Vem var det som trampade i myrstacken?

Anders Sten 2

 

De flesta som med fasa åser det muslimska Mellanösterns resning och aggression mot väst i våra dagar har mycket begränsade kunskaper om bakgrunden. Låt oss därför hålla en liten historielektion i ämnet!

 

Under mer än sex århundraden bestod Mellanöstern av ett gränslöst land, det turkiska Ottomanska Imperiet, ett rike som kunde hållas samman genom att turkarna medvetet behöll och understödde de lokala eliterna och respekterade deras kulturer, språk och varierande religioner. Detta utan att släppa den egna muslimska religionens överordnade roll. Med tanke på diversiteten i detta enorma rike får man se rikets beständighet som ett rent konststycke, inspirerat av det tidigare moriska Spaniens likaledes 800-åriga samhällssystem.

 

Problemen för muslimerna började genom det ökande intresset för regionen i England och Frankrike. Frankrike gick in i Egypten under Napoleon och tömde landet på skatter och konstverk. Den egentliga orsaken var dock planerna på att bygga Suezkanalen, vilket förverkligades 1867. Detta skulle revolutionera handeln med Asien och de brittiska kolonierna och britterna var inte sena att ta kontrollen över både Egypten och kanalen, som 1882 tillföll England. En nationell arabisk frihetsrörelse under Ahmed Urabi trodde sig kunna driva ut britterna ur Egypten, men misslyckades naturligtvis, för den Ottomanske sultanen återstod bara att åse hur kolonialmakterna började knapra på kakan. Den brittiske premiärministern Disraeli lurade till sig Cypern i utbyte mot att hjälpa sultanen återta kontrollen på Balkan, vilket inte skedde.

 

Under tiden fram till det första världskriget ledde britterna och fransmännen arbetet med att underminera det Ottomanska riket på för oss idag välkänt sätt. Genom att finansiera ”utvecklingsarbete” sattes sultanen i skuld och utan möjlighet att återbetala lånen började karusellen att snurra. Försöken att höja skatterna skapade revolter som kvästes genom att minska oberoende och opposition. Det turkiska språket infördes överallt och etnisk underkastelse blev lösningen för att hålla samman ett krackelerande rike. Britterna ställde villigt upp med militär för ändamålet. Samtidigt började doften av olja att kittla de brittiska näsorna.

År 1881 tvingades sultan Abdul Hamid II att godkänna Public Dept Administration med mandat för västerländska banker att styra över den skapade statsskulden och därmed över sultanatets inkomster. PDA hade rätten att ta ur statens kassa för att i första hand täcka sina egna fordringar. Sultanen kunde inte göra annat än att se på. Idag har IMF motsvarande funktion. Britterna utnyttjade situationen till att 1899 proklamera nuvarande Kuwait som brittiskt protektorat och placera en örlogsbas där, samt till att understödja arabiska nationella rörelser i syfte att reducera det Ottomanska riket till nuvarande Turkiet.

 

För den uppmärksamme läsaren behöver jag inte förklara likheterna i metodik med vad som händer i Europa idag, men mer om detta senare. Med den ekonomiska makten i händerna behövs inga gevär, nåväl, kanske behöver man skjuta ihjäl en och annan som protesterar…

Vad gjorde man då, när nu sultanen var satt i skuldbåset? Egypten var säkrat, återstod att ta hand om den arabiska halvön. Sherif Hussein ibn Ali hette emiren i Mecka. När det första världskriget nu bröt ut tog sultanen parti för tyskarna, vilket kunde utnyttjas av arabledarna till en utbrytning genom att liera sig med den allierade trippelententen istället. Engelsmännen, genom den brittiske utrikesministern Lord Kitchener, kunde nu enkelt övertala de arabiska ledarna att ställa upp på de allierades sida i utbyte mot stöd för ett Arabiskt Islamiskt Kalifat, oberoende av det Ottomanska riket. Kalifatet skulle få omfatta allt land mellan Egypten och Persien och Hussein skulle få bli dess ledare. T E Lawrence sattes in som militär ”konsult” för att leda kampen mot turkarna.

 

Det skulle snart visa sig att engelsmännen spelade under täcket. Samtidigt som Hussein fick sina löften om kalifatet gavs samma löften till rivalen Ibn Saud. Saud var ledare för en fundamentalistisk sekt vid namn Wahhabi, som skulle bli basen för Sunni Islam. För att ha tummen i ögat på båda två sändes Lawrence till Hussein och John Philby till Saud, man behövde deras förenade styrkor.

Under pågående krig, år 1916, fullbordades förräderiet mot araberna genom Sykes-Picot pakten, en hemlig plan för hur Mellanöstern skulle delas upp mellan de allierade, som redan såg sig som segrarmakter. Mark Sykes från brittiska UD och den franske diplomaten Georges Picot drog upp riktlinjerna för hur man slutligt skulle krossa det Ottomanska imperiet. Ryssland (tsarens) skulle få norra Turkiet och Persien (Iran), Italien södra Turkiet, Frankrike dagens Syrien och Libanon och godbitarna Irak och Kuwait med oljan skulle gå till England. Araberna kunde få sandöknen på Arabiska halvön, bättre förstod man inte då.

Genom den ryska revolutionen året efter avslöjades planerna under stor uppståndelse. Nästa bomb föll samma år genom Balfour-deklarationen där engelsmännen avsatte Palestina som ett ”national home for the Jewish people”. Dagarna innan hade 150.000 brittiska trupper under general Allenby ockuperat det Palestinska området. Deklarationen, som hade ställts till Walter Rothschild för vidare befordran till den Sionistiska Federationen, inkorporerades sedan i fredsavtalet med turkarna i Sèvres 1920. För de inre kretsarna kom knappast Balfour-deklarationen som någon överraskning, allt var noga planerat under en längre tid. Den som ser deklarationen som en betalning för finansiella tjänster är på rätt spår. Mer om detta i andra sammanhang!

 

Engelsmännen fick god utdelning i sin hundraåriga strävan att krossa och ta över Mellanöstern, vars relativt fridfulla tillvaro förbyttes i ett inferno. De europeiska oljebolagen BP och Shell kunde bita sig fast i Persiska Viken och därmed styra den ekonomiska utvecklingen i regionen. Att man i ett svagt ögonblick efter andra världskriget bidrog till att bilda de nuvarande självständiga nationalstaterna genom någon form av dåligt samvete har straffat sig. Egypten fick till sist tillbaks sin Suezkanal från britter och fransmän, men omfattningen av oljans utbredning och ofantliga innehåll kombinerat med det muslimska uppvaknandet och en befogad hämndlystnad, riktad mot i första hand England och Frankrike, ser vi resultatet av idag. Att London nu har Europas största moské och en muslimsk borgmästare förvånar inte. Inte heller terrorattentaten i Frankrike. Det var dessa två länder som trampade i myrstacken. Att USA varit med och dragit i trådarna vet vi nog alla, den finansiella makten har inte varit sen att utnyttja situationen. Mest oroväckande är att det brittiska imperium, som nu är närmast utplånat, fått sin efterföljare på andra sidan Atlanten. Nu med en agenda som är närmast identisk med den som gällde för två hundra år sedan. Hur kan det komma sig, Mr Rothschild?

 

I en rättvis analys är det lätt att konstatera att såväl turkar som araber har blivit grundlurade av västmakterna. Att de hyser ett hat mot oss européer förvånar därför inte. Sedan måste man ändå fråga sig om det är rimligt att vi islamiserar våra egna samhällen som en egentligen ganska dålig ursäkt, dålig därför att den gör det sämre för alla inblandade. Ett paralyserat samhälle förlorar också sin förmåga att hjälpa på ett konstruktivt sätt, en bättre ursäkt hade varit att medverka till att bygga upp det Mellanöstern som västmakterna har förstört och skapa ett välmående kristet Europa sida vid sida med ett välmående muslimskt Mellanöstern. Kanske skulle ett Israel ha legat någon annanstans? Men den frågan löser vi nog inte här…

Och kära svenskar, VI BEHÖVER INTE KÄNNA NÅGON SKULD!

 

Peter Krabbe

Lästips: William Engdahl/ The Lost Hegemon

Bilden: Egypten räddar Suezkanalen undan britter och fransmän / Anders Sten 1956

50 Responses to Vem var det som trampade i myrstacken?

 1. Lillian says:

  Upptäckte just nu att jag fått två intressanta mail – dels detta men också från en god vän som vidarebef. en länk från Muhammed Omar. Omar var tidigare en mkt stark muslim, men i dag har han insett vart det bar i väg..

  Här kommer länken:

  https://detgodasamhallet.com/2018/05/16/islamiseringen-ar-ett-sluttande-plan/

  Med vänlig hälsning
  Lillian

 2. Lilla fröken PK says:

  Bred och intressant historisk uppdatering, Peter. Tack för det. Slutsatsen vill jag gärna instämma i. Vi svenskar har ingen del i den negativa utvecklingen i arabvärlden, vi har ingen skuld, och vi bör absolut inte låta den pågående islamiseringen fortsätta i Sverige, om vi uppsakattar att leva i en sekulär demokrati. Att byta ett rationellt förnuft mot att traska in i den religiösa dimman tilltalar i varje fall inte mig.

  • peterkrabbe says:

   Det som kan vara intressant att notera är att alla turkar valt att invandra till just Tyskland. Alla tänker inte på att detta är en rest från andra världskrigets allianser. På samma sätt har Frankrike flest invandrare från sina f.d. kolonier och England detsamma. Man kan också konstatera att England bundsförvanter, som exempelvis Saudiarabien, nu delas broderligt med USA. Detta gäller ju också Israel och jag tror att vi alla vet varför. De länder i EU som aldrig haft med saken att göra tar därför inte heller emot några ”flyktingar”, vilket är ganska logiskt om man förstår bakgrunden. Det lysande undantaget är Sverige. Varför skall vi alltid vara idioterna som världen skrattar åt?

 3. Mjölner says:

  Vi något äldre kommer ihåg, crise de canal du suez, eller operation Kardesh då England
  Frankrike och Israel anföll Egypten. I Sverige infördes bensinransonering.
  Jag kommer ihåg besväret med att få ihop tillräckligt med bensin för att kunna resa hem
  på permissionerna under militärtjänsten. Vi packade bilarna fulla med dem som skulle åt
  samma håll och alla delade på bilägarens bensinkostnad. Vad jag kommer ihåg fick de
  anfallande dra sig tillbaka efter beslut i FN. Frankrike och England blev här definitivt av med
  sitt status som kolonialmakter. Detta hände under kalla krigets 50-tal. Nya supermakter
  börjar styra ordningen i Europa och mellan-östern. I Egypten finns i dag Assuan-dammen
  och Nassersjön vars tillkomst har samband med Suezkrisen. Sverige var delaktigt vid
  flytten av Abu-Simbel monumentet som annars skulle ha dränkts av Nassersjön. Sverige
  deltog också genom att sända FN-militär till området.
  Bra historielektion Peter.

  • peterkrabbe says:

   Det är sant, som du skriver. Suezkrisen hör till mina första bestående minnen från oroligheterna i Mellanöstern. Det var traumatiskt att se alla handelsfartyg och tankers som blev sönderbombade i kanalen och blev liggande som vrak under lång tid. Alla förskräcktes över tanken att alla sjötransporter nu måste gå runt Afrika, med ökade kostnader och tidsåtgång som följd.
   Anders Sten var legendarisk tecknare på Sydsvenskan och god vän i vår familj. Tio år senare, under min studenttid, tog jag tillfälligt hans plats – men det är också en annan historia!

 4. petergrafstrm says:

  Den frågan Peter addresserar till Rothschild skulle lämpligen riktas till Bernard Lewis om han inte nyss avlidit 101 år gammal.Det var nämligen han som påverkade amerikanerna till det som nu pågår. Jag antar att Engdahl måste ha nämnt det men jag har inte läst den refererensen. Det som rör Usas agenda i MÖ har ursprung i hans funderingar. Lewis var Brzinsky’s mentor och även Kissinger lärde av honom. Alla de politiska kändisarna, Dick Cheney mfl lär ha varit under inflytande av Lewis strategi.
  Lewis liksom en mångfald andra mer kända akademiker från Englands universitet var de verkliga hjärnorna bakom geopolitiken under de gångna århundradena. Bankirerna var aldrig kända för viktiga kreativa insatser inom den sortens ‘soft power’.

  • peterkrabbe says:

   Peter Grafström, du har nog missuppfattat tidsbegreppen lite. Bernard Lewis, som jag inte har någon ingående kunskap om, var en judisk historiker och sionist, som genom att vara född 1916 möjligen kan ha varit någon form av ideolog under efterkrigstiden. Det jag skriver om är en upprepning av den agenda som familjen Rothschild kan ses som upphovsmän till sedan början av 1800-talet (Napoleonkrigen). Som ledare för världens mäktigaste bankkonglomerat under slutet av 1800-talet och fortsatt under 1900-talet var deras möjligheter att finansiera krig och samhällsutveckling nyckeln även till den politiska makten. Metodiken var, som jag skriver i Ottomanernas fall, att finansiera verkliga eller påhittade kostnader för staten för att sedan, när skuldbördan blivit tillräckligt hög, kräva inflytande i utbyte mot uppskjuten återbetalning eller räntelättnader. Detta är Rothschilds varumärke.
   Metoden har också använts under alla 1900-talets militära konflikter, både den ryska revolutionen och de två världskrigen. Tror någon att Hitler hade kunnat sätta ett konkursfärdigt Tyskland på fötter utan hjälp av de judiska bankirerna på Wall Street? Rothschild, JP Morgan, Warburgs, Schiff m.fl var de verkliga makthavarna under denna period. Politiker och statschefer har aldrig varit annat än marionetter. Idag ser vi samma scenario igen när Soros som bankmaffians torped försöker skapa skulder för Västeuropa som man gärna öppnar sina bankkonton för. Räkningen kommer snart.

   • petergrafstrm says:

    Nu slår du in öppna dörrar. Vi är överens om mkt av det som gäller bankkartellernas makt. Men jag gav viktig kompletterande information om en nyckelfigur bakom den nu förda agendan i MÖ. Lewis tillhörde Oxforduniversitetet och kom till Usa på 1970-talet varefter han fungerade som mentor för ett helt koppel av dom som är inblandade i angloamerikanernas förhållande till och cyniska utnyttjande av Islam. Brzinsky Samuel Huntington och Kissinger.
    Bankirer har inte den sakkunskap och intresse för kulturella särdrag som Britternas universitetsintelligentia kunde uppbringa.
    Det fanns ytterligare en hel hoper djupt intresserade Brittiska specialister på Orienten som på ett helt avgörande sätt framskapat det vi nu känner som MÖ. Du nämnde en, Lawrence av Arabien.
    En av de oligarker som själv deltog under upplösningen av Ottomanska riket, Aubrey Herbert, berättade senare att hans Brittiska kolleger hade en särskild begåvning jämfört med alla andra folk just för att vinna respekt och tom tillgivenhet hos de folk dom tog sig an ( och drev in i blodbad).
    Den talangen är ngt som går utöver det som gäller storfinansens roll, men däremot inte för den skull motsäger dess betydelse.
    Det jag läst om Rothschilds från 1800-talet är att dom beskrevs som relativt obildade. Ointresserade av kulturellt vetande. Jag vet inte om det stämmer men allt talar för att de två beskrivna parterna hade en för imperiet fruktbar symbios.

    • peterkrabbe says:

     Om du menar att Lewis tillhörde britternas universitetsintelligentia med intresse för kulturella särdrag förstår jag inte riktigt logiken. Som rådgivare till Bush-regimen med ”kampen mot terrorismen” som främsta agenda, har jag svårt att spåra någon förståelse för kulturella särdrag i Mellanöstern. Tvärtom har vi här de största idioter som politiken skådat i modern tid.
     Lawrence och Philby hade ingen personlig agenda utan gjorde vad de blev beordrade att göra av den brittiska regeringen. Om Rothschilds har du tydligen mycket att lära. Själv har jag läst Niall Fergusons tusensidiga volym The House of Rothschild.

 5. Elisabeth says:

  Storbritannien verkar vara på god väg att islamiseras.Det pågår ju en stor rättegång angående grooming av småflickor, de åtalade är män med mellanöstern-namn. Tommy Robinson bevakar rättegången men förbjuds att skriva om den, han grips och döms i hemlig snabb rättegång till 13 månaders fängelse som ju domineras av muslimer med stort hat gentemot Robinson. Det känns otroligt att sådant här händer i gamla England. Vart är vi på väg ? Läs, förfäras och sprid.
  https://www.zerohedge.com/news/2018-05-26/tommy-robinson-arrested-outside-uk-court-jailed-13-months-judge-orders-orwellian

 6. Fiskargubben says:

  Att vara på Internet är som att komma tillbaka till skolan, som jag skrev på en annan blogg. Jag följer Engdahl till och från. Han har svenska och tyska förfäder och har studerat i Sverige.

  Israel misstänks använda amerikanska transpondrar för att lura syrierna, säger en kommentator på Internet, men han anger ingen länk.

  Det nya ryska stridsflygplanet testas nu i Syrien. Det är ett bra sätt att hitta eventuella fel. Det är lite förvånande om Turkiet kanske får köpa ett så nytt plan. Nato har försvagats i Turkiet, men landet är fortfarande medlem. Planet serieproduceras inte än.

  ”Ankara is likely to buy Russian Su-57 fighter jets if Washington decides to suspend the delivery of F-35 jets in response to the purchase of Russian S-400 anti-missile systems, the Yeni Safak newspaper reported Sunday.”

  https://sputniknews.com/world/201805271064853249-turkey-jets-buy-russia-us/

  Ryktena om MBS fick saudierna att publicera två fotografier, men ingen video.

  • ragnhild says:

   MBS – intressant. Så da kan han alikevel være ”tatt av dage”/myrdet..

   • Fiskargubben says:

    Ja, Ragnhild, nånting är konstigt. Vi vet inte när fotografierna togs. MBS kan ha skadats eller dödats under ett kuppförsök. En annan möjlighet är att MBS fruktar attentat och inte vill visa var han är. Han har skapat sig mäktiga fiender. Videon är kort, men informativ.

    Mohammed Bin Salman MBS is Alive But We Have No Video Proof ?

  • Sture says:

   @ Fiskargubben,

   du skrev i en kommentar till förra krönikan: ”Skapa gärna en hemsida om Lorber. Då kommer jag dit.”
   Jag har redan lagt upp en sida om Lorber där jag publicerat en del av mina översättningar:
   http://johannesevangeliet.blogspot.se

   Problemet jag har är att jag inte har några som helst möjligheter att översätta hela hans verk ”The Great Gospel of John” från bok 1 till bok 25 med flera andra verk, vilket jag gärna skulle vilja. Ställd inför detta problem har jag istället översatt de delar som för tillfället tilldragit sig mitt intresse, kanske flera kapitel om samma sak från olika bokavsnitt. Med detta hoppas jag kunna väcka folks intresse att sjäva söka sig till Lorbers verk.
   För närvarande har jag publicerat ett hundratal kapitel. Jag har kanske översatt ungefär lika mycket som inte är publicerat. En droppe i havet.
   Om du har tid och lust kan du gå in där och botanisera.

   • mariana says:

    @ Sture

    Du skriver att Fiskargubben är välkommen att botanisera bland dina översättningar av Lorbers verk. Jag ”slinker” in nu när dörren är öppen.
    Jag tycker att detta är just det jag söker som känns helt rätt för min sökande själ. Jag hade aldrig hört talas om Lorber innan jag fann Peter Krabbes blogg och den kunskap om honom som du förmedlar där.
    Tack till er båda och till Fiskargubben som frågade efter hemsidan.

    • Sture says:

     @ Mariana,
     tack för ditt intresse och vänliga kommentar. Även om jag bara översatt någon procent av materialet är det ändå väldigt mycket – och kanske svårt att orientera sig. Fiskargubben läste det som jag senast postade ”Tankens värld” och du kanske också började där.

     När jag nu tittar på materialet så tror jag att du skulle tycka om detta kapitel:
     http://johannesevangeliet.blogspot.se/2015/03/97-att-frukta-och-att-alska-gud.html

     • Fiskargubben says:

      En bra text, Sture. Jag ska erkänna en sak och det är lite svårt. Allt var inte bra hemma och första gången jag rymde var jag tre eller fyra år gammal. Jag ramlade i plurret och räddades av vår hund. Den andra gången var jag äldre, kanske tolv, och lyckades. Vägen var sedan krånglig, men gjorde mig till den jag är, en mer ödmjuk människa. Herren är mitt enda hopp och mitt mål. Vid mitt andra försök fylldes jag av en nästan övermänsklig vilja och den måste ha kommit ovanifrån (Herren verkar i viljan). Det finns hopp också för såna som jag. Vi måste böja oss, men för en högre makt än våra föräldrar. Björn hade en andlig sida också. Kristna har påpekat det.

      Herren tog mig från ett omöjligt område och gav mig en bra utbildning. Några av oss planteras om. Han satte Swedenborg och Lorber i mina händer och på Internet. Han arbetar ofta med de som ingenting är. Det är viktigt att förstå. Ingen ska berömma sig. Vi ska ödmjuka oss och se vår litenhet.

      Björn Afzelius – Ikaros

      • Fiskargubben says:

       Swedenborg berättar en mycket viktig sak. Alla våra tankar är inte våra egna. Redan på jorden är vi en del av den andliga världen och tar emot influenser från olika håll. Vi måste lära oss skilja på goda och onda tankar. Det där är inte min tanke, försvinn, så säger Swedenborg att vi ska säga. Människan är som en radio och måste välja vilka kanaler hon vill lyssna på. Swedenborgs ord hjälper mig att ratta in rätt kanal. Frank Mangs var en känd evangelist och hörde andliga lovsånger varje morgon han vaknade. Tänk på Herrens kamp i öknen. Den vann Han.

       Ett annat problem är våra känslor och mycket av bättringen måste äga rum där. Ibland är de olika kärlekar som inte är bra. Kärleken till pengar och kärleken till makt är värst. De är verkliga kärlekar. Vi har ett andligt bord framför oss och det måste vara rent. Det vi sopar bort upphör att vara en del av vår verklighet. Vi skapas om.

       Jag har väntat på Herrens Dag i Nordamerika, men nu tycker jag mig se den första gryningen även i Europa. Bloggen får besök från flera länder. Det var bestämt att vi skulle verka på en från början sekulär blogg och nå vanliga människor. Var håller swedenborgarna hus i Sverige? De ska ju tala med vanligt folk.

       Sture översätter Lorber, som är ganska okänd i Sverige. Många av Swedenborgs böcker är redan översatta. Jag hörde ett radioprogram om Swedenborg på 1970talet och köpte sen en bok på bokhandeln. Den kostade 3,50. Mycket av andligt värde är billigt och speciellt idag på Internet. Boken stod i bokhyllan fram till mitten av 1980talet då jag sprättade upp den och fick mitt liv helt ändrat, tack vare en bok för 3,50.

       Swedenborg säger att egyptierna förstod det inre Ord de hade och kunde vända på det. Jag tillägger följande. När Amon skulle ersättas av Aton drabbades landet av svåra olyckor. Den kunskapen återupptäcktes av egyptologerna och jag tror att den missbrukas idag. Det gamla svenska trolleriet, att kunna stämma blod och räkna bort vårtor t.ex., byggde antagligen på liknande principer av annat urspung. Det har funnits många församlingar och inte bara den judiska och kristna.

     • mariana says:

      @ Sture,
      tack för att du tagit dig tid till att hjälpa mig vidare i mitt intresse för Lorber. Kapitlet du trodde skulle intressera mig bekräftar mina känslor och tankar om en personlig relation med Gud.

      Kunskapen om Lorber har jag fört vidare till några av mina vänner som läser Martinus och som inte har hört talas om Lorber. Vi är många nu som söker en andlig tillhörighet.

   • Fiskargubben says:

    Tack, Sture, nu minns jag din sida. Du är i tjänst när det gäller Lorber. Jag hoppas du får många besökare.

    På förstasidan talas om människans utseende. Swedenborg säger att utseendet avslöjar det andliga tillståndet. Jag har några gånger sett konstigheter och bra saker, men kan inte alltid göra det. En nunna säger att hennes medsystrar förändrades fysiskt i klostret.

    ” Helt utan er vilja fungerar därför tankens värld inom er på samma sätt och utövar ett större eller mindre inflytande på de olika organen, som är nödvändigt för att verkställa tanken.”

    Här har vi förklaringen på vissa sjukdomar och krämpor. Jag är Herren, din läkare, säger Herren i Bibeln och Han verkar andligen.

    Swedenborg säger också att Herren kommer lite osynlig på molnen. Jag tror att några får se Honom, men det Han egentligen gör är att öka sin närvaro när det är illa på jorden. Det betyder att Han kommer tillbaka hela tiden, men denna Dag är speciell.

    Hur vet laxen att den är en lax? Ingen har förklarat det för mig. Allt kallas instinkt och det håller inte. Nåt andligt pågår.

    Resten lämnar jag till andra att själva studera.

    ”Lär er att tänka självständigt! Lär er att tänka logiskt! Lär er att tänka moraliskt! Ni måste bli förtrogna med dessa tre sätt att tänka. Då kommer ni att finna det lättare att reda ut vad framtiden bär i sitt sköte, värdera vad som nu sker och att bygga ert andliga jag som förberedelse för det andra livet.”

    Sture, du kan nog länka till engelska källor, som också når många av oss. Kanske du redan gör det.

 7. Fiskargubben says:

  Vi har ingen skuld till det som har hänt i Mellanöstern, det är sant. Den franska kungen gav oss St. Barth i Karibien och slavarna friköptes med svenska skattepengar när vi var fattiga. En swedenborgare predikade på en afrikansk handelsstation. En kongolesisk politiker sade att hon och flera andra i regeringen hade studerat vid svenska missionsskolor, eftersom bara de var tillgängliga. Dessa skolor stöddes av svenskt småfolk. Levi Pethrus sade att när en skola skulle öppnas var katolska kyrkan plötsligt där och slogs om tillståndet. En av mina förfäder dog som missionär, missionsförbundare, i Kongo. Det var en martyrdöd. De frikyrkliga i Sverige var viktiga under andra världskriget i flera länder och det var kanske därför vi sparades.

  Strandhäll säger att 2000 eller 2500 unga tar livet av sig varje år. Man ska tänka på att vi förlorade ungefär så många medborgare under hela andra världskriget. Vår situation är fruktansvärd och vi straffas med vedermöda.

  • Suavalle says:

   Fiskargubben, en hel del människor här i Sverige tar eller försöker att ta livet av sig Av dessa människor är det ungefär hälften som söker hjälp. Den vanligaste orsaken till att man inte söker hjälp är skamkänslor.

   Det uppskattas att 3-10 procent av den vuxna befolkningen gjort minst ett suicidförsök under sin livstid.

   Varje år drabbas mellan 10 000 och 15 000 människor av svår sorg efter att en nära anhörig tagit sitt liv. Dessa personer löper risk för att utveckla psykisk och fysisk ohälsa på lång sikt och behöver stöd.

   Källa: http://spes.se/om-sjalvmord/

   • Astrid says:

    Vad som utspelar sig i Sverige är så väl en nationell tragedi som otaliga personliga tragedier; en själslig nöd av oanad vidd. Psykisk ohälsa breder ut sig skrämmande. Jag ser det omkring mig varje dag.

    Att ett folkslag som det svenska går under beror inte bara på storskalig inflyttning från främmande länder, utan också inre splittring och fientlighet gentemot varandra. Invandrade håller mer ihop. Familjerna är ofta stora, man har en klan att tillhöra, en etnisk gemenskap att vara hemma i och islam binder samman. Den enskilde kan alltid förvänta sig stöd, medan svensken står så mycket mer ensam när det blåser. Få ställer gärna upp när någon blir angripen, mera tvärtom; en sorts skadeglädje.

    Den ängslige svensken blir ett lätt byte för starka destruktiva krafter. Vi har inte bara mäktiga PK-ister och svurna globalister mot oss, utan är även varandras fiende.

    I bloggosfären uppstår gruppbildningar där man tycker lika och backar upp med likes. Sällskap formas som inkluderar dem som tycker lika och exkluderar andra. Men det är ett tecken på fattigdom. I detta finns ingen läkning. Det leder till blindhet gentemot omvärlden i en tid när istället klarsynthet fordras mer än någonsin; förmågan att genomskåda.

    Den sociala frågan utmanar mer än någonsin. Den är svår. Den har en religiös dimension, för vad vi gör med varandra skriver in sig i ödet, följer med i bagaget den gång vi tar steget över gränsen.

    • Suavalle says:

     Ja, många av oss lever alldeles för avskiljt. Vi saknar en nära gemenskap med andra människor. Det är en stor tragedi. När det blir riktigt akut går det mot sammanbrott, kanske självmord eller försök till det. Den professionella hjälp som erbjuds är ofta medicinering med enormt destruktiva kemiska preparat.

     Det vi trasiga människor behöver är kärlek, hopp, gemenskap, omtanke.

     Världen har blivit mycket kall i många avseenden.

 8. Mjölner says:

  Mo, denna länkens text borde läsas upp i riksdagen inför fastbundna åhörare. Så gott som alla partier har mer eller mindre historisk koppling till brunrötterna. Jag har svårt acceptera islam som någon sorts religion, ordet terrorsekt passar bättre. Många anser att islam är värre än nazismen var och den håller vi på att införa i detta land.

  • Suavalle says:

   Tack Mjölner!

   Det är bra att du skriver om detta. Ordet ”Nazism” används som ett slagord av dem som själva utövar eller understödjer denna otäcka ideologi

   Brunrötter har samband med förtryck, intolerans, våld.

   V förtsätter att kämpa för frihet, omtanke, glädje.

   • ragnhild says:

    Takk dere like herover som sammenfatter på en god måte hva vi er opp imot – med enkle ord tar vi det så mye lettere inn.

    Eks. ”Brunrøtter har samband med förtryck, intolerans, våld” (sitat Suavalle). Det er så lett å finne på unnskyldninger, de raser på oss. Og jeg kjenner en lettelse når det blir adressert kort og tydelig. Obs. historisk bakgrunn og utvikling hører naturlig med til helhetsbildet.

    Innformasjon og kunnskap letter den ”børen” vi alle har fått lagt på våre skuldre.

    Kvitterer med lenke som forteller om USA sine mange overgrep, jeg kom over forleden. I kommentarfeltet lenkes videre til enn mer informasjon om hva Nord-Korea har vært utsatt for. Jeg tok vare på lenken, som også henviser til bok. DETTE er nesten ikke til å bære*. Det sier mye om imperialistens mentalitet og setter deres holdning til medmennesker/menneskeheten i et rett så groteskt lys. Min reaksjon som kunnskapssøkende vil følge meg resten av livet som en eneste stor sorg. Denne sannheten er alikevel, på mange vis viktig å ta inn.

    Vi skulle aldri slippe/sluppet dem inn. ALDRI!
    p.s. dette var ikke nytt, men rett så utvidet detalj-kunnskap for meg.

    • ragnhild says:

     Her kommer lenken.
     https://countercurrents.org/2017/04/26/endless-atrocities-the-us-role-in-creating-the-north-korean-fortress-state/

     Idag gravde jeg litt via yandex.com Fordi jeg ble møtt på nettet av en som avviste at folkemord på tyske siviile, og soldater ved krigsavslutning, Mellom 9 og 15 millioner ble drept med kaldt blod. Man opprettet kategorier av mennesker hvor alle internasjonale konvensjoner ble satt på sidelinjen. Genev-k. var en av dem. men også etterpå (spesielt det) ble utført av allierte, noe også Jaltakonferansens deltakere ikke sto i veien for å adstedkomme. Jeg er personlig sjokkert over ondskapen som ikke minst senere president Eisenhower (valgt til president 1952) framførte. Selv om noen av planene ble lagt til side så avsto de ikke gjennomføringen av dem. Grusom lesning. Som sagt via yandex.com. Jeg søkte på Churchill order 4 million german to be murdered in WW2 (ca.) Et hav av underslått historie viste seg.

     Som jeg er kommet fram til google er en vits/joke, om du har behov for informasjon. Og spørsmålet er: Hvem styrer dette. Jo, jeg har da svaret, som så mange av dere.

     p.s. I kommentarfeltet til lenken, kommer flere gode henvisninger til, altså lenken oppført øverst.

     • peterkrabbe says:

      Bra länk att ha i minnet när man utvärderar resultatet av kommande toppmöte den 12 juni. Utan tvekan har Trump det i alla fall, eller som han uttryckte det idag: ”Det är obegripligt att ingen president i USA under de senaste 70 åren har försökt lösa konflikten med Nordkorea, nu gör jag det.” Sent skall syndarna vakna…

   • Mo says:

    Precis, detta är kärnan i förståelsen hur fascism/nazism uppstår. Finns i befolkningen en strävan efter frihet, omtanke glädje eller präglas den av fientlighet och intolerans mot värderingar som kan leda till likvärdighet och kärlek. Vilken inställning finns tex bland invandrande till det nya landets etik och vad har man med sig från ursprungslandet. Utgår önskan ifrån att förändra sig själv eller att förändra det nya landet utifrån sin egen spegel. I Sverige har ställts ensidiga krav på svenskarna att ta hänsyn till och acceptera det nya. Vi blir alienerade som Astrid beskriver det och förlorar vår själ.

  • Mo says:

   Här en bra svensk bok som redogör för hur nazisterna efter ww2 fortsatte med sin verksamhet i Mellanöstern.

   https://www.bokus.com/bok/9789127149717/hakkorset-och-halvmanen/

  • Suavalle says:

   Mjölner skriver:

   ”Många anser att islam är värre än nazismen var och den håller vi på att införa i detta land.”

   Islamister och nazister…

   En av dem som understödde och drev på Adolf Hitler allra mest, enligt William Engdahl, i förföljerserna av judarna, var Mohammed Amin al-Husseini, islamist, stormufti av Jerusalem.

   Ur Wikipedia: ”Efter mötet med Hitler kom han i kontakt med SS-Obergruppenführer Gottlob Berger, vilken hade det högsta ansvaret för rekrytering till SS. I december 1941 utnämnde Reichsführer-SS Heinrich Himmler al-Husseini till SS-Gruppenführer, vilket motsvarade generallöjtnant inom armén. Himmler och al-Husseini utvecklade även personliga vänskapsband.”

   https://sv.wikipedia.org/wiki/Haj_Amin_al-Husseini

 9. Fiskargubben says:

  Europa gör sig lite friare och straffas omedelbart. Saudierna bojkottar tyska produkter. De svenska tidningar jag läser har inte rapporterat det.

  ”Crown Prince of the Kingdom of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman Al Saud, has forbidden all state institutions of the country to purchase equipment and products from a number of German corporations.

  It is the position of Germany, which, in the opinion of the Saudis, with Russian advocacy in the West on Middle East questions, has become, in the opinion of the Saudis, decisive in the actual failure of attempts to strangle Tehran with new sanctions, which Donald Trump announced three weeks ago and which were so joyfully welcomed in Tel Aviv and Riyadh.

  The EU countries spoke out on this issue in a united front and even managed to win over Britain, which still fulfills any whims of Washington. And this can not but anger the Saudi princes.”

  https://www.fort-russ.com/2018/05/germany-falls-under-the-sanction-steamroller-from-saudi-arabia/

 10. Sture says:

  En alldeles ny intervju med Robert David Steele. Fördelen med hans analyser är att han har så mycket inside information från CIA och FBI och ett enormt anonymt kontaktnät. Tillsammans med sin nära vän William Binney, som var chefsingenjör bakom NSAs övervakningssystem så lägger de pussel.
  Robert David Steele var t. ex. först med att rapportera om att Nord- och Sydkorea skulle gå samman efter olympiaden och lägga ner kärnvapenprogrammet. Detta rapporterade han redan den 4 mars – ingen trodde honom. Han hade då fått sina uppgifter från Benjamin Fulford, den japanska prinsessan Nakamori, en kriminell familj i Japan och ett ’secret society’. De var alla fans av Trump och berättade att ”han gjort det” – men inte utan hjälp av den kinesiske presidenten Xi, som bjöd in och behandlade Kim Jung Un som en kunglighet i Kina. Fyra dagar senare, den 8 mars, kom Q-Anon ut med samma uppgifter.

  Robert David Steele berättar också att han tror att Trump tillsammans med Putin och Kina i hemlighet planerar att göra Mellanöstern (inklusive Israel) till en kärnvapenfri zon efter att de lyckats med Nordkorea och Iran. På samma sätt som Kennedy hade hemliga kanaler till Chrustjov innan han blev lönnmördad av globalisterna kring Federal Reserve och Bank of London, med hjälp av gamle Bush, Lyndon Johnson, maffian och exilkubaner.
  Det viktigaste här är att montera ned Israels kärnvapenprogram, som är 10 gånger större än Irans och betalas av amerikanska skattebetalare. Man tar också bort alla kärnvapen från Saudiarabien och Turkiet och andra länder där USA har militärbaser. Robert D. Steele tror att detta kommer att hända. Överhuvudtaget är Robert David Steele mycket hoppfull inför framtiden och tror att Trump kommer att bli USAs främste president någonsin och att han är mycket framgångsrik i sitt nedtagande av ”The Deep State” och nästan totalt underskattad. Enligt Steele är han i det närmaste en genial strateg och taktiker.

  Han menar också att alla förutsättningar finns för att göra Afrikas Horn (Somalia och SaudiArabien) till blomstrande samhällen i och med att man nu framgångsrikt kan avsalta havsvatten samtidigt som man har nog med solljus för elektricitet för sin produktion, med datorers hjälp kan man utbilda sin befolkning, man kan skapa konstgjorda fisk- och grönsaksodlingar, ’aquaponics’ (detta tidigare förmedlat), som mer än väl försörjer befolkningen. Överlag ser han oerhört ljust på denna del av världskartan, Mellan-Östern, USA. Det är naturligtvis betydligt dystrare i Europa. Men kanske kan folk återvända till sina hemländer och bygga upp dessa.

  • Suavalle says:

   Jag kan bara instämma. Denna intervju är enormt hoppingivande och positiv. Intressant är också uppgifterna om att många som verkat för Deep State har förseglade åtal riktade mot sig, vilket innebär att de kommer att ställas inför rätta om de fortsätter med detta. Finansfamiljen Rotschild lär även ha ställts inför någon form av påtryckning, liksom Vatikanen.

   Robert David Steele förutsäger också den franske presidentens fall. Han lär vara komprometterad i samband med sexuellt utnyttjande av barn. Emmanuel Macron visar här var han hör hemma. Han gör satanist-tecknet offentligt, precis som Barak Obama gjorde. Ni kan se det i denna video,36 minuter in i intervjun visas det…

  • ragnhild says:

   QAnon, eks. Robert David Steele. Noe i meg holder troverdigheten hans tilbake. Det hele virker som et skuespill. Noe er galt her, han farter land og strand rundt, har også vært i Norge. Det lukter fake, fake, fake. Israels får fjernet sine bomber…… jasså!

   Zionistenes humor det hele, de elsker å leke. Og med slike puppeter som RDS?
   Hvorfor skulle jeg tro på hans ”spådommer”. Og hvorfor blir han ikke knertet. Dere, vi har så mange som tjener rått på å gå ”kremmernes” veier.

 11. Mjölner says:

  Judar, araber, islamister, nazister.
  Med den mer än genialiska teckningen som vinjett till den här tråden, samt Peters nyttiga
  och underhållande historielektion framgår att araber, turkar och de övriga folken i mellan
  östern, Israel undantaget, ständigt blivit lurade på konfekten. Detta har orsakat hat folken
  emellan men också en växande vrede mot Europas kolonialmakter och på senare tid USA.
  På senare tid menas efter WW2 under kalla kriget till nutid.
  I bloggtextens sista stycke uttrycks en utopisk önskan om fredlig existens sida vid sida.
  Detta är nu omöjligt att genomföra då alla broar är brända och Europa invaderas av en sekt
  med terrorstämpel i avsikt att upprätta europeiskt kalifat. Det gick så långt att alla till sist måste
  anses vara lika kålsupare. Israel har alltid visat skicklighet när det gäller lönnmord.
  Yitzhak Shamir startade sin karriär i Mossad där han enligt ryktet till och med begravde ett av
  sina offer på Oljeberget. Politiskt aktiv i flera perioder, talman i Knesset m m. Dog så sent som
  2012 96 år gammal. När det gäller araber är jag okunnig om mördandet i lönndom. I krig var
  och är araber som alla andra. Islamister och nazister mördar både öppet och i lönn. Nazister
  har bedrivit massutrotning men anses av många distanseras i grymhet av islamisterna.
  Till sist måste indianmördarna USA nämnas. Vid närmare eftertanke är USA den mest sofistikerade och grymma mördaren med tillämpad massutrotning som specialite. Det är den
  zionistiska bankmaffian som genom att skuldsätta svaga och naiva nationer upp över öronen
  ser till att skaffa sig bytesvara när skulderna inte kan återbetalas. Man kontrollerar genom
  sina världsomfattande stora företag medicin, livsmedel, jordbruk, råvaruhandel och media.
  I dag fanns i brevlådan en trycksak som jag inte sett sen 60-talet, OM KRIGET KOMMER!
  Vad omtänksamt av våra politiker att tipsa i förväg vad framtiden kan komma att bjuda på.

  • ragnhild says:

   Vi har høysommer. I går hadde vi nær 30 grader, idag ikke langt unna heller. Alikevel chemtrail om ikke så mange, men de gjør jobben. Jeg har polariserte solbriller, nyttig verktøy for å se hva det ble av korset som to fly lagde og som bredte seg langt utover (eks.), Solen vedble alikevel, kvelden også vakker, om med noe hvitt skylag. Jeg satte på Teodorakismusikk og brast i gråt ved tanken på hva EU har gjort med nasjonalstaten Hellas, hvordan private får stjele/overta borgernes land, via svik og bankenes grådighet, innkludert oligarkenes IMF. For en skam og for en tragedie vi bys.

   • ragnhild says:

    2. juni, idag kors og chemtrail anmass. En travel chemtraildag. Ja, en litt annen type, solen lyser gjennom trailene når de brer seg utover, de blir noe mer gjennomsiktige, dimmer men i svakere grad…. etterhvert utgjør de ”naturlig”/fake dis.

    • Loa says:

     Likaså idag, 8 juni. Vaknar tidigt, går ut för att titta på en underbart blå himmel – och får två feta trails rakt i plytet! Och fler anländer, n-s. Tittade åt andra hållet – färdiga kors som redan flöt ut! Allt detta på östra sidan av himlen. Kl. 10 var allt fett dis, men dess jämna konsistens får allt att verka ”blått”. Trails fortsatte, men nu svåra att urskilja. Märkligt nog skulle man kalla detta en solig dag, men med sordin, ingen lyster. Jag undrar om hettan är en VÄXTHUSeffekt? Vi är som tomater bakom glas. Solen /årstiden gör det varmt, men hettan slipper inte UT -?

 12. Mjölner says:

  Egor Putilov om Tommy Robinson
  https://samnytt.se/working-class-hero/

 13. Mjölner says:

  Putin sätter betyg på den franske balettdansören.

  You´re Not Sovereign, You´re ”Like Obedient Little Children!”
  Russia Insider

 14. Fiskargubben says:

  Den ryska journalisten Babtjenko lever. Västvärldens tidningar får skriva om sina ledare, eller görs sånt i vår tid? Hur kommer de att göra med fake news?

  ”Arkady Babchenko, the Russian national reported to have been murdered in the Ukrainian capital Tuesday night, has appeared at a press briefing in Kiev alive and well.”

  https://sputniknews.com/russia/201805301064944903-russian-journalist-babchenko-ukraine/

  Den amerikanska krigsinsatsen i Syrien visar sig vara mycket kontraproduktiv.

  ”New Russian electronic warfare systems will be developed in three years on the basis of data obtained during the study of US Tomahawk cruise missiles that had been brought to Russia from Syria, Vladimir Mikheev, an adviser to the first deputy general director of Russia’s KRET, said in an interview with Sputnik.”

  https://sputniknews.com/military/201805291064892605-russia-create-anti-tomahawk-electronics/

  ”All areas on the (southern) border will be transferred to the government of Syria, an agreement on the UN Zone for Disengagement Observer Force (UNDOF) will be resumed on the Golas Heights, the presence of Iranian forces in the border areas is not stipulated,” the source told Sputnik.

  https://sputniknews.com/middleeast/201805291064896764-israel-iran-syria-border-forces/

  • Elisabeth says:

   Ja Babtjenko-historien var ytterligare ett fake newsförsök, vid sidan om Skripal-historien, som misslyckades och flög i ansiktet på anstiftarna . Jösses, stor komik faktiskt. Undrar om det var så att den ”mördade” inte hade lust att spela med längre och hålla sig gömd ? Nu kan han kanske räkna med att bli mördad på riktigt ( av Kiev ) eftersom han hoppade av. Avsikten med alltihop var förstås att svärta ner Putin och Ryssland nu inför fotbolls -VM. Och ledarskribenter, radio-TV, köpte alltihop utan kritik, det passade ju så bra in i agendan, det var analyser fram och tillbaka hela gårdagen, Wolodarski, Carl Bildt och de andra. De borde rodna av förlägenhet nu, deras trovärdighet blev ännu mer skamfilad. Ja, Babtjenko-”mordet” blev så taffligt och pinsamt att man säkert gör ett nytt försök någon annanstans. Ukrainarna klarade inte riktigt av det, och förresten, vilken vettig människa tror på det som kommer från Kiev ?
   https://original.antiwar.com/justin/2018/05/30/the-babchenko-deception-kievs-masters-of-deceit/
   Länkar till en alldeles utmärkt analys av händelsen.

   • Fiskargubben says:

    Du är skarp, Elisabeth. Det är inte många som förstår sig på Ukraina i Sverige.

    Jag har följt Ukraina från och till och speciellt efter statskuppen. Det går inte att lita på nånting Kiev säger och påstås göra. Den nya korruptionsdomstolen sinkades i parlamentet och ni kan ju tänka er varför. Riksåklagaren är inte jurist, han är presidentens man. Journalister har dött eller fängslats. Sist togs en rysk journalist. Ukraina sköt sönder det första Minskavtalet och nonchalerar turordningen i det andra. De nya republikerna väntar på den utlovade amnestin. Det amerikanska sändebudet Volker låtsas som om Ukraina redan nu ska få kontrollera gränsen mot Ryssland. Svensk media rapporterar om döda ukrainska soldater, men inte om döda och skadade civila i republikerna. Det skjuts fortfarande, men det är inte fullt krig.

    Julia Timotjenko deklarerar en eller två lägenheter, men hon är stormrik. Pengar från Imf försvinner delvis. En oligark plundrade en stor bank och satte sen över den på staten. Levnadsstandarden har minskat oroväckande och ingen vet hur många miljoner som nu arbetar utomlands för att kunna sända hem pengar. Rullande elavbrott är vanliga.

    Ukraina faller troligen helt i bitar. Nästa utbrytning kan äga rum i väster där flera minoriteter är missnöjda med den nya språklagen och den allmänna utvecklingen. Några unga män gömde sig i skogen för att slippa bli inkallade.

    Som jämförelse kan nämnas att Krims ekonomi växer med 18 procent om året. Ryssland räddade den misskötta halvön och försöker hjälpa de nya republikerna i öster utan att ha det inflytande som nämns i propagandan.

    Babtjenko kritiserar Putin och gladde sig när Andropovkören drabbades hårt i en flygolycka. Då dog också en berömd läkare, som hade gjort stora insatser i Ukraina. Jag ser Babtjenko som jag ser Navalnij. The Masters voice.

    Här kommer några orelaterade nyheter. Så här tycker Usa att man ska förhandla.

    ”The US strike group, including the Ronald Reagan atomic aircraft carrier and 14 fifth-generation fighters, are to patrol the area of the Korean Peninsula for a month. According to government sources, cited by the Japanese media, this should put additional military pressure on North Korea during the historic US-DPRK summit in Singapore on June 12.”

    https://sputniknews.com/military/201805311064968609-korea-us-talks-military/

    De amerikanska tullarna på stål och aluminium står fast. Juncker protesterar. Vi har en intressant spricka i de transatlantiska relationerna. Vill Trump ha en mer multipolär värld?

    Paa norsk, men många förstår. Se den unga kvinnans glädje och hur Ordet kan förvandla oss.

    Alexandra- ”Når den verkbrudne fikk møte Herren Jesus”

    • Suavalle says:

     Vilken glädje!

     • Fiskargubben says:

      Tack, min vän. Vi är närmare varandra än du förstår.

      Alexandras glädje är också min, trots att jag har en lite annan teologi. Jag fick träffa Arne Imsen, Maranatas ledare, två gånger och han var tolerant. Han och Molle Lindberg demoniserades på den tiden.

 15. Mjölner says:

  Om ni orkar i värmen, mycket att begrunda https://snaphanen.dk

  • ragnhild says:

   Han oppfordrer oss til aldri mer delta i det skammelige og løgnaktige skuespillet som stortingsvalg/regjeringsvalg etterhvert har blitt.

   Alt håp ute?
   Overmakten for stor?
   Blir nettet stengt….

   Obs. jeg refererer med mine ord.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: