Har vi människor någon verklig möjlighet att påverka vårt jordklot?

Vulkanutbrott på ö

 

Detta påstås ju nästan dagligen av världens politiker och andra som gärna vill skaffa sig en plattform av inflytande över oss övriga, lydiga undersåtar. Men är detta rimligt? Låt oss ta Edgar Cayce som hjälp för att analysera vad som egentligen har hänt, händer nu och kommer att hända i en inte alltför avlägsen framtid. Som kunskapsförmedlare hade Cayces undermedvetna mycket mer att ge oss än den rent andliga förädlingsprocessen.

Alla kan säkert inte acceptera naturvetenskaplig information från en källa som får betraktas som ett Högre Medvetande, men gör ett försök så lovar jag att ni kommer att få ett betydligt bredare kunskapsunderlag för er egen förkovran! Jag skall ställa Cayces berättelser från 1930-talet mot vad vi tror att vi faktiskt vet idag. I min egen roll som visionär naturvetare behöver jag inte frukta Vetenskapsakademins förbannelser, jag är ensamt ansvarig för mina tolkningar!

 

I sina läsningar (readings) återkom Cayce ofta till de stora geografiska förändringar som vi hade att förvänta oss. Dessa gällde vanligtvis den amerikanska kontinenten – eftersom frågorna kom från amerikaner – men också Europa och Asien. För att bedöma tillförlitligheten i en persons förutsägelser är ofta den fysiska verkligheten ett bra facit. Så vad förmedlade då Cayce om de fysiska förändringarna på vårt jordklot, sett i ett längre perspektiv?

För USA förutsåg Cayce att såväl områdena utefter västkusten som östkusten skulle läggas under havsvattennivån, den västra först och den östra senare. Även New York skulle drabbas, men den södra Atlantkusten skulle översvämmas dessförinnan. Avrinningen från de Stora Sjöarna i norra, centrala USA skulle ändra sitt lopp från St Lawrencefloden mot Atlanten till Mississippifloden mot Mexikanska Golfen. Som ”torr” mark framhöll Cayce områdena nordväst och öster om Appalacherna, den bergskedja som skiljer östkusten från det inre slättlandet. Nya landområden skulle uppstå både i Atlanten och Stilla Havet.

För Europa varnade Cayce för vulkanutbrott på Etna och Vesuvius i Italien och översvämningar utefter floden Rehns lopp in i Centraleuropa, för Västindien ett vulkanutbrott på Martinique genom Mt Pelée. För Japan väntade ett ännu värre öde genom att försvinna helt i havet.

tektoniska plattor gränser

Vad är det då som Cayce ser i sina syner? Egentligen ingenting som överraskar oss idag. Flertalet vulkanutbrott och jordbävningar följer gränserna mellan de tektoniska plattorna, dessa rör sig enligt långsiktiga mönster och antingen delar på sig eller trycks samman. Väster om USAs kustlinje löper gränsen mellan Stillahavsplattan och Nordamerikanska plattan, de glider i motsatt riktning med en hastighet om 5,5 cm/år. Jordbävningarna är där frekventa och välkända, och idag är de flesta överens om att en väsentlig del av kuststräckan San Fransisco – Los Angeles riskerar att försvinna i havet. Värst är det utefter Sydamerikas västkust, där den Sydamerikanska plattan vandrar västerut med dubbla hastigheten, 11 cm/år. Även där förekommer frekventa jordbävningar. I förlängningen ligger gränsen mot den Antarktiska plattan med ett jordbävningsområde i det antarktiska Weddellhavet och vidare österut, där värme från utbrott under isen smälter iskalotten underifrån, något som vissa politiker försöker kalla Global Warming, orsakad av oss själva genom våra koldioxidutsläpp. Nåväl, med lite bättre baskunskaper kanske de någon gång kan lära sig förstå hur ofantliga mängder värme som strömmar ut under havsytan, vid ständiga utbrott utefter de tektoniska plattornas gränser, både över och under havsytan.

Mt Pelée ligger på gränsen mellan den Karibiska plattan och den Sydamerikanska och de båda italienska vulkanerna ligger på gränsen mellan de Afrikanska och Eurasiska plattorna. Japan ligger vid gränsen mellan de Eurasiska och Stillahavsplattorna och, om man tittar under vattenytan, på randen till den 9.000 meter djupa Japangraven. Att hela Japan skulle kunna försvinna ner där, i ett av världens största sår i jordskorpan, är mer än troligt när det börjar knirra i fogarna.

Rakt igenom Atlanten i nord- sydlig riktning går den Atlantiska Centralryggen, som börjar med Island i norr. Den är en under havsytan belägen bergskedja, som är en rest efter delningen av Laurasien i Nordamerika och Europa för 50 miljoner år sedan. Om land uppstår i Atlanten blir det där, sannolikt ingick också bergskedjan i det försvunna Atlantis. Motsvarande finns på Stilla Havssidan genom den Ostpacifiska Längströskeln.

Att jordbävningar och vulkanutbrott i dessa öppna sår i jordskorpan kommer att ge upphov till båda landsänkningar och landhöjningar är lätt att förklara. Den som har sett hur isflak i en vårflod beter sig kan lätt föreställa sig hur de tektoniska plattorna beter sig på samma sätt genom att trycka ner, överlagra eller skava sönder varandras kanter.

Men vad händer då med USAs östkust? Där finns ingen plattgräns och Appalacherna ligger med sin urbergssköld och skyddar inlandet, som en vågbrytare mot Atlanten. Landskapet närmast havet är, i likhet med Rehn-landskapet i Europa, ett sedimenttäckt platålandskap, känsligt för havsnivåhöjningar eller landsänkningar. Både Mt Pelée (senaste utbrott 1902) och Island (pågående utbrott) ligger på samma östra/ södra gräns av den Nordamerikanska plattan. Denna rör sig bort från vår del av jordklotet. Om jordskorpan reser sig och orsakar vulkanutbrott utefter den Atlantiska Centralryggen, från Island till Mt Pelée, får vi den effekt som Cayce beskriver, översvämningar av sydöstra USA och Holland med Rehndalen samt nytt land i Atlanten.

Om allt detta händer ungefär samtidigt har vi Cayces hela scenario fullbordat. Är det då realistiskt och vad skulle kunna utlösa en sådan global rörelse mellan de tektoniska plattorna?

 

Ingen människa har besökt jordens inre. Men enligt Cayces ”inside information” består dess kärna av magnetiska magmaströmmar i ständig rörelse. Eftersom kärnan inte är i fast form följer inte magman jordskorpans rotation, utan har ett annorlunda och mer komplicerat rörelsemönster. Rullar vi ett ägg snurrar inte äggulan på samma sätt om inte ägget är kokt. När magma kommer till jordens yta genom vulkanutbrott eller förhistoriska veckningar orienterar de magnetiska metallfibrerna i magman sig efter de magnetiska nord- och sydpolerna. Ett starkt jordiskt magnetsystem är grunden för att de tektoniska plattorna skall ligga kvar i sina lägen. När detta magnetsystem försvagas tar magman nya vägar och extrema slitningar uppstår i gränserna mellan plattorna. Detta är vad som sker när solens styrande magnetsystem försvagas, det påverkar direkt vår lilla jords motsvarighet. Vi går nu in i ett skede där just detta händer. Solens aktivitet går mot ett minimum och vårt magnetsystem försvagas i samma takt. Våra magnetiska poler börjar fladdra och skifta läge, vi riskerar att få uppleva ett nytt polskifte med okänt resultat. Vår magnetiska nordpol har redan varit långt nere i norra Kanada istället för vid den geografiska nordpolen. Om några decennier kan den mycket väl befinna sig i Sibirien istället. Vår jordaxel skevrar, ungefär som ett snurrande mynt gör när det börjar tappa fart.

Om vi går in i en ny istid, vilket vi kommer att göra inom en inte alltför avlägsen framtid, kommer tyngden från de växande iskalotterna att påskynda en disharmonisk rörelse som medverkar till att fogarna mellan de tektoniska plattorna spricker upp och Cayces scenario kommer att bli verklighet. Jag skulle tro att detta ligger ett par hundra år framåt i tiden, men det kommer. Glöm Global Warming, det är vår världshistorias största bluff. Den värmeperiod vi nu lämnar – höjdpunkten var 1998 – är fullt naturlig och helt i linje med den långsiktiga historiska utvecklingen, med 800-årscykler från isavsmältningen för 10.000 år sedan. Om 400 år kommer vi att få återuppleva 1600-talets kyla. Även de behagliga tiotusenåriga värmeperioderna, återkommande med c:a 100.000 års intervall, kommer våra efterlevande att få vänta länge på innan de återkommer. Att de civilisationer som levde för 10.000 år sedan när solen under loppet av ett par hundra år höjde medeltemperaturen med 8 grader, i konsekvens också dyrkade solen kan vi därför lätt förstå. På kort tid fördubblades jordens tillgängliga arealer och jordbruket fick de rätta klimatologiska förutsättningarna.

 

Sammanfattningsvis är det min uppfattning att Cayce hade helt rätt i sina visioner om jordens geologiska framtid. Hur snabbt de kommer att genomföras kan vi bara gissa oss till, kanske blir det våra barnbarn som får känna på de första förändringarna, kanske kommer de redan om något decennium. Solens förändringar, både i korta och långa cykler, känner vi väl till idag, budskapet är att vi snart går in i en ny istid. Därmed följer de rörelser mellan de tektoniska plattorna som ger de förändringar som Cayce upplyser oss om. Det vi kallar istid är jordens normala tillstånd. Den korta värmeperiod som vi haft lyckan att se vår civilisation födas i, är snart slut. Varför låter vi några dårar i USA göra den ännu kortare?

Viktigast att konstatera är att den märklige Cayce faktiskt är värd att lyssna på, detta i mer än ett avseende. Det skall vi göra i ytterligare någon artikel.

Peter Krabbe

58 Responses to Har vi människor någon verklig möjlighet att påverka vårt jordklot?

 1. Lassekniven says:

  Bra skrivet Peter. Konsekvent och som inte ger minsta möjlighet att på ett logiskt sätt kunna opponera för klimatalarmisterna. Det som gäller är bara que sera sera, det som sker det sker.
  Detta enda som vi små människor som förstår allvaret är att förbereda oss själva, to be preppers, lägga upp ett lager med nödvändigheter.
  Cayce måste ha varit utsedd av Gud för att varna oss, så ock Lorber, Swedenborg och Martinus. Det finns säkert många anonyma som har haft uppenbarelser men som inte har haft förmåga att verbalisera eller att sätta på på pränt vad som de har sett.
  Mycket kände jag till men inte om de varma vulkaniska underströmmarna under isarna. Tänk vilken energi som ligger häri jämfört vad vi människor producerar, kanske 10 upphöjt till 9 större, eller mer.
  Det som jag upplever för oss i Europa som den största akuta faran är vulkanerna Katla på Island (som har ytterligare 100 till), Vesuvius samt Etna. Alla dessa är lömska och kan få massiva utbrott inom överskådlig framtid och då frågar jag expertisen: måste vi då inte ha kvar vår kärnkraft för att klara energibehovet i sådana lägen?
  Politiker frågar jag inte beroende på att de inte begriper ett vitten.

  • peterkrabbe says:

   Du har helt rätt i att frågan sätter fokus på den framtida energiförsörjningen, behovet av energi för uppvärmning kommer att öka lavinartat. Det paradoxala är att vurmen för solenergi får ett löjets skimmer över sig mot bakgrund av etablissemangets sprayning av vår himmel – i syfte att återreflektera solstrålningen till den yttre rymden för att minska en påstådd uppvärmning av atmosfären. Kommer vi någonsin att bli av med dessa aluminium- och lithiumpartiklar? Dålig timing?
   Vi kommer att behöva såväl kärnkraften som nya energikällor för att kunna klara framtida behov. Alternativ energi som sol, vind och vatten kommer inte att räcka till, det är ett faktum som väldigt få tycks förstå. Det värsta är att forskning för nya former av fusionsenergi stryps, vilket gör det svårt att få fram bättre energikällor.
   Jag delar din syn på våra profeter som varningssignaler, det finns ingen annan förklaring till att dessa personer fått förmågan att – genom att utnyttja sitt högre medvetande – kunna förmedla till oss vad vi måste veta om framtiden. Varför har vi då så svårt för att lyssna?

 2. annicaaktiv says:

  Tack Peter! Bra inlägg du gör om verkligheten, synd bara att det är så många som ännu sover, men vi är på rätt väg med alla fakta.

 3. Mats Ensér says:

  Lysande skrivet. Tack. Mats

  Skickat från min bärbara telefonapparat.

 4. Roland Salomonsson says:

  Jag har utifrån mina egna begränsade kunskapsnivåer efter egna analyser hamnat i liknande scenarior!
  Nu menar jag att alla de globala skrämselattackerna, bl a klimathot, inte har fog för sig. Vad jag kan se så finns 4 avgörande verkliga hot mot mänsklighetens fortbestånd, ingen rangordning:
  1. Mänskligheten tar indirekt död på sig själv genom att reducera CO2-nivån i atmosfären ned mot 0,02% (idag 0,04% och i ökande)
  2. Mänskligheten dödar sig själv genom globalt kärnvapenkrig
  3. En större himlakropp slår ned på klotet, typ för 65 milj år sedan
  4. En/flera superutbrott av vulkaner, typ Mt Tuba (Sumatra) 74000 f kr. Människans expansion förbi Indien stoppades i 20000 år.

  Allt annat är relativt sett ”peanuts”, även om människor skulle dö i massor av vissa slumpmässigt förekommande händelser. Massutrotning är emellertid något helt annat än typ Vesuvius går i luften (notera att calderan där i verkligheten ligger med centrum ute i havet 5-10 mil VÄSTER om Neapel – Vesuvius/Etna är bara dess ”säkerhetsventiler”)

  I korthet!
  En viktig effekt för jordens vidare utveckling är att klotet sakta utvidgas och blir allt större. Vetenskapen vill inte erkänna detta – ÄNNU! Boven bakom dessa jämviktsstörningar är sannolikt vår Måne. Vi vet ju att jorden är svagt ”oval/päronformad” med en ”spets” (solens dragningskraft) pekande svagt åt solens håll och med en väldigt bred motsatt sida (nordpol) där solens dragningskraft trycker in polområdena och gör området plattare. Det går ju att mäta runt de olika sprickzonerna hur hastigt dessa utvidgas (t ex Atlantiska ryggen ligger på ca 2 x 30cm årligen) och även om plattor trycks under vissa andra resp att plattor kör upp angränsande till bergskedjor, så finns ingen annan förklaring än att jorden sakta utvidgas. Minns att ALLA sprickzoner är i utvidgande – mer eller mindre.
  Allting handlar om ”jämvikter”!
  Jorden fungerar således samtidigt med hjälp av gravitationskrafter, dels som ”ett gyro” och dels som ”en centrifug”. Själva jordytan är ett skal, som balanserar gyrokrafter med centrifugalkrafter. Minns att i naturen så styr krafter (fysiska/biologiska), men har alltid sina ”motkrafter”.
  *Jordgyrot har sin ”bas” i Antarktis där jorden ”vilar” p g a att Antarktis isar ger något högre massa där än runt Nordpolen. Likt alla gyron ”vobblar” även jorden med stöd av sin ”bas” – d v s magnetiska Nordpolen rör sig över stora områden medan motsvarande rörelser vid Sydpolen är mer begränsade. Jordens vobblingar påverkar väder och i förlängningen klimat. Det är gravitation omvandlad till gyrokraft, som spräcker upp jordytan i de sammanhängande sprickzonerna.
  *Jorden som centrifug innebär att massor i skalets yta tvingas till jämviktslägen, d v s kontinentalplattorna ”rör” sig. Vobblingen blir avsevärd om massafördelningen inom norra halvklotet är i obalans. Grönlands inlandsisar är idag balanserande och begränsar vobblingar, men läget är inte perfekt. Det är således ingen slump att de största landmassorna samlats kring norra halvklotet och att Nordpolen finns ungefär miitt i en vattenmassa, då centrifugalkrafter trycker landmassor ditåt i utjämnande syften, eller att Afrika (en superkontinent) är på väg norrut. För att erhålla framtida bättre jämvikter håller jorden på att sluta ”Atlantgapet mellan Euroasien och Nordamerika. Island kommer att bli allt större via kontinuerliga magmautsläpp och de nya massorna kommer att innebära att Grönlands istäcken minskar i motsvarande grad.

  Att däremot delar av landmassor bara skulle försvinna är enligt min mening inte sannolikt. Visserligen finns en balanserande landmassa (tillsammans med Australien/Nya Zeeland) som är översvämmad f n, men alltså inte försvunnen. Notera symmetrin mellan Sydamerika, Afrikas sydspets resp Australien etc!

  Jordplattornas rörelser beror på att centrum av klotet är relativt mjukt och att ”skalet” således har något att ”glida” på. Att magmaströmmar skulle vara avgörande för plattförflyttningar menar jag är av mindre betydelse. Förutom gravitationens omvandling till Gyro resp Centrifug, så är de Månen och solen, via olika påverkan under cirkulationsprocesserna, som bestämmer vad som skall hända på jorden.

  Människan kan bara reagera när något händer, men inte påverka INNAN något avgörande händer. Däremot kan människan påverka de 2 första scenariorna för mänsklighetens utplåning. Mänskligheten måste lära sig utnyttja bättre sin avgörande överlevnadsförmåga – d v s ANPASSNING!

  • peterkrabbe says:

   Tack Roland för intressanta synpunkter! Det jag beskriver ligger under din punkt 4, fast i en större och samverkande händelse längs med flertalet plattgränser. Landområden eller delar av kontinenter försvinner inte annat än för våra ögon, antingen höjs de eller sänks i förhållande till havsytan.
   Jag brukar likna jordklotet vid en gummiboll, trycker man in den på ett ställe så buktar den ut på ett annat. Iskalotterna vid norra resp. södra halvklotet innebär genom sin 3.000 meter höga ismassa den typen av påverkan, den skiftar som bekant rejält i omfattning genom skiftena från istid till värmeperiod.
   Enligt gängse teorier var kontinenterna ursprungligen samlade till en sammanhängande landmassa, som senare fördelats någorlunda jämnt över klotet. Alla vet vad som händer om man lägger ett enda klädesplagg i centrifugen. Man kan undra hur det påverkade jordens rotation…

 5. Karl says:

  Edgar Cayce och attraktionslagen:

 6. mats says:

  Inte roligt med attacken i Syrien, spontant känns det som Trump viker ner sig helt i onödan. Dock jag vill vara optimist, jag vill tro på att det finns en plan o jag vill tro att Trump vinner.
  Vi får se vart detta landar, hittade denna länk från CBTS 24/7 om hur Trump manövrerar ut kabalen igen. Jag vet inte om jag tror på ljust detta men jag hoppas att det ligger något i det

  https://www.neonrevolt.com/2018/04/14/sparrow-red-and-syria-qanon-greatawakening/

   • Loa says:

    Jordan Sather
    Why I Think Trump & Putin Are Trolling The World Right Now

    Martin Brodel

    • Fiskargubben says:

     Några har i flera år misstänkt att Rysslands och Usas presidenter samarbetar. Det som talar för teorin är att sanktionerna stärker Ryssland rejält. Det som talar mot är att Usa skämmer ut sig globalt. Misstankarna började på Obamas tid.

     Rysslands stärks när landet tvingas starta inhemsk tillverkning av flera viktiga produkter. Det som möjligen stöder teorin är att Eu fick ta den värsta ekonomiska smällen och båda länderna vill hålla Eu på mattan. Samarbetet skadades i Ukraina och sem blev det värre. Själv anser jag att president Putin är pragmatisk och talar med alla, men han sätter sitt eget land först. Vem vill samarbeta nära med såna som Obama? Bara vasallstater.

     Det man kan undra är varför den amerikanska attacken var tam, men jag tror det beror på att Trump inte vill kriga utomlands. Han slängde ett symboliskt ben till de nykonservativa.

     Ryssland berättade att de flesta missilerna sköts ned och Dn skriver att de ryska trollen gick igång stort. Det enda jag har sett är rapporter om den officiella ryska informationen. Anklagas Moskva för att trolla? Ja, Pentagon berättar ju alltid sanningen? Så är det inte.

     ”Putins kock” anklagas för de ryska trollen. En av hans restauranger matar utländska statsöverhuvuden och president Putin.

     • Loa says:

      Den andra videon blev fel, verkar vara en spellista (hela tiden uppdaterad) av Brodel. Jag hade postat ett inlägg från morgonen 14 april, liknande Sathers:
      En uppgiftslämnare på plats sade att Trump INTE bombat ”Syrien”, utan ”he took down Deep State elements there, chemical plants created by CIA (maybe Mossad)”. Att Trump hade sagt till Putin ”our Deep State created these things”. Observera att Putin inte sköt ner missilerna (som aviserat)!
      Brodel fortsätter att Trumps yttersta mål är att utrota pedofilerna i Deep State / globalisternas kärna. Att det ofattbart grymma och sjuka pedofilnätverket är roten till det onda. Till sin hjälp har han militären. Obs. när han tackade britterna för hjälpen, var det till ”their fine military”.
      Igår skrev R D Steele, liknande Sathers analys om vad som skall distraheras, på phibetaiota.net:
      ”A more favorable impression, rooted in the Koreas being united and the US moving to a gold standard very soon, as the same time that the US under Trump closes down SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) and joins in the new international settlements network that leaves Zurich (Rothschild) isolated, is that he is playing for time and that many of the missile strikes actually hit ISIS targets. We are quite sure President Trump knows that the UK and Israel and Saudi Arabia were behind the second false flag attack.”

 7. Fiskargubben says:

  Den andliga revolutionen fortsätter på Peter Krabbes blogg. Jag häpnar efter så många år av materialism. Är detta gryningen? Kan vi påverka framtiden? Ja, andligen.

  Översvämningar har vi redan sett i Centraleuropa. Vatten är en symbol för mänskligheten och Herren gick på vattnet. Vi behöver inte alltid läsa efter bokstaven. Tänk på fiskens tecken. Skandinavien ska sjunka i havet, sade någon. Betyder det att hela världen kommer hit?

  Det här är utanför ämnet, men behöver rapporteras. Det mesta ni tror er veta efter att ha följt MSM är fel.

  Nu vet de flesta att Syrien angreps i natt. 71 av 103 missiler sköts ned av gammalt sovjetiskt luftvärn. Några flygfält angreps, men klarade sig. Ryssland sålde inte S-300 till Syrien, men kanske gör det nu. Ryssland har renoverat S-200 i Syrien och fick förvarning om attacken av Frankrike. Den ägde rum när Opcw skulle börja sin undersökning i Douma. Ryska media berättar att läkarna säger att ingen drabbades av nervgift.

  Ett schweiziskt laboratorium rapporterade följande till Opcw, men organisationen talade inte om det för oss.

  ”The substance used on Sergei Skripal was an agent called BZ, according to Swiss state Spiez lab, the Russian foreign minister said. The toxin was never produced in Russia, but was in service in the US, UK, and other NATO states.

  Sergei Skripal, a former Russian double agent, and his daughter Yulia were poisoned with an incapacitating toxin known as 3-Quinuclidinyl benzilate or BZ, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said, citing the results of the examination conducted by a Swiss chemical lab that worked with the samples that London handed over to the Organisation for the Prohibition of the Chemical Weapons (OPCW).”

  https://www.rt.com/news/424149-skripal-poisoning-bz-lavrov/

  Ryssland rapporterar om affären Skripal.

  https://rusemb.org.uk/fnapr/6481

  • Eclipse says:

   ”Vatten är en symbol för mänskligheten och Herren gick på vattnet.”

   Undrar om du blandar ihop korten här, exempelvis via Vattumannens (mänsklighetens) tidsålder. Människan är ett andeväsen och representeras av elementet Luft. Vattumannen är ett av lufttecknen och symboliserar bland annat mänskligheten som kollektiv. Figuren häller ut vattnet ur sitt krus för att det ska fyllas med Eter.

   Vatten har med fertilitet att göra och är på så vis kopplat till människan (vars kropp består till 70 procent av vatten), men då dess lägre, djuriska del. Vattnet är Naturen och närigheten, driftslivet och dess blinda vilja till mera liv (i själva verket mera död, eftersom det är förgängliga kroppar som föds fram). Att Jesus gick på vattnet betyder snarare att han stod över den irrationella instinktsmänniskan, att han inte rasade ner i det passionerade moras som vattnet innebär: ”äta eller ätas”, ”allas krig mot alla”, ”tillväxt”. Inte för inte är cancer synonymt med vattentecknet Kräftan.

   ”Den torrlagda själen är den visaste och bästa”, som Herakleitos sade.

   • Fiskargubben says:

    Eclipse. Swedenborg säger att människan till naturen är ond, inte god. Det onda måste bytas bort och därför är vi här. Den onda naturen upptäcker man lite grand i taget och den bekämpas med bättring. Vatten är inte en god symbol.

    Det finns helgonlika människor, förstås. De fick tidigt en god uppfostran och behöver inte kämpa lika hårt som andra. Det finns också ateister med bra principer, men de är naturliga, inte andliga. Vi ska gå från det naturliga till det andliga.

 8. ivanbjorn says:

  Reblogga detta på Ivans Blogg och kommenterade:
  Tack för en utmärkt artikel.

  Jag skulle vilja med tanke på Roland Salomonssons bidrag i diskussionen bifoga den film som jag översatte med lite udda namn: Det är dags att ta över gudarnas roll: https://youtu.be/ij7KMd6-5R8

  Att jorden expanderar med ca 4 cm per år har jag t.o.m. sett för länge sen på SVT.

  Nu till Krabbes artikel och tankar om den profetia som Cayce kom med.
  I boken Hidden Truth – Förbjuden kunskap https://ivansblogg.com/2016/11/23/den-dolda-sanningen/ beskriver Steven Greer att om medvetandenivå hos människor inte stiger så såg han att landmassor försvinner och nya landmassor uppstår från havet. På den karta jag såg i boken skulle det finnas kvar bara norra Sverige typ från Gävle och uppåt, resten skulle försvinna. Sverige för övrigt hade gul färg inklusive Ryssland om jag minns rätt, vilket betyder en mild grad av ”naturkatastrof”.

  Medvetandet kan man se från flera olika synvinklar och definitioner och alla är rätt. Jag vet t.ex. genom egen erfarenhet att skapelsen svarar direkt mot människans sinnestillstånd – alltså medvetande. Jag vet att vissa människor har svårt att förstå detta för djupa erfarenheter får man genom själen som arbetar med känslan medan hjärnan vill gärna analysera allt och ha bevis på allt och aldrig får nog. Det är därför man sedan kallar oförklarliga saker för under för att det är hjärnans sätt att förklara istället att se de djupa processerna som kan nås bara med inre visdom och känslan. Det är alltså själens/andens sätt att verka på och hjärnan kallar detta gärna för intuition för att återigen förklara på ett begripligt sätt sakernas tillstånd.

  En annan syn på medvetenhet är att en medveten människa inte tar till våld mot en annan människa eller levande varelser överhuvudtaget. Medvetenhet verkar för fred helt enkelt.

  För att återgå till artikel. På vilket sätt skulle kunna komma världen i gungning?
  Jag har läst en gång om Rysslands militära strategiska analyser och om Ryssland kan förlora ett eventuellt krig! Länken har jag inte men kommer väl ihåg följande.
  Ryssland är fast förankrad i jordklotet med en rejäl landmassa. USA är sårbar genom sin geografi. Vad skulle alltså hända om USA skickade en missil mot Ryssland? Den skulle skjutas ner eller möjligen skulle den förorsaka någon skada. Vid sådan provokation skulle Ryssland svara med att skicka undervattensrobotar till USAs kust där den skulle explodera under vatten på svaga geografiska ställen som Ryssland har koll på. Resultatet skulle bli att stora landmassor skulle hamna i havet med en tsunami om 1000 m i höjd som bieffekt. Denna våg skulle sedan skölja över Europa enda fram till Ukrainska gränsen och förstöra allt i sin väg. Ryssland skulle bli skonad.

  Omedvetna människor leker alltså genom att förstöra eller provocera fram en förstörelse. Det är bara medvetenhet som på individnivå som kan ändra kursen. Efter flertal olika böcker jag har läst och ”syner” och uttalanden från olika individer, ser det ut så att Cayce och hans profetior kan bli verklighet…

  • peterkrabbe says:

   Oj vilken film! Där fick vi något att fundera över. Det mesta verkar rimligt, men man får nog dra ner på tempot och detaljstudera. Tydligen finns det en del 2 också, har du översatt den också, Ivan? Jag tror att Sergejs vetenskapsanalys passar ganska bra ihop med vad vi vet från andra sammanhang och den samlade informationen från profeterna. Kanske är hans pusselbit en av de som fattats för att vi skall kunna börja se hela bilden. Visa gärna fortsättningen!

  • Loa says:

   En sån film! Möblerade verkligen om i huvudet på en.

  • Sture says:

   @ peter och Loa,
   jag tyckte att denna film var intressant i många stycken. Framförallt att den slog fast att det är kärnprocesserna i jordens inre som skapar all värme, olja, radioaktivitet och även jordens utvidgning. Så långt hänger jag med. Men sedan går han in på långtgående spekulationer om hur planeterna byter omloppsbanor plötsligt och om hur gravitationen varit så mycket lägre tidigare och att detta möjliggjort liv för dinosaurierna och att de åldersbestämningar som finns i Bibeln för t. ex. Metusalem skulle bero på att jorden snurrade flera varv kring solen vid denna tid.
   För mig är detta makalösa spekulationer utan grund. När det gäller högsta möjliga åldrar så finns det även idag djur, t. ex. havssköldpaddor som uppnår väldigt höga åldrar – 500 år. Det är således fullt möjligt för celler i en djurkropp (och säkert mänskliga kroppar också) att förnya sig i minst 500 år. Att människan numera bara lever som högst 120 år behöver inte alls förklaras med utomjordingar eller sju gånger snabbare omloppstid runt solen utan kan ha sin förklaring i mutationer i de delar av genomet som bestämmer åldrandet. Och vi vet att detta påverkas av mutationer. Det finns t. ex. människor som åldras 10 gånger snabbare än andra beroende på en sådan mutation – och dessa människor dör tidigt.
   När det gäller stora djur så finns dessa inte bara i havet, som han spekulerar om utan också landgående djur som t. ex. den afrikanska elefanten. Och detta behöver inte alls ha någonting att göra med mindre gravitationskrafter. Den afrikanska elefanten klarar utmärkt av att bära sin egen tyngd även under påverkan av nuvarande gravitationskrafter eftersom den är konstruerad för detta.
   För övrigt så känner vi till hur skapelsen gick till. Samtliga av de 37 stammar (=sing. fylum, plur. fyla) – med alla aina undergrupper: klasser, ordningar, familjer, släkten och arter – fanns redan från början för 540 miljoner år sedan och skapades under en mycket kort period på 10-12 miljoner år, den kambriska explosionen.

   • Suavalle says:

    Om åldrande:

    ”När telomererna blev kända förknippades de starkt med åldrande. Tanken var att om det gick att bevara dem intakta i cellerna skulle det kunna hindra organismens åldrande. I dag vet vi att längden på telomerer är en av många faktorer som påverkas när en individ blir gammal.”

    Detta citat är hämtat från följande intressanta artikel i Forskning & Framsteg:

    https://fof.se/tidning/2009/8/aldrandets-gata-lost

    Cellerna i våra kroppar förnyas regelbundet, men ändå åldras vi. Det är en gåta för vetenskapen.

    Men Bibeln berättar för oss att döden och ofullkomligheten som kom över människorna genom synden kommer att försvinna. Hela skapelsen kommer att återfå sin fullkomlighet och döden kommer att upphöra.

    Många av dem som sover i mullen skall vakna,
    några till evigt liv, andra till skam och evig fasa.
    (Daniel 12:2)

    http://www.bibeln.se/las/2k/dan#q=Dan+12

 9. Mo says:

  Vilken betydelse har koldioxidbeskattning som ett instrument för ekonomisk utjämning haft för den alarmistiska politiken kring global uppvärmning ?

  Klicka för att komma åt Klimatrapport7_Rexed.pdf

  • peterkrabbe says:

   Koldioxidskatten är som jag ser det bara ett oblygt försök att införa ett globalt skattesystem som skall kunna ersätta de nationella, allt i globalismens namn. Det nämns väldigt lite om vem som skall administrera dessa intäkter, förutom att de skall användas för global förmögenhetsutjämning. Vägen mot stupstocken!

   • Mo says:

    Globalisterna införde petrodollarn för att trygga sin ekonomiska makt via valutan och koldioxidskatt för att möjliggöra ett globalt skattesystem. Finns här en röd tråd ? Genom tex koldioxidskatt på oljeproduktionen så skulle globalisterna kanske få bättre kontroll över denna och produktionen skulle få stöd av de länder som skatten tillfaller.

 10. Mo says:

  Kanske det tom var så att det iscensatta koldioxidhotet egentligen handlade om ett sätt att trygga den vacklande petrodollarn….Fiskargubben, har du sett det här inslaget om maffian och katolska kyrkan ? riktigt bra . Man frågar sig hur länge har det ömsesidiga beroendet mellan maffian, kyrkan och vatikan banken funnits. Du brukar ha gedigna kunskaper.

  https://www.svtplay.se/video/17492134/dokument-utifran-paven-och-maffian

  • Fiskargubben says:

   Nej, den dokumentären känner jag inte till. Det jag vet är att en suspekt person hängdes på en bro i London. Johannes den förste dog oväntat och han försökte bekämpa maffian. ”Le Pape est mort”, sade rubrikerna i Frankrike 1979.

   • Suavalle says:

    ”I was not the one who hanged Calvi. One day I may write the full story, but the real killers will never be brought to justice because they are being protected by the Italian state, by members of the P2 masonic lodge. They have massive power. They are made up of a mixture of politicians, bank presidents, the military, top security and so on.”

    Detta citat är hämtat ur denna artikel i Tha Guardian:
    https://www.theguardian.com/uk/2012/may/12/roberto-calvi-blackfriars-bridge-mafia

    Kort presentation av mordet:

    • Mo says:

     Savelle, lite otäckt hur en maffialedare beskriver den egna antistaten, we were a state whitin the state. We had solicitors, doctors, ministers. We would get politicans elected and we would command them. And we made a comfortable living… Kvinnor och barn skyddades, kyrkan gav dem den andliga styrkan. Låter som kärnan i vilket välfärdssamhälle som helst. En modell som även socialdemokratin skulle platsa i. Sverige kommer troligen att få stora problem att finansiera den framtida välfärden i alla fall i den omfattning vi har idag. Kanske det finns en risk att utsatta områden då faller tillbaks i någon form av ursprungligt maffiasamhälle eller är de redan på den vägen ?

     • Suavalle says:

      Mo, det är nog inte bara socialdemokratin som underligger ett sådant system. Ole Dammegård, en av de verkligt ärliga och klarsynta grävande journalister vi begåvats med, säger att Sverige blivit ett experimentland för Deep State för att prova ut nya metoder som sedan kan användas globalt.

      Sverige är ordentligt insyltat. Men medvetenheten växer och mörkrets undersåtar skälver inför det stigande ljuset.

      • peterkrabbe says:

       Amerikanska företag som vill testa produkter för försäljning till Europa väljer ofta Sverige som försöksland, vi anses vara en mellanstation på väg till de mer kritiska EU-länderna. Går det inte bra i Sverige är det inte heller lönt att försöka med resten. Man kan också uttrycka det så att svenskarna är de som är lättast att lura på allehanda skräp.
       Jag tror att samma resonemang gäller politiken, går det att skapa en globalist-korrumperad regering i Sverige kan man sedan lätt gå vidare till övriga länder. Kan man skapa en sådan M+ Socialdemokratskoalition med centern som statsminister (hjälp!) så har man hittat receptet mot Östeuropas nationalister! Annie Lööf är ju redan utsedd till statsminister av Bilderbergarna.

 11. Johannes Eltervåg says:

  Än en gång en mycket intressant artikel, med kommentarer.
  För att kunna kommentera, har jag läst igenom större delen av World Affairs serien; dvs Readings 3976 serien.
  ———-
  3976-15 från 19 Januari 1934
  8. Här omtalas några av de geografiska ändringar som näms i artikeln.
  Västra delen av USA kommer att brytas sönder. Större delen av Japan måste sjunka i havet. Övre delen av Europa kommer att ändras på ett ögonblick. Land kommer att bildas utanför USAs östkust. (Bimini sägs redan vara på väg att närma sig ytan).
  Omskakningar i arktis och antarktis, som vill orsaka vulkan utbrott nära ekvator – och sen ska polerna skifta. Så att subtropiska områden blir mera tropiska.

  12. Sydamerika kommer att skakas från den övre delen tills spetsen, med ny landmassa i antarktis utanför Tierra Del Fuego, och ett sund med starka vatten strömmar.

  3976-26 från 28 April 1941
  12. Konflikter kommer att uppstå genom hela perioden. Titta efter dem nära Davis Strait genom försöken att hålla livlinan till land öppen. Titta efter dem i Libyen och Egypten, i Ankara och i Syrien, genom sunden i områdena norr om Australien, i Indiska Oceanen och Persiska viken.

  16. Under perioden kommer också brytande av överänskommelser, och vissa grupper kommer att deklarera vissa ståndpunkter, som kommer att uppröra några.
  ————-

  Just när de geografiska kommer att ske vet jag inte. En del borde redan ha skett vid det här laget, om ni hade frågat mig när jag var yngre 😉

  Dock slogs jag av hur stor vikt dessa World Affairs Readings betonar individens betydning.
  Några rättvisa individer kan rädda en stad, ja även en nation!
  Abraham förhandlade för att rädda Sodom och Gomorra; om endast 10 individer fanns så spara städerna.
  Gud är den samma i går, i dag, och i morgon. Det är något jag inte alltid tar med i betraktandet.

  Jag översatte dessa Readings jag hänvisar till. Hoppas ni tycker det är bättre än att få original texterna?

  • peterkrabbe says:

   Tack Johannes. Svårt att veta vad Cayce menar med konflikter och överenskommelser utan att ha hela sammanhanget. Man kommer ju lätt att tänka på Mellanöstern, men mot det talar de mer perifera platserna.
   Det kan vara värt att nämna att Cayce talade om en förberedande period från 1958 till 1998, som skulle föregå de stora förändringarna. Vi kan då notera att 1998 var det varmaste året hittills, därefter har den globala medeltemperaturen legat stilla.
   Om man vill kan man relatera de sista styckena till Trumps brytande av klimatavtalet och ifrågasättandet av Global Warming. Vi vet nog för lite där…

 12. Fiskargubben says:

  Om vi försöker se andligen på den globala situationen tycker jag det ser ut som om Imperiet är på en nedåtgående trappa. Både Salisbury och kemvapnen i Syrien ifrågasätts av många och det finns andra exempel. Försöken att begränsa vår yttrandefrihet är desperata och kommer att misslyckas till slut.

  Experterna från Opcw når den aktuella platsen i Syrien morgon. Av ett av två skäl är de försenade. Antingen kunde säkerheten inte garanteras direkt eller så hade de inte FN pass.

  Ryssar uppmanas att lagra mat och vatten. Sen förra året har det också spekulerats att president Putin ombildar regeringen i maj. Medvedev kanske är i fara. Stalin bildade en krigsregering när Tyskland anföll, en så kallad Stavka. Här kan ni läsa mer om BZ och också se hur yttrandefriheten hotas.

  ”The army learned that BZ inhibits the production of a chemical substance that facilitates the transfer of messages along the nerve endings, thereby disrupting normal perceptual pattems. The effects generally lasted about three days, although symptoms–headaches, giddiness, disorientation, auditory and visual hallucinations, and maniacal behavior–could persist for as long as six weeks. ”During the period of acute effects,” noted an army doctor, ”the person is completely out of touch with his environment.””

  http://www.levity.com/aciddreams/samples/bz.html

  ”California Senator Richard Pan, the infamous fascist who forced a mandatory vaccination law through in order to rake in money from big pharma, has decided there should no longer be free speech for anyone other than the government. Pan’s new bill proposes to require “online fact checkers” to verify content before anything can be posted on the internet.

  But we are expected to believe that DHS has no nefarious reasoning for compiling a list of all journalists, bloggers, podcasters, or as they like to call them: “media influencers”?”

  http://www.alt-market.com/articles/3408-new-california-bill-would-eliminate-free-speech-require-online-fact-checkers

  Robert Fisk är en känd brittisk journalist med goda kunskaper om Mellanöstern.

  ”the patients, he says, were overcome not by gas but by oxygen starvation in the rubbish-filled tunnels and basements in which they lived, on a night of wind and heavy shelling that stirred up a dust storm.”

  https://www.independent.co.uk/voices/syria-chemical-attack-gas-douma-robert-fisk-ghouta-damascus-a8307726.html

 13. Fiskargubben says:

  Hjärtat har två rotondskor, säger Swedenborg. Kärleken till makt över andra människor och kärleken tilll andra människors ägodelar. Kärleken till makt är värst. När den är stark tror jag att Himmelen spjärnar emot. Imperiet kommer att falla.

  Dessa rotondskor behöver vi bekämpa i oss själva när och om vi ser dem. Jag vill inte utöva prästvälde i familjen. Jag vill inte vara politiker och om jag en dag blir rik ger jag bort mycket. En afrikansk stam tycker synd om de som strävar efter makt. Allt är inte bra i Afrika, men där finns också ett okänt andligt kunnande. Swedenborg fick mig att upptäcka det och en afrikan bekräftade det på ett häpnadsväckande sätt. Det är inte invandrarna det alltid är fel på, men det är alltid våra politiker.

  • Lassekniven says:

   Västerlandets människor har mycket mer än de behöver och förstår inte vad som är dyrbart i livet.

   • Suavalle says:

    Bibeln:

    Det är saligare att ge än att få.

    (Apostlagärningarna 20:35)

    http://www.bibeln.se/las/2k/apg#q=Apg+20

    Salig betyder lycklig. När vi ger, ger vi lycka till andra – och till oss själva.

    Det bästa vi kan ge av är kärlek. Det kan vara väldigt enkelt och lätt: ett leende, en hälsning, att lyssna utan att döma, att ge hjälp och stöd…

    Vi kan alltid ge av det vi har i överflöd. För somliga är detta materiellt, för andra är det kraft, insikt, medlidande…

 14. Mo says:

  Fiskargubben, samhällets försök att begränsa yttrandefriheten över internet är mycket oroande. Det kanske blir inledningen på ett mer totalitärt samhälle i flera avseende och tar man då bort möjligheter till kommunikation och protester närmar vi oss det mörka avhumaniserade förslavandet. Lycka och frihet hänger intimt samman. Hoppas detta kommer upp på den politiska agendan till höstens val. Funderar på hur mycket liv det finns kvar i Piratpartiet som tidigare varit stridbara inom demokratifrågor.

 15. Fiskargubben says:

  Ryssarna köper katter. Jag tror det började med försvarsminister Shoigus uttalande om en rysk katt i Ukraina 2014. En svart katt som det är svårt att se i mörkret. Det ledde till glada skratt och roliga kommentarer. Alla kan inte de nämnda namnen, men de är riktiga skummisar.

  https://www.rt.com/business/424439-russians-cats-ruble-plunge/

  Shoigu April 17, 2014

  “As for the allegations about the involvement of the Russian special task force in the events in Ukraine the only thing to say to that is that searching for a black cat in a dark room is very difficult, especially if there is no cat there at all. It is particular silly if the cat is clever, bold and polite.”

  http://en.itar-tass.com/russia/728404

  Humour:

  Moscow calling SBU officer August 2014

  – The cat is hungry.

  – Understood.

  – Do you have a plan?

  – I will think of something.

  Presidential residence Kiev August 2014

  – I have it on good authority there is a Russian cat in Donbass, Mr President.

  – So what? Cats are cats. What are you guys at SBU thinking? Why bother me with cats? I am getting tired of strange reports.

  – This particular cat is not what it seems to be.

  – What is wrong with it?

  – It is a Russian cat, Mr President, a Russian cat. That says it all.

  – Yes, I suppose it does, but, eh, what does it say?

  – You know these Moskals. They don’t send a cat, unless they plan something.

  – What do they plan?

  – We don’t know yet, but we intend to find out, of course.

  – I’m lost.

  – I’ll use simple words, Mr President. The cat is black and clever.

  – And?

  – Could be a Trojan horse of sorts. We have had our best minds working on the problem and we think we have come up with a solution.

  – What have you come up with?

  – We think it is best to force the cat to reveal itself. We want to send a mouse to Donbass.

  – A mouse? Why infest the place with mice?

  – Cats are cats, as you said. They find a big fat mouse irresistible.

  – And then?

  – The whole world will see the cat for what it is.

  – No, I am not buying it.

  – Mr President, this is not a real cat. This is a Russian plot of sorts. We want to set a trap and find out what it is. Right now we are fumbling in the dark.

  – I can see that.

  – The cat is polite. We want it to lose its temper.

  – How do you intend to do that?

  – This is the plan, Mr President, this is the plan….

  Two hours later….

  – I understand. What do you propose?

  – Perhaps we can lure Kolomoisky to Donbass.

  – Mmm.

  – Yarosh and his men?

  – That is a possibility.

  – Parubiy?

  – Good idea, but I have a better plan.

  – What is the plan, Mr President?

  The ministry of the interior August 2014

  – Igor, how are you?

  – Why the ____ do you ask that? I am _____.

  – Sorry about that.

  – What do you want, you ____?

  – SBU just told me the terrorists are sitting on four billion dollars.

  – Billions? Those ______ . Tell me more.

  – They plan a deal with Poroshenko and/or Akhmetov. Very profitable.

  – Four billions? ____.

  – Yes, Igor.

  – What a ____. That must not happen. Set up a meeting. Tell those ________ I want to talk.

  – They will probably want a meeting in Donetsk. Perhaps you should insist on Azov security guards? Or, Yarosch and his best men, perhaps?

  – Good idea. I will call these _________ at once.

  SBU officer calling Moscow August 2014

  – The cat will soon be fed.

  – A tempting target?

  – It certainly is, a real rat and some smaller rats instead of mice.

  – Good. The cat is waiting.

  http://thesaker.is/moveable-feast-cafe-2016-03-05/

 16. Fiskargubben says:

  Har Macron ett överlägsenhetskomplex eller ett underlägsenhetskomplex? Han jämför sig med Putin och blir utskrattad. Paris säger att han vill regera som Jupiter och att hans tankar är så höga att vi inte förstår dem. Han kan vara Europas farligaste politiker. Rösta som ni vill, men rösta på Macron, skrev Liberation, som är delvis ägt av Rothschield.
  Mediapart är ett av få oberoende media i Frankrike. Attacken på Syrien var mycket mindre än perfekt. En flopp. Syrierna använde ryskt luftvärn, inte ryssarna, och lyckades bra. Pantsir fungerade bäst. Sovjetiska S-200 byggdes för att skjuta ned plan och misslyckades med missiler.

  Ryssland säljer amerikanska obligationer och förbereder ekonomin för nya sanktioner. Problemen tonas ned som vanligt, men några åtgärder kan vidtas. Ryssland öppnar en bas i Somalia.

  Twitter users are trying to outshine each other as they mock French President Emmanuel Macron over his reported remark that he is ”an equal” to his Russian counterpart, Vladimir Putin.

  On Sunday, Macron was interviewed on the results of his first year in office by RMC radio host Jean-Jacques Bourdin and Edwy Plenel of the website Mediapart.

  The journalist also said that Macron regards the April 14 missile attack on Syrian facilities as a ”decision that will lead to peace in Syria.” The French president said the US, France and Britain targeted ”extremely precise sites of chemical weapons use” in an operation that went off ”perfectly.”

  https://sputniknews.com/world/201804181063668959-macron-putin-twitter/

  Det här har varit på gång några veckor och jag rapporterade. Det tyska bankirhuset Fugger anställde förebedjare för familjen. Har dagens mäktigaste bankirhus gjort detsamma? I det huset väljs den bästa till efterträdare och jag tror att blodet blandas upp. Annars blir det som ryske Klimov säger. Den degenerationen känner europeiska kungahus till väl. Jag och Peter Krabbe har delvis kontinentala rötter och kan känna oss tryggare. Vi kan möjligen söka andra medborgarskap, som zerohedge skriver.

  The board of directors of the financial holding Rothschild & Co have named Alexander de Rothschild as the top manager of the investment bank, in place of his father David de Rothschild.

  https://www.fort-russ.com/2018/04/nepotism-rothschild-names-successor-to-his-empire/

  Strike on Syria has demonstrated West’s silliness, says Czech president

  http://tass.com/world/999952

  • Loa says:

   Jag kan inte tänka mig att Trump skulle ha invigt den snabbmatchade Macron i en eventuell plan att bombningarnas precision skulle gälla något annat. Utan han tror rakt av att ‘Krig är fred’. Idioti är statsmannaskap. Fred är krig:
   ”Nationalismen är det stora hotet mot Europa och den måste bort innan det blir fullskaligt ”inbördeskrig” mellan EU:s medlemsländer. Det menar den franske presidenten Emmanuel Macron.”
   http://www.friatider.se/macrons-m-l-utpl-na-nationalismen-i-europa

   • Mo says:

    Loa, Macron följer väl bara manus. Bort med nationalstaterna, gemensam lag och valuta ?

    https://www.aftonbladet.se/debatt/a/3joeoM/sverige-ska-infora-euron-senast-2022

    • Loa says:

     Fulfords veckorapport, även han har en hoppfull tolkning av Syrienattacken!
     https://stillnessinthestorm.com/2018/04/benjamin-fulford-april-16th-2018-revolution-may-start-in-france-as-crazy-zionists-try-yet-again-to-start-ww3/
     “The U.S. military nonetheless went ahead with the April 13th attack on Syria because of a deal reached with the Russian military and the Syrian government, the sources explain. In this deal, the U.S. military was given three authorized targets inside Syria—a derelict building scheduled for demolition, and two empty airbases—in order to deprive the Zionists of an excuse to expose Trump’s dirty laundry, while at the same time avoiding a world war.”

     Sedan övergår han till Emmanuel Macron
     “The 100,000-strong French National Guard has had bad relations with Macron since the beginning of his government and is getting ready to arrest the entire regime, the French National Transition Council says. The situation has gotten so bad that Macron has recently stationed 500 EU troops at the French Guards barracks in Versailles.
     (—)
     The Syrian attack order by Macron is aggravating the situation, Fabrice P.J. Dubordieu says. “Our imposter government is blaming Syrian President Assad, citing intelligence we can’t really access,” he notes. In the end, the French military said they could not send their only aircraft carrier to participate in the attack “because it was in the dock for repairs,” and instead a smaller ship fired a few token missiles.”

 17. Suavalle says:

  Vi är alla fångar i ett ont system, men på väg att bli fria.

  Jailbird Singers:

  • Fiskargubben says:

   Suavalle, nu har vi tankeöverföring igen. Jag hade tänkt posta det här. Din video kan jag inte längre se.

   Vi vanliga människor, som kanske aldrig har dömts i domstol, kanske kan förstå vad det betyder att vara en rövare. Fem rövare i Valdemarsvik blev frälsta och brottsligheten minskade med 50 procent.

   Jailbird Singers – Precious Lord, take my hand.

 18. Suavalle says:

  Paulus förföljde först de kristna, men sedan blev han själv kristen och utövade stor barmhärtighet.

  Ur Bibeln:

  När Jesus sedan låg till bords i hans hus kom många tullindrivare och syndare dit och lade sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Fariseerna som såg det sade till lärjungarna: ”Hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare?” Han hörde det och sade: ”Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Gå och lär er vad som menas med orden: Barmhärtighet vill jag se och inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.”

  (Matteus 9:10-13)

  http://www.bibeln.se/las/2k/matt#q=Matt+9

 19. Fiskargubben says:

  Den här knasen ville fysiskt slåss med Putin. Han och Harper i Kanada byttes snabbt ut.

  Tony Abbott: ”I’m going to shirtfront Mr Putin, you bet you are… you bet I am.”

  Minst en vers har tagits bort i vår tid. De kristna har för mycket pengar.

  Lapp-Lisa – I fjärran väst (Guldgrävarsången)

  Den stora Eila är bortglömd. Se den finska kulturen.

  Eila Pellinen – Kaksi kitaraa (1958)

 20. Fiskargubben says:

  För att återvända till ämnet.

  Vi som är äldre behöver lämna över. Det är inte lätt, men det har fungerat i många tusen år.

  ABBA (Bjorn & Benny) : Hej gamle man (Their debut from 1970 !)

  • Suavalle says:

   Fiskargubben, du gamle man som ger oss så mycket. Du behövs ännu! Se till att hålla dig vid liv! Jag hoppas att du följer Stures råd att ta hjälp av Erik Enby. En bättre hjälp när man är svårt sjuk tror jag är svårt att få.

   Kämpa på för oss alla!

   • Sture says:

    @ Fiskargubben,
    när jag var i England på ett uppdrag för ett antal år sedan stötte jag händelsevis på en synsk människa på mitt lilla hotell. Vad han berättade om mig och mitt liv var verkligen häpnadsväckande – men klockrent. Jag tänkte inte gå in på detta här och nu utan istället berätta vad han förtalte om sig själv.
    Han var liten och rund som en boll om magen och storrökare, således allmänt osunt leverne. Så han hade fått lungcancer och hostade blod. Den runda tumörpjäs som man diagnostiserat via lungröntgen ville man nu göra en skiktröntgen (CT) på för att få bättre uppfattning om utbredning, överväxt i bronksystem och typ.

    Han berättade för mig att han då hade kontaktat ”den andra sidan” och lagt beslutet i deras händer. Han tyckte livet var härligt och hade ingen lust att ”pass over”, men ansåg de att han spelat ut sin roll så var han villig att acceptera detta. Själv tyckte han att han fortfarande gjorde en hel del nytta.
    Så tog doktorerna sin nya skiktröntgen – tumören var borta. Hakan trillade ner i bröstet på röntgenläkaren. Han jämförde bilderna, kliade sig i huvudet och kallade på hjälp från sina kollegor. Hur hade det där gått till?
    Så nu vet du vad du måste göra.

    • Fiskargubben says:

     Sture, Stanley Sjöbergs pappa bad Herren om ytterligare 15 års tjänst när han låg för döden. Han fick sina år. Det blir som det behagar Herren. ”Tack för rosorna vid vägen, tack för törnet ibland dem”. Löftena skola ej svika, skrev Levi Pethrus i sången när hans döende hustru tillfrisknade.

     Jag tänkte egentligen inte bara på mig själv när jag postade. Det är intressant att Abba hade andliga tankar. Det såg vi också i en av musikalerna. Jag minns männen på stan och de var vänliga och hade bössor. Jag påmindes många gånger innan jag till slut bestämde mig. Att föra vidare är ett lagarbete och kan ta tid. Ett tag kände jag mig som Abba. Vad kunde gubbarna lära oss? Nu vet jag.

 21. Sture says:

  @ Peter Krabbe,
  du har tidigare talat om planerna inför valet i höst. Jag tycker att det skulle vara viktigt att börja denna argumentation redan under politikerveckan i Almedalen om det är några som har möjlighet att åka dit. Jag antar att det är svårt att till ett billigt pris få övernattning.

  Dina artiklar om chemtrails är utmärkta att sprida till de politiska partierna långt i förväg. Man kan leta upp e-mailadresser till alla partiers medlemmar, speciellt viktigt för medlemmar i riksdagen. Och där bör varje engagerad kommentator koncentrera sig på bara ett enda parti.
  Sedan har jag en dröm: Att man skulle kunna producera en stor 2 x 3 meter stor reklamskylt som man har med sig framför varje partiordförande när denne håller tal och inte kan undgå att se. På denna skulle man visa en stor bild på chemtrails som åker kors och tvärs på himlen med orden: ”Varför vill ingen diskutera den förgiftning av land, vattendrag och befolkning som dessa plan orsakar med utsläpp av stora mängder aluminium, strontium etc., etc.?”
  Och då kommer diskussionen om globalismen automatiskt upp.

 22. Sture says:

  Det talas mycket om ”energier” i universum som skapar en massa saker. Vad är energi för någonting? Den frågan brukar Nobelpristagaren i fysik 1965, Richard Feyman, lite retligt ställa till sina kollegor. Det är nämligen ingen som vet det – trots att det talas så mycket om.

  Det är befriande att lyssna på sådana som Richard Feynman. Här är han i en annan intervju om vad man vet om ”magnetism”.

 23. Suavalle says:

  Ja, detta är verkligen avväpnande för alla ”magnetisörer” och andra med liknande suddiga uppfattningar…

  Vilken rolig karl!

 24. Not Co2 says:

  Senaste indikationerna gör gällande att de magnetiska polerna håller på att dela sig (4 poler) av de nordliga är den kraftfullaste den som rör sig fort mot Sibiren, så fort att forskare/myndigheter har slutat att rapportera var den befinner sig. Den södra magnetiska pol som är starkast är i rask takt på väg mot Australien. Norr om Australien har ”märkliga” mätningar av vattendjupet registrerats !? Om det är tekniska fel eller ej framgår inte, men havsbotten har enligt rapporter höjts med ca 1000 meter !?

  • peterkrabbe says:

   Det finns många vetenskapsmän som anser att vi är på väg mot ett polskifte. Ett sådant föregås av just detta fenomen, att fler sekundära poler bildas. Vi tror ofta att det faktum att polskiften sker väldigt sällan innebär att det är omöjligt i vår egen nutid. Så är det naturligtvis inte. Man har redan stora problem med navigering både i luften och på havet genom de förändrade magnetfälten. Edgar Cayce har förutsagt stora förändringar i havsnivåer och landsänkningar orsakade av ett förestående polskifte. Detta gjorde han för närmare hundra år sedan.

   • Not Co2 says:

    Jag tror senaste data för arktiska magnetpolen är 84.04 00 North och 128.42 31 East. (?) Den är för tillfället på väg mot Nord Sibiriska Låglandet / Tajmyr halvön.
    Chad Thomas bok: ”The Adam and Eve Story” behandlar ett liknande tema som Edgar Cayce framförde. Men det finns mängder med bevis för att kataklysmer har ägt rum i äldre tider, alla dessa monumentala stenkonstruktioner som våra ”gamla” kulturer har infogat / byggt ovanpå, visar att mycket äldre civilisationer med avancerat kunnande har funnits. De flesta av dem verkar ha drabbats av någon naturkatastrof.
    Piri Reis karta över Antarktis är väl ett hyfsat bevis för att varken klimat eller Moder Jord befinner sig i ett statiskt läge.

 25. Mikael says:

  Intresant läsning.och i samma linje med min teorie.vi mäniskor har en liten inverkan på jorden ,möjligtvis påverkar vi med olika typer av miljö gifter.som går ner i grundvattnet och skadar miljön. Men det direkta hotet för oss mäniskor, är en förändrat magnetfält och pol skifte.som vi mäniskor inte kan påverka.Denna miljöpolitik som förs i dag, är en ekonomisk omfördelnings politik.och en politik som vill visa handlingskraft, enbart för egen vinnings skull.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: