När molnen tornar upp sig…

420px-USS_Harry_S._Truman_alongside_USNS_John_Lenthall

Många bedömare av världspolitiken har oroat sig för november 2018. Detta inte utan anledning. I USA har mellanårsvalet till parlamenten fått stor betydelse för att bedöma Trumps inflytande över sin återstående mandatperiod. Detta i sin tur är en indikator över eventuella mordhot mot Trump och därmed möjligheterna att utlösa en global väpnad konflikt. Kännare av Deep States preferenser varnar för november som den månad (Skyttens tecken) man helst väljer för att chockera världen med diverse överraskningar. Satanismens ande svävar idag även över politiken.

Parallellt med dessa funderingar löper den militära upptrappningen inom NATO, främst manifesterad genom ständigt eskalerande och storskaliga militärövningar med adress Ryssland, nu senast Trident Juncture med fokus på Norge som bas för angrepp österut. Denna övning är den hittills största i Nordeuropa med 50.000 deltagande soldater och har sin tidsmässiga fokus till perioden 25 oktober – 22 november i år. Det är givet att ett planerat angrepp på ett utomstående land görs i anslutning till en påstådd övning, då alla samlade resurser redan finns på plats, redo att omedelbart gå till verket på en given order.

När man inbegriper även länder som Sverige och Finland i en sådan övning öppnar man dörren för den totala inringningen av Ryssland, som redan till stor del är utbyggd genom NATO:s robotbaser längs med hela Östeuropas gräns mot ryskt territorium, med operativt centrum i Polen – ett land som aldrig tycks få slippa sin eviga roll som dörrmatta för en oändlig rad med världskrig.

När skall man då övergå från att betrakta dessa militärövningar som just övningar i motsats till förberedelser inför ett konkret anfall? För att kunna göra en sådan bedömning behövs en analys av två aspekter, dels tilltron till och förtroendet för den aktuelle befälhavaren för NATO:s trupper – i fallet Trident den amerikanske generalen Curtis Scaparotti – dels den amerikanska strategin för världskontroll.

Om vi börjar med den sistnämnda, som jag också skrivit om tidigare, så kallas den för Full Spectrum Dominance. I den ingår inte bara robotbaserna runt Rysslands västra och södra gränser, utan också försöken att utvidga NATO österut genom de s.k. färgrevolutionerna i Ukraina m.fl. och de amerikanska militärbaser som nu grupperar sig runt i stort sett hela jordklotet. Där ingår också utökad propagandakontroll, psykologisk och ekonomisk krigsföring, den militära kontrollen över vädret och, inte minst, användningen av naiva och duperade civilrättsorganisationer (NGO) som verktyg på gator och torg.

Meningen med allt detta är att kunna lägga en snara runt Rysslands hals och dra åt den när man minst anar det. Man kan skratta åt den amerikanska motiveringen för detta, som man kallar National Missile Defence Act of 1999, med syfte att försvara USA:s nationella säkerhet! Detta gör man genom att omringa Ryssland med det värsta som går att uppbringa i vapenväg. Ändå handlar det om blodigt allvar, i den form som ett psykopatiskt ledargarnityr i Pentagon uppfattar det. Idag är de flesta medvetna om att Ryssland inte utgör något militärt hot mot USA eller andra västländer, däremot utgörs hotbilden för USA av ett Ryssland, uppstiget ur askan efter kommunismens sammanbrott, som i egenskap av ett moraliskt föredöme får USA:s ledarskap att framstå som det ondskans imperium som numera får allt tydligare konturer.

Meningen med Full Spectrum Dominance är att genom ett storskaligt kärnvapenanfall med hjälp av alla sina aktiverade robotbaser ”i förebyggande syfte” på några minuter kunna slå ut hela Rysslands försvars- och anfallskapacitet innan motåtgärder hinner aktiveras. Att ett sådant anfall kommer att kosta hundratals miljoner ryssar och européer livet struntar man totalt i. USA ligger ju på andra sidan Atlanten…

Detta för oss tillbaks till den första aspekten som jag nämnde ovan. Det finns inga indikationer på att Trump under sitt presidentskap skulle vilja beordra ett sådant anfall. Detta är ju gott och väl. Men att hålla generalerna i schack är som att hålla en galen pitbull inspärrad i bur, hjärnan är inte kompatibel med verkligheten. Ansvarig för militärövningen i Norge är den amerikanske generalen Scaparotti, en krigshetsare av värsta sort, understödd av rysshatande västmedia. Detta framgår av hans raljerande tal till trupperna under Trident Juncture och kollegan, general Nellers upprop Execute i början av året. En norsk bedömare har observerat detta och vänt sig till Robert Steele, som i sin tur vänt sig till Benjamin Fulford och till Vita Huset med en varning om tonläget i Norge under denna övning. Man vill på detta sätt skapa uppmärksamhet mot de stämningar som råder inom Pentagon och förvissa sig om att presidenten är medveten om att det finns krafter som överväger att ta saken i egna händer. Den norske bedömaren drar slutsatsen att Trident Juncture kommer att övergå direkt till fullskaligt krig och att detta sker innan trupperna återgått till sina baser, d.v.s. under kommande vecka.

Detta skulle i så fall ge dem rätt som förutspått november 2018 som vår ödesmånad. Är då detta rimligt? Det är där som hotbilden mot Trump personligen kommer in i sammanhanget. Med en mördad president, gärna i scenariot mördad av påstått ryska agenter, vore det fritt fram för en vedergällningsaktion som skulle motivera det av generalerna efterlängtade blixtangreppet mot Ryssland och Västeuropa – för tro inte att vi skulle kunna hålla oss utanför detta – och fullborda sin kontroll över världen. Kina kan man knäcka ekonomiskt om Ryssland är militärt utslaget.

Låt oss ändå hoppas att vi inte väcks av tjutande sirener under sista veckan i november och att Trump fortsätter att vinka i TV-rutan. Det finns anledning att göra klart för sig hur krigsriskerna ökar för hela Skandinavien om Sverige går med i NATO, ännu värre om även Finland ser sig tvungna att följa efter. Många i Norge börjar inse det galna i att vara robotramp för USA:s nedräkning mot ett Ryssland som inte vill annat än att få vara ifred. Det depraverade samhälle som hela västvärlden börjar bli är knappast ett lockande byte för ett Ryssland, där den kristna kulturen börjar återta sin forna position efter kommunismens mörka år. Snarare är det så att hela Östeuropa kommer att söka Rysslands sällskap i denna strävan efter ordning ur ett tilltagande kaos, som i allt har USA:s varumärke. Ett varumärke präglat av satanism, sionism och kurs mot en totalitär världsstat som kommer att få kommunismen att blekna i jämförelse.

Jag vill inte överdriva Annie Lööfs betydelse i detta sammanhang, men man kan inte bortse från att om Lööf, som Deep State planerade, varit statsminister direkt efter valet så hade Sveriges dörrar stått vidöppna för NATO redan nu. Sveriges roll i ett NATO-anfall mot Ryssland är betydligt större och viktigare än vad de flesta vill tro. USA:s hangarfartyg USS Harry S. Truman (bilden) deltar nu i Nordnorge för första gången. Låt oss slippa se detta monster passera Öresund på väg in i Östersjön. Tack för att du inte hann bli statsminister i tid, Annie Lööf och hoppas att du inte blir det någonsin!

Peter Krabbe

224 Responses to När molnen tornar upp sig…

 1. Mo says:

  Intressant video som tar upp möjligt samband mellan chemtrails finansiering och green climate fund.

  • Suavalle says:

   Mo, denna video är enormt viktig. Tack!

   Här skriver regeringskansliet om Parisavtalet:

   https://www.regeringen.se/regeringens-politik/parisavtalet/

   • Mo says:

    Suavelle, nivån på miljödebatten i Sverige blir inte djupsinnig när man som idag har landsomfattande klimatmanifestationer initierade av en upplyst 15-åring, men det är väl inte heller vad dessa propagandamakare vill. Ytlighet och fördumning av folket och koldioxidskatt är politikernas agenda. Samtidigt är miljödebatten så angelägen och borde få en seriös hantering. Vad är viktigt för vårt välmående och inte minst hur påverkas allt liv på planeten av det enligt politikerna icke existerande chemtrailandet. Men glädjande nog kanske det minskar inför hotet att vi skall vara med och betala. Bara inte Trumps biljon nota kommer i efterskott med påslag av USA-ränta . Men mycket av dessa kostnader kanske har hamnat som intäckt i deras megaföretag ?

    • Suavalle says:

     Mo, jag förmodar att regeringen och andra ledande politiker samt myndigheter, miljöorganisationer, SVT, press… börjar komma till en riktig uppförsbacke när det gäller att servera lögner.

     Och den här uppförsbacken kommer nog att visa sig vara lika brant som en skära – och plötsligt kommer de att inse att de befinner sig ”on the razor’s edge”.

     • Mo says:

      Ja, de förstår inte att de lever farligt nära stupets brant. I sitt högmod ser de liksom Reinfeldt folket som en sovande flock för dem att leda och dupera. De inser inte att de själva är flocken i globalisternas händer, en vacker dag har de utfört sin uppgift och behövs inte mer och ingen kommer att sakna dem.

      • Suavalle says:

       De är bara dumma verktyg. De har i sig inget värde för ”de utvalda”. De är välavlönade under en transportsträcka.

    • mariana says:

     Mo.

     Den upplysta 15-åringen är dotter till Marlena Ernman och hon ser väl en ny chans till att komma i rampljuset.

 2. msandberg2016 says:

 3. msandberg2016 says:

 4. msandberg2016 says:

  Knyter ihop säcken

 5. msandberg2016 says:

 6. Mo says:

  Kvinnlig fägring är vackrast utan djurens plågor.

  https://www.djurensratt.se/palsloftet

  • Suavalle says:

   Jättebra, Mo!

   Jag har skrivit under och hoppas att även ni andra gör det. Vi måste engagera oss för de lidande djuren också!

 7. Mjölner says:

  För några dagar sedan delade en kommentator ut rosor och beröm till Arga gubben och mig.
  Det var visst Suavalle om jag inte minns fel. Vi skulle bl. a. vara förebilder för de yngre
  generationerna. Jag är ytters tacksam för allt beröm vi kan få, det känns fint.

  Men, med anledning av detta framför jag en berättigad varning.

  Både Arga gubben och jag har genom åren inandats stora mängder aromatisla kolväten
  som naturligtvis påverkat oss. Det har inte alltid hjälpt att med jämna mellanrum vädra ut
  hjärnkontoret. När vi gick i folkskolan på 40- 50- talet var det sträng diciplin när det gällde
  att stava rätt, kunna läsa och räkna. Detta sätter sina spår i hanteringen av språket både i
  tal och skrift. Vi gick i söndagsskolan och fick lära oss Jesu historia, delar av gamla
  testamentet, trosbekännelsen och de vanligaste psalmerna utantill. Vi brister i både
  grammatisk uppbyggnad och ordförråd och kan ibland verka lite naiva och stela.
  Förebild eller inte, det kan vara nyttigt att bland stavfelen uttrycka lite självkritik.
  Hoppas du håller med mig Arga gubben, annars………

 8. Suavalle says:

  Dr.John Coleman igen:

  • msandberg2016 says:

   Med sida upp och sida ner av fiender. Samtliga onåbara som vanlig svensk. Är det då inte konstigt att svensken fortsätter sova istället för att försöka sätta sig in i allt detta djävulskap. Och hur klok är man egentligen när man målar upp fienden som en ej nåbar abstrakt multikraft och införlivad i allt som sker. Det är fullständig paranoia. Eller så är det så enkelt som bibeln får det att låta.

   • msandberg2016 says:

    Där man till sist får rotlägga vaska ansa och rena sig för att gå tillbaka och erkänna. Nej Gud. Jag ber dig om förlåt idag igen. Jag är ingenting utom en smutsig usling. Jag fortsätter att vara ett kräk hur jag än försöker. Jag tackar dig för att du hör mig bekänna hur dålig och smutsig jag är. Räcker det för denna gång?
    Tack. Tur att du har dina exemplariska judar så du slipper skämmas för mycket för mig och min medfödda ariska ondska. Får jag slippa detta nu?

    • Suavalle says:

     Det är Ondskan som vill få oss att tro att vi är små, obetydliga och maktlösa. Det finns väldigt mycket symbolik i Bibeln. Jesus visade att ingen är utvald på grund av härkomst. Syndare, horor. skatteindrivare, icke-judar.. alla var värdefulla, om de valde kärlekens väg.

     Vi ska inte låta oss förtryckas och finna oss i att bli betraktade som obetydliga av de som styr nu. (Deras tid är snart förbi.)

     Så här står det i Bibeln:

     Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen, som i dag finns till och i morgon stoppas i ugnen, skall han då inte ha kläder åt er, ni trossvaga? Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

     Matteus 6:26-34

   • Suavalle says:

    Ondskans ränksmidare har trott sig vara onåbara och förlitat sig på att kunna agera utifrån det fördolda. Men de är fullständigt beroende av mörker, hemligheter, sekretess och illusion.

    Svensken kommer att vakna.

    Det går fortare i andra länder, men vreden kommer att bli stor hos det svenska folket när de inser hur förda bakom ljuset och bedragna de blivit av genomkorrupta människor som de litat på. Dessa kommer då inte längre att kunna tjäna de onda Onda och de kommer att bli övergivna av alla.

    Och utan tjänare är Ondskan tandlös.

    • msandberg2016 says:

     Jag tackar för svar och det gör stor skillnad att du finns här för att tala mig tillrätta. Kram från olycklig med ibland känning av någonting mycket fint. M

     • Suavalle says:

      Vad glädjande, m, att du har känning av någonting mycket fint!

      Vi hjälper och stöttar varandra och vi får vår kraft genom vår skapare. Gud hör vår bön när vi uppriktigt söker hjälp.

      Sedan kan vi hjälpa andra, när kraften har kommit till oss.

 9. msandberg2016 says:

  När jag var i en mycket trängd situation och krävdes på svar så kom jag upp med en lösning… Att lova en egen planet till varje person född på klotet. Det må vara i en psykos. Men min tanke och universum verkar ju växa. Om 4 milliarder år så kanske vi för ett krig mot planet Macron (där sexualitet inte finns), planet Greta dotter av Malena (där klimat alltid är hotat) eller planet Soros (där alla är en mörk glad person som gillar reggae)!
  Kram och God Natt… en tanke bara…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: