skrivit sig själva – fast det tog lite tid.
   Peter Grafström skulle svara så här: ”De exempel du tar upp är enkelmiljö-fall. Då är sannolikhet försvinnande liten. Men kombinerar man i sekvens flera olika omgivningar som var för sig ger hyfsad sannolikhet för en del av den process som tänkes leda från enkla molekyler till mer komplexa så ökar sannolikheten kraftigt.”

   • petergrafstrm says:

    Jaså skulle jag säga det? Nej där har du missförstått. Som jag tänker mig det räcker det med att skapa de enskilda byggblock som senare i stora mängder ingår i selektionsprocesser som kampen för tillvaron i en kemisk soppa utsätter dom för. Det är inte säkert att det behöver vara just DNAs grundbitar.
    Tex uppkommer en cykel där molekyler omkombineras så att det i slutänden återskapas vissa av de ursprungliga ingredienserna och att detta inträffar på många olika sätt. Då anrikas vissa komplexa molekyler dvs dom har gått vinnande ur kampen för tillvaron. Det är en liten blygsam start på ngt som man kunde kalla primitivt liv eftersom det skapar kopior eller variationer på sig självt.
    Att skapa byggblocken tänker jag mig sker ute i stjärnsystem tex där det finns mer än en stjärna så att gasmassor rör sig på komplicerade vis. Eftersom där råder högvakum och det finns enorma mänder molekyler som rör sig varierat finns det chans att komplexa molekyler uppkommer. Däremot är det nog omöjligt att det skulle uppstå ngn selektion av ovannämnda typ. Därför tänker jag mig att dom behöver förflyttas till en planetär atmosfär för att det skall kunna utvecklas vidare. Denna förenklade beskrivning innebär en tvåmiljö- modell men man kan utvidga det till fler miljöer med olika termodynamiskt och kemiskt innehåll. Och tänka sig att materia förflyttas slumpvis mellan miljöerna så att i en del fall en gynnsam miljö påträffas för ett visst led i en process som går från mindre till mer komplext tillstånd. Och i en annan av miljöerna kommer den nu mer komplexa molekylen att byggas på etc etc
    Flera mer sannolika steg istf ett enormt osannolikt. För skapandet av tex minimalt DNA från enkla molekyler. I enkelmiljöfallet är detta just så osannolikt som många föreställer sig.
    Men ditt exempel var missvisande för stora DNA som människans kommer sig av att minimala DNA har utsatts för konkurrens av omgivningen och tillsammans med mutationer steg för steg utvecklats. Dvs förutsatt att man vill ta fram det som talar för evolutionsteorin.
    Så det räcker att betrakta det enklaste system som vår DNA har utvecklats ur.
    Jag har även andra icke etablerade ideer i detta ämne men jag anser att man bör pressa den etablerade vetenskapsmodellen så långt det går innan man påstår att det är omöjligt att förklara liv med den modellen.

 14. Hans Dahl says:

  Bra Sture!

  Ateismen är en livsåskådning, inget annat. Och Darwin betonade samverkan och samspel i naturen, men det som framhålls av nutida förespråkare för Darwins läror är framförallt kamp och konkurrens. Vår tids självutnämda sanningsmonopolister myllrar av naiva charlataner.

 15. Sture says:

  Återigen har det hänt en mass-shooting i USA med 59 döda och 527 skadade. Igår visade de på svensk TV ett reportage där de intervjuade brodern till den som påstods ha begått dådet. Han förstod verkligen ingenting, han hade aldrig märkt några sådana drag hos brodern, inga hätska åsikter mot någonting. Och han jämförde det med om någon skulle påstå att det var hans allra närmaste granne som gjort det – en granne som han pratat med när de brukade klippa gräset.
  Således total-konstigt. Tyvärr kan vi aldrig få reda på sanningen eftersom polisen sköt ihjäl honom. Således kan han inte vittna.
  Många av dessa dåd följer samma mönster: ”Gärningsmannen” blir aldrig hörd i ett öppet vittnesförhör. Och det är kanske detta som är meningen.
  Lee Harvey Oswald, som själv påstod att han var CIA-agent dödades av Jack Ruby, som själv avled i cancer strax därefter och inte kunde höras.
  Palestiniern Sirhan Sirhan påstods ha mördat Robert Kennedy, han sitter nu inspärrad på livstid – ingen har fått höra hans version.
  James Earl Ray, påstods ha mördat Martin Luther King, han sitter nu också inspärrad på livstid – ingen har fått höra hans version.
  Vi som har tagit del av material om 9/11 från Internet vet att detta var ett inside-job, troligtvis utfört av Mossad med hjälp av okända och hemliga delar av CIA och/eller FBI.
  Vi vet att åtminstone den s.k. massakern i Lissabon var fejk, troligtvis också Charlottenville och Sandy-Hooks.
  Nu påstår inte jag att Las Vegas var fejk, men jag kan mycket väl tänka mig att ”gärningsmannen” varit slumpvis utvald och och att detta istället är ett verk av the Deep State, dvs. de hemliga maktcentra ‘behind the scenes’, som vill krossa USA. För att man skall kunna krossa USAs motståndskraft måste man avväpna den amerikanska befolkningen. När man arbetar för ett så ”behjärtansvärt” ändamål som att minska jordens befolkning med kanske upptill 90 % (det gäller ju att ”rädda” jorden, detta är den nya formen av eugenetik), så måste vissa människor offras. Det är bara så, resonerar de säkert.
  Den påstådda ”gärningsmannen” sköts därför att han inte skulle kunna vittna. De verkliga gärningsmännen plockade ihop sina vapen och gav sig därifrån när han skjutits.
  Jag kan naturligtvis ha fel men jag är mycket MISSTÄNKSAM. Titta på denna video. Det är just denna enighet bland det amerikanska folket, som det hemliga maktcentrat avskyr:

  http://video.foxnews.com/v/5596194961001/?#sp=show-clips

  • Visst, Sture, är det en teori som kan vara riktig. Jag bedömer den rentutav som ganska sannolik. Många av de styrande har länge velat vingklippa USA:s folks fullt rimliga rätt att bära vapen, en rätt som gäller alla mentalt friska ostraffade medborgare, vilka eventuellt en dag enligt konstitutionen kan behöva göra revolution för att skapa verklig demokrati, en demokrati där folkets favoritkandidat blir president, eller där de styr genom mer direktdemokrati, och USA:s folk slipper välja mellan två psykopater på valdagen.

   Att Israels och USA:S allierade, IS ( inkl. s.k. ”moderata rebeller” d.v.s. samma islamister), dessutom vill ta på sig skulden tyder absolut på att något djävulskt kan ligga bakom och Israels ledarskap har sannerligen ofta visat sig vara djävulska.

   Gärningsmannen kan också ha fått betalt av någon rik islamist vars familj blivit bombad av en drönare. Pengarna kan han ex. genom ett hemligt konto skänkt vidare till någon hjälporganisation som plockat upp resterna.

   Det kan även ha varit en hatisk demokrat, hjärntvättad av medierna, som ville skjuta ihjäl så många Trump-fans som möjligt, för jag tror sannolikt att det övervägande var Trump-fans på tillställningen.

   Det kan också ha varit en privat angelägenhet skapat av ett tidigt trauma där han eller någon annan blev hotad eller skjuten med vapen? Kanske ville han avskaffa USA:s folks rätt att inneha vapen och ville s.a.s. demonstrera detta genom att själv bli exakt det problem som måste lösas?

   Kanske var det en kristn extremist som ville skrämma tillbaka människor in i religiositeten, den religiositet som allt fler lämnar p.g.a. upplysningen?

   Gärningsmannen kan också ha insett USA:s egen terror och massmord mot andra länder såsom beskrivs i den fejkade nordkoreanska filmen Propaganda skapad av en nyzeeländsk regissör, och att gärningsmannen genom denna, eller liknande information, fått ingivelsen att hämnas på alla de oskyldiga offren i världen.

   Visserligen är USA:s folk ofta vilseledda av medier ägda av folkförrädare som inte är lojala med USA:S folk, men de är samtidigt givetvis medansvariga när de röstar på dessa krigshetsande presidenter som sprider död och förintelse i världen.

   Men det är naturligtvis väldigt svårt att veta hur det verkligen ligger till utan en förklaring från gärningsmannen själv som är trovärdig. Till de som funderar på liknande aktiviteter vill jag endast påstå att tangenterna är dödligare än maskingeväret.

  • Martin T says:

   Bra kommentar Sture, i vanlig ordning! Jag kan instämma i det mesta. Slutklämmen dock viktigast – MISSTÄNKSAMHET!

   Tyvärr har världen och verklighetet format sig så (sedan läng tid som det visar sig allt mera) att man för att överleva och begripa vad som händer måste ha detta som ledstjärna.

   Misstänksamhet mot ALL mediarapportering (givetvis), mot ALLA politiker, mot ALLA myndigheter, samt följaktligen mot alla historiska ”fakta” om händelser och fenomen som tillåtits bli sanningar.

   Den nu aktuella skjutningen är genomsuspekt, var det han som sköt? Vem/vilka var det egentligen? Vad var motivet?
   Genom historien finns en uppsjö med liknande händelser som ”förklarats” eller ”utretts” och en officiell (=de verkliga styrandes) förklaring eller domslut presenterats.
   Du nämner James Earl Ray (han dog i fängelse 1998) som dömdes för mordet på King, han dömdes efter ett erkännande som hans advokat rekommenderat vilket han i stort sett omgående tog tillbaka och sparkade sin advokat. Hans fall blev egentligen därför aldrig prövat.
   Han hävdade livet igenom sin oskuld. Fallet påminner om Kennedy.

   Det förs nu fram teorier i USA sedan en tid att det är en stor aktion sjösatt för att destabilisera USA’s samhälle i grunden – en ”revolution” om man så vill, med målet att omstörta och i slutändan driva igenom ”rätt” styre i USA och i världen, där skjutningen senast var en del, liksom de riggade händelserna i Charlottesville med den (givetvis) riggade rapporteringen.

   Måtte vi snabbt bli många flera som ser igenom detta monstruösa nät av lögner och fabricerade ”fakta” som världen under sekler matats med för att nå slutmålet med NWO, ett styre av en —— elit och vi andra slavar.
   Det känns hoppfullt vissa dagar – vi blir flera!

   • peterkrabbe says:

    Soros har blivit världens största privata entreprenör i revolutioner och oroligheter. Han svär ve och förbannelse över Trump, precis som han gjorde över Bush. Det ligger nära att tro, som du skriver, att detta är en väl genomtänkt agenda i syfte att få bort en president som alla vet, innerst inne, vill samarbeta med Ryssland istället för att erövra. Grundtanken här är naturligtvis att få igenom lagar som avväpnar gemene man, försvararna av Trump.

 16. Second Opinion says:

  Off topic – men nu är dessa skjutningar i full blom igen i USA. Gun grab roadshow. Så här motiverar man att vapen måste förbjudas.

  Duper-Delight. (Freeman High School shooter )
  This girl have witnessed her best friend get shot in the back

  Phony Fake Shows

  Oh Steve!!! (Freeman High School shooter )

 17. Second Opinion says:

  Och nu till Las Vegas gun grab roadshow. Don’t get spoon feed by MSM – Las Vegas skjutningen
  förutspåddes två veckor innan den skedde av AML och två dagar innan av Alex Jones.

  Las Vegas Shooting Predicted By Anaconda Malt Liquor.

  Here’s an interesting chap. ( Las Vegas Shooting )

 18. ivanbjorn says:

  Det finns alltid folk i samhälle som ska korrigera den allmänna uppfattningen likt Expo eller VOF. De ger sig alltid på personen men själva undviker de att svara. Detta har jag observerad under längre tid. Korrigering och tankesättet som leder oss rakt till den Nya tidsåldern!

  Detta med anledning av vissa kommentarer ovan.

  Ingen nämnt med namn:)

  • petergrafstrm says:

   Ivan, du påminner mig om Ulf-Peder Olrog’s satiriska visa
   …Jag säger ingenting så har jag ingenting sagt och så stickar vi väl vidare i boggie-woggie takt.
   Allvarligt talat. Jag gissar att du åsyftar evolutionsteorin eftersom du nämner VoF.
   Och du vill att den skall förklaras ogiltig utan invändningar. En del problem är för svåra att överblicka för att man vare sig ska kunna bevisa eller motbevisa. Klokast är att vara öppen.
   Du nämner Expo. Där hänger jag inte med. Är det kommentaren om Mein Kampf? Du vidarebefordrar ju sånt som skyller på Katolikerna och du anser att Expo skulle invända mot det?

 19. peterkrabbe says:

  De flesta djur har mycket empati, men också starka drifter. Om man ser på lejonhonan så tar hon väl hand om sina ungar, som hon både föder och lär att jaga själva. Hennes problem är lejonhannen som gärna biter ihjäl hela kullen för att få honan intresserad av att skaffa en ny, hans drift att fortplanta sig är starkare än empatin. Så kan man väl inte göra, säger vi människor som anser att vi utöver drifterna fått förnuftets gåva.
  Samtidigt är lejonhannens beteende rationellt sett ur flockens perspektiv, han slipper vakta och försvara 20-talet lejonungar som han dessutom vet kommer att försöka konkurrera ut honom på ålderns höst och dessutom går hårt åt tillgången på bytesdjur.
  Förnuftet skiljer oss från djuren. Diskuterar vi vem som gett oss förnuftet blir det en diskussion om religion, diskuterar vi hur vi skall använda det blir det politik. Jag kan se Deep State som lejonhannen, eftersom denna grupp består av människor, är de svårt belastade av förnuftet i sin gärning, precis som lejonet. Med en jordisk befolkning som till 70% tar stöd i en religion går det inte att bita ihjäl ungarna så där utan vidare. Förnuftet har olika uttryck beroende på tro, tradition och kulturell bakgrund. Redan där är globalismen en omöjlighet. Med hjälp av en grupps förnuft kan man ändå inte få en annan att äta preventivmedel eftersom det strider mot den andras tro och tradition, dessutom överlevnadsmöjligheter eftersom det fortfarande inte finns sociala strukturer som kan ersätta den trygghet som barn skall ge de äldre.
  När Deep State vill utrota människor får man därför istället använda de dolda metoder som vi nu har framför oss, med förgiftade livsmedel och mediciner, sänkt välfärdsnivå, lite kärnvapen i något världskrig, tvångssterilisering och självmordsframkallande metoder som ekonomisk ruin och beteendestyrning. Ur deras synvinkel kan man säga att förnuftet är kontraproduktivt, ur befolkningens synvinkel räddningen undan döden.
  Om lejonhannen hade kunnat ge sin hona p-piller efter första kullen skulle han leva ett behagligt liv, men Darwin hade nog inte blivit glad. Det blir han nog inte heller när genteknikerna börjar bygga den optimala människan. Att denna produkt kommer att sakna förnuftet behöver vi nog inte betvivla…Vår roll skall vara att lyda.

 20. Second Opinion says:

  GUN GRABBING TACTICS

  Hur fabricerar man en masskjutning. Genom högtalarsystemet! Det får alla att fly eller kasta sig på backen.
  Den här filmen visade folk som pratar i mobilen och berättar för andra att det är fejk – det är inga riktiga skott allt är genom högtalarsystemet. Det finns inga skdade människor här säger han.
  Men gissa vad. YT tog bort filmen – och den kommer inte att visas på någon nyhetssändning.

  Gunshots?

  Den här ligger kvar än så länge. Här ser man Craig List för Crowds on Demand – 20 dagar tidigare sökte de Crisis ators till ett Event i Las Vegas – betalning 20 dollar + per dygn. vilket sammanträffande. Vad är oddsen.

  Las Vegas ”Shooting”… Did It Actually Happen?

  • Sture says:

   @ Second Opinion,
   tack för denna video. Den bör ses av var och en.

  • Sture says:

   @ Second Opinion,
   det är något sjukt med hela den här Las Vegas-historien. Tittade på ett clip med en intervju med den påstådda brodern till den påstådda massmördaren när han skall förklara hur detta varit möjligt. Han vrider och vänder på sig, skrattar och ler och förklarar att han inte förstår någonting. Beter man sig så när ens bror påstås ha mördat 58 personer och skadat 527? Nej, absolut inte. Detta är en fejkad intervju med ett inövat manuskript där den skådespelande personen plötsligt får en del oväntade frågor om hur länge han bott i Los Angeles – ”jättelänge”.
   Detta stinker.
   Jag utesluter inte att the Deep State verkligen har dödat några, men vissa verkar också ha skådespelar:

 21. Mo says:

  Religion har alltid funnits men befolkningsexplosionen har skett i modern tid. Detta hänger samman med bättre tillgång på föda och i och med detta ökad fertilitet, minskad barnadödlighet och större motstånd och överlevnad vid sjukdomar. Dödandet till följd av kamp och krig har även minskat betydligt. Dessutom gör ju det västerländska samhället vad det kan för att stimulera barnafödandet med sina bidragssystem som ger goda ekonomiska incitament att skaffa många barn. Politiker har fört ut domedagspropaganda avseende den åldrande befolkningen och önskar sig föryngring genom folkförflyttning. Länder med folkutflyttning blir rädda att de skall drabbas av det västliga föråldrandet och politiker där gör allt för att främja barnafödandet. Några kanske tom hoppas på att kunna utöka sitt territorium. Kapitalismen har varit mycket positiv till ökad befolkning som ju inneburit större marknader. Så sammantaget är befolkningsökningen politiskt påkallad och har inget med religion att göra.

  • peterkrabbe says:

   Det är riktigt att reproduktionsnivån är negativ i västvärlden, vi blir allt färre genom minskat barnafödande. Samtidigt är den industrialiserade världen viktig ekonomiskt och invandringen har bl.a. syftet att göra fattiga boende i utvecklingsländer till nya och stora konsumenter genom flytt till vår värld. Om vi inte klarar av omställningen finns Soros där, beredd att gärna öka på vår statsskuld för framtida vinsthemtagning.
   Barnafödandet i muslimska och katolska länder hade definitivt inte legat på nuvarande nivå om deras religiösa ledning hade godkänt och möjliggjort preventivmedel. Den globala befolkningsökningen är i allra högsta grad kopplad till religion.

 22. Sture says:

  Jag tror att det enda sättet för Trump att vända denna utveckling av hemliga operationer bakom ryggen på regeringen och ledningen för FBI och CIA (som är tillsatta av Trump) är att ta bort lagarna om tystnadsplikt för människor som vill vara whistle-blowers när några inom olika regeringsorgan gör operationer som är olagliga eller okonstitutionella. Trump har allt att vinna på detta. Visserligen är han idag frustrerad över allt som läcker från regeringskansliet till pressen, men vägen att gå är inte att ge hårda fängelsestraff för läckor utan att sparka ut alla dem som anställts under Obama och omge sig med människor som är lojala och vill verkställa Trumps agenda. Han kunde börja med att ge nåd för Julian Assange i utbyte mot att han avslöjar vem det var som läckte dokument från det demokratiska partiet till Wikileaks (tips: Seth Rich). Det skulle ge ett slut på Rysslandshysterin och den speciella åklagaren Robert Mueller.
  Videon nedan handlar om The Deep state och metoderna att tysta visselblåsare. Kevin Shipp är f.d. CIA-officer, Anti-terrorist specialist. Han berättar här att Obama-regeringen är den första post-konstitutionella regeringen, folket styr inte längre sin regering utan regeringen styr folket med tyranni med hjälp av omstörtande verksamhet, våld och fruktan. Han menar att det snart inte längre är möjligt att vända denna utveckling (videon en månad före Trumps vinst).

  Men varför finns det då inga med god insikt i hela denna verksamhet, som likt Kevin Shipp kommer ut och berättar hur det förhåller sig. Om det inte vore för Edgar Snowden, skulle vi då överhuvudtaget känna till att regeringen i hemlighet har samlat på sig 1,5 miljarder uppgifter om – inte terrorister – utan om den amerikanska civilbefolkningen? Sannolikt inte. Och Kevin Shipp förklarar här varför. Det är nämligen så att i alla de regeringsorgan nedan samt tusentals andra har man avkrävt tysthetslöften från varje medarbetare. Om dessa bryts så innebär det långa fängelsestraff samt totalruin för hela familjen. Därför finns det så få visselblåsare som vittnar om förräderiet mot den egna befolkningen. Folk är nämligen rädda om sitt eget skinn. Men vi har inte råd med feghet och rädsla idag. Det krävs att människor ser sanningen i vitögat och säger farväl till sin feghet. Det finns inget annat sätt att klara sig ur den knipa som de gillrat för oss.

  CIA=Central Intelligence Agency
  DOJ=Department of Justice
  NSA=National Security Agency
  IRS=Internal Revenue Service (skattemyndigheten)
  FBI=Federal Bureau of Investigation
  DOD=Department of Defense
  DHS=Department of Homeland Security
  DOS=Department of State
  NWS=National Weather Service
  NOAA=National Oceanic and Atmospheric Administration
  EPA=Environmental Protection Agency

  • peterkrabbe says:

   Förhandlingar med Assange lär redan pågå – ”utan Trumps vetskap”. Vi får se vad det slutar med.
   Vi i Sverige som länge levt med offentlighetsprincipen har svårt att förstå hemlighetsmakeriet i USA och även i flertalet andra länder. Det var intressant att konstatera när sekretessavtalet mellan USA och Sverige, som upprättades 2007, blev känt att innehållet i princip lade munkavle på alla offentliga institutioner i Sverige som på något sätt hanterade amerikansk teknik. Detta gäller ju i princip allt som importeras från USA, inte minst inom databranschen. USA har en faiblesse för att hänvisa till ”amerikanska nationella säkerhetsintressen” i praktiskt taget alla sammanhang. En sjukdom som sprider sig…

 23. Mo says:

  Peter, jag tror att politikers och kapitalismens starka önskan om tillväxt i ekonomin har varit den drivande kraften. Kapitalismen och företagsbyggande är ju också den stora förändring som skett parallellt med befolkningsökningen. Men visst fruktsamhet och barnafödandet har betraktats som heligt i flesta religioner inte minst inom katolska kyrkan där den moderliga Maria är mycket högt vördad. Barnafödandet har varit av godo i tidigare samhällen och garanterat gruppens överlevnad. Det är nog den viktigaste anledningen till att man velat begränsa möjligheten för kvinnan att reglera detta. Och hannens drift att dominera är mycket stark och tar sig bla annat utryck i önskan om att ha den största flocken. Och några drömmer om ett nytt osmanskt rike och andra om nya kalifat.

 24. Martin T says:

  Efter att ha följt Peter Krabbes utmärkta blogg en längre tid och läst i princip alla kommentarer så tror jag inte att jag är fel ute om jag påstår att i princip alla här är överens om fenomenet ”fake news”, att det förekommer som mera regel än undantag och att det pågått under väldigt lång tid.

  Det väcker en del vidare tankar.

  Nu matas vi sedan en tid med skräcknyheter om klimatförändringar, vikten av minskade koldioxidutsläpp, faran med kontanta pengar och annat.

  Vis av erfarenhet misstänker man numera alla ”nyheter” och information i media och från myndigheter, FN, EU och andra suspekta sällskap.

  Det kan ju vara så att NWO-eliten nu bäddar för total kontroll av sina kommande slavar, dvs du och jag. Detta via att inom kort tilldela varje medborgare en kvot koldioxid per tidsenhet. Kvoten kommer vara snålt tilltagen. Via kontroll (automatisk) av kreditkort, GPS-övervakning mm. så kommer det bara en dag att lysa rött när man försöker tanka bilen eller köpa en resa.

  Varför?

  Jo även med alla övervakningssystem så är en stationär befolkning alltid lättare att kontrollera och hålla passiv. Risk för nya intryck som ej godkänts av Big Brother minskar betydligt. Slut på Thailandssemetrar på vintern mao.

  Konspirationsteori? Ja , kanske på samma sätt som påståendet för 15 år sedan att M skulle gå ihopa med MP om fri masinvandring i snar framtid.

  Apropå befolkningskontroll så är det nu så att både mängd och kvalité på sperman har drastiskt sjunkit hos västerländska (vita) män de senaste åren. Försämring med 50% på 40 år är oerhörda siffror. vetenskapen kan inte förklara detta.
  Återigen – med en väl samlad befolkning kan den som vill lätt dosera lämpliga preparat, tex kvinnliga hormoner i dricksvattnet. Det bör vara effektivt.
  Då är sionisterna i ledningen för NWO av med det kanske största hotet – välutbildade vita män.

  Detta är faktiskt alarmerande!

  • peterkrabbe says:

   Martin, du har så rätt att du riskerar att bli internerad omgående! Frågan är när vi vita män är mogna att organisera oss och slå tillbaka? Kanske när vi alla bär BH…

  • petergrafstrm says:

   Det har sen säkert tio år förekommit uppgifter om att både djurhannar och spekulerats om att även människor har påverkats av ökade halter östrogen i naturen. Jag vet inte om det stämmer men åtminstone för fisk tror jag det stämde.

 25. Sture says:

  @ Loa,
  tack för den fina kommentaren du gav till @ Lennart långt uppe i fältet. Överhuvudtaget diskuteras det verkliga skeendet under andra världskriget och speciellt den tyska civilbefolkningens öden alldeles för lite – eller inte alls. Det ligger en våt filt över hela händelseförloppet och inte ens historiker får peta i några detaljer.
  Andra världskriget har blivit som JeanMarie LePen en gång sade ”en detalj i Förintelsen”. Vi måste bryta detta och diskutera och ta del av vad olika historiker (=vetenskapsmän) säger i dessa frågor. Tyvärr kommer de att försöka spärra in historiker som vågar avvika det minsta från det accepterade narrativet, som de gjorde med David Irvin (han har skrivit 30 böcker om Andra Världskriget). Och nu brännmärker de historikers böcker som råkar ha en icke politiskt korrekt syn på Andra Världskriget och vad som föregick i koncentrationslägren.
  Jag har ingen aning om vad som står i dessa böcker men vänder mig mot att man bränner böcker av vilken sort det vara månde. De här människorna skall inte få bestämma vad du skall tycka. Undersök själva.
  Brother Nathaniel, som har judisk bakgrund och uppfostran, tog upp detta en gång på en video nedan och listade dessa böcker. Nästan alla går än så länge att laddas ner gratis från nätet som pdf-filer och kan läggas på ett usb-minne för eventuell framtida läsning.

  • Loa says:

   Tack. Och tack för boklistan nedan.
   IHR (Institute for Historical Review) och The Barnes Review har böcker. TBR har t.o.m. som första kategori ”Banned by Amazon”…

 26. Sture says:

  @ Peter Krabbe,
  detta behöver du naturligtvis inte publicera om du finner det alltför provokativt. Men här finns en lista på svenska över de historiska böcker som Amazon.com säkert efter hårda påtryckningar tvingats blocker och vilka Brother Nathaniel talar om:

  Engelska:
  1. The Hoax of the Twentieth Century (2015); Arthur R. Butz (finns på ad libris)
  2. Auschwitz: A Judge Looks at the Evidence (2015), Dr. Wilhelm Stäglich egentligen från 1979 [finns på nätet och kan laddas ner som som pdf.: http://vho.org/aaargh/fran/livres6/WSeng.pdf%5D. det finns också ett öppet brev till amazon.com om denna censur: http://hooverhog.typepad.com/hognotes/2017/03/my-open-letter-concerning-the-amazon-blacklist-and-freedom-of-speech-.html
  3. The Dissolution of Eastern European Jewry (2015), Walter N. Sanning [finns på nätet att ladda ner: https://holocausthandbooks.com/dl/29-tdoeej.pdf%5D
  4. Holocaust High Priest [https://holocausthandbooks.com/dl/30-hhp-intro.pdf]
  5. The Real Case for Auschwitz [finns fortfarande på amazon.com; https://www.amazon.com/Case-Auschwitz-Evidence-Irving-Trial/dp/0253340160%5D%5Bkan också laddas ner som pdf härifrån: http://holocausthandbooks.com/dl/22-trcfa.pdf%5D
  6. The Cremation Furnaces of Auschwitz, vol. 1 [finns på nätet att ladda ner som pdf: http://holocausthandbooks.com/dl/24-tcfoa-intro.pdf%5D
  7. The Cremation Furnaces of Auschwitz, vol. 2 [finns att köpa på nätet: http://www.booksamillion.com/p/9781591480921%5D
  8. The Cremation Furnaces of Auschwitz, vol. 3 [finns att köpa på nätet: [finns att köpa på nätet: http://www.booksamillion.com/p/9781591480921%5D [Alla tre volymerna kan laddas ner som en pdf-fil från denna sajt: http://holocausthandbooks.com/dl/24-tcfoa.pdf%5D
  9. Air Photo Evidence [finns att ladda ner på nätet: http://www.whale.to/b/ball.html%5D
  10. The Giant with Feet of Clay [finns på nätet: http://holocausthandbooks.com/dl/03-tgwfoc.pdf%5D
  11. Breaking the Spell [finns att ladda ner som pdf: http://holocausthandbooks.com/dl/31-bts-intro.pdf%5D
  12. Debating the Holocaust (Thomas Dalton). Boken kan laddas ner från nätet som pdf: https://holocausthandbooks.com/dl/32-dth-intro.pdf. Men man kan också med fördel läsa Pia Hellertz sammanfattning av hennes läsning: http://www.piahellertz.com/Debating_the_Holocaust.pdf
  13. The Central Construction of the Waffen SS Auschwitz [boken finns inte men man kan ladda ner från denna sajt: https://codoh.com/library/document/1194/?lang=en; Ytterligare några revisionistiska böcker kan laddas ner från denna sajt: https://codoh.com/library/categories/1158/ ]
  14. Dissecting the Holocaust [finns på adlibris: http://www.adlibris.com/se/bok/dissecting-the-holocaust-the-growing-critique-of-truth-and-memory-9780967985626%5D
  15. The First Holocaust [det finns en bok med det namnet att ladda ned på nätet: http://www.spokesmanbooks.com/Spokesman/PDF/94Fisk.pdf
  16. The Leuchter Reports [finns att läsa på denna sajt: https://holocausthandbooks.com/dl/16-tlr.pdf%5D
  17. Exactitude. Festschrift for R. Faurisson [finns att ladda ner från nätet, bl. a. här: http://vho.org/aaargh/fran/livres4/fest.pdf%5D
  18. Jewish Emigration from the Third Reich [finns att ladda ner från nätet, bl. a. här: http://vho.org/aaargh/fran/livres8/WECKERTjewemig.pdf%5D
  19. Debunking the Bunkers of Auschwitz [finns att köpa här, men kan också laddas ner gratis, man ber dock om ett frivilligt bidrag: https://holocausthandbooks.com/index.php?page_id=11%5D
  20. Auschwitz: Plain Facts [kan läsas här : http://cdn.preterhuman.net/texts/conspiracy/Revisionism/Germar,%20Rudolf%20-%20Auschwitz%20-%20Plain%20Facts%20(2005).pdf]
  [kan också läsas här: http://vho.org/aaargh/fran/livres4/Verb.pdf%5D
  21. Auschwitz: The First Gassing [kan köpas eller laddas ner här: https://holocausthandbooks.com/index.php?page_id=20%5D
  22. Curated Lies [kan köpas eller laddas ner här: http://holocausthandbooks.com/index.php?page_id=38%5D
  23. Concentration Camp Stutthof [går att köpa eller läsa på nätet på denna sajt: http://vho.org/aaargh/fran/livres6/CMJGStutthof.pdf%5D
  24. Fail: ”Debunking Holocaust Denial Theories” [går att köpa på adlibris: http://www.adlibris.com/se/sok?q=debunking+holocaust+denial+theories%3A+two+non-jews+affirm+the+historicity+of+the+nazi+genocide%5D
  25. Special Treatment in Auschwitz [går att läsa på nätet: http://holocausthandbooks.com/dl/10-stia.pdf%5D
  26. Auschwitz Lies [går att läsa på nätet: http://vho.org/aaargh/fran/livres7/al.pdf%5D
  27. Tell the Truth and Shame the [finns att läsa på nätet: http://holocausthandbooks.com/dl/978-1-59148-141-6-TellTruthShameDevil-2nd-LowRes.pdf%5D
  28. The Holocaust: An Introduction
  29. Fail: ”Denying the Holocaust” [finns att läsa på nätet: http://vho.org/aaargh/fran/livres2/LIPS.pdf%5D
  30. Auschwitz: Crematorium 1 [finns att läsa på nätet: http://vho.org/aaargh/fran/livres6/CMcremI.pdf%5D
  31. Auschwitz: Open Air Incinerations [finns att läsa på nätet: http://holocausthandbooks.com/dl/17-aoai.pdf%5D [kan också laddas ner som pdf eller Kindle… https://holocausthandbooks.com/index.php?page_id=17%5D
  32. Belzec [det finns en engelsk bok med detta namn på bokus: http://www.bokus.com/bok/9780955654435/belzec/%5D
  33. Treblinka
  34. Sobibor
  35. Concentration Camp Majdanek [det finns många böcker som heter så. En av dessa är en revisionistisk analys som går att läsa på nätet: https://www.revisionisthistory.org/majdanek.html%5D
  36. Inside the Gas Chambers [det finns flera med detta namn, förmodar att det är denna som är bannlyst, går att läsa på nätet: http://holocausthandbooks.com/dl/25-itgc.pdf%5D
  37. Fail: ”Denying History” [går att köpa på adlibris: http://www.adlibris.com/se/bok/fail-9781591481485%5D
  38. Healthcare in Auschwitz [går att köpa på adlibris: http://www.adlibris.com/se/bok/healthcare-in-auschwitz-9781591481232%5D
  39. The Gas Vans [finns att läsa på nätet: http://holocausthandbooks.com/dl/26-tgv.pdf%5D
  40. Chelmno [finns flera böcker med detta namn. Antagligen är det denna som är bannlyst av amazon.com: http://holocausthandbooks.com/dl/23-c.pdf%5D
  41. P. Winter, The Six Million: Fact or Fiction [finns på bokus: http://www.bokus.com/bok/9781684186198/the-six-million-fact-or-fiction/%5D [Pia Hellertz har gjort en recension av denna bok på denna sajt: http://www.piahellertz.com/The_Six-Million_Peter_Winter.pdf ]
  42. D. Hoggan, The Myth of the Six Million [finns att köpa och att ladda ned från denna sajt: http://www.vho.org/GB/Books/tmotsm/index.html%5D
  43. V. Thorn, The Holocaust Hoax Exposed [finns att köpa på Abebooks.com: https://www.abebooks.com/9781467506380/Holocaust-Hoax-Exposed-Victor-Thorn-1467506389/plp%5D
  44. S. King, The Bad War [finns att köpa på goodreads: http://www.goodreads.com/book/show/25091829-the-bad-war%5D

  • peterkrabbe says:

   Sture, i min värld finns inga förbjudna böcker, så här kommer listan! I Frankrike, där jag befinner mig nu, går flertalet länkar inte att öppna, men det går nog bättre hemma.
   Min tyska farmor dog 1939, ett par månader efter krigsutbrottet. Hon förstod nog hur det skulle gå. För att hennes tyska släktingar skulle överleva efter kriget fick vi skicka frekventa postpaket med livsmedel och andra förnödenheter från Sverige. Vi förstod aldrig att det inte gick att försörja sig i ett land som Tyskland, kriget var ju slut. Samtidigt hade vi ingen möjlighet att föreställa oss hur det egentligen såg ut när det mesta låg i ruiner. Hennes släkt kom från Dresden…

   • Sture says:

    Peter,
    det är möjligt att de försöker stänga ner också dessa adresser. Men det går att hitta nya sajter som publicerar dem om man söker på titeln. Hör av dig om det inte går att få fram någon fil.
    För övrigt så anar jag idag (jag kan ha fel) att det tyska folket mötte ett mycket värre öde under och efter kriget än dem som man ständigt talar om.
    Men om det tyska folket vedermödor och sorger är det totalt tyst. Det är segraren som skriver historien. Jag hoppas att denna fråga en gång skall kunna undersökas och diskuteras öppet och utan politiska pekpinnar.

    • Loa says:

     Den ÄKTA holocaust (”offer som helt förtärs i eld”) är den som de allierade utsatte den tyska civilbefolkningen för 1940 – 45! Brandbombning av 64 (sextiofyra) tyska städer med målet att döda civila, så många som möjligt. Britterna började med att ”öva” mot Mannheim 16 dec. 1940 och utvärderingen blev att, istället för precisionsattacker mot militära mål, var det effektivare att brandbomba civila i städers centrum, s.k. ”moral bombings”. Enligt Area Bombing Directive år 1942 var syftet att ”koncentrera attackerna på moralen hos fiendens civilbefolkning och då i synnerhet industriarbetarnas”.
     Dessa terrorbombningar mot oräkneliga tyska civila hör man inte mycket om. De avser inte ”bara” Dresden under tre dygn 1945, utan t.ex. Rostock -42, Köln -42, Hamburg -43, Duisburg -44, Braunschweig -44, Rüsselsheim -44, Saarbrücken – 44, Weimar -45, Nordhausen -45, Hildesheim -45, Pforzheim -45, Nürnberg -45. Alla dessutom gamla fina, medeltida stadskärnor med ovärderligt kulturarv. Brann bra i eldstormarna.
     Det var också så att den atombomb som USA frenetiskt utvecklade i Los Alamos var avsedd för Tyskland. Men landet hann kapitulera, så den användes mot Japan istället.

    • Hans Dahl says:

     Sture

     Jag har tidigare bott i Leipzig i Tyskland. En arbetskamrat till mig – en gammal man som med råge passerat pensionslinjen men som då fortfarande arbetade hos oss – han berättade vad som hände våren 1945. Leipzig bombades sönder och samman. Kriget var i princip över, så det fanns ingen anledning kan man tycka för detta. Jo, det fanns det. Och det hade med djävulska motiv att göra. Vinstgivande återuppbyggnadsprogram för de storföretag som ägdes av samma hänsynslösa ekonomiska elit som inoficiellt beordrade bombningarna av så många tyska städer alldeles före det formella krigsslutet 1945. Många tror att den så kallade Marshallplanen byggde på ett humanitärt motiv. Så var det inte. Det var en iscensatt överföring av amerikanska skattebetalares pengar till multinationella företag som tjänade enormt på återuppbyggnaden av Tyskland. Det fanns också andra motiv. Amerikas ledare framstod som räddare i nöden och de fick på olika sätt, moraliskt, politiskt, militärt och ekonomiskt inflytande över Europa.

     Min arbetskamrat, Herr Worgt, grät bittert när han berättade om dessa bombningar som orsakade så mycket lidande och död. Jag glömmer det aldrig, tårarna som rann utför hans kinder när han berättade.

     Sedan kom svälten, die Trümmerzeit…med förnedring, hopplöshet, desperation.

 27. Second Opinion says:

  MER LAS VEGAS. Och sedan när skjutsar man skadade i skottkärror istället för att använda bårar. Det här La Vegas eventet – it is something fishy.

  THE SMOKING GUN…
  Vad vet vi om skytten i Las Vegas. Artiklar förberedda två dagar INNAN eventet. Hmmm?
  Men märkligast är att skytten dog redan 2013. Två video om detta.

  Lösningen för att undvika liknande dåd är body scanner – vilket presenterades dagen efter på TV.
  1) En visselblåsare berättar redan i september om detta och pekar ut att om man bor i Las Vegas ska man undvika stora folksamlingar.
  2) Han pekar specifikt ut att om man ser tre svarta van parkerade bredvid varandra – så ska man genast bege sig från platsen.
  3) Han berättar också om metalldetektorer och bodyskanner – med start på kasinon, sedan federala byggnader därefter universitet.
  Follow the money…

 28. Second Opinion says:

  UPPE IGEN. Las Vegas Shooting ”It’s The Sound System” (mirror)

 29. Second Opinion says:

  The Real Deal is back – nu tittar de på Las Vegas
  Fokus på ”Johnny on the spot” på TV. Bättre än så här blir det inte.

 30. Sture says:

  @ Second opinion,
  Tack för dessa fantastiska videor om Las Vegas. Jag har skickat de två första filerna + skärmdumpar till Tucker.Carlson@foxnews.com och Sean.hannity@foxnews.com.
  Detta är ju dynamit. Om de intervjuar den påstådda brodern och frågar hur det kan komma sig att dessa uppgifter om ”hans bror”, den ensamme galningen, som ingen kunde misstänka, finns redan 4 dagar innan händelsen så spricker ju hela bubblan.

 31. Loa says:

  Ole Dammegårds facebook är förstås full av Las Vegas: ”Ole Dammegård Truth Seeker Conspiracies Open Mind Awareness False Flag ops”. Videor och många intressanta kommentarer och länkar. False flag med ny vinkel? Vita som gillar country /gunowners attackerade av dito, även om han presenteras som konvertit. Smattret ej synkat med när folk springer. När vissa springer chillar andra. Det mesta ser ut som vanlig festival. Inget sken från fönstren ifråga, bara någon märklig konstant lysande romb t.v. Vittnen rabblar oaffekterat sina ramsor, en flicka från Dr Phil’s, pojke påpekar han tappat ena skon (oj då) och återkommer senare till att det låg skor överallt.
  Möjlig avsikt? Splittra folket längs nya fault lines, bädda för martial law, givetvis avväpna.

 32. Martin T says:

  Trump talade igår på pressträff kryptiskt om ”lugnet före stormen” och ”vi har världens bästa militär”.

  Det bådar verkligen inte gott, krig omedelbart förestående – NWO via Deep state verkar lyckas ?

 33. Mo says:

  Fredspriset för 2017 tilldelas antikärnvapenkampanjen, ICAN. Tack Ragnhild och alla andra norrmän/norskor.

 34. Second Opinion says:

  What are the odds. The big bust.

  U.S. Army moulage trailers are filmed parked outside the Mandalay Bay Casino.
  They were used for the Department of Homeland Security FEMA Capstone Exercise
  which was sold to the public as a real event.

  U.S. ARMY MOULAGE TRAILERS ON SCENE THE NIGHT OF THE SHOOTING
  Las Vegas Shooting And The U S Army

  ON FOX NEWS CHANNEL. Las Vegas Crisis Actors What Is That Behind You (U.S. Army moulage trailers )

 35. Second Opinion says:

  Sture. Tack för att du gillar filmerna och visa gärna bekanta. Jag brukar bränna ner och ge.
  Mitt råd – skicka inget till Fox News eller annn MSM i framtiden. Då riskerar filmerna att ryka.
  Tucker Carlsson är ju mannen som tror att två flygplan kan nocka ner tre byggnader i New York – så förvänta dig inget. Och Sean Hannity ligger nog lågt – då det var nära sist att de sparkade honom när han var lite för ärlig i sändningen.
  Och de två senaste filmerna är dynamit.

 36. Sture says:

  @ Second Opinion,
  hur gör du när du laddar ner och bränner dessa filer. Jag trodde inte det var möjligt att ladda ner YouTube-filer.
  Men om det går att göra så är det väldigt viktigt. Då kan man spara sådant som de försöker stänga ner och sedan ladd upp det på nytt.

 37. Second Opinion says:

  Denna måste ni lyssna på.
  Suveräna Ex Operative CIA Robert Steele berättar att infon om Las Vegas var känd veckor före eventet.

  Robert Steele på Victurus Libertas VL – Las Vegas , 21 min

  Former CIA Operative Robert Steele säger att Las Vegas är en false flag.
  Robert Steele ”As A CIA Officer I Ran False Flag Ops. Las Vegas Is A False Flag!”, 34 min.

  Helt otroligt att folk kan köpa dessa föräldrars vittnesmål. USA:s bästa exposer.
  (Samma man som gjorde filmen ”9/11 right befor your eyes” som jag postat tidigare)
  https://www.youtube.com/watch?v=j2yNXTI9L3U – 11 min

 38. Second Opinion says:

  Till Sture.
  Exakt. Bränn ner filmerna. Folk jag har kontakt med som gör dessa exposerfilmer får sina filmer raderade hela tiden. Om du ser den senaste kortisen på
  11 minuter förstår du varför – den filmen kan väcka döda.

  Jag delar ut mina dvd tll folk så kan de se när de har lust. Jag har gett bort två omgångar och bränner idag min tredje omgång. Jag har över 5.000 filmer av den a typ – dvs som visar
  att den officiella versionen inte stämmer.

  Vill du börja ladda ner filmerna så får du köpa Wondershare AllMyTube – som kan ladda ner filmer från mer än bara Youtube. Den är bäst då den även tar filmer som man måste vara inloggad på Youtube för att få ner men den här kringgår det.

  Du har också Youtube downloader – men den tar bara Youtube. En del lägger upp på Vidme istället för där får filmerna ligga längre tid än på Youtube innan de blir raderade – för det blir de. Tro mig. Mannen som gjort 9/11 Right befor your eyes + Orlando – Youtube raderade över 700 filmer för honom – av precis den typen här ovan.

 39. Second Opinion says:

  Ett till tips Sture som jag kom på. Vill du ha tillgång till material som Youtube inte tillåter så kan du kika på denna sida https://www.lightonconspiracies.com/
  Nyhetsbrevet är dunder och snus.
  Ett helt otroligt avslöjande den 1 oktober om ”hjälten” i Charlottesville har han skrivit om. Du får också tillgång till intervjuer och han upplåter också sin plats till vissa filmmakare som Youtube
  jäklas med som 9/11-mannen som fick hela kontot nerstängt. Han får ha sina filmer på denna site istället. Tror de kostar typ 1.000 kr för ett helt år att få ett nyhetsbrev och få tillgång till podcast och filmer och det är det absolut värt – tycker jag, men infon kanske är lite chockerade för en del som lever i rosenrött.
  https://www.lightonconspiracies.com/

 40. Hans Dahl says:

  Ett stort tack till Second Opinion! Toppen med alla enormt intressanta länkar som du förser oss med! Jag har använt mig av flera av dem för att informera på andra bloggar..Tack än en gång naturligtvis till dig Peter Krabbe, som gör detta informationsutbyte möjligt genom dina extremt högkvalitativa krönikor som har format denna trogna sannings-skara, med Sture i täten efter dig (och många andra nära inpå)!

  Tack till er alla uppriktiga kämpar för en bättre värld!

  Hans Dahl (före detta Savalle)

 41. Second Opinion says:

  Hans och Sture med flera. Det här tog mig halva natten att hitta och det blev bara 2,5 timmes sömn före jobbet. Ladda ner om ni kan – för den här blir inte långvarig gissar jag. Nu söker de aktivt efter Las Vegas exposing video. De ryker titt som tätt.

  ALLTING ÄR EN LÖGN – OCH DET ÄR SANNINGEN. Det här är THE BIG BUST.

  Är ni beredda. Det här är en inspelning från sjukhuset i Las Vegas som de skadade förs till. Bilderna är väldigt talande. Och personer som befinner sig på sjukhuset säger det här:
  if it where not for the video of the hospital and people with no blood or injuries as well as the cuban woman speaking spanish it may be a little different. my wife is mexican and told me what they said. its all fake. no was is bleeding there is fake blood spots on shirts.

  las vegas shooting video of the dead and bleeding

  Nog lutar det åt att Las Vegas eventet är en Homeland Security drill, passed of as a real event – det förklarar alla leende vittnen på TV.

  Las Vegas Hero Eyewitness or Actor???

 42. Second Opinion says:

  Ett jättetack till Peter Krabbe som Hans uttrycker sig: som gör detta informationsutbyte möjligt.
  Det är bra att folk får veta att allt som presenteras för dem inte nödvändigtvis behöver vara sant.

  Vi har blivit lurade sedan Titanics dagar. Inte ens den storyn var sann. Sinking of Titanic var dåtidens största försäkringsbedrägeri. Med klartecken på ministernivå. Det var det redan skadade systerskeppet Olympic som sänktes, vilket man kan se idag när man tar bort bokstäverna på fartyget att det under Titanic står Olympic. (Många kände till detta redan 1912 men vågade/kunde inte tala ut).

  RMS Olympic hade skador efter två kollisioner och var för dyr att reparera. Dessutom riskerade man att andra fartyg började trafikera linjen om fartyget måste vara borta i månader för reparation. Så man sänkte henne. Titanic gick i passagerartrafik i 25 år till efter den aprilnatten 1912.

 43. svenliljegrensr says:

  Vilket straff fick Mengele efter kriget?
  Mvh
  Sven Liljegren

  • peterkrabbe says:

   Som det har nämnts tidigare i kommentarerna undkom Mengele rättegångarna och kunde fly till Sydamerika, förmodligen med amerikansk hjälp. Vi får hoppas att ett liv i ständig skräck för att bli upptäckt kombinerat med dåligt samvete förmörkade hans återstående dagar.Man kan nämligen aldrig fly från sitt samvete.

  • Martin T says:

   Mengele blev tillfångatagen efter kriget av Amerikanerna och satt i fångläger strax utanför Munchen. Amerikanerna letade noga efter honom och andra efterlysta. Hans fåfänga blev dock hans räddning; på grund av det i hans tycke estetiskt frånstötande hade han vägrat tatuera sig enligt standard i SS, via medfånge kom han över förfalskad ID-handling och när man inte hittade tatuering eller spår av försök att ta bort en sådan, släpptes han 18 augusti 1945.
   Han gömde sig sedan på landet och arbetade som bonddräng. Dock blev spaningen efter honom allt mera närgången och via hjälp av sin familj. 1949 genomförde han flykten till Argentina via Schweiz och Italien.
   Där levde han ett liv som flykting, men måste på grund av sämre klimat för sådana som han fortsätta flykten till Brasilien där han till slut dog av ett slaganfall under en simtur.
   Han var väldigt olycklig, paranoid under större delen av sin flykt och kände sig aldrig hemma i det rasblandade sydamerika med sin latinska mentalitet.
   Hela livet upprätthöll han via mellanhänder kontakten med familj (bla en son Rolf) och vänner i Tyskland.

   Ett liv på flykt har nog små möjligheter att bli lyckligt och kanske är ett bra straff i sig.

   Konstigt nog blev han aldrig dömd ens i sin frånvaro, skälet antas vara kombination av slarv och en enorm mängd misstänkta med tillhörande mängd dokument och material att gå igenom. Dock skulle han ställts inför rätta om man fått tag i honom då det blåstes nytt liv i jakten på 60-talet och till hans död.

 44. Second Opinion says:

  Mengele ingick i Operation Paperclip. Han var sedan handler i MK Ultra programming Han gick under namnet Dr Green. http://www.angelfire.com/ut/branton/green.html

  Josef Mengele Part of CIA’s Trauma Brainwashing
  https://www.henrymakow.com/mk-ultra_slave_recalls_torture.html

  Operation Paperclip: The Secret Intelligence Program to Bring Nazi Scientists to America
  https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/vol-58-no-3/operation-paperclip-the-secret-intelligence-program-to-bring-nazi-scientists-to-america.html

  • peterkrabbe says:

   Tack för kompletterande utredning! Något dåligt samvete tycks inte ha belastat Mengele…

  • petergrafstrm says:

   En del amerikaner som driver opinion kring detta med deras utnyttjande av nazister förvränger det till att det därmed inte är Usas fel utan att nazisterna på sätt och vis vann 2a världskriget. Med såna attityder är det effektivt att avhemliga just dom delarna där andra än amerikaner förekommer.
   Den viktigaste, senaste delen av MKUltra gömdes därför undan av Cias Richard Helms 1973 medan allt som rör operation paperclip recirkuleras om och om igen.
   En spanjor användes som affischnamn utåt för den amerikanska flottans del av MKUltra-forskningen.

 45. hellertz says:

  Hej Peter,

  Vad i hela friden är detta? Har ingen aning om vad de skriver om. Är det en bluff? Pia

  • peterkrabbe says:

   Pia, jag förmodar att du tänker på den senaste artikeln Finalen eller startskottet? Din kommentar ligger på en gammal artikel. Om det är rätt uppfattat så gäller den diskussion jag tror du tänker på om attentatet i Christchurch är äkta eller fake. Det finns mycket material som talar för det senare, det publiceras inte men läcker ändå ut, åtminstone ett tag innan länkarna blockeras. Jag vet att det är svårsmält och har inte hunnit gå igenom allt själv, men generellt finns det starka indikationer på att vissa terroristattentat är arrangerade för att få motiv för speciallagar i syfte att avväpna en befolkning som enligt globalisterna har för stora möjligheter att slå tillbaks i krissituationer. Second Opinion och 153.net är min informatör om dessa företeelser.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: