På den lilla scenen intet nytt, på den stora förändras världspolitiken…

Trump FN

 

Alla som ser och lyssnar på de sprattlande och tjattrande ankungarna i den svenska ankdammen just nu kanske inte observerar vad som händer längre bort i parken. Men tisdagen var onekligen intressant, många dimmor skingrades i FN när både Trump, Macron och Rouhai  trängdes i talarstolen inför generalförsamlingen.

Trump gjorde för ovanlighetens skull helt klart att han inte stödjer globalismen, utan tvärtom ser sin amerikanska nationalism som framtida norm, även för andra länder. Trump uppmanade FNs medlemsländer att ”sätta sina nationella intressen före multilaterala överenskommelser”. Smått komiskt blir dock resonemanget när han sedan vänder sig till Iran med anklagelsen att Iran inte respekterar sina grannar eller gränser eller självständiga nationers rättigheter, komiskt därför att Trump där talar för Israels sak i Mellanöstern. Det är svårt att inte småle när man sätter in Israels och sionismens internationella agerande i denna kontext. Rouhani påpekade också lägligt att Trumps och Israels ofta framförda agenda att störta regimen i Iran knappast är kompatibel med detta Trumps uttalande i FN.

Viktigast för oss är ändå att Trump tydligt tog avstånd från globalismen och exemplifierade med att ”Amerika kommer aldrig att be om ursäkt för att först och främst skydda sina egna medborgare”. Något vi borde lyssna på i Sverige.

 

Klyftan mellan FN och USA underströks genom generalsekreteraren Guterres uttalande att ”individuella ledare har skyldigheten att främja sina medborgares välstånd”, vilket står i märklig kontrast till fortsättningen ”som försvarare av det allmännas bästa har vi också skyldigheten att utveckla och främja ett reformerat, förnyat och stärkt multilateralt system”. Det nya modeordet för globalism, som man tydligen tycker börjar få dålig klang, är multilateralism. Därmed ger man sken av att det handlar om frivilliga överenskommelser om samarbete istället för sionismens erövring av resten av världen!

 

Naturligtvis äntrade även Macron talarstolen för ett brandtal för globalismen – förlåt, multilateralismen – långt ifrån alla kramar och kyssar vi nyligen såg i relationen med Trump. Macron medgav att det börjar växa en skepticism mot multilaterala institutioner som FN och EU, men betonade att isolationismen var motsatt till en fredlig och blomstrande värld. Nationalism leder alltid till nederlag, menade Macron med hänvisning till historien. Detta är dock en sanning med modifikation som också tyder på en häpnadsväckande okunnighet om den historia som han själv hänvisar till. Mer om detta senare.

Guterres har rätt i sitt konstaterande att världen nu upplever en ovanlig turbulens och oro, som lätt kan få negativa konsekvenser. Den oron har sin grund i att ingen längre tycks veta vad han talar om. När Trump nu kommer ut som nationalist tänker han uppenbarligen bara på USAs roll på hemmaplan, men bortser samtidigt ifrån att USA med alla sina militärbaser och CIA-infiltrerade ambassader utspridda över hela jordklotet i verkligheten är det mest globalistiska av alla länder. När han ger Israel sitt stöd för att genom Yinon-planen ta kontrollen över hela Mellanöstern stödjer han skenbart Israel som nation, men arbetar i verkligheten för ett globalistiskt (multilateralt) Mellanöstern under Israels kontroll. Att Iran skulle kunna hävda samma rättighet blundar Trump för.

På samma sätt pläderar Macron för en tvåstatslösning i Palestina, som till sin tanke är nationalistisk – ett land, ett folk – men i verkligheten förväntas vara multilateral. När man använder ord som multilateralt avser man normalt samarbete mellan jämnstarka nationer på lika villkor. Så är sällan fallet. I vår nuvarande värld existerar knappast jämnstarka nationer, i själva verket är den ena eller andra starkare eller svagare. Det beroendeförhållande som därmed alltid finns diskvalificerar begreppet multilateralt. Däri ligger också faran med globalismen och dess New World Order, den förutsätter att den starkaste bestämmer och att de svaga lyder. Detta är också vägen till det av sionismen önskade totalitära systemet.

 

Kan man då dra några paralleller av detta till ankdammen ovan? Om att Åkesson är nationalist råder väl knappast någon tvekan. Men de övriga? Vänsterpartiet är stark globalist i kraft av den kommunistiska internationalen. Löfvén och Alliansen vet förmodligen inte ens vad globalism är. Att invandringen sätter globalistetiketten på dem alla tror jag inte ens att de förstår. Det räcker med att vara goda. Och NATO tror jag inte vi behöver vara oroliga för så länge till. Om Trump får som han vill kommer vi snart att få se en delad militärorganisation, en för Amerika och en för Europa, där var och en får ta sina egna kostnader. Därmed borde också provokationerna mot Ryssland upphöra, EU har varken resurser eller intresse av att själva inkorporera halva Asien i sitt intresseområde. Istället har vi allt att vinna på att utöka våra handelsrelationer med öst utan att behöva släpa på sionismens globalistspöke. Låt oss därför hoppas att även den blivande svenska regeringen inser att vägen framåt inte är Centerpartiets utan nationalismens kombination av omsorgen om våra egna medborgare och goda handelsförbindelser med hela vår omvärld utan globalistiska politiska diktat.

Peter Krabbe

136 Responses to På den lilla scenen intet nytt, på den stora förändras världspolitiken…

 1. Lassekniven says:

  Några frågor:
  1. Har Israel rätt eller inte att existera som en nation? Det verkar ligga en våt filt över denna fråga. Jag vågar sticka ut och anse att Israel har rätt att existera med nuvarande gränser.
  2. Sitter råsionismen i Israel? Nej, jag menar att den sitter i USA.
  3. Kommer Israel att svälla till att behärska hela mellanöstern? No way, det kommer inte att inträffa.

  Till ett annat ämne som FN, USA, Europa och framför allt lilla Sverige verkar ha sopat under mattan. Nämligen det faktum att om 32 år har Afrikas befolkning ökat från dagens 1 miljard till 2 miljarder. En ökning med 1 miljard. Medelåldern idag i Afrika är väl drygt 18 år och medelöverlevnaden 40 år (som ökar snabbt). Anta att 20 procent av denna ökning (inte alls orealistiskt) ger sig iväg mot Europa (till Kina kan de ju inte åka), Det rör sig då om 200000000 (200 miljoner). Anta vidare att dessa skall fördelas lika på EU:s 28 medlemsstater skall dela på alla dessa. Det blir då 7.147 miljoner per land. 32 år! Situationen är helt omöjlig. Det kommer att bli inbördes krig och nationskrig. Vilken annan lösning finns. Jo att varje familj i Europa, säg 1000000 familjer tar till sig 2 migranter. Sedan kommer våg efter våg då man till slut når taket på antal invånare i världen om 12 miljarder människor ( enligt Hans Roslings beräkningar). I sanning, 2000-talet är och kommer att bli ett turbulent sekel. Men icke otroligt kommer en hypervulkan under denna tid att lösa en stor del av problemen.

  • mats says:

   Det är vanligt att säga att Israel ska ta över hela mellanöstern, som vi vet är det araberna som tagit över hela. Att Trump arbetar för att Israel ska ta över HELA mellanöstern skulle jag vilja se styrkt.
   En fråga vi diskuterat, hur var det med C-vitamin, hur mycket kan kroppen ta upp i tablettform?

   • Lassekniven says:

    Du kommer att få ett utförligare svar av Sture som har fördjupade kunskaper i ämnet. Han och jag diskuterar mycket, även IRL. Men jag kan säga att ett vanlig C-vitamintablett om 500 eller 1000 mg ger en minimal upplagring i vävnad på grund av mycket kort halveringstid i plasma. C-vitaminet behöver dessutom flavonoider för att passera cell-membraner. Man kan köpa C-vitamin alfta-plus på nätet, 1000mg, med time-release och inbyggda flavonoider och exempelvis ta dem 3 gånger över 24 timmar, alltså var åttonde timme. Men som sagt Sture återkommer. Vi är ju båda läkare och ger inga ordinationer utan försöker förmedla våra stigande kunskaper i ett ämne som intresserar oss.

   • AnnaF says:

    @Mats!
    Araberna har INTE tagit över hela mellanöstern. Det är deras hem sedan årtusende och har lika stora rättigheter att hävda detta än Skandinavier eller andra folkslag som är förankrade i sina länder och Kultur!
    Vill nu uppmuntra till lite ödmjukhet här! Hur den anglosionistiska världen betraktar allt levande utanför deras horisont är välkänd men knappast hållbar längre!

    • mats says:

     Man får tro vad man vill men fakta är att Araberna har spritt ut sig hand i hand med Muhammed. De dominerar och förtrycker mängder ursprungsbefolkningar. Bland annat berber kopter nubier, judar, armenier, assyrier, kurder med flera. Ja det har pågått ett tag typ 1300 år i några fall. Kampen mot Israel har aldrig handlad om hur mycket land judarna ska ha . Från ett muslimskt perspektiv handlar det om att judarna inte ska ha något land överhuvudtaget. I olika krig senaste 100 åren så har tiotals miljoner människor fått flytta på sig efter krigets slut. De har absorberats till Tyskland Indien Pakistan m.m. Palestinierna däremot de har permanent flyktingstatus trotts att alla länder runt omkring har samma språk kultur o religion. Konflikten stinker men inte som de flesta här tycker

   • Sture says:

    @ Mats
    Om man tar Vitamin C oralt kan man maximalt uppnå: 13 – 40 mg/L i blodplasma, men om det ges intravenöst kan man uppnå 3,5 g/L. För att behandla cancer på Riordan clinic i USA så ger man ofta 50-60 g/dag intravenöst 2 gånger i veckan och däremellan s.k. liposimalt vitamin C.

    Människan tillsammans med marsvinet och vissa apor är de enda arter som inte kan producera eget Vitamin C. Alla andra djurarter kan detta. Geten producerar t. ex. c:a 1,4 g/dag men kan under vissa stressade situationer producera upptill 100 g per dygn. Varifrån kommer då detta vitamin C? Det kommer från glukos (= druvsocker) som normalt upplagras i viss mängd i lever och muskulatur som glykogen. Glukos och vitamin C är nästan identiska molekyler och Vitamin C produceras i 4 steg från glukos med hjälp av 3 enzymer. Människan saknar det tredje enzymet men har en gen för detta. Man förmodar att det skett en mutation som tagit ifrån oss denna hyperviktiga molekyl som av vissa forskare liknas vid oljans betydelse i motorn. Tragedin i förståelsen av vitamin C är att de flesta läkare betraktar det endast som ett vitamin, som har att göra nmed skörbjugg. Det är så oerhört mycket mera har jag just förstått under det senaste halvåret. I själva verket är vitamin C kroppens viktigaste buffermolekyl och som sådan en av kroppens viktigaste.

    Nu behöver man inte ta vitamin C intravenöst för att uppnå höga koncentrationer. Det finns en annan beredningsform – ”liposomalt Vitamin C” – där man faktiskt uppnår oerhört mycket högre koncentrationer i celler och mitochondrier (=energiverken) än om detta ges intravenöst. Det är dessutom mycket enklare. Liposomalt vitamin C kan man dessutom tillverka helt själv eller köpa på nätet.
    Det tillverkas så att man blandar t. ex. 30 g lecithin (kan köpas på nätet eller i hälsokostaffärer) med 250 mL destillerat vatten. Därefter blandar man 30 g askorbinsyra + 250 mL destillerat vatten. Slutligen blandas detta tillsammans och ställs under 45 minuter i en ultraljudsapparat. Med hjälp av detta ultraljud bildas då små såpbubblelika behållare som innehåller vitamin C – molekylerna. Dessa ”såpbubbleliknande” behållare har en storlek av 1-5 tiotusendels millimeter i diameter och passerar magsäck och tarm utan besvär och går rakt in i blod, celler och mitochondrier och tömmer där sitt vitamin C-innehåll.
    Titta på dessa fina videos av professorn i hjärtmedicin, Thomas Levi, och doktor O’keefe om vad liposomer är och hur man själv kan göra dem hemma, billigt. Liposomalt vitamin C (av vilket man lätt kan inta 30g/dag utan besvär) finns också att köpa på nätet:
    https://www.svensktkosttillskott.se/aurora-mega-liposomal-c

    videos:

    • Mats says:

     Oj tack, det syns att du läser på om detta, kunskaperna har ökat än mera sen i våras
     Jag känner mig pigg o har inga kända sjukdomar men ser detta som ett intressant sätt att kanske öka motståndskraften. Jag hade hoppats att det räckt med pulver på bulk som nämnts tidigare
     Den upphottade vitaminen du länkar till är ju klart dyrare än men det kanske är det som krävs om man inte gör en egen blandning

     • Lassekniven says:

      Mats, gör så här eftersom du är frisk. Köp en påse C-vitamin på exempelvis Bulk Powders på nätet. Blanda 6 gram i en liter kallt kran vatten. Använd en vanlig elektrisk stavblandare för att röra ihop. C-vitaminet är vattenlösligt så det går lätt. Ta dig en slurk med jämna mellanrum över dagen och en på natten eller ett par på natten och om du går på toa då. Alltså sprid ut det över dygnet dygnet. Detta är supporttillförsel av C-vitamin men inte terapi. Kanske kan fungera som profylax mot förkylning men förhindrar i varje fall brist.
      .

    • Lassekniven says:

     Sture, you are number one. Läser på till nästa gång.

    • peterkrabbe says:

     Tack Sture för ännu ett intressant inlägg om C-vitaminet! Jag tror att ditt engagemang här är väldigt viktigt, vi lekmän har ingen annan möjlighet att bedöma vad som är rimligt eller inte i sammanhanget. Frågor som då dyker upp är exempelvis hur säker man kan vara att högdoser om 6- 60 g inte ger skador på njure och lever, som ju får ta hand om mycket av ”överskottet”. Lecithin ger också lite dåliga vibbar med tanke på att mycket lecithin kommer från genmanipulerade sojaodlingar, används mycket i livsmedel och djurfoder. Vad vet vi om hälsokostaffärernas produkt?
     Att likheterna mellan C-vitamin och glukos är så stora leder också till tanken att högdos kanske har ett negativt samband med diabetes?
     Svaren finns kanske i dina bifogade videos, som jag ännu inte hunnit studera. Tar ändå upp det som funderingar.

     • Sture says:

      Peter,
      du frågar:

      1. ”hur säker kan man vara att högdoser om 6-60 g inte ger skador på njure och lever ?

      Svar: det har hävdats att C-vitamin skulle kunna ge upphov till njursten. Men när man i stora studier undersökt detta så visar det sig inte vara sant – utan snarare tvärtom.
      a. Jackson et al. publicerade 2002 ett arbete i vilket man under en 16-årsperiod följt 275 patienter som i genomsnitt erhållit 705 g C-vitamin per patient – inga tecken på njursten eller andra sidoeffekter.
      b. 1999 publicerades en studie från Harvard (Curhan et al.) i vilken man följt 85.557 kvinnor, som fått större doser C-vitamin – man såg ingen tendens till njurstensbildning hos dessa. Man hade också gjort en uppföljning till denna studie (Gerster, 1997) som visade att de med högst intag av C-vitamin hade lägre risk för njursten.
      En liknande studie (Simon 1999) på 10.000 patienter visade inte heller någon ökad risk, tvärtom – de med högre C-vitaminhalt i serum hade lägre risk för njursten.
      c. Kontinuerliga Vitamin C infusioner av 50 g/dag i 8 veckor hos terminala ca-patienter gav inga negativa biverkningar och ej heller njursten (2001 Casciari et al.).
      Slutsatsen är att det inte finns någon känd toxisk gräns för Vitamin C när det gäller njursten.

      2. ”mycket lecithin kommer från genmanipulerade sojaodlingar”.

      Svar: det poängteras i dessa videofilmer att man skall välja non-GMO-lecithin.

      3. ”att likheterna mellan C-vitamin och glukos är så stora leder också till tanken att högdos kanske har ett negativt samband med diabetes”.

      Svar: Även här förhåller det sig tvärtom. Vitamin C förbättrar glykosmekanismen genom att känsligheten för insulin ökar. Man har faktiskt ett större behov av C-vitamin vid diabetes samtidigt som insulininjektioner minskar halten C-vitamin i blodet. Man hamnar alltså i en ond cirkel. Det kan låta kontra-intuitivt att två molekyler som liknar varandra så mycket har så motsatta effekter. Men de beror på detaljerna, t. ex. de elektriska laddningarna på olika atomer i hela molekylen. Detta är ett större ämne som jag tänkte återkomma till.

  • peterkrabbe says:

   Lassekniven, det är stora frågor du ställer om Israel. Jag skall ge min personliga åsikt, fördelade på tre kommentarer. Börjar med punkt 1:
   Det judiska kravet på ett hemland har sin utgångspunkt i den särbehandling och diskriminering som judarna alltid upplevt historiskt, värst kanske under 1500-1800-talen. Diskussionerna tog fart under mitten av 1800-talet, efter franska revolutionen, då många restriktioner försvann, först i Frankrike, sedan succesivt i resten av Europa. 1897 bildades den sionistiska världskongressen i Schweiz under ledning av Theodor Herzl och Chaim Weismann (som senare skulle bli Israels förste president). Många alternativ diskuterades, ett var på fullt allvar ett land i Afrika, som erbjöds av kolonialmakterna. Siktet var länge riktat mot Ryssland – inte utan anledning. Från 1000-talet och framåt var Khazarien, motsvarande nuvarande Ukraina och Georgien, det egentliga hemlandet för (enligt judiska bedömare) 80% av den nuvarande västvärldens judar. Ryssarna hade relationsproblem med dessa judar och försökte trycka ut dem i ”förskingringen”, eller vad vi nu ser som Östeuropa. Därifrån har de under senare tid dragit sig västerut, särskilt mot Tyskland och USA. Merparten fanns dock kvar i denna zon. Vid ingången av andra världskriget fanns det i Tyskland 600.000 judar, men i Rysslands randzon från Östersjön till Svarta Havet uppåt 12 miljoner. Min åsikt är att ryska (judiska) revolutionen hade som syfte att driva ut tsaren och återupprätta ett judiskt hemland där igen. Nu tog man en för stor del av kakan istället.
   Om vi gör tankeexperimentet att Tyskland hade vunnit första världskriget tillsammans med turkarna hade det Ottomanska riket bestått utan den uppdelning i nya nationalstater som västmakterna gjorde. Palestina hade då varit en region där, precis som tidigare. Judar fanns redan överallt i Mellanöstern. Hitler bidrog till att uppåt 400.000 judar kunde emigrera till Palestina innan andra världskriget. Detta hade förmodligen passat judarna bättre, eftersom man då hade kunnat sprida sig i hela det gränslösa Ottomanska riket och bildat en styrande klass där, precis som i det muslimska Spanien fram till 1500-talet. Dessutom hade man i praktiken haft sitt Storisrael. Man hade fått samma ekonomiska hjälp, eftersom de flesta amerikanska judiska finansmoguler kom från Tyskland – Rothschild, Warburg, Schiff m.fl.
   Nu valde Weizmann att istället söka sig till England och uppvakta Balfour, vilket innebar att man måste satsa på att Tyskland skulle förlora kriget, därför fick man ”bara” Palestina eftersom England och USA ville behålla oljestaterna för egen räkning.
   Jerusalem har en fundamental betydelse i det judiska tänkandet. Allting börjar och slutar med Jerusalem. Har judarna ”rätt” till Jerusalem bara för att man styrde där för mer än två tusen år sedan? Religion är alltid komplext och svårt att diskutera förnuftsmässigt. Jag tror att judarna hade lyckats bättre om man hade proklamerat Jerusalem med omgivning som en religiös fristat, öppen för alla – även kristna och muslimer. Därefter spritt ut sig i Mellanöstern på samma sätt som man gjort i västvärlden. Judarnas geni ligger inte i att äga en egen stat, utan att vara en viktig del av andras där man har större nytta av sin specialkompetens inom handel och ekonomi. Det hade också hjälpt muslimerna i deras tafatta försök till statsbildning och på ett naturligt sätt byggt en bättre värld för alla – inte bara för judarna själva.

   Svaret på din fråga blir att ”rätt” är fel ord, min åsikt är att man valt fel väg genom att genomdriva ett äganderättsligt förfarande som ger ett sämre utfall för samtliga inblandade, även judarna själva, än alternativet ovan – en roll i det globalistiska sammanhang som de slåss för i hela den övriga världen. Logiken är totalt frånvarande.

   • I Israel slänger de gärna med anti-semetic till och med en utrikesminister erkänner att det är meningen och taktiskt bra för Israeler. Bevis – https://www.youtube.com/watch?v=D0kWAqZxJVE

    • Mo says:

     Antisemitismen finns ju liksom inbyggt i konstruktionen judaism med avknoppningarna kristendom och islam. Medvetet eller omedvetet vill jag låta vara osagt.

   • Lennart says:

    Till dessa 400 000 tyska judar som utvandrade fram till 1939 kan läggas de drygt 400 000 judar från Österrike och Tjeckoslovakien, vid samma tidpunkt. Uppgifterna finns i den lättlästa skriften ”Dog verkligen Sex miljoner?”, vars innehåll enligt den brittiske historikern David Irving äger riktighet till 90 procent. Andra forskare kan förmodas ha behandlat ämnet ännu utförligare.

  • peterkrabbe says:

   Lassekniven, svar på din fråga nr 2:
   Den ideologiska hemvisten för sionismen är utan tvekan i Israel och Netanyahu och hans parti, men den verkställande makten ligger i USA. Sionismen bygger monopolen inom finans och företagande. Den är beroende av banksystemet med Federal Reserve för sin finansiering. När man inte vill gå tillräckligt snabbt fram i USA reagerar man i Israel. Ett exempel är 9/11 med kommandoinsatser från Israel/ Mossad för att få igång de amerikanska militära invasionerna i Mellanöstern. Dessa är viktigare för Israel än för USA, även om oljan väger tungt.
   De amerikanska judarnas påtryckarorganisation AIPAC är ett större bekymmer för Trump än kongressen. I potten ligger också relationerna med oljeproducenten Saudiarabien, där en ömtålig judisk- muslimsk relation utvecklats.
   Det finns ungefär 6 miljoner judar i vardera Israel och USA. Därutöver finns det ett stort antal judar i andra länder, kanske ytterligare 3 miljoner. En majoritet av judarna bor alltså fortfarande utanför Israel, däribland den ekonomiska globala makten. Du har därför rätt i att USA är viktigare för den politiska sionismen än Israel, men just nu när oljan i Mellanöstern är så viktig är inte avståndet så stort.

  • peterkrabbe says:

   Lassekniven, svar på fråga nr 3:
   Här hänvisar jag helt enkelt till min tidigare artikel från 2017:
   https://peterkrabbe.wordpress.com/2017/02/18/mellanostern-i-fokus-borjan-till-slutet-eller-slutet-pa-borjan/
   Ideologin för detta har funnits sedan länge, men någon amerikansk president som velat ta steget så långt har lyckligtvis saknats. En början togs konkret av Bush efter 9/11, men utvecklingen därefter har blivit betydligt mer komplicerad än vad man förväntade sig. En engagerad aktör är Trumps svärson Jared Kushner….

 2. Second Opinion says:

  Det är lättare att hålla tal än ord… Hur är det nu med skoätandet för
  Annie ”Jag äter hellre upp min högra sko” Lööf?

  Politisk teater utspelar sig: Centerpartiet och Liberalerna anser att en alliansregering måste söka samarbete med Socialdemokraterna och ingen av dem vill på något sätt göra sig beroende av Sverigedemokraterna för att exempelvis få igenom sin budget. (Direktiv från gissa vem?).

  Bilderbergarna är inställda på att placera Lööf vid rodret. Björklund är också bra (for the guys that running the show) eftersom han vill ha MER EU dvs mer överstatlighet. Globalism eller suveräna stater – det är det som valet handlade om. Löfven kommer att få båda skorna av Annie Lööf. Inakta!
  Som sagt var: DET HAR ALDRIG FUNNITS ETT HELGON MED RÖTT HÅR!

  • mariana says:

   @Second Opinion.
   Hon med det röda håret är nog väl medveten om att det inte är någon risk för att hon ska behöva gnaga på sin höra sko. Hon har poängterat flera gånger att hon aldrig kommer att sätta sig i en Stefan Löfvén regering. Det kommer det inte heller att bli. Jag är övertygad om att sosseregimen kommer att plocka bort Löfvén och ersätta honom med Ygeman troligen.
   Löfvén har varit till nytta under de här fyra åren eftersom han är så otroligt naiv, men nu har han gjort sitt med alla sina fadäser. Detta har varit allmänt” känt utom för de naiva.
   Kanske har jag fel, men det lär vi snart få se.

   • peterkrabbe says:

    Mariana, jag instämmer i din bedömning av socialdemokratisk partiledare. Att Ygeman nu alltid är följeslagare till Löfvén i TV-intervjuer och kommentarer visar tydligt att han kommer att ersätta Löfvén inom kort. Blir det nyval sker det säkert omgående. Löfvén är förbrukad, det är enkelt att konstatera.

   • Second Opinion says:

    Även om det är Ygeman som blir partiledare och C ingår i den regeringen,
    så är centern stödhjul åt socialdemokraterna. Jag betvlivlar inte heller att vi kan få uppleva en
    Decemberöverenskommelsen 2.0 = stödhjul år sossarna i båda fallen. Eller blir det Alliansen + MP, vilka fler kombinationer finns det (Centern går ju inte med på Alliansen + SD).

    Jag hoppas det blir ohållbart att regera så vi får ett extraval. (Vi blev snuvade på extraval förra gången det utlovades). Men förmodligen kommer ”de” även att justera siffrorna om vi skulle få ett extraval. (Jag tror ju fortfarande inte på att SD endast fick 17,6 %).

    • mariana says:

     Eftersom det har skapats en stor ångest hos samtliga partiledare i ”de 7:s gäng att bli anklagade för svek, så är det inte oväsentligt vem som företräder en S-ledd regering.
     Annie Lööf och (därmed Centern) kan inte bli anklagad för svek eftersom hon med stor emfas flera gånger har sagt att hon aldrig gör sig beroende av en Stefan Löfvén- ledd regering. Om Ygeman tar över ledartröjan, så kommer hon att spärra upp ögonen och säga; men det är ju inte Stefan Löfven !

 3. Lillian says:

  Det står på många ställen i Bibeln att judarna är Guds egendomsfolk.
  Troligen därför som alla vill göra slut på dem , bl.a. den svenska avundsjukan.
  Sedan vet vi att det har funnits judar i landet i flera tusen år.
  Att sedan Wallström o andra kramar islamister ändrar inte på Guds inställning.

  Många gör allt de kan för att få det att låta som om landet tillhör islam.

  Svensk massmedia kollar aldrig någonting. Men den som lever kommer att få se.

  • Fiskargubben says:

   Lillian, du har rätt. Bibeln är glasklar när det gäller Israel. Det framkommer klart att folket där är Herrens ögonsten. Politikerna? Knappast, som jag förstår det.

   • Sture says:

    Fiskargubben,
    jag tror att både du och Lillian har fel när det gäller Israels folk. Gud är inte mera kär i judarna än i några andra folk eller människor i hela världen. Jesus Kristus/Gud älskar alla människor lika mycket – även de som gått vilse. Vissa folk (judarna) och vissa människor (Trump) har ibland tilldelats vissa uppgifter eftersom de har de egenskaper som krävs för uppgiften. Men om de inte utför sina uppgifter så övergår denna till några eller någon annan. Det var så att Judarna en gång i tiden var Guds utvalda folk eftersom de en gång var det absolut mäktigaste folket – och det vittnar också deras skrifter om. Men detta är längesedan. ”Guds utvalda folk” – jo, de kallar sig visst så fortfarande säger Jesus Kristus på ett ställe i Jakob Lorbers manuskript. Så här uttalar han sig i bok 24, kapitel 69 som har titeln:

    ”Om herrens kärlek till det judiska folket”.

    [1] Jag sade: ”Min vän, nu talar och tänker du fortfarande som en blind man. Judarna var Guds utvalda folk, men uppförde de sig också så och förblev de det som de var kallade till sedan Abrahams tid? Utåt sett höll de sig till lagen på ett mycket spetsigt sätt och prisade Gud med sina läppar, medan deras hjärtan förblev känslolösa och långt ifrån Gud.
    [2] Många gånger förmanades de av många profeters och andra visa lärares tal om hur de skulle bete sig mot Gud, men handlade de ens lite i enlighet med dessa förmaningar?
    [3] De kämpade ständigt inbördes emot varandra och gick ut i krig för att skaffa sig åtråvärda världsliga ting. Jag bestraffade dem en gång för detta med den babyloniska fångenskapen genom den hedniska kungen Nebukadnessars svärd och jag lämnade dem där åt sitt öde i full vanära och nöd i hela 40 år på det att de skulle bättra sina liv. Ändå lämnade jag dem inte utan profeter och lärare.
    [4] När de bättrade sina liv igen, lät jag dem återvända till sitt land och på nytt bygga upp staden Jerusalem och templet. Och de blev återigen ett folk som det ryktades om.
    [5] Men när det gick dem väl igen, glömde de gradvis Mig, lyssnade inte på profeterna och lärarna utan förföljde dem och stenade flera av dem till döds.
    [6] När jag såg att det judiska folket återigen inte lyssnade på mina förmaningar, uppväckte jag romarna. Dessa kom med en mäktig krigsarmé, erövrade inte bara det förlovade landet utan dessutom stora delar av Asien, och de utnämnde stränga feodala kungar över judarna och även över andra nationer, men de lät dem behålla sina skrifter och religion.
    [7] Slutligen kom Jag nu Själv, reste flera gånger till Jerusalem, undervisade i templet och som Fader ville jag också beskydda folket – som en höna med sina kycklingar – under min kärleks, maktens och visdomens vingar. Men vad har Mitt framträdande, Min lära och Mina handlingar hittills uppnått? Ingenting, förutom att de hatar mig mer och mer för varje dag, förföljer mig i alla riktningar och vad anbelangar min kropp, så vill de på fullt allvar döda mig, vilket judarna också snart kommer att lyckas med, så att domen, som är hotfullt framlagd för dem genom Skriften, kommer att uppfyllas för dem.
    [8] Den Gamla Förbundet kommer att upphöra att gälla, som profeten Daniel profeterade om och ett Nytt Förbund kommer att ingås i vilket också alla hedningar kommer att bli arvtagare till och innehavare av Guds rike, ty romarna har redan erövrat det förlovade landet en gång men förstörde inte någonting i det. Kort efter Mig kommer romarna att erövra det igen och kommer att förstöra det på ett sådant sätt att man i de många städerna – Jerusalem inte uteslutet – inte kommer att lämna en sten kvar på en annan, och en kort tid efter detta kommer man inte ens att kunna fastställa på vilken plats den eller den staden hade varit belägen.
    [9] Så när jag här sade att judarnas ljus kommer att tas bort och ges till hedningarna, är jag då orättvis? Eller också – om ni beger er och omvänder alla judar till Mig, så att de tror på Mig, så kommer jag att avbryta den sista domen över dem, förnya det Gamla Förbundet och kommer från och med nu också att upprätthålla detta till tidens ände.
    [10] Men var försiktiga och se upp med hur det går för er med det åtagandet. Jag säger eder: Ännu mycket värre än det som hände med er lärare Johannes som i öknen predikade ånger för syndernas förlåtelse, men som snart därefter kastades i fängelse av Herodes, som senare lät halshugga honom på begäran av den otrogna kvinnan Herodias.
    [11] Tror ni att ni kommer att få det bättre om ni nu skulle omvända de högfärdiga och stolta judarna i Mitt namn från deras synder och påvisa för dem deras många laster?
    [12] Om ni betraktar detta med ert förnuft med bara en liten gnista av ljus, kommer ni säkert att inse att måttet är rågat för detta folks synder, precis som måttet blev rågat för Hanochiternas synder vid tiden för Noah, varefter syndafloden kom, som svalde alla Guds fiender.
    [13] Eller är judarna i Jerusalem nu kanske Guds vänner om de inte har något annat i åtanke än att fånga in och döda Mig, Gud, deras Herre och Fader? Ska vi låta ett sådant folk leva?
    [14] Se, så här kan det inte vara för de många andra utvalda. Därför kommer jag att avsevärt förkorta tiden för Jerusalems och dess folks undergång och jag ska låta domen komma.

    • Fiskargubben says:

     Sture, du har rätt. Som jag förstår det bestraffades alla brytna förbund, inklusive Abrahams, men inte Herrens. Israels betydelse är dock viktig. Det får vi veta mer om på Herrens stora dag. En sak som kan missbrukas av antikrist.

     • mats says:

      Jag tror att ni har fel i alla fall om landet. Avtalet om landet som beskrivs i Genesis 15 var ett ensidigt avtal i o med att Abraham sov under ceremonin som styrker avtalet. Sen har gud straffat folket under olika tider och fördrivit dem. Nu är de tillbaka, inte för att Gud egentligen tycker att de är lydiga utan för sitt heliga namns skull. Han vill visa världen att han står sitt löfte och att det är han som bestämmer. Som jag sagt tidigare kan man läsa om detta i Hes 36.
      Dock det är sant att avtal rörande syndernas förlåtelse och möjligheten att få leve i evighet med Gud har fullbordats genom Jesus. Ingen kommer till evigt liv annat än genom Jesus, gäller även judar. Dock detta är en annan sak än land löftet till Abraham. Detta är i alla fall vad jag tror

    • Fiskargubben says:

     Mycket intressant har sagts om det här, Lennart inte att förglömma.

     Judarna utvaldes för att de envist skulle bevara Ordet, säger Swedenborg. De är inte bättre än andra, säger han också. Det gjorde de tills de lömskt tog bort kristna hänvisningar från GT. Det ser man när man jämför med Septuaginta och den översättningen har vi inte av en slump. Falska läror, t.ex. Talmud och Kabbalah, smög sig in och påverkar världspolitiken.

     Som jag förstår Herren, så sörjer Han över sitt folk på mödernet och vill att vi ska önska det väl. På sin stora dag, om den inte redan pågår, så klyver Han Oljeberget i två delar. Därifrån har lag utgått. Klyver? En tolkning kan vara att Han redan har gjort det med sin uppenbarelse. Folket samlas mellan bergsdelarna. Vad betyder det? Varken den ena eller den andra lagen?

     Herrens stora dag kommer framförallt att lösa de religiösa problemen i världen. Jag tror att judarna kommer att massomvända sig och att muslimerna lugnar ned sig. Dessa religioner tror också att solen en dag går upp i väster.

     Vi måste se upp med antikrists intervention. Han utger sig för att vara gud och sätter sig i templet, i människan. Han påstår sig kunna lösa alla våra problem. Har vi massinvandring för att han ska lösa problemet?

     På Internet lär vi oss snabbt att pengarna härskar. Kunskapsspridningen accelererar. Annie Lööf, Big Food, Big Pharma. Trilaterala kommissionen har en misstänkt logga och vem är chef där? Loggan associerar till antikrist och Lööf är medlem. Det sägs att hon också besöker mötena i CFR.

     Några nationalister kallar judarna för egendomsfolket. Det stämmer för superrika oligarker, men ett helt folk ska inte anklagas på det sättet.

     Även Abraham och David vacklade. Det är inte lätt att stå inför Skaparen. Daniel föll ihop inför en hög närvaro. Även stora män är små inför gudomen.

 4. Lennart says:

  ”Sionismens erövring av resten av världen” leder till frågan om vilka drivkrafterna bakom sionismen är och då blir judarna och deras messias ett viktigt spår. De flesta judarna förkastade Jesus som sin Messias för två tusen år sedan. Men det krävs en stark religiös drivkraft för att driva en rörelse under århundraden. I denna kristna blogg hävdas att den judiska kabbalismen är förenad med sionismen och visas hur kabbalisternas tro på sin messias har växt fram genom tre inflytelserika rabbiner sedan 1500-talet och driver på en destruktiv utveckling av nationerna.

  http://experimentlandet.blogg.se/2014/september/sionisternas-och-kabbalisternas-makt-i-sverige.html

 5. TINA says:

  Det här borde våra politiker läsa!

 6. Elisabeth says:

  Jag har också lyssnat på Trumps tal, suveränt framfört av en respektingivande ledare. Hur rapporterar man om talet i svensk media ? Jo, att man ”hånskrattade” åt Trump. Det är sannerligen önsketänkande, jag hörde inget sådant. Jaja, svensk media är föraktlig, det tycker vi nog alla här.det behöver inte sägas mer. Talet var mycket bra men jag håller med dig om att utfallen mot Iran skorrade. Trumps utrikespolitik stämmer inte riktigt med hans tal under valkampanjen men han har väl tvingats inse att Israel har större inflytande än han trodde ända in i amerikansk administration. Jag har inget emot Israel, tvärtom, jag önskar Israel all välgång, men jag tycker att det är fel att stormaktspoltik ska bedrivas utifrån detta lands intressen. Men Trump får ta de små stegen mot sina visioner. Och ja, jag litar på Trump. Det känns som att han försvarar väst, västs idéer och kultur. Han känns äkta till skillnad från de flesta av våra ankdammspolitiker.

 7. Mo says:

  Det är helt ofattbart, de välbetalda politiska tjänstemännen, Margot Wallströms personal vill frångå grundläggande demokratiska principer om alla rösters lika värde. Man kräver att ca 1 milj röster inte skall få något inflytande i den demokratiska processen. I praktiken innebär detta att ca 1 milj medborgare fråntas sin rösträtt, många av dem etniska svenskar sedan generationer. Absurt, dessa tjänstemän har inte förstått innebörden av demokrati och kan väl därmed inte anses kvalificerade för dessa uppdrag.

  https://ledarsidorna.se/2018/09/ud-personal-uppmanar-till-olydnad-eventuell-ny-politisk-ledning-utmalas-som-rasistisk/

 8. Mats says:

  Spännande nu skrivet svensk media enligt Samnytt omAnnies eventuella medlemsskap i ”trilatetal”

  • Mo says:

   Centerpartiet har visst bekräftat att Annie är medlem i trilaterala kommissionen, så omdömeslöst. Carl Bildt finns väl redan där. Våra band till globalisterna stärks. SAAB fick del i stororder för skolflygplan från amerikanska flygmakten . Banar vägen in i NATO ?

 9. Lassekniven says:

  Peter
  Tack för dina utförliga och fördjupade kommentarer. Om din första kommentar har jag kunskaper själv sedan tidigare.
  En av mina kusiner (numera avliden) på fädernet har sagt till mig att hon av sin mor fått berättat att vår farmor var judinna. Hon,farmor, var kristen, och gift med farfar som var generationssvensk. Det finns många kristna judar och ännu fler messianska judar (ungefär en miljon), alltså judar som bekände och bekänner Jesus som Messias, Guds son och vår Frälsare.
  Jag kände redan som ung (och då ovetandes) affinitet till judendomen och nationen Israel men jag är ju starkt kristen och har inte tänkt så mycket på min bakgrund men skall ta reda saken. När det kommer till den genetiska diskussion om ashkenazim och sefardim så är en sak säker, nämligen att Jesus Kristus var äkta jude och av Davids hus och stam, alltså sefardim.
  I dagens läge är det kanske inte så viktigt med bakgrunden då de flesta rebbe (rabiner) är ashkenazer.
  I min första kommentar hade jag ingen tanke på origine utan fast mer på Israel i världen.

  Peter, jag tror att du är intresserad av nedanstående länk:

  https://www.quora.com/Is-there-any-truth-to-claims-that-Ashkenazi-Jews-are-Khazars

  Ännu en gång tack för information och att din blogg finns och att vi får kommentera på den även om vi många gånger har olika åsikter. Både krönikor och kommentarer är ytterst civiliserade.

  • peterkrabbe says:

   Lassekniven, även min farfars mor var sefardisk judinna som flyttade till Sverige under mitten av 1800-talet. Hon var också kristen, liksom hennes föräldrar som flyttade från Hamburg till Köpenhamn och sedan vidare till Lund. 1863 fick judar köpa fastigheter och förbudet mot äktenskap mellan judar och kristna upphävdes. Detta var viktigt eftersom de då ”godkända” judarna skulle ha en betryggande förmögenhet med sig. De som kom tidigare, i början av 1800-talet konverterade ofta till kristendomen av praktiska skäl för att både få inresetillstånd och rätten att utöva sina yrken.
   Jag har anledning att se positivt på detta, eftersom de konstnärliga anlag jag tror att jag besitter idag kommer från just min farfars mor. Det var relativt vanligt vid den tiden att judiska döttrar fick ingå äktenskap med adliga släkter, då den judiska goda ekonomin befruktade fattig högadel, en bra kombination för alla.
   Den synen delades inte av familjen Rothschild, vars medlemmar förbjöds att ingå äktenskap med kristna, undantaget kungliga släkter. Man ansåg att varken förmögenhet eller inflytande fick spridas utanför den judiska sfären. Det är detta klantänkande som jag vänder mig emot och som har fört fram till den globalistiska tanken om judarna som ett exklusivt herrefolk, som är grunden till dagens politiska problem i världen. Vi hade omvänt haft en blomstrande tillvaro om de religiösa gränserna hade brutits upp och den existerande kompetensen hade använts till att bygga gemensamma samhällen utan klantänkandets polarisering.

 10. Fiskargubben says:

  Det är intressant att jämföra den svenska ankdammen och det stora havet, en symbol för mänskligheten. Här hör vi mest oink, oink efter valet.

  Peter, jag tror nog att president Trump vill ha multilaterism. Jag har talat om det förut. Jag förstår president Putin och visste tidigt vem Macron är, men Trump blir jag inte klok på. Han vinner i Usa och det kommer att påverka oss mycket, inte minst andligt, men hans utrikespolitik är det svårare att dekryptera. För övrigt glädjer jag mig över Wallströms sura min i riksdagen.

  Det här är kanske vad du tänker på, Peter. Vi, som inte kritiserar folkgrupper, kan vara hårda mot politiker och oligarker. Den store Björn. Det glöms bort att alla semiter är Abrahams barn tack vare Ismael. Politikerna respekterar inte hela GT.

  Björn Afzelius – Under Sions kalla stjärna

  Petrov, en av många välutbildade officerare i Sovjetunionen (sådan var normen), räddade oss från världskrig för många år sen.

  ‘Gut Instinct’: How a Soviet Officer Averted Nuclear Armageddon

  https://sputniknews.com/russia/201809261068358417-officer-missile-launches-false/

  • Lassekniven says:

   Jag har på känn att något saknas i president Trumps psykiska utrustning. Men han handlar exakt som han gjorde som affärsman och som amerikanska affärsmän gör, menhan handlar inte nu med fastigheter utan med världspolitiska spörsmål. Han gör politikbusiness med politiker som är politiker och som inte är krämare utan är politiker. Men mitt upp i alltihopa anar jag en viss ärlighet i att han motarbetar Rothchildklanen vilket han kan göra som USA:s president men som civil affärsman kan Deep State krossa honom. Han har mycket pengar men inte tillräckligt, men spelas det ett dubbel-eller trippelspel? Vad tror du Fiskargubben?

   • Fiskargubben says:

    Ja, Trump förhandlar som en oligark och du har rätt.. Som Stefan tror att han kan förhandla för facket i Sverige. Det fungerar inte. Det som dock är säkert är att han kommer att rädda USA.

 11. Lennart says:

  Lillian och Fiskargubben, Skriften säger att Gud gjorde ett nytt förbund med judarna, eftersom de bröt det gamla förbundet. Före Jesu tid hade Israel delats i Nordriket med tio stammar och Sydriket med Juda och Benjamins stam. De tio stammarna hade vid Jesu ankomst gått förlorade för alltid. Kvar fanns ett blandfolk, samarierna. I Hebréerbrevet återges en profetia från Jeremia och Jesaja från ca 550 år före Kristus:

  ”Se, dagar ska komma, säger Herren då jag ska sluta ett nytt förbund
  med Israels hus och med Juda hus, inte som det förbund jag slöt med deras fäder den dag jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land, för de blev inte kvar i förbundet med mig, så jag brydde mig inte om dem, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren: Jag ska lägga mina lagar i deras sinne och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk. Då ska ingen mer behöva
  undervisa sin landsman, ingen sin broder och säga: ”Lär känna Herren!” Alla kommer att känna mig, från den minste av dem till den störste, för jag ska i nåd förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder.”
  När han talar om ett nytt förbund, har han därmed förklarat det förra föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat är på väg att försvinna.” Heb. 8:8-13.

  Det gamla förbundet upphörde i och med att Gud stiftade det nya förbundet genom Kristi försoningsdöd på korset, som nu är öppet för alla, både judar och hedningar. Därför kallas den kristna församlingen, bestående av både judar och hedningar: ”Guds Israel”, enligt Galaterbrevet 6:16. Nya testamentet förklarar: ”Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.” 1 Petrus 2:9.

  • Lennart says:

   Från biblisk troende präst har jag inhämtat följande tänkvärda texter:

   ”Sanna judar

   Vi får förkunna Ordet och be att Kristus öppnar den dörren. Kristus berättar senare hur han gjorde det församlingen i Filadelfia, men vi ska första ser hur församlingen trots Kristi närvaro, inte åkte i någon gräddfil, utan hade en svår tillvaro. ”Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som säger att de är judar men inte är det utan ljuger.” (Uppb 3:9) Församlingen hade bekymmer med judarna. Men han förklarar att i ordets andliga mening är judarna inte judar. Sann jude är nämligen inte de som skryter med sin omskärelse och sitt släktskap med Abraham. Sanna judar är de som tror på Abrahams löfte, de som tror på Kristus. Skriften säger: ”Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor utan av Gud.” (Rom. 2: 28, 29) De som kallar sig judar, men inte är tror på Kristus, är säger dagens text Satans synagoga. Församlingen är säger Galaterbrevet 6: 16: ”Guds Israel”.

   ”I det nya förbundet är judar och hedningar förenade i samma Gudsfolk, olivträdet. Det rike som Kaanan syftade fram mot har kommit med Kristus, Guds rike. Bibeltrogna kristna välkomnar alla judar in i det sanna Gudsriket: Kyrkan, genom dörren: Kristus. Det är inte antisemitism. Det rike alla människor har rätt till är inte geografi: utan Ande och sanning, som Jesus säger i Joh. 4:23. Ni skall inte tillbedja på varken Gerissim eller Sion, utan sanna tillbedjare tillber, redan nu, i Ande och sanning. ”Ni HAR kommit till Sions berg”, som det står i Hebr. 12:22. Med hedningarnas inlemmande i det sanna Israel har ”Davids fallna boning” byggts upp (Se Apg. 15:13-19 jfr Amos 9:11-15). Att påstå att otroende judar har rätt till en jordplätt i Mellanöstern är lika legitimt som att säga att romerna (zigenarna) har rätt till Punjab i Indien eller danskarna har rätt till Skåne. Löftet om ett land gällde gamla förbundets folk. I NT FINNS INTE ETT ENDA ORD MED ETT LÖFTE OM ETT LAND. Men däremot ett löfte om Guds rike och det himmelska Jerusalem, för alla folk.”

 12. AnnaF says:

  Intressanta tankar här Peter!
  FN i god sällskap med EU är det värsta ankdammen just nu! Mina ögon öppnades redan för 20 år sedan när det var fortfarande tillåtet att granska organisationer som FN. Det var flera dokumentärer på TV som avslöjande en total korrupt FN och även organisationens synbara ineffektivitet -mest i Afrika! Jag såg alltid Ann Britt Ahlenius som en modig kvinna -före FN-karrieren- då verkade hon för en oberoende Riksrevisionsverk som inte var speciellt uppskattad av den dåvarande regeringen! Hon fick gå och fortsatt med granskningen av Korruption inom FNoch EU!
  Hon har skrivit om FN och hade glädjen att se intervjuer med henne! Varför saknas kvinnor av hennes kaliber i den offentliga debatten?
  Trumps FN-tal väcker verkligen tankar! Jag skrev tidigt att han är motsägelsefull, irrationell och kan inte tolkas eller alla tolkar efter egna uppfattningar. Det är kanske det som var syftet, nämligen att förvirra oss och inte ge oss någon ledtråd vad makterna bakom förbereder sig för! Men effekten har blivit tvärtemot – Deep State är avslöjad och Trump har bidragit till detta oavsett om det var en medvetet intelligent handling eller ren idioti! Trump är en riktig patriot och en usel och okunnig pajas när det gäller världspolitiken!

  Det finns ett annat FN tal som har inte fått större spridning eftersom det var bara framfört av ett litet lands 39 åriga utrikesminister. Det kom som E-Mail igår och tänker länka:

  Peter Szijjarto Utrikesminister/Ungern

  Citat:
  Certain officials recently made impossible claims about Hungary, and they were nothing more than lies. They are behaving as if the Hungarians are incapable of deciding on their own future”, he said in a statement following his speech, which was aired on Hungarian M1 television.

  “They think Hungary should be placed under some kind of supervision, meaning that the Hungarian people must be protected from themselves. Hungary has plenty of experience of what it is like when it is placed under some kind of protectorate against the interests of its own people”, the Minister declared.

  The Minister said that in his opinion these officials cite various reports and behave as if these opinions represent the opinion of civil society in Hungary. According to Mr. Szijjártó, “These are in fact the opinions of NGOs that are political players, and which wanted to topple the Hungarian Government at the last elections and are working against the Hungarian Government”. The politician pointed out that there are 60 thousand non-governmental organisations operating in Hungary, noting that the opinions of less than a dozen NGOs are mirrored in these documents, and it is always the same ones; none of the others are represented.”

  “We ask that these UN officials stop spreading lies about Hungary and stop applying double standards. We ask that they take into account the right of the Hungarian people to live a peaceful and secure life at home”, he said.

  “The Hungarian Government will always act in accordance with the mandate that it has received from the electorate with a two-thirds majority for the third time now”, the Foreign Minister underlined.”

  http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/peter-szijjarto-rejects-falsehoods-about-hungary-in-un

  • Alicia Lind says:

   Tack för värdefull information, Anna F. Riktigt skrämmande att en grupp som står över våra ”rasistiska” normer cementerar sin makt utan att flertalet har en aning om det. Chabad Lubavitch torde dessvärre vara väletablerat i Ryssland, och dess inflytande växer i Polen med. Samtidigt tycks de i Polen officiellt i stort sett obefintliga judarna vara oense; https://www.jta.org/2017/08/21/news-opinion/world/polish-jewish

   Jag bifogar text från ”Warszawa.Jewish.org.pl//” som jag misslyckades att hänvisa till via länk:
   ”An open letter from twelve Jewish organizations in Poland
   21 August 2017
   Last Wednesday, Rabbis Szalom Dow Ber Stambler and Eliezer Gurary, together with Mr. Artur Hofman and Mr. Jonny Daniels, met with Jaroslaw Kaczynski, the president of the ruling Law and Justice party, as invited “representatives of Poland’s Jewish community.” According to Daniels, “It was an incredibly nice meeting, full of mutual understanding, during which we spoke about the history of the Jews and also about the future of the Jews in Poland.”

   We do not deny the right of any Jewish organization or individual to meet with politicians and discuss Jewish issues. We do, however, call on such organizations and individuals to not present themselves, or allow themselves to be presented, as speaking “in the name of the Jewish community” without proper authorization.

   We would like to make it clear that none of the persons named above represent the “Jewish community,” but at most, themselves or their own organizations – organizations which, like the otherwise deserving secular Jewish Social and Cultural Society, TSKZ, and the Chabad-Lubavitch Hasidic movement, have for whatever reasons allowed themselves to be designated as representatives of the Polish Jewish community in contacts with the world of politics.

   They are doing this without our consent.

   Sergiusz Kowalski, President, B’nai B’rith Poland
   Michael Schudrich, Chief Rabbi of Poland
   Leslaw Piszewski, President, The Union of Jewish Religious Communities in Poland
   Anna Chipczynska, President, Jewish Religious Community of Warsaw
   Joanna Sobolewska-Pyz, President, Children of the Holocaust
   Tomasz Miedzinski, President, Jewish Veterans and Victims of the Second World War
   Piotr Wislicki, President, Society of The Jewish Historical Institute
   Jonathan Ornstein, Executive Director, JCC Krakow
   Agata Rakowiecka, Director, JCC Warsaw
   Krzysztof Urbański, President, Second Generation, Children of the Holocaust Victims
   Golda Tencer, Director, Foundation Shalom
   Grażyna Pawlak, Director, Moses Schorr Foundation”.

   Som framgår har många av dessa funktionärer polska förnamn och efternamn.

 13. sosi21 says:

  Jag har egentligen inget att tillägga utan saken talar för sig själv. ”Trump gjorde för ovanlighetens skull helt klart att han inte stödjer globalismen, utan tvärtom ser sin amerikanska nationalism som framtida norm, även för andra länder”. Exakt. Vi, Sverige är redan införlivade i denna orm, – – – förlåt skrev fel, – – – – norm skall det vara.

  • Alve says:

   sosi21 Det var nog rätt uttryckt att vi är införlivade i ”ormen”. Hur ska vi åla oss ur????
   Hoppas på nyval?

 14. Mjölner says:

  I dessa multilateralismens tider vill man hänga med och försöka göra sig hörd utan att egentligen förstå vad som händer. Inskränker mig till att konstatera följande. Löfven deltog i Bilderbergsmötet 2013 Han blev dock både ledsen och besviken när han plötsligt förstod att han inte, som han trodde, deltagit i ett Bilderboksmöte.
  Gammal man gör så gott han kan…………….

 15. Mjölner says:

  Peter Krabbe:s kommentar om Lööf som statsministerkandidat omnämns i Parnassen.
  https://parnassen.wordpress.com/

 16. Mjölner says:

  Läs gärna norske författaren Kent Andersen:s uppgörelse med islam. Förresten det är en order!
  https://juliacaesar.blog/2018/09/25/kent-andersen-islam-ar-opium-for-vanstern/#more-6853

 17. Fiskargubben says:

  Serbien och Kosovo samlar styrkor vid gränsen, vad det nu betyder. Putin ringde Serbiens president. Ukraina ställer sig vid Ungerns gräns. Dessa små eldslågor i det stora spelet behöver belysas. Ledare dör i Donbass.

  Denne man, vars video jag postar, om Peter tillåter det, är möjligen en släkting. En bra anledning att blanda upp blodet. Kemparna från tyska Stralsund skämde ut sig i Medelpad och de verkar gå åt fel håll. Blanda upp blodet, om ni har det problemet.

  Fredrik Kempe – Vincero

 18. Second Opinion says:

  Wow, Wow!!!
  Intervjuer efter Valet 2018
  3:13-3:34 in i video två rösträknare. Den ena berättar att de räknade röster på valdagen. Folk kom in med rösterna från alla olika distrikt och PÅ NÄSTAN VARJE DISTRIKT så SAKNADES DET RÖSTER… Lyssna på klippet (20 sekunder).

 19. Second Opinion says:

  (Skickar om missade länken).

  Intervjuer efter Valet 2018
  3:13-3:34 in i video 2 rösträknare. Den ena berättar att de räknade röster på valdagen. Folk kom in med rösterna från alla olika distrikt och PÅ NÄSTAN VARJE DISTRIKT så SAKNADES DET RÖSTER… Lyssna på klippet (20 sekunder).

  • Fiskargubben says:

   Kristna Värdepartiet hade sina röstsedlar separat och Sds alla var inte på plats. AfS saknades helt. Det ser inte alls bra ut. Jag röstade i ett invandrarområde. Meds såg jag inte.

 20. Mjölner says:

  Från Stora Scenen: Provokativ israelisk attack på Syrien -rysk Il-20 spaningsflyg nedskjutet.

  Den 17 september angrep israeliska F16i den hitintills tämligen fredade västra Syrien, där de ryska baserna med sitt kraftfulla luftvärn ligger. Den ryska militärledningens initialt felaktiga uppgifter och rysk statsmedias märkliga rapportering sammantaget med en ovanligt svag reaktion från Putin väcker många frågor. De politiska konsekvenserna av detta kan bli stora både inrikes och utrikes. Västvärldens media har som vanligt underrapporterat om händelsen.
  IL-20 är ett välutrustat spaningsplan. Det är i dag det primära spionplanet och ses regelbundet flyga över Östersjön

  Ryska flygförluster i Syrien 2018
  3 feb. attackplan Su-25SM nedskjutet. Piloten hoppade men begick självmord med handgranat
  för att undvika bli tagen som fånge.
  6 mars kraschade ett An-26 transportplan under landning på den ryska flygbasen Khmeirmim.
  Sex besättningsmän, 33 passagerare, samtliga militärer dödades.
  3 maj störtade ett Su-30SM jaktplan i Medelhavet. Orsak uppges vara fågelkollision.
  Båda piloterna omkom.
  7 maj kraschade en Ka-52 helikopter. Båda piloterna omkom
  17 sep. Il-20 som nämnts ovan, sköts ned av en syrisk S-200 robot. Misstaget skedde efter att attackerande israeliska plan uppges ha gömt sig i det ryska planets radarbild. Planet har hittats på havsbotten 20 km från Syriens kust. 15 besättningsmän omkom. Åtta ryska fartyg arbetar med bärgning av känslig utrustning, kropparna och personliga tillhörigheter. Dessa tas ombord på det ryska forskningsfartyget Seliger.
  Källa Nya Tider

 21. Mjölner says:

  Fiskargubben ! Angående Ukraina, Serbien , Kosovo och Ungern. Kvinnliga krypskyttar hyrs in från Polen. Bryssel invaderas av amerikanska dödgrävare. Länk
  https://newsvoice.se/2018/09/ukraina-kvinnliga-krypskyttar/

  • Fiskargubben says:

   Jag postade det här på NV, men det kom inte fram, Mjölner.

   Hans, du förvånar mig med dina kunskaper om Ukraina. Jag kan bara tillägga några saker. Ukraina har använt utländska legosoldater sen inbördskriget började. Några togs till fånga och jag antar att de utväxlades. Jag minns en svart man och några andra som bör ha varit värdefulla bytesfångar. Andra dog i striderna och kropparna kanske också utväxlades. Speciellt polacker har deltagit i striderna. Blackwaters soldater misstänks ha varit speciellt i Mariupol. Där försvann ett stort antal unga kvinnor. Hemska saker har hänt under inbördeskriget. En rysktalande brändes på ett kors och det dokumenterades i en video. Kor sköts och brunnar förgiftades. Extremistiska soldater sköt sönder bostadshus medan vodkaflaskorna tömdes. Några misstänks ha varit nedknarkade eftersom de gick på öppna fält och skrattade. De dog förstås. Soldater från Donetsk och Lugansk hade ont om mat i början och lärde sig fånga ormar.

   Talmannen i parlamentet är helt extrem. Nu prisar han Hitler som demokrat och för det stäms han av en judisk oligark i Odessa. Denna regim stöds av Hultqvist, Bildt och Anders Åslund. Den senare var en av arkitekterna bakom Rysslands förstörelse under Jeltsin.

   Den nya ukrainska språklagen retar Ungern och Rumänien. Reaktionen i Ryssland är häftig. Det finns många olika folk i Ukraina. Nu används ukrainska soldater för att kväsa den irriterade ungerska minoriteten. Ledarna för en annan minoritet i Odessa spärrades in för några år sen. Jag vet inte hur de som kallas rusyn reagerar. De har ett eget slaviskt språk.

   Västerlandet kommer undan till stor del beroende på språkbarriären, men informationen sipprar ut i alla fall. Sverige har duktiga rysktalande journalister, men de är tysta. Det är på Internet man hittar informationen. Det är bra att kunna ryska, men de som inte kan får hjälp av viktiga översättningar. Hans, tack för att du fick mig att komplettera informationen. Min ryska är enkel, språket är på hög nivå, men lite kan jag.

   • AnnaF says:

    Utmärkt reflektion Fiskargubben! Ukraina blöder och slits sönder av makter som har redan mycket blod på sina händer. Det finns – och länge har funnits- två parallella intressen i landet. Att bygga NATO baser och skapa Militär, social kaos, äntligen erövra Ryssland är bara vad vi har erfarit sedan 2014 men det är värre än så! I all tysthet Ukraina har blivit uppköpt av USA och dess vasaler i Europa. Länken är från 2015 men vid intresse finns mer på nätet.

    https://www.oaklandinstitute.org/blog/who-owns-agricultural-land-ukraine

    En av absolut största Investoren är NCH Capital som har köpt på sig allt från grekiska öar till mark i Rumänien, Ukraina och i andra länder som var öppet för exploatering.

    https://www.nchcapital.com/

    Grundaren för NCH Capital heter George Rohr med stark koppling till den mäktigaste judiska Organisationen Chabad-Lubavitch i NY med grenar till hela världen.

    https://avichai.org/person/george-rohr/

    Och fadern Sami Rohrs filantropiska visioner som sonen med stor framgång realiserar för framtiden.

    https://www.chabad.org/news/article_cdo/aid/1926402/jewish/Visionary-Renaissance-Man-Funded-Global-Jewish-Revival.htm

    Och en krönika och även en tankeställare! Vad betyder en ekonomisk kris för oss egentligen? Står dessa hyenor redan beredda att köpa allt för ingenting? Jag försöker gissa vad värdet är för dessa fantastiska höga alptoppar som omger mitt hem och är oförmögen att sätta ett pris i pengar på dem. Och varför just Ukraina, Georgien och Regionen för den gamla Khazar-riket som har blivit så eftertraktat? Är det hemlängtan efter 2500 årig identitetslös vandring? Är det överhuvudtaget möjligt att KÖPA identitet eller identitetslöshetens förbannelse är den eviga vandringen och erövrandet av allt som kan köpas för pengar.

    http://www.phillip-butler.com/when-ukraines-day-of-justice-will-come-woe-be-to-the-moneylenders/

    • Fiskargubben says:

     Tack, Anna (så heter förstås en av mina döttrar, ett viktigt kristet namn i familjen i många länder, ett framtida hopp enligt Bibeln). Kolla upp den ryske historikern Fursov. Han säger att Rockefellers och Rothschields delade upp Ukraina/Ruina och att Mossad har varit aktivt. Du får nog gå några år tillbaka på youtube. Nu säljs ukrainsk svartjord till andra länder. Snart blir det GMO.

     Det är klart att det handlar om khazarerna. En ingift och svårt lidande judisk sekt har börjat köpa in kvinnor från Ukraina. Blanda ut blodet, men bara med västerlänningar och slaver. Vi mår bra tack vare en sån uppblandning och skyddas från mycket.

     Nu är min kommentar på NV publicerad.

 22. Mjölner says:

  Det är lika bra att samtliga deltagare här läser även denna artikel. Länk.
  https://newsvoice.se/2018/09/varfor-blev-sverige-ett-av-de-mest-extrema-landerna-i-vast/

 23. Mjölner says:

  AnnaF, Fiskargubben !! Man blir mållös, vilka kunskaper ni innehar och delar med er av.
  Har läst Mr Chans, Inga-Britt Ahlenius uppgörelse med förre FN-chefen Mon. Hon blev tystad för gott efter att ha deltagit i Palmeutredningarna under Marjasin och HG Axberger.

 24. Fiskargubben says:

  Hörru, Jan K. Hmm. Vi var klasskamrater och rumskamrater en tid. Nu jagar du väl bara, du trekantiga päron? Hörru Joakim v., du var en lysande stjärna i klassen och din familj sålde ett fint slott skattefritt för 27 miljoner för många år sen. Hörru Pieter, jag vet att du är död. Du köpte herrgården Stora Brevik för bara åtta miljoner och jämnade den med marken. Det kan jag inte förlåta. Där stod jag och kände mig nästan som ägare. Glöm denna gamla adel. Jag tror att LO förstår. Greuben och Bennet? Inte så mycket. Carl Dietrich H? Han kunde ha gjort akademisk karriär var som helst, men blev bankslav på SEB. Här kommer en katta, ett ord som några ryssar inte tror finns på svenska. Den som räddade mig var kristne Sven Stolpe på den skolan. Min katta är lite arg. Här är arbetarklassen bortglömd när de där tror att de kan leva på förfädernas verk. Dags att klösa lite grand.

  Unique au monde – ils vivent avec l’animal le plus dangereux du monde

 25. Mo says:

  Jag har lite svårt att förstå att pressen hyllar SAABs samverkan med Boeing för tillverkning av skolflygplanet TX till amerikanska flygvapnet. Vad jag kan se är detta en affär för Boeing med SAAB som risktagande partner. Tillverkningen kommer till 90% ske i USA där det skapas 17 000 arbetstillfällen i 34 olika stater. Det finns ingen information om hur stor den svenska andelen blir, mest spekulationer om ökat arbetes behov hos svenska underleverantörer osv. Kanske vi istället binder upp oss, dvs skattebetalarna, i dyra militära inköp från USA vilket Patriot avtalet kan ge en föraning om. Kanske risken är stor att ännu ett av våra svenska storföretag blir uppbundet till en större leverantör och till slut blir utsålt. SAAB automobiles samgående med General Motors blev vägen till graven. Volvo och Scania är andra utsålda svenska storföretag i branschen. Varför väljer inte våra företag samverkan med den europeiska militära industrin istället nu när vi är med i EU vilket skulle kunna underlätta ett frigörande från NATO i ett framtida gemensamt EU försvar ?

  https://www.nyteknik.se/fordon/saab-och-boeing-vinner-order-om-skolflygplanet-t-x-vard-mangmiljarder-6932957

  https://saabgroup.com/sv/media/news-press/news/2018-09/amerikanska-flygvapnet-valjer-skolflygplanet-t-x-fran-saab-och-boeing/

  • Mjölner says:

   Mycket tänkvärd undring om VARFÖR. Vi har sålt ut alla industrijuveler och har endast de politiska juvelerna kvar.

 26. Mo says:

  Tyskland antar nya immigrationslagar för att begränsa invandringen till kvalificerad arbetskraftsinvandring för att stimulera tillväxten av tysk ekonomi och stabilisera pensionssystemet. Sverige gör motsatsen i ett massivt utbildnings åtagande och välkomnar unga män från utvalda delar av världen samtidigt med ett sviktande pensionssystem. Vi står inför ett vägval, ska vi följa Tyskland eller fortsätta i USA globalisternas ledband ?

  https://sputniknews.com/europe/201810021068509728-germany-immigration-law-economy/

  • AnnaF says:

   Tror du verkligen att Tyskland, Sverige eller andra ”migrationsvänliga” länder har möjlighet att välja en väg som gynnar det egna landet eller säkerheten för den egna befolkningen? Finns det fortfarande utrymme -utifrån vad vi redan vet- att påverka kontinentens framtid? Eller de stora bovarna som har filat på detta onda planet har verkligen kopplat på med alla krafter och skall hänsynslöst genomföra utplånandet av europeisk civilisation och utplånandet dess karakteristisk art som är också en sorts mångkultur men ack så hatad av globalister och av deras finansiärer.
   FN står verkligen avslöjad -bland alla andra- som huvudaktör! Glöm Soros och andra nollor i sammanhanget. De har tjänat bara syftet att få bort fokuset från bakgrundsmakter som har obehindrat kunde arbeta sig framåt. Soros var perfekt för rollen! En renodlad psykopat som var till synes helt oberörd att det är en hel värld som hatar och föraktar honom.
   FN som har sanktionerat krigsdrabbade länder som Syrien, Irak, Jemen mfl där systerorganisationen NATO och USA har begått det värsta krigsbrottet i alla tider.FN som är djupt inblandad i Afrikas humanitära insatser genom att säkra Afrikas plundring för uppdragsgivarnas fördel. Den FN som kommer att förstöra – i ”humanismens namn”- och genomföra folkmord på den vita europeiska befolkningen med våra psykopatiska ledarnas godkännande……

   En särskild händelse som av märklig anledning inte har fått större publicitet i MSM! Där krävs den slutgiltiga anslutningen till den legala folkombytet i Europa! USA, Australien och Ungern har redan gett besked och avstår av undertecknandet. Men vad gör resten av Europa? Det kommer att bli intressant vilka länder kastar sig på rygg och vilka har mod att bara gå därifrån!

   Fullständigt info:

   https://reliefweb.int/report/world/global-compact-safe-orderly-and-regular-migration-final-draft-11-july-2018

   ”Citat”

   6.This Global Compact is a milestone in the history of the global dialogue and international cooperation on migration. It is rooted in the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Addis Ababa Action Agenda, and informed by the Declaration of the High-level Dialogue on International Migration and Development adopted in October 2013. It builds on the pioneering work of the former Special Representative of the Secretary-General for International Migration and Development, including his report of 3 February 2017.

   7.This Global Compact presents a non-legally binding, cooperative framework that builds on the commitments agreed upon by Member States in the New York Declaration for Refugees and Migrants. It fosters international cooperation among all relevant actors on migration, acknowledging that no State can address migration alone, and upholds the sovereignty of States and their obligations under international law.

   • Mo says:

    AnnaF, FN, svenska politikers ögonsten, i vars spår följer krig, korruption, våldtäkter mm har för länge sedan passerat bäst före datum.

   • Suavalle says:

    Ja, Anna, Soros exponeras för att avleda från mäktigare krafter bakom honom. Den mycket insiktsfulle Stanley Monteith har berättat för oss i sina föredrag att hydran har flera huvuden.

    Här beskrivs ett av dem:

    • AnnaF says:

     Tack snälla Suavalle! Vi kommer att titta i kväll! Mellan oss ligger vår underbara hund på den stora soffan och snarkar välbelåtet, helt ovetandes om den onda världen utanför vår trygga tillvaro! Jag kommer alltid att minnas dina ord om sorgen och förlusten.
     Som en liten tröst citerar jag från Konrad Lorenz; Människan och Hunden

     ” Men ändå håller jag fast vid mitt råd. En tik är mycket trognare än en hanhund, hennes själsyttringar är mera komplicerade, rikhaltigare och finare, och även hennes intelligens överträffar i de flesta fall en för övrigt jämbördig hanhunds.
     Jag smickrar mig med att känna en stor mängd djur och jag säger av fullaste övertygelse: det levande väsen vars själsliv med hänsyn till socialt beteende, sensibilitet och förmåga till sann vänskap kommer människan närmast. Alltså det mänskligt sätt ädlaste av alla djur, är en fullvärdig tik.”
     Må väl min vän!

     • Suavalle says:

      Tack, Anna, min vän.

     • Lassekniven says:

      Fina ord, AnnaF, jag har haft två hundar, en Nuffe (New Foundland) och en Golden Retriever. Hanar, men jättefina. Det är ju populärt nu med etablerade mixar, exempel Labradoodle. Min önskemix om jag fick välja idag är Grand Danois och Storpudel (kungspudel). Det blir Grandoodle. Förmodligen en väldigt fin kombination.
      Jag gillar stora hundar, har aldrig haft så bra kondition som när jag hade mina bissar.

     • Anna Catherine Af Trampe says:

      Tack AnnaF för Ditt fina inlägg om vovvar. Jag får fortfarande tårar i ögonen när något för mina tankar på Lisa, den underbara taxtik som dog år 1992, trots att jag efter det har drabbats av en ännu hårdare förlust.

    • Fiskargubben says:

     Hej, Suavalle. Det är bra att du lyssnar på din korpral och hör av dig, det har jag skojat om. Du är i mina böner nästan dagligen.

     Visst minns jag Jüri och nu förstår jag varför han plötsligt försvann från MSM. Han kritiserar oligarker och politiker, inte folkgrupper, och det gör inte jag heller, men även sån kritik angrips idag. Har jag förstått honom rätt?

     Vår tik räddade mitt liv som barn. Jag tror att hon lever på något sätt. Det är inte bibliskt och inte enligt Swedenborg, men vi får inte veta allt. Lulu.

     För övrigt anser jag att bloggen har utvecklats med tiopotenser. Någonting är på gång i detta hörn av Internet och din röst behövs också.

     • Suavalle says:

      Hej Fiskargubben!

      Tack för dina böner. Jag står upprätt igen. Här är ett hoppingivande bibelcitat:

      Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

      (Filipperbrevet 4:6-7)

      • Alve says:

       Tack Suavalle – vackert citat!

      • Lassekniven says:

       Tack Suavalle för dessa fina ord som bland många andra vilar i Guds Ande och det är Den människorna behöver (och måste ta till sig) för att fina frid.
       Välkommen tillbaka.

       • Suavalle says:

        Tack, Lassekniven! Jag vet att du gärna lyssnar på Predikarens ord i Bibeln. Jag också. Här är ett ställe i Predikaren som jag ofta har tänkt tillbaka på under prövotider för att försöka se fram emot en ljusning:

        1Allting har sin tid, och vart företag under himmelen har sin stund. 2Födas har sin tid, och dö har sin tid. Plantera har sin tid, och rycka upp det planterade har sin tid. 3Dräpa har sin tid, och läka har sin tid. Bryta ned har sin tid, och bygga upp har sin tid. 4Gråta har sin tid, och le har sin tid. Klaga har sin tid, och dansa har sin tid. 5Kasta undan stenar har sin tid, och samla ihop stenar har sin tid. Taga i famn har sin tid, och avhålla sig från famntag har sin tid. 6Söka upp har sin tid, och tappa bort har sin tid. Förvara har sin tid, och kasta bort har sin tid. 7Riva sönder har sin tid, och sy ihop har sin tid. Tiga har sin tid, och tala har sin tid. 8Älska har sin tid, och hata har sin tid. Krig har sin tid, och fred har sin tid.
        (Predikaren 3:1-8)

        • Mo says:

         Suavalle, välkommen tillbaks, hoppas du mår bra.

         • Suavalle says:

          Tack, Mo! Ja, nu mår jag bra igen. Saknaden är fortfarande intensiv, men jag har fått frid i mitt sinne. Stödet från dig och mina andra vänner här hos Peter har varit enormt viktigt.

        • Lassekniven says:

         Ja, Suavalle det finns så oändligt med klokhet i Predikaren, tillika Psaltaren och Ordspråksboken. Det talas där så mycket om Visdom och ”Den Vise” och ”dårskap” och ”dåren”. Dårskapen håller på att invadera världen. Sture och Fiskargubben talar om Antikrist.
         Jag vet inte om du såg mitt svar till AnnaF om, klistrar in det till dig nedan:

         Fina ord, AnnaF, jag har haft två hundar, en Nuffe (New Foundland) och en Golden Retriever. Hanar, men jättefina. Det är ju populärt nu med etablerade mixar, exempel Labradoodle. Min önskemix om jag fick välja idag är Grand Danois och Storpudel (kungspudel). Det blir Grandoodle. Förmodligen en väldigt fin kombination.
         Jag gillar stora hundar, har aldrig haft så bra kondition som när jag hade mina bissar.

         • Suavalle says:

          Lassekniven, jag har också haft två stora hundar, Flaxa var en Svart Rysk Terrier (en rysk armé- och polishund) och Pojken var en Hovavart (en tysk gårdshund). Ja, man håller sig i form när man har hund. Det blir så roligt att ge sig ut i skogen då!

          Jag vill gärna visa en video på en person som jag beundrar mycket. Han heter Robert Franz och han har lärt mig mycket om örter, hälsa och livet. Hans yttre attribut är excentriska, men han är omtänksam och ovanligt klok.

          Här presenterar han sina hundar (som han har räddat):

          • Lassekniven says:

           Fin man, hundälskare brukar i allmänhet också vara riktigt fina människor.
           Hovavart kände jag till men inte Svart rysk terrier. En imponerande hund, påminner lite om Riesenschnauser. Samtliga raser här nämnda får man väl betrakta som ”enmanshundar”. Hårda underbara, men man kan inte släppa uppmärksamheten för en sekund förutom då man är ensam i skogen med dem, de är ju inga jakthundar som springer iväg och jagar harar och rådjur. Dessa hundar är ingenting för nybörjare. En annan ras är Kaukasisk Ovtjarka men den kan vara farlig till och med mot sin ägare om man försöker tygla den alltför hårt. Den hunden skall ju arbeta i frihet och skydda fårflock och herde mot vargar. En stor hane kan väga upp mot 90 kg.

          • Suavalle says:

           Viktiga ord om stora hundar med stark vilja, Lassekniven.

           Det finns många intervjuer på YouTube med Robert Franz. Jag anknyter till en av dem här. Den kan vara rätt svår att förstå även om man kan tyska eftersom han talar snabbt, men innehållet är sensationellt intressant:

      • Sture says:

       @ Suavalle,
       vi är många som har längtat efter att du snart skall orka komma tillbaka. Välkommen. Med anledning av dina vackra tankar från Paulus tänkte jag citera något som jag lovat Lassekniven. Han har ofta förundrats över den enkelhet och ödmjukhet som råder i förhållandet till Jesus Kristus, när man söker honom.
       När Jakob Lorber för första gången fick sin uppenbarelse av Jesus Kristus (den 15 mars, 1840, kl. 6 på morgonen) med orden: ”Jakob, stig upp, tag en penna och skriv. Jag Jesus Kristus talar”, så var de första orden han dikterade dessa:
       ”Och sålunda talar den gode Herden till var och en; och detta är sant, tillförlitligt och säkert. Den som önskar tala med mig skall komma till Mig, så skall Jag lägga svaret i hans hjärta. Men endast de, vars hjärtan är rena och fulla av ödmjukhet, kommer att höra ljudet av Min röst. Och den som värdesätter Mig högre än allting annat och mer än världen och älskar Mig lika mycket som bruden älskar sin brudgum, med en sådan person skall Jag vandra arm i arm. En sådan människa kommer alltid att betrakta Mig som en broder betraktar en annan broder, vilket är såsom Jag har sett på honom ifrån evigheters evigheter, innan han ens fanns till.”

       • Suavalle says:

        Tack Sture. Du och Fiskargubben har varit vägledande för mig för att hitta fram till ljuset igen. Det är så viktigt med andligt stöd när tron vacklar.

 27. Mjölner says:

  Televisionen SVT-TV-4, fortsätter med löjlig, obstinat, barnslig envishet kalla den dömde sexbrottslingen Jean-Claude Arnault för ”kulturprofilen”. Man t.o.m. pixlar bilderna av honom från rättegången. Det bästa är väl i så fall att inte publicera något över huvud taget om man nu är så angelägen att skydda hans identitet. Det var en väsentlig skillnad på angelägenheten att skydda när drevet mot TV-4 ”snickarprofil” Martin Timell drog igång.

  Det här ger en viss fingervisning om vilka s.k. värdegrunder Hanna Stjärnes stalinistgäng samt även TV-4 ledningen bejakar. Våldtäkt räknas som kultur.
  Konstarterna och folklivssederna har genom televisionens berikande hjärntvätt och propaganda
  utökats med kulturföreteelsen våldtäkt. Beklämmande är i detta sammanhang ett snällt ord.

 28. AnnaF says:

  Ukraina står en engång till i blickfånget och vill ansluta sig till NATO! I samband med detta vill jag damma av händelserna i Odessa 2014. Hur i hela friden kan väst fortsätta blunda för dessa händelser? Den gravida ryska kvinnan som blev strypt med telefonsladden måste vara symbolen för den ofattbara grymheten som den ryska minoriteten blev utsatt för.

  Jag avråder känsliga tittare att se på videolänken:

  Och ryssarna väntar fortfarande på en förklaring av USA och Väst och deras bottenlösa cynism i beskyddandet av Ukrainas fascistiska regering:

  https://www.rt.com/politics/425728-odessa-russian-diplomats-washington/

  • Fiskargubben says:

   Anna, vi är många som knappt orkar följa med i Ukrainas undergång. Folket utrotas på ett modernt sätt och det rapporteras inte. Ekonomin är slagen i spillror och de som kan flyttar utomlands. De gamla dör. Viktiga företag läggs ned för att ”de inte ska kunna sälja till Ryssland”, ett svepskäl som även extremistiska Azov ifrågasätter. Flygplanstillverkaren Antonov finns knappt mer och flera av dess ingenjörer tvingades söka sig till Ryssland för att kunna äta. Metallurgin var mycket viktig i östra Ukraina. Hur är det nu? Stalin satsade på att industrialisera Ukraina och flyttade dit några ryska företag. Folket var mycket välutbildat. Ett högbegåvat folk. Ett land som startade skuldfritt har IMF och andra nu belånat så att folket aldrig kommer ur fällan. Oligarker med ”fel” ursprung, t.ex. Akhmetov, motarbetas.

   Stalin uppmuntrade minoriteter av alla slag, men begränsade judarnas tillgång till högre utbildning för att få bättre balans. De anses kunna identifieras av ett visst talfel och jag känner en ryska som blev orättvist anklagad. Han gjorde fel när han uppmuntrade det artificiellt skapade ukrainska språket. Det språket är kanske inte ens hundra år gammalt. Extremisterna tror att de fick sitt språk från Venus.

   Skotten på Maidan hördes ända till Sverige och väckte mig. Nu har några georgier berättat att de skulle få betalt för att skjuta åt alla håll på Maidan, men de fick inga pengar. Parubiy, nu talman i Verkhovna Rada, parlamentet, instruerade dem. När han inte gillar en omröstning så får ledamöterna rösta om och rösta om tills han får som han vill.

   Fotbollshuliganer flyttades till Odessa och unga ”huliganskor” tillverkade molotovcocktails framför fackföreningshuset. Några anser att branden var ett gammalt bibliskt brännoffer.

   Europarådet vet allt om det här, men det är som på västfronten intet nytt. Vi förnekas information. Vi är under en förfärlig stövel.

   Mjölner, jag vet inte hur mycket jag vet. Plötsligt dyker något upp och hjälper mig att fortsätta göra nytta, så länge det nu varar. Ukraina besöker jag bara med minst två livvakter. Där finns en dödslista där en kritiker kan hamna och brottsligheten är förfärlig nuförtiden. Det enda hoppet för Ukraina är himmelskt. Ni som tror, be för detta stackars folk.

   Anna, jag orkade inte se videon.

 29. Suavalle says:

  Den nionde oktober inleds visningen av den ytterst välgjorda och intressanta serien ”The Truth About Cancer”. Provvisningen på internet är gratis med sammanlagt nio avsnitt under nio dagar.
  Den ger stor inblick i de alternativa metoder som framgångsrikt används för att bota cancer men som bekämpas av Big Pharma, Big Care och Big Media.

  Här kan vi beställa serien:

  https://go.thetruthaboutcancer.com/agq-encore/ttac/?utm_campaign=mail-agq&utm_medium=email&utm_source=email&utm_content=agq-docuseries-reg&utm_term=prelaunch

 30. Mjölner says:

  Med anledning av Sauvalles tips om serien alternativa metoder att bota cancer och det kompakta motståndet från Big -pharma -care och -media, undrar jag…………..
  Den konventionella metoden är skalpell och eller cellgift. Nu skall man börja med att sänka patientens immunförsvar i hopp om att trigga igång ett effektivare angrepp på enbart de maligna cancercellerna. För mina öron verkar denna metod öka riskerna. Man kan drabbas av någon vanlig infektionssjukdom, ex. vis lunginflammation och dö av den istället för cancern.
  Statistiken för dödlighet i cancer förbättras visserligen om några istället råkar dö av lunginflammation, men det får vi hoppas inte är orsaken till den ändrade taktiken.
  En annan sak, som nästan alla vet, är att socker i alla former är mums för cancercellen. Den lever
  nästan uteslutande av socker i olika former. Därmed är inte sjukhusmaten eller intravenös dropp med näringslösning särskilt nyttigt för en cancerpatient eller patienter över huvud taget.
  Är det någon som vet mer och vill utveckla resonemanget?

  • Exakt, socker göder cancerseller. Jag äter bittra aprikoskärnor 5 gånger om dagen (1-2 varje gång beroende på storlek), men jag startade med en om dagen. Kom ihåg att de är giftiga. De ska bryta ner cancersceller men inte ha någon inverkan på på friska celler.

   Butik / Internetbutik i Kivik. Kiviks Lilla Råa
   https://www.ravarubutiken.se/aprikoskarnor-bittra-raw-eko-500g
   https://www.ravarubutiken.se/aprikoskarnor-150g

   Malmö internetbutik. RECO MARKET
   https://www.rawfoodshop.se/raw-aprikoskarnor-p-722.html
   https://www.rawfoodshop.se/raw-aprikoskarnor-p-124.html

   • Suavalle says:

    Sesond Opinion, sedan jag läste boken World Without Cancer av Edward Griffin intar jag dagligen också bittra aprikoskärnor.

    • Edward Griffin har kommit ut med mycket bra information om allt möjligt. Han är helt super.

     Aprikoskärnor. Livsmedelsverket avråder…
     https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/vaxtgifter/cyanogena-glykosider-och-vatecyanid

     Aprikoskärnor – Bittra aprikoskärnor kan leda till allvarlig förgiftning redan efter man ätit bara en mindre mängd kärnor. Eftersom det inte går att se skillnad på bittra och söta aprikoskärnor avråder Livsmedelsverket därför helt från att äta aprikoskärnor.

     • Suavalle says:

      Bra, Second Opinion, att du tar upp detta med vad Livsmedelsverket säger. Edward Griffin beskriver utförligt hur tillsynsmyndigheterna korrumperas och blir industrins spjutspets. Även Lars Bern utvecklar detta tema i sin senaste bok.

      Här är ett citat från en av Lars Berns krönikor på bloggen Anthropocene:

      ”Tillsynsmyndigheterna och de medicinska utbildningarna i västvärlden är enligt Gøtzsche helt korrumperade och har med tiden kommit att glömma sitt eget ansvar för allmännyttan.”

      https://anthropocene.live/2018/09/14/dodliga-piller/

      För övrigt kan jag nämna att Edward Griffin intervjuas i filmserien som börjar nu på tisdag, The Truth About Cancer.

      I nedanstående föredrag sammanfattar Edward Griffin innehållet i boken World Without Cancer.

      • peterkrabbe says:

       Griffins föredrag är oerhört klarläggande och viktigt. Sture – hur kan vi få ut mesta möjliga av detta i kombinationen med vitamin C? Här har vi aprikoskärnor, äpplekärnor , gräs och bittermandel – vitamin B12, vilket för övrigt Cayce predikade redan på 1930-talet. Big pharmas agerande tror jag att vi alla redan har kommit underfund med!

       • Eltervåg says:

        Edgar Cayce påpekade att kroppens syra/bas förhållande är viktigt för hälsan.
        80% av födan bör vara bas och 20% syra bildande.
        http://cayce.com/howtos/acidalkaline-food-chart/

        Dessutom bör man äta frukt och grönsaker som är odlade i närområdet. Inte så enkelt när så mycket importeras.
        Själv växlar jag varannan dag mellan färsk-pressad appelsin juice och havregryn.
        Sötmandlar rekommenderades att man äter 5-6 st varje dag, så att man inte får cancer.

        Jag har just köpt Edgar Cayce on Healing foods; William A. McGarey, MD.
        Har dock inte hunnit läsa den.

        • Alve says:

         # Eltervåg Det är gott om svenska äpplen i alla fall i år. Jag äter varje dag – gott! Edgar Cayces rekommendationer låter intressant.

       • Sture says:

        @ Peter,
        vi får ta det en bit i taget – och vara extremt detaljerade.

  • Suavalle says:

   Mjölner, gamle kämpe, jag önskar dig kraft i ditt tillfrisknande. Du är alltid så klok. Sjukhusmaten är en katastrof. Lars Bern (på bloggen Anthropocene) har skrivit boken Den Metabola Pandemin. Där visar han på samarbetet mellam Big Food och Big Pharma /Big Care med syftet att göra människor kroniskt sjuka för vinnings skull.

   • Mjölner says:

    Suavalle, även du tillhör kämparna på denna blogg. Tack för omtanken. Känner mig återställd
    och har med en grannes hjälp den här veckan rensat vedbacken. Lars Bern är suverän i sin kritik, satir och kunskap i ämnena mat, medicin och sjukvård. Läser regelbundet hans blogg.

  • Sture says:

   @ Mjölner,
   jodå jag kan utveckla resonemanget. Men det är komplicerat och jag får ta det i flera steg:

   1. 1923 gjorde den tyske forskaren Warburg ett experiment med normala celler som han 1931 fick Nobelpriset för (”Warburgeffekten”). Han stängde helt enkelt av syrgastillförseln till cellerna. Man skulle tro att dessa då skulle dö – men förvånande nog gjorde de inte detta utan övergick till att bli ”cancer”-celler. På samma sätt som olika bakterier kan vara anaeroba, t. ex. tarmbakterier (metabolism utan syrgas) eller aeroba, t. ex. i luftvägarna (tål syrgas) så kan också normala kroppsceller – från att kunna utnyttja syrgas för sin ämnesomsättning – övergå i ett anaerobt stadium där de inte alls kan utnyttja syrgas för sin metabolism. Under en tid var detta spår mycket ”hett”, men föll sedan i glömska för andra teorier om cancerns orsaker, t. ex. genetiska, men har åter fått förnyad aktualitet.

   2. Syrgas kan vara mycket reaktivt och ställa till mycket skada på cellerna. Vi vet t. ex. att de vita blodkropparna använder sig av syrgas-”radikaler” då de dödar bakterier. För att bemästra syrgasens skadlighet utvecklades små ‘energiverk’ i cellerna, s. k. mitochondrier. Dessa är ganska många, man räknar med c:a 5.000 i varje hjärtmuskelcell och mellan 5 – 10.000 i en hjärncell. Av människans totala vikt utgörs c:a 10% av dessa små ”energiverk”, som med hjälp av syrgas producerar de energirika fosfater, adenotrifosfat, ATP (ungefär som små energipaket), som cellerna behöver för att fungera optimalt.

   3. Av någon konstig anledning slutar emellertid mitochondrierna i vissa celler att fungera, dessa kan då inte längre använda sig av syrgas och övergår i ett cancerstadium.

   4. När mitochondrierna inte längre fungerar normalt i dessa celler så förbrukar dessa enormt mycket glykos. Och förklaringen är denna: Genom det som kallas ‘glykolys’ så erhålls 2 mol ATP för varje mol glykos som förbränns till pyruvat. Om däremot mitochondrierna fungerar (och pyruvat går vidare genom citronsyrecykeln och vidare till mitochondrierna) så erhålles 38 mol ATP för varje mol glykos som förbränns. En fullkomligt enorm skillnad i energieffektivitet. Energin måste då hämtas från annat håll – muskelmassan bryts ner och omvandlas till glykos för att göda cancercellerna (‘gluko-neo-genes’). Det är därför som cancerpatienter förlorar sin muskelmassa.

   5. Ett sätt att handskas med detta är naturligtvis att vara försiktig med socker. Ett annat sätt är att sparka igång de trilskande mitochondrierna igen. Och här kommer Vitamin C in, men det får jag utveckla i en annan kommentar.
   På Riordan-kliniken i USA (riordanclinic.org) vet man väldigt mycket om detta. En av deras forskare, dr. Frank Schallenberger har utvecklat en enkel metod att mäta hur mitochondrierna fungerar. Sambandet är detta: När man förbränner glukos normalt så bildas en koldioxidmolekyl för varje syrgasmolekyl som förbrukas. Detta kallas den ‘respiratoriska kvoten’, som då blir 1/1, dvs. 1. För äggviteämnens ämnesomsättning är den respiratoriska kvoten ungefär 0,85 och för fetter 0,7. Det är därför det blir så lätt att andas när man kommit in i ‘andra andningen’ (=fettsyreförbränning), man andas ut mindre koldioxid till samma energiförbrukning.
   Om det däremot förhåller sig på motsatt sätt att man producerar mera koldioxid än man förbrukar syrgas, dvs. den respiratoriska kvoten är >1, så betyder detta att vissa mitochondrier inte fungerar.

   6. Dr. Frank Schallenberger kunde på 50 friska personer, 20-40 år, uppmäta att 46 % hade mitochondriell dysfunktion. Dessa går alltså omkring med en tickande bomb. Han har också under 13 års mätningar av mitochondriefunktion kunnat visa att hos hans samtliga patienter har det inte funnits någon cancer hos patienter som under tidigare mätningar av haft fullgod mitochondrie funktion. Och omvänt: ingen cancerpatient har någonsin under tidigare mätningar haft fullgod mitochondriefunktion.

   7. Här finns flera terapimetoder: t. ex. Vitamin C och ozonterapi.

   • Mjölner says:

    Sture, tack för lektionen! Har läst, läst och läst igen. Som du kanske anat, så är jag helt insnöad på data och därmed förknippad teknik. När det gäller kemi och biologi är mina kunskaper mycket begränsade. Det jag minns från skolan har bleknat bort. Utom det att jag höll på att elda upp labbsalen. De som drabbas av cancer förlorar muskelmassa om inte glykosen räcker till. Då går det inte att svälta ut cancercellen genom brist på socker.
    Enligt din punkt 3 är det en felaktighet i vissa cellers kraftpaket som triggar cancerns utveckling. En dum fråga. Kan det vara så att när den normala cellen skall dö sker denna omvandling i kraftpaketet som orsakar cancerns uppkomst. Cellen dör inte utan blir cancercell. Alla människor lär ha cancerceller vandrande i kroppen. Vissa individer blir sjuka andra inte. Den s.k. etablerade forskningen har kört fast och vill av prestigeskäl inte erkänna detta.
    Forskningen på Riordan-kliniken verkar ha nosat upp ett framkomligt spår i strävandena att lösa cancergåtan. Här hemma slösar vi bort resurser genom att skicka pengar till cancerfonden, vilket är helt meningslöst. En liten not. Jag får gikt (urinkristaller i blodet) vid överkonsumtion av c-vitamin. Det hände aldrig innan jag blev pensionär. Ålderskrämpa? Njursvikt?

    • Suavalle says:

     Professor Karl E. Arfors som varit forskningschef vid ett läkemedelsföretag talar i det här föredraget om hur skadligt socker är för hälsan:

     I föredraget hänvisar han till Ann Fernholms bok Ett sötare blod:

     https://www.bokus.com/bok/9789127146235/ett-sotare-blod-om-halsoeffekterna-av-ett-sekel-med-socker/

     I denna bok skriver Ann Fernholm:

     ”Cirka en tredjedel av alla cancerpatienter avlider i något som kallas kakexi, där cancern totalrubbat kroppens ämnesomsättning. Bland annat tillverkar levern socker utifrån den mjölksyra som tumörerna släpper ut. Levern utnyttjar också nedbrutna proteiner från kroppens muskler ock genererar socker till tumören utifrån dessa. I ett tillstånd av kakexi spelar det ingen roll vad patienten äter. Levern tillverkar ändå allt det socker som tumören kan behöva. Patienten tappar ofta aptiten. Därav rådet om energirik mat med socker och fett i”

     Sedan ställer Ann fernholm frågorna:

     ”Men innan en person har nått stadiet av kakexi då? undrar jag. Vad skulle hända om man då begränsar tillgången till socker i blodet? Eller kan det hjälpa en person att slippa återfall i cancer? När jag ställer dessa frågor ryggar dietisten tillbaka.”

     Det är alltså uppenbart att när en person som drabbats av cancer och nått stadiet av kaxexi är begränsning av sockerintaget otillräckligt för att bromsa sjukdomen.

     I serien The Truth About Cancer ges hopp till även dessa sjuka människor.

   • Fiskargubben says:

    Sture, tack för dina insiktsfulla inlägg. Du hjälper många. Nyligen fick jag veta att ketchup innehåller massor av socker. Nu blir det bara senap i fortsättningen. Mitt PSA värde gick faktiskt ned lite grand för några år sen och nu har jag slutat testa mig, men problem har jag ju.

    Jag frågade en expert om mycket eller lite sex var bra när jag fick diagnosen. Det kunde han inte svara på. Testosteron är väl ett tillväxthormon och tjänar cancern? Blodcirkulation är väl bra som motmedel? Den frågan är inte aktuell längre i mitt fall och jag är faktiskt tacksam.

    Du vet var jag står när det gäller läkaringrepp mot prostatacancer. Jag tvivlar på att jag skulle klara behandlingen och jag fruktar kniven. För många muskler har försvunnit och aptiten minskat mycket. Jag testade Finasterid och fick värk här och där. Den försvann när jag slutade med pillrerna. Det finns gränser för livet som Thor Heyerdahl sade när han avbröt de livsuppehållande åtgärderna, men det finns också gränser för vad man ska låta sig utsättas för.

    Nu är det klart. Suveränt. Ryssland flyttade på månen. Och påverkade tidvattnet. Var det MI5 eller MI6 som upptäckte det? Nej, det amerikanska demokratiska partiet och nu vet vi att Ryssland påverkar klimatet. Inte utsläppen? Nej, vad som händer vid den ryska kusten är det mäktigaste beviset. Hade Obama fel? Informationen ändras dag för dag. Obama hade en gång rätt, men inte längre.

    Den svenska bloggosfären lider av kommentatorerna. Vilka då? Gamla gubbar som tror att Sverige fortfarande ska vara Sverige. Dem tystar vi med fel mat och mediciner. Vi sossar fortsätter med eutanasia. Visst är det progressivt.

    Jag är skriven i ett invandrarområde av personliga skäl och ser många daglediga afrikanska män vandra omkring. Så var det inte förr, då såg jag mest kristna syrianer och assyrier.

    Jag gillar inte Eu, men måste notera att några av våra ungdomar är artister och uppträder i flera länder utan att det rapporteras. London, Berlin, Paris, Tokio och Quebec. Den här pöjken har jag talat med och notera hans vallonska mungipor. Den brittiska humorn är larvig, men artisterna bra. Regissören heter Goldstein.

    Tangram Theatre presents CRUNCH! – A SHOW ABOUT APPLES

    • peterkrabbe says:

     Min kritik avsåg organiserade troll med uppgift att störa och sabotera debatter som inte passar vissa grupperingars agenda, inte fiskargubbar. För tydlighetens skull…

     • Fiskargubben says:

      Peter, jag hade ingen aning om att jag har utpekats som troll. Är det för att jag studerar en sak från olika vinklar och inte är endimensionell? För att jag inte tycker om attacker på folkgrupper? För att jag är dum? Det är jag i Herrens ögon, men Han har överseende. Jag ser besserwissers, varav några är kristna, glatt proklamera att de omges av idioter. Jag är en glad idiot.

      Alltid på väg

      • peterkrabbe says:

       Fiskargubben, jag vet inte vad det är som du envisas med att missförstå? Ingen har utpekat dig som troll, varken jag eller någon annan. Eftersom du inte är på Facebook vet du kanske inte att troll är en vedertagen beteckning på medlemmar i politiska grupperingar som har som uppdrag att förstöra debattrådar som de inte gillar genom att angripa utläggaren med invektiv och påhittade motargument tills vederbörande ger upp. Det har inte med idioti att göra utan med politisk intolerans av samma typ som när man stör torgmöten med visslingar och glåpord. Troll är därför ett problem på många bloggar och facebooktrådar. Du är varken troll eller idiot utan en värderad medarbetare på min blogg. Jag är inte heller en besserwisser. Okey?

       • Sture says:

        @ Peter,
        jag vet precis vem du skulle kunna syfta på – Peter Grafström, ty han trasade sönder alla debatttrådar och jag är glad att vi slipper honom här.

        • peterkrabbe says:

         Inte så dåligt gissat, men som jag skrev så har jag inte haft några andra nämnvärda problem – till skillnad från många andra bloggare. Värst var det nog i debatten om chemtrails, där en SAS-pilot höll på att driva mig till vansinne!

       • Sture says:

        @ Fiskargubben,
        det finns ingen som har större betydelse för hela debatten och hela det positiva debattklimatet på denna sida och Lars Berns sida än just du. Och jag hoppas att du orkar vara lika produktiv länge till. Du sitter inne med en sådan enorm kunskap och visdom. Det är en ynnest att få läsa dig och det tror jag alla håller med om – också Peter Krabbe.

        • Suavalle says:

         ja, vår Fiskargubbe är en skatt – i alla avseenden!

         Fiskargubben, min bror, vän och ”Catcher in the Rye”, vi alla hoppas så mycket att du får fortsätta att hjälpa oss alla och att du får befrias från din cancersjukdom.

         Du har varit mitt stora stöd under min kanske allra största sorgetid i mitt liv.

       • Fiskargubben says:

        Peter, jag trodde att någon har anklagat mig och att du barmhärtigt censurerade kommentaren. Ursäkta missförståndet. Min ursäkt är att ukrainska nationalister har hatat mig så mycket att jag sett mig över axeln när jag gått ut. Ukrainska nationalister kan man inte diskutera med och speciellt inte när man postar information de hatar. Det enda de vill höra är ” Ära till Ukraina, Ära till hjältarna”. Allt annat är svek, inte seger, peremoga. Dessa begrepp är kuriöst nog viktiga i Ukraina och ryssarna skojar om det.

        Här är det mycket bättre och jag trivs som fisken i vattnet, så fiskargubbe jag är, och det här
        är inte en ankdamm, det är ett tankens djuphav.

        • peterkrabbe says:

         Ingen fara, skönt att missförståndet är utrett och kan läggas åt sidan. Jag förstår att du befinner dig nära epicentrum och har goda skäl till oro, men till min blogg når nog inte vibrationerna – inte än i alla fall. Dina rapporter är viktiga, vi behöver veta så mycket som möjligt så vi ser fram emot fortsatt information. Du är vår temperaturmätare inför ett förestående utbrott, men var försiktig!

 31. Fiskargubben says:

  I maj nästa år är det presidentval i Ukraina. Den sittande presidenten ser ut att vara chanslös, men det var ju Jeltsin också när han sensationellt vann 1996. Kandidaterna talar så lite som möjligt om Nato för att fiska röster i östra Ukraina.

  Armén nästan tvångsmobiliserar män och kvinnor i de byar Ukraina ockuperar i Donbass. Ingen mobilisering har fungerat bra sen 2014. Aidar tar emot dömda brottslingar, som slipper fängelse om de slåss.

  Kiev struntar i Minskavtalet och beskjuter DPR. Skolor, sjukhus och andra viktiga byar är utsatta. DPR avlägsnar Kievs landminor och plötsligt är nya på plats. Några lekande barn dog nyligen och ett är svårt skadat. Gorlovka är speciellt utsatt.

  En fransk officer säger att de vapen som dödade Givi och Sakhartjenko, frid över deras minne, tyder på amerikansk hjälp. Givi och Motorola kom från ingenstans och blev berömda kommendanter. Dessa enkla män visar att motståndet är folkligt. Sakhartjenko började som elektriker.

  Jag minns när soldater i LPR fick fart på en gammal sovjetisk tank från kriget. Sen byggdes försvarsförmågan upp med erövrade ukrainska vapen. De reparerades på minst två fabriker. Soldaterna kunde byta sina jaktgevär mot riktiga doningar. Flera utländska vapen hittades. Ilovaisk var den stora vändpunkten och Debaltsevo var mycket viktigt. Vad gjorde Ryssland? Tillät frivilliga. Typ, som de unga säger.

  Några extremister slängde sten på ryskortodoxa präster. Präster och nunnor har råkat illa ut förut.

  Alla är inte lika trötta på Ukraina som jag är och därför rapporterar jag. Med en klädnypa på näsan.

  Turkiet bör vi också titta på. Liran har fallit stort och inflationen är förfärlig. Erdogan anser sig vara under attack och jag håller med honom. Det finns en spricka i Nato och ingen vet vad som kommer att hända.

  Här ser ni en möjlig rysk kronprins, men bara om han lyckas lite bättre. Rymdprogrammet har fått kritik.

  ”The head of Roscosmos, Dmitry Rogozin, has accused Elon Musk and the Pentagon of foul play in a televised interview.”

  https://www.rt.com/politics/440115-russian-space-boss-elon/

  Anna, jag tvingade mig att se videon. Den är hemsk, men det allra värsta kommer inte fram. Några dödades efter branden. Några hoppade och dödades. Polisen och brandkåren var inte på plats i tid. En polischef blev rädd och flydde.

 32. Lassekniven says:

  Peter, tack för din blogg som verkligen har vuxit på grund av din fina och fördjupade krönikor samt alla kommentarer som flyger högt på kunskap och intellekt. Fiskargubben nämnde det också nyss.
  Jag undrar hur många som läser bloggen på en månad med avseende på antal individer och även på antalet klick, vi är ju många som går in flera gånger per dag.

  • peterkrabbe says:

   Tack Lassekniven, att bloggen uppskattas beror också mycket på de kvalificerade kommentarerna från mina återkommande ”medarbetare”. Den senaste tiden ligger antalet läsningar på 35.000 i månaden varav 10.000 utgör läsare, det innebär då att varje ny läsare per månad besöker bloggen 3,5 gånger. Det finns både större och mindre bloggar, men jag ser min som lagom stor för att kunna hålla bra kvalitet i kommentarsfältet. Jag slipper då alla rötägg och tokstollar som plågar många andra bloggare. Antalet kommentarer visar att min ambition att skapa ett samtalsforum, nästan av karaktär som
   en dagstidning uppskattas av läsarna. Ni har alla en suverän yrkeskompetens som ger den ett nyhetsvärde som jag tror att journalisterna på en dagstidning har svårt att leva upp till. Det är den möjligheten som en blogg ger !

   • Lassekniven says:

    Gratulerar, förmodligen är också en absolut majoritet av läsarna utöver (h)järngänget på bloggen heller inga dumskallar. Det ger ringar på vattnet.

 33. Loa says:

  Total sinnessjukdom. Det kan/får inte vara sant:
  https://samnytt.se/bekraftat-sverige-ska-skriva-under-fns-migrationsramverk-och-oppna-granserna/
  Detta efter att man just hunnit smälta
  https://morklaggning.wordpress.com/2018/10/04/en-genomgang-av-sveriges-stora-demografiska-forandring/
  och
  https://nyadagbladet.se/inrikes/bara-i-ar-har-nastan-100-000-fatt-uppehallstillstand-i-sverige/
  om dagsläget.
  Jag blir helt vanmäktig. Att formell demokrati skulle råda i Sverige, den trons sista spillra rök – brann upp – i valet. Men de bemödar sig inte ens om att upprätthålla skenet. Skrattar hela vägen till FN (Wallström?) och bestämmer maktfullkomligt stick i stäv mot sitt folks intresse. Dess önskan har de väl inte tänkt tanken att efterhöra. Lyda? Hahaha!

  • Suavalle says:

   Ole Dammegård har skrivit boken STATSKUPP I SLOWMOTION. Det är det vi upplever nu. Men tråddragarna är beroende av sekretess och mörker. Vi kan kämpa emot med ljus och öppenhet.

   • Loa says:

    Jag har alltid undrat om Olof Palme var en ensam galning eller en spjutspets /förtrupp för det vi nu ser hända? Ett obändigt behov att synas och höras och med en stor dopgåva – vårt välfungerande land – oväntat slängd i knät. Fel man på rätt plats i rätt tid, alltså.
    Eller banerförare i ett dolt, kollektivt, långsiktigt nedbrytningsarbete? Som han som ”internationalist” kanske trodde på, men det hör inte hit. ODEMOKRAT är ett milt ord, men slår honom på hans mest missbrukade glosa.
    Ole Dammegård är fantastisk. Så heter hans sida också Light on conspiracies.

    • Suavalle says:

     Loa, en ensam galning var Palme definivt inte. Han var mycket väl medveten om vad som skedde i det fördolda. Han var extremt högt begåvad och väl insatt i de dolda strukturerna och själv en del av dessa, även i den militära underrättelseverksamheten och Stay Behind. Palme deltog också i de, på den tiden, fullständigt hemliga Bilderbergmötena.

     Ole Dammegård är. så som jag ser det, Sveriges i särklass viktigaste journalist. Det finns andra som har gjort enormt mycket grävarbete, men när det gäller att kombinera och se sammanhang är Ole Dammegård enastående.

   • Ja, hela Palme-utredningen var bara Smoke and Mirrors.
    Det var även det här eventet (länk i slutet), en hel del underligheter här.
    ”Besvärande fakta” skulle man kunna sammanfatta Ole Dammegårds redogörelse.
    Får jag gissa att agendan är förarlösa bilar.

    https://153news.net/watch_video.php?v=MOA1W6M6N622

 34. Mo says:

  Loa, detta är planerat sedan länge av globalisterna med hjälp av våra politiker och kungahus genom FN, Trilaterala kommissionen, Bilderberg mm. Mottot har varit fri rörlighet där migranten skall ha samma rättigheter avseende välfärdstjänster,utbildning osv som mottagarlandet. Sutherland har lämnat jordelivet men det finns starka nätverk som tar vid bla är moderaten och frimuraren Billström starkt involverad vad jag har förstått.

  https://bojkottaaftonbladet.wordpress.com/2013/02/18/peter-sutherland-ar-en-av-manga-globalister-bakom-mangkulturen/

  http://friasidor.is/peter-sutherland-ger-oss-inblick-i-globalisternas-vata-drom/

  https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2014/aktuellt2014/kungengavforetradeforpetersutherlandfnssarskildasandebudformigrationochutveckling.5.65c0ca0a145277e590712fde.html

  • Suavalle says:

   Efter vad jag har förstått är frimureriet sedan mycket lång tid tillbaka starkt etablerat i vårt land. Denna internationella organisation, tror jag – efter mycket omfattande efterforskningar – har spelat och spelar en avgörande roll för att ta över andra ledande strukturer i samhället.På ytan är det något väldigt attraktivt för många: välgörenhet, kamratskap, goda möjligheter att göra karriär…

   Men hur många inom frimureriet kan överblicka vad som egentligen sker?

   Hierarkin, sekretessen och mäkvärdiga ritualer är enormt viktiga. Varför?

   Om ni inte har sett Jüri Linas film som jag hänvisat till i min första kommentar på den här tråden skulle jag vilja uppmana er att gå tillbaka och se den. Den är på svenska (trots att den har en engelsk titel).

   Jüri Lina har också skrivit en enormt viktig bok om frimureriet. Här kan ni beställa den:

   http://jyrilina.com/svenska/varldsbyggarnas-bedrageri-frimurarnas-dolda-historia/

   Boken tar också upp sambandet mellan sionismen och frimureriet.

   Ljuset är vårt vapen mot mörkrets krafter.

  • Mjölner says:

   Migranten skall inte bara ha samma rättigheter, han skall uttryckligen särbehandlas, åtnjuta extra förmåner mot vad vi svenskar har. Står i Global compact for safe, ordely and regular migration. Som regeringen tänker skriva på. Eurabia närmar sig med stormsteg.

   • Mo says:

    Tidigare plundrade sossarna de besuttna, nu plundrar man de egna för att kunna visa upp sin humanitet i den stora världen.

  • Loa says:

   Åh, har Peter Sutherland kilat vidare, det visste jag inte!
   Att han ”stammar” från Irland kan diskuteras.
   Sverige sprang för att gå med i hans Global Forum on Migration and Development, ”öppen för alla medlemmar i FN”. Sådan dold nedbrytande verksamhet i regeringens regi klassar jag som parallell lagstiftning, dold governance, för att inte säga landsförräderi.
   Billström blir man inte klok på. 2013 fjomsade han sig i GFMD om migration = utveckling. Frågan är om han ändrat sig under det att ”volymer” och talmansskap passerat revy. Blodigeln GFMD är garanterat kvar och sväller.

   ”FN sjösatte planen att ersätta bl.a. européerna med 159 miljoner invandrare redan för 18 år sedan”. FN-rapporter från 2001:
   http://globalilluminering.blogspot.com/2018/07/folkutbytet.html
   Bloggen Global illuminering är f.d. Adderat.
   Ett fantastiskt bibliotek och länksamling! Se flikarna.

 35. Två videos jag lyssnat på idag, som jag tycker är väldigt intressanta.
  Det finns ju fortfarande folk som tror att man fantiserar när det gäller chemtrails.
  (Vill ni höra en bra sång om vaccin och flour, klicka på mitt namn).

  CHEMTRAILS DEBUNKED BY SCIENTISTS
  https://153news.net/watch_video.php?v=NKS1K4K34YN2

  This is the MOST IMPORTANT video on the subject of Chemtrails and Ionospheric Heaters. This is cutting edge research, and has only been seen inside top secret briefings, to US Navy and Air Force brass. Finally, we understand why metal particles are coming from jet exhaust (hazy gray sky, no more blue, everything dying).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: