Det europeiska kalifatet. Vilken roll vill vi själva spela i det framtida Sverige?

Spanien fångar

 

Många tror nog att den muslimska drömmen att förvandla det kristna Europa till ett muslimskt kalifat förutsätter att en majoritet av befolkningen blir eller är muslimer. Så förhåller det sig inte, tvärtom är detta inte ens önskvärt.

I muslimska predikningar framhålls ofta den spanska, moriska tiden när muslimerna hade erövrat större delen av Iberiska halvön (711– 1492 e.Kr.) som den ideala samhällsformen. Under 800 år lyckades muslimerna hålla Spanien i ett fast grepp, ända tills katolikerna återtog landet med våld. Hur såg det då ut i Spanien under denna tid? Den som vill studera detta på ett lättfattligt sätt kan gärna läsa Herman Lindqvists utmärkta bok Historien om Spanien.  Där kan vi lära oss att av den muslimska styrande klassen utgjorde araberna endast c:a 50.000 individer av en befolkning som totalt omfattade 4 miljoner invånare. Därutöver tillkom några hundra tusen muslimska berber, totalt c:a 10 % av befolkningen var muslimer. Hur kunde detta vara möjligt?

 

Organisationen av Spanien baserades på ett styrande toppskikt av muslimer, som innehade alla väsentliga funktioner, särskilt de militära, för att kunna kontrollera samhället. Till deras hjälp kom en stor andel judar, c:a 5 % av befolkningen, som besatte tjänster i skiktet under muslimerna och i många fall hade funnits på plats ända sedan romartiden. Dessa skötte den praktiska förvaltningen och administration, handel, ekonomi och vetenskap m.m. och bildade en perfekt symbios med de styrande muslimska krigsherrarna och guvernörerna. De religiösa skillnaderna mellan muslimer och judar var under denna period relativt små, koranen hade hämtat mycket av sitt innehåll från de judiska skrifterna och båda var Abrahamitiska religioner med en enda gud – till skillnad från kristendomen som hävdade tre gudomligheter, Fadern, Sonen och Den heliga Anden. Att Spanien fick en blomstringstid under denna period kan nog i första hand tillskrivas judarna, inte muslimerna, som var betydligt mer erfarna inom konst, arkitektur och vetenskap.

När katolikerna lyckades återta Spanien efter de 800 åren var den första åtgärden att krossa denna symbios genom att utvisa de judar som vägrade konvertera till kristendomen, det skulle medföra att en stor del av Spaniens judar spreds över det övriga Europa, främst via Konstantinopel och vidare till det Östeuropa som låg norr därom. Det nya landet Khazarien norr om Svarta Havet fick till och med judiskt styre. Det stora inslaget av judar i Östeuropa ända fram till andra världskriget har delvis denna bakgrund. Spanien hade haft den största europeiska populationen av judar. De kallades sefardiska judar.

 

När de muslimska arméerna landsattes på Iberiska halvön under 700-talets första decennium, var deras styrkeförhållande betydligt understigande de befintliga västgotiska. Efter en seger i ett inledande fältslag mötte muslimerna inget större motstånd, utan kunde snabbt besätta huvudparten av Spaniens provinser. En förklaring kan vara att kunskapen om denna nya religion var bristfällig, till det yttre var skillnaden mot det judiska, som man sedan länge varit vana vid, ganska liten. Kanske hade inte heller de existerande småkungarna uppfört sig särskilt exemplariskt.

Men vad hände då med den spanska ursprungsbefolkningen, de övriga närmare 85 % av befolkningen, varav en tiondedel tillhörde den tidigare maktgrupperingen, kristna västgoter? Ett fungerande samhälle behöver inte bara en elit, utan kräver också en fysiskt arbetande befolkning, arbetare, jordbrukare och lydiga soldater. En pikant detalj i Lindqvists berättelse handlar om denna västgotiska ursprungsbefolkning, som till stor del bestod av invandrande folkgrupper från Skandinavien. Tilläggas kan att särskilt herulerna, som utvandrat från nuvarande sydöstra Sverige ingick som ett viktigt och fruktat krigarfolk. Som legosoldater för romarna bidrog dessa sydsvenskar till att föra kristendomen både till Spanien och tillbaks till Skandinavien, när man började sin återflyttning till främst Blekinge under 500-talet. Inslaget av blonda, blåögda spanjorer var påtagligt under lång tid. Detta kan verkligen ge oss en tankeställare, när historien nu börjar upprepa sig genom den muslimska invandringen till Sverige och övriga delar av det kristna Europa.

Bilden: blonda västgoter förs bort i fångenskap av en muslimsk vakt efter erövringen av Iberiska halvön. Alfonso X:s bok ”Las Cantigas”/ El Escorial.

 

Mitt syfte med denna berättelse är att visa att den som tror att det behövs 51 % muslimer i Sverige för att vi skall kunna bli ett muslimskt kalifat istället för ett kristet land, kan räkna med att snart få uppleva samma situation som den spanska ursprungsbefolkningen fick för mer än tusen år sedan. Den vill också visa att muslimer inte ser sig själva som den arbetande underklassen utan tvärtom som den styrande och dominerande härskarklassen. I detta avseende har mycket lite förändrats under de senaste seklerna. Kanske någon känner igen attityderna hos många nyanlända muslimer. Att vi utan knot skall betala för ett liv utan förpliktelser är bara en naturlig fortsättning på den skatt, Jizya, som icke-muslimer alltid fått betala i muslimska länder för att få tillstånd att existera där. Att våra politiker i ett sådant läge gör allt för att erbjuda muslimer platser i kommunstyrelser, riksdag och regering kan nog uppfattas som ett märkligt ställningstagande om man känner till denna historiska bakgrund. Att det muslimska kalifatet inte har mycket gemensamt med vad vi kallar demokrati behöver jag nog inte utveckla vidare.  Mångmiljonstäder som London och Rotterdam har redan muslimska borgmästare, hade inte Kaplan tvingats retirera hade vi nog också haft en muslimsk statsministerkandidat i en nära framtid. Muslimska Brödraskapet byggde under Obamas tid upp en mycket nära relation till Vita Husets befattningshavare, men har nu genom Trump fått ta ett steg tillbaks. Trenden är dock tydlig, vår eftergivenhet att erbjuda medinflytande kan få en ände med förskräckelse. Det är därför ofta värdefullt att lyssna på vad historia har att berätta!

 

Det har alltid förvånat mig att en religion som islam inte kan diskuteras utan att rasistbegreppet kommer fram. Det jag framför i denna berättelse är historiska fakta och den enda olikhet mellan människor som jag betonar är deras syn på den religion som de anser sig ha sin identitet i. Att en sådan syn kan vara minst sagt varierande är knappast okänt för flertalet och hur människor som inte ens erkänner förekomsten av olika raser ändå frossar i ett epitet som rasist är svårförklarligt. Däremot är den makthierarki som i flertalet fall följer av religioner som islam, judendomen och även kristendomen uppenbarligen näst intill omöjlig att utrota. När påven predikar fredlig samexistens med gemensamma gudshus är det inte många som tar det på allvar, så ser knappast verkligheten ut. Istället handlar det om religionernas outtröttliga kamp om makten över folket, en kamp som vi under de senaste hundra åren lyckats begränsa men nu åter riskerar att förlora vår frihet under. I islams fall är det stora flertalet politiker också högt uppsatta inom sina muslimska församlingar. Det är där vi måste se hotet mot både vår frihet och vår demokrati, inte i deras eventuella rastillhörighet.

 

Peter Krabbe

Lästips:
Herman Lindqvist / Historien om Spanien
Uno Röndahl / Herulerna – det bortglömda folket

 

139 Responses to Det europeiska kalifatet. Vilken roll vill vi själva spela i det framtida Sverige?

 1. ivanbjorn says:

  Mitt bidrag till din utmärkta artikel är en undran om vem som skapade religionerna och varför? Ett av svaren på detta finner man i följande artikel:
  Who Are the Illuminati? Renegades of the Mystery Schools

  http://humansarefree.com/2014/09/who-are-illuminati-renegades-of-mystery.html?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=wordpress_blog&utm_source=blog

  Vill man gå ännu längre tillbaka så kan man läsa på följande länk om den inprogrammering som vi människor genomgick i syftet att kontrollera oss. Artikel handlar om den starkaste energi vi besitter – sexualitet. https://2012portal.blogspot.se/2018/03/sexual-energy.html Det intressanta är att en brutal Khazarsk invasion är omnämnt i dessa texter som en brytpunkt för den inprogrammering och samhället vi lever i idag. Läser man de läsvärda länkhänvisningarna så hittar man en artikel om det som händer i England mellan den muslimska och inhemska befolkningen och vad är den kontrollerande kraften? Sexualitet – sexuella trakasserier. Detta är inte en slump! https://jonrappoport.wordpress.com/2018/03/05/uk-conspiracy-of-silence-rape-gangs-exposed-truth-tellers-twitter-account-shut-down/

  Vad drar jag för slutsatser av detta?

  Efter att ha lyssnat på radio i morse och den stora nyheten om att den amerikanska ambassaden flyttar till Jerusalem följt av de kristnas kommentarer om att judarna har rätt till Jerusalem p.g.a. att de blev lovade detta av gud för att det står i bibeln så undrar jag verkligen om den som har skrivit om detta i bibeln visste redan vad som kommer att ske idag och att dessa texter kommer att behövas i dagens världspolitik.

  Samma sak är det med muslimer. Dessa människor är lika inprogrammerade som kristna. De tror på sin koran som en helig skrift och tolkar den så som imamen tycker och bestämmer med tanke på område och tiden de lever i. Detta skapar givetvis en ordentlig friktion mellan den troende muslimen och den troende kristen och det är detta som är meningen att inplantera så mycket fragmentering i form av föreställningar som möjligt. Det fina med allt detta är att allt expanderar. Det är en av Universums grundlagar. När dessa manipulativa krafter som styr världen begav sig på väg som är kantad av lögner, våld, manipulation, förgiftning, krig m.m. så måste detta expandera. Till skillnad från kärlek som skapar och växer så kommer våld och manipulation att förgöra sig själv och förinta sig själv. Detta vet de manipulativa skaparna och försöker göra så mycket skada som möjligt vilket är tydligt i andra artiklar av Peter Krabbe om chemtrails och GMO.

  Ondskan som sådan som styr världen har inte heller någon fantasi till att skapa, men studerar man strukturer av tillvägagångsättet handlar den alltid på samma sätt. De som en gång har varit nyttiga skrifter för mänsklighetens och individens andliga utveckling som härstammar ur gamla sufiska skrifter, eller gamla skrifter från Sumer har blivit förvrängda och manipulerade till att tjäna makten och förvilla människor.

  Vad har vi för val?

  Det första och självklara är att inte tjäna makten, att åtminstone inte gå i det militära. På det personliga planet kan vi se i varandras ögon. Kasta bort alla fragmenteringar i form av muslim, jude eller kristen och bara vara en medmänniska som bidrar gärna till det gemensamma välståndet på den plats på jorden man just befinner sig. Att uppträda hyggligt när ingen ser på!

  • elfyma+ says:

   Jehovas Vittnen använder bibeln ungefär som judar och muslimer använder talmud och koranen. Det är som att tala med en vägg när man diskuterar med fanatiker.
   Bibeln förutsåg enl. dem alla tänkbara händelser även i modern tid, inkl. atombomben.
   Visst är det fantastiskt vilka siarbegåvningar det fanns för 2000år sedan.

   • ivanbjorn says:

    Att läsa bibeln kan göra vissa människor omänskliga och skadeglada. Bibeln har varit omskriven otaliga gånger och det finns i den precis som i andra ”heliga” skrifter ett dolt symbolspråk bakom den vanliga texten. Detta symbolspråk som fåtal förstår innehåller Universums uppbyggnad och Livets och Skapandets hemligheter.

    För många människor är bibel en tröst om att någon slags Gud ska komma hit och göra ordning genom att förinta världen och rädda de utvalda! De UTVALDA som tillhör en viss grupp av mänskligheten, eller en kristen grupp.

    Redan år 500 hundra har kristna ”experter” förutspått världens undergång och eftersom det inte hände så kom år 1000 påven Sylvester II med samma påstående. Så här har de kristna hållit på med, med jämna mellanrum och håller fortfarande på med enda till våra dagar. Charles Taze Russel som grundade Jehovas Vittnen var bergsäker på att jorden skulle gå under i oktober 1914 och det påstås att George van Tassel förutspådde världens undergång till 1967. Förmodligen den enda som var klarsynt även om undergången inte skedde. Han tillskrev världens undergång till människans destruktiva krafter då USA och Sovjet skulle bomba varandra sönder.

    För att återgå till Jehovas Vittnen så gjordes nästa förutspådda försök med världens undergång år 1975 beräknat på att jorden skapades 6 000 år tidigare.

    Allmän rädsla för undergång i mänskligheten skedde år 2 000 då datorer skulle krascha och år 2012 p.g.a. Majas kalender.

    Min slutsats av allt detta är att jag bryr mig inte alls om vad människor tror på eller inte tror på. Bland Jehovas Vittnen hade jag också vänner och vi umgicks också privat.

    Det som jag är förundrad över är när någon/några ger sitt hopp till en Gud som kommer att straffa alla utom den egna gruppen.
    Denna logik förstår jag lika lite som när någon lider p.g.a. sjukdom och i katolsk tänkande är denna människa tröstat med att Jesus har lidit mycket mer och t.o.m. oskyldig så det finns inget att klaga över. Trotts allt är man bara en usel syndare enligt den kristna logiken. Den kollektiva skulden är fullbordad! ☺

    Jag rekommenderar att läsa boken av Christopher Hitchens med titeln: Du Store Gud?
    Eller hur religionen förgiftar allt!

   • Tjalve says:

    Vittnena begagnar ju uteslutande sin egen, ”tillrättalagda” bibelöversättning. som vimlar av fel och vantolkningar avsedda att backa upp deras lärosatser.

  • Kurt Hahmann says:

   I din drömvärld skulle du inte leva länge / tänk på att väpnat försvar har varit grundstenen för överlevnad !
   Dessutom är mänskligheten över tid god. hade den varit ond hade vi inte kunnat existera så här länge !

 2. Lilla fröken PK says:

  Tjänstemän i Växjö kommun jämför böneutrop från en moské med glassbilens signaler, alltså som om det bara är en fråga om ljudnivå. Att böneutropet är en intolerant proklamation om islams överhöghet, har man tydligen missat helt. Detsamma gäller biskopen i Växjö, som välkomnar böneutrop från en religion som förföljer och fötrycker kristna. Anmärkninvgsvärt!

  • heraldikern says:

   Ja, högst anmärkningsvärt! Så anmärkningsvärt så det måste helt enkelt vara korruption! Det skulle i min värld, om jag var religiös och medlem i Svenska kyrkan, medföra sparken på grått papper för den biskopen!

 3. Astrid says:

  Det hade säkert varit bättre för vårt land om invandringen skett också från andra håll på jorden
  än nästan bara muslimska länder, så att olika religioner och kulturer kunnat balansera varandra – en mångkultur. Med den ensidiga inriktningen på muslimsk invandring har vi fått en ständig dragkamp mellan deras religiösa regler och vår sekulära västerländska livsstil. Om vi nu prompt måste ha storskalig invandring finns ju tätbefolkade länder i Asien att locka människor från, för att ”klara välfärden och pensionerna”.

  • Loa says:

   Nej, vi ska inte ha ”olika religioner och kulturer (för att) kunna balansera varandra”. Riket är inte något allaktivitetshus. Vi ska ha en klar identitet och kultur, nämligen svensk. Vilken f.ö. inte är sekulär, även om det verkar så, utan har djupt inbäddad kristen etik.
   Vad beträffar islam är det inte en religion, utan ett livspaket, all inclusive. Och ”vi” måste inte prompt ha storskalig invandring.

   • heraldikern says:

    Helt riktigt! Men det är knappast någon som ens diskuterar alternativen till invandring. Alla, precis alla pratar om detta som om det vore ett ofrånkomligt öde helt enkelt!

 4. Mjölner says:

  So help me God, Oh my God.
  Parallellerna nutid-historia får plötsligt en ny dimension, lilla Svedala ligger risigt till.

  Muslimerna hade herraväldet i forna Spanien och judarna administrerade samhällsmaskinen.
  Judarna har sin del i rasbiologin -”from the beginning”. När jag och frun som turister besökte
  Egypten 2006 under flygofficeren Hosni Mubarak:s diktaturregim höll militären ordning i landet.
  Vi såg då skillnaden mellan herre och slav. Muslimerna hade ganska stort inflytande när det
  gällde klädkoder mat kvinnas roll etc. men hölls i schack med militärmakt. Längs vägarna stod
  posteringar med kulsprutor och beväpnade soldater, All trafik var beordrad att färdas i konvoj
  eskorterad av militär både före och efter kolonnen. I småstäderna längs Rödahavskusten
  syntes fattigdomen och tiggeriet ocensurerat. Små barn sprang omkring och tiggde men blev
  med jämna mellanrum avhändade de insamlade pengarna av en vuxen som stått gömd under tiggarrundan. Pratade en del med militären och en del kopter som tilläts vara egna företagare.
  Alla var mycket nyfikna och intresserade av svenskarna från polcirkeln. Om man lämnade
  några pund i dricks (small money) utbröt ovationer av tacksamhet gränsande till tillbedjan.
  Om vi vill slippa muslimsk diktatur (kalifat) i vårt land är frågan. Måste vi införa diktatur med
  vapenmakt för att slingra oss ur islams grepp. Eller är det för sent. Har globalisterna med
  islams infiltration redan reglat dörren, dörren till frihet.

 5. Elisabeth Almqvist says:

  Vi lär inte komma undan denna sataniska utveckling ska drabba vårt land, speciellt då det finns svenskt parti i vår regering med flera muslimer inom partiet.

  https://ledarsidorna.se/2018/03/islamistiska-domslutet-i-solna-de-politiska-partierna-visste-stubinen-ar-tand/

  I England har 9 städer, London, Birmingham, Leeds, Blackburn, Sheffield, Oxford, Luton, Oldham, Rochdale, muslimska borgmästare. Där finns 3000 muslimska moskeér, mer än 130 muslimska Sharia domstolar, mer än 50 muslimska Sharia councils, ’Muslims Only No-Go Areas över hela UK…Muslim familjer har 6-8 barn. Nu serverar alla skolor inom UK enbart Halal-Meat. 63% av männen arbetar inte och har FREE benefits/housing. 78% av kvinnorna arbetar inte och är också ’on Free benefits /housing’.

  Vi kan gott säga, att den ljusnande framtid INTE är vår. Förmodligen är detta vad Sverige behöver. Ett land, förr så blomstrande med hög kultur och värderingar om ädelhet, med-mänsklighet , m.m….men som nu är ett land i nedgång där förfallet /avfallet resulterar i pakter inom regerings-partier att strypa demokratiska rättigheter som en trovärdig Press, t.ex. LÖGNEN har tagit över. Kristendomen har spelat ut sin roll. Den kommer aldrig att överleva med de Lögner den också förmedlar. De har förvanskat GUDS tio BUD och gjort Jesus till gud, Den Helige Ande till gud… Trissen hjälper föga. Den är i Klorna på Edom /Rom och kallas i Uppenbarelseboken för Skökan i kapitel 17 och 18. (Läs gärna hela sammanhanget från Upp.kap.1 ) Gud är ECHAD /EN och Jeshua Messias betyder Guds smorde. Allt annat är förfalskningar ända från Kejsar Konstantin’s tid på 300-talet i Rom.

  Mvh /Elisabeth Almqvist.

  ________________________________

  • Fiskargubben says:

   Elisabeth. Swedenborg gjorde en stor insats när han förklarade treenigheten. Fadern är i Sonen som själen är i kroppen och den Helige Ande, Hans verk, flödar från Hans händer. Det finns bara en Gud.

   Kristendomen kommer tillbaka. Herrens stora dag väntar.

   Katolska Jerusalem Bible säger att Rom är skökan eller Babylon, Jag minns inte vilket.

   Vi straffas för våra onda gärningar, medan Ryssland vänder om och kommer tillbaka. Allt är inte bra, Jehovas Vittnen lider, men annat går framåt.

   • Sture says:

    @ Fiskargubben,
    jag håller helt med dig.
    Men jag måste erkänna att jag under decennier efter min konfirmation i 14-årsåldern hade svårt att förstå ”treenigheten”. Och så tror jag också att det är för många människor. I ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber från 1851-64 (7.500 sidor) förklaras ”I Guds, Faderns och Sonens och Den Helige Andens namn” på flera sätt – och båda är riktiga.
    1. symboliskt:
    Fadern betyder Kärlek, Universums ursprungssubstans är kärlek och fadern är ett universellt kärleksfullt medvetande.
    Ur Fadern kommer Sonen vilket betyder att ur Kärlek kommer Visdom och Ljus. Det finns många människor som kan vara intelligenta och sluga (t. ex. satanisterna), men har de inte kärlek i sitt bröst så kan de aldrig uppnå visdom och kan aldrig ge vägledning för mänskligheten. Jesus Kristus kom således med Visdom, Ljus och vägledning till världens folk.
    Ur Fadern och Sonen utspringer Den Helige Anden vilket betecknar att ur Kärlek och Visdom kommer en Kraft som når överallt (helig kommer från ordet hel). Har vi inte flera mänskliga exempel på människor som genom att utveckla sin kärlek uppnått visdom och genom detta fått en enorm betydelse (=kraft) för världens utveckling?
    Det är intressant att notera att precis samma symbolik finns beskriven i verket ”The Aquarian Gospel of Jesus The Christ” av Levi Dowling från 1907, som påstås ha tillkommit genom uppenbarelser. Jag kan inte föreställa mig att det finns några samband mellan dessa verk.

    2. den förklaring du ger från Swedenborg är också riktig. Judas Iskariot, som var mycket imponerad av alla de under som Jesus utförde (och själv ville nå en egen berömmelse) frågade en gång Jesus hur han kunde utföra alla under långt ifrån honom själv och ändå bara vara en liten kropp. Judas frågade: hur kan du som når överallt samtidigt vara instängd i denna lilla kropp. Jesus svarade – med hänvisning till dagsljuset som breder ut sig över halva jordklotet – att ljuset måste ha ett ursprung, solen, annars blir det inget ljus. Och så förklarade Jesus att Gud når visserligen överallt men när Gud är i Jesus så är Gud i SIN VARELSES CENTRUM. Gud är alltså i Jesus och når överallt i form av hela sin ande. Gud är den andliga Solen, som når överallt.

    • Fiskargubben says:

     Jag förstod ingenting jag heller. Det var Swedenborg som öppnade mina ögon och Lorber dina. Jag hade mycket att läsa in och begrunda, men det var det värt. Det är inte stor skillnad på dig och mig.

     Jag kom utifrån, var akademiker och en katt bland hermelinerna i församlingen. Det var Swedenborg som räddade mig. Du och jag tillhör en liten skara, som inte formats av präster och pastorer. Vi är som de 7000 man Herren sparade från att böja knä för Baal, kan man säga. Det finns många bra kristna, men ledarskapet kan kritiseras.

    • Lassekniven says:

     Sture och fiskargubben

     Kan man eller skall man som kristen förlåta islam och islamism som vill förgöra kristenheten?

     • Fiskargubben says:

      Lassekniven. Situationen var kritisk för de kristna i Mellanöstern när Islam föddes. Arianerna trodde på Fadern, Modern och Sonen. Profeten Mohammed sade emot med all rätt. I Turkiet stannade de kristna i städerna och evangeliserade inte på landsbygden. Jag tror inte att en religion tillåts existera om den inte har åtminstone några sanningar och det har Islam.

      Månggifte tilläts när det var ett stort manfall i krigen. Profeten skrev ett fribrev till de kristna i Egypten.

      Det vi har nu är inte Islam, anser jag. Wahabismen är otäck.
      Muslimerna lever i stamsamhällen. Hedersmord och annat kan bero på det. Shiamuslimerna beter sig bättre.

      De tre monoteistiska religionerna har blivit fundamentalistiska. Det är en av anledningarna till att jag tror att Herren kommer tillbaka. Vill Han ena oss?

      Vad ska vi göra i dagens samhälle? Jag kan bara be och försöka bidra till debatten.

  • Mjölner says:

   @Elisabeth, måste berömma. Klarspråk, salva med mycket krut, träff nära tavlans mitt.

   • Fiskargubben says:

    Mjölner, vi är ofta på samma våglängd, men kanske inte när det gäller tro. Du måste finna din egen väg. Den här sången har jag sjungit många gånger sen 80talet när jag tog steget. Nu spelar och sjunger jag inte längre. Det är slut med piano, fiol och guitar.

    Där ska sången aldrig tystna – Perla Bjurenstedt

    • Sture says:

     @ Fiskargubben,
     tack för denna video, jättefin.

    • Mjölner says:

     @Fiskargubben, du har rätt det är olika med tron men musiken och budskapet finner jag inget fel på. Skrev väl i något inlägg att jag som 14:åring spelat kornett i Frälsningsarmens musikkår. Har sedan dess spelat trumpet i storband och dansorkester, i kyrkan på bröllop och begravningar men känner mig nu för gammal och har lagt av. Som du kanske förstår går det inte att sjunga samtidigt som man spelar blåsintrument. Varför trumpet, ett svårt instrument. Skadade i tioårsåldern vänstra handens fingrar, så sax- klarinett- sträng- och klaverspel fick jag glömma.

 6. Nikki says:

  Vid ett samtal jag hade med en docent på försvarshögskolan meddelade han att religion inte är ett hot… 😨 jag baxnade o undrade om de inte hade historia där?

 7. Fiskargubben says:

  Judarna i Sydeuropa hade sitt eget språk. Det kallades Ladino och var en variant av latin.

  Sefarderna har rykte om sig att vara goda soldater. De var viktiga i Turkiet. Jag tror det finns spänningar mellan sefarder och askenazier.

 8. Fiskargubben says:

  Prinsessan Diana och hennes muslimska pojkvän väntade barn. Ni som har läst om Litvinenko och Skripal ska veta att det inte är så underrättelsetjänster tar livet av folk. Diana dog i vad som såg ut som en olycka, men inte var det. Polonium och nervgift, som kan spåras?

  Vi ska blandas upp inte härskarna.

  Retired MI5 Agent Confesses On Deathbed: ‘I Killed Princess Diana’ June 19, 2017

  Annie Machon-former MI5 shines light on the murder of HRH Princess Diana

  • Sture says:

   @ Fiskargubben,
   den man som läser ur en rapport har jag sett många gånger på YouTube. Han verkar ha fått någon lindrigare stroke och läser lite otydligt. Han har också ofta påstått att han varit en del av Illuminati och varnar nu för vilka planer de har emot hela mänskligheten.
   Här följer John Hopkins egen redogörelse om mordet på Diana:

 9. 5ven55on says:

  Reblogga detta på 5ven55on.

 10. Lassekniven says:

  Peter
  Har jag missuppfattat dig här:
  ….som inte ens erkänner förekomsten av olika raser ändå frossar i ett epitet som rasist är svårförklarligt.
  Homo sapiens sapiens utgör en ras vilket bevisas av att alla människor på jorden kan fortplanta sig med varandra och få avkomma. Dock har européer cirka 2 procent neanderthalgener under det att afrikaner inte har några dylika. Men det utgör inget hinder för fortplantning.

  Begreppet rasism blir då ologiskt och idiosynkrasism är bättre enligt min mening. Det kräver dock en förståelse av begreppet idiosynkrasi vilket säkert många politiker inte kan ståta med.

  Homo sapiens sapiens omfattar således en mängd olika etniska undergrupper. Mot vissa av dessa känner jag en stark idiosynkrasi. Inga nämnda och inga glömda.

  Ordet rasism passar dock den omogna och tjafsande politiska och postmodernistiska makteliten väl, att köra ner i halsen på oss som har en avvikande åsikt. Ingenting sägs om kontra-rasismem som folk från MENA-länder använder mot oss vita svenska skattebetalare.

  Intressant är att nämna Systematiken med start från eukaryoter och via diverse nivåer till familjen hominidae och till underfamiljen homininae och till släktet homo och till slut arten homo sapiens.

  Ordet ras finns överhuvudtaget inte nämnt utan är något som vi hittat på.

  Samma gäller hunden med släkte canis och art varg samt underarten hund.

  • peterkrabbe says:

   Det jag vänder mig emot är naturligtvis att de som är kritiska mot mångkulturen blir stämplade som rasister för att avskräckas från att ta en diskussion om de avarter som ryms inom olika religioner. Man försöker i debatten likställa religionskritik, särskilt då kritik mot islam, med kritik mot människor med annan hudfärg. Det är effektivare att kalla en motståndare för rasist än religionskritiker.
   Frågan om européer eller asiater eller afrikaner med inbördes olikartat utseende är olika raser eller inte är mindre relevant i den diskussionen.

   • Lassekniven says:

    Ok, I got your point. Nej det är inte viktigt i den diskurs du för i kommentaren ovan men det är viktigt rent principiellt. Människan utgör en art under den ursprungliga eukaryoten.

    Kritiker som försöker framföra sanningar om PK-samhällets pyramidala svaghet, synpunkter som inte passar de styrande i form av politiker och MSM, blir alltid stämplade som kryptonazister av vederbörande. Rasism är då ett passande ord i sammanhanget.
    De är mycket rädda för att det skall uppstå en tsunamiliknande motrörelse som välter deras fina postmoderna men ytterst bräckliga PK-industri över ända.
    De kommer i så fall att förlora sina födkrokar, för dem hemska tanke att det uppstår en direktdemokrati, samt politiker-och tjänstemannaansvar inför sanningskommissioner.
    De ger väl högaktningsfullt tusan i den lilla människan. Annars hade de väl löst problemen med bland annat cancerköerna i stället för att lägga 250 miljarder kronor per år på invandring, migration och asylmottagning.
    Det finns inga vetenskapliga bevis för att mångkultur skulle vara något bra för Sverige eller något annat land.
    Min åsikt är att islam är en religion som inte passar i Sverige utan i MENA-länderna. Kristendomen passar av tusenårig tradition här.
    En liten del av de som kommer hit, efter vad jag har förstått, är rena behovsmigranter. De flesta kommer väl hit av ekonomiska skäl och bör återsändas. Se bara på den mannen som kom hit med 3 fruar och 16 ungar (säkert fler på gång) och där Nacka kommun köpte tre bostadsrätter för 14 miljoner till dem. Är inte sådant demoraliserande för skattebetalarna? Hur mycket kostade det honom att komma hit? En halv miljon? Det måste ju finnas pengar.
    Se för övrigt Fredrik Östmans förslag till miljonprogram i sitt manifest till Ett Bra Parti på hans blogg The Way of Reason.
    Det är tråkigt att gemene man inte läser alternativmedia tillräckligt, då hade nog den nya åsiktstsunamin gett sig tillkänna i september.

    • peterkrabbe says:

     Jag instämmer helt i att islam inte passar in i vår kultur. Detta beror på att islam inte bara är en religion utan ett helt samhällssystem med värderingar som är långt ifrån våra egna. Sedan tror jag också att även MENA-länderna hade haft större möjligheter att lösa sina problem utan de begränsningar som islam som samhällssystem innebär. Detta får dock bli deras ensak – vilket inte islam i Sverige är.

  • Sture says:

   @ Lassekniven,
   du blandar samman begreppet ras med begreppet art. Olika arter kan inte fortplanta sig med varandra, men raser kan det. Så du kan inte dissa begreppet ras på denna grund. Om du betraktar de biologiska kategorierna så indelas dessa i stammar (=fylum), klasser, ordningar, familjer, släkten och längst ner – arter. Här finns inte ras med. Människan är EN art.

   Sedan kan man naturligtvis diskutera vilken betydelse detta har förutom den mörka hudfärgen för vissa, de sneda ögonen för andra och de blåa ögonen för ännu andra. För mig har det ingen betydelse eftersom de intellektuella skillnaderna på individnivå inom varje ras är mycket större än mellan olika raser (om de ens finns).

   • Lassekniven says:

    @Sture
    Nu förstår jag hur du menar.
    Jag gjorde ett fel i min första kommentar till Peter där jag i första stycket skriver att Homo sapiens utgör en ras för att sedan skriva det rätta nämligen att Homo sapiens är en art vilket du ju också skriver. ”Tongue slip” från min sida.
    Följande hittade jag på Wikipedia:

    ”Människoraser
    Människoras är ett klassificeringssystem som delar in den moderna människan i stora och distinkta populationer eller grupper utifrån anatomiska, kulturella, etniska, genetiska, geografiska, historiska, lingvistiska, religiösa eller sociala skillnader. Från att först ha använts för att beteckna nationell tillhörighet började begreppet under 1600-talet kopplas till fysiska egenskaper och påstådda beteendemässiga skillnader mellan etniska grupper och användes för att skapa hierarkier och rasregelsystem gynnsamma för den dominerande etniska gruppen. Från 1800-talet användes begreppet allt oftare taxonomiskt för att beteckna genetiskt särskilda människogrupper definierade utifrån fenotyp.[1][2][3]

    Vissa biologer använder än idag begreppet men samtida forskning har visat att på ett genetiskt plan finns det inga tydliga uppdelningar i olika raser, varför begreppet ur ett taxonomiskt perspektiv inte har någon relevans.[4][5][6] Inom antropologin råder konsensus om att det inte finns människoraser, och man anser att försök till identifiering av rasskillnader mellan människor är rent ovetenskapligt.[7][8] En studie har dock visat att ungefär hälften av antropologerna vid tillfrågade universitetsfakulteter accepterar rasbegreppet inom arten Homo sapiens.[9]”.

    Den biologiska indelningen följer ju Darwins tes: survival of the fittest. Man måste ju vara svart eller mörkt brun i Afrika som är allas vårt ursprung.. Det har ju med överlevnad att göra under Afrikas starka och brännande sol. Homo erektus och Homo ergaster var ju också svarta. För tjugufem tusen år sedan var också den moderna människan i Europa mycket mörk. Kroppens biofeedbacksystem ställer ju in sig efter förutsättningarna. Lite sol innebär ljus hud för D-vitaminets skull och vice versa. Hur lång tid tog det att bli vit? 10000 år? Eller mindre?
    Begreppen ras och rasism lär väl inte försvinna ur vokabulären. Svenska forskare var rätt ”duktiga” på rasbiologi i början på 1900-talet och fram till och med WWII. Jag hade en gammal bok som hette Rasbiologi som var skriven av en professor vid universitetet i Lund. Lundberg tror jag han hette. Den boken passade i nazityskland.
    Jag har för övrigt slängt boken av naturliga skäl.

    Vänligen
    Lassekniven.

 11. Mjölner says:

  @lLassekniven, vilka underligheter menar du, fysiska, psykiska eller i största allmänhet.

 12. Pingback: Det europeiska kalifatet är nära | Varjager's Weblog

 13. Elisabeth says:

  Mycket bra skrivet, Peter. Islam i Sverige förändrar och förskjuter våra värderingar med små steg hela tiden. Nu hyr ju t o m Vanningen i Vellinge ut burkinis. Jag hoppas att den skandal-artade Solna-domen blir en väckarklocka för många. Den inflytelserike GW Persson fick ju ett långt utbrott över domen i PKs högborg, SvT. Sådant brukar ta skruv. Och i programmet Opinion Live tilläts nyligen en, för svenska förhållanden, rätt frispråkig debatt om hedersvåld.
  Följer man Johan Westerholm på Ledarsidorna får man klart för sig vilket omfattande muslimskt nätverk det finns, hur man infilterat politiken. Vi har sannerligen mycket att vara vaksamma mot. Och det är svårt när politiker och MSM är i ohelig allians.

 14. Savalle says:

  För många år sedan läste jag en bok av den nigerianske författaren Chinua Achebe som gjorde ett enormt starkt intryck på mig. Den finns nu i svensk översättning och ger en förståendeökande parallell till vad vi upplever här i vårt eget samhälle.

  https://www.bokus.com/bok/9789187179525/allt-gar-sonder/

  • Elisabeth says:

   Savalle, jag har läst den och även jag rekommenderar den varmt. Den är mycket bra. Det är lite typiskt att den skrevs på 50-talet, den utkom 1958. En sådan här bok skulle nog aldrig skrivas nu. Numera läser jag helst äldre litteratur, 50-talet var en gyllene period.
   Jag undrar också när MSM ska uppmärksamma vad som pågår i Sydafrika. Parlamentet där har bestämt att vita personers egendom får/ska konfiskeras/stjälas utan kompensation.Sydafrikanska politiker hetsar också öppet mot vita. Mord på vita är uppe i skyhöga siffror. Och inte ett pip i MSM. Inte heller bland politiker eller i ex FN. Annars vore en bojkott på plats. Det är det minsta man kan göra för dessa utsatta farmare.

   • Mo says:

    Ja, så kan det bli även i Europa, inte minst i Sverige, den dagen vi blir en minoritet och andras lagar bestämmer vem som skall äga vad. Väldigt bra att Peter har styrka att ta upp detta känsliga ämne. Samhället formulerar det som en religiös fråga när dess styrka är politisk. Med hjälp av en skyddande religion och stängda moskeer kan denna politiska rörelse utan insyn likt en hydra växa sig stark i landet. För är det något den sekuläre svensken hyser stor vördnad för så är det andras religion, den ifrågasätter man ej. När det hela började på 60-70 talet med hjälp av vänstern, Palestinarörelser och flera aktade kulturpersonligheter så var det politiska innehållet öppet och relativt klart formulerat. Så småningom kom kraften att läggas till socialdemokratin via det muslimska brödraskapet och blev alltmer dold. Hur stark den vuxit sig inom rörelsen förstår man av informativa ledarsidorna.se. Förändringen som rör hela vårt samhällsystem har tillåtits växa snabbt och okontrollerat. Likt en spindel sträcker den sina olika ben för inflytande inom politiska partier, offentlig administration, utbildning, civila organisationer, ja tom vår egen kyrka ingår i dess omfattande väv. Snart fastnar vi, sprattlar som hjälpbedjande offer, till slut tystnar lammen.

   • Loa says:

    Nya Tider har skrivit mycket om folkmordet på vita i Sydafrika, reportage på plats.
    https://www.nyatider.nu/?s=sydafrika
    Svensk dokumentär, ”Boer Project”, av en statsvetare fr Försvarshögskolan! http://boerproject.com/
    17 mars premiär i Stockholm https://www.logik.se/Produkt/biopremiar-boerproject/

 15. Astrid says:

  Vi ”straffas”, visst är det så. Ödesskulder går inte att undkomma och tar lång tid att befria sig ifrån. Liksom en enskild person har ett land förtjänat sitt öde och det man har att göra är att bli herre över det. En bidragande orsak till negativt s k karma för Sveriges del ligger sannolikt i vår sociala oförmåga: förutom självhatet, fientligheten mot varandra. Mobbning överallt. Tidigare kunde man höra hur den ena efter den andra i Ring PI intygade: ”Jag skäms, jag skäms så fruktansvärt över att vara svensk”, med vidhängande förklaring att ”vi” inte är tillräckligt generösa och omhändertagande gentemot migranterna… Allt medan egna gamla tillåts leva i misär.
  Den sociala konsten sägs vara den svåraste av alla konstarter och är kanske den vi mest av allt behöver lära oss?

  • Astrid says:

   Komplettering.
   Man kan se islam som kristendomens ”dubbelgångare”. Med avkristnandet och en allmän brist på andlighet, tar ”skuggan” över. Det är den processen vi upplever och våndas över.
   Ytterst väsentligt är vad vi gör med varandra. Kristus betonade vikten av det mellanmänskliga: ”Allt vad I haven gjort mot … haven I ock gjort mot mig.”’
   I mötet med Nästan väver karma. Mänskligheten hänger ihop. Vi är mer beroende av varandra än vi säkert förstår. Avståndet mellan dem längs fram och dem längst bak har blivit för stort och behöver hämtas in.

 16. Mjölner says:

  Människans härstamning
  Vid studier av de nu levande människorna brukar man gruppera dem efter nedärvda särdrag.
  Man kan definiera en ras med utgångspunkt från hudfärg, hår, skallform men numera utgår man
  främst från inre fysiologiska faktorer (DNA blodgrupp). De yttre olikheterna beror till största delen på yttre faktorer, miljö och näringstillgång, som påverkar kroppslängd och kroppsbyggnad.
  Olika blodtyper visar markerade skillnader i frekvens hos olika folkslag. Man har genom detta
  kunnat fastställa folkvandringar genom att påvisa olikheter i blodgruppens sammansättning
  inom ett folk. Varje enskild ras förändras oavbrutet både genom miljöpåverkan och biologiska
  skeenden. Från biologisk synpunkt existerar ingen ”ren” ras.
  Neolitiska kulturer uppstod för ca 7000 år sedan då man började bruka jorden, tämja husdjur
  och bli bofast. Moderna och primitiva människotyper har levt samtidigt på jorden.
  Cro Magnon människan- homo sapiens i Europa inför Aurignac-kulturen. Solomänniskan
  från Java och neanderthalaren liknar varandra. De rester av olika typer av människor som
  hittats har mestadels benämnts efter fyndplatsen. Apor och förhistoriska människans utveckling
  skildes åt för ungefär 25 miljoner år sedan. Trots så lång period påstår vetenskapen, att människan och chimpansen som är vår närmaste släkting i däggdjurssläktet har till 98%lika gener. OBS!Jag använder ordet ras för att förenkla skrivandet inte i något annat syfte.

  • peterkrabbe says:

   Mjölner, din beskrivning får mig att le lite i smyg, vilket visar hur infekterat rasbegreppet är idag. Att ”gruppera människor efter nedärvda särdrag” kan man kalla antingen raser eller olikartad etnisk härkomst. Dit hör naturligtvis ”yttre olikheter”, som ju är vad som för ögat skiljer människor åt. Ingen reagerar när man kallar hundar för olika rasbeteckningar, en hund är en hund men kan ändå tillhöra hundraserna schäfer eller tax eller whatever. Men en kolsvart afrikan får naturligtvis inte på samma sätt särskiljas från en eskimå. Då är det rasism. Istället försöker ”man” hänvisa till den osynliga blodgruppen, som för övrigt aldrig nämns i patientjournalerna. Det som får mig att le är hur PK-samhället försöker styra oss till att använda för tillfället ”rätt” ord och tänka ”rätta” tankar, trots att det sedan urminnes tider funnits bättre alternativ. Det jag försöker framhålla i min artikel är att raser och religion inte har med vartannat att göra, vilken människa som helst kan ha vilken religion som helst. Den som bemöter kritik mot exempelvis islam med motargumentet rasist vet ju inte vad han talar om. Religion måste kunna diskuteras utan att man använder tillmälen, hämtade från nazismens eugenik.
   Den moderna människan, Homo sapiens, har existerat under minst 200.000 år vilket har gett stora möjligheter att forma lokala variationer i utseendet. Att miljö och näringstillgång skulle ha haft någon större inverkan där betvivlar jag. Däremot är det väl tämligen klart att ett liv under brännande sol på sikt ger mörkare hud, liksom motsatsen. Man kan nog konstatera att vi vet väldigt lite om hur denna utveckling gått till, antalet fynd av skelettdelar är nära noll.
   Däremot glömmer man alltför ofta att de relativt kortvariga tiotusenåriga värmeperioderna inte är normalfallet, under 90% av människans historia har vi haft iskalotter i norr ända ner till Centraleuropa och motsvarande på södra halvklotet. Den del av världen som var lämpad att bo i begränsades till ett midjeband runt jorden i höjd med ekvatorn, därför hittar vi också tidiga kvarlevor av människan i Afrika och södra Asien. Att vår jordbrukarkultur skulle vara begränsad till de senaste 7.000 åren tror jag inte det minsta på, det kan gälla för det allt mer tillgängliga norra och centrala Europa efter den senaste inlandsisens avsmältning, men inte generellt. Vi har haft många tidigare högkulturer, det kan jag garantera. Under föregående köldperiod var Sahara en prunkande djungel med föregångskulturer till de senare i Egypten och Mesopotamien. Bibeln har tyvärr satt upp en oöverstiglig mental tröskel vid 10.000 år f.Kr, då man trodde att världen skapades. I framtiden kommer vi att få lära oss att gå åtminstone 50.000 år tillbaks i tiden när vi skall skriva vår moderna historia.

   • Mjölner says:

    @Peter, hoppsan några röda bockar i krian. Måste erkänna att mina böcker i ämnet kanske inte är alldeles färska. De tiotusenåriga värmeperioderna mellan istiderna och den beboeliga varierande zonen runt ekvatorn under dessa istider är jag medveten om. Även den grönskande Saharaöknen. Det finns också spår av enorma naturkatastrofer och vulkanutbrott som under årmiljonerna nästan slagit ut allt liv på planeten. Teorierna om människans påverkan av jordens klimat anser jag vara nonsens. Det har nyligen konstaterats att koldioxiden inte kan tillhöra växthusgaserna på grund av begränsning av gasens förmåga att absorbera reflekterande komponenter (mättningsgrad) som hindrar värmeutstrålning i atmosfären. Geologisk forskning pratar om miljoner år, bibelns tiotusen är en saga. Att bara skriva ordet ras kan få folk att gå i taket. Religionen Islam räknas i dag som folkgrupp av vårt rättssystem. Lagföring av pensionärer som sagt ”fuck islam” har blivit mode. Än så länge lever vårt Framtidsmedia via nätet, men allvarliga försök till nedsläckning pågår.

   • Loa says:

    Jag trodde bibeln sa 4.000?
    10.000 är Neolitikum, efter senaste inlandsis.

    • peterkrabbe says:

     Jag har uppriktigt sagt ingen aning om hur bibelns skapelseberättelse skall relateras till årtal. Det får våra religionsvetare svara på. Min utgångspunkt är att enorma förändringar drabbade Europa och Mellanöstern för 10.000 år sedan när våra inlandsisar på extremt kort tid smälte och samtidigt förändrade vår geografiska karta. Över Nordeuropa låg ett 3.000 meter tjockt istäcke som förvandlades till smältvatten och orsakade både landhöjningar och landsänkningar i närliggande områden. Det gjorde efter hand norra Europa beboeligt, men runt Medelhavet och i Afrika fanns samma civilisationer kvar som alltid funnits där.
     Det vore märkligt om dessa omvälvande förändringar inte skulle ha påverkat dem som senare skulle skriva bibeln. Syndafloden och Noaks ark kan exempelvis lätt ses som en följd av de enorma vattenmassor som strömmade ner norrifrån, annars saknar berättelsen logik. Vi har i Sydeuropa många canyons som skapats av floder med flera hundra meter högre vattennivåer.
     Neolitikum betecknar övergången från jakt och fiske-samhället till jordbrukarsamhället. Detta gäller inom Europa för de folkstammar som drog norrut för att kolonisera de av isen frilagda områdena, men är inte relevant för de bibliska länderna som redan tidigare hade jordbrukskulturer. För dem innebar omställningen att produktiva jordar blev allt torrare och ökenartade, vilket inte innebär att de som levt där under de svalare perioderna inte hade jordbruk. Hur gammal vår civilisation egentligen är vet vi faktiskt inte, eftersom det mesta ligger begravt under sanden idag.

     • Loa says:

      Jag är religionsvetare. Bibeln ”säger” 4004 f.Kr. De ‘bibliska’ ländernas jordbrukskulturer faller väl inom neolitikums tid. Började med bergsluttningarnas rainfall farming, innan mesopotamiska slätten togs i anspråk. Som krävde irrigering och sent omsider blev för salt.

      • peterkrabbe says:

       Loa, du får ursäkta, men jag anser inte Bibeln vara någon dokumentärt tillförlitlig källa vad gäller varken jordens eller vår nuvarande civilisations tillkomst. En sådan diskussion blir sällan konstruktiv, så låt oss nöja oss med att konstatera att det finns olika åsikter om detta. Varken det ena eller det andra går att bevisa i dagsläget. Vi vet helt enkelt för lite.

       • Loa says:

        Jag satte ‘bibliska’ inom fnuttar. Bibeln är inte min källa, jag skulle inte drömma om det! Däremot antropologi och religionsvetenskap (comparative religion). Där ingår INTE teologi, eftersom det är ett prästämne.

      • Fiskargubben says:

       Loa, då är det dags för sjunde dagen, vilodagen, i judendomen och tredje dagen, uppståndelsens dag, i kristendomen. Då ska vittnena i Uppenbarelseboken komma till liv. Swedenborg var ett av vittnena och många anser att Lorber var det andra.

       Det är svårt att bedöma år i Bibeln. Den är tillståndsrelaterad, inte händelserelaterad. Moseböckerna berättar om människans omvändelse. Ökenvandring och prövningar. Bibeln är full av symboliskt språk.

  • Sture says:

   @ Mjölner,
   du skriver i en kommentar ovan om ”Människans härstamning”och att ”Apor och förhistoriska människans utveckling skildes åt för ungefär 25 miljoner år sedan. Trots så lång period påstår vetenskapen, att människan och chimpansen som är vår närmaste släkting i däggdjurssläktet har till 98%lika gener.”
   Förr ansåg man att människan och chimpansens DNA skilde sig åt med 1,5 % och att således 98,5 % var gemensamt. Men då hade man inte räknat med de enorma skillnader i DNA mellan dessa två däggdjursarter som utgjordes av deletions (=utraderingar) och insertions (=insättningar), dvs. stora sammanhängande partier av DNA. Det är ungefär som om man skall jämföra olika stavfel mellan två utgåvor av en viss bok men undviker att ta med att i den ena utgåvan har man tagit bort hela kapitel (=deletions) och lagt till andra kapitel (=insertions) och bara räknar med stavfelen om de är enstaka. Det finns naturligtvis ingen anledning att inte också ta med dessa skillnader. Det gör man nu och då uppgår skillnaden mellan chimpansens och människans genom till 5% (ref. 1). I människans genom finns 3 miljarder DNA-positioner och skillnaden i absoluta tal är således 150 miljoner DNA-positioner.

   J B S Haldane var en legendarisk brittisk vetenskapsman, genetiker och evolutionsbiolog, som tillika var en hängiven darwinist. I denna anda skapade han 1957 tillsammans med två andra genetiker ämnet ”populationsgenetik”, som var en teoretisk matematisk modell för att kunna räkna ut hur evolutionen förlöpt. Han utgick från c:a 100.000 individer vid den tid då förtidsmänniskan för 10 miljoner år sedan började utvecklas och apans och människans vägar skildes åt. Han stötte genast på svårigheter.
   1. Under 10 miljoner år lever 500.000 generationer om man räknar med generationstiden 20 år.
   2. Om man under denna tid skall hinna med att mutera 150 miljoner DNA-positioner, såsom Darwin föreställde sig detta, så måste 300 samordnade och gynnsamma mutationer inträffa hos samtliga 100.000 individer inom varje generation, vilket är helt orimligt. Vi vet idag den spontana mutationsfrekvensen som är 30 slumpvisa och helt olika mutationer i människans fortplantningsceller, dvs. de är inte samordnade. Detta problem går under namnet ’Haldanes Dilemma’ – ett problem som sopats under mattan.
   I själva verket räknar darwinisten och paleontologen (fossilexperten) Stephen Jay Gould med att det tar 3000 generationer innan en viss mutation är fixerad hos alla individer i populationen.
   Endast en miljondel av DNA-skillnaden mellan chimpans och människa kan då förklaras med evolution
   Evolutionsteorin har ingen vetenskaplig bärighet utan har förts fram och stöttats av samma grupp människor som idag försöker skapa NWO – med udden riktad främst mot kristna människor.

   För övrigt håller jag med Peter Krabbe när han säger att ”miljö och näringstillgång skulle ha haft någon större inverkan där betvivlar jag . . . Man kan nog konstatera att vi vet väldigt lite om hur denna utveckling gått till, antalet fynd av skelettdelar är nära noll.”

   Ref.:
   1. Britten, R.J. 2002. ’Divergence between samples of chimpanzee and human DNA sequences is 5 % counting indels.’ Proc Natl Acad Sci USA 2002 Oct 15; )) (21): 13633-5.

   • peterkrabbe says:

    Tack Sture för denna värdefulla föreläsning! Dina eminenta kunskaper är till stor glädje för oss alla.

   • Lassekniven says:

    Sannolikheten att liv skulle uppstå på grund av slumpen är liten, närmast mikroskopisk. Jag har sett beräkningar på 10^-50. Skulle jorden ha legat +/- 10000 från nuläget hade chansen för liv varit liten. 10000 är mycket på jorden men i sammanhanget inte mycket.

   • Mjölner says:

    @Sture, jag böjer mig naturligtvis för den nutida uppdaterade vetenskapen. Som jag skrev i mitt svar till Peter är min litteratur i ämnet inte är särskilt färskt och jag kanske skulle hållit inne med, vad jag nu förstår, delvis missvisande uppgifter. Det är inte min mening att missleda någon med osanna data. Jag är i alla fall glad, när ja tittar i spegeln, att jag inte allt för mycket liknar en chimpans.

 17. Sture says:

  Titta på denna video av den pensionerade amiral James Lyons som den 11 februari 2015 lägger ut texten om bl. a. Barack Hussein Obama – att denne är islamist och vill förstöra USA. Marinen och militären visste redan då vilken målsättning Obama och The Deep State hade – förstöra USA (som ett första steg att förstöra världen).
  Han talar också om en order som Ronald Reagan givit Caspar Weinberger men som denne vägrat att utföra. Och nu blir det intressant. Varför vägrade Weinberger detta ? (Tänk i termer av Kabbala).

  • Fiskargubben says:

   Sture, Obama hade till vana att sätta ett finger i luften. Det är en muslimsk symbol och betyder en enda Gud.

   Tack att du postade videon om mordet på Diana.

 18. Pingback: Det europeiska kalifatet. Vilken roll vill vi själva spela i det framtida Sverige? | Petterssons gör skillnad!

 19. Pingback: Det europeiska kalifatet. Vilken roll vill vi själva spela i det framtida Sverige? | Petterssons gör skillnad!

 20. Pingback: Het Europese kalifaat. Welke rol willen we spelen in het toekomstige Europa?

 21. Astrid says:

  Kan jag lägga till ännu en liten text? Jag liksom samtalar med mig själv, vid sidan om er andra. Om det är OK, så ytterligare några rader, sedan lovar jag att inte fortsätta. Min syn på skeendena skiljer sig ju från övriga här, vilket säkert mest beror på vad man studerat för litteratur. Enligt mina läsfrukter lyfter islamiseringen fram djupa problem hos oss själva som folk och nation, och är en konsekvens av misslyckanden.
  I Sverige saknar vi värmen. Själen fryser. Ljuset och värmen måste finnas tillsammans. Ljuset utan värme gör oss kalla. Utan ljusfylld värme heller ingen kärlek. Kärlekslösheten ger olyckliga människor, liksom den brutna förbindelsen med ”Himlen”. Existentiell vilsenhet.
  Men lidande kan skola fram något stort. Ryssland har gått igenom svåra saker och blir nu på andra sidan ett andligt hopp för världen.
  En högre mening kan vara att införliva islam, liknande annat av s k dubbelgångarnatur. Ett helande för helheten; den gudomliga helheten där allt hänger nära samman i inbördes beroende.
  Kanske någon finner också sådana tankar intressanta?

  • Lassekniven says:

   Någon tänkare har sagt att allt som har hänt och allt som händer och sker i världen strävar till människans utveckling och överlevnad.
   Jag tvivlar.
   När det gäller islam har denna religion och framför allt dess utövare förmodligen liten plats i Sverige, möjligtvis som underlag för skolastikerna på universiteten.
   Astrid, du är sannolikt både godhjärtad och intellektuell men vill du ha mänsklig värme så gå till frikyrkorna eller åk till södra Italien där människorna är genuint varma, maffian utgör dock ett problem men drabbar vanligtvis inte folk i allmänhet.
   När det gäller islam bör du vara ytterst pragmatisk i ditt synsätt.
   Se bara på somalierna. Jag läste någonstans (RAMS?) att över en 15-års period har cirka 30 % arbete och jag frågar mig, är det riktiga arbeten a 38 timmar i veckan. Dessa människor är också oftast mycket konservativa i sitt religiösa synsätt.
   Vi måste städse fråga oss: who is going to pay? Gamla fru Johansson som inte får plats på äldreboende? Jag äcklas över det sätt som våra 7-klöverpolitiker har sålt ut vårt land.
   Skall man behålla 9000 unga afganmän i 3 år (och därefter förr gott) så beräknas detta kosta 1000000x3x9000= 27 miljarder kronor. Vilken är alternativkostnaden till detta? Ytterligare försämring av sjukvården?

   Vi behöver en stark kristen motståndsrörelse.

   • Alve says:

    JA, Lassekniven och vi behöver INTE 9000 afghanska män + varje mans familj med X antal medlemmar som ska försörjas av oss! Att människor känner sig vilsna och frustrerade beror i många fall på att man inte känner igen Sverige längre. Man kan mista livslusten när man förstår att man inte får kritisera rådande utveckling trots att man förstår att det här kommer att gå åt h-e. Om man säger något kritiskt blir man åtalad. Jag är född i början på 50-talet och har aldrig upplevt denna knut i magen som infunnit sig på bara några få år. Våra ungdomar som i många fall mår väldigt psykiskt dåligt påverkas naturligtvis av hur de vuxna runt dem mår. Ja, så har vi ju en hop med blinda och döva människor också. Man kan väl bara be att de börjar se igen och locket för öronen släpper.

    Våra företag behöver möjligen arbetskraftsinvandring av välutbildade människor som de inte kan få tag på i Sverige. Dessa som sannolikt kan tala engelska är inte svåra att integrera och kräver inga bidrag fån svenska skattebetalare.

 22. Mo says:

  Astrid, nu låter du som våra politiker och kyrkans ledare som vill att vi skall acceptera och införliva islam i vårt land. Men varifrån kommer den värme du efterlyser, helvetets hetta ? Nej tack till denna krigiska ojämlika religion som dyrkar den svarta stenens mörker. Titta på de samhällen den skapat i mellanöstern och Afrika, skall detta vägleda oss. Ljuset och kunskapen kommer som den alltid gjort från öst. Det vore intressant att höra Loas tankar om vår inslagna väg.

 23. Fiskargubben says:

  Bannon är i Europa för att motverka invandringen. Vart leder det? Nationella fronten vill byta namn till Nationell samling.

  DN har en någorlunda hyfsad video om president Putin. Ni får se delar av en video jag postade här för några dagar sen.

  https://www.dn.se/webb-tv/klipp/nyheter/darfor-har-putin-lyckats-styra-sa-lange/

  Jag kan glädja Mjölner med en kort video. Mig-31 testar det nya vapnet Kinzhal (Kinzjal). Missilen nådde sitt mål. Mattis i Usa är inte imponerad av de nya ryska vapnen. Surt, sade räven om rönnbären.

  • mariana says:

   Tack Fiskargubben för det vi fick se av videon om president Putin. Jag har tittat flera gånger för att ta in känslan av att han är vår ledare. En verklig ledare som man känner respekt för och som inger en känsla av ärlighet och styrka.

   • Fiskargubben says:

    Mariana, president Putin är vår ledare på det sättet att han visar våra politiker hur man ska vara ledare. Älska sitt land, vara kristen och bygga upp landet. Han hyllar kvinnan och gör inte skillnad på folkgrupper. Han besöker ofta kloster och kyrkor. På det sättet är han en andlig kraft. Hans arbetsförmåga är enorm och hans arbetsdag är mycket lång. Ingen i västerlandet kan jämföras med honom och därför är han hatad.

 24. Astrid says:

  Tack för kommentarerna; bättre än ingen reaktion alls. Jag har hämtat inspiration från antroposofisk litteratur och Rudolf Steiners ”filosofi” passar inte nutiden. Han skulle heller inte kunna vara inkarnerad i dag. Men jag är övertygad om att Steiners väldiga verk tillhör den framtid Ryssland visar vägen för: en andlig medvetandehöjning ingen kan stoppa, mer än tillfälligt.

  • Alve says:

   Jag har varit på studiebesök/praktik hos antroposoferna i Järna för länge sedan under studietiden. Det finns helt säkert bra saker hos Antroposoferna men precis som du skriver, det är inte rätt tid nu. För att slippa ifrån ytterligare islamisering av vårt land, som skulle kunna utmynna i kalifat, så krävs det helt andra tag. Det STORA problemet är att ”vanliga svenskar” inte fattar att vi har ett STORT PROBLEM eller inte vågar tänka tanken…

  • Fiskargubben says:

   Astrid, Steiner talade om Rysslands kommande betydelse. Landet blir tongivande i en avlägsen framtid, men redan nu ser jag tecknen. Hans ord om kinesernas andliga medvetande är också viktigt.

 25. Mjölner says:

  Peter ställer frågan, hur vill vi ha det med islam och ett eventuellt Europeiskt kalifat?

  Jag svarar, Jag vill inte ha något kalifat i Europa och absolut inte i Sverige. Islam som religion
  eller statsskick passar inte, enligt mitt tycke, nordiskt folk, kynne och mig själv. De två falangerna inom islam shia och sunni ligger i luven på varandra. Några ”snälla” muslimer, som en del säger sig känna, tror inte jag på.

  Vi kan be till Gud och högre makter, läsa böcker och skriva på bloggar i evighet, rösta på
  korrumperade politiker. Detta hjälper inte, vi måste komma åt konspiratörernas födkrokar, ekonomi, privatliv, avslöja och offentliggöra deras girighet och omoral, vilket vi i nuläge inte har resurser till, eller kanske aldrig kan erhålla.

  Enligt min uppfattning upprepar sig historiens mönster med en konstig symbios mellan (judar)
  sionister och muslimer. I Sverige pågår just nu en islamistisk infiltration i de etablerade partier
  vi förväntas rösta på. Valfläsket läggs upp på disken, väl saltat till valboskapens beskådande. Fam. Bonnier går nu till öppen attack mot yttrandefriheten. Den korrumperade regeringen och DÖ-alliansen agerar villiga hantlangare åt mediamogulerna. Förfarandet måste anses vara kriminellt, ytterst anmärkningsvärt samt sakna juridisk grund. Man dömer efter anonyma tyckares uppfattning. Ni som tänker foga er till islam och Mohammeds ruttna lära, ett mycket gott råd-
  läs noga och minutiöst vad som står i Koranen. Jag tänker försvara mig mot islam med alla
  medel inklusive våld.

  • Mo says:

   Mycket märkligt att SD går emot S-förbud mot religiösa friskolor, det innebär ju indirekt ett stöd för tidig indoktrinering med skattemedel. Det tycks stämma som tidigare anförts att 7 blivit 8 klövern ?

   • Alve says:

    Om det är så så är det oroväckande, håller med dig.

   • Mats says:

    Jag har också gått i ”religiös friskola”, den socialdemokratiska grundskolan. Indoktrinering på hög nivå ändå tror jag att det blivit MYCkET värre de senaste de decennierna. Förr fans det lite fint att vara lärare i dag är det genus o flumm på väldigt många skolor

    Darwin var medveten om om bristen på mellanformer i det fossila materialet men var övertygad om att det bara berodde på att man inte hunnit leta så mycket Nu över hundra årsenare med många utgrävningar gjorda så är vad jag kan förstå mönstret detsamma

    • Alve says:

     Det ligger mycket i vad du skriver Mats. Jobbade inom skolan när ”flummet” började. Skadade mig allvarligt och försvann därifrån men flummet fortsatte…

 26. Fiskargubben says:

  Nervgasen tillverkades i Sovjetunionen och de sista kemiska vapnen förstördes förra året i förtid. Skulle ryssarna vara så dumma att de dödar en exspion med en gas som kan spåras till landet? Det här handlar bara om propaganda, presidentvalet och fotbollscupen (i brittisk media). Gasen kom antagligen från Ukraina. Den som vill kunna utväxla spioner tar inte livet av motståndarsidan. Ryssarna är pragmatiska.

  ”Russia not only stopped the production of the Novichok nerve agent, but also destroyed all its reserves, as confirmed by international observers of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), security services veteran, Russian upper house lawmaker Igor Morozov told Sputnik on Tuesday.”

  https://sputniknews.com/russia/201803131062469325-russia-nerve-agent/

  Fort Russ var en rysk bosättning i Kalifornien. Siten startades för att låta västerlännigar läsa vad ryssarna läser. Det hettar till i Syrien.

  ”“As a countermeasure, Washington plans to deliver a missile and bomb strike against Damascus’ government districts,” Gerasimov said.

  He then warned that the United States would face a Russian retaliation if they decide to attack Syrian Defense Ministry facilities.”

  https://www.fort-russ.com/2018/03/russia-we-will-not-hesitate-to-shoot-out-us-jets-in-syria/

  Den holländska undersökningskommissionen kom fram till att Ryssland förstörde MH17 2014. Några duktiga holländare gjorde egna undersökningar och fann att Ukraina troligen var skyldigt. Alla övningar med det aktuella vapnet ställdes in efter att Ukraina sköt ned ett annat passagerarplan och soldaterna kan ha gjort misstag. Varför skulle Ryssland sätta upp luftvärn i en liten by på landet? Det var städerna som Ukraina bombade.

  • Mjölner says:

   @Fiskargubben, läste också om nerv agent på Sputnik. Engelsk maskirovska måntro. Det är stor risk att det smäller snart om inte USA drar öronen åt sig.

   • peterkrabbe says:

    Rex Tillerson fick sparken som utrikesminister idag av Trump. Hans ersättare kommer från toppen i CIA. Vad detta kommer att betyda funderar världen över just nu.

 27. Mjölner says:

  Muslimsunami väntar Sverige
  Mads Fuglede, dansk politiker skriver:
  Under alla år jag sett den utveckling detta fina land genomgått har jag kommit till slutsatsen att Sverige är förlorat och aldrig blir sig självt igen. När jag läste PEW-institutets beräkningar av
  muslimsk invandring till Europa och förstod att om Sverige fortsätter på sin inslagna kurs kommer
  var tredje svensk 2050 att ha rötter i Mellanöstern, blev jag chockerad. Enligt beräkningar finns det i dag omkring 300.000 muslimer i Danmark- 2050 kommer det i värsta scenariot enligt PEW
  finnas 4,5 miljoner muslimer i Sverige.Någonstans på den resa Sverige gett sig ut på kommer de
  att förlora allt de var och bli något helt annat. Han konstaterar att Sverige är på väg att döda
  folkhemmet. Siffrorna ljuger inte. Det får aldrig hända här i Danmark, skriver han, men Sverige är förlorat.
  (Vi bör med ledning av detta på ett ungefär kunna räkna ut när kalifatet är genomfört.)min anm.

  Källa: Snapphanen dk.

  • peterkrabbe says:

   Jag är trygg i förvissningen om att lätt kunna fly till Danmark om det krisar till sig. Kan i värsta fall ta mig över med roddbåt! Återstår att se om danskarna återgäldar våra räddningsoperationer från andra världskriget…

 28. Fiskargubben says:

  Jag fick lära mig n-ordet i den svenska småskolan. Säg n-ordet, sade fröken. N-ordet, vrålade vi. En gång till! N-ordet! Nu var ni duktiga barn, vissa säger fel. Vad var de där n? Det visste vi inte. Inte heller visste vi att det var fel att säga same och zigenare.

 29. Fiskargubben says:

  Jag har en dålig diagnos, men det är inget problem.
  Andra tar över.

  Jean Ferrat Tu aurais pu vivre encore un peu

  • peterkrabbe says:

   Fiskargubben, det låter allvarligt. Kan vi göra något för dig? Sture?

   • Fiskargubben says:

    Cancer och jag vägrar behandling. Jag äts upp inifrån.

    Quand je ne serai plus là

    • peterkrabbe says:

     Studera Lars Berns Anthropocene.live och hans hälsosida där. Lars har varit ordförande för Cancerfonden och är mycket påläst i sammanhanget. Det finns mycket att göra med alternativ medicin. Ta del av kommentarerna, där finns riktigt med positiva erfarenheter. Ge inte upp hoppet!

    • Alve says:

     Fiskargubben, jag instämmer med Peter K. Lars Bern är mycket påläst! Jag är med i föreningen han startade tillsammans med andra med ”alternativ” syn på sjukdom och läkande.
     Mina tankar går till Dig – du fantastiska människa!

    • Mo says:

     Fiskargubben, Peters råd är bra, viljans kraft är oerhört viktig i kampen mot en sjukdom. Vi här på bloggen, liksom säkert många andra, vill hålla dig kvar för du ger oss så oerhört mycket med din personlighet, din kunskap och insikt. Men ditt beslut måste respekteras, du kanske ser fram mot ett möte.

    • Kat says:

     Fiskargubben, vi vill att du ska bli frisk. ‘The truth about cancer’ filmerna är verkligt bra. Om du är på Facebook finns gruppen Cancer – alternativmedicinsktforum. I veckan fick vi två solskenshistorier. Två medlemmar hade lyckats läka ut sin cancer. De kan hjälpa dig med kostomläggning och cancerdödande tillskott. Kram till dig

    • Sture says:

     @ Fiskargubben,
     det var tråkigt att höra – och vi blir alla väldigt ledsna, för vi vill att du skall vara kvar hos oss.

     Jag vet att du har följt Lars Berns sajt och alla hälsoråd angående cancer. Och jag anser att han har rätt i väldigt mycket – i många fall gör cytostatika mycket större skada än nytta, men i vissa fall kan man faktiskt bota cancer. Men det finns faktiskt mycket man kan göra som ligger utanför Big Pharma:

     1. Den jag tycker att du skall ta kontakt med är dr. Erik Enby (i filmen ”Läkaren som vägrade ge upp” av Börje Peratt). Erik Enby har varit vanlig doktor på ett geriatriska sjukhus i hela sitt liv förutom att han undersökt och införlivat en uppsjö av alternativa behandlingsmetoder i sin arsenal. Jag känner honom personligen och har alltid haft väldigt stort förtroende för honom både på det personliga och yrkesmässiga planet. Han har visat att allt som kallas cancer inte är cancer utan ibland en långt utvecklad svampinfektion. Han är visserligen nu bekämpad av Big Pharma-etablissemanget men det är min absoluta övertygelse att historien kommer att ge honom rätt. Jag tror att han kommer att kunna ge dig många värdefulla råd.

     Jag skall berätta ett exempel: Siv Wernborg (siv.wernborg@gmail.com) heter en f. d. patient som hade drabbats av ett stort malignt melanom i höger ansiktshalva med spridning till lymfkörtlar på skalle och hals samt till höger öga. Doktorerna var extremt pessimistiska och den öron-, näsa-, halskirurg som hade hand om henne (jag känner honom och han är en mycket duktig kirurg och fin läkare) menade att man måste ta bort hela höger ansiktshalva inklusive höger öga och låta henne leva återstoden av sitt liv med en ansiktsprotes. Med dessa extensiva åtgärder kunde han dock som mest utlova 2 månader kvar att leva. Hon blev förtvivlad och sökte efter andra möjligheter och sökte Erik Enby. Han var försiktig med sina råd eftersom hon behandlades av kompetenta doktorer.
     När man på en grand round skulle diskutera hennes fall på Öronkliniken på det stora sjukhuset hade man dock kallat Erik Enby att närvara och få lägga synpunkter. Inför alla olika inblandade specialister redogjorde så ÖNH-kirurgen för det komplicerade fallet och lämnade sitt förslag till behandling – extensiv kirurgi – med de avslutande orden: ”Eller vad tycker du Erik?”
     Erik Enby tyckte att detta var alltför omfattande och stympande ingrepp för så lite – bara två månaders livsförlängning och ansåg att man i sådant fall kanske skulle pröva hans alternativa behandling. Så blev det.
     Hon blev helt frisk och lever nu 20 år senare i högönsklig välmåga. Det rörde sig inte om ett malignt melanom – trots att alla experter var hundraprocentigt säkra på detta – utan troligtvis om en svampinfektion. Siv Wernborg blev efter detta Erik Enbys mest hängivna supporter och jag skulle föreslå att du kontaktar henne om Erik Enby, såvida du inte själv hittar hans mottagning på nätet. Erik kommer att göra en mycket grundligare undersökning av din blodbild, bl. a. Ge inte upp !!!

     • Sture says:

      2. När det gällde många doktorers sätt att prognostisera och ta ifrån människor deras hopp så har jag många invändningar.
      När Jesus Kristus talar om att TRON är viktig så avser han inte tron på händelser bakåt i tiden utan tron på händelser framåt i tiden – det som av många kallas ”kreativ visualisering”. Man blir det man vill bli. Om man föreställer sig att bli arkitekt så blir man det. Och om man föreställer sig att bli läkare, så blir man också det. Om man föreställer sig att man skall bli sjuk så blir man det och omvänt. Detta är trons kraft – framåt i tiden. Tron kan försätta berg. De tankar man bär på stannar nämligen inte innanför skallbenet utan påverkar alla celler i kroppen liksom de påverkar människor vi känner även om dessa skulle bo på andra sidan jordklotet (och når fram lika fort som telefonsignalen – och lika trådlöst).

      Jag skall ett exempel (men jag har egentligen flera):
      För några år sedan under ett volontärarbete i ett U-land träffade jag på en tandläkare från Sydafrika, som ingick i teamet. En dag under arbetet upptäckte jag ett långt ärr i nacken ovanför operationsskjortan och frågade om detta. Han berättade att han 3 år tidigare råkat ut för en svår bilolycka. Han var baksätespassagerare då bilen plötsligt blev påkörd från sidan av en ‘drunk driver’, och kände omedelbart att han förlorade känseln i hela kroppen. Han hade fått tre riktigt otäcka frakturer i halsryggen, varav ett stort benfragment trängde djupt in i ryggmärgssäcken och tryckte på ryggmärgen. Han var totalförlamad från axlar och nedåt och låg i respirator. Doktorerna berättade för honom att han aldrig mera skulle kunna röra armar och ben på grund av den omfattande skadan. Och nu stod han här inför mig, rörde sig som vanligt med både övre och nedre extremiteter. Jag måste erkänna att jag under min långa yrkeskarriär aldrig sett något liknande. Hur kunde du bli så frisk, frågade jag. Han berättade att han aldrig accepterade att se sig själv som förlamad hela livet. Han hade genast efter olyckan börjat visualisera sin skada i nacken och tänka att han nu var helt frisk. Detta upprepades flera gånger varje dag. Doktorerna var fortsatt pessimistiska och såg till att inte ge honom något hopp (det är ju så ‘grymt’ att ge människor för mycket hopp). Så en dag efter tre månader upptäckte han att han kunde röra lite på ett finger. Han blev helt frisk – förutom en kvarstående lätt svaghet i höger hand.
      Du måste skriva en bok om detta, sade jag. Och det lovade han. Vi behöver inte fler pessimister utan TRO, HOPP och KÄRLEK.

    • mariana says:

     Fiskargubben, ge inte upp och acceptera inte din diagnos. När det verkar som om allt hopp är ute och man inte kan se någon ljusning – då kan det ”omöjliga” ske.
     Får jag vara personlig och berätta om min erfarenhet av det ”omöjliga.”

     På senvintern år 2000 blev jag uppringd från sjukhuset i den stad som min dotter bodde i. Samtalet kom från intensiven och de berättade att min dotter var inlagd efter ett suicidförsök.
     Jag bodde tjugo mil därifrån. Då jag kom upp till sjukhuset låg hon nersövd i en respirator. Jag fick också veta av en läkare att det inte fanns någon chans att hon skulle överleva eftersom hennes levervärden var så extremt dåliga. Hon hade stoppat i sig alla mediciner hon hade hemma, men det mest allvarliga var den stora mängd järntabletter hon hade svalt.

     Läkarna tog kontakt med ett sjukhus i Japan som hade stor kunskap om leverskador. De ansåg inte heller att det fanns någon möjlighet att rädda hennes liv. Levern var nästan utslagen. Hon låg nersövd i många veckor med ständiga blodtransfusioner.
     En dag kunde de emellertid koppla ur henne från respiratorn och blödningen verkade avstanna.

     Då kom nästa kris.En natt hade det blivit en stor blödning och avdelningen bestämde om en konferens om hennes fortsatta behandling. All personal på avdelningen, läkare och sjuksköterskor var samlade, då överläkaren sa att de ville sluta med blodtransfusionerna eftersom det rann rakt igenom henne, men det var jag som hade det avgörande beslutet.
     Jag vädjade till dem om råd, men de sa att det var bara jag som kunde ta det besluter.
     Jag tvingades gå på min känsla och sa att de kunde upphöra, men de fick, lova att börja igen om blödningen avstannade.

     På natten hade jag ett samtal med Gud då jag talade om vad jag kände. ”Du ska inte tro att jag tänker be dig om hjälp att du ska rädda henne! Varsågod och ordna upp det här som du vill, för du har ju redan bestämt hur det ska gå. Under alla år som barnen växte upp tackade jag dig för att du höll din hand över dem. Jag litade på dig, men nu vet jag att allt inte var bra.”

     Nästa morgon ringde sjukhuset och sa att de återupptagit behandlingen eftersom blödningen hade avstannat.

     Fiskargubben ta ett samtal med Gud och ge inte upp. En varm kram.

     • Sture says:

      @ Mariana,
      detta var väldigt fint skrivet.
      Fiskargubben, vi håller av dig här och behöver dig. Du är en fantastisk person.

  • Savalle says:

   Kära Fiskargubbe!

   Jag vet inte vad du har för diagnos och jag vet inte alls om jag kan hjälpa till på något vis, men många äldre drabbas av cancer. Så jag skriver några av mina tankar om det.

   På sajten ”Svara doktorn” berättar Sven Erik Nordin om hur han kunnat bota sig från cancer. Hans egen metod stämmer överens med teorin om cancer som framförs av Erik Enby, nämligen att cancer och kroniska sjukdomar är starkt förknippade med mikrober.

   Här är Sven Erik Nordins hemsida: http://www.svaradoktorn.se/

   Nordin hänvisar till boken ”Överlista din cancer” av Tanya Harter Pierce (https://www.bokus.com/bok/9789197971461/overlista-din-cancer-alternativa-icke-toxiska-behandlingar-som-fungerar/). I denna bok beskrivs olika alternativa metoder, bland annat nämns mycket kort en metod som benämns Low Dose Naltrexone (LDN). Den metoden är mycket intressant men nästan okänd här i Sverige.

   Denna metod (LDN) beskrivs utförligt i boken Up the Creek with a Paddle, som i alla avseenden är en helt underbar bok:
   https://www.bokus.com/bok/9781432711504/up-the-creek-with-a-paddle/

   LDN beskrivs här av Dr. Bernard Bihari: https://www.youtube.com/watch?v=rll1A3aFhjc

   LDN ökar kroppens egenproduktion av endorfiner och är därför effektiv mot alla kroniska sjukdomar samtidigt som den ger stark smärtlindring.

   Jag har med mycket god verkan provat den på två av mina hundar. Min femtonåriga tik Lulu fick juvertumör för ett antal år sedan och hon var döende för två år sedan. Hon blev bättre kort efter det att jag började med LDN och nu har tumören krympt och verkar inte vålla henne några större besvär längre.

   Här är mer om LDN: http://www.lowdosenaltrexone.org/ldn_and_ai.htm

   Fiskargubben, jag önskar dig allt väl och jag ber för dig.

 30. Sture says:

  Nu kommer det fram. Den 79-årige f.d. CIA-agenten Malcolm Howard erkänner på sin dödsbädd (han hade några veckor kvar att leva) att deltog i att spränga byggnad 7, som stod alldeles invid Twin Towers. Malcolm Howard var utbildad ingenjör och var sprängämnesexpert och hade deltagit i många ‘controlled demolitions’. När det gällde dessa tre byggnader Twin Towers + building 7 så hade Larry Silverstein arrenderat dem i juli 2001 (ett kontrakt som skulle löpa i hundra år) och försäkrat dem för gigantiska belopp. Om de råkade ut för olyckor (försäkringsvillkoren inkluderade bränder och att flygplan kraschade in i dem) så skulle han få ut 3,5 miljarder dollar. När alla rättstvister var avslutade så slutade försäkringsbeloppet på 2,2 miljarder dollar + guld för 1 miljard dollar.
  Malcolm Howard berättar här att man började apteringen av små sprängladdningar utefter hela byggnaden redan en hel månad innan 11 september.
  Vad som sedan var oroande för dem var att det alldeles för tydligt kunde ses att det rörde sig om ‘controlled deposition’, men de undgick upptäckt.
  Han talar här inte om Twin Towers alls men det är alldeles uppenbart att det även här rör sig om ‘controlled demolition’. Varför skulle Larry Silverstein arrangera en ‘controlled deposition’ för bara för building 7, som inte angripits av ‘fake planes’, medan Twin Towers ras uppenbart också rörde sig om ‘controlled demolitions’. Detta bedrägeri är ännu inte helt avslöjat – men det kommer. Var så säkra.

 31. ivanbjorn says:

  Should the Muslims fight the People of the Book [i.e., Jews and Christians], in order to force them to pay the jizya poll tax? Should the Muslims fight all the People of the Book worldwide?

  https://www.memri.org/tv/sheik-ahmad-abu-quddum-jordanian-tahrir-party-discusses-jihad-against-germany-vows-annihilate

  https://www.memri.org/player/clip/12231/1/1

 32. Mjölner says:

  Assad säger: USA:s stridsflyg är Islamiska statens flygvapen. Strider pågår i östra Ghouta utanför Damaskus. Terroristernas sista starka fäste i Syrien. Samtidigt anklaga president Assad USA för att hjälpa islamisterna. USAF är IS flygvapen.
  Befolkningen protesterar mot västrebellerna som hindrar dem att fly.
  Nästan inget av detta rapporteras eller återges i västmedia.

  Mänskliga sköldar i burar.
  Terroristerna i östra Ghouta placerar sina högkvarter och ammunitionsdepåer i källare under
  bostadshus, skolor och sjukhus. Dessa mål tvingas syriskt artilleri och ryskt stridsflyg undvika.
  De väststödda rebellerna flyttar också människor i burar som levande sköldar till militära mål.
  Detta är regeringssidan inte alltid underrättade om. Man delar upp män och kvinnor i burar som
  körs omkring på lastbilar. Rebellerna filmar de skadade och dödade, visar upp bilderna.
  Västmedia är snabba med att anklaga regimen för att döda sitt eget folk.

  Enligt otaliga vittnesmål genom åren använder terroristerna människor som kidnappats
  i andra delar av Syrien, inte sällan kristna och alawiter, en sekt inom shiaislam som Assad
  tillhör. Det är också dessa tillfångatagna som uppges ha använts som offer vid gasattacker
  som sedan regeringssidan anklagats för.
  Källa: Nya Tider

 33. Elisabeth says:

  Vilken idiotisk cirkus som pågår i London. Theresa May muckar med Putin. Varför nu ? Ja, vi minns ju alla vad som hände strax innan vinter olympiaden i Sootchi.. Oroligheterna i Ukraina inleddes. Och nu är det strax presidentval och därefter VM i fotboll i Ryssland, ett enormt prestigeladdat arrangemang. Jag har länge anat att ”något” skulle hända för att förstöra/förminska detta VM. Och det var tydligen den svaga Mrs May som fick uppdraget denna gången. Anklagelser utan bevis följt av ”ultimatum”. Räcker det inte med att Blair drog in GB i Irak p g a ”bevisen” mot Saddam ? Idioti på hög nivå. Inte många tar detta på allvar. Kommentarerna efter artiklar i brittisk press är fulla av skämt.

 34. Mo says:

  Här kan ni läsa Magnus Norells utredning om muslimska brödraskapet i Sverige och Europa, deras önskan om att slippa integration, istället förespråkas enklaver med strategisk modell för ökat inflytande i majoritets samhället. Allt för att slippa närmare samröre eller påverkan från kuffarna ?

  Klicka för att komma åt Muslimska_Brodraskapet_i_Sverige_DNR_2107-1287.pdf

  Och här ännu en kritisk socialdemokrat.

  https://ligator.wordpress.com/2015/06/01/hat-mot-kuffar-och-otrogna-ar-ocksa-hets-mot-folkgrupp/

 35. Fiskargubben says:

  Tack för all vänlighet. Ibland har jag mina stunder, men inte har jag gett upp. Jag är Herren din läkare, säger Herren i Bibeln. Han talar alltid sanning.

  En ny dokumentär om president Putin har översatts till engelska. Putin har tidigare sagt att det är Guds sak att förlåta terrorister, men hans att sända dem till Honom. Kom också ihåg att han sade att Sovjetunionens fall var en geopolitisk katastrof, som placerade ryssar i olika länder. Den som inte beklagar Sovjetunionens fall har inget hjärta, men den som vill ha tillbaka unionen har inget förstånd, sade han.

  “No Russia, no world!” – FULL MOVIE: WORLD ORDER 2018

  Ryssland säger sig ha information om att USA planerar att bomba Syriens huvudstad Damaskus. Moskva hotar med ett militärt svar om ryska liv hotas.

  https://www.dn.se/nyheter/varlden/ryssland-usa-planerar-bomba-damaskus/

  Det som händer i England oroar mig. Spänningarna ökar. Det tar normalt en månad att undersöka en nervgas. Gasen, som kan översättas som nykomling, kan finnas i flera varianter och brittiska Porton Down har tillgång till den. Nu har ännu en exilryss dött. Han var vän med oligarken Beresovski, som påstås ha hängt sig i badkaret. Beresovski hade bett Putin om förlåtelse och ville komma hem. Rudolf Hess sägs ha hängt sig när han var på väg att bli fri. Då kunde han inte ens lyfta händerna över huvudet..

 36. Mjölner says:

  @Fiskargubben, bra beslut i en mycket allvarlig situation, jag beklagar djupt att du drabbats. Lars Bern är nära nog en expert att förklara denna sjukdoms mekanism. Forskningen om cancer har kört in i väggen och står nära nog stilla.De lärde kliar sig i skallarna. De har kört in på fel spår och kan inte erkänna att de haft fel. Bern har i några suveräna artiklar om cancerns gåta noggrant gått igenom vad oberoende (forskare som inte är köpta av Big Pharma) forskning framkommit till. Enligt de teorierna är cancercellen beroende av socker för att utvecklas aggresivt. En sträng diet utan socker snabba kolhydrater fruktos m. m. skulle kunna svälta ut cancercellerna. En cell i kroppen som inte dör naturligt omvandlas till cancercell och börjar växa okontrollerat beroende på något fel i cellens ”kraftverk”. Jag önskar att du klarar krisen, med varmt deltagande från Mjölner.

 37. Mjölner says:

  @Peter Krabbe! En intressant artikel i Fria Tider om Spaniens genetiska historia unik i Europa.

  • peterkrabbe says:

   Jo, här är länken: http://www.friatider.se/spaniens-genetiska-historia-unik-i-europa
   Den visar att det fanns jordbrukare i Spanien för 8.000 år sedan. Bibeln får nog revideras lite grann. Jag relaterar gärna dessa tidiga invandrare från det afrikanska fastlandet till värmeperiodens inträde efter iskalotternas avsmältning och det därmed för jordbruket alltför varma klimatet i Nordafrika. Intressant är också att dessa inte kan klassas som negroida, vilket flertalet var vid den betydligt senare muslimska invasionen år 711. Sedan kan man ju säga att 13 undersökta individer knappast kan ge hela sanningen.

   • Loa says:

    Från FT:
    De första jordbrukarna nådde Iberiska halvön främst genom att följa norra Medelhavets kust.
    Dessa migranter, som tog vägen längs Medelhavet, uppvisar en stark genetisk koppling till dagens invånare på Sardinien.
    – Dagens befolkning på Sardinien kan ses som direkta ättlingar till människorna som spred jordbruket i Medelhavsområdet för omkring 8.000 år sedan, säger Mattias Jakobsson, populationsgenetiker vid Uppsala universitet och en av studiens författare.

    Från dess källa PNAS:
    The Neolithization of Europe has been associated with large-scale migrations from Anatolia (…). Southwestern Europe was one of the last parts of the continent reached by these migrations, and modern-day populations from this region show intriguing similarities to the initial Neolithic migrants.
    … central and northern Europe … changes during the Neolithic and later during the Bronze Age were driven by population movements into Europe from the southeast and east, first by early farmers from Anatolia and the Levant (…)
    The full Neolithic package reached the Iberian Peninsula and northern Morocco ca. 7,500 BP, with the Cardial pottery culture coming from the central Mediterranean. (…)
    Previous studies on early Iberian farmers have shown that these populations represent the descendants of migrants from Anatolia.

    • Roland Salomonsson says:

     Detta scenario är i princip korrekt. Men det finns ett annat bevis. D v s uppe på snart sagt alla klippuddar runt Medelhavet hittar man bosättningar byggda i sten, som har fästningskaraktär. Antagandet är att de tillhör en grupp människor som gruppvis flyttar från udde till udde och färdas till sjöss. De är enligt utgrävningar daterade ca 10000 f kr på Cypern även jordbrukare, samt har småboskap (i varje fall får). Omkring 8000 f kr har de nått så långt västerut, som Galitzien (NV Spanien). Under rörelsen mot väster har stenbyggnadstekniken successivt blivit allt mer välutvecklad. Vid denna tid börjar en kultur utvecklas i Normandie, Bretagne och söderut innehållande stora anläggningar av ”bautasten”. Detta stod på sin höjd ca 5000 f kr.

     Nu tog sjöfararfolket istället språnget direkt till Brittiska Öarna, bara att här började de bygga sina byar i jord istället. Jordbruket med fårskötsel når alltså Brittiska öarna 7-8000 f kr vilket är ca 2000 år innan jordbruket når Centraleuropas västkuster. Bebyggarna längst i norr nära Brittiska Öarna, kan antas vara ättlingar efter nämnda sjöfarare.

     Ett kuriosa är att sjöfararfolket sannolikt har rest i generationer både åt öst Brittiska Öarna/Medelhavet som tvärtom. I Europa finns nämnligen spår av ett DNA hos alla befolkningar av viss typ (2%). Detta DNA är en av dominanterna hos Brittiska befolkningen. DNA:et finns även som ett av dominerande på bägge sidor om gränsen mellan Spanien/Frankrike, samt på ett ställe som väcker uppmärksamhet. Den befolkning som bar upp Kretas högkultur ca 2000-1000 f kr är dominerade av just samma DNA som i Britanien. Någon gång har en stor grupp med knytningar till Brittanien etablerat sig på Kreta och skapat högkulturen. Att det är just från Brittanien visades med en kombinationsteknik, där ALLA DNA i en individs släkthistoria analyserades fram. Då kunde man se en viss kombination vilken inte kan uppstå av slump, som fanns både i Brittanien och hos Kretensarna. Kul!

 38. AnnaF says:

  Citat fran Peter Krabbe:
  ”Det har alltid förvånat mig att en religion som islam inte kan diskuteras utan att rasistbegreppet kommer fram”
  Jag är inte förvånad längre! Det har urartat helt och det värsta är att polisen har blivit diktaturens förlängda arm! Videon är ett bevis på att det är något som väldigt sjukt i samhället! Kvinnans enda brott är att efter ett brutalt överfall har uttryckt sig kritisk mot Islam och följderna av den politisk påtvingade islamisering i Sverige!

  • Alve says:

   Ja Anna F. Det här är fruktansvärt. Om inte en man hade kommit förbi under misshandeln hade kvinnan förmodligen dött. Kvinnans mål skulle upp i Jönköpings tingsrätt idag. Läste ett upprop på en annan blogg att så många som möjligt skulle åka dit som stöd för henne. Tänkte åka men är förkyld och orkade inte. Hoppas det gick bra för henne och att många var där.

   • peterkrabbe says:

    https://samtiden.nu/2018/03/christina-atalas-hets-mot-folkgrupp-aklagaren-yrkar-pa-fangelse/
    Vi får se hur tingsrätten beslutar i detta principiellt viktiga mål. Oavsett utgången lär det överklagas och leda vidare till en prejudicerande dom, som i värsta fall kan leda fram till etableringen av ett svenskt Gestapo. Efter valet kommer vi att ha tillsatt de politiker som avgör Sveriges framtid. Kommer vi att få behålla vår yttrandefrihet och friheten att tycka och tänka? Vem kommer att ha förstahandsrätten till Sverige? Vi väntar på svaret om en vecka.

    • Alve says:

     Ja, man får be och hoppas på det bästa. Arma kvinna… Jag kan knappt fatta hur Sverige kan ha förvandlats till ett land där makthavarna behandlar oss medborgare så fruktansvärt illa och vi får dessutom betala denna rättsröta.

 39. Sture says:

  Vad är det absolut grundläggande problemet med vår värld idag? Det finansiella systemet – att ett fåtal individer via bedrägeri lägger beslag på allt det som människorna i vår värld producerar. För att kunna lyckas med detta måste allt ske i hemlighet – och de måste dra med sig en mängd korrumperade människor som lever av systemet, pedofiler, Illuminati etc., etc.
  Lyssna på Ken O’Keefe när han förklarar. Det finns anledning att vara mycket optimistisk så länge som Internet är fritt – och det kommer det att vara.
  Hur gör Cesar Walan när han skall bemästra en flock på ett 30-tal aggressiva pitbull-terriers ? Han går på ledarhunden. Och sedan är problemet löst.
  Det privata centralbankssystemet (Federal Reserve, Bank of London etc.) är ‘ledarhunden’. När vi tar tillbaka allt det som dessa människor har stulit (t. ex. genom en Executive Order) så har man också tagit ifrån dem deras makt.

  • Savalle says:

   I Bibeln står det att penningbegäret är en rot till allt ont:

   Ty penningbegäret är en rot till allt ont; och somliga hava låtit sig så drivas därav, att de hava villats bort ifrån tron och därigenom tillskyndat sig själva många kval.
   (1 Timotheosbrevet 6:10)
   http://sv.bibelsite.com/swe/1_timothy/6.htm

   • peterkrabbe says:

    Även till Savalle vill jag anknyta till vad jag skrev till Sture. Bostäderna har alltid varit den främsta investeringen för ”intjänat” kapital. På biblisk tid bodde de flesta i hus av soltorkad lera som man kunde bygga själva. De som ville ha palats av bränd tegel fick dels skaffa sig en inkomst utöver det vanliga för materialinköp och konstnärlig utsmyckning, dels använda sig av dåtidens slavarbetskraft, ett normalt inslag i överklassen. För att få den där extra inkomsten behövde man vara del av det politiska systemet eller en framgångsrik köpman.
    Idag kostar en bostad hundrafalt mer, särskilt för oss som bor i ett kärvt klimat, så bibelns moral är inte helt lätt att överföra till vår tid. Det är också detta som Amschel Rothschild utnyttjade för ett par hundra år sedan när han byggde upp sina första kreditinstitutioner, underlaget för dagens världsomfattande bankoligarki. Idag är säkert merparten av västvärldens fastighetskapital intecknat i sionismens bankvälde, och därmed under full kontroll av makter vi inte känner. Jag vet inte, men antar att arabvärldens skyskrapor i Dubai med flera platser är finansierade direkt med oljeintäkter och därmed är skyddade från ekonomiska manipulationer utifrån. Hur det är i Kina kan man också fråga sig. Har vi en ekonomisk bomb där som snart riskerar att brisera?
    Kort sagt, i en värld som saknade materiell och teknisk utveckling var det lätt att se penningen som roten till allt ont, idag behöver vi ha tillgång till kapital som vi inte själva äger för att kunna bygga vårt samhälle. Hur löser vi det?

    • Savalle says:

     Enormt mycket av det som produceras och utförs i världen är onödigt och fördärvligt.

     Om kärlek skulle vara den starkaste drivkraften för oss människor skulle vi inte behöva dyra vapen och krig. Människorna skulle inte behöva producera skadliga kemikalier som sprids ut i luften av mängder av flygplan dag och natt, nästan utan uppehåll. I en kärleksfull värld skulle inte vissa människor leva i ofattbart överflöd som andra tvingas arbeta för. Vi skulle inte behöva dyra mutor till korrupta makthavare. Vi skulle inte behöva enorma övervakningssystem, underrättelsetjänster, arméer.

     Om världen vore kärleksfull skulle alla kunna vara mycket friskare. Nu byggs dyra sjukhus som då inte skulle behövas.

     Vår värld idag är en slit-och-släng-värld, även för människor.

     Den stora förändring mänskligheten behöver är att bli kärleksfull. Här är nyckeln till detta:

     http://sv.bibelsite.com/swe/1_corinthians/13.htm

  • peterkrabbe says:

   Jag håller med till fullo i kritiken mot bank- och valutasystemet. Det tror jag att de flesta gör. Samtidigt måste man fråga sig vad alternativet skulle kunna vara, rent praktiskt. Där får vi inga svar. Den som vill skaffa sig ett hus, värt fyra miljoner har normalt inte dessa fyra miljoner i fickan, utan måste låna merparten för att kunna köpa huset. Ytterligt få människor kan spara ihop kapitalet i förväg, det ser vårt skattesystem till. Behovet av huset är dessutom störst när familjen har sin svagaste ekonomi – när barnen föds och växer upp. Återstår att gå till banken och låna mot en oförutsägbar ränta, eftersom räntan kommer att kvarstå under större delen av ens liv med växlande villkor.
   Förr på landet byggde man sina hus av naturmaterial som till största delen var gratis. Arbetet utfördes av byarnas invånare gemensamt under en kort och intensiv byggperiod. Mat och dryck var belöningen. I slutändan hade alla fått samma hjälp och alla var nöjda och glada.
   Hyreslägenheter kan man alltid bygga med staten som ägare, men då är vi inne på ett annat system som saknar privat ägande. Det är där Ryssland står nu, när Putin vill skapa ett småhusbyggande med äganderätt. Det skall bli intressant att se hur han tänker lösa problemet, eftersom han delar O’Keefes syn på ekonomi. Kampen mot bankvärldens oligarker är Rysslands överlevnadsfråga. Ändå vill alla människor ha ett ”eget” hus…

   • Savalle says:

    Det naturliga vore att vi kunde ha vår egen bostad och arbeta fritt med det som intresserar oss och som är till nytta för andra.

    Men vi blir enormt utnyttjade.

    Robert David Steele säger i en intervju att Amerika är ”a two trillion $ honeypot” för den styrande eliten och att allt skulle kunna erbjudas till 10 % av det pris som betalas idag. Steele liknar människorna vid en hönsuppfödning där största möjliga profit eftersträvas för eliten och inga hänsyn tas till övriga människor.

    Eliten styr till stor del genom att de kontrollerar lagstiftning, rättsväsendet, myndigheter …

    Men dessa onda krafter skulle inte kunna genomföra sina destruktiva åtgärder på egen hand.

    Väldigt många går i deras ledband och låter sig villigt ledas. Vi alla måste sträva efter att inte medverka i det som förtrycker, förnedrar, förgiftar och plågar våra medmänniskor, djuren och naturen.

   • Sture says:

    @ peterkrabbe,
    men varför inte börja med den federala inkomstskatten på arbete. I USA går all sådan inkomstskatt på arbete till ränta på statsobligationer – dvs. rakt ner i fickorna på Rothschild, Rockefeller, Goldman-Sachs etc. – och till ingeting annat. Och vad har de gjort för att förtjäna detta? Ingenting. De har tryckt upp papperslappar från tunn luft, alltså rent bedrägeri.
    De arbetande människorna kan alltså helt sluta med att betala inkomstskatt på arbete. Sedan kan man stryka ett streck över USA:s statsskuld och säga att allt detta är bedrägeri. De skall bara få betalt för tryckerikostnad + medelprofit och inte få ersättning för den nominella summan på papperslapparna. Den del av statsobligationerna som sålts vidare av Federal Reserve till andra länder, t. ex. Kina får bankerna själva lösa in med guld.
    Om de individuella bankirerna dessutom gjort sig skyldiga till pedofili och/eller korruption så fryser den federala regeringen helt enkelt alla deras tillgångar. Då har vi kommit en bit.
    Att man sedan behöver kapital för att t. ex. bygga ett hus kan man kanske lösa på annat sätt än genom att låna pengar av rena bedragare.

   • Fiskargubben says:

    Några ryssar bygger fortfarande egna hus. Några bröder och deras familjer samlas på sommarstället och tillverkar byggnadsmaterial själva. Sommarstället är ekonomiskt viktigt eftersom de odlar själva.

    Jag byggde en gång en lekstuga utan att köpa en spik. Vi visste alltid var våra döttrar befann sig och behövde inte oroa oss för vägen och havet. Jag fick pussla ihop begagnat virke, men det var det värt. Den ”barnsköterskan” var en investering i trygghet och kostade bara arbete. En liten svart-vit TV drevs av ett gammalt bilbatteri. Flickorna kunde ”laga mat” på en gammal spisplatta. Den sommaren hade jag en skuld att betala och lekstugan var min seger.

    Byns invånare samlades för att bygga taket och sen var det taklagsfest i Sverige. Mycket gjordes gemensamt. Barnen fick ledigt från skolan när det var dags att ta upp potatisen. Det är bra att du påminner, Peter. Många unga har aldrig hört såna här historier. Det är tillsammans som vi gör skillnad.

   • Rolf says:

    Per Lundgren visar med sin forskning att vi enkelt kan ändra det ekonomiska systemet, till Ekonomisk demokrati. Ladda hem hans Introduktion, 11 sid.
    Hans triologi kan laddas hem från hans site.
    Ett mycket genomarbetat ekonomiskt system för en värld i överflöd, för alla människors bästa.
    https://nyaekonomiskasystemet.se/

    Anders Silverfall med boken MONETÄRDEMOKRATI – Humanitetens ekonomi, som bygger på Per Lundgrens arbete, visar hur det kan fungera.
    Pia Hellertz har skrivit artikel om boken:
    http://www.piahellertz.com/MONETARDEMOKRATI-Humanitetens_ekonomi.pdf

 40. Mo says:

  Ett fungerande kapitalflöde är förutsättningen för vår avancerade civilisation. Frågan är hur det kommer att se ut i en värld där bankscience tar över pengaskapandet allt mer med algoritmer och strukturerade produkter som är så komplicerade att inte ens bankmännen förstår dem. Vi kanske får en maktförskjutning till helt andra grupper i samhället.

  http://omni.se/algoritmer-tar-bankjobb-som-gett-miljonlon/a/lqzqL

  http://varldenshistoria.se/samhalle/handel/bank-krasch-och-girighet

  Här en mycket avslöjande redogörelse av svensk ekonomi med Lars Bern. Poängen är att svensk skuldsättning växer och har förts över till kommuner och framförallt privatpersoner för att kunna hålla statsskulden låg och därmed ge Sverige god kreditvärdighet. Jag tror inriktningen påbörjades under Göran Persson och nu tycks det skena . Riktigt otäckt.

  https://anthropocene.live/2018/03/10/globaliseringens-konsekvenser-for-samhallsekonomin/

 41. Martin T says:

  Nu har vi Mars 2018. Sverige går med rasande fart från en fungerande demokrati och välfärdssamhälle till en polisstat där oliktänkande trakasseras, lagförs och fängslas för sina (felaktiga) åsikters skull.

  Sionisterna i NWO tänker tydligen statuera exempel i Sverige och skickar fram sina företrädare Bonniers att verka för utökad censur – allt legitimerat av ”förintelsen”.

  Att sova blir allt svårare i detta land. Jag känner ibland att jag tycker mig förstå känslan att leva i gamla Sovjetunionen eller DDR. Man vaknar på morgonen och har redan tagit höjd för alla medborgarfientliga nyheter som skall dyka upp under dagen, men blir likväl trots det nästan alltid överraskad över vad som sker. Man har för längesedan slutat tänka, ”nu kan det inte bli värre” – för det blir det!

  Idag sitter Svenskar på statens uppdrag – ofta dömda förbrytare – och via dataprogram letar på sociala medier efter medborgare som uttryckt förbjudna åsikter och/eller använt förbjudna ord.

  Vad har vi då at se fram emot detta valår, före och efter valet?

  Nästa steg blir givetvis att scanna nätet bredare, tex bloggar som denna kommer säkert att scannas efter förbjudna åsikter, vilket innebär att i stort sett alla vi som skriver här hamnar i register över de med fel åsikter. har vi otur blir det att skaka galler plus husrannsakan.

  Steget sedan inte långt till avlyssning av privata telefonsamtal och även då jakt på otillåtna nyckelord. Även då kommer farbror Blå och hälsar på utan förvarning och internering för ”hets mot folkgrupp” följer.

  Privat mailtrafik kan också komma ifråga på samma sätt – inga problem för staten att genomföra detta.

  På sikt kan vi vänta att de som disponerar tex en villa på 160 m2 på två personer på ett eller annat sätt tvingas lämna ifrån sig bostaden till ”bättre behövende”, exempelvis en nyanländ familj med man, fyra fruar och åtta barn.

  Är detta konspirationsteorier? Tyvärr tror jag inte det. I detta land – som jag har känslan att våra ledare lovat bort som experimentland, eller lovat visa att agenda 2030, massinvandring med mera visst är genomförbart – accelererar vansinnet för var dag.

  Peter Krabbe har ju nära till Danmark och tror sig i nödfall kunna fly i en roddbåt. Det är bara att gratulera honom. Jag som bor i Norrlands inland får väl fly över kölen motsatt väg mot flyktingarna under WWII.

  Nödvändigt för alla att ha gott om kontanter hemma, gärna lite guld med, samt på något sätt lagrat drivmedel för bilen. Givetvis även övriga förråd välfyllda.

  Som sagt, man torde kanske klara sig själv den tid som är kvar, värre då för stackars barn och barnbarn, dom är oskyldiga till detta,

  • Sture says:

   @ Martin T,
   var inte så pessimistisk – det tjänar ingen på. Vad som händer i Sverige kommer i huvudsak att avgöras i USA. Och där vinner Trump varje kamp han belastas med. Flera länder i Europa ställer sig emot EU – Brexit, Polen, Tjeckien, Ungern, Österrike, och Italien som påpekades av Hedlund idag på Det Goda Samhället. När EU utsätts för denna press av Trump och öststater samt några länder i gamla Europa som kommer de inte att hålla. EU måste spricka och kommer att spricka – och då följer Sverige med. Och så har vi dessutom Putin och Kina som är en motvikt mot globalismen.

   • Martin T says:

    Sture
    Jag vill inte vara pessimist, är i botten en optimist. Jag vet att du ser ljuset i tunneln och du behövs, vi behöver alla bli injecerade med optimism i detta läge. Jag hoppas innerligt att du har rätt.

 42. Mjölner says:

  @Martin T, klokt och sant resonemang. Att tro på att politikerna efter valet skulle göra någon förändring känns mer och mer som en nitlott. Visserligen verkar något vara på väg att hända som kan bryta DÖ-läget. En SD riksdagsman har hoppat av och tyr sig nu till AfS. Kasselstrands kam växer och SD-väljarna diskuterar sin partilednings agerande. Samtidigt säger mätningar att SD och KD ökar och C rasar från 10,8 till 6,5%. Det sägs att shariadomarna i Solna tingsrätt är anledningen. Allmänheten är upprörd över det Svenska rättssamhällets förfall.

 43. Savalle says:

  Vi gamlingar har sett bättre tider, även om förfallet började accelerera när vi var unga, utan att vi visste om det.

  Här vittnar en sång, som var mycket populär på sin tid, om detta:

  Vi lever inte i den bästa av världar. Tänk så mycket bättre det skulle kunna vara!

 44. Fiskargubben says:

  Hillary Clinton slips TWICE while walking down stairs India

  Sen händer detta. Utrikesminister Lavrov ramlar. Han är äldre än Putin.

  Ibland undrar jag om det pågår trolleri i vår tid. Buckingham Palace brann och sen brann slottet Schönbrunn i Österrike.

  ”Russia’s Permanent Representative to the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Alexander Lukashevich said on Thursday that no research and development work on Novichok class of nerve agents had taken place in the Russian Federation.

  ”Let me say a few words about the toxic agents that allegedly appear in this story. After chemical weapons were destroyed in Russia [which was confirmed by the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) in 2017], its development continued in the United Kingdom itself as well as in the Czech Republic and Sweden. Following the collapse of the Soviet Union, the laboratories for the production of above-mentioned class toxic agents remained in a number of other countries, including in the Baltic states,” Lukashevich noted.”

  https://sputniknews.com/russia/201803151062579847-russia-uk-skripal-novichok-research/

  • AnnaF says:

   Tack för uppdateringen Fiskargubben!
   Ryska regeringens taleskvinna Maria Zakharovas svar på tal beträffande den påstådda ryska inblandningen i ”giftskandal”!

   Och underbara Maria som dansar kalinka……

 45. Martin T says:

  Regeringen avser som bekant ändra grundlagen vilket medför allvarliga inskränkningar i offentlighetsprincipen och därmed demokratin. http://www.friatider.se/gr-nt-ljus-f-r-ny-grundlag-mot-alternativa-medier

  För att ändra grundlagar krävs två omröstningar med ett val emellan. Regeringen vill nu trumfa igenom en omröstning nu och en efter valet i höst.

  De enda som sagt sig vara emot är SD. Moderaterna säger sig ska rösta för förslaget. Men jag tror det är mycket partipiska där. Har svårt att tänka mig i grunden tveksamma M-ledamöter rösta för detta vansinne om de får klart för sig att opinionen är mot dem och att folk vet vad som är på gång.

  Jag har mailat alla M-ledamöter i riksdagen. Gör det ni med, ställ bara enkla frågor om hur detta ska främja demokrati och yttrandefrihet, finns fakta hos myndigheter som är så farliga att Svensken inte tål dem? Osv.

  Här är dom; http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/moderaterna/

  Det enda dom är rädda är att inte bli omvalda – tänk på makten vi sitter på!

 46. Fiskargubben says:

  Hon pekade ut den ukrainska talmannen men menade en annan person. Det är mycket som kommer fram om statskuppen i Kiev 2014.

  ”Ukrainian parliament member Nadezhda Savchenko claimed on Thursday that she personally saw the incumbent chairman of the country’s parliament, Andriy Parubiy, bringing snipers to Hotel Ukraine in Kiev during the so-called Euromaidan protests in 2014.”

  https://sputniknews.com/europe/201803161062598641-ukraine-euromaidan-snipers-savchenko/

  Ryssland startar en utredning av giftattacken. En vän eller släkting tror att Julia var offret. Giftet tillverkades i Usbekistan, inte i Ryssland, och ett amerikanskt företag hjälpte till att stänga ned labbet. Enligt en internationell överenskommelse måste britterna sända information och prover till Moskva, men det görs inte. Giftet är farligare nu än förut. Eu inför troligen nya sanktioner inom kort. Det har varit konflikt sen 2014 och det här kan fortsätta länge. Gazprom lämnar London.

  ”The Russian Investigative Committee has opened a criminal probe into nerve agent attack on the daughter of ex-spy Sergei Skripal and the murder of former Aeroflot executive Glushkov.”

  https://sputniknews.com/russia/201803161062604611-russia-skripal-poisoning-investigation/

  Hillary Clinton ramlade i badkaret och bröt handleden. Det är maktskifte i huset Rotschield. En yngre kraft tar över.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: