Deep State och Jihad – ett skrämmande äktenskap. Del 5. Nu börjar vi förstå….

Britain Marks The 10th Anniversary Of 9/11

Samarbetet mellan de tre aktörerna CIA, Muslimska Brödraskapet och Saudiarabien hade varit lyckat för USA, med svåra förluster för Sovjet och dess allierade i Jugoslavien. Som en bonus hade CIA skapat en marknad med stora inkomster genom odling och försäljning av heroin och opium i det Afghanistan som man nu kontrollerade. Exporten gick både till USA och Europa via amerikanska flygbaser i Kyrgyzstan och Azerbajdzjan eller över Turkiet, vars Gülen-rörelse spred sig alltmer över Centralasien. Kampen om dessa inkomster skapade sprickor även i Afghanistan mellan CIA, krigsherrarna från Sovjetkriget och bin Ladens Al Qaeda. Samtidigt blev Osama bin Laden alltmer självgående och började driva sin verksamhet med terrorattacker enligt eget huvud. Han hade inte insett att Jihad i USAs ögon var ett maktmedel mot Rysslands intresseområde, snarare än den fundamentalistiska agenda han hade fåtts att tro på och kämpa för. Genom sina åsikter att USAs inflytande över hemlandet Saudiarabien var en fara för både landets styre och religion, blev han obekväm även i det saudiska kungahusets sfär och tilläts inte återvända. Osama kunde inte acceptera att islams två heligaste platser i Mecka och Medina i praktiken stod under amerikansk kontroll, han litade på goda grunder inte på USAs avsikter i Mellanöstern.

Istället skulle bin Laden få en tillfällig uppehållsort i Sudan, varifrån han planerade fortsatt terrorverksamhet, främst genom sprängning av bilbomber. Han blev en sorts handelsresande i terror med verksamhet i Jugoslavien, Afghanistan och de f.d. ryska republikerna, särskilt Tjetjenien. Pakistans premiärminister Benazir Bhutto uttryckte saken i ett samtal med George H.W. Bush genom orden ”Ni har skapat ett Frankensteins monster”, vilket – sagt av en initierad – också innehåller en tydlig adress till upphovsmännen. Att Osama bin Laden blev ”icke önskvärd” även inom Deep State förvånar därför inte. Saudierna tvingades blockera hans apanage från familjen om 7 miljoner dollar årligen och upphäva hans medborgarskap. Han återvände då till Afghanistan och Pakistan, där hans nätverk var fortsatt stabila. Den 2 maj 2011 sköts Osama bin Laden ihjäl av en amerikansk kommandostyrka i Pakistan och begravdes till sjöss inom 24 timmar – enligt media.

Händelserna i USA under 9/11 2001 avsågs accelerera redan uppgjorda planer inom Operation Cyclone och ändra kursen för att bromsa Rysslands ökande inflytande i Mellanöstern. Som alla vet finns det många olika uppfattningar om vad som egentligen hände. Ingen vet säkert och det lär dröja tills någon berättar. Denna version skall därför ses som en hypotes, men en hypotes som passar väl in i det övergripande händelseförloppet:

–         USA hade behov av att säkerställa sin kontroll över oljeproducenterna i Mellanöstern. Det räckte inte med Saudiarabien, Irak var den näst största exportören av olja. Samtidigt hade Putins skickliga politiska strategier skapat växande allianser med både Iran, Irak, Syrien, Libyen och Turkiet.

–         För att kunna vända denna utveckling måste man gå in militärt i Mellanöstern och lägga oljestaterna under amerikansk kontroll, allt under moraliskt stöd från världssamfundet för att kunna kontra Rysslands protester. Enda möjligheten var att motivera ett ”War on Terror” och slå till skoningslöst i en av västmakterna uppskattad vrede.

–         Man behövde bli av med Osama bin Laden, som inte längre gick att kontrollera i sina fundamentalistiska tankar. Till detta samtyckte saudierna motvilligt. Osama hade ju ändå en mäktig familjeklan i landet. Tio dagar innan 9/11 avgick Saudiarabiens underrättelsechef oväntat, trots att han nyligen fått förnyat förordnande. Han var mentorn och ideologen bakom Osama bin Ladens verksamhet i Afghanistan. Vi kan se detta som en protest mot att hans protegé skulle bli syndabock för något han inte ens kände till.

–         Det är väldokumenterat att genomförandet av 9/11 skedde med hjälp av Saudiska underrättelsetjänsten, Israels motsvarande Mossad och under ledning av CIA. Israel såg som sitt motiv att stärka inflytandet i de nya regimer som avsågs ersätta de ovan nämnda, allt inom ramen för The Greater Israel, eller Yinon-planen.

–         Med motiveringen att endast USA kunde rädda världen undan terrorn, skulle man efter en arrangerad terrorattack som kunde tillskrivas Jihadister, kunna upprätta militärbaser över Europa och Asien i en omfattning världen hittills aldrig skådat. Därigenom skulle man slutligt kunna säkra sitt efterlängtade världsherravälde.

Att en så djävulsk agenda skulle kunna iscensättas av ett land mot sitt eget folk, med tusentals oskyldiga civila offer i ett – vad man uppfattar det som – civiliserat samhälle är svårt att ta till sig. Ändå finns det övertygande belägg för att det verkligen var så och allt fler bevis dyker upp nästan dagligen. Lärdomen av detta är att ingen går säker i dagens politik. Alla medel kommer att tas i anspråk för att uppfylla målet med den amerikanska världskontrollen. När miljoner asiater offras saklöst får vi räkna med att det även kommer att gälla européer – om det behövs. USA har lärt sig tekniken med proxykrig.

Det senaste decenniet har man inom Deep State fått erfara ett ökat motstånd från EU i sina globaliseringssträvanden. EU:s länder har uppvisat en starkare ekonomi och ett för USA irriterande intresse för samarbete med både Kina och Ryssland. Man visar också ökande skepsis till att ta kostnader för inkorporering av omogna stater som Ukraina och resten av den muslimska kilen in i Centralasien i syfte att integrera dessa i EU och det militära NATO. Istället ser vi allt mer detta som Kinas och Rysslands angelägenheter, där vi kan medverka på fredlig väg genom handel och teknikutbyte. Vi kan se framför oss ett scenario där östra Europa sonika lämnar EU för att gå in i mer lukrativa asiatiska handelsallianser om Västeuropa spjärnar emot på USAs uppdrag. Britterna har redan valt väg och kommer att bilda en anglo-amerikansk allians, vilket kommer att göra det svårt för Västeuropa att inte följa med österut.

Detta är sannolikt USAs mardröm. Kan man kompensera genom att förbättra sina relationer till Japan och dess allierade? Det är möjligen i detta ljus man får se Trumps närmande till Nordkorea, en avsevärd marknad att ta framför näsan på Kina och Ryssland. Här hjälper det inte att skrämmas med islamister.

Det gör det däremot i Europa! Det borde vara uppenbart för alla att det finns en tanke bakom när Soros Foundation och hans Open Society lägger stora belopp på att understödja invandringen av muslimer till Europa. Soros är Deep States torped och agerar med deras obegränsade kapitaltillgångar. Samtidigt vet vi att den andra komponenten i den trilogi vi läst om här, Muslimska brödraskapet, infiltrerat hela Europa med sittande regeringars hjälp och välvilja. Att finansieringen enligt samma scenario kommer från Saudiarabien är vi lika plågsamt medvetna om genom byggandet av Islamic centers, moskéer och koranskolor. Piskan viner genom Pentagons och det amerikanska utrikesdepartementets bandhundar NATO, som – om vi inte lyder – kommer att ockupera länder på samma sätt som man gjort i Afghanistan, Jugoslavien och Centralasien. De flesta militärbaser finns redan på plats – fattas bara Gotland…

Grundtanken i Operation Cyclone är att aktivera de islamistiska krafterna till Jihad, skapa mord och terror, för att därefter ingripa militärt som räddare och befriare. För att kunna göra detta måste det finnas en väsentlig muslimsk befolkning på plats, precis som i Bosnien-Herzegovina. Det är den som Soros nu levererar. Unga, starka män i sin bästa ålder från Syrien, Afghanistan och Nordafrika. Vad vet vi om deras utbildning och motiv? Att Al Queda redan finns på plats vet vi ju alla, genom lagom upprörande  terrorattentat. Vi skall vara rädda. Då vänder vi oss till NATO. Genom att dra in alla civila vapen blir vi försvarslösa. En reducerad poliskår som bara finns på pappret har samma effekt. När den avgörande terrorattacken som slutligt skrämmer in oss i fållan kommer vet bara CIA. Men jag kan garantera att de vet det redan nu. Om EU enas om att stoppa invandringen av unga, militanta män från muslimska länder är det dags. Men i Washington kommer man bara att ringa ett telefonsamtal och sätta sig vid TV-skärmarna. Så fungerar ett proxykrig idag.

Den agenda som jag beskrivit här har vuxit fram i USA under de senaste 50 åren, från president till president. Trump har visat ett försök till oberoende som aldrig tidigare presidenter vågat sig på. Allt tyder på att han tror på andra metoder än Operation Cyclone, att enda möjligheten för USA att inte falla samman under de astronomiska utgifterna för vapen- och krigsindustrin är att minska försvarsmakten radikalt och istället satsa på handel och fredlig samvaro. Hela världen väntar på att hot skall ersättas av handslag. Vi kan bara hoppas att det blir så, med Hillary Clinton som president hade vi redan haft ett påbörjat världskrig, det är jag helt övertygad om. Det är vad hennes uppdragsgivare hade förväntat sig.

Vilka är de då egentligen? Det skall jag berätta en annan gång…

Peter Krabbe

40 Responses to Deep State och Jihad – ett skrämmande äktenskap. Del 5. Nu börjar vi förstå….

 1. Fiskargubben says:

  Det enda jag kan bidra med är att Benazir Bhutto sade på Tv att Osama bin Laden dödades för länge sen. Då dog hon också. bin var njursjuk och kan också ha dött av naturliga orsaker.

  Det sista jag hörde var att fyra miljoner ukrainare arbetar i Europa och fyra miljoner i Ryssland, men det kan vara friserade siffror. Det finns också de som säsongsarbetar och de som arbetar svart utan att skriva sig utomlands. Några söker asyl bara för att få en återvandrarpeng värd flera årslöner för en fattig ukrainare.

  Några nationalister börjar bråka om det här och kräver närmande till Ryssland för att rädda ekonomin och folket. Man ska inte tro att Ryssland har råd att lyfta hela Ukraina. Pensionsfonden underhålls nu från budgeten efter de svåra åren. Ryssland bygger upp Krim och underhåller Donbass, men klarar inte hela Ukraina. I det konstiga Ukraina var några nationalister panslavister för inte länge sen. Till syvende och sidst är det magen som bestämmer politiken. Det här är första gången jag och nationalisterna förstår varandra lite bättre.

  Fler och fler analytiker tror att Ukraina kommer att splittras i flera delar och det har jag sagt länge. Några oligarker, t.ex. Baloga och Kolomoiski, vill ha lokalt självstyre för att få egna små kungadömen och har visst stöd i parlamentet. Det betyder feodalism, men dit kan Ukraina vara på väg. En analytiker säger att Ukraina kommer att vara totalt oviktigt för västerlandet efter 2019. Gasledningarna stängs om Nord Stream två byggs. Danmark har ännu inte gett tillstånd, men har svårt att neka.

  En fotbollsstjärna gjorde en tvåfingerssalut. När serberna gjorde en liknande hälsning på 90talet skrev en okunnig journalist att de gjorde Hitlerhälsning. Hälsningen är ortodox. Den sovjetiska hälsningen fick inte visas på svensk Tv, eftersom den liknar den gamla tyska. Den gamla romerska och nordiska liknar också, men försök att förklara det för en svensk domstol.

 2. Mo says:

  Skall man uppfatta din artikel som att det socialdemokratiska samarbetet i Sverige med muslimska brödraskapet har varit ett påbud från USA och globalisterna ?

 3. Mjölner says:

  Har läst de 5 kapitlen utan att kommentera. Komplotten och symbiosen mellan Deep State, islam, Nato och CIA som stegvis vuxit fram och avslöjats är fruktansvärt skrämmande. Att något så djävulskt kunnat planerats och genomföras utan Europeiska etablissemangets vetskap verkar osannolikt. Man måste ha vetat hela tiden och hållit käft. Fiskargubben har kommit med detaljer
  som kompletterar. Mycket bra! Europa och Sverige i synnerhet, tycks dyrka sina egna fiender. Muslimerna väller in och förstör Sverige och Europa. Den s.k. statsministern ylar i desperation när asylfrågan sätts på sin spets och Mutter Merkels stjärna börjat dala – ”vi skall befolka Europa med afrikaner”. Jag anar att ett genombrott för förnuft och verklighetstänkande finns i en nära framtid och att man framför allt sätter stopp för asyltaxiverksamheten på Medelhavet.

 4. christian says:

  Mkt intressant- & skrämmande. Vilket tempo du har hållit, ej många dagar mellan bloggarna. Tack, Peter.

 5. Lilla fröken PK says:

  Cherchez l’huile! (Pardon my french!)
  Analysen är interessant, men hur kan man förstå och ta ställning? Något som passar in i scenariot är onekligen PK-elitens drev mot Putin. Dock med karakteristisk vindflöjelutspel från regeringen att trots tidigare fördömanden nu åka till fotbolls-VM. Det går ju bra för Sverige…

 6. Gus says:

  Tusentals Jihad krigare finns redan i Sverige. Enligt Säpo har deras antal mångdubblats på bara ett fåtal år. När de får sin marchorder av Deep State så står Sverige handfallet att försvara sig mot detta. Finns varken resurser i manskap eller material och inte heller en nationalkänsla som kan ge motivation a ta striden.
  Nato erbjuder sin hjälp mot att få etablera militärbaser som sedan kan byggas ut och förstärkas efter hand för att ytterligare omringa Ryssland.

 7. Mo says:

  Har den enskilde medborgaren någon som helst möjlighet att påverka det politiska skeendet i Sverige längre ? TV4 tycker uppenbarligen att det är deras ansvar att styra upp hur de unga väljarna ska rösta.

  https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/a/qnd8Gm/rebecca-och-fionas-sd-protest-i-sommarkrysset

 8. Fiskargubben says:

  En tidning skrev att förvånansvärt få jihadister kom tillbaka till Sverige och sen blev det tyst. Jag tror de vilar i Syriens jord.

  Oscar Bernadotte, Folkes far, var kristen. Folke mördades av ett israeliskt gäng. Några av mördarna tog emot Dag Hammarskjöld under ett besök och det tyckte han inte om.

  Folke såg till att två tyska föräldralösa barn från det förstörda Berlin (har ni sett ruinerna och de sovjetiska soppköken?) fick ett nytt liv i min hemort. En judinna i en annan buss visade mig sitt inbrända nummer på armen. Hon förlorade alla släktingar utom en syster. Hon berömde det svenska mottagandet.

  ”Till sin läggning var Folke en praktisk man, inte intellektuell. Psalmboken, Bibeln och kanske en detektivroman var det som låg på nattygsbordet.

  Den svenske diplomaten Dag Hammarsköld besökte Ben-Gurion och Cohen 1958 och lär, efter att ha fått veta bakgrunden till dessa, ha uttryckt; ”Vilka lymlar – hit kommer jag aldrig mer igen.””

  https://www.nyatider.nu/greve-folke-bernadotte-gav-sitt-liv-for-freden/

 9. Fiskargubben says:

  Jag håller med muslimerna om en sak. Svenska kvinnor visar för mycket och frestar gifta män. Vi har glömt att kristna kvinnor i Skåne såg ut som svarta kråkor förr i tiden. Äldre kvinnor i min familj hade alltid nåt på huvudet av respekt för Pauli brev. Ortodoxa kvinnor fortsätter traditionen. Som ”maskulinist” vill jag skydda mitt kön.

  Sputnik News rapporterar objektivt om AfS. I gammelmedia läser jag aldrig om partiet. Hur går det för MED?

  Schyman påstår att antalet våldtäkter inte har ökat. Hon, Isabella Lövin och Birgitta Olsson, vad håller de på med?

  Putin och Trump kommer att diskutera Ukraina, men jag betvivlar att problemen kan lösas. Ingen av dem kontrollerar Ukraina. En västerländsk oligark förvaltar presidentens pengar och de tillväxer snabbt medan landet går under. De styr också andra ukrainska oligarker och de i sin tur styr några nationella grupper och parlamentet. Mäktiga oligarker påverkar Imf och Världsbanken. Strauss Kahn var olydig och drabbades av en skandal. Lagarde ville inte utfärda nya lån till Ukraina och fick juridiska problem. Chirac ville inte slåss i Irak och fick detsamma.

  Guldet, med allt det innebär, härskar. Vi får inte ro förrän den makten faller och det kan ske snart. Sture och jag har stora förhoppningar. Det finns också ett elitförakt för oss andra. Vi är inget värda. Se vad makthavarna har gjort i Mena och hur de sänker oss.

  Svenska tidningar får sina nyheter från Washington Post och New York Times, två tidningar som kontrolleras av Cia, som bulvan för oligarkerna. Nu ska Trumps uppgörelse med Nordkorea torpederas.

  Tusentals ryssar demonstrerar mot pensionsreformen. Jag känner en ryska som gick i pension vid 55 och förstår reformen, eftersom alldeles för få barn föddes på det ruskiga 90talet, men jag förstår också folket. Svensk media tror (hoppas) att president Putin drabbas, men jag tror att det är regeringen som drabbas. Den har länge varit impopulär, men Putin kan inte ändra allt på en gång. Han hade goda skäl att utnämna den impopuläre Medvedev till premiärminister. Lita på Putin, han vet mer än vad vi gör.

  Paris utnämnde en riktig skurk till polismästare och fick ordning i staden. Hette han Leclerc?

  Jag har börjat stava fel och alla tangenter lyder inte på tangentbordet. Haven överseende.

  • Eclipse says:

   Gustav Kasselstrand och Erik Berglund (förste och siste man på AfS riksdagslista) har sedan två och ett halvt år en trevlig podd där de diskuterar aktualiteter och på ett träffande och roligt sätt analyserar de andra partierna. I senaste avsnittet (#106) får du bl a höra vad de anser om MED.

   https://denkoktagrodan.podbean.com/

  • Mo says:

   Fiskargubben, titta på naturfolk, där är både män och kvinnor i det närmaste nakna och de påverkas inte av detta i sin vardag. Jag tror att det är det förbjudna som frestar.

   • Fiskargubben says:

    Du har alldeles rätt, men det finns en viktig skillnad. Vi fostrades puritanskt i hundratals år. På 1800talet gick det så långt att några kvinnor inte ville visa sig för sina män. De hade särkar med gylf. Frestelser är andliga och kan bekämpas, men hur många vet det?

 10. peterkrabbe says:

  Så är jag då tillbaks i Sverige efter en liten turné till Sydeuropa. Jag skall då ta mig lite mer tid med att gå igenom kommentarerna och hålla dialogen igång bättre. Fiskargubben har varit flitig, kul att du hänger med och orkar vara aktiv!

  Jag kan förstå om många är överraskade över det nära sambandet mellan vad som konkret är den plötsliga och enorma invandringen av muslimer till Europa och USA:s aktiviteter för att bygga upp sitt efterlängtade system för global kontroll. Tyvärr är det en viktig pusselbit i det pussel vi måste försöka lägga för att förstå vad som händer i världen, i stort och i smått. Först när vi ser hela bilden kan vi agera och ta ställning till hur vi skall bemöta denna otäcka agenda. Faktum är att vår bristande förmåga att se vad bilden kommer att föreställa är orsaken till att den kommer att kunna färdigställas utan att vi orkar protestera.

  Vårt eget val i höst blir därmed också ett ödesval, inte ens våra sittande politiker eller flertalet kandidater till deras platser förstår vad som pågår. Kan vi inte ersätta dessa med medvetna och nutidsorienterade personer har vi mycket små chanser att stoppa Sveriges katastrofala vandring mot total kollaps. Europa vaknar långsamt och smärtsamt upp, Ungern, Österrike, Italien och många andra länder i Östeuropa börjar förstå, men Sverige framstår alltmer som den siste idioten i Europa. Folket i Frankrike gråter i vanmakt och inser nu att man lurats in i globalismens råttfälla. Tyvärr för sent, Macron kommer att sitta kvar i många år. Jag har aldrig tidigare hört fransmän säga att presidenten borde dödas, nu hör jag det ofta. Att Löfvén väljs bort på fredlig väg tar jag för givet, men vad är alternativet i svensk politik? Vad kan den fjärdedel av befolkningen som kan kallas nyväckta göra? Kanske har vi för långt kvar för att komma fram i tid.

  • Mo says:

   Vad var det som fick danskarna att reagera så tidigt ?

   • peterkrabbe says:

    Jag tror att omsorgen om den egna nationen har ett starkt samband med erfarenheterna från andra världskriget. I Östeuropa som länge var ockuperat av Sovjet har man fått lära sig vad detta innebär i praktiken. Att man nu tillhör de mest nationalistiska länderna i Europa är därför naturligt. Både Danmark och Norge utsattes för en hårdhänt ockupation under krigsåren och har därför också fått klart för sig vad styre genom utländsk makt innebär. Detsamma gäller Finland. I Sverige saknar vi dessa bittra erfarenheter och är godtrogna nog att tro på andras löften och ideologier om en samlevnad utan baktankar. Är man snäll kan man säga att vi saknar erfarenhet och den visdom som följer därav, är man elak kan man sonika konstatera att vi är för dumma i huvudet för att kunna frammana ens den allra minsta självbevarelsedrift.

  • ragnhild says:

   Her er vår statsminister i ærend for EU. Norge er ikke medlem av EU. EØS avtale har vi, den brukes av våre politikere fullt ut som var vi medlem. Nevnte statsminister sørger over ikke å ha fullt EU medlemskap, for da får hun/vi ikke uttalerett. Ellers synes det ikke at vi BARE er EØS-medlem. Landet selges ut, privatiseringen er enorm. Man spør seg; hva går under radaren i sommer. Les den krasse kommentaren til signaturen PLUTO.

   Det norske folk sover fortsatt. De som kan sies å følge med, begrenser seg til støtteerklæringer for Trump, samt oppfordre til ikke å glemme Israels rett til å annektere det meste av palestinernes land, og naturressurser bl.a. gass i Middelhavsområdet nær ved. Derfor er ingenting hva vårt fedreland gjelder vunnet. Sverige/Norge går ikke parallelt inn i oligarkenes globale verden. Men det handler bare om tempoet. Slik som vi avhender vårt land synes det for meg at Norge ligger verre til. Fossekraften bl.a. var umistelig.

   Forresten. På resett.no er der en artikkel fra en finsk forsker, som påstår at plastgjenvinning er rene lureriet: ”Bærekraftig utvikling”, propagantert av (oligarkene?) via Gro Harlem Bruntland er svindel. Kina har nå sagt nei til å ta imot dette som burde vært brent. Svakere asiatiske land ofres istedet, og havet skal slik fortsatt flyte over. Minner meg om klimapropagandaen. Vi brukes, vi folket og sannelig vi lar oss bruke.

 11. Hans K says:

  Tack Peter för din analytiska beskrivning av världsläget. Får hoppas att något stör den jävulska planen.

 12. Elisabeth says:

  Mycket intressant, stort tack. I linje med mina egna tankegångar. Trump och Putin ska ju träffas i Helsingfors senare i juli ( om inte alla onda krafter i Washington lyckas sabotera det ). Personkemin dem emellan verkar bra, vi kan hoppas att det blir ett lyckat möte. Jag flaggar ( som alltid) på amerikanska nationaldagen. Jag flaggar för USAs enastående konstitution, för det fantastiska landet och ja, för att Trump ska lyckas förändra amerikansk politik.

  • Fiskargubben says:

   Var inte orolig, Elisabeth. Jag såg Trump vinna redan innan han blev presidentkandidat och det var likadant med Brexit. Israel är säkert, men tänk på att det är skillnad på det himmelska och det jordiska Jerusalem. Kriget i Uppenbarelseboken pågår redan och vi också kämpar. Guldet härskar. 666. Ormen vinner inte alltid.

   Unbelievable moment rat tries to ‘eat a SNAKE’ as it bites and drags the struggling reptile.

   • Elisabeth says:

    En grym, i betydelsen, sorglig, film, Fiskargubben. Stackars lilla orm. Fast vi vet förstås inte hur det hela slutade.

    • Fiskargubben says:

     Jag vill fråga om djurens lidanden, om jag en gång kommer till Sankte Per (det finns ingen självutnämning). Då kan vi ställa frågor och få svar. Swedenborg säger att bara människor har evigt liv. Vad är det som pågår? Han säger också att vi redan kan det språk som talas i den andliga världen. Varför då? När lärde vi oss?

     Min poäng är att det onda besegras. Vi har ett stort hopp.

     Det du säger om den amerikanska konstitutionen håller jag med om. Den är inte där av en slump, den är på plats av en mycket viktig anledning.

   • maria says:

    Du är inte ensam om att ha sett Trump bli President innan han kandiderade ;

    https://www.sordrescue.com/

    4-28-11 Commander in Chief
    The Spirit of God says, I have chosen this man, Donald Trump, for such a time as this.
    For as Benjamin Netanyahu is to lsrael, so shall this man be to the United States of
    America! For I will use this man to bring honor, respect and restoration to America.
    America will be respected once again as the most powerful and prosperous nation on
    earth, (other than lsrael). The dollar will be the strongest it has ever been in the history
    of the United States, and will once again be the currency by which all others are judged.
    The Spirit of God says, the enemy will quake and shake and fear this man I have
    anointed. They will even quake and shake when he announces he is running for
    president, it will be like the shot heard across the world. The enemy will say what shall
    we do now? This man knows all our tricks and schemes. We have been robbing
    America for decades, what shall we do to stop this? The Spirit says HA! No one shall
    stop this that l have started! For the enemy has stolen from America for decades and it
    stops now! For I will use this man to reap the harvest that the United States has sown
    for and plunder from the enemy what he has stolen and return it 7 fold back to the
    United States. The enemy will say lsrael, lsrael, what about lsrael? For lsrael will be
    protected by America once again. The spirit says yes! America will once again stand
    hand and hand with lsrael, and the two shall be as one. For the ties between lsrael and
    America will be stronger than ever, and lsrael will flourish like never before.
    The Spirit of God says, I will protect America and lsrael, for this next president will be a
    man of his word, when he speaks the world will listen and know that there is something
    greater in him than all the others before him. This man’s word is his bond and the world
    and America will know this and the enemy will fear this, for this man will be fearless.
    The Spirit says, when the financial harvest begins so shall it parallel in the spiritual for
    America.
    The Spirit of God says, in this next election they will spend billions to keep this president
    in; it will be like flushing their money down the toilet. Let them waist their money, for it
    comes from and it is being used by evil forces at work, but they will not succeed, for this
    next election will be a clean sweep for the man I have chosen. They will say things
    about this man (the enemy), but it will not affect him, and they shall say it rolls off of him
    like the duck, for as the feathers of a duck protect it, so shall my feathers protect this
    next president. Even mainstream news media will be captivated by this man and the
    abilities that I have gifted him with, and they will even begin to agree with him says the
    Spirit of God.

  • Benny says:

   Elisabeth, man kunde ju hoppas att Trump återupprättar konstitutionen som den var tänkt men som aldrig följdes av någon regim i Washington. USA är dock inte fantastiskt utan ett mischmash av social, politisk och ekonomisk utförsbacke. Tyvärr tror jag inte att Trump kommer att kunna ändra så särskilt mycket inrikespolitiskt så länge han fortsätter med krigsäventyren i andra länder. Du måste förstå att USA är inte lösningen på problemen i världen utan det land som i huvudsak orsakar problemen. Möjligen är Trumps plan är att avveckla USA:s vansinniga utrikespolitik för att kunna använda resurserna för att rädda USA från den kollaps som inte är långt borta. I vilket fall som helst är lösningen på USA:s problem vare sig demokrater eller republikaner utan det måste till en politisk kraft som är fri från Deep State och dess apologeter CIA, NSA, FBI med flera skurkaktiga organisationer.

   • peterkrabbe says:

    Bra sammanfattat. Det märkliga är att de länder som valt att ingå i NATO inte förstår vad denna allians har för syfte utan deltar i krigsföringen i ”god tro”. Detta gäller även svenska politiker som inte tycks förstå vem som är vän eller fiende. Det finns dock tecken på att Trump har planer på att avveckla NATO av ekonomiska skäl. Det vore i så fall en bra början på en normalisering av världspolitiken.

    • Alve says:

     Ja, det är märkligt att våra makthavare i 7-klövern inte verkar fatta, eller gör de det? De som talar klarspråk i denna fråga är framför allt Afs. De har definitivt fattat. Jag måste erkänna att jag har fått stor hjälp att fatta med hjälp av din blogg Peter, STORT TACK! – och alla andra här med alla era kunskaper stort tack till er också. Jag följer men har inte deltagit så mycket nu men jag tror fortfarande på Trump och Putin. Jag är fullt upptagen med fotbolls-VM också. Detta VM är så fantastiskt spännande, vilka matcher. Etablerade, förhandstippade lag faller som käglor. Vår ”kappvändar-regerings” agerande är närmast skrattretande – nu passar det att åka till Ryssland – de borde skämmas! HEJA SVERIGE!!!

   • Elisabeth says:

    Benny, jag hade också hoppats att Trump kunde avsluta krigsäventyren och skrota NATO ( som han lovade i kampanjen ) men jag antar att han tvingas utföra en liten dans för att uppnå sina mål, två steg fram, ett steg tillbaka. Det är så många som motarbetar honom. Han är förvisso snärjd av de organisationer du nämner. Det är en tuff uppgift han åtagit sig och det krävs en man av Trumps speciella kaliber.

    • peterkrabbe says:

     https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-nato/trump-will-tell-nato-nations-u-s-cannot-be-the-worlds-piggy-bank-idUSKBN1JT2XD

     Det här kan vara första steget mot en upplösning av NATO. Trump hänvisar till de orimliga kostnaderna för USA, vilket bör leda till en nedmontering av krigsarsenalen eftersom ingen annan rimligtvis vill överta dessa makabra kostnader. Möjligen Löfvén eller Alliansen?

    • Benny says:

     Elisabeth, visst har du rätt i att Trump verkar få åka slalom med Deep State för att nå sina mål och han kan lyckas om han har fortsatt stöd av folket. Det positiva hittills är dock att Trump fortfarande lever vilket bevisar att Deep State är rädda för hur ett presidentmord skulle tas emot av folket i USA. (Annars hade de nog gjort processen kort och en liten etta med jordvärme hade varit Trumps nästa adress på Arlington!) Deep State inser att med internets intåg är det inte lika lätt att göra sig av med presidenter som förr så man har via påhittad rysk valpåverkan och massmediala lögner försökt få Trump avsatt vilket skändligen misslyckats än så länge.

    • Mo says:

     Jag har många gånger kännt tveksamhet och missmod till Trump inte minst pga hans bakgrund i det superrika etablissemanget och utbildning i Jesuitskola. Men kanske det medför kännedom om krafterna som är nödvändiga för att ta tjuren i hornen. Det viktiga är rätt vilja och jag upplever att Trump har ett gott hjärta vilket är förutsättningen för att kunna krossa ondskan dvs Deep State.

  • Elisabeth says:

   Ja, en ny variant av Skripalhistorien som inte ”gick hem” hos allmänheten särskilt väl men som ändå resulterade i lite slapp diplomatutväxling. Denna varianten är ännu märkligare. De ”drabbade” beskrivs som två drogmissbrukande hemlösa, dock tycks den ene ändå bo i ett nybyggt stort hus. Historien har redan halkat ner en bit ner i både Daily Telegraph och Daily Mail. Den är både obegriplig och förvirrande, Theresa May har hållit ”krismöte” men ännu inte slungat ut anklagelser mot Ryssland. Hon börjar kanske förstå att historien är svår att ”sälja in.”. Kanske ett sista försök att störa VM i Ryssland. Det undgår nämligen ingen, inte ens journalisterna, att detta VM är en lysande succé som resulterat i fin press för Ryssland.
   https://www.craigmurray.org.uk/
   Fd diplomaten Craig Murray skriver mycket initierat om de här händelserna.

 13. Mo says:

  S vill vända valdebatten från invandringsfrågor till välfärdsfrågor och gick idag ut med full kraft för att blidka folket genom att utlova ett förbättrat pensionssystem som skall betalas med höjd ålderspensionsavgift för företagen redan idag. Vanliga löntagare skall på sikt få en pension motsvarande 70 % av sin lön. Det skall synas att man jobbat ett helt liv men det gäller dock inte dagens pensionärer eller heller dem som är över 50 år som måste räkna med att jobba upp i hög ålder för att därefter bli fattigpensionärer. Magdalena Andersson utlovar att deras förslag skapar trygghet för vanliga löntagare men reformen kommer att omfattas först av dem som idag är 20-30 år. Så dagens socialdemokratiska valkupp kommer således få genomslag först om 40-50 år !! Är det inte att nedvärdera folkets förmåga att se vilka grupper som kommer att gynnas av detta.
  .

  • Mjölner says:

   Politikerna har äntligen insett att deras positioner är i fara och det kan gå åt pipan med hela DÖ-gänget. Inget av vad som nu lovas har någon förankring i verkligheten. Paniken blir mer och mer synlig genom deras desperata utspel. M ledaren Kristersson tycker inte att en pensionär skall leva så mycket längre än något år efter pensioneringen då denne skam till sägandes skulle få njuta några år för länge av sitt liv. Socialdemokraternas ”topp-skikt” förbereder nu sin sorti från makten och rävspelet om ambassadörsposterna är nu i full gång. Samtidigt finns hotet att SD kan bli största parti och därmed enligt reglerna överta lokalerna i kvarteret Cephalus som socialdemokratiska partiet disponerat sedan 35 år.

 14. Fiskargubben says:

  Jag är inte säker på att vi får veta allt som bestäms när presidenterna Putin och Trump träffas. En analytiker tror att Syrienfrågan kan lösas. Iran och Israel kan hållas ifrån varandra. Ukraina och Krim undviks antagligen, åtminstone offentligt. Nordkorea kommer att diskuteras.

  Obama utvisade många diplomater och det har Trump också gjort. När Sovjetunionen massutvisade amerikanska diplomater blev det problem. Personalen hade svårt att klara sina vanliga jobb när de skulle tvätta, städa, laga mat och sköta transporterna. Det kan vara likadant den här gången. Usa utvisade den ryska kocken på konsulatet i Kalifornien av ren elakhet. Diplomaterna fick laga sin egen mat. Vi kanske får se en positiv uppgörelse.

  Hultqvist tar Ryssland personligt och det är inte proffsigt. Han klagar på ambassadör Tatarintsev, som jag tycker uttalade sig vettigt på Gotland. ÖB stärker kontrollen över officerarna. Alla ser hur Anders Brännström behandlas. ÖB gav oss en gång order att bara läsa etablerad media. Vi är beroende av ÖB och det är olyckligt att behöva säga att han inte inger förtroende. Några amerikanska kongressmedlemmar kommer snart hit och ska träffa Ahlin och Hultqvist. Den senare kanske också siktar på Cfr eller Atlantic Council.

  Senaten har ändrat sig och säger att Ryssland påverkade valet. Det påstås att Nordkorea fortsätter att producera kärnvapen. Affären Skripal 2.0 pågår (mannen är en känd heroinist). Eu förlänger sanktionerna. Allt strax före mötet mellan Putin och Trump. Den djupa staten har makt i träsket, men hur länge?

 15. Martin T says:

  Det HAR känts bättre senaste veckorna eller månaderna för oss nationalister. Hoppet spirar om att vi nå börjar nå den kritiska punkt när tillräckligt många vaknat för att det totala uppvaknandet inte längre går att stoppa ens för den NWO-elit som äger alla media på vår planet.

  Jag tänker på Rumäniens Ceaușescu som stod på balkongen och fattade nada att folket rest sig och fått nog. Bara nån månad innan var allt frid och fröjd, men veckorna innan kom en föraning om vad som skulle hända med kravaller i Timisoara.

  Det kan gå fort när det sätter igång. Genom historien har alltid korrupta regimer som ställt sig över folkens vilja alltid störtats. Tack vare sionisternas järngrepp om media plus alla köpta statschefer och förslöade folk så har det denna gången tagit tid för folken att vakna.

  Men plötsligt händer det!

 16. Fiskargubben says:

  Syrien vinner i den sydvästra delen av landet. Turkiet kan möjligen lämna Nato. Iran hotar att stänga Hormuzsundet.

  Parubiy är en riktig nationalistisk räv och hedras i Usa. En eller flera oligarker finansierar hans män och de är nog släkt med den som protesterar nedan. Det finns en video för de som inte vet mycket om Ukraina. Bandera välkomnade tyskarna, men fängslades när han gick emot dem. Han dog när han ville lära kubanerna att göra revolution. En av hans underlydande stod för de värsta övergreppen. Några nationalister var mera socialister, som Lindholm i Sverige. Han blev kommunist på äldre dagar och togs emot i Vpk.

  ”Ukraine’s neo-Nazi problem doesn’t get a lot of attention in the Western press. Its leaders, however, see no shortage of love from Washington. One such leader is Andriy Parubiy, the speaker of Ukraine’s parliament, the Verkhovna Rada, who received a distinguished welcome in DC earlier this week.

  Last year he had a meeting with John McCain, of course, and Paul Ryan, Republican Speaker of the House. And this year he met with Ryan and some State Department officials,” Blumenthal told Loud & Clear hosts John Kiriakou and Brian Becker.

  Blumenthal was ”struck by the fact that no one seemed troubled by Parubiy’s background as the founder of two neo-Nazi parties in Ukraine, which are rampaging across the country committing anti-Roma violence and really menacing all sorts of people: dissidents, leftists and Jews,” he told Sputnik.

  Instead, he gave a ”rousing” defense of WWII Nazi collaborator Stepan Bandera, who was involved in the extermination of the city of Lviv’s Jewish population during pogroms in 1941 who formed 32 percent of the city population, a death toll that amounts to tens of thousands of people. ”The thing is that Bandera is really the hero and icon of post-Maidan Ukraine.”

  Blumenthal’s objection was dismissed as being ”Russian propaganda” by a former US official ”
  https://sputniknews.com/analysis/201807061066088911-Ukrainian-Neo-Nazi-Leader-Welcome-US/

 17. Pingback: ”Ni har skapat ett Frankensteins monster” | corneliadahlberg

 18. Pingback: Om socialismen som navet för den nya världsordningen – Bakom kulisserna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: