Poste Restante.

 

hjärna 5

 

Denna något kryptiska titel anspelar på föregående artikel Ett vykort från framtiden. Det ligger kvar tills mottagaren väljer att hämta ut det. Jag kan nu se att allt fler väljer att göra det. Jag trodde nog själv att artikeln skulle få ett svalt mottagande, men den efterföljande diskussionen har istället lämnat ett bestående avtryck hos många läsare, även hos mig själv. Med 14.000 läsningar hittills och mer än 200 kommentarer visar responsen att detta ämne är oerhört angeläget för många, jag tror också att det ljusa budskap som artikelns medverkande kommentatorer förmedlar förmår väcka hopp och förtröstan hos många, kanske själva eller genom anhöriga drabbade av sjukdom och förtvivlan.

Att panelen består av högt kompetenta och erfarna läkare och naturvetare tillsammans med troende kristna av olika valörer ger ett djup i diskussionen som är ovanligt i en bloggtråd. När de vetenskapligt bevandrade dessutom visar sig ha den starkaste tron, närmar vi oss det underliggande budskapet i den lära som Edgar Cayce för 75 år sedan lät oss ta del av:

Vetenskap och andlighet kommer att upphöra med att vara motpoler. Sammanlänkandet av dessa två huvudströmmar i mänsklighetens historia kommer att förändra vår kultur.

 

Vi befinner oss nu i det millenium som Cayce på 1930-talet såg som avgörande för vår kommande utveckling. Bärande för denna utveckling skulle vara den ökade andligheten, eller förståelsen för vår roll på jorden och i universum. Kärnan i budskapet är Kristus återkomst, men inte som en fysisk gestalt utan genom våra utökade medvetanden. Den nya människan kommer med sina vidgade sinnen att kunna kommunicera med den andliga världen och förstå sin plats i den utvecklingskedja som består av vandringen mellan olika fysiska reinkarnationer, varvade med tillvaron i ett själsligt tillstånd, för att nå den mognad som vi till sist förutsätts uppnå. I denna vision existerar ingen absolut död, bara en övergång mellan olika former av medvetande. Genom en sådan visshet behöver vi inte frukta döden, utan kan se den som en examen efter skolåret inför det väntande sommarlovet – och nästa skolår.

Denna syn på livet återkommer både i många religioner och förhistoriska sagor, må vara i en mångfald av variationer. Med hjälp av den kan vi också rekonstruera mänsklighetens historia under åtminstone de senaste 50.000 åren, en historia där kulturutvecklingen efter istidens upphörande för 10.000 år sedan bara är en mindre del. Världen såg fysiskt annorlunda ut innan den drastiska förändring som vår nuvarande värmeperiod innebär inträffade, att hårdhänt och på extremt kort tid möblera om jordklotet  till det vi ser idag. Dessförinnan var det normala att ett 3 km tjockt istäcke täckte en tredjedel av jordens yta. Vi skall se mer på dessa förändringar i kommande artiklar.

 

De vetenskapliga teorier som, inte minst, Einstein bidragit med under 1900-talet har också hjälpt oss att definiera gudsbegreppet. Definitionen av energi som en vågrörelse, där våglängden innebär ett brett spektra, innehållande allt som omger oss – inklusive vår egen materia – ger oss nya möjligheter att förstå vår tillvaro, både på jorden och i andevärlden. Vår hjärna begränsar våra sinnens upplevelseförmåga till en mycket liten del av detta frekvensband. Efter döden, när vi lämnar vår hjärna, får vår energi tillgång till en annan för oss nu osynlig del, som också innefattar den gudomliga livsenergins frekvensband. Det är där som vi kommer att kunna kommunicera med avlidnas själar och – sannolikt – få direktkontakt med den starkaste livsenergin, det som många kallar Gud.

Cayces kristna tro är annorlunda, främst genom att han inte ser budskapet om människans mognad genom ett utökat medvetande och en ökad andlighet som något som kommer att predikas från kyrkor och präster, istället är det genom enskilda sökare i var mans stuga som det nya kollektiva medvetandet skall byggas upp. Detta kan nu ske genom internet och där finns en starkare kraft mot utveckling än i en kyrkbänk. Det får mig att fundera över allas vår roll på denna blogg. När jag skriver om detta ämne nu, vid påsktid, är det inte ett medvetet beslut, utan grundat på en stark intuition. Egentligen vet jag inte varför. Men responsen från läsarna, och särskilt då de av er som är så oerhört kunniga och finns där för att sätta grenarna på trädstammen, visar att tillfället var rätt valt. Kanske finns det en mening också i detta.

 

Till de viktigaste erfarenheterna från bloggtråden hör insikten i trons läkande förmåga, som medicin betraktad tycks patientens vilja att bota sin sjukdom och den sjukes själsliga harmoni vara oöverträffad. Även om man skall vara mycket försiktig med att döma ut konventionell medicin som läkemedel, är det svårt att bortse från livsviljan som ett avgörande inslag i en behandlingsprocess. Den redan publicerade videon med Lorraine Day länkar jag till här igen, den är värd eftertanke och kan ge hopp åt många i samma situation.

 

Avslutningsvis vill jag betona att Edgar Cayce inte är en filosof, utan en person som förmedlat för honom själv obekanta kunskaper från sitt undermedvetna under hypnos, till skillnad från många andra referenser på denna tråd, som förmedlat sina visioner i form av egna slutsatser eller personliga erfarenheter. Cayce kunde knappast själv ha förutspått dagens internet-utveckling, ändå är det rimligtvis just detta som är grunden för hans datering av den nya, medvetna människans framväxt till efter det millennieskifte vi just passerat. Våra nya möjligheter att utbyta tankar och erfarenheter över i stort sett hela jordklotet får nog ses som det starkaste argumentet för att stoppa de onda krafter som jag ägnat mycket tid åt att beskriva de senaste åren. Att mitt ”vykort” nått läsare i 64 länder världen över är ett överraskande bevis för just detta. Vår gemensamma tankekraft kommer att bli enorm. Låt oss utnyttja den möjligheten att undvika det tredje världskrig som Ondskan har planerat för oss.

 

Peter Krabbe

95 Responses to Poste Restante.

 1. Hans K says:

  Mycket fint skrivet. Tankar som många människor har.

 2. ivanbjorn says:

  Vad beträffar Edgar Cayce så hade han en tro och hans upptäckter gick emot den tro som han hade ”ärvt”. I ett föredrag har jag hört att i Ryssland gjorde man en undersökning bland tandläkarbesökare som man försatte i transtillstånd utan deras medvetande och ställde exakt samma frågor till var och en. Resultat blev helt annan än deras tro, bakgrund och syn på världen i deras vanliga tillstånd.

  Till den så kallade Gud tillskriver vi egenskaper som rättvisa, kärlek m.m. samtidigt som många väntar på att samma Gud ska straffa människan. Likaså märker jag tendenser på att människan känner sig förmer än djurriket eller vår moder jord. Man kan helt enkelt inte föreställa sig att allt levande har medvetandet och allt kommunicerar med allt. Detta står t.o.m. i bibeln i berättelsen om Kain och Abel. Citat: ” Men Herren sa: Din brors blod ropar till mig från marken. Vad har du gjort?
  11 Från och med nu är du bortvisad från denna mark, som du har befläckat med din brors blod.
  12 Den kommer inte längre att ge dig några skördar, hur du än arbetar med den! Från och med nu ska du vara hemlös och fredlös och irra från plats till plats.
  13 Kain svarade Herren: Mitt straff är större än jag kan bära,”
  I ovanstående exempel ser man vad ett grumligt sinne ställer till med och hur det påverkar allt omkring ens person. D.v.s. att allt har MEDVETANDE, ALLT ÄR MEDVETET OCH SVARAR MOT VÅR SINNESTILLSTÅND!
  Dagens värld är ett resultat av den både individuella och den kollektiva energin som vi bär på och som måste genom större insikter att omtransformeras.
  David Wilcock skriver i många av sina artiklar om att jorden svarar upp mot vårt medvetande och skapar de situationer som vårt känslomässiga tillstånd sänder ut.
  Vad beträffar sjuka människor så är berättelsen om Job nyckeln till kunskap.
  Stella Tormanoff har på sin blogg en recention av boken Reality Transurfing av Vadim Zeland: https://stellatormanoff.wordpress.com/2018/02/25/reality-transurfing/
  Den boken läser jag precis nu och den är en fantastisk bild av realitet och hur vi skapar den. Denna bok rensar Gud från alla de egenskaper som vi människor har tillskrivit Gud. Det enda som återstår är en energi där alla potentiella möjligheter finns. Den energin förfogar vi över hela tiden, den finns överallt och vi behöver inte vänta med att komma till andra sidan för att ta del av den till 100 %. Det enda som hindrar oss är våra egna föreställningar och trossatser! Dessa är som ett filter mellan oss och den energi som somliga kallar Gud. Men den finns i alt, inom oss, utanför oss i varenda sten och grässtrå vi trampar på.
  I dina tankar Peter passar även in Epigenetik som understryker allt jag har skrivit ovan. Här lägger jag en länk till i detta ämne.

  THE ILLUSION OF MATTER: OUR PHYSICAL MATERIAL WORLD ISN’T REALLY PHYSICAL AT ALL

  A fundamental conclusion of the new physics also acknowledges that the observer creates the reality. As observers, we are personally involved with the creation of our own reality. Physicists are being forced to admit that the universe is a “mental” construction. Pioneering physicist Sir James Jeans wrote: “The stream of knowledge is heading toward a non-mechanical reality; the universe begins to look more like a great thought than like a great machine. Mind no longer appears to be an accidental intruder into the realm of matter, we ought rather hail it as the creator and governor of the realm of matter. (R. C. Henry, “The Mental Universe”; Nature 436:29, 2005)

  http://www.collective-evolution.com/2013/12/05/the-illusion-of-matter-our-physical-material-world-isnt-really-physical-at-all/

  • peterkrabbe says:

   Det ligger mycket i det du skriver. Särskilt störande tycker jag är att vi människor inte tar hänsyn till djurens medvetande. De varelser som saknar språket har istället ett starkare medvetande som kompensation, detta är uppenbart för alla som har kontakt med djur. Eftersom vi äter djur vill vi inte kännas vid detta i sammanhanget obehagliga faktum.

   • mariana says:

    Peter Krabbe du skriver att du tycker att det är ”särskilt störande att vi inte tar hänsyn till djurens medvetande.” Så sant.
    Jag bodde under några år på landet i en liten stuga. På gården bodde även ägaren med en ”ny” fru som inte hade någon känsla för djuren. Ägaren hade en mindre besättning får och följdaktligen föddes det nya lamm varje vår. Det blev också så att det blev några lamm som av olika anledningar kom att bli ”napplamm,”
    En tacka med två lamm stötte bort ett av lammen som hon vägrade att ta till sig. Det fick matas med flaska och även jag blev engagerad i matningen under tiden som frun åkte till fjällen på skidsemester.
    Jag älskade de där stunderna med det lilla lammet och jag kände att hon hade helt förtroende till mig. Vi byggde upp en stark relation mellan oss. Då jag kom ut till hagen där de gick, så kom hon alltid springande till mig.
    En ställning med ensilage fanns till tackorna, men det var ingen mat för lammen utan de var beroende av den mjölk de fick ,antingen genom att dia eller med hjälp av flaskan.
    Då skidsemestern var slut och frun kom hem blev jag fråntagen uppdraget med matningen.
    Jag såg att det blev allt glesare mellan måltiderna och påtalade detta för ägen, som inte tog någon notis om detta.
    En dag då lammet återigen blev bortstött av tackan vände det sig om och såg vädjande på mig, som stod och tittade på dem.” Varför vill du inte hjälpa mig och ge mig mat” sa blicken.
    Jag kan än i dag efter mer än tio år känna den förtvilan jag kände inför den vädjande blicken och känslan av att svika henne och min hjälplöshet inför detta.
    Efter en kort tid dog lammet. Ägaren såg ingen förklarining och vägrade ta till sig insikten att den uppenbara orsaken var att det hade svultit ihjäl.

    Ägaren gick varje söndag till församlingen, med bibeln under ena armen och frun vid den andra, för att som äldstebror tala inför sina bröder. Den gode heden, som förkunnare !
    Jag kände lammets vädjande blick inom mig hela tiden och kunde inte frigöra mig för den känsla av svek som kändes förlamande och bad Gud om hjälp. Han hörde mig för ytterligare en händelse med djur gjorde att jag ringde hälsovårdsnämnden i kommunen och anmälde ägarna. De kom ut till gården och ägarna blev ålagda böter.
    Jag visste att det skulle få följder för mig men det var ett pris som jag gärna betalade för det
    kändes som om jag betalade av lite av den skuld jag kände till lammet.

    Det kallades till gårdsmöte för ägarna ville veta vem som hade gjort anmälan. Vi var tre hyresgäster på gården. Genast vi satt oss sa jag att det var jag, sedan urartade allt så jag gick in till min lägenhet och låste dörren. Kändes säkrast efter allt som sades.
    Dagen därpå kom ägaren in med sitt exemplar av hyreskontraktet och ett dikterat brev från frun. Jag hade redan tagit fram mitt kontrakt och brevet rev jag sönder inför ägaren.
    Jag satte mig sedan framför datorn för att titta på lediga bostäder på landet. Då såg jag annonsen om det hus jag nu bor i sedan tio år och som är min fristad på jorden.
    Det är genom sådana här händelser som jag känner att Gud griper in i våra liv. Han gav mig kraft att anmäla och såg till att jag kom till denna underbara plats.
    Allt detta hade sin upprinnelse i blicken från ett litet lamm.

    • Sture says:

     @ mariana,
     det är för mig väldigt förvånande att kristna människor kan resonera på detta bakvända sätt. Bara för några år sedan var jag invecklad i en diskussion med unga kristna som ifrågasatte mina åsikter om vad som händer med själen när man dör och i samma veva ifrågasatte att djuren har ”medvetande”. Det är klart att de har sade jag. Jag har haft hund, en underbar Labrador, och jag vet vilka känslor denna hade och vilka vädjande blickar jag ibland fick och hur den alldeles klart ibland demonstrerade vad den ville. Det är mycket förvånande att någon överhuvudtaget kan ifrågasätta att djur har medvetande – det är uppenbart och synligt för var och en som har ögon att se med.
     Men människan skiljer sig från djur genom att vi har ‘självmedvetande’. Vi vet att vi är medvetna varelser och vi har ordning på vår historia och mängder av andra saker.
     Sedan är det precis som Peter säger – de kommunicerar på ett annorlunda sätt, känner på sig och ser andra saker än vi ser. Det verkar t. ex. som om djur upplever ”andliga väsen” mycket tydligare än vad människor gör.

     • mariana says:

      @Sture
      Jag är inte förvånad över den likgiltiga, för att inte säga kalla inställningen till djur, som många kristna människor visa sig ha. Jag har mött alltför många som är mer medveta om att visa upp en fasad av att vara goda kristna, än att praktisera det i verkliga livet.

    • Suavalle says:

     Mariana, jag förstår helt att du agerade som du gjorde och du har min högaktning för det.

     Jag har från det att jag var ett litet barn älskat och levt nära djuren. Min respekt har ökat med min allt större insikt om hur starka känslor de har och hur individuella personligheter de är. Min erfarenhet gäller främst däggdjur, men jag har tagit del av andras trovärdiga vittnesmål om att även andra djurarter, kanske i synnerhet fåglar, också har mycket högt utvecklat intellekt.

     Vår kollektiva förståelse har nog ökat för att människor, som starkt begränsas i sin möjlighet att kommunicera på grund av sjukdom, handikapp eller åldrande, inte betyder att de inte har ett mycket livfullt, känslorikt och skarpt inre.

     Men så som jag ser det, är den kollektiva synen på djuren förtfarande präglad av stor underskattning. Vi människor utgår i vårt oförstånd ofta ifrån vissa vedertagna måttstockar i vår bedömning av djuren.

     Djurens ”logik” är helt skild från vårt sätt att tänka logiskt.

     Mina älskade djur har lärt mig så mycket och givit mig så mycket!

     Jag skulle ännu en gång vilja rikta uppmärksamheten mot en högkvalitativ serie som handlar om cancer hos husdjur. Det är en alldeles ny serie av Ty Bollinger som har gjort ”The Truth About Cancer”. Det är en premiärvisning som inte kostar något. Idag visas avsnitt två. Imorgon kommer avsnitt tre. Det är sammanlagt sju avsnitt.

     Här kan ni beställa filmerna:

     https://thetruthaboutpetcancer.com/?gl=5ab2aef9210d2a5a5b261da0

     Genom att ta del av dessa filmer kan ni som är djurägare skydda ert djur mot den oerhört hänsynslösa exploatering som sker, men som inte är så känd för flertalet.

     • mariana says:

      Suavalle, tack för de fina orden – de värmde.

      Jag har alltid haft en stark känsla och känt samhörighet med djur. Mest har det varit hundar och katter. Under några år hade jag med mig min hund i mitt arbete med missbrukare. Han blev enormt uppskattad och älskad och lättade många gånger upp en situation som kunde gått överstyr. Inte lätt att vara arg med en liten hund som envisas med att vifta på svansen hela tiden!
      Jag brukar ofta tänka i bilder och jag har insett att jag därigenom har påverkat djur, så numera är jag medveten om mina tankar och väljer vad jag tänker.

      Jag är imponerad av en kvinna som heter Temple Grandin. Hon har fått många utmärkelser för sitt arbete med att underlätta för de djur som förs till slakterier. Hon har autism och hon kan höras på youtube. Hon säger att ”världen behöver alla sorters hjärnor.”

      • Suavalle says:

       ProfessorTemple Grandin är världens mest välkända autistiska forskare. Hennas förmåga att förstå djuten är enastående. Här är en kort presentation av denna fascinerande kvinna:

       Temple Grandin blev genom sitt handikapp missförstådd och starkt underskattad under sin uppväxt, trots sin höga intelligens och sin ovanliga specialbegåvning. Hon har kommit att bli en som ”för djurens talan”.

       I dagens avsnitt av The Truth About Pet Cancer berättas det rätt mycket om naturliga och enkla metoder för att hjälpa våra husdjur att få vara friska. Dessa enkla metoder, som i regel inte heller kostar särskilt mycket att använda, förebygger och botar sjukdomar, till skillnad från en hel del syntetiskt framställda preparat som främst fokuserar på att avlägsna eller mildra symptomen.

       Jag skulle vilja citera ett par ord av veterinären Marlene Siegel ur dagens avsnitt:

       ”If it was made in a laboratory by somebody wearing a white coat, chances are you´re going to end up being treated by someboby in a white coat in a building, like a hospital.”

    • ivanbjorn says:

     Tack Mariana för din fina berättelse

   • Hemilaga armén says:

    Peter Krabbe, är du gammal Stasi-agent?

    • peterkrabbe says:

     Hemilaga armén, hemliga armén eller kanske den hemlagade armen, eller vad du nu heter, du får en chans till att utveckla din hypotes innan du åker ut.

  • Sture says:

   @ ivanbjorn,
   du har naturligtvis rätt i en del men ditt sätt att uppfatta verkligheten är för abstrakt. Jag sitter nu på ett kafé med massa människor omkring mig som samtalar – en del vardagligt, somliga förtroligt medan andra skrattar och verkar ha kul tillsammans. För mig är detta ett tecken på medvetande. Samtidigt har jag satt min kaffebricka på ett träbord. Nu vill du att jag skall veta att även träbordet har medvetande (liksom alla avlägsna stjärnor). Men då förlorar begreppet ‘medvetande’ sin mening för mig. Allting upplöses i en enda formlös massa av ‘vibrationer’. Och för övrigt – hur vet du att träbordet har ‘medvetande’?
   Att allting vibrerar (också alla atomer och molekyler i träbordet) kan jag hålla med om. Men finns det ingen ordning i detta och vem eller vilka har i så fall skapat denna ordning?
   I Bibelns skapelseberättelse står att ”i begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud och Ordet var Gud”.
   Ord skiljer sig från annan typ av vibrationer genom att de är diskontinuerligt sammansatta vibrationer som bär en intellektuell mening – till skillnad mot att man slår an tangenten A på pianot. Gud är alltså en vibration som har ett intellektuellt budskap – han är ett kosmiskt medvetande. Han är den ”helige Anden” (helig kommer från ordet hel). Men hans varelse utgår numera från ett centrum då han befinner sig i Jesus Kristus. Ljuset som vi badar i under dagen har också ett centrum som de utspringer ifrån – Den fysiska Solen. Hur skulle det annars kunna lysa på oss?

   • Mo says:

    Sture, nu rationaliserar du för din egen skull.Träbordet du sitter vid har inget medvetande men väl dess ursprung. Trädet vänder sina blad i kronan mot solen för att fånga dess livgivande energi, det reglerarar i sitt rotsystem vatten och mineralintag. Dessa tillväxt reglerande processer kan ses som en enkel form av medvetande. Skillnaden mellan träbordet och trädet kallar vi för liv. Medvetandet, livets stora gåta.

    • Sture says:

     @ Mo,
     jag har inga problem med att växter kan ha någon form av medvetande, som dock antagligen skiljer sig från vår form av medvetande. Däremot har jag svårare att ta till mig att stjärnorna på himlavalvet skulle ha ett medvetande och på ett medvetet sätt inverka på våra liv på jorden. Och framförallt – hur vet man detta i så fall?
     Det är inte bara medvetandet som är livets stora gåta. Livet självt, tankar och känslor är lika stora gåtor.
     När en av mina kollegor hade läst ”Vägledning för vilseförda” fällde han kommentaren ”vetenskapen sysslar bara med den döda materien”. Så sant.
     Vetenskapen vet inte vad ”liv”, ”medvetande”, ”tankar” och ”känslor” är för någonting; allt det som är allerstädes närvarande i varje människas liv i varje ögonblick vet den etablerade vetenskapen ingenting om. Och den tycker inte ens att det är viktigt att studera.

   • ivanbjorn says:

    Sture, tack för dina tankar. Min syn på livet är utifrån mina erfarenheter och din syn på livet är givetvis utifrån dina erfarenheter. Eftersom Källan (Gud) är ett tillstånd där alla potentiella möjligheter finns så skapar var och en av oss utifrån denna oändlighet av variationer och därmed har vi olika syn på världen och olika erfarenheter.

    Jag från mina egna erfarenheter vet att bordet har medvetandet och för övrigt allt annat också. Först borde jag definiera vad medvetandet är. Medvetandet är en förmåga av att läsa av omgivande energi, absorbera den och reagera på den. Hela vår tillvaro är byggd just kring detta. Du frågar om det finns någon ordning eller vem som skapar den. Vi skapar denna ordning och någon oreda existerar inte.

    Vidare beskriver du människor som kommunicerar med varandra på ett kafé – just deras förmåga att kommunicera verbalt anser du vara ett tecken på medvetandet. Visst men det talande språket är också källan till missförstånd, krig ovänskap och mycket annat. Jag anser inte ordet som det talande språket som något tecken på medvetande. För mig är medvetande samma sak som att känna med hjärtat, intution och varje cell i kroppen.
    Alltså att känna av den energi som omgivningen sänder ut. Med omgivning menar jag människor, djur, naturen och saker som vi kallar för materia. Denna egenskap har även det du kallar materia. D.v.s. att absorbera energin från omgivningen och reagera på den.

    Du menar att allt upplöses i en formlös massa av vibrationer. Min erfarenhet är det som kallas attraktionslagen eller lika drar till sig lika. För en ovan människa kan t.ex. en skog te sig som en massa av träd där det är svårt att ha överblick och orientera sig. Likaså är det med vibrationer och den ständiga kommunikation som sker mellan ALLT som finns. Den ovane kan se detta som kaotisk och den vane ser ordning och logik i detta.

    Du beskriver den fysiska solen som lyser på oss. Jag har funderat över detta med solen och kommit fram till att här handlar det återigen om kommunikation och energiutbyte. T.ex. vid healing kan mottagare känna av värmen, var kommer detta värme ifrån när den som helar håller händerna på avstånd? Eller så sker denna healing på distans? Det är kommunikation i form av energiutbyte som skapar värmen. Likadant borde det fungera med solen. Det är kommunikationen mellan materia med olika vibrationer och därmed olika utseende som skapar värmen från solen i olika grad samt luftens och vattnets betydelse som medium.

    Elefanter som avlägsnade sig från stranden vid tsunamin har riktigt medvetande. Människor som stannade kvar på stranden och lät sig översköljas av vatten har inget riktigt medvetande trotts att de kan kommunicera verbalt.

    Du frågar på vilket sätt är bordet eller brickan som du bär kaffe på medvetna. Svaret är enkelt. Deras atomer kommer att svara mot din sinnesbild och ditt själsliga tillstånd. Rätt som det är slår du huvudet i bordet, eller tappar brickan och bränner din kropp med kaffe på brickan. Eller så bara sitter du harmonisk och betraktar bordet, brickan och de energier som dessa sänder ut mot dig och det sätt som de kommunicerar med dig på – din själ, för att allt kommunicerar med allt.

    Det du säger om att i begynnelse var det ordet; ja det var det och Källan/Gud stod för detta ord genom vilket skapades detta materiella Universum. Allt som är Skapat bär potential av den ursprungliga Källan i sin fulla styrka. Det är vi – genom våra tankar och föreställningar som Skapar denna värld och gör det till den plats som den är just nu! Vi som både individer och kollektiv.

    En gång såg jag en naturfilm på TV om en isolerad ö någonstans där det finns en aktiv vulkan som förändrar livsbetingelser för levande arter på ett ögonblick när den är aktiv. Det forskarna inte förstod är hur kan nya arter på denna isolerade delen av världen uppstå och eller hur kan befintliga arter plötsligt anpassa sin fysik, genom att ändra näbb t.ex. så att den passar in i den nya miljön. Detta tog inte millioner år, men vi pratade om ett/två decennier. Min syn på detta är att det är MEDVETANDE som skapar dessa möjligheter. MEDVETANDET som finns i varje del/aspekt av Skapelsen och bär en full potential av skapandet!

    Boken boken Reality Transurfing av Vadim Zeland kan jag varmt rekomendera.

    Energimässigt påverkar allt – allt varandra.

    • Sture says:

     @ ivanbjorn
     du skriver:

     ”En gång såg jag en naturfilm på TV om en isolerad ö någonstans där det finns en aktiv vulkan som förändrar livsbetingelser för levande arter på ett ögonblick när den är aktiv. Det forskarna inte förstod är hur kan nya arter på denna isolerade delen av världen uppstå och eller hur kan befintliga arter plötsligt anpassa sin fysik, genom att ändra näbb t.ex. så att den passar in i den nya miljön. Detta tog inte millioner år, men vi pratade om ett/två decennier. Min syn på detta är att det är MEDVETANDE som skapar dessa möjligheter.”
     Det du talar om här är ett reportage om makarna Peter och Rosemary Grant på Galapagosöarna, som är vulkanöar:

     Makarna Peter och Rosemary Grant reste 1973 till Galapagosöarna för att studera ”Darwins” berömda finkar. 1975 fotograferade de samtliga individer av en finkart på en av öarna och mätte dessas näbbar, samt dokumenterade regnmängd, föda, säd etc., etc. År 1977 inföll en svår torrperiod med endast 20 % av den normala årliga regnmängden. Antalet små sädeskorn reducerades kraftigt under missväxten, varvid 85 % av fink-populationen dog. Man noterade hos överlevarna en något större kropp och 5 % större (=0,5 mm) näbbdjup, sannolikt beroende på att dessa kunde knäcka och tillgodogöra sig också större sädeskorn. Peter Grant drog slutsatsen att torkan utgjorde en ‘selection event’ (Scientific American), som möjliggjorde ’evolution’.
     Emellertid drabbades öarna 1982-83 av det periodvis återkommande och långvariga ovädret El Niño, vilket innebar tio gånger normal regnmängd och gott om föda. Andelen finkar med mindre mot större näbbar återställdes då till förhållandena före torrperioden. På detta sätt verkade den genomsnittliga näbbstorleken oscillera fram och tillbaka mellan torr- respektive regnperioder. Det omskrutna ‘beviset på evolution’, Darwins berömda finkar, hade därmed fått sin vetenskapliga förklaring. Det fanns ingenting som tydde på att näbbarnas storlek förändrades alls på lång sikt och därför är dessa finkar inget bevis på någon evolution.

     Ställda inför hårda fakta flyr försvararna av evolutionsteorin ofta till begreppet ’anpassning’. Men detta begrepp bygger på ett cirkelbevis. Detta framgår av följande:
     – Fråga: Vilka arter överlever?
     – Svar: De bäst anpassade.
     – Fråga: Vilka är bäst anpassade ?
     – Svar: De som överlever.
     Förklaringsvärdet av begreppet anpassning är alltså lika med noll.

     Problemet har fångats på ett träffande sätt av biologen L. von Bertalanffy: ”…Enligt min uppfattning finns det inte en tillstymmelse till vetenskapligt bevis för att evolution i betydelsen fortgång från mindre till mera komplicerade organismer har någonting med bättre anpassning att göra . . . Anpassning är möjlig på varje nivå . . . En amöba, en mask, en insekt eller ett däggdjur utan moderkaka är lika väl anpassade som äkta däggdjur; om de inte vore det skulle de ha dött ut för länge sedan”.

     • ivanbjorn says:

      Tack Sture, men jag vet inte om det var just den dokumentär, möjlighet finns, men jag känner inte riktig beskrivningen med Darwins teori.

      Men tack för en intressant och utförligt kommentar

      • Sture says:

       @ ivanbjorn,
       det är säkert denna historia du fick dig återberättad. Den har förekommit åtskilliga gånger i åtskilliga olika tappningar i både internationella och nationella versioner. Jag har sett flera av dem.
       I din berättelse finns fyra av inslagen i dessa berättelser: 1. näbbarnas storlek (≈Darwins finkar), 2. tidsförloppet en – två decennier (≈ 1975 – 1983), 3. teorin om ”anpassning” och 4. evolution (≈ Darwins teori).
       Att du blandar samman regnperiod/torka med vulkanutbrott kanske beror på att du minns fel.

       • peterkrabbe says:

        Galapagos är vulkanöar med frekventa utbrott, det senaste var 2009. Öarna är i ständig rörelse, några försvinner under havsytan och andra dyker upp, samtidigt som hela ögruppen förflyttar sig horisontellt. Den ligger på gränsen mellan tektoniska plattor och har därför också speciella klimatologiska förhållanden. Jag besökte öarna för 50 år sedan och fick då tillfälle att bada tillsammans med lekfulla sjölejon och inte fullt så lekfulla leguaner. Fortfarande är djur och fåglar orädda för människor genom sin bristande kunskap om vad rovdjur är för något, men den mänskliga populationen ökar snabbt tillsammans med turismen, så snart har nog detta märkliga reservat fått ge efter för utvecklingen. Darwin hade nog knappast känt igen ögruppen.

     • ivanbjorn says:

      Nu läser jag följande länk och tänkte att den kan ytterligare kasta ljus över Skapelsen: http://www.swe.unifier.se/jag-uppnadde-flerdimensionellt-transcendentalt-tillstand/

     • petergrafstrm says:

      Sture det du beskriver bevisar inte evolution det håller jag med om men det underminerar heller ingalunda. Att företrädare för evolutionsteorin ibland förhastar sig i enskilda fall är analogt med att experimentalister ibland gör felmätningar. Det fallet du beskriver visar att naturen givit upphov till ett spektrum av varianter som genom selektion förändrar distributionens frekvensfördelning. Om selektionen vore mer brutal skulle en del gener verkligen slås ut och inte bara minska. Då skulle anpassningen vara total. I det förra fallet var anpassningen ist uttryckt som en modifierad frekvensfördelning. Likväl är begreppet anpassning som jag ser det fullt adekvat även indet fallet.

 3. Rolf says:

  Tao Te Ching

  1. Det Tao som kan observeras är inte det eviga Tao.

  Det som kan namnges är inte det eviga namnet.

  Det obeskrivliga är universums ursprung.

  Då beskrivningar för första gången kunde göras började allting.

  Därför när man är fri från önskan ser man mysteriet

  När man önskar ser man manifestationer.

  Dessa två är detsamma.

  När manifestationer framträder ges olika namn.

  Deras likhet är ett mysterium,

  Mysterium inom mysteriet;

  Dörren till varje djup.

  http://www.svenskagnostiskabiblioteket.se/taoteching.htm

  Jag kopplar ihop Tao, som är ca 2.500 år gammal, med modern kvant-fysik.
  Det som beskrivs som Fältet, anser jag är samma som Tao. Själva Livsenergin.

 4. Min uppfattning stämmer med det Du Peter skriver i Poste Restante och som vidareutvecklas av Ivanbjorn. Allt levande har ett medvetande, men inte en enskild själ. Människan har det. Djur har en gruppsjäl. Hos våra närmsta husdjur, högre mentalt utvecklade andra djur ingår några per själ osv nedåt. Mycket har missuppfattats vad gäller världsalltets organisation och uppbyggnad. Många refererar till en personlig Gud och spekulationer om skapelsen. Gud är ingen varelse och är inte centrerad i någon entitet benämnd Jesus Kristus. Allt utgår från en kosmisk energikälla, vars centrum är ett omanifesterat energihav. Manifestation sker i olika dimensioner och med olika ‘täthet’. Skapelsen pågår alltid. Allt medvetande är inblandat häri. Många olka ‘människovarelser’ finns i universum, 3- och 4- dimensionella, utrustade med separata själar. Den jordiska människan är kosmiskt sett en ganska lågtstående varelse. Emellertid sker nu, i den viktiga brytningstiden mellan gammalt och nytt paradigm, en kosmiskt, naturligt framdriven utveckling med successiv frekvenshöjning av jorden och tillhörande levande enheter, som jag beskrev i mitt uppsummerande inlägg i ‘ett vykort från framtiden’.
  Jag spekulerar inte. Jag referar till den nu levande Mästaren, i inkarnation av Dr. Sandor Markus, verksam i Sverige.

  • ivanbjorn says:

   Tack Göran Åkesson för dessa ord och utom att jag inte känner till Dr. Sandor Markus är din beskrivning i det stora hela så som jag själv ser på tillvaron.

   Den historia som Mariana beskriver med lammet ser jag så att djuren svarade med sin reaktion på den kärlekslöshet som rådde från ägaren och hans fru. Därför behövde man att ta hand extra mycket om vissa lamm för att lära sig respekt för allt levande. Marianas reaktion på denna situation och hennes handling var autentiskt med hennes inre samtidigt som hon utsatte sig själv för en situation där man lämnar den säkra tillvaron och kliver in i det okända. Det lönar sig alltid att handla i samklang med sitt inre.

   Min slutsats är alltså att allt kommunicerar med allt och synkronisitet ser till att allt sker precis i rätt ögonblick.

   • Jag drar samma slutsats. Synkronisitet uppstår som en effekt av samordnade medvetanden, styrda av intuition.
    Intressant att Du nämnde Epigenetik ovan, ett område jag själv studerat under några år. Dagens skolmedicin och dito forskning har snöat in på autosomala- och könskromosomers allelers mutationer i recessiva och dominanta konstellationer, som förklaring till allehanda sjukdomar, som har en epigenetisk förklaring i form av näringsbrist, under graviditet eller prenatalt förvärvat.
    James Watson, nobelpristagare tillsammans med Francis Crick 1962, för sin beskrivning av DNA-strukturen, har under senare år kommit fram till att mycket av den genetiska forskning , som sker idag är bortkastade pengar.
    Nessa Carey, framstående biokemist och teoretiskt kunnig inom epigenetiken, har träffande beskrivit genetikforskningens misstag ungefär så här: DNA är ingen mall eller husritning (blue print) utan fastmer ett manus, där föreställningen baserad på manuset får specifika uttryck beroende på skådespelarna. Enkannerligen avsåg hon att generna uttrycker sig beroende på förekomst eller brist på näringsämnen.
    Många svåra sjukdomar, som skolmedicinen klassificerar som genetiskt betingade och därför ej kurerbara, kan undvikas, reverseras och ibland helt botas med rätt mängd näringsämnen. Exempel är cystisk fibros, muskeldystrofi, sickle-cell anemi, MS, ALS, Alzheimers, Huntingtons disease m.fl.

    • Egen rättning
     1.slutet av andra stycket: skall stå ‘senare i livet’ i.st.f. ‘prenatalt förvärvat’
     2.efter sista ordet: ‘enligt Dr. Joel D. Wallach’ (nominerad till nobelpriset i medicin 1991 för sin upptäckt att selenbrist orsakar cystisk fibros; tilldelad den prestigefyllda utmärkelsen ‘Klaus Schwarz Commemorative Medal’ 2011 för sina insatser som epigenetisk praktiker)

     • ivanbjorn says:

      Jag har lagt Dr. Sandor Markus länk på min hemsida under alternativa länkar och återkommer att studera hans verksamhet som ter sig intressant. Något liknande har vi i Tjeckien där Miroslav Zelenka kunde jämföras med Sandors arbete och har också mycket kunskap om energier och meditation m.m. https://www.miroslav-zelenka.cz/cz/hlavni-stranka

      Men med tanke på Peter Krabbes artikel om förhoppning av en mer medveten och därmed bättre framtid vill jag översätta Zelenkas motto som finns på hans startsida.

      Koncentrera inte vårt medvetande på att få kunskap om framtiden och med tanke på denna kunskap skapa nuet.

      Koncentrera istället vårt medvetande för att skapa i nutid med tanke på vilken framtid vi vill leva.

 5. Mo says:

  Allt i vår omgivning och i hela universum utgörs av energi i olika former i ständig rörelse. Jag tror inte energi kan likställas med liv, däremot behöver allt liv energi för sin överlevnad. Medvetandet, som de flesta definierar det, är kopplat till liv och ur detta utvecklas tankar och känslor vilket leder till förståelse och medvetandet förfinas. I en annan dimension kanske medvetandet är kopplat till en högre intelligens som vi med våra jordiska sinnen ej är utrustade att förstå. Det viktiga är väl kanske ändå att vi utvecklar vår jordiska tillvaro så att den blir harmonisk för det liv som finns här.

 6. Lennart says:

  Modern vetenskap och all den positiva utveckling, liksom den mindre bra, som vetenskapen förde med sig har sina rötter i det kristna Europa. Kyrkan grundade universiteten och läroanstalterna. Konst, musik, vetenskap och litteratur fick sitt uppsving genom kristen tro, som gjorde Europa världsledande. Hedniska religioner i andra delar av världen har i sin tur hämmat utvecklingen. Det är ingen slump. Alla tidiga vetenskapsmän, konstnärer och musiker i Europa var kristna. Kristendomen grundar sig på sanningen om att skapelsen har en Skapare, som uppmuntrade sin avbild människan att utforska Guds skapelse.

  1800-talet var ett århundrade då satanismen bröt ny mark i Europa, som en följd av de blodiga omvälvningarna i Frankrike, ett verk av antikristna frimurarkrafter. Nu började man ifrågasätta kristen tro och vi fick en filosofi kallad naturalismen. Livets uppkomst skulle förklaras utan Skaparen. Karl Marx predikade ateism för massorna men var själv satanist. Marx välkomnade Darwins utvecklingslära. Darwin själv menade att om man inte fann övergångsformer mellan fisk, däggdjur och människa var hans teori felaktig. Några mellanformer som skulle bevisa utvecklingslärans riktighet har aldrig hittats. Men utvecklingsläran levde trots det ett eget liv på grund av spridandet av ateismen och satanismen, då öppet, idag mer fördolt.
  Andlighet som inte var klassisk kristen fick näring i Europa från denna tid.

  Nyandlighet eller ”New age” skiljer sig från klassisk kristen tro, framförallt i synen på Gud och synen på människan, även om man använder samma begrepp.

  Skillnaden mellan kristendom och ”New Age” är inte oväsentlig. Detta är vad biblisk kristen tro säger om sig själv:

  Kristendomen har en Gud, som är Fader, Son och Ande.
  Gud är evig.
  Gud är skaparen, människan Guds skapelse.
  Det finns en skillnad mellan Gud och människa vilket gör att de kan ha
  gemenskap med varandra. Gud och människa är inte ett, vilket gör att de
  kan stå i relation med varandra.
  Skaparen är större än skapelsen.
  Gud ses som en far med omsorg om sin skapelse.
  Människan är Guds skapelse, skapad till Guds avbild.
  Människan är inte ett med naturen utan satt att råda över den.
  Gud och människa är inte ett utan är skilda åt, därför kan de ha en relation
  med varandra.
  Människan består av kropp, själ och ande som hör ihop i en helhet.
  Kristus och Messias är bara två olika översättningar av samma ord, den
  smorde.
  Jesus är Kristus.
  Kristus är, och kan bara vara en person, nämligen Guds egen son, Jesus.
  Ingen människa kan någonsin bli likvärdig honom.
  Jesu uppgift var att sluta ett sista och evigt förbund mellan Gud och
  människa för att människan skulle kunna bli frälst och få ett evigt liv.
  Ondskan är inte en del av Gud för att allt Gud skapat är gott. ”Och Gud såg
  på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott” (1Mos.1:31)
  Lucifer är namnet på den fallna ängel som är ondskan personifierad.
  Ondskan tillhörde inte Guds ursprungliga ordning utan strider mot den.
  Ondskan är besegrad i och med Jesu död på korset, men finns kvar i
  världen till tidens slut, då den ska förintas och de frälsta människorna går in
  i evigheten.
  Genom att Jesus dog på korset, besegrade ondskan och tog människans alla
  synder, kan människan nu ha en personlig relation med Gud.
  Detta är det slutgiltiga förbundet mellan Gud och människa.
  Jesus blev bron över den brustna gemenskapen mellan Gud och människa.
  Frälsning är att tro på att Jesus är Guds son, att han har dött och uppstått,
  och att med sin mun bekänna sin tro.
  Frälsningen erbjuds alla människor och kräver inget utom att man bekänner
  vad man tror på.

 7. Loa says:

  Tredje världskriget har tydligen varit mycket nära, 13 mars.
  https://www.nyatider.nu/dramatik-bortom-allmanhetens-kannedom/
  men avvärjt i sista stund av de lönnliga vänskapskontakterna mln Ryssland och Trump. Tack Trump för att du finns och blev vald. Tack.
  Men ett sådant skådespel de eviga krigsmånglarna slängde till oss istället! Eftersom det var skrattretande magert, fick det basuneras ut desto mer. Snart får man dissekera stor(=utbasunerad)-politik som skolskjutningar. Vad döljs? Vad är det som ska uppnås? Vilka andra händelser ska tas i beaktande? I detta fall Putins enastående vapenuppvisning i början på mars http://www.voltairenet.org/article199979.html Träsket fick bråttom.

  • Fiskargubben says:

   Tack för artikeln, Loa. Ryssland sade att alla attacker på ryska soldater skulle besvaras. Även krigsskepp skulle angripas som svar. Flera från olika länder samlades i Medelhavet. Generalstabscheferna Gerasimov och Dunford talade med varandra och då blev det lugnare. Jag rapporterade på bloggen.

   Jag har ägnat tid åt att studera affären Skripal. Jag börjar tro att regeringen i London har en mäktig brittisk fiende. Jag kanske skriver om det lite senare.

   Peter: Poste restante är en bra titel. Brevet ligger kvar och kan läsas hur många gånger som helst.

  • Sture says:

   @ Loa,
   tack för att du lade ut länken från Nya Tider.

  • Fiskargubben says:

   Mitt andra svar. Det är farligt igen, Loa. Ryssland har flera gånger varnat för false flag attacks med kemiska vapen. 98 procent av Syriens kemvapen förstördes, men inte det som befann sig i rebellkontrollerade områden och nya kemvapen, t.ex. klorin, har förts dit av någon. Den här skarpa varningen rapporteras dag.

   The ministry went on to say that it had repeatedly warned about possible provocations involving the use of chemical weapons in Syria. Their major aim is to accuse Syrian government forces of chemical weapons use and justify possible military intervention in Syria from abroad, according to the ministry’s statement.

   ”It is necessary to warn once again that military intervention under far-fetched and fabricated pretexts in Syria, where the Russian servicemen are deployed at the request of the legitimate government, is absolutely unacceptable and might lead to very severe consequences,” the statement said.

   The media has also reported Syrian army had discovered earlier a clandestine plant in Eastern Ghouta that was used by the terrorists to produce military-grade agents. Prior to the discovery, Syrian authorities had sent more than 100 letters to the UN Security Council confirming that terrorist groups own chemical substances that they use against civilians.

   https://sputniknews.com/middleeast/201804081063336939-moscow-intervention-syria-unacceptable/

   Both the Syrian and Russian air forces have been put on red alert after US President Donald Trump made deranged tweets directly threatening not only Syria and Russia, but also Iran.

   https://www.fort-russ.com/2018/04/breaking-syrian-russian-air-forces-on-red-alert-after-trumps-deranged-tweets/

    • peterkrabbe says:

     Enligt RT har två israeliska jet avfyrat 8 missiler mot ett syriskt flygfält vid Homs. Med hjälp av ryskt luftvärnsförsvar sköts fem av missilerna ner innan de nådde målet. USA förnekar inblandning, trots att alla vet att Israel knappast ger sig in på denna typen av anfallsprovokationer utan amerikansk konsensus. Taktiken är tydlig, att försöka fördela skuldbördan för ett storskaligt anfall mot Syrien på allierade som Israel, Storbritannien och Frankrike. De som tycker att Sverige genom NATO skall tillhöra detta rövarband borde skämmas. Man provocerar nu fram ett storkrig i Mellanöstern i tron att Ryssland skall vika undan. Det kommer de inte att göra.

     • Sture says:

      @ peterkrabbe,
      jag tror att Donald Trump håller god min i elakt spel. Ännu en tid. The Deep State håller fortfarande ett strupgrepp runt Trumps hals. I juni-juli har Mueller utlovat att lämna in sin slutgiltiga rapport där han undersökt ”ingenting”. Collusion är inget brott. Trumps advokater kommer inte att gå med på att låta Mueller intervjua Trump om ‘ingenting’ och således slår aldrig fällan igen. Muellers rapport kommer att innehålla ‘ingenting’ och därför har man flaggat för att den kanske inte kommer att offentliggöras. Så lämpligt då. Men kongressen kommer säkert att begära att få se den – och offentliggöra den. Strupgreppet släpper.
      Jag följer rapporterna från Q regelbundet. En australiensare, som ligger 14 timmar före New York tid, är alltid först ut.
      Av hans rapport idag får man helt klart för sig att Q (som står Trump nära) klart vet att det rör sig om en false flag-operation.
      Trump och Putin har goda telefonkontakter och Putin har flera gånger varnat Trump för attentat, t. ex. när han skulle resa till London och även detta i Syrien enligt Fria Tider artikeln.
      Trump hade också vänskapliga relationer med JFK Jr. som hade tagit reda på vilka som mördade hans far (Mossad, delar av FBI/CIA, maffian, George Bush d ä., Lyndon Johnson, globalisterna kring bankmaffian etc.). Han lönnmördades 1999 i en arrangerad flygkrasch för sina kunskaper om mordet på sin far.
      Notera vid tidpunkt 1.20 hur Q berättar detta. Trump känner till mängder av false flags. Men det gäller att hålla god min i elakt spel. Visa inte vad du har på handen.

      • Sture says:

       Som några kanske minns från en tidigare kommentar på denna blogg (American Intelligence Media) så är det väldigt lätt att i lönndom arrangera flygkrascher utan att någon kan upptäcka det. I alla fordon, bil, båt, flygplan etc., finns ett litet chips stort som en 25-öring, som sköter om styrförmågan i fordonet – gyrot. Detta chips har ett IP-nummer och kan trådlöst stängas av och på från vilken plats på jorden som helst. När man stängt av chipset och planet förlorat styrmågan och störtat kan man sätta på det igen. Ingen upptäcker någonting utan spekulerar kring alla möjliga andra orsaker, mörker, ovana etc., etc.
       Detta gäller även för de militära plan som den senaste tiden plötsligt störtat.
       Hursomhelst, patentet för detta chips innehas av en firma för vilken Hillary Clintons advokatfirma i Arkansas förhandlat och skött patenträttigheterna.
       Så, de många oväntade flygplanskrascherna för personer lierade med Clintons på olika sätt (vittnen, tidigare älskare etc.) får nog här sin förklaring.

      • Loa says:

       Giftattack i lördags (Douma)? Ja, här i s.v. Skåne var den verklig iallafall! Chemtrails kors och tvärs mot den blåa himlen, som aviserade våren efter så lång kyla. Det var en massiv samtidig attack – att de tordes, lördag och allt – smala vita triangelmönster mot det vida blå. Himlen grånade inom en timme, men de fortsatte. Jag såg även ett svart streck. En tjock soppa, men fortfarande ljummet som en vårdag. Årets första faktiskt. Hur kan de skända den – eller var det vanlig dos, bara att man inte ser trailen annars? Söndag höll våren i sig, den ville verkligen komma, men det blåa var sjukt sen dagen innan. Varmt och kvävande. Tisdag ska det bli hela 10 grader kallare. Är det effekten, och redan ”förutsagd” av SMHI?

       • Suavalle says:

        Loa, jag tänker på förra vårens plötsliga köldnätter efter varma dagar: Inga äpplen, inga blåbär, inga plommon här hos oss.

        Jag undrar hur det kommer att bli i år.

        Och miljödebatten handlar om koldioxid.

        Men ljuset ökar!

        • Loa says:

         På måndagskvällen stod lilla Fröken Väder på tv och pratade om ”slöjmoln” över södra Sverige. Idel runda solar över resten av landet.

      • Fiskargubben says:

       Sture, amerikanen Michael Williams sade på 90talet att Nixon, Johnson och Bush låg bakom mordet på Kennedy och kom överens om att bli presidenter. Varför ska man tro på det? Michael arbetade för Gary Harts valkampanj och kan ha fått del av insidesinformation. Michael sade att polisstaten skulle införas av den yngre Bush år 2000. Det sade han innan Bush ens hade kandiderat. Michael förvisades till Schweiz och där besöktes han av en amerikansk general för att skrämmas till tystnad. Efter en tid fick han juridiska problem liknande dem han hade i Usa. Jag vet inte om han lever längre. Han hade rätt till viss del, men jag vågar inte säga att han hade rätt om mordet på Kennedy.

       • Suavalle says:

        Fiskargubben, den här dokumentärfilmen är lång men mycket avslöjande när det gäller mordet på John F. Kennedy:

        Se den innan den släcks ner!

     • Loa says:

      Benjamin Fulfords måndagsrapport
      ”… is also why U.S. President Donald Trump was either forced by blackmail or fooled like an idiot into falsely accusing the Syrian government yet again of attacking its own civilians with chemical weapons.”
      https://benjaminfulford.net/2018/04/09/world-asks-america-gone-insane/
      Vad hjälper det om han vet, när han agerar tvärtom? Och inte måttligt, kallar president Assad för Animal Assad! Agerar ”utåt” lika ofattbart lättlurad – eller att publiken skulle vara det – som förra gången.

      • Sture says:

       @ Loa,
       jag håller med dig – detta är för mig en besvikelse.

       Men vad skulle hända om han i detta läge skulle gå ut och säga: ”vi har idag inga bevis för att det är Assad som gjort detta. Själv tror jag att det rör sig om en False Flag-operation, det är i själva verket motståndarsidan, rebellsidan, som urfört detta och skyller skulden på Assad för att få världsopinionen på sin sida.”
       Vad skulle hända då?
       Jag tror att man måste välja sina fighter – de som man i nuläget inte kan vinna avstår man ifrån.

     • ragnhild says:

      Mulig Saudi-Arabia blir med meldes det idag.

 8. Thomas says:

  Denna blogg är helt fantastisk, tycker jag. Jag måste tacka dig Peter och ni som skriver här, ingen nämn och ingen glömd.
  Kunskapen och diskussionerna är riktigt bra och intressanta, jag brukar rekommendera denna blog.

  Nu kanske detta är lite OT / fel post, men jag kör.
  Nu är min kunskap inte i närheten, men jag tänkte dela med mig av en rätt intressant sak jag var med om. Jag åkte på cancer i mitten av -90 talet, med en överlevnadschans på 50%, det kunde gå hur som enligt läkarna. Från att varit på väg till jobbet, men hade en morgontid på sjukhuset, där man konstaterade cancer och jag fick inte åka därifrån, operation dagen efter på morgonen och sen till att ha en 50% överlevnadschans, detta på mindre en en vecka, så man kan säga att det rörde till sig en smula.

  Det blev en minst sagt en period där livet ställde på sin spets. Jag pendlade mellan dödsångest och livsglädje, det var som på ett stormigt hav med toppar och dalar. Nu gick jag igenom det känslomässiga själv utan direkt stöttning, vilket jag tror ledde mig djupare in i mig själv. För varje dal så tror jag att jag gick längre in i mig själv. Men efter ett par månader när jag pendlat så, kommer jag hem från sjukhuset. Jag hade precis gått in i lägenheten och stod i hallen då jag ( detta låter kanske märkligt) men jag såg och kände hur jag liksom trycktes fram på en typ grusväg, som delade sig, som ett Y, en sida var död andra var leva, det fanns inga andra val och jag närmade mig brytningen, jag ”valde” leva. Så fort jag valde livet så hörde jag en kraftig smäll, typ pistolskott, kraftig smällare, det var så jag undrade om fler kan ha hört den smällen*S* men det lustiga är att alla negativa tankar, dödsångest, de var som bortblåsta. Efter det var jag vid ett tillfälle riktigt illa däran, jag kom inte upp ur sängen på 3 dagar, det på grund av att kroppen inte fungerade, jag kunde inte röra mig, men jag var inte det minsta orolig av det. Den tredje dagen kom jag dock upp och kunde se till att få hjälp till sjukhuset. Jag är övertygad om att det finns något mer efter detta liv, men vad, det är frågan.

  Sen vill jag tillägga angående djur och att de har känslor. Har ni sett filmen om de två killarna som räddar ett lejon, de tar hand om lejonet för att sen släppa ut den till vildmarken igen. De besöker sedan lejonet som känner igen dem. Lejonet går fram och man ser glädjen och de blir till och med accepterade av flocken. Jag kommer tyvärr inte ihåg vad filmen heter.

  • Loa says:

   Tack för din berättelse!

   • Suavalle says:

    Ur Bibeln:

    6 På den dagen ska varg och lamm vila bredvid varandra, och leoparder och killingar ska umgås i fred. Kalvar och gödboskap ska vara trygga bland lejon, och ett litet barn ska leda dem.
    7 Kor ska beta bland björnar, björnungar och kalvar ligga bredvid varandra och lejon äta gräs som kor.
    8 Småbarn ska krypa omkring bland giftiga ormar, och om ett av dem sticker handen i ett ormbo, ska det inte skadas.
    9 Ingenstans på mitt heliga berg ska man göra något ont eller skadligt, för på samma sätt som vattnet fyller havet, ska jorden vara full av Herrens kunskap. (Jesaja 11:6-9)

    https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jesaja+11&version=SVL

    25 Varg och lamm ska äta tillsammans. Lejon ska äta hö som oxar. Giftiga ormar ska inte längre döda för att få sin föda! När den tiden kommer ska ingen skadas eller dödas på mitt heliga berg, säger Herren. (Jesaja 65:25)

    https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jesaja+65&version=SVL

 9. Fiskargubben says:

  Herren antog mänsklig form och det gör det lättare för oss att se upp till Honom. Det är Honom vi ska se, inte ett oformligt högre väsen.

  Det gick illa med förbunden i GT och då fick folket lida. Det skedde också efter korsfästelsen, men förbundet håller ännu.

  Det judiska folket utvaldes för att det envist håller fast vid det skrivna Ordet, inte för att judarna är bättre än andra. Så var det fram till kanske 700talet då några kristna referenser rensades bort från den hebreiska texten. Som tur är har vi Septuaginta och kan jämföra. Jag har sett en lista. Hemlighetsmakeriet om Döda Havs rullarna ska framhållas.

  Iben Thranholm gjorde en video om kristendomen i Ryssland. Den finns inte mer på youtube. Hon är dansk katolik och talar om ortodoxa.

  Einsteins berömda formel nämner ljuset som en yta.

  Djuren har medvetande och känslor, det är min erfarenhet.

  Så kallade ”primitiva” stammar vet ofta att de ska få besök. Stammarna på Andamanöarna begav sig till bergen före tsunamin. Deras kultur kan vara upp till 70.000 år gammal.

  Kina censurerar Bibeln.

  ”A number of online sellers on these sites told BBC that earlier in March they received “instruction” from the Cyberspace Administration of China, the regime’s internet censorship bureau, to remove sale listings of the Bible and other Christian materials before March 30.

  In China, physical bookstores have never sold the printed Bible, because the Bible itself has never been officially approved by the Chinese regime for publication. Instead, Chinese Christians have to purchase their holy book from state-sanctioned churches, which are institutionally controlled by the Chinese regime.

  The Chinese regime’s persecution of Christians has dramatically intensified since 2014 amid official rhetoric on the threat of “Western” values and the need to “Sinicize” religions, according to a 2017 Freedom House report.”

  https://www.theepochtimes.com/china-bans-online-sales-of-bible_2485553.html

  • petergrafstrm says:

   Chiang Kai Shek var kristen men höll sig till traditionell filosofi när han lyckades ena det splittrade Kina inför den utifrån kommande skändningen före och under WW2.
   Allt som går att nyttja till splittring utnyttjas i vår tid av det djävulska väst.
   Kinas nuvarande ledning har nog en målsättning som C K S hade känt gemenskap med.
   Vatikanen och Kinas ledning verkar vara på väg att enas om att gemensamt utse biskopar
   http://chinascope.org/archives/14499

 10. Mo says:

  Det kristna budordet nr.4 Du skall hedra din fader och moder går de svenska politikerna förbi. Idag kan man läsa om att Sverige har flest fattigpensionärer i Norden och fler än majoriteten av EUs länder. Pensionsinbetalningar över taket, dvs på inkomster över 39 000 kr, går direkt till statskassan. Det innebär att 15-17 miljarder kr varje år går till annat än att stärka svenska pensionsystemet. Resultatet har inte blivit hedervärt för Sverige.

  https://www.expressen.se/dinapengar/svenska-pensionarer-ar-fattigast-i-norden/

  • Suavalle says:

   Tack, Mo, för denna hänvisning!

   Många lever i okunskap om att vi här i vårt forna så stolta land varit utsatta för MYCKET kraftig subversion, ytterst orsakad av de så kallade globala krafterna, vilka har en mycket ond ledstjärna. Och denna subversion har inte upphört.

   Denna, med stor sannolikhet ”taken out” före detta KGB-agent berättar här om en av de viktigaste uppgifterna när det gäller att erövra ett land med hjälp av det allra effektivaste vapnet – SUBVERSION – hur viktigt det är att förstöra familjebanden:

   Se denna intervju, i självförsvar! Yuri Bezmenov berättar om subvertion tillämpad av Sovjetunionen, som inte längre existerar, men metoderna är urgamla och tillämpas just nu på oss här!

   Genom subversion har våra familjeband förstörts. Fundera på hur det hittills har gått till och i vilken utsträckning detta program har varit framgångsrikt! Vidare: Vilka – här hos oss – är våra fiender?

   • Mo says:

    Savelle, när det gäller marginaliseringen av de äldre i Sverige så anser jag att huvudansvaret vilar på det politiska parti som implementerade begreppet köttberget för denna del av vår befolkning. Hur de får det att gå ihop med deras ihärdigt framförande av allas lika värde blir en logisk kullerbytta.

    • Suavalle says:

     I kulturer som inte utsatts för förstörande manipulation är de gamla människorna högt värderade för sin kunskap och vishet. De hjälper till i familjelivet och ger barnen personlig undervisning och trygghet och får själva hjälp och trygghet av de yngre och starkare.

     Vi måste sträva efter att ge varandra kärlek och stöd och att avslöja dem som följer antikrist.

 11. Fiskargubben says:

  Den unga damen Savtjuk nästlade in sig på den så kallade ryska trollfabriken i St. Petersburg. Den kallas också Internet Research Agency, om jag har förstått rätt, och ägs av en rik man. Det finns inga band till president Putin.

  Hon säger att rysktalande svenskar älskar Putin och kommer att försöka påverka valet. Hur ska de gå till? Det är en mycket liten skara och gör knappast skillnad. Vi kan vänta fler galenskaper före valet.

  ”Sverige måste övervaka alla försök att påverka valet. Jag kan se att Putins propaganda har effekt på människor i Sverige. Det finns människor som verkligen, verkligen älskar Putin, speciellt bland rysktalande svenskar, säger Lyudmila Savchuk till Business Insider.

  https://www.expressen.se/nyheter/hon-avslojade-putins-trollfabrik-har-ar-varningen-till-sverige/

  ”Inför valet känner regeringen också ett behov av att stärka det svenska cyberförsvaret. Oron för valpåverkan är stor och statsminister Stefan Löfven har tidigare aviserat planen på en myndighet för psykologiskt försvar.

  Det finns en uppenbar risk att utomstående vill blanda sig i hur vi fattar våra beslut, konstaterade statsministern i januari.”

  https://www.expressen.se/nyheter/svenska-cyberkrigare-far-extra-miljoner-under-valaret/

  Jag får korta rapporter, som jag inte har verifierat, men här kommer de. Det ryska försvaret är satt i högre skyddsläge helt eller delvis. Börsen och rubeln faller efter de senaste sanktionerna. Några oligarker förlorar mycket pengar. Fyra israeliska plan befann sig över Libanon. Två avlossade åtta missiler, varav tre nådde sina mål. Israeliskt stridsflyg övervakade Syrien på avstånd. Flera döda. Julia Skripals familj tror att hon och hennes far hålls kvar i Uk mot deras vilja. Julias kusin tyckte hon hörde att Julia fick instruktioner under samtalet, men det hörs inte på inspelningen. Stridsfartyg från flera länder befinner sig i östra Medelhavet. Ryssland har en ubåtsjagare där.

  Jag har inte hunnit kolla Stures länk om Q Anon, men på annat håll har jag hört att påven kommer att få en svår vår, enligt Q.

 12. Fiskargubben says:

  Jag är dålig på att svara och ber om ursäkt för det.

  Mariana: Du gjorde rätt som anmälde den kristna mannen. En ställde till oreda i hela vårt område, men jag vågade inte berätta att han var kristen. Djur kan vara barmhärtiga, som du ser i artikeln nedan. Jag tackar min barndoms hund för att jag är här idag efter en farlig händelse. Jag skulle ha svarat dig i en annan tråd och glömde bort det.

  Sture: Q sade att Rosenstein kunde råka illa ut. Müller har gett sig på Trumps advokat och det bör strida mot amerikansk lag. Q nämnde också Kina. Nu rapporteras att Kina kommer att sänka tullarna på bilar. En person undrar om Kina kommer att sluta köpa amerikanska obligationer. Morot och piska? Angående snabba förändringar sägs det att en fjärilssort ändrade färg på fem år. Nedan ser du påvens våndor.

  ”VATICAN CITY (Reuters) – Pope Francis has put Satan in his place, citing the devil repeatedly in a document published on Monday following a Vatican rebuke last month of a journalist who quoted him as saying hell does not exist.”

  https://www.yahoo.com/news/no-hell-report-pope-gives-devil-due-161721208.html

  Lennart och Thomas, tack för kommentarerna.

  Suavalle: Tack för Bibel referenserna. Några läser dem för första gången.

  Tack alla.

  Man who was raised by wolves in a cave admits he’s disappointed with human life

  https://www.mirror.co.uk/news/world-news/man-who-raised-wolves-cave-12313287

  • Sture says:

   @ Fiskargubben,
   Horowitz, som är professor i juridik, sade på Sean Hannity igår kväll att han tror att Mueller gjort detta för att få advokaten att vända sig emot Trump (för att rädda sitt eget skinn). Men det finns inget där vilket gör att Mueller kommer att misslyckas med detta också.
   Däremot är tilltaget så provocerande och olagligt att Trump skulle kunna sparka Mueller på dessa grunder. Och jag tror att han nu kommer att göra detta.

 13. Lassekniven says:

  @fFiskargubben

  Så tänker jag också. Det är Jesus Kristus som man måste börja med. Gudsonen och Människosonen. Det är honom vi kan förstå. Hans liv, hans lidande. Jag vill ha honom till min storebror som jag kan gå till och få tröst och förlåtelse men även tillrättavisning för alla dumma saker jag har gjort, sagt och tänkt. De som jag har gjort illa (inte många) kan jag inte be om förlåtelse längre. De är borta. Jag har strävat och sökt genom alla åren men har aldrig upplevt en himlastormande frälsning men jag har väl inte bett tillräckligt mycket och djupt. Jag, den självupptagna, egocentriska, narcissistiska människa som jag (och som de flesta av oss är) är. Men jag vet att jag inte är genuint ond utan känner medlidande både i allmänhet och i synnerhet.
  Gud förstår jag mig inte på, det är för svårt och för komplext, Bara Jesus.
  Gud, Ordet, Skaparen, Jehova, Heyeh asher Heyeh, Något, Den överordnade intelligenta energin. Hur skall jag kunna begripa något så stort. Men jag tror likväl på Gud men når aldrig fram.

  Många kommentarer på denna tråd handlar om energi och medvetande. Intressanta kommentarer men komplexa när det kommer till att allt är medvetet om allt.
  För mig (jag har doktorerat inom neurovetenskap) som kirurg gäller det lösa problem som är mycket jordnära och då tänker jag så här: förstånd och förnuft är det som gäller och det tillämpar jag även på begreppet medvetande.
  För mig är en organism något som kan fortplanta sig på det ena eller andra sättet och som kräver en metabolism. Allt från till exempel en amöba till en människa. Dessa organismer har ett medvetande. Huruvida en atom i en molekyl i en DNA-sekvens i näbbet på en fink på en av öarna i Galapagosarkipelagen kan medvetet kommunicera med motsvarande på en gråsparv i Sverige låter jag vara osagt men finner det osannolikt.
  Jag förstår Maxwells ekvationer och Heisenbergs osäkerhetsrelation matematiskt och intellektuellt och att i en syrgasatom med en kärna och 8 elektroner är nästan allt tomrum men jag förstår inte hur tomrum på den nivån kan kommunicera, där stannar min intellektuella kapacitet, speciellt i ett universum som enligt termodynamikens andra lag går asymptotiskt mot totalt kaos med en entropi som bevisligen går mot värdet 1.
  Jag ställer frågor, jag är inte kategorisk.

  • Fiskargubben says:

   Tack, Lasse. Fadern är i Sonen som själen är i kroppen och Hans verk, den Heliga Ande, flödar från Hans händer. Så kan vi se Honom, en enda Gud, och få kontakt och den är intensiv. Varaktig. Du kan inte ana hur starkt Han kommer ibland. Jag lade mig platt som en syndare när jag tog steget och Han tog emot mig. Han kommer inte för att jag är bra, Han kommer för att Han är allt.

   Swedenborg säger att Herren visar sig som en sol i den andliga världen. Allt livs källa i den fysiska världen, men en andlig kärlekskälla i den andliga på en nivå vi inte kan förstå. På en fysiklektion sade jag att allt liv kom från Solen och blev utskrattad, men nu vet jag att jag hade rätt.

 14. Sture says:

  @ Lassekniven,
  du har helt rätt. När någon ber Gud visa sig för honom, så visar han sig alltid i skepnad av Jesus Kristus (aldrig som Allah, Mohammed eller Jehova). Och det finns hur många berättelser som helst om detta – för den som vill veta.

  Efter att de första mera ambitiösa undersökningarna om Nära Döden Upplevelserna kom ut i mitten av 1970-talet så gjorde GallupInstitutet 1982 en gigantisk undersökning över hela USA om förekomsten av sådana upplevelser, vilka sedan redovisades i boken ”Adventures in immortality”. Det visade sig att 5 % (≈ 13 miljoner) av den vuxna befolkningen i USA hade haft ett eller flera av de karakteristiska dragen i dessa upplevelser, och en tredjedel av dessa (≈ 4 miljoner) hade haft en upplevelse av Jesus Kristus.

  Ni på denna blogg, som kategoriskt hävdar att det inte finns och inte kan finnas någon personlig Gud, på det sätt som han framställs i Nya Testamentet, förklara för oss troende vem det är som möter f.d. muslimen och jihadisten Afshin i denna video. Afshin har nu konverterat till kristendomen och har en dödsdom hängande över sig, som alla känner till gäller alla avfällingar från Islam. En sådan konversion gör man således inte om man inte menar allvar.

  Ashin, som befinner sig i mental kris, ber i denna video konstant till Allah hela dygnen i 2 veckor. Ingenting händer. Så plötsligt (tidpunkt 9.15 i part 1 och fortsättning i part 2) visar sig en gestalt som är identifierbar som Jesus Kristus. I alla fall tror Afshin det. Vem är detta han ser – om det inte är Jesus Kristus? Och hur vet man detta i så fall?


 15. Sture says:

  I slutet av 1980-talet uppträdde en grupp som kallade sig ”Jesus seminariet” och som uppgav sig studera Jesu verksamhet. De avlämnade sedan en rapport, som blev livligt citerad i mainstream media och som menade att den Jesus som finns beskriven i evangelierna aldrig har existerat. Istället ville de framhålla ”den historiske Jesus”, en väldigt from man om vilken det bildats många myter.
  Vilka var de och hur gick de till väga? Vilka de var överlåter jag till läsarna att gissa (det är inte så svårt). Istället skall jag gå in på hur de gick tillväga för att nå sina slutsatser. Allt detta finns beskrivet i boken ”Vilken Jesus skall man tro på?” av journalisten Lee Strobel.
  Deras vetenskapliga metod gick ut på omröstning: Till exempel: Hur många i rummet tror att Jesus kunde gå på vatten? Om majoriteten trodde att detta aldrig skett – så hade det inte skett. Hur många trodde att Jesus dött på korset och återuppstått? Om majoriteten inte trodde på detta så hade det inte skett. Hur många trodde att Jesus sagt det som står i Bergspredikan etc., etc.?

  Slutsats: Den Jesus som beskrivs i Nya Testamentet har aldrig funnits.

  Hur många på denna blogg tycker att detta var en korrekt genomförd ”vetenskaplig” undersökning av Jesus natur?

 16. Martin T says:

  En liten bakgrund till tillståndet i vår värld idag:

  http://everykindapeople.blogspot.se/2014/11/miljororelsen-som-ett-politiskt-vapen.html#comment-form

  En ruskig soppa kokad av Deep-state..

  Man förstår mer och mer djupet av denna varböld, den opereras inte bort i en handvändning.

  • peterkrabbe says:

   Intressant och upplysande artikel. Och så uppfann man AWG-hypotesen om Global Warming och när det börjar genomskådas uppfinner man behovet av Geoengineering för att rädda planeten. När inte det heller fungerar återstår bara att starta kriget mot Ryssland….
   Och våra folkvalda begriper fortfarande ingenting. Ridå.

 17. petergrafstrm says:

  En rysk video med engelsk text berättar om hur kinesisk underrättelsetjänst redogjort för hur bla 200 medlemmar av britternas elitstyrka SAS försökte smita ut i kvinnoförklädnad bland rebeller som släpptes ut ur Östra Ghouta. Om amerikanerna hade ngn annan förklädnad uppfattade jag inte.

  https://alaff84.wordpress.com/2018/04/07/situation-in-east-ghouta-syria-report-of-chinese-analysts-examined-by-russian-leading-expert-in-the-field-of-middle-east/

  • Fiskargubben says:

   Enligt ett rykte har flera britter tillfångatagits i Syrien och befinner sig i olika fängelser. Det sägs också att amerikanska soldater har dött. Frankrike har baser i Syrien och kanske har lidit förluster. Det är svårt att bedöma.

   Ett amerikanskt hangarfartyg kommer till Medelhavet 18 april. Det följs av andra krigsskepp. Trump var tuff mot Nordkorea, men det blev inte krig. Jag hoppas att hans munväder på Twitter om Syrien bara är just det.

   Att klä sig i kvinnokläder verkar vara en brittisk vana.

   • petergrafstrm says:

    Frankrike har mutats av Saudierna med en stor summa.
    Men det är intressant att uppgifter om tillfångatagna aldrig används mot västpropagandan.

   • Mats says:

    Det är lite nervöst nu, krig som kan urarta vill då inte jag ha. Även jag som tror på Trumps planer på att krossa deep state blir irriterad på en del twittrande, svårt att förstå syftet.

   • Alve says:

    Tack till dig du härliga ”Fiskargubbe” för information och tack alla ni andra (inklusive Peter K förstås) för allt vi får veta som inte våra nyhetskanaler förmedlar. Ja, jag hoppas verkligen Trump klarar ut detta och om de ”skjuter skarpt att det ”råkar” hamna i havet”. Jag hoppas fortfarande på Trump men den engelska krigshäxan har sannerligen visat sitt fula tryne.

 18. Fiskargubben says:

  Jag är inte profet, så lita inte på mig, men jag tror att kriget börjar 2053. Långt efter min tid. Melenchon är en klok fransk vänsterpolitiker. Ryssarna oroar sig för krig.

  Should You Start Prepping For Nuclear Armageddon? Russian Experts Weigh in on “Survival Kits”

  France: Le Pen, Melenchon warn against ‘war-mongering’

  We Didn’t Want To Fight But By Jingo Now We Do, sung by Stanley Kirkby 1879 1949

 19. Sture says:

  Infowars med Alex Jones har hållit ett stort möte alldeles nyligen, som naturligtvis inte rapporterats av mainstream media, men väl av alternativa kanaler. Här är ett intressant tal av dr. Jerome Corsi som berättar att USAs militära ledare var ganska bestörta över hur Barack Hussein Obama for fram med USA. De globala oligarkernas (Rockefellers, Rothschilds, Goldman-Sachs etc.) målsättning med USA är ju att bryta ned detta land eftersom ett starkt, självständigt USA fortfarande var det främsta hindret för Den Nya Världsordningen. Och i nedbrytandet av USA var Barack Hussein Obama mycket effektiv.

  Krig är mycket lönsamma för de globala oligarkerna, politiskt och ekonomiskt. Militärens roll i krigen är att stå för de mänskliga förlusterna. Det är soldaterna som förlorar armar och ben och kanske livet, och familjerna som förlorar en familjeförsörjare och en far till barnen – inte de globala oligarkerna. Så ser rollfördelningen ut.
  Så generalerna var mycket bekymrade och slöt sig för tre år sedan samman för att hitta en lösning för amerika – att störta Barack Hussein Obama. Men ångrade sig och kom på en annan lösning – försöka få Donald Trump att ställa upp i presidentvalet, vilket de lyckades med.

 20. Sture says:

  Denna höga svansföring när det gäller Syrien (och Ryssland) har inrikespolitiska orsaker i USA. F. d. åklagaren Joe Digenova uppmanade Jeff Sessions att avsätta Rod Rosenstein i morgon dag för vad denne gjort.

  Rod Rosenstein har uppmanat och givit Robert Mueller tillstånd att göra inbrott i Trumps advokats hem och ta med sig allt vad de vill. Detta var ett skamgrepp som visar på the Deep States desperation när det gäller att ta ner en av det amerikanska folket vald president. På så sätt gör man våld på den amerikanska konstitutionen om tystnadsplikt mellan advokat och klient. Och detta i ett fall som inte ens rör ett brott. Collusion är inget brott. Så Rod Rosensteins agerande är oförlåtligt ur juridisk synpunkt och han bör sparkas med omedelbar verkan av Jeff Sessions.
  Om detta sker så kommer denna utrikespolitiska situation att lösas. Så all tyngd ligger egentligen på Jeff Sessions axlar. Han kan inte fegt gömma sig längre utan måste påta sig att de facto vara USAs justitieminister.

  Med Putins klara besked till Trump om återgällning så tror jag att Trump aktar sig väldigt noga för att starta en sådan händelseutveckling. Han gläfser. Javisst. Men tror någon på allvar att Trump är beredd att starta ett tredje världskrig på grund av ett påstått kemiskt gasangrepp på några barn, som man inte ens tagit reda på om det är sant. De flesta sansade bedömare inser att detta rör sig om en False Flag – och säkert gör Trump det också.

 21. Suavalle says:

  Här är en intressant artikel om påven:
  https://newsgru.com/lucifer-is-god-declared-by-pope-francis/
  Se filmerna i anslutning till artikeln!

  Och här finner vi historiskt intressanta jämförelser till madonna-dyrkan:

  • Mo says:

   Savelle, du behöver inte vara rädd för den ljusbärande morgonstjärnan, i den förkristna romerska mytologin betecknade det latinska ordet Lucifer planeten Venus, gryningens morgonstjärna. Först ca år 200 införde kristendomen begreppet Lucifer för satan. Här kan du läsa lite om det.

   https://sv.wikipedia.org/wiki/Lucifer

   Historien är full av gudinnor, när de plockas bort måste man fråga sig varför.

   • Fiskargubben says:

    Mo, Uppenbarelseboken nämner morgonstjärnan eller aftonstjärnan som en symbol för Herren. Steiner säger att Lucifer var en bortglömd religionsstiftare i Asien. För honom var det ett centralt tema att Lucifer och Ahriman skulle tas under kontroll. En staty i Schweiz visar hur Herren håller de två från varandra. Jag har bett högt placerade antroposofer att förklara det här, men de ville inte svara.

    • Astrid says:

     Bäste Fiskargubben, jag kan visserligen inte räkna mig till Järna-antroposofernas krets, men vad jag förstått visar statyn i Dornach Lucifer och Ahriman med Kristus i mitten. Kristus står för balansen mellan ytterligheter. Ahriman förhårdnandet och Lucifer upplösandet. Jordbundenhet kontra extas… Det gäller att hitta den hälsosamma balansen. Hälsa är egentligen alltid fråga om balans. Såsom att en diet kan rätta till en obalans, men efter ett tag ge upphov till en ny obalans…
     På tal om att ta Ahriman och Lucifer under kontroll, är som jag ser en viktig fråga inom antroposofin att tygla den egna s k Dubbelgångaren, den inre fienden. Nu är jag kanske ute och cyklar, men har läst någonstans att Dubbelgångaren består av gammal obearbetad karma som ställer till det för oss. Den måste vi bli herre över, bli herre i eget hus, för att kunna gå en andlig skolningsväg. Man talar om Väktaren vid tröskeln som stoppar när individen inte är mogen. Likaså innebär det en fara att genom hypnos, trans, droger… nå andliga regioner man egentligen inte har tillträde till.
     Det är klart medvetande och jagnärvaro som gäller för vår tid, de små ”invigningsstegen” mitt i vardagen…

     • Fiskargubben says:

      Tack, Astrid. Steiner säger att Herren ser med sympati på Lucifer, men inte på Ahriman (det materiella väst). Det visar statyn. Steiner gav ut en skrift kallad Lucifer Gnosis och attackerades av tyska nationalister. Antroposoferna visste vilka länder de skulle flytta till. Sverige och Schweiz.

      Steiner väntade en ond inkarnation i detta sekel och kände av hans ankomst. Steiners uppgift var att motverka det onda inflytandet och det gjorde han med besked.

      Nånstans kan det finnas en ond världsledare som ännu inte har uppenbarat sig.

      Vad gör Herren i så fall? Sture och jag väntar att Han ingriper. Studera vad som händer i det amerikanska tvåflodslandet och minns begreppet Bayes. Det namnet fick jag i en dröm 1978 och Kungliga biblioteket bekräftar att det existerar. Numera vänder jag mig västerut när jag ber. Solen kommer att gå upp i väster enligt Bibeln, Swedenborg och Lorber. Det glädjer mig att jag kan lämna över detta vittnesbörd. Jag har suttit på det för länge.

      • petergrafstrm says:

       Jag gissar att du inte sätter likhetstecken mellan lucifer och ‘the devil’. Men följande kan vara intressant att känna till:
       Rudolf Steiner was a member of the elite Anglo-Nordic devil-worshipping circle around 19th-century mystic Madame Blavatsky. Her closest associate, Edward Bulwer-Lytton, authored the major cult documents picked up by Richard Wagner and Friedrich Nietzsche, who designed the racial supremacy doctrines taught to Adolf Hitler during his tutorship by the Thule Society. The Thule Society cult was modeled on and linked through the Anthroposophists to the British based cult of Aleister Crowley and Julian Huxley, the Isis-Urania Order of the Golden Dawn.
       Källa The new ‘blood and soil’ stormtroopers by Renee Sigerson som 1982 behandlade miljöpartiet de grönas bakgrund i Tyskland.

       • Astrid says:

        Det finns oändligt många uppgifter som cirkulerar kring Steiner och hans lära, av förståeliga skäl. Varje människa har sin väg, och var man känner sig höra hemma har sannolikt med karma att göra, det där ”oförklarliga” igenkännandet som inger glädje. Själv tilltalas jag av antroposofins engagemang att förbinda andliga insikter med praktiska verksamheter. Och att konsten spelar stor roll: bildkonst, ordkonst, sång, musik, rörelsekonst, arkitektur… Det konstnärliga förhållningssättet genomsyrar denna djupa visdom om människa, ”inspänd mellan himmel och jord”. Kristus och Golgatamysteriet intar en central plats.

       • Fiskargubben says:

        Peter, Steiner var medlem i Thule och det var Hitler också, men Steiner var inte fanatisk när det gällde ras. Tidningen Der Stürmer var ute efter honom för att han inte var hårdare mot judar. Han tyckte inte om utvecklingen i Tyskland och antroposoferna såg vart det bar iväg och lämnade landet. Det stämmer att han intresserade sig för Blavatski, men det gick för långt när kristendomen trängdes undan, tyckte han. Han bröt med teosoferna och framhöll Kristusmysteriet.

        Jag har aldrig förstått mig på Lucifer och det är därför jag har frågor om den nämnda statyn. Ahriman vet jag vem det var.

   • Suavalle says:

    Mo, här är en bra redogörelse för var namnet Lucifer kommer ifrån och vad det betecknar:

    http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/satanluc.htm

    Ur Bibeln:

    12 Vilket fall från himlen är inte detta, du morgonstjärna och son av gryningen! Du som en gång kuvade nationer har blivit störtad från din tron.

    13 Du sa för dig själv: Jag ska stiga upp till himlen och regera över änglarna. Jag ska bestiga den högsta tronen och regera från gudaförsamlingens berg långt uppe i norr.

    14 Jag ska bli lik den Högste.

    15 Men i stället ska du kastas ner i dödsriket, längst ner i avgrunden.

    (Jesaja 14:12-15)

    https://www.biblegateway.com/passage/?search=jesaja+14&version=SVL

 22. Sture says:

  @ Mo,
  jag skulle vara lite försiktig med att förlita mig på Wikipedia i någon kontroversiell fråga, väl medvetn om hur den redigeras.

 23. Sture says:

  @ Savalle,
  I ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber så nämns Lucifer redan i bok 1/25 i kapitel 2 och kap. 67.
  på följande sätt:
  ”Denne man, som vid Jordanfloden predikade ånger och med vatten döpte dem som omvänt sig, hette Johannes. I denne man bodde profeten Elias själ och detta var samma änglasjäl som från första början besegrade Lucifer och vid ett senare tillfälle på det nämnda berget brottades med Lucifer om Moses kropp (som Michael). [kap. 2].

  Jonael säger: ”Ni måste komma ihåg att i forna tider så tillät Herren Satan att handla på det ena eller andra sättet, ty den först skapade själen (Lucifer) måste under lång tid tillåtas detta sitt frihetsprov, eftersom han inte bara var den första utan också den största av de skapade själarna.” [kap. 67]

  Också i verken ”The Household of God”bok 1. beskrivs Lucifer i kap. 40-41.

  Detta bevisar naturligtvis ingenting, men antyder att sambandet Lucifer/Satan kan ha varit uttryckt långt för 200-talet.

  • Mo says:

   Sture, det blir naturligtvis komplicerat att leta efter absolut sanning kring ett ord som fått så olika betydelse inom olika religioner som just Lucifer. Den romerska mytologin som troligen var djupt förankrad i folksjälen samtidigt med de kristna församlingarnas intåg och under en period rådde väl någon form av religionsfrihet. De kristna församlingarna växte och i och med detta deras makt, på 380-talet blev kristendomen statsreligion och därmed den enda officiellt tillåtna religionen i romarriket. Luciferbegreppet från den romerska mytologin trängdes ut av det kristna som kan ha funnits som uttryck som du säger långt före 200–talet, troligen genom inflytande från Zoroastrism, vilket även beskrivs i fiskargubbens inlägg.

   http://www.visdomsnettet.dk/o-2324/

 24. Suavalle says:

  Tack, Sture, jag håller nu på och läser Three days in the Temple of Jerusalem av Lorber och jag är fylld av respekt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: