Hoten mot mänskligheten – slutdiskussion. Del 5.

UAV del 5

Nåja, slutdiskuterat blir det nog aldrig, men låt oss ändå sammanfatta vad vi vet hittills. Det finns säkert många som fortfarande blundar för fenomenet med geoengineering, bl.a. 90 % av ledamöterna i vår riksdag, men bortsett från detta tror jag att allt fler blir medvetna om vad som faktiskt händer.

 

Krigförande länders önskemål att kunna styra vädret var högaktuellt redan under andra världskriget, när såväl bombflyget som luftlandsättningar av fallskärmssoldater var helt beroende av väderleken. Bra väderleksrapporter var avgörande för all planering. Dimma, stormar, regnfall, kyla var en mäktigare fiende än motståndarsidan. Direkta ingrepp i naturen behärskade man inte förrän under Vietnamkriget, då man genom giftbesprutning och kemikalieanvändning kunde avlöva djungeln och göra marken oframkomlig genom häftiga skyfall.

Sedan dess har konsten att styra vädret legat högt på det amerikanska försvarsdepartementet DODs önskelista. När US Airforce 1996 tog fram sitt nya handlingsprogram för detta, ansåg man sig till år 2025 kunna driva utvecklingen mot sitt slutmål, Owning the Weather/ Weather as a Force Multiplier. Det vi ser hända på vår himmel idag är en konsekvens av detta program, observera att av de 30 år som man bedömde som nödvändiga för utvecklingsarbetet återstår bara 7 år. Man är alltså mycket nära sitt mål. Samtliga sju författare är höga militärer i flygvapnet, vilket präglar retoriken. I texterna finns nämligen bara två begrepp, USA och dess allierade (NATO) eller andra bundsförvanter å ena sidan och resten av världen, benämnd fienden, å den andra. Civilbefolkning i allmänhet och människor och natur i synnerhet existerar inte i begreppsvärlden.

 

I sin pedagogik ställer man motsatserna mot varandra i en analys. Dessa är dels att ge support till egna styrkor, dels att bekämpa fiendens styrkor. Exempelvis formulerar man avsnittet Space weather, som är centralt i geoengineering, på följande sätt:

Fiendestyrkor: Förstöra trådlös kommunikation och radarövervakning och förstöra enheter baserade i den nära rymden.

Egna styrkor: Förbättra tillförlitligheten i trådlös kommunikation, avlyssna fiendens kommunikation och förstärka egna enheter baserade i den nära rymden.

För att förstå detta får man se på önskelistan. År 2025 skall förarlösa flygplan ( UAV= Uninhabited Aerospace Vehicles) rutinmässigt användas för operationer i syfte att modifiera vädret. De bemannade tankers man använder idag kommer alltså att ersättas av obemannade drönare, som likt bisvärmar skall spy ut sina kemikalier över motståndaren. Före en attack skall UAV börja skapa moln av lämplig sort för att slå ut motståndarens visuella och infraröda (IR) övervakning. Samtidigt skall mikrovågsvärmare skapa lokal kortslutning för att slå ut aktiv radarövervakning (SARSAT) som bedöms bli vanligt år 2025. Andra molnsåddsoperationer skall utveckla åskstormar, fokuserade på det fientliga målet.

 

Allt detta direkt taget ur USAFs handlingsprogram tillsammans med bedömningen att detta är rimligt före år 2025. Det finns observationer som tyder på att förarlösa tankers redan används. Med enheter i den nära rymden avser man bl.a. spion- och kommunikationssatelliter, att slå ut en sådan gör att all nyhetsförmedling i fiendelandet kan elimineras. Vi har redan sett ett flertal tester där man släcker ner stora delar av ett lands IT-system. Man kan lätt föreställa sig vad som händer om man gör det i större skala och på allvar.

 

De jonosfäriska värmare man tänker på har vi redan genom HAARP och LOIS. I början av experimentverksamheten uppfattar jag det som att man valde att spraya svart kolaska för att förstärka uppvärmningseffekten i atmosfären genom de elektromagnetiska värmarna. Idag har man sannolikt bytt ut denna mot barium, som har samma effekt. Användningen av aluminium har sannolikt sitt ursprung i samma ”produktutveckling”, att skapa ett ledande skikt i atmosfären, både för uppvärmning i syfte att förbättra trådlös kommunikation och att störa ut fiendens motsvarande. Min slutsats är också att man nu prövar litium istället för aluminium, eftersom litium är en ännu bättre ledare.

Uppvärmningstekniken är viktig för krigshetsarna eftersom den bidrar till att generera stormar och orkaner. Eller som man konstaterar i handlingsprogrammet, en tropisk storm har en energi likvärdig med 10.000 ett-megatons vätebomber!  Man konstaterar vidare att teknologier för vädermodifiering kommer att inkludera tekniker för att öka fördolda värmeutsläpp i atmosfären, tillföra vattenånga för molnbildning och att ta fram ett tillskott av värme på mark och i den nedre atmosfären i syfte att öka den atmosfäriska instabiliteten.

Av särskilt militärt intresse är jonosfären ( 10- 30 mil upp från markytan). Jonosfären innehåller lager av fria elektriskt laddade partiklar, som leder, förstärker och reflekterar radiovågor. Detta ger möjligheter att sända radiovågor i det krökta rum som atmosfären utgör, runt hela jorden. HF-frekvenser mellan 3 – 30 MHz kan användas där. För högre frekvenser över 30 MHz upp till 300 GHz krävs rak kommunikation mellan två punkter, eller i praktiken vertikalt. Dessa senare har större kapacitet att överföra data och är de militärt önskvärda.

 

Utan att gå in på alltför tekniska resonemang handlar det om att skicka upp elektromagnetisk strålning från exempelvis HAARP-anläggningar till det reflekterande skiktet i jonosfären och med hjälp av artificiella jonosfäriska speglar (AIM) förstärka den återvändande energin mot jorden, mångfaldigad i styrka och med riktad verkan. På så sätt kan man utlösa jordbävningar och andra ”naturkatastrofer” på önskad plats på jordklotet. Det ledande skiktet genom aluminium/ litium har en funktion i detta sammanhang.

Allt detta är ytterst konkret och det vi ser genom de vita linjerna i skyn, chemtrailsen är bara det som ögat kan uppfatta av en djävulsk krigsplanering för att tvinga resten av världen till total underkastelse. Skadeverkningarna i nutid i form av livsavkortande åtgärder mot människor och djur i form av dels kemisk förgiftning, dels cancerframkallande strålningsskador, är totalt betydelselösa i den strategiska militära planeringen. Så försök att förstå – geoengineering är verklighet precis som dess bieffekt, vårt ständigt försämrade immunförsvar.

 

Att USA driver detta program i syfte att förstärka sin kontroll över världen genom Full Spectrum Dominance, som jag skrivit om tidigare, är kanske inte så svårt att förstå. Det är deras sista chans att underkuva resten av världen med hjälp av teknologi och gigantiska vapenarsenaler. Men att länder som Sverige finner sig i att tiga still för att inte bli ovänner med denna sjunkande civilisation är desto mer förvånande. Anser man sig representera det svenska folket när man struntar i protester och invändningar, trots att vi alla går en för tidig död till mötes i konsekvenserna av en kemikalieimpregnerad miljö? Anser man att USA är den perfekta demokratin, med presidentkandidater som måste vara miljardärer för att ha en chans och en kongress, där flertalet står under extern påverkan, att detta är vår optimala förebild?

När skall man begripa i riksdagshuset att demokrati inte existerar längre, att globalismen som sprids från USA är ett totalitärt system, att människor som inte är amerikanska medborgare inte ens är värda namnet, att de kan saklöst dödas om de inte är till gagn för framtidens globala elit och deras välbefinnande?

 

Den som tror att NATO är till fördel för Sverige bör tänka på vilka konsekvenser som kommer att drabba medborgarna i ett land som inte har kraft ens att värna vårt luftrum mot kemikaliesprutande tankers, med enda syfte att göra Sverige till en dörrmatta för ett kärnvapenanfall mot Ryssland. Om inte denna artikelserie i fem delar förmått öppna ögonen på det svenska folket, förstår jag inte vad man annars skulle kunna göra för att få väckarklockan att ringa…..

 

Peter Krabbe

205 Responses to Hoten mot mänskligheten – slutdiskussion. Del 5.

 1. Mona Nilsson says:

  Tack Peter Krabbe för att du lyfter denna mycket viktiga överlevnadsfråga om Geoengineering och chemtrails. Själv började jag granska denna mardrömsfråga år 2013 då besprutningen från flyg var hemsk inför Obamas besök i Stockholm och därefter i samband med Nato-övningar i Östersjön. Luften var förgiftad att andas och många människor fick influensasymtom i augusti och långvarig hosta som aldrig ville gå över. Även djuren hostade. Träden såg ut som om de var besprutade av gift med bruna eller svarta löv. Trots det var miljömyndigheter helt ointresserade av att mäta förekomst av aluminium barium strontium mm i regnvatten eller i luft. Och när jag började granska mer upptäcker jag att SMHI ljuger lika friskt om detta som Strålsäkerhetsmyndigheten ljuger om risker med mikrovågsstrålning från mobiler och trådlös teknik. Frågan är varför det inte är massiva protester mot den dagliga besprutningen från flyg? Varför känner sig människor så maktlösa? Varför vågar de inte lita på sina egna observationer utan förlitar sig så på myndigheter och media? Om vi blir tillräckligt många som protesterar kan vi förändra. Hoppas du fortsätter att lyfta denna livsviktiga fråga! https://newsvoice.se/2014/06/27/nasa-tjansteman-medger-att-de-anvander-chemtrails/

  • peterkrabbe says:

   Tack Mona för viktig komplettering! Din kommentar på Fb hade dolts som spam av Fb. Det tog mig också flera timmars arbete att få ut min egen artikel på Fb. Allt detta visar att vi är mycket nära den obekväma sanningen nu. Newsvoice från 2014 har jag inte sett tidigare, det var innan jag började fokusera på detta ämnet. Jag delar din förvåning över att så lite av denna djävulska planering har uppmärksammats tidigare, att komma in flera år senare och behöva se att ingenting har hänt är hårresande.
   Det finns uppenbarligen en mycket sofistikerad organisation för att förlöjliga och tysta alla som påtalar problemet, trots att det är så lätt för alla att se vad som egentligen pågår. Att USAF/NATO får fritt flyga in över Sverige för att spraya ut sin gegga är ju en formidabel skandal! Är våra politiker så ofattbart dumma i huvudet att man tror på detta som ”vetenskapligt samarbete” som skall skyddas av sekretessavtalet?

   • Is This Me says:

    Peter, följer din blogg och är mycket tacksam för det arbete du lägger ner för att upplysa oss alla. Vad gäller våra politiker så är de bara redskap åt högre makt, de är likt marionetter, någon rycker i trådarna och de sprattlar. Det gamla talesättet ”kan du inte bli en hederlig arbetare så kan du alltid bli politiker” tycks gälla mer idag än någonsin tidigare.

    Det jag själv tycker är märkligt är att vi talar om 349st ledamöter i riksdagen. Om vi tar bort SDs 45 mandat så är det ändå fler än 300st kvar som i det stora bedriver samma politik och ingen av dem ifrågasätter det som händer i vårt land och i resten av världen. För mig tyder detta klart och tydligt på att de antingen är köpta eller indoktrinerade i samma ideologi dvs. globalismen.

    Som du ser är jag anonym och surfar och kommenterar genom proxyserver då jag är helt övertygad om att vi alla är kontrollerade och speciellt vi som ifrågasätter det som pågår.

    Vi vet alla hur det gick för Bechir Rabani som helt klart upptäckt något avslöjande om arsleberg. Då du nu är mycket nära sanningen så var rädd om dig för vi behöver dig i den fortsatta kampen.

    • Loa says:

     Jag kan inte instämma mera: Var rädd om dig, Peter. Jag kan inte beskriva den glädjestöt som gick genom mig när jag såg den första artikeln 27 maj i fjol. Äntligen, äntligen en plattform i Sverige! Du är modig.

 2. Fiskargubben says:

  Jag kan inte bidra till ämnet på annat sätt än att berätta om den ryska reaktionen.

  President Putin höll ett ovanligt tal häromdagen. Han berättade om nya ryska vapen för att avskräcka en attack. En marin drönare färdas snabbare än en ubåt och kan nå Usa från Ryssland. Nya missiler färdas mycket snabbt och kan inte skjutas ned. En missil har nästan obegränsad räckvidd. Inget annat land har de vapen han nämnde. Allierade ska skyddas. Sarmat är ett riktigt värstingvapen. Han chockade västvärlden. Jag tror han är trött på provokationerna. Hit men inte längre. Ryssarna har ett gammalt ordspråk som säger att de är långsamma att komma igång, men sen handlar de kraftfullt. Jag översätter det till ett mer modernt språk. Ryssland samarbetar militärt med nästan hundra länder och det ska tas på allvar. Nu är det läge för samma propaganda mot Ryssland som när Putin sade ifrån i München 2007.

  ”This indispensable context is how the section of Russian President Vladimir Putin’s March 1, 2018, address to the Russian Federal Assembly, dealing with foreign policy and security, has to be understood. In what arguably stands as the most significant public address of the Russian president’s tenure in the Kremlin, the world, particularly Washington, was left in no doubt that Moscow possesses the ability and willingness to meet any threat to its security that the US and its allies may seek to impose.

  The defiance with which Putin revealed the country’s new and enhanced missile technology was unmistakable. It was perhaps illustrative of the years of broken promises, bad faith, duplicity and encroaching and enveloping military pressure exerted by the US and its allies against the Russian Federation.”

  https://sputniknews.com/columnists/201803031062177207-putin-mr-nice-guy/

  ”they’ve created the ‘Sarmat’ with a large amount of warheads, each of them being able to maneuver and change trajectory and altitude.”

  According to Lazanski, no missile defense can take down such missiles.”

  https://sputniknews.com/analysis/201803031062176563-russia-missiles-serbia-expert/

  ”US President Donald Trump, German Chancellor Angela Merkel and French President Emmanuel Macron expressed concerns during phone calls over the Russian leader’s statement on nuclear weapons development, the White House said in a press release on Friday.

  On Thursday, Russian President Vladimir Putin said in his address to the parliament that Moscow had developed a number of advanced weapons, including intercontinental underwater drones and nuclear-powered cruise missiles. He stressed that Russia does not violate arms treaties and does not plan to attack anyone.”

  https://sputniknews.com/us/201803031062177639-usa-europe-russia-advanced-weapons/

  ”The Sarmat has virtually no range limit and is capable of outmaneuvering all existing missile defense systems.”

  “Efforts to contain Russia have failed, face it,”

  https://sputniknews.com/military/201803021062164760-armat-missile-facts-figures/

  ”The newest Russian missile, “Avangard,” which can travel at speeds up to Mach 20, makes US defenses totally useless because US counter-missiles can only travel at Mach 5, says one military expert.”

  https://sputniknews.com/military/201803021062141592-avangard-missile-defense-useless/

  ”NATO said that Russian statements were ”unacceptable and counterproductive” after President Vladimir Putin revealed a new arsenal of hypersonic weapons announced as ”invincible”.”

  https://sputniknews.com/europe/201803021062161680-nato-putin-cold-war-arms-race/

  • peterkrabbe says:

   Som väntat försöker västvärlden beteckna Rysslands utveckling av nya högteknologiska försvarsvapen som ett hot mot NATO. Vi går mot ökad kapprustning igen om inte NATO ändrar attityd mot Ryssland och Kina. Ryssland har dock en fördel genom att kunna satsa på kvalitet istället för kvantitet, som är USAs dilemma i sin självpåtagna roll som världshärskare.
   Putin berörde också landets bostadspolitik, vilket skall bli intressant att följa. Att bygga egna hem innebär normalt belåning, något som är en fälla om belåningen inte kan isoleras mot amerikanska banker och deras räntepolitik. Kommer det ryska statliga lån av det slag som vi hade i Sverige under 70- och 80-talen för att finansiera en högre boendestandard?

   • Eftersom jag har polsk bakgrund var jag nyfiken på reaktionen på president Putins tal i Polens alternativa medier. Inte oväntat är där fullt av hat och även av infantila hån mot Ryssland och presidenten som person (fascist, kommunist, lurendrejare, etc). De fåtal som vågar skriva bloggar eller kommentarer som inte är kritiska ådrar sig alltid stämpeln ryskt troll eller spion. Innan jag började surfa på polska sajter trodde jag faktiskt att svenskar var naivast bland de vita, men har tvingats att inse att folk i Polen är lika okunniga som svenskarna. Det märkliga i mina ögon är att folk i Väst, i vart fall de som har en djupare insikt i hur globalistagendan jobbar för att skapa osämja mellan vita folk, tycks inte notera att Polen är inget annat än en vassalstat. Att åsiktskorridoren är något bredare än den svenska, och betydligt bredare än den tyska, ligger i sakens natur eftersom Polens uppgift är – eller åtminstone har varit det hittills – att spela motståndare till massinvandringen från MENA. Med tanke på hur låga de polska bidragen är föreligger det ju ingen större risk för en massinvandring till Polen av andra än fattiga men arbetsvilliga ukrainare. Däremot finns det redan en hel del invandrare från MENA i Polen, som dock inte har kommit dit för att söka bidrag.

  • mariana says:

   @Fiskargubben, du säger att världen chockades, då Vladimir Putin berättade om de nya vapen som Ryssland utvecklat. Jag tror att chocken kommer att bli ännu större den dag som han gör verklighet av det som han varnat väst för. Jag hörde honom vid en presskonferens (översatt) som journalister från väst deltog i. ”Förstår inte era ledare vad de håller på med” sa han och syftade på den farliga politik som USA och vi övriga i väst utsätter Ryssland för.
   Han har visat en beundransvärd och helt otrolig behärskning inför alla provokationer som Ryssland har utsatts för. Vi har fått så många chanser att förändra vårt förhållningssätt, men inte tagit någon av dem. Till slut kommer han att komma till den insikten att det inte finns mer att göra för att undvika en konfrontation. Då kommer Peter Hultqvist att skrynkla ihop ansiktet och kvida om ”den ogiltiga anekteringen av Krim och den ryska aggressionen i östra Ukraina.”

   När hoppet om en förbättring inte längre finns, så är det som att gå över en gräns, som man sedan inte kan gå tillbaka över igen. Oavsett vilka konsekvenser det får.

   • Fiskargubben says:

    Mariana, jag har hört Putin varna i flera år. När ska jag nå fram till er? När ska ni förstå? Putin sätter bara in vapnen vid ett anfall.

    • mariana says:

     Fiskargubben, Det känns så bra att få bekräftelse på mina tankar om Putin. Jag stöter på så kompakt motstånd, när jag försöker få, både barn, goda vänner och grannar att inse varifrån faran kommer. Jag är också uppväxt med rysskräcken, men man måste väl ”i fridens namn” kunna lämna den inställningen nu i dessa dagar. Vad är det för ”fel” på folk !

  • ivanbjorn says:

   Det är intressant Fiskargubben det du skriver om Rysslands fantastiska vapen.
   Detta påminner mig om andra världskriget då fick Hitler pengar till att bygga flygplan men de allierade byggde i hemlighet mycket bättre flygplan.

   Tänk om det är så att samma kraft som finansierar NATO och USAs politik finansierar vapenframgångar i Ryssland? Tänk om planen är exakt likadant som under andra världskriget mot tyskar? D.v.s. att man tvingar fram ett krig genom att trycka Ryssland in i ett hörn så att Ryssland blir tvungen att svara militärt på angreppet precis som tyskarna en gång i tiden var tvungna? Sedan beskyller man givetvis Ryssland för detta precis så som man beskyllde tyskarna.

   Det enda som skiljer i denna plan är att det blir inte Ryssland som blir tillintetgjort men med dessa högeffektiva vapen vilka det talas om blir det USA som blir tillintetgjort så att den nya världsordningen kan styras från öst? Eller är det så att USA har ännu mera avancerade vapen som vi inte vet om och Rysslands framgångar i vapenbyggandet är bara ett villospår?

   Jag vet inte. Jag vet bara att ett land som verkar ha tekniskt övertag över ett annat land att detta är inte någon slump. Det är samma krafter som bestämmer och finansierar båda i ett visst syfte!

   Jag hänvisar till vad som skriver Eric John Phelps i Vatikanska Lönnmördare. Av texten framgår det att slutsatser som Peter Krabbe drar i sin artikelserie har på liknande sätt funnits redan i förra seklets början:

   ” Det amerikanska riket skulle fortsätta den politik som förts av ”Heliga alliansen” för att förhindra skapandet av folkstyren runt om i världen. 1908 skulle riket få en hemlig inkvisitorisk polis, Utredningsbyrån (BI), som i dag är känd som FBI. Dess chef skulle skydda den påvlige caesarens maffia från åtal, och förneka dess existens i flera år. 1913 skulle jesuiterna, i förberedelserna för att finansiera det kommande andra trettioåriga kriget, betunga riket med en privatägd nationell bank – det federala riksbankssystemet. De rika judar, som inte skulle samtycka till jesuiternas ”kungliga bank,” skulle befinna sig på dödsskeppet Titanic. På 1930-talet skulle jesuiterna, via Boeing Aircraft, bygga tusentals långdistansbombplan, av modell B-17 och B-29, som finansierades av deras nationella bank i vars händer all kredit hade centraliserats under den stora depressionen. Med dessa flygplan skulle de bomba civilbefolkningen i Tyskland och Japan till underkastelse inför diktaten från Washington, kontrollerat av jesuitgeneralen i Rom. Redan 1941 skulle orden vara redo att straffa de nationer som fördrivit dess soldater från sin mark. Med den planerade förstörelsen av Pearl Harbor, skulle kongressen förklara krig för sista gången och jesuiterna skulle vara redo för den slutliga hämnden – i enlighet med det onda tridentinska mötet – andra världskriget!”

   • petergrafstrm says:

    För det vapenindustriella i Usa är det en bra situation att dom har en kapabel motståndare. En del av Usas beteende handlar nog om det.
    Ryssland har också ett sånt industriellt system men dom har planerat det så att det går lätt att ställa om till civilt. Tex genom produktion av civilflyg. Så det inte blir att de rustar ihjäl sig med ensidigt knowhow. Under Sovjettiden efter Stalin samspelades det en del men det berodde på Usas övermakt. Sovjet skulle hellre deltagit i fredligt samarbete men frystes ut. Före Stalin samspelades det en del därför att Lenin och Trotsky skulle betala tillbaka angloamerikanernas stöd till revolutionen. Och slutligen under Stalin samspelades det genom lend-lease. Men vilket samspel. När Sovjet behövde hjälpen som mest saboterade Britterna avsiktligt sin egen konvoj så den var som en sittande fågel för tyskarna. Och skyllde på det för att förhala den fortsatta hjälpen.
    Den mesta hjälpen kom när Sovjet redan knäckt Tyskarna.
    Inte i någon fas finns det någon anledning att se ngn verklig koncensus med Usa om att lura världsopinionen från Sovjets sida.
    Angloamerikas utfrysning av Sovjet var bara en fortsättning på hur dom försökte frysa ut Tyskland tidigare.
    Det är tacken. För Usa hade hjälp av både Ryssland och Tyskland vid inbördeskriget(som var en Brittisk komplott). På den tiden fanns det konstruktiva ekonomer i Tyskland och Usa. Och samförstånd mellan Bismarcks utsände och de åsyftade amerikanerna. Senare blev Usa gradvis som England ville ha dom. Tidigare hade ju både Frankrike Sverige och andra hjälpt Usa att frigöra sig från England.

    • Fiskargubben says:

     Peter, tsaren hotade att sända flottan till Usa. Det stoppade en fransk och brittisk intervention.

     • petergrafstrm says:

      Det stämmer och jag nämnde det beträffande Ryssland i den kommentar du svarar på. Notera att alltså i praktiken Bismarck’s Tyskland och Lincoln’s Usa tvingade England att splittra upp sig på två fronter. Vid den tiden fanns ett starkt samförstånd bland nationellt lojala ekonomer mellan dessa två sidor.
      Friedrich List i Tyskland (som dog innan den berörda perioden men hade hunnit samarbeta med amerikanerna i Usa) och Carey i Usa. List bekämpades både av den ärkereaktionäre Metternich och Karl Marx. List reste till England och försökte övertala dem att acceptera utveckling vilket var Lists mål och som Bismarck senare genomförde. När List återvände från England dog han några månader senare på ett underligt sätt som rubricerades självmord.
      Vad Frankrikes roll beträffar så har dom efter Waterloo aldrig kommit tillbaka som en självständig aktör.

   • Fiskargubben says:

    Ivan, jag förstår vad du säger, men med vissa nyanser. President Putin bygger upp Ryssland, men det finns mycket kvar att göra. Min fruktan är att västerlandet angriper Ryssland när det är ekonomiskt och socialt svagt. Så var det ju med Tyskland. De nya vapnen syftar till att skydda landet, men förståndet är inte stort i Washington. Jag är dock säker på att Ryssland har betalat för vapnen. Det andra världskriget var ett ekonomiskt krig, sade den första Bush.

    Vietnam kriget var ett katolskt krig, säger en av mina vänner. Världsekonomin styrs i hög grad från Rom och London.

    • petergrafstrm says:

     Fletcher Prouty hade full insyn i Usas planering och såg att Korea och Vietnamkrigen var planerade redan på 1940-talet. Harry Elmer Barnes editerade under Koreakriget en samlingsvolym betitlad perpetual war for perpetual peace, en titel som fortfarande har en bäring på vad vi ser utspela sig. Barnes tidsbestämde Usa’s marsch in i Orwells 1984 till året 1937!
     Katolikerna är en ärkefiende för angloamerika och därför en passande syndabock.
     Italien är ju ständigt saboterat av angloamerika. Det är deras manipulerande som gjort Italien splittrat och svårstyrt. Senaste försöket misslyckades för Italienarna att reformera det skadliga valsystemet. Mordet på Enrico Mattei 1962 visade vilkas intressen som dominerade.
     Angloamerika byter ut ledare som vill ha fred och samarbete. I alla sina rivaler. Påven går inte säker om han går emot angloamerika. Frimurarna är kanske styrmedlet.

 3. Pingback: Peter Krabbe . Världen i fokus vem styr vår framtid och varför? – click to homepage…SOMETHING 2 KNOW

 4. Mjölner says:

  En fruktansvärd utveckling från Vietnamkrigets Agent Orange till nutidens kemiska och teknologiska mordvapen. Pentagons skrupelfria folkmordsplaner väcker onekligen en del tankar. Vilken död kan vi förvänta oss, en långsam plågsam förgiftning eller en snabb atomsmäll. Hoppet om att kväsa (USA)Pentagon och Nato står att finna österut. Ryssland och Kina är på väg att tillsammans greppa den konventionella militära dominansen. När det gäller den militära teknologin, elektronik, satelliter, drönare och övriga tekniska krigshjälpmedel i öst är det svårt att uttala sig. Det kan finnas HARP-anläggningar även i Ryssland som inte USA kan kontrollera.

 5. Savalle says:

  Jag har idag skickat följande mail till Sveriges Regering:

  ”Till Registrator, Regeringskansliets förvaltningsavdelning för vidarebefordran till Regeringen

  Frågor angående chemtrails och LOIS / HAARP

  Jag vill ha svar på följande frågor som jag har för avsikt att publicera på Peter Krabbes blogg:
  https://peterkrabbe.wordpress.com/

  Varför tillåts United States Department of Defence att utföra intensiva, mycket giftiga chemtrailsprutningar över Sverige?

  Varför tillåts United States Department of Defence att bygga upp ett ett vapensystem, LOIS / HAARP – som kan användas mot befolkningen – på svenskt territorium?

  Varför har inte svenska folket tillfrågats och varför förnekar myndigheterna att det sker?”

  • peterkrabbe says:

   Bra försök! Som offentlig handling kan det ge mer publicitet, annars lär det knappast ge någon respons, men värt att pröva! Transportstyrelsen lär också rekommendera polisanmälan, väl medvetna om att en rättegång skulle ruinera anmälaren.

   • Savalle says:

    Jag flyttade till Leipzig 1995. Det var många som hade vuxit upp under DDR-tiden som berättade om hur medborgarna förtryckts av regimen och hur de tystade ner kritiska röster.

    Jag trodde inte då att jag skulle få uppleva samma sak här i Sverige.

    • peterkrabbe says:

     Jag reste till DDR några gånger för släktforskning under 60-talet och fram till järnridåns fall. Min farmors far införde den då berömda elektriska spårvagnstrafiken i Dresden under slutet av 1800-talet. Man fick då bara köra på godkända transitvägar genom DDR och befolkningen var livrädd för att synas tillsammans med och prata med utlänningar från väst. Jag fick ha hemliga möten med arkivpersonalen för att kunna samla personalia om mina släktingar. När vi köpte varm korv hos en korvkiosk bad säljaren oss komma in i kiosken och äta korven för att ingen skulle se att han sålde korv till utlänningar.
     Det var chockerande att möta alla dessa varmhjärtade och hjälpsamma men livrädda sydtyskar och se skräcken i deras ögon. Alla visste att de kunde kallas in för förhör och utredas för sina potentiella spionkontakter, om någon såg dem tillsammans med mig. Vid besök på kyrkogården för att se Grossvaters ståtliga grav fick vi beskedet att allt stenmaterial hade krossats och malts ner till fyllnadsmaterial för vägbyggen. Borgerligheten skulle utplånas även i sina gravar.
     Jag trodde som du, Savalle, att detta skulle aldrig kunna bli verklighet i Sverige. Nu är jag inte lika säker längre.

 6. Lillian says:

  Instämmer helt i det du skriver Peter!
  Under den sista tiden har man på flera ställen läst om vad som håller på att hända.
  Läste den här länken 1 mars i år:
  http://www.friatider.se/h-kanjuholt-flyr-sverige-p-v-g-att-bli-en-diktatur

 7. Mjölner says:

  Hur kan Transportstyrelsen förneka existensen av chemtrails när NASA medgivit att dessa finns. Therese Sjöbergs uttalande ger en klar indikation på att de vet, men försöker mörka ända in i kaklet. Hyckleriet tar allt groteskare former. Media börjar nu ta upp och försöka blåsa liv i begreppet ”konspirationsteorier”, där både palmemordet och 9/11 och annat smått och gott skall avleda intresset för nutidens händelser. Det var nog fan Christer Pettersson som sköt i alla fall. Bli inte förvånade om chemtrails plötsligt blir klassade som konspirationsteorier av media och etablissemang. Precis som det inte skulle räcka med att det är valår och att folk än en gång håller på att låta sig bli lurade in i labyrinten. Gemene man tycks helt sakna överlevnadsinstinkt och intresse för en förändring. Är man lat eller har man IQ-fiskpinne?

 8. Maud Selander says:

  Hej Peter! Du ställer dig frågan, varför inte människor reagerar och protesterar. Jag tror det är så att många helt enkelt tycker det verkar för orimligt. Man kan nog inte ta till sig tanken att vi skulle bli så oerhört förda bakom ljuset. Sverige – ett demokratiskt land? Men ju mer jag ser av statsmaktens censur i olika medier, ju mindre otroligt verkar det- tyvärr …

 9. Mona Nilsson says:

  Jag skrev ett antal artiklar om ämnet chemtrails/geoengineering på min blogg från 2013 och framåt. Bland annat jämförde jag chemtrails med Agent Orange – ja luften kändes många dagar mycket förgiftad. Giftigheten avspeglades snabbt på träden och växterna som redan efter någon dag visade förgiftningstecken i form av gula/bruna/svarta skadade blad. Nypon blev svarta. Vi som lever nära naturen och odlar ser detta med förfäran. Jag har tagit många bilder som mer liknar sprayning med Agent Orange än ”vanlig kondensstrimma”. Inte sällan är det Emirates som fetsprayar och kommer flygande från öster. Se bilden på denna länk. http://mobiltelefoni.tv/2014/05/06/chemtrails-var-tids-agent-orange-fast-varre/

  ”Jag ställde en uppföljande fråga till Weine Josefsson på SMHI om den här fetsprayningen från den 5 april 2014. Weine Josefsson och hela SMHI hävdar ju att vår tids giftbesprutningar bara är vanliga kondensstrimmor och att giftmolnen mestadels är vanlig vattenånga. Nu ville jag ha svar på hur kondensstrimma, dvs iskristaller, kunde sprutas ut direkt från motorerna.

  Hur kan iskristaller sprayas ut direkt från motorerna som på bilden?

  ”Som jag sagt tidigare är bildning av k-strimmor inget SMHI arbetar med” blev Weines undvikande besked.

  Frågan är då varför i hela friden SMHI skriver att chemtrails är kondensstrimmor på sin webbsida när de inte kan svara på enkla frågor som berör kondensstrimmor?”

  För den som är intresserad kan man söka efter artiklar om chemtrails på min blog. mobiltelefoni.tv

  Vad jag kunde konstatera är också den totala censuren av frågan i MSM – sålänge det inte handlar om att förlöjliga de som pekar på det uppenbara miljöbrottet som pågår rakt över våra huvuden.

  • Loa says:

   ” hur kondensstrimma, dvs iskristaller, kunde sprutas ut direkt från motorerna?” – Den var bra! Ännu bättre än den uppenbara frågan varför de inte genast försvinner. Eller frågan om den reguljära flygtrafiken tagit ledigt de dagar det inte är strimmor?

  • Savalle says:

   Mona, tack så enormt mycket för att du också kommer med här med allt ditt vetande i i frågor som berör chemtrails och farlig strålning!

   Vi måste få människor som ännu inte börjat reagera på denna förgiftning av oss alla och djuren, växterna, sjöarna, marken.

   Och allt detta onda som sker ökar krigsrisken.

   Alla som nu tiger kommer att få ångra sig djupt om de inte hjälper till att förhindra detta onda.

   Tänk på era egna barn, ni som medverkar i detta och ni som inget gör för att stoppa det!

  • Mjölner says:

   @Mona, det är så sant, SMHI jobbar inte med k-strimmor, de befinner sig bokstavligt bland molnen och kan knappt göra en korrekt väderprognos. Men ljuga går bra.

 10. Albe says:

  Så vad göra? Jag vill kunna fortsätta mitt liv och planera inför framtiden osv. Är 29 år och student. Men ju mer jag följer med i ”debatten” desto mer osäker blir jag på att jag kommer att kunna fortsätta leva som ”vanligt”…Det som kommer till mig är bikt, omvändelse (och att leva som att slutet är nära). Och möjligtvis satsa på att skaffa ett hus på landsbygden. Hur tänker ni?

  • Torsten Johansson says:

   Rätt tänkt. En gård så stor Du har råd med. Tak över huvudet, Bränsle i skogen till värme o matlagning och ett par hektar att hålla svälten borta med. Försäkringsbolagens mardröm.

  • peterkrabbe says:

   Albe, att tvingas svara på din fråga är min värsta mardröm. Själv är jag pensionär i betydelsen att inte behöva riskera min ekonomiska tillvaro, jag kan fortsätta att ställa etablissemanget mot väggen tills jag dör, vilket jag sannolikt gör inom en nära framtid. Mina barn är medelålders och hoppas nog kunna surfa vidare på sin nuvarande tillvaro tills de hamnar i samma situation. Mina barnbarn i tidig skolålder vågar jag inte ens tänka på, vad gäller deras framtid. Jag mår illa när jag ser vilket samhälle de kommer att tvingas in i, de kommer att ställas inför fullbordat faktum. Samtidigt vet jag att det inte är där de kommer att vilja leva.
   Vad gör man då i din ålder, du som precis skall gå ut i detta värdegrundsbaserade ingenmansland? Egentligen är det nog så att det är din generation som måste bli motorn i ett nödvändigt förändringsarbete. Det är ni som kommer att sitta på de styrande positionerna i samhället när den vippbräda som formar det riskerar att tippa över under överskådlig tid – eller kanske kan rekylera tillbaks till sitt normalläge? Hur skulle ni kunna göra det efter att ha blivit indoktrinerade under 30 år, från förskola till student, med alla för er okända agendor. Barnbegränsning genom familjeupplösning – mamma, pappa barn ersatta av kollektiv eller singelliv. Barnuppfostran genom statens försorg, inte föräldrarnas. Mångkultur där Sveriges välfärd skall späs ut i relation 100:1 för att bli en pytteliten del av världens välfärd. Där de rikare blir rikare och de fattiga blir fattigare. Där avvikande åsikter stryps och oliktänkande mördas. Där krig är normalt och fred är ett undantag. Där fascismen åter smyger sig på. Den kallas Globalism och kommer att ersätta demokratin.
   Tyvärr måste det bli er uppgift att hålla emot och försöka styra samhället tillbaks till sin ursprungsfåra, ingen annan kommer att kunna göra det. Har ni kraft att se ert framtida samhälle med nya ögon och kasta er indoktrinering i sjön? Jag hoppas det. Det har hänt förr och kommer att hända igen. Sture kommer att säga att det kan bara ske med Guds hjälp. Jag säger att det är upp till er själva, men ok, ta gärna hjälp av Gud om det behövs. Huvudsaken är att ni gör det och inte väntar på att någon annan skall göra det. Jag skall hjälpa till så länge som möjligt, det tror jag gäller för alla mina andra medarbetare på denna blogg också.
   Det finns ingen möjlighet att fly längre, så ta upp kampen istället tillsammans med dina jämnåriga! Morgondagen tillhör er, det är ni som måste kämpa.

   • Savalle says:

    Så är det – det finns ingen möjlighet att fly längre. Vi måste kämpa!

    Här är en intervju (som jag hittat på Antropocene) med en som vet hur man kämpar och som är enormt klok. Lasse Wilhelmson är en av dem jag hyser allra högsta respekt för:

    • AnnaF says:

     @Savalle! Tack för videon som vi har tittat på igår kväll och jag har tänkt länka till ett annat tillfälle!
     Personligen berört mig mycket, inte minst den korrekta framställningen om vad judisk identitet är eller vem som räknas som jude.Att vara jude var ingen privilegium för vederbörande i mitt hemland eftersom det var alldeles för många som var födda i ”blandäktenskap” och jag har aldrig någonsin upplevt judendom som är en ”utvald” status. Att bolsjevism var en judisk Revolution visste vi väl och även kopplingen till kommunism hade vi klart för oss. Temat ”Juden” var helt ointressant och diskuterades varken i judiska eller i icke judiska kretsar! Mitt första möte med en sk ”offerjude” har inträttat i 90-talet när Gabriel Urwitz som var en simpel ekonomisk brottsling har gått ut i pressen och framställt sig som offer för ”antisemitism”! Någon borde ha talat om för honom att hans påstådda judiska tillhörighet väger lätt som ett fjäder i förhållande till den ekonomiska skadan han åstadkom för Gota Banken.”Antisemitism” kortet har gjort entre och nu är det dags för att rensa upp i detta ”konstgjord” skapade träsket…….

    • Sture says:

     @ Savalle
     jag måste tacka dig denna fina länk. Lasse Wilhelmsson tillhör mina absoluta favoriter sedan jag en gång läst en lång lång kommentar på Peter Harolds blogg om bl. a. Förintelsen. Skall försöka få fram denna länk så att ni kan läsa själva.
     Hans klargörande av nutidens judar som bestående av 80% ashkenazes från ursprungligen khazaariska rövarfolk och 20% konverterade berber och arabiska folk var intressant. Dessa procentsiffror har jag aldrig hört tidigare. Jag har sedan länge slutat att betrakta dem som något annat än ett kaukasiskt folkslag (som vi). Själva vill de gärna hävda att de är en speciell överlägsen människoras och lägger ner stor möda på att försöka bevisa någon slags genetisk särart, som de inte har. Denna genetiska forskning genomförs av ”judarna” själva. Det mest träffande man kan säga om detta är att de är ”biased”, dvs. de vill gärna att det skall vara så.

     • petergrafstrm says:

      De siffror du citerar från Wilhelmson låter som dom ur Sands bok. Både det om Khazarer och Berber. Som blev bästsäljare alltså inga starka försök att tysta ner det. Att han fick lämna Israel har naturligtvis gett honom ännu mer publicitet. Han var Israelisk marxist och dom lär ha rätt stor frihet. Vid den tiden verkar det ha varit av intresse för Israel att eventuellt utnyttja judarnas historiska koppling till Khazarernas område. Kanske som en del av angloamerikas Ukrainaprojekt. Och kanske också kopplat till oligarkers planer på att göra om områden vid Svarta havet till lukrativa turistmål. Detta skulle förstås kräva att Ukrainaprojektet inte hade hindrats som ju blev fallet. Vad beträffar Europeiska judars DNA är det inte en majoritetsuppfattning att dom till stor del är ett Khazarfolk utan dom kom dit och slog sig ner där. Enligt majoriteten av DNA-forskarna är 5-19% av Europas Azkenazis kanske genetiskt relaterade ditåt. Och att kalla dom kaukasier kanske det ligger en hel del i eftersom DNA hävdas peka på 2000 urmödrar från södra Europa för några tusen år sen. Att kalla dem ett khazariskt rövarfolk är därför rätt omotiverat. Den Israeliske forskare som säger emot majoriten och anklagar dom för lögn anklagas själv för att ha bortsett från viktiga fakta. Jag vet inget säkert men det är svårt att nå sanningen utan stora ansträngningar och utan full tillgång till rättvisande samplingar. Så båda sidor kan ha ärligt uppsåt. Tillsvidare litar jag på majoriteten.

    • Sture says:

     Jag skulle vilja föreslå några av läsarna att köpa Lasse Wilhelmssons böcker ”Är världen upp och ner?” och ”Ett porträtt med många historier” (skall själv göra det). Man märker att Lasse Wilhelmsson är sprängfylld av kunskaper om hur världen styrs idag. På hans hemsida hittar man hur man gör, dvs. sätter in 250 kr. för var bok. Det som Lasse Wilhelmsson tagit reda på är idag oundgänglig kunskap.
     Och – lägg till hans hemsida som ett bokmärke: https://lassewilhelmson.wordpress.com/kop-lasses-bocker/

     • Savalle says:

      Jag har läst ”Är världen upp och ner?” Den är enormt insiktsfull och förändrade min syn på världen. Den här boken är lättläst – och trots det allvarliga ämnet får man skratta ibland tack vare Lasses härliga humor.

      Lasse Wilhelmson är ärlig, klarsynt, modig.

     • Alve says:

      Tack för boktips Sture – har tänkt köpa men av någon anledning har det inte blivit av – förrän nu.

   • AnnaF says:

    @Peter
    Tack för en mycket sorglig men fantastisk och personlig redogörelse! Språket är vår största gåva som kan missbrukas till lögner, vilseledande eller som i ditt fall till en solklar och intelligent flöde av Information!
    Din blogg är absolut en av de ”tyngsta” vad vi behöver till framtida uppvaknande….helst innen det är för sent!
    Och till Albe: Sprid bloggens innehåll

   • Lassekniven says:

    Jag säger som Johan Falck…men va faan..
    Alba, ryck upp dig. Gå med i SD (eller något annat parti exempelvis MED).
    Kämpa, politik är att vilja sade redan Olof Palme. Ni unga är så pacificerade och förvirrade och curlade att ni inte ens kan torka er i baken utan att mamma skall göra det.
    Titta på invandrar-killarna och -männen. Energirika och hårdföra typer. Tag efyer dem. Jag gillar inte den ohemula invandringer och framför allt inte med muslimsk bakgrund, Men de har stake. Sitt inte hemma och snyfta. Get up and Go.
    Islam kommer aldrig att ta över vårt gamla vikingaland. Det är fake news även om politikern gör sitt bästa för att de skall lyckas. Men de kommer att straffas. Eller hur Savalle och Sture?

 11. Torsten Johansson says:

  Eftermiddagen den 9 jan, satt jag i bilen medan hustrun var in i ett lantbruk 2 mil öster om Älmhult Kronobergs län, Då flög på mycket hög höjd tre stora flyg,i formation bredvid varandra. De kom från NNO, med sex molnkorvar bakom sig som blev till en utvaskad, och passerade över oss något väster ut. Vart observant på ovanligheten då jag läst om chemtrails och observationer om dem utanför San Fransisco-

 12. petergrafstrm says:

  Dom kan under inga som helst förhållanden utlösa jordbävningar mha elektromagnetisk strålning från HAARP Elektromagnetism värmer bara ett ytlager och tränger inte ner. Det kan nog bli en viss stötvåg pga uppvärmningen men det vore ett väldigt ineffektivt sätt att påverka kontinentalplattor djupt ner.
  Det borde inte förvåna att när Usa släpper fri dramatiska avslöjanden så lägger dom också in fel medvetet.
  Ist tjänar den sortens desinfo till att dölja deras verkliga metoder för att utlösa jordbävningar, nämligen med kärnvapen i djupa hål på havsbottnen, möjligen kompletterat med andra mekaniska metoder på havsbottnen tex genom att borra massor av hål och tillföra stora energimängder med kärnkraftverk. Kanske energi i form av infraljud. Men kärnsprängningar har redan för en enda vanlig vätebomb lika stor energi som en jordbävning med magnitud 7 och om de uttestade teoretiska modeller man utgår från är bra bör det vara möjligt att utlösa jordbävningen med en mindre energi än den som hela jordbävningen utgör. Modellen möjliggör ju om den är noggrann att man kan bit för bit läsa av hur nära man ligger den kritiska punkten om man tillför energi och observerar sensorers svar. Det finns spekulationer om att dom kan tillföra ngt som tjänar som glidmedel på kontinentalplattor för att underlätta utlösandet av jordbävningen. Jag vet inte om Japanska myndigheter skojade men dom påstod att dom funnit ngt slipprigt ämne som dom inte kände igen när dom tog prover på havsbottnen efter tsunamin.
  Det finns misstankar om att ubåten Jimmy Carter med en sorts kärndriven arbetsplattform var av en typ som sysslade med suspekt aktivitet på havsbottnen. Den hade sin bas i västindien. Jag ska inte påstå att den utlöste jordbävningen på Haiti, men det sprids rykten om att den jordbävningen( liksom flera andra ) var artificiellt orsakad.

 13. Karin says:

  Tack för ytterligare en lärorik artikelserie. Sedan När spåren i sanden… 2015 har jag varit en uppmärksam läsare. För varje ny artikel har alltfler frågetecken rätats ut till utropstecken. Du har givit mig oceaner av ny kunskap, Peter!
  Här i södra Småland, när Skåne och Blekinge – iakttar jag dagligen ”solförmörkelsemarodörernas” verksamhet. NÅGRA har bestämt att klart solsken ska vi inte ha här. Geoengineeringplanen ökade stort i antal 2017. Under perioden juni- dec. dränktes vi i regn, det kom en årsnederbörd under dessa 7 månader.
  Eftersom grundvattennivåerna var låga, var regnet till en början välkommet, men de ständiga skyfallen gjorde att man till slut insåg att detta var inte naturligt regn. Vad innehöll regnet?
  Flygaktiviteten ovan molnen dagtid, men även nattetid tilltog.
  Solen får vi i bästa fall se tidigt på morgonen vid 7-8 tiden, sen syns resultatet av nattens och morgonens flygningar, som horisontella chemtrails i öster som snart täcker solen. Om solen ”envisas” och vill spela en roll längre fram mot middagstid, dyker planen och ränderna upp och skapar sina vertikala eller kryssgående linjer som snart växer ihop och beslöjar solen. Efter 20-30 minuter är det helt mulet.
  Denna aktivitet pågår intensivt, även nu under köldperioden. Solen tvingas i moln av planen och efter en stund börjar detta underliga ”snöande” med glesa kringvirvlande flingor som ser helt artificiella ut.
  Jag har noterat att SMHI, yr, Klart.se och troligen även DMI vet vad som pågår. I början av året, när kylan kom, hade alla fyra, prognoser med hela dagar strålande sol. Prognoser som aldrig slog in, då solen bara ”tillåts” skina tidig morgon. I bland flyttades de där ”helsoliga” dagarna fram dag efter dag, men blev aldrig verklighet.
  Nu följer prognoserna i stället det som sker. Kl 7 sol, kl 8-9 sol med litet moln, kl 10 moln med en framtittande sol, kl 11 grått moln, resten av dagen gråsvart moln fram till kvällen då molnen ofta tillåts försvinna.
  Att solen förhindras lysa, även när termometern visar -10, gör mig vansinnig!
  Hur kan vi få, åtminstone dem som offentligt bekämpar klimathysterin, att förstå att detta är den mörka baksidan av myntet? Vi behöver många med Peters civilkurage och kunskaper!
  Trots LOIS, insåg jag inte tidigare att vi här är försökskaniner. Aldrig har så många i bekantskapskretsen drabbats av lunginflammation, bihåleinfektion och allvarliga luftrörsbesvär.

  Att de som är nära att få herraväldet i världen, bara ser mänskligheten som myror, som lydigt drar sina strån till stacken och som de snabbt förintar med gifter eller en krossande klack är avskyvärt!
  NÄR ska vi sluta var lydiga och börja kämpa emot PÅ ALLVAR?

  • Savalle says:

   Karin, vad glad jag blir när jag läser din fina kommentar! Vi måste hjälpas åt att väcka upp dem som ännu inte insett vad som sker.

   Här är några förslag till åtgärder som vi alla kan hjälpas åt med att genomföra:

   1 Tala med människor som du har förtroende för och försök särskilt att nå dem som är engagerade lokalt i din närhet.,

   2 Ställ frågor till ansvariga inom politik, naturskydd m.m. så att de måste redovisa vilken inställning de har.

   3 För upp detta till diskussion på sociala medier.

 14. Martin T says:

  Peter; tack för en fantastiskt intressant artikelserie. Du har pekat på ett antal områden där vi manipuleras och kanske på sikt dödas av …

  Just det. Nu har vi Mars 2018, om sex månader har vi riksdagsval – kanske det sista ? Vi ser redan hur partierna börjar formera sig. Målet är att bilda vilka allianser som helst mot SD. SD var länge ett kopp för demokratin men har sedan sista valet ägnat sig åt att gå ner i brygga för att anpassa sig och försöka bli accepterade av ”mitten”, vilket aldrig kommer ske, de utplånar bara sig själva.

  Så, vi får aldrig glömma ondskan bakom allt – Savalle har länk i sitt inlägg ovan där Lasse Wilhelmsson på ett mycket pedagogiskt sätt går igenom ondskan och dess ursprung och omfattning – se den! Och länka till vänner och bekanta!

  Fria ordet stryps för var dag ;https://www.nordfront.se/granskning-sverige-bonnier-forsoker-stanga-ner-oss.smr
  Hur länge Peter Krabbe och andra tillåts blogga kan vi bara spekulera om.

  Som påpekats av Albe och Peter K ovan så är man orolig inte så mycket för egen del (60 år) som för barn och barnbarn, vilka alla nu intensivt och ibland mycket subtilt ”fostras” i ”rätt” åsikter och ”värdegrund”..

  Att skriva till riksdagspartier med frågor hur de ställer sig i olika politiska frågor tror jag tyvärr inte ger annat än floskelsvar till intet förpliktigande (har själv provat).
  Vad som möjligen skulle vara intressant vore att ställa en eller två specifika frågor, exempelvis om de står bakom Barcelonaavtalet och varför.

  Viktigt också att vi försöker försvåra cesuren och att vi alla snabbt prenumererar på alla alternativa medborgarealternativ för att försvåra nedstängning. Exempelvis:

  Fabian Fjälling
  Feministinspektionen
  Granskning Sverige – Praktikanten
  Arg Norrlänning
  Johan Andersson
  Nina Drakfors
  Diesel 2017
  Filterbubblan

  Själv tänker jag använda en del av sparkapitalet för att aktivt via penningbidrag stötta organisationer som motsätter sig NWO, agenda 2030 och den sionistiska planen för att lägga världen under sig och styra världen och människorna (goymerna) =slavarna i kraft av sin överlägsenhet, sina överlägsna kvaliteer so människor. Vad ska jag med ett större sparkapital till i en förslavad värld, ett förslavat land?

  Resonemanget är så vidrigt så det är obeskrivligt !

  Kan man se något positivt öht så är det möjligen hur desperationen och brådskan snabbt ökar hos sionisterna, de är pressade av Trump, Brexit och internet. Planen börjar kärva.

  Men vi måste alla nu snabbt lyfta oss och bli ännu mera aktiva på alla områden. Det är nu eller aldrig!

  • petergrafstrm says:

   Till skillnad från oss som kan tala ur hjärtat, har SD sannolikt större uppmärksamhet på Sveriges relativa beroende av mäktigare krafter utanför och det förklarar varför dom söker allianser med de övriga.
   Dom anser antagligen att även om dom hypotetiskt skulle kunna erhålla majoriteten, så skulle fortsättningen kunna bli stentuff för Sverige. Och alla deras supporters skulle då drabbas av konsekvenserna med troligtvis mkt negativa konsekvenser både för deras agenda och för svenska folkets situation. Dom som verkligen gått ner i brygga är ju hela det svenska etablissemanget och i stor utsträckning av samma orsak: Sveriges relativa obetydlighet.
   För att på sikt kunna förbättra läget krävs att det går att visualisera svenska folkets framtid på ett pedagogiskt sätt och det innefattar synpunkter som en mkt bredare del av etablissemanget kan begripa men inte nödvändigtvis entusiasmeras av. Det blir såna föga publikknipande saker som att vi behöver höja kunskapsnivån med inriktning på att höja konkurrenskraften så att vi har ngt att förhandla med. Och göra oss mindre beroende. Mindre tvungna att gå med på saker som vi inte vill.
   Låt oss fundera över massinvandringen. Usa är efter slaveriet en sk smältdegel av olika etniciteter. England är för att behålla samväldet tvungna att välkomna en liknande situation som Usa. Flera av er förbiser det sambandet och tycks tro att vi sitter i samma båt. Det gör vi inte. Massinvandringen i Tyskland och Sverige mfl europeiska kulturer är bla till för att jämna ut konkurrenskraften. Vi får inte ha en homogen befolkning eftersom det i flera avseenden gör oss starkare.
   Men vi har ingen fördel av ngt samvälde som Britterna. Dom tycker bara att det är orättvist att dom blir uppblandade vilket ju egentligen strider helt mot deras eugeniska grundsyn så dom vill därför påtvinga oss samma sak. Peter Sutherlands utspel 2013 om att vi måste acceptera rasblandning illustrerar detta.
   Och i motsats till angloamerikanerna har vi ingen illvillig malthusiansk syn på Afrika och missunnar inte dom att få del av moderniteten. Kina bidrar verksamt för att realisera det medan angloamerikanerna konsekvent bidrar med terror utsugning och med detta sammanhörande tillbakahållen utveckling som håller igång flyktingströmmarna.

 15. Lassekniven says:

  Peter
  Är du säker på att Kina, Ryssland och Indien accepterar den av Deep State US samt militären
  eftersträvansvärda ( gäller ej generellt för det amerikanska folket) globaliseringen? År 2025 är inte USA militärt överlägset längre.
  Är det inte så att president Trump för en isolationspolitik?
  Tror du att de onda krafterna har för avsikt att provocera fram ett tredje världskrig ?
  Kan de verkligen vara så dumma?
  Är man kanske ute efter att reducera jordens befolkning till 3 miljarder?

  Vänligen
  Lassekniven

  • peterkrabbe says:

   Kina och Ryssland kämpar för sitt och sina allierades nationella oberoende och står i motsats till globaliseringen. Det är detta som vi ser på det militära planet i Syrien och Iran. Utan detta motstånd hade globalismen under amerikansk kontroll varit fullt genomförd för ett par decennier sedan. Stoppklossen var Putins insatser för att rädda Ryssland när Jeltsin hade tappat greppet. Indien har en annorlunda situation genom sina gamla koloniala kontakter med britterna. Den indiska eliten har nästan undantagslöst sin utbildning i London och är sammanvävd med sin brittiska motsvarighet. Deras vapensystem och kärnvapenteknologi vilar helt på västerländsk teknologi.
   Utvecklingen har passerat en magisk gräns genom att USA inte längre kan vinna ett konventionellt krig mot sina opponenter i Ryssland och Kina. Alternativet är det som jag beskrivit i denna artikelserie, en högteknologisk krigsföring baserad på herravälde över den nära rymden, jonosfären och stratosfären. Därifrån kan man genom elektromagnetisk teknik slå ut andra länders energiförsörjning, datasystem, satellitkommunikationer och livsmedelsförsörjning, kort sagt isolera individerna i samhället och svälta ihjäl befolkningen. Vädermanipulationen ingår i detta, att skapa torka, orkaner, skyfall och extrem kyla är vapen om man lärt sig att styra detta. Det spelar då inte så stor roll hur många stridsvagnar motparten har. Allt detta har USA tänkt sig skall vara klart till år 2025, då sätter man in stöten med all kraft. Det kan också komma att innebära att man kombinerar med sitt redan etablerade missilsystem för ”first strike capacity”, somredan är uppbyggt längs kontrahenternas gränser.
   Observera att detta innebär att man tänker låta Trump sitta sina åtta år dessförinnan. Vem som skall trycka på knappen vet vi därför inte än.
   Att det militära konventionella försvaret av Ryssland och Kina då kommer att vara starkt är snarare en faktor som talar för ett kärnvapenanfall från väst, dessutom finns också önskemålet om depopulation ständigt närvarande.
   Man trodde i USA att den ekonomiska makten skulle räcka för att betvinga resten av världen, detta har Putin och Xi skickligt ändrat på genom att utmana dollarn och bygga upp sitt oberoende genom egna guldreserver. Wall Street får idag stå med lång näsa. Energisektorn med gas och olja kommer i framtiden helt att styras från Asien.
   Den enda räddningen från en kommande katastrof som jag kan se idag är faktiskt att folket i USA gör en revolution och kastar ut packet i landets ledning. Förutsättningen är då att efterföljarna inser att man bygger relationer och välstånd genom fredlig samvaro, inte genom hot och vapenarsenaler.

   • Anita says:

    En intervju med ex CIA Robert David Steele: ”I det här avsnittet diskuterar vi information om Deep State som många skulle hitta chockerande, samt diskutera nyskapande lösningar för en bättre värld. Ämnen är Deep State, Shadow Government, Zionist, False Flags, Fake News och Pedophilia; samt hållbara samhällen som använder Open Source-teknik.

    Mr Steele diskuterar också Trump som förenar Koreas; hans senaste möte med William Binney (NSA Whistleblower efter 9/11); hans senaste resa till Tokyo där han träffade Benjamin Fulford; Prinsessan Kaoru Nakamaru, Ordförande i Internationella frågor Institute for World Peace, och andra viktiga tjänstemän. Och de senaste uppdateringarna på hans #UNRIG-kampanj …. Håll det inställt eftersom du har rätt att veta!”

 16. Lillian says:

  Ang. länken jag skrev som inte fungerade:
  ”Håkan Juholt flyr Sverige: ” På väg att bli en diktatur”. Själv har han flyttat till Island och tänker inte sätta sin fot i Sverige igen på flera år.
  Det är hämtat från en intervju med SvD. Det kommer inte att rulla stridsvagnar på Sveriges gator utan diktaturen kommer vara mer sofistikerad än så. Allt färre människor blir folkvalda samtidigt som partierna tonar ner sin ideologi. Sverige kommer att styras av en elit och inte av svenska medborgare. Demokratin glider svenskarna ur händerna.
  Ja, det var lite´ från den intervjun.

  • peterkrabbe says:

   Klarsynt. Juholt hade kanske varit ett bättre alternativ än Löfven. Förmodligen därför han åkte ut.

  • Alve says:

   Tack Lillian för sammanfattningen. Det ligger nog mycket i det. Vi ser ju att invandrare mer och mer ”tar för sig”, bildar nu ”egna” partier (Malmö) och försöker förvanska historien. En högt uppsatt person med arabisktklingande namn på högskolan närmast min bostadsort påstod i lokalpressen att islam ingår i Europas kultur (han angav exemplet Spanien) men ”glömde” skriva att muslimerna invaderade Spanien men blev sedan efter några hundra år utslängda igen… Lite keramikinfluenser finns säkert kvar men vad mera? Lever Spanjorerna i kalifat?

 17. peterkrabbe says:

  Många undrar säkert om dagens extrema vädersituation har något med USAFs agenda att manipulera vädret att göra. Eftersom jag inte kan bevisa något -än- förmedlar jag här min åsikt som en kommentar. Detta är alltså bara min personliga åsikt:
  För att nå fram till slutmålet 2025 måste man kontinuerligt testa sina teorier i vekligheten. Kan man verkligen styra stora vädersystem och hur? I somras hade vi + 50 grader i Spanien och nu har vi haft – 50 grader i Nordnorge. En totaldifferens på 100 grader inom Europa och inom ett halvår är definitivt inte normalt.
  Meningen med HAARP är att verka som jonosfäriska värmare, dvs hetta upp jonosfären för att öka ledningsförmågan. I den underliggande stratosfären, där flyget rör sig, är temperaturen konstant runt – 50 grader. Om man vill att den kalluften skall dras ner till markytan, exempelvis över Ryssland som nu sker, kan man åstadkomma detta genom att lokalt värma upp jonosfären över Nordpolen för att få en lokalt uppåtgående varmluftström, som i ett cirkulärt, vertikalt system ersätter den uppsugna varma markluften med nedfallande kalluft från stratosfären. Praktisk framtida användning är att kyla ner Rysslands åkerarealer för att skapa missväxt.
  Effekten blir också att varmluft kommer att sugas in från Afrika, vilket vi kan se på satellitbilder, där det tydligt framgår att jetströmmen nu bryts för att lämna ett vädersystem i totalt kaos. Man kan också styra jetströmmen så att sinuskurvan runt norra halvklotet ”slår knut på sig själv” och stänger in och förstärker värmen lokalt, exempelvis som i Spanien.
  Som jag uppfattar det försöker man använda jetströmmen tillsammans med HAARPs möjligheter att värma jonosfären för att styra sådana globala väderförändringar enligt eget önskemål. Vi lär få se mer av denna experimentverksamhet de kommande åren. Att människor och djur dör av experimenten struntar man helt i, av numera välbekant anledning.
  Jag blir inte förvånad om man i framtiden konstaterar förekomsten av sandpartiklar från Sahara i polarisen översta lager. Om någon hävdar att jag har fel tar jag inte illa upp….

  • petergrafstrm says:

   Det du beskriver innebär att man med en i sammanhanget måttlig energi alltså kan styra om långt större energier. Det innebär att HAARPs funktion mer liknar en katalytisk eller parametrisk effekt.
   Så måste det vara för att det ska vara möjligt ur energisynpunkt. Det kan nog tolkas så att atmosfärens jämviktstillstånd är väldigt skört och därför har en känslig respons för små störningar.

  • Alve says:

   Det skulle inte förvåna mig om du får helt rätt. Igår kväll hade vi 7-9 minusgrader där jag bor. Uppenbarligen kom det ”underkylt regn” eftersom det bildades en tunn is-skorpa överallt. Mina ytterkläder var fuktiga. Är det normalt?

 18. Mona Nilsson says:

  TV4 och Emma Trams om ”konspirationsteorin” att flygplan ”släpper ut giftiga kondensstrimmor” https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/3959778

  Herregud så illa det har gått med MSM…Den här fråga gör att MSM blottar sig som spridare av Fake News. Var finns beläggen för att det ”bara är vanliga kondensstrimmor” ? De vägrar ju utreda innehållet i utsläppen eftersom det redan inte är vetenskapligt bevisat att det pågår avsiktliga utsläpp för att manipulera atmosfären. Lägg gärna märke till att man konsekvent påstår att utsläppen påstås genomföras ”för att påverka befolkningen” alltmedan alla seriösa granskare pekar på att det görs för att påverka och manipulera atmosfären för tekniska syften (radar/telekommunikationer, vädermanipulering mm)

 19. Håkan Juholt hade definitivt varit mindre benägen att agera som globalistmarionett.
  Jag hade tillfälle att lyssna på honom vid två tillfällen, och blev imponerad av hans kunnande och rakryggade sätt. Naturligtvis blev jag rejält besviken när Håkan så unisont förklarades vara en fuskare. På Avpixlat (numera Samhällsnytt) har vissa ”Sverigevänner” till och med tagit sig friheten att håna Håkan genom att använda ”juholta” som ett invektiv.

 20. Fiskargubben says:

  Jag har problem att posta den här länken.

  • Fiskargubben says:

   Jag var tvungen att ta bort min kommentar för att kunna posta länken. President Putin håller tal i Washington. Usa är nämligen besegrat.

 21. AnnaF says:

  Europa kan angripas på flera olika sätt men en som är effektivt och förlamande när banker slåss ut av olika ”påhittade” skäl! En dagsfärsk krönika av William F. Engdahl som skall uppmärksammas och spridas! Lettlands bank är ”generalrepetition” för att testa sårbarheten i europeiska banksystem. MOBBNINGEN MOT EUROPA HAR BÖRJAT!
  ”Clearly Washington is aiming at far more than a tiny Latvian bank.

  It is also a major reason why the Russian Central Bank is buying gold reserves at a fever pace. In February official Russian state gold holdings exceeded those of China, another heavy gold buyer, for the first time. And Russia recently announced that Russian financial institutions and firms are ready to work without SWIFT’s interbank cash transfer services, according to Deputy Prime Minister Arkady Dvorkovich. An escalation of direct US financial warfare against Russia could unleash far more negative consequences for US and EU financial systems than Washington bargains for.

  What is alarming or should be to depositors or citizens of countries outside the United States is how this ABLV case sets a precedent for far more serious financial attacks on key banks of countries that refuse to follow a Washington agenda.”

  https://journal-neo.org/2018/03/03/latvia-bank-killing-washington-financial-warfare-on-russia/

  • Savalle says:

   Jag vill påminna om vad den här enormt inflytelserika amerikanska ränksmidaren, George Friedman, säger om Europa:

   ”But watch the artilleryfire in the east! Those are the drumbeats of the future,”

   44 minuter in i det här föredraget:

   I frågestunden som följer direkt därefter säger Friedman att de ska härska genom att söndra.
   Han säger också att samarbete mellan Ryssland och Europa, särskilt det starka Tyskland, måste förhindras.

   Och dessa marodörer kryper våra folkvalda för!

 22. Savalle says:

  Lars Bern redogör idag på sin blogg Anthropocene för ett nytt ryskt vapensystem som kan avvärja attacker från NATO:

  https://anthropocene.live/2018/03/04/putins-nya-vapen/

  Peter, är det därför som vi upplever denna oerhört forcerade och hemliga satsning på HAARP / LOIS / LOFAR?

  • peterkrabbe says:

   Se mitt svar till Lassekniven ovan. USA satsar för fullt på att få sitt jonosfäriska vädervapen funktionabelt. Man har säkert länge varit medvetna om vad ryssarna har på gång och hur detta kommer att påverka maktbalansen och, framför allt, tryggheten för dem som väljer att liera sig med Ryssland istället för USA. Exempel på detta är både Saudiarabien och Turkiet. Dels tror jag att USA har mycket kvar innan vädervapnet är militärt användbart, dels tror jag att ryssarna inte är dummare än att ha ett eget motvapen även till detta på gång. Man kan inte driva ett 30-årigt utvecklingsprojekt utan att motståndarsidan får vetskap om eventuella framgångar. Dessutom är det svårt att dölja vad man håller på med, det står – utan att överdriva – skrivet på himlen.
   Ett veritabelt mardrömsscenario vore ju om parterna försökte skicka samma oväder fram och tillbaks mellan USA och Ryssland! Eller smälta polarisarna i någon sorts absurd kamp mellan sina respektive laserkanoner. Låt oss hoppas att maktkampen dör ut tillsammans med Deep State, det är nog den enda rimliga lösningen!

   • Savalle says:

    Det är oerhört skrämmande att dessa vapensystem tillåts installeras på svenskt territorium.

    Sverige – ett framtida slagfält mitt emellan två supermakter?

    Håller vårt tidigare neutrala och stolta fosterland på att förvandlas till en krigsfrontlinje på första parkett?

    Vårt eget, passiva försvar har avvecklats. Vi har därigenom blivit enormt sårbara.
    Nu vill försvarsministern köpa dyra och föråldrade vapensystem för en massa miljarder som förmodligen också är helt verkningslösa enligt artikeln av Lars Bern på Anthropocene!

    Vilken soppa!!!

    • Mjölner says:

     @Savalle, Jag skrev en del om Nato i kapitlet -Nu får det vara nog-hög tid att stoppa krigshetsarna bl. a. 10december 2017.

    • AnnaF says:

     Varje europeisk land har avvecklat sitt eget försvarssystem! Vi lyder under NATO och det finns en enda Militär överbefälhavare som heter USA med allt vad den ”innebär”! Vi har så oändligt mycket kunskap om 1:a och 2:a VK och vi vet också vad det var syftet med dessa krig! Det är samma makter som har avväpnat Europa och tagit över försvaret! Målet är ytterligare en gång till: Ryssland! Putins senaste deklarering om Rysslands enorma försvarspotential kommer att avskräcka NATO/USA att gå till militära konfrontationer men det finns en annan sofistikerad metod att klippa bandet mellan Europa och den ”friska” omvärlden. Och enligt vad jag tror utifrån vad har hänt hittills att Europa kommer att bli ekonomisk och fysisk (med Invasion från tredje världen) fullständigt försvagad. Det är USA-s ”plan C”! Deras satanistiska värld och människosyn har aldrig producerat något annat än plundring eller förstörelse……De har försört USA som nation men lät oss leva och njuta livet lite till. Deras psykopatiska hjärna ser bara den samlade rikedom som Europa har byggt upp och vid en total försvagning betyder en gigantisk kapitalöverföring för Maffian i USA! Det var min övertygelse när jag lämnade Sverige och de flesta betraktade mina åsikter som komplett galen. Ingen ville förstå att psykopaternas människosyn gör Ingen skillnad på en arab eller en vit europe! Nu måste vi förstå att de är beredda även att offra oss……..men jag tror inte att det blir så enkelt som satanisterna har tänkt ut! Fråga mig inte hur men vi kommer att bjuda på en värdig motstånd!
     Amerika är slut! Läs gärna länken och jämför med våtr nuvarande läge i Europa!

     https://www.globalresearch.ca/the-u-s-is-a-failed-state/5630070

     • Mjölner says:

      @AnnaF, Mycket intressant vinkel om USA:s nära förestående framtida kollaps. Pentagons krigsgalna generaler, med pensionären James Mattis som ”secretary of defense”, måste i klartext anses vara en simpel terroristgrupp, liknande islamisternas terror för att bilda kalifat, men som även hotar allt jordiskt liv med styrning från oligarksponsrade Deep State (CIA).

     • Alve says:

      Jag hoppas trots allt att Trump ska klara av att rensa ut ”skiten” ur USA. Hur vi i Sverige ska klara oss vet jag inte men hoppas och ber att det ska gå bra. Våra nuvarande styrande är en samling hjärntvättade idioter men det finns ju trots allt många hederliga, duktiga människor i vårt land…

     • Loa says:

      Jag har alltid undrat hur marodörerna tänkt sig att få nya uppfinningar och tekniskt underhåll, om de utrotar den vita rasen? Knappast utbytbar mot araber med deras förhärskande fatalism samt tusenåriga kusinäktenskap (inavel). Kineserna ska väl också decimeras (av väst)?
      Lika förbryllande som att de inte bekymrar sig om luften även de andas.

   • Sture says:

    @ peterkrabbe,
    ja, jag tror faktiskt att dessa vansinnigheter dör ut med the Deep State. Att militärstrateger försöker hitta en metod att överglänsa fienderna till den egna staten finner jag inte så konstigt. Så fungerar alla länders militärstateger – de arbetar ensidigt. Och jag tror att man kämpar för att uppnå en position där man har överhanden. Men att denna militärstrategi innebär att man samtidigt förgör sin egen befolkning genom förgiftning och förstörelse av alla livsbetingelser, t. ex. grödan, kan inte ingå i någon intelligent militärs planering.

    Detta måste vara resultatet av andra krafter, t.ex. globalismen som försöker få världsherravälde men samtidigt reducera jordens befolkning med 80-90%. Och hela denna plan kan sättas i verket på grund av tystnadsplikten.
    Donald Trump har tidigare beordrat att dessa flygningar över USA skall upphöra, men dessa har fortsatt ändå. Det betyder att han är medveten om problemet men att han ännu inte är tillräckligt stark för att sätta kraft bakom orden. Det är en tidsfråga innan han blir det.

    När Trump upphäver tystnadsplikten och dessa förhållanden inte längre är konfidentiella så kommer allt detta upp till ytan. Det är många som vill berätta.
    Putins motdrag kan ha ha varit det viktigaste som hänt oss på flera decennier och kan vara vår räddning. Globalisterna måste tänka om. De är på väg att förlora hela matchen. Det är inte bara så att de tillfälligt förlorat den ekonomiska matchen och tvingats skjuta sina planer på framtiden. De är nu också på väg att förlora den politiska matchen.

    • Loa says:

     ”Donald Trump har tidigare beordrat att dessa flygningar över USA skall upphöra,” – DET visste jag inte! Det vore ju enastående. Var har du läst det? Sade han ”chemtrails”?

     • Sture says:

      @ Loa,
      jag minns inte varifrån jag hämtat denna uppgift, troligtvis från någon YouTube-fil. Hursomhelst, så var det för flera månader sedan. Jag publicerade då denna uppgift här men fick genast mothugg från någon kommentator här som påpekade att Trumps order om detta inte åtlyddes. Han har ju varit svårt trängd, minst sagt, och verkar därför tillfälligt ha lagt ned detta.

   • Lassekniven says:

    Skulle de tre stora börja föra det klimatkrig som beskrivits så är det väl dags att ner skylten.
    Men så djävla dumma kan de väl inte vara.
    Ibland i mina mörka stunder undrar jag om det som skrivs här och på andra alternativa sidor är paranoia. Hoppas inte det.

  • Mjölner says:

   @Savalle, läser du aldrig mina kommentarer, i förra kapitlet redogjorde jag för Kinas vapenutveckling. 2 mars kl.11.48 Den ligger givetvis i fas med Rysslands. Jänkarnas hangarfartyg är ett minne blott och utgör inget reellt hot längre.

  • Mjölner says:

   @Savalle, läser du aldrig mina kommentarer? Den 2mars i förra kapitlet skrev jag ett inlägg om Kinas vapenutveckling och att jänkarnas hangarfartyg nu kan betraktas som dead ducks. Kina och Ryssland förmodar jag har en likvärdig vapenutveckling och att nationerna har ett visst utbyte av information och erfarenheter i branschen. Mitt första svar hamnade långt ned i tråden så detta hoppas jag hamnar rätt.

   • Savalle says:

    Jo, Mjölner, jag läser dina kommentarer och jag vill ännu en gång understryka hur viktig jag tycker att du är med all din erfarenhet och kunskap. Jag har lärt mig mycket av dig.

    Men jag eftersträvar att så många som möjligt, även nytillkomna läsare, tar till sig av de mycket viktiga insikter som förmedlas här på Peters blogg – och därför använder jag mig av emfas, repetition och retoriska frågor.

 23. Det här är alamerande. Youtube har stängt ner två världsledande experter på Staged Events – Gary King och Jim Fetzer.
  Dessa två har nu flyttat över till 153 News.

  HÄR FINNS FILMEN YOUTUBE TOG NER ( Klicka på mitt namn)
  The New JFK Show #185 Don Fox – Protocols of the Elders of Zion + Parkland Florida.
  https://153news.net/watch_video.php?v=HH2363M3KS8K

  …………………………………………

  Why I (Jim Fetzer) AM a ’Conspiracy Theorist’
  https://153news.net/watch_video.php?v=7AH5MA3X8N62

  Gary King – https://153news.net/search_result.php?query=Gary+King&type=videos

  The Florida school shooting was one more elaborate hoax
  https://153news.net/watch_video.php?v=5U12YAADY8G7

  The Raw Deal (27 February 2018): The Politics and Staging of the Parkland School Shooting
  https://153news.net/watch_video.php?v=UXYB2U2H9492

  Jim Fetzer – https://153news.net/view_channel.php?user=jimfetzer

  The Real Deal Sandy Hook 2017 A New Witness
  https://153news.net/watch_video.php?v=G98NXYWBAMKW

  ……….

  Tips var man kan hitta dem nu.

  Find The New JFK Show – #185 Don Fox – Gary King & Jim Fetzer

  • Savalle says:

   Jag vill understryka för alla nya läsare här att alla dessa fejkade skolskjutningar har som syfte att få igenom lagar som avväpnar det amerikanska folket. Robert David Steele har berättat för oss hur missnöjda de amerikanska medborgarna är med den Deep State-styrda agendan och hur nära en folklig resning det är där. Det finns flera miljoner väl beväpnade amerikaner, många av dem är krigsveteraner med kamperfarenhet.

   • Bra kommentar Savalle. Det tråkiga är att 99% tror att alla dessa skolskjutningar har ägt rum. De barn som går på skolorna tror också det (utom de utvalda som visas på TV som har föräldrar inom Intelligence Service). Samma med Las Vegas – de som var i publiken trodde också att det var på riktigt när ljud från skott kom ut genom högtalarsystemet.

    Det här med fejkade skolskjutningar för att driva igenom Disarming America är att terrorisera barn – detta är TERROR – och det är DHS, FBI, CIA och militären som står för terrorn. Ironiskt nog är det Departement of Homeland Security som terroriserar den egna befolkningen.

    Lyssna gärna på showen. En i Obama’s staff blev så upprörd då han fick höra att om skolskjutningen på Sandy Hook och kontaktade Obama – som lugnade honom genom att berätta att det bara var en drill. Helt otroligt hur fräcka det är.

    Jag vet faktiskt inte en enda skolskjutning som har bekräftats som riktig. Den senaste i Atlanta för någon dag sedan då en lärare börjat skjuta i klassrummet var också fejk – och ett svar på att det börjat diskutera om att beväpna lärare.

    Grattis Amerika – 19 år med fejkade skolskjutningar. Vad händer då folk inser att alla dessa som fått 24/7 cover i media varit fabricerade. Hur kommer folket att regera?

    • Inte undra på att Youtube censurerar videoklipp. Den här ”skolskjutningen” som var i Michigan – Indiskt TV rapporterade om den – Med bilder från Sandy Hook Conneteticut. Eftersom de ändå är fejk bryr de sig inte ens om att ha rätt bilder – de viktiga är att ta ner videon som visar det.

     Går vi tillbaka till 2012 när polisen ”stormade” Sandy Hook då var bilderna från Sankt Rose of Lima-skolan. Och en annan attack minns ej var, men Dammegård kände igen en bild med en polis som riktade vapnet mot entrén på en byggnad – han hittade senare att den bilden var från en annan fejkstory i Ottowa. Han kände direkt igen bilden. Så ha detta i åtanke när i hör TV-ankare rapportera om skolskjutningar i USA.

     Intressant även att Annika Dean är i TV-rutan igen – den här kvinnan har verkligen otur (om det hade varit sant).

 24. Sture says:

  Detta är en lite längre audio med Lindsey Williams på c:a 30 minuter. Han hade verkat som pastor i 12 år då han på 1970-talet fick en ny tjänst som pastor för arbetare som arbetade med oljepipelinen från Alaska. Han blev ganska snart också chaplain för ”eliten” och drogs in i deras styrelserum och hörde den mycket absurda diskussionen bland alla Rothschilds och Rockefellers m. fl. om hur man styrde hela världen. Han lämnade detta liv efter 3 år men behöll i två vänner ur ”eliten” under 39 år. Dessa informerade honom om alla sina planer. Han fick då klart för sig att allt som hände i världen var designat av denna ”elit”. Ingeting skedde av en slump. Han kunde själv med egna ögon se resultatet av alla deras beslut. Och dessa människor, denna världens hemliga regering, var ganska segervissa och brydde sig inte särskilt mycket om att dessa planer för världens utveckling kom ut.
  MEN – valet av Donald Trump var ett rejäla bakslag. Han nära kontakter hade berättat att Trump omöjligt kunde väljas eftersom de redan bestämt att Hillary skulle bli president – och att alla elektroniska valmaskiner ägdes och kontrollerades av George Soros. De berättade att Donal Trump var inte en del av dem och att han inte kunde manipuleras av dem.

  Med denna bakgrund – att valet var manipulerat för att Hillary skulle vinna – är det intressant att tre olika människor i olika profetior så bestämt kunde hävda att Trump skulle bli USAs president,
  och detta långt innan Trump själv bestämt sig för att ställa upp i presidentvalet.
  Och dessa tre profeter var Mike Thompson (2005), Kim Clement (2009 och 2014) och Mark Taylor (2011). Förklara det den som kan !
  Peter Krabbe har på ett förtjänstfullt sätt redogjort för bl. a. William Engdahls analyser över vad som kommer att ske. Det kan vara läge att också ta del av vad ”eliten” själv säger om sina framtidsplaner.

  • Savalle says:

   Tack, Sture, för detta uppseendeväckande vittnesmål!

   Här är youtubefilmen som omnämns av Lindsey Williams där general Wesley Clark tillkännager invasionsplanerna i förväg i Nordafrika och Mellanöstern (2 minuter):

   • Loa says:

    Ja, men Wesley Clark är skum.
    Han ledde NATO:s bombkampanj mot Jugoslavien under den senare delen av Kosovokriget, 1998–1999. Bakom den ”humanitära interventionen” stod främst USA:s utrikesminister Madeleine Albright, USA:s försvarsminister William Cohen och NATO:s överbefälhavare Wesley Clark.
    Clark beskrev det egentliga motivet för kriget för en CNN-reporter i april 1999:
    ”Låt oss inte glömma vad ursprunget till problemet är. Det finns ingen plats i moderna Europa för etniskt rena stater. Det är en 1900-talsidé och vi försöker gå över till 2000-talet, och vi kommer att göra det med multietniska stater.”

    • peterkrabbe says:

     Wesley Clark bekräftar därmed att han anser att den politiska ledningen över Europa ligger i USA. Det är ju ytterligt provocerande att tala i vi-form när man är amerikan. Hoppas att NATO-anhängarna observerar nyanserna.

     • ragnhild says:

      Psykopatene rules:
      https://www.derimot.no/psykopatene-i-politikken-sier-det-er-verdt-a-drepe-millioner-mennesker-det-er-mange-i-usa/

      Noter gjerne første kommentar. Der får vi lagt til (nok en gang) hvorfor Libya ble bombet. Dette er den perverse sanheten.

      At den forrige norske statsministerens personlighet hører inn under karakteristikken som omtales i artikkelen stemmer nok. Han = Natos generalsekretær hvis grenseløse overmot via zionistisk angelsaksisk imperialistisk støtte har fostret nok en ”farlighet” for verden.

      Ja, sky Nato – om det nå skulle medføre noe positivt. DET kan diskuteres, men forsøket verdt, på Sveriges vei mot et ”underbruk” en sort ”failed state” (?). Tro meg; Norge ligger paraleltt i løypa. DET er en usvikelig sannhet. Vi har nå overlatt Nord-Norge til krigsministeriet Pentagon, The Mad Ones.

      • Mjölner says:

       @Ragnhild, har läst din länk, usch vilka otäcka kärringar. Konsekvensen av ett kärnvapenkrig sopas under mattan, det är ännu mer otäckt. Svensk mark förbereds också att tjäna Nato:s operationer. Sverige har allt sedan kalla krigets början 1949 i hemlighet tillhört Nato som icke röstande medlem och är lika hopplöst insyltade som ni i Norge. Natolobbyn går på högvarv, endast enstaka sporadiska protester förekommer inom etablissemanget. Vad svensken i gemen tycker intresserar dem inte.

    • petergrafstrm says:

     Det är viktigt att lägga på minnet och sprida såna avslöjande citat till dom som det finns hopp om att göra mer nationellt lojala. Överallt i Europa. Den aggressiva agendan ger legitimitet åt att driva på i motsatt riktning. Den linjen underlättas genom att man samtidigt söker stärka opinionen för Kinas utvecklingsinriktade förhållning till Afrika mfl ställen.
     Dom politiska strömningar som driver en mer öppen repatrieringslinje bör se om dom kan utnyttja det argumentet mer. Och därför mer problematisera att angloamerikanerna sätter upp hinder för utveckling i såna områden. Och blotta det offentliga Sveriges dubbelmoral i det hänseendet.

 25. Kat says:

  En video som jag tror många här skulle finna intressant

  • Sture says:

   @ Kat,
   tack för att du lade upp denna enormt intressanta video. Denne man vet allt om satanisternas vurm för numerologi, som går tillbaka till de gamla egyptierna. Efter vad jag förstår så har Johan Oldenkamp varit en del av detta men brutit sig loss och kan nu berätta vad de sysslar med. Borde ses av många.

   Det finns en intressant parallell till denna numerologi i Jakob Lorber-manuskripten från 1840-64. I en frän ordväxling mellan Jesus Kristus och det fariséiska prästerskapet så frågar Jesus varför fariséerna bara låtit publicera 5 Moseböcker medan det i själva verket skrivits 10 sådana. Och speciellt frågade han upp varför de dolt Mosebok 6-7, som just handlar om magi (svart magi). Anledningen var naturligtvis att de genom tillgång dessa kunskaper skulle kunna styra och manipulera massorna. Och precis på detta sätt förhåller det sig fortfarande.
   Själv blev jag väldigt förvånad – Va?! 10 Moseböcker? Jag trodde det bara fanns 5.
   Men vid en koll på Amazon.com så fanns de där. Jag köpte nr. 6-7 som nu står i min bokhylla.

   Samtidigt finns det säkert mycket att hämta från den gamla egyptiska matematiken. Vi förstår fortfarande inte hur de kunnat bygga pyramiderna med sådan enorm precision och på en sådant extremt kort tid.

   För något år sedan blev jag varse det som nu kallas Vortex-matematik, och som högeligen förvånade mig. Detta hade jag verkligen inte fått lära mig någonting om i gymnasiet, men den verkar ändå ha stor praktisk betydelse.

   Nikolai Tesla har skrivit om denna matematik ”att den som förstår talen 3, 6 och 9 har förstått universums hemlighet”:

   • Savalle says:

    Enormt fascinerande! Här är ytterligare en film om Vortex-matematiken. Den är kort ( nio minuter) och väldigt bra gjord! (Stäng av ljudet – musiken är störande och allt förklarande är i illustrationer och sparsam text.)

    Filmen pekar också på ett samband mellan Vortex-matematik och atomernas uppbyggnad och egenfrekvens.
    (En korrektion: Polariteten ska vara (+1, -8) (-2, +7) (+4, -5) (+6, -3) ((7 minuter, 8 sekunder)).)

   • Savalle says:

    När det gäller hemlighållen kunskap skulle jag återigen vilja rekommendera detta fantastiska föredrag av en av de visaste människor jag någonsin lyssnat till, Stanley Monteith:

   • Kat says:

    Tack Sture. Jag visste inte heller om de fem sista Moseböckerna. Nu har jag mer material att studera. Jag har i dagarna lyssnat och sett på alla Johan Oldenkamp videos och intervjuer och de innehåller fascinerande information. Det är fantastiskt att vi på bloggen kan dela med oss av våra individuella kunskaper. Jag lär mig något nytt varje dag och min son som är elva år har ärvt sin mammas intresse – helt på eget bevåg. Vi har många intressanta samtal hemma. Nu ska jag se på videon du la upp.

    • Sture says:

     @ Kat,
     jag blev jätteglad för den video om Johan Oldenkamp som du lagt upp. Skulle du kunna tänka dig att lägga upp hans andra videos också – i sådant sammanhang att det passar in här ? De här människorna är satanister och deras målsättning enligt Oldenkamp är att förstöra den naturliga världen och ersätta den med en konstlad värld som de varit med och skapat och har full kontroll över, dvs. väderkontroll, populbtionskontroll, kloning av människor, mutationer, chips-inplantat i hjärnan, mind-control etc., etc. De vill alltså ta ifrån människan den fria viljan (som skapats av Gud) och förvandla oss till slavar (för att tjäna Satan)..
     Det är viktigt för alla oss som strävar efter en naturlig och kärleksfull värld att förstå hur dessa människor tänker och hur de använder numerologi

     • Savalle says:

      Sture

      Jag instämmer helt.

      Jag deltar i en frivilliggrupp som strävar efter att lyfta och ge publicitet åt det som sker i samband med utforskandet av MIND CONTROL: de oerhört plågsamma försök som utförs på människor mot deras vilja – som plågar dem dag och natt. Detta är förmodligen lika grymma försök som de som utfördes av Josef Mengele i Auschwitz-Birkenau.

      Här är ett utdrag ur ett mail från en av dessa utsatta: ”Ska dessa fega, sakta mord få fortsätta i samhället?”

      Många av dessa försökspersoner har tagit livet av sig för att de inte står ut längre.

      Dessa försöksobjekt blir ofta inte tagna på allvar av sin omgivning, sin familj. De avfärdas som mentalt störda. Det är de inte. Jag har kommit till den slutsatsen att dessa försökspersoner är högintelligenta människor, att just detta har varit ett av skälen till att de blivit utvalda.

      • petergrafstrm says:

       Det är nog inte forskning utan avsiktlig skandalisering av tekniken så att seriösa tillämpningar skjuts upp och de seriösa inte vågar träda fram. Det är troligen finansierat av Cia gissar jag , med syfte att tekniken ska förbli hemlig ännu en tid. Människor som torteras uppför sig inte som ett normalt studieobjekt. Så tortyren testar bara tortyrrespons. Om det vore forskning skulle dom få ut mkt mer info genom att bruka teknologin diskret och studera reaktioner utan att personen märkte ngn extern påverkan. Det är också troligt att ett syfte är att avskräcka whistleblowers när dom ser att man kan bli helt rättslös och tvångsmedicineras och låses in. Jag känner till ett amerikanskt fall från kanske 1993 där det var en bestraffning. 1990 uttryckte republikanske inpiskaren Marlin Fitzwater att dom hade hemliga metoder att disciplinera republikaner som inte följde partilinjen. Det var en metod som möjliggör att personen straffas genom hans eget samvete, vilket troligen skall läsas som mindcontrol.

       • Savalle says:

        Visst är det forskning. Utforskandet av hjärnan började på allvar i nazisternas koncentrationsläger. Tillgången till försöksobjekt var stor. Med Operation Paperclip räddades dessa hjärnforskare undan rättvisan och kunde fortsätta sin forskning i bland annat Sydamerika. Under senare år har denna forskning fått allt större prioritet och i och med de snabba framstegen inom AI har den formligen exploderat. I vårt land är tillgången till mänskliga försöksobjelt begränsad. Därför utförs denna vidriga forskning utan försökspersonernas medgivande och i det fördolda

        file:///C:/Users/Hans/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/N51I51W4/DSM-417-13-19.pdf

        file:///C:/Users/Hans/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/7H6QILM9/Mind_control-Del2.pdf.

        • petergrafstrm says:

         Du har ingalunda med det du säger bevisat att de närtida plågsamma förföljelserna med avancerad teknologi har ngt med forskning att göra. Det är uppenbart att det är avsikten att offren skall verka psyksjuka. Och dessutom blir följden att forskare som vill syssla med seriösa tillämpningar blir bakbundna och dels inte kan framträda pga risk att få skulden för vad andra gjort och dels också hindras att tillåtas utnyttja teknologin till goda syften.
         Min egen erfarenhet visade tex att förövarna jobbade 4-skift. Dvs samma som på ubåtar.
         Dom kunde ha dolt det men missade den detaljen. Ubåt användes inom RMA som en del av en specialstyrka. Det som pågår nu kan vara upplagt på helt annat sätt men Usa och Nato har intresse av att hålla igång sånt här via andra fronter för att skandalen ska fortsätta bakbinda seriösa aktörer.
         Utforskningen av hjärnan började på 1800-talet minst. Rockefeller spred sin beställningsforskning om rasförädling till Tyskland. I Tyskland under 1920-talet opererade man in induktionsspolar i aphjärnor för att mäta via magnetspolar utanför och i Usa. Usa var först med lågbrusiga elektroniska förstärkare och började undersöka drömmar på 1930-talet. Det var en Wall streetspekulant som inte drabbats av kraschen som finansierade det.
         Det är ganska typiskt Usa och England att se till att andra än dom själva figurerar i skildringarna. Tex Jose Delgado fram till 1975 i Usa och som du nämner paperclip. Vad hade dom tyskarna för makt utöver att uppfylla beställningar från amerikanerna. Det är ngt hysteriskt över amerikaner som försöker skylla ifrån sig på sina egna fångar.
         Vad beträffar nu pågående aktivitet kanske det rör sig delvis om automatiserad förföljelse via datorer inom ngn företagsfront som Usa och Nato kan nyttja.
         Usa har länge haft en möjlighet att starta en civil tillämpning av viktig sjukvårdsteknologi som dom helt sumpat pga detta hemlighetsmakeri. Det är dom själva som vill att folk ska ta avstånd från avancerad öppet bedriven forskning för att bevara den sammansvurna elitens hemligheter.
         Forskning är bra, hemlig tortyr är dåligt och Usa och Nato vill att vi skall blanda ihop det.

         • Savalle says:

          Peter G.

          Bevis är svåra att finna. Vad ÄR vi som försöker bringa klarhet i detta? Nästan ingenting. Maktförhållandena är som en droppe i havet – mot hela havet, en droppe som närsomhelst kan förångas, om havet beslutar sig för det.

          Det är ”uppenbart att det är avsikten att offren skall verka psyksjuka”, skriver du. Ja, det lär till och med finnas en klart definierad psykiatrisk diagnos som omfattar de utsattas plågor.

          Peter, jag tycker att det är bra att du bekräftar att denna typ av forskning existerar och att lidandet hos de utsatta beror på extern påverkan, med ett syfte. Det är nog lite som med chemtrails – att folk i allmänhet inte kan ta till sig att sådant sker. Så all form av trovärdig bekräftelse är positivt för de utsatta.

          Men vi har olika åsikter om huruvida svenska instituitioner är inblandade i detta.

          Jag har efter noggranna efterforskningar kommit till den slutsatsen att de är det; precis som jag har kommit till den slutsatsen att svenska institutioner är inblandade i utspridandet av chemtrails och uppbyggnaden av HAARP–anläggningar här i vårat ”laboratorie-land”. Sverige är i många avseenden ett land där testningar utförs – och då inte bara på halkbanor för nya bilmodeller…

          Peter, läs gärna Pia Hellertz redogörelser för mind control, bifogade i mitt förra inlägg. Kanske för det till större klarhet för dig?

     • Kat says:

      Tack Sture, jag blev jätteglad över din kommentar. Vi har samma uppfattning om vilka de här människorna är och varför de gör som de gör.

      Här är en video om hur de lurar oss att dyrka satan genom våra religioner. Det är världsomfattande. Den hinduistiska guden Kali är Saturnus/Satan.
      Stäng av ljudet 🙂 De visar med text och bilder.

      • Mo says:

       Att Bibeln till största del är sagor som tjänar som redskap för social kontroll av befolkningen i väst är väl ingen nyhet. Men man måste fråga sig vilken part som har haft pengar makt och inflytande att fabricera detta under många år. Makt och rikedom, är de 2 bärande pelarna som av människan blev 3 istället för det gudomliga 1. Okunskap är det starkaste vapnet och maktordningen mellan katolska kyrkan, monarkin och judendomen är svår att säkert fastställa och har säkert skiftat en del historiskt.

       • AnnaF says:

        Så kloka tankar Mo! Jag undrar hur vår nytid skulle återberättas om 100.- 150 år? Vilka versioner skall bli gällande och vilka som skall utplånas? Okunskap är vapnet men Inga vapen fungerar utan vilseldandets ”ammunition”..

 26. Savalle says:

  Venezuela har enorma oljeresurser:

  http://jinge.se/allmant/krigshotet-mot-venezuela.htm

 27. Korp says:

  Varför talade Putin om den nya generationen vapen? Vad hoppades han kunna uppnå?
  Först och främst var avsikten att avvärja en pågående katastrof i hela världen. Vad Putin försöker göra är att väcka Väst till verkligheten. För att få dem inse att om saker inte förändras är kärnkriget ett faktum ganska snart. Inte för att någon aktivt söker det, men eftersom vägen de valt att gå leder inte någon annanstans. I detta är han i princip en man som spelar poker med en idiot. Under de senaste åren har han sagt till Uncle Sam. Sluta bluffa innan du bluffar dig in i en kamp som ingen kan vinna.
  Den amerikanska politiska klassen är för indoktrinerad av sina egna läror för att begripa. Och dess nuvarande politik, i samförstånd med EU och Nato,
  fortsätter oupphörligt med provokationer mot Ryssland, som presenteras genom de underordnade och uppriktigt dumma företagsmedier som svarar mot ”rysk aggression”.
  Den aktuella aggressionen inte är mer än att Ryssland utövar sina lagliga rättigheter som en suverän nation, De försöker att få ner Ryssland på knä, övertygade om att förr eller senare, om trycket ökar nog, kommer Putin att vika sig, dra sig ur Syrien och samtycka till att ”samarbeta” med västerländska intressen.
  Denna policy ger endast (mycket begränsad) mening om det finns möjlighet att Ryssland håller med om dessa krav.
  Det USA / EU / Nato hotar med ingen chans att lyckas. Men istället tror de att det bästa är att öka hoten med sanktioner.
  Trots vissa påståenden i samtliga nyheter, har USA ingen avsikt att starta en direkt konfrontation med Ryssland. Även de vet att detta kommer att bli slutet för mänsklig liv på jorden.
  Deras verkliga illusion är inte att de kan vinna ett kärnvapenkrig, men att de kan fortsätta att agera som de gör och undvika ett.
  Förenta staterna fortsätter med hysteriska påståenden. Amerikanska intelligens-officiella hävdar att USA har ”attackerats”. Amerikanska krigsfartyg samlas i Svarta havet .Amerikanska trupper ockuperar Syrien i strid med lagen och sätter sig i direkt motstånd mot de ryska styrkorna som är lagligen utsatta där.

  Nya rundor av amerikanska sanktioner mot Ryssland och dess folk sprids, och en atmosfär av hat och rädsla utvecklas medvetet där även ett kompromissförslag betraktas som förräderi. Det här är en nivå av demonisering och indoktrinering som inte hörs utanför en krigstid. Men sanktioner mot Ryssland fungerar inte
  Enligt Europeiska kommissionen borde rysk naturgas fortsätta att kanaliseras genom Ukraina till den europeiska marknaden. Det anser också att byggandet av Nord Stream 2-rörledningen inte är nödvändigt. Denna analys ligger i klart motsägelse mot analyserna Demostenes Floros. Enligt honom är byggandet av Nord Stream 2 av grundläggande betydelse för Tysklands energiförsörjning. kulisserna hålls kampen mot gasmarknaden med hårda bandage.
  USA och Polen vill förhindra Nord Stream 2 på något sätt. Polen vill etablera sig som ett energihuvud i EU, USA vill sälja sin flytande gas till Europa. LNG-terminaler som subventionerats med EU-skattepengar byggdes eller byggs i Polen och Baltikum. Polen och USA hoppas i allt högre grad förskjuta traditionellt finansierad rysk gasledning. Från och med 2022 vill Polen inte importera mer rysk gas alls.
  Trots internationella sanktioner mot Ryssland har den tyska exporten stigit för första gången på fem år. Förra året ökade de med cirka 20 procent från år till år till ett värde av 25,9 miljarder euro, vilket den federala statistikbyrån i Wiesbaden meddelade måndagen. Importen från Ryssland till Tyskland – främst olja och gas – steg kraftigt: med nästan 19 procent till 31,4 miljarder euro. Tyska företag exporterar främst maskiner, bilar och kemiska produkter till Ryssland, säger statistiker. Förutom olja och gas kom råoljeprodukter och metaller till Tyskland från Ryssland. Förra veckan betonade den tyska ekonomin att Rysslands verksamhet förbättras igen. Enligt företagen kommer det här året att fortsätta att gå uppför, säger den tysk-ryska handelskammaren. Följaktligen drar de tyska företagen nytta av återhämtningen av den ryska ekonomin. År 2017 växte den ryska ekonomin igen för första gången på två år. Ekonomiska relationer fortsätter att belastas av sanktionerna som ålagts Ryssland på grund av Ukraina-konflikten.
  MOSKVA, 5 mars (Itar-Tass) – RIA Novosti. USA:s sanktioner mot Ryssland syftar till att destabilisera situationen i landet, sade vice utrikesminister Sergei Ryabkov och kommenterade den senaste utvidgningen av sanktioner mot Moskva av Washington.
  ”Målet är inte bara att störa oss i våra inre angelägenheter, utan också att göra affärer till en djup destabilisering av situationen i landet, för vilken, såsom det är officiellt noterat, i synnerhet i förklaringarna till detta lag, amerikanerna direkt använda de relevanta icke-statliga ideella organisationerna,” – sade Ryabkov vid ett möte i interimskommissionen om skydd av statens suveränitet och förebyggande av intervention i Rysslands inrikes frågor.
  Den 2 augusti 2017 undertecknade president Donald Trump lagen ”Att motverka Amerikas motståndare genom sanktioner” (CAATSA) mot Ryssland, Iran och Nordkorea.
  Hösten 2017 gav den amerikanska administrationen en lista över individer och organisationer i Rysslands försvars- och efterlysnings -sektor för ”betydande” transaktioner med vilka sanktioner kunde införas. Genomförandet av denna lag började den 29 januari 2018. Statliga avdelningen sa att lagen kommer att bli avskräckande för företag och privatpersoner som vill sluta handla med företag från Ryssland, och det har redan lett till miljarder i förluster för den ryska försvarssektorn.

  • Mjölner says:

   @Korp, intressant analys, vi får hoppas Putin har uthållighet nog i detta bisarra pokerparti med idioterna.

  • Jan-Olov says:

   ”Sanktioner mot Ryssland fungerar inte”.

   Nej, men om det sker en allvarlig false-flag (som det så ofta har gjort tidigare) så kan ändå Globalisterna få igenom sin agenda.

 28. Pingback: ”Åsikter och satirbilder belönas med fängelse” | corneliadahlberg

 29. Fiskargubben says:

  Det börjar bli otäckt på youtube. Är det Big Food som kräver det här?

  YOUTUBE DELETES ENTIRE HEALTH RANGER VIDEO CHANNEL

  https://www.blacklistednews.com/article/64199/youtube-deletes-entire-health-ranger-video.html

  • Mjölner says:

   @Fiskargubben, du skall vara här på denna blogg och inte lalla omkring hos Lars Bern. Vi behöver översättning från ryska om de nya vapen man talar om, robotar, flygplan etc. från länkarna till ryska artiklar och videos i Unz Review.

   • Fiskargubben says:

    Jag kan inte börja översätta, Mjölner. Om jag gör det har jag snart inte tid att göra annat. Det får räcka med hyggliga artiklar på engelska och kommentarer.

    Jag räcker nog till för två bloggar. Lars Bern skrev om de nya ryska vapnen och där är jag on topic. Där kan du se SU-57 i verksamhet. Utvecklingen har varit hisnande. Sverige vill inte uttala sig om Putins tal och det får man förstå. Vi kan inte ens hantera Kalibr.

    faktiskt.se startar snart och ska ”faktakolla”. Jag måste förstås svara med att starta fiskargubben.nu och skriva om allt larv i svensk media. Nej, det är tyvärr omöjligt.

 30. Savalle says:

  Ur Bibeln:

  Folken vredgades, men din vredes dag har nu kommit, och den tid då de döda skola få sin dom, och då du skall löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som frukta ditt namn, både små och stora, och då du skall fördärva dem som fördärva jorden. (Uppenbarelseboken 11:18)

  http://sv.bibelsite.com/swe/revelation/11.htm

  • Sture says:

   @ Savalle,
   jag skall dra tre paralleller om detta.

   1. Först ut är historien om den lille pojken Colton Burpo som 2003 blev svårt magsjuk, han var då c:a tre och ett halvt år. Från början trodde man att det var vanlig maginfluensa, men han blev allt sämre. Det visade sig slutligen vara en blindtarmsinflammation. Sådana är väldigt farliga och bör opereras inom två dygn från det man blivit dålig i magen. Den stora faran är när den inflammerade och infekterade blindtarmen spricker och varet sprids ut i hela buken. Ett sådant sjukdomsförlopp är ofta dödligt. Nu blev lille Colton aldrig intagen i tid på ett sjukhus utan familjen fick åka runt och försöka få in honom någonstans. När man slutligen efter 3 dagar fick in honom på ett sjukhus, var han i eländigt skick och hans far fruktade för att han inte skulle klara en operation utan dö.
   Fadern, som var präst, hade då ensam i det avskilda anhörig-rummet ömsom skrikit, gråtit och förbannat Gud för att kunde göra så mot just honom, som vigt sitt liv åt Gud. Hur kunde Gud vara så orättvis, vad hade han gjort för att förtjäna detta osv., osv.?
   Operationen gick bra, blindtarmen, som hade spruckit togs bort och man sköljde nogsamt bort allt var som fanns i buken, lade in ett drängage-rör i buken och gav antibiotika – allt enligt sedvanliga rutiner. Lille Colton återhämtade sig och alla var glada.
   Något år senare hade fadern och Colton i bil passerat samma sjukhus. Lille Burpo hade då fällt en väldigt konstig kommentar om ”Jesus”, som pappan i enskildhet förmedlade till mamman. Mycket märklig kommentar ! Med åren skulle det komma flera märkliga kommentarer, ibland medan han lekte för sig själv och ibland medan de tittade på TV eller åt middag hemma. Man låtsades som om ingenting, ifrågasatte inte lille Coltons berättelser utan bara registrerade och skrev ner. När Colton blivit lite större kunna man sätta samman det som Colton hade upplevt under sin operation och han kunde mera utförligt berätta eftersom minnet var glasklart: Han berättade att han sett och hört pappan gråta, skrika och förbanna Gud i anhörigrummet. Colton hade suttit i knäet på Jesus och denne hade talat om för honom att det skulle bli ett stort krig mellan änglarna och de onda – och de onda skulle stoppas ”in the pit” (=gropen), dvs. i underjorden. Och så fällde han kommentaren ”och du pappa kommer att vara med och strida på änglarnas sida”, en händelse som således kunde tolkas som relativt nära förestående.
   Han berättade också att Jesus skulle visa sig på himlen för alla människor och att denne hade stora sår på handlederna för att alla skulle förstå vem han var. [Allt detta finns beskrivet i boken ”Heaven is for real” från 2010 och även på många YouTube-filer, där Colton uppträder i olika TV-shower].

   2. Vi skall jämföra detta med vad som sägs i Jakob Lorber-manuskripten från 1840-64. Där berättas att den hemliga makteliten i världen kommer att dras fram i ljuset (detta sker redan) och att de bedragna människomassorna över hela världen kommer att vara ursinniga över alla bedrägerier och allt elände de ställt till med. Denna hemliga maktelit kommer att ställas till svars. Det berättas också att jordens yta kommer att bli ett paradis, medan jordens inre kommer att bli ett helvete.

   3. Vi vet också att makteliten i världen har byggt ut en hel underjordisk hemlig värld åt sig själva där de avser att leva under tiden då de förgör en stor del av jordens befolkning genom atombombskrig och användning av biokemiska vapen.

   Min undran gäller sambandet mellan dessa 3 berättelser.

   • Savalle says:

    Ja, de mäktiga har även tidigare sökt sig ner i underjorden. Nazisterna sprängde sina underjordiska rum och hade högtflygande planer. Dessa förtryckare som orsakar så mycket lidande för sin egen egoism är högmodiga men de kommer att bli förnedrade.

   • Fiskargubben says:

    Sture, jag är tacksam för allt du berättar. Du har rätt om framtiden. Jag har läst Lorber, men inte lika mycket som du har gjort. Jag lutar mig också mot Swedenborg, men på ett annat sätt. Herrens stora Dag kommer att äga rum i det stora landet i väster. Jag tittar på det amerikanska tvåflodslandet, efter en märklig dröm på 70talet. Jag fick namnet på en plats och en gammal karta på Kungliga biblioteket bekräftade det.

    Enligt en svensk profetia kommer de två Korea att återförenas. Sen kommer Herren tillbaka. Han kommer på skyn, lite dolt, och jag tror att vi får en ny uppenbarelse. Den kommer snabbt att spridas över världen. Amerikanarna kommer att kasta ut sina ledare.

    • Sture says:

     @ Fiskargubben,
     jag tror nog att både du, Savalle och Peter Krabbe (för att nu nämna några) är mera belästa än mig. Åtminstone när det gäller Bibeln, som jag tyvärr läst väldigt sparsamt (men tror på).Men jag har faktiskt för många år sedan läst Swedenborgs ”Om Andarnas Värld” men inte ”Om Himmel och Helvete”.

     Att de två Korea förenas verkar ske redan nu, efter vad jag hörde på TV igår och som också Q berättade i sin senaste post. Det stämmer också med vad förre CIA-agenten Robert David Steele berättat och om vilket jag skrev en liten kommentar i Peter Krabbes förra krönika. Allt detta är Donald Trumps förtjänst, som helt spelat ut ”Little Rocket Man”. Det blev således inte ”början på ett nytt världskrig” utan istället en återförening av de två Korea-delarna.

     För de som inte förstår dina anspelningar på Amerika (ty Amerika var ju inte känt på Jesu tid) så berättade Jesus för lärljungarna att han skulle komma tillbaka till ”ett land som inte har några landförbindelser med någon del av den kända världen utan var omgivet av hav på alla sidor.” Man behöver inte vara raketforskare för att gissa att han menade Amerika.
     Han sade också att det i samband med hans återkomst på himlen skall uppstå ett stort ljussken i Amerika som kommer att spridas till och synas i hela Europa. Jag undrar vad detta betyder. Rör det sig om symbolik eller handlar det om en meteorit? Vi får se.

   • mariana says:

    Sture,
    du efterlyser tankar om samband mellan tre berättelser du skriver om.
    Det finns nog många olika tankar om dessa, men själv läser jag in ett budskap och ser också ett samband mellan dem.
    I alla de här avsnitten, om det hot som finns mot vår överlevnad och fortsatta existens, så känns det alltmer overkligt att det kan finnas människor som uppenbarligen står i kontakt med en ond makt.
    ”Individen blir handikappad när han står ansikte mot ansikte med en konspiration så monstruös att han inte kan tro att den existerar.” Detta yttrade en gång den förste chefen för FBI J.Edgar Hoover om den här eliten.

    Jag tror inte att dessa krafter går att betvinga enbart med mänsklig makt. Den sista striden mellan det onda och det goda har vi varit införstådda med ska hända någon gång. Nu upplever jag att vi har kommit till ”någon gång”. Jag tror att det var Savalle som skrev att vi inte kommer undan längre.

    Nu vet vi i alla fall vilka vi har att kämpa emot och då har vi endast vår tro på en gud som vi kan förlita oss till, sedan vi själva gjort allt vad som står i vår makt. Men jag har aldrig känt någon samhörighet med den Gud, som prästerna predikat om. Jag vill känna den Gud som lille Coltons pappa kände. En gud som jag har så stor tillit till att jag kan visa vrede mot honom, när jag upplever att han svikigt mig. En Gud som jag inte är rädd för eller ser som en sträng auktoritet.

    Sambandet finns mellan den maktlöshet man känner inför all den ondska som vi upplever och
    vår villighet att söka Gud. Budskapet upplever jag är att vi ska söka honom och ha en personlig relation till honom. Han hjälper oss på olika sätt. Lille Colton tog han i knät.

    Jag har aldrig kunnat ta till mig bibeln. Det var sedan jag läste boken ”Den fjärde dimensionen” som jag genom synkronicitet kom i kontakt med, som jag fann ”min” Gud. Jag upplever att han söker oss på olika vägar.

    Kanske måste man ha tron på reinkarnation för att se vad som händer ”under ytan,” och söka en mening i det som händer.

    • Sture says:

     @ Mariana,
     du har helt rätt. Man behöver inte ha präster som mellanhand för att kommunicera med Gud. Detta har prästerna själva hittat på. Gud är allestädes närvarande hos alla människor (ett kosmiskt medvetande som sträcker sig över hela universum).
     Det som vi nu upplever om ondskan är skrämmande. Men Gud har full kontroll. Han kommer inte att låta satanisterna ta över hans skapelse. Gud vill att människorna själva skall göra så mycket som möjligt i kampen mot ondskan, men om de inte klarar hela kampen själva så kommer han att ingripa.
     Titta på denna fina video om den muslimska kvinnan Nadia Khalil Bradley. Föreställ dig nu att det Jesus Kristus gör mot henne kan han göra mot flera människor samtidigt, ja, faktiskt mot hela mänskligheten – samtidigt. Gud har full kontroll. Denna kamp kommer inte att förloras. Dessa onda människor kommer att dras fram i ljuset och drivas ner i underjorden. Och där kommer de att stanna tills de ändrat sig i grunden.
     [Denna video har jag följt sedan flera år och den har visats c:a 800.000 gånger. YouTube har dock ändrat detta till 29 visningar, 67 visningar etc., etc. och vill inte tydligen inte längre visa hur många gånger den faktiskt visats. Del av censuren ?]

 31. Mo says:

  Sverige, en bricka i spelet, vi är väl förberedda av vårt låsta tankesystem.

  https://fas.org/sgp/congress/2001/hr2977.html

 32. Goda nyheter för alternativmedia.

  153news.net just did 215,000 Page Views in Under 20 Hours!!!
  https://153news.net/watch_video.php?v=O554DRWW966B

  153news.net Stats – Where Are The People Coming From?
  https://153news.net/watch_video.php?v=A71R86A5DS5K

  1/2 million page views in 24 hours @ 153news.net

 33. Mindre trevlig nyhet är att två riktigt bra independent media som tillhör denna Truther Site har blivit arresterade igår.
  Det känns som en Set Up. En av dem filmar allt han gör, så får vi inte se inspelningen av denna händelse blir jag mycket misstänksam.
  Skulle inte förvåna mig om de konfiskerar hans inspelning och förstör den.

  Händelsen rör detta event. Det ska ha uppstått någon form av incident då han besökte platsen igår.
  *************Här en tidigare inspelning av hans besök i Sutherlan Springs – Texas Church. *******************
  https://153news.net/watch_video.php?v=W697MKUHBG4X (Eller klicka på mitt namn)

  Här en annan film om samma event.
  https://153news.net/watch_video.php?v=WA62OHAUA7N2

 34. Savalle says:

  Tack så enormt mycket, Peter Krabbe, för dessa fem artiklar om det, som jag ser det, allra allvarligaste hotet mot oss här i Sverige någonsin!

  Kanske är tiden inne för Sverige – och kanske världen – att gå under, men vi kämpar emot med allt vi kan förmå!!!

  Hur det än går i denna kamp:

  Vi som tror på Bibeln har förtröstan. Vi förlitar oss på Guds utsände Jesus Kristus. Det Goda segrar.

 35. Mo says:

  Mr president, Donald Trump, thank yuo for revealing our unclothed emperor. We do have a problem with the migration.

  • petergrafstrm says:

   Det som drabbat Sverige har orsakats av Trumps föregångare. Det är en tacksam roll för en amerikansk president att verka som om Usa är på vår sida. Bland Usas slughuvuden fanns säkert en avsikt att framkalla ngt i den stilen. Inte medvetet från Trump’s sida, men som en följd av hur de sluga skapade fram den andra sidan. Vi ser ju nu hur Trump tycks hålla sina vallöften om tariffer och för en gångs skull påpekade msm sanningen. Det kan ju vara en förhandlingspose men det illustrerar att Usas importmarknad är en del av orsaken till allt tidigare fjäsk som ledde till massinvandringen.
   Trump och Usa förtjänar respekt för vad dom eventuellt gör åt sina tidigare övergrepp och borde be om ursäkt för att dom vridit om armarna på Europeerna och påtvingat oss det hot som nu hänger över oss. Inte sympati för någon skenbar förståelse. Talk is cheap.

 36. Second Opinion says:

  Lägger upp igen, då filmerna är borta efter attacken – nu uppe på nytt. 153 News blir attackerade från alla flanker. Till och me två bogus arrest av citizen journalists.

  • peterkrabbe says:

   Second Opinion, jag tar en paus nu med att vidarebefordra dessa filmer. Jag har 500 läsningar per månad från USA med för mig okända deltagare och vill inte bli part i det informationskrig som uppenbarligen tar fart nu på andra sidan Atlanten. Med sex månader kvar till det svenska valet måste jag ge detta prioritet och vill inte riskera att bli nedsläckt innan den uppgiften är avklarad. Där finns för oss viktigare frågor att diskutera i nuläget. Hoppas du har förståelse för detta! Jag tror att alla mina läsare numera vet var de själva kan hämta informationen på 153.

   • Okej. Fokusera på valet. Jag gillar Kasselstrand. Äntligen . Nu behöver man inte titta på SD. Jag har bestämt mig för Kassestrand och hans nya parti. De får min röst.

    • petergrafstrm says:

     https://motpol.nu/gastkronikor/2018/03/06/alternativ-for-sverige/
     Analysen där av SD tål att reflektera över. Men ett SD som tar fler mandat ger nog större verkan. Kesselstrand är bra som opinionsbildare oavsett hur det går vid första försöket.
     Räkna kallt med att msm hjälper till att splittra nationalisterna så länge dom tror att konkurrenterna till SD inte klarar 4%-spärren.

    • Sture says:

     @ Second Opinion,
     jag tror att det är många av SDs forna väljare som kommer att lägga sin röst på Kasselstrand, nu när det blivit uppenbart att SD tonat ned sin största valfråga. Skulle tippa på att de hamnar över 5 % och att SD inte kommer över 17-18 %. Så det låsta läget (decemberöverenskommelsen) kommer att bestå åtminstone en tid efter valet.

     • petergrafstrm says:

      Sture
      Jag hoppas du har rätt om att AFS kommer över 4%. Men det är en knepig situation.
      Om msm tror så kommer dom antagligen att bekämpa dom med näbbar och klor. Om dom inte tror det kommer dom kanske tvärtom att hjälpa dom för att krympa SD.
      Opinionsundersökningar kanske kommer att spela in mer än vanligt.

      • Sture says:

       @ petergrafstrm,
       jag tror att du har helt rätt här men det är inte intressant att spekulera om hur MSM ställer sig. Vad vi nu vet är att SD är på väg från sina viktigaste valfrågor för att istället försöka komma in i värmen och få status och löner som riksdagsmän. Jag tror att positionerna har blivit viktigare än själva saken – inget ovanligt, så fungerar de andra 7 partierna. Vi måste få ett parti som intresserar sig mera för landet och folket än för sin egen karriär.
       Jag har fortfarande vissa förhoppningar om SD men endast om de utsätts för påtryckningar från höger. Som nu vill de ju bara vara ett mittenparti som alla andra partier.

 37. Kat says:

  Svaren kan finnas i Bibeln. DaniEL har mycket intressant information. IsraEL betyder The strive for EL (Saturn- Satan) Vi vet att de som styr är satanister. Det tredje världskriget finns beskrivet där – förstörelsen av Jerusalem och det nya templet (Salomons tempel).
  Babylon är USA Magog är Ryssland.
  Johan Oldenkamp har bra information.

  • AnnaF says:

   @Kat
   Svaren kan finnas i Bibeln, jag säger inte emot eftersom jag har väldigt lite kunskaper om detta! Men jag påstår envetet att svaren finns framför vår näsa om vi har kraft att befatta oss med verkligheten!
   Aldrig någonsin har vi haft så bra möjligheter att få inblick i livet i Real tid som nu och aldrig någonsin har vi vänt bort blicken så envist mot det ”fördolda” och ”mystiska” som nu! Vad är det som händer egentligen med vår medvetande? Söker vi tröst,kunskap eller visdom? Vad är den värt när mänskligheten är mer vilsen, rädd, ensam och förvirrad än någonsin just i den delen av världen där rikedom, möjlighet till kunskap var given och uppfattades alltid som en självklarhet?

   Varför har just i den mest utvecklade delen av världen har folk förlorat förmågan till en sund kritisk och analytisk tänkande (konsekvensanalys) som är en nödvändighet att bibehålla de värdena som har gjort oss till den makten som höjde oss över resten av världen? Varför har vi inte någon självbevarelsedrift kvar utan att skämmas? Varför har det blivit en Kultur -som kommer att skada oss enormt- att stödja makter där man höjer sitt eget värde genom att krossa andras rättigheter?
   Varför detta vurmande för USA och andra imperialistiska makter som har representerat just den ideologin som jag har här ovan beskrivit? Varför tillskriva överhuvudtaget något tilltro till dessa makter som bevisligen demonstrerat vad de står för? Vem stödjer vi egentligen?
   Varför ger vi ansvaret för andra för all Manipulation, lögner, bedrägerier när vi själv ställer upp frivilligt på detta ? Om det inte var frivilligt? Vem har tvingat oss egentligen? Varför är vi bara intresserade av tankar som bekräftar våra egna övertygelser? Varför har vi accepterat en hierarki men samtidigt förväntar oss att -vid behov- alla skall pliktroget ställa upp och kämpa för ett gemensam mål? Hur skulle det gå till?
   Varför vill vi inte se att tillvaron full av paradox som kastar oss i olika -ismer, ideologier, falska tillhörigheter, identiteter som i slutänden resulterar bara hat, fientlighet och förintade av all mänsklig gemenskap?
   Svaren finns kanske i Bibeln men vad hjälper det när vi behöver all praktisk förmåga att förhindra den eskalerade avvecklingen. Teoretisk kunskap är oerhört värdefull men hur tillämpar man i verkligheten när vi är inte ens överens i den intelligenta västvärlden vad ”kunskap” är för något?

   • Kat says:

    Hej AnnaF, tack för ditt långa fina svar. Jag vet inte svaret på dina frågor, det är någonting jag (väldigt frustrerad) funderar på varje dag. Varför ser folk inte fast de har ögon, varför hör de inte fast de har öron?
    Nu när vi har både bokkonst och internet. Vi här på bloggen både ser och hör. Kanske är vi gamla, visa själar?
    Visst har vi som är vakna en aning om vad som kommer ske. Bibeln är ett bra komplement eftersom den ger ledtrådar och det är alltid bra att vara förberedd.

    • AnnaF says:

     Hej Kat! Glad att du inte har misstolkat mitt inlägg. Syftet med mina frågor var egentligen en uppmuntran till ifrågasättande än att hitta absoluta sanningar.
     Frågor har en stor betydelse när man vill avslöja ondskan, hycklandet! I en stark präglad konsensuskultur finns oftast bara en mängd påstående utan motstånd. Det är ett gyllene tillfälle för makteliten att omforma folkets tänkande, normer, attityder. Det senaste årens censurhysteri bara bekräftar vad jag alltid har trott! Censuren är ett gott tecken på att folk har börjat ställa de obekväma och nödvändiga frågorna!

 38. Mo says:

  PeterG, det som har drabbat Sverige har orsakats av svenska politiker. Det har varit en stark önskan hos dem att föryngra köttberget. Bytesbalansöverskottet har varit relativt konstant under hela 2000-talet och andelen av detta till USA är betydande. Vår import därifrån var ca 30 miljarder 2017, så det har säkert kunnat utnyttjas som påtryckningsmedel för vårt migrationsmottagande från USAs stridhärdar. Förmånliga bidragssystem och öppna dörrar har vi själva beslutat om i alla fall vad jag känner till. Problemet med USA är starkt relaterat till NATO och vi skulle kunna höja vår stämma. Nu har vi ju till och med fått bifall från USA avseende våra problem vilket kanske kan underlätta förhandlingsläget.

  https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/export-och-import-av-varor-och-tjanster/

  • Alve says:

   Mo, förmånliga bidragssystem och öppna dörrar har inte VI, om du menar svenska folket, beslutat om. Det är våra makthavare som låter sig köpas till detta. VI har ju aldrig fått frågan om vi vill försörja en miljon migranter från MENA-länderna. Där bakom finns också Barcelonaöverenskommelsen och Medelhavsunionen som ingen av våra makthavare vågar andas om. Dessa dokument med översättningar finns på http://www.morpheusblogg.se. Leta i arkivet Oktober 2017.

   • Mo says:

    Alve, jag är helt överens med dig , min formulering VI utgick från våra svenska politikers beslut inte våra personliga. Detta utifrån påståendet att det som drabbat Sverige orsakats av Trumps föregångare. Jag anser att detta är förenklat liksom att skylla våra problem på EU och Bryssel. Sverige har sedan många år av framförallt socialdemokratiskt styre och via dem även inflytande från FN försatt oss i en extrem politisk situation som slår alla våra samarbetspartner och alltmer liknar östtysk totalitär regim blandat med tolerans för muslimska brödraskapets budskap. Sverige är idag så infiltrerat och korrumperat på alla nivåer att det är svårt att se att ett politiskt parti skulle kunna göra skillnad mot dessa mycket starka krafter. Möjligen småpartier som Medborgerlig Samling i samverkan med starka folkliga nätverk. Det som talar emot framgång på detta sätt är väl framförallt tiden.

    • petergrafstrm says:

     FN är ju under globaliserarnas kontroll liksom msm. På vilket sätt är det förenklat att peka på Trumps föregångare. Vårt etablissemang är hjärntvättade av deras inflytande. All vänster är en skapelse av monopolkapitalet men vill inte kännas vid det. Miljörörelsen och alla sk progressiva har hela tiden varit manipulerade av samma krafter. Dom är inte klart medvetna om det.
     S och borgarna är präglade av samma globaliseringstankesmedjor
     Fria medier med ärlig journalistik som når ut hade omöjliggjort allt detta.

     • Mo says:

      Globalisternas och monopolkapitalets inflytande är världsomfattande men av någon anledning har just den svenska modellen varit av avgörande betydelse för deras järngrepp i vårt land. Något i vårt samhällsklimat har gett optimala förutsättningar, riktigt vad det är har jag svårt att definiera men vi kan inte blunda för vårt eget ansvar. Jag har funderat över eventuellt samband med vårt långt framskridna sekulära stat till skillnad från tex USA. Jag menar att det är förenklat att inte söka efter orsak om vi önskar en förändring.

      • petergrafstrm says:

       Att Tyskland och Sverige är extremfall kan bero på att Usa och England redan är uppblandade och att dom tycker att homogena befolkningar ger en fördel vilken måste elimineras. Vidare är inslaget av Islam under imperiets kontroll mer än under de länder dit de massinvandrar. De är planerade som ännu en proxy. Om vi inte uppmärksammar den aspekten att dom kan representerar mer än sig själva så är risken större att det realiseras.
       Nu när handelskriget är igång kan det vara intressant att observera hur Brittiska samväldet påverkas jmf med EU. Australien är med i det som tidigare kallades TPP. Canada gavs förhoppningar om separata villkor med Trump. Jag utgår därvid från att det kan bli mer än stål och aluminium som påverkas. Och om det blir separata förhandlingar med olika länder hur ställer sig då EU? Kommer dom att låta sig splittras?
       Britterna lär väl kunna nyttja Samväldet som genväg? Britterna var dom som mest intensivt eldade på med Rysshat i EU för att sabotera deras samarbete. Som om den sortens sabotage var motivet för att dom alls var med. Jag vet för lite för att kunna bedöma det aktuella handelskrigets konsekvenser men misstänker att det är en planerad splittring.

       • Mo says:

        Tack för ditt svar, det bidrar stort till min förståelse. Så är det naturligtvis, Tyskland och Sverige skall undertryckas pga sin styrka bla utgående från teknisk kompetens och innovationsförmåga som globalisterna vill lägga under sin kontroll. Jag uppfattar att redan nazismen bildades av dessa onda krafter med hjälp av en österrikisk katolik, inte i första hand för att förgöra judarna utan för att krossa Tyskland. Att Islam är under imperiets kontroll och troligen än mer deras undersåtar har vi sett av utvecklingen i mellanöstern. Det väcker stark oro om de är planerade som Proxy i våra länder. Å andra sidan funderar jag på om vi inte redan håller på att förgöra oss själva med deras HAARP anläggningar. Brexit var nog som du säger planerat och en del i en defensiv strategi. Att NWO tills vidare är skrinlagt och att vi under en period får en bipolär värld med Kina som postiv pol och USA som negativ tror jag är realitet. Vi har ju ännu ej fått någon världsvaluta som var planerad till 2018. Så småningom när USA vuxit sig great igen hoppas man på att kunna byta strömriktningen. Sverige och Europa behöver vända sig mot öst för sin överlevnad.

        • Savalle says:

         Fiskargubben skrev i en kommentar tidigare till denna krönika att världsekonomin i hög grad styrs från Rom och London. Det är också vad jag har kommit fram till.

         När det gäller Rom, så avser jag VATIKANSTATEN och när det gäller London räknar jag in såväl CITY OF LONDON (som är helt självständigt – precis som Vatikanstaten) som det BRITTISKA KUNGAHUSET, som är mycket mäktigare än de flesta inser.

         Här är ytterligare en mycket intressant utläggning av Webster Griffin Tarpley, denna gång om Brexit:

         (Och här är en enormt bra bok av Tarpley:

         https://www.bokus.com/bok/9781615771110/911-synthetic-terror/

         – om nine-eleven och mycket annat…)

       • ragnhild says:

        Intressant innspill du gir. Den brittiske imperialismens har hatt, og har mange føringer – de har alltid ment seg være de rette verdens overhoder, og søker kontinuerlig kreve sin rett: I både KRIG og ”FRED” – koste hva det koste vil. Jeg søker nå å finne konsentrasjon for å ta fatt på
        ”the hidden history”, the secret origins of the first world war. Dedikert til ofrene for en ubeskrivelig ondskap. Forfatterne er Gerry Docherty og Jim Maggregor (mainstream Publishing-London/Edinburgh. Jeg fikk min via Haugen forlag/Academia, Bergen. En murstein av en bok, nærmere 500 sider tettskrevet. Den er spekket med informasjon – uvanlig (over mange, mange års researcharbeid pr. 2013.

        • Mo says:

         Ragnhild, borde inte Sverige och Norge gå samman och försöka avveckla HAARP anläggningar inom våra respektive länder medan vi fortfarande förmår ?

         http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/eiscat-og-haarp-er-ferdigstilt-som-vapen-i-2013/

        • petergrafstrm says:

         Ragnhild
         Deras bok är den bästa källan i genren. Den ger dig också en inblick i Britternas Djupa stat. Vilka dom var. Den är en nyckel till det 19de århundradet. Dom berör den stora betydelsen av Edward VII som kung och dessförinnan Prince of Wales. Det var några år sen jag läste den och när jag söker i index hittar jag inte ‘Bismarck’ För säkerhets skull vill jag därför tillfoga att denne Prins Edward, som ju var kusin med den unge Kaisern som tillträdde 1891, lyckades lura Kaisern Wilhelm II att avsätta Bismarck, sin tid störste statsman enligt min uppfattning. Jämförbar med Putin.
         Det var helt fatalt ty därigenom lyckades Britterna bryta upp allianserna mellan Tyskland och dess kommande fiender Ryssland och Frankrike.
         Deras lika avslöjande fortsättning ‘Prolonging the agony’ handlar om själva kriget där dom smugglade mat till fienden för att det skulle räcka längre. Efter kriget( inte under) började dom svälta ihjäl Tyskar och Österrikare.
         Lite halvt men inte helt på skämt vill jag tillfoga:
         Det ser i nuläget ut som om Brittiska Samväldet träder fram och fogar in Usa som Britterna tidigare diskuterat även om det då inte sades ngt om tullmurar. Niall Fergusson och andra Britter skrev för några år sen entusiastiskt om det.
         Olika handelsallianser och tullmurar ger konturer av en del av Samväldet. Därinnanför finns både Nafta och den modifierande TPP.
         Indien är ytterligare en komponent som Britterna kanske hoppas dra nytta av.
         Jag är inte så kunnig om sånt.

  • petergrafstrm says:

   Majoriteten av svenska folket har pga Us/Uk’s inflytande inte den info som möjliggör för dom att välja. Hade dom haft den och ändå röstat fram dessa kanaljer hade det varit folkets fel.

 39. Mjölner says:

  2018-03.07

  Har vi eller kommer vi få deep state i Sverige?

  Allt sedan kalla krigets början har lilla Sverige tytt sig till USA.
  Svenska folket och dess politiska ledning har fått en rejäl dos amerikansk indoktrinering
  Sveriges regeringar oavsett färg eller koalitioner har krypt upp i knät på Onkel Sam likt ett
  litet vettskrämt barn och sitter fortfarande kvar, trots att Svea nu borde vara fullvuxen.
  Ryssen kan komma, skallar varningsropen. Vad jag tror, var femtiotalet det decennium det
  mesta hände. Det kom coca-cola, tuggummi, Marlboro, jeans, stora motorstarka bilar, Elvis
  och James Dean. Inte att förglömma , en massa bra film och musik. Bensinen kostade 1953
  56 öre litern och raggarna härjade på gator och vägar. Den svenska folkparkskulturen
  blomstrade. Detta är nostalgi, jag vet att det kanske inte var bättre förr.
  Det pratas och skrivs i dag metervis om fake news och deep state i vår Framtids-
  media (nätet). Samtidigt pågår och har pågått ett schack eller pokerspel som går ut på att
  skaffa sig världsherravälde till vilket pris som helst. Detta spel får kosta liv, miljoner döda.
  Några gränser existerar inte, det saknar relevans i detta bisarra spel.

  För en tid sedan skrev jag om samspelet kommunister/kapitalister och deras samsyn på
  monopolet. Avslutade med första stycket nedan. I efterföljande text försöker jag ge min
  uppfattning om vad som har pågått och pågår i Sverige.

  Det finns skäl att ta en allvarlig funderare på situationen i vårt land. Makthavarna ta mer och
  mer avstånd från folket och profilerar sig som någon sorts elit. Man försöker inte ens dölja
  föraktet. Folkutbyte pågår samtidigt med nedmontering av välfärd och medborgarnas säkerhet.
  Resultatet blir om färdriktningen fortsätter, DIKTATUR; FASCISM.

  Den orwellska beskrivningen av censur, som vi uppfattar den, tillskriver sig dagens censur-
  ivrare som en sorts fria ordets fanbärare. Islam är på väg att långsamt lura ledartröjan
  av socialdemokraterna. Det innebär att en ny typ av deep state är på väg att etablera sig
  i Svea rike. Bidragskarusellen till diverse mer eller mindre kända organisationer sväller ut
  okontrollerat medan regeringen blundar.
  Den marxistiska 68:a vänstern och deras avkomma har under femtio år infiltrerat och förstört
  Sverige och ser nu ned på den klass de själva kommer från. Vi har ett sjukt och förvridet
  samhälle utan egentlig ledning. Vilken sorts diktatur kommer vi att drabbas av, socialistisk
  eller oligarkisk. Muslimska Brödraskapet, Sveriges Unga Muslimer (SUM) och Ibn Rushd är ett
  är ett växande hot mot vår frihet. Med benägen hjälp av radikala feministiska vänstergrupper,
  socialdemokraternas Tro och Solidaritet och aktivister typ miljöpartisten Bolibompa-Bah och
  socialdemokraten Ship to Ghaza Bjereld m. fl. kommer muslimerna ta makten genom
  infiltration. Islamisterna äger snart socialdemokraterna, det är valår man är mån om valboskapen. Vad som hände i Iran har vänsteraktivisterna glömt. Socialdemokratin har genom
  sina långa maktperioder kunnat utveckla något som kan liknas vid deep state vid sidan om den
  officiella makten.

  Vid en historisk tillbakablick har socialdemokraterna under sina maktperioder från kalla krigets
  50-tal och vidare fram i tiden haft en massa affärer och incidenter. IB-, spion,- sex,- ubåtsaffärer.
  Den underbara natten 1983, Ebbe Carlsson m.m. Också tragiska oväntade händelser.
  Mord, Catrine da Costa, Palme, Anna Lind, Estonia, tsunamin i Thailand, en hög officer vid Must snavar på portföljen och omkommer under ett tunnelbanetåg. CIA på Bromma hämtar två
  Egyptier, processen mot Assange, mediedreven mot Håkan Juholt och Urban Ahlin.
  Ahlin anklagas för sexuella trakasserier. Spektaklet drivs av DN:s chefsredaktör Pjotr Wolodarski fast ”brottet” är preskriberat flera år tillbaka. Man drar sig inte för att anklaga
  och skandalisera en talman och förstöra dennes karriär. En talman innehar det näst högsta
  ämbetet efter kungen som är Sveriges statschef och har högst rang. Drevet mot Juholt och
  Ahlin är ett straff för att båda uttryckt kritik mot den okontrollerade strömmen av asylturister.
  Ett konkret exempel på socialdemokratiska partiets spel under täcket är följande historia.
  Under kalla krigets 70-tal fanns en trojka i partitoppen som hade täta kontakter med en av
  ryska ambassadens sekreterare, chefen för KGB:s spionnät i Skandinavien. Trojan bestod
  av Sten Andersson, Anders Thunborg och Pierre Schori. Dessa herrar reste också till Sovjet
  för hemliga överläggningar med Sovjetiska utrikesbyrån. Man umgicks med fienden samtidigt
  som man ropade RYSSEN KOMMER. Efter Palmemordet (om jag minns rätt) gjorde Sten Andersson ett känsloladdat uttalande, – nu ska vi minsann tvätta den smutsiga byken.
  Vad hände? Ingenting.

  Internet har blivit en nagel i ögat på makten. I panik petar man i grundlagar och förordningar
  i syfte att minska yttrandefriheten. Det planeras åtgärder att för gott tysta alla protester mot
  globaliseringsprocessen och den korrumperade alliansen lallar med. Den av FN utformade
  agendan 2030 håller på att med små steg och EU:s understöd bli verklighet.
  Svenskens försvarsvilja har genom 200 års fred krympt ihop till någon sorts förnekelse av fakta,
  där rädsla och feghet styr beteendet. Frågan om rättssystemets tillstånd, polisens fiasko,
  advokatsamfundets spel under täcket med sekten Hilda och Ruben och Migrationsverket är
  en skandal utan motstycke som inte väcker någon egentlig uppmärksamhet.
  Transportstyrelsens praktskandal, med utlämnande av för rikets säkerhet känslig information
  till främmande makt genom amerikanska IBM, tycks man komma undan med utan åtgärd.
  En väl motiverad fråga – vad sysslar alla ombudsmän med, varför avlöna personer som
  inte sköter sitt jobb? Det går inte att anordna några demonstrationer, ingen ställer upp.
  De få gånger folk har samlats blir det kärleksmanifest för terrorister och ogärningsmän
  där man hånar offer och anhöriga. De folkföraktande politikernas osunda olagliga
  kartellbildningar som bryter mot grundlag och regeringsform syftar till att frysa ut ett legitimt
  riksdagsparti och till varje pris behålla makten. Man kan tycka vad man vill om SD, men ett
  riksdagsparti med nuvarande siffror i mätningarna får inte behandlas på det sätt som nu
  föreligger.Dessa karteller i politik och media har som mål att jaga dissidenter, lagföra och
  döma med gummilagar och dubbla måttstockar. Att förfarandet bryter mot grund- och
  yttrandefrihetslagar samt FN:s konventioner om mänskliga rättigheter bortser man från.

  Det räcker inte att ”ta tjuren vid hornen” vi måste se till att att kapa den infiltrerande
  bläckfiskens tentakler. När kommer de för att hämta dig?
  Rösta inte på åtta-klövern, försök hitta andra alternativ.

  • peterkrabbe says:

   Tack Mjölner för en grundlig genomgång och sammanfattning! Tilläggas kan kanske att den medvetna muslimska infiltrationen gäller inte bara sossarna, utan också i lika hög grad Miljöpartiet och Centerpartiet. Vad som gömmer sig i Liberalerna och Moderaterna vet vi inte än, men man kan väl hoppas att Hanif Bali håller lite rent i M i alla fall. Till Deep State kommer vi också att kunna räkna civilsamhällesorganisationerna, som Sossarna håller på att ge regeringsuppdrag i olika sammanhang, bl.a. vad gäller Sveriges förhandlingar om FNs Agenda 2030. När man ger deras organisation Concorde sådana uppdrag har man i praktiken skapat ett nytt vänsterparti som inte behöver värva röster i valet. Detta är djupt oroande.
   Det behövs nya partier på högerkanten som AfS och Medborgerlig Samling för att få en bredare debatt, låt oss hoppas att dessa klarar 4-procentsgränsen!

   • Mjölner says:

    Tack Peter, orkade inte med att knåpa ihop all skit som rör de andra partierna. Du har väl en del att komma med kan man tänka sig. Sossarna tog ut kursen från början, nu hänger alla på rodret och försöker styra mot katastrofen.

    • ragnhild says:

     Jeg må også få svare; du treffer så godt. Takk, på vegne av alle som våre myndigheter har berøvet informasjon om hva the ”deep state” har lagt grunnlag for i vårt europeiske samfunn. Nettopp og spesielt undergravende (deres) virksomhet er mye av forklaringen på hvorfor de vinner fram med å ødelegge våre samfunn.

     Jeg ser mange motiver for politikeres tilknytning til NWO, bl.a. venstresidens hyllende lalling om et fremtidig ”kollektivistisk” samfunn. De tror seg være med på rettferdig fordelingspolitikk. Oppvåkningen vil tidsnok avsløre et herre/slavesamfunn av en sort de kan prise seg lykkelige for at de ikke kommer til å oppleve. DET blir deres barnebarns skjebne, fullt og helt.

     Så har vi mange liberalister som fryder seg over egne, høyst personlige kapitalistiske vyer. Sneverhet fullstendig avkledt som pure/ren egosentrisitet, med deres manglende evne til å se utover sin egen tid. Ansvar for fremtiden mestrer de IKKE å ta. Å ta en dag om gangen hører imbesile til! Det samme viser seg som kjennetegn på ”sosialistene” av idag som driver med utopisk drømmevirksomhet, noe de alltid har gjort. Praksis/realitet er dem fremmed.

     Dekadens-utviklingen er et kapittel for seg, helt i the ”deep states ånd”, og et bevisst brukt verktøy for ødeleggelse.

     Innvandringen: jeg plukket opp denne formuleringen et eller annet sted ytret slik: ”Islamsk samfunn vil være lettere å håndtere i vårt nye Europa”. Underforstått; opprinnelig befolkning vil yte mer motstand hva vår overtaking av Europa gjelder.
     (fritt, men ganske så nøyaktig gjengitt av meg).

     Kriminelle kupper våre politikere, de dummeste av de dumme (altså politikerne), de lot seg besnære, svake personligheter gjør gjerne det.

     Legger ved dette, jeg regner det som del av viktig informasjon. Vemodig:
     https://www.counterpunch.org/2018/03/07/normalizing-extinction/

     Takk igjen Mjølner. Slike kommentarer fortydeliggjør, livsviktig overfor dagens situasjon. Vi er i behov av gjentatt sann informasjon, og intelligente og brukbare analyser – for slik å ha begge beina solid forankret i bakken når de kriminelle søker dytte oss overende. Vi skal vise dem hva vi er laget av. Som en sa det 🙂

     VI GIR OSS IKKE.

   • Savalle says:

    Enligt min åsikt är samtliga riksdagspartier djupt infiltrerade i ledningen och eftersom de är toppstyrda är det Deep State som dikterar politiken.

    Riksdagspartierna upprätthåller en skenbart verklig debatt men den långt borta från alla viktiga frågor och denna debatt är baserad på hegeliansk dialektik i avledande syfte.

    (Exempel på detta är debatten om koldioxid (som är en livets gas, nödvändig för växtligheten) istället för debatt om den förgiftning som vi faktiskt utsätts för genom chemtrails, gifter i jordbruket och skadliga ämnen i livsmedel.)

    Mitt hopp om en positiv omsvängning i den svenska politiken bleknar för var dag som går.

    Nya partier som träder fram riskerar att inom kort infiltreras de också.

    Förändringen behöver komma i medvetandet hos varje människa. Politiskt styre behöver vara starkt lokalt förankrat och de styrande borde vara folkets tjänare och leva i all enkelhet för då skulle vi kunna få ansvarsfulla ledare.

    ”Power corrupts; absolute power corrupts absolutely.” (Lord Acton)

    • Astrid says:

     Instämmer.
     Titta på valdatumet enligt Numerological Analysis!
     9 september 2018, dag 252, vecka 36. 9 och 11 återkommer.
     Det är söndag, Solens dag. Kristus är förbunden med Solen. Och det är Nymåne, Islams Månskära. Vilken ödesdag!

 40. Mjölner says:

  Har tittat på den ryska demo-videon om SU-57 som Fiskargubbens länkat på Berns blogg. Av den framgår vilken enorm stigförmåga planet har omedelbart efter det lämnat mark och vilken manöverförmåga som finns enligt den korta filmsnutten, mäktigt! Här måste även en avancerad utveckling av g-dräkt skett. Normalt med konventionell g-dräkt tålde en tränad pilot 10-12g utan att tappa medvetandet. I detta fallet måste g-påkänningarna vara betydligt större vid fullt utnyttjande i stridssituation. Accelerationen måste vara hisnande med två motorer på full gas och EBK. Jag erkänner, jag är flygtokig.

  • AnnaF says:

   Här kommer en länk till den ”flygtokiga” Mjölner! Det finns ännu mer än SU-57!!!. Illustrerad med Video, alla tekniska data som du kommer inte ha svårigheter att tolka. Läs kommentarsfältet!

   https://thesaker.is/putins-stunning-revelations-about-new-russian-weapons-systems/

   • Mjölner says:

    @AnnaF, imponerande, tack för länken. Putin menar allvar och är trovärdig. Gazprom säger upp alla avtal med Ukraina om gasleveranser den vägen. Detta är ingen maskirovska. När Pentagons generaler nu efter chocken bytt blöjor och rent under borde vederbörande trappa ned på tempot och försöka använda den andra änden för eftertanke.

 41. Martin T says:

  ..och i slutändan; glöm inte vilka som du aldrig får kritisera, det är de som styr världen (vilket konstaterats på denna blogg ett flertal gånger) – nu försöker man inte ens dölja det, är det ett tecken på desperation? http://www.friatider.se/mattsson-vill-att-google-censurerar-sajter-om-judarnas-makt

   • Kat says:

    Tack Peter för att vi får skriva fritt i kommentarerna på denna blogg, det gör din blogg till den bästa.

  • Mjölner says:

   @Martin T, allt är ju sant, Bonniers är judar och en fara för yttrandefriheten. Vad gnäller Mattsson om. Att judarna har makt är väl ingen hets mot folkgrupp. De har själva skaffat och tillskansat sig makten och finns med på åtskilliga listor världen över. Snacka om kognitiv syntax error i Mattssons lilla del av hjärnan som är i verksamhet.

   • Kat says:

    Jag har länge önskat att ‘hets mot folkgrupp’ togs bort, eller åtminstone ändrades till ‘hot mot folkgrupp’. Hittade detta på Alternativ för Sveriges hemsida:

    Ökad yttrandefrihet
    Den svenska yttrandefriheten har gamla anor och den svenska tryckfrihetsförordningen, införd 1766, är den äldsta i världen. Yttrande- och tryckfrihet är grundläggande för vår demokrati, men även för vår framgång som ett innovativt och nytänkande land.
    Därför är det särskilt oroande att denna frihet successivt beskärs. Från olovliga ingrepp av stat och myndigheter, till begränsande av yttrandefrihet i lag, har vår rätt att uttrycka oss beskurits. Såväl politiker som medier talar idag om att censurera nyheter på internet som de inte har kontroll över.

    Nej till åsiktsförbud.

    Alternativ för Sverige vill se en kraftigt ökad yttrande- och tryckfrihet. Vi tror inte på tanke- eller yttrandeförbud och menar att kriminalisera åsiktsyttringar är en särskilt farlig väg att gå. Vi menar att demokrati och åsiktsförbud inte är förenliga. Oavsett hur stötande någon uppfattar en åsikt, symbol eller tanke måste den få yttras. Vi vill därför ta bort alla begränsningar av yttrande- och tryckfriheten som hotar den fria debatten. Gummiparagrafen hets mot folkgrupp ska därför avskaffas eftersom den idag används godtyckligt mot svenskar som nyttjar sin grundlagsskyddade yttrandefrihet och därmed skrämmer människor till tystnad.

    • Savalle says:

     Tack, Kat, för dina kloka ord!

     Här är ett föredrag som jag skulle vilja aktualisera igen, eftersom det anknyter till detta:

     • Kat says:

      Democracy is a pathetic belief in the collective wisdom of individual ignorance

      Tack Savalle. Det var ett intressant föredrag!

 42. Fiskargubben says:

  Idag är det internationella kvinnodagen och jag gratulerar våra kvinnliga deltagare. Det var dagen då män i Sovjetunionen reste sig på bussen så att kvinnorna kunde sitta.

  En hög amerikansk officerare erkänner att Usa inte kan skydda sina hangarfartyg mot ryska missiler.

  President Putin lugnar världen. I en ny dokumentär, The World Order: 2018, har han mer att säga.

  ”Russian President Vladimir Putin said Wednesday that Russia would use its nuclear weapon only as a response measure.

  It is not clear why Berlin and other capitals have not yet been alarmed by Washington’s disproportionate approach to the use of nuclear weapons, which makes it possible to use them in case of extraordinary circumstances, as is written there, not limited to military scenarios.”

  https://sputniknews.com/world/201803071062304907-putin-russia-nuclear-weapons/

  Jag, Mjölner, Peter Krabbe och några andra minns ”fiskmåsen” Valentina Tereshkova. Så imponerad jag var. Jag minns också hunden Laika och Gagarin.

  8 Amazing Facts About Valentina Tereshkova, World’s First Woman in Space

  https://sputniknews.com/russia/201803061062273198-valentina-tereshkova-amazing-facts/

  Ryssland anklagas för kylan i Europa, säger Lavrov, men han skämtar antagligen. Den där Ivan har också styrt det italienska valet, skriver spanska El Pais.

 43. Mjölner says:

  Ryska SU-57 i Syrien väcker frågor. När de sofistikerade multiroll-flygplanen dök upp i Syrien var det både överraskande och förvånande. Varför är de där och vad innebär det? De är så nya att de inte ens officiellt tagits i tjänst.

  SU-57 tillverkas av Sukhoi och benämns på ryska -prospektivt avancerat taktiskt frontjaktplan.
  Vilket blir förkortningen PAK-FA. Som prototyp kallas det internt T-50, båda modellbeteckningarna figurerar vid sidan av SU-57 men avser samma flygplan. Detta plan är
  Rysslands första femte generationens smygflygplan byggt för att utmana amerikanska
  F-22Raptor. SU-57 har smeknamnet F-22-dödare och har integrerad teknik från flera andra
  prototypmodeller som aldrig tagits i produktion. Totalt har Ryssland elva SU-57:or vilka alla
  är prototyper som representerar olika stadier av utvecklingen, inte minst smygförmågan.
  Flygplanet är inte osynligt för radar men ger en mindre radarikon som är svårare att upptäcka.
  En del av osynligheten är knuten till färgskiktet på flygplanskroppen.
  Några data: Tillverkare Sukhoi, besättning 1, spännvidd 14.2m. tomvikt 18.5 ton, max startvikt
  37ton, max bränslevikt 10.3 ton, motorer 2x NPO 550 Saturn 2x 175 kN, maxfart mach 2.6
  räckvidd 550mil, stigförmåga 350m/s, dragkraft/vikt 1,4 , vapenbalkar två interna rum,
  radar AESA-NO50 400km räckvidd. Det var väl allt för närvarande.

  • Fiskargubben says:

   Jag ser att du har forskat, Mjölner. F-22 är ende konkurrenten. Vad gör SU-57 i Syrien? Det kan handla om tidiga tester. Ryssland har lärt sig massor av sin insats och upptäckt fel som åtgärdas. Insatsen i Syrien finansieras med inställda övningar i budgetläget och har avkastat bra resultat.

   Videon fick mig att häpna. Jag tror inte Gripen klarar såna manövrer.

   1999 kunde Jugoslavien upptäcka amerikanska stealthplan med gammal sovjetisk radar. Det går rykten om fyra nedskjutna plan, men minst ett är bevisat. Planet var delvis byggt av gummi.

   • Mjölner says:

    @Fiskargubben Gripen Aggressor är förvisso en multiroller utvecklad att möta kraven för US ADAIR, men enligt min vetskap utrustad med en motor vilket inte ger samma manöverduglighet som SU-57. Med två motorer och elektronik för multistyrning med fler datorer som ger optimal gaskontroll tror jag att SU-57 spöar Jas.

 44. Fiskargubben says:

  Jag har fortfarande problem att kommentera på Peters blogg. Jag är tydligen maktens hatobjekt nummer ett på worldpress. jag, gamla man.

  Så här tänker ukrainska nationalister. Deras språk kommer från Venus och de har skapat alla stora civilisationer. Sagt på ryska.

  • peterkrabbe says:

   Ukrainarna har goda skäl för sin stolthet över sin forntid. Vissa forskare anser att Nordens befolkning har sitt ursprung i sydöstra Ukraina. Dessa Aser (Azov= Svarta Havet) var Odensdyrkare och sannolikt våra egna förfäder. Snorre Sturalsen: Asarna tog sig hustrur där i landet….. över norra hälften av världen spred de sig så att asamännens tungomål vart inhemska mål i alla de landen. De var ett högväxt, blont och ståtligt folk……och var de färdades genom landen, sades det många lovord om dem, och man tyckte att de mer liknade gudar än människor.
   Detta är bakgrunden till Oden och Asarna, gudarna i den nordiska mytologin. Ur samma folkslag kom Goterna och Herulerna från Skandinavien, som sedan var aktiva som krigare i både romarriket och det tidiga Spanien, långt före vikingatiden.
   Sedan tror jag i och för sig att dagens ukrainare mer hör samman med senare invandrade folkslag, även judarna under den Khazariska tiden. Under alla förhållanden är Ukraina en kärnpunkt för den nuvarande västerländska civilisationen, kanske berättar jag mer om detta senare…

   • Fiskargubben says:

    Den tredje invandringen till Europa gav oss språk, religion, hästen, getabocken och bronsyxan. Ett härskarfolk levde länge i Ryssland och Ukraina, men kan ha haft sitt ursprung i Kaukasus. Svartjorden i Ukraina kanske beror på getterna. Den här förhistorien gör dock inte ukrainarna till kulturskapare. Landet har bara funnits en kort tid och folket letar förtvivlat efter nånting att vara stolt över.

    Du får gärna berätta mer om det här folket. Gjeterfolket tror jag man säger på norska. Stämmer det, Ragnhild?

    Tor och ryska Bogatyr har stora likheter. Bog betyder gud.

  • petergrafstrm says:

   Det finns planer på att kolonisera Venus 60 km ovanför ytan där tryck och temperatur passar människor men syre behöver isf tillföras. Radiovågor refrakteras pga det höga trycket längre ner så mkt att de går runt hela planeten. Om det inte vore ogenomträngliga moln skulle man även kunna se runt planeten med dagsljuset. Men jag tror inte Ukrainarna har varit där. Dom kanske är scientologer 🙂

 45. Alve says:

  Vill bara ge tips om litteratur som behandlar hur man kan skydda sig från gifter (så gott det går) som öses över oss i mat, mediciner och från luften via flygplan. Detta innan Peter går över till andra ämnen inför valet. Det finns en amerikansk författare och ”healer” som heter Anthony William. Han har skrivit böckerna ”Medial Läkning” och ”Medial Läkning kostguiden”. (Finns på svenska på Adlibris och Bokus). Jag kom att tänka på böckerna med tanke på det Sture skrev tidigare i denna tråd, 6 mars kl. 16:33, om den 3-åriga pojken. I Williams första bok Medial läkning berättar han om hur han som 4-åring kunde berätta vad hans mormor led av för allvarlig sjukdom. Hur är detta möjligt? Jag vet inte men jag har träffat många ”mediala” människor, flera med en extraordinär förmåga på vissa områden så jag vet att det fungerar. Jag tror de flesta människor har ett visst mått av denna ”uppkoppling” som man kan kalla intuition men de mediala har extra-extra intuition. Alla här kanske inte tror på detta men det spelar ingen roll. Williams delar med sig av sin kunskap som ”han får till sig” för att hjälpa oss med tanke på den miljö vi blir utsatta för. Han fokuserar inte på det som vi är utsatta för (bara beskriver) utan han vill bara hjälpa till att visa vad vi själva kan göra för att hålla oss så friska som möjligt. Jag tror dock att han vet exakt vad som pågår… Man kan använda böckerna för att ge sig själv extra tillskott av ”läkande mat” eller göra en kur, särskilt om man har speciella sjukdomar eller vilken mat man i vissa fall ska avstå ifrån. Jag har själv blivit hjälpt av att ändra lite i kosten eller ”boosta” med vissa örter, bär m.m. Jag har problem med lederna.
  Ett tips bara till er alla fantastiskt kunniga människor här på bloggen som jag lärt mig så mycket av.

  • mariana says:

   Alve, tack för ditt tips om de här två böckerna av Anthony William. Jag beställde dem genast efter att jag läst vad du skrev. Jag är övertygad om att detta är framtidens medicin.
   När mina barn (födda på 50-och 60-talet) gick i skolan så kom ”flortanten”varje vecka och så skulle alla skölja munnen med flor. Jag tyckte inte om det, så jag skrev en lapp till deras respektive lärare att jag inte ville att de skulle deltaga.
   Mitt ställningstagande mot flor blev inte uppskattat av skolan, men i dag vet vi ju att det finns en koppling till krigsindustrin.
   Vi har själva det största ansvaret för vår hälsa.

   • Alve says:

    Mariana, själv använder jag sedan flera år min egentillverkade tandkräm bestående av 1 tsk bikarbonat, 1 tsk kokosolja och några droppar pepparmyntsolja (finns på apotek). Pepparmyntan för smaken. Blandar med en liten sked direkt i en liten burk med lock. När det är slut så gör jag nytt. Billigt och fantastiskt bra. Minns inte när jag hade hål i någon tand senast.

    • mariana says:

     Alve, tack än en gång för värdefulla hälsotips. Nu har jag två olika tandkrämer att alternera mellan.
     Jag har sedan flera år också gjort min egen tandkräm. Använder mig också av bikarbonat samt Himalayasalt och MSM-pulver. Allt blandat i en mindre burk. Häller upp lite i handen som jag sedan doppar en tandborste fuktad med vatten i. Avslutar med en msk Kolloidalt Silver som jag sköljer runt i munnen med, samtidigt som jag visualiserar att det renar allt och genomtränger varje tand. Mina tänder har också varit felfria under flera år.
     Förutom att det är billigt,och bevisligen bra, så ger det mig en känsla av att jag tar kontroll över min hälsa. Bara den känslan stärker mitt immunförsvar.

 46. Fiskargubben says:

  När hörde vi statsministern prisa kvinnan? Jag kan på ålderns dagar bekräfta allt vad Putin säger. Nu har jag bättre förstånd.

  Russia: Putin Congratulates Women On International Women’s Day

  Den här videon är populär i flera olika versioner. President Putin kan sjunga. Lägg märke till att nationalsången är fredlig. I Frankrike ska jorden dricka fiendens blod. Tryck på rätt knapp för engelska. Ser ni Putins glädje? Han älskar sitt land.

  WATCH and LISTEN: Putin Sings Russian National Anthem With 130,000 People

  • Savalle says:

   Mycket fint tal till kvinnan!

   Feminismen, hbqt och annat de subversiva krafterna försöker att införa är ingen ära för kvinnan, utan ett försök till identitetsförvirring och mental kastraktion.

   Jag är en man, men jag ärar kvinnan med allt jag kan. Män och kvinnor är tillsammans kompliment som fullbordar Guds skapelse.

 47. peterkrabbe says:

  Innan vi lämnar ämnet för denna artikelserie skall jag bara förmedla en observation gällande den fågeldöd som vi diskuterat i tidigare avsnitt. Inslaget av tungmetaller i nederbörden mäts i Sverige endast för Vättern på Visingsö. Enligt dessa mångdubblades innehållet av aluminium, järn och mangan under 2011 och 2012, trots att nederbörden var oförändrad i kvantitet.
  En artikel i Aftonbladet under januari 2011 berättar att ett 70-tal kajor föll döda ner vid ett och samma tillfälle i det närbelägna Falköping, en obduktion konstaterade invärtes blödningar som dödsorsak. Även i Arkansas och Louisiana dog tusentals fåglar på liknande sätt samma månad.
  En ingenjör som arbetat med HAARP lämnade anonymt följande förklaring:
  ”Chemtrails är inte det enda som leder till massmord på våra djur. HAARP har en framträdande roll i allt detta. Chemtrails skapar en beläggning med tungmetaller på de små djurens organ och ELF-frekvenser (extremt låga) som genereras av HAARP värmer upp denna metall runt deras organ, vilket får dem att kollapsa inifrån. Det är därför det inte finns några yttre tecken på trauma.”

  I förlängningen måste man fråga sig om detta också skall kunna användas på människor i den framtida krigsföring som nu är under utveckling. Vi vet att än så länge testar man olika effekter, vad man väljer att använda lär bli en präktig överraskning för mänskligheten.

  • Sture says:

   @ Peter Krabbe,
   det är ju militära plan som sprutar ut dessa gifter. En relevant fråga är om militären är en del av det ”militärindustriella komplexet”. Det är nog många som hänför dem till detta intressekomplex. Men jag tror inte det. Krigen drivs fram av bankmaffian, the Deep State och krigsindustrin, som ägs av bankmaffian och som är lönsam för dem. Militären skall bidra med de amerikanska lik och den invaliditet som blir en följd av alla krig. Det rör sig huvudsakligen om vita män ur den kristna amerikanska befolkningen. (Så lämpligt !!!). Men dessa militärer har ju själva ingenting att vinna – utan bara förlora – på krigen. Klart att en general kan få en viss ära, men de kan lika gärna få sparken, som t. ex. Michael Flynn. Eller lönnmördas som general Patton.
   Jag tror att det inte var någon slump att just Eisenhower varnade för det ”militärindustriella komplexet”. Han tjänade inte på detta komplex. Det låg på honom att sörja för alla de förluster de gjort under kriget och kontakta och kommunicerade med dessas anhöriga.
   Jag säger detta därför att det inte är alldeles självklart att militären, som har att sprida ut detta gift i luften, också stödjer detta. Jag tror att de faktiskt kan vara ganska upprörda.

   • peterkrabbe says:

    Det är naturligtvis helt rätt att militären – i bemärkelse yrkeskåren – inte har några ekonomiska intressen i vapenindustrin, dessa ligger hos oligarkerna eller samma personer som styr de väsentligaste delarnas av näringslivet. En general har sällan någon ekonomisk begåvning. Däremot har de starka intressen av att försvarsanslagen tillåter en manstark armé och den bästa vapenutrustningen som kan framställas. Det är så de tror att man vinner krig. Trumps satsning på att vinna militärens solidaritet kan man därför också säga innebär ett ställningstagande mot Deep State, där CIA, FBI och CFR är tongivande. Jag stödjer din åsikt att de, vid första påseendet skräckinjagande generalerna, är Trumps försäkring mot attacker från Deep State. En överlevnadsstrategi.
    I försvarsdepartementet DOD finns de farligaste figurerna, också de somgärna gör affärer av krig och politik. Ett exempel är Försvarsministern Rumsfeld som tog det kemiska bekämpningsmedlet Aspartam från Vietnamkriget och paketerade om till det idag mest sålda sötningsmedlet i livsmedel….
    Eisenhower som passionerad general bleknade säkert när politikerna genomförde Operation Paperclip, där tusentals tyska nazister togs över till USA för att utveckla diverse vidrigheter. Det var nog inte vad han hade tänkt sig som resultat av ett krig.

  • petergrafstrm says:

   Jag googlade seriösa dok om ELF generering i jonosfären med en HAARP antenn.
   Med 250MW sändareffekt erhölls på 96 kms avstånd (jonosfären är så långt borta) ELF med styrka 30 till 300nanotesla
   Kan man värma upp metallpartiklar med så svaga fält skulle jag vilja se beräkningarna.
   Jordens naturliga magnetfält som visserligen inte varierar som ELF är minst 100 ggr starkare.

   • peterkrabbe says:

    Solens strålar är inte särskilt starka, men med ett hjälp av ett förstoringsglas kan du tända eld på det mesta. Det är i princip så man arbetar med sina jonosfäriska speglar och kanske är det den tekniken man testat här – skulle jag kunna tänka mig.

    • petergrafstrm says:

     Ett brännglas fungerar därför att dess diameter är stor jmf med ljusets våglängd~0,0006mm
     ELF kan inte fokuseras utan sticker iväg i alla riktningar pga diffraktion. Det gäller för alla vågrörelser att fokus i absolut optimala fall kan fokuseras ned till våglängden/3
     ELF har våglängd 300000km/frekvens(Hz)
     Om f~10Hz blir i bästa fall minsta fokalfläck 10000km. Det är för att det sprider så mkt som det blir ett svagt fält.
     Varning
     ‘Vetenskapsmannen’ Fran de Aquino är en bluffmakare som verkar ha beskydd av oligarkin annars hade det funnits mer lättillgänglig kritik. Antagligen låter google kritiken få låg rankning och jag har inte tålamod att leta. Han är en av dom som sprider hela köret av desinfo om HAARP jordbävningar fri energi antigravitation mm nonsens.

     • peterkrabbe says:

      Vi lär inte få veta förrän de själva väljer att gå ut och berättar. Man kan nog utgå ifrån att de vet mer än både du och jag.

     • Mo says:

      Farligheten hos ELF vågor ligger väl inte i deras energiinnehåll utan dess eventuella förmåga att påverka våra mycket känsliga biologiska system. Man skulle kunna tänka sig en konformationspåverkan på molekylär nivå som i sin tur ger förändring i våra mycket känsliga transmittor system som styr vulnerabla processer inte minst i nervsystemet.

 48. mats says:

  Jag håller mig till det som händer på andra sidan Atlanten. Fantastiskt om det finns en fredlig löning på Korea konflikten, vi får se men just idag finns det i alla fall hopp. Vi får se hur mycket heder Trump skulle få om detta går i lås. Intressant också att det faktiskt antyds att de redan träffats under Trumps Kina besök. Om det stämmer kan man verkligen snacka om att blåsa media. Tror nog att Trump klippt av de CIA trådar som påverkat NK på samma sätt som gjordes i Saudi

  • AnnaF says:

   @Mats!
   Jag är mer tveksam att det är en äkta välvilja att låta koreanerna sluta ”fred” med varandra. USA/Khazar maffian har utan tvekan upplevt nederlag på senaste åren som gör att det blir en viss ”kompromissvilja” att hitta lösningar som oftast inget annat än vinna tid och omstrukturera Militär och intelligens strategi.
   Trump (Pentagons bästa vän) vill öka militärens Budget som innefattar 60 000 nya soldater som placeras ut för ”fredbevarande” insats och en hisnande belopp som skall spenderas för att förnya USA-s krigsteknologi. Stora påtryckningar på Kongressen är redan igång som säkerligen skall röstas igenom.
   Jag vill backa tillbaka in i 80-talet när USA med Reagan som frontfigur (först en krigsaktivist) avslutade det kalla kriget med Sovjet och sedan med detta bedrägeriet -som var allt annat än fredshandling- har påskyndat Sovjets upplösning, militärt avrustat europeiska stater, anslutit de till NATO och till sist påbörjat nästa Aggression mot Ryssland med Ukraina på frontlinjen
   Sverige har en mycket viktig del i denna dokumentären med Palme-mordet i Centrum! NATO har redan i 80-talet bearbetat Sverige och det är Inga konstigheter med den nuvarande NATO- Lobbyism som byggdes upp under många herrans år! Min pessimistiska läggning ser överhuvudtaget Ingen öppning för en multipolär värld där olika folkslag, länder får samexistera med varandra. De senaste 150 årens historia var full av grymheter, krig, skapande av aldrig sinande konflikter och de tillhörande lögner och propaganda. Det räcker att öppna Global Research.com och läsa en veckas nyhetsinnhåll. Ingenting har förändrats och taktiken är det samma för att uppnå en totalitär makt.
   Det finns översättning till engelska! MYCKET SEVÄRT! Och nödvändigt att kunna förstå grunderna i den rådande politiska manipuleringen som är så som alltid varit…….

 49. Oj vilken massa kommentarer till din artikelserie, Peter, intressant att så många hakar på detta viktiga ämne. Jag blev själv involverad i funderingar kring Chemtrails redan år 2002, när jag började se konstigheter på himlen av flygplan som körde fram och tillbaka och ritade rutmönster över oss. Det kraftiga vita dimman som blev efter planen ebbade inte ut, som normala kondensstrimmor gör, utan dessa tjocka moln spred sig långsamt, för att efter flera timmar bilda ett skikt över hela himlen, som till en del avskärmade solens strålning.

  Hela tiden läste jag om detta på Internet och också en hel del förnekelser om detta fenomen. Efter att i flera år ha sett detta upprepas, särskilt i klart väder, så tänkte jag att nu måste det gå att bevisa vad detta är.

  Den 1 juli 2008 – en mycket vacker dag – satt jag och solade mig på kullen uppe vid vårt lusthus. Jag råkade titta upp mot himlen och såg då ett fantastiskt välgjort rutmönster med tjocka vita streck. De perfekt fyrkantiga rutorna bedömde jag till ca 2×2 kilometer och det fanns 3 farkoster som ritade detta mönster. De åkte fram och tillbaka och ritade allt fler rutor.

  På grund av avståndet hördes inget ljud från dessa plan. De såg ut som små blanka prickar framför strimmorna de ritade och jag uppskattade höjden till mellan 12 och 15 kilometer. Hastigheten var mycket hög, mycket snabbare än reguljärflyget, som har en korridor över oss på mellan 7 till 10 kilometers höjd i sin färd mellan Göteborg och Stockholm.

  Eftersom jag alltsedan 2002 läst en massa om Chemtrails fick jag givetvis en aha-upplevelse om att här ser jag detta tydligt med egna ögon. Jag gick in och ringde till Landvetter och fick tala med en operatör i flygledartornet. Efter min beskrivning om vad som sker över mig så fick jag svaret: ”Där finns inga plan för tillfället, jag ser inget här på min skärm”. Han såg tydligen bara på en skärm med transponder-ekon och dessa plan hade nog inga transpondrar.

  Jag ringde då till en av försvarets luftförsvarscentraler i Skåne (jag har jobbat med radar inom försvaret i flera år, så jag har en del kontakter). De måste ju kunna se på en vanlig radarskärm dessa plan, men svaret jag fick där var att några flygplan som spred rutmönster med vit dimma hade han ingen aning om eller ens hört talas om.

  Jag kontaktade då SMHI via mail, men fick samma svar, Chemtrails hade personen aldrig hört ens till namn. ”Vad är det?” Ändå såg jag detta på himlen samtidigt som jag talade med de personer jag kom i kontakt med. Vid 16-tiden på eftermiddagen hade de vita strecken flutit ut och bildade nu ett dis över den tidigare klarblå himlen och detta dis låg kvar ända fram till mörkrets ankomst.

  Detta ter sig ju löjligt, tänkte jag, här flyger man kors och tvärs och sprider moln med okänt innehåll, och ingen vet något om detta. Inte undra på att de flesta inser att det ”ligger en hund begraven”.

  En kompis i Skåne, som hade en mycket avancerad kikare, hade tittat på dessa plan vid annat tillfälle, när de spred dessa strimmor i hans trakt. Han påstod att planen var mycket smala och långa, färdades med mycket hög hastighet och de hade inga beteckningar på flygkroppen, som var ”helt blanka”.

  Här kan man se alla plan som har transponder, i realtid http://www.flygradar.se/ .
  Många vittnar om att när de ser att dessa utsläpp sker ovanför sig så finns på denna transponderbild inga plan på det ställe spridningen sker.

  Under hela vintern, våren och sommaren 2014 och därefter så har spridningen av Chemtrails ”exploderat” över södra Sverige. I klart väder ser jag detta nästan dagligen över oss och det framgår av vissa länkar på Internet, att man numera blandar in dessa nanopartiklar av bland annat barium och aluminium i flygbränslet som reguljärflyget använder. Spridningen blir därigenom enorm. Vet inte om detta stämmer.

  Men flygplanen jag såg den 1 juli 2008 följde inga flygkorridorer. De vände flera gånger för att kunna sprida dessa rutor över ett bestämt område och det råkade vara över mina hemtrakter i Västsverige.

  Självklart vet man inom försvaret att dessa främmande omärkta plan finns i svenskt luftrum och att de har tillstånd till detta. Annars är det ju intrång och då ska de skjutas ner, om de inte avviker eller landar frivilligt.

  • peterkrabbe says:

   Kalle, jag tror vi befinner oss vid en vändpunkt nu. Det blir allt fler som reagerar och så många som gör samma sorts observationer som du, så ingen svensk regering kommer att kunna mörklägga detta särskilt mycket längre. Därför är det så viktigt att frågan tas upp av våra politiker i kommande val, vi måste alla enas om att kräva svar genom de politiker vi tänker rösta på. Sekretessavptaleen måste rivas upp omgående, så en oberoende analys kan utvärdera skadeverkningarna för människor och miljö!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: