Full Spectrum Dominance, del 3. Att skapa ett imperium.

ukraine_fascists

De flesta tänkande varelser undrar nog i sitt stilla sinne varför USA med 5% av världens befolkning behöver ha 50% av världens sammanlagda krigsmakt. För att säkra demokratin i världen? Finns det då inga andra för mänskligheten fullvärdiga samhällen på jordklotet? Men har inte jordens alla invånare och kulturer rätt att själva välja sina samhällssystem, utifrån sina egna förutsättningar? När man i Pentagon funderar över saken formulerar man istället sin syn så här:

Full Spectrum Dominance (FSD) behövs för att ge USA fulla möjligheter till ”operating from the Commons: Space, International Waters and Aerospace, and Cyberspace”. Det blev inte mycket över där. Formuleringen är viktig, eftersom den indikerar att allt över 10.000 meters höjd egentligen är amerikanskt. Det är där som framtidens krigföring kommer att ha sitt säte och där har vi också grunden till vädermanipulering, besprutning med aerosoler och biologiska stridsmedel samt elektromagnetiska manipulationer av människor och miljö.

Men åter till jorden. Här består strategin av att upprätta vasallstater runt sina tänkta huvudmotståndare, Ryssland och Kina, samt att där bygga upp sitt missilsystem i syfte att med hjälp av den korta insatstiden kunna slå till först och, om så önskas,”i förbyggande syfte”. I systemet ingår också att bygga ett nätverk av amerikanska militärbaser runt jordklotet och på mark tillhörigt dessa vasallstater. Tänkandet är hämtat från romartidens byggande av militära bastioner, utplacerade på strategiska avstånd runt hela imperiet. År 2007 beräknades USA ha avtal om militärbaser med 93 länder! Nu byggs det amerikanska imperiet.

I juni 2004 godkände försvarsminister Rumsfeld den topphemliga planen Conplan 8022 (Contingency Plan), som skulle ge presidenten möjlighet att beordra ”Global Strike Capability”, vilket även inkluderade användning av kärnvapen. Planen skulle vara offensiv, vilket gjorde den gamla doktrinen med kärnvapenanvändning endast i försvarssyfte, till historia. Beslutsrätten skulle ligga hos presidenten ensam, utan behov av föregående konsultation hos kongressen. Det räcker med andra ord att underteckna en presidentorder i USA för att starta ett globalt kärnvapenkrig.

Putins kommentar till Pentagons och NATO:s förehavanden från 2007 förtjänar att återges här: ”NATO has put its frontline forces on our borders. We think it is obvious that NATO expansion does not have any relation with the modernization of the Alliance itself or with ensuring security in Europe. On the contrary, it represents a serious provocation that reduces the level of mutual trust. And we have the right to ask: against whom is this expansion intended? And what happened to the Assurances our western partners made after the dissolution of the Warsaw Pact?” Sista meningen syftar på Bushs löfte att inte utöka NATO i utbyte mot det sovjetiska tillbakadragandet från Östeuropa.

Svaret till Putin kom 2008 genom Pentagons 2008 Army Modernization Strategy, där man helt oblygt konstaterade att arméns strategi var att omfatta och dominera hela universum, inte bara jordgloben. Man drog sig inte heller för att konstatera att ”USA under åtminstone de kommande trettio till fyrtio åren skulle komma att vara engagerade i en oavbruten krigsföring för att kontrollera tillgången till råvaror”. Befolkningstillväxten kallades för ett av de primära hoten mot USA och dess allierades säkerhet: Population growth – especially in less-developed countries – will expose a resulting youth bulge to anti-government and radical ideologies that potentially threaten government stability”. Det är viktigt att inse att dessa tio år gamla beslut faktiskt inte är historia utan nutid. Det som händer i världen idag har sin bakgrund i dessa dokument.

Med vasallstater ovan avses länder där regeringarna, demokratiskt valda eller inte, utsatts för påtryckningar att ansluta sig till det amerikanska imperiebyggandet. Eftersom av naturliga skäl inte alla ”utvalda” ser någon fördel med detta är en anslutning efter regimbyte, orsakad av plötsliga och till synes spontana revolutioner, en vanligt förekommande händelse. I några fall är generösa ekonomiska ersättningar till sittande styre tillräckligt.

I Asien har redan en kedja bildats för amerikanska baser som omfattar Afghanistan, Pakistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Georgien (före 2008) och i förlängningen Ukraina. Föremål för stort intresse är Tibet, varmed kilen är inslagen mellan Ryssland och Kina, respektive Iran. Uppemot 60.000 amerikanska soldater beräknas finnas i detta område. Vi skall som exempel ta Ukraina och Georgien, eftersom dessa figurerar mest i den svenska debatten.

Metodiken att finansiera och genomföra revolutioner utarbetades år 2000 i Serbien och har därefter förfinats i Ukraina och Georgien. Mannen på plats är normalt den amerikanska ambassadören, i Serbiens fall Richard Miles, som sedan flyttades över till Georgien för samma uppdrag. Miles bildade motståndsgrupper med serber, som skulle stå för demonstrationer och gatans parlament och finansierade propagandamaterial och demonstrationsutrustning till grupperna, som i Serbiens fall kallades ”Otpor” (motstånd). Man tog fram en slogan, ”Gotov Je” (Han är slut), riktad mot Milosevic och tryckte upp affischer och banderoller som klistrades upp över hela Serbien. Miles satsade 41 miljoner dollar av statliga medel för att finansiera arvoden, färgburkar, plakat och mediainsatser. Dessa medel kanaliserades genom USAID och NGO:er (Non Governmental Organisations) som NED (National Endowment for Democracy), NRI (National Republican Institute), NDI (National Democratic Institute) och Open Society (Soros). Så ser en amerikansk revolutionsorganisation ut, sedan bara ut med alla som vill tjäna en slant på gator och torg, skrik och gorma tills presidenten avgår – naturligtvis efter vederbörlig utskåpning i västerländska pålitliga medier.

För att skapa en trend – i demokratins namn – togs färgbeteckningarna fram, den rosa revolutionen i Georgien, den orangea revolutionen i Ukraina, saffran i Tibet o.s.v. Man ansåg sig nu ha tagit fram en modell för maktövertagande med icke-våld som var enklare och billigare än de militära ingreppen i Afghanistan, Irak och Libyen och framför allt, kunde få allmänhetens sympatier i väst – det handlade ju bara om att sprida demokrati och frihet till de stackars förtryckta folken i öst.

Richard Miles nästa uppdrag var Georgien, där Shevardnadze, f.d. sovjetisk utrikesminister, var president. Georgiens justitieminister ”råkade” vara Mikheil Saakashvili, en elev till Miles från Columbia University som redan hade kontakter med det amerikanska utrikesdepartementet, ett självklart val för den nya presidentposten. Miles organisation kom att omfatta NED, Soros Open Society och Freedom House, en NATO-organisation med f.d. CIA-chefen James Woolsey som ledare. Man introducerade här också ”svärmningstekniken”, att med hjälp av mobiltelefoner och SMS-meddelanden styra grupperna av demonstranter till rätt platser vid rätt tidpunkt. Operationen genomfördes utan större komplikationer, men Saakashvili tog sig vatten över huvudet genom att försöka invadera också Syd-Ossetien, något som fick Putin att gå i taket.

I denna märkliga historia dyker Israel upp, kanske inte helt oväntat. Saakashvili hade utsett två ministrar med judisk bakgrund, försvarsministern Kezerashvili och integrationsministern Yakobashvili som båda talade hebreiska flytande – den förre även med israeliskt medborgarskap. Följden blev att Israel inte bara utrustade armén i Georgien, man hade även israeliska officerare som utbildare för landets soldater. Högteknologisk militär utrustning för 200 miljoner dollar placerades av israelerna i Georgien. Naturligtvis samarbetade man nära med de amerikanska styrkor som redan fanns på plats, fokus var på att upprätta en flygbas med syfte att utföra flyg- och missilattacker mot iranska mål från det mer närbelägna Georgien. Dessa detaljerade och fullgångna planer avslöjades av ryssarna, efter att dessa övermannat en amerikansk militärkonvoj på flykt mot hamnstaden Poti. Saakashvili gjorde misstaget att invadera Syd-Ossetien, som stod under ryskt beskydd, på inrådan från John McCain och Condoleezza Rice, som båda gjorde frekventa besök i Ukraina.

Putin svarade snabbt genom att gå till motattack och rensade Georgien från både amerikanare och israeler. Det var ett svar som till och med Bush förstod. Don’t cross the line!

Orkar ni med Ukraina också? Där försöker numera både Saakashvili och den ”ljuva” Julia Tymoshenko göra livet surt för sittande regering.

Sittande president, Victor Janukovytj, hade tappat gnistan vad gällde att ansluta Ukraina till NATO och EU och skulle avlägsnas. Istället satsades det på att få den USA-trogna Justjenko från Ukrainas centralbank– gift med amerikanskan Kateryna – på plats. Justjenko förlorade valet 2004, men man fabricerade anklagelser om valfusk och provocerade genom oroligheterna fram ett omval, som Justjenko vann med knapp marginal. Mission completed.

Förfarandet var detsamma. USAs man var den amerikanske ambassadören John Herbst, som till sin hjälp fick, förutom av NED, Soros och Freedom House, även av CIAs sammanplock av nynazister, anti-Stalinister och ett georgiskt rockband för att locka ungdomar till Maidan-torget. Herbst budget uppgick till 20 miljoner dollar. Som slogan hade man ”Pora” (det är dags).

Justjenko och hans premiärminister Julia Tymosjenko lyckades dock inte särskilt bra och Ukraina drabbades av ekonomiskt kaos. Som en följd av detta kunde Janukovytj komma tillbaks och vinna valet 2010. Tymosjenko sattes i fängelse efter anklagelser om korruption. Janukovytj försökte nu med ett försiktigt närmande till ett EU, som hade fått kalla fötter med tanke på den ekonomiska belastning som ett medlemskap skulle innebära. Dessutom krävde man att Tymosjenko skulle friges. Istället knöts tätare kontakter med Ryssland, vilket skulle bli upptakten till den andra fasen av den orangea revolutionen, nu var året 2013/2014.

Återigen hamnade Maidan-torget i centrum, i denna revolution var medverkan av senatorn John McCain och Victoria Nuland från det amerikanska utrikesdepartementet ett uppseendeväckande inslag. Båda närvarade på Maidan-torget och uppträdde villigt inför TV-kamerorna från CNN och BBC. ”America stands with you” skrek McCain i mikrofonerna. Jämför detta med den påstådda ryska inblandningen i det amerikanska valet, det är ungefär som om Putin skulle hållit tal utanför Vita Huset…

För att få fart på händelseutvecklingen användes georgisk paramilitär (som svarade för beskjutningen av Maidan-torget, där hundratalet demonstranter och poliser dog) och inte minst en Ukrainsk-judisk trupp under namn Delta, bestående av ett 40-tal soldater anförda av veteraner från IDF (Israel Defense Forces). Denna gången tvingades Janukovytj fly till Ryssland undan mobben. Den nya makten kom att vila hos Arsenij Jatsenjuk, som började sin verksamhet med att resa till Washington för överläggningar och förhandlingar med kongressen om ekonomiskt bistånd.

ukraine_usa.jpg

Jatsenjuk hos Obama, bilden överst: ”demonstranter” på Maidan 2014.

I det rysktalande Krim försökte man få en grupp judiska tatarer att kräva anslutning, men den rysstrogna majoriteten satte effektivt stopp för detta, dock utan att avlossa ett enda skott! I vad mån Putin behövde medverka eller inte är oklart, men det ryska intresset av att få ha sin största flottbas ifred lär knappast ha ifrågasatts av något annat land. Mer om detta senare.

Det nya i just dessa ”revolutioner” är Israels uppdykande som aktiv part vid sidan om USA/CIA. Jag har tidigare pekat på det sionistiska intresset för denna region, som ju har en historisk bakgrund. Men det handlar också om att skapa en korridor för oljetransporter från Kaspiska Havet till Medelhavet som ligger utanför Rysslands kontroll. De kurdiska områdena i östra och södra Turkiet ingår i denna korridor, vilket är förklaringen till både USAs och Israels kelande med kurderna i norra Syrien. Kampen om oljan är långtifrån avslutad!

Avsikten med denna berättelse är att visa att det finns två sidor av myntet, vi får normalt bara se den ena. Kanske kan det bidra till lite bättre förståelse av vad som händer i världen!

Peter Krabbe

Med bidrag från:

William Engdahl / Full Spectrum Dominance

M.S. King / The War Against Putin

108 Responses to Full Spectrum Dominance, del 3. Att skapa ett imperium.

 1. ivanbjorn says:

  Jag skulle vilja påstå att vi har det vi kallar NWO åtminstone sedan Amerika blev upptäckt vilket innebär i mer än 500 år!

  För att förstå ovanstående så måste vi definiera vad NWO är för något.

  NWO är en sammanslutning av styrande i världen som i samförstånd delar världen mellan varandra och med gemensamma krafter korrigerar landområden så att den geopolitiska förändringen möjliggörs.

  Vad betyder detta i praktiken?

  Ursprungsbefolkningar elimineras och förnedras, stolta befolkningar förnedras, nationer som vill gå sin egen väg bestraffas, alla nationer är påtvingade en beroendeställning av varandra, självständigheten och självförsörjningen undanröjs.

  Detta innebär att innan Amerika blev ”upptäckt” och befolkad hade man redan en plan om att använda detta land som en världspolis 500 år senare. Det som USA är idag och deras roll i världen är alltså ingen slump.

 2. Mjölner says:

  Har någon timmes permission från marktjänsten att städa huset. Utnyttjar ledigheten att läsa avd 3 av Full Spectrum Dominans. Det Peter skriver om de amerikanska ambassadörernas roll att starta oroligheter tillämpades även i Syrien. Ambassadören har diplomatiskt status och en sådan person skjuter man inte på direkten. År 2011 reste dåvarande ambassadören Robert S Ford tillsammans med den franske kollegan Eric Chevallier runt och orsakade oroligheter och våld i landet. USA nöjer sig inte med att ha utrotat indianerna, man fortsätter kriga i tron att kunna kuva hela klotet. En mycket positiv sak med denna blogg är att vi håller på att etablerat ett nordiskt samarbete i miniatyr nu när Ragnhild kommit med. Det är mer än våra hjärndöda och mentalt funktionshindrade politiker kan prestera.

  • Savalle says:

   Mjölner

   Du skriver: ”En mycket positiv sak med denna blogg är att vi håller på att etablerat ett nordiskt samarbete i miniatyr nu när Ragnhild kommit med. Det är mer än våra hjärndöda och mentalt funktionshindrade politiker kan prestera.”

   Den synbarliga irrationaliteten i de politiska ledarnas handlande kan leda till slutsatsen att den beror på dumhet. Det gäller säkert för somliga. Men de ytterst ansvariga är medvetna om vad de gör och vilka följder det får. Robert David Steele berättade i en intervju, som publicerats här på Peters blogg tidigare, att ledande politiker ofta blir inbjudna till partyn där de blir drogade och där de deltar i pedofil-sex. Detta filmas. Sedan utsätts de för utpressming i kombination med mutor innehållande mycket högt materiellt värde.

   Sedan är de lydiga marionetter.

   • Mjölner says:

    @Savalle, ber om ursäkt har inte haft tid att svara direkt. När det gäller de svenska politikerna verkar det gå till så att vissa nyckelpersoner i ett parti blir lovade kompensation i efterhand. Förre moderatledaren t. ex. har erhållit en fet hacka från en amerikansk bank. Inga synliga mutor i förväg alltså. Partiledarna med omgivande styrelse svingar den berömda partipiskan för att hålla riksdagsgruppen i schack. Vägrar man lyda blir man utesluten. Några utvalda politiker blir alltid inbjudna till Bildeberg- möten där man erhåller instruktioner hur man skall agera politiskt. Nu senast lilla Rödluvan Lööf. Flertalet riksdagsledamöter tror jag tillhör gruppen mentalt funktionshindrade.

    • Savalle says:

     Mjölner

     I den första intervjun (1 timme och 30 minuter in i intervjun) med Chip Tatum som Second Opinion bifogat här nedan berättar Chip om en drog som används för att få människor att göra allt möjligt, till och med att ta andras eller sitt eget liv på befallning. Intervjun är gjord för tjugo år sedan.

     En politiker som tackar ja till att vistas oskyddat tillsammans med Globalisternas folk, exempelvis på ett privat party skulle alltså kunna manipuleras till de mest vidriga handlingar. Om detta då dokumenteras på film förstår man hur oerhört sårbara för manipulation de då har blivit.

     Robert David Steele föreslår att makthavare som erkänner att de blivit utpressade och mutade garanteras straffrihet är förmodligen en möjlig väg att komma bort från detta enorma problem att ledas av makthavare som fullständigt befinner sig i Globalisternas klor.

     • Mjölner says:

      Who knows som tysken sa, visst allt är möjligt, vår media (MSM) granskar folket istället för makten. Vad som egentligen pågår är vi medborgare effektivt ”skyddade” från. Det svenska politikergarnityret är inte tillräckligt sofistikerat eller nöjessuget än, tror jag, för att ägna sig åt sådana orgier som förekommer på kontinenten och overthere. Politiker skall inte åtnjuta någon straffrihet, tycker jag, även om de erkänner. Att rumla på skattebetalarnas bekostnad måste anses vara mycket klandervärt. Att oskadliggöra Soros och Rockefellers hantlangare skulle nog var effektivare. Du har väl hört talas om snuff films.

      • Savalle says:

       Vi har ett brett spektrum av allvarliga brister hos det ledande politiska skiktet. Alltifrån den skrupelfria vaccinkrängaren Sofia Arkelsten till den omdömeslöse statskasseförstöraren Peter Hultqvist. Sedan har vi skickliga och intelligenta politiker som Urban Ahlin men som diskvalificerar sig fullständigt genom att vara medlem i organisationer som Council on Foreign Relations och Trilateral Commission.

       I intervjun nedan med Steele här (5 minuter in i intervjun) berättar han om hur han själv som före detta CIA-agent varit med om att droga och filma kongresspolitiker i USA, men också utländska politiker som kommit på besök. Han berättar att detta skett på partyn, men även på ett hotell i New York.

       Steele har blivit nominerad till Nobels Fredspris för sin modell till öppet samhälle. Där ingår metoden att ge amnesti till politiker som erkänner att de utsatts för utpressning och mutats i utbyte mot att de avslöjar vem som utpressat och mutat dem. På så vis kan man komma åt och eliminera manipulatörerna.

 3. ivanbjorn says:

  Skulle vi se på det som pågår ur energisynpunkt så går det som pågår att förklara.
  Här utgår jag från att skapade energier på den osynliga dolda nivån skapar vår verklighet. Somliga kallar detta för karmalagen. Karma är inte bara personlig men också kollektiv. Varje land har sina energier och därmed även sin karma dit individer som ska förstå något och lära sig något samt växa i den egna andligheten inkarneras.

  Så var står i allt detta Amerika?

  Tittar vi närmare på människor som erövrade Amerika hur tänkte de? Med vilka förväntningar kom de till Amerika? Hur pass justerade deras hopp och förväntningar dåvarande MSM?

  Vad jag förstår så har alla migranter i allmänhet haft ett hopp om ett lyckat liv i välstånd.
  Vad betyder ett lyckat liv i välstånd? EXPLOATERING och ERÖVRING!
  Exploateringen skedde på bekostnad av ursprungsbefolkningen i första hand men även på bekostnad av medmänniskor som kom dit för att få ett bättre liv. Utan denna energimässiga erfarenhet skulle dagens politik inte kunna genomföras. Det är den börda i form av karma som måste levas ut in i det sista så att den ansamlade energi frigörs och neutraliseras. Vi kan kalla detta ondskan även om jag ser detta som erfarenheter för oss alla. Detta har vuxit sig så stark att alla element som vill störa denna utveckling elimineras. Tänk på Titanic som sänktes för att goda krafter ville sätta stopp för detta.

  Amerika kommer att betala mycket dyrt för den ansamlande energi som skändar allt som kommer i deras väg. Detta händer inte på grundval av någon gud och hans straff som somliga tror på. Detta händer på grund av Universums lagar där jämvikt och balans är det som alltid eftersträvas och som varje individ borde eftersträva inom sig själv. För att uppnå jämvikt och balans kommer USA att kollapsa.

  Allt är nämligen medvetet och kommunicerar med varandra hela tiden. Vi genom det vi strålar ut kommunicerar med jorden och allt levande. Mycket bra beskrivs detta av Epigenetik/kvantfysik.

  ” ”Superposition innebär att atomer i princip befinner sig i flera positioner samtidigt… eller rättare sagt i alla tänkbara positioner. Det är först när en observation av en atom i ett visst läge görs som de andra positionerna kollapsar. Superposition har fastställts med hjälp av experiment där atomer å ena sidan fastställts vara kompakta objekt och å andra sidan fastställts vara vågrörelser, helt beroende på hur atomen valts att observeras.
  Den andra intuitiva svårigheten med kvantfysiken är fenomenet som kallas entanglement. Entanglement innebär att objekt åtskiljda från varandra utan någon som helst fysisk koppling kan påverka varandra.”

  Allt består av atomer och ännu mindre beståndsdelar. När dessa kommer i obalans genom långvariga egoistiska gärningar så kommer dessa automatiskt att söka jämvikt. Detta kommer att bli USAs dilemma och ländernas som stöttar detta vansinne. Jag tror att det kommer att uppstå ett nytt välstånd i nya områden och Eurasien är favorit i sammanhanget.
  Härmed försökte jag förklara det som sker ur en annan synvinkel.
  Den som har svårt att förstå detta kan tänka sig ett äktenskap t.ex. där det råder obalans och när en utomstående person kommer dit så kan han/hon uttryckligen känna trycket. Detta tryck kommer att jämna ut sig tidigare eller senare och ofta följs detta av tårar och en raserad värld på det personliga planet.
  Översätt detta exempel till lite större dimensioner.
  Det existerar med andra ord bara skapande och erfarenheter. Det som sker i USA i världen kan jag kalla varken ond eller gott. Det bara är och konsekvenserna av detta kommer att visa sig en fin dag.

 4. ragnhild says:

  Jeg hadde behov av denne gjennomgangen. Takk til deg nok en gang Peter Krabbe.

  # Mjölner: Nordisk miniatyr-samarbeide (ler). Herlig 🙂 Men, hadde det vært aktivisert for lenge siden i forsvars-sammenheng ville det vært en torn i øyet for imperialistene. Alikevel kunne det utgjort en buffer mot hva vi skuer idag. Men det ville være avhengig av hvilke politikere som fikk makt, og vi ser jo hvem som har rådet grunnen. De er like udugelige forøvrig alle sammen i våre lenge virkede vasallstater. Ikke merkelig at vi nå står foran skrekkscenarier. Og folket våkner, spes. Syriakrigen har blitt en øyenåpner. Når nå krigen der blusser opp igjen så veller ny innsikt opp blant folk på norske alternativblogger, de av dem som ikke er i zionistenes grep (US/IS.)

  Hårstad har en artikkel om opptrappingen av krigen i Syria, skremmende er bare fornavnet: derimot.no 18. januar for intresserte (headingen viser idioten i Hellas). Hårstad legger ikke fingrene imellom for faren forrut, også for oss her i Norden. Og vasallstaten Norge med en regjering av ”tåper” vil godt mulig bli en Pentagon-avlegger, dvs. en krigsbasestasjon av det større slaget/sorten. Fikk dere med dere Stoltenbergs uttalelse om at europas infrastrukturforbedring måtte baseres på tunge kjøretøy – millitært; tanks..

  Stå på, bli ikke med i Nato, det er farlig nok breddegraden dere ligger på. Disse folka er djevelens soldater. Punktum.

  • Mjölner says:

   @Ragnhild, till ditt inlägg tillfogar jag, Amen! Vi hade ett Nordiskt samarbete efter WW2 som med tiden blev en saga blott, Nato och EU tog över. Nordiska rådet har utvecklats till en tummelplats för ministrar och övrig politisk elit som mest syftar till att gå EU:s ärenden eller dela ut kulturpriser till höger och vänster. Natos och EU:s entrè har blandat bort korten för ett egentligt nordiskt samarbete. Vi får mycket sällan någon vetskap om vad man sysslar med. Nordiska rådets president för närvarande heter Michael Tetzscher och är norrman. Det nordiska samarbetet i spioneri är däremot en blomstrande verksamhet som riktas mot en icke aggresiv granne.

   • ragnhild says:

    Denne presidenten (Nordisk Råd) hører til norsk statsministers parti, Høyre (H) tillike med sin kone. De går noe stille i dørene, men hører klart til ”ut med nasjonalstater”-fløyen, riktige hard-core tilhengere av kapitalkreftene; som en refleks har misbilliget vanlige folk, eks. de som er i behov av mer eller mindre omsorg, og inntil nå er tatt på alvor. Vi har jo hatt krefter på venstresiden som har utgjort balanse – alt mens noen av dem drev sitt renkespill på vegne av de unevnelige. Gro Harlem (rottefangeren?)Bruntland er en nøkkelperson,smurt og hyllet, smurt igjen – hun ledet jo WHO en periode. Lurte Norge inn i EU ad bakveien, via EØS. Vi er det lydigste medlemmet (offisielt bare EØS), i hele Europa. Hun, men slett ikke alene, de som styrer nå er farlighetene personifisert i.f.t. hva et fritt og uavhengig land angår.

 5. Mo says:

  I svensk media redovisas nu USAs kritik mot Nord Stream 2,det framförs att denna skulle äventyra Europas energisäkerhet och stabilitet. Det tycks inte vara Euractivs uppfattning.

  https://www.euractiv.com/section/energy/opinion/eu-need-not-fear-new-russian-gas-pipeline/

  • Mjölner says:

   @Mo, En artikel från Londons ”Timbro” som försöker belysa olika scenario och dess för och nackdelar inklusive ros och ris. Att inkomsterna från Nordstream 2 skulle lindra EU:s sanktioner mot Ryssland är bullshit. Ryssland är inte nämnvärt påverkat av dessa sanktioner.Vilka ligger bakom EIB som lånar euro:s till Ukraina och som det heter, skall rensa upp i korruptionen i landets energisektor. EU:kommissionen har ännu inte hittat några legala grunder att blockera Nordstream 2 Faran med att Ryssland vid allvarlig konflikt stänger kranen måste väl en mentalt frisk människa begripa att det kommer att bero på hur långt Nato:s aggretion tillåts gå. Ryssland har ingen anledning att djävlas med sina kunder av ren ondska på det sätt som EU och Nato gör.

 6. mats says:

  Off topic men men
  Jag har inte hittat Corsis Q analys de senaste dagarna på SCRIBD, Han har dock gjort två intressanta besök här CBTS där en del av helgens Q poster analyseras

  https://www.youtube.com/channel/UC5ot7kRfXVOe4DcX3RC6lcQ

 7. Savalle says:

  USA:s parlament, myndigheter och massmedier har i hög grad infiltrerats av Globalisterna, precis som i Sverige.

  Globalisterna är ansvariga för den destruktiva spiral av ondskefulla gärningar som tornar upp sig som en tornado.

  Jag har länge varit ambivalent till Trump – till stor del på grund av att han gett sin svärson Jared Kushner, som jag anser vara en mycket farlig Globalist, stort inflytande – men jag blir allt mer övertygad om att kampen mellan Trump och Deep State är äkta, inte bara en avledande show.

  Här är två färska intervjuer med Robert David Steele som ger oss hopp:

 8. Mjölner says:

  Yulia Volodymirivna Tymoschenko den vackra ukrainskan med margaretaflätor, ledare för partiet Fatherland och en av ledarna för den oranga revolutionen gjorde intryck på mig under oroligheterna på Maidan-torget. Vad hände med henne, är hon frigiven från fängelset. Någon som vet?

  • peterkrabbe says:

   Hon frigavs 2014 efter att Janukovytj tvingats avgå och är fortfarande i hög grad aktiv. Man kan se henne som ett av de största hoten mot fred i Ukraina och intrigerar för en väpnad konflikt med Ryssland. Innan valet i USA hade hon täta kontakter med Hillary Clinton. I ett inspelat samtal säger hon följande: it’s about time we grab our guns and go kill those damn Russians together with their leader (Putin). I am ready to grab a machine gun and shoot that mother fucker in the head. Den lilla söta….

 9. Mo says:

  Mjölner, jag får en bestämd uppfattning att USA/NATO fortfarande gör vad man kan för att stoppa Nord Stream 2 .

  http://omni.se/t/debatten-om-nord-stream/45c1d828-d0a5-4a41-8d7e-baa1092c63f4

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/har-anlander-nord-stream-roren-till-karlshamn

  • Mjölner says:

   Självklart gör man det. Men har, som jag skrev, ännu inte hittat några legala grunder att stoppa NS2 Nato som agerar utan hänsyn till legalitet kan sätta käppar i hjulet. Europeiska Unionen är en vasallstat till USA/Nato och kommer givetvis inte lyfta ett finger att förhindra ev. försök till obstruktion.

 10. Jätteintressant text Krabbe! Det kommer alltid att uppfinnas anledning för USA att invardera andra länder och bomba dessa till DEMOKRATIER. Vilken jättetjänst USA gör länder som har fel statsskick. Not!

  En som brukar prata om detta med att USA avsätter presidenter i andra länder som inte passar är Chip Tatum. Här har vi en verklighetens James Bond.

  CIA whistleblower Gene ”Chip” Tatum tells us about a Kissinger/Nixon orchestrated false flag operation during the Vietnam war and the CIA drug trafficking from Central America in the 1980’s (Iran-Contra scandal).

  Chip Tatum: Black Ops Interview with Ted Gunderson


  WOW! Confessions Of An Ex CIA Black Ops Agent with Chip Tatum & Ole Dammegard

 11. Jag vill också berätta att eventet i Sutherland Springs håller på att falla sönder. De som deltagit i detta hoax har nu fått panik – ringer och hotar tidigare Texas-polisen och är aktiva på Youtube och försöker göra Damage Control.

  Tidigare Texas-polisen ger sig inte, han fortsätter att samla in bevis att hela bara var en drill som såldes in som ett riktigt event. Han erbjuder ständigt dem 100.000 US dollar för bevis av en enda död. En av dessa deltagare försöker övertyga honom om två saker – dels att han inte är en crisis actor och att folk dog i Sutherland Springs. Polisen säger då någonting i stil med: Om detta verkligen har inträffat. Hur kommer det sig att ingen av er idioter lyckas bevisa en enda död person.

  Sutherland Springs Crisis Actor Speaks
  https://153news.net/watch_video.php?v=NM3M16WYNXOY

  Sutherland Springs Death Threat From Insane Crisis Actor
  https://153news.net/watch_video.php?v=X817UMAGGU3H

  Sutherland Springs Crisis Actor Goes Crazy
  https://153news.net/watch_video.php?v=RGM6G4S3BMR2

  Ett annat sätt att se på Sutherland Springs… Motiv: Gun Grab och Donationer.
  https://153news.net/watch_video.php?v=WA62OHAUA7N2

 12. Stig Rydmark says:

  Kanske lite OT, men intressant: professor Yehuda Bauer säger i Agenda-intervjun, det är judarna som regerar världen. Det är väl vad många av oss redan insett.

 13. Mo says:

  De ca 300 kolkraftverken i Europa måste fasas ut de närmaste 15 åren om unionen skall klara sina klimatmål enligt institutet Climate Analytics. Hur skall det bli möjligt utan rysk naturgas ? Det kanske även skulle bidra till att en del av molntjockan försvinner.

  Klicka för att komma åt eu_coal_stress_test_report_2017.pdf

  • ragnhild says:

   Det, om man tror på klimaalarmen. Det er det alt flere som ikke gjør, men den har vært et verktøy på så mangt et vis/på så mange måter. Og nå muligens ett som gir dem anledning til å chemtraile oss. US, spes. California, men også mange andre stater synes å være ekstra rammet/drabbad.

   geoengineeringwatch.com: Jeg er i tvil, men det synes som den siten opprettholder troen på klimaendring dvs. at temperaturen blir alt høyere. Samtidig angripes chemtrail-aktiviteten for alt det er verdt. DETTE forundrer meg. Kan det første være at platformen ”(fastholde oppvarmingsteorien) gjør at de tillates slå ned på den patenterte chemtrailvirksomheten, altså at de får tillatelse som godkjent opposisjon. Om ikke så skulle jo bilen til redaktøren vært kondemnert for lenge siden?

   En god artikkel som står imot at CO2 er noe annet enn hva som vil gynna vår stadig økende befolkning i verden. Via resett.no – nok en msm-farget blogg, som med noen sprell gir seg ut for å være seriøs. De deleter alt som ikke er pk. Anbefales ikke. De støtter khazarklanene for alle pengene.

   p.s. Jeg stikker innom, eks. dukket jo denne opp: se svar (håper jeg finner tilbake til den ). Aha, jeg kopierte den jo…

   • ragnhild says:

    https://resett.no/2018/01/27/har-co2-noen-saerlig-klimaeffekt/

    I tillegg: 26.1; Arthur Ellingsen, en intressant artikkel også den.
    Resett.no – velg meny og deretter ”Klimavitenskap (tror jeg det var & teknologi”.
    Mange har satt seg inn i temaet, så iblant finner man bra stoff også i kommentarfeltet.

    Så må jeg kanskje ta tilbake min kritikk, noe av den – hva denne nye bloggen (sponset av en milliardær) angår. Tja og tja… bortsett fra dette om klima, så minner den meg om en annen, svært så tydelig zionistblogg. Jeg avstår for det meste, da jeg søker det beste. Makan til arroganse, jeg som vanlig vet 🙂

    • ragnhild says:

     Håper dere forsto at jeg omtaler meg selv her til sist:
     ”…..da jeg søker det beste. Makan til arroganse, jeg som vanlig vet 🙂”.

 14. Mjölner says:

  Vad kommer att hända med vårt lilla klot, planeten Tellus?

  Astronauternas beskrivning att Jorden ser ut som en vacker skimrande pärla sedd från rymden
  har väl de flesta sett på bilder tagna vid rymdfärder. En vacker skimrande pärla med ett tunt, tunt skikt av syre, väte, koldioxid och osynlig vattenånga, det vi kallar en blå himmel.

  Dagens ungdom, den yngre medelålders människan som har hela livet framför sig borde bli
  skräckslagen om de insåg vilket farligt spel jordens makthavare bedriver. Ett fullskaligt konventionellt krig är illa nog, ett atomkrig är katastrof och apocalyps, världens undergång.
  Peter har med hjälp av sin källa målat ett scenario som om det tillåts fortgå ostört, kan ända
  med atomvinter. Vi äldre män som på 60-talet gjorde värnplikt och repövningar blev
  delaktiga i försvarets satsning STRIL-60 Det innebar att vi fick kunskap om vad ett atomkrig
  innebar och till viss del erhålla kunskap om att överleva ett sådant. Trots det nuvarande hotet
  viskas det knappast officiellt om vilken förödelse ett atomkrig skulle innebära.

  Om USA/Nato fortsätter infiltrera för att komma åt de återstående asiatiska staterna och
  lyckas, har angriparna nått vägs ände. Man har då fullständigt inringat Ryssland, och hotar
  Kina och Indien. Skulle USA/Nato vid det läget i syfte att nå ett avgörande starta, som Peter nämner blixtkrig, finns ingen garanti för att kärnvapen inte kommer att användas.
  USA och Pentagons generaler inbillar sig kanske att kunna överleva en atomvinter i skydd
  av två stora hav medan den övriga världen fylls av ruttnande lik. USA/Nato vet mycket väl att ingen stormakt klarar ett konventionellt krig på deras kontinent. Man är kaxig och känner sig
  trygg. Romarrikets makt och mantel föll. Kommer USA:s makt och mantel falla?

  • Astrid says:

   Jag tro vi befinner oss inför ett avgörande i världsutvecklingen: falla djupt eller besegra Ondskan. Läget tycks mycket allvarligt. Kampen har pågått länge men blivit alltmer intensiv.

   Översinnliga krafter är hela tiden närvarande i skeendena. Men hur många har en relation till ”Himlen”? Det ensidiga förvärldsligandet har skapat hjälplöshet och förvirring inför de alltmer ödesmättade omvälvningar som nu utspelar sig.

   För vissa inom NWO är att förgöra kristendomen (andlig makt) viktigast, för andra står totalt herravälde (världslig makt) i förgrunden. Människosynen är rasistisk genom att man ser sig själv som överlägsen andra folkslag och därför utvald av Gud att styra världen. Den höga intelligensen tycker då jag är överskattad vad gäller ledarskap. Visdom betyder mer.

   Attackerna mot Kristus/kristendomen hänger sannolikt ihop med att hindra esoteriskt vetande att nå ut till var och en. För makteliten farliga insikter hos folket.

   Kristus undervisade om andliga realiteter, tände ljus. AAO:s ambition är att fördunkla och avskärma från ”kosmos stjärnkraft”, vingklippa mänskligheten till att tjäna en liten, liten överhet; bli fångna i det materiella, beroenden, drifter och billiga nöjen.
   Det är inte att vara full människa inspänd mellan himmel och jord.

   Hur vi förhåller oss i detta drama mellan Ont och Gott har också betydelse för vårt eget Öde. ”Den som vinner förlorar, och den som förlorar vinner”.

   • Fiskargubben says:

    Astrid, Herren ingriper alltid, men oftast i sista sekunden som Swedenborg säger. Det finns hopp. Jag väntar på Herrens stora dag. Hans återkomst är andlig och pågår hela tiden, men Han har lovat oss en speciell händelse. Jag tror att den kommer att äga rum i det stora landet i väster. Herren börjar alltid från botten när Han arbetar.

    Kristusmysteriet förstår vi inte helt och hållet, men vi vet åtminstone vad vi ska göra och inte göra.

    Vi som tänker andligt är av olika slag, men vi kan alla bidra på bloggen. Det är inte en slump att svenska kyrkan och några frikyrkoförsamlingar attackeras och förändras, så du har så rätt. Motståndsrörelsen på Internet är inte bara politisk, den är delvis andlig. Den kryddan tycker inte makthavarna om.

    • Astrid says:

     Ja visst, Fiskargubben. När nöden är som störst, ingen utväg längre finns, träder ”Hjälparen” in och ”tar över” – i sista ögonblicket. Luften blir förtätad, tjock och mjuk. Något av det största man uppleva.

 15. ragnhild says:

  Ta ikke med fotoapparat om du drar til UK. Du kan bli tatt for å være spion.

  https://www.globalresearch.ca/uk-defence-secretary-accuses-russia-of-planning-to-kill-thousands-and-thousands-and-thousands-of-britons/5627528

  Men heldigvis, Theresa May og Trump er helt enige om å stå sammen mot russisk aggresjon. ”Vi vil jo det samme”. Og stå last og bram med hverandre. UK sin krigsminister, i noen kretser heter det fortsatt forsvarsminister (ja, jeg harsellerer her, obs. om sistnevnte). Han uttaler at de må forberede landet på angrep fra Russland som ”vil ramme tusener på tusener, på tusener av brittiske borgere”.

  Ser vi the end game forrut.

  • Mjölner says:

   Ja Ragnhild, försvars eller krigsminister kvittar lika. Det rapporterades på Sputnik att Norges Svalbard ockuperats av ryska styrkor etc. etc. under manöver Zapad 17 Givetvis är detta Nato fejk men ger en vink om vilken typ av propaganda som sprids.

 16. Alicia says:

  @Mjölner. Den flaskblonda Julia är dotter till en rysk sionist av judisk börd, Vladimir A. Hryhjan, och hennes farfar hette Abraham Kapitelman. Det är numera inte ovanligt att personer med en internationell lojalitet, som Poroshenko/Walzman och Kaczynski/Kalkstein (ledaren för det polska PiS, i äkta nationella kretsar kallad PiSrael) sätter på sig större patriotiska skor än vad riktiga infödingar är i stånd att göra, eftersom de sistnämnda blir antisemiter.konwent-narodowy-pol.neon24.pl/…/106438,masoneria-julia-tymo..

 17. Mjölner says:

  Det Alicia skriver är korrekt. Hittade efter scrollande en engelsk beskrivning av Julia på Wikipedia. Där finns allt och lite till. Hon har också fuskat i gasbranschen enligt W.

  Det är med en tagg i hjärtat jag konstaterar, jag har blivit lurad. Julia forever….?
  Det kan inte hjälpas, jag tyckte fanskapet var snygg. Denna lilla söta militanta bitch.

 18. Fiskargubben says:

  Det var en faktaspäckad rapport, Peter. Jag vet lite grann om Ukraina, men kunde inta ana att du var så insatt.

  Tragedin i Ukraina är för stor för att förstås. Allt som har hänt efter skotten på Självständighetstorget har orsakat problem. Människorna är fattigare och söker arbete i andra länder. Folket kan ha försvunnit om femtio år.

  Bakom Saakashvili står Timoshenko och några andra.

  Jatsenjuk fick snabbt kanadensiskt medborgarskap. Oligarker och politiker har reträttplatser utomlands. Några i Israel, Kolomoiski i Schweiz och så vidare. Oligarkernas stora betydelse för statskuppen har inte rapporterats i Sverige. Nu är de rikare än tidigare och kan fortsätta köpa domare och politiker. Pinjuk är speciellt viktig. Han är hög frimurare och västvän. Jag tror att han också är jude. Firtash och Akhmetov är de enda oligarker jag känner till som inte är det.

  Ryssland har gett upp Ukraina. Putin och Poroshenko talar fortfarande med varandra ibland, men Ryssland kan inte göra nåt åt situationen.

  114 politiker och 96 oligarker till är under sanktioner. Det är ett försök att skapa problem för Putin inför presidentvalet. Putins presstalesman Dmitri Peskov står på listan. Det gör också cheferna på Sberbank och VTB. Sberbank etablerade sig inte på Krim på grund av sanktionsrisken, men det räddade inte Gref.

  Ryssland attackeras på ett sätt som börjar oroa mig ordentligt. Det är ett flerfrontskrig och kan hålla på länge. Propagandan har varit igång sen 2007 och ökar i styrka. Västerlandet förstår inte Ryssland och har aldrig gjort det.

 19. Mo says:

  Oligarkerna vill väl reglera på vilket sätt rysk gas och olja ska nå marknaden. Kanske de vill att det skall ske via Ukrainska gasbolag ?

  • peterkrabbe says:

   Ryssland har världens största tillgångar av gas. Samtidigt är gasen framtidens energiform, den ger betydligt mindre utsläpp än olja och kol och kommer därför att få ökande efterfrågan, inte minst i Europa. Sverige är det mest korkade landet i Europa som inte går med i Nordstream-projektet med gasledningar till Tyskland, som praktiskt taget följer vår egen kust. Vi är rädda för Ryssland, de kan ju anfalla oss…
   Om vi någon gång i framtiden vill ansluta oss (om USA tillåter det) kommer vi att få svaret att all gas redan levereras till Kina och övriga Asien, så – sorry! I själva verket är det ju så att de länder som Ryssland aldrig skulle anfalla är de som köper den gas som de själva lever på att sälja. Får vi någon energi från USA på andra sidan jordklotet? Hur skulle den i så fall kunna ta sig hit i en krigssituation? NATO tror att man kan svälta ihjäl Ryssland genom att stoppa gasleveranserna till Europa genom Ukraina. Men konsekvensen blir ju istället att Europa blir utan energi och blir den förste som svälter ihjäl. Leveranserna från Ryssland till Kina kommer inte USA att kunna stoppa utan att ett kärnvapenkrig bryter ut. Låt oss hoppas att de inte försöker.
   I den amerikanska logiken tror man att amerikanska energibolag skall kunna ta över hela den ryska produktionen, slänga till Ryssland några rubel för råvaran och sälja vidare för det tiodubbla. Så ser inte världen ut längre.

 20. Mjölner says:

  Månglarna i templet åkte ut när Putin tog makten. Vi ber till alla höga makter att de inte kommer in igen. Den svenska hycklade rysskräcken ( på order av USA?) är löjlig och patetisk. Korkskallarna i EU-kommissionen ledda av den levnadsglade J C Junker verkar inte förstått någonting. Kork(S)kallarna i Sverige är fullt upptagna med att gulla med muslimerna och ösa skattpengar över alla upptänkliga muslimska organisationer. Man har helt enkelt inte tid, ork eller vilja att sköta landet Sverige. Makten är viktigare. Svensk media blir nu upptagna i månader att älta Drottninggatan. Undrar om man inte till och med funderar på att åtala lastbilen som terroristen använde.

 21. Mjölner. Jag rekommenderar att du ser några av mina länkar ang Stockholms-attacken. Det här är ett Problem – Reation – Solution-event. Alla under kanalen Hoaxland:
  https://153news.net/watch_video.php?v=OMS23N6Y966G

  • Mjölner says:

   @ Second Opinion. Om du tycker jag verkar konstig och insnöad har du rätt. Fyller 82 i maj och då börjar man tänka på sin egen målgång. Har i Januari mist tre tidigare kollegor från arbetet. Återkommer angående fake news.

   • Mjölner. Tvärt om – jag tror att du VILL veta. Jag vet att du är intresserad av sanningen annars hade du inte varit på Krabbes blogg. Jag vill bara visa att den officiella versionen av Stockholms-attacken har en hel del problem. Men tack vare denna ”incident” kan de nu presentera lösningen med 1.000 kilo tunga betonglejon. Precis som med Las Vegas skjutningen kan man nu motivera att det behövs avancerad röntgenutrustning (Backscatter X-ray) på kasinon. Jag tycker det är trevligt att höra att folk inte låter sig skedmatas av Statstelevisionen och diverse MSM-tidningar. Jag tycker du är modig, det finns dem som inte ens vill höra att det finns en annan version. De föredrar bekväma lögner framför obehagliga sanningar.

    Vill du se dessa två event från en annan vinkel – så kolla gärna Hoalands kanal https://153news.net/watch_video.php?v=OMS23N6Y966G / https://153news.net/view_channel.php?user=hoaxland och denna länk för Las Vegas: https://153news.net/watch_video.php?v=4UGUBHWK57KM

    • Mjölner says:

     @Second Opinion. Ditt grävande är imponerande måste man erkänna. Skall ta mig rejäl tid till genomgång . Det krävs flera uppspelningar av samma event. Filmen om Kennedys avrättning ger klart besked var gärningsmännen hörde hemma. Jag har studerat Palmemordet och kommit till en slutsats som vi nog är överens om. Nu menar jag inte gärningsmannen utan konspirationen som planerade mordet. Vem som sköt vet alla, en piketpolis vid Norrmalmspiketen som övat en hel del med Smith&Wesson 357 magnum eller 38Special. När det gäller betonglejonen har jag på så många bloggar som möjligt försökt gissla feminist-packet, då främst ordföranden i Stockholms arbetarekommun Ygeman. Varför inhandlar kommunen endast hanlejon? Det är stor och vidrig diskriminering av en sossestyrd kommun att inte inhandla honlejon till motsvarande antal.

     • peterkrabbe says:

      Det är naturligtvis grovt kränkande att bara placera ut hanlejon, speciellt som de så lätt blir överkörda. De ser dessutom så snälla ut, så man skulle kunna misstänka att testosteronet har läckt ut i asfalten. Självklart är aningen större honlejon betydligt mer avskräckande, men man vet aldrig med muslimer som aldrig har fått smaka på en självständig, ursvensk kvinna med karriär i blicken… För säkerhets skull bör både han- och honlejon och även några lejonungar placeras ut omgående, alternativt kanske någon skulptör kan skapa ett henlejon?

 22. Mo says:

  Allt fler närmar sig Kina.

  http://ceec-china-latvia.org/

 23. Fiskargubben says:

  Full Spectrum Dominance väcker motstånd. Bulgarien röstade bort en västvänlig regering efter att South Stream stoppats. Australien vill ha bra relationer med Ryssland och Kina. Utrikesministern framför inlindad kritik av Usas politik. Tony Abbot, som ville slåss med Vladimir Putin, byttes snabbt ut.

  Usa lyckades stoppa den kinesiska hamnen i Lysekil. Lavrov säger att få självständiga utländska ledare finns kvar. Nord Stream två kan tydligen inte stoppas.

  Den amerikanska sanktionslistan anses delvis ha kopierats från Forbes och Kremls officiella sidor. Flera formuleringar är direkt översatta från ryska. Jag tror inte Trump har lust att införa sanktionerna. Russiagate är på väg att implodera och Clinton undersöks. Vi kan få FBIgate. En rysk säkerhetschef har besökt Usa och talat informationsutbyte. Ambassadör Huntsman vill träffa flera av de ryska politikerna på listan. Vad betyder det?

  Azov har börjat patrullera gatorna i Kiev. Nationalisterna ska ge sig på knarkare och drinkare. Biletski har startat vapenträning och ungdomsläger.

  Hundreds of far-right vigilantes sworn in to ‘enforce Ukrainian order’ on Kiev’s streets (VIDEO)

  https://www.rt.com/news/417444-azov-patrol-national-brigades/

 24. Fiskargubben says:

  Det är ovanligt att få höra amerikanska vittnesmål om Vladimir Putin av människor som har träffat honom. Här får man höra flera och de är positiva.

  The second was a former State Department official with whom I recently shared a radio interview on Russia. Afterward when we were chatting, I remarked, “You might be interested to know that I’ve collected experiences of Putin from numerous people, some over a period of years, and they all say they had no negative experiences with Putin and there was no evidence of taking bribes”. He firmly replied:

  No one has ever been able to come up with a bribery charge against Putin.”

  https://alethonews.wordpress.com/2018/01/28/is-putin-profoundly-corrupt-or-incorruptible/

  • Mjölner says:

   Att Putin skulle vara en hyvens karl har jag hört och sett på annat håll, minns inte var tyvärr.

   • Fiskargubben says:

    Mjölner, jag hoppas många tog sig tid att läsa artikeln. Vittnesbörden om Putin är mycket viktiga, men folk behöver också veta hur Ryssland har förändrats under honom. Infrastrukturen har moderniserats. Tågen är nya, medan Sverige har Europas sämst underhållna järnvägar. Sharon har åkt över hela landet i många år och berättar om förändringarna. Jag kan bekräfta det hon säger.

 25. Mjölner says:

  Lite allvar.
  Om ni googlar på Robot 68 Bloodhound, vidare till RB 68 Bloodhound MK2 eller
  Bristol Bloodhound Wikipedia får ni se vad jag och mina kollegor jobbade med under
  sent 60-tal och 70-tal. Underhåll av den mobila markradarn för Robot 68.

  Hårt säkerhetsklassade försedda med larmat säkerhetsskåp för hemliga militära ritningar
  och handlingar bidrog vi under det kalla kriget till rikets försvar. Icke sällan förföljda och trakasserade av Säpos nitiska konstaplar som ville veta hur vi förvarade militära hemliga handlingar. Efter avvecklingen av 68-systemet blev det datajobb för statskontoret, Polisen
  Försäkringskassan, AMS, CNN m. fl. Det hände att man en solig fredagseftermiddag kl.femton
  fick larm från polisen i Borgholm på Öland att datasystemet pajat och kungen befann sig på
  Solliden. Efter femton mils körning kunde jag konstatera att en säkring gått i styrenheten för
  kommunikationen med RPS-datorn på Kungsholmen. Vakthavande i Borgholm hade ingen
  susning hur en säkring såg ut. Var också lite inblandad när Ghadaffis officerare på inbjudan
  av regeringen och FMV gästade Sverige 79-80 Säkerhetsskåpet har jag kvar innehållande
  don för jakt. Kommer i slutändan att kanske komma till pass att försvara sig själv i stället för Fosterlandet.

  • Spännande minnen. ”Kommer i slutändan att kanske komma till pass att försvara sig själv i stället för Fosterlandet.”. Vi får hoppas att du slipper det.
   Jag sörjer utvecklingen av detta land. I snabbt takt har det förstörts. Jag känner mig inte hemma här längre. Samtidigt så finns det folk som hävdar att: Vi har alltid haft…. Verklighetsförnekare är det svåraste som finns att hantera.

   • Mjölner says:

    @Second Opinion, Instämmer helt, sorgligt, onödigt vansinne.
    Har ägnat hela förmiddagen (trots hustruns förtrytelse) att kolla dina videolänkar.
    För varje ifrågasättande som dyker upp kommer ständigt nya i strid ström.
    Man blir yr i skallen, frustrerad och frågar sig varför man håller på, ingen myndighet
    verkar reagera på dumheterna. The Deep State har tydligen full kontroll över agendan.

    Ett par uppenbara klavertramp. Kulan i skallen på mannen i Las Vegas är garanterat
    fake. En direkt träff i huvudet som visas på videon är definitivt och utan tvekan direkt dödande, om den skulle vara sann.
    Drottningatan. Bilden på personen som bärs bort hör inte ihop med händelsen, bluff.
    Stora problem med stolpen kontra lastbilens s. k. bromsspår. Vad sysslar brandmannen
    på stegen med, varför står stegen där och vad är det som brinner. Man spolar vatten
    in i lastutrymmet, utan att veta vad som brinner, eller vet man det. I det här läget skall skum användas, precis som man gör vid flygolyckor. Petroleumprodukter elektronik plast mm som brinner släcker man inte med vatten. Till sist öl brinner inte, vare sig på burk eller flaska. Beundransvärd skarpsyn i filmerna, både i intervju- och bildmaterial.

    • Flera av våra politiker sitter i knä på Bilderberg-gruppen. Reinfeldt fick jobb på Bank of America – vad har han gjort för att förtjäna den posten, annat än fördärvat Sverige.

     Även om man vill hänga dessa politiker högt som våldtagit barn, tror jag faktiskt att Robert Steel’s lösningen är den enda realistiska. Ge dessa utpressade politiker straffrihet om de avslöjar utpressarna – och sätt utpressarna i fängelse. Politiker är bakbundna. Franklin cover up scandal var nära att avslöja en bunt med politiker, idrottsstjärnor och Hollywoodskådisar som ägnade sig åt att ha sex med barn – det fanns en hel låda med foton tagna på fester – dessa skulle överlämnas för granskning – men planet sköts ner. Det är oerhört svårt att komma åt detta, då det inte finns några spärrar hos dem ”bakom spakarna”.

     Mjölner. ”ingen myndighet verkar reagera på dumheterna”. Detta är vad jag benämner som statssponsrad terrorism. Fabricera ett problem, vänta på folks reaktioner – erbjud dem en lösning med fler övervakningskameror, avlyssning utan tillstånd och enorma betonglejon – for your protection. I’m fed up with bullshit. Om detta scenario hade varit verkligt – en brinnande lastbil – hade all 5 hjälp till. Nu är det en som släcker och 4 som står och pratar med varandra. Och det brinner inte ens, det bara flammar upp lite lågor i lastutrymmet. Två-Tre försök med dessa granater innan de är nöjda. Denna film är filmad mitt emot Åhlens. Plus.
     Dubbla hjul bak, men bara enkla spår – bromsarna sitter på bakhjulen = totally bullshit story. Kolla in lastbilen, jätterostig, det är ingen ny krock. Dessutom ryms bilen under taket = ingen krock alls. Den som gjorde denna film (och även andra filmer) han har nu slutat göra filmer sedan polisen kom och hämtade honom till förhör för att han gör filmer. Två polisbesök har han haft. (Dessa filmer tog Youtube ner direkt, tur att en Google-anställd tröttnade på censur och erbjuder en plattform för filmer som ej tillåts på Youtube). Se gärna färdigt filmen om Las Vegas också – hur tydligt som helt att vi blir serverade bullshit.

     Jag lyssnade på denna idag på min promenad: Who’s Running America and the CAP – gäller nog för hela världen. Hur de uppfann Global Warming, 30 min in. + 34:45 in The Genocide Treaty. StopTheCrime.net – Deborah Tavares talking about the Climate Action Plan.

     • Mjölner says:

      @Second Opinion. Din reaktion (ilska?) över sakernas tillstånd är mycket sund och relevant. Det finns bilder föreställande nyfödda spädbarn som bords- dekorationer på elitens tillställningar. Brad Pitt och Jennifer Anistons kladdande med mensblod och moderkakor(är det verkligen sant?). Exemplen är legio. Det du skriver om att fabricera ett problem låta media skapa opinion med två läger för att testa, finns bra beskrivet i boken Den sanna historien om Bildeberg- gruppen av Daniel Estulin. Vad familjen Rockefeller och den charmerande farbror Kissinger hittills åstadkommit finns beskrivet i boken Hotet mot livet av William Engdahl. En puzzelbit är jag frågande till, elvaåriga Ebba Åkerlunds styckade kvarlevor kan väl inte vara bluff.

      • Världen styrs av satanister, därför har sådana som Jeffrey Epstein märklig konst på väggarna – och besök av presidenter och andra höjdare. Och får bara 14 månaders fängelse för våldtäkt på två minderåriga – med frigång – han behövde bara sova i fängelset – och fick vara ute dagtid. Utom söndagar – inlåst hela dagen. Lika inför lagen – allt är båg!
       http://www.palmbeachpost.com/news/crime–law/breaking-feds-explain-sweet-deal-for-billionaire-sex-offender-epstein/nN5WTmFcZRaRXzHZSYWtLP/

       James Alefantis 48:e mest inflytelserika personen i New York hade bilder på torterade barn. Värden styrs av sickon. Hur kan en pizzeriaägare ha så stort inflytande in New York?? Varför besöker eliten denna pizzeria – är det för att det är så fantastiskt goda pizzor.

       Nästa ämne. Du ska få ett expertutlåtande. En läkare med 30 år erfarenhet har tittat på skadorna – utlåtandet finns i denna film – jag säger inte svaret för jag vill att du själv ska höra det (54:32 in i klippet – men se gärna hela filmen – bästa som gjorts i detta ämne – den som intervjuas är världsledande på att analysera ff-operations). Får du tid se även Hoaxland.

      • Mjölner. Kort svar på din fråga på nedersta raden. 54:32 in i klippet nedan. Eller ännu enklare – tryck på mitt namn och jag har gjort en tidskodad länk – så att du kommer rätt direkt.

       • Mjölner says:

        @Second Opinion. Precis som jag trodde, inget blod att tala om. Som jägare vet man hur mycket blod en kropp av viss storlek innehåller. Men flickan måste väl vara död när fadern har sagt att han tänker stämma staten. Har kikat på hela klippet, tänker sprida detta inom min krets. Tack för informationen.

        • Jag har inte kollat detta själv. Men en person har skrivit att han kollat upp och att flickan inte ens var folkbokförd i landet. Förvånar mig inte alls. Ingen av barnen som dog i Sandy Hook existerade i verkligheten, de använde bilder av äldre barn när dessa var små – helt fabricerade identiteter. (Mitt namn länkar till filmen jag vill att du ser på The Real Deal).

         I Las Vegas är det frågan om personer som är registrerade som döda, men de dog inte på konserten, faktiskt inte ens i Las Vegas och inte ens den kvällen utan i andra stater och av andra anledningar än skottskador.
         46:10 in: https://153news.net/watch_video.php?v=4UGUBHWK57KM
         I samma film (25:45 in) ovan ser man att barnet Noah Pozner först dör i en skolskjutning i Conneticut i USA december 2012, sedan i en skolskjutning i Peshawar i Pakistan i december 2014. Detta är gun grab.

         Och när Nick Kollerstrom kollade upp Lee Rigby som dog i Woolwich beaheading i England – så existerade inte han heller. Det visar sig även att Lula White 71 år som dog i Sutherland Springs (Texas Church) dog redan 2014. Sutherland Spring’s Shooter Grandma-in-Law… WHO DIED in 2014!: https://153news.net/watch_video.php?v=872HGB4RUNG7

         • Loa says:

          KOLLA VEM som biträder kärande!! Från samnytt.se 31 jan.
          ”Elvaåriga Ebba Åkerlund dödades vid terrordådet i Stockholm i april förra året. Nu överväger hennes pappa att stämma staten för sin dotters död.
          Det är familjens målsägarbiträde advokat THOMAS BODSTRÖM som säger till SVT att Ebbas pappa vill att staten ställs till svars för dådet.”
          Alla klockor ringer. Och obs. ”vem” som ska hållas skyldig (och därför åläggas åtgärder – rörande oss alla…)
          Köpte tidning när terroråtalet började – bara repriser av person”porträtten”. INGET nytt, mer än att fadern täckte ettan med ”Varje dag är en kamp”. Han tillbringar 17 timmar i sängen varje dag. Namnlös.

 26. Fiskargubben says:

  Den här videon är mycket populär just nu. Översättningen är inte perfekt, men ni förstår det viktigaste (den gjordes antagligen av en primärt rysktalande person). Det gäller att förstå sig på ryssen och det gör varken svenskar eller amerikaner. Tyskar och finnar har bättre förstånd. Jag postade videon på Lars Berns blogg, men det var ett tag sen och därför kan jag posta här också.

  Here the birds do not sing the trees do not grow
  And only we shoulder to the shoulder grow into the earth here
  The planet is burning and spinning
  over our homeland smoke
  And we need one victory
  One for all we will not stand for the price
  One at all we will not stand for the price

  We are waiting for the fire mortal
  And yet he is powerless
  Doubt takes away the night separate
  Tenth our commando battalion
  Tenth our commando battalion

  As soon as the battle waned sounds another order
  and the postman will go crazy looking for us
  taking off red rocket
  Beats gun tireless
  And then we need one win
  one and we all pay the price
  One for all, we pay the price

  We are waiting for the deadly fire
  And yet it is powerless
  Somnenya is away in the night the separate
  Tenth our landing battalion
  Our tenth airborne battalion

  From Kursk and Eagle the war brought us
  to the most enemy gates such brother of business
  Someday we’ll remember this
  And will not believe ourselves
  And now we one victory is needed
  One for all we will not stand behind the price
  One at all we will not stand behind the price

  We are waiting for the deadly fire
  And all the power is helpless It’s somnolence away in the night the separate
  Tenth our landing battalion
  The tenth our landing battalion

 27. Mo says:

  Savelle din oförsiktighet kan missuppfattas som att du vill klippa till, nu åker du ned många pinnhål och Astrid intar tronen.

 28. Mjölner says:

  Bloggaren Peter Harold har haft inbrott. Allt kablage bortrövat och kommunikationen med yttervärlden död. Vilka övriga skador som åsamkats datautrustningen är oklart. Kan man misstänka att Robert Aschbergs knölpåkskompani inlett valrörelsen?

 29. Anna says:

  En länk med mycket realistisk men dock dyster beskrivning om framtida alternativa krigsföringar mot mänskligheten. Det går att finna mängder av framtidsscenarion men sällan om de reaktioner som är oundvikliga vid alla typ av konfrontationer. Vid imperialisternas schackbräda sitter bara en spelare som förutser en mängd geniala drag utan att förstå konsekvenserna när en motspelare dyker upp………Jag föreslår att de testar rysk roulette istället…….

  https://thesaker.is/saber-rattling-nuclear-threat-or-an-even-more-devastating-war/

  Den geopolitiska maktkampen mer än tidigare tydligt handlar om angrepp och försvar! USA/s NATO staters ”försvarspolitik” är förberedelser för angrepp men Ryssland och Kina har satsat och byggt upp en helt otroligt försvarsteknik. Det är sällan skrivs om detta men det finns och det är kanske den enda som kan förhindra en katastrof, Som det står i krönikan här ovan: den som jobbar för vår undergång vill inget annat än själv överleva…….

  ”The dark elite that pulls the strings, the would-be and wannabe hegemon, has, I honestly believe, no intention in destroying themselves, ‘their’ planet, along with their properties, their fiscal paradises, castles, yachts and casinos, yes casinos, like the western all dominating central banks. They are the casinos of the rich. They live too well to wanting to see their feudal lives destroyed by a nuclear apocalypse.

  They, the new feudals, may think it is be alright to use precision nuclear weapons “light” – destined to take out specific targets, but they also know – those who direct the Red Nuclear Button (Trump’s ‘Bigger Button’) – that they don’t know what the reaction from the targeted enemies or their allies might be. Perhaps a total annihilation. Not unlikely. – The deep dark elitists may survive. But what is life in bunkers and contaminated air, water and soil, perhaps for decades or centuries? – “Fire and Fury” life and in real time are no good. Just screaming and yelling to scare people into submission. That’s always good.”

  Det är alltid bra bildillustration i Peters krönikor. Mitt bidrag är också väldigt talande…..
  https://kostasdrosakis.files.wordpress.com/2018/01/surrealism-painting-35-oil-paintings-artist-vladimir-kush-surrealism-creativity-image.jpg?w=586&h=515

  • ragnhild says:

   Denne artikkelen fra Peter Koenig via the Saker, er forferdelig, siste avsnitt her:

   ”If we do not wake up, we will not escape. I few do, we may. It’s five to high-noon. It would be hell, not nuclear hell, but ‘octopus hell’, as we will be surrounded by different killing techniques or tentacles of the monster – and don’t know where to go and cry for help. Certainly not to our western leaders, not to those, which we believe we elected to do the best for Us, the People. No, these leaders are all corrupted, bought, they all have their little space reserved in paradise, for doing what they are doing helping the minuscule elite to dominate all – literally to reach Full Spector Dominance. – That’s what the PNAC (Plan for a New American Century) openly declares as the hegemon’s ultimate goal. – At the end of the day, they – our lovely puppet leaders – may get a cold shower, when they have done their job as they were told – and find out that they too are dispensable like trash; like Us, The Common People. No scruples by the self-styled dark handlers of the western race. You only live once”.

   Peter Koenig is an economist and geopolitical analyst.

   Jeg spekulerer i å få den oversatt, og spre den all over. Men det sovende folket, vi når dem ikke. MSM og myndighetene blokkerer for sannheten. Alikevel, jeg jobber videre med tanken. Det er handingenes tid NÅ.

   Kan noen oversette den til svensk, noen her.

   Takk for tipset Anna. Nå må der ageres, vi vil ikke dette.

   Du, en kommentator på derimot.no påstår hele tiden at Putin er med på konspirasjonen mot menneskeheten, at han er på sionistenes og oligarkenes side; at han bare spiller et spill men at han tillike med Washington/the deep state vil gå for NWO. Jeg har lyttet, men idag avfeier jeg ham. Jo, sannsynligvis har både kommunismen og kapitalismen gode kår både i Russland og China. MEN, forhåpentligvis går de ikke inn for genocide.

   Har du noen tanker om dette, det siste jeg skriver om?

   • ragnhild says:

    Se Annas kommentar for hele artikkelen.

    Her er den virkelige Trump (som også jeg ser ham). Det sies at han synes å være godkjent av the deep state, nei blekkspruten var det, med alle sine tentakler:

    Beklager så mye, så mye: der er ikke noe håp via Trump. Vi kan bare håpe vi selv våkner i tide.

    https://www.globalresearch.ca/the-useful-idiocy-of-donald-trump/5627757

    Ikke la dere styre av at Fire and Fury-boken nevnes. Analysen berører den så vidt bare.

    • Savalle says:

     Ragnhild

     Med ett undantag instämmer jag i stort sett med de slutsatser som presenteras i texten, även om jag håller med Peter om att de är dramatiskt framförda. Detta undantag gäller Trump.

     Här är argumentation om detta undantag:

     Satanisterna som, styr I det fördolda via Deep State och dess tjänare, har ett tvångsmässigt beteende som är till vår fördel: de måste alltid förkunna sina planer i förväg. De har olika medel för detta. Ett ofta använt forum för deras förutsägelser är den tecknade serien Simpsons. (Många år i förväg visade Simpsons Trump som USA:s president.)

     Här är en kort Youtube-film om Simpsons förutsägelser för 2018:

     I filmen visas Donald Trump liggande död i en kista.

     En tanke om detta: Trump borde alltså vara helt medveten om att planeringen är att han ska dö i år. Även om han har varit Deep States lierade – vilket jag tror att han har varit med tanke på i synnerhet fyra faktorer: 1 Trump har omgivit sig med rådgivare från Wall Street 2 Trump har fört en Israel-vänlig politik 3 Trump har givit svärsonen Jared Kushner stort inflytande 4 Det faktum att Trump överhuvudtaget tilläts bli president – så bör han med alla medel försöka att bekämpa Deep State om han är rädd om sitt liv!

     I filmen refereras till Bibeln, närmare bestämt Uppenbarelseboken 18. Här är en kommenterad version av detta kapitel, vilket är mycket intressant – och hoppfullt, om det verkligen avser denna tid:

     http://ivantanstid.blogspot.se/2012/06/uppenbarelseboken-18-babylons-fall.html

   • peterkrabbe says:

    Koenig skriver ungefär detsamma som jag, fast han dramatiserar lite mer. Jag vet att det finns många som mår dåligt av det, så svårigheten ligger i att hålla en balans. Full Spectrum Dominance (inte Spector som Koenig skriver) avser Pentagons egen beskrivning av hur man arbetar i ALLA förekommande sammanhang med att sprida NWO, det gäller såväl militär krigföring som ekonomi, olja, läkemedel, livsmedel, vädermanipulering, elektromagnetisk strålning och mycket annat. Gemensam nämnare är dels depopulation, dels uppdelningen av världens befolkning i två skikt – de rika styrande och de fattiga lydande.
    Av namnet Koenig drar jag slutsatsen att han är jude, men behöver för den sakens skull inte vara sionist. Utan tvekan känner han också till Sions Vises protokoll, där det mesta finns beskrivet redan för mer än hundra år sedan. Han använder bläckfisken som symbol, vilket är mer talande än den ursprungliga – ormen som slingrar sig runt jordklotet för att till sist återvända till Jerusalem.
    Ryssland och Kina är de enda länder som kan stoppa NWO och de kommer att göra det också. Trump vill gärna närma sig dessa två för att kunna göra en affärsmässig ”deal”, men jag ser det som uteslutet att han skulle lyckas med det. Istället kommer USA om 50 år att vara ett helt vanligt land, som får försörja sig på samma sätt som alla andra – utan missiler.

    • Savalle says:

     Peter, du skriver att han använder bläckfisken som symbol.

     Bläckfisken som symbol återfinns i en reklamfilm för CRISIS SOLUTIONS (terrorattentat på beställning) som vi får se en snutt av i det här föredraget av Ole Dammegård.

     Scrolla fram till 1 timme 39 minuter! Här har vi inte bara bläckfisken, utan också vilddjurets tal 666 och ISIS…

   • Savalle says:

    Medvetenheten, SANNINGEN kan och kommer att göra oss fria. Vi ska inte sätta vår förhoppning till enskilda individer.

    När människorna väljer kärlekens och sanningens väg – Guds väg – blir de onda maktlösa. De onda är helt beroende av att människorna, av egoistiska skäl, på det ena eller det andra viset, stödjer dem.

    Satanisterna är så få till antalet att de inte kan åstadkomma särskilt mycket på egen hand. De är helt beroende av alla ”hantlangare” – forskarna i deras Singularity-projekt, piloterna som sprutar ut gifter i luften, tekniker som fabricerar massförintelsevapen, männniskor som producerar och månglar ut sjukdomsbringande vacciner, ”livsmedel” och ”läkemedel”, militärer och andra knektar som mördar oskyldiga, makthavare som låtit sig korrumperas.

    När människorna väljer kärlekens och sanningens väg har ondskan ingen makt över oss!

   • Fiskargubben says:

    Att Ryssland samarbetar med Usa har jag hört sägas åtminstone sen 2014. Det enda som stödjer den teorin är att attackerna har stärkt landet och även Vladimir Putin själv. De senaste ”sanktionerna” slår mot de som har pengar utomlands och de är ofta Putinkritiker. Bra gjort av Trump, men han gjorde det för att slå mot demokraterna, gissar jag.

    Det som talar emot teorin är allt annat jag vet om Ryssland och dess president.

    Du nämnde Saker. Hans site var ett fyrtorn när krisen i Ukraina började. Antalet besökare gick i taket. Saker var ensam då och hann knappt moderera och jag hann knappt läsa kommentarerna. Saker är kristen och har en sund syn på folkgrupper. Han talar gärna om oligarker och politiker, men aldrig om det judiska folket och det gör inte jag heller. Han släpper fram höger och vänster och även kritik mot honom själv. På hans site hittar jag ibland länkar som jag postar på några bloggar. Siten brukar jag inte nämna eftersom det finns folk som vill missförstå honom. Han hatas av extrema nationalister och nykonservativa i en underlig blandning. Jag håller inte alltid med honom, men han är bra. Det är som med dig, Ragnhild. Det spelar ingen roll att vi har olika åsikter om Trump. Jag vill ha dig på bloggen.

    Den här länken hittade jag just på Sakers site. Samarbetet mellan underrättelsetjänsterna är intimare än man kunde ana.

    ”Current and former U.S. intelligence officials said they could not recall so many heads of Russia’s espionage and security apparatus coming to Washington at once and meeting with a top American official.”

    https://www.washingtonpost.com/world/national-security/russian-spy-chiefs-met-in-washington-with-cia-director-to-discuss-counterterrorism/2018/01/31/0b761976-068b-11e8-94e8-e8b8600ade23_story.html?utm_term=.6b3942b1cbdb

    • Savalle says:

     Fiskargubben

     I denna så intressanta intervju (Tack Loa!) talar Robert Steele om hur Trump, Putin och Xi Jinping tillsammans ska kunna krossa Deep State. (4 minutet 30 sekunder in i intervjun)

     Trump behöver all hjälp han kan få om han ska lyckas med att utrota det här packet!

  • Savalle says:

   Tack Anna, för denna intressanta artikel!

   I texten talas det bland annat om att ta kontrollen över människornas dricksvatten.

   Världens största företag för försäljning av dricksvatten är det multinationella företaget Nestlé.

   Nestlé: s dåvarande VD, Peter Brabeck, gör bort sig rätt rejält i den här intervjun:

   Han verkar ha fått sparken efter sin ”öppenhjärtligt” deklarerade syn på människors rätt till dricksvatten! Skadade nog deras företagsimage, kan man tänka…

 30. Mo says:

  Savelle, nu närmar vi oss pudelns kärna. Vår gemensamma fiende är globalisterna. Alla här på bloggen är underbara människor som delar med sig av sin kunskap och insikt.

 31. Savalle says:

  Ja, Mo, här ger vi varandra, värme, hopp, styrka, insikt – och trots den svåra situation som de ondna makterna skapat i världen håller vi modet uppe och kan skoja friskt ibland med varandra!

  Och vi kämpar tillsammans för en god värld!

 32. Mjölner says:

  TURKIET PÅ KOLLISIONSKURS MED USA.

  Som jag tidigare nämnt om Turkiets agerande vid Syriska gränsen har nu den Turkiska
  invasionen inletts i norra Syrien. Efter att USA meddelat sina planer att sätta upp en
  gränsstyrka i kurddominerade områden, gick Erdogan i taket.

  Den nu pågående Turkiska invasionen i norra Syrien skulle vara ett direkt och synbart svar
  på USA:s meddelande den 14 januari att i kurdisk dominerade Syriens demokratiska styrkors
  (SDF) område, bilda en gränsstyrka med namnet Border Security Force som skall övervvaka och kontrollera Syriens gränser med Turkiet i norr och Irak i öst.

  Erdogan surade över att en allierad (USA) insisterade på att sätta upp, som han säger
  en terrorarme vid Turkiska gränsen. Nu är Natobröderna i luven på varandra. Turkiska styrkor kommer förr eller senare stöta på minst 2000 amerikanska soldater i SDF området. SDF har sagt att de inte kommer tolerera detta. Vi får avvakta fortsättningen.

 33. Fiskargubben says:

  Vi får snart veta vad det republikanska memot innehåller.

  ”The US president has blasted top leaders at FBI and the Justice Department for politicizing investigative process ahead of the release of a secret Republican memo that suggests bias against him in the probe into Russia’s alleged election meddling.

  The statement comes as Whit House announced President Trump will give the green light to the release of a classified memo by Republicans that suggests the FBI used abusive tactics in the first phases of the inquiry into Trump campaign’s alleged collusion with Russia during the 2016 presidential race in the US.”

  https://sputniknews.com/us/201802021061296394-trump-bias-fbi-justice-dept/

 34. Mjölner says:

  CR(ISIS) SOLUTION. Informationsflödet på denna bloggen är strid tät och mäktig. Den som inte är nöjd rekommenderar jag att läsa Lars Berns lysande alster om globalismen på Anthropocene.live Globalismen förstör västvärlden….

 35. Mo says:

  Savalle, jag läste för en tid sedan om rykten i USA att Michelle Obama är man som genomgått könsförändring, jag valde att uppfatta det som fake news. Könsbyte har blivit ett vanligare ingrepp som följd av mental osäkerhet kring könsidentitet. Kanske hen skulle öka acceptans för olikheter och att vi därmed skulle slippa en del av omfattande kirurgiska ingrepp för könsjustering ? Ditt Simpsons inslag ca 1:30 väcker onekligen frågor.

  • Savalle says:

   Mo, du tar upp något som är viktigt. Könsbyte betyder väldigt mycket. Här är tre implikationer, som var och en i sig ger talrika förgreningar: 1 starkt ifrågasättande av sig själv 2 kirurgiskt ingrepp 3 inverserad sexuell fokusering.

   Subversionen vi utsätts för av Deep State har avsikten att försvaga människomassorna – inte bara genom att mer eller mindre långsamt förstöra vår fysionomi och göra oss mottagliga för sjukdomar via otjänliga ”livsmedel”, farliga ”mediciner”, strålning med mera. Subversionen innebär också att förstöra moralen, sammanhållningen, familjestrukturen, lojalitetsbanden och, inte minst, att göra oss missnöjda med oss själva.

   De kirurgiska ingreppen populariserades genom kändisar, idoler, som Michael Jackson – som jag förmodar – tvingades till dessa operationer för att andra skulle ta efter. Denna trend, att med skalpellens hjälp, förändra sitt utseende blev mycket framgångsrik. Människor började fokusera på sitt utseende mycket mer än på sin karraktär, sitt inre liv, sina medmänniskor, att leva kärleksfullt, respektfullt och lyckligt.

   Kirurgin kom också att innebära enorma intäckter för Deep State. Transplatationstekniken utvecklades och blev enda utvägen för många människor med ett fett bankkonto som fått något av sina inre organ ohjälpligt skadat av alla gifter vi utsätts för. Organhandel organiserades via Deep States kriminella nätverk. Organen togs bland annat från människor i krigszoner och andra kaotiska områden.

   Den sexuella omvälvningen hade till följd att kärnfamiljen bröts sönder, att människor blev manipulerbara, att ytligheten blev viktigare än innerligheten…

  • Loa says:

   Hen är född man iallafall. (Jag reagerade genast på kropp, ”hållning” och käke.)

   http://www.rense.com/general96/michael.htm
   Och Obama är ju dokumenterat gay.

   • Savalle says:

    Homosexualitet och pervers sexualitet i allmänhet spelar en mycket viktig roll för globalisterna när de väljer ut sina speciella tjänare.

    Här är första delen i en serie av fyra intervjuer med en mycket insiktsfull och insatt kvinna när det gäller de dolda förhållandena i globalistiskt organiserade närverk.

    Hon var gift med en militär som både var lejd mördare själv och som också utbildade andra i detta fruktansvärda hantverk.

    Jag rekommenderar verkligen att ta sig tiden att lyssna på hela denna så klargörande intervju, men jag ger ändå några tips om var man kan gå in för att få kännedom om varför onaturlig sexualitet spelar så stor roll i dessa kretsar.

    11 minuter – pervers sexualitet en viktig urvalsfaktor

    34 minuter – homosexualitet vid Princeton Hun School (motsvarigheten till Skulles & Boes vid Yale University)

    38 minuter – pojkar blir våldtagna som en initiationsrit (Princeton) (”dining in”) och även inom marinkåren

    40 minuter – homosexuell gruppsex inom militären

    (Del 2 – 4 i denna intervjuserie finns på Youtube. sök på: Illuminati Wife Tells All)

    • ragnhild says:

     Nok en rystende beretning. Denne modige kvinnen forteller det meste vi trenger å vite. Dessverre er bare en av de fire videoene tekstet på engelsk. Jeg strever, men innholdet fremkommer klart: USA, med et (pent sagt) fullstendig pervertert millitære, mer seriøse er skiftet ut en etter en. Perversjon er dyrket, ønsket bl. rekrutter o.a. bl. personal, da disse er lettere å manipulere, beordre og kontrollere (mindkontrol).

     Denne kvinnens mot og vilje til å se til at informasjon om et stadig mer ødelagt amerikansk samfunn kommer ut, har ført til at det millitære idag har vansker med å rekruttere personale. Taushet har dårlige kår. Kan det være årsak til at the ”deep state” gir løyve/rettighet til private å opprette hærer/krigsenheter ell. hva de nå kalles, eks. ”proxi-soldater” – som forretningsidé?

     Millitære, DVS. også den del av Nato som utgjør den amerikanske, dominerende delen av forsv… egentlig en angrepspakt, den som hele Europa har bestemt skal brukes til nytte for ”kremmerne”, som ønsker seg verdenshegemoni.

     Medlem av NATO, synonymt med kriminalitet: Krig, folkemord, våpensalg, pengevasking, droghandel … Nato er del av det US-millitære komplekset. Forsvarspakt (fra 1949) stiftet med for å fremme oligarkenes NWO: Filialen deres EU, etablert og utviklet i samme hensikt. Nådeløs, den filialen, ref. Hellas.

     Peter Koenig har en flammende tale til det greske folk, gjengitt få dager siden på globalresearch.

  • Michelle Obama, First Lady of the United States, was born Michael LaVaughn Robinson in Chicago, Illinois on January 17th, 1964.

   Joan Rivers talks about Michael LaVaughn Robinson
   https://153news.net/watch_video.php?v=Y4DDGA5OXK69

 36. Pingback: Den Nya Världsordningen NWO är redan här – Ivans Blogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: