En värld i förändring – ser vi det?

När Nigel Farage nyligen uttrycker sin skepsis mot EU genom att förutspå dess undergång inom tio år, har han säkert rätt i princip men felbedömer den återstående tiden för unionen. Det kommer att ta betydligt längre tid att omforma den nuvarande kolossen till en fungerande sammanslutning.

Avgörande för det sannolika sönderfallet är naturligtvis oenigheten om invandringen från MENA-staterna till EU och, i botten, oenigheten om huruvida EU skall fortsätta som en demokrati eller om globalismens totalitära krafter i väst skall tillåtas ta över. De före detta Warszawapaktsländerna i Östeuropa har definitivt fått nog av totalitära maktsystem och är knappast beredda att ersätta kommunismen med det lika totalitära islam. Samtidigt har täckelsen fallit från det likaledes totalitära NWO, den nya världsordningen från USA som nu ser tiden mogen för att lägga den övriga världen under sig.

Att Ungern går i täten för oppositionen inom EU mot NWO förvånar knappast. Det historiska Österrike- Ungern har alltid fått försvara Europa mot de anfallande muslimska arméerna, med ofantligt lidande som resultat. De såren läker inte, även om århundraden passerar. Viktigare är dock att de nya handelsallianser som bildas i det ekonomiskt växande Asien kommer att innebära betydligt större fördelar än en allians med ett döende EU, som har påbörjat sin vandring mot ett oåterkalleligt och förödande kaos.

I europeiska medier tar man lydigt på sig skygglapparna när man vägrar kommentera vad som händer i öster. Den hårdnackade vägran i länder som Polen, Tjeckien och Ungern att lyda EU:s kommisionärer som Cecilia Wikström, när dessa möss ryter – de SKALL LYDA, framstår därför som svårbegriplig. Hur vågar de trotsa ÖVERHETEN?

Förklaringen, som vi sällan får ta del av, är helt enkelt att de östeuropeiska länderna redan har ett växande samarbete med Asien genom olika organisationer. I en sammanslutning som kallas CEEC 16+1 deltar förutom Kina, 11 östeuropeiska EU-länder samt 5 Balkanstater utanför EU. Ungern är det ledande östeuropeiska landet i denna organisation, som har som syfte att utöka handel och tekniskt- ekonomiskt samarbete med världens nu ledande ekonomiska stormakt – Kina. Årliga möten hålls sedan 2014 med närvaro av Kinas premiärminister Li Keqiang. I organisationen ingår också de baltiska staterna, som därmed garderar sig för effekterna av ett utträde ur såväl EU som NATO.

Detta är värt att tänka på även för NATO-anhängarna i Sverige. När NATO:s stridsvagnar och missiler åker ut ur Östeuropa, vilket är säkert i förlängningen, kommer Sverige att utgöra NATO:s gräns mot det mäktiga Eurasia. Vill vi det och varför? När Kina sänder örlogsfartyg till Östersjön, som man gjorde under Aurora-övningen, är det för att visa att man tar CEEC på allvar. Gör försvarsministern det? Förmodligen vet han inte ens vad CEEC är för något….

Och Ryssland då? Jo, Ryssland bygger sin ekonomiska utveckling på organisationen EaEU, den Eurasiska Ekonomiska Unionen, en unionsbildning som omfattar de flesta av de återstående staterna i Asien utom CEEC. Sannolikt kommer både Ukraina och Georgien att tänka efter en gång extra innan man låser sig vid ett helt apart medlemskap i det döende EU istället. Turkiet kommer att ändra maktbalansen i världen när man lämnar NATO, ber EU dra dit pepparn växer och ansluter sig till EaEU istället.

Naturligtvis finns det en koppling mellan Ryssland och Kina också, den ligger i organisationen SCO, Shanghai Cooperation Organisation, uppkallad efter orten där den bildades. SCO kommer att stå för det militära biståndet och på så sätt bilda en ny motpart till NATO. Även Iran är aktuellt för medlemskap i SCO, en organisation som kommer att bli murbruket i den mur som Asien kommer att bygga mot ett hotfullt NWO. Slutsatsen är att när Orban i Ungern säger att Östeuropa inte kommer att medverka i islamiseringen av EU, menar han allvar. Det finns helt enkelt bättre alternativ. De inom EU som inte inser detta blir då ansvariga för att EU kollapsar, inte Orban. Även för EU finns det bättre alternativ – lyssna på förnuftet och stoppa invandringen så kan kanske i framtiden EU bli en fredlig samarbetspartner till både CEEC och EaEU istället och frigöra sig från sitt beroende av amerikansk galenskap. Krigen i Mellanöstern är slut och flyktingströmmen kan ersättas av ett återvändande och en uppbyggnad av förstörda områden istället – förutsatt att inte USA och NATO startar nya krig igen.

Peter Krabbe

83 Responses to En värld i förändring – ser vi det?

 1. SasjaL says:

  EU som demokratisk enhet försvann i.o.m. Lissabon-fördraget. Ni vet det som Riksdagen i smyg ratificerade mitt under en viktig nationell fotbollsmatch, just för att minimera medias uppmärksamhet. Att hålla det gömt misslyckades, när det blev känt att det irländska folket krävde folkomröstning i frågan. (Idag gör media allt för att medverka till att antidemokratiska beslut inte kommer till allmänhetens kännedom, förrän det är försent …)

  Vad jag ser som förutsättningar för framtiden:

  * SWEXIT, då EU kostar betydligt mycket mer än vad vi får för pengarna, har allt mindre med demokrati att göra och ökande byråkratisering. Antalet riksdagsledamöter idag är inte representativ i förhållande med storleken på folkmängden, då mycket av makten är flyttad till Brüssel/Strasbourg [Straßburg]

  * Förändring av tryckfrihetsförordningen. Den skall inte fungera som ett skydd för media, så att de kan bryta mot andra lagar! Ett genuint innehållsansvar måste inrättas, så att förtal inte kan begås. Bevis, inte hörsägen eller rena påhitt, måste finnas med det publicerade.

  * En helt fristående konstitutionsdomstol utan någon som helst politisk inblandning, som skall förhindra genomförandet av ogenomtänkta lagar. Här kan man även förvänta sig att de ser över innehållet i lagar som ger tolkningsmån. Kort, en lag skall vara tydlig i sin formulering och inte ha som syfte att livnära olika branscher.

  * Domstolar skall inte ha någon form av politisk representation. Lagar skall m.a.o. inte kunna tolkas beroende av politiska vindar …

  • peterkrabbe says:

   Låter rimligt. Därtill kan läggas likhet inför lagen, invandrare skall dömas efter samma måttstock som övriga medborgare. Man kan också undra varför någon döms till tio års fängelse och släpps efter sex. Vore det inte bättre att då döma till sex år och stå för det? Ökar rättsmedvetandet av att en brottsling aldrig behöver räkna med att avtjäna sitt utdömda straff?

   • SasjaL says:

    Ja, utöver att standarden i svenska fängelser är lyxstandard i jämförelse med många andra. En tanke: Ryssland kan rusta upp de förfallande fängelser som ingick i Gulag, och hyra ut platser där till omvärlden. De allra flesta ligger i ödebygd, likt de hemliga interneringsläger som tidigare fanns i Sverige.

    • Bulver says:

     Bra tanke. Privatisering och utlokalisering är populärt och borde även praktiseras inom kriminalvården. Duger det med callcenter för färdtjänsten i Estland och Senegal, så borde det även duga åt fångar — speciellt sådana som inte är medborgare i Sverige.

     • ragnhild says:

      Er ikke dette kontraproduktivt, hva med å holde på at forbrytere skal (før de forbryter seg i andre land) være i sine egne land. La oss arbeide for, at USofA slutter sine jevnlige kriger (hvert 10-år bl.a.) med å ruinere land og kontinent med sine regimechange og kriger – OG dette for å styrke, og hjemføre dollarmakt og dominans. Håpløst? VEL la oss håpe på fortsatt oppvåkning, og sterkere, muligens fredelig initiativ fra andre krefter i verden. Jeg ser at US gjør er stadig å isolere seg. VI er mange som utøver motstand etterhvert mot denne krigerstaten, basert på krig i mange hundre år. Min kommentar her baserer seg på en unik artikkel, gitt i første kommentar på MOA. Anbefales (se mitt svar herunder).

      Men dere, aller først handler det om å få bort nevnte krigerstats lakeier, og profitører. Tatt i betraktning av antall psykopater blant lands befolkninger (eks. Norge ca. 50.000) så blir det en tøff jobb – men eks. 50.000 utgjør lite i.f.t. befolkningen forøvrig. Kan vi håpe på at Sverige kaster sine ved valget til høsten?

      Lenken:

      • ragnhild says:

       Kommentar nr. 2- to på Moonofalabama.org. 7. januar henvisning til:

       ”U.S.USES ITS DOLLAR TO DOMINATE THE WORLD”

       http://chinascope.org/archives/6458/76

       Dette gir mening.

       Moa gir unike analyser, kommentarene bidrar til kvaliteten.

       • peterkrabbe says:

        En mycket intressant analys på Chinascope, detta är vad vi behöver läsa för att få en nyanserad bild av världen idag! Särskilt avslutningen för den som redan kan spelet med dollarn. Tydligare kan inte skillnaden bli mellan USA och Kina och knappast svårt att bestämma sig för vem vi lämpligen borde samarbeta med…

 2. sosi21 says:

  Du skriver Peter: ”Krigen i Mellanöstern är slut och flyktingströmmen kan ersättas av ett återvändande och en uppbyggnad av förstörda områden istället – förutsatt att inte USA och NATO startar nya krig igen.” Och jag säger, det kommer USA/NATO göra, starta nya krig igen, de har ju fått blodad tand – – hahaa. Krig är ju en god affärsidé´. Krigsmakarna jobbar ju hårt på att förstärka myter om hotet från Ryssland exempelvis. Ryssland kommer att anfalla Sverige. I alla fall Gotland, eller i alla fall gå in med U-båtar på svenskt territorium. Att USA redan tagit över Sveriges regering och myndigheter och domstolar, verkar få ha märkt. Det är valår i år. Finns det några kapabla politiker som förmår att bryta värdlandsavtalet med NATO/USA?

  • peterkrabbe says:

   Vårt beroende av USA kommer ingen i Sverige att kunna bryta under överskådlig tid, tyvärr. De politiker som hade behövts för detta finns inte. Istället får vi hoppas på en intern självsaneringsprocess i USA, där man förändrar sitt politiska system till den demokrati som avsågs vid bildandet. Opinionen i USA ökar för varje dag och kanske kan det leda till något gott. Det är inte heller helt osannolikt att enskilda stater bryter sig ut och bildar nya allianser för att göra sig oberoende av Washingtons toppstyre. En annan möjlighet är att det amerikanska imperiet faller samman av ekonomiska orsaker och därmed leder till en ombildning av hela tanken med USA. Detta vore en logisk utveckling av att bollen nu ligger på den östra planhalvan.
   Vad gäller flyktingströmmen vore en markering från EU att dessa s.k. krigsflyktingar skall tas om hand av Saudiarabien istället för att skickas till Europa den bästa signalen för att undvika fortsatta krig.

  • SasjaL says:

   Intresset från politikerna sida är nog svalt av flera anledningar. En är det vi fick starka indikationer om under förra (s)-styrda regeringen, där det fanns anledning till starka misstankar om att riksdagslönen i vissa fall drygats ut med [privata] USD och andra förmåner i USA (”justitieministern” …). Andra ‘nöjde’ sig t.ex. med SEK (”statsministern”) eller Toblerone …

   En annan är att våra sk. ‘folkvalda’ drivs av storhetsvansinne och makthunger, speciellt då på vänsterkanten. Om de ser chanser att kunna klättra på karriärstegen och som följd komma ännu längre bort från lagen, så ser de ingen anledning till att missa den möjligheten. Att de då i processen trampar på andra (väljare, skattebetalare, pensionärer …) bekommer dom inte …

   Bättre för svenskt vidkommande är att försöka haka på det som TPX-trojan (världens tre mäktigaste statschefer idag) har på gång, men för våra ‘folkvalda’ vore det att begå politiskt självmord, eftersom att risken är stor att de får ta konsekverna för sitt tidigare handlande …

 3. Stig Rydmark says:

  Med kännedom om FN:s agenda 2030, de samlade krafterna bakom NWO/globalism/zionism är det häpnadsväckande att det inte finns tillstymmelse till tankar om försvar bland våra politiker. Det räcker inte med att vara emot EU, det krävs mer. Hur många vill nationellt bli utplånade: räck upp en hand!
  Det cirkulerar rykten på nätet om nya dokument som klart visar att NATO:s uppladdning mot ryska gränsen är helt obefogat ( om nu någon trodde annorlunda).

 4. Lillian says:

  Det händer mycket bakom ryggen på oss. Hittade i dag den här länken, som är på engelska, men är otroligt talande.
  https://watchjerusalem.co.il/2014/08/01/the-dark-side-of-the-popes-visit-to-jerusalem/

  • ragnhild says:

   Hvorfor skulle ikke paven vise sympati for palestinernes situasjon? De er da (også) et lidende folk, frastjålet hva de mener er sitt hjemland. At terrorister blant dem, terrorister som til og med bruker palestinske barn i kampen, det skal ikke kunne forsvares ut ifra noen ideologi ell. omstendigheter. Men Islam har mange farger, det lærer vi. Og som vi ser, til og med fra våre egne skandinaviske politikere; urettferdigheter kan ofte brukes til personlig vinning – en mentalitet som altfor ofte finnes i slike kretser. Mer lønnsomt, OG lettvint enn å søke sannheter.

   Mange perspektiver her, mange ståsteder å vurdere ut ifra. DET er og blir en sannhet man kan enes om.

   Det synes som hva vi er opp imot idag forårsaker intens vilje til å søke, ja nettopp sannheten. Den åpenbarer seg, om enn i seneste laget.

   Hva jeg ikke visste, hva jeg ikke forsto. Jeg takker alle sannhetssøkerne både her og der. Medfølgende selvstendige evne til refleksjon over funn, og vilje til å dele dette er uvurderlig.

   • ragnhild says:

    Hadde jeg kunnet rette på dette, ville jeg nok begrenset bruken av begrepet ”sannhet”. Der får være grenser ;). p.s. kjenner noen av dere McMaster, et troll som jeg ble kvitt, men som stadig dukker opp på pc. De søker tjene på sine ”ta bort virus”-pakker/rense maskinen. Ble kvitt dem, men nå er de inne igjen. Fikk dem fjernet,for de etablerte seg (via mail som jeg åpnet = pass opp). Nå prøver de seg igjen bl.a. på beskjed-kollonen/mac – samt deiser inn med beskjed om å ikke søke sider med virus (eks. via denne siden). I all verden, kan de være engasjert av google :).

    • ragnhild says:

     Ikke helt riktig forklart. Jeg åpnet beskjeden som kom på skjermen, var dum nok til å gi dem mailadressen min. Trodde faktisk det var beskjed fra Mac/apple (nyere maskin). Be aware!

   • Fiskargubben says:

    MSM har länge undvikit att nämna att det finns kristna palestinier. De är ortodoxa och katoliker, antar jag, eftersom så är fallet i flera länder i området. Några unga tröttnade på västerlandets svaga intresse för dem och komverterade till Islam.

    Demonstrationerna i Betlehem har många kristna deltagare. Just nu är de arga på den grekiska kyrkan, som säljer ut egendom i Palestina. En ung blond kvinna utan slöja har figurerat i svensk media och gjorts till en sorts ledare för protesterna. En kristen kvinna, således.

    Påven är inte min idol men han har anledning att uttala sig om Palestina.

 5. Savalle says:

  Här talar Robert Steele om censuren på internet:

  Han ger också en mycket utförlig beskrivning av Deep State och dess tentakler.

 6. Mjölner says:

  Vi får hoppas på Ungern som primus motor för EU:s svanesång. Ungern har för närvarande Viktor Orbàn, stridbar premiärminister som ideligen uppkäftigt trampar fyllot Junker på den ömma tån. Ungern har historiskt producerat höjdare i olika genrer, ex.vis Fransz List pianovituos och professor Ernö Rubik han som uppfann The Magic Cube. Det fordras big magic för att döda det stora europeiska jippot innan NWO och Nato likt ett rovdjur slår klorna i Europa. I vårt eget land har vi en statsminister som ständigt hemligstämplar sig själv, sitt parti och allt skumrask man sysslar med bakom ryggen på väljarna.

 7. Fiskargubben says:

  Jag har funderat på varför vi ser hoppfulla tecken i östeuropa och Österrike. Det måste ha kulturella orsaker. Sovjetunionen föll och folken vill inte hamna under det nya imperiet i Bryssel, men jag tror också att Sovjetsystemet permanentade en del av det gamla. Jag tycker jag ser det både i östra Tyskland och i Ryssland.

  Österrike-Ungern måste ha kulturellt påverkat stora delar av östeuropa. Jag har tidigare skrivit om några speciella tänkare från den kultursfären och Sture vet vad jag menar.

  Vi i västeuropa har varit under en kulturell stövel i många år och levt med intensiv propaganda. Jag ser på några bloggar att många börjar vakna och vad händer då? Stöveln trampar hårdare. Nu ska vi tvingas in i tanketröjan igen. Jag lyssnade på Steele ovan och vi har diskuterat andra exempel. Vi ska skapas om med propaganda som når ända in i kyrkan, men jag tycker inte att det fungerar. Hos oss väcker det motstånd. Det sägs att det räcker med tio procent av befolkningen för att vända en utveckling. Vi publiceras inte i media, men vi är på Internet, som de flesta har tillgång till. Hur många läser våra inlägg? Det är som när magma långsamt byggs upp under en vulkan. Våra ledare överraskas av utbrottet och svarar med mera kontroll, men vi vinner.

  • Savalle says:

   Ja, Fiskargubben, vi vinner! Ljuset ska belysa varje vrå i deras råttbon.

   När man tänder en lampa gömmer man den inte under en låda eller sätter den under en bänk, utan tvärtom ställer man den så att alla som kommer in kan se ljuset. På samma sätt ska allt som nu är gömt en dag föras fram i ljuset och bli synligt för alla. (Lukas 8: 16-17)

  • Martin T says:

   Fiskargubbe: din kommentar innehåller essensen av läget sammanfattat på ett utmärkt och mycket hoppingivande sätt!

   Vi kanske just i detta nu bevittnar vändpunkten när vi når över 10 procent och vulkanen exploderar. Allt fler politiker från olika partier börjarexempelvis tala om massinvandringen som negativ för landet och ifrågasätta den. Detta hade varit omöjligt för ett år sedan men passerar nu utan större uppmärksamhet.

   Ett gott tecken!

 8. Savalle says:

  Mycket intressant information:

  • Fiskargubben says:

   Savalle, nu har vi en hållpunkt i tiden och kan avgöra om Zac vet vad han säger sig veta. Jag hänger inte med i allt som händer och sägs nu. Kommer Assange snart att vara fri?

  • ragnhild says:

   OH MY: Visepresident Pence innvolvert i barne-traffiken, Assange er fri og vil jobbe med Trump, drittsekkene i deep-staten skjelver i buksene og søker eliminere både Trump o.a. av hans støtter.
   Legger til (tyvärr) at Russland lar amerikanere adoptere russiske barn. Den skulle, og vil nok bli kuttet (?).

   Trump har ikke på noen måte sluttet støtte Israel. MEN, hvem vet hva som kan komme!? Svaret på det, ”STOR-ISRAEL” og hva dette kan bety for omverdenen i Midtøsten, det er det alt for tidlig å si noe om. Enn så lenge ligger dette inn i fremtiden. MEN: NÅ er det likefør jeg vil hylle Trump.

   Takk for lenken, ”snøret” som har håp i enden. Jeg legger til en lenke også her fra en researcher som skrev om US problemer. Første del handler om child trafficing, satanisme. Om du ikke orker scroll nedover. Til sist skriver han om hva som skal til for å sette stopper for det hele, håp og utvikling (kort sagt). Det spesielle er at denne karen ikke var mer enn 23 år da han forfattet dette.

   se mitt svar her nedenfor for lenken funnet i kommentarfeltet helt i begynnelsen på siste (tror jeg det var, rundt 31.12.17 evnt. dager derpå på geoengineeringwatc.com). For å ta inn marakkelset viktig å lese (også dette).

   Trump gjør altså noe bra. Fortsettelsen blir viktig.

  • Sture says:

   @ Savalle,
   jag känner mig lite skeptisk till denna kvinna, och därför har jag inte postat hennes videos. Jag tror att hon har vissa saker helt rätt men vissa felaktiga. Det som gör mig lite misstänksam är att hon är oerhört konspiratorisk (=man kan inte lita på någon) och talar ”helt fritt” om vad Q skrivit utan att vi själva kan följa texten.
   Jag tror att hon kan ha rätt om Assange eftersom Wikileaks kommer att få nyhetsbyrå-status (vilket de är) och Assange således status som journalist och sådana kan man inte åtala för att de publicerar olika uppgifter hur konfidentiella dessa än är.
   Däremot tror jag att hon har helt fel om Pam Bondi och Mike Pence. Jag har följt Pam Bondi på FoxNews åtskilliga gånger och min magkänsla är att hon inte alls är inblandad i detta.

   • mats says:

    Vad som förvånar mest med henne är antalet visningar hennes videos har på youtube, bara exploderat senaste månaden
    Första gången jag hörde om Pence eventuella kopplingar till pedofili var i samband med att Flynn fick sparken. Tydligen har Flynn en lista med Pedofiler varav en är mycket nära vän till Pence. Detta gör naturligtvis inte Pence till pedofil men jag antar att det är detta som är källan tillsammans med Timothy Holmseth. Detta med Flynn lista tog även Robert Steele upp tidigt i våras hos Alex Jones

    • ragnhild says:

     Det synes å være hennes stil, hun har manuskrift like ved, viser det ved å bøye seg ned mot det her. Hennes stil; via god evne til memorering, og det nytter hun for alt det er verdt. Men klart, ikke minst da kommer synsing til, merker meg at hun andre steder filosoferer over saker fritt/personlig – bl.a. der hvor hun bruker bibelen, og utmaler hva som vil skje i Jerusalem. Hun antyder at Salomons tempel blir reist på initiativ av Trump.

     • Mats says:

      Filosoferar fritt gör vi alla, även på denna sida. Ok så länge man talar om varför man tycker/säger som man gör
      Salomons tempel kommer inte att byggas igen inte heller Herodes. Snacket om nytt tempel, från ett bibliskt perspektiv, är hämtat från Hes. Vi krista måste ta hela Bibeln på allvar, det går inte att välja sina egna russin. Jag tror inte det är Guds vilja att bygga ett Tempel före Jesu återkomst. Ok nu blev det för mycket bibel

   • Savalle says:

    Ja, det är svårt att avgöra vad som är riktigt och vad som är falskt. Jag vill än en gång hänvisa till Stanley Monteith. Han är för mig personifieringen av tillförlitlighet. Monteith hänvisning till Planons grottbild är i alllra högsta hrad aktuell!

 9. Elisabeth says:

  https://www.zerohedge.com/news/2018-01-07/czech-president-culture-these-migrants-basically-incompatible-europe
  Ja, det är förvisso så att ljuset finns i öster numera. I en intervju i torsdags pratade Tjeckiens president Milos Zeman bl a om no-go-zonerna som finns i flera europeiska städer och sade då att dessa invandrares kultur helt enkelt är oförenlig med europeisk kultur. Han sade också att det finns milliontals med afrikaner som avser att komma till Europa och om inte Europa kontrollerar gränserna, vilket man aldrig tycks vilja/kunna göra, så är de snart här med allt vad det innebär. Han kommenterade vidare EUs Frederica Mogherinis uttalande att Islam har en plats i Europa. Han sade. ja, Islam hade en plats i Europa – tills vi besegrade den.
  Ingen väst-politiker skulle våga säga något liknande.

 10. Sture says:

  @ Savalle,
  tack för att du postar dessa videos. Robert David Steele är min absoluta favorit eftersom han är så orädd, har så mycket kunskaper och dessutom har förbindelser med de innersta kretsarna av CIA. Och så talar han klartext om Israels och Mossads roll i världen idag. Det är inte många ens i alternativmedia i USA som förstått Israels ondskefulla roll i världspolitiken.

  Men det är mycket mera som rullas upp. American Intelligence Media är en grupp som också är mycket välinformerad om vad som sker, tyvärr bara audio.
  Som du vet är Bill och Hillary Clinton förknippad med 125 personer runtomkring sig som plötsligt dött i en bil- eller flygkrasch – oftast alldeles i samband med ett rättsmål eller att de skall vittna mot Clintons. Mystiskt. Hur många av dina vänner eller bekanta har plötsligt dött i bil- eller flygkrasch? Säkert inte många.
  Här reder man ut detta: Hillary Clinton arbetar i slutet av 1970-talet på en advokatbyrå som specialiserat sig på patentdispyter. Kring denna firma finns också Mueller, Rod Rosenstein, George W och Jeb Bush, dvs. samma kabbal som figurerar idag.

  Ett viktigt patent som då ploppar upp är en liten 25-öresstort chips, QRS 11 (Quarz Rate Sensor 11) som sätts in i varje föremål som rör sig: bil, flygplan, tåg, båt, raketer, stridsspetsar etc. och som sköter girot, dvs. balansen. Alla dessa chips är individuella med ett IP-nummer och kan sättas på och stängas av trådlöst genom en knapptryckning från någonstans. Det betyder att om man åker med ett flygplan med en för the Deep State misshaglig person ombord så kan man råka ut för ”damage control”. Ingen kommer att kunna upptäcka om detta lilla chips var avstängt en liten stund och orsakade att planet inte längre går att styra och störtar.
  Konstigt nog handhas inte denna device av någon central militär myndighet utan av endast ett privat företag – som Hillary Clinton har nära förbindelser med.

  • Savalle says:

   Ja, Sture. Dessa onda makter har haft det väldigt lätt att undanröja varje hinder mot dem hittills. Och de saknar skrupler. De har blivit enormt mäktiga med hemlig kunskap och nära kontakt med ondskans centrum.

   Bara Gud kan besegra dem. Jag hoppas och tror starkt att dit har tiden nått: Gud hjälper oss nu att eliminera ondskan,

   Låt oss be för att det är så!

 11. ragnhild says:

  Jeg leter, men finner ikke i farten tilbake. Men jeg hadde arkivert lenken:

  https:/www.wanttoknow.info/mk/liftingtheweil#13

  krysser fingrene da jeg manipulerte 😦 infoen bort, men søker igjen finne den på GW -en av de siste dagene. Når jeg søker etter artikkelen (lang, lang som et vondt år) på siden jeg opprinnelig fant den, så finner jeg den ikke. Men jeg gir meg ikke 🙂

  • ragnhild says:

   Jeg fant den:
   https://www.wanttoknow.info/mk/liftingtheveil

   obs. Timothy .. Silver´s researcharbeid er fulgt av hele 500 linker. Troverdig historie, og forferdelig grusomt aktuell sett i lys av det viktige arbeidet US-president Trump har satt igang nå. Og oss alle, viktig å be for alle innvolverte på den rette siden – om på hver vår måte..

   • Fiskargubben says:

    Ragnhild, jag husker att du flera gånger har uttryckt dig klokt på bloggen. På denne måte kan vi samtala och kun tillsammans kan vi få förändring. På vår enkla skandinaviska.

    Jeg kan aldri, aldri glemme, da jeg fikk fred med Gud!.wmv

 12. Anna says:

  Splittrandet av Europas nationalstater verkar vara en gammal Vision av krafter som vill manövrera Europa tillbaka till en modern ”federalism”. Katalonien, Veneto och Lombardiet har röstat 2017 för avlägsnandet från moderlandet och därmed för självständighet. Det blev väldigt tyst efter Kataloniens misslyckade och jag har försökt sedan dess lista ut varför. Jag tror har hittat en fullständig korrekt förklaring vad som pågår och hur en okänd aktör har redan ritat upp en karta för framtida styckning av kontinenten. Vill tillägga att Balkan är redan en fullbordad projekt: Kartan är utformad av Freddy Heinekken 1992 som var EU-Aktivist och mångmiljoner:

  Vidare har jag letat efter en pålitlig förklaring för Kataloniens strävan efter självständighetslängtan. Den officiella förklaringen om ”för stor skattebörda” har haltat rejält redan från början och här Finns en utomordentlig sammanställning hur zionister och deras hyperrika bankers varit på väg att inrätta en judisk kontrollerad stat i Katalonien! Sprid gärna, det är det som väntar på oss om vi inte avslöjer de innan de har ställt till en skada som ALDRIG någonsin kan repareras…………jag menar verkligen ALDRIG!!!!!

  En mycket uppskakande läsning:
  Part 1
  http://www.gearoidocolmain.org/catalan-independence-tool-capital-labour/
  Part 2
  http://www.gearoidocolmain.org/israel-will-bank/

  • ragnhild says:

   Takk tll deg Anna og for lenker. Her er utfyllende historie, likeså henvisning til artikkel om Orwell og kommunismen. Jeg må ta dette viktige stoffet gradvis, har lest gjennom 1ste lenke, samt Orwell. Ikke bare ta det gradvis, men også som var jeg en studerende, ikke bare skumme. Det gjelder både språk og ordlyd. Mange biter tll eget puslespill kan komme på plass. Tusen takk, og din advarsel er betimelig.

   Håper flere tar seg tid til dette.

   Jeg vet ikke om Trump kan komme til å utgjøre en forskjell. Men NÅ trenges alle gode krefter. Jeg er redd våre nordiske land, og flere med er av dem som en ell. annen gang (for sent) vil se hva de en gang ofret sin forstand og integritet for. Og som vi nå vet, sosialisme og kapitalisme utgjør ingen forskjell, det ene kan avløse det andre: De vil framstå i sin skitne totalitære avskygning begge takket være deres psykopati, mangel på klokskap, kunnskap og integritet. De skal aldri tilgis, sorry men det kan og skal de ikke. Statsmannskap vises og bekreftes i deres gjerninger, disse (våre såkalte politikere) står for bare en ting, foræderi og tomhet.

   OG, nå kan de bare slutte kalle folk for konspiratører, avslørt som de er. Vi er utsatt for en djevelsk gruppes konspirasjon og sannelig har de ikke til og med lykkes her NORD.

 13. Mo says:

  Det finns alltid en baktanke i Soros välgörenhetsprojekt, det anrika Katalonien attraherar. Vad var/är planerna för Ukraina ?

  • Fiskargubben says:

   Det har varit problem i Ukraina i snart fyra år. Inbördeskriget fortsätter på lägre nivå. Invånarna lider ekonomiskt och det talas om att dela upp landet i ännu flera delar (ungrare, rumäner och andra). GMO släpps in i landet och oligarkerna är starkare nu än under den förre presidenten. Stort förtryck råder har jag hört och vem som helst kan hamna i underrättelsetjänstens källare. Ryska böcker förbjuds. Projektet Ukraina ska reta Ryssland och oligarkerna bryr sig inte om att det tidigare framgångsrika ukrainska folket snart bara kan överleva utomlands. Jag tolkar det som ett hat mot slaver. Ska vi kalla det Landnamatid? Drang nach Osten? Oligarkiskt människohat? Den fina svartjorden säljs ut till oligarkerna.

   Mina källor är ryska, men vad ska jag annars läsa när media i västvärlden inte rapporterar bra om landet? Projektet Ukraina ska tydligen fortgå i tysthet. Folkmängden minskar.

   Ukraina är ett ungt själständigt land och nationalisterna söker stora forntida rötter. Det sista jag hörde var att Jesus var ukrainare. En tidigare president inrättade ett institut som hävdar att ukrainarna gav oss vår civilisation. Det har gått för långt, men det strunta vår media i.

   • Helt rätt att du följer rysk media, Fiskargubben. Om man avstår från det, begränsar man sina vyer till tillrättalagd information. Det sistnämnda gäller även många av de medier som profilerar sig som alternativa (ex. Samhällsnytt i Sverige).

    Folk i Ukraina är faktiskt så fattiga att cirka 2 miljoner har flyttat till Polen, där de arbetar för hälften av de redan låga polska lönerna. Myndigheterna i Polen mörklägger detta, vilket underlättas av många ukrainare arbetar svart. När jag i november månad besökte min släkt i västra Polen, stötte jag på folk som talar en rysk dialekt (låter så i polackens öra) i stort sett överallt. Det som annars slår en vid Polen- besök är den enorma mediala hetsen mot allt ryskt. Även de medier som utger sig för att vara alternativa manifesterar sin ”patriotiska” linje genom att kritisera Ryssland, men de är framför allt besatta av en iver att hetsa mot tyskar.

    Man hävdar därvid att det mesta i Polen, inklusive media, ägs av tyskar samt att tyskar borde utge ett saftigt skadestånd till Polen med anledning av Andra Världskriget. Naturligtvis, utgår dessa ”patrioter” ifrån att krav på skadestånd från Tyskland skulle få ett massivt stöd från de i Polen officiellt obefintliga judarna och från judiska organisationer i USA.
    Innan jag började följa polska sajter trodde jag faktiskt att svenskar var det mest hjärntvättade folket, en uppfattning jag förstås fick ändra efter att ha bekantat mig närmare med vad som försiggår i Polen. Polacker inbillar sig att de nu äntligen har demokrati och ett oavhängigt hemland, eftersom regeringen motsätter sig invandring från MENA.

    • peterkrabbe says:

     Tack Lucy för intressant direktrapport! Vi behöver veta mer om vad som händer på plats i Östeuropa.

     • ceskyraj says:

      Hej, då kan jag skriva lite om Tjeckien mitt födelseland. Folket vägrar att lyda diktat från Brysel men tjeckiska globalister med påhejande av media (samma som i Sverige) manipulerar alla som här. Landet är i Nato så propaganda mot Ryssland finns dagligen. Och USA är förstås fredsräddare. Tur att globalisterna förlorade med sin presidentkandidat Drahos och van EU motståndare, massinvandrings och islams kritiker Milos Zeman. När jag var där sist, förra höst, gick jag ute pp kvällen utan att behöva vara rädd. Inga invandrare från MENA länder, inga tiggare utanför butiker. Jag frågade ett par kvinnor en kväll on de är rädda gå ute ensamma. De svarade nej och förstod inte min fråga. I Prag förstod inte en polis min fråga om det förekommer skjutningar på gator.

     • Tack Peter!.
      Eftersom Polen numera betraktas som ett land styrt av nationalkonservativa grupperingar, blir jag för det mesta påhoppad för mina kommentarer. Bästa hälsningar, Lucy.

    • Fiskargubben says:

     Tack för rapporten, Lucy. Vi ska inte bara vara beroende av MSM och stanna på småbarnsstadiet mentalt. Vi måste samarbeta och det kan vi göra på Internet. Jag träffade en polska igen för nåt år sen och hon ville inte ens erkänna att hon talade ryska med ryssar på 90talet, men jag vet att hon gjorde det.

     Flera miljoner ukrainare har flyttat till Ryssland. Där får de jobb och kan skicka hem pengar. Några flyttar till Ungern. Jag misstänker att de som bestämmer i Ukraina gärna ser den pågående befolkningsminskningen. Den befolkningsstatistik vi ser kan vi inte lita på. Nånting hemskt pågår och varför tiger media?

     Vi behöver din röst och speciellt nu när östeuropa är i fokus. Där kan unionens framtid avgöras och där kan vi svenskar få inspiration.

     Polen är en gammal och stolt nation som Sverige och Ryssland. Vi behöver återvända till våra rötter för att överleva.

     • Tack för en vänlig kommentar, Fiskargubben. Bilden av Polen som ett land styrt av nationalkonservativa grupperingar är dessvärre den rådande även inom alternativa medier i västra Europa samt inom många av PK-certifierade alternativa medier i Polen. Att även den som annars inte är hjärntvättad sväljer lögnerna om Polen som ett oavhängigt land beror troligen på att retoriken mot massinvandring från MENA ingår i den polska åsiktskorridoren. Att den antinationella agendan i Polen har draperat sig i en nationalistisk kamouflagedräkt har att göra med att processen att tunna ut Polens nationella essens förväntas att ske med hjälp av en annan metod än den faktiskt rätt öppna strategin som praktiseras i länder som Sverige och Tyskland.

  • Loa says:

   Ukraina = det nya Israel (plan B).
   https://newsvoice.se/2017/01/10/khazarien-ateruppsta-ukraina/
   Hans Myrebo skriver:

   I en skrift av K.F. Ipatyev 28 maj 2014 ”Re-Build Khazaria in Ukraina” kan man tydligt se, att meningen med Maidan-kuppen inte var enbart politisk – en religiös omstörtning skulle äga rum i det fördolda.
   En politiker i Dnepropetrovsk i Ukraina, B. Filatov annonserade projektet ”Jewish Kiev” och den mäktige oligarken I. Kolomoyski, som även är israelisk medborgare, stadfäste Chabad-Lubavitchs slutgiltiga mål: ”To build in Ukraina a new state, The promised Land, the new Zion.”

   ”… anonymous Netanyahu aide is also quoted by The Times of Israel journalists as revealing why the Israeli government in making a play for large Israeli settlement in Ukraina:
   ”As the Prime Minister has said, no one will tell Jews where they may or may not live on the historic territory of their existence as a sovereign people. He is willing to make painful sacrifices for peace, even if that means giving up part of our biblical homeland in Judea and Samaria. But then you have to expect us to exercise our historical rights somewhere else. We decided this will be on the shores of the Black Sea, where we were an autochthonous people for more than 2000 years.”

   Brösttoner av Netanyahu. Tänk om alla sade så…
   F.ö. är ‘2000 år’ inte sant, än mindre vore det definitionen på ‘autochton’.

   • Fiskargubben says:

    Jag har hört de där ryktena. Stämmer det att Filatov arbetar för Kolomoiski? Jag tror att planen var att bygga ett judiskt hemland på Krim. Det kan vara fel, men det skulle förklara det stora hatet mot Ryssland.

    Kolomoiski har egna Tvkanaler, varav en internationell, och är chef för en viktig internationell judisk organisation. Det gick rykten om honom när det holländska planet sköts ned, rätt eller fel vet jag inte. Den händelsen satte igång sanktionerna.

    Två eller tre nationalistledare har judiska rötter och minst en av dem har nära relationer med Kolomoiski. Nationalisterna i Ukraina ses inte väl av några andra nationalister i Europa, men det beror också på vad de säger och gör. Polacker och andra minoriteter har känt sig hotade och nationalisternas grymhet förskräcker.

    Jag talar aldrig om det judiska folket, men tycker det är rätt att rapportera om oligarker och politiker vad de än är.

    • Loa says:

     Jag kan inte tro att de skulle nöja sig med Krim. Säkert tänkt att expandera till Odessa och Dnepropetrovsk (där den världsvida judiska organisationen Chabad-Lubawitch har ett starkt center, se förra länken). Och det gamla fästet Kharkov?
     http://forum.prisonplanet.com/index.php?topic=264066.0
     https://www.strategic-culture.org/news/2014/12/03/israel-secret-plan-for-second-israel-in-ukraine.html
     ”The ultimate plans of Ukrainian Zionists such as Kolomoisky, in addition to such American allies as Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs Victoria Nuland and U.S. ambassador to Ukraine Geoffrey Pyatt, is to establish an autonomous Jewish region”
     Glöm inte Victoria Nulands ränker.

    • Loa says:

     Det holländska planet – du menar Malaysia Airlines flyg MH17? Inte otroligt.
     Haverirapporten har aldrig tagit ställning (offentligt) i skuldfrågan, men om det vore Ryssland hade det basunerats ut GENAST! Jag vill minnas att pro-ryska rebeller på marken var tekniskt uteslutet, samt fanns det mystiska skotthål baktill.

     • Fiskargubben says:

      Ja, om Ryssland hade varit skyldigt skulle hela världen få veta det. Du har rätt om möjliga skotthål i bakre delen av planet (ett sätt att attackera oväntat), men problemet är att piloternas kabin också skadades svårt. Det finns en uppgift om stridsflygplan i närheten av MH17, men det ifrågasätts om de aktuella planen kan flyga på så hög höjd. Några säger emot det där och hävdar att piloterna kan klara sig med speciell andningsutrustning och misstänker att kraftfulla israeliska missiler kan ha avlossats mot kabinen från planen.

      Östra Ukraina var utsatt för angrepp från luften. ”Rebellerna” kan ha fått tag på en ukrainsk missil utan att förstå sig på den (den komplicerade tekniken kräver lång och upprepad övning). Det kan jag möjligen tänka mig, men inte att rysk militär skulle försöka skjuta ned ett passagerarplan över Ukraina. Radarn i Rostov na Donu i Ryssland kontrollerade den delen av luftrummet och radarbilderna sändes till Holland. Skulle ryssarna ha dokumenterat sitt eget brott och visat världen?

      Jag misstänker det ukrainska luftförsvaret eller möjligen ett specialutrustat stridsflygplan. Våra svenska experter har säkert studerat MH17 noga och kan ana vad som hände, men det råder radiotystnad om Ukraina. Landet faller ihop och den skammen vill västerlandet dölja efter sin inblandning. Lucy kanske minns vem Bandera var. Hans rörelse avrättade tusentals polacker och judar på ett mycket grymt sätt och nu är han en nationalhjälte i Ukraina. Skam på torra land, som vi säger i Sverige. Nuland, Rumpuy och andra skapade ett monster och nu måste monstret skyddas från anklagelser. De var barnmorskor för ett vilddjursbarn och Wallström säger inte ett ord.

      • Loa says:

       Nov. -13
       President Yanukovych tackade, efter övervägande, artigt nej till EU. Ukraina skulle istället få lån från och inleda ett närmare ekonomiskt samarbete med Ryssland.
       Fel svar på inbjudan.
       Feb. -14
       Omedelbart efter kuppen fördes 90 % av Ukrainas guldreserv i hemlighet ut ur landet. Vart?
       https://www.nyatider.nu/nastan-90-procent-av-ukrainas-guldreserv-borta/
       Juli -14
       Den obevisade (och i den holländska utredningen motbevisade?) ryska skulden till MH17:s nerskjutning (Varför gick rutten alls över det krigförande Ukraina?) är orsaken till sanktionerna mot Ryssland! En halmgubbe! Som dessutom skadar europeiska exportörer.

      • Kära Fiskargubben. Kan man polska så går det knappast att undvika – tack vare Internet –
       att stöta på uppgifter om den fasansfulla grymhet som dessa ”kämpar” visade. Stepan Bandera var själv en konvertit av judisk börd; https://www.salon24.pl/…/775772,bandera-i-szuchewycz-wiarolom…

 14. Thore Hult says:

  Intressant och bra skrivet
  Hälsningar Thore Hult

 15. Fiskargubben says:

  Trump styr vår framtid på ett sätt media inte förstår. Här kan man läsa en intressant teori om varför MBS fängslade prinsarna. Det finns mycket mer att läsa men hemsidan är lång så man får välja vad som är viktigast.

  De amerikanska demokraterna är desperata och letar presidentkandidater. Trump har redan påverkat världens börser positivt och medborgarna får en ordentlig skatteminskning några år. Han kan vinna igen och speciellt om han kan reparera infrastrukturen. Då skapas nya jobb och vissa företag får stora kontrakt. Trump gynnar banker och storföretag men det kan vara klokt i början innan han blir starkare. Lionel Nation säger att han aldrig förr har haft så här roligt och jag skrattar åt mediarapporteringen. Det är mycket sannolikt att den skrattfesten fortsätter om Trump vinner totalt som jag tror.

  En annan intressant sak är att Zac ville se raketuppskjutningen. Den omges av frågor. Vad visste han? Det finns en video om Zac på infowars där han avslöjar sitt anonalias.

  Ni andra, har ni uppdateringar?

  THE COMING STORM…

  https://imgur.com/a/DTeK7

  • Mats says:

   Man är ju onekligen full av förhoppning- vill ha en knock där alla rykten börjar falla på platts. Media arbetskamrater mm är ju sjukt anti Trump. När kommer första gripandet av en höjdare. Det blir skumpa om då jag ser att det vänt

   https://theconservativetreehouse.com/2018/01/10/a-political-battle-over-dossiers-fisa-warrants-and-surveillance-clouds-a-much-bigger-story/#more-144393

  • Loa says:

   TACK för länken!

  • Sture says:

   @ Fiskargubben,
   Det var en väldigt lång länk. Jag tyckte att början om Las Vegas shooting och mordkomplottten mot Salman var det allra intressantaste. Om det som sägs där är sant så innebär detta att FBI vetat allt om det verkliga skeendet i Las Vegas – och att det inte alls handlade om en Mass-shooting av en ensam galning utan om något helt annat, som man på goda grunder försökt dölja.
   Det är klart att Israel vill ha kvar Saudi-Arabien som enbart en oljeproducent, med ett efterblivet folk, och man förstår nu mycket tydligare sambandet mellan SaudiArabien – Israel – The Deep State.
   Det verkar ju annars sinnessjukt att Israel stöder den värsta formen av Islam (Wahabism) eftersom dessa förment ser judar som sina värsta fiender. Men inte i detta perspektiv.

   • peterkrabbe says:

    Det finns säkert ett korn av sanning i berättelsen, men alla detaljer stämmer inte. Om nu FBI/CIA skulle vara vapenleverantörer till Paddock är det ju lite egendomligt att man samtidigt räddar MbS som skulle vara offret från nattklubben. Så dumma är nog inte FBI/CIA att man lämnar ut vapen utan att själva ha full insyn. Man borde istället ha släpat hem MbS till hotellet där attacken skulle ske för att få önskat resultat…
    Om det stämmer att MbS var i Las Vegas under skjutningen är detta ändå intressant. Var fanns Talal vid samma tid, han ägde ju hotellet? Bokar MbS in en svit hos värste konkurrenten om makten hemma i SA? Låter som en råttfälla man gärna undviker.

    • Sture says:

     @ Peter Krabbe,
     jag har uppfattat Paddock som en privat vapenförsäljare och sådana säljer väl vapen utan att ha fått dessa från FBI/CIA? Jag erkänner att det finns mycket frågetecken i denna redogörelse men det finns det även utan att man blandar in Saudierna och FBI/CIA i resonemanget. Det kan ju ha varit så att Salman och värste konkurrenten (ur samma släkt) befann sig på hotellet för att mötas och diskutera vissa gemensamma angelägenheter. Det är t. ex. vanligt att den sicilianska maffian gör upp i samband med olika affärsuppgörelser där den ena maffiafamiljen har gillrat en fälla för den andra. Så jag tycker i och för sig inte att det skulle vara konstigt att de skulle kunna befinna sig på samma hotell samtidigt. Dessutom var de väl vänner på ytan och behandlade varandra vänligt och artigt.

     • peterkrabbe says:

      Tidslinjen är att Trump /Kushner diskuterade Salmans planer redan i maj 2017 och fortsatt under sommaren, Las Vegas den 2 oktober och kuppen i Saudiarabien drygt en månad senare. Om Talal i oktober bestämde sig för att röja MbS ur vägen var han väl informerad om förhandlingsläget, det vore märkligt om inte MbS då skulle insett risken. Hans kupp kan givetvis ses som ett skyndsamt svar på Las Vegas, så visst finns den logiken.
      Att FBI/CIA levererade vapnen är hämtat ur artikeln och kan ju vara fel, men tydligen är det vanligt att använda diverse halvfigurer som mellanhänder när Deep State inte vill synas. Vi får väl se vad som kommer på bordet, detta är nog bara början och kastar definitivt ljus över skjutningen i förhållande till vad media och myndigheter påstått!

      • Loa says:

       Men uppgiftslämnaren skriver ”posing as terrorists who wanted to buy guns for some terrorist attack, they dupe the FBI or CIA to supply the guns to the death squad…”
       MbS hade väl livvakter.
       Ett konstigt sammanträffande är ju drillen på country-festivalen. Gott om videor med crisis actors.

 16. Savalle says:

  George Friedman, en av Globalisternas ”problemlösare” presenterar här skrämmande planer för Europa. Intressantast är frågestunden som börjar efter 44 minuter.

 17. Sture says:

  Informationskriget pågår för fullt i USA. Flera människor har lämnat in stämningar mot Twitter, Facebook, Google och YouTube för att de censurerar nätet. Det är ingen tvekan om att det de gör är kriminellt. Man har ingen konstitutionell rätt att hindra människor att kommunicera med varandra på t. ex. Facebook eller Twitter eller stjäla någons ekonomiska ersättning på YouTube bara för att man ogillar någons åsikter, vilket man börjat göra systematiskt.
  Natasha på Trump News är en av dessa som lämnat in en stämning:

  Och Natasha hänvisar till Project Veritas som under något år i hemlighet infiltrerat redaktionerna på Twitter, YouTube, FaceBook och Google och dokumenterat hur man våldför sig på Second Amendment som handlar om yttrandefriheten. Detta lär nu vara överlämnat till Justitiedepartementet. Jag har svårt att se att man kan låta deras censur över åsiktsfriheten och yttrandefriheten passera opåtalat och de ledande människorna bakom denna censur bör få mycket hårda fängelsestraff.

 18. Mo says:

  Loa, samtidigt måste man fundera över de befolkningsmässiga konsekvenserna av de politiska kraven på Israel, inte minst från Sverige, om återgång till 1967 års gränser. Det torde innebära palestiniers återflytt och etablering och därmed deras möjlighet att ta sitt öde i egna händer. Vad jag förstår har de tidigare ej fungerat som en självständig politisk stat utan var en del i det ottomanska riket. Kanske detta som varit det största problemet i likhet med kurderna. Men vad blir lösningen för den stora israeliska befolkning som uppmanas lämna denna del av landet, vart skall de ta vägen ?

  • peterkrabbe says:

   Det handlar bara om ett tidsrelaterat samordningsproblem. I sionismens agenda vill man skapa ett Storisrael, som jag skrivit om många gånger tidigare. Det innebär konkret att Mellanöstern delas upp i ett antal mindre stater, där det judiska inflytandet kan stärkas utan besvärande opposition. Detta förutsätter också att den judiska befolkningen sprider ut sig i dessa stater, vilket kan ske efter samma mönster som det globala inflytandet – att ta över ekonomi och företagande m.m. Samma process har vi redan haft i västvärlden och som många länkar här visar, pågår både i Katalonien och i Ukraina. Att säkra Jerusalem som religiös hållpunkt för judendomen är fundamentalt för judarna, men därutöver är faktiskt det normala att verka som ett styrande skikt i andra länder. Tanken med Israel var att få en fredad plats där man inte behövde riskera förföljelse från andra grupperingar och framförallt ha egen militär och jurisdiktion.

 19. Sture says:

  @ Peter Krabbe
  Om detta är hela målsättningen med Israel – att utgöra ett centrum varifrån övrig mänsklig ‘boskap’ kan styras via ”vasallstater”, vilket jag tror är Rothschilds plan – så måste man vara emot detta.
  Och så tror jag också att det kommer att gå för judarna som folkgrupp – denna folkgrupp kommer att upphöra att finnas till och dessa människor bli en del av respektive nationella identiteter. Det är detta som ligger i begreppet ”End of Times” och ”Det Nya Jerusalem”. Vad vi nu ser är deras sista desperata försök att omforma världen efter sitt eget tycke, efter att under flera hundra år i hemlighet ha skapat krig och elände överallt. Men ingenting är hemligt längre och därmed kommer korthuset att falla ihop. Den nuvarande judiska ‘religionen’ (=Talmud och Torah), som saknar andligt innehåll och endast bygger på fördomen om att de utgör ett av Gud ‘utvalt folk’ kommer att upphöra att finnas till.

 20. Mo says:

  Peter, så blir det förstås, att den judiska befolkningen får sprida ut sig, men att det skulle bli till andra länder i mellanöstern är väl tveksamt, vem skulle ta emot med tanke på utbredd antisemitism i stora delar av muslimska samhällen. Däremot kanske Ukraina kan vara ett alternativ om befolkningen där accepterar detta.

  • peterkrabbe says:

   Det muslimska styret i Spanien för tusen år sedan ses av muslimerna själva – och även av många judar – som den ideala staten. Den varade i 700 år. Det muslimska toppskiktet utgjorde inte mer än 5% av befolkningen, därunder kom den judiska tjänstemannaeliten, som i praktiken styrde landet. Även dessa utgjorde en andel om mindre än 10% av folkmängden. Det handlar då inte bara om att sprida ut sig, utan att vara i rätt skikt i samhället. Så är det redan hos oss, där finans, media och globalt företagande är det skikt som får genomslag i det verkliga livet. Resten är ointressant. Den modellen är lätt att applicera även på redan muslimska länder. En muslimsk oljeproducent kan inte bortse från att i stort sett alla världens oljebolag styrs av judiska intressen. Kissinger har under 50 år exempelvis varit Saudiarabiens främste ekonomiske konsult.
   Vad befolkningen i Ukraina tycker struntar man nog i, där finns redan tillräckligt många ukrainska judar i ledande positioner för att hävda ett nationellt intresse.

   • Loa says:

    Julia Caesar (som uppehåller sig vid den muslimska aspekten)
    http://snaphanen.dk/2017/08/20/sondagskronika-stang-europas-granser/
    V.g. scrolla ner till Det ”fredliga” al-Andalus – lögn och förbannad dikt:

    I mer än 700 år, från år 711, var stora delar av Sydeuropa, främst Iberiska halvön, underkastade muslimskt styre. En morisk armé av nordafrikanska islamister invaderade det katolska Spanien som utropades till kalifat och fick namnet al-Andalus. Den muslimska belägringen har historiskt framställts som ”islams guldålder”, en period då kristna, judar och muslimer levde i fred med varandra och den arabiska-muslimska kulturen blomstrade – helt enkelt ett mångkulturellt paradis på jorden.

    Det är myt, dikt och förbannad lögn. I verkligheten rådde sharialagar, och den infödda spanska befolkningen levde under brutalt religiöst, socialt, ekonomiskt och kulturellt förtryck. Kristna kyrkor gjordes om till moskéer med tvångsarbete som utfördes av kristna slavar. Judar och kristna hölls som slavar eller avrättades. Muslimerna höll sig med kvinnliga spanska sexslavar enligt känd Muhammedmodell, och alla kristna var tvungna att betala jizya, muslimsk tvångsskatt.

    Det lyckliga al-Andalus är en myt skapad av historiker och islamkramare som har vägrat befatta sig med dokumentation som visar på motsatsen; brutal islamsk repression. Den som vill veta mer om det här nedtystade kapitlet i Europas historia rekommenderas läsning av Dario Fernandez-Moreras bok ”The Myth of the Andalusian Paradise. Muslims, Christians and Jews under Islamic Rule in Medieval Spain”.

    Efter ett blodigt slag vid Las Navas de Tolosa år 1212 tvingades muslimerna att dra sig tillbaka till södra Spanien. Det sista muslimska fästet i Spanien, Granada, bestod i ytterligare tre sekler. År 1502 var det slut på spanjorernas tolerans mot kolonisatörerna, och de återstående muslimerna tvingades lämna Spanien eller konvertera till kristendomen.

    • peterkrabbe says:

     De enda som hävdar att detta var ett lyckorike är naturligtvis muslimerna själva, det förekommer i ett otal moske’-predikningar. En pikant detalj är att den förtryckta urbefolkningen ansågs stamma från Skandinavien, vilket under lång tid gav många blåögda och blonda nya muslimer…

 21. Mo says:

  Spännande diskussion, nu tror inte jag att Spanien under muslimskt styre var så lyckat i såfall hade det bestått. Kanske ni i södra Sverige börjar vänja er vid dylika tankegångar, inte vet jag vilka ekonomiska intressen som har investerat i ert dagliga liv. Det kanske blir en blomstrande region men tar motsättningarna över så är risken för sönderfall stor.

  • peterkrabbe says:

   Det muslimska Spanien krossades av katolikerna, som ville ha sitt land tillbaks. Judarna utvisades och spred sig därefter över övriga Europa, Konstantinopel och Mellanöstern. Nej, ett Skåne under muslimskt styre vill vi inte ha. Skillnaden är att Spaniens muslimer var överst i hierarkin, här är de lägst. Därför har vi också anarki på gator och torg. Priset, att byta plats i samhällsskikten, tror jag knappast att vi är intresserade av att betala. När man sätter muslimska ”läkare” som knappt har sjuksköterskekompetens i sjukvården är det ett krampaktigt försök att justera detta, naturligtvis blir det kontraproduktivt. Sönderfall är en understatement.

 22. Frihandelsunioner leder oftast till att skatteparadis uppstår, såsom Delaware i USA, samt Holland och Beligen i EU, vilket i sin tur leder till ett Race to the bottom.

  Att kapitalister vill driva fram detta är inget förvånande. De profiterar på det. Sjuka, gamla och barn får lida.

 23. Mo says:

  Ditt besked att ni fortfarande är herre på täppan gör mig lugnad. Men med Saudis enorma förmögenheter som skall investeras, Kissinger som rådgivare, svensk sjukvård och skola på börsen, kan roller snabbt bli ombytta.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: