Globalismen – en återblick i väntan på en regering.

Ur mitt arkiv från sommaren 2016 tar jag fram ännu en repris – sammanfattningen av de tio artiklarna om globalismen. Det är nämligen ingenting som har förändrats sedan dess och en påminnelse passar därför bra, medan vi väntar på den nya regering som skall föra Sverige ytterligare ett steg på vägen mot en totalkollaps. En avsatt men obekymrad Löfvén reser istället för att ta itu med sitt nya uppdrag att bilda en regering ner till Bryssel för att förhandla om Brexit. Någon större brådska tycks inte finnas längre och om drygt en månad skall ju undertecknandet av FN:s migrationsagenda slutföras, så varför ha så bråttom? Det är ju självklart att denna milstolpe skall undertecknas av socialdemokrater, eller hur Stefan Löfvén? Spiken i kistan väntar på att bli islagen.

Clash_of_Civilizations

Världens civilisationer enligt Samuel P. Huntington.

Globalismen – framtidshopp eller hotet mot våra civilisationer? Juli 2016.

I detta avslutande avsnitt skall jag försöka summera intrycken av de 9 föregående artiklarna. Först tack för all uppskattning och intresseväckande kommentarer. Sedan jag började skriva om globalismen hösten 2015 har artiklarna lästs av c:a 200.000 personer, vilket jag tycker motiverar den tid jag lagt på projektet. Ändå har jag inga stora förhoppningar om att det skall ge något nämnvärt genomslag i Sveriges politiska liv. Fortsättningen beror på er, kära läsare, och hur ni bär ut budskapet till framtidens valurnor.

Säkert har den förändrat mångas världsbild, så är det i alla fall för mig själv, som har fått många nya intryck under arbetets gång. Ett arbete av detta slaget är som att köra in med en båt i dimman, man vet ungefär åt vilket håll man skall men kan inte vara säker på hur det ser ut när dimman lättar eller var man då befinner sig. Skiner då solen när nu dimman har lättat? Knappast. Jag ser bara nya oväder. Låt oss tänka efter.

En sak vi kan konstatera är att utvecklingen bakom NWO styrs med järnhand av en relativt liten grupp människor med verksamhetscentrum i USA, både på Wall Street och i Washington. I den ingår hela finanskartellen, oljekartellen, de globala storbolagen inom alla branscher och dessutom ett stort antal handplockade politiker i det allra översta skiktet. Dessa politiker styr både den amerikanska presidentmakten och dess utrikesdepartement, därmed också den globala politik som ligger inom USA:s råmärken.

Den finansiella makten binder ihop dessa krafter till ett i det närmaste oslagbart team. De som behövs på en lägre nivå kan köpas i den mån de är ideologiskt tveksamma. Vem kan säga nej till ett bekvämt liv i ekonomiskt överflöd? Andra är så ideologiskt indoktrinerade och oförstående inför den process de deltar i att de aldrig borde ha sysslat med politiskt arbete. Kort sagt, vi står inför en maktapparat som trotsar motstycke och tycks vara oslagbar. Den har byggts upp under mer än hundra år och har rötter som idag går djupt ner i jorden. Dess styrgrupper driver sin agenda på ett sätt som döljs för den övriga mänskligheten. På så sätt kan den arbeta ostört. Genom att de kontrollerar merparten av offentliga media kan de vara trygga i förvissningen att inga opinionsstormar äventyrar processen.

Under de senaste hundra åren har ett stort antal politiker och andra insatta ändå varnat för vad som pågår, särskilt i USA där debattklimatet är friare. De politiska morden har därför blivit vardag, genom att äga rättsväsendet styr man också över liv och död. Detta storpolitiska fenomen har också nått Sverige, vilket visar att vår roll i världspolitiken inte är oväsentlig, kanske genom vår teknologi och placering mellan öst och väst.

Allvarligast är ändå själva agendan och dess genomförande. I avsnitt 9 tog jag fasta på den amerikanska professorn Antony Suttons teori om sambandet mellan NWO och 1900-talets försök att införa socialism, inte i meningen folkstyre utan som planekonomi, en statligt styrd monopolsituation för alla former av verksamheter som hindrar att konkurrens och fritt privat företagande uppstår. Därigenom garanteras de företag som styrs av makthavarna fri prissättning av sina produkter och en samverkan mellan vinsthemtagning och medborgarkontroll.

I NWO:s version av socialismen är det förutsatt att den nuvarande finansmakten inom det styrande skiktet på Wall Street också kommer att representera den statliga makten. Denna teori är intressant och stämmer väl med vad vi ser idag av nedläggning av små och medelstora företag till förmån för fåtalet globala under oligarkernas kontroll. Prissättningen av olja sker exempelvis helt godtyckligt av oljekartellen, liksom omstruktureringen av jordbruket till globala företag med fri rätt till genmanipulering och hantering av växtgifter styrs genom Monsanto, DuPont och Bayer. Läkemedelssektorn är en annan viktig del som utöver den finansiella aspekten ger möjlighet att styra över liv och död.

Som vi har sett har en ny version av 1900-talets historia sett dagens ljus. I den är samma aktörer genom sina försök att införa sin form av socialism ansvariga för den ryska revolutionen, andra världskriget och Hitlers väg till makten och det amerikanska försöket till socialisering genom Roosevelts New Deal. De olika beteckningarna marxism, nationalsocialism och New Deal-socialism har i grunden samma innehåll med ett statligt enpartisystem, globala monopolföretag och en av staten bestämd grundnivå för välfärden. Detta gäller också för dagens, som vi kan kalla fjärde försök, att införa världssocialism efter samma modell genom globalismen.

Denna gången kommer man inte att sky några medel för att lyckas, eftersom tiden håller på att rinna ut. Frågan är vad konsekvenserna kommer att bli för gemene man, vi står redan på tröskeln till kaos genom att begreppen fri rörlighet globalt och nationell utplåning tillhör verktygslådan för globalismen.

Man kan undra varför så få förstår att FN:s 2030 Agenda är identiskt med NWO:s totalitära socialism och ett direkt hot mot demokratin. Ändå kan alla se att funktionärerna i FN:s organisation är tjänstemän utan förankring till valsystemet. De väljer varandra, ett system som nu är etablerat även i FN:s systerorganisation EU. Topparna tillsätts av finanskartellen, som i praktiken äger organisationerna. Den genomsnittlige medlemmen i den verkliga världsregeringen tillhör någon av finansfamiljerna, sitter i ledningen för minst ett oljebolag och ett bolag i tillverkningsindustrin, samt innehar växelvis poster som kommissionär i FN och EU eller som funktionär inom NATO. De som tillfälligt går in i en regering, vilket är vanligt, återgår till sitt nätverk i NWO därefter. Som pensionärer avlönas de genom fiktiva poster i finansbolagen, där man alltid kan hitta en titel.

Tror socialdemokraterna att NWO:s socialism är densamma som deras egen? Förstår man inte vad en enpartistat är? Eller både gör och eftersträvar man just det? Eller är man helt enkelt dumma i huvudet? Svaret får vi kanske i nästa val om Moderaterna och Socialdemokraterna går ihop i en regering i syfte att stoppa nationalismen. Detta framstår allt mer som deras enda möjlighet, även om det i praktiken innebär att vi då också får just en enpartiregering. Sedan kan man turas om med att besätta statsministerposten tills folket får nog och gör revolt. Men hoppsan, där står ju NATO:s amerikanska förband och vaktar regeringskansliet….

Allvarligt talat, så är situationen kritisk – för Sverige. Den kompliceras allt mer av att vi förbundit oss genom FN:s Agenda att fullfölja invandringen från MENA-länderna. Det kommer aldrig att gå att dölja att islam inte är kompatibelt med demokrati. Som en följd därav kommer vi att få en växande terrorism i syfte att bredda vägen för ökat muslimskt inflytande i statsapparaten och samhället i övrigt.  Detta går inte att stoppa eftersom islam inte är föränderligt, åtminstone inte inom överskådlig tid. Islams inflytande i FN växer också för varje år och snart har vi blasfemilagar som förbjuder kritik av islam. Sådan ser överenskommelsen ut för att oligarkerna skall kunna säkra tillgången på olja.

Ett begynnande sammanbrott av EU är naturligtvis en stor motgång för NWO. Brexit visar klart motsättningarna mellan de toppstyrda politikerna som anser sig veta bäst och folket som får lida för deras beslut. Nästa steg blir sannolikt ett utträde av det forna östblockets stater som kanske bildar en egen enhet. Ett drömläge vore då för Norden att bilda en enhet. Vägledande borde vara en något smalare intressegemenskap med större självstyre inom sådana naturliga grupper, ingenting hindrar ju att de som vill underlättar handelsförbindelser och normal rörlighet mellan sådana nya grupperingar. Risken är dock att ingen vill ta i Sverige med tång ens, med tanke på vår oförmåga att inse hur verkligheten ser ut.

Oavsett vilket, måste vi ändå stoppa våra omdömeslösa politiker att fortsätta driva Sverige i armarna på en global regim med totalitära avsikter. Likheterna med nationalsocialismens framväxt på 30-talet är förskräckande, det är dock inte SD som är problemet utan bakom maskerna hittar vi politiker som Bildt, Reinfeldt, Löfven, Wallström och Andersson. Det känns som om dessa i sitt infantila nit att vara FN till lags bäddar för en snabbare nedbrytning av den svenska nationen än vad världens övriga stater utsätts för. Det finns möjligheter att bromsa utvecklingen om den nationalistiskt inriktade Trump blir president i USA och Hollande avsätts i Frankrike. Merkel hänger sannolikt också i en skör tråd och Erdogan lär släppa sina drömmar om anslutningen till EU på eget initiativ, det Ottomanska Riket lockar mer.

Men Sverige pilar på, som en galen ekorre bland trädtopparna, omöjligt att stoppa. Varför får vi inte ett nytt parti som vågar driva frågan om avståndstagandet till globalismen och dess onda lakejer? Det är bråttom….

För att avslutningsvis återvända till seriens rubrik, så ser jag inget framtidshopp i globalismen, snarare hotet mot vår civilisation. Om globalisterna fortsätter att genom NATO provocera en kärnvapenmakt som Ryssland kan utgången bara bli en – just undergången för vår civilisation. De som medverkar till detta tar på sig ett stort ansvar. Att de gör det i oförstånd är ingen ursäkt.

Peter Krabbe

92 Responses to Globalismen – en återblick i väntan på en regering.

 1. Elisabeth says:

  Lysande, tack. Verkligheten bekräftar hela tiden det du skriver.
  Om cirka tre veckor är det val i USA. Titta nu vad som händer. En väldig karavan av fattiga människor vandrar från Honduras, Guatemala upp mot Mexico i avsikt att ta sig in i USA. Trump har redan antytt att detta måste vara organiserat för att störa valet. Han har förstås rätt. MSM vill prångla ut störande/rörande bilder, i stil med pojken på stranden , trashankar i slagsmål med polisen osv. Och vem betalar för karavanen ? Vi anar svaret.
  https://www.wnd.com/2018/10/border-caravan-puts-trump-legacy-on-the-line/

 2. Suavalle says:

  Krafterna bakom globalismen har tagit ett järngrepp om hälso- och sjukvården. Dr. Edward Group, som medverkade i serien The Truth About Cancer berättar i en intervju att det för flera decennier sedan utfördes en stor undersökning om fasta vid det ansedda Harvard University.

  Resultatet av undersökningen publicerades aldrig…

  Här intervjuar Edward Group världens kanske mest erfarna och kunniga person när det gäller fasta:

  • Suavalle says:

   Här berättar Edward Group om sin tolfte fastedag.

   Imponerande – eller hur?

   • mariana says:

    Tack Suavalle för den här videon. Förr brukade jag fasta ibland. Den längsta fastan varade i 11 dagar och jag fick en otrolig energi.Kommer ihåg att jag kände mig ”hög ” och bakade och överöste mina vänner med bröd. Jag åt ju inget själv, men var tvungen att göra något med all den energi som jag behövde ge utlopp för.
    Nu fick jag motivation att fasta igen och göra något konkret för att komma ur mina känslor av maktlöshet inför den situation som råder i världen. Jag har känt mig handlingförlamad och missmodig över vad som sker utan att jag kan göra något mer än informera vänner om vad jag lär mig här på bloggen blad annat.
    Du har verkligen gett mig en ”puff” i rätt tid. Tack igen.

    • Suavalle says:

     Tack Mariana! Det betyder väldigt mycket att vi informerar andra om vad vi lär oss här på bloggen. Vi lär oss av varandra och vi ger det vidare. På så vis blir vi sanna ljusspridare, som leder till hopp och liv.

     Vattenfasta är mycket speciell. Kroppen renas, balansen återställs, brister och sjukdomar upphör. Sinnet får klarhet. Mental och kroppslig kraft återkommer.

     För den som inte är helt frisk är det klokt att fasta under uppsikt av kunnig hjälp.

     Läkaren Annika Dahlqvist och hannes syster erbjuder fastekurer till jämförelsevis mycket låga kostnader:

     http://annikadahlqvist.com/annika-dahlqvists-evenemangskalender/

 3. Hittade en klockren kommentar ( EVA DANIELSSON ).
  ”Politikerväldet har avsiktligt slösat bort vårt lands tillgångar och vår kultur och vår trygghet.
  Och det går inte ens att avsätta dem”.

 4. Krabbe. Har du skrivit Hollande av bara farten, men menar Macron?

 5. Lassekniven says:

  https://www.msn.com/sv-se/video/watch/Vldsamt-nr-migranter-frskte-ta-sig-till-USA/vi-BBOCZLX?videoformat=flash

  Soros har organiserat en migrantkaravan från Honduras. Detta är ingen spontan migration den är organiserad. Deep State vill översvämma USA med människor från Syd-och Mellanamerika.
  Så tydligt det syns.

 6. hllviken says:

  AfS är ett parti som är motståndare till globalismen.

  Renodlat nationellt parti.

 7. Pingback: Globalismen – en återblick i väntan på en regering – Bakom kulisserna

 8. Alve says:

  Såg TV 4 morgonprogram idag. Marcus Oskarsson (heter han väl?) Han tog fram alternativet med Annie Lööf och Jan Björklund som blivande regering. Bevare oss…

 9. Hans K says:

  Skrämmande beskrivning av världsläget . Man måste vara smart och nyfiken för att förstå vad som sker i det mörka. Bra Peter. Många människor orkar och tycker det är jobbigt att ta till sig obehagligheter.

 10. Mjölner says:

  Ja du Peter, dina återblickar blir mer och mer en beskrivning av den väntande framtiden.
  Islamisering, rättsrötan med gummilagen ”hets mot folkgrupp”, fast muslimer inte utgör någon
  folkgrupp. Förhindrande av all kritik genom skrämselpropaganda i medierna. Systematisk
  organisation av anmälningar mot dissidenter. Politikernas uppförande, hatet mot väljarna.
  Hot om långa fängelsestraff. Nedsläckning och censur av nätmedia.

  Den obefintliga framförhållningen när det gäller matfrågan. Den obefintliga beredskapen för en naturkatastrof eller krig. Den begynnande ohälsan på grund av fel kost. Vårdapparatens
  oförmåga att bota sjukdomar. Resurserna läggs enbart på att dämpa symptomen, inte bota.
  Globalisternas indoktrinering och infiltration i de politiska kretsarna. Islamisternas infiltration
  och lobbyverksamhet i lönndom, genom ett flertal politiska partier, där socialdemokraterna
  visat sig vara värst. Det ständiga lobbandet för EU, NATO, och FN:s agenda 2030
  Det går att fylla flera A4 ark med vansinnigheter och fel som pekar på att globalismens klor
  är på väg att applicera ett järngrepp som vi inte kan avvärja.

  Spikarna i kistan blir utbytta till effektivare skruvar som vi saknar verktyg att hantera.
  Trots alla synbara varningar vill 82% av svenskarna följa med raset ned till helvetet.
  Good Luck Svensson! Det här är inga konspirationsteorier, utan the ugly reality.

  • ”Hot om långa fängelsestraff”. Exakt. Man ska skrämma folk till tystnad.
   Det är därför vi nu ser att folk dras inför rätta för att det inte gillar att vakna till
   ljudet av böneutrop – och man får inte säga att det låter som en åsna som har kolik.

   Men vid ett par tillfällen har samhällstjänst blivit påföljden för våldtäkt.
   Detta rimmar illa med det allmänna rättsmedvetandet…

  • roffeboffe says:

   hej mjölner, den dan när det blir ett bokslut om sverige, kommer vi gå till historien,folket som gav bort sitt land, dessutom, betalade, vi för det! 82 procent, tycker att vi ska fortsätta på den vägen, det finns ingen möjlighet att ändra på det, jag är glad att jag har möjlighet att bosätta mej i ett annat land, men det gör ont i mej när jag tänker på min historia, bakåt i tiden. mvh

 11. Mjölner says:

  Ber om ursäkt för den röriga radbrytningen i förra inlägget, misslyckad redigering.

  Så har nu framkommit indikationer på att mordet på den saudiske journalisten egentligen
  inte handlar om vad han skrivit i Washington Post. Man skymtar morsättningarna mellan
  wahhabismen och islam. Jamal Khashoggi tycks varit mycket aktiv i Palestinafrågan och
  utpekas som Det Muslimska Brödraskapets ledare i Saudiarabien. Den kvinna han umgicks
  med hade haft anställning i den av Turkiet terrorklassade IHH, vilka varit inblandade i
  vapensmuggling till IS i Syrien. Länk.
  https://ledarsidorna.se/

 12. Tack Krabbe för förklaringen Hollande / Macron. Det var en enkel förklaring.
  —————————————————————————————————-

  Om nu någon har missat att Kalergi-planen är i full swing,
  läs detta.

  *** Merkel ACCELERATES the Kalergi Plan in Europe ***

  At the entrance to the visitors centre of the European Parliament, there is a plaque with these words:

  ”National sovereignty is the root cause of the most crying evils of our times…
  The only final remedy for this evil is the Federal Union of the peoples.”

  THE ENEMY ARMY MARCHES ( 14 sekunder in )

  —————————————————————————————————-

  Merkel ACCELERATES the Kalergi Plan in Europe

 13. Brandon Martinez synar Kalergi-planen

  Kalergi Plan, Hour 1 – Globalism – Brandon Martinez
  https://153news.net/watch_video.php?v=O2KO9BWW9925

  Kalergi Plan, Hour 2 – Globalism – Brandon Martinez
  https://153news.net/watch_video.php?v=5DK52HK28AOS

 14. Bo says:

  Suavalle m.fl

  Dr Group är en av mina idoler, har köpt av hanses Global Healing Center b.la Cell Fuzion och Detoxadine (innan dessa fanns i Sverige) Deras kundservice är fantastisk, kunniga och snabba att svara.

  Ska köpa hans bok om fasta.

  • Suavalle says:

   Tack, Bo, för din positiva referens till Edward Group. Jag är också djupt imponerad av hans stora kunskaper om hälsa och hans omtanke om sina medmänniskor.

   I följande enormt viktiga föredrag om rening av kroppen tar han också kort upp något som många människor förmodligen har svårt att ta till sig, nämligen att vattnets struktur ändras beroende på om vattnet omges av harmoni eller inte.

   Jüri Lina berättade i intervjun till sin kommande film att han kommer att ta upp denna märkliga egenskap hos vattnet.

   När man tänker närmare på detta fenomen får man förhoppningsvis en större insikt när det gäller homeopati.

   Ytterligare en reflektion när det gäller vatten: människor, djur, växter består till stod del av vatten.

 15. Snuttefilt says:

  Mitt hopp står till det som nu händer i USA. Om allt stämmer så kommer president Trump att ”rensa upp i träsket” som består av globalisternas hantlangare. Många kommer att bli åtalade för korruption och landsförräderi, det var ju detta demokraternas hysteri om tillträdande ”justice” Brett Kavanaugh handlade om. Under hans nominering och utfrågning fick han svara på frågor om militära tribunaler och när de kan användas och faktum är att sedan 11/9 2001 befinner sig USA fortfarande i ett krigstillstånd vilket gör att de som anses ha förrått landet kan ställas inför rätta i tribunaler. Aldrig tidigare under en utfrågning till Supreme Court Justice har man ställt såna här frågor.

  Trump rustar också upp Gitmo för 200-miljoner dollar, vilka ska sitta fängslade där???

  Trump talade den 25e September inför hela den samlade FN där han ordagrant sade att han ska motarbeta globaliseringen. Han uppmanade också alla länder att stärka sina landsgränser och att varje land själv ska avgöra vilka och hur många invandrare de tar emot, han framhöll Polen som ett föregångsland.

  Det ryktas om att bl.a hillary rodham clinton, senior bush och junior bush, barack obama ( hussein ) och george soros kommer att åtalas med flera med flera.

  Som sagt mitt hopp står till det som händer i USA och som Peter Krabbe själv skriver ”utvecklingen bakom NWO styrs med järnhand av en relativt liten grupp människor med verksamhetscentrum i USA, både på Wall Street och i Washington” så är chansen stor att alla åtal och fällande domar stoppar upp den pågående globaliseringen mot en världs regering.

  För att röra om i grytan ännu mer så finns det indicier på att John-John dvs. John F. Kennedys son fortfarande lever och att han står bakom Trumps kampanj till president.

  • Ledsen att behöva göra folk besvikna men…
   Nej, Hillary kommer inte att åtalas, hon kandiderar till presidentposten 2020.
   Brett Kavanaugh är medlem i Knights of Malta. Trump har gått i Jesuit Order School.
   They are all in the same team!

   26 minuter mycket informativ video. All a distraction…
   https://153news.net/watch_video.php?v=H3OAYM1GMHY8

   The Illusion of Choice
   Fågeln har två vingar. Folk kan alltid välja den högra eller den vänstra vingen – men det är samma fågel.

   All info från ”Q” medvetet läckt information.
   (Ungerfär som ”the whistleblower Deep Throat” – det var Henry Kissinger’s stab. Det fanns ingen ”Deep Throat”).

   Angående att John F. Kennedys son fortfarande lever. no, No, NO!
   The New JFK Show # 213 The JFK Jr. Assassination with John Hankey
   https://153news.net/watch_video.php?v=B1DANN79M87K

   • Suavalle says:

    Jesuiterna har utvecklat den hegelianska dialektiken till sin fulländning.

    Edward Griffin säger om de skenbara valmöjligheter som folken ställs inför:

    ”They are two wings of the same ugly bird.”

    Här är ett briljant föredrag av Griffin om denna illusoriska kamp mellan krafter som styrs av samma hand:

    • Tack Suavalle. Jag har laddat ner filmen och lyssnar i morgon.

    • Mo says:

     Suavelle , riktigt bra video som klargör globalismens kärna och dess sinnrika organisation. Det brittiska imperiet med dess enorma makt, politiskt men framförallt ekonomisk efter sina koloniala landvinningar flyttade sitt centrum till USA. Därifrån skulle det nya världsimperiet, NWO, styras i gemenskap med undergivna länder genom FN. Det blev inte så lätt för alla starka viljor att samsas !

     • Suavalle says:

      Ja, denna video klargör väldigt mycket, särskilt när det gäller strategin att förmå människomassorna att tro att de med politiska val kan påverka skeendena.

      Caroll Quigley var professor i historia vid det jesuitiska elituniversitetet Georgetown University.
      Mycket av det han avslöjar i sina böcker Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time och The Angloamerican Establishment: From Rhodes to Cliveden stämmer med all sannolikhet.

      Men jag tror ändå att dessa böcker var så kallad ”kontrollerad opposition”. Konspirationen är mycket äldre än så. Detta framgår med stor tydlighet i Jüri Linas bok Världsbyggarnas bedrägeri:

      http://jyrilina.com/svenska/varldsbyggarnas-bedrageri-frimurarnas-dolda-historia/

      Och konspirationen går förmodligen tillbaka ännu längre än så…

   • @Second Opinion. Du har dessvärre rätt. Jag tror att många inte vill veta, då det känns bättre att avfärda som konspirationsteorier det som inte passar i ens världsbild. Jag har själv varit ivrig att se Donald Trump som en räddningsplank för vår till undergång dömda civilisation, men hans iver att hetsa mot de länder som inte till fullo accepterar USA:s exceptionalism har tvingat mig att tänka om.

  • mats says:

   Det är ett o halvt år sedan jag först läste om detta, att Trump övertalats av militär underrättelse att ställa upp, jag har följt Q i snart ett år. Måste erkänna att det kan vara rätt frustrerande då det byggs upp förväntningar som sedan inte materialiseras. Tex, om jag minns rätt, DHS skulle komma med rapport om valfusk i mars. Om o vilka som åtalas får vi se. Att Trump o andra haft samma skolning som många i eliten, kanske tom varit med i samma ordnar spelar ingen roll .Det går att ändra sig även om det i vissa fall kan vara förenligt med livsfara. Att Trump NU är med o spelar på deep states sida tror jag inte ett dugg på. Däremot finns alltid risken att han som Bibelns kung Saul efter ett tag omvänds till något negativt. Ingenting dolt ska förbli okänt, Jag tror vi lever i en tid då mycket av världens elände ska komma fram även om det bara är för några år.
   John john, nej jag törs inte tro på sånt. Dock jag kan se vissa likheter bland de utpekade som sägs vara på Trumps rallyn. John Johns händer, framförallt hans fru med mera. För mig är det ännu för mycket även om det vore coolt, hur skulle det ha gått till? De hoppar ut i fallskärm, räddas av några kompisar med militär träning som fiskar upp dem ur vattnet. Sedan ska en annan kompis ljuga om eventuellt återfunna kroppar. Sen ska delar av familjen vara med på det också, eller såg de aldrig någon kropp. Jag har i alla fall insett att skaran som tror på detta växer.

 16. Mo says:

  Med trojanska hästkrafter från ett dike
  likt en kronprins utan rike
  nu en grodprins utan like
  Ropen hörs skalla
  ni svenska skinnskallar
  fascister blir ni alla
  om ni för Åkesson falla
  En gyllene tid får ni åter
  om vi blot(t) det svenska åderlåter

 17. Arga gubben says:

  Jag kan inte posta och därför byter jag signatur. Vi får se om jag kommer fram nu. Fisherman fungerar inte.

  Hörru, ilskne gubbe. Du kämpar på, men du är lite dum. Jag vet, Herre. Ja, jag kan bara arbeta med dumskallar nuförtiden. Som på Gideons tid? Ungefär, du är en av de främsta bland dumskallar. Tack, Herre. Snart ersätts du av de yngre. Tack, Herre.

  • peterkrabbe says:

   Fiskargubben, jag hade hellre sett att du bytte till signaturen Kloka gubben istället! Jag tror inte att Gud fadern i himlen ser dig som en dumskalle. Tvärtom är du nog ett av hans favoritbarn…

   • Arga gubben says:

    Peter, jag skojade till det, men det är sant att de som ingenting är i världens ögon tas i tjänst så att ingen ska kunna berömma sig. Jag är absolut ingen, har aldrig haft makt och aldrig varit oförskämt rik. Det är jag tacksam för. Vad hade jag kunnat ställa till med? Plötsligt fick jag en budkavle och började knata på.

    Jag försökte posta en länk till sam***nytt, men det gick inte. Artikeln handlar om fusk i Stockholm. Kanske det var därför informationen försvann två gånger.

    Din krönika är nästan profetisk. Det här arbetet görs bäst på sekulära bloggar. Swedenborg säger att kristna ibland saknar handlingskraft och så är det.

 18. Lassekniven says:

  Angående vattenfasta:
  Vatten kan vi inte vara utan i många dagar förrän vi blir sjuka och dör genom svårartade störningar i elektrolyt-och syra-basbalansen.
  Mat kan vi däremot vara utan i veckovis.
  Skall man ge sig på en 12-dagars vattenfasta så skall man var en frisk ”professionell” fastare.
  Det är inget för amatörer.
  Om man ändå ger sig på det ad libitum bör man ha kontakt med en förstående läkare som arbetar i privat regi. Det allmänna tar inte tag i sånt.
  Har man aldrig fastat är följande ett vettigt förslag:
  Börja med att äta 3/4 av vad du vanligtvis äter men börja klockan 10 och avsluta klockan 18 med ett mellanmål under en vecka.
  Andra veckan ät hälften med två mål. Börja klockan 12 avsluta klockan 18. Då har kroppen ”vilat” i 18 timmar och telomererna i kromosomerna har återhämtat sig väl. Ligger du på 20-25 % kolhydrater och minimalt med dåligt industrisocker, helst ingenting, men vettiga kolhydrater med lågt GI exempelvis broccoli, så är du i hyfsad ketos.
  Under dessa två veckor har du druckit upptill 2 liter extra vatten.
  Därefter kan du gå in i vattenfastan i en vecka (om du klarar det). Villkoret är att du är frisk.
  Efter denna veckan kan du gå till Werlabs och ta ett blodprov: el-och mineralstatus. Detta är ju inte gratis men är bra att göra.
  Skall du bryta fastan går det inte att kasta sig över maten och äta som du gjorde innan fastan utan du måste smyga dig tillbaka som du smög in i fastan.

  Detta är som jag som läkare ser som en vettig fasta. Efter fastan lev sunt, motionera lagom, gå över till eko-krav mat med mycket frukt, grönt och bär. Fortsätt att äta 3/4-delsportioner. Undvik socker, rök inte och drick måttligt och helst bara rödvin som innehåller mycket reversatrol.
  Jägare och samlare fastade inte om de hade tillgång till mat varje dag, de tvångsfastade när de inte hade tillgång till mat.
  Modefasta är ett vällevnadssyndrom. Vi i den rika delen av världen kastar lika mycket mat som vi äter. Detta är ett observandum.

  • peterkrabbe says:

   Tack Lassekniven, bra och värdefull kommentar!

   • Eltervåg says:

    Jag har själv följt en tre dagars fasta på äpplen, och jag kommer att upprepa den igen nästa år.

    Edgar Cayce rekommenderade att fasta på äpplen i tre dar.
    Dieten var för att rensa eller avgifta kroppen, inte för vikt tap.

    Äpple fastan hjälper kroppen at bli basisk (alkalisk) och för att bekämpa kronisk värk och smärta.
    Ät så många äpplen du orkar, åtminstone 5 eller 6 stycken varje dag. Drick mycket vatten, och eventuellt svart kaffe.
    När fastan avslutas så ta en stor dos oliv-olja. 2-3 matskedar är en generell rekommendation, upp till 6 matskedar som mest.

    Arbeta inte hårt under fastan!
    Att äta rå äpplen rekommenderades endast i samband med denna fasta. Koka dem i annat fall.

    Den här fastan ändrar aktiviteten i hela matsmältnings systemet.
    This is to change the activity through the whole alimentary canal.
    –Edgar Cayce reading 3673-1

    Fasta är inte endast vad vi omedelbart tänker på.

    ”Fasta, som Mästaren gav: Att lägga till sidan våra egna idéer rörande vad som bör göras och låta Anden leda. Detta är den sanna fastan.
    För visso, överdrift leder skam över en, som överdrift rörande vad som helst – men den sanna fastan är att driva ut av självet det som “ Jag själv önskar” med Din vilja ske.”
    Reading 295-6

    https://www.edgarcayce.org/about-us/blog/blog-posts/the-apple-diet-in-the-cayce-readings/

    https://cayce.com/howtos/edgar-cayce-apple-diet/

    https://www.edgarcayce.org/content/the-readings/health-and-wellness/holistic-health-database/commentary-on-fasting/

    ***
    Det får vara upp till er att bedöma värdet i detta. Jag tycker det har värde och delar detta. Jag ska även lägga in en hel Reading så ni som är läkare kan se hur detalierad informationen faktisk är.

    • Eltervåg says:

     Reading 3673-1

     Background OF READING 3673-1 F ADULT

     B1. 2/17/44 Questions: What causes my mouth habit? How may I best overcome it? What causes continual skin eruptions? What causes lack of energy? What is an ideal diet for me?

     TEXT OF READING 3673-1 F 24

     This Psychic Reading given by Edgar Cayce at the office of the Association, Arctic Crescent, Virginia Beach, Va., this 21st day of February, 1944, in accordance with request made by the brother-in-law – [3211], Associate Member of the Ass”n for Research & Enlightenment, Inc.

     P R E S E N T

     Edgar Cayce; Gladys Davis, Conductor and Steno. (Notes read to and transcribed by Jeanette Fitch.)

     R E A D I N G

     Time of Reading 10:45 to 10:55 A. M. Eastern War Time. …, Canada.

     1. GD: You will go over this body carefully, examine it thoroughly, and tell me the conditions you find at the present time; giving the cause of the existing conditions, also suggestions for help and relief of this body; answering questions, as I ask them:

     2. EC: Yes, we have the body here, [3673].

     3. As we find, there are disturbing conditions preventing the better physical functioning in this body, and these arise from pressures that have long existed in the body. Thus these may not be eliminated in a few weeks. For the condition has been a gradual development from pressures that exist in the cerebrospinal system.

     4. Thus there has been caused an incoordination between cerebrospinal and sympathetic nervous system, as well as upsetting the equilibrium between the eliminating channels of the body. Thus activities of glands in the liver and gall duct area are affected because of incoordination of circulation between liver and kidneys and the reflexes of sympathetic system that cause those conditions to give expression through the activities of the sensory system – the drooling that is experienced at times, the manner in which the salivary glands secrete. The eruptions that are a part of the conditions in the eliminations are the result of these conditions in the body.

     5. These, then, will require mechanical applications, or mechano-therapy as may be administered by an osteopath, as well as the creating of a balance in chemical forces that are active not only through the central blood and nerve supply – as brain, heart, lungs, liver and kidneys – but the activity in glands controlled by the combination of the cerebrospinal and sympathetic nerve reflexes by impulses received by the body. For as indicated, in the mental activities, ”don’t – don’t – don’t” to the body represents, ”I will – I will – I will.” And we have rebellious forces in the reflexes to brain forces. 6. The subluxations, which have long existed, are indicated in the coccyx – at the end of the lumbar, more than at the end of the coccyx segments. There the conditions cause pressures which deflect the flow of circulation through the lymph and the activity to the glands that aid in assimilation and eliminations.

     7. Thus fats of all kinds shall be eliminated from the body’s diet. Have a great deal of raw foods in the diet – fruits and vegetables.

     8. Here, one good eliminant for this body would be to go on the apple diet – at least every three months; that is, eat nothing for three days except raw apples, preferably the Jonathan variety or a kindred variety. Follow this with at least two to three teaspoonsful of Olive Oil; that is, after the three days. This is to change the activity through the whole alimentary canal.

     9. Also as those corrections are made osteopathically in the coccyx, the sacral, 9th dorsal, 3rd and 2nd dorsal, 3rd cervical, 1st and 2nd cervical, it would be well that these be made rather in series – about six treatments and then a rest period from these of two to three weeks, and then another period of six to twelve treatments in the second series. Then another rest, and then another application of the same corrective forces.

     10. And throughout these periods, but not when there is damp weather, take this combination for the general eliminations, prepared in this manner:

     Sulphur……………..1 level tablespoonful, Rochelle Salts……….1 level tablespoonful, Cream of Tartar………1 level tablespoonful.

     Mix these thoroughly, best by being crushed with a mortise and pestle, so that they are blended thoroughly. Every day take a level teaspoonful of the mixture, either in water or dry. Do this regularly, except in damp weather.

     11. Do these things, being mindful of the diet. Of course, the diet is not to consist wholly of raw vegetables and fruits, though these are to be taken in more abundance than ordinarily. Fish, fowl and lamb may be taken as meats. None of these should ever be fried. For this body, use at least three vegetables above the ground to one below the ground.

     12. Do these and we will bring better conditions for this body.

     [The following question and answer was left out of original copy.] 13. (Q) Would it be well to tell the body that she is an adopted child? (A) This will necessarily depend upon the reactions of the body, and as to whether or not from the general environs it is indicated that there are resentments. If this is done, then, it should be in the manner in which this may be the basic thought: that a mother, a father, may not choose one that may be born to them, except spiritually. In adoption, the choice may be spiritual and material.

     14. We are through with this reading.

     Two copies to Self – through Dr. [3211] – (one for the osteopath – Please let us have the name and address of the one you choose.) Copy to Ass’n file

     • Suavalle says:

      Om fasta och mental klarhet:

     • Lassekniven says:

      Eftervåg
      (Aftermath efterdyning, Lyssna på Hillsong United, Aftermath Album från 2011).
      Det är intressant information du kommer med. Nu i i svenska äppeltider kan jag äta hur mycket som helst av de goda svenska olika sorterna. Man får dock i sig mycket fruktos som dock inte anses lika farligt som glukos, alltså industriglukosen. Fruktos passerar inte levern som glukos men blir till slut ändå glukos fast i annan form. Det är är bra att veta att hjärnan prioriterar alltid glukos före ketoner men den kan fungera bra på ketoner också. Svenska äpplen är väl också besprutade men utanför våra äppleperioder köper jag alltid eko-frukt krav. Man bör alltid skölja munnen med vatten efter att man ätit sina äpplen för att syran fräter på tändernas emalj.

      • Eltervåg says:

       Takk Lassekniven. Jag hade inte hört Hillsong United förut.
       Äpplen är troligen besprutade.
       Jag har två äppleträd hemma, och jag har alltid mer eller mindre mask i dem. Varierar en del från år till år. Och så tycker fåglar om att äta äpplena. Av det skälet, är det tur om jag får några perfekta äpplen

       • Lassekniven says:

        Det är ju äppelår i år och frukten jag köper är vacker och helt perfekt på skalet och detta måste ju vara ett tecken på att de är besprutade men jag inbillar mig på något sätt att svensk frukt är bättre den utländska som inte smakar någonting.
        En travesti: ”Endast Sverige svenska äpple haver”

        • Mo says:

         Ja och då slipper vi dessa förödande långväga transporter. Svenska äpplen men kanske framförallt svenska bär , naturens egen hälsokälla som Sverige berikatsmed. Lingon ett riktigt superbär rikt på pektin som troligen förebygger både cancer och diabetes och därmed övervikt och hjärtkärlsjuklighet. Plockar du själv i skogen får kroppen det hälsosamma arbetet och själen den mentala hängivenheten som bara våra vackra skogar kan ge. Så en tallrik havregrynsgröt med rårörda lingon och en skvätt standardmjölk är ett gott och billigt val.

         • Lassekniven says:

          Ja, lingon är en Guds gåva till oss nordbor. Dessutom tål lingon infrysning i åratal utan att behöva kontamineras med socker. Varje dag är äter jag en tallrik Dofilus med färsk organisk frukt eller bär, dessutom lägger jag till en grabbnäve ekologisk havrefiber samt en matsked ekologiskt potatismjöl (finns på COOP). Potatismjöl är bästa tänkbara prebiotika på grund av RS (resistent stärkelse).

        • ragnhild says:

         Jeg kjøper aldri industrisprøytede epler – går rakt forbi, det gjelder mye av frukt/grønnsaker. Men her en dag kom jeg over små økologiske epler (dyre), fine runde, inni var de litt rosenrøde. MUMS, så gode. Forøvrig fant jeg fram til Annikas LCHF-blogg rundt 2010, det var bra for en som trenger å ta sjeen i egen hånd, hva kost gjelder 🙂

 19. Mjölner says:

  Jag hade tänkt skriva något storslaget och intelligent om yttrandefrihet och korruption.
  Eller rättare sagt, den strypta yttrandefriheten, den dolda korruptionen i verk, förvaltningar
  och departement samt den politiska sandlådementaliteten, men har helt tappat fokus i röran.
  Måste ta en paus för att formatera ”hårddisken” och göra ”system-save”.

  • peterkrabbe says:

   Gör du så! Här är några ledtrådar på vägen:
   Mycket av den invandrade och ofta underutbildade arbetskraften blir extremt svårplacerad i näringslivet, inte minst genom högre krav på lönsamhet och kundattityder. Konsekvensen av detta blir dels att kommuner och statsförvaltningar blir tvingade att anställa dessa personer istället, eftersom de då kostar mindre för samhället genom att lön ersätter bidrag, dels att de får arbetsuppgifter som man tror att de klarar bättre pga sin udda språkkunskap. En invandrare får exempelvis jobb som handläggare på Invandrarverket eftersom han behärskar arabiska, men i övrigt saknar kompetensen för modernt kontorsarbete. Dessutom är risken då för påtryckningar från stora intressegrupper som muslimska församlingar större när tjänstemannen själv är muslim.

   Man skapar då långsiktigt två parallella världar där, tyvärr, den administrativa makten allt mer överförs till invandrargrupperna. Alla förstår säkert vilka konsekvenser detta kommer att medföra för den andra, näringslivsrelaterade världen, som ju också är den för samhället ekonomiskt försörjande. Tid är som bekant en dyrbar faktor i den senare, inte i den förra.

   Självklart är dessa tankar fullständigt ogrundade, paranoida och rent sabotage mot rådande värdegrund. När jag vaknade kallsvettig insåg jag snabbt att det bara var en mardröm….

   • Det är bara konstatera att kommentaren jag hittade är gångbar till det mesta man ifrågasätter:

    Politikerväldet har avsiktligt slösat bort vårt lands tillgångar och vår kultur och vår trygghet.
    Och det går inte ens att avsätta dem.

    • AnnaF says:

     @Second Opinion!
     Ingen kan avsätta de eftersom de är inte politiker! De är agenter som jobbar för dolda, främmande makter och ditsatta att upprätthålla Illusionen om en demokratisk, folkstyrd system. Jag har börjat studera Merkel, Makron och de styrande agenterna i Bryssel! Deras stenansikten, fiskögon och floder av substanslösa floskler är en studie av mänskliga varelser som uppvisar all saknad av moral, ansvar eller minsta spår av anständighet.

     • Jag håller med. Elected = Selected.

     • ragnhild says:

      Godt observert. Begrepet ”agenter” kan være klargjørende, og nyttig for understreking av hva vi er opp imot.

      Fungerende psykopater er rett så farlige for et samfunn. De tar seg gjerne til toppen, lar seg bruke for godtgjørelser, som her makt og alt som følger med for dem. Merkel er et særs tydelig eksempel.. Takk for at du ikke rygger, men deler din konstatering. Flott kommentar.

 20. Vart är vår värld på väg? Jag är trött på alla tokhändelser som tas på allvar. Politiker letar efter folk som kan bli kränkta.
  MEN CAN BE PREGNANT TOO, BRITISH GOVERNMENT TELLS UNITED NATIONS
  https://153news.net/watch_video.php?v=1OR57NRHRK58

  Tro inte att 5G rullas ut för att du ska kunna ladda ner filmer snabbare från Internet. Det här med 5G är en riktigt skrämmande historia.
  DEBORAH TAVARES WELL DOCUMENTED PLAN TO KILL BILLIONS, October 17, 2018
  https://153news.net/watch_video.php?v=NMUGWSX5UAHX

 21. AnnaF says:

  Så viktigt med återblick i denna röran där vi framstår mer och mer som världens största ”losers”! Jag backar 24 år och länkar en intervju med Sir James Goldsmith och hans ytterst realistisk syn på global frihandel, EU-s totalitarism (min 44.04) och konsekvenser som påföljd.
  Det verkliga mardrömmen är att det var redan då praktiskt genomförd allt vad vi har långsamt vaknat upp till 2016. Handelskrig, militära upprustningar i Europa med mängder av krigsmaterial som förs in på kontinenten som en del av NATO-s ”övningar” men som aldrig mer lämnar destinations målen och Ingen har ställt några frågor någonsin var de skall förvaras och i vilket syfte! Det finns fler frågor än svar bara vi börjar ställa de …..oavsett hur obekväma de är!

  .Goldsmiths bok ”The trap” var en varning för en ekonomisk, social förfördelning av världen som har blivit vår brutala vardag utan större motstånd!
  https://www.thesocialcontract.com/artman2/publish/tsc0504/article_480.shtml

  ”In section 3, ‘Nations, Artificial States and Populated Spaces,’ Goldsmith discusses the worldwide issue of nationalism. He restates the often-made point that the nineteenth-century European partition of Africa along arbitrary geopolitical lines, unreflective of ethnic realities, has resulted in incredible post-colonial dislocations. Goldsmith defines a nation as ‘a land whose citizens, in their overwhelming majority, share a common culture, sense of identity, heritage and traditional roots’ (p. 55). ”

  Solklar definition om det största hotet mot Europa som bara de extremt självdestruktiva som inte vill se……
  ”…nations need new blood and new ideas. But they can only absorb a limited amount at a time. They cannot allow themselves to be overwhelmed by immigration otherwise they will lose their identity and cease to be nations. Newcomers who are welcomed into a nation should want to honour and respect the customs of their new home. They must not step on shore or over the border and reject the national culture. If they do, the inevitable results are hostility, intolerance and conflict (p. 59).”

 22. Arga gubben says:

  Vi har fyrkantiga moln och isberg.

  ”NASA’s ongoing, decades-long survey of polar ice has yielded some truly incredible photographs over the years, but one recent still captured what appears to be a perfectly, almost impossibly rectangular iceberg.”

  https://www.rt.com/news/441906-strange-iceberg-nasa-climate/?utm_source=miximedia&utm_medium=miximedia&utm_campaign=Miximedia

 23. Arga gubben says:

  Det är häpnadsväckande att många kristna vaknar och misstror globalismen, de har länge varit sena med att gå till handling. Jag har tidigare berättat om Lars Enarson och den bönerörelse han fick igång i Sverige. Nu kommer en ny varningsvideo, som intresserar de som följer Peters blogg. Jag har sett varningstecknen i många år, men nu väller den kristna kritiken fram och globalismen tolkas som ett sorts vilddjur i Uppenbarelseboken. Jag har också berättat att 666 kan tolkas som guldets välde och det lider vi redan av. Det kom igång på allvar för kanske 20 år sen när nya hemska finansiella instrument skapades. Detta årtusende är tredje dagen i bibliska termer och vi kan räkna med ett stort himmelskt ingripande (en sorts återkomst). Man behöver inte vara troende för att se guldets välde och man kan ana att guldets ägare också vill ha makt. Det är helt klart att Sverige är ett nyckelland. Jag påminner om att Lars bor i Israel och inte kan anklagas för antisemitism.

  DEMOKRATI, GLOBALISM & DIKTATUR | Påven, FN, Agenda 2030 och Sverige

  • Alicia Lind says:

   Hej Arga gubben! När jag lyssnade på denna video, funderade jag över vad denne man avser med ”Israel”. Såvitt jag vet (dock är inte längre en övertygad kristen) finns det många sionister bland såväl protestanter som katoliker.

   • Arga gubben says:

    De kristna ympades in i fikonträdet, så att säga. Det gör att begreppet Israel tolkas på olika sätt. Det GT säger tros ibland syfta på oss också. Fikonträdet förtorkades och jag anser att det också kan gälla kristna, men det ska blomma till slut.

    Israel har stor betydelse. Israels skapelse anses vara en bekräftelse på Bibelns profetior. Landet blir också viktigt i framtiden. Jag stödjer Israel, speciellt nu när jag har förstått vad landet har att kämpa med i västvärlden, men jag förstår mig inte på vissa politiker och oligarker.

    666 har också knutits till sena återvändare från Babylon, men jag tror det gjordes i en apokryfisk bok. Talmud skapades i Babylon och då smög sig konstiga tankar in i judendomen. Det kan ha påverkat vissa höga beslutsfattare runt om i världen.

    Herren ska återkomma till Jerusalem och det gör också Israel viktigt för de kristna. Det himmelska Jerusalem ska komma ned till jorden, så tänker jag, men landet kan ha andra viktiga uppgifter också och det är väl så vissa makthavare tänker.

    Bahaierna nämns i videon. De har sitt världscentrum i Israel. Vill de verkligen ha globalister som världsledare? De borde börja ana vad som pågår. Ledarna kom till Israel som fångar mot sin vilja och därför har bahaierna sitt centrum i Haifa. Bahaierna tror på en mänsklighet och en religion, men alla stora religioner erkänns. Skulle de lägga sig under påven? Det tror inte jag.

    Globalisterna har planer för Israel. Antikrist ska sätta sig i templet, men jag tolkar templet som Kristi kropp och den har vissa antikristliga tendenser redan.

    Om du är intresserad besök en enkel Bibelskola och läs själv. Det är Bibeln som har rätt, inte präster och pastorer helt och hållet. Så gjorde jag och det räddade mig från märklig undervisning. Tänk själv så mycket du kan.

 24. hllviken says:

  Tänk om Wien hade utplånats det året – hur skulle världen vara nu?

 25. Eltervåg says:

  Jag har aldrig demonstrerat och kommer nog aldrig att gå i nån demonstration i framtiden.
  Man måste väl ha tänkt igenom situationen, och veta varför man demonstrerar?
  När jag tittar på upprörda människor som demonstrerar mot påstådda höger partier, så ser jag människor som egentligen protesterar emot allting som har värde. Och de har inga problem med att ty till våld i kampen mot “orättvisa”.

  Unga kvinnor kämpar för kvinnors rätt. Åtminstone uppger de att det är skälet.
  Hur kan rätten att ta abort ha blivit så viktig för dem? Tänker de ta abort ofta? Varför är denna fråga annars så viktig, att den lyfts fram? Rätten att döda?
  Egentligen så säger de väl egentligen att de inte orkar ta ansvar för sina handlingar, och måste få ha en rimlig utväg. Ursäkten är ingen ursäkt, då det finns gott om preventivmedel.
  Andra har hakat på av andra skäl, fast de kan inte redogöra varför. Det de har gemensamt är känslan.

  Protesters struggle to specify why they want to stop Trump

  Varför hatar ungdomar Sverigedemokraterna? Intervjuar ungdomar

  Det är ändå konstigt att det låter likadant i Sverige och USA.

  Jag minns när frågan om homosexuella kunde få gifta sig i kyrkan, debatterades i början av 90-talet.
  Jag gick på KomVux i 93-95. Läraren frågade en gång om vi tyckte de borde ha rätt att gifta sig i kyrkan. Jag var den ende som sade nej, alla andra sade ja. Hur kunde jag säga så undrade allihopa? Nästa steg blir att de får adoptera barn, svarade jag. Nej, nej, nej, det kom aldrig att hända svarade de. Vi vet alla hur det gick.

  Kärnan i problemet är att människor inte tänker. De reagerar omedelbart enligt vad som känns rätt just då. På så vis kan samhället ledas steg för steg mot undergången.

  Ändå är jag tvungen att medge att det ÄR svårt att Tänka. Och jag är beroende av människor som Peter, och alla ni här på denna bloggen.

  • AnnaF says:

   @Eltervåg!
   Det påstås att ungdomarna är framtidens nyckel till en sund utveckling! Dessa två länkar ger en fingervisning vad vi har att vänta! En del tycker att dessa -som här på videon- inte representerar en majoritet av nästa -styrande- generationen men jag tycker annorlunda! De är medvetet fördummade till en nivå -som har pågått en längre tid- är skam för den mänskliga artens tankeförmåga och en inbyggd fara i varje samhälle med oanade konsekvenser Vi som har investerat med betald skattemedel till bla skolsystemet och direkt till utbildningen till dessa guldklimpar sannolikt kommer aldrig att få den efterlängtade avkastningen för vår insats!
   Att sprida eländet lite har jag en Video från USA och en från Södertörns HK.

   • Eltervåg says:

    Det är klockrent! De behöver verkligen frågor som leder dem att se hur deras åsikter leder till slutsatser som inte rimmar med verkligheten – dvs att det är bristfälliga och falska åsikter.
    Dessutom gott att se att frågeställarna är unga. Det visar att inte alla har tappat huvudet.

 26. Arga gubben says:

  Tänk på edra kvinnor. Mannen brukar gå först och jag ser redan gryningsljuset och min hustru förstår. Det blir svårt för tanten och barnen. Min hustru är redan svartsjuk på Demi Moore. Den här mannen kunde ha varit min familjemedlem att döma av utseendet.

  Righteous Brothers – Ghost – Unchained Melody – Traduction Française

 27. PÅ SVENSKA
  Ole Dammegård intervjuad av Ulf Bittner

  I det här intressanta samtalet berättar den välkände författaren Ole Dammegård om allt från hur hans hemsida blivit fullständigt förstörd i ett väldigt avancerat bakhåll, till hur utsatt Sverige just nu är av mörka, dolda krafter. Intervjuare: Ulf Bittner
  ……………..

  PÅ ENGELSKA. Ole’s Website Nuked and Boobie Trapped
  https://153news.net/watch_video.php?v=XS13MH51N8MU

 28. Martin T says:

  När man som vanligt inte trodde det kunde bli värre, att allt jävulskap nått någon slags gräns – då kommer ytterligare dårskap för förtryck av f.d. fria människor i en f.d. demokrati;

  https://samnytt.se/eu-myndighet-ska-fa-direkt-tillgang-till-dina-mejl-beslut-fran-domstol-behovs-inte/

  Ett fritt internet är tydligen det största hotet för dessa sionister och globalister. Sverige väntar inte på att bläcket ska torka i vanlig ordning i sin iver att behaga Bryssel…

 29. Birgitta Simonsson says:

  Tack Peter och alla ni andra som delar med er av kunskap och information. Det är ett hopp i mörkret om att det fortfarande är möjligt att förändra och påverka vårt samhälle som just nu går åt fel håll i många och mycket. På olika sätt försöker vi att upplysa vår omgivning så att människor vaknar upp ur dvalan.
  http://www.prepareforchange.net finns en ny intervju med den kanadensiske journalisten Benjamin Fulford (18th October ) om det komplicerade läget i bland annat mellanöstern.
  -Simone-

 30. Istället för att behöva stänga ner Valmyndighetens sida och korrigera rösterna, nästa gång kanske det blir enklare.
  Varför inte förbjuda SD?

  Europaparlamentet röstade under torsdagen för ett förbud mot så kallade nyfascistiska och nynazistiska grupper i samtliga av EU:s medlemsländer. Parlamentet ”kräver ett förbud”, skriver man på sin egen hemsida.

  EU kräver totalt förbud mot ”nyfascistiska” organisationer
  http://www.friatider.se/eu-kr-ver-totalt-f-rbud-mot-nyfascistiska-organisationer

  Parliament demands ban on neo-fascist and neo-Nazi groups in the EU
  http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181018IPR16527/parliament-demands-ban-on-neo-fascist-and-neo-nazi-groups-in-the-eu

  • Förbjuda Nazist-organisationder? Perfekt, de kan ju börja med EU som grundades av tidigare SS-Officeraren Prince Bernhard of the Netherlands.

  • Mo says:

   Ja nu har EU grävt en grop som blir deras egen fälla. Hur skall begreppet fascism fastställas och av vem. Blir det vänster politiker och nyliberaler som konstaterar att fascist=främlingsfientlig=invandringskritiker=SD ? Så blir de av med de motståndarna, man förbjuder dem. Vad skall man göra med miljontals sympatisörer, upprätta brainstorm läger för nytänkande ? De stora hoten mot vår demokrati, kommunism och islamism, ska de vara tillåtna. Blir de vägen ?

 31. Sverige snart en fasciststat…

  Förordning om tillgång till e-bevisning inom EU och Direktiv om utseende av representant för utlämnande av e-bevisning
  Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM88 KOM (2018) 225, KOM (2018) 226

  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/forordning-om-tillgang-till-e-bevisning-inom-eu_H506FPM88

  Den föreslagna förordningens bestämmelser blir direkt tillämpliga i Sverige. Några författningsändringar för att regleringen ska bli gällande här krävs alltså inte. Förordningen bygger delvis på principen om ömsesidigt erkännande men föreslår samtidigt en ordning för gränsöverskridande åtkomst av elektronisk bevisning som i grunden är helt annorlunda från hur straffrättsligt samarbete inom unionen normalt sett fungerar. De gällande regler som finns i svensk rätt idag är inte anpassade för det sorts samarbete

  European Production order: Ett bindande beslut av en myndighet i en medlemsstat, som ålägger en tjänsteleverantör som erbjuder sina tjänster inom EU och är etablerad eller representerad (genom en juridisk representant) i en annan medlemsstat att lämna ut elektronisk bevisning (se artikel 2.1 i förordningen).

  European Preservation order: Ett bindande beslut av en myndighet i en medlemsstat, som ålägger en tjänsteleverantör som erbjuder sina tjänster inom EU och är etablerad eller representerad (genom en juridisk representant) i en annan medlemsstat att bevara elektronisk bevisning i avvaktan på en begäran om att uppgifterna ska lämnas ut (se artikel 2.2 i förordningen).

  Legal Representative: En fysisk eller juridisk person som av en tjänsteleverantör i skrift har fått mandat att i den leverantörens ställe motta sådana ordrar som förordningen avser och se till att myndigheternas beslut och ordrar efterlevs och verkställs (se artikel 2.1 i direktivet).

 32. hllviken says:

  I morse var alla kommentarer som innehöll länkar borta – nu syns alla även i min dator 🙂

 33. Mo says:

  Mjölner, hur går det med din systemgenomgång, får du ordning på säkerheten ? Med tanke på vår tidigare efterfrågan att journalisterna även borde granska politiker och offentliga tjänstemän, nu har SvD ansatt EU-politiker och kräver dem på kvittoredovisning av hur de disponerar sina arvoderade 45 000 skattefria kronor /mån. Än så länge tycks bara 1 av 20 svenska EU-politiker ha ordning på sina räkenskaper, det är en kvinna ! 19 vill kanske att vi skattebetalare skall ha fullt förtroende för deras diskretion ?

  • Mjölner says:

   Mo, Jag tar en längre paus p.g.a. den påfrestande situationen som nu hastigt dykt upp och
   som av allt att döma pekar mot diktatur. Ta bara digitaliseringsnollan och miljöpartisten
   Lars-Johan Peter Erikssons aktiviteter i betraktande. En norrlänning som rejält spårat ur.
   Det predikas diktatur i Sydamerika såväl som i Europa och Sverige.

   Jag återkommer när jag lugnat ned mig.

   • Mo says:

    Mjölner, jag förstår. Hoppas allt är bra med dig, har du någon som följer upp kranskärlsstenten ? Det är viktigt att kontrollera, en del mediciner kan ställa till det och behöva dosjustering.Det är alltid bra att ha lite koll själv och läsa ordentligt på bipacksedlar vilka effekter medicinen kan ge.

 34. Du sjuka värld. Amnings kit för män.

  Dads may soon be able to breastfeed their newborn babies with first ever ‘chestfeeding kit’
  One side effect of the kit is that men are likely to grow man boobs.

  However there is one major possible side effect to taking the female hormones.
  Which is that the man could grow ‘moobs’ or man boobs, up to a b cup until they stop taking the hormones.
  https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/dads-soon-able-breastfeed-newborn-13478225

 35. Arga gubben says:

  Hörru, Lars Adaktusson. Snacka inte med mig, dumma gamla gubbe. Du pratade strunt på TV och även i församlingen, Lars. Nej, jag är en mycket viktig person. Bara dina kontorskostnader kunde hjälpa flera fattigpensionärer, men du vill inte redovisa. Det är jag för viktig för. Gud hjälpe dig, Lars, du som följer Mammon, penningens gud.

  Jag förtydligar och säger: Den församlingen följer penningguden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: