Ett vykort från framtiden.

Edgar_Cayce_Guerison-min-720x380

 

Eftersom vi befinner oss i en utveckling som blir alltmer hotfull, med det USA-ledda NATO:s aggressioner mot Ryssland som ett tydligt påbud om ett planerat tredje världskrig, kan det vara på sin plats att för en stund släppa den sakliga och något eftersläpande samtidsanalysen till förmån för vad andra redan för länge sedan berättat om de kommande händelserna på världsscenen.

Kanske behöver vi lite tröst, ställda inför ett händelseförlopp som vi inte tycks kunna påverka. Vi skall därför ägna oss en stund åt Edgar Cayce, den försynte och kristna profeten som i sina väldokumenterade förutsägelser har haft en träffsäkerhet som imponerar även på den mest inbitne tvivlaren.

 

Edgar Cayce var amerikan, bosatt i Virginia och hade sin produktiva tid som medium under tiden 1920 fram till 1944. Han dog 1945. Den kristna tron ligger som grund för hans liv, utan att övergå till religiösa övertoner. Hans eget anspråkslösa liv fick honom att framstå som en enkel bokhållare eller köpman, till skillnad från de flesta amerikanska predikanter idag skiljde ingenting i hans yttre eller leverne honom från vilken alldaglig amerikan som helst. Bortsett då från hans förmåga att se in i en annan dimension.

Till skillnad från historiska profeter, vars sanningshalt man ofta kan ifrågasätta, finns Cayces alla förutsägelser och råd noggrant dokumenterade i realtid och förvaras fortfarande i ett särskilt bibliotek, tillgängligt för forskare. Rent praktiskt gick hans läsningar, ”readings” till så att han med hustruns hjälp försatte sig själv i ett hypnotiskt tillstånd, där han kunde svara på frågor om olika ämnen och personer, vilket samtidigt nedtecknades av hans sekreterare. Genom hypnosen öppnades hans medvetande på ett sätt som vi skall återkomma till.

Hans förutsägelser handlade om allt från världspolitik till människans forntid och framtid, geologiska förändringar över jordklotet och enskilda människors öden. Hans förmåga att analysera sjukdomar och även ge recept på botemedel är välkända inom dagens medicinska forskning.

I denna artikel skall vi främst se på hans förutsägelser om den pågående utvecklingen i världspolitiken, eftersom vi står inför ett hotande världskrig. Vi skall då tänka på att Cayces visioner nedtecknades under 1930-talet, när Stalin satt vid makten i Sovjet och kommunismen höll landet i ett järngrepp. Låt oss se på triangeldramat USA, Kina och Ryssland:

 

För Ryssland förutsåg Cayce stora förändringar. Han menade att det skulle bli fred i landet när yttrandefrihet hade återinförts. Han förutsåg ett religiöst återuppvaknande i Ryssland som skulle inge hela världen hopp. Ryssland skulle komma att få en huvudroll i världens ledarskap. Som Cayce uttryckte det skulle en ny förståelse uppstå hos ett plågat folk. Förtryck och självförakt hade lett till kommunismens övergrepp och oron i landet skulle bestå tills äkta frihet – genom yttrandefrihet och trosfrihet – hade införts. ”Ur Rysslands religiösa utveckling kommer världens hopp att födas”. De andliga förändringarna kommer att påverka folk och nationer över hela världen, enligt Cayces vision år 1938.

De människor som skulle återuppväcka den nya andligheten i Ryssland menade Cayce skulle födas efter 1940 och komma till makten efter c:a 50 år. Putin föddes 1952 och tillträdde 1999. Man kan lätt konstatera att Cayces förutsägelser under Stalins höjdpunkt, och med det kommunistiska Sovjet strax före andra världskriget, stämmer bra med vad vi ser hända just nu. Putin är noga med att ge den ortodoxa kyrkan i Ryssland fullt stöd och en framträdande plats i samhället, dess företrädare är också representerade i duman. Känns det igen?

 

Vad skulle då hända med Kina? Cayce förutsäger att det urgamla kulturlandet Kina i framtiden kommer att bli de kristna värderingarnas vagga. Om inte Amerika kan fullfölja sin utstakade väg mot ett större brödraskap och kärlek till sin nästa kommer civilisationen, och därmed världens ledarskap, att flytta västerut – till Kina, hävdade Cayce. Här finns en mångtusenårig tradition av andlighet, som är en god jordmån även för det kristna budskapet. Kan då en sådan förutsägelse vid en tid då all religiös verksamhet i Kina varit förbjuden verkligen vara möjlig?

Enligt WCC (World Council of Churches) beräkning 1996 fanns då 10 miljoner döpta kineser. Det uppskattas idag finnas mer än hundra miljoner troende kineser och kommunistpartiet förmodas vara oroligt för att förlora kontrollen över de snabbt växande församlingarna. Uppskattningar pekar på att 400 miljoner kristna kineser skulle vara realistiskt före år 2040. Antalet kristna har ökat explosionsartat i hela Kina under de två senaste decennierna. Även här verkar då Cayce ha varit på rätt spår.

 

Men USA då? Vad hade då Cayce att säga om sitt eget hemland? USA var då som nu en motpol till de asiatiska länderna. Det var ord och inga visor. Om inte nyskapande och kärleksfulla steg tas för att garantera större likställdhet inom nationen kommer det att bli en revolution, en fysisk med väpnad kamp, eftersom detta är det medel som vissa människor kommer att ta till när de känner hjälplöshet inför att få förändringar på annat sätt. Cayce uppmuntrade inte till detta, men varnade för att det var vad som skulle kunna hända i framtiden.

Cayce betonade att Amerikas ledarskap var beroende av en ansvarsfull yttrandefrihet och en fördjupad andlighet. Fastän Amerika kan anses ha goda förutsättningar för ett andligt ledarskap i världen när vi går in i det nya tusentalet är det på intet sätt säkert att vi kommer att kunna göra anspråk på den rollen. Utfallet beror på hur vi använder den frihet som vi nu har. Våra handlingar kan inte leva upp till de utmaningar och möjligheter till ett andligt ledarskap i världen som vi har, om vår definition av frihet bara skall gynna oss själva. Jag hade idag inte kunnat säga det bättre själv, tack Edgar Cayce. Du såg det redan för 85 år sedan!

Högmod, inte bara hos regeringen, utan också hos folket på individuell nivå, måste övervinnas, menade Cayce. Amerikanens tendens att skryta skiljer honom från andra nationers folk och reser barriärer mellan amerikaner och medborgare i andra länder. Om Amerika inte lever upp till kraven på andlighet kommer ledningen i världen att lämnas över till andra länder.

 

Kan man då tro på profeter? Ja, det är naturligtvis upp till var och en att bedöma. Man kan dock inte komma ifrån att Cayce förutsägelser stämmer oerhört bra med vad som händer idag, trots att världen såg totalt annorlunda ut när han gjorde dem, på randen till ett världskrig med oviss utgång och med kommunismen som potentiell världshärskare. Stora delar av Europa hade fascistiska härskare och demokratin i USA vacklade.

Cayce betonade mycket vikten av det kommande millennieskiftet, som han menade skulle innebära framväxten av en ny sorts människa. Det han tänkte på är intressant. Med andlighet menade han inte så mycket tron på Gud eller Jesus utan tron på en människa med ett bredare spektrum än den dåvarande. Vi skulle kunna utöka våra möjligheter till kontakt med avlidnas själar, få en ny syn på livet efter detta och revidera synen på Gud – som en gammalfarfar sittande på sin tron i himlen – till förmån för tron på gudomligheten som den eviga livsenergi som vi är en del av. De förmågor han själv hade under sina läsningar såg han som normala för framtidens människor, vilket onekligen öppnar hisnande perspektiv. Vi kan då konstatera att forskning och kunskap inom parapsykologi nu utvecklas snabbt och begrepp som clairvoyance och tankeläsning, som tidigare betraktades som häx- och trollkonster numera blir allt mer accepterade som realiteter. Vi vet att många djur har sinnen som vida överträffar människans, eller omvänt att vår hjärna har många dörrar som hittills förblivit stängda för oss. Kan vi förvänta oss att vi snart är mogna för att gå in i en värld av vidare dimensioner och vem avgör när dessa dörrar skall öppnas? Förutsättningen menade Cayce var att vår andlighet utvecklades i rätt riktning. Det finns ingen absolut död, bara en övergång från ett tillstånd av medvetande till ett annat. Den fysiska kroppen är bara en tillfällig boning.

 

En kombination av vetenskap och andlighet, styrd av våra utökade medvetanden, såg Cayce som grunden för en ny religion – där alla skulle kunna ha en plats. Detta skulle bli verklighet under 2000-talet. Låter det bra, eller är allt bara drömmar?

 

Peter Krabbe

Lästips:

Ph.D. Mark Thurston / Edgar Cayces Predictions For The 21st Century.

234 Responses to Ett vykort från framtiden.

 1. Stig Rydmark says:

  Jag är djupt imponerad av hans arbete på det medicinska området. Utan att ens personligen träffa
  den hjälpsökande kunde han diagnosticera en sjukdom och föreslå rätt behandling och mediciner. Ibland med medicin som vid den tiden ännu inte uppfunnits. Cayse inger stort förtroende och jag vill gärna tro att även har rätt i sina framtidsvisioner.

  • peterkrabbe says:

   Det är riktigt som du säger, att Cayce hade en förunderlig förmåga att både diagnosticera och föreskriva botemedel på i stort alla förekommande sjukdomar. Detta trots att han saknade all medicinsk utbildning. Hans recept var otroligt detaljerade och krävde goda kunskaper hos den apotekare som anlitades. I vissa fall var hans recept så komplicerade att de inte användes, det var inte precis något som kunde köpas i en butik, medan i andra var det synnerligen enkla råd. Exempelvis föreslog han några mandlar om dagen för att förebygga cancer, vilket skulle förbättra immunförsvaret. Detta senare har jag följt i tio år och är mycket sällan sjuk. Många av hans behandlingsmetoder har långt senare – motvilligt – blivit vedertagen medicin.

 2. mariana says:

  Tack Peter Krabbe för denna påminnelse om hur vår framtid kan bli till verklighet. Jag är helt övertygad om att det är så det kommer att ske.Vårt ansvar för framtiden är att vi vågar tro på den och inom oss känner att ”så är det.” Det är genom känslan vi får saker att hända. Det är en gammal kunskap och om vi så bara har en tro som ett senapskorn så bidrar vi till en kommande fredligare värld.

  • peterkrabbe says:

   Intuition var centralt i Cayces förutsägelser. ”Vi har alla en uppgift i livet”. Att formulera våra önskningar, vakna upp och genomdriva vår vilja var vägen till vår själsliga utveckling enligt Cayce. Tillsammans kan vi göra skillnad. Det är också mina förhoppningar med denna bloggen. I alla förutsägelser finns alltid ”reservationen” att genom vår egen påverkan kan vi ändra utvecklingen till det bättre. Låt oss göra det!

 3. ivanbjorn says:

  Reblogga detta på Ivans Blogg och kommenterade:
  Detta med religiositet är ganska svårt ämne för att oftast handlar detta om etablerade kyrkor byggda med en hierarkis ordning som kräver löften och underkastelse från sina tjänsteutövare. När människor i allmänhet bygger sin verklighet i denna materiella värld som inte är förankrad i en djup andlig förståelse så beter sig realiteten som en pendel. Först är den på ena sidan och sedan slår den åt andra hållet.

  Detta har hänt i Tjeckoslovakien där det var förbjudet att vara kyrkligt och när kommunismen föll så blev plötsligt kyrkor fulla och räckte inte till så det byggdes nya. Idag är kyrkor halvtomma. Människor upptäckte att andlighet genom organiserad form – genom kyrkan är en återvändsgränd. Till viktiga poster i Tjeckoslovakien har inte varit satta medmänskliga präster men folket utifrån – från väst. Penningtvätt av stora mått uppenbarades och medmänsklig prästerskap sitter i obetydliga byar och på viktiga poster sitter maktens män.

  Peter Chobot är ofta besökare i Ryssland och han berättade om hur omänsklig och med överlägsenhet uppträder dessa ortodoxa präster där. Det att de sitter i Duman imponerar inte på mig. Det intressanta skulle vara att om de inte satt där om Putin skulle vara kvar vid makten. Här vill jag påvisa det vansinnet som en organiserad religion har och deras enorma makt. Jag hoppas att människor verkligen reviderar sin andlighet och att en ny förståelse för livet uppstår precis som du skriver.
  Oftast öppnas nya andliga perspektiv hos en människa då alla andra vägar är uttömda, eftersom den nya andligheten kan bestå enbart av självkännedom och sökandet inom sig och inte utanför.

  I både Slovakien och Polen vet jag att det manipuleras i predikstolarna och om man inte röstar på ”rätt” parti så anses det vara dödssynd! Detta visar tydligt att vi människor måste komma ifrån att andra ska tala om för oss vad som är rätt och fel och själva genom egen erfarenhet måste vi komma fram till livets ståndpunkter.

  Svenska kyrkan i Sverige förbereder människor för någon sorts kris genom sina filmer samtidigt som de vilseleder människor om att det finns hjälpbehövande oftast i andra länder med knappa resurser. Svenska kyrkan utövar sin makt genom att spela på människornas känslor om medmänsklighet och därmed cementera lidandet!
  Stoppar du ett frö i jorden får du tiofalt tillbaka var du än befinner dig på denna klot. Det att folk är hungriga beror därmed på andra orsaker som krig, utsugning av länder och deras resurser, chemtrails, vädermanipulation, förgiftning m.m. Har någon läst någonstans eller hört talas om att svenska kyrkomän skulle prata om de egentliga orsakerna till svält i världen? Inte jag.

  Andlighet genom religion är med andra ord manipulation och inget annat.

  • peterkrabbe says:

   Jag instämmer i din kritik av de kyrkliga samfunden som organisationer. I varje sådan organisation bildas en hierarki som inte gynnar ändamålet, att skapa en ökad andlighet. Vi ser avarterna inte minst i den katolska kyrkan med Vatikanen och allt negativt som det medför, särskilt när ekonomi kommer in i bilden. Vi människor är tyvärr alltför lika i vår jakt efter materialismen.
   Som jag ser det står Cayce för ett nytt tänkande där individen är i centrum, inte samfunden. Kyrkorna har fungerat som en samlingsplats för likatänkande, idag har vi internet där vi kan utbyta åsikter och tankar, eller söka samförstånd. Internet fanns inte på Cayces tid, kanske visste han ändå vad som skulle komma när han tidsplanerade den nya, medvetna människan till efter millennieskiftet. Hans nya formulering av Gudsbegreppet är därför intressant.

  • @Ivanbjörn. Jag hade häromdagen kommit i ett allvarligt gräl på telefon med min ivrigt praktiserande katolska syster boende i Polen, sedan hon kom med upprörande påståenden om tyskar. Inte specifikt om excesser under Andra Världskriget, utan i allmänhet om det tyska folket. Då jag vet att min syster inte har någon fallenhet för att läsa böcker, frågade jag henne varifrån hon hämtat denna ”sanning om den onda tyska nationen”. Efter en stunds tystnad fick jag veta, att hon litar mer på kyrkans män än mina fantasier om tyskar som ett förtryckt folk. När jag sedan frågade henne hur en så hatisk uppfattning går ihop med kristendomen, svarade hon att tyskar inte är riktigt kristna – och har aldrig varit det! Jag fick också veta att antisemitism utgör en av de svåraste synderna, eftersom jag dristade mig att säga att individer och organisationer inom just denna folkgrupp har ett oproportionerligt stort inflytande i världen. Att kyrkan celebrerar Judaismens dag är helt i sin ordning enligt min devot för syster, genom att judar är ”äldre bröder i tron”. http://www.thenews.pl/1/9/Artykul/344742,Polish-Catholic-Church-celebrates-Judaism-Day

   Det lär nog dröja innan jag ringer min syster igen.

   • ivanbjorn says:

    Intressant berättelse, tyvärr känner jag igen ett sådant tankesätt.

    Alla har vi vår uppgift här på jorden så även din syster och alla måste vi på något sätt komma till ett inre insikt och självkännedom.
    I denna inre insikt och självkännedom finns det plats bara för egna erfarenheter och inte dyrkan varken av andra människor eller konstruerade gudar efter människans föreställningar… Vad beträffar tyskarnas öde finns det boken och filmen Hellstorm som man kan fördjupa sig i https://vimeo.com/173016847 och https://hellstorm.nu

    Här vill jag dock påpeka att Tyskar inte är ett undantag i en världspolitik som förstör, skändar och gör grushögar av hela nationer för att sedan återuppbygga dessa enligt önskade ritningar. Samma öde av förslavning gick till mötes våra slaviska förfäder med det sista slaget på ön Rügen. Samma öde gick indianerna till mötes och den svarta Afrika har fortfarande inte kommit på fötter av maktens härjningar. Samma makt som förstörde Tyskland och belönade och gav fristad åt det tyska toppskiktet som förde det Tyska folket till en total misär och undergång för att återigen bygga upp den efter önskade geopolitiska ritningar.

    Det är den värld vi lever i och liknande öden mötte forna Jugoslavien, Libyen, Irak, Afghanistan, Vietnam och många andra länder i världen.

 4. Sture says:

  För dem av er som inte känner till Edgar Cayce så kan jag berätta att allting finns nedskrivet, samlat och noggrannt kategoriserat i 14.000 olika ”readings” på ett bibliotek i Virginia som är uppkallat efter honom. Här kan olika forskare studera olika frågor – t. ex. vad han har sagt vid olika tillfällen till olika personer och sedan sätta samman en helhetsbild.
  En reading utgöres alltså av en person som vid ett visst tillfälle söker upp Edgar Cayce som lägger sig på soffan och under självhypnos berättar allt vad som kommer upp om denna person, tidigare liv, tidigare händelser, framtid etc.
  Edgar Cayce har alltså under dessa år mottagit personer vid 14.000 tillfällen – imponerande.

  • Rune says:

   Finns det något på svenska?

   • peterkrabbe says:

    Edgar Cayce – Den sovande profeten / Jess Stearn, go.to/reincarnationbooks är också läsvärd och på svenska.

   • Sture says:

    @ Rune
    jag har läst en del Edgar Cayce. Den bok jag tycker är intressantast är en bok av Glenn D. Kittler med titeln ”Edgar Cayce och Döda Havsrullarna” på Larsons förlag. Den finns på svenska.
    Under sina ”readings” började Edgar Cayce redan i slutet av 1920-talet prata om ”Döda Havsrullarna, vilka som skrivit dessa, var de fanns gömda, hur det såg ut där, vilka som skulle hitta dessa och mängder av uppgifter om vad som stod i dessa etc., etc.
    När sedan några beduiner 1947, två år efter Edgar Cayces död 1945, hittade rullarna genom att kasta sten in i grottöppningar blev intresset stort.
    Man gick tillbaka i biblioteket och sökte sig tillbaka till de ”readings” där han pratade om Döda Havsrullarna – och det hade han gjort vid många tillfällen.
    Här får man reda på en mängd tidigare okända uppgifter om Josef och Maria och människorna kring dem.

 5. Markus Palmheim says:

  I bibeln förbjuder Gud all kontakt med andar och efter döden finns inget, absolut inget. Mot världens slut kommer människor att vara galna och onda, och besatta av demoner, troende att de är gudar, odödliga och fyllda av visdom. New Age-tron kallas det för http://media3.egwwritings.org/pdf/sv_DSS(GC).pdf

  • Fiskargubben says:

   Du har rätt, men det vet inte alla. Efter döden finns dock liv, det har jag fått se och kan vittna om. Flera besök har jag fått när jag som bäst behövde dem.

   Galenskapen är här och speciellt på toppen. Jag vill inte anklaga många vilsna människor, som inte förstår bättre. Hur många läser Bibeln? Några ber och ber, men lyssnar inte på svaren.

   • Fiskargubben says:

    Vi får besök från ovan. Jag lovar dig, så hjälpe mig Gud, att jag har fått det.

    Glöm inte bort att änglarna finns – Minns Du sången – Nils F Nygren

   • Kat says:

    När Michael Newton med hjälp av regressionsterapi försatte sina klienter i kontakt med deras tidigare liv gjorde han en häpnadsväckande upptäckt: när hypnossubjektets övermedvetna sinne aktiverades kunde han ”se” in i andevärlden genom klientens inre öga, och inte bara det – klienten kunde dessutom berätta för honom vad själen ägnar sig åt under tiden mellan inkarnationerna.

    Jag har läst böckerna och de finns på svenska och är mycket läsvärda.

    Bok 1, Själarnas resa – Fallstudier om livet mellan liven

 6. Fiskargubben says:

  Jag är kristen, men inte organiserad och det är likadant med några andra deltagare. Vi måste alla tänka själva och ska inte stå under prästvälde som förr i tiden. Jag har studerat Swedenborg, Lorber och Steiner som alla var kristna, men inte mainstream. Cayce är mycket intressant och jag tackar Peter Krabbe för krönikan. Han fick ju ofta rätt denne man.

  Kristendomen kommer starkt tillbaka i Ryssland, men som Ivan Björn skriver är prästerna mäktiga. Moskvapatriarkatet behöver förändras eller möta motstånd av andra tänkare. Patriarkatet böjde sig under kommunismen. Även president Putin har talat om prästernas makt förr i tiden. Han nämnde att prästerna visste allt om församlingsmedlemmarna. Kyrkan i Ryssland hade hand om folkregistret precis som i Sverige.

  Jag vill inte attackera New Age helt och hållet trots att allt inte är bra där. Det är en inkörsport till kristendomen för några. Folk börjar fundera på meningen med livet, Himmelen och livet efter detta. En dag öppnar de Bibeln och förstår ingenting, men den öppnar sig när man börjar lyda.

  En av mina döttrar läser just nu Johannes Evangelium. Det är ett bra evangelium för nybörjare. Hon har alltid trott på Herren, men hon har studerat astrologi på senare tid. Jag var mycket försiktig med henne, eftersom man kommer rätt bara om man tänker själv. Ska jag utöva prästvälde i familjen? Jag satte Bibeln i hennes hand och nu läser hon, men hon måste använda sitt eget huvud. Hon läser också en bok om vad Islam var från början (stor skillnad mot idag). Det är en riktig tegelsten och ganska sällsynt.

  Innan jag tog steget och blev kristen besökte jag ett medium i min ungdom. Han fick en bild av var jag skulle bo när jag blev äldre och den stämde på pricken. Det förstod jag många år efter att jag hade flyttat hit. Jag fick också veta att jag skulle få se min skyddsängel och hon kom på besök några år senare.

  Det finns en profetia om att Korea enas och att det ska finnas kristna också i norr. Några är redan där eftersom ortodoxa skolor är tillåtna. En kristen gren evangeliserade i Kina för länge sen. När kristendomen inte längre var förbjuden kom miljoner i katakombkyrkan fram. Kineserna har alltid varit andliga.

  Jag fruktar också ett stort krig, men undrar om det äger rum först efter Koreas återförening. Förödelse är oryggligt besluten, står det skrivet. Generalstabscheferna Gerasimov och Dunford kan ha skjutit upp den stora smällen.

  • petergrafstrm says:

   Chiang Kai-shek var kristen men stod för de traditionella kinesiska dygderna och för rationalitet. Dagens Kinesiska ledning utkämpar samma kamp som han enligt mitt förmenande.

 7. ivanbjorn says:

  Detta har jag hittat på en hemsida och kan vara intressant i sammanhanget: Mer om världshistoriens mest träffsäkra profetior!

  http://den-stora-konspirationen.blogspot.se/2018/03/mer-om-varldshistoriens-mest-traffsakra.html

  Jag skulle också vilja kasta lite ljus över varför USA är en dominant världspolis som stjäl andras tillgångar och slår sönder länder i världen.

  Här tänker jag på USAs historia då människor från Europa åkte till Amerika efter att få en bättre framtid. Bättre framtid betydde i detta fall att stjäla marken från indianer, utplåna inhemsk befolkning, erövra landet och skapa sig en rikedom i konkurrens med andra vita invandrade människor. Detta är alltså karma.
  Erövra, stjäla, skända och inte hålla sina löften. På allt detta kommer handeln med den svarta befolkning och deras förslavning.

  Vi kan knappast förvänta oss något annat än att detta fortsätter nu när det inte finns något att stjäla på hemmaplan. USA blickar mot världen med större och större aggressivitet för att lägga all världens rikedom under sin kontroll.

  Vad beträffar Edgar Cayce så har jag enorma sympatier för hans arbete där en fråga återstår och det är att hur mycket av det han sa är beslagtaget så att det aldrig kommer fram.

  • Mo says:

   ivanbjorn, man kan fundera över hur mycket av Edgar Cayces kunskaper kring sjukdomar och medicinsk behandling som har beslagtagits av USA och kanske framförallt av den multinationella profitdrivna läkemedelsindustrin. Vissa av dessa kunskaper kanske man tom utvecklar för att ta fram egna patentburna behandlingar.

 8. (Plus en dynamitvideo om du klickar på mitt namn).

  Project Blue Screen; How to Identify Demon Drones in the Sky / aplanetruth.info

 9. Lassekniven says:

  Jag har doktorerat inom neurovetenskapen och otaliga är de gånger jag har öppnat skallen och innan påbörjad operation betraktat och funderat över detta vackra och förunderliga organ där allting finns. ALLT, om ni förstår vad jag menar finns där..
  Jag vill berätta om en händelse som inträffade en tidig morgon för mycket länge seda., Det måste ha varit på vårkanten då jag kommer ihåg att det var ljust innan uppvaknandet till arbetet.
  Vi var unga och bodde högst upp i ett hus i en liten femrummare som var orienterad i öster-väster. Det fanns inget master bedroom utan min fru och jag låg i ett ganska litet rum där hennes säng låg mot södervägg med huvudet mot dörren och jag mot nordvägg med huvudet mot fönstret mot västerväggen. Utsikten var för övrigt bedårande mot havet i väster och mot en vacker kyrka mot öster. Barnen låg i de andra rummen.
  Plötsligt vaknade jag av att två figurer fanns i rummet. En rörde sig flytande (alltså inga stegrörelser) mot min hustru och den andra hade just penetrerat betongväggen mot väster (sic!). Figurerna upplevde jag i stort sett i mänsklig storlek och såg ungefär ut som munkar i kåpa sedda bakifrån. Färgen var svag och i någon grå eller brun nyans. Figurerna var inte transparenta och det syntes inga detaljer i form ansiktsdrag eller extremiteter. Jag blev plötsligt klarvaken och figurerna kände detta och drog sig omgående tillbaka i en flytande rörelse och ut genom väggen. Jag blev inte rädd eller kände någon konstig skräck. Ej heller någon lukt eller att det plötsligt blivit kallare i rummet.
  Jag kommer också ihåg att jag somnade om igen utan problem.
  Vad var detta? Som vetenskapsman måste jag väl kalla det hjärnspöken men det var så påtagligt. Deja vue eller klardröm? Var det något övernaturligt och vad var i så fall syftet? Kvantmekaniskt kanske man förklara en del. En elektron kan ju vara på två platser samtidigt.
  En sådan här upplevelse som jag ofta tänker på pratar jag ju inte med vem som helst om.
  Det märkliga var att den var så påtaglig. Mer än vad man tänka sig för att ge en rationell förklaring. Jag kan säga att jag är en rationell och kritisk person som vill luta mig mot vetenskapen. Kanske Edgar Cayce hade kunnat hjälpa. Känner ni till boken om Uranthia och mediet som den bygger på?

  • Stig Rydmark says:

   Författaren och psykologen Whitley Strieber och författare Budd Hopkins har ju intressant berättat i sina böcker om personer/patienter som sedan barndomen haft besök av utomjordingar. De har berättat under hypnos och förklarats fullt tillräkneliga. Det de ofta har gemensamt är beskrivningarna som de delar med 100-tals andra är så lika och att man frågar sig varifrån alla dessa ”psykfall” kommer ifrån med samma berättelser. Ofta har de små operativa märken som om prover tagits och som inte kan förklaras på ett rimligt sätt.
   Antingen är man öppen eller också förnekar man, byggt på dagens kunskap om tidsavstånd.
   Man kan knappast förneka förekomsten av UFO:s. Då är det kanske en bra ide att vara öppen även för aliens?

   • petergrafstrm says:

    Man kan på goda grunder förneka ufos om man med uttrycket syftar på besök från andra världar. Låt dig inte luras av eliternas bedrägerier ifråga om underliga ingrepp. Såna fall tjänar utmärkt som avledande manövrer i relation till verkliga ingrepp och experiment med befolkningen. Speciellt i modern tid. Dessa elitprojekt har en farlig bakgrund iom att dom gör det för att omärkligt manipulera befolkningen. Att vara skeptisk är ofarligt men att vara benägen att tro på ett undergivet sätt kan utnyttjas av andra för onda syften.

   • peterkrabbe says:

    Om man skall förhålla sig till huruvida UFO och aliens kan existera i anslutning till vårt jordklot, måste man förstå hur begreppet tid skall uppfattas. Tid är nämligen relativt. Vi definierar tidsbegreppet i förhållande till ljusets hastighet, 300.000 m/sek. Om ett objekt färdas i samma hastighet står tiden stilla, om det färdas långsammare förbrukas tid och om det färdas snabbare rör sig objektet in i framtiden.
    Vårt närmaste stjärnsystem Alfa Centauri ligger på drygt 4 ljusårs avstånd. Det innebär att efter en resa tur och retur i ljusets hastighet skulle resenären komma tillbaks till jorden efter att 8 år passerat för övriga invånare på jorden, trots att resenären upplever att ingen tid alls förflutit sedan avresan. Detta skulle innebära en resa tillbaks i tiden för resenären. Om omvänt resan hade gått snabbare än ljusets hastighet skulle resenären ha hamnat i vår framtid istället.
    I de resonemang som vanligtvis förs utgår man ifrån att ingen hastighet nära ljusets eller däröver existerar och att därför utomjordiska besökare är otänkbara med tanke på avståndet. Man ser då på aliens som på människor med en fysisk kroppsmassa som inte kan förflyttas i aktuella hastigheter, inte på knippen av livsenergi i likhet med våra själars energi, som förflyttar sig efter andra fysiska lagar ungefär som ljusets energi. Det finns exempel på teleportering, där ett objekt förflyttar sig snabbare än ljusets hastighet, dvs vi kan inte se förflyttningen med våra ögon, bara resultatet av förflyttningen.
    Det finns anledning att vara öppen för att en teknik faktiskt existerar trots att vår nuvarande expertis inte erkänner den. Så är det med hela aliens-konceptet. Kanske är detta frågor som Cayces framtidsmänniska kommer att ha mer klart för sig än vad vi har. Dags att visa ödmjukhet inför det okända!

    • Stig Rydmark says:

     Instämmer helt i din skrivning. Själv försöker jag vara öppen inför det okända och vi kommer säkert att i framtiden se nya häpnadsväckande upptäckter. Allt är inte uppfunnit än.

    • petergrafstrm says:

     Det som kallas teleportering av fotoner går inte att använda för att överföra information snabbare än ljuset därför att det ingrepp man gör när man skapar info i ena änden inte går att styra utan beror helt av slumpen. När man gjort en mätning i ena änden vet man omedelbart vad fotonen hade för egenskap i den andra änden, men man kunde inte bestämma vilken egenskap den första fotonen skulle ha.
     Däremot går det att utnyttja det kvantfenomenet för att hindra hemlig avlyssning.

   • Sture says:

    @ Stig Rydmark,
    jag tror att det är helt fel att blanda in utomjordingar i detta resonemang.

    Vad Lassekniven upplevde var helt enkelt själsliga gestalter som besökte honom under natten. Det finns hur många berättelser som helst om detta.
    För den som tittar på programmet ”Det okända” blir detta uppenbart. Detta program har nu gått varje vecka i 15 säsonger, det blir ≈ 750 program (≈ 750 timmar) om man bortser från repriserna. De synska människorna i detta program, speciellt engelsmannen Terry, Lena Ranehag, holländaren Birkan m. fl. är oerhört exakta i beskrivningen av de andliga gestalterna – och de inblandade (ofta anhöriga) blir helt häpna över deras precision.
    Jag har på min dator sparat ner 10 timmar av vad mediet LIsa Williams och 27 timmar med mediet James van Praagh – ännu mera fantastiska berättelser (=medierna ännu pricksäkrare).
    På sidan IANDS (International Association for Near Death Studies) finns sedan 2002 samlat 400 detaljerade berättelser från människor som varit nära döden (och det är bara från dem som vet om att denna sida finns och bemödat sig om att skriva ner sina upplevelser).

    Men det är klart att man kan göra som de flesta människor gör – blunda, hålla för öronen eller stoppa huvudet i sanden. AnnaF var i en tidigare kommentar upprörd över att människor inte ser den fysiska verklighet som hon ser och som för henne är helt uppenbar (och jag håller med). Men här kan jag vara lika upprörd över att vetenskapligt utbildade människor inte ser det som finns alldeles framför näsan på dem – den andliga verkligheten. Det är en tunn hinna (mycket tunn hinna) som skiljer vår fysiska verklighet från den andliga verkligheten. Och det som skiljer dem åt är att de har olika vibrationsfrekvenser – på samma sätt som radio- och TV-program inte stör varandra såvida de inte råkar sända på samma frekvens.

    Peter Krabbe frågade i en kommentar vart själen tar vägen när den lämnat kroppen. Det beror på de tankar man har om döden när man dör. Man måste nämligen veta vart man skall ta vägen. De allra flesta människor i vår kultursfär hamnar i ”himlen” (ja, även de som syndat). På den andra sidan kan man på själens utsida veta exakt vad denna människa tänker och känner. Där blir man således precis så som Edgar Cayce förutspår – lika träffsäker i sin karaktär av dessa själsliga entiteter som synska människor (och Edgar Cayce) är om döda människors karaktär. På grund av just denna egenskap (man vet ”allt om alla” – ingenting kan döljas) så blir det en uppdelning av onda och goda. De onda skyr de goda, som ser rakt igenom dem.
    Vissa (de oförbätterligt onda) hamnar i helvetet en tid (där finns de onda människorna samlade). Men inte som ett straff utan som en absolut nödvändighet. De har ju redan i det fysiska livet levt tillsammans med både onda och goda (”Guds sol lyser över både onda och goda”) – och detta hjälpte inte. Det är därför endast genom att konfronteras med enbart onda människor som de kan komma på andra tankar och inse att de är delaktiga i att skapa sin egen ondska. Helvetet är således inte ett straff utan en nödvändighet för läkning.

    Sedan finns det s. k. ”earth bound entities”. Detta är vad vi menar med ”spöken” – människor som är förvirrade och inte vet vart de skall ta vägen. De kanske inte vågar ”gå mot ljuset” eftersom de känner sig ”syndiga” (Här har kyrkan en stor skuld att betala). De fastnar då mellan de två världarna och kan leva som själsliga gestalter i flera hundra år. De kan se och höra och läsa och känna andra levande människors tankar och känslor och gör förtvivlade försök att kommunicera. Men de levande människorna känner och upplever oftast ingenting. Detta blir en ganska förtvivlad och ensam situation. Det är därför det är så fel att begå självmord och s.k. ”spöken” utgörs ofta av sådana människor. De tror att de genom att begå självmord ”gör slut på allt”. Men det händer inte. Vad som istället händer är att de är kvar i den fysiska världen men inte längre kan kommunicera med någon.

    • Stig Rydmark says:

     Tack för ditt intressanta svar. Såg själv för några år sedan ett antal TV-program om medier och deras kontakt med andevärlden. Vad jag minns förekom endast ett spöke/ande som visade sig, hemsökte de boende.
     Din förklaring är mer sannolik. Eftersom jag är öppen för det oförklarliga finns också utomjordingar med i den bilden.

     • Sture says:

      @ Stig Rydmark,
      det finns antagligen liv i hela universum – så det finns säkert också utomjordingar. Frågan är bara hur de tar sig hit, som Peter Krabbe påpekade (även om jag inte tror att det är omöjligt). Min invändning gällde bara att det blir långsökt att tro att just de som besökte Lassekniven den natten vore utomjordingar. Det ligger väl mycket närmare till hands att tro att det just var ”jordbundna” själar som besökte honom.

  • peterkrabbe says:

   Jag läste teoretisk fysik på universitetet innan jag gick över till arkitektutbildningen. Där var Einsteins teorier centrala, särskilt relativitetsteorin har följt mig genom livet och påverkat min uppfattning om människan och livet. Enligt den är energi och massa i princip samma sak och omvandlas med hjälp av en konstant – ljusets hastighet. Vi kan definiera allt som en energiform, fast med varierande våglängd. Den går aldrig förlorad utan ändrar bara form. Ett exempel är ett vedträ som brinner upp. Vi uppfattar den som en fast massa, men när den brinner omvandlas den energi som dess fasta massa utgör till energiformerna ljus, värme och en liten restprodukt av massan i form av aska. Ljus- värmeenergierna försvinner inte utan tunnas ut genom sin rörlighet tills vi inte kan uppfatta dem mer, ungefär som ringarna på vattnet. Men de finns där fortfarande, som ett allt mindre tillskott till de energier som redan fanns där.
   På samma sätt förhåller det sig med den mänskliga kroppen när vi dör. Om den kremeras tillförs den värmeenergin i ugnen, om den förmultnar sker det genom andra former av energiomvandling till vad vi kan kalla jord eller aska. Huvuddelen av människans energiinnehåll består dock inte av kroppens massa utan av det som Cayce betecknar som livsenergin. Man kan kalla det själen eller vårt medvetande. Den lämnar kroppen i dödsögonblicket. Vart tar den då vägen?
   Eftersom energin är oförstörbar finns den någonstans i vår omgivning, men med våglängder som vi inte kan se med våra jordiska sinnen. Vad som uppenbarligen händer är att denna livsenergi kan tillfälligt ändra sin våglängd så att den faller inom ögats eller något annat sinnes uppfattningsförmåga, vi kan plötsligt se och uppleva andar, eller om någon vill kalla det spöken, känna deras närvaro och uppleva fysiska effekter. Det blir då också rimligt att kunna kommunicera med denna livsenergi när vi förstått hur vi skall kunna definiera ”mötespunkterna”. De flesta vet hur energins olika våglängder ger oss olika tillgångar som ljus, värme, hörsel, ultraljud, kortvåg, radiostrålning m.m. Jag tror att vår hjärna är väl förberedd för denna utveckling, men att vi inte än, av någon anledning, anses mogna att förfoga över sådana krafter. Våra liv skulle naturligtvis bli kaotiska om vi kunde se eller höra vad alla runt omkring oss tänker eller har för avsikter. Måhända är profetens roll att vara förmedlare tills vi själva lärt oss att hantera ett liv under sådana omständigheter.
   Under alla förhållanden anser jag det vara fullt vetenskapligt rimligt med både ett själsligt liv efter döden, reinkarnation, kontakt med avlidnas själar och mycket annat av det som idag ryms inom begreppet parapsykologi. Cayce visar oss vägen till allt detta.

  • Sture says:

   @ Lassekniven,
   Wilder Penfield hette den neurokirurg som kartlade alla olika centra i hjärnan genom elektrisk stimulering av olika områden under neuro-operation som på den tiden, som du vet, utfördes med patienten i vaket tillstånd. Han var lärljunge till den som anses vara neurofysiologins fader, Charles Sherrington. Någon gång på 1960-talet summerade Wilder Penfield sin neurokirurgiska verksamhet i en liten bok med titeln ”The Mystery of the MInd”, som är mästerligt skriven. Han hade haft tid att fundera över hjärnan men blev aldrig klar över var medvetandets lokalisation.
   Han ställde där frågan om inte hjärnans funktion bör förklaras, inte med bara hjärnan, utan med en samverkan av två olika element, hjärna och själ i vilken samverkan hjärnan är själens instrument – på samma sätt som pianot är pianistens instrument. Och här citerade han sin läromästare Charles Sherrington som redan 1947 i förordet till sin stora textbok om neurofysiologi skrev: ””Att vår existens skulle bestå av två grundläggande element innebär, antar jag, ingen större inneboende osannolikhet än att den skulle vila på bara en.” Nå, varför är alla våra vetenskapsmän så besatta av att förklara allting med endast materia – och att a priori utesluta en andlig verklighet?
   Wilder Penfield ställde t. ex. frågan: ”Om man hör riktigt vacker pianomusik, varifrån kommer då musiken? Från pianot eller från pianisten? Musiken, och hela musikens innehåll, kommer från pianisten, menade han. När pianisten reser sig från pianostolen så upphör musiken, på samma sätt som det fysiska livet upphör när själen lämnar kroppen. Pianomusiken kan höras inne i huvudet på en musikaliskt begåvad människa även när han bara tänker eller drömmer – han behöver inte pianot för att höra och uppleva musik. På liknande sätt behövs inte hjärnan för att det skall finnas medvetande, känslor, tankar och liv.
   Som du vet, och som alla medicinskt utbildade människor vet, så är den springande punkten hur nervimpulsen (som är en elektro-kemisk företeelse ungefär som bilbatteriet, fast lite mer komplicerad) omvandlas till en upplevelse. Och omvänt – hur omvandlas en viljeimpuls till en handling. Vi vet att den motoriska impulsen startar i Brocas area. Men vad var det som startade den. Ingen vetenskapsman vet hur detta går till. Nobelpristagaren John Eccles skrev tillsammans med filosofen Karl Popper en hel tjock bok om detta problem – ”The Self and its Brain”.
   Hursomhelst, buddhisterna har funderat mycket över detta och deras svar är att det är det är ”själen som upplever” och det är ”själen som sätter igång nervimpulsen”. Och detta är också mitt svar.

   • Lassekniven says:

    @Fiskargubben. Jag skulle önska att du också kommenterade min långa kommentar ovan.

    Ytterligare tankar:

    Hur skall vi se på människans ande? Kropp och själ versus kropp och ande. Anden dör när kroppen dör och själen lever vidare? Eller är det anden som lever vidare i förening med Guds ande. Är detta en hädisk tanke?

    • Sture says:

     @ Lassekniven,
     jag är naturligtvis ingen expert på detta men i Jakob Lorbers verk beskrivs det så att i varje kropp finns en själ och i denna själ finns också Guds Ande – kropp, själ och ande, precis så som du beskriver.
     Nu tänkte jag berätta en annan sak, som du kanske känner till (den har visats här tidigare). Om inte så kommer den här:

     Pamela Reynolds var en känd country-and-western sångerska i USA. 1982 drabbades hon plötsligt av svår trötthet och huvudvärk och sökte läkare. [För er som inte är neurovetenskapare, likt Lassekniven, övergår jag nu till lekmannaspråk].
     Skallröntgen visade ett jättestort ”basilaris-aneurysm” i hjärnan (=en ”bubbla” på ett blodkärl). Faran med detta är att det när som helst kan brista och orsaka patientens död och därför skyndsamt måste opereras. ”Bubblan” låg dock så illa till (längst ner under hjärnan) att ingen då tillgänglig neurokirurg vågade operera. Pamela Reynolds lyckades dock komma i kontakt med i en neurokirurg, dr. Spetzler, som var villig att operera – på villkor att Pamela lät sig kylas ner till ”klinisk hjärndöd” (=14-16 °C), varvid all ämnesomsättning, hjärtaktivitet och cirkulation upphör.

     ”Klinisk hjärndöd” skapades ofta på 1980-talet på små barn som genomgick operation för medfödda hjärtfel. Så tekniken var känd. Det tillgick så här: Det lilla barnet sövdes ner, varefter man lade ner en termometer i luftstrupen och ett andningsrör i luftstrupen och via detta lät andningen skötas av en ”ventilator”. Barnet lades sedan i en plastpåse som sänktes ned i en balja fylld med isvatten, s. k. ”external cooling”. Sedan väntade man tills den centrala temperaturen sänkts till +14°C. Då hade all hjärtaktivitet och all ämnesomsättning upphört varvid man kunde stänga av all ventilation och syrgastillförsel. Det lilla barnet lades på en kyl/värmemadrass på operationsbordet och den centrala temperaturen hölls sedan konstant +14°C tills operationen var över och kylmadrassen omvandlades till en värmemadrass och hjärtverksamhet efterhand återkom och ventilationen återupptogs.

     Så förfor man nu med Pamela Reynolds. På denna video-fil säger dr. Spetzler uttryckligen att det rörde sig om ”external cooling” (men senare ”internal warming”). Vid den uppnådda temperaturen 14-16°C konstaterar man därefter ”klinisk hjärndöd” – via EKG, EEG och s.k. ”evoked potentials” (högt ljud direkt i patientens öra) – innan man börjar steril-tvätta och operera.
     När all elektrisk hjärnaktivitet upphört (EEG), och hjärtat slutat slå (EKG), tömmer man via ljumsken ut blod från hjärnan till en behållare. Pamela är kliniskt hjärndöd och utan blodtillförsel till hjärnan under 10 timmars operation, men kan ändå till neurokirurgens stora förvåning berätta hur hon upplevt allting som pågått i operationssalen under sin kliniska hjärndöd, hon kan beskriva hans instrument, tonen D när han sågar (absolut gehör), operationssåret, vad som sägs etc., etc. Hon berättar också hur hon far genom ”tunneln” och träffar och samtalar med tidigare döda släktingar på ”den andra sidan”.

     Mig veterligen är detta första gången man har visat att man kan vara medveten, tänka och iaktta, ha känslor – trots att man inte har någon som helst hjärnaktivitet och ingen syrgastillförsel. I hennes fall under 10 timmar. Och detta styrker ytterligare att själen och hjärnan är två olika saker.

     [Vid tidpunkten 8:32 uppträder en psykolog, som ”visst tror” att patienten ”upplevt” allt detta men att upplevelsen kan ha inträffat i samband med nedsövningen eller uppvaknandet, då det fanns syrgastillförsel till hjärnan, dvs. innan eller efter patienten varit hjärndöd. Men detta är omöjligt eftersom man inte kunde börja steriltvätta och operera huvudet innan EEG-elektroderna var borttagna – och då var patienten redan deklarerad ”kliniskt hjärndöd”. Det kan tilläggas att psykologen sannolikt aldrig satt sin fot på en operationssal och därför har en dålig förståelse för hur detta gått till.]

  • Fiskargubben says:

   Lassekniven. Jag antar att du vill att jag besvarar den här kommentaren. En läkare berättar följande. Han gick in för att titta till en döende patient och tala med henne. Var tyst, sade hon. Jag är upptagen med att annat samtal. Hon tittade framåt och uppåt och fortsatte prata. Tio minuter senare var hon död. Farfars mamma och min morfar fick besök av sina mödrar strax före slutet. Det gjorde farfar upprörd eftersom han anade varför hans mamma fick besök. Folk visste mera förr.

   Vi har själ och kropp och anden är av Gud. Livsande, säger man ibland. Anden är Herrens verk. Så förstår jag den Helige Ande.

   Den andliga världen är uppdelad i avdelningar, säger Swedenborg. Det finns Himmel och helvete och en förberedande plats i början. Han talar också om nedre jorden. Dit kommer de som kanske kan förberedas för Himmelen och några stannar länge.

   De som smög iväg från dig, vad var de för sort? Alla mina möten har varit ljusa. Min skyddsängel kom först på besök och väckte mig. Hon visade sig som ett barn klätt i vitt. Jag fick se henne på ryggen, inte framifrån. Swedenborg säger att de högsta änglarna visar sig som barn, men det visste jag inte när hon kom. Jag hade antagligen inte klarat hennes ansiktes strålglans.

   Jag har haft märkliga upplevelser av annan sort sen jag var barn och de var naturliga för mig.

   Det jag och andra berättar om kan ha givits oss för att vi också ska vittna om våra upplevelser. Kanske några gör det här för första gången. Friedrich Jurgenssen spelade in de dödas röster och fick audiens hos påven. Alla behöver påminnas om livet efter döden.

 10. Kat says:

  Vi är fantastiska varelser och vi är kapabla till så mycket mer än vi tror. Jag har lämnat min kropp två gånger. Den första gången var när min dotter var liten. Jag hade inte sovit många timmar och jag var så trött.
  Jag låg brevid min dotter och plötsligt börjar det brusa ordentligt i huvudet och sedan blev det alldeles tyst, som i ett vacum. Jag hörde en röst inom mig som sa att du kan göra precis vad som helst nu. Jag lämnade kroppen och flög upp i taket.

  Andra gången var jag på väg uppför trappan här hemma. Jag svävade ett par decimeter över golvet. Plötsligt slungades jag tillbaka till min kropp igen och jag ‘vaknade’.

  Helvetet som Sture skriver om beskriver Michael Newton som ett ‘sjukhus’ för själar som har blivit korrupta här på jorden.

  • Sture says:

   @ Kat,
   väldigt fint att du delar med dig av din upplevelse.

   Den bestyrker ju precis det som jag talat om i kommentaren till Lassekniven – att kropp och själ är två separata enheter som samarbetar – precis som pianot och pianisten.
   På 1980-talet, när jag började intressera mig för detta ämne, publicerades två böcker av enäggstvillingarna Agneta Uppman och Ingela Cole (gift med en engelsman), som berättar just det som du beskriver. Den ena boken hette ”Ut ur kroppen” och den andra ”Andra verkligheter”.

   ”Själen” lämnar kroppen och seglar upp i taket och kan titta ner på sig själv sovande i sängen, ibland passerar den ut rakt genom väggen (med ett visst litet motstånd) och kan röra sig fritt seglande med vinden över stora områden men kan plötsligt vara tillbaka i kroppen när personen tänker på denna. Det är säkert detta som buddhisterna betecknar som ”det vattenklara genomskinliga medvetandet”.
   Jag läste då allt jag kom över i ämnet NDU – ett 25-tal böcker + många neurofysiologiböcker och började föreläsa för kollegor på mitt eget och andra sjukhus och talade om ämnet även i mindre sällskap. Under några få år ploppade det då upp över hundrafemtio personliga berättelser, bl. a. från 6 läkare, som jag nedtecknade. Och hade jag fortsatt hade jag säkert kunnat samla in ett tusental sådana berättelset, så vanligt är det.
   En stor del av dessa berättelser (kanske 30-40) handlade just om människor som lämnade sin kropp på just det sätt som du beskrivit – men ingen av just dessa var över på ”den andra sidan”. Oftast har detta skett spontant utan inblandning av några droger men ibland (minst 3 fall) i samband med förlossning och lustgasanestesi.
   Idag finns det böcker som instruerar om hur man skall göra för att lämna sin kropp. Tyvärr befinner jag mig inte i närheten av min bokhylla och har glömt titlar och författarnamn, men jag har läst flera stycken.

   • Kat says:

    Det skulle vara mycket spännande att få botanisera bland dina böcker Sture. Jag har också läst flera om ut ur kroppen upplevelser. En bok heter Astral Dynamics och är skriven av Robert Bruce. En annan, Den multidimensionella mannen, beskriver en mans upplevelser då han lämnar kroppen vid meditation.
    Det skulle vara intressant att ta del av dina nedtecknade berättelser.

    För några år sedan fastnade jag för en tråd jag hittat på Godlike productionforum.
    Den handlar om CHANI, channelled holographic Access network interface.
    En visselblåsare berättar om en kontakt med en annan dimension år 1994. Detta projekt pågick vid en CERN facilitet i Afrika under fem år och det ställde många frågor som besvarades.
    Mycket av det som sas stämmer överrens med David Ickes undersökningar. Flera förutsägningar har slagit in.
    Här är tråden:

    http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1245467/pg1

    • Sture says:

     @ Kat,
     du skriver: ”Det skulle vara mycket spännande att få botanisera bland dina böcker Sture.”

     Jag tycker att du själv verkar väldigt beläst. Och det du tagit dig igenom av egyptisk vetenskap tycker jag var imponerande.
     Men böcker i all ära, det är inte teorier i böcker som jag huvudsakligen tror på, eftersom man faktiskt kan skriva vad som helst i en bok. Utan det är de personliga berättelserna, observationerna som de enskilda människorna har gjort och som de förmedlar mellan fyra ögon till mig, som övertygar mig. Du har ju själv berättat om dina egna Ut Ur Kroppen upplevelser, liksom flera andra på denna tråd. Detta övertygar mig. Likaså det som framställs på TV-program, videos, YouTube-filer där människor förmedlar sina observationer och uppenbarelser. Det har för mig mycket större beviskraft än böcker.

     Jag var t. ex. en tid väldigt förtjust i New Age-böcker, men dessa har efterhand tappat en del av sin beviskraft för mig och jag betraktar dem numera som ‘lättviktare’.
     Återstår då sådana böcker som Swedenborgs och Jakob Lorbers. Det som står där behöver ju inte vara sant.
     Men det som i Lorbers alla verk gjort intryck på mig, förutom den enorma visdomen som förmedlas, är att han skrev på sitt verk varje förmiddag i 24 år till sin död 1864 utan att något av detta förmedlades till någon annan människa. Endast ett litet fåtal vänner visste vad hann höll på med och dessa började trycka upp hans manuskript först 13 år efter hans död, 1877. Han höll inga föredrag utan levde i knapphet, stillhet och tysthet.
     Huvudverket ”Johannes Stora Evangelium” är skrivet i första person singularis, ‘Jag, Jesus Kristus talar’. Jag har väldigt svårt att föreställa mig att någon skulle ta på sig en sådan skrivarbörda om det som förmedlades inte var sant – utan någonting han hittat på själv.

     Jag har laddat ner alla hans verk till min dator – det var gratis. Men den sida där jag fann det, http://www.franky1.com. verkar numera vara nedsläckt. Jag är villig att ladda upp detta på en hemsida för andras nedladdning men vet inte hur man gör detta. Du kanske kan hjälpa mig eller kanske Second Opinion.

   • Lassekniven says:

    Här är ytterligare en referens.

    12:13

    An Agnostic Atheist Physician had a Near Death Experience – Dr Donald Whitaker
    TrueSpritWorship
    348 tn visningar

    22:31

    Ian McCormack – an Atheist – Dead on Morgue Slab – Goes to Hell, then to Heaven and Back!!
    joel10000a
    1 mn visningar

    14:01

    Proof of Heaven: Interview with Dr. Eben Alexander
    3QK
    73 tn visningar

    1:05:40

    Proof and Map of Heaven with Dr. Eben Alexander, July 1, 2017
    Kardec Radio
    21 tn visningar

    38:42

    The near-death experience of Peter Anthony
    Anthony Chene production
    61 tn visningar

    1:13:06

    Glimpse Into The Afterlife – Life Between Lives Journey Recorded
    Afterlife TV with Bob Olson
    17 tn visningar

    56:43

    Lorna Byrne: The Lady Who Sees Angels Documentary Master
    Ted Yacucci
    813 tn visningar

    1:03:04

    Warning: This Story Can Change How You Look At The World! (Near Death Experience!)
    YouAreCreators
    Rekommendationer

    19:27

    ”MUST SEE” FULL VERSION! Life After Death – AMAZING STORY! [MassImpact.us]
    MissionRockIt
    540 tn visningar

    58:25

    Amy Call – My NDE Showed Me There is Order in [Apparent] Chaos
    IANDSvideos
    147 tn visningar

    51:48

    Signs From Spirit: How Our Loved Ones In Spirit Tell Us They’re Around
    Afterlife TV with Bob Olson
    132 tn visningar

    Dr. Eben Alexander – near death experience, proof of heaven, universal LOVE
    Confessions of a Time Monk
    33 tn visningar

    Nurse Shares 30 Years Of Spiritual Experiences With Death & Dying
    sunfellow
    866 tn visningar

    What can we expect after we die? – Dr Raymond Moody, US
    Lilou Mace
    190 tn visningar

    Robin Landsong Near Death Experiences & Learning to Love Bravely 2017
    Landsong
    39 tn visningar

    Is there a life after life ? Anita Moorjani is a living proof!!!! Check this out!! MUST SEE
    Lilou Mace
    597 tn visningar

    Andrew Petro Author of, Remembering the Light. about his near death experience.
    Victoria Vanayerst
    91 tn visningar

    Visa mer

    Proof Of Heaven: A Neurosurgeon’s Journey Into The Afterlife with Dr. Eben Alexander III

    Jag har för övrigt träffat honom. I Boston på Harvard, innan olyckan.

    • Sture says:

     @ Lassekniven,
     tack, tack, vad spännande. Det finns hur mycket bevis som helst. Jag antar att de filer du redovisar är YouTube-filer. Jag har sett en del av dessa (Eben Alexander, Raymond Moody, Anita Moorjani) men inte alla.

 11. peterkrabbe says:

  Pia Hellertz:

  Tack för den mycket intressanta artikeln om Edgar Cayce, ”den sovande profeten”. Jag måste erkänna att jag blev aningen överraskad – men glad.

  Därför vill jag berätta att jag sen 40 år tillbaka med mycket stor behållning studerat den danske intuitionsbegåvningen Martinus och hans världsbild.
  Edgar Cayce fick försätta sig i en hypnotisk trance för att få tillgång till sina visioner och profetior. Martinus fick som 30-åring den upplevelse han kallar sin ”kosmiska födelse” då han fick tillgång till ”all världens kunskaper”, som han beskrev. Han behövde bara ställa en fråga så kom svaret till honom som en intuitiv tanke. Detta ledde till att han började skriva ner detta, vilket blev ett antal böcker som han kom att kalla Livets Bog. Det ska heta Bog på alla språk.
  Under hans sista år sa han att hans samlade verk skulle kallas Tredje Testamentet, en fortsättning på Gamla och Nya Testamentena, anpassad för den moderna vetenskapligt sinnade människan som inte nöjer sig med att ”tro” utan vill ”veta”. Det blev sju stora böcker där han beskriver de andliga/psykiska naturlagar som styr existensen och det eviga livet, lika ofrånkomliga som de fysiska naturlagarna, exempelvis reinkarnationslagen (vi föds igen och igen och igen i en evig utveckling), karmalagen (vi får ”skörda det vi sår”), kontrastprincipen, mättnads- och hungerlagen med flera.
  Sen skrev han ett antal små böcker där han fördjupar sig i olika teman. All info finns på http://www.martinus.dk/sv/startsida/.
  Martinus ger en grundstruktur, ett teoretiskt skelett, som vi kan använda när vi analyserar världen. Han sa nån gång att det han skrivit ner är som en näve ris från en järnvägsvagn full med ris. Jag har blivit alltmer intresserad av riskornen som finns utanför näven. 😊

  I Livets Bog 1 kapitel 4 beskriver han vår framtid, Ett internationellt världsrike under skapande.
  http://www.martinus.dk/sv/tt/index.php?bog=51&stk=69&nr=-30&mode=enkel&ord=kapitel%204&lb1=on&lb2=on&lb3=on&lb4=on&lb5=on&lb6=on&lb7=on

  Det jobbiga med hans framtidsvision är att den ligger i linje med globalisternas framtidsvision, ett världsrike, en kontantlös världsvaluta m.m.
  Den stora skillnaden är dock att globalisternas/sionisternas världsrike tvingas fram med hot och våld och krig och katastrofer och med en satanistisk ledning.
  Martinus världsrike växer fram organiskt, successivt, när mänskligheten är mogen för den, vilket den blir efter ytterligare några livs lidandeserfarenheter och kamp för överlevnaden. Martinus menar att det enda som gör oss empatiska, nästakärleksfulla m.m. är lidandeserfarenheter i den fysiska världen. Och intelligensen växer fram genom kampen för överlevnaden. Han menar att om 500 år har vi en världsregering med ”Kristusväsen” i ledningen.
  Då har bankväsendet försvunnit, med mera. Det tråkiga är att omedvetna, okunniga Martinusvänner tror att den rörelse som nu pågår är detsamma som den Martinus beskriver.

  Men han beskriver också det ohyggligt mörka som vi har framför oss, som faktiskt redan har börjat. Han kallar det för ”kulminationen av Domedagen”, när mänskligheten får uppleva en intensifierad karmautlösning för att just få de lidandeserfarenheter vi behöver för att utveckla vår kärleksförmåga. Det blir ett förödande tredje världskrig, men han säger också att ”Norden blir beskyddat” från det direkta kriget. Vi har inte den karman längre. Men vi kommer att få ta emot enorma flyktingströmmar.

  Om inte jag vetat att planerna för globalisternas maktövertagande är en mycket gammal tanke, mer än 200 år, så hade jag misstänkt att de inspirerats av Martinus vision 😊. Men Martinus publicerade sina böcker och artiklar mellan 1931 till sin död 1981. Han fick sin ”kosmiska födelse” år 1921, som 30-åring.

  Jag har skrivit en bok om hans världsbild, ”Världslärare” eller ”Falsk profet” – En kärleksfull granskning av Martinus kosmologi. Jag tror inte du fick den.
  Den ligger för gratis läsning på min hemsida, http://www.piahellertz.com/.

  Oj, det blev fler ord än jag planerade!
  Varmaste hälsningar
  Pia

  • Sture says:

   @ Pia,
   jag har på din hemsida läst din bok om Martinus kosmologi plus en del andra väldigt fina recensioner av böcker i en mängd olika frågor.
   Du har t. ex. skrivit en väldigt fin recension om en bok som betydde väldigt mycket för min intellektuella utveckling då jag någon gång i mitten av 1980-talet stötte på den – ”Vägledning för vilseförda” av E. F. Schumacher. Det var nämligen den boken som fick mig att som dåvarande ateist och evolutionsförespråkare inse att jag varit vilseförd hela mitt liv. Med denna bok bytte jag litteraturinriktning helt och hållet.
   Jag kan också nämna att det just var i denna bok som jag första gången stötte på Edgar Cayces namn, som fick mig att börja studera hans verk. Det var också här som jag första och enda gången stött på namnet Jakob Lorber – om vilken E. F. Schumacher skrev:

   ”Stommen i Lorbers författarskap är de tio volymerna ‘New St John’s Gospel’. Jag skall här inte göra något som helst försök att karaktärisera dessa arbeten, vilka alla är skrivna i första person singularis: “Jag, Jesus Kristus, talar.” De innehåller många besynnerliga saker som är oacceptabla för det moderna tänkandet, men samtidigt ett sådant övermått av yttersta visdom och insikt att det är svårt att hitta något mer imponerande i hela världslitteraturen. Lorbers böcker är dessutom fulla av kommentarer till vetenskapliga frågor vilka gick tvärt emot den tidens vetenskaper och föregrep en hel del av den moderna fysiken och astronomin. Ingen har någonsin hyst minsta tvivel om att Lorber-manuskripten tillkom under åren 1840-64 och att de skrivits av Lorber ensam. Det finns ingen rationell förklaring till innehållsvidd, djup och precision. Lorber själv förklarade alltid – och övertygade sina vänner om – att inget kom från hans eget intellekt och att ingen var mer förvånad över innehållet än han själv.”

   Dessa ord gjorde intryck på mig och fick mig att söka upp denna litteratur. Du nämner inte honom alls, trots att du känner till hans namn. Har du några åsikter alls om denna litteratur eller har du inte bara hunnit med?

   • peterkrabbe says:

    Pia Hellertz:
    Jag försökte svara på Stures inlägg ovan där du undrade om jag tagit del av Jakob Lorbers arbete. Nej, det har jag inte. Schumachers arbete blev däremot enormt betydelsefullt för mig. Han inleder sin bok med att jämföra den karta han hade med omgivningen när han besökte Sovjet. Han såg inga kyrkor på kartan så han frågade guiden, som svarade: ”Vi har inga kyrkor i Sovjetunionen.” Men Schumacher såg en kyrka och undrade. ”Det är ingen kyrka, det är ett museum”, svarade guiden. Jag minns att han skrev att han från det ögonblicket slutade lita på teorier och istället satte större tillit till sina observationer. Detta blev också en vändpunkt för mig. Jag litar inte heller på teorier om de inte enligt min uppfattning stämmer med verkligheten. Det finns en teori som hållit all min granskning och det är Martinus världsbild. Å andra sidan har han bara, som jag nämner ovan, förmedlad det som motsvarar en näve risgryn från en järnvägsvagn full med risgryn. Men han har beskrivit det ”skelett” vi behöver för att själva kunna observera, kritiskt granska och analysera. Han hävdar om och om igen att vi inte ska tro utan kritiskt granska.

    I flera inlägg i tråden har religioner diskuterats. Martinus menar att mänskligheten går igenom ett antal stadier. I början förlitar vi oss på att tro på gudar eller Gud/Allah/Jahve mm. När vårt intellekts genom många inkarnationer börjat utvecklas alltmer så börjar vi vilja veta. Vi börjar väga och mäta tillvaron. Det naturvetenskapliga paradigmet slår så småningom igenom med början på 1500-talet. I slutet av 1800-talet av mänskligheten kommit så långt att man börjar inse att det inte räcker att mäta och väga. Det finns mer att undersöka. Då börjar det jag och flera med mig kallar ”det holistiska paradigmet” att växa fram. Tecken på det är en helhetssyn på tillvaron med holistisk medicin m.m. Men fortfarande finns ingen Gud med i spelet. Man talar istället om självorganiserande system. Dock börjar alltfler inse att det måste finnas ett skapande medvetande bakom allt och ett nytt ”organiskt paradigm” kommer att växa fram. Det är det som Martinus beskriver.
    Jag har skrivit en bok som heter ”Paradigmskifte på gång?” om detta.
    Oj nu blev det långt igen.
    Pia

    • Sture says:

     @ Pia,
     jag kan berätta en liten historia om boken ”Vägledning för vilseförda”. Jag läste ofta i mitt exemplar som blev sönderläst. Jag kunde inte köpa flera exemplar eftersom boken var utgången från förlaget, ingen nyutgåva var planerad och något digitalt manuskript existerade inte.

     Samtidigt ville jag att andra skulle uppmärksamma boken men vågade inte längre låna ut mitt exemplar. Jag gjorde 20 fotostatkopior (olagligen) och lade hos klinikens sekreterare, så att den som ville kunde ta ett exemplar. Oj, vilka fina kommentarer jag fick.
     Ett exemplar skickade jag till en kollega, en professor i ett invärtesmedicinskt ämne. Några veckor senare fick jag ett fem sidor långt lyriskt brev om hur mycket denna bok betytt för honom.
     Ytterligare några månader senare fick jag ännu ett brev från honom med 5 nytryckta bokexemplar. Min kollega hade ringt upp förlaget om boken. Det slutade med att professorn och en vän till honom, med vilken han haft långa diskussioner om boken, förmått förlaget att lägga in boken digitalt och trycka upp 100 + 100 böcker till dem, vilka de delade ut gratis till sina vänner. Det var ur denna hög som mina 5 böcker kom.
     Så nu kan den tryckas upp på beställning.

    • Sture says:

     @ Pia,
     jag tror, som Fiskargubben, att alla dessa böcker, t. ex. Swedenborg, Jakob Lorber, Edgar Cayce, Martinus med flera andra har betydelse och att alla kan vara riktiga. Gud har berättat att han ”in The End Time” kommer att uppväcka många siare, profeter, sanndrömmare, etc., etc. Det är precis detta vi nu ser.

     Men samtidigt måste man vara klar över att det finns och kommer att finnas många falska profeter. Hur skiljer man ut en sann från en falsk profet?
     Den falska är den som skaffar sig en berömmelse under sin livstid, och får efterföljare som dyrkar dem. De äkta blir ofta bespottade. Här emellan finns förstås inga absoluta gränser.

     I Jakob Lorbers bok ”Johannes Stora Evangelium” (på 7.500 sidor) frågar Judas Iskariot en gång Jesus varför det finns rika och fattiga människor. Jesus svarar: ”om alla hade allting så behövde de inte varandra” och menade att de rika hade fått sin rikedom därför att de skulle lära sig ”givandets glädje” och de fattiga lära sig ”tacksamhet”.
     Men på detta sätt förhåller det sig också med de begåvningar vi fötts med, intellektuellt och konstnärligt. Om alla hade lika mycket av allting så skulle ingenting vara roligt.
     Det är roligt med musik därför att några är mycket bättre än andra och kan dela med sig, vilket samtidigt gäller alla andra medfödda gåvor – vi behöver varandra.
     Kan man inte också tillämpa detta på alla våra siare, profeter och sanndrömmare. Alla behövs när Gud genomför sin plan.

     • hellertz says:

      Nu ska vi se om tekniken står mig bi eller om Peter måste hjälpa mig igen med ett inlägg:

      Med anledning av Stures inlägg ovan vill jag göra ett utdrag från mitt inledningskapitel i min bok om Martinus:

      Det finns idag en mångfald av läror för andliga sökare. Hur ska vi hitta rätt? Hur ska vi undvika att lockas in i villoläror? Vilka kriterier ska vi välja för att skilja fel från rätt, agnarna från vetet, fåren från getterna, Profeten från de falska profeterna, Kristi budskap från villolärorna? Räcker det med kriterierna ”Det känns rätt” eller ”Det verkar vettigt”? Å andra sidan kanske det inte är möjligt att nå gemensamma kriterier för analysen. Det kanske är så ändå att analysen i botten vilar på just denna ”magkänsla”, ”intuition”: ”Det känns rätt”. ”Det verkar logiskt”. ”Det låter vettigt”.

      De kriterier jag valde
      Efter några års studier och diskussioner upptäckte jag att de kriterier jag hade utvecklat som utgångspunkter för mina kritiska analyser
      var:

      1) Det eviga levande och upplevande Jaget.
      2) Existensen av den totalt kärleksfulla, allvisa och allsmäktiga
      Guden i vilken vi alla ”lever, rör oss och är till”.
      3) Reinkarnationen som en utvecklingsstege.
      4) Slumpen kan inte existera. Allt måste vara möjligt att förstå.
      Det måste finnas andliga naturlagar. Guds vägar måste vara
      utrannsakliga.
      5) Livet måste ha en högre mening och den är möjlig att förstå.
      6) Bibeln och Kristus hade en viktig funktion – det gällde bara
      att förstå vilken.
      7) Den totala jämställdheten mellan allt levande.

      Ja, det var väl ungefär mina utgångspunkter i mitt kritiska granskande. Det visste jag inte inledningsvis. Kriterierna blev medvetna under mina studier och i mina samtal med andra, både Martinusanhängare och andra. Jag valde bort de teorier, ideologier och läror som inte levde upp till samtliga av dessa sju kriterier.

 12. Lassekniven says:

  Intressant. Jag har läst delar av Martinus verk så jag kan ju givetvis inte gå i polemik med dig och jag ifrågasätter ingenting i din kommentar.
  År 2050 är vi 10 miljarder människor på jorden (Hans Rosling). Bara 32 år dit. Predikterade verkligen Martinus en sådan väldig ökning? Han såg kanske det våld som måste komma på grund härav. Detta är oundvikligt.
  Ett krig mellan Ryssland och USA kan vara nära och kommer man då att använda kärnvapen. Inte orimligt men som jag gissar, i så fall endast några stycken för att därefter ta sina förnuft tillfånga. Om man överhuvudtaget som sagt kommer att ta till kärnvapen. Ryssarna vill nog helst kriga konventionellt som vid WWII och amerikanerna vill sitta bakom dataskärmar och joy stcks och kriga. Det blir en knepig situation.
  Det stora problemet för Europa är nog befolkningsökningen i MENA-länderna och Afrika söder om Sahara samt islams utbredning.
  P.S. varför doktorerar du inte på Martinus?

  • peterkrabbe says:

   Pia är redan filosofie doktor. Jag hoppas att Pia med all sin kunskap går in direkt i diskussionen. Pia?

  • hellertz says:

   Lassekniven – Martinus’ närmaste framtidsvision är det tredje världskriget, en kulminerande karmautlösning, ”Domedagen” – och den är ofrånkomlig. Han använder symboltexten från Uppenbarelseboken http://www.svenskbibel.se/upp8/ där Johannes, en tidig profet, berättar om sina uppenbarelser (en tidig Cayce? :-)). Martinus beskriver ungefär att den ohyggliga tid vi har framför oss innebär att ”en tredjedel” av mänskligheten kommer att ”förgås”, en ”tredjedel” kommer att bli skadade och lemlästade och den kvarstående tredjedelen får ta hand om de handikappade och skadade och samtidigt börja bygga den nya världen.
   Eftersom lidandeserfarenheter är det enda som i liv efter liv efter liv gör oss empatiska, nästakärleksfulla m.m. så är denna ”kulmination av Domedagen” nödvändig för vår utveckling till ”riktiga människor i Guds avbild”. Eftersom ingenting sker av en slump utan exakt allting har en högre mening, så innebär det också att vi människor som lever här och nu måste uppleva denna ”överkurs i livet”. Det gäller även våra barn och barnbarn. Tyvärr…
   Martinus har skrivit om detta bland annat i Livets Bog, del 6, http://www.martinus.dk/sv/tt/index.php?bog=56&stk=2236.

   • Lassekniven says:

    Pia
    Logiken är ju en bärande del av Martinus filosofi och kosmologi. Logik bygger på förnuft och förnuftet säger att det är helt osannolikt att ett tredje världskrig kan åstadkomma att en tredjedel av mänskligheten förgås och att en tredjedel såras och lemlästas. Inte omöjligt men givetvis ytterst osannolikt av förnuftsmässiga skäl.
    Däremot skulle ett fullskaligt utbrott av vulkanen i Yellowstone National Park teoretisk kunna åstadkomma detta. Kanske var det detta som Johannes såg och förutsåg. Ett sådant utbrott kan komma om en vecka, 10 år eller 10000 år, ingen människa vet och det kan komma att utlösa ytterligare vulkanutbrott, jordbävningar och tsunamis. Förödelsen blir minst sagt massiv.

    År 2100 finns det 12 miljarder människor på jorden (hans Rosling). Klarar Gaia det? Kanske avsikten är att ”tredjedelsförödelsen” skall styra upp detta. Sannolikheten bör väl ändå vara hög för att mänskligheten är med 2100 och får ta itu med med alla problem enligt den logik som Martinus förspråkar tillsammans med ”lev rätt och älska rätt”.
    Jag har sökt mig till http://www.martinus.dk och http://www.martinus.se för ytterligare studium. Där finns mycket att hämta. Det var så länge sedan jag läste delar av Livets bog och det var så mycket information att jag inte orkade fram till målsnöret. Jag fascineras av hans bildspråk.

    Till slut: LIDANDET är centralt i en människans tillvaro på jorden. Jesu Kristi självpåtagna lidande före och på KORSET för att rädda oss är också centralt.

    PS: har du studerat kosmologin i Uranthia-boken.

 13. Mycket intressanta kommentarer i djupt viktiga frågor. Många högt utvecklade själar har besökt jorden och försökt förmedla kosmisk kunskap, visdom, levnadsregler och också profetior. Konfucius, Buddha, Jesus, Guru Nanak, Rudolf Steiner, Edgar Cayce, Martinus m.fl. De är nu döda. Efter sin bortgång blir vishetslärare ofta föremål för dyrkan, kanoniseras och tolkas, medan de ifrågasätts medan de lever. Vi kan tänka på Jesus. Tillbedjan i.st. för att leva efter hans råd är något som karakteriserar kyrkan.
  Själv föredrar jag en levande vishetslärare. Fördelen är att man kan fråga och få personliga svar. Det finns en sådan högt utvecklad själ, enligt mig, som bedriver kosmisk undervisning från Sverige. Dess inkarnering är Dr. Sandor Markus, som har ditt centrum i Dalarna. Han har undervisning via seminarier, organisationen AIC (L’Academie Internationale de Culture Humaine Integrale) och böcker. Jag har under ett flertal år tagit del av undervisningen i AIC. Den som söker svar kan här finna det.

 14. petergrafstrm says:

  New Age var en produkt av Tavistock institute med ursprung inom samma elit som också står för New World Order. Syftet är att människor skall gå in i sig själva och låta gränsen mellan fantasi och vetenskap bli flytande. Malthusianismen med dess befolkningskontroll hänger intimt samman med antivetenskap.
  Det innebär inte att all spekulation är av ondo och heller inte att människors behov av andlighet och mysterier är ngt att ta avstånd från. Men nånstans går gränsen där man blottar sig för onda (och högst mänskliga) krafter om man ger dom hopp om att man vill bli lurad.
  Lita på att dom är villiga att visa upp resultatet av genetiska experiment och sälja det till er som utomjordingar. Med den längtan ni uppvisar blir det väldigt frestande för eliterna att fortsätta med hemliga cybernetiska tillämpningar för att leka gud och uppfylla era önskningar om parapsykologiska fenomen. Om man lägger ner detta hemlighetsmakeri kan i stället viktiga medicinska tillämpningar breda ut sig.

  • Mo says:

   peterg, jag håller med dig, det är viktigt att vi inte tappar konceptet för vem vinner på att uppfattas som en galning. Tiden är ännu inte redo. Själv är övertygad om att det finns en annan dimension och även om den ännu inte visualiserat sig för mig så har jag många gånger fått konstruktiv hjälp därifrån. Det ger en oerhörd styrka och tillit. Men kunskapen och insikten om detta kommer till människan när hon är redo för det. Å andra sidan så befinner vi oss i den här världen just för att vår uppgift är att leva i och förbättra den. Vi får inte ramla i samma fälla som kyrka och politiker som sätter sig över befolkningen med sina predikningar om sanning och den rätta vägen som till slut har blivit den väg som gagnar dem själva.

  • Fiskargubben says:

   Peter, fram till 1800talet hade vi kristendom med bättring. Sen fick vi Madame Blavatski, Conan Doyle och spiritismen. De ledde oss åt ett annat håll. Allt var inte fel. men se skillnaden.

   En amerikansk officerare sade att hans land kunde lura somaliska pirater med ny teknik. De fick höra en röst och trodde att profeten Muhammed talade till dem. Samma teknik testades i New York före eller efter.

   Religionerna missbrukas och några tror att det görs i kristendomen också.
   Maria apparitionerna ifrågasätts, speciellt de nya. En ny falsk religion väntas och det är bibliskt.

   380 frikyrkopastorer vill ha mer muslimsk invandring. Fundera på det.

   • petergrafstrm says:

    Frikyrkorna var nog mest utifrån kommande försök att splittra nationalstater.
    Att den nationella kyrkan hade brister innebär inte att såna sekter var en lösning.
    När religionen har urartat som du beskriver och agerar trojansk häst behöver den läggas ner.
    Men detta att förstöra religionen är NWOs avsikt. Religionens moraliserande står i vägen för affärerna.
    Kon fu tse’s moralregler och sunda förnuft är en möjlighet. Leibniz’s filosofi och Kon fu tse förenar moral och rationellt förnuft. Gud yttrar sig som människans kreativitet. Den Gudomliga gnistan.
    Blatavski rekryterades av Britterna för att tillsammans med bla Bulwer Lytton lägga grunden till nazismen även om Blatavski’s roll verkar ha varit för att mjuka upp sinnena mer allmänt. Dessutom var hon kusin med den ryske reformatören Sergei Witte. Jag tror inte han hade med saken att göra.
    (Det var inte bara Conan Doyle som höll på med andesamtal utan även Britternas naturvetenskapliga elit. Tex Thompson som upptäckte elektronen.
    Ingick detta i Britternas omstörtningsplaner eller var det helt oskyldigt?)
    Men helt klart är att sen dess har Britterna och dess aristokratiska allierade på kontinenten hela tiden understött märkliga irrationella konkurrenter till kristendomen och religionen i stort.
    Det jag inte rikter begriper är varför de fruktar religionen, när dom ju lyckas korrumpera den och förvränga den till sin fördel ändå. Det är ju därför frikyrkor mestadels styrda från angloamerika framväxt i Europa.
    Jag undrar om jag förbisett att det kanske är eugenik som är det verkliga målet. För de rörelser, som du känner till, teosofi mfl, jag syftar på även har med eugenik att göra.
    Kristendomen är ett hinder för eugenik eller hur?

    • Fiskargubben says:

     Frikyrkorna lyfte Skandinavien och de brittiska öarna. De som är onda kan inte göra någonting gott. Jag tror att kyrkorna var en folklig reaktion mot prästväldet. Det var förbjudet att läsa Bibeln i köket, men många var olydiga och prästerna fick ge upp. Sverige förvandlades och superiet minskade. Var det ett brittiskt intresse? Vi stärktes ju så det har jag svårt att tro. Min familj transformerades. Min farmor hade alltid någonting på huvudet och det hade hon lärt sig i söndagsskolan. Paulus skriver om det.

     Det är dock sant att Tyskland förorenades och det var säkert ett brittiskt intresse. Den tyska romantiken väckte deras intresse och sen rullade det på. Steiner sade nej och framhöll Kristusmysteriet.

     Frikyrkorna styrs från Usa i våra dagar. Det oroar mig mycket. Bättringen och lydnaden trollas bort och kraften försvinner. Jag är frälst! Jaså, har du börjat lyda? Det är först då du förstår vad du läser i Bibeln. Det säger jag till den nya förkunnelsen.

     • petergrafstrm says:

      Jag skrev inte att det var Britterna och menade just Usa beträffande religiösa sekter. Men eftersom vi är inne på det var Britternas inflytande stort och ökande över Usa. 1800-talet var översvämmat av Brittiskt ledda konspirationer oftast med frimurare inblandade.
      Det du säger om det positiva med frikyrkan håller jag med om men det var likadant med Luther. Det är bara det att han understöddes av samma krafter som korrumperade den katolska kyrkan och därför medvetet planerat kunde iscensätta religionskrig i Tyskland för att hindra ett enande där. Det var givetvis inte Luthers fel.
      Och beträffande frikyrkan i Sverige. Det naturliga hade varit att reformera statskyrkan och i analogi med Luthers konflikt har vi därför anledning att fråga oss om statskyrkans urartning skedde av sig själv. När små sekter breder ut sig splittras landet och blir möjligt att manipulera även om det kändes bra för många berörda. Det var likadant vid alla revolutioner att folk uppfattade det som konspiratörerna avsåg. Typ ‘folklig reaktion mot prästväldet’.
      När Bernadotte fördes till makten i Sverige var Britternas nedkämpande av oppositionen i Europa långt gånget. Dessförinnan hade flera länder motverkat Englands försök att besegra kolonisterna i Usa men det ledde efter Waterloo till att Britternas manipulerande sköt i höjden.
      Bernadotte var inte värstingen bland de fransmän som var lierade med Britterna men valdes av dom för att Sverige inte skulle bli ett hot igen. Inget ont om dagens kung för den skull.
      Beträffande Steiner och många andra finns det mycket material på Larouchepub som avslöjar kopplingar mellan honom och många andra parallella rörelser som inte var vare sig självständiga eller harmlösa. Britterna och en del allierade aristokratiska krafter understödde allsköns sekter med målet att framskapa radikala jakobinska strömningar inte minst nazismen. Jag tror att den vanliga kyrkans urartning som ju driver människor att söka sig åt annat håll manipulerades(/manipuleras nu!) fram av samma krafter.
      Britterna använder sig nu av stipendiater bla Shevening scholarships för att indoktrinera kineser i Hongkong till att vara deras trojanska hästar där och starta uppror.
      Under en viktig del av 1800-talet var Young Europe och relaterade grenar utanför Europa av en liknande funktion.

  • hellertz says:

   Jag har läst Daniel Estulins bok ”Tavistock Institute – Social Engineering the Masses”. Han berättar att institutet under WWII var huvudkvarter för den brittiska arméns psykologiska krigsbyrå, British Army’s Psychological Warfare Bureau och de samarbetade med USAs Armed Forces när det gällde psykologisk krigföring. Han skriver att allt från ”den nya vänstern”, Watergate, Vietnamkriget, Pentagonpapperen, hippierörelsen, antikrigsrörelsen och drog- och rock’n roll-kulturen var planerade sociala ingenjörsprojekt med Mind control på Tavistock Institute för ”oligarkernas” räkning. Bland de personligheter som låg bakom skapandet av ”den nya vänstern” var Noam Chomsky.

   Enligt Daniel Estulin är det huvudsakliga syftet med tanke-, beteende- och känslokontroll, mind control, att tvinga fram förändringar i vår livsstil, mot vår vilja och utan att vi inser vad som händer med oss. Många kan inte tro att någon vill manipulera och dominera oss på ett så otroligt infernaliskt och ondskefullt sätt och kallar det för ”konspirationsteorier” och vägrar tro, ”tills det är för sent”, skriver författaren. Daniel Estulin vill varna oss! Att vara förvarnad är att ha de instrument vi behöver, eller som han skriver ”Forewarned is forearmed”. ”Det är inte upp till Gud att rädda oss, vi måste rädda oss själva”, skriver han. ”Vi kan inte hitta de korrekta svaren, om vi inte först kan ställa de korrekta frågorna!” Så sant!
   På min dator har jag Ed Snowdens ord: ”Don’t be afraid, be prepared!”

 15. Sture says:

  @ petergrafstrm,
  du skriver: ”Med den längtan ni uppvisar blir det väldigt frestande för eliterna att fortsätta med hemliga cybernetiska tillämpningar för att leka gud och uppfylla era önskningar om parapsykologiska fenomen.”
  Jag förstår inte riktigt vad du menar och vad du syftar på här. Skulle vara tacksam om du kunde utveckla dessa tankegångar så att de blir begripliga i detta sammanhang?

  • petergrafstrm says:

   Cybernetiska tillämpningar av det goda slaget, speciellt såna som kan användas till att reparera förlamning har fördröjts ca 40 år eftersom man, dvs Usa, prioriterat hemliga tillämpningar. En sån är att överföra tankar eller subliminala ljud in i hörselorganet. Och även i ngn mån att läsa tankar. Jag gissar att det är såna tillämpningar som dom vill ha tillgång till utan att det är tillåtet för etablissemanget att tro/låtsas om att sånt existerar. Och då måste det hållas hemligt. Om människor visar att dom längtar efter att parapsykologiska fenomen, kan samma eliter utföra sina konster även för bredare grupper och får då ännu fler skäl till fortsatt hemlighållande.

   • Alve says:

    Peter G
    Mycket bra att du tar upp detta att vara försiktig! För egen del har jag under många år deltagit i olika konstellationer av människor under ledning av en ”medial lärare”. Jag har träffat flera andra ”mediala lärare” också men kanske inte lika trovärdiga/skickliga som den person jag träffat mest. Under denna persons ledning fick vi lära oss att känna igen ”budskap” från andra sidan, ibland från avlidna anhöriga. Vi tränade också bland annat ”psykometri” d.v.s att känna av föremål som tillhört någon annan person o.s.v.

    Nu är vi alla pensionärer men träffas ibland ändå som vänner. Vi har med oss den kunskap vi fått och vissa har utvecklat detta ytterligare. Jag pratar inte med vems om helst om det här. Man ska absolut vara försiktig. Min ”lärare” blev nämligen själv utsatt för många år sedan av en s.k. ”andlig guru”. Min ”lärare” var tillräckligt erfaren och kunde skydda sig men beskrev det som en mycket obehaglig upplevelse.

    Jag har haft mycket användning av att träna min intuition. Många gånger har jag blivit ”varnad” bland annat i trafiken. Signalen kan komma på lite olika sätt men kommer oftast som en snabb, klar och tydlig ”tankeröst”. En gång sa rösten: ”sakta farten”. Jag lydde och en räv sprang över vägen. En annan gång såg jag en tydlig bild av ett rådjurshuvud, saktade farten och rådjuret stod i diket längre fram till höger om bilen. Detta var bara några exempel. Det finns många, många fler dock ej så dramatiska som andra beskrivit här ovan. Mycket intressant! Tack för att ni delar med er!

    Jag har även några gånger fått hälsningar till goda vänner som mist en nära anhörig som varit till glädje och tröst. Jag är absolut inget medium. Jag har stor respekt för de som har en genuin förmåga att hjälpa och trösta människor i olika situationer. Många av dessa med den ”extra förmågan” har haft den sedan de var barn.

 16. Lassekniven says:

  @STURE

  Sture, min intuition säger mig att du är narkosläkare och att vi har arbetat ihop professionellt och att du är en duktig pianist och att vi då och då satt på bänken framför operationssalen (gamla op) innan op-start och diskuterade framför allt NDU. Mitt efternamn är lite ovanligt och börjar på A. Rätta mig om jag har fel.
  Tack för dina fina kommentarer och för att suicid inte längre får finnas bland mina tankar.

  @ FISKARGUBBEN

  Tack för din belysande kommentar.

  Vidare har jag ytterligare en händelse som jag vill berätta om.

  Det gäller en nära släkting och nära vän i form av en farbror på blodsidan. Han hette för övrigt Sture (sic!) och var en mycket begåvad och speciell man och ungkarl och var bland annat en styv schackspelare. Han var lite av en mentor för mig.
  Han drabbades i 60-års åldern av myelomatos, en sjukdom som på den tiden inte var framgångsrikt behandlingsbar. Det hela ledde givetvis till döden och när slutet närmade blev vi uppkallade till sjukhuset där han låg moribund. Det var min far , en farbroder och jag. Likfläckarna hade börjat att breda ut sig och döden var nära.
  Plötsligt tittar han upp med stora ögon och med en klar och förvånad blick och ser han ut i fjärran. Ingen rädsla eller skräck uppvisade han. Det var den lugna förvåningen som var slående. Några sekunder senare dog han.
  Det var en oerhört stark upplevelse för mig men jag tror inte att min far och farbror noterade händelsen så som jag gjorde. Jag var 24 år gammal (eller ung).
  Min döende farbror Sture hade haft en mycket stark och beskyddande relation till sin mor som han värnade så mycket om. Hon hade varit död i många år. Var det henne som han mötte i dödens stund?

 17. Sture says:

  @ Lassekniven,
  ja, det stämmer och jag vet precis vem du är. Detta är mycket lustigt. Jag hade nämligen tänkt att i min nästa kommentar berätta för Lassekniven om de diskussioner jag haft hade med en överläkare i neurokirurgi på mitt sjukhus, som var mycket öppen för alla dessa diskussioner. Denna överläkare hade varit pionjär inom ett mycket speciellt område av neurokirurgin och var välkänd över hela världen (jodå, du hade gjort stora intryck på neurokirurgifolk jag träffade på kongress i USA). Men du ”outsmartade” mig och hann före.

  Ja, det här med självmord är mycket sorgligt. Varje gång jag numera talar med unga människor som försökt begå självmord förklarar jag det som jag skrev i min förra kommentar. Det gäller egentligen också eutanasikravet (ofta på grund av känt tryck från omgivningen). Om man vill ”göra slut på allt” så betyder det att man inte tror på en Gud och en himmel och då kommer man att hamna mellan dessa världar utan någon som helst möjlighet till kommunikation.

  • mats says:

   Med så mycket medicinsk kunskap på forumet så skulle en Ingenjör utan större medicinska kunskaper vilja fråga en sak. Jag följer som jag sagt tidigare mest det som händer i USA för tillfället men detta är en av de sidor i Sverige som jag ändå följer.
   Då man läser om eliten o allt de har för sig så slås man av att de tenderar att bli långlivade. Jag har inga riktiga belägg för det men många av de mest kända verkar leva länge med god hälsat tex det engelska kungahuset. Ibland läser man att de håller på med blodtransfusioner från unga människor . Ligger det något i detta, kan det motverka åldrande o sjukdom? Satanister dricker blod, gärna från stressade offer med mycket adrenalin, sägs ge speciell rusning, är detta båg?

   • mats says:

    Förtydligande, jag betvivlar inte att de dricker blod men undrar över ”berusningen”

    • peterkrabbe says:

     I sammanhanget kan man ju också undra varför man vid nattvarden dricker ”Kristi blod för dig utgivet” med rödvin som substitut. Rödvin är också berusande och var knappast var mans livsmedel. Finns det ett samband?

     • Fiskargubben says:

      Tanken är att vi ska bli en del av Kristi kropp. Min första nattvard var en stor upplevelse. Kyrkoherdens undervisning var långvarig och sträng och vi tog konfirmationen på allvar. Jag tog också nattvarden i katolska Rom för många år sen och upplevde en fysisk förändring. Nånting händer.

      • Lennart says:

       Inom ortodox luthersk teologi, som ofta anses som den mest bibeltrogna, så tror man Jesus bokstavligen när man läser instiftelseorden till nattvarden som står skrivna i bibeln. Där säger Jesus ordagrant om brödet och vinet; ”detta ÄR min kropp, som blir utgiven för er” och ”detta ÄR det nya förbundet i mitt blod, som blir utgjutet för er”. Alltså för dig och mig. Därför kallas Nattvarden för nådemedel i likhet med Ordet och dopet. Det betyder de medel varmed Guds Ande skapar frälsande tro och skänker syndernas förlåtelse, det vill säga evigt liv i gemenskap med Kristus.

     • Loa says:

      Nattvardsvinet togs till slut bort från gemene man på Fjärde Laterankonciliet 1215. Skarorna växte och det blev väl dyrt… Det fick räcka med oblaten. Samma koncilium fastslog transsubstantiationsläran, att det verkligen blev Kristi kropp och blod. Det heliga blodet /vinet förbehölls prästerskapet.
      Detta är intressant: https://fof.se/textruta/nattvarden-en-saregen-maltid

      • Fiskargubben says:

       Transsubstantiationsläran kan ifrågasättas, Loa, men jag kan inte förklara varför jag två gånger upplevde fysiska förändringar. Först i Rom när jag mot den katolska kyrkans regler tog emot nattvarden och sen när jag sökte mig till en svensk församling för att bli frälst. Jag är Herren din läkare, säger Herren i Bibeln. Någonting hände.

       • Loa says:

        Säkert. Du hade ju s.a.s. gjort ”din del”, haft en stark önskan och vilja, var öppen.
        Som man säger i lite annat sammanhang: When the student is ready, the teacher arrives.

   • Lassekniven says:

    @mats

    Svenska bernadotterna blir ju i regel också mycket gamla. Det är nog mest en genetisk fråga. Blod går både att byta och ”rena” i maskin. Personligen tror jag inte att de gör det då det blir väldigt joxigt i längden. Däremot kan jag tänka mig att vissa kan gå på både könshormoner, sköldkörtelhormoner och tillväxthormon (allt under den rike mannens möjligheter att köpa skickliga läkares privata tjänster). Det är lätt men har sina risker (kärlsjukdom och cancer).
    Vad beträffar satanisterna sjuka övningar tror jag att adrenalinkicken från ”stressat” blod är minimal i jämförelse med amfetamin som ju säkert sådana typer går på. Effekten av blod är nog mest symbolisk och kan väl hänföras till signaturläran lite grand. Jämför med att äta ett nyss dödad lejons hjärta och få lejonets mod och krafter.

 18. Alve says:

  För att återkomma till profetior. Jag vet att jag tidigare nämnt en indianprofetia, Hopi tror jag det var. Jag har sökt efter utskriften men kan inte hitta den. Det fanns många saker som stämmer i nutid, flyg, internet o.s.v. Det stod om första, andra och eventuellt ett tredje världskrig. Minns inte begreppet för världskrig men det eventuella tredje kallades tredje kalebassen (troligtvis med kärnvapen). Det behöver inte bli en tredje kalebass, det beror på människorna stod det. Kommer särskilt ihåg detta. OM det blir en tredje kalebass tar det bara längre tid tills det blir ”ordning på jorden”.

  Angående nuvarande situation om att EU-länderna ställer sig bakom Teresa May utan att bevis finns för att Ryssland står bakom attacken. Hörde Lavrov (Rysslands utrikesminister) på nyheterna för en stund sedan. Han sa att några länders företrädare kommit fram till honom och tyst bett om ursäkt men att de fått påtryckningar av USA… Vår sjuka, sjuka värld!

  • peterkrabbe says:

   Alve, se Fiskargubbens samtidiga svar! Har vi redan tankeläsning på bloggen?

   • Alve says:

    Ja Peter, locket på tryckkokaren lyfter sig!
    Vill bara tillägga avseende mitt tidigare inlägg 17:41
    Före varje ”träningspass” eller meditation började vi med ”Fader vår” och bad om beskydd och avslutade på liknande sätt. Det gör jag när jag mediterar själv och när jag sätter mig i bilen inför lite längre resor och när jag känner mig ”olustig” inför något som trots allt måste göras. Känns olusten alltför påtaglig så försöker jag undvika eller skjuta upp situationen om det går.

  • Sture says:

   @ Alve,
   dessa påtryckningar kommer från ”the Deep State”. Jag tror att man försöker förbereda att släcka ner nätet i USA, som ett slags utifrån kommande ”elektromagnetiskt” anfall. Och då måste man ha någon trovärdig ”fiende” att skylla på. Där försöker man få Ryssland att passa in. Men – DE KOMMER ATT MISSLYCKAS !!!

   • Alve says:

    Sture, jag tror du har rätt. Många har ju upptäckt hur de arbetar med sina lömska uppsåt. Lavrov tycker jag verkar vara en stabil och ärlig person. Måtte konspirationen mot Ryssland misslyckas för allas vår skull.

 19. Fiskargubben says:

  Tråden är mycket intressant. Vittnesbörden kanske görs för första gången och de bygger upp. Vi deltagare kommer från olika håll och delar med oss. Jag har vetat länge att det svenska folket har märkliga upplevelser och funderar. Det är roligt att se högutbildade också uttala sig och politiker och journalister bör notera det. Det blir svårare att kalla oss för dumma får.

  Tack för informationen om Martinus. Jag vet bara att han har en kosmologi, men den känner jag inte till.

  Karma kan man hitta i Bibeln på det sättet att det går illa för oss när vi gör fel. Det är svårare med reinkarnationen. Jag håller mig neutral och tänker att vi får veta vad vi behöver veta, men jag tänker fråga om reinkarnationen när dagen kommer. Vid ankomsten till den andliga världen får vi ställa frågor.

  Hopi indianerna säger att jorden ska skakas tre gånger. De två världskrigen har vi redan sett och det kommer ett till och det börjar utan förvarning. Många tycker att kriget redan står för dörren och förbereder sig, men indianerna kanske har rätt? Jag tror kriget kommer när man säger fred, fred. Jag har en längre tid talat med en indiansk shaman och han vet allt om mig. Det är också ett vittnesbörd om speciella gåvor. Han gjorde mig till hedersmedlem i sin klan.

  Swedenborg skrev boken Jordarne i universum (Earths in the Universe). Många eller alla planeter är bebodda och han beskriver människornas liv. Bara vi har teknik. En tidigare svensk ambassadör till Vatikanen var swedenborgare och berättade en intressant sak. Ankarström sade Swedenborg att han hade sonat sina brott på jorden och inte borde straffas mer i den andliga världen. Swedenborg skrev sina böcker långt före mordet på Gustav den tredje. Hur är det med tiden i den andliga världen? De som bor på andra planeter, är de där, har varit där eller kommer att vara där? Jag tror de är där och skyddas från upptäckt. De är chanslösa mot de världsledare vi har i västvärlden idag. Det blir bara ett nytt indianmord och hänsynslös exploatering.

  • Alve says:

   @Fiskargubben
   Tack, just ”skakning” var ordet för världskrig som jag inte kom på vid mitt inlägg 20:23.

   • hellertz says:

    Nog handlar det om ”skakningar” alltid…
    Den amerikanske frimurarledaren Albert Pike (1809–1891) skrev i sin bok Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Rite of Scottish Freemasonry (1871) att ”Första världskriget måste åstadkommas för att tillåta Illuminati att störta tsarens styrka i Ryssland och göra landet till en fästning av ateistisk kommunism. ”I slutet av kriget kommer kommunismen att byggas och användas för att förstöra de andra regeringarna och för att försvaga religionerna.

    Andra världskriget måste utnyttja skillnaderna mellan fascisterna och de politiska zionisterna. ”Detta krig måste ske så att nazismen förstörs och att den politiska zionismen är tillräckligt stark för att inrätta en suverän stat i Israel i Palestina”. ”Under det andra världskriget måste den internationella kommunismen bli stark nog för att balansera kristendomen, som sedan skall hållas i kontroll fram till den tidpunkt då vi skulle behöva det för den slutliga sociala katastrofen”.

    Det Tredje världskriget måste innebära att man utnyttjar de skillnader som orsakas av ”Illuminati”-agendan mellan de politiska zionisterna och ledarna för den islamiska världen. ”Kriget måste genomföras på ett sådant sätt att islam (den muslimska arabiska världen) och den politiska zionismen (Israels stat) ömsesidigt förstör varandra. ”Under tiden kommer de andra nationerna, som återigen delas upp i denna fråga, att vara tvungna att kämpa till den fullständiga fysiska, moraliska, andliga och ekonomiska undergången …” (Min översättning och tolkning, Pia).

    • Fiskargubben says:

     Pia, jag minns också vad Pike sade. Det är mindre känt vad Werner von Braun sade på ålderdomen. Först blir det ett krig mot droger, sen ett krig mot terrorism och slutligen ett krig mot utomjordingar. Det är möjligt att jag minns lite fel, eftersom jag skriver från minnet, men utomjordingarna är jag säker på. Jag tror inte på tekniskt avancerade utomjordingar såvida de inte kommer från Jorden.

     Inga krig kan äga rum om Herren inte tillåter dem. Han startar aldrig krig, men Han tillåter dem ibland. Det gör Han när kriget är det minst onda.

     Swedenborg säger att den yttersta domen ägde rum på 1750talet. Fram till dess hade några feltroende kristna kunnat bygga falska himlar. De störtades ned och det betydde som jag förstår det att alla sorters krafter släpptes lösa och alla var inte goda. Den franska revolutionen ändrade allt. Till det sämre med tanke på det som följde, men den var tydligen nödvändig.

     Anton Johansson hade syner om första världskriget innan det bröt ut. Han såg också Sverige och Norge angripas av Frankrike och Ryssland. Han fick årtalet 53, men då dog ju Stalin och vi slapp krig. Han var kanske den ende profeten i Europa som såg städer i Usa förstöras i krig.

     Det är bra att du kommenterar på bloggen och lär oss om Martinus. Alla vägar bär till Rom och många vägar bär till Himmelen, men vägen är smal och porten trång. Jag brukar påminna om det, eftersom Herrens stora budskap är just bättring. Man gör lite grand i taget år efter år allt eftersom man upptäcker sina fel. Det är ett generellt budskap riktat till alla, inte specifikt till dig. Vad säger Martinus om bättring?

     De som följer Machiavelli hamnar i det lägsta helvetet, säger Swedenborg. Jag ångrar att jag en gång läste Fursten, men jag känner igen mycket därifrån när jag studerar västerländsk politik.

     • Suavalle says:

      Fiskargubben, du berättar för oss att Swedenborg säger att de som följer Machiavelli hamnar i det lägsta helvetet.

      Jag kommer att tänka på Frankrikes president Emmanuel Macron.

      Enligt Wilipedia studerade han vid Université Paris Nanterre, och tog ut en masterexamen med en avhandling på Machiavelli och Hegel.

      Machiavelli och Hegel…

      Hegel är ju den filosof som utvecklade det dialektiska sättet att manipulera och dupera sina medmänniskor.

      Jesuiterna är dialektikens verkliga experter.

      Macron gick i jesuitskolan Lycée la Providence innan han fortsatte sin utbildning vid olika elitskolor för att så småningom bli investment banker vid Rothschild & Cie Banque.

      Det är intressant att betrakta bakgrundsfakta gällande våra ledande europeiska beslutsfattare.

      • Fiskargubben says:

       Din kommentar är viktig. Jag visste bara att Macron studerade filosofi. Det är olycksbådande med Machiavelli. Det var på jesuitskolan han mötte sin blivande hustru. Hur gammal var han? Femton? Det ser ut som barnarov.

       Hans hustru regisserade segertalet. Macron traskade framför pyramiderna. Hon var hans dramalärare. Macron vill regera som Jupiter och hans tankar är så höga att andra inte förstår dem, säger Paris. Han är en oroande faktor.

       Jesuiternas inflytande ser vi också i påven. Varför heter han Fransiskus? Inte på grund av Fransiskus av Assisi. Några tror att han är den siste påven, Peter the Roman. Pietro.

     • hellertz says:

      Fiskargubben, när du påminner mig om vad Werner von Braun sa så tänker jag på vad f.d. försvarsministern i Kanada, Paul T. Hellyer berättar om i sin bok The Money Mafia – A World in Crisis. Jag citerar kort ur min artikel om boken: ”Werner von Braun, som var en av de nazister som via Operation Paperclip kom till USA och där fick en betydande roll inom den militära forskningen, lär vid ett tillfälle ha förklarat hur man tänkte när man utvecklade ”fiender”, för att motivera militär forskning och utveckling: ”Först kommer det att vara kommunisterna, sen blir det terroristerna, och efter det kommer det att vara utomjordingarna.” MEN – Hellyer trodde märkligt nog på att den globala uppvärmningen var byggd på sann vetenskap, så han använde inte ”klimathotet” som ett exempel på en agenda som stämplar ”fiender”, d.v.s. mänskligheten som spyr ut den hemska koldioxiden ☹. Jag vet inte om han upptäckt lögnerna bakom den agendan.
      Hellyer fick genom sin profession insidesinfo om exempelvis extraterrestrials, ETs. Han har i flera videor berättat om sina erfarenheter med ETs. Han tror att Makteliten kan komma att med hjälp av holografisk teknik åstadkomma en ET-invasion för satt skapa rädsla hos mänskligheten. Om nån händelsevis blir nyfiken på Hellyer och hans bok finns länken här till den, http://www.piahellertz.com/The_Money_Mafia.pdf.
      Du nämner också Anton Johansson. Jag har läst en liten tunn bok som heter ”Det Nya Riket – profetior om Norden” av Inge Stoltenberg. Jag citerar ur min artikel om boken: ” Stoltenberg berättar först om fyra siare, svensken Anton Johansson (f. 1858), Matthias Lang från Bayern (f. 1753), danskan Jungfru Fanny (f. 1805) samt ”den bäst kända siaren från vår tid” Alois Irlmaier från Freilassing i östra Bayern (f. 1894, d. 1959). Författaren berättar om de profetior de fyra gjort om tidigare händelser som visar att siarna är mycket trovärdiga genom att deras profetior slagit in. Sen beskriver han vad de har berättat om vad som ska komma, om det tredje världskriget. Det handlar bland annat om att ryssarna vill erövra Västeuropa och kommer att sända in trupper. Irlmaier berättar att det år som kriget kommer så börjar våren mycket tidigt. ”Redan i mars är det så varmt att bönderna kan så, och det kommer att bli en god höst.” (Jag har i många år sen jag läste boken första gången, varit orolig för en tidig vår ).” http://www.piahellertz.com/Det_Nya_Riket.pdf. Den boken gjorde stort intryck på mig. Tunn, på bara 68 sidor. Vi kan väl konstatera att om Irlmaier har rätt så blir det inget världskrig i år heller. Våren är sen… 😊.

      • Fiskargubben says:

       Pia, det finns en hel tysk hemsida om det tredje världskriget och där nämns Irlmaier. Jag är rädd att Nato, inte Ryssland, provocerar fram det tredje kriget. Ryssland är långt ifrån redo och har helt andra prioriteter. Landet behöver lyftas ekonomiskt och det kommer att ta decennier. Försvaret rustas upp, men i långsammare takt på grund av budgetläget. Alla soldater har inte fått nya vapen.

       President Putin vet vad krig är och har hittills inte låtit sig provoceras. Nu kanske du nämner Krim, men sanningen om vad som hände där rapporteras inte i västerlandet. Jag har tillgång till andra källor och följde hela processen. Vi har ofta talat om Ryssland på bloggen.

       • hellertz says:

        Jag håller med dig Fiskargubben. Jag tror inte ett ögonblick att det är Putin och Ryssland som är det stora hotet. Det ska bli intressant att se hur länge Han står emot provokationerna. Idag läste jag en artikel där ryska ambassaden ställt 14 frågor till Storbritannien om nervattacken mot dubbelagenten Skribal. Det verkar mer och mer vara en s.k. False flag för att få anledning att öka attackerna mot Ryssland. Jag tror vi har en ”stökig” tid framför oss. Det är nu det, enligt Martinus, är viktigt att hålla oss ”på rätt köl”. Jag minns inte just nu om jag angett de sju punkter Martinus gav oss som hjälp på traven, så jag tar dem igen.
         – Utplåna begreppet ”fiender” ur Ditt medvetande!
         – Tag aldrig till genmäle inför vrede, förtal eller andra former av obehag som riktas mot Dig!
         – Säg aldrig själv något ont om någon eller något!
         – Var absolut sann och ärlig i alla livets förhållanden!
         – Var absolut opåverkbar av smicker, beröm eller klander!
         – Var aldrig med om att dräpa, såra eller lemlästa!
        (OBS! Detta betyder att vi varken ska döda eller skada människor eller djur.)
         – Låt aldrig Din tanke avvika från att syssla med på vilket sätt Du absolut bäst kan tjäna Dina medväsen; då utför Du den allra högsta form av yoga eller den fullkomligaste träning av den del av utvecklingen, som är ställd inom Din viljas räckvidd och som i förening med den övriga delen av livets egen bearbetning av Din natur slutligen skall föra Dig fram till den moraliska genialiteten eller omskapa Dig till att utgöra det fullkomliga väsendet eller en ”gudamänniska”.

        • peterkrabbe says:

         Pia, man kan snabbt konstatera att Deep State i USA och nu även i Storbritannien bryter mot samtliga Martinus sju regler. Detta gäller då dem som de facto styr världen idag. Det är rimligt att fråga sig om det leder till någon förbättring av världens situation att då lägga ner all opposition och allt motstånd och därmed fullt ut acceptera det slutliga införandet av New World Order. Som du och jag berört tidigare har Martinus en oroväckande faiblesse för en världsregering.
         Jag tror att man måste vara lite mer kritisk inför detta. Det kristna budskapet har samma svaghet, att tro sig lösa problem genom att vända andra kinden till. Därför får nu kristenheten backa inför ett aggressivare islam. Det är svårt att tro att detta skulle kunna föra något gott med sig. Möjligen att vi skulle kunna ståta med att vara de Goda i andevärlden, men motiverar detta att vi åsamkar våra närmaste ett grymt lidande i den fysiska världen genom att agera offerlamm när ondskans makter helt tar över styret av vår civilisation?
         Människan är född med en stark instinkt att försvara sig själv och sina närmaste. Jag har väldigt svårt att förstå att det skulle finnas en fördel med att tyst lägga sig ner och dö inför en våldsverkande övermakt.

 20. Kjell Lindmark says:

  @Sture 26 mars, 2018 kl. 07:25

  Det finns en hel del i det du säger som påminner mycket om Buddhistisk teori. För övrigt en intressant tråd då jag själv var med om en nära döden upplevelse som var det skönaste jag varit med om. I slutet på 1990-talet fick jag akuta buksmärtor och uppsökte SöS akutmottagning för kontroll och vård. Placerades på en brits efter inskrivning och blev liggande i ca 9-10 timmar. därefter togs diverse blodprov och urinprov. Proverna var dock helt normala varvid jag skickades hem. Detta upprepades ytterligare två ggr och den tredje gången blev jag inlagd på Huddinge sjukhus då buksmärtorna var för svåra. Låg inne drygt en vecka med den enda behandlingen var smärtstillande i parti o minut. Dagen på em innan genombrottet låg jag som vanligt i sängen med en sabla värk och somnade, vaknade plötsligt och var smärtfri, vred huvudet mot fönstret där gardinen rörde sig svagt. Inga ljud hördes. Det kändes inte att jag låg på sängen utan snarare en eller ett par cm ovanför. Allt var ljust som ett överexponerat foto och det var helt tyst och fridfullt. Ah vad skönt tänkte jag, så gled jag sakta mot taket och jag tänkte vad konstigt, vände blicken nedåt och såg en gestalt i sängen som såg ut att sova. Är det jag som ligger där, äh spelar ingen roll det gör inte ont längre och det är tyst och stilla. Straxt därpå drogs jag ner till sängen och jag tittade mot fönstret så tänkte jag om jag skulle dö nu. Så somnade jag och vaknade åter till verkligheten med alla ljud och smärtorna i buken.

  Dagen efter under ronden då hela hovet samlades till att kolla läget hade man med sig ett nytt ansikte för mig. En äldre grånad herre som visade sig vara överläkare eller något ännu högre rang minns inte. Han talade mycket tyst och frågade mig om han fick känna på buken. Javisst svarade jag och halade upp särken och blottade buken, han kände mycket försiktigt i max 15 sekunder sa försiktigt tack och reste sig till församlingen och sa med barsk stämma det här är en blindtarm varför har ni inte sett det. Hela hovet stirrade ner i golvet och skrapade nervöst med fötterna. Nåväl det blev akutoperation som tog 5½ timme att genomföra då bukhålan såg ut som en veritabel sopstation.

  Upplevelsen att ha lämnat kroppen var så skön och avkopplande att jag blev besviken över att ha kommit tillbaka. Då hade jag ingen tanke på vart jag ville gå innan men efter att ha praktiserat och läst buddhistisk teori i flera år vet jag att innan man går skall man ha en önska om vart.

  Mycket intressant tråd tack Peter Krabbe, Sture, Lassekniven och ni andra skönt att få dela detta med er.

  • Sture says:

   @ Kjell Lindmark,
   buddhismen och Jesu lära har många paralleller. Skillnaden är att Buddha inte såg någon Gud under sina meditationer till den andra sidan. Buddhismen talar därför inte om en personlig Gud. Jag tror att det på den tiden inte fanns någon Gud med ett ansikte – Gud var då bara ett kosmiskt medvetande som sträckte sig (och fortfarande sträcker sig) över hela Universum. Minns att Moses upplevde Gud endast i form av en brinnande buske.
   Skillnaden kom med Jesus Kristus då Gud fyllde Människosonen (=Jesus) med sin Ande varvid han blev ”Guds Son”. Från och med nu när man ber Gud att visa sig – så möter man honom i Jesu Kristi skepnad. Det är det enda mänskliga ansikte Gud har.

 21. Några funderingar efter att ha läst alla inlägg igen:
  1. Pamela Reynolds: Sinnesförmögenheterna följer tydligen medvetandet/själen och är oberoende av hjärnan. Minnen likaså, eftersom hon minns vad som skett under operationen, då hjärnan var ur funktion. Hennes minnesförmögenheter var också intakta vad gäller tidigare händelser.
  2. Hopi-indianerna: Deras enkla inristade bild väcker tankar. Två kulor inritade på en horisontell linje. Linjen fortsätter men det det finns en horisontell sådan efter kulorna som leder upp till en parallell linje/platå. På denna finns fyra människofigurer inritade. Längre till höger ytterligare en människofigur men eleverad/ovanför linjen. Den parallella linjen viker därefter horisontellt ned till den först nämnda linjen. På den en tredje kula, varefter ytterligare en människofigur till hälften nedanför linjen.
  Om deras profetia: om de två första kulorna representerar de två världskrigen hade mänskligheten därefter ett val. Antingen fortsätta ‘på samma linje’ som förut sinnets förstörande väg, eller höja sitt medvetande och följa själens väg. Om tillräckligt många följer den senare, indikerat av de fyra gestalterna kan civilisationen som helhet också förbättras, indikerat av den eleverade figuren. Om mänskligheten däremot följer den undre sinnets väg följer en tredje omskakning och civilisationen, som vi känner den går under, indikerat av figuren som ‘trillat under linjen’.

  Vad var det för val vi stod inför efter andra världskriget? Betyder valet att ‘det är kört nu’? Enligt vad jag förstått fick den amerikanska administrationen i mitten av femtiotalet erbjudande från två olika utomjordiska grupper. Den ena utlovade överföring av ny viktig teknologi, efterhand som människornas medvetande höjdes, i akt och mening att vi skulle kunna mentalt hantera teknologin till människors bästa. Den andra gruppen ställde endast krav på att få gömd vistelse och möjlighet att utföra genetiska experiment med människor, däremot full tillgång till överlägsen teknologi. Hur utföll valet? Avtal med den senare gruppen, som tidigare varit ‘rådgivare’ till Hitlers regim. Kärnvapen-, dator-, kommunikations- och övervakningsteknologi, HAARP, mm. är överförd teknologi i accelerarad takt. Gruppens överlägsna mentala kapacitet banade vägen för en storskalig blåsning. Chips och annan mental styrning av makthavare, förbundna Illuminater, frimurarhöjdare och förförda globalister ska jämna vägen för kontroll, förslavande och ekonomisk exploatering av människor och jordklotet. Organisatoriska instrument är förutom de nämnda FN, EU, IMF och allehanda andra ‘överstatliga organisationer’, vilka verkar för NWO, den slutliga förslavande diktaturen.
  Troligt? Går den nutida utvecklingen att vända innan global degeneration inträffar? Är vi tillräckligt många som vill följa själens väg framför sinnets (egoism, makt, exploatering, girighet mm)?
  Återkommer med en kommentar kring karma/reinkarnation/ny medicinsk teknologi mm.

  • Det ska stå vertikal, inte horisontell linje på två ställen under Hopi, annars förlorar beskrivningen klarhet.

  • Fiskargubben says:

   Hopi indianerna hade visst hopp före det andra världskriget. Solen på den japanska flaggan inspirerade dem. Nu är det känt att många tyska nationalister kände sympati för indianerna. 50 miljoner indianer kan ha avlivats i den nya världen så försök att förstå hur den kvarvarande spillran känner sig.

   Hopi indianerna har en speciell ställning i Usa. De förvaltar den stentavla de fick. De säger att det finns en i Afrika också. Den europeiska slogs sönder, men i Schweiz minns man fortfarande sina klanfärger.De har också bevarat den hälsning de fick lära sig av Manitou, Skaparen, och förfärades när spanjorerna inte förstod den.

   Jag träffade några Hopi indianer när jag var ung. Den äldste talaren kunde inte engelska och översattes. De gjorde intryck på mig.

   De vita står för elden och indianerna för jorden och odlandet. De kultiverade mycket av det vi äter idag. De svarta står för vatten och asiaterna för luft eller rättare förstånd. Tänk på Yoga. En svart man gjorde en viktig upptäckt om blod.

   Searching for Winnitou är en dokumentär om hur dagens unga tyskar fascineras av indianerna. Jag vet inte om den är färdig.

 22. Johannes Eltervåg says:

  Jag upptäckte nyligen din blogg genom artikeln: När någon bestämmer att solen skall gå i moln….

  Att du nu skriver om Edgar Cayce tycker jag är fantastiskt.
  Jag äger 40+ böcker baserade på hans Readings. Och vill passa på att nämna att arkivet finns på DVD, om man känner för att gräva djupare in i detaljer. Eller man kan söka i databasen online, om man är medlem.

  Själv upptäckte jag Edgar Cayce ungefär 1986. Och jag är livstidsmedlem i A.R.E.
  Som någon påpekat redan, dryga 14000 readings gavs. Och jag tror alla kan hitta något ämne som kan interessera dem.

  I sammanhang med denna artikel vill jag ge ett citat ur arkivet. Varje Reading har ett nummer i förhållande till vem som frågade, och i tilfälle det ställdes frågor vid flera tillfällen.

  Reading 3976-15; datum 1934-19-01.
  As to the changes physical again: The earth will be broken up in the western portion of America. The greater portion of Japan must go into the sea. The upper portion of Europe will be changed as in the twinkling of an eye. Land will appear off the east coast of America. There will be the upheavals in the Arctic and in the Antarctic that will make for the eruption of volcanos in the Torrid areas, and there will be shifting then of the poles – so that where there has been those of a frigid or the semi-tropical will become the more tropical, and moss and fern will grow. And these will begin in those periods in ’58 to ’98, when these will be proclaimed as the periods when His light will be seen again in the clouds. As to times, as to seasons, as to places, ALONE is it given to those who have named the name – and who bear the mark of those of His calling and His election in their bodies. To them it shall be given.

  9. As to those things that deal with the mental of the earth, these shall call upon the mountains to cover many. As ye have seen those in lowly places raised to those of power in the political, in the machinery of nations’ activities, so shall ye see those in high places reduced and calling on the waters of darkness to cover them. And those that in the inmost recesses of theirselves awaken to the spiritual truths that are to be given, and those places that have acted in the capacity of teachers among men, the rottenness of those that have ministered in places will be brought to light, and turmoils and strifes shall enter. And, as there is the wavering of those that would enter as emissaries, as teachers, from the throne of life, the throne of light, the throne of immortality, and wage war in the air with those of darkness, then know ye the Armageddon is at hand. For with the great numbers of the gathering of the hosts of those that have hindered and would make for man and his weaknesses stumblingblocks, they shall wage war with the spirits of light that come into the earth for this awakening; that have been and are being called by those of the sons of men into the service of the living God. For He, as ye have been told, is not the God of the dead, not the God of those that have forsaken Him, but those that love His coming, that love His associations among men – the God of the LIVING, the God of Life! For, He IS Life.

  Jag tror i synnerhet texten från punkt 9. är relevant. Där han anger att det rör sig om mentaliteten till de styrande. Och det skal avslöjas hur ruttna dem är.
  Nu har ju de super rika har börjat köpa bunkrar, och även fastigheter i land som t.ex. Nya Zealand. Verkar som om de vet något som vi inte vet än.

 23. Suavalle says:

  Jag har inte kunnat skriva något på bloggen sedan en tid tillbaka. När jag trycker på ”Skicka kommentar” försvinner mitt meddelande. Därför testar jag nu med att skriva under en ny signatur och ny e-postadress. / Savalle

  Här är en mycket intressant redogörelse av David Icke om SINGULARITY:

  Det är övermodiga människors strävan efter att själva vara gudar – onda, mycket onda gudar.

  • Mo says:

   Savelle, vad glad jag är att du är tillbaks. Någon har förstått din kraft och försöker tränga ut dig. Du bärs av ljuset och kärleken och hjälper oss genom den förestående dagens långa lidande. Den tekniska utvecklingen är oundviklig och drivs troligen av vårt eget DNA. Den är i grunden positiv och förutsättningen för att vi skall kunna städa upp efter oss här på vår vackra planet. Det viktiga är att kontrollen över tekniken inte hamnar i fel händer. Än en gång, välkommen tillbaks.

   • Suavalle says:

    Tack, Mo, tack så mycket! Och tack Fiskargubben för stöd och vägledning på en annan blogg!

    Vi är verkligen starka tillsammans i vår kamp för sanning, värme och omtanke i en värld där kyla inte bara genereras via kemikalier från flygplan i kombination med HAARP / LOIS / LOFAR-anläggningar, utan även genom systematiskt alstrande av våld, laglöshet och orättvisor.

    Kärleken är det vackraste, starkaste och ger oss lycka! Vänskapliga och välvilliga ord, tankar och handlingar är långt mer värda än världslig rikedom.

    • Kjell Lindmark says:

     @Suavalle
     Bra att du är tillbaka på banan igen.

     • Suavalle says:

      Tack, Kjell!

      Och jag är väldigt glad över att du också har kommit till Peters blogg! Även ni andra som nyligen kommit hit – vad fint och glädjande!

  • Fiskargubben says:

   Det är bra att du är tillbaka. Vet du vad ”sui la” betyder? Det är fransk slang för ”den där”, en man, men din signatur påminner också om andra språk. Du är densamme och behövs här. Icke är ganska ny för mig.

   Vi talar om livet och döden. Jag påminner om den hemska branden i Kemorovo, Ryssland. Jag lider. Donetsk i Donbass är en utbrytarrepublik i östra Ukraina. Engelska. Se barnen.

   Kemerovo – The Hearts of Donbass Are With You.

 24. Lassekniven says:

  @Sture
  Så trevligt att vi möts igen. Cirkeln sluts. Jag hoppas att du mår bra. Själv har jag haft och har fortfarande stora problem med hälsan.
  Jag är glad för dina fina ord och att du klarade ut innebörden av ett suicid. Man måste kämpa till dess Gud kallar hem en, what so ever. Det är så olyckligt när unga människor suiciderar. Man kunde ju ha hjälpt dem.
  Men det finns en aspekt och det är sjukdom. En kollega och granne var bipolär, han var en fantastiskt fin man och dessutom jätteduktigt pianist men den svåra mano-depressiva psykosen tog honom, han var ju sjuk trots massiv farmakabehandling. Det skulle inte förvåna mig om inte du kände honom då ni är ganska jämngamla och kanske möttes i musiken.
  Jag frågar då: måste han habitera i limbot som själslig gestalt, han var ju sjuk och kunde inte hjälpa sitt handlande?

  Bor du kvar i stora staden? I så fall vore det kul med en gemensam lunch med vidhängande givande diskussioner.

  MVH
  L-E

  • Fiskargubben says:

   Vi är som fallna träd när vi dör, säger Swedenborg. Här kan vi reformeras, men inte i nästa liv. De som har tagit livet av sig i min närhet står på min bönelista. De är alldeles för många och dog unga. Flera män och en kvinna. Lorber berättar om en pojke som försökte hjälpa sin far efter att den senare hade tagit livet av sig i en svår situation. Jag vill tro att Herren hör bön. Det finns också gradskillnader.

   • hellertz says:

    Martinus fick en fråga vid en frågetimme på Martinus Institut den 22 april 1970. Jag läste artikeln igen idag och blev lite överraskad eftersom jag levt med en felaktig föreställning i 40 år. 😊 Det handlar om hur länge man vistas i den andliga världen mellan liven. Han svarar:
    ”Det är högst individuellt hur länge en människa stannar på det andliga planet. Om en människa är mycket andligt inställd och andligt intresserad och har mycket andligt vetande, kan hon vara där länge. Då kan hon vara på det andliga planet i omkring 80 år eller kanske ännu längre. Men det förutsätter att hon dör av ålderdom. Om hon däremot inte har detta intresse, om hon är mycket materialistisk och inte har det minsta med det andliga att göra, kommer hon inte att stanna så länge på det andliga planet, eftersom hon då inte har något att göra där, hon har inte gjorts medveten för det, och då återföds hon mycket snart igen. Djuren återföds särskilt snabbt, och primitiva människor återföds också mycket snabbt.
    Barn och unga människor kommer mycket snart tillbaka. Soldater, som dräps på slagfältet, kan födas och komma tillbaka till det materiella planet igen efter fyra-fem år.” (Ur KOSMOS, nr 2, 2015)
    Här är en dokumentär om Martinus och hans liv och världsbild om nån händelsevis blir nyfiken.

    • Sture says:

     @ hellertz
     det är klart att vi är nyfikna på Martinus och kommer att studera honom mycket mera.

     När det gäller hur länge man är i den andliga sfären så berättar Jesus i Lorbermanuskripten att det är vanligt att man befinner sig i den andliga sfären i 300-400 år, innan man återvänder till jordelivet men här finns en väldig variation. Och de som begått pedofili (vilket Kristus i detta verk anser vara människans värsta brott) får inte återkomma till jorden förrän efter 1000 år.

     Professorn i Anestesiologi och Intensivvård Robert Hahn, född 1954, (som är en erkänd internationell expert på vätskebalans i samband med trauma och kirurgi och författat mer än 300 vetenskapliga artiklar i detta ämne) har tillsammans med hustrun Marie Louise har skrivit flera böcker om andlighet, som jag läst. Det var egentligen hustrun som av en händelse upplevde att hon vid kontakt med olika föremål fick historiska bilder till sig och senare blev alltmer medial. Robert Hahn var bara hennes sekreterare. Efterhand blev han mer och mera själv intresserad och slutligen besatt av att ämnet då han fått upp minnesbilder av tidigare liv. Efterforskningar, vilka ingående beskrivs i den fjärde boken, ledde till att han kunde bevisa var han levat och vem han hade varit – en tysk soldat som plötsligt dog under andra världskriget – och som desperat ville återfödas snart igen.

     Jesus berättar att i den andliga sfären utvecklas den mänskliga själen mycket långsammare och detta är orsaken till att människan behöver de ‘fysiska’ livet, även om detta är väldigt krävande. Min tro är att detta beror på att i den andliga sfären syns och känns alla människornas karaktärsegenskaper av alla omedelbart redan på utsidan och inte går att dölja för någon. Detta leder till en uppdelning i goda och onda, man ‘skiljer agnarna från vetet’.
     Samtidigt visar man alla sina kort och kan inte göra några val. I jordelivet kan man för de flesta människorna dölja sin egen ondska och beblanda sig med goda (‘Guds sol lyser över onda och goda’). Här kan man således göra ett val även om handlingen är fördold för de flesta. Gud vill att människan skall välja att frivilligt göra det goda – även om hon kunde göra det onda och egoistiska utan att någon upptäckte det. Detta skulle då vara mera värt ur själens utvecklingssynpunkt. Så tror jag.

     • hellertz says:

      Tack Sture för dina tankar. Utifrån Martinus ”utvecklingsteori” har jag svårt att tro att ”outvecklade” människor stannar i den andliga världen så länge. Reinkarnationen är ju enligt honom en evig utveckling mot alltmer kärleksfulla, empatiska, toleranta människor. Martinus menar att det bara är i en fysisk kropp i en fysisk värld som det ”gör ont att tänka fel”. Det är bara här vi kan experimentera med tankar och handlingar för att utreda vad som leder till gott och lycka. I den andliga världen lär vi kunna utvecklas rent intellektuellt genom studier och samtal. Men där gör det inte ont att tänka och göra fel eftersom de ”kroppar” vi har där består av andra energier än den fysiska kroppen.

      Av någon anledning börjar jag tänka på Annunaki, de varelser som kom från Planet X, Nibiru, och som blev ”gudar” på Jorden för många tusen år sedan. De levde ju i flera hundra år. Deras omloppsbana i solsystemet är 3,600 år, vilket också påverkar deras livslängd. Man lär kunna läsa om dem i Bibeln, där nån blev 800 år, nån annan 900 eller liknande. Du vet sannolikt mer om detta Sture. De kom ju till Jorden och skapade människan enligt bland andra Zecharia Sitchin. För mig blev läsningen av hans böcker en verklig ögonöppnare. Jag skrev en artikel om den, http://www.piahellertz.com/Hur_blev_manniskan_manniska.pdf. I Martinus lilla bok Påsk läste jag ett citat om ”ett samfund av väsen med en viss grad av invigning, alltså en viss form av ’den helige Andes’ uppenbarelse”. Det blev en trigger för att studera frågan om dessa tidigare folk. Sitchin kopplar ju hela tiden till Gamla Testamentet och visar att det är en ”historiebok”.

      Just nu när jag läser din text slår det mig att dessa väsen som har så långa livstider i fysisk materia kan ha långa tider i den andliga världen. Jesus hade ju kosmiskt medvetande (på samma sätt som Martinus), så Jesus hade tillgång till ”all världens kunskaper” som Martinus brukar beskriva det. Men detta är bara en spännande spekulation, som jag med stor sannolikhet inte kommer att få svar på så länge jag befinner mig i en fysisk kropp med en begränsad hjärnkapacitet. 10 % påstår de som tror sig veta 😊. Det lär finnas bibliotek även i den andliga världen. Och framförallt en massa spännande människor att samtala med.

      • Sitchin har jag också läst. Hans analys utifrån genomgång av de sumeriska skrifterna visar en trovärdig astrofysisk förklaring till vårt solsystems utseende, såväl som en inträngande förklaring till hur vi som människor kom till samt hur man på ett mer vetenskapligt sätt kan förstå skapelseberättelsen. Bl.a. Extraterrestials har verkat på jorden under mycket lång tid. Homo erectus, habilis och sapiens har tillkommit genom genetisk ingenjörskonst. De verkar än idag och ligger bakom samhällsutvecklingen mot NWO, dvs. de negativt influerade varelserna.

       Människan är dock en flerdimensionell varelse. Dess innersta kärna är en oförstörbar energikomponent, själen, en del av ett universellt energihav, som är under utveckling i oändlig tid. Den fysiska kroppen behövs för vistelse i den tredimentionella världen, där kunskap inhämtas och daning sker. När kroppen är uttjänt flyttar själen och sinnet till en parallell värld med sina övriga höljen intakta. Det första anhalten är den sublima värld vi vanligen kallar den astrala. Den astrala världen är befolkad av själar/sinnen med olika kvalitet. Den s.k. kommunikation, som en del människor tar del av genom kanalisering och automatisk skrift har emellertid inget att göra med andlighet. I bästa fall blir personerna inte besatta av de eniteter de är i kontakt med från astralvärldens lägre regioner, vars syften de inte känner. Högre utvecklade själar kommunicerar inte på detta sätt och har inget behov av att tala med människor genom kanalisering. Det är en återvändsgränd och de flesta blir bara ännu mer snärjda i den tredimensionella världen, känner sig utvalda, blir mer fångade i sin fåfänga och egoism. Att få kontakt med högt utvecklade själar kräver att man själv först kan höja sitt medvetande och lämna egoism, fåfänga, vrede, maktsträvan och girighet helt bakom sig. Detta är tillgängligt för alla som vill. Det behövs ingen religion eller kyrka för det. ”Sök sanningen inom Dig själv” . All samhällelig utveckling sker genom att den enskilda människan utvecklas först, höjer sitt medvetande och kommer i kontakt med sitt högre jag. Det kan ske genom ihärdig meditation på rätt sätt. Verkligheten som vi upplever den är en spegelbild av den samlade mänsklighetens medvetenhetsnivå. När den utvecklas/höjes föändras världen omkring oss.

       Jag har inte studerat Martinus, utan tagit del av den kunskap som den nuvarande världenaren, i inkarnation av dr. Sandor Markus förmedlar. Jag rekommenderar också läsning av boken ‘Den Jesus som aldrig funnits’ av Roger Viklund, som likt Sitchin börjar med de sumeriska skrifterna och arbetar sig genom källmaterialet till Bibeln. Han kan inget annat än konstatera att den Jesus, som korsfästes för vår frälsning, är ‘hittepå’ utan historisk grund. Den är uppdiktad av krafter som velat kontrollera människor. Att det funnits en högt utvecklad själ som verkat under samma tid för att lära människor kosmiska sanningar är en helt annan sak.

       • Sture says:

        @ Göran Åkesson,
        du skriver: ”Jag rekommenderar också läsning av boken ‘Den Jesus som aldrig funnits’ av Roger Viklund . . . Han kan inget annat än konstatera att den Jesus, som korsfästes för vår frälsning, är ‘hittepå’ utan historisk grund”.

        Du vet väl att det inte finns någon historisk händelse som bättre belagd än Jesu korsfästelse? Och nu kommer en svensk man 2000 år senare och påstår att han inte funnits. Good luck!!!
        Alla antika historiska dokument är kopior. Den äldsta kopian av t. ex. Herodotos historieskrivning är från 900-talet efter Kristus, fast det han beskriver påstås ha skett 450 år före Kristus, ett glapp på 1.350 år. Allt detta kanske också är helt fel, eller hur? Den äldsta kopian om Jesus är från 200-talet e. Kr., ett glapp på lite över hundra år.
        Det finns hela bibliotek om denna händelse med säkert tusentals forskare inblandade. Och så vill du att vi skall tro på Roger Viklund.
        Överhuvudtaget så är det väldigt svårt att vetenskapligt ‘bevisa’ att någonting inte finns eller inte funnits. Det enda man kan påstå är att man själv inte funnit det. Men det är en helt annan sak.
        För övrigt, i så fall måste man konstatera att den ”hittepåfigur”, som aldrig funnits har haft en enorm betydelse för främst västerlandets och egentligen hela världens utveckling. Hur det nu gått till.
        Jag kan rekommendera ”How Christianity changed the world” av historiesociologen professor Alvin J. Schmidt. Eller varför inte läsa historiesociologen professor Rodney Starks alla böcker och t.ex. börja med ”The Rise of Christianity”.

        fotnot: historiesociologer är historiker som försöker förstå historiska förlopp genom att också använda sig av moderna sociologiska metoder för t. ex. gruppdynamik, sektbeteende etc., etc.

        • Fiskargubben says:

         Vi har fem tusen fragment från den tidiga kristendomen. Jämför det med en kopia av Homeros från 800talet.

      • Sture says:

       @ hellertz,
       När det gäller människans höga åldrar i tidigare perioder så har jag inga invändningar mot detta utan tror att de bibliska angivelserna är korrekta. Jag har läst en hel del om de antika egyptiernas fantastiska ingenjörskonst, som baserar sig på en extrem precision och en mycket utvecklad matematik, t. ex. Vortex-matematik. Om människor från denna tekniskt välutvecklade tidsperiod beskriver dessa höga åldrar, så var det väl så. Varför inte ? Dummare var de väl inte.
       Människans åldersförändringar i Bibeln följer en nästan logaritmisk skala från Metusalems 969 år till dagens äldsta som hamnar på 120 år. Detta kan hänga ihop med successiva idag kända förändringar i människans mikrotubuli och behöver inte alls förklaras med utomjordingar.

       Jag tror visserligen att det finns mänskligt liv i hela universum och stöder mig här på vad Jesus berättar i Lorbermanuskripten där han också påstår att olika själar från andra planeter ibland återföds på jorden. Men att utomjordingar i fysisk skepnad kommit till jorden (med dessa långa avstånd) för att ”hjälpa” mänskligheten har jag svårt att ta till mig. Varför då? Får mänskligheten ingen hjälp av Gud?
       Jag skall inte säga för mycket utan får väl ge mig tid att läsa boken.

       När det gäller hur länge ”outvecklade” människor stannar i den andliga världen” så kan jag kan inte veta detta. Detta är vad som skrivs i Johannes stora evangelium och uttalas av den som säger sig vara Jesus Kristus. Det behöver ju naturligtvis inte vara Jesus utan skulle kunna vara någon annan andlig entitet som utger sig för att vara honom.
       Så gjorde ju Satan när han förde Mohammed bakom ljuset – han utgav sig för att vara ärkeängeln Gabriel. Det som talar för Jesus Kristus är den stora visdomen i verket om vilket E F. Schumacher skrev att ”det är svårt att hitta något mera imponerande i hela världslitteraturen”. Men jag vet inte, som sagt.

       • hellertz says:

        Sture, enligt Martinus kan vi alla ha inkarnerat i nåt av våra tidigare liv på andra planeter. Han konkretiserar det inte, men menar att det är enda sättet att röra sig mellan planeterna på grund av de enorma avstånden. Jag kan tänka mig att de kreativa människor som gör märkliga saker kan ha fått inspiration från ett tidigare liv på en mer avancerad planet. Varför inte? Jag kan också tänka mig att varelser som tillhör andra planeter kan göra ”gästliv” på Jorden. Ett exempel som Martinus tar upp kan verka löjeväckande för det ovana sinnet, men det är samhällsbyggande insekter som exempelvis myror och bin, som just nu får den ultimata ”undervisningssituationen” på Jorden men som är hemmahörande på andra planeter. Enligt Martinus står de på den primitiva Jordmänniskans nivå, som exempelvis bushfolket. När jag läste det började jag mer aktsamt kolla var jag satte mina fötter 😊. Alla varelser på Jorden som inte är Jordmänniskor hör egentligen hemma på andra planeter, men är inkarnerade på Jorden nu eftersom det ger dem den utveckling de behöver.
        Att varelser skulle kunna röra sig mellan planeter kan ju också handla om att det existerar olika dimensioner som förekommer på olika frekvenser både på Jorden och i universum, men jag vågar inte spekulera om detta, men det är fascinerande. Läser en hel del tankeväckande källor, exempelvis om och av rymdforskare som på gamla dar börjat berätta. Ett spännande namn är William Tompkins som berättade mycket under sitt sista levnadsår, i ett par videor på Youtube. Han har dessutom skrivit en bok som jag köpt men ännu inte läst, ”Selected by Extraterrestrials – My life in the top secret world of UFOs, think-tanks and Nordic secretaries” (2016).
        Det är intressant med de många pensionerade visselblåsare och sanningssägare som nu börjar berätta om sina erfarenheter. Enligt några av dessa källor finns flera utomjordiska raser bland oss på Jorden. Några lever på ett sätt så vi inte ser dem, i andra dimensioner eller på undangömda fysiska platser, men några av dem är så lika oss fysiskt att vi inte vet att de egentligen är hemmahörande på en annan planet. Några är ”goda och hjälpsamma”, andra är onda och försöker ta makten över Jordmänniskorna. Jösses, vad vet jag? Men det är spännande att läsa om det. För tänk om…!
        Du skriver: ”Får mänskligheten ingen hjälp av Gud?” Det väcker frågan om våra Gudsbilder. Och jag minns historien om mannen som stod på sitt tak efter det att hans värld blivit översvämmat. Men eftersom han trodde på Gud så bad han intensivt till Gud att han skulle bli räddad. Det kom en båt och erbjöd hjälp, men han tackade nej och sa att Gud skulle hjälpa honom. Sen kom en helikopter…
        men han tackade nej. Till slut drunknade han. När han kom till Himlen och mötte Gud anklagade han Gud för att inte ha hjälpt honom. Då sa Gud: ”Först skickade jag en båt…” och så vidare. Gud behöver oss alla varelser i sitt arbete… För mig är Gud det allomfattande kärleksfulla medvetande i vilket allt och alla ”lever, rör sig och är till i”.
        Oj nu blev det många ord igen.
        Glad Påsk – det får man säga idag – det fick man inte säga igår lärde jag mig av min kristna dotter.

    • Fiskargubben says:

     Pia, det här är en av de bästa trådar jag har följt på Internet. Vi går på olika stigar, men kan mötas och samtala. Man ska förstå att det är stort och det kanske vittnar om vad Himmelen vill för vår tid. Vittnena ska vakna till liv står det i Uppenbarelseboken. Nu är det tredje dagen (en dag är som tusen år). Uppståndelsedagen.

     Jag brukar säga att det vi inte vet kan vi lära oss senare, men det vi inte gör blir aldrig gjort.

     Jag håller viss distans till reinkarnationen eftersom jag inte hittar den i Bibeln, men oj så jag har tänkt. Före tonåren fick jag veta att jag inte skulle göra vad jag gjorde förra gången. Mina döttrar gav sig namn efter farmor och hennes syster när de lekte. En av dem insisterar på att hon valde mig och min hustru som sina föräldrar. Själv har jag undrat om jag dog som ung soldat i ett krig och snabbt kom tillbaka till Jorden.

     • Johannes Eltervåg says:

      Fiskargubben, det finns ställen som pekar på reinkarnation i Bibeln.

      Malaki 4:5. Se, jag skall sända till eder profeten Elia, förrän HERRENS stora och fruktansvärda dag kommer.

      Matteus 11: 13 Ty alla profeterna och lagen hava profeterat intill Johannes; 14 och om I viljen tro det: han är Elias, den som skulle komma. 15 Den som har öron, han höre.…

      Matteus 17: 10 Men lärjungarna frågade honom och sade: »Huru kunna då de skriftlärde säga att Elias först måste komma?» 11 Han svarade och sade: »Elias måste visserligen komma och upprätta allt igen; 12 men jag säger eder att Elias redan har kommit. Men de ville icke veta av honom, utan förforo mot honom alldeles såsom de ville. Sammalunda skall ock Människosonen få lida genom dem.»

      Tanken på reinkarnation var således inte omöjlig. Vad jag kan förstå, var det bara Sadukeerna som förnekade tron på reinkarnation. Samtidigt är det svårt att minnas något tidigare liv. Vilket tydligen även döparen Johannes inte kunde.

      Johannes 1: 19 Och detta är vad Johannes vittnade, när judarna hade sänt till honom präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. 20 Han svarade öppet och förnekade icke; han sade öppet: »Jag är icke Messias.» 21 Åter frågade de honom: »Vad är du då? Är du Elias?» Han svarade: »Det är jag icke.» — »Är du Profeten?» Han svarade: »Nej.» 22 Då sade de till honom: »Vem är du då? Säg oss det, så att vi kunna giva dem svar, som hava sänt oss. Vad säger du om dig själv?»

      Ett något svårare exempel kanske?

      Johannes 8: 39 De svarade och sade till honom: »Vår fader är ju Abraham.» Jesus svarade till dem: »Ären I Abrahams barn, så gören ock Abrahams gärningar. 40 Men nu stån I efter att döda mig, en man som har sagt eder sanningen, såsom jag har hört den av Gud. Så handlade icke Abraham.
      56 Abraham, eder fader, fröjdade sig över att han skulle få se min dag. Han fick se den och blev glad.» 57 Då sade judarna till honom: »Femtio år gammal är du icke ännu, och Abraham har du sett!» 58 Jesus sade till dem: »Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Förrän Abraham blev till, är jag.»

      1. Mosebok: 17 Då han nu var på återvägen, sedan han hade slagit Kedorlaomer och de konungar som voro på hans sida, gick konungen i Sodom honom till mötes i Savedalen, det är Konungsdalen. 18 Och Melkisedek, konungen i Salem, lät bära ut bröd och vin; denne var präst åt Gud den Högste. 19 Och han välsignade honom och sade: »Välsignad vare Abram av Gud den Högste, himmelens och jordens skapare! 20 Och välsignad vare Gud den Högste, som har givit dina ovänner i din hand!» Och Abram gav honom tionde av allt.

      Verkar inte det som att Jesus berättar att han var Melkisedek? Jesus frågar de ju rakt ut.

      Johannes 8:43 Varför fatten I då icke vad jag talar? Jo, därför att I icke ‘stån ut med’ att höra på mitt ord.

      Hebreerbrevet 7:1 Denne Melkisedek, som var konung i Salem och präst åt Gud den Högste — han som gick Abraham till mötes, när denne var stadd på återvägen, sedan han hade slagit konungarna, och som välsignade honom, 2 varvid Abraham å sin sida gav honom tionde av allt; denne, som när man uttyder vad han kallas, är först och främst »rättfärdighetens konung», men därjämte ock »Salems konung», det är »fridens konung», 3 denne som står där utan fader, utan moder och utan släktledning, utan begynnelse på sina dagar och utan ände på sitt liv och likställes med Guds Son — denne förbliver en präst för beständigt.

      I sammanhanget är hela Hebreerbrevet 7 intressant.
      Jag hoppas det här kan vara till nytta?

      • Fiskargubben says:

       Jag känner till Elia, men det finns en naturlig förklaring som gör mig tveksam. Johannes kan ha varit en naturlig representation av Elia. De hade liknande uppdrag och kanske leddes av samma himmelska sällskap. Johannes har fortfarande följare i Mellanöstern och jag har talat med en av dem i Sverige.

       Jag vet ingenting säkert, men en dag får jag veta.

       Melkisedek ser jag som en representation av Herren. Flera hedniska skrifter hade också förebilder till Herren. Vi förbereddes för Hans ankomst. Kritiker har glatt angripit kristendomen för att ha kopierat andra religioner. Swedenborg skriver om förberedelserna.

     • hellertz says:

      Fiskargubben, det påstås att vid kyrkomötet i Nicea år 325 bestämdes det vilka texter som skulle ingå i Bibeln och vilka som inte skulle göra det. Några ville således välja och välja bort vad som skulle anses vara Guds ord…??? Jag citerar ett intressant avsnitt ur en kristen blogg (http://matsolsson.net/texter/tro.html.)
      ”Har de bokstavstroende hört talas om kyrkomötet år 533 e.kr, där kejsar Justinianus beslöt att det var dags att ta bort läran om reinkarnation ur den kristna kyrkan? Den dåvarande påven vägrade att delta på mötet, men reinkarnationsläran blev bannlyst. Trots detta fortsatte stora grupper människor att hålla på de gamla lärorna, och de s.k. Katarerna hade många hundratal år senare kontroll över stora områden i Sydeuropa. De trodde på reinkarnation, de var mycket fredliga och de åt inget kött.”
      Om detta har jag läst i flera källor. Här kan jag inom parentes nämna att Martinus avråder från köttätande, eftersom djur liksom vi människor är däggdjur, så det är ett slags ”kannibalism”.

      Jag håller med dig om att detta är en enormt spännande tråd. Jag skulle också önska att denna typ av samtal kan föras på flera ställen. Jag har länge längtat efter att få samtala på riktigt med oliktänkande för att få möjlighet att jämföra och kritiskt granska mina egna ståndpunkter.

      För många år sedan deltog jag i ett seminarium på Missionshögskolan i Örebro. Den kristne läraren och jag skulle jämföra den kristna tron och Martinus budskap inför en stor grupp kristna studenter. Vilken utmaning! Vi åt lunch innan och bestämde vilka teman vi skulle ta upp. Jag minns inte alla men vi valde exempelvis bönen, syndaförlåtelsen, Gudsbilden, synen på Jesu liv, m.m. Det blev jättespännande. Det enda jag minns konkret är studenten som i frågestunden frågade mig vad jag tyckte var det värsta med den kristna världsbilden. Jag brukar inte finna mig snabbt, men den gången sa jag: ”Jo, det är teorin om helvetet och skärselden!” För mig är det ett påhitt från maktgalna präster för att få hålla mänskligheten i ”Herrans tukt och förmaning.

      Läste idag en artikel att Påven nu förnekat helvetet, men att Vatikanen (som är en av de mörkaste institutionerna på Jorden) vägrade godkänna hans uttalande.
      Vatikanen vägrar att avvisa påvens påstådda förnekande av helvetet
      http://www.breitbart.com/national-security/2018/03/30/vatican-refuses-disavow-popes-denial-hell/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=daily&utm_content=links&utm_campaign=20180330

      • I god kristen anda beslutade den katolska kyrkan att göra sig kvitt dessa olydiga katarer (varifrån ordet kättare härstammar). Ca 70.000 personer mördades för sin kosmiskt riktiga tro på ‘som Du sår får du skörda’ och anknytande reinkarnation, mm. Min uppfattning om det värsta med den kristna tron är just detta tilltag att medvetet ta bort läran om karma och reinkarnation. Den ersattes av att de kristna istället skulle tro på den korsfäste Jesus, ett ställföreträdande martyrskap för förlåtelse av sina synder och en frälsning genom att tro på och tillbedja honom, som en nådegåva. Det banade väg för repressiv maktutövning från kyrkan och en motsvarande kontroll över människor. Borta var det egna ansvaret för sina handlingar som grundande för frälsning.
       Att tro på ett ställföreträdande martyrskap är för mig absurt och närmast en skymf av livets innersta kärna. Var och en får nog själv ta ansvar för sina handlingar och bära konsekvenserna därav fullt ut. ‘Som Du sår får Du skörda’, om inte i detta livet så i nästkommande. Återfödsel betraktar jag som den riktiga nådegåvan, att få ett nytt tillfälle att rätta till det som blev fel. Frälsning är för mig att slippa återfödsel för att kunna uppgå i det som buddhister kallar Nirvana. Vägen dit är lång. ‘Sök sanningen inom Dig själv och den ska vara uppenbar’ ser jag som en uppmaning att söka sin inre själ/högre jag för insikt och kosmisk kunskap, att omsätta i handling med hjälp av samvete och rättvisande intuition.
       Vi är alla gudasöner och gudadöttrar, eftersom vi alla bär inom oss gnistan/själen/energin från den kosmiska urkällan. Vi kan få den att gnistra och lysa klart och vi kan låta den flämta på sparlåga. Valet är vårt, på gott och ont.

       • Kjell Lindmark says:

        När jag i sexårsåldern gick i söndagsskolan vi fick lära oss att vi kunde få syndernas förlåtelse varje söndag vid högmässan. Redan då kände jag det konstigt att man själv inte ansvarade för sina handlingar utan kunde göra fel varje vecka för att sedan få förlåtelse för de snedsteg man gjort under den gångna veckan. Efter den insikten om att något inte var rätt, svalnade mitt intresse för kyrkans budskap. Mycket kunde jag ställa upp på men där gick logiken isär.

        Som kännande varelser har vi ett eget ansvar, som ingen annan än vi själva kan förlåta. När vi gör det tvingar det oss till att inte svika oss själv (och inga andra heller för den delen). Vårt medvetande är en del av universums medvetande och som vi sår får vi skörda. Om vi inte kultiverar vår lilla odlingslott väl, blir skörden dålig. Om vi inte kultiverar vår vetande och medvetande blir vårt liv mindre bra.

        Dålig karma som drabbar den som själviskt utnyttjar andra och bryter mot levnadsreglerna (även de 10 budorden) hamnar på karmas minussida. Å andra sidan de som gör gott hamnar på plus. Det ena tar inte ut det andra, och har man på minuskontot så kommer det förr eller senare i kapp. Kanske inte i detta liv utan kan komma flera liv senare, när omständigheterna är de rätta då skördar man dess bittra smak.

        Att ondgöra sig över ett eventuellt trist öde tjänar ingenting till, utan man gör det bästa med det man har. Kultiverar sitt kunnande och medvetande till att göra det bästa man kan för andra och för sig själv. Att ge är som att gödsla jorden, det ger ännu mera tillbaka.

        Dålig karma som utlöses genom ett sämre liv, är inget straff som någon utomstående Gud eller person delar ut, utan är frukten av sina tidigare handlingar. Det kan ses som en universell naturlag som ingen rår på, inte ens Gud eller Jesus. Om de kunde det hade inte vår värld sett ut som den gör med allt lidande som finns. Vi har själva ansvaret för vad vi gör, vad vi säger och vad vi tänker.

        Slutmålet är att inte återfödas i denna världen utan att återfödas i Nirvana och avsluta lidandets hjul för att uppgå i en högre gemenskap.

        Därmed är inte sagt att Gud och Jesus inte finns och ska man söka efter sanningen får man leta i de äldsta skrifterna även de som rensats ut.

      • Sture says:

       @ Pia,
       jag håller med Fiskargubben.

       Det finns en anledning till att kristna människor inte ägnar sig åt reinkarnationsläran och inte heller går till synska människor. Nu tror jag visserligen att man inkarnerar massor av gånger på jorden för att undan för undan utveckla sitt Kristusmedvetande. Men Gud har sett till att människorna inför varje liv drabbas av ”Den Stora Glömskan”. Varför? Därför att varje människa skall leva sitt liv såsom det är – enskilt, och inte rota i gamla oförrätter från gamla liv.

       Om någon via en synsk människa skulle få reda på att han levat ett annat liv som den och den men då blivit skändligen mördad på det mest bestialiska sätt av en någon som han via den synska människan får namnet på, så finns det risk för att han försöker ta ut sin hämnd i detta liv. Och det finns också risk att det blir kaotiskt i livet om gamla minnen från tidigare liv kommer in. Vi har ju sett nu på TV hur ett fåtal barn faktiskt kan minnas händelser från gamla liv (eftersom minnet sitter i själen och inte i hjärnan), och om dessa gamla minnen är traumatiska så blir de olyckliga även i detta liv.

       Pia, det finns ett helvete och kanske något som också kan upplevas som en skärseld i meningen stålbad. Men du har rätt i att katolska kyrkan har förvrängt uppfattningen om ”Domen på Den Yttersta Dagen”. Och det beror på att historikern Teofilus, som satt i Rom, var den som sammanställde Lukas samlade anteckningar av människor han intervjuat om Jesus (Lukas var alltså inte själv med om händelserna). Och han måste ha gjort om denna berättelse – vilket katolska kyrkan använt till att skapa skräck. Sedan har denna uppgift också spridits över till, tror jag, Matteus.
       Vad Jesus egentligen syftar på med domen på den yttersta dagen är det som händer omedelbart efter den fysiska döden (som är den yttersta dagen på det fysiska livet). Man får då sin ”Dom” när man får en återblick på hur man levt sitt liv. Men det är inte Gud eller Jesus (=Ljusgestalten) som dömer – utan man själv. Säger inte Jesus ”Dömen icke på det att I själv icke må bliva dömda”? Så varför skulle Gud/Jesus då döma oss. Detta ”dömande av sig själv” återupprepas i nästan samtliga berättelser man hör från dem som varit döda – men återvänt.

       Så här kan det låta (hämtat från en av 194 patienter som intervjuats i ”Vi upplevde Döden” av kardiologiprofessorn Michael Sabom):

       ”…när ljuset kom emot mig blev det till en person – och ändå inte en person. Det var en varelse som strålade. Och inuti det strålande lysande ljuset som hade silverstråk i sig – vitt med silverstråk i – [fanns] något som såg ut som en man… Ja, jag vet inte exakt vem det var, förstår du, men det var den första personen som dök upp och jag hade en känsla av att ju närmare ljuset kom mig, desto väldigare och renare blev kärleken – den känsla som jag skulle vilja kalla kärlek… Och personen sa: ”Vet du var du är?” Jag fick ingen chans att svara på den frågan för plötsligt, citat, ”passerade mitt liv revy framför mig”. Men det var inte mitt livs som spelades upp framför mig och det var inte heller en tredimensionell karikatyr av händelserna i mitt liv. Det som hände vara alla känslor som jag någonsin känt i hela mitt liv, kände jag. Och mina ögon visade mig grunden för hur den känslan påverkade mitt liv. Vad mitt liv hade gjort så här långt för att påverka andra människors liv genom att använda den känsla av ren kärlek som omgav mig under den här jämförelsen. Och jag hade gjort mycket dåligt ifrån mig. Herre Gud! Jag menar det verkligen. Du förstår, jag hade gjort ett mycket dåligt jobb om man har kärlek som jämförelse… När man ser på sin själv för att se hur mycket kärlek man har givit till andra människor, det är helt förödande. Man kommer aldrig över det. Det är sex år sedan den dagen [han hade sin NDU] och jag har inte hämtat mig än.”

       Teofilus sammanställning av Lukas arbete är uppenbart ologiskt. Ty hur kan det finnas en ”evigt liv” om det finns ”en yttersta dag”?

       • Sture says:

        @ hellertz,
        jag tror också att kyrkomötet i Nicea 325 gjorde helt rätt när de valde bort alla apokryfiska skrifter. Under de århundraden som följde efter Jesu korsfästelse som uppkom det mängder av olika rykten och skrifter, som höll olika standard
        .
        Nya Testamentet innehåller nu endast evangelier från lärljungen Johannes (som var Jesus mest älskade lärljunge i den meningen att han var den som förstod mest), lärljungen Matteus (som var f. d. skatteindrivare och kunde läsa och skriva), Lukas (som inte var lärljunge men som fått i uppgift av historikern Teofilus i Rom, samla in uppgifter om Jesus) och Markus (där man är osäker på om han fått sina uppgifter från Petrus eller Paulus. Paulus var inte lärljunge men nära i tiden (halshöggs år 67) och kom till Jesus via en uppenbarelse och har enormt stor del i spridningen av budskapet.
        Alla dessa är alltså väldigt nära i tid och rum och det skulle vara helt fel att ta med allt annat mera perifert och senare i tiden.
        Det finns en svensk översättning från Lorber, som jag gjort och som heter ”Våra Bibeltexters Tillförlitlighet”. Den kommer upp om du söker på:
        http://johannesevangeliet.blogspot.no/search/label/Bibeln

        • Fiskargubben says:

         Några böcker rensades bort tidigt, men några apokryfer var kvar i den svenska Bibeln fram till 1800talet. Luther fann dem nyttiga att läsa. Jag tror de är kvar i den katolska Bibeln. Britterna ville hjälpa de frikyrkliga och tryckte svenska Biblar. Apokryferna ville de inte trycka.
         Jag läste dem en gång och tyckte om dem. Biskop Giertz gav ut flera okända apokryfer och jag hade problem med några.

       • hellertz says:

        När jag öppnade datorn nu på påskdagens morgon så hade jag 12 mail från Peter Krabbes blogg. Jättespännande! Det första jag läste var Stures kommentar omkring reinkarnationen m.m. Det intressanta är att du använder begreppet
        ”utveckla sitt Kristusmedvetande”, för det är exakt det som Martinus menar att vi är på väg emot genom alla inkarnationerna.
        Jag håller med dig till mer än 100%. I början, när jag började förstå reinkarnationslagen blev jag nyfiken och gick bland annat en kurs där vi skulle få uppleva våra tidigare liv, underledning av en regressionsterapeut. Jag hade också en vän som var psykoterapeut och som hade teorin att trauman och blockeringar i detta liv kunde ha sina rötter i tidigare liv. Med hjälp av hypnos hjälpte han sina klienter att minnas. Men han insåg att detta inte var bra just på grund av det du tar upp. Vi har nog med detta livs ”helveten” utan att vi också ska behöva minnas, återuppleva och må dåligt över minnen av krig, tortyr, våld, m.m., så han slutade. Martinus menar att de problem vi behöver bearbeta från tidigare liv kommer upp på olika sätt i detta liv.
        Enligt Martinus kommer vi automatiskt, när vi nått längre fram i utvecklingen, att minnas och när vi är i den andliga världen minns vi.
        Det är intressant hur ”Någon” under senare tid med hjälp av TV-program börjat ”vänja oss” vid tanken på att vi levt tidigare, att vi föds igen och att vi ibland kan fastna i en ”mellanvärld” och ”spöka”. Gud använder många knep för att successivt öppna våra ögon 😊.
        Du skriver att det finns ett helvete och en slags skärseld. Ja, för det första har vi helvetet här på Jorden. De många som lever i krig, svält, tortyr m.m. lever verkligen i helvetet och skärselden. För det andra så lär, enligt Martinus, det som vi är rädda för ske när vi dör. Är vi rädda för helvetet så hamnar vi i helvetet ett tag. Tror vi att 74 jungfrur (eller hur många det är) väntar på oss när vi dör, så finns de där. Men även i den andliga världen styrs vi av den andliga naturlagen ”hunger och mättnad”. När vi blir ”mätta” börjar vi längta efter nåt nytt och därmed formar vi nya tankar och önskningar. Det vi tror väntar oss efter ”döden” lär uppfyllas – tills vi börjar tänka annorlunda och därmed forma en annan ”verklighet”. ”Önskningar skapar öde”, skriver Martinus. När vi inte längre har en fysisk kropp som är skapad av tunga energier så kan vi lätt forma våra omständigheter med våra tankar, menar Martinus.
        Vi behöver lära oss önska!
        Nu måste jag läsa övriga nya inlägg.

        • Sture says:

         @ hellertz,
         det resonemanget om reinkarnationerna har jag inte hittat på själv – det är Jesu förklaring i Lorbermanuskripten.
         Sedan undrar du över begreppet ”Kristusmedvetande”. På denna sajt har vi diskuterat religiösa/ateistiska frågor under lång tid och om du går tillbaka någon krönika så utvecklas detta begrepp där.
         Men begreppet är ju inte på något sätt konstigt. I Bibeln står att Gud skapade människan till sin ”avbild”. Avbild på vilket sätt då? Hade Gud huvud, armar och ben och tio fingrar – eller vad avses? Det måste vara avbild i andligt avseende. Gud skapar med sina tankar – ”Varde ljus och det vart ljus”. Det gör människan också – fast i jordelivet tar detta längre tid och går trögare, medan man i den andliga sfären omedelbart skapar det man tänker. Men för att få denna kraft måste man utveckla sin förmåga till kärlek.
         ”Kristusmedvetande” och ”Guds avbild” är samma sak.

      • Fiskargubben says:

       Pia, se mitt svar till Sture om apokryferna.

       Påven har varit i blåsväder flera gånger. Även katoliker tycker att han har gått för långt. Flera biskopar har samlats och protesterat. Han ändrar för mycket.

   • Alve says:

    Fiskargubben, jag tror att Herren hör bön! Men även om man ber så kanske det man ber om inte är vad Herren önskar eller så utvecklas det hela till något helt annat men som kan bli bra ändå. Jag vet inte vad du menar med ”gradskillnader”. Kan du förklara?

    • Fiskargubben says:

     De som begår självmord har olika motiv och döms olika. Det är det jag menar med gradskillnader. En rysk soldat var i ett omöjligt läge och bad om luftangrepp på sig själv för att få stopp på fienden. Jag antar att han döms mildare eller inte alls, eftersom han gav sitt liv för andra. Herren talar om de som gör så. Soldaten ville inte dö, men han offrade sig.

     Vi får bönesvar när vi ber som det behagar Herren. Det framhåller jag när jag ber för de som dött för egen hand. Jag tror dock att vi alltid ska önska väl och att det behagar Herren.

     • Alve says:

      Fiskargubben, jag tror jag förstår vad du menar och jag hoppas det är som du skriver. Nyligen offrade sig en polis i ett terrordåd på det sättet som soldaten. (det var väl i Frankrike). Att vi alltid ska önska väl, håller jag helt med om.

   • Suavalle says:

    I 1 Krönikboken 10:4 i Bibeln berättas det att kung Saul (som efterträddes av David) tog sitt liv.
    http://sv.bibelsite.com/swe/1_chronicles/10.htm
    Saul befann sig i en mycket svår situation.

    Flera av mina närstående har också tagit sitt liv. Jag var i tonåren första gången, Det var påskdagskväll. Plötsligt såg jag något som liknade en mandala för mina ögon. Den var svart.
    Nästa dag fick jag reda på att en mycket kär människa dött för egen hand vid denna tid.

    Jag hoppas och tror att Gud är förlåtande mot oss alla, om vi har en strävan efter kärlek och sanning.

    Många människor tar sitt liv i oförstånd.

    Här är en triologi som är mycket tänkvärd i detta avseende:

    http://www.whocaresinsweden.com/

    (Inställbart svenska / engelska)

    • Fiskargubben says:

     Suavalle, jag kunde inte sova när min kompis tog livet av sig. Jag ringde efter en kvinna som tröstade mig. Hans son följde i hans fotspår och hans mamma satte det första dåliga exemplet. Alla tre var extremt begåvade. Ett dåligt exempel kan fortplantas i familjen och det behöver alla veta. Det gäller inte bara självmord.

     • Suavalle says:

      Därför är det så viktigt att ha hopp.

      Nu är livet tungt och mörkt för många, men konturerna av de dolda krafter som styr framträder allt klarare och de tål inte ljuset. Vi vet att de är onda, men de kommer att avslöjas och besegras. Det ger oss hopp och hoppet gör det möjligt att härda ut och att se fram emot befrielse och glädje, även när vi har det mycket svårt.

      Sanningen och ljuset ger hopp.

      • Sture says:

       @ Suavalle,
       vad skönt att du är tillbaka. Vi har saknat dig.

       3. Det finns en intressant passage i Jakob Lorber-manuskripten där Judas Iskariot föreslår att Gud borde visa sig på himlen för varje människa, för att undvika att de ”syndar”. Jesus tillbakavisar detta genom att säga att om Gud gjorde på detta sätt så skulle han omvandla varje människa från en fritt tänkande och kännande varelse till en ‘robot’. Alla människor skulle då bli så rädda för att göra något emot Guds vilja att de inte skulle våga utöva sin fria vilja. Och detta är helt emot Guds avsikter med att skapa människan. Alla handlingar gentemot andra människor (och även gentemot Gud) måste vara helt frivilliga. Kärlek kan inte köpas för pengar, inte tvingas fram eller skrämmas fram – som kyrkan gjort genom sitt hot om ‘Domen på den yttersta dagen’ och att människor som ”syndar” skall brinna i helvetet eller skärselden. Det skall de naturligtvis inte alls utan detta med helvetet ligger till på ett helt annat sätt.

       Detta förklarar varför världen ser ut som den gör idag. Gud hjälper alla dem som ber om hans hjälp (fast kanske på ett annat sätt än de räknat med). De som inte ber om hans hjälp låter han också utöva sin fria vilja på så sätt att de får klara sig själva och ta konsekvenserna av sitt eget handlande. Gud ingriper alltså normalt inte i världshändelserna utan låter dessa ha sin gång, vilket har gjort att många människor anser sig ha rätt att tviva på hans existens (Teodicé-problemet).

       Men Gud ingrep för 2000 år sedan, eftersom det var absolut nödvändigt, och lät Jesus framträda och predika. Jesu korsfästelse ändrade ALLT. Denna händelse i kombination med hans lära banade väg för humanismens utbredning i hela västerlandet och också vetenskapen, industrialismen och vårt välstånd.

       Nu står vi inför ett nytt nödvändigt gudomligt ingripande i världspolitiken – ”the second coming” of Jesus. Han kommer först tillbaka i form av profetior, siare, sanndrömmare etc. och kommer slutligen i egen person att återkomma på himlen, väl synlig för alla. Denna återkomst på detta sätt kommer att ändra på allt. Därför kan denna kamp inte förloras – och den kommer inte att förloras.

       För att återvända till några tidigare kommentarer: Gud har inte skapat ondskan för att människorna behöver ”lida”. Ondskan har skapats av människor. Gud bekämpar inte ondskan med sin allsmäktighet, därför att han inte vill göra om människor till ‘robotar’ utan vill att människorna själva bekämpar ondskan – förutom då vid dessa två tillfällen, nu och för 2.000 år sedan.

       • Suavalle says:

        Tack, Sture! Ja, Gud vill att vi ska välja det goda och kärleksfulla av fri vilja i motsats till de krafter som nu styr över oss och hela världen (ännu en liten tid). Dessa krafter utgår från mörkret och manipulerar och styr i hemlighet. De vill behärska jorden och allt liv på den med tvång, våld, övergrepp i vår genitik och i våra tankar.

        Gud låter oss själva utforska det optimala sättet att leva.

     • hellertz says:

      Medier har berättat att de talat med personer som tagit sitt liv och att dessa nu förstår vad de gjorde och att de ångrar sig djupt när de ser och hör sina närståendes sorg.
      Martinus menar att självmord egentligen är en flykt från en situation som personen upplever som ohållbar. Samtidigt menar han att det kan vara begripligt. Personen ifråga orkar inte mer i detta liv och vill ta lite ”ledigt”. Problemet är ju att man i nästa eller i nästnästa liv hamnar i samma eller en liknande situation igen – eftersom man inte får fly från problemen utan måste hantera dem.
      Martinus fick många frågor om hur man kan hantera utmaningarna i den ”yttersta tiden!”. Han var inte så förtjust i att ge såna råd eftersom vi människor själva kommer att komma underfund med dem. Men till slut gav han med sig och av följande råd:

       Utplåna begreppet ”fiender” ur Ditt medvetande!

       Tag aldrig till genmäle inför vrede, förtal eller andra former av
      obehag som riktas mot Dig!

       Säg aldrig själv något ont om någon eller något!

       Var absolut sann och ärlig i alla livets förhållanden!

       Var absolut opåverkbar av smicker, beröm eller klander!

       Var aldrig med om att dräpa, såra eller lemlästa!
      (OBS! Detta betyder att vi varken ska döda eller skada
      människor eller djur.)

       Låt aldrig Din tanke avvika från att syssla med på vilket sätt
      Du absolut bäst kan tjäna Dina medväsen; då utför Du den
      allra högsta form av yoga eller den fullkomligaste träning av
      den del av utvecklingen, som är ställd inom Din viljas räckvidd
      och som i förening med den övriga delen av livets egen bearbetning
      av Din natur slutligen skall föra Dig fram till den moraliska genialiteten
      eller omskapa Dig till att utgöra det fullkomliga väsendet eller en
      ”gudamänniska”.

      Så då vet vi ju på ett ungefär hur vi ska försöka hantera livet och dess utmaningar :-).

  • Sture says:

   @ Lassekniven,
   ja, jag bor kvar på samma ställe och tar gärna en fika på stan eller en bit mat på jazzklubben, så att vi kan snackas vid. Skall bli jätteroligt.

 25. mats says:

  Jag har inte läst Lorber men har funderat på att prova någon av hans böcker. Totalt är hans skrivande för stort , jag kommer knappast i orka ta mig igenom allt för tillfället. Om man provar Gospel of John är det någon del som rekommenderas eller ska man helt enkelt börja från början ?
  Sedan att be för de döda, är det verkligen något som Bibeln förespråkar?

  • Suavalle says:

   ”Mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft.” (Jakobsbrevet 5:16)
   http://sv.bibelsite.com/swe/james/5.htm

  • Sture says:

   @ mats,
   det finns en förkortad version av The Great Gospel of John på 2000 sidor som jag läste först. Men så ville jag ha hela verket – sökte och fann.
   Den följer Johannes Evangelium och Jesus säger att den inte är en ersättning för denna. Men Johannes plus övriga evangelier är korta, på 70-80 sidor, och Jakob Lorber fyller på med mycket, mycket mera detaljer samt händelser som inte kommit med i Bibeln för den som vill ha det.
   Man behöver därför inte läsa från början till slut utan gå till registret och plocka ut de händelser som behandlas i Johannes evangelium och genom att läsa dessa få en mera fullödig bild om vad som verkligen hände.
   Jag har översatt ett hundratal kapitel (av 2.500 kapitel) till svenska men har insett att jag aldrig hinner slutföra detta – och det behövs kanske inte heller, de flesta människorna förstår engelska bra.
   Jag är villig att dela med mig av allt jag har (engelska + svenska) till dig och till alla som vill läsa detta.

   • mats says:

    Jag får se hur jag gör, hittade en tysk sida där Gospel of John fanns att läsa, pdf tror jag det var. Amazon uk hade för något år sedan, om jag inns rätt, ”egna” ex. till billig penning. Nu verkar de endast ha sådant de säljer via andra handlare i USA.

 26. Suavalle says:

  En vacker och tänkvärd sång:

  • hellertz says:

   En helt underbar sång i en lika underbar film, som jag varmt rekommenderar till dem som inte sett den, SÅSOM I HIMLEN. Michael Nyqvist som tyvärr lämnade den fysiska världen alldeles för tidigt, gör en fantastisk rollprestation i filmen.Jag rekommenderar också uppföljningen, SÅSOM PÅ JORDEN.
   En nära vän, Kent, som dog i tsunamin 2004 önskade att den skulle spelas på hans begravning.
   När jag ändå berättar om honom vill jag berätta om hans fantastiska öde. Jag hyrde en lägenhet i hans villa så jag lärde känna honom ganska väl. En dag berättade han att han ville lära sig sjunga och att han anmält sig till en kör, en sån där som dom som inte kan sjunga kan delta i. Jag tyckte synd om kören eftersom jag hört honom ta ton och det var falskare än falskt. Jag bodde i huset i sex år. Han berättade nån gång ibland att han sjöng i kör. När han fyllde 40 år hade vi fest i trädgården och en vän bad honom sjunga. ”Jag har inte sjungit upp rösten” svarade han. Men så satte han igång och sjunga – och han hade utvecklat en operaröst. Jag blev helt tagen. Kunde detta vara möjligt? Sen fick jag höra… Han hade deltagit i några körer. Han hade gått till sånglärare, som efter en övning bett honom göra nåt annat. Då betalade han en sånglärare 10 gånger i förskott :-). Han var ”Ambresvän”, ni kanske hört talas om Sture Johansson som lät den 3000 år gamle anden Ambres besätta honom, och sen höll han föredrag om den andliga världen, om framtiden m.m. (Shirley Mac Laine har berättat om honom i sin film På yttersta grenen.) På en Ambreskurs träffade Kent en av Jussi Björlings söner, som erbjöd Kent att få träna sång hos honom. Helt otroligt!
   Så när jag höll tal på Kents begravning berättade jag denna historia. Då berättade en deltagare att Kents dröm hade varit att få sjunga solo i en kyrka här i Örebro.
   Den 4 december 2004 sjöng han solo i en kyrka och den 26 december dog han i tsunamin.
   Nu får han sjunga för ”änglarna” :-).

  • Mo says:

   Precis som du avfärdar uppkommen rädsla för UFO och utomjordingar skulle jag vilja avfärda din rädsla för genmanipulerade mänskliga mutanter av den enkla andledningen att behovet inte finns. Det behov som eventuellt tidigare fanns av en själslös arbetande mänsklig maskin finns redan i form av robotar och artificiell intelligens. Utveckling av stamceller måste ses som något positivt eftersom användningen bla blir reparation av skador i befintliga organ. Det medför förhoppningsvis att vi slipper mycket av transplantationskirurgi och den oetiska organhandeln som har följt i spåren av denna.

   • petergrafstrm says:

    Det handlar om vaccin som bygger på att själva DNA hos patienten modifieras.
    Du kan kalla det mutant om du vill men en sån ser likadan ut som innan men får egenskaper som påverkar resistens mot en del sjukdomar. Eftersom detta är på gång enligt artikeln är det viktigt att vi är uppmärksamma.

    • Mo says:

     Hela Vaccinationsfrågan borde lyftas nu när ifrågasättande växer bland befolkningar. Krav på tvångsvaccinering som hörts från bla svenska moderat politiker vittnar om acceptans för totalitär makt. Istället borde tillfället utnyttjas för jämförande studier mellan dem som önskar och dem som vill avstå vaccination.

     • petergrafstrm says:

      Ja särskilt när dom nu tom försöker driva igenom ett irreversibelt experimenterande med vår genetiska identitet.

      • Mo says:

       Enda sättet att hindra deras klåfingriga experimenterande är nog folkligt engagemang. Kanske en grupp likt den Lars Bern initierat för metabola sjukdomar ? Du kanske känner dig redo?

       • petergrafstrm says:

        Det finns enorm potential för goda tillämpningar av avancerad vetenskap.
        Det som fattas är att forskarvärlden är politiskt naiv och inte fattar vidden av den ondska som den delvis dolda makteliten är kapabel till. Forskare är under sin aktiva tid upptagna av sina specialintressen och bara i undantagsfall medvetna. Tror jag iaf.
        Sen är dom dessutom ofta i en hård konkurrenssituation för anslag vilket ytterligare krymper deras benägenhet att informera sig utöver det som är förenligt med karriären.
        Så det handlar om samma problem som vanligt, medier och samhällsorganisation måste åter bejaka det dom förrått: sanning, en vilja att stärka allmänheten med korrekt info och släppa fram kritik.
        Genmodifiering har ju helt enorma implikationer: tex möjliggörs på sikt en ansenlig förlängning av livet. (Jag säger inte att man måste gilla den iden men många kommer kanske att vilja utnyttja det om det är möjligt. Därför måste man räkna med att det realiseras) Men genmodifiering som bot mot alla ärftliga sjukdomar kommer alldeles säkert att uppskattas av majoriteten av de berörda.
        När det gäller vaccin måste forskare sätta sig in i den seriösa kritiken och fatta att det finns rationella skäl till folks oro. Det kan mkt väl vara så att det är helt andra än forskarna och andra medverkande som avsiktligt kontaminerat vacciner. Men oavsett vad som legat bakom är forskarna skyldiga att ta del av denna marginaliserade men viktiga kritik.
        Internet har gjort att allmänheten nu har möjlighet att genomskåda naiviteten och ibland korruptionen hos eljest intelligenta experter. Det är ett trauma eftersom det urholkar sammanhållningen.

 27. Lennart says:

  Det är lätt att gå vilse eller misströsta om vi är helt utlämnade åt oss själva och vårt och andras subjektiva tänkande och vetenskap. Även den sistnämnda har en tendens att ändra sig med tiden.

  Men finns det då något fast utanför oss själva som absolut säkert går att tro och lita på, i avgörande frågor som rör liv och död samt vad som händer efter döden? Det gör det, Gud!

  Nyligen läste jag ett aktuellt nyhetsbrev från svenska evangeliska alliansen, som får bli mitt bidrag till denna intressanta diskussion:

  ”Frågan om trons förankring är betydelsefull av flera skäl. I alla tider har det varit en frestelse för oss människor att bygga vår tro på sådant som kan beskrivas som subjektivt. Men Guds ord hänvisar oss hela tiden bortom detta, skriver SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger inför påsken.

  Vi ska snart fira den största av den kristna kyrkans högtider. Dagarna då Jesus led, dog och uppstod kommer för alltid att vara värda att minnas – och att fira. Det var dagar då kampen mellan ont och gott skulle ta en ny och avgörande vändning, allt medan änglarna i Guds himmel (får vi anta) höll andan avspänning. På påskdagen kan vi äntligen stämma in i det jubelrop som sedan dess har ekat högt i Guds församling: Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden!

  Eller med Paulus ord: ”Du död,var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus!” (1 Kor 15:55–57).

  I detta historiska drama får vi också ha förankringen för vår egen tro. ”Om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder”, skriver aposteln. ”Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda, som förstlingen av de insomnade” (1 Kor 15:17, 20).

  Frågan om trons förankring är betydelsefull av flera skäl. I alla tider har det varit en frestelse för oss människor att bygga vår tro på sådant som kan beskrivas som subjektivt. På våra egna känslor, våra egna erfarenheter och våra egna omständigheter. Men Guds ord hänvisar oss hela tiden bortom detta. Det pekar på historiska fakta och – framför allt – på Guds egen uppenbarelse om sig själv och sin vilja.

  ”Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser”, skriver Hebreerbrevets författare (Hebr 11:1). Och denna visshet kommer sig av att det som Herren har talat, det håller att bygga på även om vi själva inte har kontroll över allt som sker. Vi får leva ”i tro, utan att se” (2 Kor 5:7).

  Detta betyder dock inte att tron skulle vara blind. Vi känner ju trots allt den Herre som vi genom tron väljer att lita på! Den engelske teologen John Stott, som bland annat skrev stora delar av Lausannedeklarationen, konstaterar:

  ”Tron är varken naiv eller lättlurad. Den är varken ologisk eller irrationell. Den är tvärtemot tillit baserad på vårt förnuft. Den vilar på kunskap, kunskapen om Guds namn. Den är förnuftig därför att den bygger på vissheten att Gud är tillförlitlig. Det är aldrig oförnuftigt att lita på Gud därför att han är den mest trovärdige av alla.”

  Den väckelserörelse som förvandlade vårt land under 1800- och delar av 1900-talet var till stora delar grundad på dessa erfarenheter.

  För det första: En personlig relation till Herren, som gjorde att tron på Gud inte bara var en abstrakt kunskap. Man hade själv mött sin Frälsare!

  För det andra: En orubblig tilltro till Guds skrivna ord. Och i detta också en själavårdande insikt om att ett hållbart liv måste vara byggt på någonting utanför oss själva. Bara där kan vi få den förankring som håller genom alla omständigheter och känslomässiga svängningar. Som Lina Sandell uttrycker det i en av sina psalmer: ”Jesus, håll mig blott vid Ordet, det är klippfast grund. / Då skall jag ej gå förlorad i den mörka stund. / Mänskomeningar och tycken, ack, hur skifta de. / På ditt vissa ord allena lär i tron mig se.”

  För det tredje: Ett starkt motstånd mot liberalteologins tendens att underminera Bibelns historiska anspråk. Carl Olof Rosenius, som var Lina Sandells teologiska inspirationskälla, gick själv igenom en troskris när han kom i kontakt med universitetslärarnas ifrågasättande hållning till evangelierna. Han räddades dock i tron av sin metodistiske mentor George Scott, som gav honom tilliten till bibelordet tillbaka.

  Just det som gör den kristna tron så utmanande – att den är förankrad utanför oss själva och att den gör oss beroende av Gud och hans skrivna uppenbarelse – är på så sätt också dess största styrka. Som syndare vill vi hela tiden klamra oss fast vid sådant som vi själva har kontroll över. Vi tror att friheten ligger i att vara våra egna herrar, och att själva definiera rätt och fel, sant och falskt. Men det som Bibeln och hela den kristna historien vittnar om är alltså att den sanna friheten i stället ligger i beroendet. I lydnaden för vår Skapare.

  Just detta är också vad påskens drama är ett så starkt vittnesbörd om. ”När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors”, skriver Paulus om Jesus. Genom denna lydnadshandling öppnades porten till Guds överflödande välsignelse: ”Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och
  under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära” (Fil 2:7–11).

  När du och jag stämmer in i denna tillbedjan – när vi i ord och handling låter Jesus vara vår högsta auktoritet – kan även vi få erfara kraften i hans många löften till oss. ”Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet?”, säger Jesus till sin vän Marta (Joh 11:40).

  Samma sak säger han i dag till dig och mig!”

  • Fiskargubben says:

   Tack, Lennart. Viktor förlorade massor av pengar när han blev frälst, men han höll ut.

   Namnet framför andra namn – Viktor Klimenko

  • Sture says:

   @ Lennart,
   väldigt fint skrivet. Tack.

  • Suavalle says:

   Också jag vill tacka dig, Lennart, för denna text som påminner oss om Jesu lidande och död för att vi ska kunna få evigt liv.

   Det här utdraget ur Bibeln, som anknyter till ett av bibelcitaten, ger oss hopp:

   Se, jag säger eder en hemlighet: Vi skola icke alla avsomna, men alla skola vi bliva förvandlade, och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda, och de döda skola uppstå till oförgänglighet, och då skola vi bliva förvandlade. Ty detta förgängliga måste ikläda sig oförgänglighet, och detta dödliga ikläda sig odödlighet. Men när detta förgängliga har iklätt sig oförgänglighet, och detta dödliga har iklätt sig odödlighet, då skall det ord fullbordas, som står skrivet: »Döden är uppslukad och seger vunnen.» Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som giver oss segern genom vår Herre Jesus Kristus!

   Alltså, mina älskade bröder, varen fasta, orubbliga, alltid överflödande i Herrens verk, eftersom I veten att edert arbete icke är fåfängt i Herren. (1 Korinthierbrevet 15:51-58)

   http://sv.bibelsite.com/swe/1_corinthians/15.htm

  • Var och en blir salig på sin egen tro. För mig är det ganska enkelt. Det finns ingen personlig Gud utanför oss själva. Vi är alla en del av Gud genom att vår själ existerar som en del av en kosmisk energikälla/kalla den gärna för Gud, om Du vill. Därför är vi alla gudasöner och gudadöttrar, vars själar kan utvecklas. Det är denna insikt som gör att vi inte behöver vända oss utåt till abstakta funderingar kring bibliska citat och spekulationer. ‘Sök sanningen inom Dig själv och Du ska vara upplyst’ refererar direkt till att söka Ditt sanna jag inom dig själv, Din själ och Ditt högre jag som kan ge Dig den vägledning i livet som Du behöver. Jesus dog inte på korset för Dina synders förlåtelse. Våra synder ansvarar vi själva för, enbart vi, i alla dess konsekvenser. Det är för mig den sanna kosmiska sanningen, som jag förhåller mig till. Det betyder att jag som gudason måste vidta handlingar som inte skadar annat skapat och därigenom skadar min egen själs utveckling. Bibeln är en samling texter författade sedan långt tid tillbaka och utvalda av mänskliga varelser bland många tillgängliga berättelser och texter. Hur kan vi förlita oss på dessa väljande människors förmåga, utan att känna deras personliga preferenser. Inte jag i alla fall. För mig är Bibeln inget ovedersägligt historisk dokument. Därför litar jag mera till min eget högre jags diskriminering om vad som är sant eller falsk ur ett kosmiskt, universellt perspektiv.

   • petergrafstrm says:

    Det finns enligt min uppfattning goda förutsättningar för att naturvetenskapen kommer att bekräfta ungefär det du säger. Att vi ingår i ngt som man om man vill kunde associera med Gud.

   • Sture says:

    @ Göran Åkesson,
    du skriver: ”Var och en blir salig på sin egen tro. För mig är det ganska enkelt. Det finns ingen personlig Gud utanför oss själva. Vi är alla en del av Gud . . .”

    Jag har stor respekt för vad du skriver om meditation och det högre självet, ty det tror jag är helt korrekt. Men hur kan du så kategoriskt avfärda en personlig Gud utanför oss själva?

    Verkligheten är ju så mycket mera än det man råkar ha fått se med sina egna ögon. Du vet hur barn under en viss ålder är – när de håller för ögonen och inte kan se sin omgivning, så tror de att inte heller omgivningen kan se dem. Men så är det ju inte, vilket lockar många vuxna till muntra skratt. Så tycks det för mig också vara för många vuxna människor. Det de inte själva sett, det finns inte.

    När Nära Döden Upplevelse litteraturen började komma i mitten på 1970-talet så framgick i dessa tusentals berättelser att de ‘nära-döda’ människorna upplevde 9-10 drag som var gemensamt för alla. Ett av dessa drag var mötet med en ‘ljusgestalt’ på den andra sidan, som utstrålade obeskrivbar ‘kärlek’, visade upp viktiga delar av deras liv som på en videofilm och som tycktes veta allt om dem. Detta låter ganska bestickande för en personlig Gud eller hur?

    1982 gjordes en stor Gallup-undersökning angående detta NDU-fenomen med 100.000 intervjuoffer (sannolikt 2.000 i varje stat), vilket redovisades i en tjock bok, ”Adventures in Immortality”. Enligt denna undersökning hade 5 % av den vuxna amerikanska befolkningen (≈13 miljoner) upplevt ett eller flera av de karakteristiska drag som ingick i denna upplevelse. En tredjedel av dessa (≈ 4 miljoner) påstod att de haft en direkt upplevelse av Jesus Kristus, vilket var ett av de 9-10 återkommande upplevelserna. Skall man inte lyssna på vad dessa människor har att berätta?

    Däremot håller jag med om att vi alla är en del av Gud eller som jag väljer att uttrycka det – Gud är en del av oss eftersom han placerat ett gudomligt frö i varje hjärta.

    • Sture! Jag tror att vi delvis talar förbi varandra. Visst kan vi mötas av astrala ljusväsen när vår själ kastat av sig sin fysiska kropp. Detta är naturligt och helt i enlighet med min egen uppfattning. Vi kan också träffa på högre utvecklade själars sublima gestalter, om vi själva är så långt utvecklade att ‘vi gjort oss förtjänta därav och tål deras vibrationer’. Dessa har emellertid inget med någon personlig Gud att göra, mer än att de också utgår från och är en del av den kosmiska energikällan/’den högste’ /Sat Purush.

 28. peterkrabbe says:

  Artikeln om Cayce kommer att ligga kvar som underlag för det fortsatta samtalet under hela påskhelgen. Ämnet är oerhört viktigt och responsen visar att det finns ett stort behov av att utbyta erfarenheter och åsikter om just dessa frågor. Vad händer efter döden? Finns det reinkarnation? Kommer vi, som Cayce hävdar, att få ett vidgat medvetande nu under 2000-talet som gör att vi kan förstå frågor som vi tidigare haft väldigt liten insyn i? Kommer skiljelinjerna mellan olika religioner att suddas ut mot bakgrund av vårt utökade vetande om människans roll, både på vår jord och i ett planetariskt sammanhang?
  Läs de viktiga kommentarerna på denna tråd mer än en gång, de tar tid att slå rot och tränga in i våra medvetanden, men kommer precis som en trädrot kan spräcka den mest kompakta betong också att förändra vår syn på både livet och döden.
  Det framträder allt fler människor med förmågan att kommunicera med en för oss osynlig och parallell värld. Detta är helt i linje med Cayces förutsägelser. Kanske är också vi, som sitter och skriver här och nu, en del av denna utveckling. Viktigast är att vi försöker förstå vad som är gemensamt för de olika siare eller profeter som avlöser varandra och hitta den gemensamma nämnare som för oss åt rätt håll, inte att utse var sin ledare som fragmenterar utvecklingen istället för att förena den till något som verkligen förmår förändra till det bättre.
  Ha framför allt en trevlig och Glad Påsk och ta vara på glädjen i det liv vi lever nu! Det tar under alla förhållanden lång tid innan det kommer tillbaks!
  Peter

 29. Kjell Lindmark says:

  @peterkrabbe
  Återigen stort tack för att du insiktsfullt startade denna tråd. Mycket viktigt och angeläget. Är det något nutidsmänniska många ggr saknar är det andlighet och andlig vägledning. Frågorna är många och svaren få och spretande. Min egen erfarenhet har visat att svar på frågor man, har kan fås genom att INTE tänka, vi tänker för mycket, och som vanligtvis ger magert resultat. Genom att meditera och stänga av tänkandet bubblar det upp mycket matnyttigt utan ansträngning. Genom att hålla sitt sinne stilla får man möjlighet att se tydligare.

  Jämför med att sitta vid stranden till en sjö en stjärnklar natt. När det inte blåser och sjön ligger spegelblank kan vi se hela stjärnhimlen speglas i vattnet klart och tydligt. Vid minsta vindil krusar sig ytan och bilden blir suddig. Samma sak med vårt medvetande, håll det i stillhet och du kan se mer än du anar. Den inre resan ger möjlighet till att lära känna sig själv och vad livet går ut på.

 30. sosi21 says:

  Det är bara drömmar, men ämnet är oerhört viktigt att lyfta fram, för att väcka våra tankar. Vår definition av frihet som bara gynnar oss själva har har tyvärr tagit över. Cayce, missade risken för en utvecklingen mot råkapitalismens järngrepp över Europa och övriga delar av världen.

  Jag har just börjat granska statistiken på SCS och aldrig har våra barn mått så dåligt som nu och även kvinnorna. Svenska barn mår sämst i norden främst flickorna. Detta följer tydligt och klart utbyggnaden och exponering av det tysta Miljögiftet, artificiell mikrovågsstrålning, men ytterst få politiker bryr sig. Digitaliseringen i skolan är viktigare än barnens hälsa. Jag kan inte förstå hur en ny andlighet skall kunna utvecklas i dessa barns sönderstressade hjärnor, hos barn som är drogade av psykofarmaka, behandlade med elchocker ETC (vilket Socialstyrelsen förespråkar) Samma råkapitalister driver oss mot ett tredje världskrig, allt för att vissa vill ha mer frihet och lyx, på bekostnad av andra.

  Jag fick en syn en gång för väldigt längesedan i vaket tillstånd. Jag brukar inte få syner. Scenen bara dök upp utan förvarning: Jag ser människor gå i en konformad spiral. De som närmade sig toppen såg vad som höll på att hända och försökte gå mot strömmen, men eftersom de som befann sig längst ner i spiralen inte såg vad som hände längst upp, tryckte alla dessa människor på, så även de som såg, knuffades framåt mot sitt öde och det gick fortare och fortare mot toppen. Spiralen tog slut och människorna ramlade ner och slog ihjäl sig. Det var bara en liten klick människor kvar som hann stanna. In kom en lapp, i guds hand, framför mina ögon och på den stod det, ”Hela mänskligheten är en enda kraft”. Visst är det väl sant och den kraft går bara runt och det går nu bara fortare och fortare mot sönderfallet av vår civilisation. Dyster syn och kan vi hejda förloppet?

 31. Sture says:

  @ Lassekniven,
  den 30 mars kl. 16.11 gör du en kommentar på Pia Hellertz’ kommentar, som jag tycker är det mest centrala i hela denna debatt.

  Du skriver:
  ”LIDANDET är centralt i en människans tillvaro på jorden. Jesu Kristi självpåtagna lidande före och på KORSET för att rädda oss är också centralt.”

  Ingen människa, om han/hon är en kännande människa, klarar sig undan lidandet. Det kan röra sig om en smärtsam skilsmässa, en olycklig kärlek, förlusten av ett barn eller annan nära anhörig, sjukdom, krig etc., etc. Ändå hör man ofta av människor som gått igenom svåra kriser säga att det var ’jobbigt, men jag vill inte vara utan det’. Och detta gäller oftast dem som kommit ner på fötterna. För andra går det kanske inte lika bra. Man kan dra parallellen till varför det stormar på havet; därför att vattnet på havets botten måste syresättas. Stormar i ett äktenskap eller i livet i övrigt kan vara lika viktigt och leda till att människornas innersta kärna syresätts och får liv – man börjar tänka på, tala om och bry sig om endast de viktiga sakerna i livet. Motsatsen, stiltjen, i livet eller äktenskapet, kan liknas vid hurusom förruttnelse alltid frodas i stillastående vatten.
  Samma förhållande uttrycks så här i en bok av Levi Dowling från 1907: Och Filippa sade: ”Måste då män och kvinnor brinna i elden bara för att de inte funnit livets väg?” Jesus svarade: ”Elden renar. Malmen som innehåller all tänkbar slagg, kastas i elden. Den värdelösa metallen tycks bli förtärd, men inte ett enda guldkorn går förlorat. Det finns ingen människa som inte har detta oförstörbara guld inom sig. Människans förvillelser förtärs av elden medan guldet består.” (”The Aquarian Gospel of Jesus the Christ”, Kap. 116, sid. 209-210.).

  Jag förnekar således inte lidandets roll för människans andliga utveckling (som en del på denna blogg tycks tro) men jag motsätter mig glorifieringen av lidandet som ’den enda vägen’ till mänsklig utveckling.

  Buddha tyckte att lidandet var avskyvärt – ty vilken slottsport han som prins tittade ut genom så fann han bara mänskligt lidande – blindhet, förlamning, sjukdom etc. Och han valde sin väg – att ta avstånd från själva livet, familj och barn, sex, etc., etc. för att i ensamhet meditera och utveckla sin själ denna väg. Och många inom kristendomen, t. ex. munkar, nunnor och katolska präster har valt en liknande väg. Men dessa människor kan ju inte stå som exempel för mänskligheten, ty skulle alla människor följa deras exempel så skulle det mänskliga livet på jorden upphöra.

  Jesus valde en helt annan väg – medlidandets väg.
  När jag hade börjat skolan spelade fröken alltid psalmverser på orgeln vid katetern medan vi sjöng. Jag tyckte om att sjunga psalmer. Det var speciellt en psalm som jag ofta önskade att fröken skulle spela, Psalm 416 ’Jesus för världen givit sitt liv’. Men då kunde jag inte längre sjunga, det stockade sig i halsen på mig, det gjorde ont, tårarna började komma fram, och för att inte brista i full gråt jag var tvungen att hålla tyst. Jag tror att det var i de ögonblicken jag bestämde mig för att ’jag skall aldrig vare elak mot någon människa’. Jesu lidande gjorde intryck på mig – och säkert på alla de andra barnen också.

  När jag blev vuxen har jag funderat över dessa ögonblick. Det heter ju att Jesu har lidit för att vi skall slippa lida. Och jag tolkar det ställföreträdande lidandet på detta sätt. Genom att på ett tidigt stadium skapa medlidande hos barnen i de känsligaste åldrarna kommer de att utveckla en vänlighet och generositet mot sina medmänniskor, och undviker på så sätt onödiga konflikter och onödigt lidande.
  Att Jesus på korset led för oss på detta sätt innebär inte på minsta sätt att vi inte behöver ta ansvar för våra handlingar.
  Före Jesus: hundratusentals korsfästelser och döda människor och djur i gladiatorspel. Efter Jesu korsfästelse: barmhärtighet i alla former, sjukhus, barnhem, åldringsvård etc., etc.

  Medlidande har idag blivit ett bespottat ord. Men jag förstår inte varför. Hur kan man som doktor undvika att lida med en patient, som förlorat sin make och femåriga enda barn i en bilolycka, där krocken gjort att ryggmärgen slitits av jäms med skallbasen. Då måste man ha ett hjärta av sten – eller tillämpa teorin om ’karma’. Det är ju teorin om karma som gjort att kastsystemet levt vidare i årtusenden i Indien. Likaså att människor med läpp- och gomspalter (s.k. harmynta) fortfarande göms undan av föräldrarna, hånas hela livet och inte får någon hjälp i dessa länder. Deras ’karma’ gör att de förmenas själva stå ut med och lösa detta, det är tydligen vår skapares mening. Hela teorin om ’karma’ är jättegrym. Och det är bara en teori.

  • Lassekniven says:

   @Sture

   Sture

   Lidandet har inget egenvärde, framför allt inte då man befinner sig i det, förutom att den lidande har förståelse och medkännande för andra lidande människor (och djur).
   Den friske kan förstå lidandet intellektuellt men aldrig på riktigt. Jag som opererat massor av patienter med svåra smärttillstånd förstod först vad smärta var för någonting när jag hamnade i en situation på VA-Skalan 10.
   För er som inte är medicinare är alltså VAS den smärtskala som vi använder där 0 är ingen smärta och 10 är den svåraste smärta man kan tänka sig, med andra ord ohygglig smärta.

   Lidande medför möjlighet till medlidande på ett djupare plan.
   Lidandet skall inte sökas, det är ingenting för vanliga människor. Flagellanternas tid är förbi.
   Jesus Kristus sökte lidande och död enkom för att rädda oss människor från den eviga döden. Därför bör man och skall man älska Jesus och försöka göra sitt bästa för att älska sina medmänniskor, vilket inte alltid är lätt. Believe me.
   Som du skriver Sture, vad är man för läkare om man inte kan känna och visa medlidande för sina patienter i deras svåra situationer. Men man måste dock lära sig att ha en klok och vänlig distans till sina patienter, annars blir man ”uppäten”. Detta gäller speciellt smärtpatienter.

   Jag tänker på en liten fin bön som lyder så här:

   Natten har flytt och dagen är här
   I Dig vår Gud vi lever och är
   Jag vaknar i tro att Du Gud är med
   Giv världen fred och själen ro
   Låt mig i dag bli till glädje för någon annan.

   Visst är den väl fin.

 32. Fiskargubben says:

  Som Sture säger är det i vår tid som vittnen av olika slag har blivit viktiga. De bidrar på olika sätt och får oss att tänka till. Sen händer det oväntade. Peter Krabbe släpper fram oss! Jag, Sture och flera andra har halats hit. Hur gick det till? Herren styr i det lilla och det stora.
  Han tar oss vid nosen eller örat och det är bara att lyda.

  Vi har en öppning som kan följas av flera. Tråden har många kommentarer och hjulen har snurrat i många huvuden, även i mitt.

  Sture: Tack för berättelsen om psalmerna. Farmor lärde mig om vår Herre och jag minns frökens psalmer jag också. Kristendomskunskapen var intressant. Sen följde konfirmationen och så småningom lite teologi innan jag tog det totala steget. Slutligen gick jag från församlingen till Swedenborg och hos honom är jag kvar.

  Pia: Det glädjer mig att du förstår att det inte är Ryssland som står för aggressionen. Det är många som förstår det nuförtiden. Tack för informationen om Martinus. Jag har egentligen inte tid att studera honom, men tid får man inte, tid tar man. Det har jag varit tvungen att göra i många år.

  • Sture says:

   @ Fiskargubben,
   tack för all din klokskap och alla dina fantastiska kommentarer. Jag har sedan flera decennier stående i min bokhylla två böcker av Swedenborg, en kort bok om andarnas värld (som jag läst) och den tjocka boken om Himmel och Helvete (som jag inte läst). Jakob Lorber kom emellan och hos honom har jag blivit kvar. Det är kanske tid för mig att läsa boken om Himmel och Helvete.
   Du nämner flera böcker av Swedenborg? Jag trodde att det bara fanns dessa två.

   • Fiskargubben says:

    Sture, han skrev flera böcker. Den sanna kristna religionen, Uppenbarelseboken avslöjad (Apocalypsis revelata, som jag började med). Himmelska hemligheter (Arcana coelestia) i många band (börja inte där!). Jordarne i Universum (Earths in the Universe) och några till. Mycket kan du hitta på engelska på Internet.

    Det är viktigt att kolla upp Bibelreferenserna. Han öppnar Ordet och de måste läsas. Vad betyder tänder? Långt hår? Hästar? Ordet har en andlig betydelse och då läser man Bibeln på ett annat sätt. Bokstavstolkningen gäller den också, men bara tills man upptäcker hemligheterna. Vi har Ordet på hebreiska, grekiska och på latin till sist tack vare Swedenborg. Herrens kors hade en skylt på dessa tre språk. Judarnas konung.

    Jag råder dig att bara läsa de böcker han valde att publicera. Drömboken och andra böcker är annorlunda och jag undviker dem helt.

    Jag köpte min första bok på en bokhandel för fyra-fem kronor. Sen stod den i bokhyllan i många år innan jag sprättade upp den och läste den. Det var vid rätt tillfälle i mitt liv, det förstod jag senare. Bara några kronor? Det som är av andligt värde är ofta billigt. Nu är det ännu lättare när vi har Internet.

    • Sture says:

     @ Fiskargubben,
     tack för dessa tips. Först skall jag läsa om ”Om Andarnas värld” och därefter skall jag försöka få tag på ”Uppenbarelseboken avslöjad”. Jag får börja där.

 33. Fiskargubben says:

  Jag har tidigare berättat hur jag kände mig när en av mina bästa kompisar tog livet av sig. Han dog på ett grymt sätt. Han hängde sig utan att veta hur knuten ska vara och var den ska sitta. Den viktiga fallhöjden för ögonblicklig död kände han inte till. Hans död var långsam och plågsam.

  Den som tar livet av sig lämnar arga och sorgsna släktingar och vänner efter sig. Det är bland det värsta man kan göra. Jag var helt sjuk och ringde efter en kvinna. Ungefär som i sången.

  Sammi Smith – Help Me Make It Though The Night

 34. Loa says:

  Jag gick in på Jordan Sather för att få lite nyheter…

 35. Sture says:

  I boken ”Vägledning för vilseförda” av E. F. Schumacher, som betytt väldigt mycket för mig och om vilken bok Pia Hellertz har skrivit en fantastisk recension och sammanfattning på sin hemsida finns ett avsnitt om hur vissa människor löser problem, som för andra är till synes olösliga.

  Schumacher tar exemplet om huruvida barn skall uppfostras med frihet eller disciplin. För många människor betyder detta att bara det ena är rätt. Antingen uppfostras de helt fritt – och blir till små monster för sina föräldrar och egentligen hela sin omgivning. Eller också uppfostras de med sträng disciplin och blir förtryckta och olyckliga varelser. Ändå finns det föräldrar och lärare som kan kombinera dessa två motsatser och få välartade, disciplinerade barn som ändå upplever att de är helt fria individer (min mor var t. ex. en sådan individ). Hur gör då dessa individer, frågar sig Schumacher. Jo, de uppfostrar barnen med kärlek. Kärleken till barnen blir den mittpunkt på balansvågen som i varje ögonblick avgör hur mycket frihet man skall ge och hur mycket disciplin man skall kräva. De två är alltså inte bara två utan tre (det heliga tretalet) – det måste finnas en mittpunkt.

  Samma resonemang tillämpas i ett avsnitt av Lorbermanuskripten där en av ärke-änglarna skall förklara Guds sju egenskaper (det heliga 7-talet).
  1. Kärlek
  2. Visdom (och Ljus)
  3. Kraft
  4. Ordning
  5. Allvar
  6. Tålamod
  7. Medlidande (Compassion)

  Det är Guds visdom som avgör hur mycket kärlek han skall ge respektive hur mycket tvingande kraft han skall använda sig av. Visdomen är här balanspunkten.
  Gud menar allvar med sin skapelse. Och Gud har tålamod – annars skulle han ha förstört sin skapelse för länge sedan. Medlidande, denna bespottade egenskap, visar sig vara den absolut viktigaste egenskapen och innefattar alla de övriga, enligt ärke-ängeln. Har man förmåga till medlidande så har man också kärlek i sitt bröst, man har visdom och kraft, allvar, tålamod etc. Tålamodet balanserar här allvaret och medlidandet.
  Och mellan dessa två tretal finns ordningen som balanspunkt. ”Utan ordning kan ingenting existera”.

  Vi ser nu hur de satanistiska krafterna angriper allt detta. Medlidandet bespottas och ordningen ( t. ex. två kön, HBTQ- rörelsen, möjligheten till uppriktiga samtal) angrips och rivs ner. Men de kommer att misslyckas.

  • Suavalle says:

   1 Korinthierbrevet 13 Nya Levande Bibeln (SVL)

   Kärleken är störst av allt

   13 Om jag talar alla språk, både i himlen och på jorden, men inte har kärlek till andra människor, så är jag med mina tomma ord bara en pratmakare som för oväsen.

   2 Om jag kan profetera och känner till alla Guds hemligheter och allt som ska hända i framtiden, men inte älskar mina medmänniskor, vad gör jag då för nytta med all min kunskap? Om jag har trons gåva, så att jag kan flytta på berg bara genom att säga ett ord, men inte har tillräckligt med kärlek till andra så är jag ingenting värd.

   3 Om jag ger allt jag äger till fattiga människor, och är villig att dö i min tjänst, men inte älskar dem jag är kallad att tjäna, så kommer mitt arbete inte att ha något som helst värde.

   4 Kärleken är tålmodig, god och hänsynsfull, aldrig misstänksam eller avundsjuk, aldrig skrytsam eller stolt,

   5 och aldrig överlägsen, självisk eller fräck. Kärleken kräver inte att få sin egen vilja fram. Den är inte irriterad över andra, inte lättretad och den lägger knappast märke till när andra handlar fel.

   6 Den är aldrig glad över orättvisan, men gläder sig när sanningen segrar.

   7 Kärleken är trogen vad det än kostar. Den förväntar sig alltid det bästa, hoppas i det längsta och är beredd att uthärda allt.

   8 Alla de andliga gåvor som Gud ger kommer en dag att ta slut, men kärleken lever vidare i evighet. En dag kommer gåvan att profetera att upphöra, de många språken att tystna och kunskapen att ta slut.

   9 All vår kunskap och allt vårt profeterande är bara detaljer i en underbar helhet och har därför sin begränsning.

   10 När vi en gång ser den fullkomliga verkligheten, behöver vi inte längre dessa gåvor, som trots att de är underbara ändå är otillräckliga.

   11 När jag var barn talade och tänkte och resonerade jag som ett barn, men sedan jag blev vuxen sträcker sig mina tankar mycket längre och jag har lagt av det som är barnsligt.

   12 På samma sätt kan vi bara se och förstå en del av Guds storhet nu. Det är som spegelbilden i en orolig vattenyta. Men en dag ska vi se honom i hans fullhet, ansikte mot ansikte. Allt det som jag nu vet är ofullkomligt, men då ska jag veta allt precis som Gud vet allt om mig nu.

   13 När allt annat går under finns tre saker ändå kvar – tron, hoppet och kärleken – men störst av dem är kärleken.

 36. hellertz says:

  Sture, jag hittar inte längre de inlägg som kommer in på mailen och som jag vill kommentera, så jag gör det enkelt för mig. Du skriver att jag undrar över begreppet ”Kristusmedvetande” men egentligen undrar jag inte. Jag gladde mig över att du nämnde det eftersom även Martinus använder begreppet, men vi kanske ändå använder det på lite olika sätt. Martinus menar att när vi genom tusentals och åter tusentals inkarnationer kommit så långt i vår utveckling att vi inte längre tillhör Djurriket utan gått över till Det Riktiga Människoriket och därmed utvecklat vår totala nästakärlek, ödmjukhet, empati, o.s.v. så har vi fått ett Kristusmedvetande, genom att vi genomgått vår ”kosmiska födelse” och fått Kosmiskt medvetande. Då har vi blivit ”Guds avbild”. Vi är på väg. Genom lidandeserfarenheter som utvecklar vår medkänsla och vår nästakärleksförmåga, och genom den ständiga kampen för överlevnaden då vi utvecklar vår intelligensenergi, så växer successivt vår intuitionsförmåga. Total intuition är detsamma som kosmiskt medvetande.

  Det blev en fantastisk ”tråd” med otroligt många spännande och lärorika inlägg. Tack för att ni lyssnade på mina tankar. Martinus gjorde mig mycket förvånad för många år sedan när jag läste hans ”profetia” att det kommer att vara de kristna som kommer att attackera Martinus världsbild hårdast i framtiden. Det kunde jag inte tro. Tills jag satte upp anslag om Martinusföredrag på anslagstavlor på Örebro universitetet där jag undervisade. Dan efter satt det nästan alltid anslag om kristna aktiviteter ÖVER mina anslag – överallt! Martinus betraktas tydligen som en falsk profet som måste tystas. Jag hoppas dock Martinus har fel i det fallet. Det var dock den tanken som fick mig att skriva boken ”VÄRLDSLÄRARE” ELLER ”FALSK PROFET”? – EN KÄRLEKSFULL GRANSKNING AV MARTINUS KOSMOLOGI.

  Gott Slut på Påsken! Och tack för ett stimulerande och inspirerande samtal.

  • Mo says:

   Pia, vad trist, övertäckta på ett universitet, där om någonstans skall det väl vara högt i tak. Det kristna samvetet är rymligt ibland och ur bibeln har det nog plockats bort och reviderats en hel del. Vem vet vad som gömmer sig i skrifterna i Vatikanens arkiv ?

   • Alve says:

    @Mo
    Jag tror det gömmer sig mycket som så småningom kommer fram. T.ex. så kallat ”kanaliserat material, färdigskrivet men som ännu inte ”ligger rätt i tiden”.

  • Alve says:

   @hellertz
   Stort tack till dig som åter gjort mig medveten om Martinus. Jag har en bekant, en idag nära 90-årig man som pratat en hel del om Martinus. Nu är det dags att ta upp den tråden. Jag säger som Fiskargubben: Egentligen har jag inte tid men det är något man tar sig…
   Angående de kristna som attackerar Marinus budskap: Ja, vad ska man tro när Svenska kyrkans biskopar går ut och förespråkar muslimska böneutrop i Sverige???
   Håller med dig – den här tråden har varit något utöver det vanliga och tack för dina bidrag om Martinus.

 37. Johannes Eltervåg says:

  Som Peter Krabbe skriver i avslutandet av själva bloggen.

  Förutsättningen menade Cayce var att vår andlighet utvecklades i rätt riktning. Det finns ingen absolut död, bara en övergång från ett tillstånd av medvetande till ett annat. Den fysiska kroppen är bara en tillfällig boning.
  ——————————

  Jag anser att våra personligheter faktisk stjälper oss i sökan efter Gud, och även svar på de saker vi diskuterar här med våra kommentarer. Med det avser jag vår medvetande nivå.

  Ty det är ju inte bara kroppen som är tillfällig, utan vårt medvetande (nivå) är också tillfälligt. När vi ändrar medvetande nivå, så lämnar vi personligheten åt sidan. T.ex. i drömmande eller djup meditation.

  Edgar Cayce skiljde på personlighet och individualitet. Där individualiteten inte är tillfällig, utan den är summan av alla våra liv. Vare sig i en fysisk kropp eller inte. Men skjuts åt sidan, i vårt undermedvetna jag. Och vi utvecklar våran personlighet i detta livet. På så vis blir vi vana med att vårt medvetande stannar på denna nivån, fokuserad på den fysiska verkligheten.
  Dessa två kan vara i harmoni, eller i konflikt.

  Jesus Kristus var i Kristus medvetande. Vilket innebar att hans personlighet inte längre existerade.
  Han hade lyft sitt individuella medvetande ända upp till det Gudomliga medvetandet, och blev ett med Gud.

  Jag skulle önska jag förstod mera. Numera är jag 50 år, och jag har gjort framsteg.
  Men det största hindret som jag ser det, är jag själv!
  Jag försöker utplåna min personlighet. Och strävar efter att bli ett med mitt inre jag, som Edgar Cayce benämnde individualitet. Personligheten har ju inte upplevd något annat än det här livet.
  Men människor i allmänhet vill stanna kvar i detta medvetandet. Så hur kan de förstå?
  Och hur ska jag förstå Jesus Kristus? Han ÄR min fullkomliga förebild (ideal), inte en ide.
  Jag behöver höja min normala medvetande nivå, även i vardagen!
  _______________________

  Jag vill avsluta med att tacka er alla. Det är mycket sällan jag tar del i diskussioner på internet. Men Peter Krabbe har en unik blogg!

  Så jag fick ladda hem ett RSS program. Jag hade inte hört om RSS förut.

 38. ivanbjorn says:

  Jag vill fylla på med ytterligare definitioner till Sture och Savalle

  – ”Att leva sitt liv, omgiven av liv som vill leva sitt liv” –

  Albert Schweitzer
  —-

  – ”Återhållen kärlek är lidande du bär på” –
  —-

  Kärlek är det som inte ställer villkor, inte känner några gränser och saknar behov.
  Eftersom den inte ställer några villkor kräver den inget för att uttryckas.
  Den begär inget i gengäld. Den tar inte tillbaka något som hämnd.
  Eftersom den inte känner några gränser begränsar den ingen annan.
  Den känner inget slut utan lever för alltid.
  Den upplever inga begränsningar eller barriärer.
  Eftersom den saknar behov, strävar den inte efter att ta något som inte ges fritt.
  Den strävar inte efter att hålla kvar något som inte vill bli kvarhållet.
  Den vill inte ge något som inte tas emot av glädje. Och den är fri.
  Kärleken är det som är fritt, för friheten är essensen av det som är Gud, och kärleken är Gud uttryckt.
  Om människor förstod den och förverkligade den, då skulle allt förändras.
  (Neal Donald Walsch)

 39. Alve says:

  @Peter Krabbe
  Ditt sista stycke i ditt inlägg: ”En kombination av vetenskap och andlighet, styrd av våra utökade medvetanden, såg Cayce som grunden för en ny religion – där alla skulle kunna ha en plats. Detta skulle bli verklighet under 2000-talet. Låter det bra, eller är allt bara drömmar?”

  Det är ganska många år kvar på 2000-talet så det behöver inte vara en dröm. Just nu ser det dock ganska dystert ut men det kanske kan ändra sig fort eller om några generationer framåt?
  I min utskrift av Hopi-indianernas profetia (som jag fortfarande inte hittat) så vill jag minnas att de ansåg att det hänger på om människorna vid den tredje ”skakningen” (världskrig) använder sig av ”kalebassen” (kärnvapen). Om de undviker att använda kärnvapen så kan utvecklingen mot en global gemenskap gå fortare. Om kärnvapen används så får vi kämpa vidare. Det är vad jag kommer ihåg och hur jag tolkade profetian.

  Man kan också undra hur den stora folkförflyttningen från MENA-länderna (Mellanöstern och Nordafrika) till Europa inverkar på processen. Är det positivt eller inte? De som drivit/driver fram förflyttningarna – har de gott eller ont i sinnet? Eller har det ingen betydelse i det stora hela?
  På det individuella planet så har diskussionen i denna tråd verkligen öppnat upp och gjort att jag fått ett både bredare och djupare spektrum att förhålla mig till med hjälp av allas erfarenheter och kunskaper. Att mycket av det som Cayce talar om som framtidsscenario redan existerar är helt uppenbart för mig med tanke på egna och andras upplevelser samt från många många böcker som jag plöjt igenom under många år, bland annat Robert Hahns böcker, dock ej Martinus – ännu!
  Jag har inte hunnit läsa alla kommentarer noga men som pensionär så har jag tid efter påsk när jag är ”ledig” igen.

  STORT TACK till er alla!

  • Alve says:

   Litet tillägg till mitt inlägg 2 april 19:42
   Angående ”kalebassen” så ska det vara: ”kalebass av aska”. Man kan förstå liknelsen genom att en urholkad kalebass kan ses som en behållare (missil eller liknande?) och askan som något dödligt efter t.ex. brand eller vulkanutbrott.

 40. Fiskargubben says:

  Angående Martinus kan jag säga följande. Bahai religionen talar om en liknande världsordning. En Gud och en förenad mänsklighet. Ett världssamhälle med en valuta och en ledning. Bahai har sitt centrum i Haifa, Israel, på berget Karmel efter att ledaren deporterades dit från Iran. Det var inte hans val.

  Religionens skrifter är intressanta och jag har läst några med intresse. Herrens verk erkänns, men inte som jag förstår det och han kallas Marias son som i Islam, inte Guds Son.

  Bahai talar om många profeter under årens lopp. De uppträder när de som bäst behövs och det kommer att fortsätta. Nästa ska uppträda om tusen år.

  Religionen hade stora framgångar på 70talet, men inte nu.

  Ett problem har varit ledarstriderna. Jag räknar minst fyra stycken sen 1844. Detaljerna är svåra att förstå.

  • hellertz says:

   Fiskargubben – när det gäller den för oss anti-globalister och Martinusvänner besvärande visionen med en världsregering, så är det viktigt att påpeka skillnaderna. Kanske har jag sagt det tidigare men tar det igen.

   NWO-globalisterna för fram planen med en världsregering, världsreligion, världsvaluta, världsmilitär m.m. med hjälp av krig, hot, våld och skrämsel. Rädda människor är lätta att manipulera.
   Enligt Martinus så kommer den att växa fram ”organiskt”, allteftersom människorna blir mogna och kärleksfulla nog för att själva vilja ha den. Men enligt Martinus fortsätter nationerna att vara nationer (jag tänker mig som landskap inom ett land). Martinus skriver att om cirka 500 år kommer vi att ha en världsregering med KRISTUSVÄSEN. Det är stor skillnad på de satanistiskt styrda intressen som idag vill ha makten – och redan har i de flesta avseenden.

   När det gäller Bahai – vet du att den person som drev den agenda som innebär lögner om global uppvärmning och klimatkatastrofer, Maurice Strong, var Bahai-anhängare. Han, mer än någon annan, har varit arkitekten bakom den globala gröna agendan, skriver Green Agenda. Ett citat från honom:
   ”Isn’t the only hope for the planet that the industrialized civilizations collapse?
   Isn’t it our responsiblity to bring that about?”
   – Maurice Strong, founder of the UN Environment Programme

   Green Agenda berättar att när Strong satt ordförande för Rios Earth Summit så trummade hans hustru Hanne och 300 personer som kallar sig ”Wisdom-Keepers” kontinuerligt på trummor och skanderade böner till Gaia för att skapa ett positivt energifält för sammankomsten. Strong har också grundat Manituou Institute där hinduer, buddister och New Age-grupper genomför ritualer för att hela Gaia.

   Gör gärna ett besök på Green Agendas sida för fler avslöjande citat.
   http://www.green-agenda.com/index.html
   http://green-agenda.com/

   Om detta skriver jag i min bok ATT LEKA GUD – OM KLIMATDEBATTEN, GEOENGINEERING OCH EN NY VÄRLDSORDNING.
   (Jag säljer den för 100 kr inkl. porto :-). Behöver isåfall adress. Maila till pia.hellertz@telia.com).

   • petergrafstrm says:

    Det är bra att du är medveten om det försåtliga utnyttjandet av såna kulter. Det gäller även sufismen som utnyttjats i bakgrunden till muslimska brödraskapet för att göra araber och övriga muslimer till fanatiska antivetenskapliga bakåtsträvare. Sufismen i sig var väl inte så fanatisk men drar utövaren bort från rationellt tänkande och in i mystik. Iran var av imperiet avsett att bli så under Khomeini men dom har kanske i ngn mån vridit sin utveckling i rätt riktning. Jag menar eftersom dom kört bort en sån grupp som du nämner.

   • Fiskargubben says:

    Tack,Pia. Bahaierna kanske har blivit fundamentalistiska och vill driva fram utvecklingen. Jag har inget förtroende för Strong. De tre stora monoteistiska religionerna har fundamentalistiska inslag. Några kristna vill starta Armageddon för att Jesus ska komma tillbaka. Det är hemskt det som händer. Vi behöver ett andligt lyft.

 41. Sture says:

  @ peterkrabbe, @ hellertz
  den 1 april kl. 11.26 skriver Pia Hellertz en kommentar om Martinus 7 levnadsregler, som är en blandning mellan 10 Guds bud och Jesu regel att älska även sina fiender. Du anmärker då kl. 12.15 att the Deep State bryter mot samtliga dessa 7 levnadsregler och ifrågasätter meningen med att man vänder andra kinden till mot en fiende som vill förgöra en.
  Jag håller med – men kan samtidigt framhålla att detta säkert är en missuppfattning av Jesu lära.

  Evangelierna var mycket korta och överlappar i mångt och mycket varandra. Detta var en fördel när det gällde att föra ut det viktigaste budskapet muntligt till människor som varken kunde läsa eller skriva. Dessutom vet vi inte hur evangelierna kommit till. Fördes kontinuerliga anteckningar eller upptecknades de ur minnet decennier efter händelserna? Ingen vet. Jag har dessutom svårt att föreställa mig att Gud/Jesus Kristus har korrekturläst vad som skrivits och korrigerat manuskripten (det skulle bryta mot den fria viljan). Således finns en del felaktigheter och ofullständigheter i manuskripten som ger upphov till förvirring. Sådan förvirring råder t. ex. kring innebörden av ”om han ber dig om din skjorta, så ge honom din rock också”.
  I Lorbers bok ”Johannes stora evangelium”, som är 100 gånger längre än Joh. Evangelium i NT får vi följa alla diskussioner som Jesus för med sina lärljungar och andra.

  Här är detta exempel:

  Den höga prästen: ….”Sannerligen säger jag, om någon idag skulle be mig om en skjorta, så skulle jag inte bara ge honom rocken också utan alla mina kläder. För detta pris är jag sannerligen villig att ge bort allting ända in på skjortan och jag förstår nu att hans lära är en rent gudomlig sådan (syftar på Jesus lära, min anm.). Ja, han själv är som om Jehova nu var kroppsligen hos oss. Vad mera kunde vi önska oss? Jag kommer att vara budbärare varje natt och tillkännage hans närvaro på alla gator och gränder.”

  Efter dessa ord springer han till mig, dvs. alldeles invid brunnen, faller till mina fötter och säger: “Herre, stanna bara för ett ögonblick så att jag kan dyrka dig, ty du är inte endast Kristus, en Guds son, utan Gud själv klädd i köttet, tillsammans med oss.”
  Jag säger: “Låt det passera. Jag har redan visat dig hur man skall bedja. Så bed i tysthet, det är tillräckligt. Gör inte alltför mycket idag och som resultat kanske inte tillräckligt imorgon. Det skall vara lagom mycket av allting. Om du lägger till rocken till skjortan, så är detta helt tillräckligt för att göra den fattige till din goda vän för alltid, men om du, då han bara ber om en skjorta, skulle ge honom alla dina kläder, så skulle detta göra honom förlägen och han kommer att tro att du antingen vill förbrylla honom eller att du har förlorat förståndet. Och tänk efter, ingenting
  gott skulle kunna ha uppnåtts på detta sätt.
  Men om någon ber dig om en shekel och du ger honom två eller kanske tre, så kommer du att göra lånarens hjärta glatt och ditt eget väldigt lyckligt. Men om du ger ett tusen shekel till någon som kom till dig för att låna bara en, så kommer han att bli ängslig och tänka: ‘Vad betyder detta? Jag bad honom om en shekel och han vill ge mig allt han äger? Tror han att jag är omättlig, vill han skämma ut mig eller har han kanske blivit psykiskt sjuk?’ Och sannerligen säger jag, en sådan människa kommer inte att bli till fördel för ditt hjärta och inte heller kommer en sådan attityd från din sida att bli till fördel för hans hjärta. Därför, gör bara lagom mycket när det gäller allting, det är fullt tillräckligt.”

  Detta måste också gälla ”att vända andra kinden till”. Vad Jesus menar är att man inte skall vara snarstucken utan ‘tagga ner’. Det är full tillräckligt. Om någon kommer och vill skära halsen av en så skall man inte sträcka fram den utan göra motstånd. Om någon vill ta över ens land och mörda befolkningen så skall man göra motstånd. Så gjorde också lärljungarna efter Jesu korsfästelse. De flydde åt alla håll och gjorde motstånd.
  Att Jesus inte gjorde detta berodde på att ”profetian måste uppfyllas”. Jesu mission var tvåfaldig: 1. visa att det inte finns någon död och således inget att vara rädd för, 2. skapa ‘medlidande’ hos de små barnen på det att de skullre slippa lida så mycket i sitt eget liv. Därför lät han sig slaktas. Men han begär inte att vi också skall göra sammaledes.

  • hellertz says:

   Martinus berättade att den absolut största undervisning som någonsin har bedrivits på planeten Jorden var när Kristus, torterad och uppspikad på ett kors sa: ”Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör!” ”Ännu”, vill jag tillägga. Det tar många liv att lära oss läxan.
   Om vi slår tillbaka så drar vi på oss ny karma, som kommer att återvända till oss – tills vi lärt läxan. Jag är övertygad om att det är det som är den djupaste Sanningen. Om jag sen själv skulle klara av att leva upp till det, känner jag mig mycket osäker på. Men skulle jag hamna i en situation där jag känner mig tvungen att slå tillbaka, så ”vet” jag att jag gör ”fel”. Jag har många liv kvar i en fysisk kropp, vilket krävs för att det ska göra ont när jag tänker fel. 🙂

   • Sture says:

    @ hellertz,
    det var fel av mig att skriva att Jesu mission endast var tvåfaldig – istället var den flerfaldig, och häri måste man framförallt ta med förlåtelsens betydelse.

    Vad är det för likhet mellan katolikernas teori om helvetet som en evig skärseld och teorin om karma? De är i det närmaste identiska och får människor att handla utifrån rädsla för sin egen framtid. Om man gör gott gentemot en annan människa bara för att man skall undvika helvetet (eller dålig karma) och istället hamna i himlen (eller få god karma) så har man handlat för att få egna framtida fördelar av sitt handlande. Det kommer inte inifrån. Man är inte längre en fri människa utan har låtit ett yttre tvång styra ens handlande. Man har blivit en ‘robot’.

    Gud vill att människan skall lära sig känna ”givandets glädje” – mottagarens glädje är tillräcklig belöning och gläder det egna hjärtat. Detta är en win-win situation.

    Motsatsen till kärlek är rädsla och fruktan. Vi ser här hur den katolska kyrkan genom sin förvanskade teori om ”Domen på den Yttersta Dagen” gjort om Jesu budskap om kärlek till nästan till rädsla och fruktan för den ”dömande” guden.

    Än mer: Teorierna om ”skärselden” och ”karma” innebär ”öga mot öga och tand för tand”. Genom Jesu lära har vi kommit förbi detta förhållningssätt. Om man ‘uppriktigt* ber om förlåtelse så blir man förlåten och då behöver man inte alls sona sina brott genom ett nya plågor i ett nytt liv. Det är detta som är det absolut nya och absolut centrala i Jesu lära.

    Det är därför lite lustigt att du nämner citatet ””Fader, förlåt dem ty de veta icke vad de göra!” Förlåtelsen finns ju inte i teorin om karma.

    • Sture says:

     @ hellertz,
     den 19 mars 1864 förklarar Jesus lite mera ingående i 2 punkter för Jakob Lorber varför han förlät dem som korsfäste honom. Det låter som följer:

     3) ”Om en domare skulle döma dessa tyranner, som staplade den ena grymheten ovanpå den andra, till evigt helvete, så vore han en större tyrann än de. Hur skulle då Jag, som en sådan sträng domare, i min kropps svåraste smärta, kunnat be Fadern, den eviga Kärleken inom Mig, om att förlåta alla dessa, som anbefallit Min korsfästelse och sedan verkställt den, därför att de inte visste vad de gjorde ? Ingen av fariséerna, som börjar med Översteprästen, Kaifas – och bödlarna, som gjorde fast Min kropp på korset, visste Vem de egentligen hade att göra med. Trots alla mina gärningar och min förkunnelse, så ansåg de Mig först och främst vara en ledande magiker från esséernas skola (denna idé spökar fortfarande), vilken de hatade omåttligt, och för det andra vara en judisk rebell, som gav romarna tillfälle att beröva judarna deras frihet och slutligen till och med deras religiösa kult. Mina fienders antal ökade med Mina unders mäktighet.

     4) ”När det gäller bödlarna: de flesta romerska soldater var legosoldater, som samlats ihop från det romerska rikets alla nationer. Ju grymmare och hjärtlösare de visade sig vara vid fältslag och små avrättningar, desto mera uppskattade blev de av romarna. En barmhärtig romersk soldat skulle tett sig som en verklig absurditet för romarnas stridslystna sinnelag. Ur detta kan man dra slutsatsen att den normala romerska legosoldaten visste ännu mindre än Mina ärkefiender vad de sysslade med; och därför kan man här än en gång fråga sig om det verkligen skulle varit rättfärdigt och riktigt, i enlighet med Min gudomliga Visdom, om man fördömde alla dessa män för vad de hade gjort emot Mig och kasta dem i en plågsam och smärtsam evig helvetes-tortyr. Fördömde Jag tjuven på vänster sida om korset för att han hånade Mig? Det står inte skrivet någonstans; men Jag försäkrade den andra tjuven, som kände igen Mig som en rättfärdig människa och som förebrådde tjuven på vänster sida för hans hån, att denne alltjämt skulle vara med Mig i paradiset den dagen, fastän han hade stulit och mördat.

     • hellertz says:

      Jag trodde att samtalet skulle ta slut efter påsk…
      Sture, du undrar över vilken skillnad det är mellan katolikernas teori om helvetet ”som en evig skärseld” och karmateorin. Det är en avsevärd skillnad. Teorin om helvetet handlar om evigt straff. Karmateorin är Guds pedagogik. När jag arbetade med människor med missbruksproblem kallade vi metoden för ”konsekvenspedagogik”. Karmaenergierna kommer bara tillbaka så länge vi inte lärt läxan. Det är som i skolan. Vi får göra om och pröva nya handlingar istället. Eftersom vi har många liv på oss så kommer vi alla att lära oss, alla utan undantag. Även Hitler, Mao, Stalin med flera. Martinus begrepp för människor som fortfarande är ”grymma”, ”onda” och ”hänsynslösa” för ”yngre syskon i utvecklingen”. Men alla unga blir äldre och äldre… 😊.
      Om jag tolkat Jesus genom Jakob Lober rätt i din text så motsäger det inte vad Martinus skulle säga.
      Åter igen – TACK ALLA för mycket intressanta samtal, men nu väntar andra projekt. Detta var första gången jag ”lockades” in i ett samtal på det här sättet – och trots att det var MYCKET givande, så kommer jag inte att göra det igen.
      Jag har faktiskt till och med allvarligt börjat fundera över att lägga ner min Facebooksida eftersom det tar för mycket tid, men jag fortsätter fundera ett tag till.
      Jag önskar er alla en underbar vår, trots att det drar ihop sig i världen. Det är nu det gäller att ”hålla oss på rätt köl” 😊!

      • ivanbjorn says:

       Denna video är värt att se och förklarar karma – atraktionslagen på ett förträfligt sätt:

       Teal Swan – På vilket sätt fungerar attraktionslagen

 42. Jag vill avrunda mina kommentarer genom att återknyta till artikelns rubrik ”ett vykort från framtiden”. Cayce talade om stora förändringar i början av 2000-talet, Martinus, enl.Hellerz, likaså med förändringar som efter stora omvälvningar leder fram till en ny världsordning, Hopiindianernas profetia inte att förglömma.
  Vad är det som kosmiskt sker? Världsläraren, inkarnerad som Dr. Sandor Markus, beskriver det. Fritt därefter med mina ord blir det:
  * Genom rörelse inom Vintergatan har solsystemet och vår jord alltsedan ca 2013 inträtt i en kraftfull strålning från vår lokala centralsol, Alcyone i Plejaderna, och kommer att befinna sig därinom i mer än 2100 år framåt. Den ger en successivt ackumulerad effekt som höjer jordens frekvensnivå.
  * Höjningen innebär att det kommer att bli omöjligt för varelser som inte är i samklang med själens fekvens att kunna vistas på jorden. Sinnesstyrda varelser, såväl 3- som 4-dimensionella, karaktäriserade av egoism, maktsträvan, girighet mm. kommer att behöva finna en ny plats i universum att inkarnera på. Följdriktigt töms nu också den till jorden hörande astrala dimensionens lägsta nivåer. De kommer att återfödas på någon planet som motsvarar deras medvetenhetsnivå för fortsatt utveckling.
  * Processen sker automatiskt men inte utan motstånd. De negativa entiteter som styrt jordens människor hittills har känt till det kosmiska skeendet och byggt en ‘försvarsmur’ runt jorden i form av ett ELF-bälte i syfte att fördröja processen. Därför kommer resan att bli skakig och dramatiska skeenden kommer att bli följden. Slutresultatet är dock oundvikligt. De kosmiska processerna kan inte förhindras.
  * Människorna på jorden är delaktiga i processen, eftersom vi är en integrerad del av den kosmiska energikällan. Vi kan underlätta skeendet genom att höja vårt medvetande och låta själens kärlek ersätta sinnets strävan efter egen vinning, makt och matriell rikedom. Tiden är knapp.

 43. Fiskargubben says:

  Påven har sagt konstigheter i flera år. Han bygger NWO och är nära en ateistisk journalist. Det finns en video. Vanliga katoliker är helt ok, men vad händer i Vatikanen?

  ”Last week at the Vatican, an attempted impeachment of the Pope for heresy was made by a group of influential cardinals. On Thursday, the group allegedly sent an emissary, a foreign cardinal, to warn the Pope about the imminent threat of impeachment he would face.

  The Pope is losing control of the Church, and in a growing fear of schism and possible scandals, he is trying desperately to find external support for his modernization of the Church, something Ratzinger categorically refused.

  Last Thursday, while the Pope was kissing Muslim feet and pieces of the Basilica of St.Peter’s were falling to the ground, an Australian magistrate closed a month long court hearing of evidence on whether the most senior Vatican cleric ever charged in the Catholic Church sex abuse crisis will stand trial.”

  https://www.infowars.com/the-popes-attempted-impeachment/

 44. Fiskargubben says:

  Vi talar om livet och döden. Min tid är inte lång. Jag är man, men jag vill ha med mig våra fantastiska kvinnor och därför hänvisar jag till Sammi. Så många synder, så många dumheter, men sedan bättring.

  Sammi Smith-The Streets Of Laredo

  • Sture says:

   @ Fiskargubben,
   väldigt fint. För övrigt har jag alltid älskat den låten.

   Jo, Gud älskar människor som syndar men sedan bättrar sig i jämförelse med dem som aldrig begår några försyndelser alls. Begå gärna många dumheter, men var inte orättvis, elak eller ondskefull mot någon människa. Och har man ändå varit detta så går man till just denna människa (inte till en präst) och ber uppriktigt om ursäkt, ber att bli förlåten och frågar hur man skall göra för att kunna gottgöra detta, dvs. sona sina försyndelser. Detta räcker långt.

   Fiskargubben, jag blir väldigt vemodig över dig. Du är en fantastisk människa och behövs här hos oss. Men du har tydligen bestämt dig för att du vill hem till Gud nu.

   • Suavalle says:

    Liknelsen om den förlorade sonen

    11Han sade: ”En man hade två söner. 12Den yngste sade till fadern: ’Far, ge mig den del av förmögenheten som skall bli min.’ Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. 13Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig i väg till ett främmande land, och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. 14När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet, och han började lida nöd. 15Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. 16Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. 17Då kom han till besinning och tänkte: ’Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. 18Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. 19Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare.’ 20Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. 21Sonen sade: ’Far, jag har syndat mot himlen och mot dig, jag är inte längre värd att kallas din son.’ 22Men fadern sade till sina tjänare: ’Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. 23Och hämta gödkalven och slakta den, så skall vi äta och hålla fest. 24Min son var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’ Och festen började.
    25Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. 26Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. 27Tjänaren svarade: ’Din bror har kommit hem, och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen.’ 28Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, 29men han svarade: ’Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud, och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. 30Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven.’ 31Fadern sade till honom: ’Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. 32Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’” (Lukas 15:11-32)

    Tack så enormt mycket till er alla som bidragit med så intressanta och tankeväckande synpunkter! Särskilt vill jag framföra min min uppskattning till dig Peter Krabbe för din stora vishet och tolerans som samlar så många sanningssökande människor till dessa givande diskussioner och till dig Fiskargubben och dig Sture som betytt och betyder så mycket i min strävan efter att gå en väg som för mig närmare sanningen och kärleken.

    • Suavalle says:

     Och här är en sång som får mig att tänka på den underbara tillvaro vi kan ha tillsammans när vi hjälper, uppmuntrar och stödjer varandra, precis så som det är här hos Peter:

    • Sture says:

     @ Savalle,
     här är en väldigt intressant video om alternativ cancerbehandling som jag vill att du och Fiskargubben skall titta på – och egentligen alla andra också.

     Kvinnan, Lorraine Day är ortopedisk traumakirurg. År 1992 upptäcker man en liten knuta i bröstet som efter provtagning visar sig vara cancer. Man finner att denna är spridd i hela bröstet och inte kan avgränsas. Hon vägrar kemoterapi, röntgenbestrålning och mastektomi (att operera bort bröstet) och bestämmer sig för själv söka kunskap. Alla läkare är förskräckta. Men hon menar att de under medicinutbildningen fått lära sig att kemoterapi innebär att förgifta kroppens egna celler för att döda cancercellerna och att röntgen i sig kan ge cancer. Men de egna immuncellerna och hela immunsystemet behövs för att bekämpa cancern. Hur kan man då föreslå detta som behandling mot cancer. Kirurgi löser inte heller problemet. Hon får för sig att det är hon själv som skapat sin cancer och måste finna en väg tillbaka.

     De tog bort den lilla knutan men efter några månader hade den kommit tillbaka och var stor som en pottekula. Hon prövade 40 olika alternativa metoder men ingenting hjälpte och hon blev inte bättre. Hon var inte religiös men sökte sig ändå till Bibeln för att försöka hitta någon naturlig metod. Brösttumören hade nu hunnit bli stor som en grapefrukt och hon hade magrat betänkligt och orkade inte stiga upp ur sängen, svårt att andas på grund av vätska i lungsäcken med mera.

     Hon hittade sin väg och är nu helt frisk. Titta på henne – hon är 69 år gammal nästan utan några rynkor alls och full av energi. Den konventionella cancerforskningen är definitivt på fel väg.

     • Suavalle says:

      Tack så mycket, Sture!

      Jag har gjort noggranna undersökningar om kraftfulla möjligheter att bli fri från cancer. Det började med min mammas oerhörda lidande. Först opererades hon för tjocktarmscancer. Några år senare var det dags för nästa operation. Denna gång i hjärnan. Skallen sågades upp och hjärnan lyftes ut och tumören nära hypofysen avlägsndes (åtminstone större delen av den). Dessförinnan hade mamma krupit 300 meter ner till närmaste granne i ett sökande efter hjälp. (Hon bodde i den lilla stuga ute på landet, där jag bor nu.) Cancern hade börjat trycka på hjärnan. Efter operationen kunde mamma inte känna några dofter längre, bara det som luktade illa. Hon fick också en hjärtinfarkt i anslutning till den mycket ansträngande operationen.

      Ett par år senare, när jag kom tillbaka från en ganska långvarig resa i Europa, fick jag reda på att min mamma låg inlagd på en onkologiavdelning i Linköping. Läkarna där hade prognostiserat att hon hade högst två månader kvar att leva. Hon hade cancermetastaser i lungorna, hjärnan, levern…

      Hon hade gett upp kampen. Hon väntade bara på döden. Sedan följde ett ofattbart lidande. Men hon var modig och hade tillförsikt. Hon kvävdes mycket långsamt. Jag var hos henne när hon dog.

      Plötsligt reste hon överkroppen ur sängen och hennes ögon började stråla. Hon såg enormt lycklig ut. Jag fick det intrycket att hon såg något underbart. Någon minut senare var mamma död.

      Senare har jag haft hundar som plågats av cancer.

      Jag började så småningom att göra efterforskningar.

      Det första jag slogs av var att många av dem som besegrat cancer hade en enorm vilja att göra det.

      Sedan insåg jag att det finns effektiva (alternativa) metoder att bekämpa cancer. Några har jag berättat om. Om jag själv skulle drabbas av cancer skulle jag förmodligen först prova Rudolf Breuss metod (även om den inte är effektiv för precis alla former av cancer).

      • Fiskargubben says:

       Suavalle, min vän, jag kan nästan se dig som jag nästan kan se min indianska vän. Du har alltid varit speciell. Det var mitt öde att sitta vid flera dödsbäddar. Mamma dog i vårt kök. Jag höll farfar i handen och hittade farmor död i sängen. Chocken satt kvar länge. Du gjorde rätt när du satt med din mor. Du kan också vittna om henne och det är viktigt. Det svenska folket är andligen fattigt och behöver byggas upp. Så många får som söker sin herde och skydd mot vargen.

       När det gäller min sjukdom tänker jag på att Herren är min läkare och Han uppmuntrar mig i bönen. Jag undrade om jag skulle få uppleva den här våren, men nu är den här. Det är skillnad på människotankar och Herrens tankar.

      • Suavalle says:

       Lorraine Day är mycket insiktsfull och ger råd som är rätt enkla att genomföra men som kräver att man ändrar sina levnadsvanor och att man söker sinnesfrid.

       Hon betonar vikten av att rena sin kropp genom att äta rätt, vara ute i solskenet, röra på sig och andas frisk luft.

       Och hon tar upp denna ofta förbisedda aspekt som jag tror är precis lika viktig – att uppnå sinnesfrid.

       Jag såg ett program i tysk TV för några år sedan som handlade om människor som likt Lorraine hittat en väg att bli frisk från cancer. Särskilt en person gjorde starkt intryck på mig. Han berättade att han hade fått en mycket dålig prognos och att han tänkte använda sin sista tid på bästa möjliga sätt.

       Han begav sig ut på en lång vandring. Hans mål var att gå till Italien om han skulle kunna leva så länge. Men han tog en dag i sänder och försökte få ut så mycket som möjligt av den (carpe diem). Han var övertygad om att han skulle dö men kände sig ändå fri och till och med lycklig. Hans frimodighet gjorde att han fann många vänskapliga kontakter på sin vandring mot döden. Han levde mycket enkelt, åt inte särskilt mycket, gick hela dagarna, andades frisk luft, var ute i solskenet, kände friden komma.

       Det blev inte en vandring mot döden. Det blev en vandring tillbaka till livet. Han blev frisk.

       Den tyske läkaren Ryke Geerd Hamer har visat hur enormt viktig vårt känsloliv är för att bli fri från cancer:
       http://learninggnm.com/home.html
       http://www.newmedicine.ca/

       Den högkvalitativa serien ”The Truth About Cancer: A Global Quest” finns nu fritt tillgänglig på YouTube. Här är episod 6 som bland annat tar upp rening av kroppen:

       Jag rekommenderar er verkligen att se alla dessa avsnitt!

       Samma team har gjort en annan serie med filmer. Här handlar det om cancer som drabbar husdjur. Denna serie är helt ny och premiärvisas gratis från och med idag. Varje avsnitt visas fritt bara en dag.
       Här kan ni beställa filmvisningen. Fyll bara i emailadress och förnamn så skickas en film varje dag till er under en veckas tid:
       https://thetruthaboutpetcancer.com/?gl=5ab2aef9210d2a5a5b261da0

   • Mo says:

    Sture, du är en klok man, vi måste lära oss att tänka själva. Vi kan inte överlåta det ansvaret på varken präster eller politiker.

 45. Fiskargubben says:

  Herren dömer ingen till helvetet och stänger inte heller dörren till Himmelen. Människan dömer sig själv och skulle inte stå ut i Himmelen. Den är för hög för några. Swedenborg berättar hur några upptäckte det vid ett besök.

  Swedenborg berättar en intressant historia som jag inte kan hitta nu och därför berättar från minnet. Han får besök av två djävlar och stänger omedelbart fönstret. Jag är lärare i visdom, säger mannen. Jag förklarar hur vi skapades av naturen. Kvinnan trollar fram en sorts krona på hans huvud. När du kom till den här världen fick du veta var du är,svarade Swedenborg. Då påminns mannen om sina första dagar i den andliga världen och förstår att han har fel. Vid återkomsten till helvetet har han glömt allt och fortsätter med sina falska predikningar. En annan eller samme djävul frågar vad en hustru är. Det här är ju min slyna, säger han.

  Swedenborg såg några apor på avstånd. När de kom närmare visade de sig vara människor. Andliga syner kan vara symboliska på det sättet. Elden i helvetet är det. Där får invånarna leva sina liv och på sitt sätt göra nytta, men det goda har tagits ifrån dem. Swedenborg nämner en invånare som sattes att locka en viktig katolik fel. Alla våra tankar är inte våra egna. De kommer från den andliga världen och vi måste lära oss skilja på dem. Det här är inte min tanke, försvinn! Vi väljer själva våra banor. Den som vill ont får fortsätta gå på den vägen. Det är som om de nedåtgående trappstegen läggs ut framför honom eller henne. Den som vill gott hittar trappan uppåt. En del av vår kamp är tankekamp och det fina med arbete är att det ger vila, säger Swedenborg. Arbete har gett vila i mitt liv, hur konstigt den än låter. Då är man koncentrerad och slipper tankekamp. Jag upplevde nästan en andlig värld när jag studerade B-matte (som man sade på den tiden) sent på nätterna. Den abstrakta världen var en lisa och jag var totalkoncentrerad. Det var likadant när jag skrev uppsatser eller arbetade manuellt för att finansiera mina studier. Allt arbete duger. Hugg ved och vila. Städa.

  När vi kommer till den andliga världen utrannsakas vi och skiljs sen åt. Det finns Himmel och helvete och också en plats kallad Nedre Jorden (Underjorden?) Dit kommer de som möjligen kan räddas till Himmelen. Jag känner inte till nån skärseld, men det kanske är på Nedre Jorden det onda ”bränns” bort. De som tror på reinkarnation kan fundera på vad Swedenborg egentligen menar. En känd religionsledare befinner sig på den Nedre Jorden, men jag vill inte nämna namn. Jag kan också berätta att Rudolf Steiner intressant nog hävdade att Napoleon inte befann sig i den andliga världen. Den här tråden har lockat fram många tankar och inlägg. Peter Krabbe öppnade en dörr i denna sena tid. Tredje dagen. Uppståndelsedagen.
  Där gjorde han en god gärning. Trappan uppåt, Peter.

 46. Lassekniven says:

  För många många år sedan läste jag en sammanfattning av en retrospektiv sammanställning av drygt 700 patienter med cancersjukdom i slutstadiet. Allt var gjort och många patienter var nästan moribunda. Dessa över 700 patienter spontantläkte! Om jag bara kunde hitta denna referens igen. Om jag inte minns fel var sammanställningen gjord av något av universiteten i Californien.
  Som läkare har jag aldrig sagt till en patient: du har har så och så många månader kvar att leva därför att ingen människa vet detta. Om patienten fortsatt att fråga har sagt att i stora patientmaterial är medelöverlevnaden x år eller månader men också att materialet är normalfördelat och förklarat vad detta innebär.
  @Fiskargubben, du är en fin man, var inte orolig. Du har fått gåvan att ha en stark Gudstro. För mig är du en viktig person, tillsammans med många andra, här på denna blogg och speciellt i denna tråd som öppnat mina ögon på mer än ett sätt. Din relation till Emanuel Swedenborg gjorde att jag gick in på wikipedia som har en omfattande redogörelse om honom. Så berest han var och vilken enorm litterär produktion. Jag hade bara allmänbildande kunskaper om honom sedan tidigare, exempelvis om branden i Stockholm. Måste bättra mig härvidlag.

 47. Fiskargubben says:

  Lasse, Swedenborg började som vetenskapsman och gjorde flera uppfinningar. Med sitt tränade huvud studerade han Bibeln och gjorde ett register över Ordets betydelser med Bibelreferenser. Hans far Jesper Svedberg gav oss den första psalmboken. Nu kallar jag dig broder, inte son, sade fadern i den andliga världen. Kungen frågade Swedenborg om han hade ett projekt. Jag håller på med ett större arbete var svaret. Det gav honom statlig pension som tack för hans många tjänster när han skrev sina kristna böcker. Swedenborg leviterade vid ett tillfälle och han vann en debatt med Paulus. Han förutsade tiden för sin död och det vittnade några engelsmän om. Någon stal hans kranium, eftersom det ansågs ha varit perfekt, men nu vilar både kropp och huvud i Uppsala domkyrka.

  Lasse, jag är inte orolig.

  Sture, Lorber säger som Swedenborg att Herren inte vill att vi ska vara robotar. Vi har fri vilja och måste använda vårt eget förstånd för att komma rätt. Det handlar inte bara om tro, det handlar om förstånd. Det finns många likheter mellan Swedenborg och Lorber och de är båda vittnen.
  Jag har talat med österrikiska Lorbervänner.

  Månen är en symbol för förståndet och solen för kärleken. Månen lyser i den mörka natten när det är svårt att hitta vägen. Tron börjar med förstånd när det är som mörkast. Vi stapplar fram nästan i blindo, men Ordet öppnar sig när vi börjar lyda.

  Soros säger att han inte är religiös och inte tror på Gud. Han har valt sin väg.

 48. Sture says:

  @ Fiskargubben,
  tack för att du öppnat mina ögon för vikten av att också studera Swedenborg.

 49. Sture says:

  @ Savalle,
  det finns en bok på engelska över allt vad Jakob Lorber skrivit ner (på diktamen från Jesus) om varför man blir sjuk och hur man botar sig själv. Boken heter ”The Lord’s book of Life and Health” och är på c:a 260 sidor. Den poängterar i huvudsak att sjukdomar kommer från människans psyke och botas på det sätt som Lorraine Day har beskrivit.

  • Suavalle says:

   Tack så enormt mycket för tipset, Sture! Den ska jag läsa. Du skriver i en tidigare kommentar att det finns en förkortad version av The Great Gospel of John på 2000 sidor som du läste först, men att du ville ha hela verket och att du sökte och fann det och att du är villig att dela med dig av detta till de som vill läsa det. Jag är mycket intresserad.

   • Sture says:

    @ Savalle,
    Jag har laddat ner väldigt mycket (≈ allt) av Lorber från nätet (det var gratis). Några broschyrer och mindre verk köpte jag som böcker. Men jag har översatt en liten del av Johannes Stora evangelium till svenska, du kan få dem.
    Den förkortade upplagan är på 6 böcker, lite mera än 300 sidor vardera utgiven 1984 av Lorber Verlag D-7120 Bietigheim, Germany, ISBN 3-87495-306-8

    • Sture says:

     @ Savalle,
     senast idag lade jag in ett stycke från Lorbermanuskripten som jag översatt till svenska på min hemsida (som jag översatt för länge sedan , men ej publicerat). Titeln är ”Tankens värld” (10- 15 sidor, kanske) och den tar upp lite granna om det vi pratar om när det gäller sjukdomar.
     http://johannesevangeliet.blogspot.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: