Globalismens vita fläck.

 

I takt med att befolkningen växer i världen och samtidigt den tekniska utvecklingen skenar kommer även det geografiska utnyttjandet av vårt jordklot att förändras. Hur ser Asien egentligen ut i vårt västerländska medvetande?

Sannolikt upplever de flesta det centrala Asien som en stor vit fläck, täckt av obeboeliga öknar och bergsmassiv, kort sagt ett månlandskap på jorden. Men där finns mycket av världens framtida råvarutillgångar. Vi kan alla, sådär mellan tummen och pekfingret, känna att ett politiskt fokus håller på att glida över mot detta jätteområde, men kanske utan att förstå vad som egentligen händer.

I öster gränsar Kina med sin enorma befolkning, i söder gränsar Indien, Pakistan och Bangladesh med sina likaledes enorma befolkningar, i norr har vi Ryssland med nästan ingen befolkning alls och i väster sitter européerna som knappt förstått att denna del av Asien existerar. Den går under samlingsnamnet Långtbortistan. Medan alla krälar ovanpå varandra utefter Asiens kuster ligger dess inre i det närmaste folktomt. Men hur ser framtiden ut?

Till och med Djingis Kahn fick inse att avståndet till Västerns rike var ganska stort över oändliga grässlätter, men idag färdas vi inte längre på hästryggen. När den nya sidenvägen till Europa kommer att bestå av sexfiliga motorvägar och blixtsnabba monorailsystem kommer vi att stå inför samma revolution som när järnvägsnätet byggdes upp i Europa på 1800-talet, nya städer och industrier kommer att växa upp som svampar ur jorden.

För tusen år sedan spred det Khazariska riket ut sig över en stor del av detta område.

Khazarien fick en stor invandring av judar, som blev så viktiga för detta krigiska land – i ständig konflikt med den ryska grannen i norr – att man till och med antog judendomen som statsreligion. Från området norr om Svarta Havet spred sig judiska folkstammar över Östeuropa och Ryssland, med stort tillflöde från det av katolikerna återtagna Spanien, Konstantinopel och Mellanöstern.

Före andra världskrigets utbrott levde 10 miljoner judar i detta, av många nationer bestående område, från Östersjön ner till Svarta Havet.

 

                      De judiska bosättningarna i Östeuropa vid förra sekelskiftet

Därav levde drygt 3 miljoner i Polen, i Ungern 625.000 eller lika många som i Tyskland och Frankrike sammantaget (Wasserstein/ On the Eve). Inom Rysslands gränser fanns också 3 miljoner judar, att jämföra med 250.000 i Baltiska staterna och 10.000 i Sverige. Denna bakgrund är viktig för att förstå senare tids resonemang kring det judiska intresset för området runt Svarta Havet.

När den judiske och i Ungern födde Georg Friedman (Business Insider) föreläser om det framtida Europa, ser han framför sig ett Östeuropa som ganska bra överensstämmer med den judiska populationens utbredning före kriget.

friedman-eu-karta

Samma visioner delar han med åtskilliga andra judiska amerikaner i toppbefattningar och med östeuropeiska rötter, som Brzezinski, Soros m.fl. Detta är i själva verket anledningen till det amerikanska engagemanget i länder som Vitryssland, Ukraina och resten av Svarta Havs-regionen. Naturligtvis ingår också även Ryssland som den viktigaste trofén, för att möjliggöra den fortsatta vandringen österut.

Även sionismens främsta företrädare från början av 1900-talet, Theodor Herzl som var född i Ungern och Chaim Weismann, född i Ryssland hade funderingar över om den önskade judiska nationalstaten kanske borde ligga i detta Östeuropa istället för i Palestina.

Man kan inte bortse från tanken att den av sionistiska krafter initierade ryska revolutionen kan ha ingått i detta tänkande, man hade länge bearbetat den engelska administrationen av Palestina utan resultat. Med Lenin och Trotsky såg man också ut att nå det målet, den judiska styrningen av det nya bolsjevikiska Sovjet var genomgripande. Efter Stalins tillträde och efterföljande utrensningar hade ryssarna återtagit dock makten. Judarnas reträtt från Östeuropa genom andra världskriget är känd historia. Att intresset nu väckts för en återkomst är inte förvånande, logistisk sett är detta rike, beläget mitt i Eurasia en önskedröm för ett affärsinriktat folk.

Kanske är det lättare att förstå det amerikanska, som ju också är det sionistiska, intresset för axeln Europa – Kina ur denna synvinkel. Att det dessutom passar utmärkt in i globalismens tentakler gör inte saken sämre. Med muslimernas oljestater söder därom kan man nog kalla detta en placering mitt i den framtida världen, betydligt bättre placerat än det avlägsna Amerika.

Ett exempel på detta är Kazakstan, vars nya huvudstad Astana nu växer upp ur ingenstans (bild ovan).

Med en befolkning som nu överstiger en miljon är Astana en av de framtida megastäder som kommer att känneteckna det nya inre Asiens välstånd, baserat på exploateringen av naturtillgångar som olja och gas. Med en stadsplan av den japanske arkitekten Kurokawa är staden typisk för de artificiella städer som i likhet med Islamabad i Pakistan läggs ut på obebyggd mark i syfte att skapa nationella symboler, öka självkänslan och markera att en ny tid väntar.

Astana ger plats för alla religioner – moskéer, kyrkor och synagogor trängs med nya kulturhus och ett nybyggt universitet i ett försök att tillgodose alla önskemål. Men framför allt hyllas den nya välfärden, manifesterad genom gigantiska shoppingcenter, skyskrapor och guldglänsande skrytpalats. Man kan dock notera att staden har fått Asiens största synagoga genom bygget av Beit Rachel Synagogue, vilket möjligen är väl kompatibelt med oljeindustrins symbolbyggnader. Som en blinkning till Washington har Astana begåvats med en egen variant av Vita Huset och har även fått en egen pyramid!

Att denna vandring österut ända fram till Kinas gräns är oemotståndligt lockande för globalismens legionärer är givet, det inre Asien lär inte förbli globalismens vita fläck särskilt länge till.

Peter Krabbe

91 Responses to Globalismens vita fläck.

 1. Och var någonstans bygger man nationer med frihet från religion? Det vore en intressant nation att flytta till, anser jag. Där tror jag att chanserna för långsiktig harmoni är betydligt större.

  • peterkrabbe says:

   Det kan jag hålla med dig om. Sannolikt är det bara en tidsfråga innan konflikterna bryter ut även i Kazakstan, eftersom många religioner redan är där och markerar revir. Vi kan ju se i Afghanistan att de fredliga religionerna i den ryska ortodoxa kyrkan och buddhismen står sig slätt mot ett aggressivt islam. Förhållandet lär bli detsamma utefter den nya axeln mot Europa, särskilt mot bakgrund av islams växande inflytande hos oss själva.

   • Jo. Förmodligen. Det är de fredliga tankesystemens svaghet. De förstår inte nödvändigheten av att krossa aggressiviteten i förebyggande syfte.

    Kommer du förresten starta något nytt parti som kommer valsamverka?

    • peterkrabbe says:

     Jag själv kommer inte att starta något parti, det räcker inte krafterna till för. Min yngste son Mons sitter med i Medborgerlig Samling och skriver delar av deras partiprogram. Trots det finns det delar där som jag inte sympatiserar med, som inställningen till NATO och jordbrukets användning av glyfosat. Det är möjligt att det kan bli ett bra parti, det visar sig till våren när alla synpunkter är på plats. Valsamverkan kan ju vara en möjlighet där eftersom det inte är lätt att ensam ta sig över 4%- spärren.
     Inte ens där ser jag någon enad front mot globalismen, det är tydligen oerhört svårt i svensk politik att definiera fienden.

     • Tråkigt att höra. Att medierna ljuger dygnet runt gör heller inte saken lättare för något nytt eller gammalt parti att skaffa sig rimliga uppfattningar.

      Människor blir hjärntvättade. Sedan förstärker de denna hjärntvätt inom sina grupper, helt enkelt för att de saknar kunskapen om olika former av osanning.

      Nya partier lider ofta av hybris inför varje val där de verkligen tror att folket ska rösta på dem och att de ska komma över 4%.

      Trots besvikelsen efter varje val så kan de aldrig se skeptiskt på saken. Hybrisen stärks igen inför nästa val, precis som i vilken sekt som helst, helt oavsett vad de tror på.

      Kristdemokraterna insåg ex. först efter decennier att de måste valsamverka sig in, men visst finns det undantag. MP kom in genom plötslig säldöd som sedermera visade sig bero på virus, inte miljön.

      SD kom in p.g.a. alla andra partiers mystiska totala oförmåga att fånga upp missnöjet med massinvandringen av icke-flyktingar, IS-soldater och social turism.

      …men sådant tillhör helt klart ovanligheterna.

   • Roland Salomonsson says:

    Khazakstan är idag sekulärt. Muslimer och kristna m fl lever tillsammans. Men detta kan inte islam tollerera då sharia anger att islam inte kan ”underkastas” någon annan makt. Även i Khazakstan pågår således en jihad av samma typ som f n i Sverige. Men ett islamskt Khazakstan lär inte kunna tollereras av varken Kina eller Ryssland. Kina vill inte tillåta stöd åt de militanta Uigurerna i väst och Ryssland vill inte ha instabilitét så nära viktiga produktionsområden i västra Sibirien.

  • Sture says:

   @ Martin Gustavsson,
   kommunismen är ett ateistiskt system fritt från religion. Flytta till ett kommunistiskt land, t. ex. Kuba, Kina eller varför inte Zimbabwe. Du kommer inte ifrån morden och förtrycket men väl religionen – alltid något.

   Historikern Rudolph Joseph Rummel sammanställde alla historikers uppskattningar (baserade på dokument, gissningar, berättelser etc.) om olika regeringars mord på sin egen befolkning (offer från de olika krigen inte medräknade) och kom fram till en siffra på 212 miljoner medborgare som dödats av sin ateistiska kommunistiska regering över hela världen. Här följer Rummels berättelse om Sovjet – och det har nog gått till så i alla kommunistiska länder:
   [Jag har själv besökt the ”killing fields” i Kambodja och de var ganska duktiga på att utrota ”religiösa” människor där – 3 miljoner av 7 miljoner invånare förintades på bara 4 år. Vilken prestation.]

   ”Troligtvis har 61,911,000 människor (54,769,000 av dem medborgare och 7,142.000 utlänningar) blivit mördade av kommunist partiet–regeringen—i Sovjet-Unionen.
   Gamla och unga, friska och sjuka, män och kvinnor och till och med barn och ålderdomssvaga blev kallblodigt mördade. De var inte soldater inblandade i ett inbördeskrig eller upprorsmakare, och de var inte kriminella. Faktum är att nästan alla var skyldiga till … ingenting.
   Somliga kom från fel klass – borgerlighet, jordägare, aristokrater, storbönder. Somliga tillhörde fel nation eller ras – ukrainare, svartahavs-greker, kalmyker, Volga-tyskar. Somliga var medlemmar av fel politisk fraktion – trotskister, mensjeviker, socialistrevolutionärer. Eller somliga var bara dessas söner och döttrar, hustrur eller makar, eller mödrar och fäder. Och somliga var sådana som ockuperats av Röda Armén – balter, tyskar, polacker, ungrare, rumäner. Dessutom stod somliga helt enkelt i vägen för ‘sociala framsteg’, som den stora bondemassan eller religiösa trosanhängare. Eller somliga eliminerades på grund av sitt potentiella motstånd, som författare, lärare, kyrkans män; eller den högsta militära ledningen; eller till och med själva kommunistpartiets medlemmar, höga som låga.. . ”

   • peterkrabbe says:

    Det var en imponerande retorik, värd respekt. Samtidigt undrar man hur många som dött i krig orsakade av religionsmotsättningar, det skulle kanske varit bra att jämföra med. Vi vet ju alla att vissa religioner bidrar med god moral och själva basen för våra uppförandekoder, tyvärr finns det också andra som står för aggressivitet och ren ondska. Kanske ligger problemet hos oss själva, vår egen medfödda godhet eller ondska?

    • Sture says:

     @ Peter Krabbe,
     det finns en iransk forskare som studerat Islams härjningar och ockupationer och kommit fram till en siffra på c:a 270 miljoner mördade oskyldiga medborgare i de ockuperade länderna. Och de har dödats i Allahs namn, medan de ovan (212 miljoner) har dödats i ateismens namn.
     När det gäller inkvisitionens offer, så fick jag en gång anledning att studera detta. Det visade sig när man går igenom de dokument som redovisas på Internet att 98,2 % av alla dem som hördes under inkvisitionen från 1200-talet under 350 år frikändes. [Dessutom: Alla förhörsprotokoll finns noggrannt redogjorda för – något som man säkert inte finner inom kommunismen eller Islam.] Endast 1.8 % (=44-45.000) dömdes till döden under 350 år och då av den världsliga makten, fast detta är ingen ursäkt. Men detta är inte precis så som det framställs i media.

   • petergrafstrm says:

    Usa orsakade att Polpot regimen kom ifråga genom bombningarna av Laos. (Jag har även sett uppgifter på att bilder på dödskallar som tillskrivs Polpot var tagna från dem som dött under Usas hemliga krig mot Laos) Ingen verkar ha ngt gott att säga om Khmer Rouge men eftersom Usa provocerade fram dem är det inte kommunismen i sig det handlar om utan den hänsynslösa imperialismens konsekvenser. Om ni har lagt märke till mina tidigare skriverier så vet ni att jag inte föredrar kommunism men det eviga nedrackandet på kommunismen jmf med imperialisterna behöver balanseras. Bla även därför att Us/Uk spred kommunismen till alla de kända fallen. I fallet Kina var det inte med tvång utan med list. Och Usa och England fortsatte efter massakrerna sen att stödja Polpots Khmer Rouge som ni nog känner till, så AA-oligarkin förnekar sig inte.
    Sen beträffande siffror av dödade under kommunismen behöver man även ta hänsyn till om det handlade om svält och armod under de av AA orsakade interventionskriget i Sovjet tex.
    Men jag tror på att det förekom ca 800 tusen avrättningar.

    • Sture says:

     @ Petergrafstrm,
     du förnekar dig aldrig. Du skriver: ”Ingen verkar ha ngt gott att säga om Khmer Rouge men eftersom Usa provocerade fram dem är det inte kommunismen i sig det handlar om utan den hänsynslösa imperialismens konsekvenser.”

     Så utrotningen av 3 miljoner oskyldiga medborgare av landets 7 miljoner invånare har ingenting med kommunismen att göra? Du har inte förstått vad hjärntvätt gör med en befolkning – och hur människor kan komma att se avrättningar av oliktänkande som ”nödvändiga” offer om man vill nå från till ”det klasslösa kommunistiska samhället och ”den nya människan”. När detta väl sätter igång så blir det en obeveklig process som är mycket svår att stoppa.
     Det kan vara väl värt här att fortsätta citera den artikel (om kommunismen) av Rummel som du gjort din kommentar till. Ty samma mekanismer som har varit verksamma i Sovjet har också varit verksamma i Kambodja – nödvändigheten av att förtrycka och helst utrota ”klassfienden”. Och detta är förklaringen till Kambodjas tragedi:

     ” Vad vi faktiskt har bevittnat i Sovjetunionen är en sant samhälleligt jämlik utrensning och utjämning: ingen grupp eller klass undkom ty var och en och vem som helst kunde ha haft kontrarevolutionära förfäder, klasshärkomster, kontrarevolutionära idéer eller tankar eller vara mottagliga för sådana. Och sålunda blev nästan vem som helst arresterad, förhörd, torterad och efter en framtvingad bekännelse om en komplott att spränga Kreml, eller några sådana, skjutna eller dömda till den torra giljotinen – långsam död genom köld och utmattning, undernäring och överansträngning i ett tvångsarbetsläger.
     En del av detta massmord var folkmord, som det storskaliga massmordet på hundratusentals Don-kosacker 1919, den avsiktligt skapade svältkatastrofen som dödade omkring 5 miljoner ukrainska bönder 1932-33, eller deportationen till massdöd av 50 – 60.000 estländare 1949. En del var massmord, som den storskaliga utrotningen av omkring 6,5 miljoner ”kulaker” (det gällde bättre ställda bönder och sådana som motsatte sig kollektiviseringen) från 1930 till 1937, avrättningen av kanske en miljon partimedlemmar under den Stora Terrorn 1937-38, och massakrer av alla trotskister i tvångsarbetsläger.
     Och delar av mördandet var så slumpmässiga och besynnerliga att journalister och samhällsforskare inte kan föreställa sig det. Som att hundratusentals människor blev avrättade i enlighet med på förhand bestämda regeringskvoter. Så här säger Vladimir Petrov (som 1954 hoppade av när han var spionchef i Australien och vars trovärdighet och efterföljande avslöjanden verifierades av en Kunglig australisk spion kommission) om sitt arbete under åren 1936-1938:
     ”Jag har handlagt hundratals besked som gavs till alla delar av Sovjetunionen och vilka var avfattade i följande form: ‘Till N.K.V.D. (säkerhetstjänsten, min anm.), Frunze. Du har fått i uppgift att avrätta 10.000 folkfiender. Rapportera när detta är gjort. –Yezhov.’ Och i sinom tid skulle svaret komma tillbaka: ”Som svar på din förfrågan av det och det datumet, så har följande fiender till det Sovjetiska folket skjutits.”
     Då och då, under en eller annan period stipulerades det också kvoter för hur många som skulle arresteras över hela det långa och breda sovjetiska territoriet. Till exempel anser Solsjenitzyn att dessa är grundläggande för Den Stora Terrorn under 1936-38:
     ”Den verkliga lag som låg till grund för arresteringarna under dessa år var kvot-anvisningarna, de satta normerna, de planerade tilldelningarna Varje stad, varje distrikt, varje militärenhet tilldelades en speciell kvot arresteringar som skulle utföras under en stipulerad tid. Från och med det berodde allt på Säkerhetsverksamhetens befattningshavares påhittighet.”
     Men mord och arresterings-kvoter fungerade inte bra. Hur man skulle hitta ‘folkfiender’, som man kunde skjuta var ett särskilt akut problem för dessa lokala NKVD (sovjetiska hemliga polisen) som hade varit flitiga att avslöja ‘komplotter’. Deras enda utväg var att skjuta dem som de arresterat för de mest obetydliga civila brott, sådana som tidigare arresterats och frisläppts och till och med mödrar och hustrur som infann sig vid säkerhetstjänstens högkvarter för få information om sina arresterade nära och kära. Vi saknar begrepp för mord efter kvotering eftersom vi aldrig tidigare, varken journalisten, historikern eller statsvetaren, har stött på fenomenet att en regering kan och har gjort något liknande. Av samma skäl har vi inte heller något begrepp för avrättningen av svältande bönder som fiskade i ett vattendrag utan Partiets tillåtelse (försöka stjäla statens egendom), inte heller utfärdandet av en tio-årig straffdom till den förste som slutade applådera efter att Stalins namn nämnts vid ett offentligt möte. Inte heller för att avrätta en fjorton-åring därför att hans fader utrensades; inte heller för att Röda Armén inte bara tillät utan uppmuntrade massvåldtäkter och massmord av civila i praktiskt taget varje nyligen ockuperat land under Andra Världskriget. . .”

     • Sture says:

      R J Rummel ger sedan sin förklaring till dessa gigantiska folkmord (212 miljoner oskyldiga medborgare) som pågått under 50 år i kommunistiska länder. För mig som ingående studerat marxismens alla klassiker inklusive samtliga delar av Marx’ Kapitalet, så är denna förklaring glasklar. Läs och ta till er av denna visdom:

      ”Vare sig det aktuella folkmordet är så här lågt eller högre så är det ett faktum att de flesta av dessa människor mördades med avsikt och medvetet över hela kontinenten. Detta svarar förstås inte uttömmande på frågorna. Vad hände egentligen ? När ? Hur ? Hur skall vi förstå detta folkmord ? Jag skall försöka att särskilt besvara dessa frågor i de följande kapitlen. Men nyckeln till allt detta kan avslöjas här: Marxism.

      I november 1917 ledde Lenin sitt lilla bolsjevikparti i en väldigt riskfylld men slutligen lyckosam kupp mot Alexander Kerenskis provisoriska, demokratiska socialistregering. Detta var inte bara ett gripande av makten och förändring av ledarskapet utan en revolutionär förvandling av regerandets själva natur och syn på världen. Det innebar bildandet av enastående rättigheter för staten; och inrättandet av en ytterligt kallblodig, samhälleligt ingenjörs-vetenskaplig syn på statens makt över folket. Denna makalösa, splitter nya bolsjevikregering förenade en i sig helt komplett sekulär filosofi om naturen och det goda, med en i början skakig, men till slut enväldig politisk kraft utan tidigare historisk förankring – en sammansmältning av en idé med makten. Det blev då och har sedan dess förblivit idealstaten där allting var möjligt att genomföra.

      Filosofin har ett universellt perspektiv, på samma gång en teori om verkligheten (dialektisk materialism), om människan i samhället (historisk materialism), om den bästa samhällsformen (kommunismen), om en statlig metod för att genomföra denna (proletariatets socialistiska diktatur), och om politisk taktik (revolution, förtrupp, parti etc.). Praktiskt syftar den till att spänna över livets alla områden, ha enväldig makt och vara tekniskt fulländad. För att citera Lenin: ”Diktaturens vetenskapliga begrepp innebär ingenting annat än detta: gränslös makt som direkt stöder sig på våld och som inte begränsas av några lagar och är absolut obegränsad av regler.”

      För att summera: Med dess teori, som innehåller en ”verklig” förklaring på mänsklighetens tidigare och nuvarande situation och drömmen om ett bättre samhälle, så ger denna ideologi svar både till det politiska och ekonomiska livets vadan och varthän och än viktigare, den förser en med lösningar; för den trosvisse anger den en väg till fred och lycka, till jämlikhet och välfärd, och till frihet från hunger, fattigdom och utnyttjande.
      Den teoretiska delen av denna kommunistiska ideologi utvecklades först av 1800-talsfilosofen och den politiska ekonomen Karl Marx och hans anhängare. Lenin, som var både filosof och politisk revolutionär lade till ett politiskt program och taktik. Lenins säregna slag av kommunism har före och i decennier efter att han lyckats gripa makten i Ryssland blivit känd som bolsjevism; under vår tid kallas ideologin marxism eller mera specifikt, marxism-leninism för att ange de ändringar som infördes av Lenin. Hädanefter kommer jag helt enkelt att hänvisa till det som marxism.

      Marxismen är i grunden kompromisslös. Den känner till sanningen i absolut mening; den känner i absolut mening till Det Goda (=kommunismen) och Det Onda (=kapitalismen, feudalismen), den känner i absolut mening till vägen för att uppnå detta (=proletariatets socialistiska diktatur). Så fort denna ideologi var i besittning av den ryska statens myndighet och nakna makt – dess armé, polis, domstolar, fängelser – så arbetade den för att sätta sitt marxistiska program i verket. Och således har Sovjetunionens historia alltsedan bolsjevikernas kupp varit endast detta: en utdragen, total, ingenjörsmässig applicering av statsmakten för att riva ner och sedan återuppbygga alla sociala inrättningar – för att skapa den marxistiska utopin på jorden.

      Eftersom marxisterna känner till Sanningen, så måste alla ideologiska motståndare gravt ha misstagit sig och därför vara folkets fiender. Eftersom man vet Vägen till Lycka så måste de som avsiktligt eller oavsiktligt blockerar denna Väg elimineras. Till och med på den taktiska nivån och till och med bland de marxister som hade den riktiga drömbilden, så kunde ingen tillåtas att vara annorlunda; ty till och med på denna nivå, åtminstone tills Gorbatjov kom, så fanns det bara en Sanning.

      Fullkomliga idéer och statens oinskränkta makt kunde bara betyda en sak: att staten och dess maktmonopol blev den utopiska förändringens instrument för ”framsteg”. Sålunda skulle Röda Armén komma att användas för att slå ned motståndet mot att lägga beslag på privat egendom (som var ursprunget till det onda); en hemlig polismakt skulle komma att skapas för att avslöja folkets fiender och för att tillintetgöra motståndare. Lagen skulle bli ett instrument för terror och revolutionär förändring; rättegångar i domstolen, om det hölls sådana, skulle få en given utgång på det sätt som det marxistiska prästerskapet ansåg nödvändigt. Och allt var tillåtet, självfallet – lögner från regeringen, bedrägeri, stöld, misshandel, tortyr och mördandet av 61,911,000 människor – allt bidrag till den kommunistiska framtiden.

      Och allra viktigast, i denna ideologi skulle de levande offras för de ofödda. De levande var föremål, liksom murbruk och tegelstenar, timmer och spik, som var till för att användas, hanteras, staplas på varandra för att skapa en ny samhällelig struktur; personliga intressen och önskemål, smärta eller nöje hade liten betydelse, och var oviktigt i ljuset av den nya värld som skulle skapas.

      När allt kommer omkring, hur kunde man tillåta, låt oss säga, Ivans önskan att odla upp sin faders jord, Mikaels att köpa bättre skor eller Alexanders att lägga upp ett förråd av mat inför vintern för sin familjs skull, stå i vägen för de framtida generationernas större goda? Detta ideologiska imperativ kan ses i Lenins attityd gentemot svälten i Volga 1891-2. Medan ryssar av olika klasser och ideologier försökte hjälpa offren, så motsatte sig Lenin sådan hjälp och menade att svälten skulle radikalisera massorna. Lenin sade: ”Psykologiskt är detta tal om att ge mat till de svältande ingenting annat än ett uttryck för den socker-söta mentalitet som är så karakteristisk för vår intelligentia.”

      Ideologin är den avgörande faktorn i Sovjetunionens mord på sitt eget folk. Den förklarar hur enskilda kommunister kunde misshandla, tortera och mörda i hundratals och ändå sova gott om natten. Dystra arbetsuppgifter, visst, men när allt kommer omkring så arbetade man för det större goda. Det förklarar hur sovjetiska härskare, särskilt Lenin och Stalin, med vett och vilja kunde anbefalla döden för hundratusentals och som i fallet med hungersnöden i Ukraina 1932-33, miljoner.

      Läs Solsjenitsyn om detta:
      ”Shakespeares illgärningsmän stannade vid ett dussin kroppar. Därför att de inte hade någon ideologi. Ideologi – det är det som ger ondskan dess eftersökta berättigande och ger illgärningsmännen den nödvändiga ståndaktigheten och beslutsamheten. Det är den sociala teorin som hjälper till att få hans handlingar att verka goda istället för onda i hans egna och andras ögon, så att han inte får höra förebråelser och förbannelser utan får lovord och ära. Det var så Inkvisitionens ombud stärkte sin vilja: genom att åberopa Kristendomen; erövrarna av främmande länder genom att höja Fädernelandets storslagenhet till skyarna; kolonisatörerna genom civilisationen; nazisterna genom rasen; jakobinerna (tidiga och sena) genom jämlikhet, broderskap och lyckan för framtida generationer.
      Tack vare ideologi, så var det tjugonde århundradet ödesbestämt att få erfara illgärningar i en skala som räknades i miljoner…

      Det florerade ett rykte mellan 1918 och 1920 att Petrograd Tjekan…inte sköt alla dem som dömts till döden utan gav några dem av levande som föda till djuren i stadens djurparker. Jag vet inte om detta är sanning eller förtal….Men jag skulle inte heller försöka få bevis för det heller. I enlighet med den praxis som blåmössorna följer så skulle jag vilja föreslå att de bevisar för oss att detta inte var möjligt. På vilket annat sätt kunde de skaffa fram mat till djurparkerna under dessa svältår? Ta det från arbetarklassen? De här fienderna skulle dö i vilket fall som helst, så varför kunde inte deras död ge ett ekonomiskt stöd till republikens djurparker och på detta sätt bistå vår march in i framtiden? Var inte det ändamålsenligt ?
      Detta är den exakta gräns som de Shakespeareanska illgärningsmännen inte kunde överskrida. Men illgärningsmannen med ideologi överskrider den och hans ögon förblir torra och klara.” (Heller, Mikhail. Cogs in the wheel: The Formation of Soviet Man, New York: Alfred A. Knopf, 1988.)

   • @Sture
    Jag granskar här dina utsagor helt kort genom att söka evidens.

    1. Kommunismen är ett ateistiskt system fritt från religion. Det stämmer inte.

    ”In 2010, the religious affiliation of the country was estimated by the Pew Forum to be 65% Christian (60% Roman Catholic or about 6.9 million in 2016, 5% Protestant or about 575,000 in 2016), 23% unaffiliated, 17% folk religion (such as santería), and the remaining 0.4% consisting of other religions. Cuba is officially a secular state. Religious freedom increased through the 1980s, with the government amending the constitution in 1992 to drop the state’s characterization as atheistic. … Cuba also hosts small communities of Jews (500 in 2012), Muslims, and members of the Bahá’í Faith.”
    Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Cuba#Religion

    ”According to a 2014 study, approximately 74% are either non-religious or practise Chinese folk belief, 16% are Buddhists, 2% are Christians, and 1% are Muslims.”
    Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/China#Religion

    ”An estimated 80% of the country’s citizens identify themselves as Christians. Protestants (mostly followers of Pentecostal African Churches) are around 63% of the population. Estimates from 2005 said there were 1,145,000 Roman Catholics in Zimbabwe. This is about 9% of the total population. The followers of ethnic religions are around 11%. Around 1% are Muslims, mainly from Mozambique and Malawi, 0.1% are Hindus and 0.3% are Baha’is. Approximately 7% of citizens have no religious practice or are atheist.”
    Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe#Religion

    Således blir jag, eller dessa religiösa människor eller deras stackars barn, inte fria från religionen där.

    2. Historikern Rudolph Joseph Rummel … kom fram till en siffra på 212 miljoner medborgare som dödats av sin ateistiska kommunistiska regering … Det stämmer heller inte. Du har helt tydligt tagit fel siffra här och Rummel är dessutom välkänd för att överdriva.

    Historikern Rudolph Joseph Rummel: ”…put the total number of people killed by governments during the 20th century at 212,000,000 of which he says 148,000,000 were killed by communist regimes. His figures for Communist regimes are higher than those given by other scholars, which range from 60,000,000 to 100,000,000. He concluded that democracy is the form of government least likely to kill its citizens and that democracies do not wage war against each other.”
    Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolph_Rummel

    Jag undrar dessutom om denna något lägre siffra sannolikt berör kommunismen i inledningsskedet då det finns interna kontrarevolutionära krafter som får dödsstraff, samt sannolikt naturkatastrofer som skapar svält, samt sannolikt följdverkningarna av det krig, med den brända jordens taktik, som Hitlertyskland startade, och vem vet, kanske även kvinnans ökade frihet under kommunismen? Rummel var helt tydligt en man med en tydlig politisk agenda att överdriva både till höger och vänster.

    Jag noterar också att den extremreligiösa ”demokratin” i USA (med ”demokratiska” anhang) invaderat även demokratier direkt och indirekt genom att stötta fascism i olika former, samt skapa svält genom sanktioner, allt sedan slutet på andra världskriget. Mer finns att läsa ex. här:
    http://jinge.se/allmant/varldsopinionen-usa-ar-storsta-hotet.htm
    …samt att massmordet pågår även idag indirekt genom stödet av diktaturer:
    http://jinge.se/allmant/usa-stodjer-73-av-varldens-diktaturer-militart-sverige-ocksa-diktaturkramare.htm

    Jag har själv besökt the ”killing fields” i Kambodja och S21, men få har läst historikern David Chandlers syn på saken eller talat med kambodjaner som alls inte ger Pol Pot den stora skulden för skeendet, men lägger större skuld på den USA-stödde Lon Nols jakt på socialdemokrater och USA:s massmördande bombningar av landsbygden, vilket gjorde bönderna fly förbannade och tog Pol Pot till makten, vilket sedan, faktiskt p.g.a. av en missbedömning av Pol Pot, p.g.a. glädjerapporter av ristillgången, p.g.a. böndernas/Pol Pots vilja att köpa vapen från Kina till ett galet nationellt etniskt rensningskrig mot vietnameser, samt bristande hjälp från omvärlden när ris-misstaget var ett faktum, ledde fram till det fullkomligt logiska beslutet att avrätta de Lon Nol-trogna f.d. stadsborna (som f.ö. såg ned på bönderna), istället för att hela befolkningen skulle svälta ihjäl. Under dessa svältens dagar åt inte Röda Khmererna stora mängder mat alls. De fick bara en halv skål ris om dagen. Nog för att överleva, men inte mycket mer.

    Religionen i Kambodja ersattes av det ”Demokratiska Kambodja” inkl. lokala folkdomstolar där folket självt dömde människor som var emot dem till döden. https://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Kampuchea

    Folk med låg utbildning från landsbygden insåg tyvärr inte att tortyr kunde få fram erkännanden för att den torterade själv ville få dö och slippa mer tortyr, vilket gjorde att många oskyldiga människor naturligtvis torterades ännu mer och således dog som oskyldiga ”CIA-agenter”.

    • mats says:

     martin
     Vad är det egentligen du vill med det vetenskapliga partiet. Beslut ska grunda sig på vetenskap men vad skulle det betyda konkret? På din sida nämns det mycket om överbefolkning o att det är ett problem men vad mera konkret är det som du vill förändra i världen o Sverige? Är det något ovetenskapligt du skulle vilja vill förbjuda det vill säga sådant som man med matematik inte kan bevisa, tex religion o naturvetenskap?

    • Sture says:

     @ Martin Gustafsson, Vetenskapliga Partiet,
     du skriver: ”Du har helt tydligt tagit fel siffra här och Rummel är dessutom välkänd för att överdriva.”

     Jag beskrev felaktigt Rummel som historiker trots bättre vetande – i en slags analogi till ’lapsus lingua’ (= man säger fel men menar rätt). Rummel var istället professor i statsvetenskap på universitetet i Hawaii. Jag är medveten om att hans siffror inte gillas av alla men att påstå att han ’är välkänd för att överdriva’ är väl ändå att överdriva? Han presenterar nämligen aldrig några egna uppskattningar utan ställer bara upp tabeller på andra historikers uppskattningar varefter han räknar ut medelvärde och spridning på dessa uppskattningar. Ren matematik således.
     I dokumentationen om folkmordet i Sovjetunionen återfinns i hans tabeller både troligtvis orimligt höga (126,891.000) och orimligt låga (28,326.000) angivelser. Det angivna medeltalet 61 miljoner innebär dock att ungefär var 4:e medborgare blev mördad av sin egen regering under åren 1918-88, huvudsakligen dock under Lenin-Stalin-perioden. Men ingen vet de exakta siffrorna eftersom offren inte är räknade. I kommunistiska länder gjorde man ingen noggrann redovisning över förhör och domar (som i fallet med den spanska inkvisitionen) utan här gällde summariska rättegångar och nackskott eller mot en mur.
     Du har citerat vad andra människor anser att Rummel skrivit. Varför inte istället gå direkt till hans egen hemsida och själv läsa vilka siffror han angivit? Det har jag gjort.
     Jag inser att sidan kan vara lite snårig eftersom han fortlöpande ändrar sina medelvärden och spridningar beroende på nytillkomna historiska böcker. Och på sidan finns äldre artiklar blandade med nyare artiklar och siffrorna får då jämföras i detta perspektiv.

     Den siffra jag angivit, 212 miljoner, är en siffra som tillkom på Rummels hemsida efter att boken ”Mao: The Unknown Story” av Jung Chang och Jon Halliday kom ut i slutet av år 2006. Dessa historiker hade bl. a. intervjuat ännu levande kommunistiska funktionärer, inklusive sådana som deltagit i den långa marschen. Det framgick då av deras berättelser att de 38 miljoner, som dött av svält under ’Det Stora Språnget’ 1958-1961, hade dött med Mao Tse Tungs goda minne. Det vill säga att han skapade medvetet denna svält eftersom han ville att de skulle producera stål istället för mat, och offrade på så sätt medvetet denna generation för framtida generationer. Därför inkluderade Rummel också dessa 38 miljoner i det medvetna folkmordet i Kina (vilket han inte gjort tidigare. Och de siffror jag då stötte på var 262 miljoner, varav många historiker menar att kolonisationen av 3:dje världen orsakat c:a 50 miljoner människors död. Återstår 212 miljoner.
     Jag föreslår att du själv (och andra) går in på hans hemsida:
     http://www.hawaii.edu/powerkills/USSR.CHAP.1.HTM

     Sedan till din ’evidensbaserade’ analys. Jag har sysslat med vetenskap hela mitt liv och jag kan berätta för dig att om en forskare skulle använda Wikipedia som referens i någon vetenskaplig artikel så skulle han bli fullkomligt utskrattad – och detta med rätta. Till och med för förstaårs studenter på universitetet är detta förbjudet att använda som kunskapskälla. Jag använder aldrig Wikipedia till annat än att ta reda på grundämnens atomvikt och dylikt. Så fort man kommer in på kontroversiella ämnen, t. ex. klimatpolitik, genusteorier, politik, evolutionsteorin etc., etc. så ges bara det politiskt korrekta perspektivet. Och hur denna sajt fungerar beskrevs väldigt bra i en debatt på nu nedlagda ”Newsmill”. Det finns nämligen speciellt utsedda ’grindvakter’ som har ’nycklarna’ som möjliggör detta.

    • Sabine says:

     @Martin
     Holodomor 1932-33 var ingen naturkatastrof. När skörden var borttransporterad och bönder plockade enstaka vetekorn på åkern f.a. inte svälta ihjäl, blev de skjutna som straff för stöld av folksegendom. Ingen vet hur många dog. Siffror anges med 3,5-10 miljoner offer.

     Förresten @Peter: jag tror inte att Brzezinski var Jude. Han var polsk adel och en glödande rysshatare, men inte Jude.

     • petergrafstrm says:

      2,2 miljoner lär ligga närmare sanningen. Och bestraffningar inträffade verkligen men mot dom som terroriserade skördar gårdar och djur för att sabotera kollektiviseringen. Denna var en fortsättning av Tsartidens försök att modernisera jordbruket med moderna redskap och stora enheter så det skulle bli ekonomiskt möjligt att ha råd med serviceverkstad. Det var alltså inte frågan om någon ideologiskt baserad förändring.
      Sovjets maskinimport från Britterna, ung 80%, tilläts under svältens början inte betalas med guld utan Britter och Amerikaner tvingade Sovjet att betala med spannmål. Varför?
      Att Sovjet behövde maskinerna för sin industri ser vi av vad som senare hände under kriget.
      De 2 miljoner som svalt ihjäl i Ukraina är bara en bråkdel av vad som skett om de inte besegrat Hitler.
      Utan att överföra övertalig bondebefolkning till industrin hade Sovjets försvar antagligen inte förmått försvara sig.

   • Roland Salomonsson says:

    Nej! Kommunisterna är absolut inte ”ateister”. Istället skall kommunismen upphöjas till ”religion” – vilket hittills ingen kommunistisk stat lyckats med.
    Alla dessa ”-ismer” har i grunden samma upplägg, d v s de skall ledas av en envåldshärskare, något de kallar ”folket” (d v s ett elitskikt – partimedlemmar etc) skall ge ledaren makten, man vill erövra länder och införa ”sitt paradis”, erövrandet kan ske subversivt eller med direkt konfrontation, man härskar med våld och förtryck för folkets ”bästa”.
    Islamism skiljer sig på en punkt, då man skall ledas av en imam (teokrat) och ”eliten” är imamerna.
    Analysera socialdemokratin och inse att även de (i smyg) använder skattemedel mm för att ge ovetande lände dess paradis.

 2. Sture says:

  @ Peter Krabbe,
  ännu en superb analys av världsläget och vad vi kan förvänta oss framöver. Men fortfarande lika pessimistisk. Det kommer inte att gå så som du här skissar – och tur är väl det.
  Jesu återkomst kommer att ändra på allt detta. Och Jesu återkomst kommer att få lika stor betydelse (troligtvis större) än han första ankomst. Fortfarande finns det väldigt många människor som inte förstår vikten av kristendomen på hela västerlandets och världens utveckling.
  Världen hade inte sett ut som idag om inte Kristus funnits – den hade sett ut som romarriket i nedgång eller Islam. Den moderna vetenskapen utvecklades i det kristna Europa – och endast där. Ingen annanstans. Och det finns en orsak till detta – och denna orsak är inte ”Upplysningen” utan kristendomen. Vad var det för övrigt som ”upplysningen” lyste upp (förutom Diderots sammanställning av Nationalencyklopedin)? Kan någon vara vänlig att ”upplysa” mig om det ?

  Nu skall jag gå in på något som saknas på denna sidas kommentatorsfält – debatten i USA. Den är intensiv och visar att Donald Trump kommer att besegra the Deep State. Jag följer amerikansk web-TV varje dag och uppmanar alla goda krafter på denna sida att göra likadant. Gå in på YouTube. Sök på Sean Hannity och ni får upp gårdagens debatt på 45 minuter utan reklam. Det är välgörande för det psykiska välbefinnandet. Ta för vana att göra detta varje dag (Savalle, Second opinion, Mo, Not Me, Ragnhild, Anna etc.).
  Just nu förs en debatt om en framskjuten agent inom FBI Peter Strzok, som har handlagt alla stora ärenden och som visats ha skrivit 10.000 e-mail till sin flickvän Sara Page (advokat inom FBI) som stinker av Trumphat. Han fick sparken av Mueller i augusti, men detta har inte kommit upp förrän nu. Justitiedepartementet går nu igenom alla dessa e-mails. Vad som kommer att hända nu är att all korruption inom FBI kommer upp i ljuset. FBI har blivit en organisation som används för politiska syften för att förtrycka det amerikanska folket – men inte så länge till. Trump klär av the Deep State inpå bara skinnet. Och detta måste ni följa – och sluta vara så pessimistiska. Framtiden är ljus – åtminstone för USA. Och detta kommer att dra med sig Europa. Globalisterna kommer att hamna i helvetet – och där hör de hemma.

  • Martin T says:

   Sture! Din optimism är beundransvärd och kanske är det vad som behövs. Jag tror också mera om Trump än de flesta. Det känns som han efter första kallduscharna av Deep- state bytte strategi, men man får aldrig glömma att han är en tävlingsmänniska.

   Så; att det kanske ser ljusare ut i USA är trevligt och viktigt. Dock är det svårt att känna optimism över framtiden i Sverige. Skulle EU upplösas vore Sverige sista landet kvar tillsammans med Frankrike och Tyskland.

   Vi styrs av marxister och anhängare till Frankfurt-skolan, vilka invaderat kanslihus, SR/SVT, universitet och högskolor och alla tidningar samt offentlig förvaltning.

   Jag är normalt optimist – men för Sveriges del har jag svårt att se hur det ska gå till att åter få sunt förnuft och vanligt folkvett som ledstjärna för de styrande.

  • mats says:

   Jag lägger ner timmar de flesta dagar, för mycket tycker min fru, på att lyssna på till Ameikansk alternativ media, Hannity är den ende i MSM som går att lyssna på. De finns en hel del, som Stures senaste Hanity länk visar, som tyder på att vinden så sakta håller på att vända. Själv är jag dock extremt försiktig med att hoppas på för mycket, det är så lätt att bli besviken. Trump har otroliga krafter att jobba emot o så få modiga män på sin sida. Det är mänskligt att folk ser till sig själv, de är rädda att stå på den förlorande sidan. Kanske om fler ser att Trump faktiskt kan vinna att de vågar kliva fram och kräva ändring o våga stå upp för något i Washington. Då skulle det faktiskt kunna hända saker ganska fort
   Svensken får i vanlig ordning inte veta någonting så länge vår media vägrar att ge info med olika infallsvinklar.

 3. Sture says:

  @ Martin T.,
  jag är lika pessimistisk som du om Sverige, men hoppas att förändringen i USA kommer att få återverkningar på hela Europa och även Sverige.
  Sverige av idag är ett andligen helt intorkat land, torrt som fnöske, och detta är Sveriges förbannelse. Det som en gång fick mig på andra tankar om ateism vs. religion var en text av E.F. Schumacher i hans bok ”Vägledning för vilseförda”.
  Den börjar så här (och beskriver samtidigt Sverige i ett nötskal):

  ”Vid ett besök i Leningrad för några år sedan tog jag fram en karta för att få reda på var jag befann mig, men kunde inte lista ut det. Jag såg flera stora kyrkor, ändå fanns det inte ett spår av dem på min karta. När slutligen en tolk kom fram för att hjälpa mig, sade han: ”Vi sätter inte ut kyrkor på våra kartor.” Jag opponerade mig och pekade på en som var mycket tydligt utmärkt. ”Det där är ett museum”, sade han, ”inte vad vi kallar en ‘levande kyrka’. Det är bara de ‘levande kyrkorna’ som vi inte märker ut.”
  Det slog mig att detta inte var första gången som jag hade fått en karta som underlät att visa många av de saker som jag kunde se rakt framför mig. Under hela min tid i skolan och på universitetet fick jag kartor över livet och kunskaperna på vilka det knappt fanns ett spår av många av de saker som var mest angelägna för mig och som jag ansåg var av allra största betydelse för hur jag skulle leva. Jag kommer ihåg att under många år var min förvirring total – och ingen tolk kom fram för att hjälpa mig. Förvirringen förblev total ända tills jag slutade att ifrågasätta mina iakttagelser och istället började ifrågasätta kartorna.
  De kartor jag fick påstod att praktiskt taget alla mina förfäder, ända fram till de senaste generationerna, hade varit patetiska figurer som hängett sig åt illusioner och som grundat sina liv på irrationella trosföreställningar och absurd vidskepelse. Även sådana lysande vetenskapsmän som Johannes Kepler och Isaac Newton hade tydligen lagt ner största delen av sin tid och kraft på meningslösa studier av saker som inte existerade. Genom hela historien hade enorma mängder av surt förvärvade rikedomar slösats bort på att hedra och ära imaginära gudomar, inte bara av mina europeiska förfäder utan av alla människor, i alla delar av världen, i alla tider. Överallt hade tusentals skenbart friska män och kvinnor underkastat sig helt meningslösa försakelser som exempelvis frivillig fasta; plågat sig själva med celibat; kastat bort sin tid på pilgrimsfärder, besynnerliga ritualer, ändlösa böner och så vidare. De hade vänt verkligheten ryggen – och några gör det till och med i vår upplysta tid! – och allt detta för ingenting, av okunnighet och dumhet. Inget av allt detta är värt att tas på allvar idag, det är bara museiföremål. Vi är en produkt av en enda lång historia av misstag ! En historia där människorna tagit för givet det som varje barn i vår tid vet är helt overkligt och rena inbillningen. Hela vårt förflutna, förutom den allra senaste tiden, passar bara på museer där folk kan tillfredsställa sin nyfikenhet på tidigare generationers kuriositeter och inkompetens. Det som våra förfäder hade skrivit lämpade sig också i huvudsak bara för bibliotekets lagerhyllor, där historiker och andra specialister kunde studera dessa relikter och skriva böcker om dem. Kunskaper om det förflutna betraktades som intressant och ibland spännande, men av föga värde när det gällde att lära sig hantera nutidens problem.
  Allt detta och många andra liknande saker fick jag lära mig i skolan och på universitetet, fast inte i så många ord, inte uppriktigt och rakt på sak. Det gick inte att tala klarspråk – förfäder måste behandlas med respekt. De kunde inte hjälpa att de var efterblivna. De försökte så gott de kunde, och ibland kom de, som av en slump, till och med mycket nära sanningen. Deras upptagenhet av religionen var bara ett av många tecken på deras underutveckling, vilket ju heller inte var förvånande med tanke på att de var människor som ännu inte blivit vuxna. Det fanns förstås ett visst intresse för religionen även i vår tid och som kunde legitimera gångna tiders intresse. Det var fortfarande tillåtet, vid lämpliga tillfällen, att hänvisa till Gud, den store Skaparen, trots att varje bildad person visste att det egentligen inte fanns någon Gud – och rakt inte någon som var kapabel att skapa något – och att allt omkring oss fått sin existens genom en själlös evolutionsprocess, det vill säga av en slump och genom naturligt urval. Tyvärr kände inte våra förfäder till evolutionen, varför de uppfann alla dessa fantastiska myter.”

 4. En sammanställning av bibelord om Israels framtida gränser med karta:
  https://www.apg29.nu/vad-bibeln-sager-om-israels-granser-15940

  • Fiskargubben says:

   Abraham hade också en son som hette Ismail. Man tror att han var arabernas stamfader och det bor ju araber och några andra folk i det område som kartan visar. Kanske det är så vi ska tolka kartan. Ismail glöms bort, men han var Abrahams barn.

   Det här har jag inte velat nämna förut, eftersom jag bara bråkar med politiker och oligarker, inte vanligt folk. På den här bloggen har vi flera kristna deltagare och de känner till Gog och Magog (som också nämns i Koranen). Turkiet och Ryssland har pekats ut, men några pekar på Kazarriket. Bibeln är inte alltid lätt att förstå och jag säger ingenting definitivt om kazarerna.

   Just nu ser det ut som om NWO inte har ett bra grepp om centralasien. Lukashenka i Vitryssland balanserar skickligt mellan väst och Ryssland, men resten av östeuropa sitter i fällan. IMF:s krav håller på att ta livet av det ukrainska folket. Ukraina har fått se några löneökningar, men köpkraften äts upp av inflationen. Köpkraften är sämre än i Moldavien och sämst i Europa. Efter Sovjetunionens fall monterades industrierna ned i östeuropa. Det gjordes också i DDR.

 5. Varsågod att syna den här pastorn i Texas lite närmare:
  New Sutherland Springs video
  https://153news.net/watch_video.php?v=21R692WA3G36

  Samma men med en som ger sin syn på saken.
  https://153news.net/watch_video.php?v=M1GDA1H2DHOR

  Underligheter i kyrkan mellan vuxna och barn.

 6. petergrafstrm says:

  Jag noterar att Peter Krabbe inte ansluter sig till den vulgär-variant av den sk Khazarteorin som förekommer på nätet. Peters beskrivning är fullt kompatibel med DNA-data såvitt jag förstår.
  Tvisteämnet är ju huruvida ‘Khazarjudar’ enbart vore omvända till judendomen eller om judar invandrade som Peter skriver. Och först senare följde omvändelser av lokalbefolkningen. Men jag har inte funnit säker info om varifrån de invandrade judarna kom. Om jag inte missförstått hävdas det att DNA tycks peka på att Europas judar på moderssidan har 2000 europeiska anmödrar. Dvs spåren till MÖ gäckar, men det kanske inte är möjligt att spåra detta tillförlitligt.

  • Fan vet! says:

   Läste för en tid sedan ang Khazarien : ” Det samariska prästerskapet som dyrkade guden Baal/Molok utövade ett starkt inflytande på det egna folket som ibland var allierade med Rom, ibland dess motståndare. En del klaner slog sig ner i Samarien, och nämns i Bibeln som samariter. En av de mest inflytelserika ur det höga prästerskapet, var Baba Rabba som under det tredje och fjärde århundradet efter Jesu födelse var ytterst verksam under ett närmande mot det romerska imperiet. Vissa hävdar att det var han som introducerade allmän avrättning medelst bränning, vilket senare flitigt användes inom kristendomens bål, där man i grymhet kom att överträffa de hebreiska judar som varken konverterade till eller accepterade denna sekt som påbjöd dyrkandet av Baal-Molok.

   Efter att Justianus I blivit utropad till kejsare år 527, blev kultens utövande enligt lag ett brott belagt med dödsstraff. Roms starka ställningstagande tvingande de adliga samaritiska familjerna, särskilt under den tid då översteprästen Julianus Ben-Sabar styrde, att flytta till mer säkra områden inom andra delar av medelhavsregionen. Mellan år 531 och 532 e.k såg det romerska riket till att jaga bort samarierna/samariterna och deras religiösa centra förstördes, däribland även det vid berget Geresim på Västbanken.

   Troligtvis var det mestadels familjer inom adeln och prästerskapet med tillräckligt mycket makt och pengar som lyckades undfly den bysantiske kejsaren Justianus I . Under denna flykt delade de upp sig i olika grupper, där vissa slog sig ned i kaukasiens bergsområden, och sannolikt är det dessa som av historiker har kommit att kallas khazarer och senare ashkenazi.”

   • petergrafstrm says:

    Speciellt för judarnas association med handel kan man misstänka att Darwins princip får mer dramatiska konsekvenser än för andra folk, så att deras spridning av gener växer oavsett med vilka andra dom beblandar sig med. Om dom i det sammanhanget inte i huvudsak sysslar själva med krigföring har de förutsättningar att växa i proportion till sin ekonomiska framgång.
    Så länge handeln spelar en viktig roll kan dom också tillgodogöra sig gener från andra håll och åstadkomma en selektion även av dessa andra folks gener genom samma mekanism.
    Utan att hara expert på DNA-infon, ter det sig som att denna lite mer komplexa bakgrund kan förklara mysteriet med Azkenazis DNA, som ju alltså på moderssidan tycks härstamma från Europeiska kvinnor sen väldigt långt tillbaka.

    Darwins princip i andra tidigare sammanhang, tex i frågan om konflikten med farliga djur-predatorer, har nog mindre karaktär av beblandning. I båda fallen utvecklas intelligensen men i samband med handel är förmågan att, med de egna fördelarna som mål, komma överens med andra stammar viktig. Inte genom enbart allmänmänsklig visdom för allas bästa. Utan ett strå vassare i linje med ‘survival of the fittest’.

  • Loa says:

   (äntligen får jag använda min kommentar från 11 september)

   PubMed 2013 Dec.
   No evidence from genome-wide data of a Khazar origin for the Ashkenazi Jews
   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25079123

   De första judarna hamnade i Kazarien från Persien samt från Bysans på 700-talet. De var handelsmän (radochnider).

 7. Astrid Maria says:

  Människan förr var inte bara mindre till storleken, utan även själen var lite annorlunda. Vi har blivit mer ”förhårdnade” och det översinnliga mindre tillgängligt och naturligt att spontant uppleva. I nutiden ligger också att ”tro” inte är tillräckligt, vi vill erfara själva. Att enbart tro på vad andra mästrar tillfredställer inte, är inte nog.

  En spännande del av den svenska folksjälen är ett speciellt anlag för ”klarseende”. En medfödd begåvning som om den skulle tas tillvara rymmer potential av stor betydelse. Inte omöjligt de ondskefulla globalisterna (”Antikrist”) vet detta och att därför attackerna mot just oss är så intensiva; vi är värre utsatta än andra.

  Sverige brukar omtalas som världens mest sekulariserade land. I kontrast till det har dess folk en dold resurs för andlighet och ”steget över tröskeln”. Istället är vi fångna i materialism och trollbundna av PK-ism. Svenskarna har så värdefulla pund att förvalta och gör det inte utan sover bort sin tid.

  • Fiskargubben says:

   Vikingarna var lika långa som vi är. Sedan blev vi kortare och jag har trott att det berodde på den lilla istiden, men varför var då Gustaf den andre Adolf så kort? Han hade råd att äta.

   Det är bra att du tar upp klarseendet. Det har varit verksamt i min familj och jag har känt av det till viss del. Rudolf Steiner sade att Finlands öde var att bevara det gamla klarseendet till eftervärlden, men klarseendet finns också i Sverige, speciellt i norr.

   Kristna nuförtiden vill inte förstå klarseendet. Jag känner folk som kan se genom väggar utan att ha högre utbildning. Flera kroppsarbetare har med sina kommentarer fått mig att häpna. Svenskarna är inte som på kontinenten, men det ska sägas att klarseendet också finns i delar av centraleuropa. Tesla, Steiner och Schauberger var mystiker av olika slag och fostrades i samma kulturområde. Lorber ska inte glömmas bort.

   Det är fullt möjligt att onda krafter vill begränsa den andliga konkurrensen. Alla konflikter är andliga till sin natur. Boken om Herrens krig är förlorad, enligt GT, men Swedenborg sade att den bevarats i det stora Tartariet. Alltså Centralasien för att återvända till ämnet.

   • Sture says:

    @ Fiskargubben,
    du skriver: ”Kristna nuförtiden vill inte förstå klarseendet. Jag känner folk som kan se genom väggar utan att ha högre utbildning.”

    Klarseendet beror på att man inte ser med sina ögon utan med sin själ. Detta framkommer väldigt tydligt när man studerar och talar med människor som varit nära döden men kommit tillbaka. Man tänker inte heller med sin hjärna utan med sin själ och ingen medicinsk forskare kan idag förklara vad ”tankar” är för någonting – hur de påverkas av gravitation eller vilken utsträckning de har i rummet, huruvida man kan skicka tankar till varandra etc., etc.

    Det ljus som kommer från solen och som reflekteras på olika föremål utgör ett extremt, extremt, extremt smalt spektrum av den elektromagnetiska strålningen. När detta ljus uppfattas av våra synreceptorer i ögonbotten, tappar och stavar, omvandlas impulsen till en elektrokemisk impuls som fortplantas från ögat till syncentrat i occipitalloben. Alla sinnesimpulser – hörsel, beröring, balans etc. – omvandlas för övrigt på samma sätt till elektrokemiska impulser till respektive centra. Hur sedan dessa elektrokemiska impulser omvandlas till en förnimmelse (=syn-, hörsel- känsel- ,etc. -upplevelse) vet ingen. Och inte heller vet man hur det går till när tanken på motsatt sätt omvandlas till en elektrokemisk impuls för att t. ex. knäppa med fingrarna.
    De som har klarast uppfattning om detta är buddhisterna – och de säger att det är ”själen” som förnimmer och det är ”själen” som sätter igång nervimpulserna. Kort sagt: hjärnan är bara ett instrument för själen precis på samma sätt som pianot är ett instrument för pianisten. Pianot åstadkommer ingenting av sig själv. Och utan en själ (som när man dött och själen flytt) så åstadkommer inte heller hjärnan någonting.
    Lugn. Det kommer att sjunka in så småningom. Det tog mig ett helt år att överhuvudtaget acceptera att medvetandet kan lämna kroppen – vilket beskrivs i alla dessa berättelser.
    Huruvida de nordiska människorna skulle vara mera klarseende än övriga människor i världen övergår dock min horisont.

    • mariana says:

     @Sture,

     du skriver ”Klarseende beror på att man inte ser med sina ögon utan med sin själ.”
     Du ger mig en förklaring till att jag alltid uppfattat folk på olika nivåer och förr sa jag alltid att jag kände av deras själ. Det lät så märkligt så jag slutade med att försöka förklara när jag blev äldre, för det var aldrig någon som förstod mig. Min känslighet för olika energier som vi omgärdas av har jag också lärt mig att hålla tyst om. Den här känsligheten har gett mig en känsla av utanförskap som jag alltid levt med men – den har varit till hjälp i mitt arbete bland missbrukare och psykiskt svaga.
     Den tid vi lever i nu är så omvälvande så vi måste försöka förstå vad som sker. Martinus säger att vi lever i den yttersta tiden av en gammal världsordning som håller på att brytas sönder samtidigt som vi måste förstå det nya som sker samtidigt. Allting händer nu därför att det är meningen och att vi ska ha förtröstan på det som händer. Paradoxalt ger det mig ett lugn trots allt som elände som sker i världen
     Denna blogg är så bra därför att det är tillåtet att ventilera åsikter inom olika områden. Allt sker samtidigt inom olika plan nu och därför är det viktigt att se att allting hänger ihop.
     Det är så mycket kunskap hos er alla vad det är som händer och vad som har hänt i historien. Allt detta gör att man kan sätta det i ett sammanhäng, som gör samtiden det lite mer förståelig.

     • Sture says:

      @ Mariana,
      den moderna vetenskapen (jag har ägnat mig åt forskning och vetenskap hela mitt liv) befattar sig inte med frågor av denna art. Det var som en kollega sade efter att ha läst ”Vägledning för vilseförda” av E.F. Schumacher: ”Vetenskapen sysslar bara med den döda materien” – dvs. atomer, molekyler, elektromagnetism, gravitation etc., etc.
      När det kommer till frågor om ”liv”, ”medvetande”, ”känslor”, ”tankar” och ”döden” – så vet den konventionella vetenskapen ingenting och tycker inte ens att frågorna är viktiga.
      Varför inte också ta del av vad ”synska” människor eller människor som varit nära döden har att berätta?
      När man, som jag, har personliga erfarenheter av synska människor – så kan man notera deras oerhörda träffsäkerhet i karakteristiken av döda människors egenskaper, händelser och hur dessa uttryckt sig – saker som de absolut inte kunnat känna till.

      Vad vi nu bevittnar är en syntes av ”tro” och ”vetenskap” och de egenskaper som du har kommer att utvecklas hos många människor och bli alltmer accepterade.
      I veckan som var fick jag massage för min onda axel av en person som är synsk. Jag skall här inte gå in på vad denna person tidigare berättat om min döda mor, personer jag samarbetat med eller personer som jag stött på i andra delar av världen, men det är ”mind-blowing”. Det förvånade mig dock inte eftersom jag stött på detta flera gånger.
      Hursomhelst, personen utför en del av sin massage i en utlånad minimal lokal på ett stort forskningsinstitut med mängder av prominenta intellektuella som tar massage och kunde berätta hur inställningen till dessa frågor förändrats med tiden – numera finns en enormt mycket större öppenhet för andliga och själsliga frågor.

 8. Mo says:

  PeterG, att Khazarjudar skulle vara ett omvänt folk motsägs av judendomens kärna som ej är en religion i vedertagen bemärkelse med ett missions och omvändelseuppdrag. Judendomens grund är att hålla samman en utsatt folkgrupp i en gemenskap som skall ge trygghet, således även en social konstruktion. Så har jag förstått det. Däremot får nog Kabbalan som tidvis varit stark inom judendomen uppfattas som en religion, så har den också fått spridning till olika folkgrupper och har även en kristen gren.

  • petergrafstrm says:

   Men likväl förekom nog en del omvändelser enligt historikerna. Det är bara andelen som är ett tvisteämne. Majoriteten av DNA-forskarna kommer till att DNA hos judarna kan förenas med att mellan 5 och 19% har Khazariskt ursprung. Man måste nog gå djupare in i ämnet för att veta om dom menar att en del av dom isf inte har judiskt ursprung på någondera sidan.
   Dom som driver den extrema uppfattningen att ( de östeuropeiska) judarna, inte är etniska judar överhuvud har inte förtroende för vad majoriteten av forskarna anser och en forskare som verkar ha den uppfattningen hävdar att de övriga far med osanning.
   Fördelen med att då och då dryfta frågan är att man varje gång märker att man har obesvarade frågor att ställa. Åtminstone jag. Så det är möjligt att det är ngt jag inte förstått.

   • Loa says:

    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25079123
    ”…Ashkenazi Jews share the greatest genetic ancestry with other Jewish populations and, among non-Jewish populations, with groups from Europe and the Middle East. No particular similarity of Ashkenazi Jews to populations from the Caucasus is evident, particularly populations that most closely represent the Khazar region.”

 9. Mo says:

  Sture, oavsett vilken statistik man förlitar sig på så blir ändå slutsatsen densamma, vad är det för mekanismer som gör det ständigt återkommande dödandet möjligt. Människan måste på något sätt vara konstruerad så att hon kan fungera på autopilot, koppla bort allt tänkande och alla känslor och sedan gå vidare. Rovdjuret i djupet av vår hjärna vill inte lämna oss. Kanske vi är ett jagande flockdjur som överlåter beslut och ansvar på ledaren.

  • Anna says:

   Det finns en experiment just om detta. Vet ej hur känd är idag men för mig har ett stort sannolikhetshalt inte minst när jag har möjlighet att se dessa mänskliga skal runt omkring oss som leder mänskligheten rakt ner i helvetet:
   Stanley Milgram född i USA av ungerska/rumänska föräldrar! Hans intresse för detta Experimentet har sin grund i hans judiska tillhörighet och besattheten att förstå dinamiken i förintelsens ondska! Vad han missade att den ondskan var inte bara relaterad till tyska folket, den ondskan är universal och finns praktiskt taget hos alla folkslag……..även hos hans egen!

 10. Mo says:

  PeterG, du kan säkert ha rätt i ditt resonemang. Det kan vara så att den invandrade gruppen judar var driftiga och fick så stort inflytande att deras avsikt blev övertagande av ledningen som skulle vara möjligt genom denna statsreligion. Ungefär som NWO, samma mall och samma tänkande. En minoritets styrning.

 11. Savalle says:

  Jag vill åter uttrycka min uppskattning för denna blogg, som är i den högsta intellektuella divisionen.

  Peter Krabbe, du är som samhällsanalytiker verkligen på samma höga nivå som William Engdahl, Edward Griffin och Stanley Monteith med dina så välformulerade och klarsynta krönikor. Många kommentatorer är enormt kunniga och kloka – en särskild eloge till Fiskargubben, Sture och Second Opinion. Och tack till er alla!

  Det här är ett SANNINGENS ”universitet” för oss läsare!

  • Savalle says:

   Ett tillägg: Ni som kommenterar från utlandet är också enormt viktiga!

   Anna och Ragnhild, ni bidrar med så mycket!

   Alla ni andra läsare från 58 olika länder, som tar del av informationen här på bloggen:

   Delta gärna med kommentarer!

   Vi behöver ännu mer internationella perspektiv, eller hur Peter Krabbe?

  • peterkrabbe says:

   Tack själv Hans, du hör verkligen också till dem som äras bör. Och vad vore vi utan alla duktiga tjejer som hjälper till med sin klokhet – Ragnhild, Anna, Loa, Mo med flera!

 12. Savalle says:

  Globalisterna har ingen vit fläck i Europa.

  Här är en enormt viktig artikel om Walter Hallstein, den ideologiska mästerarkitekten och nazisten som gjorde ritningarna till det som skulle bli EU:

  https://newsvoice.se/2017/12/12/ingemar-ljungqvist-eu-walter-hallstein/

 13. Mo says:

  Anna, ditt inslag visar verkligen den förskräckande verklighet. Framförallt visar det på faran med ett auktoritärt styre om ondskan slår rot i ledningen. Det enda som kan motverka detta är det fria ordet och den fria tanken i en livaktig demokrati. PK-Sverige har tappat kompassriktningen !

 14. Sture says:

  För alla er som ännu inte börjat följa Sean Hannity dagligen på YouTube hade jag tänkt visa fredagens avsnitt daterat 12/9/17, ty detta var explosivt i 45 minuter. Jag har tittat på det flera gånger men när jag nu skall kopiera och klistra in det för denna blogg märker jag att YouTube.com har tagit bort detta fredagens avsnitt. Det är inte längre tillgängligt. Censuren är makalös och YouTube verkar vara fullkomligt livrädda för det uppvaknande som nu sker. Jag skall bara i korthet redogöra för vad Sean Hannity då berättade:

  1. Peter Strzok är en FBI-agent, som skött utfrågningen av Hillery Clinton (ej under ed), Sheryl Mill (ej under ed), Huma Abedin (ej under ed), och Michael Flynn (under ed !!!???) och som sett till att Clintons 33.000 e-mails raderades och hennes 5 blackberrys slogs sönder och som skickat 10.000 (en del Trump-hatiska) e-mails till sin flickvän, en FBI-advokat, Sara Page etc., etc., och som var den som ändrade ordalydelsen i James Comeys uttalande om Hillery från grossly neglicant (som är kriminaliserat) till synonymen ”extreme carelessness” (ej kriminaliserat) kommer nu snart att vittna inför kongressen under ed (!!!). Peter Strzok verkar ha skött allting och är ”all over the place”. Han kommer att få det svårt.

  2. Bruce Ohr är en kinesisk-amerikansk FBI-agent som är bara tre dörrar från Rod Rosenstein i justitiedepartementet. han har nu blivit degraderad (demoted) och blivit av med alla sina titlar för att han (utan att rapportera detta till överordnade) före valet ordnat möten med den förre brittiske spionen Steel och chefen för Fusion GPS, som har haft som affärsidé att ordna falska bevis för att smutskasta olika personer. Det man syftar på här är den ”ryska dossier” som försökte snärja Trump med att han legat med prostituerade i Moskva och kissat i den säng där Obama sovit vid sin Moskva-vistelse. Allt visade sig vara falskt och man vill nu veta av Bruce Ohr vem som betalat för allt detta (kvalificerad gissning: demokratiska partiet, helt dominerat av the Clintons). Bruce Ohr kommer att höras av kongressen under ed. Han kommer att få det svårt.

  3. Det finns också å en kvinnlig kinesisk-amerikansk FBI-advokat, Rhee, som ingår i Muellers team och som varit försvarsadvokat för Hillery Clinton och arbetat för Clinton Foundation. Jag tror att hon också kanske kan komma att höras. (jag minns inta vad som sades).

  4. Slutligen då Weissman, som är andreman efter Mueller i hans team. Denne Weismann har mycket dåligt rykte som advokat eftersom han beskyllts för att åtala för brott, som inte finns, och för att trakassera motståndarvittnen. Weissman var den som bl. a. fällde revisionsbyrån Arthur Andersson i det stora Enron-målet. Firman gick i konkurs och 20.000 personer förlorade sina jobb. Målet fördes ända upp till Högsta Domstolen, där Weissman förlorade med 9-0. Men då hade revisionsbyrån redan slagit igen. Weissman har flera sådana här fall där han totalt förlorat i en överrätt. Och man frågar sig förstås hur pålitlig en sådan här person kan vara om hans uppgift blir att driva en anklagelse mot sittande president – och varför har Mueller valt en sådan opålitlig person med sådant dåligt omdöme?

  Snaran dras således åt för den korrupta ”the Deep State”. När utfrågningarna under ed kommer till stånd kommer svaren att ge nya frågor som behöver besvaras i nya utfrågningar. Allt detta kommer att nystas upp.

  Och det intressanta är detta: NSA tänkte använda all avlyssning för att få ett fast grepp över den amerikanska civilbefolkningen (fast man går ut med att det gäller ”terrorister”). Men NSAs bandinspelningar kommer nu att kunna användas för att avlyssna ”the Deep State”. Och amiral Rogers, som är högste chef för NSA har sökt upp och diskuterat med Trump ”off the record”. Det hade de inte räknat med.

  Slutligen: titta på denna videofilm istället, den postades på YouTube redan den 8 december trots att det står 9 december på den.

 15. ragnhild says:

  EU; Europas Forente Stater, som USA? Å nei, derav langt ifra. Man har da lært av erfaring, og når sammenslåingen av Europa er et faktum så blir det noe ganske annet. Men det gjelder jo faktisk også USA sin befolknings framtid.

  Olav Boye er en av derimot.no sine seriøse bidragsytere/gjesteforfattere..
  https://www.derimot.no/olav-boye-vil-vi-fa-eus-forente-stater/

  Av største viktighet at dette blir kjent ..

  Nå begynner det å bli ganske alvorlig for Europas nasjonalstater. Brussel jobber intenst og vedvarende. Alt tilpasses i et stadig hurtigere tempo, lover, regler. Uenighet om når man skal utrope det nye ”riket”. Innen 2025 sier Schulz. Nei, sier Merkel og viser til at tiden ikke er gunstig for det…. folke-motstanden er for stor!!! So what?

  Forberedelsene er som nevnt igang: Men VI/folket skal helst ikke koble forberedelsene til et forenet Europa, ikke før alt er lagt til rette og ikke mulig å endre. Se hva Boye sier.

  EU-medlem ell. EØS-medlem/Norge. Den forutsetningen for implementering ble tatt bort i Lisboatraktaten (2009). OG: E.F.S.* blir ikke etter nåværende USA-model. Europa skal enbart bli en europisk business- model (mine ord) til storindustriens fremme/utnyttelse – og, naturlig nok bli en konkurrent til Asia, USA, Afrika (se Boyes art.). Nok et kjent mål på veien til verstlige ”kremmeres” verdenshegemoni.

  OG, se hva Stoltenberg sier om den kommende europeiske hæren; som tilskudd til Nato.
  Dere vet, vi er sååå truet – bl.a. av Russland. Og all terroren vi venter på; ”Nato” initierte hendelser (?) … and you name it. Steng alle DØR-ene.

  Norge blir oppdelt i 4 regioner: Sør, Vest, Øst og Nord.

  Skrev dette sent i går … kopierte for fortsettelse; litt tillegg her, men avslutter så:avslutter her. Mulig jeg har mixet artikler da jeg stormet innom Steigan i tillegg. Altså i går 11.12./søk også andre artikler samme dato. Men Boyes artikkel er essentiell.
  Tid for å la prinsipper fare? Tid for handling? Vi har knapt med tid. Folket MÅ våkne – og som det heter: Helst i går. Tenk på den kraften vi utgjør – om vi handler klokt og står sammen. Og ikke er redde for all uvitenhet som fører til PK-responser om en våger ytre seg mot politikerkonsensuset som råder. Dette klimaet er en mur å klatre over; jeg kjenner på det.

  • ragnhild says:

   Bare 1-en kommentar tll Boyes artikkel, pluss en mer enn passende musikkvideo til. DET holder/er nok. Vi voksne mestrer sannelig å ødelegge våre etterkommeres framtid. Psykopatenes tidsalder? Ja, samt idiotenes (les: de som tror de slipper unna ansvaret – innkludert meg selv)! Vi skulle vært ute i gatene, delt ut flyers (ref. her i Norge Boyes artikkel), samt så mange andre eks. hva FED og BIS egentlig står for – totalt avsløre det meste). Du kan gjøre det nattestid… 😉 – som var det en fleip, og ikke et dypt alvorlig scenarie vi står overfor.

   p.s. unnskyld om dette var off topic, men når det gjelder så gjelder det.

  • Anna says:

   Ragnhild! Tack vare dig har jag börjat läsa Derimot.no som är mycket läsvärd! Europeiska medier är packade med nyheten om Martin Schultz och hans genialiska utsagor och framtidsvisioner. Jag undrar om någon tar den dåren på allvar?

   Grunden till detta förslag finns raffinerat inbäddat i Lissabon-fördraget som de flesta länder ville inte ens unterteckna (2007) men med en del förändringar ändå undertecknades 2009. Det nuvarande politiska klimatet i Europa är allt annat än bra. I nuläget vill de flesta medlemsländer begränsa EU-s inflytande och börjat bevaka resterna av den egna suveräniteten som kommer att resultera hårda strider med Bryssel! Så förslaget och tvånget fram till 2025 är inte alls oväntat! Det är ytterligare bevis på en sanslös Desperation i Bryssel och även i USA! Tänk vad bra de har planlagt detta i flera årtionde…..! Och varför är det så bråttom att genomföra alla dessa ogenomförbara ideer just nu? Massmigration, krossa nationalstater, förslava Europas medborgare………Är det möjligt att det växer en stark organiserad folklig och politisk motstånd på nationalstatsnivå? Vet de någonting som vi inte vet än?

 16. Anna says:

  Tack Peter att du belyser denna vita fläcken som för oss kanske vit men globalisternas färgseende har alltid varit utmärkt (färgrevolutioner, förkärlek för rasblandning (färgblandning) , guldets färg, blodets färg i krig, regnbågens färger m.m) och därför har de börjat markera reviret med byggandet i Astana med den viktigaste symbolen!
  Jag är inte skärskild förvånad över detta….så hade gått till hela tiden efter att Ryssland och Öst/Centraleuropa har bestämt sig att dela med sig ett folkslag som har driftkraften och behövde nya jaktmarker. Vi har gett världen de mest begåvade som grundade zionismen och skapat den mest radikala politiska ideologin sedan människans begynnelse. Det är dessa förmågor som har tänkt ut även den mest effektivaste vapnet mot granskningen av zionismens ideologi: nämligen antisemitism! ”Granskar du vår politisk ideologi är du antisemit” Så simpel men ändå så genial………! Det finns mängder av analyser av zionismens extremt skadliga effekter men väldigt lite om hur zionismen har vuxit till en världsomfattande maffiaverksamhet som har blivit mänsklighetens blodigaste historia!
  Här finns en sammanställning om den brottsliga Syndikatet som är värt att synas:

  https://www.veteranstoday.com/2016/12/02/the-judeo-russian-mafia-from-the-gulag-to-brooklyn-to-world-domination/

  Och de har redan kastat sina blickar på den vita fläcken men inte en chans att det blir lika friktionsfritt som i Västeuropa och USA! I dessa trakter finns redan djupa kunskaper, erfarenheter och mängder av profit att hantera dessa typer som aldrig förhandlar men tar för sig på värdfolkets bekostnad! Det kommer inte att gillas, var så säker! Så vi ser fram emot en spännande utveckling……..
  Och deras absolut lojalaste president är Trump! Ingen tvekan längre……… Trump är en symbol för den kristna zionisten som följer exakt vad han blev vald till! Hela EU-packet, toppolitiker, NGO, aktivister har anslutit sig till rörelsen förutom de gamla östblocket och Ryssland! Man kan undra varför? Är de kanska rentav antisemiter?
  https://www.strategic-culture.org/news/2017/12/10/analysis-trump-statement-jerusalem-has-hidden-agenda.html

  • ragnhild says:

   Veteranstoday-artikkelen: Tusen takk for den. Den gir informasjon også om det enorme arbeidet som Putin ble gitt for å rydde opp i russisk zionistisk maffia, og som fortsetter idag. Artikkelen påstår at den russiske maffian er pure jødisk, derfor motarbeider heller ikke vesten den eks. via FBI. Det blir, og er Putin oppgave på hjemmebane, de er på god vei. I US imidlertid blomstrer den vestlige greinen uhemmet, man konfronterer da ikke sine egne unødvendig, og som samarbeidspartnere er de verdt at man ser forbi deres manifistering/les forbrytelser.

   Jeg tipper Putin blir gjenvalgt. Jeg takker ham og håper han er beskyttet. Og nå kan man etterhvert forstå hvorfor vår egen tidl. statsminister er så ivrig med å skremme oss med Putin, han/den nevnte statsministeren er en del av krigsmaskineriet. Han ble dyrket og oppmuntret av nok en tidligere norsk statsminister, en globalist av rang som ikke levnet nordmenn det minste av respekt:

   Er NATO blitt en terrororganisasjon. Det kan se slik ut, i samarbeid med dem ”over there” som ser gjennom fingrene hva US-zionistisk maffia begår av korrupsjon og andre forbrytelser.

   Et begrep tvinger seg fram; kristen zionistisk maffia, bestående av selverklærte men i botn bare kriminelle, eks. nåværende president, hvis oppgave er å ruinere USA på vegne av de uanstendige få, som ikke nøyer seg med mindre enn hele verden som sitt høyst personlige territorium. I følge dem kan verden ofres: Undertegnet av mang en politiker som jobber for dem, også her i Europa. Jeg skammer meg på menneskehetens vegne. Aldri har vi vel sett slik ondskap åpenbares som nå. Og de unnslår seg ikke for å utbasunere deres planer, og dårlig skjulte trusler.

   Anna, den artikkelen snirkler jeg inn på Hårstad sin = samarbeid over grensene 🙂

   NÆRINGSVETT på bekostning av menneskeslekten:

   Att det går an. La oss stoppe dem!

 17. Fiskargubben says:

  Det ser ut som om Trump vinner. För mycket pengar har försvunnit i Pentagon och nu blir det återkommande revisioner. Det kan påverka amerikanska insater utomlands. Träskets invånare är säkert ursinniga och smider planer, men jag tror inte de lyckas.

  ”After decades of waste, overpayments, trillions of missing or improperly accounted for dollars, and most recently losing track of 44,000 US soldiers, the Pentagon is about to undergo its first audit in history conducted by 2,400 auditors from independent public accounting firms to conduct reviews across the Army, Navy, Air Force and more – followed by annual audits going forward.”

  http://stateofthenation2012.com/?p=90815

  Hos oss hålls Isis förlustsiffror nere och media undrar varför jihadisterna inte kommer hem igen. Ryssland har svaret. Upp till 30.000 Isissoldater kan ha dött, sägs det. Såna ryska krigsframgångar rapporteras inte här, det är ju förbjudet. Ryssland kan ha sparat många liv i Eu.

  • ragnhild says:

   Enda flere terrorister radert ut. I flg. artikkel gir Putin en oppsummering av läge i Syria pr. nu. Russland trekker sine styrker så smått tilbake, men ”lover” å slå hardere enn hardt tilbake om amerikanernes proxyhær (Isis ell. hva de kaller seg idag – eks. al nuzra) om de går over grensen. De er slått, men US holder dem under armene, Syria er ikke helt kvitt dem. Vi vet flere er overført til Afganistan. Og FN støtter bak i kulissene disse zionistene hvis tentakler ønsker seg enda mer makt. FN ble opprettet av de med navn nevnte med deres krigsmaskineri.

   Er dette hva menneskeheten endte opp med. Er dette verdt å redde verden for, en samling U-mennesker som myrder for fote. I Afrika bombes der jevnt og trutt også steder hvor terror ikke pågår, men bare mistanken er årsak nok til å skape et helvete for folk, bl.a. i Somalia (global research-artikkel). G.R. er enormt på banen f.t. med informasjon, og bra er det..

   Tilbake til Syria; Putins tale.
   https://www.globalresearch.ca/putin-orders-russian-forces-home-from-syria-isis-is-down-and-defeated-but-its-not-out-still-supported-by-america/5622493

   Og:
   Trump er IKKE den frelseren amerikanske borgere ventet på. Hans mange deal med den zionistiske US-MAFFIAN sier sitt, han var i 2002 bankerott. Les, på norsk Derimot.no (10/11 d.m. (forf. Jan Hårstad) om dette. M.a.o. business og egenintresser er hva som driver denne figuren.

   • Fiskargubben says:

    Jag förstår att några tittar konstigt på Trump. Hans Twitter förstår jag inte, men hans amerikanska stödtrupper förstår. Han allierade sin med generaler, nykonservativa och Wall Street. Nu tänker jag att han såg till att skydda sin rygg åtminstone från några krafter. Hans mellanösternpolitik förstår jag inte helt, men att han kommer att rädda Usa, det tror jag, och då sprider det sig som ringar på vattnet till Europa. Vi har också träsk.

    Jag började tro på Trump innan han utsågs till presidentkandidat. Några repubikaner gjorde allt för att stoppa honom och misslyckades snöpligen. Sedan såg vi Clintonsagan och dess motgångar. De fortsätter ännu i dessa dagar. Russiagate fungerar inte. Flera chefer i FBI väcker kongressens frågor med sina gärningar. Clinton har kommit närmare ett åtal. Fienden svarar med att anklaga Trump för sexuella övergrepp. Ett slag under bältet, så att säga. Jag gissar att fienden misslyckas med det också.

    Enligt den amerikanska profetian är Trump inte perfekt som människa, men han är ”utvald” för att rädda Usa. Vi får se hur det utvecklar sig.

    Obama kan vara i fara han också. Han brukade sticka ett finger i luften när han trodde att det inte syntes. Det är en symbol för en enda Gud i den muslimska världen. Det är sannolikt att hans amerikanska födelsebevis förfalskades.

    Bombshell: Evidence of CIA Role in Forging Obama’s Birth Certificate

    https://www.infowars.com/bombshell-evidence-of-cia-role-in-forging-obamas-birth-certificate/

    • petergrafstrm says:

     Thierry Meyssan citerar en rysk källa som också anser sig förstå Trumps strategi och menar tom att han kan tänkas återgå till de 13 ursprungliga delstaterna.
     http://www.voltairenet.org/article198954.html
     (Jag ser US/UK/Israel som en helhet och väntar mig därför finter.)
     Även Meyssans info om UK/Israels hemliga ‘bas’ i Argentina är därför av intresse. Det antyds att Israeliska soldater därifrån bla skall kolonisera Antarktis i ngn bemärkelse http://www.voltairenet.org/article198968.html

     • Fiskargubben says:

      Peter,

      israelerna har väl redan koloniserat Patagonien till viss del? Thierry kan ha helt rätt.

      • petergrafstrm says:

       Jag hade också hört en del om det förut men det var nytt för mig att deras aktivitet även hade med antarktis att göra. Det diskuterade området lär inte synas på google earth med hänvisning till militär sekretess.

 18. Sture says:

  @ Fiskargubben,
  ja, jag tror som du att Trump kommer att vinna hela denna kamp och han kommer att rensa upp i träsket.
  Tänkte jag skulle börja publicera några av Mark Taylors profetior. Mark Taylor är en pensionerad 3:e generationens brandman, som under lång tid var svårt sjuklig men som under senare tid fått en viss uppmärksamhet på YouTube på grund av vissa profetior om Donald Trump som tillkommande president. Denna profetia är den första av honom som jag stötte på för något år sedan och den har nu hörts av 125.000 på YouTube. Så hur man än ser på dessa profetior – sanna eller falska – så skall man veta att de får stor spridning i vissa religiösa kretsar och därför säkert kommer att ha stor betydelse i opinionsbildningen. Enbart av denna anledning finns det därför säkert skäl att informera sig.

  Fördelen med Mark Taylors profetior är att de har kort spännvidd i tid och vi får ganska snart reda på vem som får stå där med lång näsa. Det kanske blir jag men det kan också bli dem som utsett Trump till globalisternas och Illuminatis redskap. Vi får se.
  Detta är den första profetian som Mark Taylor gjorde den 28 april 2011, då Gud (enligt honom) talade om att Trump skulle bli USAs nästa president.
  Denna profetia har ett litet snårigt förspel på videon. Den börjar med att Rick Wiles, som är reporter på ”TruNews” kommer till sin privatläkarmottagning hos dr. Don Colbert i mars 2016. Donald Trump har börjat dra uppmärksamheten till sig i primärvalen och hustrun Mary Colbert berättar då för reportern Rick Wiles i väntrummet att hon sparat en gammal profetia nedskriven av Mark Taylor från 28 april 2011 om att Donald Trump kommer att vinna presidentvalet (som Mark Taylor då trodde skulle ske redan 2012). Rick Wiles läser förbluffad denna ”profetia” och Mary Colbert ringer samtidigt upp Mark Taylor, varvid Rick Wiles får tala med honom.
  Det talas om att det finns en gammal förutsägelse om att kyrkan skall bryta sig loss ur sin ”babyloniska fångenskap” (=501c3 överenskommelsen) när nästa Triple Crown vinnare träder fram (senaste gången detta hände var 1973, galopphästens namn var ”Secretariat”). Detta trodde Mark Taylors skulle ske 2012 men hästen misslyckades och detta sker först 2015. Mark Taylor talar också om hur Trump märkligt nog 2015 råkar tillkännage att han ställer upp i presidentvalet exakt på dagen 70 år efter att första atombomben över Hiroshima släpptes. Mark Taylor menar nu att det blev en ”smäll” som hördes över hela världen även denna gång.
  Här kommer profetian så som den skrevs ner den 28 april 2011:

  Guds Ande säger: ”Jag har utvalt denne man, Donald Trump, för en tid som denna. Ty så som Benjamin Netanyahu är för Israel, så skall denne man bli för Amerikas Förenta Stater! Ty jag skall använda denne man för ge ära, respekt och återuppbyggnad av Amerika.
  Amerika kommer än en gång att bli respekterad som den starkaste och framgångsrikaste nationen på jorden, (andra än Israel). Dollarn kommer att bli starkare än den någonsin varit i Förenta Staternas historia och kommer än en gång att bli den valuta mot vilka alla andra kommer att bedömas.

  Guds Ande säger att fienden darrar och skakar och fruktar denne man som jag har smort. De kommer till och med att darra och skaka när han tillkännager att han ställer upp i presidentvalet, det kommer att bli en smäll som hörs över hela världen. Fienden kommer att säga ’vad skall vi göra nu’? Denne man känner till alla våra intriger och komplotter. Vi har plundrat Amerika i decennier, vad skall vi göra för att stoppa detta? Anden säger HA! Ingen kan stoppa detta som jag startat! Ty fienden har stulit från Amerika i decennier och detta upphör nu! Ty jag kommer att använda denne man för att skörda det som Förenta Staterna har sått och skövla från fienden det som han stulit och återgälda detta sjufaldigt till Förenta Staterna. Fienden säger Israel, Israel vad händer med Israel? Ty Israel kommer att än en gång att skyddas av Amerika. Anden säger ja! Amerika kommer än en gång att stå hand i hand med Israel och de två skall bli ett. Ty banden mellan Israel och Amerika kommer att bli starkare än någonsin, och Israel kommer att blomstra som aldrig förr.

  Guds Ande säger: Jag kommer att skydda Amerika och Israel ty denna nästa president står för sina ord. När han talar lyssnar världen och känner på sig att det finns något större i honom än i alla de andra före honom. Denne mans ord är hans borgen och världen och Amerika förstår detta och fienden fruktar detta , ty denne man är utan rädsla. Anden säger: när den finansiella skördetiden börjar så skall det finna sin andliga motsvarighet för Amerika.

  Guds Ande säger: ”I nästa val kommer de att spendera miljarder för att lägga band på denna president; det kommer att bli som att spola ner pengarna i toaletten. Låt dem slösa bort sina pengar, ty det kommer ifrån och används av ondskefulla krafter som verkar för fullt. Men de kommer inte att lyckas, för nästa val kommer att bli en jordskredsseger för den man som jag utvalt. Fienden kommer att säga saker om denne man, men det kommer inte att bekomma honom. Och det de säger rinner av honom som vatten på en gås, ty liksom gåsens fjädrar skyddar den så skall mina fjädrar skydda denna näste president. Även mainstream media kommer att förtrollas av denne man och de förmågor jag utrustat honom med och de kommer till och med att börja hålla med honom”, säger Guds Ande.

  Den 17 November, 2015 kommer så denna profetia:

  Tiden är ute

  ”Guds Ande säger: Jag kastrerar denna sittande president, jag kastrerar denna sittande president i detta nu för att hans ondskefulla och korrupta läror och religiösa teser inte längre skall kunna fortplanta sig i detta land, som jag kallar Mitt Amerikas Förenta Stater ! Ty denne man som innehar titeln Förenta Staternas President kommer att förlora kontrollen över den och bli berövad den, ty jag, Herren Gud, kommer att slita den ifrån honom. Denne man som kallar sig själv Överbefälhavare, men ingenting är annat än en lögnaktig och listig tjuv!
  Tiden är ute för dem som är korrumperade! Säger Guds Ande, ty jag skall börja röja undan dem som står för det onda ledarskapet och står i vägen för min dagordning. Domare, senatorer, män och kvinnor av alla de slag som är medlemmar av kongressens representanthus, t. o.m. på lokal, delstatlig och federal nivå. Inte ens Högsta Domstolen är skyddad mot deras korrumperade och ondskefulla sätt, ty jag kommer att avlägsna några och avslöja dessa av deras uppgörelser som förhandlats i lönndom.
  Ty mitt Amerika har blivit utvalt att vara där jag börjar min skörd och hon kommer än en gång att bli ett ljus för världen när jag rensar upp det som är mörkast. Frukta inte Amerika, dina största dagar ligger framför dig.

 19. Astrid Maria says:

  Angående klarseende och möjligheten att utveckla andliga ”organ” så talas i esoterisk litteratur om lidandets väg. Motgångar, svårigheter, sorger, bekymmer… kan sänka i bitterhet och hämndlystnad men erbjuder också möjlighet till ”förädling”. Genom att genomleva smärtan helt i sitt inre utan att sätta ut något mot omvärlden kan man skapa rum inom sig för ljuset istället för mörkret.

  Alkoholister och andra som varit djupt nere i ”helvetet” och kommit upp igen, har stridit mot sin egen ”dubbelgångare” mer än de flesta och vunnit och inte sällan lyser dessa individer.

  Kanske kan man även se Antikrist som Kristi dubbelgångare – den makt vi så starkt konfronteras mot nu – som skapare av lidanden mänskligheten behöver för att väckas till andligt liv? Det mest väsentliga.

  Vad jag förstår har avståndet mellan dem längs fram och dem längst bak blivit för stort. De där framme måste stanna upp och hämta in. Vi hänger ihop och rörelsen framåt behöver bli mer gemensam.

  I alla fall, väldiga omvälvningar är på gång. Det handlar ytterst om karma, så väl individuellt som för hela mänskligheten. Framåt eller bakåt innan det kan fortsätta framåt igen –

  Hur ser dina tankar kring detta ut Fiskargubben?

  • Fiskargubben says:

   Det enda sättet att förstå lidandet är att se att det har ett syfte. Jag minns en fd. alkoholist, som var en andlig gigant. Jag lyssnade hellre på honom än på städade präster och pastorer. På 30talet överlevde några av mina förfäder på nästan ingenting. De var också giganter och segrade.

   Våra gärningar följer i våra spår. Karma är ett bra ord som vi kristna uttrycker lite annorlunda.

   Troende faller till höger och vänster i vår tid. Det har blivit kul med pengar och karriär. Vin och en sexuell kultur som inte fanns förr. Det är inte kul att evangelisera och förkunna behovet av bättring. Det har skapat en motreaktion. En liten skara går sin egen väg och det ser vi på den här bloggen också. Hemförsamlingarna kommer tillbaka och folk läser Bibeln utan hjälp av präster och pastorer. De som söker i andra skrifter, t.ex. Martinus, och tänker själva gör inte nödvändigtvis fel. Jag läste allt möjligt som ung, men det var en stig som ledde mig till Bibeln. Det var likadant med en känd yogalärare, vars namn jag tyvärr har glömt.

   I den ryska federationen kommer kristendomen tillbaka mycket snabbt efter Sovjetunionens fall. Den ortodoxa kyrkan härdades i svåra tider och får nu se frukt. Det rapporteras inte här och är därför en del av den vita fläcken. Så ja, du är nånting viktigt på spåren.

   Vad gäller antikrist får jag återkomma senare, om jag lyckas formulera ett bra svar. Det ämnet är svårt, kanske för svårt.

 20. kirurgenblog says:

  En lärorik och intressant krönika. Om Astanias framväxt visste jag intet. Jag googlade på både på Kazakstan och Kirgizistan. Befolkningen är 15 miljoner respektive 5 miljoner människor . Tre fjärdedelar är sunnimuslimer.
  USA:s administration samt NATO är säkert intresserat av att få in en fot och Putin applåderar givetvis inte. Dock tror jag inte på globalisternas försök att ”ta över”. Globaliseringen är på sikt ofrånkomlig men det dröjer kanske 500 år. Soros et al vill ju ha en axel Från Slovenien via Polen och Ukraina till Kazakstan. Till att börja med. George Friedman har ju beskrivet detta i sin bok The Next 100 Years och han har ju haft rätt förr. Imperier brukar dock för eller senare alltid att implodera. Själv vill jag ha ett oberoende svenskt Sverige med visumtvång.

  • Fiskargubben says:

   Projektet började som Intermarium och var från början en gammal polsk idé och centralasien nämndes inte då, så vitt jag vet. Östersjön, Adriatiska havet och Svarta havet ska bindas ihop landvägen. De berörda länderna samlades i Polen i somras och Trump var där och stöttade dem. En sån statsbildning slår mot både Eu (främst Tyskland) och Ryssland och är således i Usas intresse. En kil. Trump är nog mest intresserad av att sälja amerikansk LNGgas, affärsman som han är. Polen vill leda projektet, förstås, men det vill ukrainska nationalister också göra. Ännu är de chanslösa, som tur är.

   Soros verkar ha ändrat Intermarium till nåt annat.

   • kirurgenblog says:

    Polen kommer att vara mycket viktigt inom de närmaste dekaderna, USA satsar på Polen.
    På sikt är väl Soros en dagslända och kommer att dö redan innan pengarna tar slut. Eller?
    För övrigt kommer hela scenariot att ändras den dag vi har kärnkraft enligt fusionsmetoden. Hoppas den dag kommer snart. När energifrågan är löst kommer förmodligen människan att bli mer andlig. Håller @fiskargubben med? För övrigt gillar Lassekniven att fiska i saltvatten.

 21. Astrid Maria says:

  Vad jag ser består s k dubbelgångaren av gammal obearbetad karma, som belastar den nya inkarnationen, sopor från det förgångna. Uppdraget är att bearbeta, omvandla och sedan införliva detta (typ kompostering!). Kanske något liknande i de stora skeendena?

  Kan det vara som så att de superintelligenta och manipulativa AAO har esoteriska kunskaper och planen går ut på att styra över den möjliga / förestående, andliga transformationen till dess raka motsats? Man förespeglar att NWO är denna omvandling, ”global godhet”, då den i själva verket är ondska förklädd till godhet. – När massorna förstår, ska det vara försent.

  Just för att det viktiga besluten sker i det fördolda har man all anledning att var misstänksam.
  Vad säger du Fiskargubben, du som studerat de stora mästarna?

 22. Mo says:

  Anna, du blottlägger sanningar som ligger långt utanför svensk horisont och som politiker och media gör allt för att förskona oss i från. Vi skall leva lyckligt ovetandes i vår bubbla. Vilket land bor du i ?

  • Anna says:

   @Mo! Det gör mig uppriktigt glad att du observerar mina försök till att blottlägga en del som människor kanske inte längre har ork eller intresse att ta till sig! Väl medveten om att det sättet även provocerar -som inte är mitt syfte- men jag tar riskerna eftersom jag anser att all förändring finns i ett samspel mellan vår Intellekt och känslor! Jag försöker leverera fakta så objektivt så möjligt men önskar beröra även känslorna som -jag är övertygad om- kommer att visa vägen till mer konstruktiva lösningar i framtiden än vad vi är kapabla till just nu……

 23. Astrid Maria says:

  Varmt tack Fiskargubben för dina berikande svar. Spirituella funderingar kring nutidens skeenden blir oftast ignorerade. Det känns därför stort när någon lyssnar, i synnerhet en hedervärd person.

  • Fiskargubben says:

   Tack, min vän. Här knagglar vi fram och försöker förstå. Vi vandrar tillsammans.

   Makten besitter troligen gamla egyptiska kunskaper och vill lägga under sig allt, krossa all konkurrens och speciellt religionerna. Ren magi kan misstänkas, men ska ej fruktas.

   Den ryska federationen och centralasien blir en svår nöt att knäcka för makten. Där finns så många minoriteter att inte ens experterna kan enas om hur många de är. Kristendom, islam, buddism och schamanism lever sida vid sida på ett sätt som väst omöjligen kan förstå och misstror. Jag skriver ofta Ryssland, men det är bättre att skriva den ryska federationen pga den stora spännvidden. Den som vill se hur olika religioner lyckas leva tillsammans bör studera federationen.

   Ta en titt på en viktig utveckling som berör inte bara Asien och delar av Europa. Unionen föddes i det området och flera länder söker sig till den. Turkiet och Iran har nämnt som möjliga framtida medlemmar.

   Iran to join Eurasian Economic Union – diplomatic sources

   http://theduran.com/breaking-iran-join-eurasian-economic-union-diplomatic-sources/

 24. Mjölner says:

  Det finns skäl att vara försiktig när man diskuterar judarnas ursprung samt historisk och sentida geografiska spridning. De s. k. äkta judarna skall enligt hitintills kända teorier härstamma från semiterna, ättlingar till stammen Juda, Jakobs fjärde son. Dessa judar utövar den judiska religionen och tillhör de ”troende”. Judarna är inte mer enhetliga än andra människor. Där förekommer alla slags karaktärer och mänskliga stereotyper som i en vanlig befolkning. Det finns vanliga människor likväl som avvikare även bland judar. En kategori avvikande kallas Sionister som i olika varianter benämnes wahhabister, kabbalister, kryptojudar mm. Dessa avvikare är ofta gudsförnekare och till och med satanister, tillhör någon orden eller Bildeberggruppen. Nutida Saudiarabiska härskare anses vara ättlingar till judiska avfällingar kallade Talmudister. Det finns många judar som lever sekulärt och samtidigt utgör en etnisk minoritet i det land de befinner sig. Vapenstilleståndet 1949 blev en katastrof för judarna. Araberna skövlade, demolerade och skändade östra Jerusalem. Något egentligt fredsavtal undertecknades aldrig. Araberna har sedan dess sagt sig vilja utrota staten Israel och kasta judarna i havet. Det judiska folket har visat sig vara seglivat och har hittills motstått alla försök till utrotning.

 25. Anna says:

  Tre händelser snabbt sammanfattade som indikerar mot en viss utveckling i framtiden:

  Polen: Polens nya Premierminister heter Mateusz Morawiecki Det var en oväntad byte från Beate Szydlo som betraktades som allmänt principfast politiker! Morawiecki en fd. bankir har för två veckor sedan gett en intervju för FOX NEWS där han uttryckte sin tacksamhet för USA och deras (enormt växande) trupper på polsk mark! Parlamentet har valt Morawiecki med måttlig majoritet till PM med Motivationen att han kommer att representera polsk Politik bättre än föregångaren! Vill bara tillägga att den polska politiken just nu är ”en aning” fientligt mot Ryssland och Tyskland och rustar militärt på ett sätt som är ytterst oroväckande! Och tankarna vandrar tillbaka till början av förra sekelskiftet: Polen med stormaktambitioner som har fallit offer mellan stormakterna……Har polackerna så kort minne?

  Österrike: Gasexplosion utanför Wien! Konsekvenserna kan ni läsa här: Officielt är ett tekniskt fel, inofficielt sägs kan vara en Sabotage! Oavsett vilket men intresset för Europas energiförsörjning finns redan från ett annat hål som inte är speciellt blyg att bevaka de egna intressen…..Är detta en tillfällighet eller kommer fler tekniska fel som drabbar just vår energiförsörjning? Står redan amerikanska tankers i Rotterdam beredda att sälja skiffergas till oss? Lagom till vintern? Det var bara en tanke………

  https://www.globalresearch.ca/gas-explosion-in-austria-crack-in-north-sea-pipeline-uk-gas-and-oil-price-jumps/5622771

  Jerusalem: Tack President Trump! Du har lyckats med den mest otänkbara! Det räckte med ett enda uttalande och -vips- hela den arabiska världen ( OIC) på ett snabbt inkallat möte fördömt dig, Israel och USA-s arroganta imperialistiska Politik! OIC med 57 medlemsländer och 1,6 miljarder muslimer! Här finns sammanfattat deras Deklaration i 23 punkter! Det finns ytterligare ett poäng med ditt handlande: Blottandet av det djupa föraktet mot mänskligheten som den anglo/zionistiska maffian har alltid representerat utan möjlighet till en ordentligt offentlig granskning…..Den ”djupa staten” och ”neoconmaffian” som du kämpar så tappert emot har den sista stabila basen här i Europa! Vi behöver inte ha större fantasi att föresställa oss vad eran vänskap och allians kommer att betyda för oss………

  http://theduran.com/breaking-organisation-for-islamic-cooperation-recognises-east-jerusalemal-quds-as-palestines-capital/

  • peterkrabbe says:

   Tack Anna, då väntar vi bara på att Turkiet lämnar NATO och därmed påbörjar nedmonteringen av den amerikanska närvaron i Svarta Havs-regionen!

  • Fiskargubben says:

   Det är intressant hur du tänker, Anna. Nyligen upptäcktes fel på en brittisk gasledning och britterna har börjat importera LNGgas. Jag vet inte varifrån den kommer. Det hände ungefär samtidigt som olyckan i Österrike. Italienarna började räkna på hur länge de skulle klara sig vid ett stort gasavbrott och svaret oroade dem. Serbien och andra länder på Balkan får inte all den gas de behöver, men den flödar fritt till t.ex Tyskland. Varför är det så? Nu säger några att både Nord Stream 2 och 3 behövs för att täcka framtidens behov.

   • Anna says:

    Kampen om europeisk energipolitik har börjat på riktigt! USA har inget större intresse att tillfredställa vår energibehov men kommer att göra sitt yttersta att ryssarna skall inte ha en del av kakan. Vi är bara i början av denna kamp som Inga europeer kan förutse konsekvenserna av. Det räcker en enda vintern att dra ner Europa i ett ofattbart kaos om rysk gas inte når sin Destination! Livsmedelförsörjningen, Transport, sjukvård och oändligt mycket mer skulle förlamas inom några veckor!
    Europa är fortfarande intakt och relativt välorganiserad. Och oskyddat öppen för globalisternas rovdjursmentalitet………..

    https://sputniknews.com/world/201708171056530641-us-europe-russian-gas/

    • Fiskargubben says:

     Nu vet jag mer, Anna. Britterna köper LNG-gas från Jamal i norra Ryssland. Det företaget har varit under sanktioner sedan 2014, men det bekymrar inte London. Varför rysk gas? Den är antagligen billigast. Britterna är olydiga.

     • petergrafstrm says:

      Tidigare, under Cameron, då England i EU ihärdigt propagerade för antiryska sanktioner, slöt Britternas oljejättar BP och Shell samtidigt avtal med Ryssland. Britterna är inte olydiga dom är alltid på båda sidor.

    • Fiskargubben says:

     Litauen eller Lettland byggde en LNGhamn och skrev kontrakt med Norge, med det var svårt att ragga kunder pga priset. Några amerikaner tjänade stora pengar på att sälja gas utan att tala om att den kom från Ryssland. Jag antar att de pungslog stackars Ukraina där man köper allt som inte är ryskt om man kan. Det var en tid sen, men jag tror att LNGskeppen fylldes i Holland. Det var rena bedrägeriet.

     • Anna says:

      Tack för ditt svar Fiskargubben! Jag minns 100 % säkert att jag läste att rysk gas omlastades i Rotterdam till amerikanska tankers och sedan såldes vidare till europeisk marknad. Jag ville hitta Artikeln och ge en bekräftelse men jag ger upp! Det börjar bli ”en aning” svårt att hitta på nätet. Jag använder Internet en hel del och det är en märkbar förändring bara på de senaste dagarna……….

 26. Mo says:

  Kirurgenblog, inte bara soros är en dagslända utan alla de världsomfattande trollerifabrikerna där den store illuSIONISTEN Rothschild skapar värdelösa pengar. Bättre tider stundar när folk förstår det stora bedrägeriet. Fusionskraft i all är men varför fortsätta att plundra vår planet på ändliga resurser när inflödet från rymden är mer än väl om vi tillvaratar solenergin och andra kraftfält i vår atmosfär. Problemet är att mörkrets män vill inmuta även denna källa bla genom att med chemtrails och haarpanläggningar lägga lock på landområden och på så sätt bestämma var energiutvinningen blir mest lönsam. Det ser mörkt ut för Sverige och vi slipper ej ur slaveriet utan anses tvärtom kunna jobba lite till eftersom vi lever längre.

 27. Sture says:

  Det har varit oerhört dramatiska kongressförhör med Rod Rosenstein för två dagar sedan. Varje kongressledamot får först c:a 5-6 minuter till förfogande i sin inledning. Förhören och diskussionerna pågick under 4-5 timmar och jag tänker här bara lägga ut några av de mest upphetsade tongångarna mot den korruption som nu råder både inom de högsta ledarskikten inom FBI och Justitiedepartementet.
  Kongressens juridiska kommitté har kontrollmyndighet över på Justitite-departementet, som har kontroll myndighet över FBI, så de är egentligen skyldiga att svara men slingrar sig..
  Rod Rosenstein fick under samtliga utfrågningar ta emot mycket kritik men försvarade sig standardmässigt med att kongressen skall känna sig trygg med att Justitiedepartementet och Muellers undersökning kommer att hålla sig inom lagens råmärken och leverera en helt opartisk utredning. Det var det nog ingen som trodde på – och nu är man på krigsstigen. Jag undrar hur länge Rod Rosenstein och Jeff Sessions kan hålla emot och göra ingenting. Nästa vecka skall man försöka få Peter Strzok att vittna under ed. Då kommer nya uppgifter fram som ytterligare blottar korruptionen inom ”the Deep State”.

  Titta på dessa korta förhör med Trey Gowdy, Jim Jordan, Gaetz, de Santis och Gohmert innan YouTube tar bort det som mina tidigare YouTube-clips.:
  • Fiskargubben says:

   Oj, Sture, jag såg alltihop och njöt. Våra journalister skriver bara vad de hittar i CNN, NYT, Washington Post osv, men sen har redaktionerna sina egna filter. Jag har inte sett detta rapporterat i Sverige, men dumburken är ju avstängd. Våra journalister behöver komma hit för att få en påbyggnadskurs om nyheter.

   De amerikanska politiker jag såg väcker min respekt. Sverige har Nordens, om inte Europas, sämsta politiker.

   Trump vinner. Det är hemskt det som kommer fram nu. Om de två riksåklagarna inte reagerar kan det bli starka spänningar i Usa.

   Disney köper en del av Fox. Hur påverkas Fox News? Kan den kanalen tystas? Den har stött Trump ganska mycket.

  • mats says:

   Ja det vore onekligen intressant att få se någon svensk journalist hänvisa till dessa förhör och nämna de misstankar som finns mot Muller o hans team. Fast ärligt talat så vet vi att vi i Sverige blir de sista som får veta. Det märkliga är ju att alla journalister som dagligen skriver strunt om Trump måste veta om detta men de gör inte sitt journalistiska jobb och presenterar väsentlig fakta. Detta är ju inte spekulationer på någon ”hemsk högersajt” utan diskussioner i kongressen
   Jag är som vanligt reserverad o lätt pessimistisk för att inte bli besviken. Jag minns alla spännande klipp med Trey Gowdy o Jason Chaffetz senaste två åren rörande Clintons inblandning i Bengazi och hennes privata server. Även Comey blev grillad men sen rinner det ut i sanden. Kan det bevisas att FBI använt en pimpad ”pissdosier” för att få FISA tillstånd att lyssna på Trump, en dossier som betalts av demokraterna, så borde en del huvuden börja rulla snart. Detta arbete utfördes som en försäkring i fall Trump mot förmodan skulle vinna.

 28. Mjölner says:

  Intermarium, mellan haven. Jòzef Pilsudskis plan efter WW1. En kedja av länder från Östersjön till Svarta och Adriatiska havet i syfte att hindra Rysslands expansion västerut. Nu i dag Natoländer. Om Turkiet gör allvar av sina krumbukter och slingrar sig ur Natos grepp uppstår ett nytt scenario att ta ställning till. Några ord om mänskligt lidande. Mänskligt lidande och drogberoende är som en apa som klänger sig fast på ryggen, svår att komma åt och bli fri från. Varför tillåts inte världens fattiga att få tillgång till billig el och rent vatten för matlagning och personlig hygien. Det grymma svaret är att världssamfundet inte har något reellt intresse för fattigdom och ohälsa. Dessa två komponenter hjälper globalisterna kontrollera befolknings- överskottet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: