Går det att göra revolution i dagens Europa?

petitdemange

Frågan är relevant med tanke på vad som händer i Frankrike just nu. Mittens Rike, som Herman Lindqvist kallade landet som han och så många andra älskar. Frågan är också relevant med tanke på EU:s utveckling, med britterna utanför gemenskapen får Frankrike en större roll i det framtida Europa. Enda konkurrenten om ledarplatsen är ett Tyskland, som fortfarande är hämmat av andra världskrigets dåliga samvete och ockupationsmakternas rigorösa spärrar. Därför har Frankrike en stark armé, medan Tyskland i allt väsentligt fortfarande är en del av USA:s armé, må vara under beteckningen NATO.

Om en opposition skulle uppstå i Europa mot det interna samarbetet, eller kanske främst mot relationerna utåt, mot Afrika och Mellanöstern, är det därför bara i Frankrike som den skulle kunna uppstå. Övriga länder i Europa har bara att förhålla sig passivt, avvakta och i bästa fall försöka skydda sina gränser. Om å andra sidan fransmännen skulle störta sin president och köra globalisterna på porten, skulle den oppositionen dra vidare som en löpeld över resten av Europa. Det är därför avgörande för EU hur pågående experiment i Frankrike utvecklas.

Sedan ett par månader har vi följt den folkliga proteströrelsen Gula Västarnas protester på gator och torg. Fler människor än någonsin har visat sitt missnöje mot etablissemanget, numera personifierat av nykomlingen i politiken, Emmanuel Macron. Många i Sverige tror att det handlar om höjda bensinpriser och skatter, men detta är bara toppen av isberget. I själva verket är det en revolt mot hela den utveckling sedan 1970-talet, som fokuserat på mångkultur och invandring på bekostnad på den franska folksjälen och omsorgen om det egna landet. Frankrike är speciellt genom omfattningen av fria småföretagare, hantverkare, småjordbrukare av alla de slag, en agrikultur som gjort landet till världens kulinariska centrum och ett av världens mest besökta turistmål.

Samtidigt var Frankrike en gammal kolonialmakt, med omfattande besittningar i norra Afrika och Mellanöstern. Även om detta numera är historia har koloniernas befolkning fått en inträdesbiljett till det franska samhället genom en parallell administration, skolsystem och framför allt, det franska språket. De som valt att bege sig till Frankrike har haft ett gott utgångsläge. Franska regeringar har inte heller varit sena med att utnyttja sitt inflytande genom handel och politiska allianser. Under decennierna efter andra världskriget har man haft en försiktig symbios, baserad på billig arbetskraft från Nordafrika och attraktiva råvaror till sin industri.

Sammanbrottet kom genom krigen mellan Israel och arabländerna under 60- och 70-talen och efterföljande oljekris. Oljepriserna mångdubblades och tillflödet till Europa måste säkras. Hela västvärlden tvingades in i en utpressningssituation, som man då tog alltför lätt på: Oljeleveranser från arabvärlden i utbyte mot spridningen och respekten för islam. De konventioner som alla då skrev under, såg man bara som en artig gest mot en omistlig leverantör, inte som ett hot om systemskifte i hela västvärlden. Kunskaperna var inte tillräckliga för att förstå att islam inte bara är en religion, utan ett komplett samhällssystem. Shejken med sitt harem var en kliché som man log åt och tyckte var romantisk. Verkligheten skulle visa sig vara annorlunda.

I Frankrike, liksom parallellt i Sverige och andra länder, växte såväl islams inflytande som invandringen av muslimer i snabb takt. På politisk nivå bekräftades den önskade sammansmältningen av den muslimska kulturen med den kristna genom fortlöpande avtal och deklarationer, Frankrikes president Sarkozy tog initiativet till bildandet av Medelhavsunionen och ett flertal samarbetsorgan och moskéerna sköt upp som svampar ur den europeiska jorden. En obetydlig minoritet kunde man acceptera, men när koncentrationen av muslimska invandrare till stadsdelar, hela städer eller regioner blev påtaglig blev också kraven på kulturomvandling plågsamma. Bönestunder på gator och torg, krav på sharialagar, hederskultur och jihad i form av terrorism väckte frågor om vad som egentligen hände. Var Frankrike i sin hittillsvarande form förlorat?

När FN kallade till underskrift av sin Global Compact om migration i början av december fick Frankrikes militärer nog. De tio generalerna gick ut med sitt brev till Macron, där han anklagades för landsförräderi och åsidosättande av det franska folkets intressen. Man krävde att Macron skulle avsättas med hänvisning till brott mot konstitutionen. Militärernas missnöje med islamiseringen av Frankrike hade då deklarerats öppet ända från Sarkozy, över efterföljaren Hollande och fram till Macron, som man hävdade hade tillsatts genom en statskupp. Macron blev för mycket. Nu skulle allt rullas upp inför öppen ridå, det fanns ingen återvändo. De Gula Västarna är bara det sista avgörande skedet i en mångårig process. Marinofficeren Serge Petitdemange uttrycker situationen på följande sätt: Vi har tre alternativ. Att inställa protesterna, vilket egentligen är otänkbart. Att möta kravallpolisens gummikulor med stål i en blodig konflikt. Tio civila har redan fått sätta livet till och är revolutionens hjältar, vi skall följa deras exempel. Att förlama landet i en generalstrejk tills regeringen avgår.

Utomstatlig radio och TV fylls av anföranden av de mest aktiva generalerna, förutom av Petitdemange främst av de Villiers, Soubelet, Piquemal och Tauzin, alla med flödande nationellt patos och hjältar från de årliga paraderna på Champs Elysée i Paris. Petitdemange har utlovat sin närvaro tillsammans med Gula Västarna. En revolution är i nuläget inte osannolik, några stridsvagnar som körs fram till Elyséepalatset och Nationalförsamlingen är förmodligen tillräckligt. Kommer generalerna att kunna övertyga sina kollegor om detta steg? Svaret lär vi ha inom några veckor. Den stora frågan är: Hur skulle man regera i Bryssel? Vad skulle hända i det förestående EU-valet?

I det praktiska skeendet har islamismen och invandringen med oro, våld och kulturella konflikter fått huvudrollen ovan. Macrons misstag är dock att han i sitt kaxiga hävdande av globalismens hela agenda har gått över gränsen. Invandringen är bara en komponent i denna agenda, vilket också generalerna framhåller i sina tal. Macron rekryterades utan att ha haft någon nämnvärd politisk erfarenhet till en ministerpost. Dessförinnan hade han förberetts för sina uppgifter som tjänsteman på Rothschilds bank i Paris, där han också getts möjlighet att förse sig med en lämplig förmögenhet, trots sina unga år. Han är helt och hållet en produkt av oligarkernas etablissemang i Frankrike och matchades av sin mentor, miljardären och ägaren till tidningen Le Monde, Alain Minc, i en PR-kampanj utan motstycke i fransk historia som kandidat till presidentposten i valet 2016. Han företrädde inte ens ett politiskt parti, partiet fick bildas i efterhand för att kunna besätta platserna i Nationalförsamlingen. Det är detta som generalerna kallar en statskupp i strid mot konstitutionen.

I Globalismens agenda ingår att utrota medelklassen, förslava folket och koncentrera rikedomarna till de utvalda i toppen av samhällspyramiden. Detta gör man genom att höja skatter och konsumtionsavgifter och försämra pensioner och arbetsrätt för de sämst ställda och höja löner och införa skattelättnader för de ”trogna” och redan rika. De försämrade levnadsvillkoren är det som direkt driver ut folket på gatorna. Macron visste redan från början vad som skulle genomföras och var tydlig med att han bara skulle sitta en period, sedan var jobbet klart. Få förstod varför. Hans valmanifest predikar ett lyckorike för alla. Det har ingen ännu sett spåren av. Migrationen har som syfte att skapa oro, kaos och uppgivenhet hos dem som drabbas av den. Allt är bitar i samma pussel.

Går det då att göra revolution i Europa? Det återstår att se, men jag är benägen att svara ja. Britterna kan nog vara glada om de hinner få ändan ur vagnen. I ett försvagat EU kommer mycket att hända. Polariseringen växer och en fransk revolution, även om den inte skördar så många dödsoffer, kommer att ändra positionerna i Europa mellan globalister och nationalister. Jag tror inte att denna utveckling hade varit möjlig utan Trump i USA, som öppet deklarerar att nu får Europa klara sig själva och ta sina egna kostnader. Dörren står öppen.

Peter Krabbe

bilden: Serge Petitdemange uppmanar i ett av sina TV-tal Macron att avgå.

80 Responses to Går det att göra revolution i dagens Europa?

 1. Tritonen says:

  Om detta är det knäppyst i MSM. Trots att generalsrevolten är senstionell.
  Hoppas att Frankrike lyckas skaka av sig globalistoket och att revolten sprider sig även till Mellanmjölkens land.

 2. sociallycriticalbydefault says:

  Det som är nog det mest uppmärksamhet veckande är nog att militären verka välja Gula Västarnas sidan… Mot polisen!

  • peterkrabbe says:

   Nej, det är inte mot polisen utan mot regeringen i allmänhet och Macron i synnerhet. Armén stödjer folket, som man anser att man är satta att beskydda. När regeringen inte står på folkets sida ingriper man till stöd för folket. Polisen vet inte hur de skall ställa sig men måste i nuläget lyda regeringen. Inför valet mellan regeringen och militären kommer man att välja militären, eftersom den är hundrafalt starkare. Lösningen är att Macron avgår.

   • Arga gubben says:

    Macron och polisen försöker utmåla de gula västarna som huliganer, men jag tror inte det fungerar. Det är sant att några är våldsamma, men de är i minoritet.

   • sociallycriticalbydefault says:

    Jag håller inte med. När man ser på den brutala våldet polisen använder i Paris tex. där folk blir skadade för livet, så kommer folk att aldrig glömma det. Det enda sättet är att den enstaka polisen väljer sidan och slutar tjäna regeringen och på detta vis aktivt väljer folkets sida.
    Om det blir bättre när militären aktivt tar ställning, det vet jag inte. Ja, Macron måste avgå, men det kommer inte att räcka. Det finns för många problem och befolkningen har blivit knuffade över gränsen.

 3. Kjell Lindmark says:

  Det är inte osannolikt att militären gör upp räkningen med globalisterna. Britterna lämnar det sjunkande skeppet och EU tvingas göra halt och helt om. Merkel är på utgång, vem som kommer sedan kanske avgörs av vad som sker i Frankrike. Öst-EU lär sitta på åskådarplats och ta fram biran och popcornen för att avnjuta EU:s (Sovjet 2.0) totala sammanbrott.

  Eller så avklingar protesterna efter ett hemligt avtal, enligt svensk förlaga, skrivits mellan Macron och de franska generalerna så lägger sig tårgasdimman och allt återgår till det vanliga.

  Men om revolutionen verkligen tar fart och Macron tvingas i landsflykt, EU skakas om i dess grundvalar och förlorar inflytande och fler revolutioner sprids över den europeiska kontinenten och globalisterna slängs ut en efter en. Vad händer då i Sverige? Hur ska den centerliberala rödgröna regeringen agera då? Ska vi skicka några JAS-plan? Vad gör Tyskland, gemensam sak med sin gamla ärkefiende?

  2019 ser ut att bli ett intressant år att följa, den politiska kartan ser ut att kunna ritas om fler än en gång under kommande år.

 4. hllviken says:

  Vid EU-valet i maj kan man rösta på något parti inom ENF-gruppen; FPÖ, Front National, Lega m.fl.

  Ljus i mörkret: Bolsonaro, Orban och Salvini….

 5. hllviken says:

  Matteo Salvini beskriver Soros´ målsättning:

 6. Lassekniven says:

  Frankrike har väl inte skött sina kolonier särskilt snyggt. Jag tänker på Indokina och Algeriet. Det betalar man ju för idag som du skriver. Att 10 generaler protesterar räcker väl inte långt om de inte har majoriteten av försvarsmakten i ryggen. Hur många generaler och amiraler det finns i Frankrike vet jag inte men det rör väl sig om hundratals och som kanske inte vill dra landet in i inbördeskrig. Se på Turkiet.
  Ingenting kan uträttas om man dessutom inte har det mesta av folket med sig.
  Skrivningen av Kol-Stålunionens avtal är väl sådan att det inte kan bli krig för att ekonomierna är så sammanflätade.
  Har Tyskland rätt att börja rusta upp för fullt?
  Är det någon som har The Economist och kan ta ställning till följande länk om ”Putinism”:

  https://www.economist.com/leaders/2016/10/22/the-threat-from-russia

  • peterkrabbe says:

   Du har rätt i att ett tiotal generaler inte räcker för att samla hela armen i en statskupp. De aktuella generalerna har dessutom avgått i protest mot Macron, för att kunna utnyttja sin rätt till yttrandefrihet som privatpersoner. De har istället samlats i organisationen Renaissance de la republique Francaise. Det finns c:a 500 generaler i Frankrike. Viktigare är deras status. de Villier är den person som vid paraderna den 14 juli brukar åka stående tillsammans med presidenten i sin militärjeep, som anförare av militärparaden. Vurmen för generaler som folkets skyddsänglar har sin grund i motståndsrörelsen under andra världskriget, då de Gaulle som general och senare president i folkets ögon räddade Frankrike. Han är fortfarande en nationalsymbol.
   Jag tror inte att det kommer att handla om ett krig, utan snarare ett relativt odramatiskt avsättande av Macron och påföljande nyval. Enligt opinionsundersökningar lär närmare 80% av fransmännen stödja Gula Västarna. Stödet ökar i takt med att demonstranter får sätta livet till och blir martyrer.
   Vi får se hur det utvecklar sig.

 7. hllviken says:

  TRUMP ”58” och hebreisk numerologi

 8. Det låter fantastiskt att generalerna har kurage att hålla på Det egna laget varför inte polisen?

 9. Arga gubben says:

  Bra skrivet, Peter. Jag läser också Chris Forsnes intressanta artiklar om Frankrike på Ledarsidorna. Hon känner landet och talar flytande franska. Våra klövar i riksdagen kan lära sig mycket, men det vill de inte. Hon skriver om landsbygdens problem och jag och Peter känner också till dem. Jag såg dem för många år sen.

  Frankrike har också tillåtit sina utländska besittningar att utplundras i många år. Minns ni upproret på Guadeloupe? Franska företagsjättar tar sina vinster till Paris istället för att investera lokalt. Problemen blev akuta när Chirac ändrade skattereglerna för St. Barth. Den ön ägs delvis av familjen Rockefeller.

  Jag ansåg Macron vara omöjlig innan han valdes. I vissa länder röstade 95 procent av fransmännen på honom. Det var inte naturligt och kan bero på valsystemet för fransmän i utlandet. Ambassadörerna ”lämnar in” rösterna.

  Nuit debout rapporterades dåligt i Sverige och nu hör vi inte mycket om de gula västarna.

  • peterkrabbe says:

   Idag är det full aktivitet på gatorna med gula västar. Det är helg nr 10, den tillägnas de tio dödsoffren för demonstrationerna. Så vitt jag kan se har man fokus på Palais de Justice och möts av ett enormt polisuppbåd. Macron har kallat in 80.000 poliser över landet denna helgen.
   I fredags försökte man samordna ett gemensamt uttag av alla kontanter i bankerna i syfte att knäcka deras likviditet. Jag tror inte att man lyckades då bankerna vägrar betala ut utan föregående beställning och ”godkännande”. Jag blev själv uppringd av en anonym telefonkedja från franska Kanada med uppmaningen att gå till aktion. Det visar lite hur en modern proteströrelse fungerar. Vissa privatpersoner lär ha tagit ut belopp i storleksordningen 5000 euro.
   Nästa helg reser Macron på ett tvådagars besök till Egypten. Det är ett gyllene tillfälle för revolutionärerna att hindra honom från att landa i Frankrike igen. Flera av generalerna är kopplade till flygvapnet. Kanske sätts det punkt där….

 10. Peter says:

  Trump & Putin träffas i Paris under ceremonin för ww1 där Putin gör ”thumbs up” till DT. DT twittrar sedan där han höjer fransmännens historiskt starka nationalism. Strax efter detta börjar gula västarna……

  Ovan en tydlig sammanfattning. En fundering. Kanske inte islams utbredning i Europa är så ”oskyldig”.
  Vissa vill mena på att globalismens ”hjärntrust” slagit sina påsar ihop med radikal islam, då de har liknande mål med folket. Där isf muslimska brödraskapet spelar en stor roll.

 11. Peter says:

  Egypten för Macron. Vilka har sitt högkvarter där?
  Nancy Pelosi tog oxå sikte på Egypten, Bryssel och Afghanistan. Gott att Trump har fråntagit henne rätten till att iaf nu flyga på regeringens bekostnad.
  Varför terrorstämplade Trump Muslimska brödraskapet tidigt?
  Varför har heroinmissbruket (300 döda/vecka i USA) exploderat efter invasionen av Afghanistan? Varför ska Pelosi dit? Macron?
  ”Ledarsidor” hade en bra artikel som sammanflätade MBS med sossarna i Sverige. Mycket på gång iaf👍🏻

  • peterkrabbe says:

   Frankrike har tecknat kontrakt med Egypten om bygget av fyra örlogsfartyg. Ett är redan byggt i Frankrike men de tre återstående skall byggas i Egypten under fransk ledning. Skeppsvarvet i Egypten har drabbats av kalabalik med strejker, polisingripanden och misshandel av arbetare på grund av varvsarbetarnas miserabla förhållanden. Detta är mycket typiskt för globalismen och även för Macron. Jag tror att han hellre ser på pyramiderna än besöker varvet.
   Man har genom väggarna hört hustrun skrika som en vansinnig till sin president att han skall sluta med sina ”connerier”. Kanske avgör hon fortsättningen? Hon vågar fortfarande inte visa sig på gatorna utan förklädnad. Inte vad hon hade tänkt sig….

 12. Mo says:

  Ett av Macrons viktigaste uppdrag att göra Paris till nytt finansiellt centrum efter brexit och att ombesörja goda affärsvillkor för storbankerna på andra sidan kanalen. Han avser att gradvis sänka bankernas bolagsskatt till EU-minimum och skrota förmögenhetsskatt på finansiella tillgångar. Sedan är det fritt fram för globalisterna att verka ostört i EU.

  https://www.di.se/nyheter/frankrike-sanker-finansreglering-till-eu-minimum/

  https://finans.dk/finans2/ECE10906838/paris-er-storfavorit-som-nyt-handelscentrum-efter-brexit/?ctxref=ext

  https://www.realtid.se/bank-america-flyttar-folk-fran-london-till-paris

 13. Loa says:

  19 jan.
  Greg Rubini:
  BREAKING
  Coup?
  assassination attempt on President Trump?

  Nancy Pelosi is the 3rd in line.

  Nu börjar strax ‘Super blood wolf moon’, med sällsynt gynnsamma aspekter för massmeditation för Ljusets återvändande. Bildligt. Höjdpunkt här 06.11.
  https://www.welovemassmeditation.com/2019/01/return-of-light-activation-on-january.html

  • Mats says:

   Rubini har ofta intressanta uppgifter. Ibland undrar jag dock om han inte mest är ute o cyklar. Om jag minns rätt så har han hävdat att Obama redan befinner sig på Gitmo. Tydligen spelade Obama golf förra veckan, då detta påpekas så ville inte Rubini svara
   Det du förmedlade om Pelosi är dock intresant

   • Loa says:

    23 jan.
    Robert Steele in Tehran Times: “Who is winning in USA? Trump or Pelosi? Was a coup averted? What is next?”
    https://phibetaiota.net/2019/01/breaking-robert-steele-just-published-in-tehran-times-who-is-winning-in-usa-trump-or-pelosi-was-a-coup-averted-what-is-next/#more-137737
    ”the reality that Nancy Pelosi is a “dead woman walking” (this is an American term for prisoners sentenced to death who are awaiting execution) and that regardless of whether or not she is indicted and convicted by a military tribunal, the Democratic Party has imploded
    (—)
    I do believe that the Deep State, the Zionists and the Zionist traitors in the USA including Senator Chuck Schumer, Representative Debbie Wasserman Schultz, and Speaker of the House Nancy Pelosi along with most other Members of Congress who have been bribed and blackmailed by the Zionists, are both in a panic over likely military tribunals, and also arrogant – they still think they can dictate terms. Zionism in the USA is OVER!”

  • Suavalle says:

   Tankar om Kennedy-mordet:

   För lite sedan såg jag en kort video som framförde en teori om hur mordet på president John F. Kennedy utfördes och av vem – en teori som jag aldrig tidigare hört talas om, en mycket oväntad och skrämmande teori.

   Och idag ”snubblade” jag över en annan video som bara kort berör Kennedy-mordet men som plötsligt fick mig att inse att den här skrämmande teorin kanske inte är helt osannolik.

   Följ med på en spekulativ tankeresa!

   Alldeles i början av den här videon (som verkligen är mycket sevärd och som jag skulle vilja uppmana er att lägga tjugo minuter av er tid på för att se i sin helhet) ser vi först när Kennedy blir skjuten:

   Sedan visas sekunderna före mordet. Säkerhetsmannen som springer bredvid limousinen stannar plötsligt upp och höjer uppgivet armarna tre gånger. Uppenbarligen har han fått order om att dra sig tillbaka. Han verkar vara helt förtvivlad och oförstående.

   En fråga som kräver sitt svar: Varför får säkerhetsmannen inte vara kvar vid sidan av bilen?

   För en eller flera prickskyttar kan det ju inte alls spela någon roll att en säkerhetsman befinner sig bredvid bilen, eller hur? (Det är ju mycket lättare för en skytt att att träffa ett mål i rörelse om han skjuter antingen framifrån eller bakifrån.)

   Men om den hemska teori som framförs i följande video är sann får tillbakadragandet av säkerhetsmannen sin logiska förklaring:

   ”Named after her father, Bouvier was baptized at the Church of St. Ignatius Loyola in Manhattan; she was raised in the Catholic faith.”
   Wikipedia

   (Jacqueline hette Bouvier i efternamn innan hon gifte sig och Ignatius Loyola var den som grundade jesuitorden 1540.)

   • peterkrabbe says:

    Det ser onekligen ut som om Jacqueline skjuter mot hans huvud, samtidigt verkar han redan vara träffad dessförinnan. Fyra skott lär ha konstaterats varav ett bakifrån. Kennedy höjer båda armarna i en avvärjande gest och ser livlös ut när Jacqueline böjer honom framåt. Sannolikt har hennes uppgift, om skildringen är korrekt, varit att se till att hans död säkrades genom ett nådaskott. Om Kennedy hade överlevt hade hela den verkliga historien snabbt rullats upp och med den hade också många andra huvuden rullat. Många hade starka motiv. Litar Trump på sin Melania?

   • Eclipse says:

    Bättre kvalitet, zoom och slow-motion i länken nedan. Från 1m20s ser man tydligt att Jackies högerarm pekar snett neråt vid skottögonblicket (skottet går snett uppåt). Det ser heller inte ut som att hon släpper något bakom JFK:s rygg. Kommentaren att Jackie ”doesn’t look like a woman in distress” är också obegriplig.

    Det avgörande skottet kom snarare från kloakinloppet vid trottoarkanten, precis där föraren fick order att sakta ner.

    JFK född 1917-05-29 = 52
    Död 1963-11-22 = 52

   • Sture says:

    @ Suavalle,
    detta låter som vilda spekulationer. Det finns hur mycket som helst på Internet om Kennedymordet. Men en av de bästa är denna som beskriver 8 lejda mördare och elva skott. De flesta missade och endast 2 träffade. Det fanns 6 personer utlokaliserade på olika tak, som iakttagits av olika personer, men varje person såg bara en skytt var. Alla skyttar är identifierade och många har erkänt sin roll i videoinspelningar från fängelset (speciellt den person som sköt det absolut mest dödande skottet nerifrån trottoarkanten, där regnvattnet rinner av).
    Mark Lane (som skrev boken ”Inte bara Song My” om Vietnamkriget) intervjuade alla dessa vittnen – men ingenting från dessa vittnen togs med av Warren-kommissionen.
    Bloggläsare, om det är någonting som jag skulle önska att ni skulle titta på, så är det denna video. Den är värd varje minut:

    • peterkrabbe says:

     En omskakande dokumentation som förklarar mycket av vad som händer i USA. Samtidigt undrar man om det finns någon möjlighet för Trump att komma till rätta med problemen och ge landet en ny och bättre framtid.

     • Sture says:

      @ peterkrabbe,
      det har spekulerats mycket vem denne Q är. Robert David Steele hävdar (med sin kunskap om underrättelsetjänsten i USA) att det rör sig om 5 personer. Nu hävdar många att denne Q i själva verket är JFK Jr. som uppges ha störtat med ett flygplan tillsamman med sin hustru Caroline + en annan kvinnlig släkting den 16 juli 1999. Det blev aldrig något giltigt dödsbevis skrivet och inga bilder på kropparna kunde uppvisas. Nu hävdar en del att denna ”död” var en arrangerad skendöd av JFK Jr. eftersom han säkert var ett stort hot emot etablissemanget inklusive Hillary Clintons presidentambitioner. Man skall komma ihåg att president John Kennedy 3 veckor innan sin avrättning hade ett stort och viktigt tal på ett universitet i vilket han sade sig ha avslöjat hemliga men mycket starka maktgrupper som hade som målsättning att förstöra USA och förslava dess folk. Kennedy hade då sagt (jag har hört hela talet) att han skulle göra allt i sin makt för att dra fram dessa hemliga maktgrupper i ljuset. Tre veckor senare var han avrättad.
      JFK Jr. å sin sida, var endast 2 år vid detta tillfälle. Men han hade under senare tid ägna sig åt att ta reda på vad som hänt och försökte förgäves publicera detta i main stream media. Det slutade med att han skaffade sig ett eget ”fashion-magasin”, innehållande en blandning av fashion (=fasaden) och politiska resonemang, som han döpte till George. I denna hade han vid något tillfälle skrivit en ledare innehållande hans teorier om vem egentligen som dödade hans far och hur detta gått till. Från och med nu levde han farligt.

      I denna första video möter vi den sympatiske och bildsköne JFK Jr. i en intervju med Larry King 1995 (JFK Jr. nu 35 år). Den är väl värd att ses. Det finns en intressant sekvens i början där JFK Jr. talar om för Larry King vad de ämnar göra med ”Q” (tidpunkt 0,29-0,37). Intressant sammanträffande, men det behöver naturligtvis inte betyda någonting.

      • Eclipse says:

       Han säger ”taking cue from folks like yourself”. Detta skulle alltså indikera att han är ”Q” tjugo år senare.

       Njaaaaaaaaaa…

       Men visst, det skulle ju vara kul om han levde och stod på antiglobalisternas sida.

       Snart kommer Jesus igen. Snart kommer Q att ge sig tillkänna. Snart kommer total disclosure. Snart kommer Planet X. Snart kommer dollarkollapsen. Snart öppnas the sealed indictments. O s v i all oändlighet. Inte ett rätt hittills, inte någonsin.

       Meet your new boss. Same as the old one. Det kan man i alla fall lita på!

       • Sture says:

        @ Ecklipse,
        du skriver: ”Han säger ”taking cue from folks like yourself”. Detta skulle alltså indikera att han är ”Q” tjugo år senare.

        Njaaaaaaaaaa…”

        Men jag skrev ju inte så. Jag skrev: ” Intressant sammanträffande, men det behöver naturligtvis inte betyda någonting.”

     • Sture says:

      Nästa intressanta video är en Larry King intervju med Donald Trump några månader efter JFK Jr. påstådda död i en flygkrasch. Historien är denna: Donald Trumps far har dött den 25 juni 1999 och Larry King läser nu upp ett handskrivet brev från den nära vännen JFK Jr. där denne beklagar Donald Trumps faders död och ger några tröstande ord på vägen. Detta handskrivna brev är daterat den 19 juli 1999, således tre dagar efter hans påstådda död. Trump kommenterar inte detta datum, men den som gjort videon påstår att Trump senare påstått att JFK Jr. lever. De intressanta passagerna med Larry Kings intervju med Donald Trump återfinns mellan tidpunkterna 5.55 – 9.15

     • Sture says:

      Nästa video jag vill visa är vilka som befinner sig vid Trumps rallyn. Inramade i gult vid tidpunkt 1.49 – 1.56 är de personer som man uppger är JFK Jr. och hans hustru Caroline. Åtminstone hustrun bild är helt identisk med en bild på hustrun tagen 20 år tidigare, leendet, näsan etc., etc (tidpunkt 1.57 – 1.58). Att identifiera JFK Jr. är lite svårare eftersom han här uppträder som en lodis snarast, orakad i ovårdade kläder.

      • Mats says:

       Det finns en hel likheter med Fusca o junior. Fusca verkar dock vara kortare. Det visar den sansade Dustin Nemos i en video där han står bredvid Fusca

     • Mo says:

      Förutsättningen för den mycket lukrativa narkotikahandeln heter dollar som ingen har riktigt koll på mängden av. Och förutsättningen för transaktionerna är banker som medverkar till flödet. Betänk Danske banks penningtvätt åt ryska maffian som pågick i många år till ett värde av ca 2000 miljarder kronor innan det stoppades. Oavsett varifrån pengarna kom torde det ha inneburit medhjälp till omfattande kriminell verksamhet. Årets Bank !

      https://omni.se/danske-bank-atalas-for-penningtvattsbrott/a/0E8ymg

    • Suavalle says:

     Ibland är det givande med vilda spekulationer – på det ena sättet eller det andra…

     Och ibland kan det vara bra med lite ifrågasättanden…

     Det som förvånar mig när det gäller den här videon är att prickskyttarna är så dåliga på att träffa. Och om chauffören som körde Kennedys limousin hade fått instruktioner att stanna upp så att kloak-mannen skulle kunna skjuta underifrån från sidan på nära håll så undrar jag ändå om det inte är en efterkonstruktion för att förklara röken eller vad det nu är som bildas ovanför presidentens huvud.

     Sex utvalda prickskyttar och en bil som står stilla – Borde inte det räcka?

     Och mannen i kloakerna: Är det inte giftiga gaser i kloakerna? Varför går han tillbaka till jobbet i sina kloak-kläder efteråt???… Hade han bössan med sig?…

     Ytterligare en sak: Tänk om något hade kommit i vägen för kloak-mannen. Dålig vinkel där nerifrån…

     Ole Dammegård har ju skrivit rvå enormt bra böcker om Palmemordet, Statskupp I Slowmotion: Om Mordet På Olof Palme Och Estoniakatastrofen, där han påvisar närvaron av professionella internationella yrkesmördare, en hel skock, i Stockholm i samband med mordet. Då frågar jag mig varför kloak-mannen, den viktigaste av alla skyttarna, är en mycket ung och oerfaren man som bor runt hörnet…

     Och de sex utplacerade skyttarna som alla sågs av vittnen…Tjoade och gestikulerade de för att få folk att titta bort mot dem istället?

     Sedan upplever jag det nästan lite patetiskt med motorcykelpolisen som lägger sin motorcykel bredvid kloak-gluggen. Hur ofta ser vi motorcyklister som lägger sin motorcykel på gatan? Det borde ju vara mycket lättare att fälla ut stödet istället…Och hur får han syn på kloak-mannen där nere?

     Och vilken tur för dem som som låg bakom mordet att kloak-mannen inte gick vilse där nere i kloakerna!

     • Sture says:

      @ Suavalle,
      du skriver: ”Det som förvånar mig när det gäller den här videon är att prickskyttarna är så dåliga på att träffa. Och om chauffören som körde Kennedys limousin hade fått instruktioner att stanna upp så att kloak-mannen skulle kunna skjuta underifrån från sidan på nära håll så undrar jag ändå om det inte är en efterkonstruktion för att förklara röken eller vad det nu är som bildas ovanför presidentens huvud.”
      Ja, varför träffar inte alla skidskyttar sina tavlor under ett lopp, det rör sig om kort avstånd, kikarsikte och dessutom är de enormt vältränade. Svar: hjärtat bultar och dessutom skakar de av nervositet.
      När det gäller dessa skyttar så tror jag samma förhållande rådde (hjärtklappning, skakningar), förutom att det var långt avstånd, de måste undvika att bli sedda av folkmassan som tittar åt alla håll och så måste de undvika att träffa Texasguvernören John Connolly (som var en del av komplotten) och chauffören, vilka båda satt i framsätet och delvis skymde sikten. Det var ju just detta faktum som gjorde att man använde sig av 8 lejda mördare – detta var ingen enkel sak, som du tycks tro utan krävde både en plan B, C, D och E.
      En av de första kulorna träffade också rätt – i halsen/luftstrupen – och måste ha gått rakt genom ryggmärgen och omedelbart varit dödande.
      När det gäller mördaren i kloaken, så finns det en flera timmar lång intervju med honom (+flera andra) från fängelset där han i detalj redogör för exakt vad som hände. Tyvärr kan jag inte få fram denna nu och YouTube kanske censurerat denna.
      Flera CIA-agenter som deltagit i komplotten har också kommit fram och berättat på sina dödsbäddar för att lätta sitt samvete. T. ex. denna:

      • Suavalle says:

       Tack, Sture och ni andra för alla dessa fakta och argument!

       Som jag skrev kan det bland vara bra med lite spekulationer och ifrågasättanden. Nu vet vi mycket mer.

       Det är viktigt att människor får klart för sig att det finns enormt välorganiserade och mäktiga krafter som styr bakom kulisserna. Många har svårt att acceptera detta faktum och avfärdar synpunkter som tar upp det med det enormt effektiva ordet ”konspirationsteori”, som motat mången Olle i grind från att nå närmare kalla och sanna fakta.

       Kennedymordet är en nyckel till att nå dessa motade människor eftersom det är så uppenbart att konspirationen inte bara var en teori.

       När det gäller svenska förhållanden skulle jag ännu en gång vilja referera till Ole Dammegårds två böcker om mordet på Olof Palme och det som hände med Estonia.

       Dessa lättlästa böcker om vad som verkligen skedde är, så som jag ser det, den allla bästa analysen och dokumentationen av dessa händelser (av ALLT som har skrivits om detta).

       https://www.bokus.com/bok/9781523999491/statskupp-i-slowmotion-i-om-mordet-pa-olof-palme-och-estoniakatastrofen/

       https://www.bokus.com/bok/9781530223992/statskupp-i-slowmotion-ii-om-mordet-pa-olof-palme-och-estoniakatastrofen/

       Det finns en hel del om Ole Dammegårds forskning om detta – av massmedierna så nedtystade och förvrängda – på YouTube.

       Statskupp i slowmotion: om mordet på Olof Palme, ett heldagsseminarium med Ole Dammegård 28/2, Del 1

       • Sture says:

        @ Suavalle,
        nu hittade jag en liten snutt av intervjun med James Files (gråhårig, långt hår med hästsvans), som i fängelse berättar 2003 exakt hur det gick till när han sköt kennedy från kloaken. De verkar ha tagit bort hela intervjun och kräver betalning för att man skall få se denna nu. Men den verkar finns – kanske censurerad.

        Jame Files var alltså en person som maffian använde sig av för att begå lönnmord, mot betalning. Han berättar att han aldrig ifrågasatte någonting – han gick bara ut och gjorde det. Jag tror att detta var väldigt proffsigt utfört av globalisterna + Lyndon Johnson + George H. W. Bush. Maffian kontaktas och ser till att mordet blir utfört. Vem som gjprde detta går sedan aldrig att spåras.

        • Suavalle says:

         Sture, du skriver:

         ”Jame Files var alltså en person som maffian använde sig av för att begå lönnmord, mot betalning. Han berättar att han aldrig ifrågasatte någonting – han gick bara ut och gjorde det.”

         (Jame Files säger i slutet av trailern: ” I just followed the orders. To me it was like taking out the garbage.”)

         Denna inställning hos människor att bara se sig själva som ett verktyg som används av dem som ger order gör dem till robotar som inte lyssnar på sitt samvete.

         De har blivit en del i ondskans omfattande maskineri. Vi alla behöver lyssna på vårt samvete och ställa oss frågan om vi själva är en del i det onda maskineriet.

         De onda krafterna är helt beroende av att det finns människor som betjänar dem och vars samveten har kallnat.

         Bibeln:

         ”Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad. Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma.”

         (Matteus 24:12-14)

 14. Mo says:

  Sveriges framtid med en av Europas högsta andel muslimer, även vid en begränsad invandring kommer denna andel år 2050 att utgöra 20,5 proc av befolkningen. Förändringen av vårt land över tid kan vi inte riktigt föreställa oss. För att säkra sig mot missnöje informerar Löfven idag att EU-länder som bryter mot unionens värderingar skall möta kännbara konsekvenser. Har han blivit Soros megafon ? Vill S byta sin röda fana mot den svarta ?

  https://ledarsidorna.se/2019/01/den-som-sar-vind-skordar-storm-hosea-87/

 15. Peter says:

  Benjamin fulford, även han är inne på ”massmeditation” mot ondskan. Var för övrigt ett bra klipp förra veckan, det var så bra att det plockades bort inom 1-2 dagar. Sammanfattningen var iaf att förändringarna nu eskalerar åt det goda hållet och det snabbt. störts kraft i Japan, Israel, Frankrike, England, Tyskland o USA.
  PS det är många som ber för Trump nu🙏

  • Mo says:

   Tack för kort men kärnfull video som pekar på vår tids stora svek, politikerna hjälper bankerna inte folket. Förändringen kommer ifrån folket även i Sverige.

   • Arga gubben says:

    Tack, Mo, han är bra. Vi har olika förklaringsmodeller, men han är bra. Den första videon jag såg väckte mitt intresse. Han är en vänlig inkluderande människa och har kommit långt på kort tid.

   • Lassekniven says:

    Ja, han är bra och framför allt sansad. En form av direktdemokrati finns redan I Schweiz, Europas mest välordnade land. Folket bestämmer.
    Seriös astrologi är intressant och inte detsamma som horoskopläran som är ointressant och som oftast är ett geschäft.

 16. Arga gubben says:

  Lite mer om de gula västarna.

  ”One illustration of this cultural divide is that most modern, progressive social movements and protests are quickly endorsed by celebrities, actors, the media and the intellectuals. But none of them approve of the gilets jaunes.

  The middle-class reaction to the yellow vests has been telling. Immediately, the protesters were denounced as xenophobes, anti-Semites and homophobes.

  Now the elites are afraid. For the first time, there is a movement which cannot be controlled through the normal political mechanisms. The gilets jaunes didn’t emerge from the trade unions or the political parties. It cannot be stopped.”

  http://theduran.com/the-gilets-jaunes-are-unstoppable-now-the-elites-are-afraid/

  ”Six months for organizing protests? Even Russia’s Navalyn doesn’t get chucked into jail for longer than 30 days for that

  In recent weeks, sectors of the French ruling class have called on the French president to pull out all the stops to liquidate the Yellow Vest protests.”

  https://russia-insider.com/en/journalist-given-six-months-prison-organizing-yellow-vests-protest-facebook/ri25956

  Franska utredningsdomare brukar vara noggranna, men nu har flera hundra fällts i domstol på kort tid.

 17. Mats says:

  Jag ör som jag sagt tidigare skeptisk men ser naturligtvis en del intressanta likheter framförallt då det gäller frun. Sen ör detta med röster intresant även om de inte bevisar något
  Dagarna efter olyckan så ringer en person in till ett radioprogram o identifierar sig som en som arbetar på coast guard. En person som inte kunnat identifieras,sägs det, den personen låter exakt som personen bakom videon Joe M- Q the plan to save the world

  • Sture says:

   @ mats,
   jag har hört dessa jämförelser tidigare och de är intressanta. De skiljer sig något åt röstmässigt (minimalt) och skulle kunna förklaras av att rösten i det ena fallet åldrats 10-20 år. Men vad som är mera slående är sättet att välja ord, vlken betoning man lägger på vissa ord, hur man väljer sina pauser för reflektion innan man kommer med nästa sats. Och med detta taget i beaktande så tror jag faktiskt att det rör sig om samma person.

   Detta bevisar inte att JFK Jr. är Q utan symbolen kan ha valts oberoende av vad han sagt eller kanske t. o. m. till ett minne av vad han sagt – av någon eller några andra. Det kan mycket väl vara så som Robert David Steele påstår att Q är 5 olika personer.
   Vad jag dock tycker låter trovärdigt är att JFK Jr. – om han lever och om han tagit reda på alla verkliga fakta kring sin faders avrättning – mycket väl skulle kunna ägna sitt liv åt att ge sin far upprättelse och göra faderns kamp för världen till sin egen kamp. Och de avrättade ju inte enbart JFK utan också Robrt Kennedy och Martin Luther King. Minns vad JFK sagt att denna hemliga maktkonstellation har målsättningen att förstöra USA och göra USAs befolkning till slavar. Dessutom vet vi nu mycket mera via Internet hur och varför de två världskrigen skapades.

   • Mats says:

    Jag hållet helt med dig Sture. Om han lever så tror jag inte han är Q
    Jag ser Q teamet som mycket intelligenta. Orden är lagda på guldvåg o många, sant eller falskt, säger att det finns mycket intresant numerologi inbakad. Jag ser mera att han skulle kunna framträda som en förenande kraft från vänster den dagen kaos bryter ut i samband med att gripanden sker. Som sagt skeptisk men det vore coolt
    De flesta vill att det ska vara sant o därför tror man. Jag kan sträcka mig så långt att det ör inte grundlöst

 18. Lassekniven says:

  Ty Bollinger refererar till ett erbjudande om ett antal gratis föreläsningar om essential oils.
  Kolla på Ty´s webplats: The truth about cancer.

  • Suavalle says:

   Tack, Lassekniven, skulle du kunna ge oss en länk till dessa föreläsningar, så vore det toppen!
   (Jag kunde inte hitta den.)

   Jag använder dagligen eteriska oljor (”essential oils” på engelska). De är mycket effektiva för att bevara / återställa hälsan på många olika sätt. Jag ska ta upp fyra av dessa:

   – Inandning av vissa eteriska oljor (exempelvis frankincence / rökelse) gör att verksamma substanser i dessa kan bekämpa infektioner – även i hjärnan eftersom dessa passerar blod-hjärnbarriären. Enormt viktigt för människor med alzheimers, demens, MS, ALS, hjärntumör…

   – Inandning av eteriska oljor återställer hormonbalansen. Det kan måmga behöva idag med alla syntetiska östrogenliknande ämnen vi konfronteras med via plaster, kvitton i affärerna…

   – Den eteriska oljan lavendel är utmärkt mot hudproblem och desinficerar.

   – Droppa några droppar av den eteriska oljan citroneukalyptus i lite kokosolja så får du ett bra fästingskydd för dig och ditt husdjur. Jag använde eteriska oljor utblandade med lite kokosolja till mina hundar – både som fästingskydd och som behandling av hudproblem och sår – och det enda ”problemet” var att de tyckte att det var så läckert att de ville slicka i sig så mycket av det som möjligt. Men jag brulade smörja in dem just innan vi skulle ut på långpromenad…

   Här ger oss Dr. Axe lite råd när det gäller eteriska oljor:

   Bibeln:

   ”När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem 2och frågade: ”Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom.” 3När kung Herodes hörde detta blev han oroad, och hela Jerusalem med honom. 4Han samlade alla folkets överstepräster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. 5De svarade: ”I Betlehem i Judeen, ty det står skrivet hos profeten: 6Du Betlehem i Juda land är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda, ty från dig skall det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel.”

   7Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. 8Sedan skickade han dem till Betlehem. ”Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet”, sade han, ”och underrätta mig när ni har hittat honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom.” 9Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig i väg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem, tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. 10När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. 11De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra. 12I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes, och de tog en annan väg hem till sitt land.”

   (Matteusevangeliet 2: 1-12)

   Två av de tre gåvorna var eteriska oljor: rökelse och myrra!

 19. Mjölner says:

  John F Kennedy Jr. omkom i en flygolycka 16 juli 1999 utanför Cape Cod Massahusetts på väg till en kusins bröllop. Han blev 38år. Han är alltså inte Q

 20. Peter says:

  Q
  Lite mer info/tankar.
  Se på vyn ovan minneslunden för Kennedy och du kommer se att den formar sig till en bokstav, väldigt likt….
  Den mystiske Vincent har varit på 4 rallyn. På ett av dem gjorde han en tydlig gest (precis bakom Trump), ett Z i luften samt över ”halsen. JFK Jr har en tatuering på axeln, ett Z med en dolk igenom. Vad Z står för får vara osagt men medlutet fantasi och vetskap om faderns fiender så leder ju tankarna åt ettviss håll. Alla presidenter som mördats har gått emot penningväxlarna. På Twitter följer Vincent (nu men nytt namn) 1 person, Donald Trump och har ca 40000 följare och visst kan man se likheter med Q drops på denna sida.
  Tänk på att det är max 10 personer som är fullt införstådda med Q och då är 7 militärer, 1 Trump. Vilka är de 2 andra?

 21. Peter says:

  The real ranon ”heter” Vincent F nu på twitter. Bytt bild några ggr nu på slutet.

  • peterkrabbe says:

   Peter, jag har ingenting emot dina inlägg, men var vänlig och gör ett tillägg till din signatur för att undvika förväxling mellan våra respektive funktioner. Nya läsare är inte alltid så uppmärksamma på att vi är två olika personer. Tack på förhand!

 22. Peter says:

  Jag har aldrig hört en statsman pratat på detta vis. Man kan känna historiska vingslag. Det skulle vara kul och servera fakta till det svenska folket vad den nuvarande administrationen i USA utfört under 2 år. Vad skulle de säga om detta tal? Finns det något hemskt i detta? (för folket?)

 23. Arga gubben says:

  Jag tittar på den nya regeringen och undrar över den. Löfvén sår vind och skördar storm, som Chris Forsne säger när hon citerar Bibeln. Han vill tillfredställa partiapparaten med sina ministrar och några utanförstående grupper som HBTQ, eller vad det heter. Han bryr sig inte om folket. Ygeman? Strandhäll är i blåsväder nu. Jag talade med henne när hon var chef för Unionen, senare Visionen, och då var hon bra. Ett missförstånd klarades upp snabbt. Han kunde ha bytt ut Wallström och räddat relationerna med Israel, USA och världens judar, men det hade han inte förstånd till. Är det Wallström eller dokumentären ”Ett folk, ett parti” som får honom att vilja bygga ännu ett förintelsemuseum? Ett till i lilla Sverige, vi som inte hade med eländet att göra? Nej, bygg i Ukraina/Ruina istället och undervisa om Volin och Babi Jar, nu när fascismen breder ut sig i det landet. Ukraina står vid gränsen för de som förstår ordleken. Jag kallar det ett stup. Kulturministern? Jag har nog bara skrapat på ytan.

  Jag skrev en gång att vi kommer att råka illa ut när invandrarna behandlas illa och nu har det börjat. Giriga företagsägare tvingar några att arbeta för maten eller som bäst 200 per dag. Det är spritt i flera landsdelar. Sådan är moralen i det gamla landet med mandom, mod och morske män som devis. Lotta Gröning och polisen vid norska gränsen rapporterar. Min oro baseras på en norsk profetia från 1968. Det har börjat.

  Arga Gubben är arg och jag vet att jag har flera gummor med mig.

 24. hllviken says:

  Bra info om Frankrike:

 25. Mjölner says:

  Är det någon som kan verifiera om David Sublick på Thruth Unsealed talar sanning om alla höjdare som sänts till Gitmo och eventuellt riskerar att avrättas på order av Trump.

  • Mats says:

   Rent allmänt så ser jag inte honom som trovärdig. Jag tror han letar rykten på nätet, sanna o falska, o säger att han har ” källor”
   I våras sa han tvärsäkert att Påven skulle gripas ett specifikt datum
   Höjdare på Gitmo. Jag har inte sett någon ”säker” källa som säger sig veta att de redan är där.

  • Loa says:

   Inte på order. Med due process under martial law.
   Det finns många konvergerande källor: Steele, Fulford, Jordan Sather, uttolkare av Q som SerialBrain2 och Greg Rubini som läser allt. Och dnajlion7 som får en mängd ögonvittnesrapporter om flygtrafik. McCain och Bush Sr verkar vara expedierade; annars antages att man betar sig igenom the indictments från botten upp. Såsom skett i tusentals (satanic)/pedophile-fall som redan processats i USA, tack vare Trump och Sessions, men som MSM inte skriver om, än mindre hyllar.

   • Mjölner says:

    Ordern jag syftar till är den executiva order som Trump utfärdat att starta processerna mot demokraternas oegentligheter, inte order om avrättningar. Jag skrev att de anklagade riskerar dödsstraff. Det klart de gör om brottet kan hänföras till brott mot rikets säkerhet, landsförräderi, mord, kidnappning, pedofili. Avrättning eller livstid gäller beroende i vilken stat brottet begåtts eller vilken rättsinstans som skall döma. I detta fallet tycks det bli en militär domstol. Där är reglerna och proceduren annorlunda mot civilrätt.

 26. Lassekniven says:

  Ett intressant nyord (från 1926 som klassades som nyord redan då men som har glömts bort):
  ANSVARSGLÄDJE,
  fint va, eller vad säger du Tant Annie grön och ni övriga två vissna löv.
  Systrar och bröder på bloggen återför detta underbara ord i era krönikor och kommentarer.

 27. Mo says:

  DN hycklarnas utpost, ropar som vanligt antisemitism vilket ger S och C stora skälvan och de lovar att bygga ett nytt förintelsemuseum. Kanske är det oron för att deras partiarkiv skall rämna ?
  Skrävlaren Soros, hur kan han tro att en sprängfylld pengapung ( hur den tillkommit har bla Sverige bittert fått erfara ) ger honom politiskt mandat att ifrågasätta Kinas patriotism och kräva deras öppna gränser så att det blir fritt fram för globalisterna att plundra även detta rike. Att hänvisa till demokratibegrepp i något så odemokratiskt som den politiserade ekonomiska makten i Davos. Denna makt som har tillkommit via generösa förmåner till våra politiker som blivit demokratiskt valda mha globalisternas propagandaverktyg som bla DN, till glädje för ett fåtal utan förpliktigande ansvar.

  https://www.dn.se/ekonomi/george-soros-kina-ar-ett-dodligt-hot-mot-fria-samhallen/

 28. Lassekniven says:

  Ulf Lundell: Kom in Kom in
  Visst är den väl fin. Kolla lyriken också.

 29. Arga gubben says:

  Jag hör att Guaido gömmer sig på Colombias ambassad och inte har lagligt stöd för att kalla sig president. USA vill diskutera Venezuela i Säkerhetsrådet. USA tar hem några diplomater, men inte alla. Det har varit flera dödsfall på gatorna. Armén lyder Maduro. Det blir alltid kris i Venezuela när oljepriset dyker. Min källa är sydamerikan.

 30. Arga gubben says:

  Här nämns ett av de två opinionsinstitut som hävdar att Macron har vunnit i popularitet. Ska man tro på det? Han gillar folkets uppror i Venezuela och bekämpar de gula västarna.

  Venezuela har två parlament. Det gamla och det nyinrättade konstitutionella. Bara det senare stödjer Maduro. Det hävdas att det egentligen är ett överhus. Venezuela har inte diversifierat sin ekonomi och lider varje gång oljepriset dyker. För något årtionde sedan lät en annan president skjuta 2000 demonstranter, enligt uppgift. Utländska storföretag har sugit ut landet.

  Chavez lärde alla att läsa och skriva och med kubanernas hjälp införde han fri sjukvård. Inte undra på att globalisterna hatar honom. Jag antar att finansiella operationer har förvärrat krisen. Inflationen har legat på flera tusen procent.

  Colombia vägrar att vara bas för en amerikansk invasion av Venezuela. Trump gör klokt i att undvika krig. Han lovade ju att ta hem soldaterna.

  Maduro förhandlade fram viktiga kontrakt med Ryssland och Turkiet och då kom statskuppsförsöket snabbt. Maduro beskyddas av ryska legosoldater, inte reguljära. Minst två grupper har anlänt från tredje land. Det här är ett hopplock från olika håll. Jag har inga spansktalande källor.

  Frankrikes president hyllar folkets gatuprotester i Venezuela – kritiseras som hycklare

  https://samnytt.se/frankrikes-president-hyllar-folkets-gatuprotester-i-venezuela-kritiseras-som-hycklare/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: