Handen som styr våra liv.

Jag har i några sammanhang försökt att förklara globalismens agenda genom att likna den vid Deep State som pekar med hela handen.

Handen har fem fingrar, som var för sig symboliserar de fem övergripande och samverkande globala monopolen – vapenindustrin, livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin, oljekartellen och finanskartellen. Att dessa fingrar koordineras från samma hjärna är lika självklart som för den mänskliga handen. Greppet om vårt jordklot släpper inte förrän någon lyckas kapa nervtrådarna till Deep State.

Globalismen har två huvuduppgifter – att upprätta ett världsherravälde som utgår från Deep State i USA och att med hjälp av detta bestämma hur många som skall ha rätten att leva på vårt jordklot. Eftersom de fysiska personer och den krets de tillhör som utgör Deep State är starkt begränsade till antalet, inser man att en växande befolkning är ett hot mot proportionaliteten. Det krävs en rimlig balans mellan antalet fysiska individer i ledande ställning och motsvarande i lydande ställning för att systemet skall kunna upprätthållas. I äldre kulturer kunde man nöja sig med en fördelning 5%-95%, det räckte att man kunde styra vapen- och finanssektorerna eftersom folkmängden som helhet var hanterlig.

Idag har man lyckats förfina systemet så att det ledande skiktet ryms inom den pyramidmodell som Frimurarna skapat.

Pyramidens 33 nivåer ger den översta nivån obegränsade möjligheter att styra de underliggande, tillsammans styr man resten av mänskligheten. Inom pyramiden har vi kanske 1% av folkmängden, men i toppen av den bara 0,0001%.  Denna sista kategori utgör Deep State. Inte ens presidenterna för världens största länder tillhör den. Presidenterna kommer och går men Deep State består. Organisationen är konstruerad för att fungera i ett månghundraårigt perspektiv.

Pyramiden har ett fundament. Det består av en tjänstemannaelit, som inte nödvändigtvis behöver rymmas inom pyramiden, men som genom en ekonomiskt gynnad ställning i samhället byter till sig sitt privilegierade liv mot lojaliteten mot pyramidens invånare. Denna elit är systemets fångvaktare. De som inte uppfyller motkraven på lojalitet dödas saklöst. Toleransnivån är noll i denna byteshandel. Deras roll regleras genom sekretessavtal.

Resten av befolkningen är den lydande och arbetande andelen av mänskligheten. Den behövs för att hålla systemet igång, men får inte växa okontrollerat. Det finns en gräns för hur många som kan sysselsättas genom olönsamt grovarbete, samtidigt som privata initiativ för att skapa nya, hotfulla förmögenheter måste stoppas. För att kontrollera folkmängden använder man sig av de tre fingrarna vapenindustrin, livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin. I första hand är det de två sista som prioriteras. Hungersnöd vill man undvika, det skapar oönskad anarki. Men att kunna styra livslängd och fortplantning är en mer ”civiliserad” väg. Genom livsmedelsindustrin har man frihet att dosera långsiktigt dödliga gifter och genmanipulera sterilitet, genom läkemedelsindustrin kan man välja vilka som skall botas och vilka som skall dö. Man kan till och med välja att medicinera i syfte att döda. Man kan också vägra vård till improduktiva och kostnadskrävande människor. Eugeniken är allestädes närvarande i det globala samhället.

Om inte denna ”civiliserade” väg att styra livslängd och antal är verkningsfull, ger vapenindustrin med sin krigsmakt mer radikala resultat.

Med rätt politisk matchning kan man få de flesta att frivilligt gå i döden av ideologiska skäl. Stora krig eller små krig, behovet styr medlen. Senatorn Harry Truman (därefter president) uttryckte det talande i en artikel i New York Times 1941 om andra världskriget – om vi ser att Tyskland vinner så borde vi hjälpa Ryssland och om Ryssland vinner så borde vi hjälpa Tyskland och på så sätt låta dem döda så många som möjligt. Krig för krigets egen skull. Man skulle kunna tro att i en global värld behövs ingen krigsmakt. Inget kunde vara mer fel. Krigsmakten är inte bara den mest lönsamma av alla industrigrenar i USA, den är också en ekonomisk katalysator för det amerikanska näringslivet i stort. Bomba sönder och bygga upp i ett evigt kretslopp. Segraren tar samtliga kontrakt. Industrin jublar. Obekväma åsikter och personer kan rensas ut. Omfattningen av oroshärdar som måste slås ner i en global världsordning är obegränsat. Krigsmakten har en lysande och ohotad framtid i det kommande lyckolandet.

Det känsligaste fingret på handen är nog finansmonopolet. Eftersom alla vet hur lätt det är att slå sig på tummen, kallar vi finansen för handens tumme.

I själva verket fungerar knappast handen utan sin tumme. Det är mycket som skall betalas i en genomkorrupt statsbildning, inte minst tjänstemannaelitens arvoden som oftast inte kan täckas fullt ut genom skattemedel. Dit hör nationella politiker, besättningar i FN med alla sina organ och i EU och andra överstatliga organisationer. Men betalningen av medias tjänster är också både kostnads- och tidskrävande. Normalt är det inget problem så länge som pengar kan tryckas i mån av behov och bankerna styrs av Deep State. Men banker kan försvinna och monetära tillgångar kan raderas med ett tryck på datorn. Finansmonopolet kan inte bestå utan guldet och oljan så länge som det finns ekonomiska motkrafter. Att eliminera dessa motkrafter för att täppa till de nuvarande hålen i finansmonopolet är globalismens ödesfråga. I dagsläget står och faller globalismen med västvärldens valutasystem, inget tycks kunna stoppa att Asien sätter de sista käpparna i hjulet för den amerikanska globalismen.

Men hallå! Pekfingret finns ju där, klart att trycka på röda knappen! Lagren är fyllda av kärnvapen till ingen nytta, låt oss krypa ner i våra bunkrar (med plats för alla på nivå 33) och bränn av så är alla problem lösta innan det är för sent. En hel värld att bygga upp igen, allt guld och all olja i en ägares hand. Det blev lite skräpigt förstås, och alla arbetare försvann också, men det kommer väl nya förr eller senare…

Ironin är uppgivenhetens vapen. I detta fallet ligger ironin så nära verkligheten att man blir förundrad över att den breda allmänheten inte ingriper för att stoppa eländet.

När hela USA:s ledning hetsar och hotar med ett globalt kärnvapenkrig på det sätt som man gör idag, borde ju alla inse att denna ledning består av galningar. Det är lika tydligt som det var i Hitlers rike 1939. Den potentiella krigszonen går i en båge från Norrbotten ner över Östeuropa, Turkiet, Mellanöstern och runt Kina upp till Nordkorea. Denna del av världen är enligt Deep State ett amerikanskt nationellt säkerhetsintresse. Om jag är rätt informerad ligger ändå USA på andra sidan jordklotet, men det är kanske fel uppfattat.

Den amerikanska retoriken går ut på att tvinga övriga NATO-länder att medverka i deras anfallskrig mot Ryssland och Kina genom att provocera fram en ny false flag som visar hur hotat det amerikanska säkerhetsintresset är, ett hot som alla enligt fördraget är skyldiga att solidariskt bemöta

Vill Sverige delta i ett anfallskrig mot Ryssland? Vill vi att Europa skall läggas i ruiner än en gång? Är det avsikten att invånarna i MENA-länderna skall ersätta vår befolkning när vi själva är döda efter ett nytt storkrig?

Tiden rinner ut för USA och landets ställning som ledande makt i världen. Den desperation som vi kan se i deras ledning visar att man är väl medvetna om det.  Globalismen rinner förhoppningsvis samtidigt ut mellan de allt stelare fingrarna. Det är ändå dags att försäkra oss om att nervtrådarna klipps av – för säkerhets skull och innan det är för sent…

Peter Krabbe

 

106 Responses to Handen som styr våra liv.

 1. ivanbjorn says:

  Jag skulle vilja fylla på denna utmärkta och verklighetsbeskrivande artikel med följande:

  Styrning av världen kan liknas vid en spindelväv och de styrandes har många ben att stå på. Lika många som det finns trådar i spindelväven! Därför vill jag påstå att även Asien och deras ansträngningar att riva loss sig från dollar är kontrollerade av samma makt som kontrollerar USA. En aspekt som inte nämns i artikel och som är mycket viktig är religionen och människans behov av tro och religion. Religion i sig står dock utanför de fakta som beskrivs i artikeln därför att religionen använder så kallad tveeggat svärd. Den ena sida av svärdet använder religionen själv genom för den vanliga människan en villkorad tillvaro där högre makts villkor och begär ska beaktas och den andra sidan av svärdet är i händerna på den värdsliga makten efter noggranna instruktioner från härskaren i världen. (Glöm inte att t.ex. Bush har varit på besök i Vatikanen innan anfall mot Irak!)

  Det jag här läst några gånger, eller sett påståenden om är att New York kommer att bli den materiella världens huvudstad och Jerusalem det nya andliga centrum med en religion. Hur det kommer att bli får tiden att utvisa.

  Nu till det viktigaste = spindelväv som vi människor befinner oss i. Hur klipper man av trådarna?

  Jag har sagt gång på gång att man måste expandera inåt för att få distans och avstånd till det som pågår och då kommer man att veta vad man ska göra.

  Spindelnätet består av misär i världen och hjälporganisationer. Allt detta är skapat och kontrollerat av samma krafter som kontrollerar världen. Tänk vad god en människa känner sig när han/hon lägger en slant i kyrkans kollekt eller stöttar och är medlem i olika hjälporganisationer som värnar om människor väl eller naturens och djurens rättigheter. Alla dessa organisationer av vikt är kontrollerade av samma kraft som förstör världen.

  Jag vill påstå att genom hjälp och medlemskap i dessa förstör man världen och drar snaran runt sin egen hals! Går ur alla samfund och organisationer är mitt råd och stötta inte dessa ekonomisk. Hjälp inte och skicka inte några pengar någonstans om du vill ha en bättre värld! Det finns inte några stackare någonstans i världen eller obotliga sjukdomar som man måste forska om med dina pengar! Jorden har överflöd! Det är styrning och NWO projekt som förstör ALLT och du med dina välmenade medlemskap och hjälp bridrar till denna förstörelse! Det är sanningen och du kommer säkert att protestera för att organisationer gör så mycket ”gott” och vad skulle vi göra utan religion?

  Det som återstår är alltså ditt engagemang i det område du bor i. Ser du din nästa som behöver ha hjälp och denna hjälp ges och godtas med glädje? Hjälp då! Ge din tid och pengar till din nästa i ditt område eller i landet du bor i! Tveka inte. Bara då kan vi bygga en bättre värld när vi är lyckliga.

  P.S. till religionen räknar jag även de moderna religionerna som klimat hot, pengarnas makt, den nya inkvisitionen i form av grindvaktare i samhället så som ”beprövad vetenskap” korrekthet, skräp man tillverkar som går sönder och inte håller måttet för att hålla dig igång och suga dig på energin m.m.

  https://ivansblogg.com/2017/03/10/jan-van-helsing-om-hemliga-sallskap-och-frimurarnas-krig-del-1-av-2/

  https://ivansblogg.com/2017/04/16/baronessan-von-zedtwitz-erfarenheter-av-religionensmaktens-dubbla-ansikten/

  • peterkrabbe says:

   En religion är definitionsmässigt relaterad till tron på något överjordiskt, kanske har du en syn på begreppet som är i vidaste laget. Att religion ingår i NWO kan vi nog vara överens om, frågan är bara hur. Förmodligen är det fråga om en välkokt soppa på sionism, satanism, jesuitisk katolicism och säkert många andra extremyttringar. Huvudproblemet är dock som alltid de människor som anser sig utvalda genom en viss religion att representera sina högre makter, alltid utan att kunna visa på någon större legitimitet i frågan. Att förslava andra människor på grund av sin egen religiösa övertygelse borde inte vara möjligt, men så är det tyvärr inte i verkligheten. Fanatismen bakom NWO och dess religiösa bakgrund återstår att analysera, kanske är en sådan uttömmande analys följt av ett entydigt vederläggande enda sättet att stoppa galenskaperna.

  • Sture says:

   @ ivanbjorn,
   du skriver: ”Jag har sagt gång på gång att man måste expandera inåt för att få distans och avstånd till det som pågår och då kommer man att veta vad man ska göra.”
   Jo, det kan nog vara bra ibland med lite meditation. Men det är ju inte automatiskt så att man med meditation får de rätta svaren.
   Du vet väl att ”profeten” Mohammed brukade dra sig tillbaka till någon grotta för att i ensamhet meditera och det var under en sådan meditation som han fick en sådan förskräcklig upplevelse att han genast var beredd att ta livet av sig genom att kasta sig utför ett stup. Dessa upplevelser finns nedskrivna i ett antal verser som kallas ”Satansverserna” men som numera utrensats ur Koranen. Mohammed trodde nämligen att han mött Satan (det tror jag också att han gjorde). Strax därefter när han mediterade på nytt upplevde han en vitklädd vacker gestalt som uppgav sig vara ”ängeln Gabriel” (Satan förklädd?) och som påstod sig komma med direkt budskap från Allah. Det är från dessa ”meditationer” (=vända sig inåt) som vi har fått den situation som plågat stora delar av världen i 1400 år.
   Det finns en andlig värld och New Ages förtjänst är att den förfäktar detta och påpekar att denna följer vissa andliga lagar, på samma sätt som den fysiska världen följer vissa fysiska lagar. Men att öppna sig för den andliga världen är som att låta dörren till huset ständigt stå öppen – vännerna kommer och går men gör det också möjligt tjuvar och mördare att ta sig in.
   Således: Meditation är ingen universallösning för våra problem.

   • ivanbjorn says:

    Sture för det första tack för en utomordentlig kommentar om 2:a världskriget längre ner. Vet ej varför du nämner Mohamed här ovan men det skulle vara intressant om du hittade någon information om Rom = Vatikanen som väntade på den rätta mannen = Mohamed i detta fall för att införa en ny religion för Araberna för att det var svårt att underordna och kontrollera dessa stammar där. Någonstans har jag läst om att denna religion var fram manipulerad precis som kristendomen för att få makt och kontrollera människor.

    Vad beträffar meditation så är det den mest missförstådda saken!
    Exempel: Om du jobbar med något och resultat inte vill infinna sig, saker krånglar hela tiden gör du klok i att lämna detta ifrån dig och rensa huvud, eventuellt vila en natt. Nästa dag upptäcker du att det som krånglade igår löste du på ett ögonblick nästa dag.

    Så vad är meditation? Det är att låta saker vara, att låta livet vara, att låta bli att reagera, att låta bli att låta sig påverkas av det som sägs, pågår, händer runt oss för att allt detta är föränderligt. Att ta en vilostund från allt detta ett ögonblick. När man sen kommer tillbaka och vill göra något så kommer det att bli rätt. Det gäller att hitta en fast grund inne i sig själv!
    Om man ständigt spelar med i händelsernas lopp blir man snart uttröttat djupt in i sin själ och reaktionerna kommer att bli automatiska för att rädslan tar över en person p.g.a. allt som händer här i världen. Man kommer att inte kunna tänka klart.

    Att sätta etiketter på saker som man inte förstår som New Age som för övrigt skapades av illuminater för att kontrollera andligheten och föra in villospår är ett misstag därför att genom etiketterande fördömer man även bra sanna saker. Detta gäller all etiketterande som är mycket tydlig i dagens värld.

    Vad beträffar Mohameds tillstånd går dessa att förklara men jag avstår på detta forum. En sak är dock bergsäker. Människor har skapat Satan i sitt sinne och sedan blev de rädda för sin skapelse och på den vägen är det. Detta kallas egregor och mer utförlig har jag skrivit om detta i del 3 i Peters Krabbes artikelserie. (Vi människor är i allmänhet helt fast i olika egregorer (kollektivt medvetande, kollektiva föreställningar)

    Det man utstrålar drar man till sig. Jag håller inte med att när man öppnar sig för den andliga världen så kommer det in oönskade ”varelser” andar…

  • Fiskargubben says:

   Vi hade prästvälde i Sverige för inte länge sen och muslimska mullor har stor makt. Jesus anklagade de judiska ledarna för att gömma nycklarna till Ordet och vi vet hur den katolska kyrkan har betett sig. De första kristna hade inga präster och alla fick dela med sig. Nu säger många att det är hemförsamlingar som gäller.

   I landet Absurdistan som förr kallades Sverige kan jag åtminstone tänka själv utan att behöva lyssna på präster och pastorer. Ingen av dem skulle tycka om vad jag säger om Swedenborg och Lorber.

   Du och jag vet att vi har olika åsikter om religion, men du har också en sorts andlig sida, det ser jag på din blogg. Min dotter fick en kristen uppfostran och den måste hon utveckla själv. Just nu studerar hon astrologi och det har en lugnande inverkan på henne. Jag är patriark, men vill inte ingripa. Tro har med förnuft att göra och är inte bara blind tro. Förnuftet är en gudagåva. Alla måste tillåtas tänka själva. Hur många gånger har jag tvingats tänka om under mitt liv? Det går inte att räkna dem.

   • mariana says:

    @Fiskargubben.

    ”Hur många gånger har jag tvingats tänka om under mitt liv? Det går inte att räkna dem.”
    Så är det!
    Jag åkte efter många år, en gång tillbaka till det hus på landet, där jag bodde medan barnen växte upp. Jag ”såg” den där kvinnan och kände att det var någon som jag inte kände någon samhörighet med. Hur kunde det bli så med mitt liv ? Ändå kan jag nu, när jag ser tillbaka, se att det finns ett mönster i mitt liv, en röd tråd som har fört mig hit där jag är i dag. Jag är en sökare och kommer så alltid att förbli. Jag är helt övertygad om att själen lever vidare och att vi alla har en uppgift som vi har åtagit oss att genomföra.
    Det är den övertygelsen som gör att jag i dag klarar av min samtid, även om jag undrar vad jag hade här att göra med de politiker som man tvingas acceptera. Jag känner en stor ilska över att nu även tvingas inse att jag har blivit lurad i hela mitt liv.
    Jag betraktar det här ”skådespelet” vi är delaktiga i ur två synvinklar – dels acceptera hur verkligheten faktiskt ser ut genom att ta del av all den kunskap som kommer fram genom bland annat den här bloggen och även genom all litteratur som finns men också se ”under ytan” och försöka förstå att det finns ett syfte med allting.
    Var och en måste finna sitt förhandlingssätt för att hantera det kaos som vi lever i och genom att också studera astrologi så har jag fått förståelse för den jag är.

   • Sture says:

    @ Fiskargubben,
    du skriver: ”Du och jag vet att vi har olika åsikter om religion, men du har också en sorts andlig sida, det ser jag på din blogg.”
    Jag vet inte hur olika de är, jag tror att vi är ganska överens, åtminstone håller jag med om allt du skriver, praktiskt taget. Jag har, som du, tvingats tänka om åtskilliga gånger i mitt liv (= jag har haft grundligt fel om mycket). Numera betraktar jag mig som uppriktigt kristen, trots att jag inte är knuten till något samfund eller ens är särskilt intresserad av teologi. För mig finns det en andlig och en fysisk värld, varav den andliga är primär och den fysiska sekundär och jag tror som du att förnuftet är en gudagåva.
    Att du inte hittar något om teologi på min hemsida beror på att sådant återfinns på andra bloggar. Jag skriver huvudsakligen om skärningspunkten mellan tro och vetande.

 2. Fiskargubben says:

  Jag har sparat på den här artikeln några dagar i väntan på att hitta rätt krönika att kommentera. Mycket av det vi trodde vi visste kan vara fel. Hitler kan ha varit medlem i ett internationellt nätverk och fått skydd i Sydamerika. I så fall var kriget elitens krig på ett annat sätt än jag trodde. En rysk historiker har talat om det här och han fick mig att tänka efter. En av få saker jag vet om Hitlers tidigare liv är att han vistades i Paris. Det finns också en uppgift om att han arbetade för den tyska underrättelsetjänsten när han besökte Nsdap och blev medlem direkt. Jag tror det var Ervin Leiser i Sverige som sade det för många år sen och jag stavar antagligen hans namn fel.

  Declassified CIA Docs Claim Hitler Escaped to This South American Country

  https://sputniknews.com/latam/201711011058719692-cia-documents-hitler/

  • peterkrabbe says:

   Lillian har tidigare kommenterat historien om Hitler här http://www.himlentv7.se/vod/player/32787 , det låter ju som om det skulle finnas en viss sanning i ryktena. Bakgrunden skulle vara ett utbyte av Hitler personligen mot den tyska teknologi som var attraktiv för amerikanarna att arbeta vidare med efter kriget. Helt klart är att det knappast var möjligt att fastställa vilka de förkolnade kropparna utanför bunkern faktiskt var. Med kännedom om den amerikanska inställningen till Tyskland och Hitler både före och efter kriget förvånar det knappast om ett sådant byte skulle ha ägt rum, det kan ha varit ett villkor från de tyska vetenskapsmännen för att gå över till amerikansk tjänst. Det går inte att utan vidare avfärda bevisningen.

   • Fiskargubben says:

    Sputnik News fortsätter att undersöka Hitlers öde. Det som sägs här handlar om rika amerikanares stöd till Tyskland på 1930talet. Det finns uppgifter om att Hitler fick en gravsten i Argentina och på ett fotografi kan han ses stödja sig på en negress, men jag skrev aldrig om det. Jag kommer inte ihåg säkert, men jag tror att han dog på 1970talet efter ett långt liv.

    Speer ville inte lyda när han fick order att spränga broar och annan viktig infrastruktur. Varför ville Hitler förstöra chansen för Tyskland att komma tillbaka?

    ”When asked why Hitler did not suffer the same fate as Adolf Eichmann, who was responsible for the death of millions of Jews in concentration camps and who was sentenced to death in 1960 after fleeing to Argentina, Basti said that ”there were certain deals and collusion on the part of both political and financial players.”

    In fact, all the secret services in the world are in the know about Hitler’s escape, something that is proven by the declassified archives. But what they did not show us is the agreements and complicity of these groups of influence,” he added.

    He said that ”if you strictly adhere to the official historical theory, you will know that after WWII Germany did not recognize Hitler as deceased.”

    We have heaps of declassified documents from the FBI and the CIA which prove that after the war, Hitler was in South America.”

    https://sputniknews.com/analysis/201711041058816040-cia-hitler-colombia-escape-photos/

   • Loa says:

    På Robert David Steeles sida Public Intelligence Blog (phi beta iota, som wordpress verkar spamma) har Jeff Rense 7/11 publicerat ”Hitler in Argentina & The US-Hitler Bargain Including NASA (as well as CIA) as a German Preserve” med utgångspunkt från Harry Coopers bok ”Hitler in Argentina”.

  • ivanbjorn says:

   Här finns också en sammanfattning av Henning White: Hitler flyttade till Argentina för 72 år sedan med fru och hund http://whitetv.se/sv/historiefoerfalskning/34-hitlers-flykt/1914-hitler-flyttade-till-argentina-faer-72-ar-sedan-med-fru-och-hund.html

   • Hans Dahl says:

    När det gäller Hitlers roll i världspolitiken så är det föredraget nedan av Webstler Tarpley emormt tankeväckande, även om Hitler här bara är en parantes i denna framställning. Webstler Tarpley är enligt min mening en av de mest uppriktiga och kunniga historiker vi har. Jag har i flera år försökt att hitta ett enda allvarligt fel i hans argumentation, men jag har hittills inte lyckats.

    • petergrafstrm says:

     Jag håller med dig om din bedömning av Tarpley, men som politiker med amerikanska folkets bästa för ögonen är han nog rätt partisk beträffande FDR. Han bedömer kanske att man måste väga fördelen med att anknyta till en nominellt beundrad föregångare mot att i alla lägen säga hela sanningen och därmed frammana hopplöshet hos enkla människor. Kanske är det likadant med många eljest hederliga socialister som fortsätter att hylla Bolshevikrevolutionen som en folkresning mot sin förtryckare trots bevisen på motsatsen.

    • Loa says:

     TACK för denna video av Tarpley! Flyttar verkligen utvecklingskedjan bakåt. Jag som precis lärt mig hur engelsk finans kom från Amsterdam med Vilhelm av Oranien; den engelska myllan beredd av Cromwells framfart och Londons brand. Men att den i sin tur kom från Venedig visste jag inte, ej heller hur venetianarna underblåste krig och kaos för att hålla Frankrike borta. Givetvis. Luther var en nyhet. – Denna tål att ses om.

  • petergrafstrm says:

   Jag har med Peter K ungefärligen överensstämmande uppfattning: att ha Hitler hemligt gömd i Sydamerika oavsett om det var sant eller ej gav Usa en användbar hållhake gentemot de fd nazister som visste för mkt om Usas stöd till nazityskland och som genom operation paperclip kunde ge Usa värdefulla tjänster inom raketforskningen och i spioneriet mot Sovjet.
   Även om Hitler vore död skulle det lönat sig att utnyttja en dubbelgångare för samma syfte.
   Britterna lär ha använt en dubbelgångare till Rasputin under WWI för att spela in spektakulära scener som sen användes i ryktesspridningen mot honom.

 3. Mjölner says:

  Min enkla reaktion efter att läst Peters text resulterar i idel frågor. Vad fordras att stoppa NWO? Kommer Kina, Ryssland och Iran knäcka petrodollarn och obstruera USA:s Deep State? Kommer guldet att ersätta den massproducerade papperslappen? USA befinner sig i ett farligt läge, tappar man besinningen och trycker på knappen, eller? Jag blir betryckt när jag läser en del andra bloggar. Där diskuterar man lästa böcker och flummar om diverse filosofer och gamla greker och vilka politiker man skall rösta på. Trump är en idiot får man veta, Ryssland hotar världsfreden etc. etc. Hallå hur står det till Svenne Kålrot! Steget till ett våldsamt scenario är ett tuppfjät. De ”UTMANINGAR” som föreligger Europa och världen löser man inte med bokläsning och filosofiska diskussioner eller att rösta på 8:klövern. Jag drar slutsatsen att USA febrilt letar efter en anledning att med false flag operation tända gnistan. Mycket farligt läge. Krigshökarna i Pentagon tycks inte reflektera på vad kärnvapenkrig har för effekter. Vansinnet är nära.

  • peterkrabbe says:

   Till alla mina läsare: Efter en snabbt påkommen ”uppdatering” av min dator har man klippt av min inloggningsmöjlighet till min egen blogg. Jag har fortfarande åtkomst via en IPad där jag fortfarande är inloggad. Om även den klipps av kommer jag inte att kunna fortsätta med att godkänna kommentarer som vanligt. Beklagar därför om det kan ta tid att få kommentarer publicerade, tills jag fått orsaken utredd!

   • Fiskargubben says:

    Stäng av routern. Kolla också upp vilka DNS:er du har infekterats med. Jag tvingades surfa från en idiotsite en tid.

  • ivanbjorn says:

   Jag hittade en oerhört välskriven artikel om NWO som ett bra komplement till ovanstående artikel:

   New World Order:
   Where Geoengineering Via Chemtrails
   Meets The Global Carbon Control Matrix

   One World Government Initially Emerging As Global CO2 ‘Management’ Regime

   Ultimately, it’s all about exerting absolute power and control over every square inch of Planet Earth and its atmosphere…..

   http://stateofthenation2012.com/?p=15986

 4. ragnhild says:

  En sviende (for pakket) god analyse. Libanon står foran krig, les moonofalabama.org. Marerittet fortsetter. Det må ta slutt: På tide nå!

  Peter Krabbe: Stor takk.

 5. Astrid Maria says:

  En del i förslavandet av människan är angreppen på språket. Vårt språk är intimt förbundet med jaget och tänkandet, förmågan att genomskåda och bilda omdöme. Utan omdömesförmåga kan inte människan utvecklas. Det oartikulerade eller dåligt genomtänkta leder lätt till ångest och förvirring.

  Ett söndertrasat och förfulat språk skadar oss nog mer än vi förstår. Normaliserandet av glåpord; förödmjukelser, förnedring och förakt, sker smygande och ord förgiftar det inre istället för att lysa upp medvetandet.

  Man talar till och med om ”det goda hatet”. Floskeln ”allas lika värde” är en markör för PK och betyder egentligen sin motsats: somliga är så vidriga att man inte vill ”ta i dom ens med tång”. Oppositionella kallas ”brunråttor” och alternativa bloggar och sajter ”kloaker” eller ”pissrännor”. I nästa andetag mästrar man andra om ”människosyn”.

  Små barn härmar ”stora” och skriker de mest vanliga invektiven, ”hora, svennefitta, rasist, nazist”… åt varandra. Ja vad gör samhällsförfallet med våra yngsta?

  Ett arbete med att återvinna språket och dess sunda kraft från den upplösning som nu pågår är säkert viktigt för att bemästra NWO.

 6. Second Opinion says:

  Jättebra text om The Hidden Hand. Tyvärr tror många att man sett för många filmer när man presenterar sånt här.

  Jag har sett några filmer om att Hitler fick hjälp att fly till Argentina. Jag köper det helt. Vi har aldrig fått se några bilder på Hitler som död. Jag vill ju påstå att Hitler var mer känd än Michael Jackson – och hans öppna kista har visats i varenda media.

  Hoppas det ordnar sig med inloggningen.

  Politisk korrekthet är ju också en typ av religion. Man måste vara starkt troende för att kunna anamma detta. Helt otroligt att lärare skolas i att fördärva en hel generation ungdomar.
  Vad f*n är detta? Hjälp. Är det så här man fostrar dagens elever att tänka och svara.
  Vågar de inte svara annat. Några ser väldigt osäkra ut i sina svar. Det gäller att inte trampa på ömma tår och man får inte riskera att kränka någon.

  ”Absurdistan” som några numera kallar Sverige – undrar du varför? Se denna (6 minuter):

 7. Sture says:

  @ Second Opinion,
  du skriver:
  ”Jag har sett några filmer om att Hitler fick hjälp att fly till Argentina. Jag köper det helt.” Jag har också sett liknande YouTube-filer och köper detta. Jag tror att det i framtiden kommer att verifieras.
  När det gäller amerikanarnas köpslagan om tysk teknologi så får man förstå att detta var innan ”Förintelse-industrin” satt igång sin propaganda på 1960-talet. Då rörde det sig om tiotusentals judar som gick under i koncentrationslägren, som den judiske ”Brother Nathaniel” påpekade att han fick höra i sitt hem och bland sina likar. Då var det inte tal om någon ”slutgiltig lösning” och förintelse av judar eftersom 400.000 av 600.000 i Tyskland hade sänts till Palestina för att bilda den judiska staten Israel. För amerikanarna kan detta då ha framstått som en inspärrning av judar i koncentrationsläger av precis samma skäl som amerikanarna spärrade in japaner i koncentrationsläger – eftersom båda dessa grupper förmodades vara illojala mot värdnationen i ett kommande krig, japanerna mot USA och judarna mot Tyskland. Hitler kände ju till att den ryska revolutionen inte var en folklig revolution utan en judisk statskupp – och att ett försök till en liknande statskupp i Tyskland gjorts 1923 av Rosa Luxemburg. För övrigt hade ju britterna spärrat in holländarna i koncentrationsläger under Boer-kriget.
  Hur många dog verkligen i tyska koncentrationsläger under Andra Världskriget? Svårt att veta eftersom ingen räknat dem. ”Förintelse-industrin” hävdar 6 miljoner judar och en stentavla i Auschwitz (som anses vara centrum för förintelsen) angav tidigare 4,1 miljoner förintade judar i detta läger. Denna siffra på nuvarande stentavla har nu dock ändrats till 1,5 miljoner dödade utan att totalsiffran för förintelsens omfattning ändrats.
  1989 frisläpptes av Gorbatjov från Moskvas Statsarkiv dokumenten ”Auschwitz Death Register” med 46 inbundna böcker över alla avlidna i lägret. Samtliga dödsfall i Auschwitz registrerades med ”tysk noggrannhet” av doktorer och medicinsk personal i kronologisk ordning. De flesta dog av sjukdomar i Auschwitz. 74.000 dödsfall finns registrerade av vilka 30.000 var judar – en avsevärd skillnad om man jämför med den officiella versionen. Här kan man konstatera att de angivna döda, som inte var judar, faktiskt var nästan 50 % fler, utan att detta givit några större rubriker. Man undrar förstås vilken roll bombningarna av Tysklands infrastruktur (med avbrutna mat- och medicin-transporter) spelade för dessa dödssiffror.
  Hursomhelst, detta var innan ”förintelse-industrin” hade satt igång sin propaganda och jag kan tänka mig att amerikanarna såg på Hitler, med andra ögon än vad som idag är vanligt – och därför lät honom löpa efter lite köpslagan om tysk teknologi.

  • peterkrabbe says:

   De förbrända liken utanför bunkern var en nödvändig manifestation för att sätta punkt för nazismen. Även ryssarna har konstaterat att kvarlevorna inte kan ha varit Hitler. Hans agenda var egentligen inget som upprörde amerikanarna, de hade stöttat Hitler ekonomiskt under hela 30- talet och hade stor respekt för den tyska teknologin. Vi skall inte förbise det faktum att den historiska bild av kriget som inpräntats hos oss är framtagen av den judiskt styrda filmindustrin i Hollywood. Den har ett givet syfte. Citatet av Truman i min artikel är talande, man hade inga preferenser vad gällde tyskar kontra ryssar under kriget, fokus låg på andra frågor som vi idag uppmärksammar mer.
   Jag tror att en opartisk skildring av händelserna under andra världskriget kommer att ge en helt annan bild än den filmindustrin velat ge oss. Att Hitler skulle fått en fristad i Sydamerika efter kriget är ingen orealistisk tanke och är sannolikt helt korrekt. Vi kommer att få revidera vår europeiska historia!

  • Intressant det du skriver. Var kan jag hitta info. om Auschwitz death register”?

  • Loa says:

   Jo, de är räknade i lägren av medicinsk personal och Internationella Röda Korset:
   The ICRC successfully applied the 1929 Geneva military convention in order to gain access to civilian internees held in Central and Western Europe by the Germany authorities.
   Officiella tal från ICRC och ITS (the International Tracing Service) visar att 282.077 människor, däribland en del judar, har bekräftats omkommit i tyska koncentrationsläger under kriget.
   Där är även dödsorsaker och resp. folkslag bokfört.

 8. Stig Rydmark says:

  Vill Sverige delta i ett anfallskrig mot Ryssland? Det här är ju en fråga som borde ställas inte bara i Sverige. I Europa finns det säkert ännu minnen och vidareberättade upplevelser som högst sannolikt avskräcker vid blotta tanken på ett nytt WWIII. Vi vet att många av USA:s ledande med förtjusning ser fram emot ett nytt krig och nya inkomster. Om detta skulle hända vet vi också att ett ev. misstag eller en false flag operation kommer att bli den tändande gnistan.
  Att då räkna med det svenska folkets stöd i ett krig mot Ryssland, som USA skapat, är oerhört naivt. ÖB, Hultqvist och klicken NATO-fans kommer att bli oerhört besvikna, någon försvarsvilja i ett sådant scenario är nästan obefintligt.
  MSM:s ständiga försök att utmåla Ryssland och Putin som en aggressiv, imperalistisk fiende har knappast skapat någon större försvarsvilja.

 9. Mjölner says:

  Peter, oroa dig icke, du är snabb att moderera inläggen. Det finns bloggar där det kan ta dygn att få in ett inlägg godkänt.

 10. Mo says:

  Det är så svårt att förstå det massiva politiska stödet för svensk NATO anslutning. Så rädda för ryssen kan väl inte politikerna vara ? Kan det handla om att vi isåfall får tillgång till dessa marknader dvs vi kan sälja våra stridsplan, ubåtar, missiler, radarsystem mm till övriga NATO medlemmar ?

  • peterkrabbe says:

   Jag tror att med en svensk NATO-anslutning kommer vår vapenindustri (det som inte redan är sålt) inom kort att hamna i amerikansk eller engelsk ägo, alla NATO-styrkor skall helst ha samma vapensystem för att vara kompatibla med varandra. Redan under Palmes tid var vår flygindustri helt beroende av amerikansk elektronik, något som för övrigt var bidragande till att han blev mördad. Det är märkligt att militären inte väger in detta i sitt resonemang. Vi förlorar helt vårt oberoende.
   Tyvärr är det nog så att svenskarna är så urbota dumma i huvudet att de inte kan se klart, inte kan förstå varifrån det verkliga hotet kommer. Med medias hjälp är det lätt att spinna vidare med skräckscenariot från Sovjet och det kalla kriget. Vi ser bara amerikanska filmer och har ingen aning om hur livet i Ryssland förändras. Det hade varit intressant med fler långfilmer från dagens Ryssland, inte bara Gulag….

   • Stig Rydmark says:

    Stoltenberg meddelar nu att man kommer att förstärka med några tusen man i Irak. Försvarsalliansen NATO måste alltså i Irak försvara sig mot IS-angreppen i respektive hemländer. Man ”försvarar” sig emot det USA skapat. Om Chaplin levat idag hade han säkert kunna skapa en bitande filmsatir.

  • Mjölner says:

   @Mo. Jag inbillar mig att svaret finns i Barcelonadeklarationen samt Medelhavsunionen. Politiker och MSM har kunskaper som inte Svenska folket har en aning om. SVT och SR verkar vara styrda av CIA eller till och med hela Deep State. Den Svenska nationens sönderfall röner stort internationellt intresse. Vi vet att Tyskland och Frankrike, särskilt Frankrike, har kommit längre i denna process, vi får ingen information om detta via media utan måste gå ut på nätet för att få veta. De s.k. Visegrad länderna Tjeckien, Ungern, Polen och Österrike håller en avvisande attityd emot EU:s invandringspolitik men utsätts för utpressning och hot från Herr Junker m fl. Vår försvarsminister verkar vara helt köpt av Pentagon och NATO.

  • ”Antingen är ni med oss eller emot oss”..handlar det väl om eller? Handlar inte ”kriget” egentligen om att hålla dollarn uppe? Mer krig= mer dollar. Och att förvissa sig om att utöka territoriet, att införliva länder genom utpressning? Genom räntor på lån har man greppet om politikerna och genom militära avtal har man greppet om landområdena. Är detta feltänk eller?

 11. Mo says:

  Det låter ju inte bra att vi är så beroende av amerikansk elektronik med tanke på alla haveri JAS planen drabbats av.

 12. Second Opinion says:

  Ny har vi ett nytt utspel på gång. De vill nog flytta fokuset från Las Vegs.
  Bästa exposen om Vegas har en sjuksköterska. Utrustningen på dem i sjukhuset är inte ens inkopplade. Skottskadade fraktas i skottkärror. En dummy som ramlar ut ur en skottkärra saknar överkropp.
  https://www.bitchute.com/video/QFbQmTSTeksl/

  + Skjutning i kyrka i Texas är nästa story.
  Nu råkade tidningar lägga ut nyheten på nätet INNAN den inträffade. Det är lite krångligt med olika tidszoner.

  San Antonio Church Shooting. Serious time descrepency.

  How did OKMagazine.com report this story ahead of mainstream news by FOUR HOURS?
  … AND… How did they report the story five hours BEFORE IT HAPPENED?

  Correction, San Antonio is only one hour behind me… making it 7:30 AM that OKMagazine.com reported the shooting. Still doesn’t work out.. AND,,, How does a UK based tabloid get the story four hours before FOX news?

 13. Anna says:

  En mystisk Homepage som har cirkulerat ett tag på nätet!
  ”Guide to Military Equipment and Civil Aviation”
  http://www.deagel.com/

  Det innehåller även en lista med 183 länder och en ”beräkning” hur Populationen ökar eller minskar fram till 2025.
  Europa och USA uppvisar en stark tillbakagång medan länder med stor Population är relativt orörda.
  http://www.deagel.com/country/forecast.aspx

  Nu vet Ingen hur hög trovärdigheten är i detta och vem står bakom men en sak kan vi vara överens om att den vita civilizationen är under en fas av systematisk angrepp såväl i USA som i Europa!
  Titta själv och bilda en egen uppfattning!
  Personligen tror jag att det Finns och har funnits mängder av ”varningar” vad som kan förväntas i framtiden men detta var så osannolikt absurd och så gränslöst ond att få som hade förmågan att ta in i sin tankeverksamhet eller i känslor!

  Detta året var hittills det värsta vad gäller chemtrails över Europa. Jag har systematiskt gått igenom NASA-s satelitbilder från 2011-2017! Den sporadiska besprutningen för 7 år sedan har eskalerat i dagliga attacker i år från vår himmel!
  NASA EOSDIS WORLDVIEW med datumsökningsfunktion! Viel Spaß!

  Sionisterna har förklarat krig mot oss och tempot ökar!!!! 2015 års Invasion var generalrepetitionen, förra året började kriget mot det fria ordet och en massiv krighets mot Ryssland och idag är en kännbar censur som skulle få Stasi och de gamla kommunister att rodna……..

  Och NGO-s fotsoldater har en genial ”handbok” sammanfattad i 12 punkter! Kriget mot vår västerländska civilization har börjat utan några spelregler……….
  https://www.steelonsteel.com/saul-alinskys-12-rules-for-radicals/

  • Hans Dahl says:

   Anna

   Här är ett avsnitt från Infowars som behandlar Deagel:

  • Sture says:

   @ Anna,
   tack för denna länk om Saul Alinskys 12 regler för radikaler. Han tillhörde som du vet samma klan som praktiskt taget alla ledare i de ”ryska revolutionen”. Väldigt intressant är slutklämmen i slutet av den sista länken:
   ”För att vi åtminstone inte skall glömma att ge ett erkännande till den allra första radikalen; från alla våra legender, mytologi och historia (och man måste veta när vi lämnar mytologin och historien börjar – och vilket som är vilket), den första radikalen som mänskligheten känner till som gjorde uppror mot etablissemanget och gjorde det så effektivt att han åtminstone vann sitt eget kungadöme – Lucifer.”

   De här människorna är alltså ‘satanister’ och det framkommer ibland men egentligen väldigt sällan. Allting försiggår i det tysta, i hemlighet. De har alltså inte alls samma moral som vi (”du skall göra mot din nästa det som du vill att denna skall göra mot dig”). De är förbjudna att läsa Nya Testamentet och gör inte heller detta.

   Jag nämnde i en kommentar diskrepansen mellan de officiella dödssiffrorna i koncentrationslägren och de som framkom ur de 46 liggarna från Auschwitz som offentliggjordes 1989, en skillnad på 140 gånger.
   Samtidigt nämns från Hollywood inte ett ord om den sovjetiska hemliga polisens chef Genrikh Yagoda (engelsk stavning) om vilken en stor israelisk publikation Ynet News skrev: ” Vi får inte glömma att några av de största massmördarna genom alla tider var judiska . . . Genrikh Yagoda var 1900-talets största judiska mördare …(och) är ansvarig för åtminstone 10 miljoner människors död.”

   • Sabine says:

    Ang. Zionisternas inblandning i västvärldens inrikes- och utrikespolitik är Douglas Reed en bra källa: ”The Controversy of Zion” (forfarande köpbar på Amazon).
    Ca 90% av Bolshevistarna var av judisk härkomst. En av de första lagar som stiftades efter revolutionen var en lag mot antisemitism – och sedan började man bränna kyrkor.
    Han beskriver det massiva motståndet från de emanciperade judarna i väst mot Zionisternas agenda. De hade ju redan ett hem i Storbritannien, Tyskland osv. Också de i Palästina levande judar var emot en judisk stat där. Allt detta motstånd ignorerades, motverkades, kördes över – av Zionisterna förstås, men även av västliga politiker som uppenbarligen kände mer ansvar mot Zionisterna än för sina egna medborgare, judiska och andra.
    Enl. Dr. Weizmann var de icke-zionistiska judar ”inga riktiga judar”…Övergrepp på dessa judar från tysk sida var välkomna, eftersom man efter ryska revolutionen behövde nya förföljelser f.a. argumentera för sin sak. Man slängde de tyska judar under bussen.

    Finns det en bra källa till Auschwitz siffrorna?

    • Loa says:

     The International Red Cross published their analysis in a three volume “Report of the International Committee of the Red Cross on its Activities during the Second World War” published in Geneva in 1948. This analysis expanded findings of two previous publications: “Sur L’activité du CICR en faveur des civils détenus dans les camps de concentration en Allemagne 1939-1945″ (Geneva, 1946) and “Inter Arma Caritas: The Work of the ICRF during the Second World War” (Geneva, 1947).

     Red Cross and East German government figures put the total deaths at every camp as 272.000, and 282,000 respectively which includes homosexuals, communists, gypsies, murderers, paedophiles etc. The 6 Million figure is a Kabbalist number, a magickal figure which featured in newspapers in the early 1900’s.

     Official International Red Cross Records
     Released, Sealed and Guarded Since the End Of WWII at Arolsen, Germany,
     The Official IRC Records Reveal the Actual Concentration Camp Total Death
     Toll was 271,304.
     http://monamontgomery.com/products/271304.htm

 14. Loa says:

  S.v. Skåne. En fet j**la chemtrail lyses just nu upp av nästan full måne. No – sv,
  För ovanlighetens syns skymtar tre stjärnor också.

 15. Martin T says:

  Angående Hitler så kan tilläggas; klarlagt är att AH befann sig i bunkerns Berlin slutet av april 1945. Klarlagt är också hans fysiska och psykiska status.
  Av samtliga då närvarande nyckelpersoner har i stort sett samtliga efter kriget skrivit memoarer om den tiden. Jag har läst samtliga tillsammans med andra som redovisar den tiden.

  Överensstämmelsen om vad som hände är förutom detaljer väldigt överensstämmande. Av alla närvarande tog många självmord och av de som flydde dödades eller togs till fånga ungefär tre fjärdedelar. Att fly var enormt riskfyllt och strapatsrikt, att AH i sin status skulle klarat detta förefaller mindre sannolikt.

  Av tillfångatagna torterades och förhördes nyckelpersoner 10 år av Ryssarna innan de släpptes. Ingen hade ändrat sin berättelse under dessa förhör.

  En nyckelperson – adjutanten Otto Gunsche skrev dock aldrig memoarer. Jag fick tillfälle att samtala med hans goda vän frau Inge Scharffenbetg innan hon avled. Enligt henne sade Gunsche att det inte gått till som den officiella historien säger. Mera ville hon inte säga.

  Så; vad är sant, vad hände? Sannolikt dog AH i Berlin och brändes utanför bunkern. För många faktorer talar emot att han lyckades eller ens försökte fly. Då hans livsuppgift misslyckats hade hans vidare liv ingen mening, detta enligt honom själv.

  • Sture says:

   @ Martin T,
   intressant att du läst så mycket om detta och att du t.o.m. intervjuat frau Inge Scharffenberg. Jag har tyvärr inte läst några historiska böcker om Hitler, men allt detta fortfar ju att fascinera läsare. Har försökt titta lite på nätet de sista dagarna och igår såg jag denna dokumentär (nedan). Det verkar på denna som om alla inblandade inte alls tror på att man fått tag i Hitlers kropp – och framförallt trodde inte Stalin på det.
   Vid tidpunkt 8.16 – 8.35 ses den man med Hitler- mustasch, som man först utgav för att vara Hitler, men som man sedan tog tillbaka eftersom det tydligen bara var mustaschen som var lik Hitler. Han var dessutom utan skor och med stoppade strumpor, vilket man inte trodde att Hitler skulle burit.
   Hitlers tandläkare ställer sedan upp och ur det förkolnade liket påstår att tänderna var Hitlers, men detta är bara ur minnet. Hon har inga tandkort att jämföra med, och det är möjligt att hon bara ville vara ryssarna till lags.
   Hursomhelst, flera här intygar att de var tillsammans med Hitler varje dag i bunkern och att han dog där, men åtminstone en har hävdat att han följde Hitler genom en lönngång, flög honom i en luftkorridor till Danmark där han steg på en U-båt till Argentina. Jag tror att vi får vänta på hur detta utvecklar sig.

   • Stig Rydmark says:

    Såg nyligen en video på Financial Armageddon Blog med vittnen i Argentina som bl a fikat med Hitler. Ett äldre foto visades också av Hitler.

   • peterkrabbe says:

    I Bengt Liljegrens briljanta bok Adolf Hitler berättas att Hitler tog emot sin flygkapten Hans Baur efter lunchen bara några timmar innan Hitler skall ha skjutit sig och Eva Braun tagit sin vätecyanid, Baur försökte övertala Hitler att följa med det flygplan som Baur hade stående färdigt för att ta med dem till ”Japan, Argentina eller något land i Mellanöstern”. Hitler vägrade dock enligt den officiella versionen. Några dagar tidigare körde Hitler ut sin läkare Morell, som brukade ge honom hans kvällsspruta, i vredesmod vrålande ”ni vill bedöva mig så att man kan ta mig från Berlin med våld! Det vill alla, men jag tänker inte ge mig av härifrån”. Berättelsen öppnar onekligen för möjligheten att så verkligen skedde…

    • Martin T says:

     Förvisso, emot talar dock Baur’s memoarer plus det faktum att Baur isåfall skulle flugit ut AH i ett livsfarligt företag dygn 1 för att återvända på en ännu farligare återresa dygn 2 – och landa utan tillgång till flygfält i mördande luftvärn, bara för att vara med i en i princip omöjlig flykt – där han också svårt sårades och tillfångatogs . Frågan blir då; varför återvände han öht ?

  • ivanbjorn says:

   Jag resonerar följande kring detta. Varför skulle den dolda makten ta livet av styrande när de tjänar deras syfte. Skulle döden vara belöning? I texten nedan kan du läsa om hur det gjick för toppnazister efter kriget. Varför skulle det gå på något annat sätt för Hitler?
   Nürbergrättegången är lika med teater!

   Riddarna förhandlade fram konkordatet (ett påvligt fördrag) mellan påven och Hitler genom Franz von Papen. Riddarna, som amerikanska ambassadörer, samordnade Roosevelt med Churchill och Pius XII med hjälp av Joseph P. Kennedy och Myron C. Taylor, en annan CFR-medlem. De hjälpte också toppnazister att fly till Nord-och Sydamerika efter andra världskriget med hjälp av William J. Donovan, James J. Angleton, William J. Casey och Argentinas president Juan D. Perón.

   I Amerika låg riddarna med deras byrå för strategiska tjänster (OSS), som senare blev Centrala underrättelsetjänsten (CIA), bakom Pentagons ”Operation Paperclip,” (offentligt exponerad 1984) som flyttade jesuitgeneralens tredje rike över Atlanten. Efter andra världskriget, hjälptes i hemlighet över tvåtusen toppnazister och forskare olagligt in i USA, inklusive SS-major Werner von Braun. Många placerades på den som ”Area 51” kända topphemliga militäranläggningen i Tonopah, Nevada. Fullkomnandet av nazisternas anti- gravitationsflygplan (flygande tefat tillverkade av Pyrex med en speglad yta från Corning Incorporated, General Electric Company och Lockheed Martin, vilka alla tre företag är företrädda i ärkebiskopen av New Yorks Utrikespolitiska råd) skulle äga rum där, bland annan hemlig, ljus-elektromagnetisk teknik. ”Operation Paperclip” övervakades av Amerikas mäktigaste riddare av Malta och CFR-ledare, J. Peter Grace, d.y. Grace lydde under jesuitutbildade ärkebiskop Francis kardinal Spellman, som det amerikanska högkvarteret för riddarna var och är ”maktboningen” i New York.

   Ur boken av Eric John Phepls Vatikanska lönnmördare sidan 447

   Sidan 673

   …Hitler, liksom Surratt, äran av ”en högtidlig själamässa” efter sin ”död.” Och till yttermera visso, beordrade Adolf kardinal Bertram, ärkebiskop av Berlin, efter att ha hört om Hitlers låtsade död, alla kyrkoherdar i hans ärkestift

   ”. . . ”att hålla en högtidlig själamässa till minne av führern och alla andra medlemmar i den nazistiska krigsmakten som har stupat i kampen för vårt tyska fosterland . . . och för den katolska kyrkan i Tyskland.’ ” [Oj!!] {14} [Kursivering tillagd])

   Sidan 683

   Under andra världskriget, skulle Tyskland brandbombas av jesuitkontrollerade brittiska och amerikanska flygstyrkor, för att krossa protestantiska grupper och icke-militära mål som protestantiska Dresden och staden för den protestantiska unionen av 1871, Darmstadt. Hitler skulle användas för att förråda, besegra, och krossa den tyska armén i Ryssland, under ledning av protestantiska preussiska generaler, precis som Napoleon! Och från en bunker i Berlin skulle varje beslut führern fattade ytterligare krossa det lutherska östtyska folket, som översvämningen av de underjordiska avloppen där tusentals tog sin tillflykt från de allierades bombningar.

   Efter kriget, skulle jesuiterna ta ytterligare hämnd. Tyskland, på samma sätt som gjordes mot protestantiska Virginia under kriget mellan staterna, skulle delas – i öst till största delen protestanter och i väst till största delen romersk-katoliker. De överlevande protestanterna i öst, gängvåldtagna och plundrade av den brutala, ateistiska, sovjetiska Röda armén, skulle placeras under den jesuitutbildade storinkvisitorn, Josef Stalin, och skeppas iväg till den svarte påvens sibiriska koncentrationsläger. Katolska Västtyskland, ockuperat av de mer välvilliga amerikanerna, skulle ställas under det militära skyddet och ekonomiska stödet av Nordatlantiska fördragsorganisationen (NATO) ledd av jesuiternas Utrikespolitiska råd som kontrollerar det amerikanska riket.

   Sidan 1141

   Hitler och Franco gör den romerska nazistiska/fascistiska hälsningen efter att ha krossat Spanien. Den 27 april 1945, skulle Hitler anlända i Barcelona efter att ha flytt från Berlin. Franco skulle skydda påvens führer fram till Hitlers avresa från hamnen till Argentina.

   • Hans Dahl says:

    Ivan

    När det gäller jesuiterna är den här dokumentären intressant. Särskilt förutgägelserna via Simpsons är kusligt detaljerade. Spola fram 14 minuter och titta en stund…

    • peterkrabbe says:

     Filmen är intressant och belysande av den religiösa inriktningen hos presidentskapet i USA. Den stärker också min uppfattning om den samverkan som finns på hög nivå inom frimurarna mellan jesuiter och sionister, något som vore bra att få mer belyst. Att den nye påven är jesuit är också en pusselbit i dagens politiska liv. Man skall tänka på att Walter Veith, som talar i filmen, är Sjundedagsadventist och partisk evangelikan, dessutom ansedd som antisemit i Tyskland. Kanske något för Sture att reda ut?

     • Sture says:

      @ Peter,
      jag tror att det var i boken ”Satans Synagoga” av Hitchcock som jag stötte på uppgiften att Rothschild faktiskt sedan flera hundra år har haft hand om Vatikanens ekonomi. Så här finns säkert täta förbindelser mellan sionister och jesuiter. När man läser om Lord Milner (medarbetare till Cecil Rhodes) så framgår det att Runda Bords-grupperna har antagit jesuiternas organisationsprinciper som ligger till grund för hela det hemliga nätverket i världen.
      Så jag tror faktiskt att Vatikanen, jesuiterna, frimurarna och sionisterna har väldigt täta skott. Jag tror personligen inte att jag kan reda ut dessa band och jag har inte heller någon lust. Det är alltför hemligt och mitt intresse för det andliga går ju inte över prästerskapet eller deras överhuvuden.
      Huruvida Donald Trump och Hillary Clinton båda är lika viljelösa nickedockor (=lika goda kålsupare) åt makten ‘behind the scenes’ övergår min förmåga att bedöma. Men jag tror faktiskt inte det.
      För övrigt så kände jag igen Walter Veith på rösten och mindes en fascinerande föreläsning på Youtube.com för några år sedan. Han har producerat många föreläsningar, som jag bra gärna skulle vilja lyssna på, men man räknar till 3.100 YouTube-filer – och det går ju inte.
      Hursomhelst, denna fascinerande video såg jag för några år sedan. Jag kan lova att den som ger sig tid att titta på den (Hans Dahl och Peter Krabbe t. ex.) inte kommer att bli besvikna. Den är både tankeväckande, humoristisk och underhållande:

      • petergrafstrm says:

       Jo Cecil Rhodes sade att de borde organisera sig som jesuiter , men Round Tables tongivande figur Alfred Milner var frimurare av 33e graden. Jesuiterna används som vilseledning i många sammanhang. Illuminati tex var ju formellt instiftad vid ett jesuitiskt tyskt universitet. Men när dom satte igång franska revolutionen styrdes ju allting från London av Lord Shelburne.
       Och franska revolutionens aktivist Voltaire,( liksom fö Karl Marx), var en stark försvarare av det Brittiska imperiet. Finansmän har sen många århundraden(före Rothschilds) underminerat Katolska Kyrkan och ibland köpt in sina egna som påve och då passat på att skandalisera Påvestolen, vilket utnyttjades för att splittra den kristna kyrkan och i sin tur var avsett att slå sönder Tyskland i religionskrig. Jesuiterna är ju inga riktiga katoliker utan en infiltration såvitt jag förstår men många tolkar det ju som att det ändå har med katolikerna att göra. Barry Chamish en nyligen bortgången exil-Israel och veteran från kriget -1967 , trodde att katolska kyrkan låg bakom mkt av planerna med Jerusalem. Jag kan inte säkert avgöra men jag vet att på flera punkter var Britterna djupt inblandade på ett orosskapande vis. Ofta hade Britterna välinformerade akademiker att tillgå men även mkt hängivna inflytande agenter. De Brittiska internatskolorna anses vara orsaken till Britternas eliters särdrag jmf med andra länders representanter.

       • ivanbjorn says:

        Lite komplettering från Eric John Phelps bok Vatikanska Lönnmördare

        ..Denna tillägnan utsträcker sig också till den romersk-katolske Clemens XIV, de romersk-katolska furstarna, och det romersk-katolska folket i Europa som oförfärat förbjöd och utvisade jesuitorden från sina gränser under hela sjutton- och artonhundratalet.

        …Med jesuiterna utvisade från nästan alla länder i Europa under 1800-talet, skulle generalens bankagenter finansiera båda sidor av hans andra trettioåriga krig (1914-1945). Tre viktiga fördelar för orden skulle bli: installationen av Rysslands romersk-katolske storinkvisitor, Josef Stalin; återställandet av påvens världsliga makt genom romersk- katolske Benito Mussolini; och förfallet av det turkisk-ottomanska riket, vars muftier i de resulterande islamiska nationerna också i hemlighet kontrolleras genom islamiskt/shriner frimureri…

        ….”Mellan 1555 och 1931 [1921] utvisades Jesu sällskap från minst 83 länder, stadsstater och städer, för deltagande i politiska intriger och omstörtande sammansvärjningar mot statens välfärd, enligt redovisningen av en ansedd jesuitpräst [jesuiten Thomas J. Campbell, The Jesuits, 1534-1921] . . . praktiskt taget samtliga fall av utvisning berodde på politiska intriger, politisk infiltration, politisk omstörtande verksamhet, och anstiftan till politiskt uppror.” {5} [Kursivering tillagd]

        Jonas E. C. Shepherd, 1987 Kanadensisk protestantisk historiker Försvarare av ex-jesuit Alberto Rivera The Babington Plot…

        …Därför utvisade Europas mäktigaste romersk-katolska kungar, efter upptäckten av reduktionerna, jesuiterna från sina besittningar. Den förste var kung Josef I av Portugal 1759 med hjälp av sin store premiärminister Sebastian Cavalho, markis av Pombal. Om kungens fördömande av sällskapet, som återfinns i hans manifest riktat till sitt rikes biskopar, läser vi:

        ”Det kunde inte ske utan den tygellöshet som införts av jesuiterna, där de tre stora dragen är, lögn, mord, och mened, att en ny karaktär skulle ges till moralen hos EXTERNI [gojim], som jesuiterna kallar dem som inte tillhör deras orden…

        …Under skydd av kontinentens mäktigaste frimureriska myndighet och skapare av 33:e gradens högsta råd, orsakade orden den franska revolutionen, som de halshögg en bourbonsk katolsk kung, Ludvig XVI, och en habsburgsk katolsk drottning, Marie Antoinette, som vedergällning för att ha blivit utvisade från Frankrike av kung Ludvig XV och från Österrike av ärkehertiginnan Maria Theresa. Med frimuraren Napoleon drev de bort bourbonerna från deras tron i Spanien och Braganzas från deras tron i Portugal. De försökte även att ta Kanaans land (inte papistiska ”Palestina”) och därmed Jerusalem från muslimerna, liksom påvens korsfarare gjorde, under ledning av den mörka tidens onda tempelherrar….

        …Käre sanningssökare, här har vi ett mycket viktigt fotografi som visar förhållandet mellan den påvlige caesarens ”två nycklar,” hans andliga makt och världsliga makt över alla nationer. Dessa befogenheter vidmakthålls av hans politiska härskare (kungar, presidenter, diktatorer) under ledning av hans hierarki övervakad av jesuiterna. Det var på grund av detta orden utvisades från Bayern 1848 och igen 1872….

        • petergrafstrm says:

         Mussolini var anställd av den Brittiska oligarkin, det erkänner tom BBC även om dom påstår att det inleddes först 1917. M var kanske också släkt med denna oligarki. Hela hans agerande var till fördel för Britterna sedan 1914 då han hjälpte Britterna att dra in Italien i ett onödigt krig med stora förluster utan minsta fördel. 600 tusen stupade och 1,7 miljoner skadade. Orsak: att Britterna i hemlighet lovat dem mer än de begärde av territoriella fördelar. Tyskarna hade redan godkänt Italiens öppet redovisade krav utan strid. Britterna bröt senare löftet så Italiens förluster var till ingen nytta. På vilket sätt skulle detta gagna Vatikanen?
         Britterna lär ha infiltrerat jesuiterna under 1800-talet. Och dom var väl infiltratörer redan från sin skapelse. Att Stalin skulle var förknippad med en jesuitisk konspiration bara därför att han i unga år skickades till en religiös skola som ung väger lätt. Phelps är en desinformatör och såna blandar sanning med bluff.
         Frimurare Illuminati jesuiter judar alltsammans var fronter för i huvudsak det Brittiska imperiet under dess mest dominanta tid. Inte för inte förekommer benämningen Kontinentens vampyr för Englands oligarki.

         • ivanbjorn says:

          Den dagen du förstår innebörden i ordet ”till guds större ära” kommer du att förstå på vilket sätt detta gagnar Vatikanen. Så länge man tror att det är girigheten som styr världen med ett namngiven stat i spetsen blir det aldrig trovärdig. En stat som kontrollerar så gott som alla tidningar i hela världen, ett land England enligt dig som har makt i stort över varenda journalist i hela världen. Ett land som planerar agenda om vilken propaganda man ska tuta i folk i respektive länder. Jag kan gå med på att drottning Elisabeth är ”Kungarnas Kung” att England är ett huvudredskap i NWO planer, men bakom dessa står krafter som inte känner till någon girighet och som handlar av helt andra orsaker. Därför lyckas de så bra! Det fins mäktiga och samtidigt ödmjuka män som du aldrig har sett som styr. Det finns rikedom på denna klot som är så stor att all rikedom du kan uppfatta och räkna samman är bara drickspengar i sammanhang . Det finns andra böcker att läsa än Eric John Phelps bok. En hel annan litteratur som ger mycket djupare insikt om det som sker. Att Phelps skulle vara desinformatör håller jag inte med. Han citerar i sina böcker uttalanden från människor som levde under de tidsepoker som han beskriver. Boken är därmed trovärdig

          • Hans Dahl says:

           Den här dokumentären om Vatikanen är intressant. (På tyska, jag kunde inte hitta den engelska Versionen.)

          • petergrafstrm says:

           En duglig desinformatör portionerar ut sanning och lögn alltefter publikens urskiljningsförmåga.
           Påståendena om Vatikanen är hypoteser och jag tror inte att han tog med det jag berättade om hur Italien av Britterna lurades med i ett förödande krig utan att dom hade ngt för det eller hur?
           Jag upprepar att Tyskland gick med på Italiens alla öppet redovisade krav utan strid. Ändå gav ett hemligt och senare brutet löfte från Britterna anledning till det onödiga kriget med 2,3 miljoner döda och skadade Italienare. Vatikanen dirigerar inte armeerna och tvingas antagligen att acceptera AAOs beslut om dom inte vill drabbas av ekonomiska repressalier. Självklart gör de rikas international upp inbördes så att det blir till fördel för den lilla giriga eliten. Men dom kan ha helt olika uppfattningar om vilka territorier som ska bli sönderbombade och skuldsatta. Venedigs oligarki försvagades pga bla Frankrikes attacker. Venetianska aristokratin bytte huvudbas till Holland och England. Tidigare var både Florens och Venedig fiender till påven och underminerade katolska kyrkan även genom att verka inifrån. Den fiendskapen hölls levande av Venetianska aristokrater som Sir Robert Cecil i England från ca 1600. Vid splittringsförsöket i Spanien nyligen hade en 33e ordningens frimurare en huvudroll bakom kulisserna och separatistledaren Puigdemont besökte 300 års-firandet av Brittiska frimureriet.
           De katolska länderna ser ut att få på tafsen för jämnan.

      • Loa says:

       Det var en remarkabel människa. Och rolig.

    • ivanbjorn says:

     Tack Hans

     Videor med Walter Veith känner jag till; intressanta videor om makten i världen med Vatikanen i spetsen men även andra videor om mjölk och mat t.ex. I denna video använder sig någon av hans gedigna arbete.

     Personligen brukar jag förbise om någon är sjundeadventist, eller något annat men jag lyssnar på vad människan vill säga. Självklart är hans infallsvinkel påverkad av hans egen syn på livet men det påverkar inte hans skarpa syn på världsordningen i sak.
     Att han uttrycker och använder olika bibeltexter när han ska beskriva olika skeenden är hans sätt att uttrycka sig.

     I Tyskland får t.ex. förintelse ej diskuteras! När Jan Van Helsing skrev sin första bok blev makten orolig för att människor skulle förstå att hela vår världsuppfattning är en stor lögn därför har en domstol anklagat honom för att vara antisemit samt man beslagtog hela hans upplaga. Han blev frikänd men denna händelse används flitig som argument att han är antisemit. När jag skrev om Helsing och hans arbete så blev det ramaskri från Sveriges vakthundar om detta. Idag har Helsing skrivit många läsvärda böcker och den dolda makten låter honom vara för att de ser att människor inte bryr sig. De läser, lyssnar men ändå inte hör och förstår inte den riktiga innebörden om livets verkliga lagar och mening

     Sen finns det böcker som försöker på riktig att behandla förintelsen men denna fråga får ej diskuteras precis som 9/11, Kennedy, chemtrails, CO2, Estonia och mycket mer. Dagens värld är byggd på alla dessa lögner och föreställningar och paketet av dessa lögner blir tyngre och tyngre och tongångarna från MSM och politiker högre och högre.

     Jag hoppas att någonstans kommer detta att brista.

    • ivanbjorn says:

     @Hans Dahl

     Tack för video.

 16. Hans Dahl says:

  Ytterligare en tanke när det gäller denna så skrämmande populationsprognos. De länder som uppvisar en dramatisk befolkningsreduktion korrelerar väldigt bra med länder som utsätts för chemtrails. På förmiddagen här några mil söder om Norrköping var himlen blå och klar. Sedan kom flygplanen och spridde ut sina chemtrails och nu är hela himlen täckt.

  Sedan början av september har chemtrails-sprutningarna varit massiva här. Både jag och mina hundar har problem med luftvägarna.

  Tänk vad enkelt det skulle vara för Globalisterna – nu när de har etablerat detta hemliga samarbete med ansvariga inom Sveriges ledning – att genomföra en extrem befolkningsminskning genom att någon dag se till att dessa kemikalier, som nu så ofta nu sprids ut över oss, skulle innehålla betydligt mer snabbdödande ämnen!

  • Anna says:

   Tack Hans Dahl för tydliggöranden mellan chemtrails och befolkningskontroll.
   Det finns en -enligt mig- växande epidemi som skrivs sällan om men är värt att ta upp: nämligen den dramatiskt ökande D-Vitamin brist! I Tyskland lider mer eller mindre 80 % av befolkningen av D-Vitamin brist. Big Pharma naturligtvis har redan D-Vitamin droppar på marknaden som föreskrivs hejdlöst! För 2 år sedan har jag själv upptäckt vid en hälsokontroll att jag har en minimalvärde och sedan dess tar dessa droppar! Även min man har under normalvärdet och drabbad av någon märklig anledning! Våra grannar, bekanta har också drabbats Jag bor i Österrike högt i Alperna med många soltimmar! Vi vandrar, rastar Hunden och för ett allmänt hälsosamt liv! Vår brist är oförklarlig!
   Jag har gjort efterforskningar om den bristen som oftast uppstår när de nyttiga UVB strålar uteblir och den naturliga D-Vitamin upptaget genom huden har blivit blockerad! Bristen skadar även immunförsvaret som leder till mängder av sjukdomar som vi inte hade fått annars!
   Jag ställde frågan till min husläkare om han hade märkt en ökad tendens och han bekräftade vad jag misstänkt! D-Vitamin bristen ökar dramatiskt!!!!!!
   Vi har vänner som är aktiva som läkare här i Österrike men även i grannländerna. Ingen har tänkt tidigare på detta men när jag ställde frågan tändes ”ljuset”.
   Chemtrails blockerar de viktiga UVB strålar som leder till en kraftigt försämrad immunitet mot sjukdommar! De behöver inte ens spruta något effektivare än så! Vår försvagad kropp kommer att fixa detta utan att någon märker……………Miniimal Risiko för att bli avslöjad och maximal Effekt skulle jag säga……..om jag hade varit cynisk!

   • peterkrabbe says:

    Tack Anna för viktig information! Detta är något som alla borde kolla upp! Att angripa immunförsvaret är naturligtvis lika med att öppna upp dörren för virusinfektioner, något som vi känt av mycket påtagligt i Sydsverige i år.

 17. Mo says:

  Kallt i höstmörkret, när den lysande solskivan seglar fram på himmelen dröjer det inte länge förräns de chemtrail sprutande planen dyker upp. Och oro och frågor med dem, hur påverkar detta oss långsiktigt både när det gäller sjukdomar och fruktsamhet ? Har politikerna ställt sig dessa frågor när de tillåter detta, om inte så borde de .

 18. Lennart says:

  Kan tipsa om ett par böcker.

  ”The Bad War – The Truth Never Taught About World War II”. Jag har bara bläddrat i den ännu men boken verkar hålla vad titeln lovar.

  Författarens hemsida :
  http://www.tomatobubble.com/worldwarii.html

  Presentation och samtal om boken ”The Bad War”:

  Smakprov:

  ”Första avdelningen: Sådden till framtida världskrig/ 1848-1913

  Revolutionsåret 1848; Förplanerade revolutioner, motsvarande dagens ”färgrevolutioner” berörde 50 länder och började på Sicilien i januari och spred sig snart till andra stater. En blandning av röda revolutionärer och nationalistiska grupper krävde ”demokrati”.(Dessa mobbar var i själva verket ledda och manipulerade av bankirdynastier och globalister).

  Syftet med dessa uppror var att underminera de existerande regimerna och installera mindre ”demokratiska” stater som lättare kunde kontrolleras av agenter för ”Den Nya Världsordningen”, en rörelse som leddes av bankdynastierna med Rothschilds främst. Rötterna daterar sig till franska revolutionens dagar.

  De kontrollerade revolutionerna orsakade tusentals dödsfall och ledde till politiska förändringar i några stater. Inom ett år hade revolutionerna slagits ned. Men den politiska strukturen i Europa hade nu försvagats genom långsam förgiftning med ”liberalism”. Tsarryssland, den av globalistfamiljen Rothschild hatade fienden, var ännu opåverkad.” (fritt översatt)

  Eftersom Peter Krabbe nämnde Palmemordet undrar jag om du Peter eller någon annan läst
  senaste boken om Palmemordet, som nu finns på Bokus, och utkommen i år. Den heter ”En oväntad vändning – Århundradets brott”. av Claes Hedberg.

  http://www.bokus.com/bok/9789175271569/en-ovantad-vandning-den-hittills-dolda-sanningen-om-det-som-kallas-mordet-pa-palme/

  Klicka för att komma åt En_ovantad_vandning.pdf

   • Hans Dahl says:

    Loa

    De här filmerna och Dammegårds böcker är det i särlkass bästa jag har tagit del av som rör Palme-mordet. Visserligen spekulerar han en hel del i slutändan men på så vis får han ihop alla dessa motstridiga fakta som luskats fram av sanningssökare som exempelvis Sven Anér, mitt i all desinformation.

    Dammegård hänvisar till en barnbok som hade en stor betydelse för hans teori. Den är verkligen också intressant för att få en övergripande bild av händelserna:

    Mordet – en rövarhistoria av Sven Wernström
    (finns på biblioteket, men inte i bokhandeln…)

 19. Martin T says:

  För övrigt blir Peter Krabbes blogg om möjligt bara bättre.
  Detta inlägg är lysande , liksom kvalite och variation på alla kunniga kommentarer.
  Tror NWO-sionisterna inte hade denna blogg med i sin ekvation, denna blogg som för varje dag sprids och länkas i allt vidare cirklar .
  Vi är alla dig skyldiga ett stort tack Peter. Läser många bloggar, men sammantaget är din i särklass !

 20. Hans K says:

  Jag och min hustru såg chemtrails idag utanför Stockholm. Vi upptäckte att planet inte fanns på flightradar.

  • ivanbjorn says:

   På följande länk finns allt jag har publicerat hittils om chemtrails på min blogg:

   https://ivansblogg.com/tag/chemtrails/

  • peterkrabbe says:

   Jag har också konstaterat efter att ha observerat sedan i somras att många flygplan som släpper ut chemtrails inte syns på Flightradar. Med kikare kan man ofta se att de saknar trafikflygens bolagslogor. Det blir också vanligare att de flyger på natten för att undgå upptäckt, liksom att de bygger på ovanför redan skapade molntäcken för att hålla sin Cloud-seeding vid liv.
   En läsvärd bok på svenska är De Vita Linjerna I Skyn av Maximilian Schnell, innehåller mycket fakta!

 21. Mo says:

  Jag har också observerat att de blir allt ljusskyggare och tycks föredra skyddet av nattens mörker. Skall man tolka det som ett defensivt beteende, de är medvetna om och inte okänsliga för allmänhetens protester.

  • peterkrabbe says:

   Så är det säkert, en växande opinion gör att deras uppblåsta ballong av lögner håller på att spricka. De får då utveckla nya, mer diskreta metoder. I Frankrike, där vi har en militär flygbas på några mils avstånd, ser vi ofta små Cumulusliknande moln brisera på lagom rakethöjd. De små bomullstussarna växer sedan snabbt till sammanhängande molnformationer som med vindens hjälp sprider sig vidare. De ser efter en halvtimme ut som helt vanliga Cumulusmoln och blir efter några timmar heltäckande.

   • ragnhild says:

    Det du beskriver er hva er typisk også her sørvest i Norge, observert gjennom de siste 2 månedene.

    Takk igjen til deg for så flotte innspill. Skal vi ha en mulighet så må modige mennesker til. Vi er her, tar reisen sammen med deg/dere. Vi er i samme båt. Kvitterer med dette verdt å merke seg: Hun innviterer gjester og har mye intressant å by på. For øvrig kom jeg også over en særs aktiv foredragsholder som dro fram Hegel ”problem, reaction – solution”, idet han viste til ”såkalt” climachange som realitet presentert – chemtrails som ”bullshit” – og så geoengineering som løsningen. Voila, manipuleringsmetodens triumpf. Den første linken her:

    • ragnhild says:

     Og Peter, tro om du ikke er den første som adresserer disse ”skumbags” på den måten de skal adresseres:
     Samme person, samme integritet – tenk om vi hadde flere som brydde seg:

     • ragnhild says:

      Krig mot land, og deres befolkning. Jo flere som kan elimineres jo bedre. Jeg selv står foran å bli tvunget til å innstallere smartmåler. Regjeringen krever det, sier innstallatørene som ønsker tilgang i.l.a. få dager:

      Dette blir tredje lenke, for opplysning – og den er skremmende. Søk du gjerne opp mer på egenhånd av disse engasjerte formidlerne, og pass på dere selv:

 22. petergrafstrm says:

  Enligt Andreas Hillgruber från Einsatzgruppe A avrättades ca 800 tusen judiska män kvinnor och barn på östfronten under ett år från november 1941. Inte inbegripandes stridande partisaner enligt vad jag uppfattat. Och en liten andel icke-judar. Så såg en del av den slutgiltiga lösningen ut. Hitlers verklighetsuppfattning var vägledd av Wagners uttolkare Houston Chamberlain, vilken var den som stärkte Hitlers beslutsamhet att se sig som den Messias som skulle rädda världen från judarna.
  Arbetet var fördelat mellan Einsatzgruppe A B C & D
  SS-mannen Kurt Gerstein berättade utförligt hur dieselgas användes för avrättningar och hur de angripna trodde att de skulle desinficeras. Revisionister ifrågasätter, såvitt jag vet, inte detta.

  Tyskarna själva som ju talat med sina landsmän som var med, är nog mer medvetna än de okunniga anglosaxare och skandinaver som anstränger sig för att försvara Hitler.
  Att Usa och England hade motiv för att ‘ge’ judarna en högre siffra än den verkliga är givetvis en muta och gynnar angloamerikanerna. Dom köper sig fria på Tysklands bekostnad. Om hela sanningen kommer ut är det England och Usa som är skyldiga alla andra skadestånd och att få stå med skammen. Judarna har kunnat pressa Tyskland på pengar, och troligen mkt mer pga en överdriven siffra. Men i gengäld är judarna nu mkt illa sedda. Sanningen hade varit till större fördel för dom ifrågan om deras anseende.
  Problematiken kring Auschwitz gör att många internetdebatterande anglosaxare och skandinaver tenderar att vara förstående om inte beundrande för Hitler.

 23. Anna says:

  NATO förbereder sig för KRIG!!!!!!!!!!!!!!!! Det är helt ofattbart att det händer utan att en enda fredsaktivist eller Organisation höjer sin röst! NATO-s möte idag i Brussel är en klar och tydlig strategisk förberedelse före kriget:
  https://www.rt.com/news/409159-nato-europe-infrastructure-stoltenberg/
  https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_148414.htm

  Sionisterna skall få den efterlängtade kriget men min övertygelse är att det innebär även deras undergång! Att parasitera sig på värdslandet och efter maximal utnyttjande dra vidare har Ryssland, Öst/Centraleuropa och även Tyskland erfarit! Nu är det USA som står i raden för den sionistiska ondskan och identiteslösheten som aldrig fått de att rota sig någonsin i de länder där deras förfäder var födda eller härstammar ifrån! Det är mycket viktig att sionisten har ingenting att göra med judar som har stark patriotisk tillhörighet till sina hemländer! Tro mig att det finns även
  de och det är de som du aldrig ser eller hör bärandes med en välsittande offerkofta………
  Bolsjevism, kommunism har bytt namn till sionism! Sionismen idag kan jämnställas med den värsta politisk radikalism som även kan identifieras inom radikala islamister!

  Parallelt med dessa förberedelser pågår en palacekupp i SaudArabien! Ingen vet hur denna händelsen kommer att påverka det närmaste Tiden. Det ryktas att Saudi och Israel vill starta en storoffensiv mot Libanon och Genom att försvaga Hizbollah/Libanon slå även samtidigt mot mål nr. ett: IRAN! Sionisterna har blivit fullständigt galna och ber om sin definitiva undergång…….

  Om Saudi-Konflikten:
  https://thesaker.is/the-inside-story-of-the-saudi-night-of-long-knives/

 24. Second Opinion says:

  Jag är övertygad om att Hitler flydde till Argentina.
  Hans döda kropp hade annars valsat runt i vartenda media och femdubblat
  lösnummerförsäljningen. Kom ihåg att de även lurade oss med Titanic.

  Ser att ni nämner chemtrails igen. Då de fortfarande finns folk som påstår att detta
  inte alls äger rum, hade jag tänkt tipsa om en man som filmar chemtrails varje vecka.
  Visserligen i Pennsylvania, men principen är densamma. Han har fångat på film väldigt tydligt hur det sprayas och sedan stängs besprutningen av helt tvärt. Kanske skulle få någon att vakna. Men Youtube har tagit ner den filmen:

  Youtube har också tagit ner en film som en tidigare U.S. Marine filmade (tjuvfilmade) i Texas. Han var på plats vid i Sutherland Springs. (Jag hann se filmen innan YT tog ner den). En kvinna intervjuas av TV-reporter och det var så förskräckligt berättade hon.
  När reportern är nöjd och slutar filma. Så är kvinnan helt plötsligt glad och en liten kille kommer fram och de lattjar med mikrofonen och reportern vill ha lillgrabben att säga: We reporting live. Och killen skrattar också. Va? Har inte dessa bevittnat en masskjutning.

  Dagen innan kunde man läsa på 4Chan att man skulle kolla nyheterna nästa dag då gällande Texas. Något riktigt stort är på gång, stod det. Intressant. Även inför Las Vegas konserten skrev man att: man skulle hålla sig borta från stora folksamlingar i Las Vegas, och lämna området direkt om man ser tre stora svarta vans parkerade bredvid varandra. Och att state of Nevada om operationen lyckas kommer att införa Backscatter-utrustning på casinon och federala byggnader. (Vilket de snackade om direkt efteråt).

  Something fishy…

 25. Fiskargubben says:

  Makthavarna kanske vill starta ett större krig i Mellanöstern. Israel och Saudiarabien är nästan allierade. Kronprins Mohammad bin Salman är ute efter Iran och startade ett grymt krig mot Jemen. Det handlar antagligen om konflikten mellan sunni och shia muslimer och Iran kan dras in. Han bråkade också med Qatar.

  Några hundra personer sattes i husarrest i en palatskupp. En teknisk mässa lockade saudier i utlandet att komma hem och investera. Då passade MBS på att konfiskera miljarder dollar. Två prinsar är döda, men det är oklart hur de dog.

  Hariri i Libanon såg vad som hände och avgick av fruktan för sitt liv.

  Alla pratar om Nordkorea medan det här byggs upp i Mellanöstern. Ett krig mellan Iran och Saudiarabien är en mardröm och drar in andra länder. Det kan bli ett riktigt stort krig. Oljepriset skulle skena och palatskuppen har redan höjt det. Vi skulle påverkas rejält även om vi inte slåss.

  Många är kritiska till det kostsamma kriget mot Jemen och det tycker MBS inte om. Några höga militärer fängslades också och armén är kritisk.

  Leaked cable confirms Israel and Saudi Arabia are working together to start a Middle East war

  http://theduran.com/leaked-cable-confirms-israel-and-saudi-arabia-coordination-to-start-a-middle-east-war/

 26. Sture says:

  Igår var det hundraårsdagen för den ryska ‘revolutionen’, dvs. den bolsjevikiska statskuppen. Man berättade på SVT igår att detta inte firades i Ryssland, mig veterligt första gången detta skett. Det förstärker intrycket av att Putin och Ryssland har lämnat kommunismen och betraktar denna som en hämsko för hela landets tidigare utveckling. Idag var det också ett program där en av de två vansinnigt roliga kvinnorna i den engelska komediserien ”Helt hysteriskt” besökte Moskva igen efter 50 år (hon var där 1966).
  Det hade ‘verkligen förändrats’. Då: brist på varor överallt. Nu: ett överflöd av varor av alla de slag och – ‘man älskar kapitalismen’.
  Det kanske inte blir så lätt för globalisterna att måla upp Ryssland som ‘den stora kommunistiska fienden’.

  • Fiskargubben says:

   Revolutionen uppmärksammades i ett bildspel under den ryska enighetsdagen i helgen i St. Petersburg, men det stämmer att president Putin vill tona ned motsättningar om revolutionen. Märkligt nog vill några kommunister stänga Leninmausolet. Ryssland är helt förvandlat.

   Putin vill inte ha tillbaka kommunismen och Sovjetunionen, det har han gjort klart flera gånger. Han sade upp sig från Kgb när Jeltsin sköt sönder Vita Huset, det ryska parlamentet, och fick en viktig post på en juridisk institution. Han har principer.

 27. Second Opinion says:

  Jag rekommenderar RussianVids analys av Las Vegas. Numera gör han inte filmer längre då Youtube tar ner dem hela tiden. Den här hann vara uppe 2 timmar innan Youtube tog ner den.

  Här är en US Marine (inte den jag brukar länka till utan en annan som tröttnat) som gör en utmärkt analys av Sutherland Springs, Texas.

 28. Hans Dahl says:

  Väldigt många privatpersoner i USA är innehavare av avancerade handeldvapen. Detta utgör säkerligen ett stort hinder för Globalisterna om de ämnar genomföra väpnade attacker mot befolkningen där. Alla dessa fejkade attentat är förmodligen led i en kampanj för att inskränka möjligheterna för medborgarna att inneha vapen.

  Ole Dammegård ger här en mycket bra analys av detta:

  • Sture says:

   @ Hans Dahl,
   just därför är det väldigt viktigt att veta hur man skall argumentera i vapenfrågan. Det finns artikel om den amerikanska befolkningens vapen på nedanstående sajt, som bygger på nationalekonomen John Lott Jr.s mycket omfattande och klargörande bok ”More guns, less crime”. John Lott Jr. gjorde den överlägset bästa undersökningen någonsin i något land då han följde våldsutvecklingen i USAs samtliga ‘counties’ (=3.054) i samband med ändring av vapenlagar under 30 år. Allt om detta står i denna artikel.

   http://denamerikanskavapendebatten.blogspot.se

   • Hans Dahl says:

    Sture

    Artikeln du hänvisar till bekräftar det som Jim Marrs säger i det här förefraget (som jag hänvisat till tidigare, men som verkligen är mycket informativt). Jim Marrs pekar här också på det faktum att Globalisterna vill försvaga befolkningens möjligheter att försvara sig.

 29. Fiskargubben says:

  Flera länder uppmanar sina medborgare att lämna Libanon. De vet mer än vad vi gör. Hariri är troligen gripen i Saudiarabien och kan inte lämna in sin avskedsansökan. Om saudierna vill slåss med Hesbollah dras Israel in i konflikten. Hesbollah är starkare inte svagare efter kriget i Syrien, men även 2006 fick Israel problem i södra Libanon.

  ”Saudi billionaires race to get their assets out of the kingdom before officials seize $800 BILLION of funds as TWO HUNDRED people are arrested”

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-5066087/Saudi-billionaires-race-assets-kingdom.html#ixzz4xwziLSvp

  ”Även Bahrain har tidigare uppmanat sina medborgare att lämna Libanon och efter dagens besked har även Kuwait gett samma budskap till sina medborgare.”

  Saudiarabien uppmanar sina medborgare att lämna Libanon

  https://www.dn.se/nyheter/varlden/saudiarabien-uppmanar-sina-medborgare-att-lamna-libanon/

 30. Second Opinion says:

  @Hans Dahl. Visst är det så. Tidigare CIA-Operative Robert Steele har medgett att SAMTLIGA terroristdåd i USA är en false flag. Och att FBI lurar/skolar folk att bli terrorister, sedan när de ska utföra ett då grips det – och FBI får spela hjältar.
  En pensionerad polischef har också medgett att de fabricerat en massa jakt på skyttar och
  tjuvar och allt möjligt bara för att få anslag.
  Föreläsningen ovan i Danmark är jättebra. Rekommenderar alla att se den.

  Robert Steele första 2 minuterna:

 31. Anna says:

  Alla bitar faller långsamt på sin förutbestämnda plats! Sorgligt men ter sig faktiskt logisk! Se det bara som en ”riskkapitalist projekt” För att det är precis vad det är…. En rik och välmående kontinent, hittills utan anarkistiska förhållanden som skall styckas och förstöras. Resterna köps upp för ingentig eller delas mellan den makten som har under 600 år förfinat detta till en konstart! Förut genomfördes kolonialism med våld och brutalitet men denna metoden hade knappast varit användbar emot europeer! Vi erövrades istället med en massiv indoktrinering som Orwells beskrev så genialisk i 1984! Vi har blivit mästare att använda ”dubbeltänk” och vi har blivit offer själva just för detta……..

  https://www.globalresearch.ca/a-totalitarian-europe-now-on-our-doorstep/5617176

 32. Mo says:

  Så är det och har alltid varit. Den superrika depraverade överklassen och oligarkerna tror att de äger världen och med vapen och terror skall den delas upp. Som giriga hundar kastar de sig över det blödande söndrande bytet. Politiker får sin beskärda del, fogar sig och håller sig fegt i bakgrunden. Befolkningen bestjäls på sitt land, sin värdighet, sin glädje.

 33. Fiskargubben says:

  Har handen som styr våra liv fått problem eller är det dags att offra fru Clinton? Sessions sätter henne under utredning för uranaffärer med Ryssland och då bör spåren leda till hennes stiftelse. Pay to play. Chelsea vill in i kongressen, men hur ser det ut när hennes mamma är under utredning och när hon själv var knuten till stiftelsen? Clinton har beställt ännu en smädesskrift om Trump av britten Steele, som får dubiös information från Ryssland. Hur ser det ut för Clinton?

  Det är ganka mycket som har hänt. Donna Brazile, om jag minns namnet rätt, säger att Clinton styrde partiet ekonomiskt och fick som hon ville. Munchin, som är ansvarig för några sanktioner mot Ryssland, säger att ingen tror att Ryssland ingrep i valet. The Duran har en bra artikel om hur olika Comey behandlade Clinton och Muller Trumps rådgivare. För övrigt kan jag glädja er med att flera stora företag övergav Clintons stiftelse efter Trumps valvinst. Hur kommer media att hantera det här? Svensk media följer slaviskt CNN, NYT och Washington Post.

  Trump har inte gjort en uranaffär med Ryssland och är nog nöjd nu. Hans motståndare får tillbaka och media ser löjligt ut. Han kanske får mer självförtroende och vågar fatta beslut som var svåra förut. Kanske han går till högsta domstolen om sanktionslagen. Sen kanske han kan reparera relationerna med Ryssland. Och med sitt eget parti. Snart gäller kongressvalet 2018 och positionering.

  http://theduran.com/slush-fund-pay-to-play-clinton-foundation-facing-financial-meltdown/

  ”US Attorney General Jeff Sessions has directed top federal prosecutors to look into Republican concerns over alleged unlawful dealings by the Clinton Foundation involving the sale of Uranium One, US media reported, quoting a letter from the Justice Department to congressional Republicans.”

  https://sputniknews.com/us/201711141059071836-sessions-clinton-uranium-one-deal/

 34. Fiskargubben says:

  Peter, det här är den kommentar som försvann. Jag skrev om den lite grann och försöker igen. Är det länken som krånglar?

  Den här artikeln är viktig för att förstå vad som pågår i Usa, men den är lång. Man får veta på vilken tunn is Russiagate vilar och hur stor faran för fru Clinton kan vara. Duran har några utmärkta artiklar med länkar för den som vill veta mer. Om Sessions går till verket, just nu pågår bara en förberedande undersökning, så kan det vara en riktig mardröm för Clinton. Då kan Trump gå till verket och påverka världspolitiken mycket lättare. Frågan är om ”handen” tillåter det. Sessions verkar tveka.

  Is Hillary Just the “Fall Guy” for the Intel Agencies and Their Moneybags Bosses?

  http://www.unz.com/mwhitney/is-hillary-just-the-fall-guy-for-the-intel-agencies-and-their-moneybags-bosses/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: