Var god dröj, du har nr fyrahundramiljoner två i kön…

DJI_0056.jpg

Det märks att världssamfundet har bråttom nu. Allt fler ägg läggs ner i korgen. Vi kan till och med se att det är samma höna som värper dem. Agenda 2030, FN:s GFMD, EU/Ramboll 2010, Barcelonadeklarationen, Marrakesh, New York-deklarationen (UNHCR), FN:s Global Compact med flera. FN och EU är kockarna som skall röra ihop denna omelett till sin nya drömrätt, under kockmössan har båda en liten Råttatouille som styr och ställer.

Som Samnytt, Nya Dagbladet och Fria Sidor konstaterat är FN:s Global Compact kronan på verket och det som nu sänder uppvaknandets chockvågor över landet. Mest spektakulärt är kanske ändå Europakommissionens beställningsarbete, som vi kan kalla Ramböll 2010.  I två scenarios bedömer man hur många migranter som ”får plats” i Europa, relaterat bl.a. till tillgänglig yta. Man pratar om faktor 200 och 1000 (tänkbart antal invånare per kvadratkilometer yta) som trösklar för befolkningstätheten (Sverige har 2008 faktor 20) och tycks tro att enheten kvadratkilometer mark är relevant att utgå ifrån när man bedömer möjligheten att ta emot världens migranter. Baserat på dessa två scenarios klarar Sverige att ta emot 80 respektive 440 miljoner nya invånare i en fördelningsprocess som skulle kunna ge plats för 3,8 miljarder nyanlända inom EU. I ett infall av klarsyn inser man ändå att det behövs fler komponenter och föreslår därför att även GDP och nuvarande folkmängd skall ingå i en blandad korg tillsammans med den möjliga befolkningstätheten ovan, att fälla all vår skog för att nå samma befolkningstäthet som i Nederländerna (tjugodubbelt) är kanske inte så realistiskt? Den som tror att någon form av epidemisk galenskap har drabbat våra politiker, kan säkert erinra sig att Annie Lööf uttalat sig i frågan med bedömningen att vi kan ta emot 30 miljoner invandrare och Reinfeldt har också under sina flygturer över vårt skogstäckta land konstaterat att här finns gott om plats. Att båda varit medvetna om FN/EU:s resonemang i ett tidigt skede är därmed uppenbart. En omfattande sjukundersökning i riksdagshuset borde därför vara på sin plats.

Till sin hjälp har Europakommissionen haft konsultföretagen Ramböll och Eurasylum, som säkert tycker att detta är framtidens nisch för konsulterna. Ramböll, som börjar sin hemsida med meningen ”Landgränser blir allt mindre viktiga”, har mött utmaningen genom att ta bort sitt ö och döpa om sig till Ramboll istället. Med 14.000 samhällsbyggande konsulter i 35 länder vattnas det sannolikt i munnen på Rambo(ll) att få vara med och bygga nya Manhattans i Gällivare, Vimmerby och Sjöbo m.fl. Bostäder för några hundra miljoner nyanlända fixar man ju lätt, vi har ju lärt oss att bygga höghus av prima kärnfur. Fast detaljplanerna är inte riktigt klara än….Danskarna Börge Johannes Ramböll och Johan Georg Hannemann startade företaget 1945, direkt efter andra världskrigets slut, vilket ju var en bra timing.

Men vi skall inte vara elaka mot Ramboll, det är säkert lockande att skriva feta kontrakt med alla likasinnade i FN:s och EU:s administration. Problemet ligger naturligtvis hos uppdragsgivaren. Men att se ett påstått migrationsbehov som en matematisk formel som kan lösas lika lätt som siffrorna spottas ut ur räknedosan är naturligtvis komplett galenskap.

Det är svårt att vara allvarlig när man skall skriva om galenskap. Men verkligheten innebär ändå att våra ledande politiker här och i Bryssel tycker att detta är en bra idé. Istället för att skratta bör vi då förhålla oss till det största hotet mot mänskligheten hittills i världen. Nämligen just våra politikers galenskap. Eller girighet, vilket kan vara samma sak. Det gäller att sätta sig själv på rätt sida om ribban som sorterar 10% av mänskligheten uppåt och 90% nedåt – innan det är för sent.

Var kommer aspekter som icke kompatibla religioner, divergerande kulturer och åsikter om hur ett land skall styras eller inte styras in i bilden? Har alla samma uppfattning om vilka moraliska aspekter som skall vara vägledande i denna soppa av kulturell blandning (berikning), något som påverkar vad som är kriminellt beteende eller inte, rätten att döda för sin påstådda heder, rätten till missbruk riktat mot barn och kvinnor, rätten till gruppens egna lagar och rättsskipning och så vidare i all oändlighet? Skall vi återinföra korruption i vårt land bara för att det är normalt i andra länder som saknar fungerande socialsystem? Skall vi avskaffa vårt pensionssystem bara för att det kommer att bli för få som vill bidra till kostnaderna? Skall vi hyra in fängelseplatser utomlands, där även de av oss själva som råkar gå vilse bland paragraferna riskerar att hamna?

Behovet av migration har blivit så självklart i debatten att ingen längre orkar ifrågasätta ett fenomen som vi klarat oss bra utan de senaste tusen åren, tvärtom bekämpat med alla till buds stående medel. Är det en humanitär aspekt att fylla Europa med människor från stater som misslyckats med sitt uppdrag? De som kommer hit har sitt ursprung främst i Mellanöstern och Afrika. I dessa delar av världen finns enastående möjligheter att utveckla framgångsrika kulturer. Vad som saknas är tillräcklig kunskap, finansiella tillgångar och politisk vilja och kompetens. Utan att vidare kommentera Israel kan man ändå konstatera att man med hjälp av modern teknik och finansieringshjälp från industriländerna kan få öknen att bokstavligen blomma. Avsaltning av havsvatten, djupbrunnar för dricksvatten, energi i överflöd från egen olja eller obegränsad solenergi, byggande av universitet och högskolor, sjukhus och upprättande av social service lägger grunden för ett utvecklat samhälle, där tidigare enkla jordbruk  och olivlundar  var grunden för ekonomin.  Arabvärlden drunknar närmast i tillgång på kapital, landytan är dåligt utnyttjad och klimatet ger ett behagligt liv.

Afrika är en av de kontinenter som är rikast på värdefulla råvaror. Därför hade vi kolonialismen. Nu vill man vara självständiga, men lyckas inte förvalta sina tillgångar. Från världens vackraste natur flyr man till världens ände vid polcirkeln, därför att man inte kan organisera sina samhällen. Kunskap saknas. Men den kan vi hjälpa till med. Studera i Europa och återvänd med nya kunskaper eller låt oss hjälpa till med nya skolbyggen och universitet. Vi kan bidra med Löfvén och Wallström på permanent uppdrag. Vi kan låna ut ingenjörer som bygger infrastruktur, läkare som bygger sjukvård, företagare som organiserar industrier och export. Men då blir vi kallade kolonialister igen. Vi kan djupborra brunnar så vattnet flödar – hela Sahara är fullt av underjordiska källor. Afrika är framtidens paradis. Varför vill då alla resa till Europa, kallt och blåsigt och sängplats på gatan? Vi vet alla att det handlar om politiska och religiösa strukturer som ingen kan eller vill lösa. Ändå är det där man måste börja.

Detta är FN:s roll, inte att skicka alla till Europa.

Om man ser till värdet av alla råvaror och produkter som västvärlden utvinner ur dessa världsdelar, är det en bråkdel som återvänder utan baktanke. Detta måste vi ändra på. Men vi måste också ändra på urgamla filosofier, att en enskild person aldrig kan tillåtas tro att han äger ett land, att nationalinkomsten går till ett privat bankkonto i Schweiz eller ett antal slott i Frankrike. Det gällde Arafat i Palestina ( förmögenhet 3 miljarder) och afrikanske Mobutu eller Bokassa med sin guldtron och många av deras efterföljare i lika hög grad. När ett lands intäkter börja komma dess invånare och dess samhällsstrukturer till del börjar också dess utvecklingsprocess. I den kan och bör vi delta, FN och EU kan vända migrationen i motsatt riktning istället om man satsar på ett effektivt uppbyggnadsarbete på plats och slutar ”hjälpa” dessa länders medborgare att fly till ett Europa där de inte behövs.

Är det inte dags att föra in lite vett och sans i politiken och avliva alla politiska floskler?

Om våra politiker inte förstår detta så rösta bort dem i ett extraval och kör ut dem ur riksdagshuset – innan det är för sent! Stoppa FN:s Global Compact nu!

Peter Krabbe

131 Responses to Var god dröj, du har nr fyrahundramiljoner två i kön…

 1. Det beror dock på vad du menar rent konkret, med att rösta bort…

  Endast om du menar, att inte rösta över huvud taget, är jag med, för det räcker med att bli avprickad i röstlängden, för att ge dessa mörkerkrafter, allt det bemyndigande de behöver för att kunna förverkliga sina destruktiva planer!

  Endast genom att inte rösta, stoppar vi dessa mörkerkrafter, såväl bokstavligt som bildligt talat!

 2. Rolf Löfgren says:

  Det behövs 2 steg för att lösa krisen.

  1: Ta makten från IMF och BIS och lägga makten i varje lands centralbank som styrs av folket. Per Lundgren har beskrivit hur i Nya Ekonomiska Systemet.
  https://nyaekonomiskasystemet.se/

  2. Genom de centrala ledarna inom Islam uppmana alla rättrogna muslimer att återvända till sina hemländer. Det är order från Allah.

  • Jag är helt med på punkten 1. men inte punkten 2.
   För att bli fria, krävs helt andra kunskaper och insikter och dessa kan inte uppnås, eller erhållas genom att fortsätta stödja de destruktiva strukturer och system, som i århundraden och årtusenden förslavat oss från den dag vi föds!

   • Rolf Löfgren says:

    Punkt 1, innefattar precis det du beskriver. ”destruktiva strukturer och system, som i århundraden och årtusenden förslavat oss”

    Punkt 2, är till för att rensa landet från destruktiva krafter, som är religion styrda.

    Detta är nödvändigt för att kunna återuppbygga vårt land, Sverige.

    • Fast de som ska skickas hem, är ju inte orsaken till problemen. De är endast symptomen till de underliggande, eller ska vi säga övergripande krafter som äger, styr och kontrollerar alla dessa krafter, samt äger, styr och kontrollerar alla politiska och ekonomiska skeenden i världen och det är där vi måste söka orsaken till problemen. Det är dessa krafter vi måste frigöra oss ifrån och det uppnår vi inte, om vi så skickar hem varenda invandrare…

 3. hllviken says:

  Jag skulle gärna rösta bort alla sverigeförstörande politiker i ett extraval!

  Problemet är att vi aldrig får den möjligheten!

  • Du hade den möjligheten, den 9 september!
   Om vi hade stannat hemma, istf att ”mata odjuret”, d v s den elaka vargen inom oss, d v s matat det politiska odjuret, skulle vi redan ha brutit förtrollningen till det mångtusenåriga slaveri, som vi alla föds in i, utan att vi, vare sig ser, eller förstår det…

   Men så länge vi köar upp framför vallokalerna, kommer ingenting att bli bättre…

   • Mo says:

    Roland,framförallt borde vi ha ett valsystem där blankröster och soffliggare avspeglas med tomma stolar i parlamentet. Mycket större inslag av personval så att politiker lär sig att det är väljarna som väljer politiker och inte politiker som väljer väljarna. Denna absurda inställning redovisades i tidigare kommentar där Bodström förklarade att S borde satsa på den gode invandraren, då har han inte förstått vem landet har förpliktelser emot.

    • Jag hade tidigare en facebookgrupp, som hette Blankröstningsgruppen, som jag var tvungen att ändra namn och inriktning på, efter att jag insåg, att det räcker med att bli avprickad i röstlängden, för att de ska räkna hem rösten som ett stöd för det rådande politiska och monetära systemet, som ju gemensamt och i samråd som den juridiska termen lyder, tillsammans, i århundraden och årtusenden förslavat mänskligheten. Det vill säga de som bor i nationer som står under överinseende av UCC (Uniform Commercial Code), Maritim Admiralty Law, SIC, SEC, UNIDROIT och Chicago manual of styles.

     De nationer som ställt sig utanför, har ju bombats sönder och samman i terroristbekämpningens namn och blåvita fana.

     Den nya gruppens namn är Gruppen Ascefali, om du vill fördjupa dig i detta monumentala och tillika globala bedrägeri.

   • AnnaF says:

    Att ”ta avstånd” är det bästa protesten mot något man inte kan påverka och inte stödjer heller. Det kan upplevas som en svår psykologisk motstånd att ”ställa sig utanför” som därför utnyttjas oftast av de som kan konsten att kontrollera oss utan att vi märker själva. Att ge folk två oacceptabla valmöjligheter och inbilla de att med en aktiv medverkan har de tillfört något viktigt är ett bedrägligt system. Valet att ”avvisa” är ett steg till den okända men kanske till något bättre…..

    • Mo says:

     AnnaF, det kanske mer är rädslan för att vi själva medverkar till att avskaffa det sista verktyget vi har för att återfå någon form av demokrati i vårt arma land som sakta men säkert utvecklas mot en totalitär stat. Starka folkliga rörelser som utövar påtryckningar i viktiga frågor som tex det som nu sker via de gula västarna kan man önska sig i Sverige. Vi har blivit ett splittrat och lurat folk och vi skäms nog lite grann över att vi gick i fällan. Kanske annalkande vinterkyla kan väcka oss ur vår egenskapade godhets dröm.

     • Suavalle says:

      Mo, när jag hör denna så vackra sång av Helene Fischer går mina tankar tillbaka till ett ögonblick av total lycka i det förgångna.

      Jag ligger på ryggen i sängen omgiven av mina älskade hundar: Lulu som vanligt på min mage, den större Flaxa bredvid mig och Pojken på madrassen på golvet intill sängen. Alla utsträckta och totalt avspända.

      Vi lyssnar på en fantastisk konsert av Helene Fischer.

      Mina hundar turas om att ge ifrån sig snarkande vällustsljud framkallade av den underbara musiken. Pojken, min väktare, som alltid låg ute på verandan och vaktade oss och huset – sommar som vinter- har kommit in för att avnjuta den underbara musiken.

      Ett av mina vackraste ögonblick i livet.

      • Alicia Lind says:

       När jag läser beskrivningen av det synnerligen vackra ögonblicket i Ditt liv, blir jag rörd till tårar. Du är en ovanligt fin människa, Suavalle.

       • Suavalle says:

        Tack, Alicia, vi är många som söker kärlek, godhet, sanning som samlas här hos Peter.

        Vi formas av lidandet. Gud tillåter att det onda får styra ett tag för att vi ska lära oss att uppskatta Guds bud. Guds främsta egenskap är kärlek.

        Vår tid i ofullkomlighet är en lärotid. Det som gör ont nu är som en eld som renar oss, en slipsten som ger oss skärpa.

        Trots allt som tynger oss och som är svårt att gå igenom kan vi uppleva mycket stark lycka.

        Djuren har gett mig så mycket, och att ge är bland det finaste som finns.

        Tänk om vi alla skulle lyckas leva enligt den här bibliska principen:

        ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.”

        Matteus 7:12

      • Mo says:

       Suavelle, det finns säkert många herrelösa hundar som skulle bli lyckliga av ett hem hos dig.

       • Suavalle says:

        Tack, Mo, jag saknar mina hundar oerhört.

        Jag blir tröstad av de vilda djuren. Jag har hjortar som kommer hem till mig, och de är inte särskilt rädda.

        Monty Roberts berättar i boken The Man Who Listens To Horses att vilda hjortar fick så stort förtroende för honom att han kunde klappa dem.

        • hllviken says:

         Hoppas att detta tröstar:

         • Suavalle says:

          Tack, hllviken!

          Ja, det tröstar. Det är min stora förhoppning att vi får leva på jorden under Jesu styre tillsammans med alla dem vi älskar: de som lever nu och de som har lämnat jordelivet, människor och djur. Och att vi får lära känna alla andra och komma att älska dem också.

          Jag hoppas på en Edens lustgård över hela jorden, där åldrande och död inte längre finns, utan där vi alla blir unga på nytt och fullkomnas i hälsa och förstånd, där glädje, lycka, skratt, lek, upptäckarglädje, kreativitet, omtanke, gästfrihet, sanning, insikt och kärlek råder.

          Jorden kanske blir mycket större så att alla människor och djur får plats…

          Bibeln säger:

          Då skall vargen bo med lammet,
          pantern ligga vid killingens sida.
          Kalv och lejon går i bet
          och en liten pojke vallar dem.
          Kon och björnen betar tillsammans,
          deras ungar ligger sida vid sida.
          Lejonet äter hö som oxen.
          Spädbarnet leker vid ormens håla,
          ett barn sticker handen i kobrans bo.
          Ingenstans på mitt heliga berg
          skall ske något ont eller vrångt,
          ty kunskap om Herren skall uppfylla landet,
          liksom havet är fyllt av vatten.

          Jesaja 11:6-9

          • Suavalle says:

           Bibeln:

           Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom, som om det vore något oväntat som hände er. Gläd er i stället över att ni delar lidandena med Kristus, ty då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras.

           1Petrusbrevet 4:12-13

 4. Suavalle says:

  Råttatouilles recept:

  Ordo Ab Chao

  • Suavalle says:

   Sedan blir allt lugnt – en religion, ingen opposition, vacker natur, gott om plats, frihet att göra ALLT:

   https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

   • Suavalle says:

    Men Bibeln säger att Gud korsar de ondas planer:

    Lita aldrig på mäktiga män,
    människor som ingen hjälp kan ge.
    De ger upp andan och blir jord igen,
    då går deras planer om intet.
    Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud
    och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud.
    Han som har gjort himmel och jord och hav
    och allt vad som finns i dem,
    han sviker aldrig sina löften.
    Han ger de förtryckta deras rätt,
    han ger de svältande bröd.
    Herren befriar de fångna,
    Herren öppnar blinda ögon,
    Herren rätar krökta ryggar,
    Herren älskar de trogna,
    Herren ger främlingar skydd,
    stöder faderlösa och änkor
    men korsar de ondas planer.

    Psaltaren 146:3-9

    • Gud kan inget göra, så länge som vi, genom bedrägeri och av okunnighet, godtagit att frivilligt vara duperade och förslavade och därigenom, de-facto tillber en annan gud, än den vi tror oss be till.

     Endast, efter ett medvetet och tillika kunskapsbaserat frigörande, kan vi bli fria på riktigt!

     • Suavalle says:

      Ur Bibeln:

      Jesus svarade: ”Se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många.
      (Matteus 24:4-5)

      Lorbermanuskripten beskriver Guds sju egenskaper:

      1. Kärlek

      2. Visdom (och Ljus)

      3. Kraft

      4. Ordning

      5. Allvar

      6. Tålamod

      7. Medlidande (Compassion)

    • hllviken says:

     KRISTUSBÖNEN

     Upprepas flera gånger för att uppnå ett högre medvetandetillstånd –
     kristen djupmeditation.

 5. Lilla fröken PK says:

  ”Alla mänskors lika värde” har blivit Alla mänskors rätt att bosätta sig var man vill och åtnjuta försörjning av allmänna medel. FNs beramade migrationsavtal avser vår övergångsregering att underteckna nästa vecka. Kritik bemöts med att ”det är inte juridiskt bindande”. Kanske det, men det är en avsiktsförklaring, och varför skriva på, om man anser att det inte är förpliktigande? Man ska inte säga A, om man inte är beredd att säga B. Det borde vara självklart, och många länder har hoppat av, eftersom man inser implikationerna. För Sverige är dock alla propåer som kommer från FN och EU otänkbart att ifrågasätta.
  Peter Krabbes analys är på pricken!

 6. ragnhild says:

  Takk Peter Krabbe. Ja, løsningen er denne gang for alvor og løfte Afrikas land og befolkning. Disse oligarkenes bank- og finans vil ikke det, deres mentalitet kommer slik til kort. Men det er hva som bør gjøres. Midtøsten stater trenger liknende løft – nå har bombetokter forvandlet mye til en ruin, folk er traumatisert i tillegg.

  Resett.no skriver f.t. mye om GCM. Kommentarfeltet er i opprør overfor hva våre politiske ledere foretar seg, og de får virkelig passet sitt påskrevet. De fleste akkurat her har fulgt med, men GCM ble dråpen. Det viser seg i sjokkerte uttalelser og fullstendig enighet om tragedien dette vil medføre for Europa. Kategorien ”meninger” er verdt å se innom, der dissikerer bl.a. Erling Marthinsen (journalist for resett) politikernes kamuflering av hva pakten egentlig innebærer av forpliktelser, og kaos for også våre etterkommere. Løgner avsløres.

  Ved underskrift følger kommitéarbeid i FN. Grupper vil opprettes for implementering og arbeid for å få fortgang i utviklingen av migrering til våre land.

  Selv reagerer jeg ved ikke å ta natta i tide, dette er jo rent for jævlig. Endetidproklamasjon som trøst har jeg jo heller ikke.

  Hva er det våre gale politikere har inntatt. Eller hører de bare til kategorien sosiopater. Jeg mener nå noe av forklaringen klart finnes der. Ikke et pip om å løfte Midtøsten og Afrika ut av misæren i deres eget land, dvs. ta skikkelige tak for god utvikling, vesten har alle muligheter til å bistå i det arbeidet. Men vi er kuppet gjennom århundre av farligheter uten respekt for noe som helst som ikke tjener dem selv.

  For meg vitner det siste om genskade som går i arv, jeg kommer ikke unna den forklaringen på disse galeste av de gale. Ingenting annet kan forklare deres djevelske adferd; beklager, men denne oppfatningen lar jeg meg ikke drive bort ifra. Den ligger fast, og iflg. meg med rette.

  MSM i Norge er totalt tause. Myndighetene likeså, men presset er på dem. Det fører til at idag skal stortingsmedlemmene orienteres. Et slag i luften – for syns skyld. De er alle medskyldige i fortsettelsen og ødeleggelsene av vårt hittil vakre, trygge land. Dovre blir vel forsøkt flyttet, og slik faller berget for å få ekstra plass til høyhusbygging. Legger her til 😉 – men ingenting kjennes morro/lystig, dette kan vanskelig spøkes med. Jeg er dypt bekymret – med rette!

  P.S. Det norske folket sover fortsatt. DE KUNNE IKKE BRY SEG MINDRE. Det utgjør en ekstra belastning for de av oss som er orientert. MSM bagatelliserer det meste, inkl. hva som skjer i Frankrike. Steigan.no bidro bra ved å informere konkret om hva de gule vestene krevde av Macron-ledelsen i Frankrike; mange punkter intressante å få med der, bl.a. tilrettelegging for små-industri (eks.).

 7. ragnhild says:

  Vår statsminister Erna (Suveren)Solberg, en svoren beundrer av Friedrich Reinfeldt meddelte etter valget i 2017:

  ”Fire nye år”

  2018: – ”De borgerlige partiene (H og FrP i spissen) har fått fornyet tillit. Jeg er glad for at velgerne ønsker en ny periode med den politikken vi fører sammen. Takk for tilliten!

  Store oppgaver venter. Velferdssamfunnet vil fremover koste mer, samtidig som inntektene vil vokse mindre enn vi har vært vant til. Og ikke minst må vi forberede oss på en helt ny fremtid. En fremtid hvor modernisering og digitalisering i arbeidslivet skyter fart. Og hvor veksten må komme i grønne og klimavennlige næringer. VI MÅ SØRGE FOR AT DET SAMFUNNET VI OVERLATER TIL VÅRE BARN OG BARNEBARN ER I MINST LIKE GOD STAND SOM DET SAMFUNNET VI OVERTOK FRA VÅRE FORELDRE (uthevet av meg).

  Derfor tar vi fatt på den viktigste jobben fremover: Å skape et bærekraftig velferdssamfunn” – sitat slutt.

  Underforstått, Agenda 2030. Jeg tåler knapt synet av denne personen som har solgt seg og det norske folket til sosiopatiske verdensødeleggere for egen vinnings skyld. Hun er valgt til årets globalist – det skulle si det meste om hva vi er oppimot. F.t. farer hun land og strand rundt og skaper seg et fremtidens FN-navn ved å drysse våre skattepenger rundt omkring. Hennes utspill om GCM ganske nylig – om at vi kan bare slappe av, da denne pakten ikke er bindene er en av hennes dårlig skjulte LØGNER. Forøvrig er alle partiene samstemte om at Norge som nasjonalstat skal legges i grus..

  Nok fra Norge. Takk igjen Peter Krabbe. På tide å agere, informere. Jeg tror her kan skje mye, bare folket blir vekket i tide – EU-hæren er på planbordet, og kan raskt komme til med innrullerte krigere fra Afrika, blant soldatene.

  Vil framtidige valg bli avverget av ”barna” som leker politikere – med forklaringen ”unntakstilstand” som i Ukraina?

  Til slutt; Er det bare meg som ikke klarer finne fram til soverommet.. Nakkepute i sofaen er ok, men …

  • peterkrabbe says:

   Tack Ragnhild för dina utförliga rapporter från brödralandet! (Min dator godkände inte ordet brödraland utan envisades med att ändra till broderandet)….
   Det förvånar mig att Solberg är så globalistisk, trodde att hon låg närmare Åkesson i Sverige. Kanske är det så att även Åkesson skulle ändra skepnad om han kom i regeringsställning. På sätt och vis är det kanske bekvämt att befinna sig långt ifrån allvaret och kraven från andra än väljarna. Numera finns dock stöd att hämta från Trump. Han tweetade nyligen och kommenterade upploppen i Paris, där många demonstranter skrek ”we want Trump” , hans svar blev ” I Love France, I Love Paris” och konstaterade att de enorma belopp som just Parisavtalet kommer att kosta Frankrike hade gjort större nytta genom att hjälpa fransmännen själva i sin svåra situation. En bra analys!

 8. Björn i Bromma says:

  Och både Reinfält och Annie Lööfskan har varit och frotterat sig med Bilderbergarna…

 9. Arga gubben says:

  Jag har för mig att Israel inte kommer att skriva på, men har inte sett det rapporterat i Sverige. Landet har på kort tid kommit mycket långt. I början av nästa år ska en satellit sändas upp. Varför kan inte vi?

  DN skriver att kaninuppfödningen har tagit fart i Sverige. Vi närmar oss Annies tidsålder och hennes efterlängtade utlandsvistelse.

  Vi behöver ett bättre kulturutbyte i Norden och Ryssland är ett nordiskt land. Den här videon postade jag antagligen på Peters blogg för några månader sen och bifogade en översättning, som jag inte kan hitta nu. Se de finska näsorna, ryssarna har ett nordiskt arv. Ryssarna tänker ännu som vi gjorde när männens blod rann i främmande länder.

  A`Studio Нам нужна одна победа ( А Студио )

 10. peterkrabbe says:

  Macron verkar göra allt fel just nu. Istället för att ta tjuren vid hornen och tala till folket gömmer han sig och låter sin inrikesminister ta problemen. Detta ger bränsle åt protesterna. I parlamentet talas det nu om en förtroendeomröstning mot Macron, socialisterna vädrar morgonluft. Samtidigt matchas den förre generalen Pierre de Villiers i media, som ett alternativ till en avsatt Macron. De Villiers har skrivit populära böcker om hur Frankrike borde styras istället och har, även om han lämnat krigsmakten, ett brett stöd hos både arme’n och de folkliga rörelserna. Han menar att avståndet har blivit för stort mellan folket och etablissemanget och ser detta som förklaringen till Macrons misslyckande. Macrons ledarstil att distansera sig från folket och genomdriva sina skarpa åtgärder med våld är ohållbar.
  Vi får se hur detta utvecklar sig, sannolikt är det bara början på större omvälvningar som kommer att beröra hela Europa.

  • Elisabeth says:

   Trump twittrade så här alldeles nyss : ” The Paris agreement isn´t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money much to Third World countries, questionably run, in order to , maybe, protect the environment”.
   Jag gissar att Macron tuggar fradga när han läser Trumps syrligheter. I egenskap av effektiv businessman, hamnar Trump i regel på rätt sida. Han har humor också. En politiker av en kaliber vi bara kan drömma om. För hur vi än väljer får vi – Löfven.
   https://www.zerohedge.com/news/2018-12-08/paris-lockdown-watch-live-hundreds-arrested-tear-gas-deployed-during-fourth-week

  • hllviken says:

   Militärpolis mot de egna medborgarna:

   • AnnaF says:

    Mer om EUROGENDFOR! Det är EU elitens privata paramilitära polisstyrka. EUROGENDFOR är redan i Paris och lär aktivt slåss mot demonstranter. Det är fruktansvärt och djupt kriminellt! Det efterlängtade uppvaknandet hos folket kommer sannolikt snabbare än globalisterna önskat! Vänligen sprid kunskap om denna militära enhet!

    ”The European Gendarmerie Force (EUROGENDFOR or EGF) is a European intervention force with militarised police functions and specialisation in crisis management.[2][3]

    The EGF was launched by an agreement in 2006 between five member states of the European Union (EU): France, Italy, the Netherlands, Portugal, and Spain. Romania joined in 2009; Poland in 2011.[4] Its status is enshrined in the Treaty of Velsen of 18 October 2007.[5] The headquarters are located in Vicenza, Italy.

    The EGF is presently not established at the EU level (referred to as the Common Security and Defence Policy, CSDP); it is for instance not a project of the Permanent Structured Cooperation (PESCO) of the CSDP. The EGF may however contribute in the implementation of the CSDP, when made available as a multinational force in accordance with article 42.3 of the Treaty on European Union (TEU).”

    https://en.wikipedia.org/wiki/European_Gendarmerie_Force
    https://new.euro-med.dk/20160503-eus-eurogendfor-training-civil-war-the-people-awakes-and-it-may-become-bloody-german-minister-of-justice-immigration-fan-heiko-maas-booed-out.php

   • Und immer wieder kommt es darauf an, das wir so blöde und faul sind, das wir nicht sehen wie Sie uns Betrügen und immer noch akzeptieren Ihren sklaven zu sein weil wir Sie wählen und immer noch glauben sie wollen uns helfen…

    Isst dass nicht Irrsinn!? Ist dass nicht Gehirnwäsche!?

  • ragnhild says:

   Jeg ser at moonofalabama.org skriver om Frankrike, 3dje og 8nde desember. For ordens skyld herved meddelt.

 11. Jag tror inte Macrons eftergifter främst beror på att han ger vika, utan att det snarare syftar till att invagga andra nationer att nära tron att det går att besegra Goliat och skapa falska förhoppningar, samt att andra ska kanalisera det egna missnöjet som finns i många länder, i en våldsam riktning, att man kan uppnå något med våldsamma protester, enkom i syfte att sprida och eskalera våldet till inbördeskrig…

 12. Gus says:

  En befolkning på 440 eller ens 30 miljoner i Sverige är totalt världsfrånvänt från alla realiteter, en ren skrivbordsprodukt av rena idioter.
  Sverige kan med sin jordbruksareal försörja kanske 8 miljoner invånare med mat. Hur många kärnkraftverk, vindsnurror eller kolkraft verk skulle behövas för att alla dessa miljoner skulle slippa frysa. Har Centerledaren ens skänkt en tanke till detta.
  För övrigt tror jag att ett helt annat problem kommer att visa sig ganska snart.
  Med fortsatt immigration till mer eller mindre befintligt bostadsbestånd kommer trångboddheten att öka. Ventilation och avlopp är inte anpassade till detta vilket leder till att lort Sverige återkommer.
  Med inflöde av människor från U länder i Africa utan hälsokontroll är epidemierna inte långt borta.
  Vad sägs om ett utbrott av Ebola eller Lassa feber i trångbodda städer för att få de ansvariga att vakna.

  • hllviken says:

   USA´s regering om Global Compact:

   http://usun.state.gov/remarks/8841

   • Loa says:

    Elementär definition av ord; ljuvligt:
    ” Mischaracterization of “Rights”:
    The Compact mentions a “right to family life” and other rights to privacy and legal identity. We are concerned that the way these terms are used throughout the Compact creates false representations of the actual rights represented in relevant international human rights instruments. For instance:
    Right to Family Life: There is no “right to family life” as such – only a right not to be “subject to arbitrary or unlawful interference with his … family.” (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Art. 17).
    Right to Privacy: There is no absolute “right to privacy” in international law. The ICCPR only protects against arbitrary or unlawful interference with privacy.
    Right to a Legal Identity: There is no “right to a legal identity” as such. However, there is a “right to recognition everywhere as a person before the law,” “right to a nationality” as articulated in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR Art. 15(1)) and an obligation under the ICCPR to register “every child…immediately after birth” (Art. 24(2) (regardless of nationality/immigration status). ”

    • hllviken says:

     Det vore väldigt bra om någon översatte det till svenska och informerade alla behörda!

     Det är skönt att läsa precis text efter alla år av propagandistiskt skräp!

    • Suavalle says:

     Edward Griffin ger i detta så intressanta föredrag ytterst tänkvärda synpunkter på vad mänskliga rättigheter egentligen är och hur de definieras av FN:

 13. Peter says:

  Då verkar det som om denna ”general” i Frankrike har samma stöd och uppbackning som Trump har i Usa. Intressant fortsättning!
  Inte osannolikt att det förekommer kontakt mellan dessa läger.

 14. 5ven55on says:

  ”Behovet av migration har blivit så självklart i debatten att ingen längre orkar ifrågasätta ett fenomen som vi klarat oss bra utan de senaste tusen åren”

  Jo, vi är många som orkar ifrågasätta men vi får inte höras eftersom de är besatta av att fylla Europa med människor från andra delar av världen. De äger de stora megafonerna och släpper inte fram oss där.

 15. Suavalle says:

  Det lätt manipulerbara elektroniska rösträkningssystemet gjorde det lätt för maktens tråddragare att placera sin jesuit-utbildade Hegel-specialist och Rothschild-bankir på den högsta politiska posten i Frankrike, men det franska folket har sitt att säga…

  Nu – NU – kanske det svenska folket börjar vakna ur sin djupa törnrosasömn…

  Farlig är den björn som sovit länge!

  Må de korrupta skälva!

  • Håller med om att de elektroniska rösträkningsprogrammen är lätta att manipulera på olika sätt, där t ex algoritmer allt oftare används.
   Frågor till vår egen valmyndighet, om vilka företag som utvecklat rösträkningsprogrammet, lämnades obesvarade…

   Så långt håller jag med dig, men om vi tror att ett folk anförda av ett gäng Rambotyper, med högafflar, ärtbössor och stenar, ska kunna betvinga en maktapparat som i måååånga årtusenden utvecklat våldet till en krigskonst på kvantnivå, har vi nog sett alldeles för många Hollywoodfilmer…

   Det är nog snarare så, att Macrons eftergifter, syftar till att få oss alla att tro, att det är möjligt att besegra dessa mörkerkrafter med våld och därmed få oss att trigga reptilhjärnan i oss, så att vi gör oss till legitima måltavlor… och då blir det, jag lovar, ”like shooting fish in a barrel”… hur mycket björn vi än tror oss vara…

   Våld är inte lösningen, våld är det som i alla tider hindrat oss från att kunna utvecklas…
   Här behövs inte ännu en misslyckad revolution, här behövs Evolution!

   • Suavalle says:

    Nej våld är inte lösningen, vi är helt eniga om det.

    Men den dolda makten som som styr allt är beroende av illusion, undergivenhet hos folken – och de är maktlösa utan människor som betjänar dem.

    När människomassorna ser bedrägeriet avslöjat i ljuset kan de ta avstånd från Ondskan.

    John Coleman avslöjade att det existerar ett världsparlament som går under benämningen Committee of 300. Den inre kärnan i detta parlament utgörs av Black Nobility, med stark koppling till Khazarer, uråldriga släktlinjer, antika kulturer och deras religiösa riter.

    Här listas (under avslappnande musik) medlemmarna upp i detta icke-valda parlament:

    Hur många kungligheter och högadliga hittar vi där?

    Och här lite historia om BLACK NOBILITY:

    Hänvisningar till en av de personer som omnämns i denna video:

    https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_B%C3%A1thory

    Och jesuiterna utövar kontrollen över deras militära gren…

   • Mo says:

    Människan kan reagera på förtryck med uppgivenhet eller motstånd. I Sverige har vi hamnat i uppgivenhet kanske för att vi har fått lära oss att motstånd är fysiskt och leder till det primitiva våldet. Vi vill så gärna vara intellektuellt upplysta och vår rädsla för våld och skrik har gjort oss tysta. Kanske är det de kraftfulla fysiska protesterna som kan väcka oss till liv, det behöver inte urarta till krig och blodigt våld. Gemenskapen i folkliga protester kan ge oss den kraft vi behöver. Den isolerade ensamheten framför datorn är våra mörkermäns bästa vapen.

    • peterkrabbe says:

     Tack för klok kommentar, Mo. Du har så rätt!

     • ragnhild says:

      Jeg kom over dette klippet via resett.no (har ennå ikke definert bloggstedet). Nordmann bosatt i Frankrike sin forståelse av situasjonen; ærlig og åpenhjertig:

      • hllviken says:

       Hoppas att han har rätt bedömning!

      • Sture says:

       @ Ragnhild,
       mycket fin video du lagt upp. Jag visste inte att protesterna var så väl genomtänkta och strategiska. Det är banksystemet som är roten till det onda – och det blir bara värre och värre och värre. Detta banksystem måste brytas ner och folk i hela världen måste ta tillbaka allt som de har blivit bestulna på av dessa ”falskmyntare”. Och dessa skall sättas i fängelse för alla sina bedrägerier och allt ont de gjort mot hela mänskligheten under två världskrig och otaliga andra konflikter.

  • Sture says:

   @ Suavalle,
   jag skulle vilja kommentera det sätt på vilket Hegels dialektiska logik beskrivs här och framförallt hur professor Walter Veight beskriver denna. Jag har under många år av mitt vuxna liv försökt att tränga in i Hegels dialektik, framförallt genom det noggranna läsandet av marxismens klassiker men även av Hegels egna verk.
   ”Dialektik” blev ett mode-ord efter 1968-revolten då ungdomar började studera marxismen i olika marxistiska ”grundcirklar” och tedde sig som ett slags ”hokus-pokus”, folk blev faktiskt väldigt imponerade.
   Så var det även tidigare på 1830-talet då många tyska universitetsstudenter, inklusive Marx och Engels, fick sig föreläst om denna logik av Hegel själv. Följaktligen är hela Marx verk Kapitalet i 3 band en tillämpning av Hegels dialektiska logik sida upp och sida ner – om man läser mellan raderna. För det finns nämligen inte ett enda filosofiskt ord i hela verket.

   Hegels dialektiska logik är en kritik av Aristoteles ”formella logik”, som hade överlevt sig själv i 2.500 år. Denna logik är nämligen inte logisk till sitt innehåll utan endast till sin yttre form och var inte ens giltig då den skrevs ner utan är en – abstraktion. Vi skall inte förringa Aristoteles insats, han var antikens vetenskapliga gigant. Men mycket av vad han ägnade sig åt vara att klassificera och kategorisera naturen: Detta är en katt och det där är en hund. En katt kan inte samtidigt vara en hund och en hund kan inte samtidigt vara en katt. Här finns vattentäta skott mellan kategorierna.
   Han uppställde tre grundläggande lagar: 1. A är alltid lika med A, innebörden är att ting alltid förblir sig självt under olika omständigheter; 2. A är inte icke-A, en sak kan inte vara sin egen motsats; och 3. lagen om det uteslutna tredje, dvs. att antingen A eller icke-A gäller.
   Detta resonemang bryter Hegel ner. Vi kan t. ex. ta begreppen dag och natt. Dag är inte natt och natt är inte dag, därom är vi överens. Men måste det vara dag eller natt (lagen om det uteslutna tredje)? hur skall man då beteckna skymningen eller gryningen – är det dag eller natt och exakt var går då gränsen?
   Annat exempel: I förhållande till ett sandkorn så är vårt jordklot väldigt stort – men samtidigt väldigt litet om det jämförs med hela universum, och har alltså samtidigt de motsatta egenskaperna A och icke-A (stor och icke-stor=liten).
   Aristoteles logik tar inte hänsyn till ”förändring” eller ”sammanhang” och är därför ingen logik som man skall använda på verkligheten – utan endast som en abstraktion – eftersom allting i verkligheten finns i ett sammanhang och allting förändras hela tiden.
   Jag kan inte här gå så djupt in på detta utan bara påpeka att Aristoteles formella logik för länge sedan spelat ut sin roll och används inte idag annat än av filosofer som Torbjörn Tännsjö och andra.
   När det gäller ”tes-antites-syntes” så tillhör detta resonemang vulgär-versionen av Hegel, och lärs därför ut i skolorna. Detta är ju inget märkvärdigt alls. Man har en vetenskaplig teori som stöds av vissa fynd och som under århundraden breder ut sig som ett ”paradigm”, som alla bekänner sig till. Plötsligt upptäcker någon något som ifrågasätter paradigmet. Det kommer till en strid mellan kontrahenterna. Det visar sig senare att båda hade rätt – men samtidigt lite fel – varför man senare kan göra en syntes av detta. Även här hade Hegel rätt, som visades senare i Thomas Kuhns bok från 1960 om ”De vetenskapliga revolutionerna”.
   Jag har studerat detta ingående och tycker att det går troll i denna diskussion. Jag tvivlar på att Macron eller någon annan bland globalisterna är expert på Hegels dialektiska filosofi och har aldrig träffat på någon ”marxist” som på djupet begripit detta (även om det faktiskt inte är så svårt när man tränger in i det). Och jag tror inte att man medvetet planerar tes – antites – syntes. Skulle vänstern (=tes) och högern (=antites) då enas mot globalisterna (= syntesen), eller vad ? Däremot tror jag att de hela tiden arbetar med att skapa så mycket motsättningar som möjlighet och att ”härska genom att söndra”, kvinnor mot män, unga mot gamla, inhemska mot migranter, svarta mot vita etc., etc. Men vi har inget att vinna på att betrakta Hegels dialektiska logik som något fientligt.

   • Suavalle says:

    Sture…

    När det gäller Macron:

    ”He instead studied Philosophy at the University of Paris-Ouest Nanterre La Défense, obtaining a DEA degree (a master level degree, with a thesis on Machiavelli and Hegel)”
    Wikipedia

    Walter Veith beskriver jesuiternas hegelianska dialektiska metod så att även två jesuiter kan kämpa mot varandra på liv och död för sakens skull (syntesen).

    Jesuiterna infiltrerar organisationer som utövar makt och för att inte bli avslöjade måste de kanske rent av offra sitt liv för de värden de låtsas att de företräder.

    Jag vill återigen hänvisa till det extremt viktiga föredraget om Jesuiterna av Walter Veith:

    Efter 21 minuter: Eden som jesuiterna måste svära.

    Efter 32 minuter får vi se vilka mål jesuiterna har.

 16. matte5958 says:

  Sionisterna blir alltmer desperata och också oblyga. Här berättas ganska öppet om framtidsplanerna:
  https://www.nordfront.se/judarnas-ateruppstandna-hogsta-domstol-ska-skapa-ny-globalistorganisation.smr

  Vad jag ofta funderar över är just årtalet 2030, varför är det så viktigt ? Man har planerat detta och steg för steg skapat grunden för ”sin” NWO med två världskrig, tillsatta presidenter, intäkter från alla centralbanker och procent på alla lån, Frankfurtskolan, Marxismen…you name it!

  Men varför just 2030 ? Det måste finnas någon religiös symbolik i detta, varför annars denna desperation och stress – har man planerat och arbetat för detta konkret i 150 år hade man väl kunnat vänta några decennier till ?

  kan det vara att man likt Saruman vaknat för sent vad gäller Internet och den oönskade möjlighet det givit folken att upplysa sig och kraftsamla mot härskarna.

  Eller..?

  • AnnaF says:

   Glöm inte att anglo/sionister i grunden följer en sann kommunistisk planekonomi! Allting är ordentligt planlagt (har varit från första stund) och i varenda detalj styrd. Vad vi inte med säkerhet vet är hur stor förseningen har blivit till Agenda 2021 och vilka svårlösta komplikationer dykt upp som i bästa fall havererar deras Agenda 2030. I vilket fall som helst förtroendet till EU/FN är historiskt lågt som kanske medför försvagandet eller sammanbrottet för dessa två globalismens stöttepelare. Det finns all anledning till deras paranoia. Information sprids och med stor nöje konstaterar jag att det mesta översatt från engelska, tyska till mitt modersmål med tittarsiffror över 3-400 000. Liknande erfarenheter har vänner, bekanta som också tillhör något språklig minoritet. Spännande tider för alla som vågar närvara……….

  • Ivan Björn says:

   En förklaring till din fråga är att med jämna mellanrum förändras energier mellan planeter och därmed i kosmos. Detta inträffar när så kallad kritisk massa uppstår.

   De som styr världen har kunskap om dessa förhållanden och uttnytjar dessa kunskaper för att fortsatt behålla makten.

   Ett sådant förhållande har redan inträffar i vår tid och detta medför att människor börjar bli mer och mer medvetna. Medvetenhet innefattar att se sammanhang mellan sitt sätt att tänka, känna och de händelser och tillvaro som är resultat av dessa.
   Dessa sammanhang handlar dels om det personliga tänkande och förhållningssätt och dels om vår gemensamma kollektiva.

   Därför är det viktigare och mer än någonsin att hålla människor i rädsla, armod och skuldbeläggning. Det är bara dessa redskap som makten har. Att göra oss maktlösa genom rädslan.
   Ingenting lämnas åt slumpen och därför har vi biologisk anfall mot människor i form av GMO, chemtrails, strålning, gifter i maten, felaktig bild av hur världen fungerar vad beträffar sjukdomar m.m. Till detta kommer skuldbeläggning genom Co2.

   Efter 2030 kommer de nya energier stabilisera sig genom att vi vänjer oss vi dessa och chansen till uppvaknandet minskar. Om makten vinner räknar de med att faran är efter 2030 över och deras makt bli befäst.

   Den rigorösa kontrollen av människor är till för att avlägsna medvetna och drivande individer från samhället.

   Nu vill jag lite lätt förklara på vilket sätt ändras energier. I så kallad guds natur finns överflöd och mer av allt inskrivet. Hela skapelsen fungerar efter denna princip och inget annat än överflöd existerar även om makten vill få oss att tri att det råder brist. Av denna anledning expanderar alla planeter och stjärnor och därmed också jorden med ungefär 4 cm per år i diameter. Denna faktum förändrar energistyrka på planeterna och emellan dessa. Detta i sin tur förändrar de levandes syn på tillvaron. Det är dessa processer som måste kontrolleras till varje pris.

 17. Natalia says:

  Exakt så bör vi och FN agera👍

 18. Ivan Björn says:

  Jag skulle vilja tillägga att välfungerande länder likt Lybien slår man i spillo, eller så tillsätter man disfuntionella och korrumperade ledare så att folket i dessa länder lider nöd trotts all möjligt rikedom. Möjligen ska Afrika avfolkas så att den rika eliten kan leva i paradis.

  Svensk land ger betydligt mindre skörd än länder i varmare breddgrader. Hur pass miljövänligt det är att mätta 400 miljoner invånare med importerad mat kan man fundera över. Landytan i Sverige som ger för det mesta potatis och kålrötter kan knappast mätta 400 miljoner invånare.

  • peterkrabbe says:

   Det ligger mycket i dina funderingar. Avfolkning har redan använts exempelvis i Sudan, där befolkningen körs bort för att ge plats för oljeborrning i oligarkernas regi med mutor till krigsherrarna. I Kenya är safariturismen redan en nationalindustri, förbehållen västvärldens rika som vill kunna stoltsera med ett lejonhuvud på väggen hemma. Man kan gott se hela Kenya som en nationalpark som blockerar all annan användning för invånarna.
   Det är inte heller meningen att ett land eller en region skall kunna försörja sig på egna odlingar. Globalisterna lägger medvetet ut ett fåtal grödor i varje land för att tvinga fram ömsesidiga beroenden, man måste köpa ihop sitt nödtorft från andra länder för att kunna överleva. Därmed ger man också globalisterna kontrollen och de ekonomiska förtjänsterna av en påtvingad handel. Självförsörjning är ett begrepp som skall utrotas enligt Agenda 2030.

   • Ivan Björn says:

    Peter, kommer du ihåg de kartor över Afrika som jag för länge sen la ut länken till? Hur detaljrika dessa kartor var i forntiden och ju närmare vår moderna tid desto mindre detaljrikedom med rent av vita fläckar i inlandet. Det måste finnas en agenda bakom detta inte minst med tanke på din artikel. Likadant är det med den så kallad Tartarien som existerade i nuvarande Sibirien där överflöd och trevlig klimat fanns tydligen för 400 år sedan men som plötsligt försvann under is och snö. Jag ser en tanke bakom allt detta och en enorm manipulation av historia och händelser i världen i ett enda syfte. Införandet av NWO.

   • Mo says:

    Precis, och de rika miljardärerna i väst kan bygga sina egna semesterparadis för rekreation på de afrikanska vidderna och få besök av en och annan politiker som gärna låter sig bjudas på äventyr.
    Det finns bättre sätt.

    https://www.omvarlden.se/Intervju/2018/de-far-oknen-att-blomstra/

  • ragnhild says:

   ”Det blir Sveriges problem, les gjerne EU sitt”, mener de vel. Det gir mening i et lett konspiratorisk sinn ;), din setning om at uvesenet som står bak GCM ønsker seg Afrika tømt og med det forlagt til Europa hva menneskene angår. Utrolighetenes tid er ikke over. De er kapable til det meste.

   Tenketanker skulle kanskje vært regulert og inntatt av observatører, liknende behovet for hva som prekes i moské-sammenheng.

 19. hllviken says:

  Matteo Salvini höll anti-invasionsmöte i Rom igår

  • hllviken says:

   Har vi någonsin haft en politiker som är så älskad av folket?

   • Suavalle says:

    En politiker som var älskad av folket – José Mujica som var president i Paraguay 2010-2015:

   • Suavalle says:

    Politikerna har gjort sig oberoende av folket. Det är inte särskilt nödvändigt för dem att bli älskade av folket. De applåderas ju av massmedia… Miljardbelopp av skattepengar till partistöd till alla riksdagspartier (de utsilade)… De omhuldas av Eliten och får vara med i deras exklusiva organisationer och t.o.m. bli hembjudna på PARTY (med alla möjliga läckerheter)…

    Och i regel har de ju inga barn att ta hänsyn till…

    ”Europas viktigaste ledare är samtliga barnlösa: Den tyska förbundskanslern Angela Merkel, den holländska premiärministern Mark Rutte och den nyvalda franska presidenten Emmanuel Macron. Listan fortsätter med den svenska statsministern Stefan Löfven, Luxemburgs premiärminister Xavier Bettel och den skotska försteministern Nicola Sturgeon.”

    https://petterssonsblogg.se/2017/05/12/europas-barnlosa-ledare-gar-i-somnen-mot-katastrofen/

    Och det är bara några av alla barnlösa europeiska ledare.

    Många människor idag är ofrivilligt barnlösa genom alla de kemikalier med östrogenliknande aktiva substanser som översvämmar oss – eller genom andra, mer subtila mekanismer, men antalet barnlösa europeiska ledare trotsar all statistik.

    En fråga jag ibland ställer mig själv när jag försöker fundera över ting (som vida övergår mitt förstånd):

    Är det praktiskt för vissa… att ha fogdar / lydiga politiker som inte behöver ta några hänsyn till egna barn för sina handlanden och göranden – eller, om de nu har barn – helt enkelt skiter i dem?

 20. Suavalle says:

  Politikertoppens krumbukter för att behaga makteliten påminner om parningsdansen hos vissa fågelarter…

  Alltmedan människoskarorna föses in i slaktboxen.

  ORDO AB CHAO (ordning ur kaos)

  DIVIDE ET IMPERA (söndra och härska)

  BUNTA IHOP DEM OCH…

 21. Suavalle says:

  FUCK YOU?

  The Economist är den finansiella elitens speciella ”informationskanal”.

  ”The Economist räknas som en av de mest respekterade nyhetstidskrifterna i världen.”
  Wikipedia

 22. hllviken says:

  ”De gula västarna-rörelsen planerar att även etablera sig i Sverige!

 23. Elisabeth says:

  Till Nobelfestligheterna var representanter för länder som Kina, Vitryssland, Eritrea, Iran, NordKorea, Saudiarabien, Sudan, Syrien och Zimbabwe inbjudna.
  Men inte ledaren för Sveriges tredje största parti.
  https://www.journalisten.se/nyheter/porta-kina-fran-nobelfesten

  • Mo says:

   Nobelfesten har väl ändå blivit en affärsmiddag som SD klarar sig utan. Pompa och stått, vett och etikett, moral och etik, svåra ord för akademier. Oroande för många svenskar är beskedet från Löfven att man ville avveckla värnskatten för att tillmötesgå Annie i förhandlingarna med C. De som socialdemokraterna vill gynna är således höginkomsttagare och därmed öka klyftorna ytterligare i landet. Vad tycker de lågavlönade kvinnorna i kommunal och handels, är detta den store fack och partiledarens feministiska politik ?

  • Loa says:

   Oj då. Förstås. Passar ”bra” med ragnhilds länk här ovan ”A New French Revolution? (Gilets Jaunes)”. Att han (ThuleanPerspective) märkt att de flesta som arresterades var ”middle class men from the countryside, age 30-40,” TROTS att revolten innehåller alla samhällsklasser och alla åldrar, t.o.m. baby boomers.
   Förortsinvandrarna / les casseurs som krossade affärer fick löpa, ”för de var för svåra att identifiera.”

 24. Arga gubben says:

  Jag har lagt tid på att försöka förstå mig på Annie Lööf. Ungefär som när en brottsutredare gör en profil på en gärningsman. Globalisterna har säkerligen gjort detsamma. De känner hennes svagheter och vet hur hon ska styras. Hon blåses upp som Macron, men jag tror att det blir pyspunka igen.

  Det är alltså hennes karaktär som är intressant. När hon misslyckas är det någon annans fel. Jag hör att hon krävde statsministerposten när hon förhandlade med S, men det är bara hörsägen. Kan nån bekräfta det? Hon ljuger och sviker sina vänner. Makten berusar henne.

  Jag fick tanken att S och M kommer att ha svårt att tolerera henne i en koalitionsregering. ”Ni ska göra precis som jag säger, det är jag som bestämmer”. ”Men…” ”Inga men.”

  Våra kvinnor vet hur Annie tänker och jag väntar deras input.

  Jag hoppas på nyval, men det kanske inte kommer förrän Annies regering slutar fungera. Då vinner eliten fyra nya statsministeromröstningar.

  Talmannen gör så gott han kan och han kan överraska med en opolitisk statsministerkandidat.

  Till min sorg måste jag meddela att Ryssland stödjer migrationsavtalet, men då är det viktigt att förstå vissa saker. EAEU släpper in medborgare från medlemsländerna, men Ryssland kommer aldrig nånsin att ha helt öppna gränser.

  • hllviken says:

   Dessa bilder är nog behjälpliga när man gör en ”gärningsmannaprofil”:

   • Arga gubben says:

    Ja!

    • Lassekniven says:

     Hon ser ut att vara väldigt belåten med sig själv.

     • AnnaF says:

      Hon är belåten med sin roll! Hon är kvinnan som vädjar till mannen: Se på mig! Jag är Ingen utan din uppskattning, uppmärksamhet! Jag är en liten flicka som är beredd att göra allt för att fylla mitt tomma inre med lite subsans……….Jag är desperat och döljer detta med att framstå som stark………

   • Mo says:

    Tack hllviken, en bild säger mer än 1000 ord. Så lågt, ett misslyckande och haveri för alla inblandade. Gäller inte arbetsmiljölagen i Sveriges riksdag ? Varför försummas denna skyldighet, se arbetsmiljöverket Afs 2015:4 . Är det inkompetens eller allmän ruttenhet bland våra valda delegater ?
    Kränkande särbehandling är handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Mobbning är en form av kränkande särbehandling, mobbning kan vara att ignorera eller frysa ut någon. Hur orkar Jimmie, 12 år av offentlig mobbning från ett flertal politiker och media som har urartat, skäms Sverige och alla delaktiga. Annie, kliv ned från din tron, svenska folket vill inte ha dig som statsminister !

    https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/mobbning/

    https://www.prevent.se/amnesomrade/svara-situationer/krankande-sarbehandling/

   • Suavalle says:

    Bibeln:

    Sex ting är det som Herren hatar,
    sju är det han avskyr:
    stolta ögon, falsk tunga,
    händer som utgjuter oskyldigt blod,
    ett hjärta som smider onda planer,
    fötter som skyndar till allt som är ont,
    menedaren som vittnar falskt
    och den som vållar tvist mellan bröder.

    Ordspråksboken 6:16-19

    • hllviken says:

     Jag förstår att du kom att tänka på det bibelstället efter att ha betraktat Annie 🙂

     • Suavalle says:

      Ja, men tyvärr finns det fler.

      Lyxen, överflödet, omåttligheten som blivit en del av den styrande klassens liv är en förbannense som drabbar folket.

      En god ledare ska vara en tjänare och styras av kärlek.

      Ordet minister betyder faktiskt tjänare:

      ”From Middle English ministre, from Old French ministre, from Latin minister (“an attendant, servant, assistant, a priest’s assistant or other under official”), from minor (“less”) + -ter; see minor.”
      (Wiktionary)

      Lord Acton:

      ”Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.”

      https://www.azquotes.com/quotes/topics/absolute-power-corrupts-absolutely.html

      Edward Griffin om en styrelseform som gör politikerna rika:

      ”It has become a magnet for the criminal class.”

      • Suavalle says:

       Bibeln:

       ”Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara de andras slav. Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

       Matteus 20:26-28

 25. Lassekniven says:

  Sture, denna aspekt är intressant.

  Hegel and Nietzsche: Recognition and Master/Slave
  Robert R Williams
  DOI:10.1093/acprof:oso/9780199656059.003.0002
  This chapter compares Hegel and Nietzsche on the topic of master and slave. For Hegel master/slave results from the struggle for recognition; for Nietzsche it is a typology of morality: the life-affirming or the decadent. The chapter examines Gilles Deleuze’s claim that Hegel and Nietzsche are opposites and that Hegel’s recognition is inherently servile in Nietzsche’s sense. However, when Deleuze gives his account of affirmation in Nietzsche, it becomes clear that affirmation is double: The primary, Dionysian affirmation is actual only as the object of a second affirmation. Such double affirmation is indistinguishable from Hegel’s analysis of mutual recognition, an irony that undermines Deleuze’s central claim that Hegel and Nietzsche are opposites. Nietzsche’s thought concerning community remains ambiguous. When Nietzsche criticizes sympathy, he claims that all community makes humans common and impure; this implies that community is essentially herd community and essentially negative and homogenizing, lacking in solidarity. Yet Nietzsche also maintains that there is such a thing as a noble community that is both affirmative and dependent on preservation of strong differences. This apparent contradiction requires further investigation

  • Sture says:

   @ Lassekniven
   de aspekterna du här tar upp ligger långt ifrån det jag studerat om Hegels filosofi. Och denna diskussion flyter liksom ovanpå, ligger ovanför min horisont och blir säkert också obegriplig för de flesta läsare om man inte förstår kärnan i hegelianismen. Jag kan därför inte ge något svar på detta utan skulle vilja gå tillbaka till basics.

   Att på denna debattsajt gå in på Hegels grundläggande teser om dialektik kanske för alltför långt. Men jag skall göra ett försök. Begreppet ”dialektik” används idag ibland av journalister, som vill kokettera med sin belästhet, och då oftast i meningen enkel ”växelverkan” mellan olika faktorer. Hegel avsåg dock med detta något annat, nämligen den växelverkan som ligger gömd i själva begreppet. Det mänskliga språket uttrycker sig idag i motsatser och jag har i min bokhylla en hel tjock bok som heter just ”motsatsord”: stor-liten, mjuk-hård, rak-böjd, orsak-verkan, vägen-målet, medlen-ändamålet, etc., etc. Den formella logiken behandlar dessa motsatser som absoluta motsatser, medan den hegelska dialektiken behandlar dem endast som relativa motsatser, de innehåller varandra och kan övergå i varandra – de har ”identitet”. Därför uttrycker sig människor som tänker dialektiskt lite mera flytande och närmast intuitivt medan formella logiker är mera fyrkantiga och oftast hamnar i absurda och lite plumpa slutsatser som filosoferna Torbjörn Tännsjö och Ingemar Hedenius.

   Som kuriosum kan nämnas att Isaac Newton långt före Hegel tillämpade just detta synsätt – att den böjda linjen under vissa speciella betingelser ÄR sin motsats, dvs. rak – då han skapade differential- och integralkalkylen, vilket möjliggjorde att ganska exakt räkna med förändring i alla möjliga sammanhang.

   Det är inte svårt att förstå att en sak kan vara ”liten” i ett visst sammanhang men ”stor” i ett annat. Samma sak med en hel del andra begrepp. Svårare blir det när man kommer in på begrepp som orsak-verkan, vägen-målet, etc. Ändå är det ett känt faktum från många områden att man kan hamna i en ”ond cirkel”, i vilket ett fenomen underhåller sig själv – en verkan har blivit sin egen orsak. Smärta ger smärta, som ger smärta, som ger smärta, etc. Detta hegelska resonemang – att en sak kan vara sin egen orsak – kan man ta till sig – och försöka skapa ”goda cirklar” i samhällsutvecklingen. Vad kan vara orsaken till goda människor i ett samhälle? Det kristna svaret är: andra människors godhet. Godhet och vänlighet skapar nämligen godhet och vänlighet, liksom våld föder våld. En verkan är sin egen orsak. Orsak och verkan är inte absoluta motsatser utan endast relativa och kan övergå i varandra. Låt oss tillämpa detta resonemang på motsatsparet vägen-målet och medlen-ändamålet. Om man skall till sydpolen så bör man gå söderut. Om man vill uppnå ett fredligt samhälle så bör man välja den ”fredliga vägen”. Det är därför Jesus Kristus säger om sig själv att han är ”vägen, sanningen och livet”. Det dialektiska tänkandet fanns således långt före Hegel och jag vill bara påminna om att begreppet ”Tao”, från taoismen i Kina 500 år före Kristus, betyder just ”vägen”. Om man nu som jesuiterna vill låta ”ändamålet helga medlen” hur mycket har man då förstått av den gamla visdomen om att ”vägen ÄR målet”? Och hur har det gått för kommunisterna som sade sig vilja uppnå det fredliga kommunistiska samhället via våldsamma medel?
   Jesuiterna är lika lite ”dialektiker” som de är ”kristna”. De är Antikrist.

   • Suavalle says:

    Om ledande jesuiter:

    Och en återblick på de otroligt påkostade religiösa byggnadsverken som som visas i denna artikel i Wikipedia och som vi haft uppe till diskussion för lite sedan här på bloggen:

    https://en.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%A1%27%C3%AD_Faith

    One religion…

    • Sture says:

     @ Suavalle,
     i Jakob Lorbers verk ”The Great Gospel of John” benämner Jesus den katolska kyrkan ”den ritualistiska kyrkan” och han ger inte ett vitten för alla deras pompösa (men innehållslösa) ritualer. Det är ju inte de storartade byggnadsverken som är hans tempel utan människornas hjärtan.

     • Suavalle says:

      Ja, templet är en symbol:

      59Översteprästerna och hela rådet sökte få fram något falskt vittnesmål mot Jesus så att de kunde döma honom till döden, 60men de lyckades inte trots att det uppträdde många falska vittnen. Till sist trädde det fram två 61som påstod att han hade sagt: ”Jag kan riva ner Guds tempel och bygga upp det igen inom tre dagar.” 62Då reste sig översteprästen och frågade: ”Har du inget att svara på deras beskyllningar?” 63Men Jesus teg. Och översteprästen sade: ”Jag besvär dig vid den levande Gudens namn att säga oss om du är Messias, Guds son.” 64Jesus svarade: ”Du har själv sagt det. Men jag säger er: efter detta skall ni få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln.” 65Då slet översteprästen sönder sina kläder och sade: ”Han har hädat. Vad skall vi nu med vittnen till? Ni har själva hört hädelsen. 66Vad säger ni?” De svarade: ”Han förtjänar döden.” 67Då spottade de honom i ansiktet och slog honom, och några gav honom örfilar 68och sade: ”Visa att du är en profet, Messias: vem var det som slog dig?”

      Matteus 26:59-68, Bibel 2000

      • Suavalle says:

       ”Templet symboliserar enligt Nya testamentet Jesu kropp, Joh 2:18-22, Upp 21:22. Men på grund av den hemlighetsfulla identiteten mellan Jesu kropp och hans kyrka på jorden kan templet också stå som symbol för den kristna församlingen, 1 Kor 3:16-17, 2 Kor 6:16, Ef 2:19-22.”

       http://www.bibelskolan.com/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=3587

       • Suavalle says:

        ”Men på grund av den hemlighetsfulla identiteten mellan Jesu kropp och hans kyrka på jorden kan templet också stå som symbol för den kristna församlingen.”

        – Jesu tempel är alltså framför allt en symbol för de människors hjärtan som utgör Jesu Kristi församling.

  • Sture says:

   @ Lassekniven

   När det gäller Hegels begrepp tes – antites – syntes så går det troll i detta. Vad Hegel menade var att i varje uppfattning om någonting (tesen) finns det någonting som är sant och som står sig men också någonting som inte är sant och inte kommer att stå sig (=motsatsernas enhet). Samma sak med motståndarnas argument (antitesen). När slaget är över och dammet lagt sig så har man gjort sig av med felaktiga delar av både tesen och antitesen men bevarat det som för närvarande tycks riktigt (=syntesen). Vad är det för farligt med detta? Detta gäller både på det vetenskapliga och samhälleliga planet. Allting förändras ständigt och därför är det naturligt att det uppkommer nya och motstående idéer. Om nu jesuiterna försöker skapa konflikter på alla plan enligt devisen ”härska genom att söndra”, så har ju detta ingenting med Hegel att göra. Så har man gjort i alla tider ända sedan Babylon. Det innebär inte att det kommer att gå som de hoppas – och det kommer inte heller. De kommer att misslyckas och de kommer att dras fram i ljuset. Den som gräver en grop åt andra faller ofta själv däri – som det heter i den folkliga visdomsskatten.

 26. Mjölner says:

  Trots alla högtravande intellektuella och komplicerade utläggningar vill jag påminna om att vi vanliga dödliga i dag firat Lucia. Som enkel smålänning, född sörmlänning kan jag konstatera
  att Luciatåget nu, med några få undantag, är rensat från pepparkaksgubbar och stalledrängar.
  Även sång och musik krånglas till med inslag från Sydamerika, Mexico USA och England.
  Pepparkaksgubbarna återfinns i allt tätare förekomst bland åhörarna.

  Inte talas det om bondeförbundarnas nazistsympatier, ej heller om expeditionsministern
  Löfvens morfar som hade nazistsympatier. Det talas inte om likheten nazism vs islamism.
  Man blundar för möjligheten att vi i Sverige kan få ett nytt tusenårigt Hitlerrike genom
  infiltration av muslimer i alla samhällsinstanser. Europa kan bli ett nytt Spanien där morerna
  härskade och judarna skötte administrationen och affärerna. Islam är ingen religion.
  Den som tror sig kunna leva som nordbo i ett samhälle styrt av sharia utan att riskera liv
  och hälsa må försöka. Jag kommer inte att göra det.

 27. Lassekniven says:

  Sture
  Mycket intressant, vi får fortsätta diskussionen…..
  I anslutning till din första kommentar till mig kommer jag osökt att tänka på Karin Boyes underbara dikt och speciellt andra strofen:

  I rörelse
  Den mätta dagen, den är aldrig störst.
  Den bästa dagen är en dag av törst.

  Nog finns det mål och mening i vår färd –
  men det är vägen, som är mödan värd.

  Det bästa målet är en nattlång rast,
  där elden tänds och brödet bryts i hast.

  På ställen, där man sover blott en gång,
  blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

  Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
  Oändligt är vårt stora äventyr.

  • Suavalle says:

   Ja, denna dikt är verkligen underbar. Karin Boye tog sitt liv. Många många människor orkar inte leva och har inte hopp. Vi behöver ge dem hopp. Och det finns en organisation som ger stöd till efterlevande och söker förebygga suicid.

   SPES (Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd)

   http://spes.se/

   ”SPES, som betyder hopp på latin, erbjuder stöd och hjälp till efterlevande. Vi utbildar kontaktpersoner, har en telefonjour som är öppen dagligen samt erbjuder träffar och självhjälpsgrupper för efterlevande.”

  • Mo says:

   Karin Boye är fantastisk, hennes visdomsord är eviga. Mitt i denna sorgsenhet förmedlar hon så mycket livsvilja ” Oändligt är vårt stora äventyr ”. På vardagssvenska skulle man kunna säga ” ge inte upp ”.

  • Sture says:

   @ Lassekniven,
   det kan vara idé att fullfölja denna diskussion om Hegels dialektiska logik här och nu. Jag skall ge ett nytt exempel:
   År 1965 byggde Lyndon Johnson ut det sociala försäkringssystemet i USA med en hel del reformer som avsåg att framförallt gynna de fattiga svarta och skapa trygghet för dessas mammor och barn. Innan dess hade de svarta varit på uppmarsch i samhället, det fanns före 1965 en begynnande svart medelklass, egna företagare, akademiker etc., etc. Jesse Jackson, hjärn-kirurgen Ben Carson, juristen i Högsta Domstolen Clarence Thomas, utrikesminister Condolezza Rice utbildades under denna tid och är exempel på några sådana. Efter reformen har denna utveckling avtagit. De svarta kvinnorna utbildar sig inte utan skaffar barn tidigt vilket renderar dem bostadsbidrag och socialunderstöd – såvida inte fadern till deras barn bor i hemmet eller håller sig i närheten – då dras bidragen in. Detta har lett till att de unga fäderna håller sig ifrån hemmet och inte kan vara en god förebild för sina barn. De kommer endast hem till mamman den förste och femtonde i varje månad för att tigga pengar av mamman och kanske skapa ett nytt barn (enligt författarinnan Star Parker som skrivit boken ”Uncle Sam’s plantation”). På detta sätt behöver inte heller de unga svarta männen arbeta utan kan ägna sig åt knarkhandel och gängvåld för att slutligen hamna i långa fängelsestraff. ”Tryggheten” har blivit sin egen motsats – ”otrygghet”.
   På samma sätt kan man beskriva det svenska trygghetssystemet som drar till sig hela världens unga män och har skapat den nya otryggheten med våld, gänguppgörelser, hemlöshet, fattigdom och håglöshet bland det svenska folk som bidragit till att bygga upp det. En företeelse övergår i sin egen motsats och kan sägas innehålla sin egen motsats.

   • mats says:

    Sture precis så är det, det var demokraterna som ville ha kvar kontrollen över de svarta genom denna välfärds plantage reform
    Här en intervju med Larry Elders som jag så för något år sedan,bra

    • Loa says:

     Som socialdemokraterna i Sverige vill ha kontrollen över invandrarnas röster, genom att strö bidrag över dem och hålla vår gräns öppen, så mer valboskap kan attraheras.
     Det VÄNDER sig i magen på mig när jag hör Löfvens floskler. För han tror antagligen sig själv.

     • Mo says:

      De har skapat ett system som kräver sin egen påfyllning. Sture beskriver det väldigt bra, vi har skapat ett trygghetssystem som ger oss otrygghet och de allt fler som ingår i och är beroende av detta blir olyckliga. Det behövs en förändring, vi behöver begränsa inflödet av kapital till systemet.

 28. Suavalle says:

  Vi kämpar tillsammans här för att människor ska välja kärlekens väg.

 29. Suavalle says:

  Satansdyrkarna har blivit så övertygade om sin seger att de inte längre döljer sin verkliga gud:

  • Suavalle says:

   Antikrist

   Förberedelser…alla religioner i en förening – Oneness: one religion: ”We are the tempel.”

   Israel…

   https://en.wikipedia.org/wiki/Sanhedrin

   ”Många ska komma i mitt namn…”

   ”Fred och säkerhet”

   • Arga gubben says:

    Suavalle, du är en stridsman mer än vad jag är. Andens svärd vinner.

    Ойся ты ойся – Если Девушка Казачка | Kazachka | Master class of Russian beauty on sabers

    • Suavalle says:

     Vilken vacker uppvisning!

     Ja, andens svärd vinner. Vårt svärd är sanningen och ljuset. Och trots alla de ondas framsteg så ökar ljuset i hela världen snabbt.

     Vi har all anledning att känna tillförsikt.

     Jo, Fiskargubben, din insats i kampen är långt större än du själv kan ana…

     Och när jag ser dessa så elegant svingande sabel-ryskor går mina tankar till Loa, Anna, Mo och alla de andra kvinnorna som svingar sanningens svärd.

     Och överallt i världen nås människorna nu av ljuset – genom internet..

     Bibeln:

     Ingen tänder en lampa och ställer den i en vrå eller under sädesmåttet. Man sätter den på hållaren, så att de som kommer in ser ljuset.

     Lukas 11:33

 30. Arga gubben says:

  Vi firar hundraårsdagen av vår demokrati med kaos. Hur länge har demokratin varit död? Statsministern surar över att han inte har en bra övergångsopposition. Jag undrar om den kompromissvillige Jan Björklund föreslås som regeringsbildare. Sedan kan talmannen tvinga fram ett nyval genom att föreslå Jimmie.

  Djävulen kommer till Moskva. Bulgakov skrev Mästaren och Marguerita och fick boken publicerad med Stalins hjälp (han utbildades på ett prästseminarium). Nu är djävulen i Stockholm. Någonstans på internet finns en bra översättning till svenska. I den serien ser ni kottin, kottin, en katt, kot på ryska. Det påminner oss om likheten mellan våra språk. Ryssarna skiljer inte på a och o.

  The Master and Margarita Part 8 (4_5).(English subtitles).

 31. Lassekniven says:

  Jag är en ” blues man” och till alla er som gillar blues tillägnar jag er Bonnie Raitts hyllning till Buddy Guy.

  • Mo says:

   Härligt Lassekniven, musik väcker glädje i själen !

   • AnnaF says:

    Sanna ord Mo! Blues har sina rötter i söder och Inga andra än svarta Musiker som har behärskat den äkta känslan i ”Soul” -musiken som jag har varit själv en hängiven njutare sedan tonårstiden. Lyssna till Instrumenten, rytmen! Det är urkraften, den berör, gör oss levande, trollar bort hopplöshet, inger tro för framtiden!
    The King of Blues: John Lee Hooker

 32. Peter says:

  Tankens kraft är stor. Blandat med rätt känsla kan dessa ”sinnen” uppbåda stordåd.
  Sverige kommer aldrig orka resa sig självmant från det ”ok” som lagts på våra axlar, dock kan det falla med ”hjälp” utifrån. Denna hjälp tror/känner jag kommer allt närmare..
  God jul och ett ännu bättre nytt år

 33. Reblogga detta på corneliadahlberg och kommenterade:
  Dagen till ära rebloggar jag Peter Krabbes lysande inlägg. Humor är viktigt i krigstider, man orkar inte annars, och det är exakt 1 månad gammalt 🤡

 34. Kurt Hamann says:

  Tack Peter att så väl kan analysera och förmedla vår omvärld . Tyvärr saknas fler av din kaliber men din röst känns som min min egen. En tröst i ett politiskt landskap
  Där mina funderingar inte hittar förankring
  I något av våra politiska partiers företrädare.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: