Full Spectrum Dominance, del 4. Efter Ryssland kommer Kina…

Burma munkar

I det förra avsnittet har vi fokuserat på USA:s försök att lägga Ryssland under sig genom Pentagons handlingsprogram Full Spectrum Dominance. Men man nöjer sig knappast med det. Att inringa Kina anses i USA vara minst lika viktigt, även om det får ske lite mer långsiktigt. Man har redan byggt en mur öster om Kinesiska Sjön genom sina allierade Sydkorea, Japan och Taiwan, men anser sig också behöva en avgränsning söderut och västerut för att hålla världens framtida tillväxtzoner åtskilda. Detta är Mackinders nu hundraåriga recept, som varit ledstjärna för Kissingers och Brzezinskis utrikespolitik under slutet av 1900-talet.

 

Som betonglejon mot Kinas framfart behövde man Tibet och Myanmar (f.d. Burma). Eftersom man aldrig skulle kunna vinna dessa, Kina närliggande, länder genom militärmakt satsade man på en fortsättning av färgrevolutionerna från Serbien, Georgien och Ukraina. För Myanmar blev det ”saffransrevolutionen” efter buddhistmunkarnas saffransfärgade klädedräkt och för Tibet ”kanelrevolutionen”, av samma anledning. Lösenordet var införandet av ”demokrati och mänskliga rättigheter”, man hade ju redan en färdig organisation för detta genom NED (National Endowment for Democracy), Open Society Institute (Soros), Freedom House och Albert Einstein Institution (Gene Sharp), samtliga Non Governmental Organisations under informellt befäl av de amerikanska ambassaderna. Gene Sharp hade skrivit en handbok, ”From Dictatorship to Democracy”, som man hade börjat sprida via ambassaden i Thailand. Förfarandet liknar Soros handböcker till flyktingarna från Mellanöstern med Allt Ni Behöver Veta om invandring till Europa…

 

År 2007 var det då dags att skicka ut 3000 specialutbildade burmeser med boken i handen för att värva anhängare. Under tio dagar lyckades man samla 100.000 demonstranter innan regeringen med militärens hjälp återställde ordningen. USA fick bittert erfara att det inte var lika enkelt att göra revolution i Kinas gränstrakter som det hade varit i Sovjetunionens fotspår. Lika illa gick det i Tibet, vilket knappast lär förvåna någon annan än det amerikanska utrikesdepartementet. Varför då välja just Myanmar/ Burma?

Kina är med sitt enorma behov av oljeleveranser också beroende av säkra transportvägar från både Afrika (Darfur) och Persiska Viken. Dessa går sjövägen via Malaccasundet och USA har redan lyckats få en flygbas vid Banda Aceh, varifrån man kan kontrollera fartygstrafiken till Kina. Mer än 50.000 fartyg per år trafikerar sundet. Övriga regeringar i området har hittills visat sig vara lojala mot Kina och hållit USA på armlängds avstånd. USA:s önskemål har varit att bygga upp ett system av militärbaser i regionen Myanmar – Thailand – Kambodja, dock utan större framgång. Istället har Kina satsat stort på att bygga upp Myanmar ekonomiskt och militärt, särskilt järnvägs- och landsvägsnätet. Man planerar också pipelines för olja och gas över Myanmar till Kina. Som tack kan man nu räkna med att ha en direktförbindelse till Indiska Oceanen, som tryggar förbindelserna sjövägen till den i framtiden viktiga handelspartnern Afrika. Naturligtvis tuggar Pentagon fradga över att se hur Kina tar sig ur greppet, saken blir inte bättre av att de islamstyrda nationerna Indonesien och Malaysia allt mer avlägsnar sig från det amerikanska inflytandet.

Myanmar har traditioner som oljeexportör ända sedan 1800-talet, genom Burmah Oil Co. Idag har franska Elf/Total stora intressen i landets olje- och gaskällor. Precis som i fallet Ryssland står gasexporten för landets huvudsakliga inkomst. Kort före USA:s revolutionsförsök 2007 tecknade Myanmar ett avtal med PetroChina om leveranser av gas från landets gasfält i Shwe under den kommande 30-årsperioden, allt kopplat till nya pipelines på land.

Intressenter i Myanmars energiproduktion är inte bara Kina, utan också Thailand, Sydkorea, Malaysia och Japan. Det står allt mer klart att USA:s patetiska försök att ta plats i denna asiatiska produktionskedja inte är i takt med tiden, tåget har för länge sedan gått och varken skrammel med vapen eller rop om demokrati lär ha någon framgång hos en befolkning med ett ständigt växande självmedvetande och en allt nyktrare syn på de amerikanska motiven.

 

USA satsar i nuläget istället på att bygga upp en relation med Indien och lockar då med att utveckla det indiska kärnvapenprogrammet, i strid mot icke-spridningsavtalet. Detta belyser åter igen skillnaden mellan Kina, vars ambitioner är att utveckla handelsrelationer och fredlig samlevnad, och USA, som inte tycks kunna erbjuda något annat än krig, vapen och hot. I en utredning, beställd av Rumsfeld, konstaterar Pentagon om  Indien:”We want a friend in 2020 that will be capable of assisting the US military to deal with a Chinese threat. We cannot deny that India will create a countervailing force to China”.

En något bekymrad indisk premiärminister, Manmohan Singh, besökte för första gången Kina 2008 och urskuldade sig med orden “I have made it clear to the Chinese leadership that India is not part of any so-called contain- China effort”. Indien lär nog inom kort ha lärt sig var man skall söka sina vänner.

 

Tibet kan vara värt några ord också. Tibet är en veritabel skattkammare för Kina, där finns förutom olja världens största fyndigheter av uran och borax samt hälften av världens tillgångar av lithium, Asiens största kopparfyndigheter, järn, virke och 80.000 guldgruvor. Därutöver sitter Tibet på världens största tillgång av färskvatten, som via flodsystemet försörjer två miljarder människor i Asien med dricksvatten. Naturtillgångarna värderas till närmare två triljoner dollar.

Att försöka utnyttja Dalai Lamas kamp för ett självständigt Tibet passade därför utmärkt in i Gene Sharps revolutionskoncept, det vore den perfekta kassaskåpskuppen på Kinas bekostnad. Så fram med hela organisationen igen, NED i täten som snabbt bildade Tibet Multimedia Center för propaganda och Tibetan Center for Human Rights and Democracy. I oktober 2007 hade Bush ett möte i Washington med Dalai Lama, vilket kan ses som startsignalen för den kommande operationen. Målsättningen var att utnyttja publiciteten i samband med olympiaden i Kina 2008. Statscheferna i USA och EU hotade med att bojkotta olympiaden om inte Kina föll till föga. Orsaken skulle vara förföljelse och misshandel av tibetanska munkar, vilka arbetade öppet för ett självständigt Tibet. I mars 2008 bröt oroligheterna ut under en massiv back-up av världens ”goda” under formell ledning av Dalai Lama, i verkligheten CIA. 1,7 miljoner dollar per år avsattes av CIA för undergrävande verksamhet, därav 186.000 dollar årligen till Dalai Lama personligen. Allt går tydligen att köpa, även en ”gud”.

Trots en intensiv uppbackning i västerländska medier med betydande inslag av förfalskat filmmaterial – fake news är inget nytt – lyckades CIA inte rubba den kinesiska hållningen. Kineserna var alltför väl medvetna om konsekvenserna av ett USA-styrt ”självständigt” Tibet. USA vågade inte heller gå över den gräns som ett utökat militärt engagemang skulle ha inneburit, man hanterar inte Kina lika lättvindigt som Ryssland. Vi kan dock vara säkra på att USA sitter och väntar på ett nytt och bättre tillfälle längre fram.

 

Även i Afrika har vi en intensiv dragkamp mellan USA och Kina om kontrollen över råvaror och handel, men jag får återkomma till detta senare. Istället avslutar jag nu serien om Full Spectrum Dominance, i alla fall för tillfället, med en avrundning.

 

Man kan konstatera att USA för en fruktansvärt aggressiv utrikespolitik, riktad mot total kontroll över hela vår planet. Den hade sin höjdpunkt under G.W. Bushs presidentperiod 2001 – 2009, fortsatte i mer diskret form under Obamas period, fast då genom utrikesdepartementet, (CFR) och Hillary Clinton och står nu och stampar i avvaktan på att Trump skall finna sin väg in i framtiden. Det står dock helt klart att Trump inte tänker minska USAs militära maktapparat, snarare pekar allt mot motsatsen. Samtidigt har motståndet i världen hårdnat mot dessa amerikanska planer, Kina och Ryssland står allt starkare och kommer inte att ge efter för USAs påtryckningar. Framför allt har USA förlorat det ekonomiska vapnet, Eurasia klarar sig bra utan USA och är nu ekonomiskt självgående. Dessutom inser allt fler att det inte är acceptabelt att driva den rövarpolitik som USA stått för de senaste 30 åren, efter Sovjetunionens fall. Bristen på moral i USA både skrämmer och skapar avsky.

Den stora frågan för oss är därför hur EU skall agera i en situation som helt uppenbart äventyrar vår egen överlevnad. USAs dominans är total även i Europa, vår framtid ligger i händerna på den krackelerande västvärldens marionetter. Vår civilisations urmoder, det brittiska samväldet, lämnar nu det sjunkande skeppet, men vi sitter kvar som förskrämda råttor i kölsvinet. Varför lämnar inte även vi ett EU som spelat ut sin roll, för nya och bättre allianser, varför tar vi inte bestämt avstånd från ett NATO, vars företrädare borde ställas inför domstolen i Haag istället? Varför tar vi inte makten över våra egna liv och kräver mat som är giftfri, läkemedel som botar, luft som vi kan andas, frihet från strålning som lobotomerar och skrotning av kärnvapen? Varför tvingar vi inte våra politiska partier att göra sig av med korrupta styrelser för att istället tillsätta människor som bryr sig om vårt land och vår välfärd?

Globalism är inte att kunna resa på semester till Thailand eller Australien. Det är en ideologi som syftar till ett totalitärt styre över hela världen, med en regering, en religion, en ekonomi, en krigsmakt och en statschef som ingen kan avsätta. En ideologi där jordens befolkning skall minskas till en tiondedel och resten indelas i slavar och deras herrar. Vill vi ha det så?

 

Peter Krabbe

97 Responses to Full Spectrum Dominance, del 4. Efter Ryssland kommer Kina…

 1. Rolf says:

  Tack Peter för en mycket saklig och djupgående analys av världsläget.

  Jag har misstänkt länge att EU-valet 1994 var riggat. Denna artikel pekar på detta.

  ”1994-års och 2002-års beslut har Sveriges riksdag överlåtit beslutanderätten till EU inom ramen för samtliga EU-frågor. Båda besluten strider mot vår svenska grundlag. Dessutom tillkommer att riksdagen gett sig själva rätten att fatta beslut om att överlåta beslutanderätt till EU när helst det passar, utan att tillfråga svenska folket.”
  http://www.swexit.se/Swexit.se/Blogg/Entries/2018/1/15_EU_ar_inte_forankrat_hos_folket.html

  En kommission bör skapas för att reda ut och ställa till svars de ansvariga.

  Sverige ut ur EU och säg upp NATO-avtalet.

 2. Jag vill ha ett SWEXIT! EU-kampanjen – typ 95% av pengarna till JA-sidan. Och folk kan inte tänka själv. Om någon i slips och kostym säger något på TV så tror folk på det. Minns den töntiga foldern, fokus lagt på att Systembolaget blir kvar. Folk kan inte tänka kritiskt, bara repetera vad folk i TV-rutan berättar för dem.

 3. Astrid says:

  Hela den globalistiska agendan vittnar om bristen på klokskap. Ett system med en toppelit som ska styra över miljarder människor är inte hållbar i modern tid när människan ska vara fri. Idén är helt befängd och för tankarna till forna Sydafrika där en vit minoritet härskade över miljontals svarta medborgare. Uppdelningen i herrar och slavar är dessutom en ond ordning i uppror mot Skaparen och ”avsikten” med varje individ. Var och en med sitt unika horoskop, en ögonblicksbild av solsystemet, att resa med från början till slutet – för den här gången.

 4. Savalle says:

  Bra Second Opinion!

  Jag vill också ha ett SWEXIT! Och vi måste bort från allt som har med Deep State att göra!

  Vi ska äntligen bli fria!

 5. Tack Krabbe. Jättebra text. Man får bra info från dig. Man hinner ju inte djupdyka i allt. Så det är perfekt att få detta serverat här. The bigger picture.

  @Astrid: Det sägs att det är 7.000-8.000 som styr över 7 biljoner människor – så det är egentligen löjligt att vi tillåter allt detta dåligt som händer runt om i världen (nu senast med influensa som används som biologiskt vapen i USA – om dödsantalen är äkta eller fear porn går inte att avgöra ännu – båda scenarierna är lika troliga – vitsen är att få folk att vaccinera sig – bonus är depopulation = om folk dör i förtid).

  @Savalle. Jag ser dystert på Sverige vad gäller förändring. Vi har ju inte ens olika partier utan en enda 7-klöver med lite variationer för syns skull. Och sedan har vi SD som de övriga gör allt för att isolera. Jag gissar på 27% för SD i detta val. Om ett eller två mindre partier åker ut – kanske vi får se Sossarna och Moderaterna samregera. Ingenting förvånar mig längre.

  Men viktigast av allt – Sverige – ska hållas så långt bort från allt vad NATO heter.
  (För den som är intresserad av charity fraud – klicka på mitt namn).

  • Rune says:

   Nej!
   Klicka inte på namnet om ni inte vill väcka alla i huset!
   Jag fick fly illa kvickt när musiken drog igång med full volym.

  • Savalle says:

   Jag ser på SD som ”Kontrollerad Opposition”, vilket i kombination med 7-klövern gör att Sverige, likt så många andra Deep State-kontrollerade nationer i praktiken också har ett ”Två-Parti-Tyrrani-System”, ett system som innebär att båda partier är ense om de viktiga frågorna, men debatterar skitsaker, som på en teater.

   INGET riksdagsparti nämner ens RIKSBANKSSYSTEMET – en kolossal stöld av våra skattepengar via Fractional Reserve Banking, inflation och regelbundet återkommande ”bankkriser”.

   SD har kapats av Deep State, precis som de andra partierna.

   Jag kommer att rösta på ett nytt parti – men jag delar din pessimism. Förmodligen når de nya partierna inte upp till 4%-spärren, och om de gör det är risken mycket stor att de också infiltreras och tas över av Deep State.

   Jag tror att vi måste hoppas på ett under, vilket jag tror kommer! Jag tror att Gud kommer att ingripa snart.

   • Jag uppfattar också SD som Kontrollerad Opposition. Och Mattias Karlsson som den värste i sällskapet. Han skulle gladeligen tacka JA, till att få delta på ett Bilderbergmöte.

 6. ragnhild says:

  Takk Peter Krabbe, du er et lys. Dette må jeg iallefall oversette til norsk :).

 7. Mo says:

  Kan vårt beroende av USA, politiskt och ekonomiskt, och vårt internationella engagemang via FN ha fått större betydelse för utvecklingen i Sverige än EU. Jämfört med tex Finland som ju faktiskt är starkare bundet till EU genom valutaunionen så tycks de ändå ha bättre kontroll över sitt land. Av Ragnhilds kommentarer låter det som att Norge är uppbundna trots att de ej är anslutna till EU.

  • Ang Norge. Skulle inte förvåna mig om de är anslutna i de dolda. När det gäller Sverige och NATO – så verkar det vara som att vi är anslutna – utan att politikerna meddelat oss.

   • ragnhild says:

    Meddelat oss i Norge har de inte häller. Jag undrar meg med, men det handler nok om den ulykken vi er kommet i med fedrelandsfientlige politikere. Det norske arbeiderpartiet har lurt/narret oss siden 1945, i hjerte er de kollektivister. I tillegg har vi Høyre, etterhvert kom FrP til – begge globalist-/og kapitalistpartier. Så mer er ikke å vente, heller ikke av 4-5% partier som liker å spille teater, late som de har noe å by det norske folk, et falskspill av en annen verden. De alle meler sin egen kake, ikke folkets. Det iallefall kan man få tarmslyng av :)..

   • Mjölner says:

    @Second Opinion, Sverige har varit icke röstande medlem av Nato nästan sedan kalla krigets början. Boktips tegelstenen Den dolda alliansen 656 sidor av Mikael Holmström förlag Atlantis pris 369Sek. Bör finnas på biblioteket, om inte gör beställning där.

    • Tack Mjölner. Jag såg en kortfilm för kanske 1 år sedan av Jan Milld som menar på att Sverige är ansluten till NATO – utan att folket vet att vi är medlemmar. Han uttryckte sig på ett fyndigt sätt som jag inte minns. Men hur som helst, jag är inte förvånad över det du skriver Mjölner. Faktiskt INGENTING förvånar mig längre.

 8. Astrid says:

  Denna grymma ideologi går stick i stäv mot vad som ligger i tiden, den inneboende gemensamma rörelsen framåt. NWO för mänskligheten bakåt.
  Den inte bara dela upp oss i herrar och slavar utan sätter sig i Guds ställe med rätt att bestämma över liv och död. Planen för depopulation visar tydligt vilka sataniska krafter som ligger bakom.
  I Sverige tycks en del i strategin vara att lura skjortan av de godtrogna innan de förstår att de blivit totallurade, likt vad den ”sol-och-vårande” psykopaten gör.
  Orden vill inte räcka till, men stort tack Peter. Ditt arbete är oerhört viktigt.

 9. Hans K says:

  Tack Peter för din bra blogg, informativ.

 10. Pingback: ”Statlig utnämning som skadar vårt land!” | corneliadahlberg

 11. Mo says:

  Vad de som förordar Swexit bör tänka på är att Sverige faktiskt utgjort en påtryckar grupp i Bryssel, först genom Cecilia Malmström sedan Cecilia Wikström för ett generöst flyktingmottagande i Europa. Inte minst sorgligt är Stefan Löfvens föraktfulla agerande mot östeuropeiska länder som motsätter sig svensk hållning i Bryssel. Istället borde EU och Sverige sluta upp med de länder i öst som ej vill underställa sig USAs påbud utan önskar en mer diversifierad inriktning på handel och politik visavi tex Kina.

 12. Mjölner says:

  Först och främst rosor till författaren och bloggkamrater.

  Peter Krabbes initierade, trovärdiga, välformulerade, faktaunderbyggda och lättlästa texter
  i samband med kommentarsfältets spännvidd och kvalitè (inget skryt om egna inlägg) tror jag placerar denna blogg bland Svensk nätmedias top ten.

  Att USA nu förlorat sitt ekonomiska vapen i Asien hurrar man för. Största tillgång på färsk-
  vatten är bra, livets vatten och livets gas koldioxid. Hälften av världens tillgångar av lithium
  i Asien borgar för framtida utveckling av batterier till elbilar utan USA:s inblandning. God tillggång på koppar säkerställer ledningdragningen för el.
  Har USA verkligen så enorma resurser till att kunna fortsätta uppehålla globalisttrycket i världen?

  Västvärldens marionetter.
  Vi behöver en iskall bödel, en överlöpare som nazisten Reinhard Heydrisch som hängde sina egna nazistkompisar på order av de allierade efter WW2. Han fick ultimatum, hjälp oss hänga
  krigsförbrytarna så får du amnesti och det gjorde han. De allierade kände att de inte besatt den effektivitet och vana som Heydrisch hade. Det fordras mycket hårda tag att kväsa globalisterna.
  Europa och Sverige inte minst, är mer eller mindre kaputt om inte globalisterna hejdas.
  Att diskutera Svensk politik är meningslöst, alla partier är i konsensus om färden mot stupet.
  Feminism och islamism i symbios med radikalvänstern tillåts infiltrera och styra utvecklingen.
  Dan Eliassons sidoförflyttning till MSB (Myndigheten för Slutförvaring av Byråkratnollor) bådar inte gott. Eliasson avlägsnande från rampljuset är en taktisk åtgärd inför valåret. Han har i den
  myndigheten nya möjligheter att i lönndom fortsätta sabotera samhällets viktiga funktioner. Spekulationer om regeringsalternativ efter valet. S+M med släpvagnen V utanför makten, S+C+MP och släpvagn, A Lööf statsminister.

  • petergrafstrm says:

   Han blev mördad i ett attentat1942 och Gestapo hämnades i Lidice.

   • Mjölner says:

    @petergrafstrm, Alldeles riktigt, har blivit lurad på namnet. Har inte kunnat få klarhet om det är en ren skröna eller om det hänt i verkligheten med annan överlevande nazisthöjdare.

 13. Martin T says:

  ..och här hemma bäddas nu fort för nedmontering av den (sken)demokriti som finns kvar. Regeringen vill ytterligare kraftigt inskränka i vår yttrandefrihet. Detta förslag tänker man i vanlig ordning smyga igenom nu i höst före valet och efter valet, som gjordes med EU.medlemsskapet, vilket nu är grundlagsskyddat (!)

  https://samnytt.se/han-vill-stoppa-lofvens-planerade-censurlag-jag-vill-att-riksdagen-lagger-ned-det-har/
  https://www.stoppagrundlagsandringen.com/

  Jag har mailat alla ledamöter om att avslå detta demokratifientliga förslag med skärpa. Gör gärna det ni också !

  Demokratins sluttande plan börjar likna ett stup…

 14. Mjölner says:

  Nu är alltså den s. k. Steele dossierns lögner avslöjade. Fake för att flytta focus från de övriga brott som begåtts i USA-statens regi. Steele var förutom f. d. MI6 agent avlönad av FBI under flera år som informatör. Justitiedepartementet under Obama och FBI:s ledning kände till att dossiern var beställd av Hillary Clinton. Upgifterna om President Trumps orgier i Ryssland är ren lögn. Black on White. Källa Peter Harold blogg.

  • Fiskargubben says:

   Vi har vaknat och börjat upptäcka vad som pågår. Jag är inte förvånad över att många äldre samlas på bloggarna och säger ifrån. Vi kan ju jämföra och det är svårt för de unga. Vi får dela med oss.

   Mjölner, du och jag har en del att tänka på. Jag ser solen som en symbol för skaparen. En amerikansk indian säger att mitt totem är kråkan, en social fågel. Här kommer blandad skandinaviska. I den gamla svenska skolan fick vi lära oss viktiga nordiska ord och jag undrar om de unga förstår.

   LYS OG VARME, ÅGE ALEKSANDERSEN

   • ragnhild says:

    Sannsynligvis forstår de lite. De får lusläsa ;). Vet dere just nu var jeg ute, ikke 6 minusgrader som forventet, og måtte ut å kjenne, tidl. idag sprengkaldt selv om solen skinte.. Vi har hatt 3 skyfrie dager. Og gjett, i kveld var der stjerner på himmelen, stjerner – jeg hadde (nesten) glemt at de fantes. Ble ganske rørt, og DET er ikke som det skal være.

    Stjerneklart… ja, de berøver oss – naturen.

   • Savalle says:

    Kära solbelysta kråka och Fiskargubbe!

    Vilken vacker sång! En fin aukustisk symbol för nordiskt samarbete bort från förstörande globalism!

 15. Fiskargubben says:

  Tack för krönikan, Peter. Jag visste inte att Usa låg bakom oroligheterna i Tibet. Ungefär samtidigt besökte president Putin de olympiska spelen i Kina och då anföll Georgien ryska fredsbevarande soldater. Allt var planerat. Statskuppen i Ukraina ägde rum under OS i Ryssland 2014, dvs Putin var inte hemma då heller. Vad händer under vinter OS i år?

  Ett ryskt stridsflygplan sköts ned i Syrien igår. Piloten Roman Fillipov landade med fallskärm och avrättades. Hämnden kom snabbt när Ryssland slog till med precisionsvapen.

  Ryssland har sammanlagt förlorat fyra stridsflygplan och fyra helikoptrar. Varifrån kommer vapnen? Det handlar om skulderburna vapen (manpads) som planets radar har svårt att upptäcka. Usa säger sig vara oskyldigt, men vad ska man tro?

  Så här gick det till när extremisterna demonstrerade i Kiev för några dar sen. Det räcker med att se början av videon. Biletski har i många år byggt upp Azov och männens disciplin. Demonstrationen skrämde många. Jag antar att president Poroshenko också är oroad av det som händer.

 16. Fiskargubben says:

  Håll ögonen på vad som händer i Usa. Det är viktigt om Sara Carter har rätt. Lionel Nation säger att allt pekar på att fru Clinton kommer att råka illa ut. Memot är bara början. President Trump kan vinna den här kampen och då spiller det över till oss.

  ”Sara Carter revealed that her sources have told her that the best is yet to come, as the FISA Memo is only “10% of of what is coming”, stating that the investigation is now in reverse, as the entire Russiagate lie unravels at a rapid pace.”

  http://theduran.com/sara-carter-reveals-to-hannity-that-special-counsel-to-be-called-to-investigate-the-investigators-video/

 17. Jag kan bara rekommendera alla er som är duktigt upplysta genom Krabbe att rösta på partier som vill ta oss ut ur EU och vill stärka Sveriges egna självgående totalförsvar som är alliansfritt och neutralt, d.v.s. det som bäst säkrar fred.

  Det finns faktiskt partier som inte sitter som ”förskrämda råttor i kölsvinet”.

  Rösta på partier som har ryggrad nog att verka för att världens krigsförbrytare ställs inför internationell domstol!

  Rösta på partier som verkar för giftfritt och en vård som inte drivs med vinstintresse och därför har potential att både lindra och bota bättre!

  Rösta på partier för ekologi och luft som vi kan andas och informerar om risker med olika typer av strålning!

  Rösta på partier som är villiga att sätta kärnvapen-nationer under ekonomiska sanktioner!

  Rösta på partier som säkrat sig från infiltration och korruption!

  Rösta på människor som bryr sig om vårt land och vår välfärd!

  Rösta på partier som benämner globalismen med sitt rätta namn, d.v.s. monopolkapitalistisk imperialism!

  Rösta på ett parti som verkar mot totalitära kulturer och styren och är för rimliga former av utökad demokrati för folket!

  Rösta på ett parti som befriar oss alla från monopolkapitalets slaveri och gör medborgarna mer fria mer upplysta och mer självstyrande!

  Det finns ett sådant parti och har ni inte tillit till oss så starta då ett bättre parti som valsamverkar med oss!

  Krabbe fyller en viktig funktion, men det är dags för handling nu! Jag ser många bra ord, men jag ser för lite politisk handling från er som faktiskt är väl medvetna om vad som måste göras.

 18. ragnhild says:

  CFR, Counsel on Foreign Relation. Hva vet vi om den: Kissinger er medlem, hvem flere? Og hvilken rolle spiller de? Demokratene og Republikanerne: Er de bare et spill for galleriet. Se her:

  https://steigan.no/2018/02/council-on-foreign-relations-det-virkelige-partiet-for-overklassen-i-usa/

  • Mjölner says:

   @Ragnhild, Svenska Riksdagens förre talman Urban Ahlin är medlem av Council on Foreign Relation samt Trilaterala Kommissionen, den senare grundad 1973 av CFR Bildeberggruppen och David Rockefeller. Snakke om blekksprut.

 19. ivanbjorn says:

  Peter dessa sanna ord är rena fyrverkeriet och balsam för en bättre värld

  ”Varför lämnar inte även vi ett EU som spelat ut sin roll, för nya och bättre allianser, varför tar vi inte bestämt avstånd från ett NATO, vars företrädare borde ställas inför domstolen i Haag istället? Varför tar vi inte makten över våra egna liv och kräver mat som är giftfri, läkemedel som botar, luft som vi kan andas, frihet från strålning som lobotomerar och skrotning av kärnvapen? Varför tvingar vi inte våra politiska partier att göra sig av med korrupta styrelser för att istället tillsätta människor som bryr sig om vårt land och vår välfärd?”

  Dessa ord har berört mig mest från din artikel.

 20. ivanbjorn says:

  Jag tror att både USA, Europa och givetvis Sverige borde bekymra sig för en annan verklighet som kommer att röra om ordentligt på världskartan = kylan.

  Jag har flera indikationer på att det kommer ett långvarig kallare klimat i länder som Västeuropa och USA. Detta p.g.a. manipulation med golfströmmen och manipulation med luftströmmar i atmosfären.

  Indikationer pekar på att Ryssland kommer att ha varmt istället genom nordliga vindar så kallad Hyperborea. Under sommaren återkommer jag till detta i en artikel på min blogg.

  Kylan = tillbakagång i livsaktivitet och därmed sämre välstånd
  Värme = Välstånd.

  När det pratas om Ryssland och deras ekonomi så glöms ofta dessa faktorer bort.
  Ryssland hade hittills kylan och temperaturer som varierade från – 70 grader till + 30 grader under sommaren. Växtligheten har svårt att klara sig under sådana livsbetingelser. Ändå pratar man om Ryssland på ett jämförande sätt med USA där det har hittills varit bara att ta shorts på sig och odla med god avkastning. Värme är livgivande.

  Vi får helt enkelt inte glömma dessa faktorer heller och då blir framgång och materiell välstånd i länder som Kina och Ryssland m.fl. ett givet faktum.

  För övrigt de stora värmeböljorna i Mexiko beror på att Golfströmmen är med flyt manipulerad så att den inte har längre kapacitet att transportera värme från området mot norr.

  Det att vi i norr har fortfarande milda vintrar beror på manipulation med luftströmmar som blir mycket tydliga då det uppstår onormala värmeböljor i vissa områden längre söderut och detta värme kan inte transformeras norrut vilket strider mot fysiska krafter om utjämning och balans.

  Golfströmmen kan man manipulera med oljeutsläpp vid dess början – tänk på ”katastrofen” i Mexiko bukten, vidare nukleärt där den stöter på en annan ström eller böjer sig i skarp kurva, vilket är fallet vid Novaja Zemlja, eller där den delar sig.

  Luftströmmar manipulerar man med nukleära sprängningar i luften på hög höjd, dessa hade vi genom årtionden hur många som helst.

  Alla dessa fakta kommer bortsett från människor och länders vilja att påverka livet på jorden och klimatet och därmed välstånd i respektive områden på jorden.

  Dessa borde också beaktas.

 21. nils says:

  Nya allianser, asien i förvandling.

  Ser ut som Pakistan har andra framtidsplaner och allianser, får effekter för US i regionen.

  https://journal-neo.org/2018/02/01/with-pakistan-ending-up-on-the-list-of-us-enemies-one-cannot-help-but-wonder-whos-next/

  Kina har kanalplaner i Thailand.

  http://www.atimes.com/article/man-plan-canal-thailand/

  • peterkrabbe says:

   Tack Nils för intressanta länkar. Planerna på ett kanalbygge skulle förändra den politiska situationen till Kinas fördel. Det visar också att Kina är moget att gå in i stora infrastrukturprojekt i Asien. Detta är bara början!

 22. Mjölner says:

  @Second Opinion, Mattias Karlsson är enligt mitt tycke en ”plummer”. Tillhör de fyras gäng i SD. Slutförde inte pol. mag. programmet.(Endera är han lat eller obegåvad eller bådadera) Lunch-samtalat med representanter för Expo. Petar gärna sina konkurrenter. Huvudförfattare till SD:s principprogram samt fryst ut ungdomsavdelningen. Det finns en känsla att partiet endast strävar efter en plats vid köttgrytorna genom att inte konfrontera den sjuarmade bläckfisken, regering, V och alliansen. Om man nu lyckas komma fram till grytorna så har de enligt mitt förmenande inga bestick att äta med. Den kontroversielle Kent Ekeroth är välutbildad med civilekonomexamen, en allvarlig konkurrent kanske och han sitter löst.

  • Exakt som du skriver ser jag på Mattias Karlsson. Samarbetar med Expo – finns ingen ursäkt för det. Har läst en del om detta. Dessutom sparkar han folk som hotar hans position, många har fått gå pga fabricerade anledningar. Kasselstrand och Harne fick ungdomsförbundet att växa från 1.000-5.000 ändå gjordes två försök att få bort Kasselstrand. (Kasselstrands gamla ungdomsförbund är mycket större än partiets eget). Ekeroth är den starkast lysande stjärnan i partiet och har dessutom den vassaste tungan – Mattias Karlsson hade hoppats att Ekeroth hade fällts i den där phony nattklubbsincidenten – så han hade anledning att peta honom.

   Mattias har väl också anställt en fd flickvän och höjt sin egen lön . Han kommer inte ge sig om Ekeroth utan ständigt leta fel. Och som ni vet – Den som bara leta fel, hittar inget annat.

   Thoralf Alfsson som jag anser är en riktig tillgång för partiet blev petad. Thoralf Alfsson kommer nog inte med på riksdagslistan inför detta val heller. Han kommunicerar fel heter det. Thoralfs webbsida med 50.000 unika webbläsare som går in varje månad – hur kan det vara att kommunicera fel?. Dessutom jättebra grävjobb på sidan. Nä, Mattias är rädd för konkurrens av Thoralf – det är det det är frågan om.

   Jag tror inte SD kommer att genomföra några remarkabla förändringar. Små åtgärder för syns skull – och publikhavet jublar.

  • Det här är i skämtsam ton. I verkligheten ser det ännu värre ut inom SD.
   Gammalt klipp från då Patrik Ehn uteslöts – roligt klipp. Synd att det är så här i verkligheten.
   (Klicka inte på mitt namn om ni inte vill väcka hela huset).

   Sverigedemokraterna behöver fler medlemmar att utesluta

  • Savalle says:

   Mjölner

   Det är det klassiska förfarandet vid infiltration av en organisation: att peta konkurrenterna. Jag ser Mattias Karlsson som en av globalisternas utsända. Och likt en gökunge sparkar han ut varje hinder i partitoppen tills han fullt ut kan genomgöra globalisternas agenda.

  • Loa says:

   Ofattbart hur de tömt partiet på eldsjälar och intelligenta människor. Jag fick kalla kårar när ”nolltoleransen” började 2013. Så fort Ex-pressen anmärkt på någon medlem, så svarade SD med att göra dem till viljes! Åkesson t.o.m. tog judogreppet att tacka för smutsgrävet, att det var arbetsbesparande för SD – helt malplacerat. Det var ett skrik ”Tyck om oss!” och gav blodvittring. Svaghet som eggade till mer.
   Karlsson är mycket känslig och kitslig för att hotas som ”chefsideolog”. De rensar ut folk för att ha läst fel böcker eller gillat fel konst.
   Och här pratar vi verkligen politiskt övertygade och modiga personer, eftersom SD-politiker är så mobbade och många kommunfullmäktigestolar därför står tomma.
   Kasselstrand: https://denkoktagrodan.podbean.com/e/88-sd-2018/

 23. TessAnn says:

  Usa är lika mycket offer som Sverige, samma som styr och samma pengar bakom Ryssland som Kina. Samma bakom FN, New Age. Ingenting är som man tror.

  Länken rekommenderas en lång men mycket hörvärd. Han går igenom allt, hur vi är fångna genom språket, banksystemet, historia osv

  • Savalle says:

   TessAnn

   Ja, USA är lika mycket offer som Sverige.

   Här är en alldeles ny intervju med Robert David Steele. Han säger här att USA varit en skendemokrati i hundra år.

   Men han säger också att motståndet hos folket är stort och mäktigt. Vi kan bara hoppas att detta leder till befrielse från parasit-styret där – och att en liknande utveckling kommer att äga rum här hos oss!

   Steele (inte att förväxla med MI6-agenten med samma efternamn) förutsäger också att vi kommer att få ett fritt internet – utan Gestapo/Google!

   Google kommer förmodligen att censurera sig själv till döds, vilket jag innerligt hoppas även kommer att drabba Sveriges så otroligt fräckt ljugande massmedier. Det kan inte hålla länge till.

   Även den mest ”insnöade” och hjärntvattade TV-troende måste väl snart inse hur absurt lögnaktig bild av ”verkligheten” som presenteras!

 24. nils says:

  Ber om ursäkt för att jag går utanför ämnet här, men det där man hört sägas ibland,
  ”Gör som jag säger, inte som jag gör”, finns ett nytt exempel på i följande två länkar som handlar om Nordstream-2 och Polens vägran att acceptera bygget och gasen från Ryssland, vilket är helt i linje med USA’s direktiv. Så hur blir lösningen på det då ? Jo, USA köper gasen från Ryssland, fraktar den med fartyg, därefter levererar man den Ryska gasen till Polen, fast till högre pris. Lysande Sickan !
  https://www.rt.com/business/417237-russian-lng-tanker-gas-arrived-us/
  https://sputniknews.com/europe/201802031061328363-gas-pipeline-opposition/

 25. Fskargubben says:

  Björn och jag var på olika sidor under det kalla kriget. Nu förstår jag honom bättre. Vi måste kämpa för landet.

  Bjørn Afzelius – Till min kära

  Detta är för oss som minns lite gammal skoltyska. Satir.

  ”The information war for Ukraine” – Satirical German program ”Die Anstalt” (Eng Subs)

 26. Mo says:

  Nils, tack för dina inslag kring spelet om den ryska gasen. Nu framgår det helt klart att USA/NATO försöker stoppa Nordstream-2 utifrån egna ekonomiska intressen dvs att i samverkan med Polen vara ansvarig för gasleveranserna till Europa. Samtidigt med detta spel lägger sig kolsmogen tungt över Polen, riktigt trist.

 27. Mo says:

  Fiskargubben, Björn Afzelius, en av dem som vi saknar så mycket !

 28. Mjölner says:

  Det har nämnts lite om Kinas satsningar på infrastruktur i Asien

  Ett kanalbygge tvärs genom Thailand. Det kan vara intressant att även känna till lite om den
  inhemska infrastrukturen och vilken potential och urkraft nationen egentligen besitter.
  Kineserna har i floden Yangtze Kiang byggt världens största hydroelektriska kraftverk som
  tog enligt uppgift 15 år att bygga och är det största projektet sedan muren.
  Kinas viktigaste vattenväg Yangtze levererar 4500 miljoner ton vatten om året och bräcker
  Indus och Mississippi som kommer upp i 350-500 miljoner ton per år.
  Yangtze är Kinas största flod 360 mil lång och den tredje största i världen, endast Amazon
  och Kongofloden är större.

  Från källan på Tibets högland flyter den genom centrala Kina och rinner ut i Östra Kinesniska
  Havet (f. d. Gula Havet) norr om Shanghai. Den första turbinstationen, den minsta ligger vid Qutang, nr, 2 vid Wu och nr. 3 vid Xiling belägen uppströms Yichan i Huweiprovinsen. Tillsammans översvämmar dammarna ett område av 60 mils längd. Floden är på de djupaste ställena 150-180 meter, världens djupaste. Flödet varierar från 24 till 31 tusen kubikmeter per sekund.

  Sedan kraftverket nått nästan full kapacitet 2012 levererar detta ca 22.500 Mw men beräknar
  komma upp i 200 miljoner Kw vilket utgör ungefär två femtedelar av den totala vattenkraften
  i Kina. Projektet har givetvis vållat stor förödelse i naturen och någon miljon kineser har tvingats flytta. Källa Encyclopedia Britannica. Med reservation för att en del siffror kan vara fel, engelska faktabeskrivningar kan i vissa fall jämföra äpplen med päron.

 29. Fiskargubben says:

  Nu ser jag Xi och Kina kritiseras i några tidningar. Peters krönika ligger rätt i tiden.

  Ryssarna attackerar Idlib. Det sägs att tusen amerikanare befinner sig i området. Det vapen som sköt ned det ryska stridsflygplanet kom från Turkiet. Det sägs också att vapnet tillverkades i östeuropa och köptes in av Usa men det har jag inte sett bevisat. Piloten Roman Filipov kämpade in i det sista och sprängde sen sig själv och några av sina fiender med en handgranat. Det finns en tradition bakom det. Den sovjetiska armén i Sevastopol beordrade luftangrepp på sig själv och fienden när situationen var ohållbar. En rysk soldat i Syrien gjorde det samma och dog också som en hjälte. En fransman gav sin hederslegion till den mannens familj.

  Den djupa staten finns också i Europa och även Tony Blair inser det.

  ”Steve Hilton, a onetime director of strategy under former Prime Minister Tony Blair, said in the months ahead of the 2010 general elections that he had been warned by Blair about a “deep state” conspiracy in the country.

  Hilton has told Fox News that while preparing for Tony Blair’s successor David Cameron’s first few months in government, he met with his former boss who warned him about the civil service.

  “You cannot underestimate how much they believe it’s their job to actually run the country and to resist the changes put forward by people they dismiss as ‘here today, gone tomorrow’ politicians,” Blair apparently told Hilton.

  https://sputniknews.com/europe/201802061061393901-deep-state-conspiracy/

  Familjen Clinton dras in och Russiagate faller verkligen i bitar.

  Mr. Steele’s memorandum states that his company “received this report from……US State Department,” that the report was the second in a series, and that the report was information that came from a foreign sub-source who “is in touch with….., a contact of….., a friend of the Clintons, who passed it to….. .” It is troubling enough that the Clinton Campaign funded Mr. Steele’s work, but that these Clinton associates were contemporaneously feeding Mr. Steele allegations raises additional concerns about his credibility.

  http://theduran.com/grassley-lindsey-graham-referral-steele-us-media-clinton-campaign-trump-dossier/

  Saakasjvili, Mischa kallad, kanske utvisas till Georgien. Han har mäktiga vänner och det måste president Poroshenko också tänka på.

  • Mjölner says:

   @Fiskargubben, läste också artikeln på Sputnik. Det nedskjutna planet,Svensk media säger helt kort att piloten dödades, säger a men inte b. Hillary får det hett om öronen får vi hoppas.

  • Loa says:

   Yes, Prime Minister…

 30. Martin T says:

  2018 är tydligen ett mål för zionisterna för genomförandet av NWO. Desperationen och forceringen i deras agenda känns påtaglig. Sannolikt känner dom också flåset i nacken av folkets uppvaknande ur dvalan.

  Nu provocerar man militärt Ryssland allt mer öppet; https://www.nordfront.se/nato-okar-aktiviteterna-svarta-havet-infor-ryska-presidentvalet.smr

  Ärke-zionisten Kissinger tycker krig är bra: http://www.friatider.se/kissinger-frestande-inleda-k-rnvapenkrig-mot-nordkorea

  Via sina politruker i IOK har man trakasserat Ryssland under en längre tid.

  Nu tar man till ett börsras på gammalt känt manér för att öka turbulensen och kanske göra det lättare att lotsa nya provokationer genom MSM’s flöde.

  Vi lever i en avgörandets tid verkligen!

 31. Savalle says:

  Just nu känns det som att allt står och väger… Här är i alla fall ytterligare en vacker sång…

 32. Mo says:

  Många av Björns Lyrics är tankeväckande och kanske aktuellare än någonsin

  https://genius.com/Bjorn-afzelius-blackfisken-lyrics

  • Mjölner says:

   @MO, Den spionerande Hallänningen Nils Daniel Carl Bildt.

   Bildt värvades troligen 1983 av CIA vid sin USA-resa i samband ned ubåtsaffärerna.
   Vidarebefordrad till Bildebergarna och Henry Kissinger att bistå med politiska iakttagelser.
   Statsminister 1991-94 (under Estonias förlisning). Utrikesminister 2006-2014
   Medlare under balkan- kriget. Internationellt diplomatstatus, bra att ha när man är spion.
   Styrelseledamot i Lundin Oil 2000 Vostok Nafta 2002 med intressen i Gazprom.
   Det krävs nog en ganska stor aktiepost för att platsa i dessa bolagsstyrelser. Varifrån kom
   alla pengar? Är nu troligen permanent medlem i Bildeberggruppen och medlem i Trilaterala
   Kommissionen. Om du är intresserad vad Lundin Oil sysslade med in Afrika kan du läsa
   boken Affärer i blod och olja av Kerstin Lundell Ordfront 2010 229sek.

 33. Mjölner says:

  Erdogans flying pirates har bombat sönder ett tempel.

  Under den pågående offensiven i norra Syrien ”råkade” turkiskt stridsflyg bomba ett
  unikt över 3000 år gammalt neohettitiskt tempel från bronsåldern. Inga militära mål
  fanns i närheten och Turkiet har inte lämnat någon förklaring. Det brukar vara IS som
  demolerar kulturminnen, men nu tycks Turkarna övertagit stafetten.
  Väst är tysta, öst är förbannade.

  Svensk militär nyhet.

  Förre armechefen Generalmajor Anders Brännström har fått sparken av ÖB
  Micael Bydèn. Misstankar finns om att regeringen utövat påtryckningar för att
  få bort den frispråkige och populäre militären. Detta kan bli ett fall för Justitiekanslern.
  Brännström var chef för Högkvarterets Totalförsvarsavdelning. Ringer det någon klocka?

 34. Fiskargubben says:

  Svd får femtio miljoner kronor i presstöd och vinsten är högre. Välfärdsfrågor står verkligen högt upp på politikernas agenda. Det ser vi också på de höga politikerlönerna. Statsministern skulle kunna försörja många tusen fattigpensionärer, men det gör han inte.

  ”Svenska Dagbladets trend med starka årsresultat står sig. Under 2017 steg vinsten med över 5 procent, från 74 till 78 miljoner kronor.”

  https://www.svd.se/stark-trend-star-sig–svds-vinst-fortsatter-att-oka

  • Mjölner says:

   @Fiskargubben, Johan Ehrenbergs koncern ETC har fått 82 miljoner i presstöd 2017 Materialet till 15 tidningar har framställts av 20 redaktörer som skrivit samma sak i alla tidningarna med undantag av några egenproducerade krönikor. Man har sedan delat ut sitt alster gratis i vänkretsen för att uppfylla kraven på utgivna exemplar enligt reglerna för presstöd. Koncernen har kursat tre gånger men får ändå vara med att knapra på skattpengarna. We became mebers of the Society of contemporary ridiculous crazy world.

   • Sedan kör Johan Ehrenberg också med sina solceller också en intressant historia. Presstöd, subventioner för anställningar via Arbetsförmedlingen, subventioner till solceller och snart hyresrättssubventioner. Finns det en bransch där man kan få bidrag vill Ehrenberg in i den och maximerar sedan.

    ”I den här ledaren från 2016 till exempel påstår han ett hela ETC är finansierad av crowdfunding. Mmm. Förutom de 47 miljoner kronor du fick av våra pengar då (2017 års siffror).
    Sanningen är sannerligen relativ i Ehrenbergs värld.
    Men är ni riskbenägna socialister så har ni möjlighet att sätta era livs besparingar i händerna på den här personen och hoppas att ni både kan få den utlovade räntan på 2 % och få tillbaka pengarna. 900 personer samt banklån har hittills gett honom 75 miljoner kronor enligt ETC Sol AB:s senaste bokslut. Pengarna går från ETC Sol AB till Elproduktion via lån bolagen emellan.”.

    BIDRAGSBARONEN EHRENBERG https://uvell.se/2018/01/18/bidragsbaronen-ehrenberg/

    + Jag tar då ingen man på allvar som provar på att leva som kvinna under ett halvår:http://www.tankarnastradgard.se/johan-jenny-ehrenberg-talar-om-jamstalldhet-utifran-att-ha-levt-som-kvinna/

    • Mjölner says:

     @ Second Opinion, Svenska politiker subventionerar hellre sådana figurer som Ehrenberg och de som köper elmopeder i stället för att hjälpa fattiga svenskar med tandhälsan.

     • Fiskargubben says:

      För nåt år sen behövde min dotter gå till tandläkaren, men fick veta att kön var ett år lång. På grund av invandringen. Hon gick till en dyrare privattandläkare istället. Sjukvården lider också. Vi har blivit andra klassens medborgare.

      Det som retar mig mycket är att politikernas löner stiger medan pensionärerna blir fattigare. Sjöstedt talar om det på sina partidagar och det är bra, men hans parti är ju hopplöst av andra orsaker.

      • Mjölner says:

       @Fiskargubben, Förbannad blir man, marxism, fascism, diktatur. Staten är allt, ursprungsbefolkningen kuvas, elitklicken lever i lyx. Har lagt märke till att Sjöstedt, Löfven och även Kristersson ofta kör med röda slipsar. Är det ett tecken på att de tre musketörerna är på väg att återuppstå? Idogt politiskt fäktande för att störta nationen i fördärvet, inte tjäna i kungens livgarde.

 35. Fiskargubben says:

  En enda avdelning i försvarsministeriet har undersökts och stora problem har hittats.

  ”An internal audit of the Pentagon has already run into massive discrepancies, as the investigation of the Defense Logistics Agency (DLA) found more than $800 million in spending that is unaccounted for in DLA records.

  At the end of 2017, the first ever audit of the DoD in its 70-year history began. A whopping 2,400 auditors have been given the daunting task of inspecting an agency with a 2018 annual budget of more than $700 billion, assets valued at roughly $2.4 trillion and 2.9 million employees spread out across hundreds of offices.”

  https://sputniknews.com/military/201802051061381354-pentagon-audit-800-million-missing/

 36. Alve says:

  Vad hände egentligen vid bombningen i Syrien som man pratade om på nyheterna i morse. Nyheten var mycket ”summariskt” återgiven av Svt och tv 4 – någon som vet mera vad det handlade om??

  • Mjölner says:

   @Alve, Svt och TV4 är starkt USA-vinklade, säger a men inte b. Jag får nyheter varje vecka genom Nya Tider (Onsdagar) som verkar trovärdiga. Vi får se vad krigsreportern skriver då.

   • Alve says:

    Ja, tack Mjölner, det ska bli intressant att få veta mera om detta för senaste nyheterna så pratade de även om Ryssland men mycket ”luddigt”.

 37. Mo says:

  Mjölner, förskräckligt att detta med Carl Bildt har kunnat pågå i så många år, han skadar ju Sverige. Avseende presstöd, kanske dags att detta utsätts för samma granskning som vinster i välfärden ?

  • Mjölner says:

   @Mo, ja det är mer än skandal. Han har jobbat med FN som officiell uppdragsgivare under Balkankriget och fick där en stabil plattform för ”verksamheten”. Han bestämde också utan att rodna när Estonia sjönk 1994, att det Tyska varvet som byggt fartyget var ansvariga för katastrofen. Estonia fraktade förutom människor även krigsmateriel som skulle transiteras genom Svensk försorg till tredje land. Det är strängt förbjudet att frakta folk och guns på samma fartyg. Bildt reste snabbt till Estland dagen efter haveriet och satt där en hel dag och pratade i telefon, med vem eller vilka är okänt. Han var i alla fall inte tillgänglig för statsministeruppdraget den dagen.

   • Mjölner says:

    @Mo, lita aldrig på minnet. När det gäller Bildts agerande vid Estonias förlisning blev det fel i handlingsbeskrivningen. Moderaterna hade förlorat valet 18 sep.94 och Ingvar Karlsson skulle ta över. Tveksamt vem som var statsminister den 28sep. Bildt mottog meddelandet om Estonia omkring kl. 2 på natten. Han sitter på sitt tjänsterum och talar i telefon resten av natten. Kl 12 på dagen flyger han till Åbo, inte till Estland som jag skrev. I Åbo förklarade Bildt för media att Estonias bogvisir fallit av och vatten kommit in på bildäck. Orsaken var ett konstruktionsfel. En Statsminister gjorde haveriutredningen lätt som en plätt. Nu har jag ljugit färdigt.

    • Savalle says:

     Det är förunderligt att landsförrädare nuförtiden kommer undan straff. Det visar hur lågt vårt samhälle befinner sig; hur djupt ner i dyn Sverige har sjunkit.

     Det finns nu många exempel på landsförrädare inom den elitära svenska politiken som inte bara undgått straff, utan också lever väl på sina blodspengar och åtnjuter ära i vissa kretsar och helt klart makt.

     När det gäller Bildt har han fått privilegiet att vara en av tre svenskar som ingår i Deep States Världsparlament, The Committee of 300. (Se länk nedan!)

     Den ena av de andra två är Riksbankschefen Ingves, som föder Deep State med STOR DEL av våra skattepengar.

     Den andra av de andra två är vår kung. Förvånad? Titta då i listan så får du se hur många kungligheter och medlemmar av den högsta adeln som ingår!

     Ni som tror att det enbart är sionister som styr i Deep State bör få er en tankeställare.

     Sionisterna är en del av Deep State, helt klart, men många av kungahusen och den högsta adeln har genom ingifte och andra trick genom århundradena infiltrerats av dessa uråldriga sataniska krafter som styr i det fördolda över oss. Vatikanen och framför allt Jesuiterna är Satans närmaste tjänare här på jorden.

     http://illuminatimembers.com/illuminati%20members%20list.html

 38. Mjölner says:

  För den som undrar hur och varför Sverige kommit på fall finns en del förklaringar i bokform. Haveriet, Den humanitära stormaktens fall. Realia 2016 ISBN 978-91-983713-0-7 18 författare belyser ämnet ur olika vinklar hur det blivit så här. Finns garanterat inte på biblioteket då Jan Tullberg, Marika Formgren och Gunnar Sandelin är medförfattare.

 39. Tror mitt svar försvann någonstans i mitten av alla kommentarer. Postar om här längst ner i fältet.

  Michelle Obama, First Lady of the United States, was born Michael LaVaughn Robinson in Chicago, Illinois on January 17th, 1964.

  Joan Rivers talks about Michael LaVaughn Robinson
  https://153news.net/watch_video.php?v=Y4DDGA5OXK69

 40. Fiskargubben says:

  Petroyuan är ett steg på vägen till mer multipolaritet. Hur svarar Usa?

  ”The second largest economy and biggest oil buyer in the world is at long last ready to start trading its own crude-futures in yuan, marking its transition to a hydrocarbon price setter.”

  https://sputniknews.com/business/201802091061513889-petroyuan-china-dollar-yuan-oil-futures/

  Åtta kandidater har registrerats i det kommande ryska presidentvalet. Ksenia Sobjak visar sig vara rikare än Putin. Hon är chanslös i det här valet, men siktar på framtiden. En av de två kommunistkandidaterna kan vinna röster.

  Kievs anfallsplaner har läckts och en attack inför valet kan inte uteslutas. Om Ryssland tvingas ingripa den här gången ska ni minnas den här i Sverige oberättade förhistorien.

  Major Filipovs hjältedåd beundras runt om i världen. En krigsskadad amerikansk veteran visar sin sorg och sin uppskattning.

  Sverige liknar mer och mer en totalitär stat.

  MSB pekar ut SD som ett hot mot Sverige i ny myndighetsfilm

  http://www.friatider.se/msb-pekar-ut-sd-som-ett-hot-mot-sverige-i-ny-myndighetsfilm

 41. Anna says:

  Turkiets inblandning i syrienkriget hamnar långt nere i nyhetsflödet i väst styrda MSM och det som framkommer är vinklad till en gräns som gör nyheten bara överflödig Salman Rafi Sheikhs´s analys belyser viktiga detaljer och framförallt analyserar en realistisk framtidsscenario. Utan tvekan har Turkiet blivit en viktig aktör här men inte alls så som NEOCON och Israel hade tänkt sig från början.

  https://journal-neo.org/2018/02/02/turkey-s-afrin-operation-is-much-more-than-an-embarrassment-for-the-us-2/

  Kurder har nyckelrollen här vilket kan ha varit planlagt långt tidigare. Den terroriststämplade PKK hade redan i 70-talet ett nära sammarbete med Israel. Jag ser ett tydligt mönster när jag tittar på kartan ” Eretz Israel” och hur delningen av Syrien och Irak gestaltade sig redan då. Kurder ockuperar just nu den delen av Syrien och även tidigare i Irak (Mosul, Kirkuk) som skulle gränsa till The Holy Land. Kurderna kanske länge ingått i en större geopolitiskt spel utan att vi har förstått detta…..

  • petergrafstrm says:

   Bernard Lewis planen ligger bakom alla de krig i MÖ Usa bedriver.
   Han var större delen av karriären verksam som Brittisk orientalist och liksom sina föregångare sen över hundra år engagerad i att manipulera området. Kurderna var en del av det. Till höger på webbsidan finns en lista pdf-filer om planen och dess upphovsman.
   https://archive.org/details/BernardLewisPlan

 42. Anna says:

  Tyskland har genomgått den största politiska krisen sedan krigsslutet. Efter oändliga kompromisser och osmakliga maktspel har Tyskland äntligen efter 5 månader bildat en koalitions regering som innefattar CDU/CSU och SPD (socialdemokrater).
  Martin Schulz som har tränat upp sin ”förhandlingsförmåga” i Bryssel och som har visat sin obevekliga lojalitet för globalister och allt vad kapitalism representerar har fått den välförtjänta utrikesminister posten. Han älskar makten den lilla ”stora” människan och efter EU tänker han ta i med hårdhanskarna -inte minst – mot de olydiga små kaxiga EU-länder som inte förstår att en liten man med stor ego och skäggstubb (inte mustasch) är det lämpligast att göra ”Europe great again”

  Angie Merkel sitter kvar men är lite sliten efter all kamp att inte förlora ansiktet helt

  och har också ett tydligt budskap till sina väljare……..Bort med tyska flaggan…heter det!

 43. Mo says:

  Märkligt att inte Angela Merkel lärt sig att den sämsta lösningen är förbud och totalitet.

 44. Mo says:

  Ragnhild, på något sätt önskar man att Joan Rivers inte är ett sanningsvittne för vad skulle vara alternativet. Att paret Obama medvetet undanhållit sanningen för sina väljare och hela världen ? Och i så fall vilka politiska ledare visste ? Och i så fall hur skall förtroendet för politiker någonsin kunna återupprättas ?

 45. Mjölner says:

  Hitler besökte vid ett tillfälle ett mentalsjukhus. Hitlers adjutant instruerade i förväg alla dårarna att skrika Heil Hitler och göra hälsning. När führern stövlade in skrek alla Heil Hitler och gjorde nazisthälsning, alla utom en person. Varför hälsar ni inte, röt adjutanten, – är inte patient, jag arbetar här herr sturmbannführer.

 46. Fiskargubben says:

  Jag vet inget om chemtrails och fortsätter att posta här. Die Anstalt skojade med propagandan 2014. Imperiet tyckte inte om det och såg till att programmet fick problem.

  Ivanometer – Der Unterschied zwischen Gut und Böse – 29.04.2014

 47. nils says:

  Att se Putin med andra infallsvinklar än MSM. Stephen F. Cohen, en känd amerikansk professor, författare och journalist i The Nation tar sig an uppgiften här på video-länk ( just här lågt ljud ):

  En artikel om president D. Trump, också med en annan vinkel i debatten, och via Antiwar.com ! :
  https://original.antiwar.com/justin/2018/02/11/president-held-hostage/

  Och CNN står med byxorna nere :
  https://www.paulcraigroberts.org/2018/02/08/liberal-left-harvard-law-professor-alan-dershowitz-blows-away-cnn-liars/

  Och vad tycker G. Soros om världsläget :

  https://www.sott.net/article/377032-Daddy-Warbucks-of-the-Radical-Left-George-Soros-Hates-Putin-Trump-and-Nationalism

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: