Dags att andas ut?

islamnfokus

 

Som jag skrivit tidigare blir polariseringen i två skilda maktblock i Mellanöstern allt tydligare. Sunnimuslimska länder samlas runt USA och deras allierade – de nya krigshetsarna i Europa – England och Frankrike. Given medlem i detta block är Israel och – efter viss tvekan – nu också Saudiarabien, Libanon och diverse småstater.

På andra sidan har vi den något udda kombinationen av Ryssland, Turkiet, Iran och det plågade Syrien, på ett hörn även det krigsdrabbade Jemen. Sympatierna här ligger hos Shiamuslimerna, även om den religiösa toleransen i detta block är betydligt större. Syrien har en majoritet sunni, men styrs av alawiter (Assad) och ger även plats för kristna, shiiter, ismailiter, judar och druser. Även i Libanon försöker man hantera en religiös blandning genom att fördela höga ämbetsposter efter religion. Kurderna är övervägande sunni, men har också egna religioner som yasidierna och zoroastrism förutom shiiter. Iran har som alla säkert vet en stor dominans av shiiter.

 

De politiskt stabilaste staterna i Mellanöstern är helt uppenbart de som har en någorlunda enhetlig och stabil religionstillhörighet, oavsett vilken. Dit hör Israel, Saudiarabien, Turkiet och Iran. Man kan då inte bortse från att större mångkultur leder till större instabilitet och långvariga konfliktsituationer. Länder som Syrien, Irak och Libanon och som dessutom kringgärdas av de stabila staterna, tycks vara evigt dömda till förödande krigstillstånd. Kompromissviljan är låg och påtryckningarna från ”fränderna” i grannländerna snarare ökar än minskar. Inga överenskommelser tycks hållbara.

 

Orsaken till detta är naturligtvis en bristande tilltro till statens förmåga att styra till allas bästa. Grupper vid makten gynnar sina egna och struntar i andra. Bristen på sociala trygghetssystem tvingar den som kan det att förse sig själv först, innan någon annan får komma i fråga. Där staten borde funnits finns istället stam, klan, familj eller starka individer som trygghetssystem. I ett land utan nationella ekonomiska tillgångar har kanske inte detta så stor betydelse, men när plötsligt det flytande guldet, oljan, får flöda fritt är ett rimligt fördelningssystem en förutsättning för en fredlig tillvaro. När vi tror att vår typ av demokrati är lösningen i alla sammanhang, förstår vi inte att kulturer har ett stort tröghetssystem. Västvärlden har utvecklats till moderna stater under tusen år, Mellanöstern har fått knappt hundra år. Hur tänkte Gud när han lät oljan flöda just här?

Under de senaste åren har respektive blockledare, USA och Ryssland, värvat sina lag, någon har lämnat, någon annan har tillkommit. Osäkerheten om vem som skulle få det starkaste laget har hållit världen i spänning. Alla vet att förutsättningen för en varaktig fred är att maktbalans råder. Att ingen kan besegra den andre utan alltför stora förluster. Ändå räcker oljan till alla, den finns överallt och ingen behöver vara utan. Men så händer det oönskade – Israel hittar olja på mark som man ockuperat i Syrien! Golanhöjderna visar sig ha stora oljefyndigheter, men vem tillhör detta? Det amerikanska oljebolaget Genie Oil, vars styrelse är som filtrerat ur Deep State, står redo att exploatera, men vågar inte innan Syrien är utplånat som stat. För bakom Syrien står Ryssland.

 

Så regnar amerikanska missiler in över Syrien, trots att alla trott att krisen var avblåst, att ISIS krossats trots sin uppbackning av västmakterna. USA vägrar lämna ett fritt och oberoende Syrien trots världssamfundets fördömande, istället bussas de kvarvarande rebellerna runt till nya städer att ockupera. Men hallå, kriget var ju slut?

Israels och USAs strategi bygger på att upphäva gränserna runt Syrien och Irak för att istället bilda tre nya stater, en sunni, en shia och en kurdisk. Med den västra som sunni kan man lägga in Golanhöjdernas olja i västmakternas intressesfär och starta prospekteringen där. Den östra som shia kan man bjuda på – Irak är redan amerikaniserat ekonomiskt – och den norra för kurderna har man redan utlovat som tack för kurdernas medverkan i att upplösa Syrien. Men det hade inte Turkiet tänkt sig, eftersom deras oljetillgångar då skulle hamnat i Kurdistan. Turkiet lierar sig då istället med Rysslandsblocket och USA har bara att konstatera att man gjort självmål.

Den kvarstående frågan är hur hårt USA-blocket vågar satsa mot det ryska. Världen höll andan medan Trump försökte läsa av situationen. Med Turkiet, Iran och Kina i det ryska lägret och därmed halva jordens befolkning på motsatta planhalvan, lär västländerna nu ta det lugnt ett tag för att hitta på nya lösningar. Det innebär att vi nu kan andas ut, åtminstone för tillfället.

 

Frankrike och England är som de forna kolonialmakterna i området ekonomiskt beroende av sina gamla oljeintressen i regionen och USAs intressen är starkt kopplade till Israels. Förre franska presidenten Sarkozy var för 10 år sedan initiativtagare till Medelhavsunionen, med syfte att stärka just Frankrikes roll i MENA-ländernas politik. Macron axlar den manteln. Man kan undra vad Sverige och andra europeiska länder har för anledning att understödja detta, när det kommer att innebära direkta krigshandlingar mot fria nationalstater, sannolikt i namnet av EU.  Det engelska hatet mot Iran har på samma sätt orsak i att utvecklingen i det forna brittiska protektoratet gått mot en frigörelse från väst. All olja i Iran kontrollerades förr av BP (British Petroleum), detta är nu ett minne blott.

Den stora frågan från rubriken är då om jämviktsläget är nått i Mellanöstern och den mentala gränsen mellan öst och väst är fastlagd för rimlig framtid. Jag tror det. Jag tror samtidigt att Trump väljer att visa sin kompetens som affärsman snarare än politiker och att ett närliggande möte med Putin kommer att innebära en byteshandel, där Putin får offra Syrien mot att Trump släpper Ukraina, Georgien och Rysslands övriga närområde tillsammans med upphävda ekonomiska sanktioner. Trumps problem kommer att bli sionisterna i Tel Aviv och Washington, som har tunga intressen i båda områdena och sannolikt inte är lika kompromissvilliga. Där avgörs Trumps framtid.

 

Peter Krabbe

50 Responses to Dags att andas ut?

 1. Lilla fröken PK says:

  Man kan hoppas att teknikutvecklingen gör att oljans strategiska roll tonar ut så att kampen om denna resurs inte fortsätter att styra storpolitiken. Om Trumps påstådda förhandlingsskicklighet kan skapa stabilitet i Mellanöstern, för att inte tala om Korea, är han värd all beundran.

  • peterkrabbe says:

   Oljan kommer att vara styrande under många decennier framåt. I takt med den nya världens urbanisering kommer oljebehovet att vara evigt växande, petroleumindustrins produkter är inte bara energi utan också alla plaster som helt dominerar vår vardag. Våra samhällen skulle inte fungera utan tillgång till plast i olika former.
   Det man kan hoppas av Trump som affärsman är att han förstår att välstånd byggs genom handel och utbyte av tjänster, inte genom stöld och våld som varit USAs hittillsvarande politik. Inte ens en amerikan kan bortse från att Kinas framgångar bygger på en kombination av handel och en rimlig fördelningspolitik. Det måste svida att se att andra har ett bättre koncept.

   • Kina har varit sluga, dom erövrar världen med handel och utbyte. Små utgifter, ingen vapen/militär satsning. Plasten är en biprodukt till oljan som har oerhörda möjligheter. Nästan som Hemp/cannabis växten som är nedbrytbar om vi tänker på miljön. Skillnaden är att det går inte att bygga hus/bilar/broar av plast, för plast är inte nedbrytbart, men det är hemp

 2. Dan Persson says:

  Mycket välskrivet och begripligt i jmfr. med annan information !
  Tack Peter

 3. Fiskargubben says:

  Peter, hela världen är upp och ned. Den omedelbara krigsrisken är borta, men vi har stora problem som kan eskalera. Jag tvivlar på att Ryssland byter Syrien mot Ukraina. Vem kan i så fall lita på Moskva? Kanske några mindre köttben utväxlas av parterna.

  Ryska UD hävdar att behållare med ”klorgas från Tyskland” och ”rökbomber från Salisbury” har hittats i östra Ghouta i Syrien. (FRN rapporterar också).

  https://www.dn.se/nyheter/varlden/ryssland-kemvapen-fran-salisbury-hittade-i-ghouta/

  He went on to say that “they discovered a lot of the chemical substance of hexamine that can be used for production of explosives as well as for synthesis of the poisonous substance sarin.”

  https://www.fort-russ.com/2018/04/chemical-substance-of-hexamine-found-in-douma-laboratory-russian-mod/

  ”According to Viktor Murakhovsky, member of the advisory council of the Russian Military-Industrial Commission, two cruise missiles that had failed to detonate during the US-led strike on Syria and were reportedly handed over to Russia by the Syrian military may come in handy for Russian specialists.”

  https://sputniknews.com/russia/201804191063713142-russia-us-unexploded-missiles-syria/

  ”Earlier Ofcom published an official warning, in which it openly linked the revocation of the license from Russia Today to the case of the Skripals. It is pointed out that RT is a pro-Russian channel, and Russia, it is likely, illegally used force in the territory of Great Britain. Consequently, the channel’s activities on the territory of the kingdom may not comply with the accepted norms.”

  https://www.fort-russ.com/2018/04/did-uk-fake-the-skripal-case-to-shut-down-rt/

  The British delegation to the OPCW has admitted that international chemical weapons inspectors did not confirm the origin of the nerve agent used in the Salisbury ex-spy poisoning.

  https://www.rt.com/uk/424478-skripal-opcw-origin-poison/

  Julia Skripals pojkvän sägs ha försvunnit, men det kanske bara är ett rykte.

 4. Mo says:

  Peter, på vems sida befinner sig Tyskland i detta strategispel ?

  • peterkrabbe says:

   Mo, Tyskland är militärt en helt integrerad del av NATO som man undviker att använda internationellt av förklarliga skäl. Merkel försöker återupprätta landets heder genom att vara medlare och förhandlingspart i konfliktområden, närmast nu i Ryssland – Ukrainakonflikten, där man försöker balansera handelsutbyte, typ gas och olja till Europa mot NATOs intresse av Ukraina. Eftersom man är helt under klacken på USA och britterna är detta mödosamt, NATO gör i praktiken vad man vill i Tyskland.
   Samtidigt är Tyskland ekonomiskt den ledande nationen i EU, vilket försätter landet i ett moraliskt dilemma, resultatet blir den överdrivet stora invandringen för att döva sitt samvete. Märkligt nog gör Sverige, som inte alls har samma bakgrund, samma sak.
   Frankrike försöker desperat bilda en inre allians med Tyskland för att ”byta” sin starka militär mot Tysklands ekonomiska styrka. Man är livrädda för en framtid där NATO släpper sitt strypkoppel på Tyskland, exempelvis genom att Trump vill minska det militära samarbetet av kostnadsskäl, och att Tyskland då väljer att på nytt gå sin egen väg. Tyskland har ingen större nytta av invandringen, förutom som arbetskraft, medan Frankrike har nykoloniala ambitioner i MENA och därför vill dela på den bördan.
   Jag tror att de unga tyskarna snart fått nog både av moralkakor om antisemitism och av invandring och kommer att kräva förändring och en ny syn på historien. När Merkel åker ut i nästa val kommer mycket att bli annorlunda i Tyskland.

   • Mo says:

    Man kanske kan hoppas på att Tyskland får en tydligare roll efter Brexit, britterna vill väl ägna sig åt samväldet ? Förhoppningsvis har Tyskland förutsättningar att förbättra samarbetet österut och Europa frigöra sig från det koloniala arvet. Macron vet man inte riktigt vems intresse han företräder.

    • peterkrabbe says:

     Det har du helt rätt i. Tyskland och Ryssland i sin nuvarande form kommer inte att ha några större problem med att komma överens om världspolitiken. Bromsen är Merkel och USAs grepp om henne. Med en ny ledare som är lyhörd för den växande Östeuropeiska nationalismen kommer Frankrike i sin ensamhet att reduceras till en patetisk rest av det gamla EU. Denna utvecklingen kommer. Sionisterna i USA försöker desperat att behålla den moraliska tvångströjan på Tyskland genom att spela på förintelsen, men allt fler tyskar börjar ifrågasätta vad det egentligen handlade om.

     • Mo says:

      Förintelsen var en stor tragik för judarna inte minst pga sionisternas taskspeleri. Men vedergällning hör till svunna tider och i dagens ljus finns det bättre lösningar. Tyskland har hjälpt Israel mycket ekonomiskt och kanske vänskapsband kan knytas ?

 5. Loa says:

  ”… där Putin får offra Syrien” – det hoppas jag verkligen inte! Trump, Putin och Assad samarbetar ju redan, för att ge krigshetsarna ett köttben och i rökridån slänga iväg missiler till icke offentliggjorda mål… Bara att det inte nått svensk msm, för att inte tala om Margot Wallström – pinsam FN-värdinna. (Mycket trevlig bieffekt är att Skåne varit HELT chemtrailsfritt denna gudasända lördag. OCH jag hör att de ska fortsätta Backåkrasejouren i morgon – denna helg kommer att gå till den skånska väderhistorien.)

 6. Britt - Marie Aspenlind says:

  Israel har egna kolossalt stora fyndigheter av olja och gas. De behöver inte oljan vid Golanhöjderna.
  Gamla testamentet har över 300 profetior om Israel, det judiska folket och deras utspridande över världen, förföljelser samt ”återvändande”. Nuläget i MÖ hittar man beskrivet i Hesekiel 38: 2 – 19. Put = Libyen, Kush = Sudan. Jafets söner förknippas ofta med Turkiet, liksom Bet Togarma. Där nämns perserriket, Iran, så även landet norr om Israel = Turkiet samt ” längst upp i norr” = Ryssland. ” Gog, fursten av Meshek och Tubal.” Dvs. Moskva och Tobolsk osv. Hesekiel 36 – 39 är minst sagt intressanta kapitel. Så ock Jesaja 17:1. En urgammal kulturstad, som aldrig varit helt förstörd.
  ( Förutvetande är inte predestination.)

  • Fiskargubben says:

   Du kan din Bibel, Britt-Marie. Det är intressant att några av de som tänker andligt också studerar världssituationen. Paulus var hantverkare, tältmakare, och också skriftlärd. Det skapade om hans huvud. En teolog säger att det kan ha tagit Paulus sex månader att skriva ett av sina brev. Vår vetenskap började med kristendomen. Vi kunde ägna två timmar åt analys av en enda vers och ändå inte bli färdiga. Studiet tar aldrig slut, vare sig i detta liv eller nästa. Den lilla teologi jag läste förberedde mig för universitetet. Det finns så många dimensioner på Ordet och vetenskap är inte lätt. Herren var timmerman, men Han kunde både läsa och skriva.

   Du får gärna läsa efter bokstaven, men jag vill berätta vad Swedenborg säger. Kungarna i norr och söder är två helt olika herrar och den senare är inte bäst. På sätt och vis har kungen i norr redan kommit till Eretz Israel. De israeliska planerna för Syrien med stöd till islamister fungerar inte nu. Några placerar kungen i Turkiet och andra i Ryssland. En judisk forskare placerade Togarma i Tyskland för länge sen. Vårt problem är att Ryssland inte fanns när den delen av Bibeln skrevs. Vi gissar. Vår första svenska Bibel var inte en riktig Bibel. Den berättade att svenskarna var jordens salt och släkt med det judiska folket. Det var en propagandaskrift.

   Swedenborg omvärderar Esau, en symbol för kärlek, på ett förvånande sätt, men det är för mycket att gå in på. Det kan bara backas upp med Bibelreferenser för att förstås.

   Du har tidigare berättat att Israel redan har olja, men mycket brukar vilja ha mer. Vi ska önska Israel väl, men vi är fria att kritisera politiken. Som vi önskar Sverige väl och gisslar våra politiker.

   • Britt - Marie Aspenlind says:

    Att Gud vet hur folken kommer att agera är en sak. Att profetera – som i Hesekiel eller Sakarja – är ett bevis för Guds makt och ges ju av omsorg, så att folket vet hur de ska tolka läget och vara beredda på framtiden.
    Förbundet med judarna är evigt, dvs så länge sol och måne rör sig i sina banor består det. Jeremia 31: 35-35! Romarbrevet kap 9 – 11 är solklara i denna fråga. Det gamla och det nya förbundet tror jag löper parallellt. I Upp. talas om att de sjunger både ” Mose och Lammets sång”… Som kristna ympas vi in i ” det äkta olivträdet”. Det äkta är och förblir Israel, oavsett hur de lyckas eller inte. Gud ångrar inte sina gåvor. Men att ” vara utvalda” för en specifik uppgift är ju både en välsignelse och en tung börda. Det är bl a därför de inte missionerar.
    De är redan en stor välsignelse, trots bara sina 70 år som stat. Vattenrening, jordbruk, teknologi, läkarvetenskap, mediciner, tvåa i världen per capita vad gäller patent och nya delar i våra datorer samt smartphones etc. De är 2 % av världens befolkning och hela 33 % av alla Nobelpris har gått till judar. Varför frågar sig inte folk vad de har som vi kan lära oss av?
    All text diskuteras. Man måste ha en studiekamrat som man gör detta med. Det skrivna ordet står i centrum. Religionen levs ut och förs vidare inom familjerna. Man lever med en klar tolkning av världen.
    De utvaldes ” därför att Herren älskade dem” och som du skrev inte var bättre än andra. Han har likt Jönssonligan – en plan – om än av högre skola.
    Det finns inga texter som är så ärliga, vackra och stötande mot vår egen stolthet som Bibelns texter! De är levande texter. Varför?

    • Fiskargubben says:

     Tack för ditt svar, Britt-Marie. Det jag tror mig veta är att solen en dag går upp i väst. Judar, kristna och muslimer har det i sina skrifter. Jag vet ingenting, men jag tror att denna Herrens stora dag ändrar allt. Swedenborg säger att Herren ständigt kommer tillbaka när ondskan tilltar, men vi ska också vänta en speciell stor dag. Jag är inte profet, ingen auktoritet alls, men så tror jag. När jag hade några svåra år kom Han hela tiden. Sånt vill jag vittna om.

     Min klassföreståndare tog mig genom realskolan. Han var ett föredöme för män och han var jude.

     Romarna föredrog semitiska slavar för att de var arbetssamma och klyftiga. Italien är ett närmast semitiskt land till stor del, men det vill inte italienarna veta. Några av mina förfäder kom från det germanska Norditalien, men inte vet jag vilka andra rötter jag har från Italien.

     Ordet lever. Ordet blev kött och vandrade ibland oss. Vi kan studera Ordet hur länge som helst och aldrig bli färdiga. Jag kan leda mina barn till Herren, men sen måste de själva arbeta vidare. Jag kom till Honom med massor av tankearbete. Det handlar inta bara om tro, det handlar om förstånd. Om jag utövar prästvälde i familjen så kränker jag barnens förståndsgåvor och det vore ett övergrepp.

     Sabbaten, vilodagen, gåvodagen, är inte avskaffad. Du kan ha rätt i att förbunden nu löper parallellt.

  • peterkrabbe says:

   Det finns inga möjligheter idag att förbise framtida oljefyndigheter. De nuvarande är tidsbegränsade och töms succesivt och måste ersättas långsiktigt. Detta är bakgrunden till att Saudiarabien nu sålt stora andelar av sitt oljebolag till Ryssland, att få loss kapital för att bygga upp en alternativ industri i västra Saudiarabien. Utvinningen minskar redan och bedöms vara olönsam i ett femtioårsperspektiv. Dessutom är västsidans oljereserver basen för petrodollarns stabilitet.

  • Då kan väl israel ge tillbaka golanhöjderna till syrien,,,om dom har egna kolossala fyndigheter. Det har väl aldrig varit så att mycket vill ha mer…..smile

  • Fiskargubben says:

   Britt-Marie, Abraham hade två söner. Isak och Ismael. Den senare fick stora löften i Bibeln och anses vara arabernas stamfader. Abrahams säd bor då redan i de arabiska länder Israel gärna tar över. Så kan man också se på Eretz Israel. De religiösa och politiska synpunkterna går isär. Jag misstänker att Iraks förstörelse var en hämnd för den babyloniska fångenskapen, men den drabbade ju många araber.

 7. Är det någon som vet mer om ‘Stor-Israel’? På Jan Millds blogg beskriver en kommentar hur Israel vill utöka sin landmassa.

  ‘Orsaken till det som sker i Syrien är enkel: Den sionistiska staten Israel utropades 1948 i Palestina och då startade folkmordet på palestinierna. Men inte nog med det – den flagga man antog visar, att man inte kommer att nöja sig med etnisk rensning av palestinierna inom nuvarande gränser. Flaggan har en davidsstjärna centralt placerad, symboliserande Israel. Ovanom och nedom den finns två blåa linjer, där den övre symboliserar floden Eufrat (belägen i norra Syrien), den nedre symboliserar Nilen. Ambitionen är alltså, att Israel skall lägga beslag på allt territorium mellan dessa floder.

  I ett tidigare inlägg skriver Peter Krabbe om hur Israel ska ha utökat sin landmassa redan 2025.
  Judiska profetior bekräftar detta.

  • peterkrabbe says:

   I min artikel från förra året Mellanöstern i fokus och länken där till Global Research kan du läsa mer om detta, projektet med Storisrael kallas the Yinon Plan.

 8. peterkrabbe says:

  https://www.rt.com/news/424795-erdogan-threat-strategic-partners/ Oenigheten mellan USA och Turkiet om kurdfrågan kan leda till att Turkiet lämnar NATO. Detta vore en fullträff för Ryssland!

  • Fiskargubben says:

   Peter, Turkiet har stora ekonomiska problem. Liran har tappat i värde. Det är andra gången Turkiet är olydigt och andra gången valutan faller. Erdogan vet säkert vilka som har orsakat det. Turkiet kanske lämnar Nato.

   Syriska upprorsmakare lämnar över sina vapen. Några missiler antas vara amerikanska.

   En tysk journalist säger att upprorsmakarna iscensatte den kemiska attacken.

 9. petergrafstrm says:

  Storisrael är ur imperiets synvinkel en helt naturlig planering som en följd av Britternas 200-åriga projekt för att utvidga imperiet som ett hinder för rivalerna att flytta fram positionerna. Frankrike och som Britterna då fruktade även Ryssland. Israel uppträder med djärvheten hos en del av ett mäktigt imperium inte med självbevarelsedriften hos en självständig nationalstat.
  Enligt insiders från City of London består det Brittiska imperiet genom sin dominans över ekonomin via offshorebankerna.
  http://www.larouchepub.com/other/2018/4516_inconvenient_proof.html
  Filmen The Spider’s Web is co-produced by Tax Justice Network founder John Christensen, and is based in part on a 2011 book, Treasure Islands, by expert on British offshore havens Nicholas Shaxson; an interview with Shaxson is one of its major elements. Christensen has the expertise of having “gone under cover” as advisor to the Queen’s government of the island of Jersey for a number of years.
  It lays bare the tremendous damage the City of London and its banks have done to the world economy—and the U.S. economy—since the 1960s. In its title, its creators are not referring to a secondary British empire, but to the re-establishment of the British Empire after its decisive military demise in the 1950s.
  Tysklands enande skedde i samförstånd med Rothschilds och med (den tyskättade) drottning Victorias gillande.
  Detta nämnt eftersom en helt annan framtid då kunde ha följt med Tyskland som det naturliga maktcentrum.
  Det var bla prinsen av Wales, sedermera kung Edward VII och Cecil Rhodes hemliga elitsällskap som framkallade den värld vi nu betraktar. Israel skulle inte ha existerat om inte Edwards falang lyckats. Victoria anklagade även Edward för att ha orsakat hennes älskade tyske makes död.

 10. Mjölner says:

  Finnian Cunningham , Sputnik News skriver, – Trump May and Macron tree politically damaged leaders – are pushing a war in Syria out of venal expediense. Regardless of any proof to justify their aggression, and regardless of the very grave repercussions involving a world war. Washington, London and Paris are currently supporting a genocidal war by Saudi Arabia against Yemen, where millions of children starving to death due to a blockade of the country. Till supporterklubben kan vi även räkna lilla Sverige. Världens femininaste statsminister med hucklefösett damparty fjäskade till sig (efter några nödvändiga förturer) ett avtal om vapenleveranser till Saudi.

 11. Loa says:

  Toronto nu. Observera visitkortet t.h. (skon)

  ?tfw_site=FriaTider&ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.friatider.se%2Fsk-pbil-har-k-rt-i-folkmassa-flera-d-da

 12. Fiskargubben says:

  Igår rapporterades att Israel attackerade Syrien igen. Varför stödjer Israel Isis?

  ”Israel has attacked Syria with a missile strike targeting a position held by the Syrian Arab Army in al-Kom, a town near the occupied Golan Heights in Syria. This comes as the government forces crackdown on ISIS and related jihadi groups in the area. Israel’s history of supporting ISIS has been documented by Atlanticist press as well.”

  https://www.fort-russ.com/2018/04/breaking-israel-defends-isis-and-attacks-syria-near-golan-heights/

  • peterkrabbe says:

   Svaret är de två som jag angett i artikeln: Att befästa oljetillgångarna i Golanhöjderna och att bidra till bildandet av Sunnistaten som avses ersätta Syrien – den avses bli en formell hemvist för ISIS. Att västalliansen kan tro att de skulle kunna kontrollera en sådan stat är smått otroligt, men tydligen sant.

   • Fiskargubben says:

    Du har alldeles rätt, Peter. Jag uttryckte mig klantigt. Jag menar att det inte finns principer i det israeliska agerandet. Palestinierna har det svårt, men Israel hjälper Isis. Dess soldater har fått vård på israeliska sjukhus. Det måste finnas principer för att komma rätt. Det är bara att se på president Putin. Politiken tjänar inte Israel.

 13. Mo says:

  Irans stöd till Hamas och Hizbollah torde väl även ha betydelse för önskan om en skyddande västallierad sunnistat.

  • peterkrabbe says:

   Säkert. Det handlar från västsidan också om att stoppa Irans exportmöjlighet av olja till Europa via Medelhavet. Detta samtidigt som Saudialliansen vill dra sina pipelines till Turkiet genom Sunnistaten /Ex Syrien.

   • ragnhild says:

    Jeg har en god analyse til ditt svar som peker på ex Syrien. Se min neste kommentar. Trump må vi bare gi opp som jeg ser det, som han sier: ”Vi skulle tatt oljen i Irak”. Nå i øst-Syria er det USA som har okkupert/overtatt den store lukrative oljen fra ”ISIS-terroristene”/sunniene som vil bli tilgodesett av USA, Israel og Saudi Arabia/ og deres europeiske medløpere. Men den statens ledere skal nok bli håndplukket. Assad blir uomtvistelig trengt opp i et lite hjørne i beste fall, med sine mest trofaste tilhengere, allawittene.

    Litt pusterom her, gitt av en som utviser integritet, det gjelder russlands utenriksminister, intervjuet av vestlig BBC-journalist. INGEN god reklame for UK.

    Rent morsomt/avslørende synes jeg i etterkant, noe uutholdelig mens det pågikk:

    • ragnhild says:

     Her er globalresearch-analysen:

     https://www.globalresearch.ca/might-trump-ask-israel-to-fund-americas-invasion-occupation-of-syria/5637530

     Nå blir det spennende. Vestens intensjoner er ikke trukket. Vil vi se Russland komme dem i møte, forhandle med dem om Syria?

     Samme side har en bukett av informerende artikler denne uken. Det er velkomment, da siste tids hendelser har forsterket en allminnelig borgers uro. Svar i form av gode analyser hjelper på, eks. din Peter Krabbe.

     Når våre egne land tydelig utviser sin lojalitet til imperialistene holder det hardt. Hvor ble det av folkestyre, druknet i løgn og bedrag? Ja, iflg. meg!

    • Loa says:

     Gud, så dålig Sackur är! ”Intervju”. Han tror han bedriver hard talk, när han bara käftar emot sin gäst, obevisade anklagelser som Lavrov är inbjuden att bemöta. Tittaren blev nästan hänvisad till att läsa läppar, eftersom Sackur överröstade sitt objekt… Otroligt oproffsigt. Lavrov var desto mer classy och informativ. Så betryggande att han är rysk utrikesminister. Mycket dåligt att UK /NATO stängt de kommunikationskanaler han nämnde.

     • Suavalle says:

      Jag undrar om jag någonsin upplevt att en journalist gjort bort sig så enormt.

      BBC är ju en av globalisternas ledande ”tal-trattar”.

      Globalisterna blir allt desperatare och begår det ena stora misstaget efter det andra.

 14. Fiskargubben says:

  Opcw hittade inga kemiska vapen i Syrien. Har det rapporterats i Sverige?

  ”Chief of the Main Operational Directorate of the Russian General Staff Col. Gen. Sergey Rudskoy has announced that the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) had confirmed that there were no chemical weapons found at the Barzeh research center in Damascus despite the US officials’ claims.”

  https://sputniknews.com/middleeast/201804251063884207-opcw-chemical-weapons-syria-damascus/

  Videon är kort, men lite får man se.

  Russian MoD Shows US Tomahawk Missiles Found in Syria After US-Led Strike

  Russia Starts Production of S-400 Missile Systems for Turkey

  https://sputniknews.com/military/201804251063886243-s400-missiles-russia-turkey/

  faktiskt.eu är en ny lovande site. faktiskt.se är bara gamla msm. Samma gamla larv.

 15. Mjölner says:

  Lögnarna i OPCW hårt pressade säger den Ryske delegaten Aleksandr Sjulgin.

  De tre angriparländernas delegater var hårt pressade vid OPCW:s möte och undvek helt att
  gå till omröstning om ett förslag från Ryssland och Iran. Ryssland kan vid nästa möte i OPCW
  förete vittnen som deltagit i iscensatta gasanfall i Syrien.
  Vi varnade dem att vid nästa möte ta med oss personer som deltog i Vita Hjälmarnnas
  iscensättning. Vittnen som medvetet eller omedvetet varit delaktiga i provokationerna i
  Douma eller Khan -Sheikhun, sade Sjulgin till Tass.

 16. Sture says:

  @ Fiskargubben, angående dina kommentarer till BrittMarie Aspenlind:
  Det står visserligen om judarnas utspridning till hela världen och återvändande till den nybildade staten Israel i Bibeln. Men jag har svårt att tro att Gud ”planerat” detta utan detta återvändande verkar ha planerats och utförts av satanisterna kring Luciferdyrkarna.

  Jag har läst f.d. PLO-terroristen och jihadisten Walid Shoebats bok ”God’s war on Terror”. Den bygger på 15 års studier av Bibelns profetior och han förlägger ‘Gog’ och ‘Magog’ till områdena för tidigare Khazarien (judiskt) och Tjetjenien (muslimskt), dvs. i ‘norr’ men ändå södra Ryssland. Det verkar rimligt.

  Han är nog inte helt korrekt – men intressant. Han tror t. ex. att ‘Babylons sköka’ är Saudiarabien men om man läser Jakob Lorbers bok ‘The Great Gospel of John’ så framgår uttryckligen i bok 23 kapitel 8-12 att med detta uttryck avses den ‘ceremoniella’ katolska kyrkan med sin ‘falska profet’, påven. Och detta har ju många forskare inom profetiaforskningen länge varit inne på.
  Jesus gör här i dessa 5 kapitel en liten paus i berättelsen om lärljungarna och pratar nutid som ett Nota bene. Det kan också vara intressant att veta att Jakob Lorber själv var just ‘katolik’ – men tydligen ändå var tvungen att svälja denna beska karamell.

  När det gäller judarnas anspråk på att vara ‘Guds utvalda folk’ så anmärker Jesus bara att ”jo, de säger visst så om sig själva, fortfarande”. Det vill säga att detta förbund är för länge sedan upphävt och jag har svårt att tro att Jesus Kristus kan stödja någonting av det som judarna gjort under de senaste tvåtusen åren, lögner, bedrägerier osv.
  Därför tror jag inte alls på någon särskild kärlek till judarna som folk, tvärtom. Däremot älskar Gud de indviduella judarna lika mycket som han älskar alla andra människor (men inte mer) och det är min övertygelse att dessa under de närmaste decennierna kommer att lämna ‘judendomen’ i stor utsträckning. Det är hög tid för dem nu att ge upp sitt motstånd mot Jesus Kristus, som med konstlade medel upprätthållits i tvåtusen år.

  • Suavalle says:

   Judarna var ett utvalt folk. Det fanns anledning till det. Men de svek detta förtroende. Templets herrar förvandlades till giriga utnyttjande människor.

   Judas Iskariot var en av dem som stod Jesus nära. Han svek det förtroende han hade fått.

   Judarnas utvaldhet hade också en symbolisk innebörd.

  • Suavalle says:

   Förresten, ”Magog” was George H.W. Bush’s nickname at Skulles and Bones.

  • Fiskargubben says:

   Sture, jag tror att vi måste skilja på vad Herren gör och vad Han tillåter. Han startar aldrig krig på jorden, men Han tillåter dem ibland. Boken om Herrens krig (andliga och ständigt pågående) sägs vara förlorad, men Swedenborg säger att den är bevarad i Stora Tartariet, dvs i en del av Ryssland.

   Jag tror också att kazarerna kan vara makten från norr, men det är ett känsligt ämne som jag har velat undvika, eftersom jag inte vill anklaga folkgrupper. Swedenborg menar dock att Nordens konung är bättre än Söderns och då kan han syfta på Ryssland. Det här är svårt att reda ut.

   Judarna utvaldes för att de är envisa och skulle bevara Ordet, inte för att de är bättre än andra. Det ändrades när kristna referenser rensades bort, men dem har vi i både Septuaginta och Vulgata av Guds försyn.

   Jag väntar på Herrens stora dag, som jag tror kommer att lösa alla våra religiösa problem. Judarna kommer att konvertera och vi också. Jag är tacksam för att du påminner mig om Lorber. Han är bra och du sprider hans budskap. Vittnena kommer till liv på tredje dagen. Detta är tredje dagen och Peter Krabbe släpper fram oss. Det är gryningen.

   • petergrafstrm says:

    De kristna zionisterna i Usa tror ju att judarna skall konvertera till kristendomen.
    Efter tredje världskriget eller ngt ditåt.
    Men till vad ska Fiskargubben konverteras? ‘Vi också’ skriver du.

    • Sture says:

     @ petergrafstrm,
     jag tror inte att Fiskargubben syftade på sig själv utan på ”de kristna” i Sverige och i världen.

     En del av det kristna arvet såsom det utformats av katolska kyrkan från fyrahundratalet och även en del av det protestantiska budskapet är förvanskat och kommer att försvinna och ge plats för en mycket mera äkta kristendom.
     Det som kommer att försvinna är judendom, katolicism, protestantism och Islam. Och det som också kommer att försvinna är rabbinernas, prästernas och imamernas roll som ”förmedlare”av och mellanhand för kommunikation mellan JesusKristus/Gud. Genom denna position som de tagit för sig själva så topprider de folk. Man behöver varken rabbiner, präster, mullor eller imamer för att kommunicera med JesusKristus/Gud – utan detta är en direkt kommunikation, som alla människor kan upprätta. Och så kommer det också att bli.Det är denna konversion som kommer att ske.

     • Mo says:

      Alla människor har förmågan och när vi bejakar vår fullständighet i kontakten med det gudomliga så bryts vår ensamhet.

    • Fiskargubben says:

     Herrens stora dag är ett mysterium vi inte förstår. Jag vet inte vad som kommer att hända och bara gissar att vi får en ny uppenbarelse. Då får vi alla tänka om och lära nytt. 3,5 år är en ofullständig tid. 7 är ett fullständigt tal. Det kan man tolka som om Herren ingriper för att situationen är hopplös. Jag och Sture blickar västerut och väntar.

     • Lassekniven says:

      Sture och Fiskargubben
      Jesus säger: där två eller tre av er samlas i mitt namn där är jag mitt ibland er.
      Detta tror jag är en av Jesus viktigaste utsagor. Det är starkt.
      När det gäller tidsperspektivet för förändring skall människorna inte veta detta exakt, bara att förändringen kommer: kanske imorgon eller om 100 år eller 500 år. Intuitivt känner att människorna är mogna om cirka 200 år men personligen önskar jag att Guds kommer imorgon.

    • Mo says:

     peterg, de kristna zionisternas starka längtan tillbaks till Sion har pågått i många år. Tempelriddarnas korståg var bara början, vem som skall omvända vem återstår att se, kanske den stora vinnaren håller sig tyst i bakgrunden och väntar på sin tur.

     • petergrafstrm says:

      Mo
      Den variant av zionismen som Britterna inympade i Usa under 1800-talet innebär att anhängarna förväntar sig ett apokalyptiskt krig som judarna utkämpar medan de krista zionisterna förväntar sig att själva vara godkända utan deltagande i det kriget. Enligt förutsägelsen skall Frälsaren nedstiga från himlen och upprätta sitt jordiska tusenårsrike. Judarna (om dom överlever kriget) har att vackert omvända sig till kristendomen. Britterna använde sig selektivt av bibeltexter men lade också till det för NWO användbara begreppet Rapture. Det utnyttjas av Usa bla i Afrika och Sydamerika för att undergräva traditionella värderingar. Man ska ist bejaka drastiska förändringar.

 17. mats says:

  Personligen tycker inte jag att man brottas med skriften för att få den att passa till sin egen uppfattning. Jag har svårt att förstå hur man kan läsa hes 35- 39 på ett annat sätt än att Gud fört Judarna tillbaka. INTE för att det förtjänar det utan för att visa sin helighet för andra folk. God visste att de skulle bli ett bångstyrigt folk, inte att lita på. Därför var endast Gud själv med vid Sermonin som befäste förbundet med Abraham. God kommer väcka folket slängaa ut deras stenhjärtan och ge dem ett hjärta av kött. Sakaria berättar om hur Jerusalem kommer bli en lyftesten för hela värden. Gud kommer hjälpa Jerusalem, invånarna kommer efter hjälpen inse vad de gjort och sörja för den de genomborrat som man sörjer sin ende son. Bara för att vi inte gillar en satanistisk elit ska vi inte låta oss bortse från det Bibeln faktiskt säger. Då det gäller löftena till araberna så kontrollerar de väl 95 %, jag kommer inte ihåg riktigt men de har så det räcker . De har trängt undan o förtryckt Berber, Kopter, Nubier, Assyrier , Armenier kurder o Judar. I övrigt håller jag med Sture
  Ser föresten att Corsi för första gången uttrycker stor frustration över DJT o Q

 18. Fiskargubben says:

  Den här videon hjälper inte många, men några kan språket. Själv såg jag bara början. Det viktiga är att en syrisk pojke vittnade i Opcw och jag har ännu inte sett det rapporterat i Sverige. Åtminstone här kan det dokumenteras. Peter Krabbe, jag tycker mig ana viss konkurrens i bloggosfären och försöker fördela mina gracer.

  Россия проводит брифинг в ОЗХО с участием свидетелей «химатаки» в сирийской Думе

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: