När molnen tornar upp sig…

420px-USS_Harry_S._Truman_alongside_USNS_John_Lenthall

Många bedömare av världspolitiken har oroat sig för november 2018. Detta inte utan anledning. I USA har mellanårsvalet till parlamenten fått stor betydelse för att bedöma Trumps inflytande över sin återstående mandatperiod. Detta i sin tur är en indikator över eventuella mordhot mot Trump och därmed möjligheterna att utlösa en global väpnad konflikt. Kännare av Deep States preferenser varnar för november som den månad (Skyttens tecken) man helst väljer för att chockera världen med diverse överraskningar. Satanismens ande svävar idag även över politiken.

Parallellt med dessa funderingar löper den militära upptrappningen inom NATO, främst manifesterad genom ständigt eskalerande och storskaliga militärövningar med adress Ryssland, nu senast Trident Juncture med fokus på Norge som bas för angrepp österut. Denna övning är den hittills största i Nordeuropa med 50.000 deltagande soldater och har sin tidsmässiga fokus till perioden 25 oktober – 22 november i år. Det är givet att ett planerat angrepp på ett utomstående land görs i anslutning till en påstådd övning, då alla samlade resurser redan finns på plats, redo att omedelbart gå till verket på en given order.

När man inbegriper även länder som Sverige och Finland i en sådan övning öppnar man dörren för den totala inringningen av Ryssland, som redan till stor del är utbyggd genom NATO:s robotbaser längs med hela Östeuropas gräns mot ryskt territorium, med operativt centrum i Polen – ett land som aldrig tycks få slippa sin eviga roll som dörrmatta för en oändlig rad med världskrig.

När skall man då övergå från att betrakta dessa militärövningar som just övningar i motsats till förberedelser inför ett konkret anfall? För att kunna göra en sådan bedömning behövs en analys av två aspekter, dels tilltron till och förtroendet för den aktuelle befälhavaren för NATO:s trupper – i fallet Trident den amerikanske generalen Curtis Scaparotti – dels den amerikanska strategin för världskontroll.

Om vi börjar med den sistnämnda, som jag också skrivit om tidigare, så kallas den för Full Spectrum Dominance. I den ingår inte bara robotbaserna runt Rysslands västra och södra gränser, utan också försöken att utvidga NATO österut genom de s.k. färgrevolutionerna i Ukraina m.fl. och de amerikanska militärbaser som nu grupperar sig runt i stort sett hela jordklotet. Där ingår också utökad propagandakontroll, psykologisk och ekonomisk krigsföring, den militära kontrollen över vädret och, inte minst, användningen av naiva och duperade civilrättsorganisationer (NGO) som verktyg på gator och torg.

Meningen med allt detta är att kunna lägga en snara runt Rysslands hals och dra åt den när man minst anar det. Man kan skratta åt den amerikanska motiveringen för detta, som man kallar National Missile Defence Act of 1999, med syfte att försvara USA:s nationella säkerhet! Detta gör man genom att omringa Ryssland med det värsta som går att uppbringa i vapenväg. Ändå handlar det om blodigt allvar, i den form som ett psykopatiskt ledargarnityr i Pentagon uppfattar det. Idag är de flesta medvetna om att Ryssland inte utgör något militärt hot mot USA eller andra västländer, däremot utgörs hotbilden för USA av ett Ryssland, uppstiget ur askan efter kommunismens sammanbrott, som i egenskap av ett moraliskt föredöme får USA:s ledarskap att framstå som det ondskans imperium som numera får allt tydligare konturer.

Meningen med Full Spectrum Dominance är att genom ett storskaligt kärnvapenanfall med hjälp av alla sina aktiverade robotbaser ”i förebyggande syfte” på några minuter kunna slå ut hela Rysslands försvars- och anfallskapacitet innan motåtgärder hinner aktiveras. Att ett sådant anfall kommer att kosta hundratals miljoner ryssar och européer livet struntar man totalt i. USA ligger ju på andra sidan Atlanten…

Detta för oss tillbaks till den första aspekten som jag nämnde ovan. Det finns inga indikationer på att Trump under sitt presidentskap skulle vilja beordra ett sådant anfall. Detta är ju gott och väl. Men att hålla generalerna i schack är som att hålla en galen pitbull inspärrad i bur, hjärnan är inte kompatibel med verkligheten. Ansvarig för militärövningen i Norge är den amerikanske generalen Scaparotti, en krigshetsare av värsta sort, understödd av rysshatande västmedia. Detta framgår av hans raljerande tal till trupperna under Trident Juncture och kollegan, general Nellers upprop Execute i början av året. En norsk bedömare har observerat detta och vänt sig till Robert Steele, som i sin tur vänt sig till Benjamin Fulford och till Vita Huset med en varning om tonläget i Norge under denna övning. Man vill på detta sätt skapa uppmärksamhet mot de stämningar som råder inom Pentagon och förvissa sig om att presidenten är medveten om att det finns krafter som överväger att ta saken i egna händer. Den norske bedömaren drar slutsatsen att Trident Juncture kommer att övergå direkt till fullskaligt krig och att detta sker innan trupperna återgått till sina baser, d.v.s. under kommande vecka.

Detta skulle i så fall ge dem rätt som förutspått november 2018 som vår ödesmånad. Är då detta rimligt? Det är där som hotbilden mot Trump personligen kommer in i sammanhanget. Med en mördad president, gärna i scenariot mördad av påstått ryska agenter, vore det fritt fram för en vedergällningsaktion som skulle motivera det av generalerna efterlängtade blixtangreppet mot Ryssland och Västeuropa – för tro inte att vi skulle kunna hålla oss utanför detta – och fullborda sin kontroll över världen. Kina kan man knäcka ekonomiskt om Ryssland är militärt utslaget.

Låt oss ändå hoppas att vi inte väcks av tjutande sirener under sista veckan i november och att Trump fortsätter att vinka i TV-rutan. Det finns anledning att göra klart för sig hur krigsriskerna ökar för hela Skandinavien om Sverige går med i NATO, ännu värre om även Finland ser sig tvungna att följa efter. Många i Norge börjar inse det galna i att vara robotramp för USA:s nedräkning mot ett Ryssland som inte vill annat än att få vara ifred. Det depraverade samhälle som hela västvärlden börjar bli är knappast ett lockande byte för ett Ryssland, där den kristna kulturen börjar återta sin forna position efter kommunismens mörka år. Snarare är det så att hela Östeuropa kommer att söka Rysslands sällskap i denna strävan efter ordning ur ett tilltagande kaos, som i allt har USA:s varumärke. Ett varumärke präglat av satanism, sionism och kurs mot en totalitär världsstat som kommer att få kommunismen att blekna i jämförelse.

Jag vill inte överdriva Annie Lööfs betydelse i detta sammanhang, men man kan inte bortse från att om Lööf, som Deep State planerade, varit statsminister direkt efter valet så hade Sveriges dörrar stått vidöppna för NATO redan nu. Sveriges roll i ett NATO-anfall mot Ryssland är betydligt större och viktigare än vad de flesta vill tro. USA:s hangarfartyg USS Harry S. Truman (bilden) deltar nu i Nordnorge för första gången. Låt oss slippa se detta monster passera Öresund på väg in i Östersjön. Tack för att du inte hann bli statsminister i tid, Annie Lööf och hoppas att du inte blir det någonsin!

Peter Krabbe

224 Responses to När molnen tornar upp sig…

 1. Mjölner says:

  Där ser ni, en mycket skarpare analys av världsläget än jag kan åstadkomma.
  Eftersom jag alltid är sist i kommentarsfältet vid varenda tillfälle har jag nu gett
  mig f@n på att vara först i dag.

 2. Maria Eliasson says:

  Det där låter otäckt, men förvisso kan du ha rätt. Precis innan Trident juncture började (och då visste jag inte om den) så hade jag en dröm, snarare mardröm som var väldigt underlig. Jag drömde att jag körde bil på E6:an söderut från Göteborg mitt i natten och jag försökte sätta på helljuset, men lyckades inte utan plötsligt släcktes billyktorna helt och jag kunde inte få på ljuset alls. Det var helt mörkt på motorvägen. Då såg jag plötsligt kolonner med militärfordon komma emot mig och hela motorvägen var full av dessa främmande militärfordon. Alldeles innan jag krockade med en militär lastbil så var det som om någon osynlig kraft svepte av min bil från vägen ner i diket. Så var drömmen. Jag vaknade med hjärtklappning och har inte kunnat glömma denna dröm.Sedan har jag ju läst om NATO övningen och undrat om den har något att göra med någon plötslig militär invasion i Sverige. Tanken jag hade när jag vaknade var:vi var helt oförberedda! Hoppas att krigshetsare lugnar ner sig. Igår när jag var på blodgivning en och lämnade blod så var jag tvungen att lämna mitt fingeravtryck. Det kommer mer och mer. Snart kan man inte åka buss utan att visa fingeravtryck .

  • peterkrabbe says:

   Maria, nere i Centraleuropa har man fått vänja sig vid dessa oändliga militärkolonner, ofta med vajande amerikanska flaggor på fordonen. Vi lär få göra detsamma om vår regering fortsätter sitt närmande till NATO. Det skapar ett stort obehag och en känsla av vanmakt att ställas inför en militär makt som vi inte kan påverka, varken på våra vägar eller i övrigt. Under Aurora förra året filmades de amerikanska kolonnerna på väg till Ölandsbron. Vid Kalmar kunde man se en gammal kvinna med rullator stående vid ett övergångsställe med grönt ljus. Hon väntade och väntade och väntade medan hundratals fordon dundrade förbi mot rött ljus. Om hon hade trott på möjligheten att korsa gatan med hjälp av sitt gröna ljus hade hon förmodligen krossats under en pansarvagn. Militären följer bara sina egna regler. Jag tror att hon har haft samma typ av mardrömmar som du.

  • mariana says:

   Eftersom du berättar om din dröm här så tar jag mig friheten att analysera den. Det kanske inte alls stämmer med din uppfattning och det är endast du som kan bedöma det.
   Jag tyder alltid drömmar symboliskt så jag ser ett hopp i din dröm. Vi som är vakna för den onda agendan och medvetna om vad som sker i det fördolda känner en stor oro.
   I drömmen befann du dig i en förödande situation och kunde endast vänta på den slutliga förintelsen – att bli krossad av en militär lastbil. I det absolut sista ögonblicket kom en kraft och svepte ner dig i diket och det räddade livet på dig.
   Det är i den situationen som mänskligheten befinner sig nu och vi kan bara förlita oss till hjälp från högre makter. Det är ju också så, som några beskriver att Gud kommer att gripa in.
   Jag tror att han tar en personlig kontakt med oss genom våra drömmar och plötsliga insikter och genom vår intuition. Det kommer inte alltid att ske via kyrkliga församlingar eller professionella religiösa ledare.
   Gud söker oss på olika sätt och det sker på det vis som dagens människa kan identifiera sig med och han söker varje människa där just hon befinner sig. En del finner honom genom att läsa bibeln, medan andra, som jag själv, hittar honom i gränslandet mellan andlighet och vetenskap.

   • Sture says:

    @ mariana,
    du har säkert rätt i att de som tror på Gud och ber till Gud kommer att undkomma det hemska som de onda krafterna planerat för världens folk. Det var precis detta som jag ville förmedla när jag i förra krönikan postade två kommentarer om Zev Porats uppenbarelser. Ingen kommentar från någon läsare – lite förvånande faktiskt. Ändå är ju detta själva kärnpunkten i denna kamp mellan det onda och det goda.
    Många på denna blogg har belyst Israels tvetydiga roll i världspolitiken; å ena sidan är judarna ”den förlorade sonen” som Gud gläder sig åt att få tillbaka, å andra sidan spelar judarna med de fariséiska rabbinerna i spetsen en mycket dålig roll som hemlig anstiftare av mycket elände i världen via t. ex. Mossad.
    Gud visar i dessa YouTube-filer hur han uppenbarar sig för sonsonen till Sanhedrins högste rabbin, och den som skulle efterträda rabbinen eftersom sonen (Zev Porats fader) tidigt dött. Detta visar att Gud kan uppenbara sig för vem som helst (och han gör det) och hur många som helst samtidigt och när som helst. Han kan också uppenbara sig för den amerikanske NATO-generalen Scaparotti eller komma till honom i drömmar – om detta skulle behövas. Denna kamp kan därför inte förloras.

    Donald Trump lär ha haft en uppenbarelse för ett 10-tal år sedan, varefter han sagt att han inte längre är samma människa som tidigare. Han håller flertal bönemöten i Vita Huset, börjar varje arbetsdag med morgonbön bland vissa regeringsmedlemmar och enligt profeten Mark Taylor (som varit inbjuden dit) lär han ha sagt att han vill ”bli känd” som den president som ”bad mest till Gud”. Gud viskar i Trumps öra (=planterar goda idéer hos Trump utan att Trump förstår varifrån idéerna kommer). Och Trump kommer att få sina 8 år, inga försök till lönnmord i världen kommer att kunna ändra på detta.

    • mats says:

     Sture vad har du för uppfattning av det aktuella läget i USA? Vet ej men tror att vi båda var med o följde Q från början. Vad kommer att hända nu, blir december månaden som får dominobrickorna att falla eller blir Hubers redogörelse o Lynch vittnemål bara ännu en besvikelse. Jag tror att december blir avgörande. Dock kanske inga åtal väcks förrän de förändringar som Trump införde i protokollen för militära domstolar träder i kraft, då är vi inne i 2019. Trust the plan säger man men sker inget i närtid, 90 dagar, så kommer jag att bli en tvivlare.
     Taylor sa att mellanårsvalen skulle bli en röd sunami. Visst Trump kanske ändå är nöjd med tanke på hur de brukar gå i mellanårsvalen men någon sunami var det verkligen inte. Valfusket var ju omfattande, rena bananrepubliken i vissa delstater o distrikt. Kan detta bevisas och Trump lyckas få till ID lagar och bättre kontroll till nästa val så är det ändå en stor seger. Jag trodde att de redan skulle ha bättre koll vid valstationerna men det blev ju tydlig indikation på att Deep State fortfarande har stor makt.

     • Sture says:

      @ mats,
      min uppfattning är att Trump sakta men säkert stärker sitt grepp. Det han nu gjort vid gränsen är ju i de närmaste genialt – taggtråd och militära trupper som ingriper om gränspolisen utsätts för våld. George Soros med hjälp av FN kommer att försöka få dem att storma ingångarna till USA – men detta kommer att misslyckas. Det kommer att bli permanenta flyktingläger i Mexico som slutar med att karavanen reser hem. Om det fortsätter att FN motarbetar USA på detta sätt kan USA dra sig ur FN – vilket skulle vara det bästa.
      Man skulle ju hoppas den nye acting Attorney General skulle få alla viktiga dokument, framförallt FISA-dokumentet offentliggjorda. Detta skulle ju också vara en fjäder i hatten för honom då det i januari sätts igång senatsförhör för att utse en permanent justitieminister som kan avsätta Rod Rosenstein. Men man vet aldrig vilka hållhakar som the Deep State har på olika människor. De arbetar ju hela tiden med detta.
      Jag har också blivit lite besviken på Mark Taylors förutsägelser. Det är alltid en fara när en ”profet” blir berömd. Han måste ”prestera” och det gör han inte riktigt. Jag tror egentligen att inte så mycket kommer att hända innan den permanenta justitieministern blir utsedd – som jag hoppas blir Rudy Guiliani eller Trey Gowdy, människor som talar klarspråk och inte är fega.

     • ”Valfusket var ju omfattande, rena bananrepubliken i vissa delstater o distrikt”.
      Exakt!!!

      How Joe Sullivan Is Rigging Florida Elections
      Joe Sullivan, Worlds Top Election Rigger – http://bit.ly/2PLToaz

      Broward County, Florida. Vote Fraud – Bill Nelson vs Rick Scott (2018)
      https://153news.net/watch_video.php?v=2612XUYMDAW3

      • Sture says:

       @ Second Opinion,
       tack för allt ditt grävande och tack speciellt för länken om Joe Sullivan. Nu förstår man precis hur valfusket har gått till i stor skala – och inte bara genom de enskilda valmaskinerna eller genom att fuskarna skriver ut 70-80.000 fuskvalsedlar manuellt. Detta visar också att de kan gå in i hela systemet rörande alla USAs 50 stater genom att de kedjar ihop alla staters resultat och endast med EN ENDA hemlig enkrypterings-”nyckel” får tillgång till alla resultat i varje stat och kan manipulera dessa hur de vill.

       Inom parentes kan nämnas att Joe Sullivan är mycket nära vän med Debbie Wasserman-Schultz i det demokratiska partiet och den generella enkrypteringsnyckeln kunde spåras ha samband också med Sverige. Det kanske förklarar våra bisarra valresultat.

    • Arga gubben says:

     Sture, nu ser jag den första videon och du gjorde rätt som postade länken. Han fick lida, men så är det för vissa av oss. Det fick jag också göra, men det bara stärkte mig. Det var ett sorts andligt dop och jag belönades rikligt.

     Herren vill föra judarna rätt och gjorde ett nedslag i Sanhedrin. När jag ser honom undrar jag om han har franska, snarare nordfranska, rötter. Mungiporna pekar nedåt. Fransmän kan också vara envisa.

     Tack för rapporterna om Trump.

     • Sture says:

      @ Fiskargubben,
      ja, han fick lida för att Gud behövde pröva honom. Men om du söker på YouTube så märker du att Zev Porat numera är med i en mängd sammanhang och hans röst, som till kristendomen konverterad rabbin, sonson till den högste rabbinen i Sanhedrin, hörs vida omkring – både i USA och Israel. Det är min övertygelse att det judiska folket i en nära framtid kommer att släppa sitt ”klan”-betingade motstånd mot Jesus Kristus, samtidigt som Babylons sköka (=påvedömet) och Den Nye Baal (=Lucifer-anhängarna kring NWO) kommer att gå under.

      För övrigt skall jag bara nämna att jag för några månader sedan blev uppringd av en regelbunden läsare av denna sajt, men ej kommentator, som blivit fascinerad av vad jag översatt av Jakob Lorber. Han erbjöd sig att hjälpa till att översätta – vilket han gör på ett alldeles förträffligt sätt. Så nu är vi två. Det är tack vare din uppmuntran att publicera detta här.

 3. hllviken says:

  Jag tänkte på GUD när jag läste artikeln.

  Var finns Gud nu?

 4. Lassekniven says:

  Peter,
  Ett skrämmande scenario, en domedagsprofetia. Det kommer med en sannolikhet som gränsar till visshet inte att hända någonting under november med undantag för att vi får en ytterligare oduglig regering i Sverige. Det är nu klart att Löfven skriver på avtalet Global Compact on Migration. Svenska folket vet inte ett jota dugg vad detta innebär . Jag har läst avtalet. Vi, folket, har inte fått säga vårt, genom en folkomröstning.
  Jag tror du underskattar Ryssland förmåga att slå tillbaka vid ett blixtangrepp. USA och NATO har inte en susning var Ryssland kärnvapenbestyckade ubåtar befinner sig. Vid ett sådant massivt angrepp som du beskriver utplånas sannolikt Pentagon, Langley samt USA:s 10 största städer samt sprängs de 50 största kärnkraftverken med åtföljande katastrof. Dessutom om USA är ute efter Rysslands naturtillgångar varför skall man då kärnvapenbomba landet? Det går det ju då inte att befinna sig där då på grund av strålning.
  Svenska, norska, danska och finska folken måste få folkomrösta om NATO. Efter en solid information vad det innebär att vara medlem.
  Armageddon kommer när Gud har bestämt det och min tro är att det dröjer.

  • peterkrabbe says:

   Lassekniven, jag underskattar på intet sätt Rysslands förmåga att slå tillbaks, men jag tror att Scaparotti m.fl. av hans kollegor gör det. Det är där risken ligger. Rysslands ubåtar är, som du skriver, en nagel i ögat på USA. För att markera sitt allvar håller Ryssland en örlogsmanöver samtidigt i samma farvatten utanför Norge – precis väster om NATO:s flotta. Man skall öva med robotmissiler! Tydligare kan man inte visa vad som kommer att hända med NATO.s fartyg om man verkställer fientliga handlingar riktade mot Ryssland. Detta är tyvärr det enda språk som NATO:s generaler förstår.
   Jag hoppas som du att november löper ut utan konflikter. Men retoriken tilltar för varje månad i takt med militärövningarna och vi närmar oss snabbt en punkt där man måste hitta en lösning. Den lösningen ligger i händerna på Trump och hans mödosamma utrensning av fanatikerna i Deep State. För dessa är det därför en kamp mot tiden. Åtta år med Trump klarar man inte. Vinna eller försvinna.
   Jag undrar i mitt stilla sinne vad Trump tänker om de av Deep State anlagda bränderna i Kalifornien, som han nyligen besökt. Sannolikt känner han en stor vanmakt inför sådana händelser, som egentligen bara visar att han ännu inte kan kontrollera sitt eget etablissemang.

   • Lassekniven says:

    Peter, den största risken för konflikt ser jag som att President Trump blir mördad, med gas eller gift, antingen av interna politiska och/eller militära krafter eller av någon förvirrad dåre som kommer tillräckligt nära för att skjuta. I vilket fall som helst kommer man att skylla på ryssarna. Gissningsvis, om Ryssland angripes med full kraft så kommer kineserna att slå till med full kraft mot USA som i ett sådant läge är öppet och sårbart.

 5. sosi21 says:

  Jag är inte djupt insatt i NATOs planer med USA i spetsen, men känner stor oro över den spänning NATO/USA skapar genom att provocera Ryssland. Bortsett från Norden är Europa beroende av rysk gas. Det anses göra Europa sårbart. Detta med gas och olja har alltid varit USAs grundläggande anledning att attackera andra länder och förgöra dem. Så gissningsvis är det planen att säkerställa att rysk gas kan flöda obehindrat till Europa?

  Jag är inte säker på att kärnvapen kommer att nyttjas, det nya effektiva och sofistikerade vapnet är mikrovågsstrålning. Med modulerad strålning kan man lamslå och även ta död på (orsaka hjärtstopp) befolkningen över större områden punktvis. Dock finns det grus i maskineriet när det gäller denna typ av vapen. Ryssland ligger långt före västvärlden när det gäller nyttjande av mikrovågor. De bestrålade amerikanska ambassaden i Moskva med liknande teknisk strålning som WiFi, redan på 60-talet, vilket ledde till att de som jobbade på ambassad blev sjuka. En del fick cancer.
  Att kontaminera och förgifta marken med joniserande strålning är ju inte speciellt smart heller, men man vet ju aldrig när dårarna får chans att bestämma.

  Det bildades en aktionsgrupp i Norge mot denna övning, så folket där är kritiska som tur är, men norska regering har begärt skydd av USA och som jag förstått har det flyttat in amerikanska soldater i Norge, alltså stationär aktiv bas med soldater. Varför är Norge rädd för Ryssarna?
  Orsaken är troligen att det finns mycket olja och gas, som blir tillgängligt nu när de smälter ner isen över nordpolen. Det är väl därför USA nu ansamlar sina krafter i Nordnorge?

  Man undrar hur utvecklingen hade gått om USA/NATO inte hotat Ryssarna? Och/eller om Europa istället hade slagit sig ihop med Ryssland för att ha bra gasavtal med Ryssarna. USA hade fått stora skälvan. Det hade det blivit världskrig. Så nog är väl denna muskeluppvisning ett sätt att hålla balansen vid liv mellan stormakterna? Jag hoppas det.

  • peterkrabbe says:

   Du har rätt i detta. Energiutvinning har alltid varit en källa till konflikter. USA vill strypa Rysslands export av gas, dels för att försämra Rysslands ekonomi, dels för att kunna sälja sin egen gas till Europa. Man planerar en hamnanläggning i Polen för sina gastankers, ett galet projekt jämfört med en rysk pipeline under Östersjön.
   Mikrovågsstrålningen ser jag mer som ett terrorvapen mot befolkningen och för att kunna kontrollera redan erövrade områden. För att slå ut militär kapacitet behövs någon form av kärnladdning, annars kommer man inte åt underjordiska vapenbunkrar och ledningscentraler. Man kan bedriva konventionell krigsföring när man håller sig på främmande territorier, som i Mellanöstern, men inte vid en direktkonflikt mellan stormakter.
   Norge omfattar en stor del av Nordatlanten upp till Svalbard, vilket är porten till Atlanten för Rysslands flottbas i Murmansk. Norge är nog inte rädda för ryssarna, men USA är det. Att Norge så förbehållslöst överlämnar sig till amerikanska intressen är svårt att förstå, förhoppningsvis blir det allt fler norrmän som funderar över detta.

   • sosi21 says:

    Hej Peter! Du skriver: Att Norge så förbehållslöst överlämnar sig till amerikanska intressen är svårt att förstå, förhoppningsvis blir det allt fler norrmän som funderar över detta.”

    Ja, den här aktionsgruppen i Norge skriver detta i ett inlägg, men eftersom det var ett tag sedan, så lägger jag in en länken jag hittade nu som bekräftar Norges regerings beslut 2017 under ditt svar också, så andra kan se att det faktiskt är ett regeringsbeslut, som naturligtvis väcker undran. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/jPgGLL/usa-stationerar-300-soldater-i-norge/promo

  • Lassekniven says:

   sosi21, du skriver”. Så gissningsvis är det planen att säkerställa att rysk gas kan flöda obehindrat till Europa?” Du menar alltså att USA/NATO hotar Ryssland med militära åtgärder för att hindra att ryssarna vid någon form av konflikt skulle stänga kranarna? Om hotet går över i ett skarpt läge så kommer ju kranarna stängas direkt. Det blir lite moment 22 av det hela. Att EU skulle slå sig ihop med Ryssland för att skriva på bra avtal för gasleveranser och skippa USA är helt orealistiskt eftersom EU-ländernas handel med USA är väl tusen gånger större än handeln med Ryssland ( certain overstatement). Dessutom blir vi allt mindre beroende av fossila bränslen i framtiden och den kurvan är nog inte linjär i tiden utan snarare exponentiell.
   Ryssarna gjorde ju nyligen en manöver av kolossalformat österut men de har ju rätt att göra detta på sin egen mark. Främmande soldaters existens på svensk mark skall avgöras genom folkomröstning.

   • sosi21 says:

    Europas beroende av gas från Ryssland gör Europa sårbart och ger Ryssland makt över Europa. Att NATO/USA visar musklerna är väl för att säkerställa att Ryssland inte stänger av gasen eller minskar flödet. Det är absolut en grundläggande orsak till att NATO/USA visar upp sina muskler för Ryssland. Men USA behöver också Europas hjälp/stöd, USA är rädda för Ryssland. Sedan är det alla naturtillgångar vid nordpolen som många länder är intresserade av att utvinna.

    Uppgifterna att Norges regering bett USA att placera soldater i Nordnorge kommer från Aktionsgruppen på Fb.

    Hittade nu en länk till Aftonbladet från 2017 ”USA stationerar 330 marinkårssoldater i Norge. I går informerades det norska försvarsutskottet om den norska regeringens beslut. Amerikanerna ska baseras i norra Norge från och med 2017.
    330 amerikanska marinkårssoldater stationeras i Værnes i Nord-Trøndelag, utanför Trondheim. Soldaterna ska baseras i Værnes från och med nästa år, efter beslut från den norska regeringen”.

    https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/jPgGLL/usa-stationerar-300-soldater-i-norge/promo

 6. Rolf Löfgren says:

  USA driver Full Spectrum Dominance allt hårdare. De har hållit på länge och mera intensivt sedan 11/9 2001 WTC.

  USA har deklarerat genom denna doktrin sin målsättning att vara den globala diktatorn, över hela jorden.
  USA är så långt från demokrati, som tänkas kan.

  Varför tillåter vi, svenska folket, att denna dekadenta nation, så dominerar det kulturella livet i filmer, litteratur, musik osv.

  Lyft fram den svenska och nordiska kulturen, särskilt riktat mot våra barn och ungdomar.

 7. Pingback: När molnen tornar upp sig… – Bakom kulisserna

 8. S Eriksson says:

  Ge gärna tips på litteratur och artiklar om det historiska angreppet från Nato mot Gadaffis Libyen. Vi har haft lite diskussioner om anledningarna och skillnaderna vad gäller de demokratiska omständigheterna i Libyen och Saudiarabien. Jag hävdade att de var bättre i Libyen, men fick mothugg.

 9. hllviken says:

  Vad har Sverige för försvar egentligen?

 10. Mjölner says:

  Den hotfulla bilden med stridsberedda (som jag antar) marina NATO-enheter som inleder detta
  kapitel, för tankarna till frågan. Hur förhåller sig lilla Sverige till den militära vapenindustrin?
  Tillverkar och säljer man militära vapen? I så fall vem köper produkterna. Naiva frågor?
  Turistfärjan Moder Svea har avhändat sig alla möjligheter att ge order om Klart Skepp
  och hänger under bogsering på släp i NATO:s kölvatten. Vi har inte en chans att försvara oss.
  Återstår att ropa på hjälp av Onkel Sam.

  Ser vi bara på eller deltar vi i vapenkarusellen. Sverige håller nu på att göra väldens sämsta
  vapenaffär då man ämnar köpa det föråldrade och dyra robotsystemet Patriot från USA.
  Det kan vi tacka försvarsminister Hultqvist för. Han har sprungit som barn i huset bland
  generalerna i Pentagon. Otroligt imponerad av galonerna, trots att han själv är vapenvägrare.
  Orsaken till allt springet kan vara att SAAB skulle få vara med på ett hörn vid utveckling och tillverkning av ett nytt skolflygplan. Detta har kostat många sköna skatteslantar och kommer
  fortsätta kosta.

  Sverige säljer vapen till wahhabismregimen i Saudiarabiska Republiken för 12 miljarder
  per år. Det blir ca 30 miljoner om dagen. Resultatet av smörbesöket där för en tid sedan.
  Sverige säljer vapen till en regim som sanktionerar mord på misshagliga journalister och
  oskyldiga barn i Jemen. Kan här inte förstå president Trump:s överslätande attityd rörande
  mordet på Khashoggi. Han uppträder här onödigt hycklande. Det finns även moral inte bara
  business as usual.

  Statsminister Löfven (som helt saknar moral) har tidigare arbetat hos Hägglund & Söner i Örnsköldsvik. De tillverkar en toppmodern stridsvagn, enbart för den amerikanska marinkåren. Den nya nanotekniken kan i strid göra vagnen i det närmaste osynlig.

  Granatgeväret Carl Gustav säljs i stor mängd till USA, ett land som krigat oavbrutet i 200 år.
  Man påstår att svenska lagar inte tillåter vapenförsäljning till länder som befinner sig i krig.
  Men den lilla detaljen ignoreras av makthavarna. Några protester förekommer knappast,
  Inte ens Svenska Freds protesterar. Där håller man som flertalet högaktningsfullt tyst.
  Det underliga lilla landet i den kalla Norden, tillverkar och säljer vapen, men kan inte
  försvara sig mot fienden, utan är helt beroende av en nation som vill erövra hela jorden.
  .

  • mats says:

   Tror det är svårt att få riktigt klart för sig vad Khashoggi mordet egentligen handlade om. Det pågår en kamp mellan det gamla gardet O Bin Salman. CIA stod på Talals sida och att Trump där lyckats kraftigt störa ett viktig flöde mellan Saudi o deep state i USA är huvudorsaken till kritiken mot Trump. Demokraterna kommer nu att starta utredning om Trumps agerande i frågan. Han gör så klart klokt i att inte lita på CIA.
   Då det gäller svensk vapenindustri så tycker jag att det är bra att vi gör bra produkter men vi borde också ha ett eget alliansfritt försvar

   • Mjölner says:

    Mats, smaken är som baken…..
    Det amerikanska militärindustriella komplexet har under åren byggt upp starka kontakter
    med inflytelserika saudier för att säkra den saudiska vapenmarknaden för amerikansk
    vapenindustri. Jamal Khashoggi tillhörde dessa saudiska kretsar.
    Hans farbror, som dog förra året, var den stenrike Adnan Khashoggi som tillhörde världens
    ledande vapenhandlare och var då givetvis nära lierad med den amerikanska vapen-
    industrin. Jamal Khashoggi är bevisligen ur leken. Han har givetvis inte mördat sig själv
    samt styckat liket och grävt ner sig i trädgården. Detär några andra figurer som gjort det.

 11. Ivan Björn says:

  Hej Peter.

  Nästa del om pyramider är översatt. Du kan följa detta på följande kanal eller prenumerera: https://www.bitchute.com/channel/ivanbjorn/

  Hoppas att jag får ha kvar den. Paypal stängde av Bitchute från betalningsmöjligheter.

  För övrigt tack för dina intressanta artiklar

 12. Mo says:

  Det man kan hoppas på är att EU frigör sig från NATO och utvecklar en egen militär försvarsallians. Trevande steg på rätt väg ?

  https://www.nyteknik.se/fordon/forsta-bilderna-pa-saabs-nya-ubat-for-nederlanderna-6918726

  • Eltervåg says:

   EU Commision’en har makt att straffa länder inom EU som inte följer deras direktiv. Italien hotas med böter, om regeringen inte sparar i budgetet (läs: sänker landets produktion).
   Glöm inte vad som hände/händer i Grekenland.

   En millitär allians kommer att erbjuda EU möjligheten att hota medlemsländer med militär intervention, evt “ockupation” 😦

   • peterkrabbe says:

    Jag tror också att man skall vara försiktig med en EU-armé. Den skulle domineras helt av Frankrike och ett Tyskland, som skulle få ett nytt mandat att bygga upp väpnade styrkor. Detta är ingen bra kombination, det vet vi sedan tidigare. Den enda hotbild EU upplever idag och framöver är en obeväpnad invasion från MENA-länderna i spåren av FN:s Global Compact. Ett effektivt gränsskydd vore bättre än en armé, som i avsaknad av yttre hot snarare skulle få rollen att hålla ostyriga stater inom unionen i schack.

   • Mo says:

    Situationen i Grekland hänger intimt samman med kreditgivning från Wall Streets finansinstitut och ansvarslösa inhemska politiker, bördan har lagts på EU.

    http://www.finanshistoria.n.nu/den-grekiska-skuldkrisen

    • Arga gubben says:

     Någon, kanske ECB, driver upp de italienska räntorna. En liknande åtgärd tvingade Berlusconi att ge upp makten. Greklands kris kan knytas till en viss storbank.

 13. hllviken says:

  Alex Jones blev avstängd från 90 plattformar men lånar nu någon annans;

  meddelar att Hillary Clinton ska nu undersökas rättsligt:

  • Alex Jones är Controlled Opposition och en Fear monger, han gör sitt bästa för att få Truthers att se halvgalna ut. Riktiga Truthers i Texas har konfronterat honom flera gånger. Alex Jones har helt svängt om Sandy Hook. Karln har NOLL trovärdighet. Bästa filmen om Sandy Hook (tar ett par min innan den kommer igång då den är lång, se den gärna i omgångar då den är lång):
   *** https://153news.net/watch_video.php?v=6KMMO3B5BMHK ***

   ***Bill Hicks to Alex Jones Creating the Controlled Opposition***
   https://153news.net/watch_video.php?v=9352KDSW5NSA

   Tråkigt att grusa folks förhoppningar men Hillary kommer inte att låsas in på Gitmo, hon satsar på presidentposten 2020. (Jag tror att i framtiden kommer
   vi att få se Jared Kushner som president). Hillary och Trump är kusiner dock på lite avstånd.
   Trump har gått i Jesuit School, han är medlem i Knights of Malta. Sätt inte för stort hopp till Trump. Även om han är 1.000 gånger bättre än Hitlary Rodham Clinton.

   • hllviken says:

    En del anser att Alex är kontrollerad opposition – men…
    bättre det än att vara lögnaktig medlöpare, anser jag.

    Han har blottlagt mycket som inte skulle ha kommit fram i ljuset annars.

   • Suavalle says:

    Instämmer.

   • Sture says:

    @ Second Opinion,
    du skriver: ”Hillary och Trump är kusiner dock på lite avstånd”. Hur är man kusiner på lite avstånd? Är inte avståndet mellan kusiner ett ganska väl definierat avstånd, dvs. konstant?

    Vidare tar du gång på gång upp att ”Trump har gått i Jesuit School”. Med vilket syfte ? Vad har detta för relevans? Jag konfirmerade mig i 13-årsåldern – betyder det automatiskt att jag är anhängare till vår nuvarande ärkebiskop Antje Jackelén? Att få sin grundläggande religionsundervisning i en jesuitskola behöver väl inte betyda mer än att gå i vilken grundläggande katolsk skolundervisning som helst, dvs. man skall få sitt straff på ”den yttersta dagen”. För du tror väl inte att Trump redan i barndomen blev invigd i alla hemliga sällskap? Och om, i så fall, hur vet du detta?
    När det gäller att få en religiös uppfostran, så kan det i princip leda till två saker, man fortsätter på den inslagna vägen eller man blir en absolut motståndare till den, vilket bröderna Gardell är ett levande bevis på.
    Vidare påstår du att Trump är ”medlem i Knights of Malta”. Och vilken relevans har detta ? Om detta skulle ha stor betydelse – hur förklarar du då att Trump är ”1.000 gånger bättre än Hitlary Rodham Clinton”?

    Vidare uppmanar du oss att ”inte sätta för stort hopp till Trump”. Det påminner om ett radioprogram jag hörde härom dagen. Den intervjuade kvinnan berättade om sin cancer och de två kvinnliga gynekologer hon mötte. Den ena var väldigt positiv, stödjande och omtänksam. Den andra poängterade hela tiden att hon skulle inte glömma bort att hon ”kommer att dö”. Hon blev deprimerad – och det är inte bra om man har cancer. Samma sak här. Vad är det för mening med att ta bort allt hopp om Trump? Vad har du för grund till detta annat än dina subjektiva föreställningar? Om man inte har något hopp om en bra lösning så tappar ens ansträngningar sin kraft. Kort sagt – du skapar modlöshet. Man skall inte ta ut nederlaget i förväg.
    Jesus uttryckte det så här: ”Bekymra dig inte för morgondagen, var dag har nog av sin egen plåga.”

    • Suavalle says:

     Sture, jag hoppas verkligen att du har rätt när det gäller Trump.

     Jag är, liksom Second Opinion, starkt kritisk till Alex Jones (och även till David Icke och andra enormt kända ”kritiker” av NWO). De som verkligen är farliga för etablissemanget ges (i bästa fall) väldigt lite möjlighet att nå fram till folket. John Coleman, Antony Sutton, Jüri Lina är några exempel på det.

     Donald Trump är enormt svår att läsa av. Mycket av det han gör är positivt, men jag litar inte på honom.

     Du, Sture som är så klok och insiktsfull, jag hoppas att du inte tar illa upp om jag dristar mig till att påminna dig om vad Bibeln säger om att sätta sitt hopp till människor:

     ”Det är bättre att ty sig till Herren
     än att lita på mäktiga män.”

     Psaltaren 118:9, Bibel 2000

     Hur det än är med Trump kan vi vara övertygade om att ondskans styre här på jorden kommer att avslutas och att Jesus kommer med det rättfärdiga och kärleksfulla Riket, precis som vi ber om i bönen Fader Vår.

     • Sture says:

      @ Suavalle,
      jag har samma inställning till Alex Jones och David Icke som du och Second Opinion, dvs. jag har en avvaktande inställning. Men deras åsikter är ju inte på något sätt tongivande idag – det finns massor av sajter att välja mellan. När det gäller Trump så står han mitt i stridslinjen och globalisterna vill inget hellre än att skära av hans väljarbas och skapa besvikelse.
      Visst kan man vara lite skeptisk mot Trump – men inte på basen av att han gått i jesuitskola som barn eller med i någon ”Knights of Malta”. Hur sant detta nu är.
      Jag känner flera personer från mitt yrkesliv som är ”frimurare” men misstänker inte att de på något sätt är medvetna om komplotterna mot mänskligheten. De befinner sig på en alldeles för låg nivå – och på denna nivå är man ”kristen” eller i alla fall tror på en Gud. De högre nivåerna är bara till för vissa utvalda människokategorier.
      Jag tror att Psaltaren har rätt men jag tror också att Jesu återkomst bör förberedas. Och här tror jag Trump ingår och jag förlitar mig mycket mera på Mark Taylor, Mike Thompson och Kim Clement än på Second Opinion.

      • Suavalle says:

       Bra Sture!

       Jag gillar din optimism.

       Vi – du, jag, Mo, Fiskargubben, Mjölner, Second Opinion OCH ALLA ANDRA här på Peter Krabbes fantastiska blogg – vi har lite olika syn när det gäller detaljer, men vi kämpar alla tillsammans för kärlek, sanning, godhet för oss människor,djuren, naturen.

       Och vi håller ihop.

    • ragnhild says:

     Second Opinion: ”Sätt inte för stort hopp til Trump”, sitat slutt.

     Sture, jeg synes det er et klokt råd. Trump har min støtte, men han har rå, farlige krefter mot seg. La oss håpe, men å avfeie det som du gjør er ikke okey med dette i kristen sammenheng Jesus sitt råd, i mange andre sammenhenger likeså.

     Dette er en blogg hvor tanker og meninger har fritt leide, – for alle som Peter Krabbe lar slippe til. Du er streng, og akkurat dette ville nok alle våre politikere synes om; slik at de kan ture fram som det passer dem, uten at noen oppløfter sin røst imot.

     Motløshet skapes ikke via det å være forberedt, tvert imot mener jeg det er en sunn realistisk innstilling som gir styrke.
     Mvh.
     Ragnhild

 14. Elisabeth says:

  https://www.theguardian.com/world/2018/nov/22/hillary-clinton-europe-must-curb-immigration-stop-populists-trump-brexit
  Peter vad säger du om dessa nya signaler ? Hur kan de påverka ?
  I en intervju i The Guardian säger globalismens översteprästinna Hillary Clinton att Europa nu måste se till att begränsa invandringen. Ja, inte p g a omsorg om européerna förstås, nej, hon ser sin och hantlangarnas makt hotad. Medbrottslingarna Tony Blair och Matteo Renzi har sagt samma sak. Nu är de alla föredettingar men har ändå inflytande i politiken, tror jag.

 15. Arga gubben says:

  Mjölner gillar nog den här korta videon. Fyra nya ryska plan flyger i formation och en av piloterna dyker med avstängda motorer. Piloternas prat behöver ni inte bry er om, det räcker med att se planen.

  Ryssland har gått i försvarsställning i flera år. Den här längre videon visar alldeles för många detaljer och misstänks vara en medveten läcka (en av flera). ”Akta er”. Övningen i Norge anses inte vara ett stort hot, men misstag kan ju begås. Där övar 50.000 man medan Vostok samlade 300.000. En logistisk mardröm.

  Военная приемка. От Т-50 к Су-57. Часть 2

  ”Scientists have come up with a new and ingenious way of fighting global warming: use chemicals to blot out the sun. Whether we’ll then have to fight (and do everything else) in the shade, the research doesn’t quite spell out.”

  https://www.rt.com/news/444762-global-warming-dim-sun/

  • Mo says:

   Fiskargubben, Rysslands svarta hål i havens mörka djup är väl inte heller att leka med ?

   https://www.nyteknik.se/fordon/upptrappning-till-havs-har-ar-fiendernas-nya-ubatar-6841323

   • Arga gubben says:

    Ja, Kazan (uttalas kasann) är en kraftfull ubåt.

    Vapnet Tor har anpassats till mycket låga temperaturer i Arktis. Ett vapentest av annat slag ägde rum i det södra militärdistriktet lite närmare Europa. Luftvärnet S400 testades, om jag minns rätt. Det är ett komplicerat system med flera fordon och kräver lång utbildning. Det här är signaler vi ska ta på allvar. Några ubåtar kan befinna sig var som helst. President Putin inledde det senaste vapenskramlet i mars i år och vi vet sedan tidigare att Kalibr och några andra vapen överraskade Nato. Det här är reaktion, inte aktion. Ryssland vill inte ha krig, men förbereder sig på en attack. Det som ännu värker är den tyska attacken under kriget. Stalin vägrade ta de första rapporterna på allvar och folket har inte glömt det enorma lidandet. De sovjetiska soldaterna i Ukraina var dåligt utbildade och kördes snabbt över av tyskarnas blixtkrig. Aldrig mer.

    Jag ser inga israeliska anfall efter att Syrien fick S300. Nyare S400 är hälften så dyrt som gamla amerikanska Patriot. S500 är på väg. Avangard, som ingen kan stoppa.

    USA svarar med en massuppvisning av F35. Det talas inte mycket om Zumwalt, som fick bogseras bort från Panamakanalen och jag har nog glömt några andra skandaler. Några amerikanska krigsskepp har inte underhållits och ligger overksamma i hamn. Kina kopierar det nya ryska tankförsvaret och jag tror inte att Nato har en motsvarighet. Allt detta sker när Ryssland är under sanktioner.

    Säpo, som jag har förtroende för, vill inte längre lämna rapporter till regeringen. Finns det läckor där? Det bör i så fall Must också veta. Ja, Sverige har ju blivit en koloni och väcker också andra länders intresse.

    Jag hoppas att en riktig expert på moderna vapen kan förklara det här bättre än vad jag kan, men sådana svenska experter är nog försiktiga med uttalanden.

    Efter några år lär man sig hur rysk media fungerar. Vad som blåses upp och vad som tonas ned. Det jag ser nu betyder ungefär ”hit, men inte längre”. Efter många års studier av västvärlden tycker jag mig se viss desperation. Jag tror inte att Kina och Ryssland kan stoppas med militära medel.

    • Mjölner says:

     Arga gubben, S400 består av fem samverkande enheter där en enhet fungerar som master.
     Jag skrev om detta för länge sedan, kommer inte ihåg viket kapitel i Peters krönikesvit om
     Nato och det ryska försvaret. Försiktighet är en dygd, minns amiralen i must som ”snavade”
     på portföljen och hamnade under tunnelbanetåget.

  • Mjölner says:

   Arga gubben, det pirrar nog i magen under den manövern. Piloten måste vara hundra på
   att lyckas återstarta motorerna, en ny säkerhetsfacilitet månntro.
   Video två är som du säger alldeles för detaljerad. En hel del måste finnas i bakfickan.
   Det är för övrigt en imponerande demonstration som borde inge viss respekt hos de
   krigshetsande NATO- generalerna. Tack för filmerna.

   • Mjölner says:

    Glömde tillägga, vid stridsövningar och avancerad flygning på låg höjd till lägsta blir
    farten begränsad på grund av luftmotståndet. Detta sparar på pilotens fysiska ansträngning
    på grund av att G-krafterna blir väsentligt lägre än vid full fart mach 1-2 på högre höjd.
    Svenska Gripen E har som bekant fartresurser i den klassen. SAAB planerar nu för en
    förarlös variant.

 16. Nya rapporter från Kalifornien.
  Intressant att man kan betala in försäkring, men när någonting händer får man inte ut den.
  Jag fattar inte att inte folk åtalas, det finns bevis på film taget både dagtid och på natten.
  Missiler som skickas in och skapar brand i vegetation (fångat på satellitbild), helikopter som lågflyger och sätter eld med någonting som ger en ljusblå strimma, en helikopter som orsakar brand där den far fram. Detta kommer de undan med The Useless Eliters.

  HELICOPTER RAINING DOWN SPARKS IN CALIFORNIA
  https://153news.net/watch_video.php?v=OH7K142B6GOD

  Paradise Lost #7 ~ Lost Gen ~ Uninsured, Homeless and Going Mobile
  https://153news.net/watch_video.php?v=A4O6Y324BOY8

  • Loa says:

   Steele är nu på update 15
   https://phibetaiota.net/2018/11/special-california-fires-caused-by-dew-weapons-clear-route-for-high-speed-rail/
   14
   ” buildings on fire, but exterior walls are not on fire. flames were contained by exterior walls which fell last and inward. Thus lawns and trees and shrubs between houses are unscorched by flames. DEW created fire WAS NOT forest fire.”
   15
   ”See Updates 13 & 14, both houses and cars burned from inside out. Combined with the straight line nature of damage perimeters, it is very likely that both DEW weapons (probably from USAF aircraft) and deliberate loading of powerlines, smart meters, and internal electrical wires were used.”

 17. Lassekniven says:

  Under föregående krönika ” Den tysta revolutionen” gjorde Sture en kommentar om
  The Messianic Rabbi Zev Porat samt länkade 2 videor. Se dessa och läs hans kommentar. Den handlar om sonen till en ledande rabbi i Israel som möter Jesus Kristus och omvänder sig till kristendomen.
  Rekommenderas och hittas under older comments ungefär mitt på.

 18. Arga gubben says:

  Jag har studerat talmannen lite grand. Han innehar det italienska Storkorset för sina tjänster. Vilka då? Han är doktor i juridik och vill göra ett bra jobb. Släpper han fram drottning Annie eller förvånar oss med en opolitisk talman som förslag efter Löfven? Jag skrev en kul kommentar om att Annie sitter i Lööfska palatset och klagar på att Paqueno, hovmästaren, bara serverar kanin. Han förklarar att kaninkött är populärt i Nordafrika och att några invandrare föder upp kaniner och de måste avyttras. Paqueno förklarar också att folket är på väg att göra uppror, eftersom de inte vill äta mer kanin och behöva springa till jobbet pga skatterna. Annie vill sätta in Nato. Sedan kom jag inte mycket längre.

  OSSE:s hårda dom över Sveriges valsystem

  http://www.friatider.se/osses-h-rda-dom-ver-sveriges-valsystem

  Rapporten:

  https://www.osce.org/odihr/elections/sweden/403760

  • Mjölner says:

   Hej Arga gubben, Blir det Annie så kommer hon att servera endast soppa ingen huvudrätt.
   Det hjälper då föga att ropa på köksmästaren och klaga på att det är EN fluga i soppan.
   Det han nu hanmnat en hel flugsvärm där.

   • Arga gubben says:

    Ja, Mjölner, det blir soppa på en spigg, om ni vet vad en liten spigg, inte spik, är. Ja, en hel flugsvärm i Annies kölvatten.

    Jag skrev talman, men menar förstås regeringsbildare. Ibland är jag lite bakom. Jag undrar mycket över varför talmannen fick det italienska Storkorset.

    Paqueno är en referens till en av Frank Hellers fina böcker. Fursten över Minorca fick äta kanin, kanin, och kanin och Paqueno försökte förklara varför. Det löste sig när en rysk storfurste kom på besök. Frank Heller hör hemma i varje bokhylla, men kan antagligen bara uppbringas antikvariskt numera.

    I min fantasi for drottning Annie utomlands för att äta upp sig och det lyckades hon med flera kilo. I Moskva samlades pengar in till de lidande svenskarna, som nu skulle försörja 30 miljoner nya invandrare. Allvarliga saker kan bara hanteras med humor, men Annie skrattar inte.

    • Mjölner says:

     Arga gubben, du är oslagbar. Frank Heller finns nog på biblioteket om jag inte minns fel.
     Humor är livets krydda. Stackars svenskar.

 19. Suavalle says:

  Högtflygande diskussioner i kommentarerna här:

  https://newsvoice.se/2018/11/forskare-hemliga-projekt-spraya-atmosfaren/

  Rekommenderas!

  • Loa says:

   Å, riddare Savalle, att du orkar dra alla dessa lansar! Tack! Outtröttligt, det var verkligen behövligt. Kul läsning. Sådana halsstarriga pratmakare, off the point, vill kivas, kända gamla namn…
   Jag är besviken på Newsvoice att ha en sådan artikel.

   • Suavalle says:

    Tack Loa, det värmer!!!

    När det gäller Newsvoice, som drivs av den mycket strategiskt skicklige Torbjörn Sassersson, så tycker jag mig ana att strategin ibland är att med hjälp av lite korkade artiklar provocera fram en debatt, som leder till upplysning…

    Tack också till Mjölner och Conny för era inlägg där!

    Det har börjat bli rätt hotfull stämning. Särskilt den här Andy har börjat sparka vilt omkring sig.
    Personangrepp är ju legio hos ”nät-trollen”. Men jag tror att det är kontraproduktivt för dem, lite som att kräkas i motvind…

    Peter Grafström har också ryckt ut igen…Han far runt som ett jehu på bloggarna med sina dementier.

    Skönt att slippa honom här, Tack Peter Krabbe för det kloka beslutet!

    • Mjölner says:

     Suavalle, tack själv för din ihärdighet mot okunskapen.
     Försökte en gång lura Grafström att ljuga om joniseringen av nanopartiklar i atmosfären
     men han tycks ha en inbyggd transponder när det gäller svag is och undvek misstaget
     att djupare analysera ämnet. Ibland kan man avslöja lögnare genom att spela dum.

     • Suavalle says:

      Vad glad jag är att du är här igen i full kraft, Mjölner!

      Du och Fiskargubben (Arga Gubben) är enorm förebild för alla veka ungdomar och yngre som försvagats och förvillats genom den subversiva dagis-uppfostran (långt upp i åren) de utsatts för. Ni båda är gamla och har vacklande hälsa- men vilka tuffingar! J

      Ja, Grafström är sofistikerad och smart (till skillnad från den andre utsände på den tråden).

      Det tog tid innan jag kunde placera hemhörigheten för G.

      • Mjölner says:

       Suavalle, Det är underbart att i dessa tider kunna glädja en medmänniska.
       Det gäller nog Arga gubben också. För närvarande mår jag bra och känner ingen skillnad
       mot fyrtio år sedan.
       En krigares bästa vapen skall vara hans hjärna och penna.

       • Suavalle says:

        Toppen!

        ”En krigares bästa vapen skall vara hans hjärna och penna.” – Och samspelet med sina medkrigare.

      • Loa says:

       Och vilken är G:s hemhörighet? (Jag trodde han var sin egen)

 20. hllviken says:

  Några ord om relationen Sverige – Ryssland 🥶😡💙

  http://www.8dagar.com/2018/11/helmerson-ingen-idiot.html

 21. msandberg2016 says:

  När jag är orolig så lyssnar jag på Gigant Taube…

  • Loa says:

   Han är helt fantastisk. Hur ord och musik går ihop. Tänk att vi har en sådan nationalskald. (Och förre statsministern gör sig lika dum som elak genom att fråga ”vad är svenskt?”) Jag tröttnar aldrig, varje sång är unik, inspirerad. Tack Evert Taube!
   Jag är även mycket stolt över Bellman. Nog har vi rötter.

   • msandberg2016 says:

    Ja det finns hur mycket som helst att älska över att vara svensk vid sidan av all framgångsrik pop. Finns hur mycket som helst även inom musik. Börjar du leta på din närmaste loppmarknad ska du se. De finaste svenska CD och LP är dessutom alltid billigast!

  • Suavalle says:

   Tack, msandberg2016, för dina fina länkar och tankar.

   • msandberg2016 says:

    Tack själv för dina inlägg sen lång tid. Jag försöker börja öppna mig. Läget varierar med panik till lugn. Glad att det finns goda krafter som kämpar!

    • Suavalle says:

     Vi kämpar tillsammans för godhet och kärlek och därigenom blir vi Guds barn, precis som din katt och de andra djuren som är skapade av Gud.

     Människor har skapats med fri vilja och var och en kan välja om de vill vara Guds barn.

     Vad fint att lugnet och öppenheten kommer.

     Ibland är vi svaga, osäkra, rädda och vilsna, men det är så livet är nu.

     Så här står det i Bibeln:

     Allting har sin tid, och vart företag under himmelen har sin stund. Födas har sin tid, och dö har sin tid. Plantera har sin tid, och rycka upp det planterade har sin tid. Dräpa har sin tid, och läka har sin tid. Bryta ned har sin tid, och bygga upp har sin tid. Gråta har sin tid, och le har sin tid. Klaga har sin tid, och dansa har sin tid. Kasta undan stenar har sin tid, och samla ihop stenar har sin tid. Taga i famn har sin tid, och avhålla sig från famntag har sin tid. Söka upp har sin tid, och tappa bort har sin tid. Förvara har sin tid, och kasta bort har sin tid. Riva sönder har sin tid, och sy ihop har sin tid. Tiga har sin tid, och tala har sin tid. Älska har sin tid, och hata har sin tid. Krig har sin tid, och fred har sin tid.
     (Predikaren 3:1-8)

 22. msandberg2016 says:

  Jag kommer tjata om detta. Povel Ramel höll rodret när han levde
  Om ni inte lyssnade igenom förra gången då får ni ”en” (typ 2-3 (kanske fler)) chans/er till

 23. msandberg2016 says:

  Av dom som fått hej då så har ingen hört av sig igen. Det beror på hur man behandlar kärleken.

  • msandberg2016 says:

   Det låter som att jag vet nåt men det gör jag inte. Jag vet ingenting mer än någon annan. Vänner har försvunnit faktiskt oftast pga mig. Menade bara det.
   Har träffat nykristna senare år. De flesta jagar pengar och skönhet. Hur skiljer man dom från satanister egentligen. Somliga kristna jag har träffat hatar bilden av Jesus på korset. ”Han är ju här. Han lever och är glad”.

 24. Arga gubben says:

  Några vet säkert att Ryssland har beslagtagit ukrainska skepp i Azovska sjön. Bakgrunden är att Kertjbron flera gånger har hotats och att Ryssland därför har ändrat reglerna. Den ukrainska presidenten står inför ett val han troligen kommer att förlora. Han har flera gånger föreslagit undantagstillstånd för att vinna nationalistiska röster och nu kanske han får igenom förslaget. Säkerhetsrådet ska diskutera saken och Nato manar till lugn.

  Ryssland såg inte statskuppen i Kiev komma, sade en högt placerad man på FSB för något år sen. Ambassadören umgicks med ukrainska oligarker och sände glädjerapporter till Moskva. Han fick sparken, men alldeles för sent. Ukraina är lilla Ryssland och det kan ha grumlat Moskvas omdöme. Det är ganska nytt att Ryssland erkänner misstag. I februari 2014 tror jag att Moskva började se faran, men inte omfattningen. I Sevastopol fick officerarna order att inte lägga sig i politiken. Folket beväpnade sig för att kunna stå emot de många nationalistiska hoten och då reagerade Moskva, men lite sent. Nato hade då förberett ett övertagande av basen i Sevastopol några år och köpt in mark. Här ska skolan ligga och här nånting annat. Till slut engagerades de ryska soldaterna för att få ordning på Krim. Jag anser att det var absolut nödvändigt för att förhindra blodspillan.

  I ett eller två år låtsades Moskva som om sanktionerna inte var ett problem. En svag rubel är bra för budgeten, kunde man läsa. Vi exporterar skördetröskor, ja, men hur många? En bonde har börjat föda upp getter. Jaså? Kina köper vårt griskött. Hur många kilo då? Till slut tvingades Moskva erkänna problemen, eftersom folket såg dem. Då började man försöka lösa dem. Rysslands matsanktioner har permanentats i ungefär fyra år och framgången har varit stor, trots att smuggel förekommer. Jag har tidigare berättat om de nya inhemska industrierna.

  Jag nämner det här för att ni ska förstå att det nya ryska klarspråket absolut måste tas på allvar. Gränsen är nådd och flera analytiker vet det, men det finns ju några som aldrig har brytt sig om att studera den ryska mentaliteten och de är farligast.

  • Mo says:

   Arga gubben, menar du Margot Wallström ?

  • AnnaF says:

   Jag håller med dig helt: Allt pekar på att ryssarna ändrar den hittills fungerade ingnoransen att inte besvara provokationer till reaktion som sannolikt har en viktig strategisk betydelse just nu. Jag tänker även på Rysslands ingripande i Syrien kriget 2015. Enligt källor USA Och NATO -efter flera försök tidigare att angripa Syrien- har utsatt ett bestämt Datum 2015 hösten och planerat att anfalla Syrien likt de har gjort mot Libyen och Irak. Denna gången skulle de ha krossat Damaskus och Syrien i en fullskalig anfall om inte Ryssarna hade hunnit före…..
   I September i år har ryssarna förlorat 15 personer och en mycket värdefull spaningsplan utanför Syriens kust. Israels flygvapen och NATO-s krigsfartyger utanför Cypern har varit djupt insyltade i detta dådet.
   Ryssland har tidigare gett löfte till Israel att inte installera S-300 antimisillsystem i Syrien men denna gången gränsen var nådd. Israel som har utfört ca 200 flygattacker i år i Libanon och södra Syrien har inte angripit dessa länder en enda gång efter att S-300 blivit aktiverad.

   Ukraina Konflikten har mognat snart i 5 år. Jag är övertygad om att ryssarna har väl använt dessa år och minutiöst analyserat varje händelse, samtidigt byggt upp en strategisk stark deffensiv ställning som -vid oacceptabla provokationer- ger handlingsutrymme att agera. Den stunden verkar ha kommit med dessa 3 ukrainska fartyg som ogenerat och utan tillstånd kränkte reglerna som är gällande i farvattnet! Ukrainska nazister har hotat tidigare Ryssland att spränga Krim-bron som gör att dessa fartygens olagliga vistelse kan inte ingnoreras och det är Inga tillfälligheter att Ryssland reagerar just nu…………
   Jag läser Peters lysande krönika om en växande eskalering och tyvärr varenda ord står närmare verkligheten än de flesta begriper. Den rasande psykopatiska ondskan har funnits länge i vår egen anglo-sionistiska västkultur som nu -pga tydlig motstånd utifrån omvärlden-
   beredd att gå till ytterligheter i sin blodtörstiga begär att behålla Kontrollen över mänskligheten som de -än idag- betraktar som egna tillgångar……Jag tänker på Brzezynskis ”The Great Chessboard” och George Friedmanns megalomaniska tal om visionerna att erövra världen (som själv länkade till bloggen för 2 år sedan) och får en stark obehagkänsla. I deras mycket störda tillvaro och sättet att se på ”andra” har de aldrig kalkulerat in kraftfullt motstånd! Ryssland är mycket tyst och har varit en längre tid! Det finns Inga nämnvärda försök till nya diplomatiska förbindelser till den galna västvärlden. Och det är helt rätt så! Mobilisering av mentala och fysiska krafter är vad Ryssland behöver idag!

   Hela incidenten med ukrainska fartyg finns här, illustrerad med bilder och Video:

   https://www.rt.com/news/444857-russia-ukraine-kerch-strait-standoff/

   • Mjölner says:

    AnnaF, Bra instruktionsfilm och text om händelseförloppet vid Kerch Strait. Tack för det!

   • Arga gubben says:

    Anna, det som glöms bort i svensk media är att Ukraina inledde krisen. Landet utökade sitt territorialvatten och nationalisterna hotade bron sin vana trogen. Ryssland tvingades införa nya regler för att skydda bron. Kaptenen på ett ukrainskt fartyg säger att han struntade i de ryska instruktionerna. Ryssland visade sina muskler. Stridsflygplan patrullerade bron och ett av de ukrainska fartygen rammades. De kom från Ukrainas södra marinbas och från en bas i Azovska sjön. Det som också glöms bort är att Ukraina har beslagtagit ryska fiskebåtar. Jag vet inte om det rapporterades i Sverige. Det Maria Georgieva och Anna Lena Laurén skriver och säger påminner mig om Göbbels propagandaministerium. Incidenten diskuterades i Säkerhetsrådet. Ryssland begärde att så skulle göras, men fick nej, men Ukrainas begäran beviljades.

    En rysk munk eller präst profeterade sommaren 2014 och sade att plan mystiskt skulle falla till marken och han fick rätt. Det började med MH17 och fortsatte med flera andra plan. Så många att jag inte kan räkna dem. Jag sörjer den ryska kören och den fina doktor Lisa.

    Du kommer med ny information om Syrien, tack. Jag oroades av Rysslands intervention och nu förstår jag bättre varför den ägde rum. Det tredje världskriget har länge trotts börja i Östeuropa eller Mellanöstern och vi har oroshärdar på båda platserna med västerländsk uppbackning.

    Ett problem är att några slaviska länder har offermentalitet efter massor av elände, men det är ju ett sätt att andligen dra till sig mer elände. Jag ser denna mentalitet i stackars Serbien, Ryssland och faktiskt också i Ukraina. Svenskarna kände sig som offer efter frigörelsen från Danmark, men det ändrades. Nu ser jag Ryssland komma tillbaka, denna stolta gamla nation. I Ukraina sitter man fortfarande fast i att motgångar är svek och framgångar seger. Zrada eller peremoga? Med det tänkandet förblir man en koloni.

 25. Sture says:

  Detta är en intressant video, som hävdar att Trump satsar stenhårt på att få Federal Reserve på knä och att helt göra sig av med centralbanks-systemet. Detta system är ju roten till det onda i hela världen idag, och har varit så i mer än hundra år. Det hävdas också att Kina och Ryssland förstått denna problematik och insett att det värsta som kan hända är att centralbankerna får in foten i dessa länder. Så nu är det åtminstone 3 presidenter från 3 gigantiska länder som motarbetar globalisternas intressen av att dominera världen.
  Man pekar i videon också på paralellen mellan Kina och USA idag, de sluter bara bilaterala avtal och kringgår de multilateral handelsorganisationerna, t. ex. WTO, som styrs av globalisterna. Därför råder det idag panik i Federal Reserve och ett ideologiskt krig har brutit ut mellan de goda och dåliga krafterna i Fed. Denna handelsstrategi kommer att göra EU överflödig.
  Metoden att åstadkomma är att få Fed att kollapsa – och låta dem själva stå för notan, dvs. gå i konkurs. Trump kommer inte att låta skattebetalarna stå för notan – och det vet de om. Därav paniken om hur de skall göra med repo-räntan. Om denna höjs bara över 3 procent så kollapsar systemet. På 1980-talet låg denna gräns vid 18-19 %.

 26. Mo says:

  5,1miljarder, 28% av Malmös kommunala budget utgörs av bidrag från andra kommuner. En säker intäkt som växer stadigt med ett par hundra miljoner varje år. Kanske är det därför Malmö har råd att hyra lyxlägenheter åt unga kriminella i centrala stan, eller visar det på att bidragen är för generösa ?

  https://www.expressen.se/kvallsposten/unga-kriminella-placerades-tillsammans-i-lyxlagenhet/

  https://www.aftonbladet.se/debatt/a/A2qpqr/malmo-far-pengarna–glesbygden-blir-utan

  https://www.di.se/nyheter/staden-ett-svart-hal-for-bidragspengar/

  https://malmo.se/Kommun–politik/Fakta-och-statistik/Skattekraft/Det-kommunala-utjamningssystemet.html

 27. Arga gubben says:

  De ukrainska skeppen ska eskorteras tillbaka till Svarta Havet. Moskva anser att allt var planerat för att tvinga fram nya sanktioner. Det ukrainska försvaret är satt i stridsberedskap, som om det skulle stoppa en enda hypotetisk rysk division (analytikerna är oense om ifall det skulle ta två eller tre dagar för Ryssland att ta Kiev). Klimkin, ukrainsk utrikesminister född i Ryssland, kommer med nya konstiga anklagelser mot sitt forna hemland. De ukrainska fartygen ignorerade de regler som gäller för att passera under Kertjbron. Det var visst två grupper från olika håll.

  Jag kan inte internationell lag och har svårt att bedöma läget. Det finns ett avtal om Azovska sjön och det gäller om det ratificerades, men Ryssland kan ju hävda att Krims anslut till Ryssland ändrade sjögränserna. Om avtalet inte ratificerades, kan det ignoreras. Avtalet om Ukrainas suveränitet ratificerades inte. Jag tror inte ens USA gjorde det.

  Anna Lena Laurén kan mer om Ryssland än de flesta, men hon skriver bara kritiskt och vinklat. Hon erkänner åtminstone att Kertjbron har hotats, men sen är det mest blaj. Jag har hört hot i månader.

  SVD förvånar med en ledare om migrationsavtalet.

  Säg nej till FN:s missriktade välvilja

  https://www.svd.se/sag-nej-till-fns-missriktade-valvilja

 28. Monty Putin says:

  Blackstone Intelligence ger en balanserad bakgrund till vad som händer nu i helgen vid Kertjbron

  • AnnaF says:

   Superbra sammanställd! Vid 20:21 börjar en logisk förklaring om det vi har trott hela tiden. USA/CIA är djupt involverad och ett möte mellan Pompeo och Ukrainas utrikesminister den 16 November bekräftar att inte heller denna händelse var en ”tillfällighet”……..

   • Mats says:

    Svårt att som utomstående vara helt säker på vad som hänt
    Vi kan dock vara helt säkra på att the deep state är rätt desperata för tillfället, nog beredda att ta sig för vad som helst.

 29. Mjölner says:

  Arga gubben, Bra och lärorik läsning om Ukraina. Plötsligt börjar media rapportera.
  Tre ukrainska båtar överskrider ryska gränsen vid Amid Kech Strait i Svarta havet.
  Ukrainska marinen har alltså lekt katt och råtta på ryskt vatten. Båtarna är beslagtagna av ryska gränsbevakningen och belagts med kamoflagenät.
  Svensk media rapporterar att Ryssland attackerat ukrainska skepp i Svarta Havet.
  Den vinkeln i rapporteringen är i snedaste laget.

  • Loa says:

   Det är f*n kriminellt. Och nu ska det ta ut skatt för skiten. Den är inte bara meningslös, oönskad och har ingen annan service i sitt publika monopol. Den är skadlig och förvillande för dem som intet ont anande ser på TV och lyssnar på radio.

 30. Mjölner says:

  Det är förbaskat bra för Sverige att vi säljer vapen till bl. annat Saudiarabien.
  Läs Johan Westerholms positiva krönika.
  https://ledarsidorna.se/2018/11/sveriges-vapenexport-paverkas-inte-av-mordet-pa-jamal-khashoggi

 31. Mjölner says:

  Säpos dilemma med skvallerbyttorna i regeringskansliet och UD
  https://ledarsidorna.se/2018/11/sapos-problem-med-den-politiska-sekretessen-logisk/

  • AnnaF says:

   Intressant! Men vem kontrollerar Säpo?

   • Mjölner says:

    AnnaF, Sossarna för närvarande, på papperet.
    Bakom ladugårdsknuten, kan jag gissa, står flera kandidater till buds. Indirekt CIA, MI6, Mossad, fler bud?

    Det skaver svårt för Säpo:s rörlighet att tvingas rapportera till sladdertackor. Det var andra bullar under Carl Perssons styre som rikspolisens chef. Då rapporterade Säpo det man tyckte att regeringen skulle känna till.

    Carl Persson föredrog ärendena vid informella möten med statsministern eller stf. minister.
    De operativa avdelningarna höll käft utåt och cheferna var med några undantag pålitliga. Nuvarande och tidigare rikspolischefers operationer kan betraktas som tvivelaktiga då de flesta var politruker med medlemsbok i sossepartiet. Eländet började redan under Palmes tid då han var väl förtrogen med underrättelsetjänstens arbetssätt, innan han blev statsminister.
    Palme ställde till med en del svårigheter, då han ibland hade avvikande åsikt om vad som borde göras. Carl Persson var skicklig och diplomatisk och kunde för det mesta avstyra de festa felbedömningarna som Palme gjorde. Nu är det fritt fram för vilka fadäser som helst.

    • Suavalle says:

     ”Men vem kontrollerar Säpo?”

     En gissning (men det kanske bara är ett mellanled):

     Bröderna Kari och Pertti Poutiainen har skrivit boken Inuti Labyrinten som handlar om Palme-mordet.

     I denna bok berättar de om en ”kamratförening” som benämns SÄKRINGEN. Medlemmar är noga utvalda medarbetare inom säkerhetstjänsten, även de som gått i pension. Dessutom ingår mycket mäktiga personer från politik och förvaltning. I boken berättas det att denna gruppering är ytterst mäktig.

     https://www.flashback.org/p28309018

     https://www.vaken.se/palmemordet-inuti-labyrinten/

     • Mjölner says:

      Suavalle, Har läst Inuti Labyrinten som är den enda boken som kommer i närheten av sanningen, om inte det är sanningen dold mellan raderna. Boken är omöjlig att få tag på och på biblioteken måste man förbeställa hämtning från det bibliotek som för närvarande har boken. Ett fåtal ex. cirkulerade mellan biblioteken. Tveksamt om den finns kvar överhuvud taget. Jag tror mordet initierades inom partiet och att hela polisapparaten även Säpo var inblandade. Jag tänker då på de 15 Kodnamnen som PG Näss uppgav.
      Olle Mollviks kommentar i flashback länken har hård substans.
      Allt mörkande och ljugande med grindvakter i alla instanser inom rättsapparaten samt att
      sossarna själva tillsatte en mordutredare, som aldrig klarat upp ens en enkel cykelstöld,
      talar sitt tydliga språk. Plus förstås Ebbe, alla var ju sossar. Jag tror även stackars
      Christer Petersson var sosse, han sade ju att han gillade Palme. Vem snodde Palmes dagbok? Just det, en sosse högt upp i innersta kretsen, Tage G. P.

    • AnnaF says:

     Tack för klargörandet Mjölner!

 32. Lassekniven says:

  Sture och alla andra kommentatorer:
  Vi skall ha nationalstater med skarpa gränser, det är enda möjligheten till att utöva demokrati. Globalism är kommunism.
  Varje nationalstat skall till 100 procent äga sin riksbank som kontroller de inhemska bankerna. Nationalstaten tillverkar pengar, inte bankerna som idag som tillverkar luftpengar.
  Bankerna tror jag måste fungera som gammaldags sparbanker. Bankdirektörer skall inte låna ut till höger och vänster utan ett statligt regelverk, de skall inte heller ”göra affärer” för det kan de inte även om de tror det.
  Den privata US Federal Reserve måste monteras ner och jag hoppas att denna process har börjat och kan avslutas av Donald Trump som måste, bara måste, få ytterligare en mandatperiod.
  Om man tänker efter är det rätt snuskigt att göra pengar på pengar annat än på det sätt som sker i en sparbank, man får ett par procent utöver den optimala inflationen som lär ligga på 2 procent. Jag kanske är ute och cyklar här eftersom jag har ett annat yrke än ekonomi men det verkar i alla fall logiskt för mig.

  • Eltervåg says:

   Jag håller med att nasjonalstaterna måste vara kvar. En mängd lagar och förordningar upphör att fungera när stater förlorar sin suveränitet. Och demokrati byts till socialism/kommunism som du nämner.

   Numera är vi mycket nära kommunism. Kapitalism finns inte. Kapitalism innebär äganderätt (t.ex. land egendom, fastighet och företag), och ansvar för samma. Lyckas man så kan man utöka, misslyckas man så riskerar man att förlora allting.

   Företag och finansinstitutioner verkar under socialistiskt styre: dvs. de får driva affärer under LICENS av staten. Har man inte licens, så är det förbjudet! Dessa företag får berika sig själva, och misslyckas de, så går staten in med stöd. Även med skattepengar som medborgarna betalar!
   Egentligen kunde man påstå att även privatpersoner har licens när de äger sin egen villa. Ty man får inte bygga eller ändra på mycket utan att vara pliktad att söka tillstånd från myndigheterna!

   Det finns en skola inom ekonomi, som media aldrig omtalar. Den österrikiska skolan.
   https://mises.org/wire

   Media berömmer Marx och Keynes istället… Har någon till exempel hört om Hayek?

   • Loa says:

    Friedrich von Hayek? Ja visst, honom läste vi om i ekonomisk historia. Mot Keynes, förhärskande då, och fick Riksbankens nobelpris för det. Mycket trevligt under detta sossiga 70-tal.

  • Suavalle says:

   Robert David Steele sade i en intervju (som nu censurerats bort från YouTube) att den styrande hemliga Eliten utnyttjar alla andra människor som boskap och bara 10 % blir kvar till människomassorna.

   Resten försvinner bort genom överpriser som möjliggjorts genom monopol för deras globala företag, genom riksbankssystemet som läcker pengar som en stucken gris till Bank of International Settlement (BIS), genom det enorma skattetrycket som finansierar allehanda skumma förehavanden (HAARP osv) samt politikerklassens lyxliv och resor över hela världen och därtill en massa myndigheter som bedrar folket och skyddar dessa parasitgrupper.

   Människor hindras från att utöva sund fri företagsamhet genom byråkrati, vansinniga reguleringar, skatter till förbannelse och statsfinansierade subventioner till Elitens utvalda. Se exempelvis hur bönderna behandlas!!!

  • AnnaF says:

   Kloka tankar Lassekniven! Du har belyst de två allra viktigaste beståndsdelarna av den framtida lösningen för oss: Nationalstaten och oberoende Riksbank. Den oberoende riksbanken kan vi redan säga bye bye men det finns en liten chans att rädda nationalstaten. Som skräckexempel har jag hittat två Video som bevisar hur mycket har vi redan förlorat av vår oberoende och det illustreras här mycket talande av galningar som Macron och Guy Verhofstadt. Förhoppningen att fransmännen sänker den självutnämnda Napoleon är stor och bara önska de lycka till.Men EU-Kolossen är en kollektiv europeisk uppgift som kräver en snabb nedmontering innan de hinner genomföra globalisternas djävulska planer…….

   • Lassekniven says:

    Tack AnnaF. Informationen i de två videos ovan som du lagt ut är verkligen kuslig. Hur många vet att att Macron har arbetat nära Rothschild i 4 år. Saken och agendan står därmed helt klar. Globalismen är hans ultima sak. Han tar order. Att inte de vanligtvis så nationalistiska fransmännen tar bort honom. Verhofstadt verkar ju helt från vettet.
    Annan sak som nu börjar bli övertydlig är att islamister infiltrerar politiska partier och viktiga statliga och kommunala institutioner. Det finns en plan och troligen står muslimska brödraskapet bakom.
    Nu får inte kristna barn fira Lucia längre på vissa platser, i ett Kristet land sedan 1000 år tillbaka!
    Löfven skriver på Global Compact on Migration. Utan att fråga oss, folket.
    Jag såg ett program om Sydafrika där vita bönder förberedde sig för inbördeskrig. Risken finns att svenskar också så småningom måste förbereda sig för inbördeskrig. De kommande fyra åren blir mycket turbulenta.
    Varför är SD så tysta? Tråkigt att AfS inte kom in i riksdagen. Då hade problemen jag beskrivit ovan lyfts och kommit i dagen. Men de kommer in om 4 år. Då kommer de också att lägga propositioner om införande av Riksrätt och Tjänstemannaansvar (med retroaktiv verkan).

  • Sture says:

   @ Lassekniven,
   jag håller med dig helt.
   Det är intressant att läsa om hur Moses beskrivit Guds plan för hur människan skulle organisera sitt samhälle. Där berättas att varje familj skulle få en jordlott om c:a 1 km x 1 km och på en kvadratmil skulle då rymmas 100 familjer, som skulle bilda en enhet (≈ kommun). Om någon familj råkade ut för naturkatastrofer, eld, översvämningar så gick de övriga in för att hjälpa denna att t. ex återuppbygga huset, bistå med mat od.

   Med en sådan organisation finns alldeles utmärkta möjligheter till närdemokrati, som praktiskt taget omöjliggör korruption. Vägnäten, sjukvården, universitet kräver förstås större enheter, men en del av detta (t. ex. undervisning och sjukvård) kan idag få hjälp av Internet. Intressant tanke att man kanske i en framtid kan göra sig av med alla odugliga korrumperade politiker och journalister.

 33. Mo says:

  Bortkastade skattepengar om något är väl de miljoner som rullar till modersmålsundervisning vilket sänker status på svenska språket och försämrar integrationen, pengarna behövs så väl för undervisning i basämnen till gagn för alla elever. Det har knorrats länge i leden, SD vågar agera.

  https://nyheteridag.se/sd-faste-skar-ner-modersmalsundervisning-sparar-miljoner/

  https://www.aftonbladet.se/debatt/a/vvdJw/avskaffa-hemsprak–lar-barnen-svenska

 34. Mjölner says:

  Det är nu bekräftat vilket öde som väntar Julian Assange.

  I en hemlig överenskommelse, (på order av Trump?), har vicepresident Mike Pence och
  Ecuadors nye president lagt riktlinjerna för vidare behandling av Assange.
  https://newsvoice.se/2018/11/har-trump-beordrat-en-tyst-eliminering-av-assange/

  • Mats says:

   Väldigt tråkigt
   Jag hoppas o tror att detta inte är sant. Det han utsatts för senaste åren är vidrigt. Jag hoppas han kommer vittna om hur han fick tag på pappren från demokraternas server. Seth Rish o att han sedan benådas för de eventuella brott han blir fälld för.
   Trump är inte dum, dödsstraff för Assange kommer att erodera delar av hans bas

  • Sture says:

   @ mats,
   jag läste artikeln i newsvoice som jag tyckte var rätt förvirrad, faktiskt. Det är en utländsk artikel översatt av Björn Nilsson. Jag upplever den som typisk ”fake news”, dvs. den spekulerar vilt och kommer med tillrättalagda påståenden. Så påstår t. ex. författaren att den nuvarande presidenten från 2017, Lenin Moreno, skulle vara konservativ, medan den tidigare presidenten före 2017 var socialistisk, vilket skulle ha föranlett ändringen i politik. Ändå var Lenin Moreno (låter inte särskilt ”konservativt”) vicepresident hos den förre socialistiske presidenten. Skulle således tro att båda är socialister.

   Artikeln är förvirrad därför att Trump har ingen som helst anledning att vara gramse på Assange eftersom Assange har varit den som publicerat alla oegentligheter utförda av Hillary Clinton, vilket hjälpte Trump oerhört i valkampanjen. Hade det inte varit för denna transparens så är jag inte säker på att Trump vunnit. Däremot har Trumps fiender (the Deep State, Englands och Australiens säkerhetstjänster, inklusive socialisterna i Equador, Demokratiska partiet i USA, Main Stream media etc.) all anledning att göra sig av med Assange.
   Om Assange skulle åtalas i USA, vad skulle han då åtalas för? Han har bara publicerat material, som skickats till Wikipedia på samma sätt som Washington Post, New York Times etc. publicerar sådant som läcks till dem även om detta läcks illegalt. Att som journalist publicera hemligstämplat material är inte illegalt. Julian Assange är journalist, vilket Donald Trump har hävdat, och kan inte åtalas för spionage.
   Därmed inte sagt att andra krafter inom the Deep State skulle vilja lönnmörda honom om han kom till USA och blev frisläppt där. Och Equadors nuvarande president är den som skruvat åt tumskruvarna. Jag skulle tro att han inte är alltför glad över att Hillary Clinton förlorade presidentvalet.

   • Suavalle says:

    Jag tror också att det är fake news. Lögn-media braskar ju gärna till med lite påhittade ”nyheter” för att avleda uppmärksamheten. Det skulle vara lite som att skjuta sig själv i knät – och Trump har ju hittills varit en mycket finslipad strateg.

  • Kära Mjölner, Julian Assanges öde tycks vara beseglat. När det gäller presidentens roll i detta är det omöjligt att bilda sig en uppfattning. Jag vill så gärna tro att the Donald tvingas ta till diverse knep för att överlista de krigshetsande hökarna, som faktiskt finns även i hans omedelbara närhet…

   • Mjölner says:

    Till Lucy och Suavalle, Sture , Mats m fl.

    Oavsett om skriverierna i ämnet Assange är fake, sant, eller mitt emellan, måste
    framhållas att han utan tvekan utsätts för en grym behandling. En behandling som
    med tiden bryter ned både intellekt och livsvilja samt fysisk hälsa. Trump är ett frågetecken
    och därför sätter jag frågetecken för honom. Man kan inte annat än känna sympati och
    medkänsla för honom och hans anhöriga. Alla här har SIN åsikt, ordet är fritt.
    De flesta, tror jag, tycker att detta passerat en bortre gräns av mänsklig grymhet, när man
    långsamt plågar livet ur en oskyldig människa.

    • Sture says:

     @ Mjölner,
     jag håller helt med dig. För mig är Julian Assange vår tids störste hjälte. Men vi får inte glömma att det är de svenska socialdemokraterna med Anna Ardin i spetsen som skapat denna omänskliga situation. Jag tror att britterna (och i förlängningen globalisterna) med Equadors president försöker bryta ner Julian Assange. Och jag när en förhoppning om att han skall utlämnas till USA och frikännas där. Märk att det var Obama, Hillary Clinton och the Deep State, som först var extremt angelägna om att få honom utelämnad till USA för att låsa in honom, därför att han avslöjade deras ljusskygga affärer. Men det är en ny sheriff i stan nu. Trump kan inte ha något som helst gemensamt med dessa. Tvärtom.
     Och Assange är journalist och kan inte dömas för något olagligt läckage eller spionage och kan dessutom få nåd av Trump. Assange har dessutom varit noga med att aldrig avslöja något som gjort att amerikaners liv riskerades. I alla fall har han förnekat detta. Detta är en ohållbar situation. Antingen befriar han sig från den equadorianska ambassaden och flyr eller också överlämnar han sig till USA för att med advokaters hjälp försvara sin sak.

    • Suavalle says:

     Sanna ord.

     Allt vad vi kan göra för att hjälpa och stödja denna människa – som offrat sin frihet för vår frihets skull – behöver vi bereda oss för och så sträva efter att finna vägar till att aktivt bidra till att denna frihetskämpe återfår sin frihet och trygghet.

     För var och en behöver det inte vara särskilt ansträngande eller uppoffrande. Om bara var och en gör något, blir den summerade effekten kolossal.

  • Suavalle says:

   Jag publicerar här samma kommentar som på newsvoice.se:

   Speech by Mr. Julian Assange at the Elevate Festival:

   Några inledande ord på tyska (där Sverige omnämns på ett inte särskilt uppskattande sätt) sedan engelska.

   Efter två minuter uttalar sig höga amerikanska makthavare: Joe Biden, Clinton …
   De tycks tävla om vem av dem som är allra blodtörstigast med Assange i visir.

   Sedan talar Assange.

   Om det är så att Trump står bakom en förestående ”legaliserad” lynchning av denne så modige hjälte, så är han en del av det ruttna träsk han säger sig bekämpa.

  • Mo says:

   En ödesmättad fråga, vem läcker åt vem ?

   http://www.voltairenet.org/article167733.html

  • Loa says:

   3 nov. 18
   Christine Assange Makes Emergency Appeal

   • Suavalle says:

    Här inser vi hur allvarlig situationen är. Julians mamma är helt förtvivlad.

    • Mo says:

     Det är klart att hon är förtvivlad och att det är en fruktansvärd situation för Assange, men ändå hur kunde han hamna där ? Det är många frågetecken att räta ut. Man kan hoppas på att humanity WIN(S) och att Trumps tysta eliminering handlar om att plocka ut Assange bakvägen till ett liv i frihet.

 35. Mjölner says:

  Argentina tänker arrestera M bin Salman inför G20 mötet, om han dyker upp.
  https://nyadagbladet.se/utrikes/argentina-hotar-att-gripa-mohammed-bin-salman-infor-g20-motet/

 36. Thore Hult says:

  jag tycker det var en bra artikel skriven av Peter, helt i överensstämmelse med hur jag tänker.
  Det är mycket intressant att hela tiden följa vad som sägs på de ryska kanalerna RT och Vesti med flera.
  Intressant är, att nu har Putin, öppnat för samtal direkt med folket. Man visade en Ipad om man har en sådan, så kan man få tala direkt med Putin. Jag såg den första damen som ringde in och frågade om olika saker.
  Vilken annan president gör det?

  Sedan såg jag ett program där man var över till Sverige och intervjuade svenskar om broschyren ”kriget kommer”, och frågade svenskar vilket land de trodde skulle anfalla Sverige.
  Med tanka på krig med USA, så kommer jag ihåg den plan som fanns redan 1956 att USA skulle atombomba hela Sovjet. Men så kom det annat emellan.
  När man intervjuade Putin om krig med USA, sa Putin rakt på, att det blir Jordens istid.
  Då stelnade blicken till i intervjuarens ansikte.
  USA kommer inte billigt undan. USA kommer också att förvandlas till aska.

  Men läser man om hur många krig USA står för genom att kolla
  https://anarchyisorder.wordpress.com/2016/08/14/usas-krig-och-invasioner-lista/

  Så ser man att USA är det mest krigiska landet i Världen.
  Det enda landet som dödat 135000 kvinnor och barn på en enda sekund.
  Och så vill jag påminna om Vietnamkriget, plus alla andra
  God Jul
  Önskar Thore Hult

 37. Suavalle says:

  Jag provar att publicera ett inlägg som jag misslyckats med att publicera på newsvoice.se:

  ”The Club of Rome is one of the most insidious organizations in existance today”, säger John Coleman i detta enormt viktiga föredrag (efter 32 minuter):

  Anders Wijkman är en av de ledande inom Club of Rome:

  https://www.clubofrome.org/member/anders-wijkman/

  Här kan vi se vad Anders Wijkman och regeringen kokar ihop:

  https://www.regeringen.se/sokresultat/?query=anders+wijkman

  Och här: Anders och riksdagen:

  https://www.riksdagen.se/sv/global/sok/?q=anders+wijkman&st=1

  (Förhoppningsvis kommer denna kommentar också så småningom in på Newscoice – jag har mailat den till Torbjörn Sassersson, eftersom jag tycker att den är viktig.)

  • Loa says:

   Fantastiskt föredrag av dr. John Coleman. Jag kände inte till honom. Tack!

   • Suavalle says:

    Ja, Loa, Coleman ger oss här mer inblick i de dunkla projekt som pågår än jag trodde kunde vara möjligt. Jag minns att Daniel Estulin omnämde John Coleman i sina böcker och att han poängterade hur viktiga de avslöjanden Coleman gjort var, men det är några år sedan nu och då visste jag inte riktigt hur mycket tilltro jag kunde sätta till Estulins omskakande redogörelser för Bilderberggruppen. Allt var så nytt för mig då. Och sedan glömde jag bort Coleman. För kort tid sedan stötte jag på hans namn igen och då hittade jag detta sensationella föredrag.
    Jag anser att Coleman är helt tillförlitlig.

    Jag publicerar här återigen en kommentar som jag tycker är mycker viktig och som jag misslyckats med att få in på newsvoice.se (får väl maila Sassersson igen…):

    Här är en lista över det informella världsparlamentet: The Committee of 300 (som avslöjades av John Coleman):

    http://www.geschichteinchronologie.com/welt/300/Coleman/Dt/000b-Komitee-300-mitglieder.html

    (den bästa lista jag kunnat hitta – med korta men intressanta kommentarer till de enskilda medlemmarna)

    Carl Bildt är medlem i både Trilateral Commission och Committee of 300, vilket gäller även för Marcus Wallenberg, som dessutom ingår i Steering Committee för Bildergerg Group:

    https://www.bilderbergmeetings.org/steering-committee.html

    ”According to Dr John Coleman, Globalism is a project of the Committee of 300, whose members we see in the Bilderberg Group, the Club of Rome, the Council on Foreign Relations and other interlocking groups whose members are the heads of the most powerful banks and are political leaders, captains of industry and of the Mainstream Media. The front men are familiar to us, people like George Soros, the Rockefellers, the Rothschilds, the Bushes, the Clintons but the people they represent are much richer and much more powerful.”

    Citatet hämtat härifrån:

    https://forbiddenknowledgetv.net/who-are-the-committee-of-300/

    Annie Lööf, Bilderberg Group, Trilateral Commission) beundrar miljardären George Soros:

    http://www.friatider.se/annie-l-f-om-soros-en-stark-modig-person-som-g-r-mycket-gott

    Så här står det om George Soros i listan över medlemmar i Committee of 300:

    Kriegstreiber und Massenmanipulant Soros
    George Soros – er ist ungarisch-jüdisch-”amerikanischer” Oligarch; er ist Vorsitzender des Soros-Fund-Management-Hedgefonds; sein Nettovermögen beträgt 20 Milliarden ”US”$; er ist Vorsitzender des Instituts Offene Gesellschaft (”Open Society Institute”); er beschrieb die Nazi-Besetzung von Ungarn als ”beste Zeit meines Lebens”, obwohl damit die Entrechtung und die Beschlagnahmung des jüdischen Besitzes einherging; Studium in der Londoner Hochschule für Wirtschafts- und Politikwissenschaften (London School of Economics); er ist Globalisierungs-Befürworter; er ist für viele wirtschaftliche Unruhen verantwortlich und hat vor allem in Osteuropa viele Revolutionen angestiftet.

    Vilka ledare vi har!

    • Loa says:

     Tack Suavalle!
     Webster Tarpley är lik Coleman, tycker jag. Det kanske var du som en gång här postade hans ”Venetian Black Ops”?
     geschichteinchronologie.com var ju en guldgruva. 300-listan är från 2010, men säkert långsam rotation på alla kungligheter, banksters, industrialister och EU-politiker.
     Opiumhandeln aldrig avbruten, tydligen. ”Muslime im Komitee der 300: Libanon som knutpunkt till Dubai /Indien /Hongkong med slutstation Kina. Schweiz betalar med guld. Brittiska MI6 den värsta underrättelsetjänsten, CIA dess skapelse. Satanismen tilltar med rikedomen. – Detta var överväldigande, bokstavligen.
     Listan utöver de väntade:
     Jag noterar Michail Gorbatjov, vilket gör mig besviken, gröne Joschka Fischer, förre påven och Anders Fogh Rasmussen. Från USA står Warren Buffett sida vid sida med Lloyd Blankfein. ”Sympatiske” Wesley Clarke, Timothy Geithner, Al Gore, John Kerry, Colin Powell (!), Paul Volcker som jag tyckte var en nykter ekonom, Susan Rice. Från Sverige har vi Jacob Wallenberg, Stefan Ingves (!), H.M.Konungen samt middle size dog Carl Bildt.
     Tack än en gång för denna sida.
     Och bläddrar man kommer brittiska ostindiekompaniets historia.

     • Suavalle says:

      Tack, Loa!

      Ja, bläddrar man så kommer man till Ostindiska kompaniet som hade en egen armé och en egen flotta. Nu har de NATO.

      Och bläddrar vi lite till så kommer vi till Khazarerna, Prieuré de Sion och Korsriddarna:

      https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_blacknobil05.htm

      https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_masonsknightstemplar.htm

      Nu ser vi kopplingen mellan black Nobility och Sionisman!

      Det stämmer att det var jag som en gång här postade Webster Tarpleys ”Venetian Black Ops. Venedig, Florence, Guelferna… – länkar i denna så ondskefulla och grymma historia.

      En nutida Guelf, Khazar och tillika Head of The Committee of 300:

      Mycket intressant!

      Och även hans bok om nine-eleven:

      https://www.bokus.com/bok/9781615771110/911-synthetic-terror/

      • AnnaF says:

       Vilken guldgruva till viktiga källor du har länkat Suavalle! Tack för det…. Jag följer de bifogade länkar och gör sökningar på namn som förekommer i materialet. Jag är alldeles snurrig…….det är värre än vad jag någonsin skulle ha föreställt mig.

       • Suavalle says:

        Ja, det är en riktig guldgruva.

        Det handlar om ren ondska. Dessa mörkrets krafter dör ut i ljus, sanning och kärlek.
        De är helt beroende av hemlighetsmakeri, sekretess och människor som väljer att vara på ondskans sida.
        Vi ska sprida ljus, avslöja det hemliga, få människor att välja kärleken istället.

        Gud välsignar oss i dessa strävanden.

        Ur Bibeln:

        Och Jesus sade: ”När ni har upphöjt Människosonen skall ni förstå att jag är den jag är och att jag inte gör något av mig själv utan talar så som Fadern har lärt mig. Och han som har sänt mig är med mig. Han lämnar mig inte ensam, eftersom jag alltid gör det som behagar honom.

        (Johannes 8:28-29)

 38. Mjölner says:

  Suavalle, det gör du alldeles rätt i. Hoppas att den publiceras. Den där Wijkman och hans
  vapendragare agronomen Rockström är två farliga och faktaresistenta PK-figurer som
  nästlat sig in i maktkorridorerna. Svenskarna måste upplysas om alla femtekolonnare som
  otillbörligt och lögnaktigt påverkar svensk politik. Det är inte bara islamister som knaprar på
  moder Sveas bordläggning utan även svenska förrädare. Man kan fråga sig hur det står till
  i hjärnkontoret på regeringen och UD:s ledning, när man adjungerar islamister i de svenska
  hadelsdelegationerna. Man skall visst besöka Kina och Honkong snart.

 39. Mjölner says:

  Det är vidrigt vad man vinklar incidenten vid Kerch Strait. Putin har angripit, ryssarna rammar
  oskyldiga Ukrainska skepp…, ryskt flyg beskjuter…. Ryssland provocerar NATO
  Rysk aggression etc. etc. Ryssarna bygger gasledning i Östersjön som passerar svensk gräns.
  Den bör stoppas.

 40. Sture says:

  Detta är en intressant intervju av Mark Levin med nationalekonomen George Gilder. För dem som inte känner till honom kan jag berätta att han är många strån vassare än de flesta nationalekonomer (även de som fått Nobelpris) och förutom sin intelligens råkar han också hela tiden tänka utanför boxen.
  För många år sedan läste jag hans bok ”Rikedom och fattigdom” och slogs då av hans kreativa lösningar. Hur löser man fattigdomens problem? Svar: Genom att öka rikedomen. Det är nämligen så att varje kapitalist, som inte återinvesterar sitt kapital för att öka sin rikedom, kommer att förlora sin rikedom – den äts upp av inflationen. Och med ökade investeringar minskar fattigdomen. [Annat förhåller det sig förstås med våra stortjuvar inom Bank of London, Federal Reserve etc. som skapar sig rikedom genom att trycka upp pengar från luft. Men de är inte kapitalister utan socialister.]

  Han påpekade då också att ett lands enda rikedom är dess befolknings begåvning och utbildning. Om man tror att ett land är rikt för att det äger stora oljetillgångar, så kommer man att bli förvånad när oljan tar slut. De naturrikedomar som ett land äger fanns redan på neandertalarnas tid – men kunde inte utnyttjas på grund av kunskapsbrist.
  I denna bokintervju tar han upp problemet med de stora digitala företagen Google, Apple, Microsoft, Twitter, YouTube etc. och påpekar att dessa om 10 år inte längre har någon ledande ställning.

  Boken heter ”Life after Google” och han påvisar att alla de försök till styrning av Internet och övervakning av hela befolkningar kommer att omöjliggöras av Internets utveckling. Redan 2008 kom man upp med den digitala lösningen ”block-chain” där man kopplade ihop mängder av datorer i hela världen. Uppgifter om någon människa ligger då inte längre samlad på enskilda datorer eller i ”molnet” och går att få fram, utan är utspridda över ett oöverblickbart nät. Vi kommer inte att behöva alla log in och det kommer att bli enormt svårt att hacka sig fram i datorerna.
  Detta ämne är för svårt för mig men jag tror att hans bok är väl värd att läsa – liksom hans andra böcker.

  • ‘Life After Google’ börjar enkelt men i mitten av boken blir det riktigt svårt. George Gilder är flera magnituder smartare än vanligt folk trots sin höga ålder.(79 år). Jag rekommenderar att läsa Cryptonomicon av Neal Stephenson som transformerar mycket av Gilder’s tankar om ‘Cryptocosm – Security first’ till begripligt drama.

 41. Mo says:

  En hälsning till alla de politiker och offentliganställda som inte har lärt sig att uppskatta vår kultur och våra vackra traditioner, det är ännu inte försent.

 42. Mjölner says:

  Tre gubbar, tre gubbar från pepparkakeland
  så bruna, så bruna vi vandra han i hand
  så bruna, så bruna vi äro alla tre
  korinter till ögon och hattarna på sne.

  Tre gubbar, tre gubbar från pepparkakeland
  så bruna, så bruna vi vandra hand i hand
  tomten och bocken vi lämnat vid vår spis
  de ville inte resa från vår pepparkakegris

  Skolor förbjuder pepparkaksgubbar i Luciatåg.
  Med varm luciahälsning till de brunsmetade svenska politikerna.

  • Suavalle says:

   Jo, nu censurerar, utsorterar och exkommunicerar makten det som inte passar in.

   Det bruna är det fula. bort med det!

   En stilla undran:

   Hur ska de göra med de vissnande löven och det som kommer ut ur röven?

  • Arga gubben says:

   Jag vet inte om jag längre vågar säga p.pparkaka. Jag vågar inte heller säga N.rdet, trots att min skolfröken under _skolplikt_ trummade in det hos oss barn för att vi inte skulle säga fel. Vågar jag säga Monten.gro? Våra domstolar har förändrats och det är bara att tänka som biskop Brask tills det blåser över. Det jag vågar säga är att vi lider under tankeförtryck, en åsikt. Om jag vill säga en svart N, så måste jag säga en svart svart, vilket är en våldtäkt på vårt språk (vågar jag säga Schwartzenegger, lite felstavat?). Jag talar med alla, inklusive olika invandrare, och de är ofta kloka och kritiska. Vikingarna talade om blåmän och det är ännu inte kriminaliserat. En blåman var en andlig gigant och fick mig att tänka om.

   • peterkrabbe says:

    Vi behöver inte lyda alla som desperat försöker smalna av vår åsiktskorridor. Se exempel i Annas video om Macron ovan, där Trump i minut 9.40 bemöter omvärldens åsikter om ordet Nationalist. ”I’m supposed not to use that word – nationalist. But I’m proud of it. I’m a NATIONALIST! Use that word!”
    Neger är ju bara en beskrivning av att en människa är svart, eftersom negro betyder just svart, ingenting annat. Om någon lägger en negativ värdering i den beskrivningen är det ju helt andra egenskaper personen åsyftar, som möjligen kan gälla i lika hög grad även för människor med annan hudfärg. Att inte få beskriva en människas utseende på grund av att skillnaden mellan olika människor skall förnekas är ju lika absurt som att förneka att det finns människor av olika kön. Alla kan ju se att skillnaden finns. Vi behöver inte böja oss för dessa värdegrundsfantomer.

    • Suavalle says:

     Språkcensur har genom tiderna använts som ett mäktigt medel för att kontrollera och styra folket.

     Jag tror på att det finns en kärleksfull och allsmäktig Gud och jag tror på att Bibeln är Guds ord, men detta Guds ord har till viss del förvanskats – hur mycket vet jag inte – men jag vet att Guds namn har tagits bort:

 43. Arga gubben says:

  De ukrainska marina fartygen förberedde sig för strid genom att sikta på ryska fartyg. Ett av de ryska planen besköt ett fartyg och en besättningsman skadades svårt, sägs det. Jag vet inte vad som är sant. Fartygen från basen i Berdiansk åkte hem när det hettade till. Ukrainas president kan förlänga undantagstillståndet och kontrollera media ända fram till valet. En analytiker skriver i en av våra tidningar att läget är alldeles för spänt nu. Han säger också att det nya kalla kriget tvingar fram kapprustningen, men det stämmer inte med vad president Putin säger. Han har flera gånger vägrat kapprustning, eftersom han vet att det är en fälla. Istället låter han de förbättrade budgetinkomsterna stödja reservfonderna. De urholkades under de svåra åren. Putin vill delvis gå över till civil vapenproduktion, eftersom Usa har lyckats stoppa flera stora affärer.

  Det är sant att Putins popularitet har minskat och det beror enbart på den impopulära pensionsreformen. Han går inte till ”angrepp” i Azovska sjön för att öka sin popularitet, som några journalister påstår.

  • AnnaF says:

   Finns bevis om de ukrainska fartygens mission vid Krim. Förutom dokumentet i länken har flera av besättningsmedlemmar vittnat om vad deras uppdrag har handlat om. I värsta fall detta kunde ha blivit en ”enkelresa” för besättningen som deras uppdragsgivare var väl medveten om.
   Det är svårt att rekrytera soldater i Ukraina. Många flyr när de får kallelsen och stridsviljan mot ryssar bland vanliga soldater är långt ifrån så hög som hos deras befällhavare……..

   Tack Arga(?) Gubben för dina länkar om Ukraina. Varje händelse här ett viktigt måttstock för att tyda sannolikheter om nästa galna projekt de har tänkt ut mot oss…….

   https://thesaker.is/ukrainian-crews-were-given-the-order-to-try-to-covertly-cross-the-kerch-stait/

   • Arga gubben says:

    Den ukrainska provokationen var noga planerad. Nu krävs nya sanktioner och Trump träffar nog inte Putin i Argentina. Den här gången är det dock nytt att flera länder bromsar och att analytiker öppet talar om faran. Förr var det bara dumma, dumma Ryssland.

    Jag besöker inte the Saker så ofta längre, dvs läser inte allt. Han är bra, men bloggen har förändrats. Vi har delvis gått skilda vägar. Vi har en ny utveckling och jag kan behöva läsa noggrant igen.

  • Gus says:

   CIA / Ukraina provokationen mot Ryssland får nu sin förväntade fortsättning. Idag begär Ukrainas president att marina NATO styrkor skall gå in i Azovska havet. Tillsammans med NATO styrkorna i Nord Norge är i så fall Ryssland hotat från från två håll av styrkor i dess absoluta närhet.
   Om vi även får se NATO styrkor gå in i Östersjön har NATO i placerat sig för en attack mot Ryssland från 3 håll.

 44. Arga gubben says:

  ”Lars Enarson hoppas på en folkrörelse i Sverige mot det överstatliga kontrollsamhället som växer fram nu.”

  Swebbtv intervjuar Lars Enarson. Ni kanske minns att han drog igång en stor bönerörelse för Sverige före valet. Han talar bl.a. om klimatet som falsk religion i kyrkan och guldets välde. Han är insatt och nämner Lars Bern. Jag är ganska säker på vad han anser om Annie Lööf.

  Lördagsintervju 34 med Lars Enarson – Har klimatet blivit kyrkornas nya religion?

 45. hllviken says:

  Ännu mer censur från Youtube:

 46. Mjölner says:

  Gillar Lars Bern. Han har verbalt dragit ned byxorna på hela förnekargardet när det gäller fakta.
  Plus Big-pharma, -food, -banking, svensk skolmedicin och inte minst Rockefellers globala agenda och lobbygrupper.

  • AnnaF says:

   Lars Berns senaste om Annie Lööf är en tiopoängare! I den länkade videon kan de intresserade göra en djupdykning i Annies icke existerande ”själ”. Centerpartiets valkampanj filmer är högoddsare och Eskil Erlandssons filosofiska utlägg om sex med djur triggar igång hos mig en sällan tidigare upplevt aversion.

   • Suavalle says:

    En-får-tacke för denna varumärkes-presentation!

    Jag älskar djuren och anser att både får och vargar är fantastiska skapelser, men i språket används ofta får och varg metaforiskt: vargen är lömsk, glupsk, farlig; fåret är naivt, dumt och kan offras.

    När det gäller Annie Lööf associerar jag till Dances with Wolves – men endast titeln, inte den fina filmen.

    Sällan har jag skådat en spratteldocka som så villigt och glatt dansar efter de Ondas pipa.

 47. Mjölner says:

  Detta är min åsikt, har en lång tid varit djupt förgrymmad över hyckleriet.

  Nu har svensk ful-media börjat rapportera om kriget i Jemen.
  Det är nu tid för medelklass-svensson att gå man ur huset, ut på gatorna och skrika USA
  SATANS MÖRDARE. Det gjorde man på 60-talet, då var Svensson arbetarklass.
  Men det kommer inte hända, inte i Sverige. Nu har Svensson avancerat till medelklass.
  Ännu har det inte hänt mig något, resonerar man, jag klarar mig nog. Sköter mig själv och
  skiter i andra.

  I sin rädsla att ta några ekande steg i åsiktskorridoren, eller sätta några avtryck i debatten,
  knyter Svensson bara näven lite hårdare i byxfickan.
  När nu folkmordet i Jemen är i det närmaste klappat och klart, försöker USA med olika utspel
  skyla över det faktum, att man med liv och lust deltagit i slakten.
  Presidenten vill tona ned kritiken och delvis skyla över mordet på Khashoggi. Det är
  Business as Usual som har prioritet.

  Det är nu dags att med olika trick försöka vända opinionen till USA:s fördel.
  Försök görs, med medias benägna hjälp, att flytta fokus till hjälporganisationernas
  arbete, lobba för humanitär hjälp genom insamling och allmänt humanitärt skitsnack.
  Ett klumpigt försök att skyla över USA:s roll i det globala mördandet.
  Den upprörda stämningen i kongressen, bland de högre makthavarna, är inget annat än
  en transparent teaterkuliss. Man ropar på FN, vi måste agera nu.
  Vän av ordning frågar sig, var har FN befunnit sig under de år kriget och slakten pågått?

  Det är nu som sagt, tid att visa upp offren, barnen. Det vädjas till det annars värdelösa
  folket att skänka en slant till krigsoffren i Jemen.
  Det har visat sig vara mycket lönsamt att kränga vapen till arabpojkarna, t.ex. Saudi.
  Det ser man, inte minst genom den Svenska vapenexporten dit.
  Även palestinierna har fått sin del av den svenska vapenexporten, trampminor, hand-
  granater och ammunition. En del av dessa inkomster går tillbaka i form av bistånd.
  Svenska delegationer till FN och andra begivenheter världen över kan sträcka på sig
  och inhösta beröm för sin ”hedervärda insats”. Sverige väldens socialkontor.
  Sverige fosterland.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: